Er is bewijsbaar een causaal verband!

Ik kan me nog goed herinneren toen mij op de universiteit voor het eerst werd uitgelegd wat een schijncorrelatie is. In Denemarken was er een sterke samenhang vastgesteld tussen het geboortecijfer en het aantal ooievaars die er in dat gebied hun nest hadden.

De verklaring was dat er op het platteland meer ooievaars zijn en ook meer kinderen worden geboren dan in de stad. Maar natuurlijk niet dat ooievaars baby’s brengen.

Een goede les om te beseffen dat als bepaalde zaken getalsmatig met elkaar een verband hebben, dat niet hoeft te zijn omdat er een oorzakelijk verband is.  Als je derhalve een cijfermatige samenhang vindt, dan is de volgende taak om te zoeken of er sprake is van een causaal verband. Dus dat door de de verandering van de ene variabele, ook de andere verandert.

Dus ga ik even kort langs de stappen die er genomen zijn en de bewijzen die gevonden zijn. Met de links naar waar die informatie vandaan komt.

A. Er is een cijfermatige samenhang tussen de specifieke luchtvochtigheid en het aantal sterfgevallen door COVID-19. Die werd in deze studie van begin maart al geconstateerd. Inmiddels is er ook een cijfermatige analyse uitgevoerd van 69 gebieden in Italië, VS en Nederland. In dit onderzoeksverslag treft u de getalsmatige analyse aan van die regio’s waaruit o.a. blijkt, dat als de specifieke luchtvochtigheid gemiddeld tussen 4 en 6 g/kg lag in de 3 weken ervoor, een regio 2 keer zo snel 1 dode per miljoen inwoners per dag bereikte dan als die waarde hoger of lager was. Dus de samenhang is vastgesteld. Maar dat betekent dus nog niet een oorzakelijk verband.

B. Diverse wetenschappers geven verklaringen, waardoor dit zou kunnen komen.  Twee mogelijke verklaringen, die worden gegeven zijn:

 • Prof. Evengalista (microbioloog en viroloog) geeft in dit artikel een mogelijke verklaring:

In de VS zijn door de regering onderzoeksopdrachten aan de Universiteit van Utah gegeven om beide mogelijkheden in het lab te onderzoeken. Ik hoop dat ze snel met hun resultaten komen. Zelf acht ik het goed mogelijk dat beide verklaringen geldig zijn, maar de tijd zal het leren.

 

C. In 2013 is er grootschalig onderzoek geweest op basis van data van 48 locaties in de wereld, naar de relaties tussen de ontwikkeling van een griepepidemie op die locaties en het weer. Per locatie is de informatie gebruikt van meerdere jaren.  Het resultaat van dat onderzoek was, dat men op basis van de specifieke luchtvochtigheid met meer dan 80% nauwkeurigheid kon voorspellen dat er een maand later een griepepidemie zou zijn.  De grafiek die deze relatie goed weergeeft is deze en staat in dit artikel.

Ook hier zien we dus dat er een duidelijke relatie is tussen de specifieke luchtvochtigheid (de grijze kolommen) en de start van de griepepidemie (het zwarte puntje). En dat de grens van 6 g/kg ook echt zichtbaar is.

Dit is nog steeds geen bewijs dat er een causaal verband is. Er kunnen andere factoren een rol spelen.

D. Vervolgens is op verschillende wijzen het bewijs geleverd dat de besmetting met een virus kan geschieden via microdruppels in de lucht. (worden ook aerosols genoemd). De Japanse voorzitter van de vereniging van virologen laat dat o.a. in een video zien. Uitgestoten micro-druppels blijven lang hangen en kunnen de aanwezigen besmetten.  Hier doe ik er verslag van. Dit zou een prima verklaring zijn voor de grootschalige verspreiding (superspread-events) bij après-ski, carnaval, grote kerkelijke bijeenkomsten, kerken, koorrepetities, de verspreiding binnen zorginstellingen (het luchtcirculatiesysteem) en de verspreiding op cruise- en marineschepen. Dit is trouwens een manier van verspreiden die door WHO en RIVM niet wordt erkend. (ik heb wel de neiging om te zetten “nog niet wordt erkend”).

