Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De oogkleppen van 14 adviesorganen

De blinde vlek van 14 adviesorganen - 48437
Samenvatting van het artikel

Het is op zichzelf toe te juichen dat 14 adviesorganen met een handreiking van 5 scenario's te komen om te laten zien hoe er in de toekomst ingespeeld kan worden op mogelijke coronaontwikkelingen. Maar omdat men geen belang hecht aan de evaluatie van de eerder genomen maatregelen worden die zelfde maatregelen weer voorgesteld alsof er geen voortschrijdend inzicht zou zijn.

Lees volledig artikel: De oogkleppen van 14 adviesorganen

Leestijd: 4 minuten

De oogkleppen van 14 adviesorganen

Opzet rapport

Maandag kwam een rapport uit van 14 adviesorganen als handreiking voor het te voeren Coronabeleid in de toekomst. Ik vond het te eenvoudig om alleen gebaseerd op wat nieuwsberichten mijn reactie te geven. Dus ik heb de 129 pagina’s aandachtig doorgenomen. En het is vanuit diverse invalshoeken echt een leerzaam rapport. Met vele positieve componenten, maar ook met een cruciale en zeer zorgwekkende negatieve component, waardoor deze handreiking in mijn ogen niet alleen van weinig waarde is, maar zelfs gevaarlijk.

Eerst even een kort overzicht van de opzet en inhoud van dat advies van 129 pagina’s. Op deze pagina staat kort weergegeven wat de insteek van het rapport is, inclusief 5 korte filmpjes over de 5 scenario’s die zijn opgesteld en die in de handreiking worden uitgewerkt.

Het voortouw voor deze handreiking is genomen door de WRR en nog 13 andere adviesorganen hebben er aan meegewerkt. Dit is de lijst:

De zeer leerzame handreiking van 14 adviesorganen - 48411

5 mogelijke scenario’s

Het is op zichzelf al fascinerend hoeveel adviescolleges er zijn en dat men er blijkbaar in geslaagd is die handreiking te maken waarbij als het ware impliciet deze adviesorganen zich achter de inhoud van de handreiking scharen. Uit de inhoud van de handreiking is op te maken, dat ze hier met elkaar zeker een jaar aan hebben gewerkt,

Dit is de structuur van die handreiking. Er worden 5 mogelijke scenario’s geschetst en aangegeven wat er zou dienen te gebeuren bij die scenario’s. Op zichzelf een goede aanpak om vanuit dit scenario denken handvaten te geven voor wat er mogelijk in de toekomst kan gaan gebeuren.

Dit zijn de onderdelen van het schema dat men gemaakt heeft over die scenario’s:

De zeer leerzame handreiking van 14 adviesorganen - 48412
De zeer leerzame handreiking van 14 adviesorganen - 48413
De zeer leerzame handreiking van 14 adviesorganen - 48414
De zeer leerzame handreiking van 14 adviesorganen - 48415

Ieder van de 5 scenario’s wordt uitgebreid behandeld in het rapport en bij ieder van die 5 scenario’s staat een beschrijving van de mogelijke insteek vanuit de diverse adviesorganen.

Op zichzelf is dat ook qua aanpak een goede benadering. En het is zeker te prijzen dat ieder van die 14 organen bij ieder van die 5 scenario’s een inhoudelijk stuk heeft geschreven wat de implicaties kunnen zijn van dat scenario voor een bepaald beleidsvlak, zoals zorg, economie, sport en bewegen, onderwijs en cultuur.

Tot zover complimenten voor de aanpak en opzet van deze handreiking en voor het feit dat die 14 instanties blijkbaar in samenwerking dit hebben kunnen maken.

Pijn in mijn maag

Maar als je de inhoud bekijkt van het advies dan krijg ik er pijn van in mijn maag. Want dit is dus niet een simpel adviesrapport van één instantie, maar dit is de handreiking van alle instanties die er in Nederland toe doen. En dan zie je hoe hopeloos eigenlijk de situatie in Nederland is.

Want wat is er aan de hand? Wat zou toch het eerste moeten zijn waartoe deze eerbiedwaardige instellingen toe zouden moeten komen:

Memoreren dat er sinds maart 2020 vele zeer ingrijpende maatregelen zijn genomen, waarbij het van groot belang is om per maatregel te evalueren wat de impact ervan is geweest op de verspreiding van het virus en op de rest van de samenleving. Hebben die ingrijpende maatregelen wel een positief effect gehad op de vermindering van infecties, ziekte en overlijden? Wegen die op tegen de negatieve effecten van die genomen maatregelen?

