Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Corona(crisis)-kennis

Corona(crisis)-kennis - 78982
Samenvatting van het artikel

Een opsomming van datgene wat we geleerd zouden moeten hebben tijdens de Coronacrisis, maar niet algemeen bekend is.

Lees volledig artikel: Corona(crisis)-kennis

Leestijd: 5 minuten

Corona(crisis)-kennis

Scheef

In Engeland is er onlangs onderzoek gedaan naar hoe men terugkijkt op het optreden van de overheid tijdens Corona. Dit is de centrale tabel, waarin aangegeven wordt wat de bevolking vindt van het optreden van de overheid tijdens de Covid-19 uitbraak.

Corona(crisis)-kennis - 78871

21% vond de maatregelen te streng en 38% niet streng genoeg.

Binnenkort ga ik deze vragen in Nederland stellen, maar ik denk dat de cijfers hier niet veel zullen verschillen. Want het is een weerklank van de wijze waarop de regering, RIVM, OMT zijn opgetreden tijdens de crisis. De bevolking werd bang gemaakt en er werd alles aan gedaan om de bevolking datgene te laten doen wat OMT en de overheid vonden dat we moesten doen. En als de cijfers opliepen, lag het aan de bevolking, die zich niet goed aan de maatregelen hield. En als de cijfers duidelijk gedaald waren was het te danken aan de maatregelen en de vaccinaties.

Een ander geluid hoorde men amper. Discussies in de landelijke media werden amper toegestaan. Dezelfde deskundigen zagen we avond na avond. En de regering at uit hun handen. (Denk aan Rutte en De Jonge).

Tegenkracht

Het is helaas zo dat het grootste deel van de mensen zo een scheef beeld hebben van de werkelijkheid tijdens de Coronacrisis. Via de media kregen ze tijdens de Coronaperiode vrijwel geen neutrale informatie. En dat is na de Coronaperiode eigenlijk niet anders.

Hopelijk gaat er iets veranderen door de Parlementaire Enquête over Corona. Maar dat zal nog wel even duren en het is de vraag hoe die Enquête in de media zal worden behandeld.

Nu is het wel zo dat als je je wilt verdiepen in andere informatie dan het officiële verhaal, dat je dan door de bomen het bos niet meer ziet. Ook daar kom ik veel informatie tegen, die ik met een korreltje zout neem of waarvan de kwaliteit net zo dubieus is als de kwaliteit van het officiële verhaal.

Deels komt dat ook doordat echt onafhankelijke goede data niet beschikbaar is/niet beschikbaar wordt gesteld. Daar zijn regelmatig dramatische verhalen over te horen. Dus dan moeten er ook aannames gedaan worden, die ook niet waar hoeven te zijn.

Hieronder geef ik datgene weer wat ik deels al snel wist, deels onderweg heb geleerd/geconcludeerd. Ik schrijf het in het kort op. Op onze site staan artikelen die daarover zijn gegaan. We hebben een goede zoekoptie, waarmee u het kan vinden.

Zo raak je besmet

Je kan besmet raken door gedurende een behoorlijke tijd het Coronavirus dat in de lucht zweeft (aerosolen!) in te ademen. Hoe langer het duurt hoe groter de kans is dat je geïnfecteerd raakt, en symptomen krijgt (virale doses). Een slechtere gezondheid/een hogere leeftijd zorgt ervoor dat je minder virus hoeft in te ademen om toch geïnfecteerd te raken en dat je symptomen krijgt. Onderzoek in april/mei 2020 liet dat al zien. 

Buiten is het risico vrijwel te verwaarlozen. En in ruimtes met goede ventilatie en/of een hoge luchtvochtigheid is het risico ook klein.

IFR

De kans om te overlijden als je Corona kreeg was in de eerste 1.5 jaar wat hoger dan bij Influenza. Maar rond de jaarwisseling van 2021/2022  kwam Omikron en daalde die kans tot onder die van een normale griep. De verschillen in IFR (Infection Fatality Rate) tussen ouderen en jongeren was heel hoog. De gemiddelde leeftijd van de overleden Coronapatiënten is even hoog als de gemiddelde leeftijd van alle overlijdensgevallen in Nederland. Slechte gezondheidssituatie en obesitas maakt het sterfte risico een stuk hoger, maar ook daar vooral in de hoge leeftijdsklassen.

Immuniteit/vaccin

Als je Covid-19 hebt gehad daalt de kans dat je het weer krijgt sterk. Naarmate de tijd verstrijkt kan die bescherming afnemen.

Het Coronavaccin maakte de kans dat je geïnfecteerd raakte kleiner, en zorgde ook voor een vermindering van de kans op ernstige ziekte of sterfte. Maar die vermindering van de kans was veel minder groot dan door RIVM en anderen werd gepretendeerd. En de duur van de bescherming was niet zo lang en bij de boosters nam die beschermingsduur duidelijk af.