In die video geeft die Japanse professor aan dat ventilatie een goed middel is om deze microdruppels te laten verdwijnen.  Op basis van de voorgaande drie eerdere bevindingen is het inmiddels zeer aannemelijk dat luchtvochtigheid ook invloed heeft op dat al dan niet lang zweven van die druppels. Prof. Evangelista (zie punt B) zegt dat letterlijk.

E.  Het finale bewijs kwam via dierproeven waarbij werd vastgesteld dat dieren die het influenza-virus uitstootten, bij wisselende niveaus van luchtvochtigheid, andere dieren besmetten en de mate waarin. Professoren in de micro-biologie en virologie in Zwitserland en bij Yale University hebben onlangs een artikel geschreven, waarin zij verslag doen van de experimenten die er in het verleden plaats hebben gevonden m.b.t. de luchtvochtigheid en de verspreiding van het influenza-virus. Hier doe ik daar verslag van. (ik heb inmiddels intensief contact met hen).

Verschillende onderzoekers hebben experimenten uitgevoerd met muizen, cavia’s en fretten. Een deel van de dieren was besmet met influenza. Het onbesmette deel van de dieren werden gescheiden van de zieke dieren geplaatst. Dus er was geen direct contact. De enige besmettingsmogelijkheid was dus via de lucht (microdruppels).

In het experiment werd de besmetting van de andere dieren gemeten bij verschillende luchtvochtigheidsniveaus. De onderzoekers constateerden dat er een duidelijke samenhang was tussen de luchtvochtigheid en de mate van verspreiding van het virus. In dit plaatje worden hun bevindingen  weergegeven.

Onomstotelijk wordt via deze experimenten aangetoond dat er een causaal verband is tussen de luchtvochtigheid en de mate waarin men (via aerosols) besmet kan worden met een virus.

Dus de gevonden correlatie, vermeld onder A, is geen schijncorrelatie maar een oorzakelijk verband: de mate van specifieke luchtvochtigheid heeft rechtstreeks invloed op de snelheid van verspreiding van het virus.

Dat neemt niet weg dat er ook nog andere factoren kunnen zijn die invloed hebben op de snelheid van de verspreiding van het virus. Er zijn vele mogelijkheden geopperd: het vitamine-D niveau van de bevolking, het UV-gehalte van de zon, pollen in de lucht en het feit dat men in de winter meer binnenshuis bij elkaar zit.

Die sluit ik niet expliciet uit, maar daarvoor geldt net zo goed dat er een schijncorrelatie zou kunnen zijn met luchtvochtigheid (zoals ik denk dat het geval is met pollen). En het zou fijn zijn als ook ten aanzien van die alternatieve verklaringen een net zo harde bewijsvoering komt, als via het door mij gegeven bewijs.

Want elke goed onderbouwde kennis over hoe de snelheid van verspreiding van het virus wordt vertraagd is een belangrijk wapen in deze strijd.

58 antwoorden
 1. Jan
  Jan zegt:

  Interessant verhaal! Ik zit het ook te analyseren. Enige vreemde eend im de bijt is Brazilie. Waarom heeft dit land relatief zoveel gevallen?

  Beantwoorden
 2. Bart
  Bart zegt:

  Hi Maurice et al

  Erg interessant om te lezen en ik hoop dat hier snel ‘iets’ mee gedaan wordt, zoals het aanpassen van de luchtvochtigheid/ ventilatiebeleid in verpleeghuizen / bejaardenhuizen om verspreiding te verminderen (en daarmee dus deze theorie te testen).

  Ik stoei nog wel met de impact van de absolute lucht vochtigheid vs de relatieve lucht vochtigheid. In de zomer zul je bij een zelfde relatieve luchtvochtigheid boven de 6 g/kg uitkomen. Is dat dan wat het virus in de zomer ‘stopt’? Zie https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/MOLLIERdiagram.jpg
  Ik zou zelf verwachten dat verdamping of groei van de aerosol (en daarmee transmissie) gedreven wordt door de relatieve luchtvochtigheid. Echter, de impact op de virus envelop (Ramalingam), wordt wel gedreven door de absolute waterdampspanning, omdat het een apart (lipide) fase is. (allemaal kwestie van thermodynamica).