Maar daarvan vind je niets terug in het rapport. Nergens in de 129 tekstpagina’s van het rapport komt het woord evaluatie voor!!

In feite doet men impliciet precies datgene wat er staat in de toelichting van het concept van de nieuwe Wet Publieke Gezondheid: “de maatregelen zijn geschikt en effectief gebleken, omdat deze maatregelen eerder van kracht zijn geweest om Covid-19 te bestrijden”. 

Er is dus geen enkele discussie of de maatregelen wel geschikt en effectief zijn gebleken. Het is als het ware een axioma dat ze goed gewerkt hebben. Net zoals Prof. Voss in het debat met mij bij OP1 in juni 2020 over al dan niet verspreiding van het virus door de lucht zei dat het een uitgangspunt is dat virussen voor infectieziektes van de luchtwegen, zoals griep, via grote druppels zich verspreiden. En dat er ook geen onderzoek naar wordt gedaan, omdat men andere uitkomsten niet zou accepteren. Luister nog maar eens en huiver:

Gruwel

Wat Prof. Voss hier zei zou een gruwel moeten zijn voor iedere wetenschapper. Geen onderzoek doen naar een mogelijk ander scenario omdat de uitkomst ervan, als die anders is dan het axioma van dat moment, niet geaccepteerd zou worden.

En met deze mentaliteit is helaas de handreiking doorspekt. Het best is dat te zien bij de reactie van de Raad van State onder het tweede scenario “Griep+”. Het scenario dat op dit moment het meest waarschijnlijke is.

De oogkleppen van 14 adviesorganen - 48439

Op deze plek oppert dus de Raad van State dat de inzet van het Coronatoegangsbewijs bij dit scenario voorstelbaar is. Een maatregel waarbij het al vanaf dag 1 duidelijk was dat het een grote misvatting was om te veronderstellen dat degenen die gevaccineerd waren, anderen niet meer konden besmetten. Waardoor er veel mensen zijn geïnfecteerd die dachten dat ze veilig waren als ze maar ergens naar binnen gingen waar het coronatoegangsbewijs werd toegepast.

En bij scenario 3 schrijft de Raad van State bijvoorbeeld over lockdowns als mogelijke maatregel. Met de volgende zin erin: “De noodzaak om vooraf na te denken over de maatregelen die dan moeten worden genomen, doet zich hier in het bijzonder voelen”.

Maar dus niet de zin “De noodzaak om de effectiviteit van de reeds genomen maatregelen in de afgelopen tweeenhalf jaar goed te evalueren, doet zich hier in het bijzonder voelen”.

Ventilatie

Nog een goed voorbeeld van het gebrek aan voortschrijdend inzicht in deze handreiking merk je als je het rapport scant op het woord “ventilatie”. Het woord komt negen keer voor.   (Lockdown 29 keer). En het woord passeert min of meer vrijblijvend.  Dat er aandacht aan ventilatie moet worden geschonken. (Luchtfiltering staat nergens in het rapport). Het is eigenlijk dezelfde onwil die ik voelde toen ik bij het Ronde Tafelgesprek  van de Tweede Kamer werd gehoord over dit onderwerp.

De beide deskundigen (van TNO en TU Delft) vonden het niet belangrijk en de volksvertegenwoordigers van de regeringspartijen vonden mij blijkbaar zwaar overdrijven. Maar denk eens in wat het positief effect was geweest als we twee jaar geleden wel onmiddellijk waren begonnen aan het Deltaplan Ventilatie en daarmee maximaal binnenruimtes hadden veiliger gemaakt door veel meer frisse lucht en goede filtering.

En dat in deze handreiking van de 14 adviesorganen dit punt ook weer wordt genegeerd (of hooguit wat lippendienst aan wordt gegeven) is symptomatisch voor de inhoud van de gehele handreiking. Je kunt goed teruglezen hoe groot ook de invloed is geweest van het OMT bij deze handreiking,

We zijn in de aap gelogeerd als we zien hoe deze 14 adviesorganen als het ware gewoon aan de leiband lopen van degenen die zich hard hebben gemaakt vanaf maart 2020 voor het nemen van hele ingrijpende maatregelen, maar weigeren om het effect van die maatregelen goed te evalueren. En zij noemen zichzelf “wetenschappers”……

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

U heeft zojuist gelezen: De oogkleppen van 14 adviesorganen.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665