Vaccinatiebeleid

Welke schade het vaccineren met een mRNA vaccin (Pfizer en Moderna) precies veroorzaakt kan niet goed vastgesteld worden. Wat die gezondheidsschade betreft tot nu toe is er geen goede data verzameld en wordt er bij de officiële rapportages alles aan gedaan om te laten lijken dat die schade er amper was. Wat de mogelijke gezondheidsschade naar de toekomst toe betreft kan die nu (nog) niet vastgesteld worden, maar er zijn een aantal zorgwekkende signalen.

De precieze balans zal hierdoor nooit op te maken zijn. Maar op basis van wat ik nu zie en weet denk ik:

  1. De basisvaccinatie had beperkt moeten blijven tot mensen van 70 jaar of ouder.
  2. Na begin april 2021 had men niet meer moeten vaccineren en pas hervatten vanaf september 2021. (tussen mei en september liep men weinig risico besmet te raken en als je in mei was gevaccineerd, dan had je er tot oktober weinig aan, terwijl het vaccin al weer minder begon te werken).
  3. Er had niet meer geboosterd moeten worden. Zeker niet vanaf begin 2022 toen Omikron dominant was.

Het was een grof schandaal dat men bepleitte dat personen tussen 12 en 50 zich moesten laten vaccineren. En helemaal dat ze ook nog een booster zouden moeten nemen. Dat ze dit ook voor zwangere vrouwen hebben bepleit was een schandaal in het kwadraat.

Maatregelen

Van de drie basisadviezen was er één goed (thuisblijven als je je niet lekker voelt), één onzinnig (handen ontsmetten), en één misleidend (overal 1,5 meter afstand houden).

Omdat het virus zich door de lucht verspreidt en pas als men een langere tijd het virus inademt geïnfecteerd kon raken was de 1,5 meter afstand een misleidend advies. Enerzijds verhinderde het een kortstondig nauw contact (zoals elkaar een knuffel geven) en een kort bezoek aan ouderen afleggen. Plus dat mensen in de buitenlucht ook nog onnodig afstand moesten houden. Anderzijds gaf het mensen een veilig gevoel als ze lange tijd in een gesloten ruimte waren, als ze maar op 1,5 meter bleven. Terwijl ze tussen pakweg oktober en april wel het risico liepen die hele tijd het virus in te ademen.

Door tussen oktober en april behoedzaam te zijn in binnenruimtes waar mensen uit meerdere verschillende huishoudens bij elkaar kwamen zouden vrijwel alle andere maatregelen die genomen zijn onnodig zijn geweest. Met behoedzaam wordt bedoeld dat via ventilatie er altijd gezorgd wordt dat het CO2 gehalte onder de 800 PPM was (dus dat men weinig lucht inademde die anderen hadden uitgeademd). Dat kon bereikt worden met goede ventilatie.

Micro-vaccinatie

In alle andere gevallen zou bepaalde apparatuur, die zorgde voor het onschadelijk maken van het virus, noodzakelijk zijn. Indien dat niet mogelijk was, zou de ruimte als risicovol moeten worden aangeduid en alleen toegankelijk voor mensen die zichzelf voldoende beschermd achtten. Ouderen zouden dan sterk afgeraden worden die ruimte te bezoeken, behalve als ze onlangs Covid-19 hadden gehad.

Tijdens een periode met veel geïnfecteerde mensen had deze aanpak verzwaard kunnen worden door bepaalde ruimtes tijdelijk te sluiten.

Er zijn trouwens sterke aanwijzingen, dat als men een korte tijd het virus inademt het een vorm van bescherming geeft tegen infectie de volgende keer. (Dat werkt min of meer als het rood worden aan het begin van de zomer, waardoor men later minder kans heeft te verbranden in de zon). Dit wordt micro-vaccinatie genoemd.

Over mondkapjes wordt ook heel wisselend geoordeeld. Ik denk dat een goed mondmasker kan zorgen, dat je wat langer in een ruimte kan verblijven waar het virus zweeft, omdat dit het inademen van het virus wat beperkt en de kans om ziek te worden verkleint.

Ivermectine en D3-vitamine

In de beginfase van een Corona-infectie is Ivermectine een goed middel om het risico van ergere symptomen te doen verlagen. Een hoog D3-vitamine gehalte bood extra bescherming tegen infectie en een minder heftig verloop van de infectie.

Long Covid

Een beperkt deel van degenen die Covid hebben gehad hebben er lange tijd last van. De schade die de infectie heeft aangericht kan groot zijn. De vraag is in welke mate deze “Long” -variant van Covid in aantallen echt verschilt van de “Long” -variant van het influenza virus. Daarnaast lijkt het erop dat ook nadelige langdurige effecten van het vaccineren onder deze categorie worden geclassificeerd.

Lablek

Het is zeker dat belanghebbende virologen/microbiologen er alles aan gedaan hebben om de aandacht weg te leiden van een mogelijk lablek in het viruslab in Wuhan. Terwijl de kans veel groter is dat het SARS-CoV-2 virus daar is gemaakt dan op de markt in Wuhan is ontstaan.

Mocht er nieuwe informatie komen, waarbij het bovenstaande zou moeten worden aangepast, dan zal dat gebeuren.

U heeft zojuist gelezen: Corona(crisis)-kennis.

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube   

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De schaamteloze manipulaties van Marion Koopmans - 86392