  Een tweede opmerking, Gonzalo Otazu et al hebben gekeken naar de verspreiding en mortaliteit van COVID-19 vs BCG beleid in landen. Dit is ook in een aantal kranten/publicaties opgepikt. Ze laten zien dat landen met langdurige BCG vaccinaties laten een lagere verspreiding / mortalitet zien. De causaliteit zou zitten in het oppeppen van de generieke afweer door deze vaccinatie. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042937v1

  Kan de combinatie luchtvochtigheid en BCG vaccinatie tot een nog betere verklaring in de variatie van mortaliteit / morbiditeit? Is hier aan gedacht door jullie team? Misschien kunnen jullie dit als een extra factor in de modellen kunnen meenemen?

  Veel succes!

  Beantwoorden
 3. Kiyoshi Ito
  Kiyoshi Ito zegt:

  So far the analysis of Maurice is corroborated quite well and stood its first acid test in discussion with mister Ab Osterhaus on Dutch TV. I think that Maurice is much further in his understanding of this corona problem than than the Dutch government. What we need right know from the government is proof of knowledge and understanding of this corona problem and vision of solution. But the only thing they bring us is the new daily score of deads.

  これまでのところ、モーリスの分析は十分に裏付けられており、オランダのテレビでミスターアブオスターハウスと話し合った最初の酸テストに合格しました。 モーリスはこのコロナ問題の理解において、オランダ政府よりもはるかに深いと思います。 私たちが政府から知る必要があるのは、このコロナ問題の知識と理解の証明と解決策のビジョンです。 しかし、彼らが私たちにもたらす唯一のことは、死者の毎日の新しいスコアです

  Beantwoorden
 4. Michiel de Vet
  Michiel de Vet zegt:

  Beste Maurice,
  Dank voor je bijdrage. Lijkt mij zeer zinvol. Wanneer je kijkt naar influenza cijfers van het Rivd over de jaren heen, dan zie je ook altijd dat een griepgolf in NL uit gaat (nadrukkelijk niet uitdooft, wat veel langzamer gaat) in week 14/15. Ook nu zien we dat weer. Heb je ook cijfers ook de luchtvochtigheid in de Scandinavische landen over de afgelopen tijd? Met name Zweden is denk interessant.

  Beantwoorden
 5. Daan van Os
  Daan van Os zegt:

  Is de Luchtvochtigheidsgraad in De drie Noordelijke provincies dan zoveel hoger dan de kust provincies als Noord- en Zuid-Holland Zeeland. Ik ken de cijfers niet maar dat zou mij verbazen

  Beantwoorden
 6. Ralph Schurink
  Ralph Schurink zegt:

  Beste Maurice,

  Dank voor het delen van deze interessante informatie. Van huis uit ben ik eveneens sociaal geograaf en mede daardoor vind ik de analyses helder en duidelijk. Wat kaarten en grafieken al niet kunnen duiden! Je tv optreden gisteravond bij Op1 heb ik ook gezien en Osterhaus kon niet anders dan het grootste deel van je betoog bevestigen. Nu maar hopen dat het OMT ook snel deze conclusies en adviezen overneemt.
  Veel succes met het promoten van deze inzichten en ik hoop op succes!

  Beantwoorden
 7. Joyce
  Joyce zegt:

  Interessant Maurice. Ik ben dan ook benieuwd wat er nu in de VS zal gebeuren na de massale demonstraties gisteren ( super spread events?)

  Beantwoorden
 8. Dirk Hoff
  Dirk Hoff zegt:

  Ik heb al verscheidene keren een longontsteking en onbekende bacteriële en/of virusinfectie gehad. Dit werd steeds in verband gebracht met verre zakenreizen per vliegtuig en verblijf in hotels met airco. Tot nu toe heb ik het vliegtuig nog niet gehoord in de discussie. In de meeste vliegtuigen is er een lage luchtvochtigheid, recirculeert de lucht en zit men dicht op elkaar. Lijkt me toch een ideale omgeving voor het verspreiden van virussen etc.

  Beantwoorden
 9. Hans de Jong
  Hans de Jong zegt:

  Het onderzoek van MdH is wetenschappelijk 100 % verantwoord. Jammer dat er zo weinig publieke aandacht voor is. Wellicht nog onvoldoende toegankelijk en begrijpelijk voor de grote massa ? Je moet er eigenlijk sociografie voor hebben gestudeerd. Dat is bij Tijs van den Brink duidelijk niet het geval. Hopelijk zal Mark Rutte cs dit soort onderzoek gebruiken bij besluitvorming bij de exit strategie , want MdH schiet hiermee recht is de roos !!!!

