Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Zo onwetenschappelijk waren WHO/RIVM/OMT al in 2020 bezig

Hoe onwetenschappelijk WHO/RIVM/OMT al in 2020 bezig waren - 48489
Samenvatting van het artikel

Door goed terug te kijken hoe onwetenschappelijk WHO/RIVM/OMT optraden in 2020 als reactie op de bewijzen dat het virus wel door de lucht ging, kunnen we een indruk krijgen hoe erg het is dat er in Nederland geen evaluaties van de maatregelen plaats vindt. Men gaat ervan uit dat alle genomen maatregelen geschikt en effectief zijn gebleken. Met een redenatie, die hetzelfde is als die van Bert en Ernie.

Lees volledig artikel: Zo onwetenschappelijk waren WHO/RIVM/OMT al in 2020 bezig

You are using a non-registered url. Please re-register your copy of TNC FlipBook - PDF viewer for WordPress. Click Here to go to registration page.

Leestijd: 4 minuten

Zo onwetenschappelijk waren WHO/RIVM/OMT al in 2020 bezig

Bert en Ernie als voorbeeld

Zowel bij de handreiking van de 14 adviesorganen, die afgelopen maandag is verschenen, als bij de toelichting van de nieuwe Wet Publieke Gezondheid, is het schokkend hoe het onderdeel “evaluatie” van de eerder genomen maatregelen, compleet wordt genegeerd. 

De tekst in de toelichting door het ministerie bij het concept van die nieuwe Wet is veelzeggend:

“Ten slotte is reeds gebleken dat de voorgestelde maatregelen geschikt en effectief kunnen zijn, omdat dezelfde maatregelen eerder van kracht zijn geweest om covid-19 te bestrijden. De maatregelen zijn noodzakelijk en effectief gebleken om het beoogde doel – bescherming van de gezondheid en in het bijzonder bestrijding van covid-19 – te bereiken.”

Het verontrustende hieraan is dat hiermee de onwetenschappelijke lijn wordt voortgezet, die men volgde vanaf het begin van de Coronacrisis. Het best is dat te illustreren aan de hand van de onwil om te onderkennen dat het virus zich op een andere wijze verspreidde dan via grote druppels en voorwerpen. Verspreiding via de lucht was fake news, zoals de WHO expliciet eind maart 2020 aangaf.

Hoe onwetenschappelijk WHO/RIVM/OMT in 2020 bezig waren - 48479

Het best kan die opstelling geïllustreerd worden met de uitspraken van Prof. Voss bij het debat dat ik met hem had eind juni 2020 bij OP1. 

Luister en huiver:

De wetenschapper Prof. Voss zegt hier dat het verspreiden van het virus van infecties van de ademhalingsorganen zeker via grote druppels verloopt. En dan voegt hij hieraan toe:  Er wordt ook geen onderzoek naar gedaan, want andere uitkomsten zullen niet geaccepteerd worden!

Iets vergelijkbaars konden we horen vanuit de mond van Prof. Van Dissel bij zijn toelichting in de Tweede Kamer in de zomer van 2020. Hier zegt hij dat de verspreiding via de lucht van weinig belang is. Want: “Bij het nemen van maatregelen in maart 2020 is geen rekening gehouden met verspreiding via de lucht en de cijfers zijn desondanks toch sterk gedaald.”

Dat is werkelijk een enorme logica fout, die je niet van een Professor zou mogen verwachten. Bij de maatregelen die half maart 2020 genomen zijn, behoorden ook de sluiting van de horeca, theaters, bioscopen, het sluiten van musea en het verbieden van bijeenkomsten met grotere aantallen mensen. Juist dat waren de plekken waar het virus via de lucht in één klap vele mensen had kunnen infecteren.  Daarnaast was er ook nog een seizoenseffect waardoor in mei 2020 de verspreiding van het virus sterk afnam.

Deze logica van Van Dissel is identiek aan die van Ernie met een banaan in zijn oor.

Bert vraagt dus waarom hij dat doet en Ernie antwoordt “om de krokodillen te verjagen”. Waarop Bert zegt “maar er zijn hier geen krokodillen”. Waarop Ernie zegt “Zie je wel dat het werkt”…..

Identieke redenering

Ik overdrijf niet. Dit voorbeeld is echt identiek aan de redenering van Van Dissel over het geen rekening houden met de verspreiding van het virus via de lucht

Waarom ga ik daar zo diep op in? Omdat men bij het rapport van de 14 adviesorganen en bij de Wet van Publieke Gezondheid eigenlijk zegt:

“We hebben maatregelen genomen. De cijfers zijn naar beneden gegaan, dus de maatregelen zijn geschikt en effectief gebleken”

Door niet te evalueren en van deze redenering uit te gaan worden in feite alle verschillende maatregelen als geschikt en effectief aangemerkt, nog los van het feit dat ieder van die maatregelen ook weer zijn eigen nadelen en kosten kent. 

Het is werkelijk om te huilen, dat dit de insteek is van de Nederlandse overheid, het RIVM, het OMT en dat de 14 adviesorganen, inclusief de Raad van State, hier klakkeloos in mee gaan. De Raad van State vindt bij voorbeeld dat in de gereedschapskist de Corona toegangspas en de sluiting van de scholen opgenomen moet worden. 

Het is ook uiterst onwetenschappelijk, terwijl juist diverse van deze instanties het woord “Wetenschap” in hun naam hebben staan. 

Goed voorbeeld: ontkenning van de aerosolen

Hoe onwetenschappelijk er is geopereerd kan goed geïllustreerd worden aan de hand van een presentatie die ik onlangs gaf. Mij werd gevraagd te laten zien waarom ik in maart/april 2020 al zo zeker wist dat het virus zich vooral door de lucht verspreidde en niet vooral via grotere druppels of via oppervlakten. Wat daar de wetenschappelijke onderbouwing voor was, en hoezeer WHO/RIVM en OMT bleven vasthouden aan hun insteek dat het virus zich via grote druppels en voorwerpen verspreidde. Dit was een uiterst onwetenschappelijke manier van optreden, die nu in feite wordt doorgezet via de weigering om de afzonderlijke maatregelen te evalueren en ze gewoon weer op te nemen in de gereedschapskist en toe te passen bij de diverse scenario’s.

Hieronder treft u die presentatie van mij aan. De onderbouwing is onder andere te vinden in deze artikelen van maart-juni 2020. (1), (2), (3), (4), (5) en (6)

Nu vandaag in Duitsland de nieuwe wet is aangenomen, waarbij tussen begin oktober en begin april een groot scala aan maatregelen heel simpel kunnen worden genomen (en met Minister Lauterbach daar aan het hoofd, weet je dat er maar iets moet gebeuren en hij kondigt die maatregelen ook af), dienen we heel waakzaam te zijn, wat ons in Nederland de komende tijd toch weer kan overkomen aan maatregelen. Dit is een interview met hem van gisterochtend.
   

U heeft zojuist gelezen: Zo onwetenschappelijk waren WHO/RIVM/OMT al in 2020 bezig.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019