  Beantwoorden
 10. Inge
  Inge zegt:

  Beste Maurice,

  Heel interessant over de luchtvochtigheid.
  Er wordt ook gepraat over extra vitamine D
  maar vitamine B12 is ook een hele belangrijke vitamine.
  En veel mensen hebben door verschillende oorzaken waaronder medicijnen, slechte opname en leeftijd een lage waarde of tekort aan deze vitamine.
  Ook mensen die Corona hebben gehad hebben klachten die goed passen bij een B12 tekort. Zou er een verband kunnen zijn?

  Beantwoorden
 11. Michel
  Michel zegt:

  Beste Maurice,

  Ik kan het figuur C niet terugvinden in het artikel waar je bij C naar verwijst, wel een ander figuur dat er op lijkt. Ook wordt bij A t/m C gesproken over de variabele ´specifieke luchtvochtigheid´ en bij D ´relatieve luchtvochtigheid´. Je hebt het bij A dus over een grootheid die onafhankelijk is van de temperatuur en bij D over een grootheid die wel temperatuursafhankelijk is.

  Beantwoorden
   • Michel
    Michel zegt:

    Beste Maurice,

    Bij gelijke luchtdruk heb je daar gelijk in.

    Figuur 6 onder kopje E hierboven lijkt in tegenspraak te zijn met de uitkomsten van jullie CHIAD-analyse. De transmissie onder de 4,4 g/kg (r.v. 30%) is daar juist 100%. Daarboven neemt de transmissie bij een omgevingstemperatuur van 20 graden Celcius juist af tot een minimum bij 6,6 g/kg. Juist in het gebied waar jullie analyse de meeste sterfgevallen geeft.

    Beantwoorden
 12. Jack
  Jack zegt:

  Beste Maurice,
  Het is moeilijk om de “ echte waarheid “ de hoorder te doen overtuigen van feiten die niet passen in de visie die erop na wordt gehouden.

  Dank voor de pogingen

  Beantwoorden
 13. Ted
  Ted zegt:

  Conclusie is dat er in allerlei semi-openbare gebouwen eea aan de luchtbehandeling gedaan moet worden. Met name in scholen was die al beroerd. Recirculatie moet verboden worden. Hoe zit het met warmtewielen ?
  Luchtbevochtiging brengt overigens weer andere risico’s met zich mee, denk bijv. aan legionella. Dat kan alleen voorkomen worden als er regelmatig vakkundig onderhoud gepleegd wordt. Dat zal uit kostenoverweging als eerste weer worden nagelaten en dan krijgen we weer een nieuw probleem….

  Beantwoorden
 14. marzomer
  marzomer zegt:

  Zijn er nou kritische reacties verwijderd? Dan nogmaals:Maurice baseert het causale verband op het coronavirus en niet op het coronavirus.

  Beantwoorden
  • Marzomer
   Marzomer zegt:

   Deze reactie graag verwijderen het gaat erom dat M. De Hond causaliteit over het coronavirus probeert te bewijzen met onderzoek over het influenzavirus. Dit is onbetrouwbaar.

   Beantwoorden
 15. Jos
  Jos zegt:

  Heldere analyse Maurice, verblijf zelf in Thailand. Reisgedrag Chinezen Wuhan district: 33% had als eindbestemming Thailand geplubliceerd Jan dit jaar. Thailand in januari op 1 mbt volgende brandhaard Corona virus. Op 13-01 dit jaar 1e Corona patiënt buiten China positief getest in Thailand.
  Jan/feb volgens mij kleine verspreiding 1-4 per dag, daarna wat harder gegaan in maart na oa een bokswedstrijd in Bangkok waar een geimporteerde superspreader aanwezig was. Op dit moment erg weinig doden en besmettingen hier in vergelijking met Nederland. Het is hier erg warm en iedereen draagt mondkapjes.

  Beantwoorden
 16. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Prima analyse, ik ging er ook al vanuit dat aerosols de boosdoener waren (geen nieuws).
  Dit bevestigt dat met de *juiste* maatregelen, de R0 zeer laag kan blijven.
  Ik snap totaal niet dat we niet naar buiten kunnen, of aan het werk.
  Met vrij simpele maatregelen zoals zorgen voor goede ventilatie, maar inderdaad ook met wat technische maatregelen zoals instellen van bevochtiging van klimaatinstallaties.
  Ik heb al jaren gepleit bv voor HEPA filters in vliegtuigen. Standaard principe uit de cleanroom technologie. Die komen er zeker, anders vliegen we niet meer.

  Beantwoorden
 17. Michel
  Michel zegt:

  Hoi Frank, je opmerking bij figuur 6 (onder E) heb ik gisteravond ook geplaatst (maar hij is blijkbaar verwijderd). De stippellijn is het verloop bij een omgevingstemperatuur van 20 graden Celsius en de ononderbroken lijn bij 5 graden Celsius (staat in het artikel zelf).

  Beantwoorden
  • Michel
   Michel zegt:

   Frank, herstel. Mijn antwoord hierboven op Maurice is niet verwijderd maar gewoon netjes wachtend op goedkeuring van de moderator.

   Beantwoorden
 18. PeterG
  PeterG zegt:

  De term vochtdeficient moet zijn vochtdeficiet.
  Wat kan je zelf doen om dit vochtdeficiet te vergroten? Er meer verdamping in de m3 lucht te laten opnemen, want dat is het probleem.
  Twee belangrijke factoren spelen hierin een rol. Met open weer klein kiertje de raamopening in de kamer zetten.
  Er mag bijna geen temperatuurdaling zijn, want dan komt punt 2 en dat is verhogen van de ruimte temp vergroot het vochtdeficiet ook sterk. Maar is in de zomer nvt bijna. Het principe is koude droge lucht inlaten, met groot vochtdeficiet, komt in uw warme kamer, lucht zet direct uit en verlaagt zeer snel het vocht deficiciet.
  En dit is belangrijk voor verdamping van Corona druppels! En snoeptomaatjes.
  Ik hoop wat bijgedragen te hebben!!!
  Sterkte en hou vol

  Beantwoorden
 19. Michiel de Vet
  Michiel de Vet zegt:

  Beste Maurice,

  Nogmaals dank voor je onderzoek en gedeelde inzichten. Op dit moment verschijnen er berichten in media over Bijv Zweden en Japan waar een toename is van het aantal besmettingen.
  In hoeverre zijn deze ook te verklaren vanuit jouw hypothese en het gevolg van de relatieve luchtvochtigheid Daniël spreading events?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Zweden, net zoals de andere Noorderlijke landen hebben een tijd profijt gehad van het koude weer. Dan verspreidt het virus zich ook niet echt.
   Ik denk dat Zweden nu een ontwikkeling doormaakt die niet er van Nederland ligt, maar niet veel erger dan hier.
   Maar dan zonder draconische maatregelen.

   Ik hoop dat ze geen lockdown gaan doen, want dan kunnen we over een maand toch beter zien of ons beleid of hun beleid het beste was.

   Bij Japan waren ze wat te laks geworden. Dat trekken ze nu weer aan. Nog steeds hebben ze niet meer dan 2 doden per 1 miljoen (200 keer minder dan wij)

   Beantwoorden
 20. Christiaan
  Christiaan zegt:

  “Dus de correlatie die gevonden is, die vermeld staat in A, is geen schijncorrelatie, maar een oorzakelijk verband: de mate van specifieke luchtvochtigheid heeft rechtstreeks invloed op de snelheid van verspreiding van het virus.”

  Je kunt niet een proef met influenza aanhalen om een causaal verband voor Corona te bewijzen. Het is uiteraard bekend dat verschillende virussen in aerosols kunnen voorkomen (mazelen is daar een heel bekend voorbeeld van), maar voor Corona is dat nog niet overtuigend aangetoond. Daar veranderd een artikel over influenza niks aan.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Weet je dat dit zo een theoretisch haarkloverij is.
   In het eerste deel van de bewijsvoering wordt aangetoond dat er een correlatie is tussen luchtvochtigheid en de sterfte. (Bij een waarde tussen 4,4 en 5,7 ging de verspreiding 2 keer zo snel).
   Iedereen weet inmiddels dat het virus minimaal een neefje is van de influenza-virussen.
   Vervolgens wordt voor die correlatie een mogelijke bewijsvoering gegeven door verschillende wetenschappers.
   En ook via dierproeven met influenza wordt aangetoond dat de relatie met luchtvochtigheid sterk lijkt op die bij de correlatie eruit is gekomen.
   Weet je, ik denk dat er heel wat beleid van de WHO en RIVM op een minder harde bewijsvoering is gebaseerd dan deze.

   Maar je kan natuurlijk ook zeggen, dit is niet hard genoeg. Dus we zullen daar in ons beleid geen rekening mee houden.
   Dus in zorginstellingen geen rekening houden met aerosols, luchtvochtigheid en ventillatie.
   En dan over drie jaar het onomstotelijk aantonen en dan zeggen, wat jammer dat we het drie jaar geleden niet wisten toen we daarmee mensenlevens hadden kunnen besparen.

   Besef dat ook het verschijnsel gemeld uit bij voorbeeld Phuket en Bali dat daar amper wat aan de hand is (met een warme temperatuur en hoge luchtvochtigheid), ook in lijn is met de bevindingen die men opgedaan had bij die dierproeven met influenzavirus.

   Beantwoorden
   • Annet
    Annet zegt:

    Wat? is kijken naar verschillen tussen virussen haarkloverij? Dat is wel een erg onzorgvuldige stellingname. En daar al gedragsadviezen aan koppelen. Onverantwoordelijk.
    Natuurlijk kun je voor de zekerheid gaan ventileren omdat het in het algemeen bij meerdere virussen nuttig bleek. mee eens.
    Maar om dan maar alle andere maatregelen af te schaffen in verband met eigenschappen van dit coronavirus is wel te onzorgvuldig. Het coronavirus heeft schijnbaar andere eigenschappen die we moeten onderzoeken. Waarom negeert M. De Hond dat?

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Dat is juist de verkeerde aanname. Qua ziekteontwikkeling is er inderdaad een duidelijk verschil.
     Maar naar het patroon van verspreiding is er veel overeenkomstig met influenza.
     Met een groot verschil echter (maar dat maakt de analyse eigenlijk alleen maar simpeler) bij COVID-19 had nog niemand immuniteit. Bij influenza zie je dat ouderen, doordat ze al veel influenza epidemieen in hun leven hebben zien langskomen, meer bescherming tegen de nieuew variant.
     Dat is dus nu bij Covid-19 niet het geval.

     Beantwoorden
   • Ted
    Ted zegt:

    Beide virussen meten ongeveer 0,1 micrometer. Dan is het niet onaannemelijk dat de wijze van transport identiek kan zijn. Verschil kan nog wel zitten in de tijd dat het virus aktief blijft tijdens zijn luchtreis.

    Beantwoorden
 21. Thijs
  Thijs zegt:

  De titel van deze blog is in mijn ogen nogal misleidend. “Dit is mijn mening betreffende het causale verband” zou een betere titel zijn.

  Ad A)
  Belangrijke punten uit de conclusies van de geciteerde paper, die u minimaal zou moeten noemen, zijn:
  “The above factors, climate variables not considered or analyzed (cloud cover, maximum temperature, etc.), human factors not considered or analyzed (impact of public health interventions, concentrated outbreaks like cruise ships, travel, etc.), viral factors not considered or analyzed (mutation rate, pathogenesis, etc.), mean that although the current correlations with latitude, temperature, and humidity seem strong, a direct causation has not been proven and predictions in the near term have to be considered with extreme caution.”

  “Although it would be even more difficult to make a long-term prediction at this stage, it is tempting to expect COVID-19 to diminish considerably in affected areas (above the 30o N’) in the coming months and into the summer. However, as SARS-CoV-2 is only recently introduced into humans, there is presumably there is no pre-existing immunity. In such cases, whether the 2009 H1N1 influenza pandemic or the first Whooping Cough pandemics documented in Persia and France in the 1400’s and 1500’s, the initial epidemic acted unpredictably, so in addition to their recognizable seasonal peak, they had additional peaks outside their later seasonal patterns.”

  U geeft zelf ook aan dat deze paper alleen een correlatie laat zien, en dat nog geen causaal verband betekent. U zegt dat laatste in de volgende punten te bewijzen.

  Ad B)
  U stelt dat diverse wetenschappers verklaringen geven hoe dit zou kunnen komen. Deze verklaringen zijn echter op hun best slechts hypotheses, zeker geen conclusies gebaseerd op goed onderzoek. U geeft in uw laatste zin onder (B) ook zelf aan dat het onderzoek nog gedaan moet worden. Dat u het goed mogelijk acht dat de hypotheses correct zijn is een persoonlijke mening, maar zeker geen bewijs.

  In het 2e artikel dat u aanhaalt staat bovendien het volgende:

  Why lower absolute humidity might favor some viruses remains unclear, however. Variables that could affect the viability of the viral membrane could include changes in osmotic pressure, evaporation rates, and pH, Shaman says. “Once you get down to the brass tacks of it, we don’t have an answer.”

  “Two new papers published on preprint servers this week come to opposite conclusions. One, co-authored by Lipsitch, looked at COVID-19 spread in 19 provinces across China, which ranged from cold and dry to tropical, and found sustained transmission everywhere. The second study concludes that sustained transmission appears to occur only in specific bands of the globe that have temperatures between 5°C and 11°C and 47% to 70% relative humidity.”

  De rode draad van het artikel is juist dat nog te weinig bekend is, al helemaal over de SARS-COV virusfamilie. En dat er dus snel goed onderzoek gedaan moet worden naar deze factoren om conclusies te trekken.

  Op basis waarvan concludeert u dat het artikel waaruit u 100 van de 3400 woorden citeert bijdraagt aan het bewijs voor een causaal verband?

  Ad C)
  Hier geeft u zelf al het antwoord: “Dit is nog steeds geen bewijs dat er een causaal verband is. Er kunnen andere factoren een rol spelen”

  Bovendien waarschuwt de door u geciteerde paper onder (A) al dat juist initiële epidemieën zeer onvoorspelbaar zijn (zie citaat hierboven).

  Ad D)
  U geeft aan dat er op verschillende wijzen bewijs is geleverd. Maar u geeft geen bron waar u deze stelling op baseert. Als ik zoek op Google Scholar zie ik dit artikel van 17 maart: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973 , dat concludeert dat SARS-COV-2 zich ongeveer net zo goed via microdruppels weet te verplaatsen als SARS-COV-1 in laboratoriumomstandigheden. Citaat: “These findings echo those with SARS-CoV-1, in which these forms of transmission were associated with nosocomial spread and super-spreading events, and they provide information for pandemic mitigation efforts.”

  Er kwamen nogal wat kritische antwoorden op dit artikel, vooral omdat de media verkeerde conclusies uit het artikel trok. De auteurs hebben dit in hun antwoord zelf ook bevestigd:

  “The authors of the letters about our study correctly acknowledge that the viability of SARS-CoV-2 in aerosols was investigated under experimental conditions and should not be used to draw conclusions about airborne transmission. What can be interpreted from the study is that when SARS-CoV-2 is aerosolized, its stability is similar to that of SARS-CoV-1.”

  Ik zou hier toch graag uw wetenschappelijke bron zien die uw stelling onderbouwt (Youtube, Twitter, blogs e.d. vallen niet in die categorie).

  Ad E)
  Waarom trekt u bevindingen over het influenzavirus 1 op 1 door naar bevindingen over SARS-COv-2? U linkt naar een van uw eerdere posts, waarin u linkt naar een wetenschappelijke paper. Deze paper geeft geen enkel bewijs m.b.t. SARS-COV-2. Er staat in de conclusies letterlijk:
  “Given that the expression of the receptor for both SARS-CoV-2 and SARS-CoV, angiotensin-converting enzyme 2 (114, 115), appears to be concentrated in a small population of type II alveolar cells (116), WE SPECULATE THAT the low humidity and temperature environment would promote the viability of SARS-CoV-2 in the droplets and impaired ciliary clearance and innate immune defense, for robust access to the deep lung tissue and rapid transmission between infected individuals. Since the respiratory airways, where the type I and II alveolar cells are located, are not reachable by respiratory droplets with a diameter of more than 5 micrometers (45, 46), IT APPEARS LIKELY THAT at least the severe cases of COVID-19 with viral pneumonia are the result of airborne transmission events. A recent study that examined province-level variability of the basic reproductive numbers of COVID-19 across China found that not only dry and cold locations experience high viral spread, but certain locations with high AH also have higher viral transmission within the population (117). The precise relationship between temperature, humidity, and COVID-19 will become more evident as the Northern Hemisphere reaches the summer months.”

  “We speculate” en “it seems likely” zijn een oproep om dit nader te onderzoeken. Maar bewijs is het zeker niet.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Dit is echt een goed voorbeeld hoe je nooit verder komt. Inderdaad ieder van de aparte stukken heeft ook een aantal voorbehouden gemaakt. Maar dat was mede omdat zij niet alle stuken bij elkaar hebben gezien en dus niet het complete plaatje zagen. Ik heb contact met drie professoren van Yale en Zwitserland (microbiologen en virologen), die juist zeggen dat met mijn geografische bevindingen , hun bevindingen als viroloog, worden gecompleteerd. En daardoor is de theorie rond.

   Het doet me denken aan de reacties vanuit wetenschappelijk hoek toen ik in 1995 met mijn boek kwam, waarin ik aangaf hoe groot ik dacht dat de impact zou worden van internet.
   Ik kreeg eigenlijk vanuit de wetenschap het soort opmerkingen als jij die nu hebt gedaan. Echt een waslijst.
   Ook daar merkte ik dat men niet het complete en geintegreerde plaats zag, maar alleen op details opmerkingen hadden. Die op detailniveau waar hadden kunenn zijn, maar niet in het licht van het grote plaatje.
   21 jaar later is een journalist gaan kijken hoe goed of slecht ik in 1995 zat met mijn inschattngen.
   Dit is zijn artiel https://www.vice.com/nl/article/7847vb/motherfuck-maurice-de-hond-voorspelde-in-1995-feilloos-alles-op-het-internet-nu

   Beantwoorden
 22. Richard
  Richard zegt:

  Als deze causaliteit bestaat, betekent dit nog al wat. Mijn zomer vakantie in de EU gaat dan waarschijnlijk toch door, want we zijn dan in onze zomer en verspreiding gaat minder snel / makkelijk.

  Maar de landen die gedurende onze zomer in de groende zone komen, denk aan Zuid Afrika, èn waar de bevolking dicht op elkaar leeft, die zullen het zwaar krijgen. Daar op vakantie gaan lijkt me minder aantrekkelijk.

  Ben benieuwd wat jij verwacht?

  Beantwoorden
 23. anton
  anton zegt:

  Voor mij een vaag verhaal. We kunnen ook kijken of er meer mensen overlijden om 11 uur ‘s morgens of om 11 uur ‘s avonds. Er zal vast een verschil zijn maar geen causaliteit.
  Hieronder een totaal andere verklaring:

  Nitrogen dioxide (NO2) pollution [learn more] “may be one of the most important contributors to fatality caused by the COVID-19” a recent study [source] found after analyzing death cases from 66 administrative regions in Italy, Spain, France, and Germany. “Results show that out of the 4443 fatality cases, 3487 (78%) were in five regions located in north Italy and central Spain. Additionally, the same five regions show the highest NO2 concentrations combined with downwards airflow which prevent an efficient dispersion of air pollution. These results indicate that the long-term exposure to this pollutant may be one of the most important contributors to fatality caused by the COVID-19 virus in these regions and maybe across the whole world.” [source]

  83% of all fatalities (3701 cases) occurred in regions where the maximum NO2 concentration was above 100 μmol/m2
  15.5% (691 cases) occurred in regions where the maximum NO2 concentration was between 50 and 100 μmol/m2
  1.5% of all fatalities (51 cases) occurred in regions where the maximum NO2 concentration was below 50 μmol/m2
  It shall be noted that there are other potentially decisive factors, such as a higher population density or a higher rate of international travel, that are also typical characteristics of urban areas, in addition to higher levels of pollution.

  Beantwoorden
 24. henk
  henk zegt:

  Voor zover ik het allemaal (nog) begrijp is er dus een samenhang tussen luchtvochtigheid en verspreiding. Dan is het dus zo dat we in een periode in de zomer met hoge temperaturen en droge lucht minder risico lopen. Toch? Maar die kennen we in ons land vrij weinig dus zal het risico op besmetting alleen wat aflopen tijdens deze periodes en het risico op besmetting alleen maar groot blijven.

  Beantwoorden
 25. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Interessant te zien, hoe jouw visie is omtrent de aerosols en de relatie tussen luchtvochtigheid en virusverwijdering uit de lucht, Maurice. Ik ben geinteresseerd naar de wetenschappelijke onderbouwing, kun je dit met me delen of mij een richting wijzen waar ik dit kan lezen? Zijn er ook al een soort van ‘luchtfilters’, die momenteel ingezet kunnen worden om de lucht ‘schoner’ te maken?

  Beantwoorden
 26. Alwin Verhoog
  Alwin Verhoog zegt:

  Wat ik mij dan afvraag is of er een verband is tussen de komst van dit virus en het record aantal overwinterende ooievaars.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *