Game, set & match; het zijn de aerosols

Het bijzondere handboek van William Firth Wells uit 1955

FTM plaatste vandaag een kritisch stuk van Pepijn van Erp over de uitspraken van Willem Engel en van mij. Daar staat  o.a. dit cruciale stuk in. Het gaat om het feit dat WHO/RIVM stellen dat de verspreiding van COVID-19 via grotere druppels gaat, en Willem en ik stellen dat het (vrijwel alleen) gaat via minuscule virusdeeltjes die in de lucht blijven hangen en worden ingeademd. Dit staat in dat artikel:

De link die je dan in het artikel kunt volgen laat dit zien:

 

 

Ook op deze plek kun je lezen dat de WHO en andere wetenschappers zich baseren op het onderzoek van Wells uit 1930. En ook in Medical Xpress staat hetzelfde beschreven.

Nu ben ik van nature nieuwsgierig en ik wil dan graag naar de bron gaan om te kijken wat er dan echt staat. Het kostte veel moeite om dat boek uit 1955 te vinden, maar inmiddels heb ik het en het is meer dan de moeite waard.

 

Het gaat over het werk dat Wells sinds 1930 gedaan heeft met betrekking tot de besmettelijkheid van allerlei ziektes, met verslagen over veel experimenten. Terecht dat dit een soort handboek is. Wat knap wat die man in die 25 jaar allemaal heeft gedaan.

Als hij nog had geleefd dan hadden we deze discussies niet gehad en hadden we wereldwijd veel minder slachtoffers gehad.

 

De onderbouwing van de 1,5 meter

Toen ik in het boek van Wells zocht naar die “proefondervindelijke vuistregel” (citaat Pepijn van Erp) sloeg ik van verbazing achterover. Het betrof alleen onderzoek naar hoe ver grotere druppels zich verspreiden als ze uit de mond of neus van een persoon komen. En ja de meeste komen dan binnen 1 meter op de grond terecht. Maar op geen enkele manier werd daarbij vastgesteld, of iemand dan ook besmet werd als hij/zij die druppels dan ook binnenkreeg.

Het was zoiets als we meten hoe ver de beste golfspeler de bal kan slaan. Dat is meer dan 400 meter. Maar dat betekent nog niet dat het balletje ook in de hole terechtkomt. Dat moet je apart vaststellen.

Dus Pepijn van Erp beschrijft eigenlijk alleen de baan die een grotere druppel aflegt als hij uit de mond of neus van een besmet persoon komt. Het RIVM heeft het dan letterlijk over dat de druppel “de ballistische baan van een kanonskogel volgt”.

Maar dat doet een pingpongballetje ook. En het maakt wel een verschil of je door een kanonskogel geraakt wordt of door een pingpongballetje.

 

Uit de titel van het boek is goed op te maken wat het onderwerp is van dit verzamelwerk van 400 pagina’s ”Airborne contagion and Air Hygiene”. Dat staat ook expliciet in de onderwerpomschrijving (pagina 319):

“Droplet infections are primarily airborne; airborne epidemics are absent from an ecological population provided with adequate air hygiene”.

En het hele boek gaat daarover. Ten aanzien van een hele serie ziektes, die via besmettingen verlopen. Vooral via bacteriën/parasieten, maar ook via virussen. Er wordt verslag gedaan van een groot aantal experimenten. Hoe die besmetting dan verloopt en wat voor maatregelen je kunt nemen in het binnenklimaat om die besmetting te voorkomen. Echt imposant.

Maar ik viel van mijn stoel toen het ging over de dierproeven met de tuberculosebacterie en het influenzavirus. Bij beide proeven waren er resultaten waar Wells zelf over zegt: “truly astonishing” (blz 119).  De dieren werden verdeeld in groepen waarbij een groep alleen grote druppels met de bacterie te verwerken kregen en een andere groep kregen alleen microdruppels.

Er was een groot verschil tussen de dieren die de grote druppels “aangeboden” kregen en de dieren die de microdruppels “aangeboden” kregen.

Het verschil was een factor van 16 keer. 32 van de 33 dieren die de aerosols inademden kregen een longinfectie.

Kortom: grotere druppels zorgen niet voor een infectie met tuberculose, maar het gebeurde volledig via aerosols, die door het dier (de mens) een tijd worden ingeademd en zich dan “nestelen” in de longen.

 

Maar ja, zullen Pepijn en de “usual suspects” van RIVM, OMT en de televisie tegenwerpen, tuberculose is een bacterie.

Maar dan zien we op pagina 119 het volgende over proeven met muizen: “Influenza virus geïnhaleerd in grote en kleine druppels DUPLICEERDE het effect dat waargenomen was in de experimenten met tuberculose”. Muizen die de aerosols inademden gingen snel dood. Terwijl de muizen die met de grote druppels in contact waren gekomen er veel beter vanaf kwamen.

Er staat vervolgens dat het influenzavirus dat in microdruppels werd geïnhaleerd veel besmettelijker was dan als die druppels uit de lucht gehaald werden en in de neus werden aangebracht. In de rest van het hoofdstuk worden nog andere proeven beschreven met andere besmettelijke ziektes, zoals groep C Streptococci. En steeds zijn de resultaten hetzelfde.

De kleinste deeltjes kunnen rechtstreeks doordringen tot de longen en daar, als ze in voldoende aantallen zijn, heel erg huishouden. Grotere deeltjes/druppels lukt dat niet of in veel mindere mate, stelt Wells. Die worden in de bovenste luchtwegen tegengehouden en leiden niet of veel minder tot een besmetting.

En ga nu niet zeggen dat COVID-19 anders zal werken dan het influenzavirus. Besef dat het WHO-RIVM-beleid ten aanzien COVID-19 gebaseerd was op het beleid dat al jarenlang wordt gevolgd ten aanzien van influenza.

 

Consequenties

Het is verbijsterend dat al in het veel geroemde handboek van 1955 heel expliciet uitgelegd wordt dat de aerosols bij vrijwel alle ziektes die onderzocht zijn, het grote gevaar betekenen. Ze gaan direct naar de longen en doen hun vernietigende werk. Maar men heeft blijkbaar nooit de bron opgezocht en alleen datgene gebruikt wat een ondersteuning was van het standpunt dat men toch al had ingenomen.

De grote druppels (kanonskogels of niet) komen, als ze je überhaupt raken, in de bovenste luchtwegen terecht en kunnen heel slecht de longen bereiken.

Maar WHO, en dus alle RIVM’s ter wereld, houden zich niet aan datgene dat Wells al in 1955 proefondervindelijk vast heeft gesteld: het gevaar komt niet van de grotere druppels.

We moeten ons beschermen tegen het te lang inademen van de aerosols. En we kunnen per direct wereldwijd de social distancing, 2 meter, 1,5 meter of 1 meter afschaffen.

Mijn 7e onderwerp van de checklist kan ik nu ook aankruisen.

 

Luchtverversing en hogere luchtvochtigheid zijn de bescherming tegen het lang blijven hangen van besmettelijke aerosols. Buiten blijven de aerosols niet om je heen hangen.

Snap je nu waarom in de slachterijen wereldwijd zulke grote uitbraken waren (weinig ventilatie en lage temperaturen zorgen voor de ideale omstandigheid voor het virus om te blijven zweven)?

Maar snap je nu ook waarom WHO en RIVM dat als zodanig niet benoemen, want als ze dat zouden erkennen, dan zou hun hele stellingname over de 1,5 meter-maatschappij worden ondergraven.

En wat er in Beijing is gebeurd de afgelopen tijd bevestigt ook dat patroon. (In een groothandelscentrum bij de vlees- en visafdeling, waar het ook stukken koeler is dan elders).

 

Zolang WHO en RIVM niet maximaal inzetten op het verhinderen van de zwevende virussen (door bijvoorbeeld alle ventilatiesystemen in Nederland voor eind oktober “coronaproof” te maken), maar wel de anderhalve-meter-samenleving krampachtig overeind te willen houden, gaan er wereldwijd honderdduizenden mensen nodeloos dood (zo niet meer) en worden de economie en samenleving in een wurggreep gehouden van het verplicht aanhouden van 1,5 meter afstand.

Ik hoop dat politici en media en burgers nu beseffen dat RIVM, OMT en de usual suspects in de media het fout hebben, en gezorgd hebben voor een verkeerd beleid met enorme maatschappelijke consequenties. Op basis van deze informatie van Wells en wat we nu weten over superspreading events is een overzichtelijk en simpel beleid te voeren, waarbij ook in het najaar de risico’s van besmettingen goed onder controle kunnen worden gehouden en de economische en sociale gevolgen sterk beperkt kunnen blijven.

 

278 antwoorden
 1. P.M. van Hertum
  P.M. van Hertum zegt:

  Maurice heeft wat mij betreft weer aangetoond dat het de hoogste tijd is dat alle wetenschappers weer volledig vrij moeten kunnen opereren en niet gecensureerd worden door de instututen waaraan ze zijn aangesloten en/of hun salaris ontvangen. Ik ben zeer blij dat mensen zoals Maurice de Hond en Willem Engel zich inzetten om de waarheid op tafel te krijgen. Daarvoor mijn hartelijke dank !

  Beantwoorden
  • Dave
   Dave zegt:

   Nou zeg lees ik dit net in Ad interview met Oosterhuis,
   Zo heeft Osterhaus nog wel meer dingen waar hij zich over blijft opwinden. De aerosolendiscussie bijvoorbeeld: kun je nou wel of niet besmet worden door die piepkleine virusdruppeltjes? Het RIVM is ook hier nog niet overtuigd. ,,Je kunt dat tot in het oneindige blijven onderzoeken. Maar als ik een zangkoor zie waar tachtig mensen besmet raken, dan is het onmogelijk dat dat alleen mensen zijn die elkaar aanhoesten. Ónmogelijk. Dan zeggen ze: er is geen bewijs voor. Dan denk ik: ja, verdomme, maar het is waarschíjnlijk. Houd er in je beleid rekening mee

   Beantwoorden
  • Jan Jansen
   Jan Jansen zegt:

   Einen Fall von “Gruppendenken”

   Potentielle Kritiker, etwa aus der Wissenschaftoder aus Verbänden, seien “kooptiert” worden und entweder Teil des Dreiecksaus Kabinett, RIVM und OMT oder finanziell abhängig davon. Der Amsterdamer Gesundheitsökonom Xander Koolman, selbst Regierungsbe-rater, bestätigt die These.

   Wissenschaftler in den Niederlanden seien wenigerunabhängig als in Deutschland. Wer zum Coronavirus forschen wolle, beantrage Geld bei der Organisation für Gesundheitsforschung, die wiederum das RIVM um Begutachtung bitte. “Keiner der Virologen oder Epidemiologen, die auf demGebiet arbeiten, will seine Karriere beschädigen.”

   Coronavirus: Das riskante Spiel der Niederlande
   von Thomas Kirchner, 18. Juni 2020

   https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-niederlande-herdenimmunitaet-1.4939034

   Vertaling: DE-NL

   Een val van “groepsdenken”

   Potentiële critici [van het crisisbeleid], bijvoorbeeld uit de wetenschappelijke gemeenschap of uit beroepsverenigingen, waren “gecoöpteerd” en maakten deel uit van de driehoek kabinet, RIVM en OMT of waren financieel van hen afhankelijk. De Amsterdamse gezondheidseconoom Xander Koolman, zelf overheidsadviseur, bevestigt die hypothese.

   Wetenschappers in Nederland zijn minder onafhankelijk dan in Duitsland. Wie onderzoek wil doen naar het coronavirus moet een aanvraag indienen bij de Organisatie voor Gezondheidsonderzoek, [www.zonmw.nl] die op haar beurt het RIVM om een deskundig advies vraagt. “Geen van de virologen of epidemiologen die in het veld werken zouden hun carrière willen beschadigen.”

   co·öp·ta·tie (de; v; meervoud: coöptaties)

   1. het kiezen van nieuwe leden door de leden

   Beantwoorden
 2. Ronald Schoones
  Ronald Schoones zegt:

  Betekent dat dan ook dat de meest gebruikte mondkapjes (chirurgische of stoffen zelf gemaakte) geen zin hebben omdat die aerosolen gewoon door laten?

  Beantwoorden
  • Bob
   Bob zegt:

   Ronald: Buiten is dat inderdaad niet nodig. Voor binnen, in slecht geventileerde ruimtes en in droge lucht, helpt het mee. Als het geen medisch mondkapje (FFP2 of beter) is, beschermt een mondkapje niet volledig. Alhoewel het waarschijnlijk de viruslading die je binnen krijgt kan verlagen doordat het filter een deel weg vangt (maar niet alles). Ook helpt het mee om verspreiding vanuit jezelf naar anderen te verminderen: als iemand besmettelijk is blijft een deel van de viruslading hangen in het filter bij uitademen, dus komt er minder virus in de lucht/per tijdseenheid. De hoeveelheid virus die je inademt over een bepaalde periode (en de ‘gezondheid’ van je immuun systeem) bepaalt nl. de kans op werkelijke besmetting en ziek worden, dus mondkapjes helpen in ieder geval voor een deel. In kleinere slecht geventileerde koude/droge ruimtes (kleine winkels, restaurants, treinen, etc.) zou ik aanraden om een medisch mondkapje te gebruiken wil je beter beschermd zijn….Ik heb ze in ieder geval. Ze zijn ook al een hele tijd gewoon voor particulieren verkrijgbaar ondanks wat de overheid ons wil laten geloven.

   Beantwoorden
  • Gerdo
   Gerdo zegt:

   Waarom dragen artsen alleen medische mondkapjes denk je? Je kunt net zo goed een mondmasker van kippengaas maken want ja de grote druppels worden wel tegen gehouden maar de aerosols niet. En met een medisch masker heb je wel een redelijke bescherming daartegen. Maar uit angst voor schaarste mag de burger die dan weer niet gebruiken….

   Beantwoorden
  • Maxim Kuil
   Maxim Kuil zegt:

   We found that ALL face covers without an outlet valve REDUCE the front flow through jet by more than 90%. For the FFP1 and FFP2 masks without exhalation valve, the front throughflow does not extend beyond one half and one quarter of a metre, respectively. Surgical and hand-made masks, and face shields, generate several leakage jets, including intense backward and downwards jets that may present major hazards.
   Bron: https://is.gd/XMAl5Y
   De onderzoekers hebben gekeken naar de transmissie van de luchtstroom door een aantal maskers, waaronder chirurgische maskers die in het OV mogen kunnen worden. Een van de opmerkelijke conclusies is dat er stroming is naar opzij, dit is waarschijnlijk de reden dat in Amerika de middelste rij vliegtuigenstoelen niet bezet wordt.

   Beantwoorden
 3. Mark Roest
  Mark Roest zegt:

  Duidelijk, het enige argument voor infectie met grote druppels blijkt dus niet te bestaan. Ik waardeer het zeer dat je ons blijft voeren met onderbouwde kennis en inzichten. Hopelijk gaan de officiele instanties dit snel van je overnemen.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   He Meneer Roest, kunt u als Epidemioloog en Heamatoloog. Uw bevindingen hier over geven?

   Toevallig moest ik onlangs aan u denken, toen ik ergens tegen vragen op liep over factor V Leiden en von Willebrands desease in relatie tot de verhoogte stollings nijging die bij sommige COVID-19 patiënten waargenomen werden.

   Vriendelijke groet Frans Pietersma.

   Beantwoorden
  • Noor Humme
   Noor Humme zegt:

   Dank u wel ☺️

   Ik besef ineens dat ten tijden van mijn werkzaamheden in een verpleeghuis, in 1988, dat we de ramen niet tegen elkaar open mochten zetten.
   Ik hoor bewoners nog zeggen:” Ik zit op de tocht, zo word ik ziek”.
   Terwijl deze lieverds vaak al verkouden waren enz.

   Met deze kennis van U, besef ik des te meer dat door de hut dicht te houden en dus geen natuurlijke ventilatie, men juist ziek kan worden.

   Ik was mij al bewust van het Sick Building syndrome, en ik kan er ook niet tegen, zoals zo velen…. dit aanpakken en zoals u zegt coronaproof, zal een hoop schelen.

   Dank voor de moeite die u voor ons allemaal doet ❤️

   Beantwoorden
 4. Koen
  Koen zegt:

  Interessant. Ik zie dat je hier met name bronnen zoekt die je hypothese bevestigen, ben je ook op zoek naar bronnen om je hypothese te ontkrachtigen? Dat zou je verhaal sterker maken.

  Beantwoorden
  • Annemarie
   Annemarie zegt:

   Ja, ik ben het hier met Koen eens. Wetenschappelijk te werk gaan is mijns inziens ook actief je best doen om je eigen hypotheses onderuit te halen en zo te zien wat overeind blijft en wat niet. Je verhaal zou voor mij aan geloofwaardigheid winnen als je bv. ook op sommige punten waarover je afgelopen maanden hebt geblogd zou aangeven dat je dit nu anders ziet, of dat je iets verkeerd had voorspeld of ingeschat. Nu lijk je soms teveel op wat je het RIVM en co verwijt.

   Beantwoorden
  • Ingmar
   Ingmar zegt:

   Beste Koen, dat is toch precies wat dit artikel doet? Maurice heeft de moeite genomen een bron te checken en onderzoeken die de WHO/RIVM aanhaalt als bewijs voor de effectiviteit van de 1,5 meter maatregel (en daarmee de hypothese van Maurice zou ontkrachten) en Maurice komt er tijdens het lezen achter dat de bron notabene het tegenovergestelde onderschrijft en dus zijn hypothese bevestigd. Knap stukje journalistiek zou ik zeggen!

   Beantwoorden
  • Pieter
   Pieter zegt:

   Ik zie dat anders: ik denk dat het tijd wordt dat het RIVM en consorten hun inzichten gaan onderbouwen, het is van den gekke dat iemand als De Hond hun werk zou moeten doen! Vorige week nog een interview met Jaap van Dissel in de VK: hij zegt gewoon keer op keer “dat weten we niet”. Je gaat bijna geloven dat hij het ook echt niet WIL weten, want ja, zolang hij zelf in het duister tast is hem niets te verwijten.

   Beantwoorden
  • Gerrie
   Gerrie zegt:

   Beste Koen, te stom voor woorden jouw opmerking. Zelf vind je natuurlijk geen goede bronnen om bevindingen van Maurice onderuit te halen. Dus stop a.u.b. op deze site te kijken, want je geloofd er toch niet in!

   Beantwoorden
  • Ivo
   Ivo zegt:

   In het artikel staat dat hij juist de bron zocht die zijn hypothese niet bevestigt. Dat deze zijn hypothese juist bevestigt kan Maurice niets aan doen.

   Beantwoorden
  • Rob van vliet
   Rob van vliet zegt:

   Het is juist zo dat het RIVM zich op deze studie beroept om de 1,5 m regel in te voeren terwijl de conclusie van deze studie is juist de aerosolen gevaarlijk zijn.

   Beantwoorden
 5. Yvonne
  Yvonne zegt:

  Hoi Maurice, weer zo’n goed onderbouwd en begrijpelijk stuk van jouw hand. Ik ben er blij mee en ik probeer meer rust te vinden in de angst die me toch wel goed in de greep heeft gehad (en helaas vaak nog steeds, het is moeilijk om de knop om te zetten al ben ik er heilig van overtuigd dat jouw stukken diegene zijn die het Nederlandse volk de waarheid verteld)
  Ik gebruik weerstand verlagende medicijnen om een chronische ziekte onder controle te houden. Hiervoor moet ik om de twee maanden naar het ziekenhuis want dit wordt via een infuus toegediend. Dus toen iedereen het ziekenhuis moest mijden tijdens de lockdown moest ik er helaas wel heen. Ik zit dan met zo’n 8 patiënten en zeg 3 verplegers op een afdeling. De verplegers dragen mondkapjes, ik zelf draag deze ook maar de rest van de patiënten niet. Ik heb de afdeling gewezen op mijn bezorgdheid betreffende aerosoles en het feit dat bijna alle aanwezigen tot de risicogroep behoren. En dat het in mijn ogen fijn zou zijn als het beleid aangepast zou worden door iedereen op de deze afdeling mondkapjes te laten dragen. Waarom zouden we elkaar niet beschermen? (Ik zit hem tegenwoordig te knijpen als ik mensen op de afdeling hoor hoesten) Hierop is gereageerd dat ze werken volgens de voorschriften en niet van plan zijn hiervan af te wijken. Is mijn bezorgdheid over the top? Is het in een ziekenhuis veiliger? Ik zit er tussen de 2 en 2 1/2 uur. Niemand mag de afdeling verlaten zolang je aan het infuus gekoppeld bent.

  Beantwoorden
 6. Peter
  Peter zegt:

  Nou Mainstream Media in Nederland: Een scoop op een presenteerblaadje. Maak jezelf onsterfelijk! Maurice is het al. Hulde Maurice!

  Beantwoorden
 7. Paula van der Ark
  Paula van der Ark zegt:

  Hulde Maurice!
  Het bewijst dus ook dat de griep ook via aerosols gaat, terwijl het RIVM op de site de druppels aanwijst als belangrijkste besmetting. Hoe triest! Als die groepgolven in verzorgingshuizen…
  Maar goed, nog een tip, niet iedereen is goed in Engels, misschien die belangrijke passages vertalen?

  Beantwoorden
 8. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Maurice, sprakeloos raakte ik weer van je bijdrage.
  Gisteren was ik als begeleider in een ziekenhuis, en zag daar een uitgewerkte tekening van een paar longen hangen, daarop was duidelijk te zien hoe de slijmvliezen functioneren. Daarom durf ik er nogmaals iedereen erop te wijzen, dat een hoge status van keukenzout in het lichaam, de eerste aanval vormt tegen virussen, waaronder dus het huidige corona virus. De slijmvliezen betrekken namelijk hun vocht linea recta uit het bloedplasma, dit bloedplasma hoort normaliter voor circa 1% uit zout te bestaan. De dagelijkse consumptie voor volwassenen is daarom op 6 gram vastgesteld, door eigen onderzoek weet ik dat bijna niemand deze waarde haalt. Voor iedere die dit leest, reken dit maar eens voor uzelf na. Zelf kom ik er ruim aan, en mijn bloeddruk is altijd meer dan prachtig, namelijk 70/115. De generaliserende opmerking; je krijgt dagelijks meer dan genoeg zout binnen is dan ook een regelrechte fabel.
  Zout is een elektrolyt en is daarom op microschaal uw eigen persoonlijke ionisator op de meest cruciale plaats in uw lichaam, de longen. Dit is gelijk ook de reden dat bij extreem hoge luchtvochtigheden, dit mechanisme niet werkt. Dan nemen de longen zoveel vocht op, dat de zoutconcentratie te veel verdund raakt.

  Beantwoorden
   • Leo Hanemaaijer
    Leo Hanemaaijer zegt:

    Het soort zout maakt niet heel veel uit, (hoewel de chloride kant mij wel heel belangrijk lijkt) omdat het lichaam een te veel ervan zelf goed kan reguleren onder de normale omstandigheden. Belangrijk is dat iedereen voor zichzelf precies eens uitrekent, wat zijn of haar dagelijkse zoutinname is. Zouten spelen namelijk een grote rol in de gunstige pH waarde van het lichaam, wijkt deze erg af naar een lagere pH wordt het lichaam zuurder, waardoor virussen intact blijven. De juiste pH wordt ook mede in stand gehouden door een goed gebruik van de uit en inademing, daarom is ventileren zo belangrijk, werkt of verblijft u in een omgeving met een hoge CO2 concentratie, wordt u lichaam zuurder en veel bevattelijker voor virussen. Juist de mensen dwingen binnen te blijven, was dan ook totaal de verkeerde beslissing. Voor ieder die dit begrijpt, hang voortaan naast de thermometer in uw kamer voortaan ook een CO2 meter. De mens hoort immers van nature buiten te leven!

    Beantwoorden
    • Jesse
     Jesse zegt:

     Leo, je schrijft zelf ‘omdat het lichaam een te veel ervan zelf goed kan reguleren onder de normale omstandigheden’. Mee eens.
     Dat geldt ook voor de pH van het bloed, dus anders ademhalen of meer zout eten zorgt er echt niet voor dat de pH van je bloed veranderd (dat zou zelfs een zeer slechte zaak zijn).

     Beantwoorden
    • Leo Hanemaaijer
     Leo Hanemaaijer zegt:

     Vliegen, het mag weer, maar of dit verstandig is? Nee, zolang luchtvaartmaatschappijen niet aangeven dat de CO2 waarde aan boord gegarandeerd is op de waarden van de buitenlucht van circa 400 ppm. (en een luchtvochtigheid van circa 55%) Zie het zo, door het gebruik van een mondkapje ademt u al meer CO2 in, als daarnaast de lucht in de cabine ook al veel te veel CO2 bevat, verzuurd uw lichaam zodanig, dat een al aanwezige corona virus besmetting voor de vlucht, nu echt tot expressie kan gaan komen. Je benaderd dus eigenlijk tijdens vliegen een situatie, die enigszins vergelijkbaar is met slachterijen. Vliegen is dus voorlopig een kleine gok.

     Beantwoorden
  • Jesse
   Jesse zegt:

   Leo, hoe kom je erbij dat zout helpt tegen het coronavirus?
   Als je zout binnenkrijgt komt het niet in de longen maar in het bloed. En de nieren zorgen er vervolgens voor dat de hoeveelheid zout in het bloed goed gereguleerd wordt. Dus meer zout eten/drinken heeft geen zin, want dan plas je simpelweg meer zout uit.
   Hoe kom je erbij dat de zoutconcentratie teveel verdund raakt als de longen teveel vocht opnemen? Als er zoveel vocht in je longen zit dat de zoutconcentratie veranderd heb je denk ik een longontsteking, niet een te hoge luchtvochtigheid in je omgeving.

   Beantwoorden
   • Leo Hanemaaijer
    Leo Hanemaaijer zegt:

    Dag Jesse, kan natuurlijk wel zeggen dat mijn vermoedelijke corona binnen 1 dag al over was, na het 1 dag innemen van extra veel zout, want ja wie geloofd dat. Wel kan ik uitleggen dat opgedroogd zweet zout hoort te smaken, evenals bij tranen van vreugde of verdriet. De mens bestaat voor ongeveer 60% uit water toch? Maar juist de longen zijn het meest waterige orgaan van ons lichaam, en nemen normaal gesproken ook iets aan vocht op uit de lucht, vandaag mijn opmerking over uitspoeling, als de luchtvochtigheid torenhoog is.

    Beantwoorden
    • Jesse
     Jesse zegt:

     Leo, je snapt mijn punt niet volgens mij.
     Zout innemen veranderd de zoutconcentratie in het bloed NIET, dus hoe zorgt zout innemen ervoor dat een virus een verdediging is tegen virussen?

     Beantwoorden
     • Leo Hanemaaijer
      Leo Hanemaaijer zegt:

      De meeste mensen krijgen te weinig zout binnen, met name de ouderen, zodoende heeft het lichaam niets te reguleren. Neem de proef maar eens op de som, en doe 6 gram zout op de keukenweegschaal en bekijk het volume. Op alle verpakkingen van voedsel staat ook de hoeveelheid zout aangegeven. Zodoende kan ieder benaderen hoeveel zout hij per dag binnen krijgt. Ook weer een fabel, in brood zit veel zout, echter zout gaat de gisting tegen, dus een bakker kijkt wel uit met zijn zout toevoeging. De regulering van de pH is ook aan de nodige voorwaarden gebonden, juist bij suiker en vet problematiek is de zuurgraad van het lichaam aan de hoge kant, en dat maakt het lichaam ook weer veel bevattelijker voor het corona virus.

 9. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Als het RIVM geen andere bronnen voor de 1,5 meter heeft dan dit boek dan zullen ze om moeten maar waarom voel ik aan mijn water dat het RIVM helemaal geen bakzeil gaat halen? Al zou God het antwoord in het oor van van Dissel schreeuwen dan zou deze man nog niet luisteren. Heeft van Dissel aandelen in het Oxford(-vaccin)? (Vraagje voor Bellingcat??)
  Ik vroeg me nog af, zou het nog zo kunnen zijn dat 1 grote druppel vol met virussen, verdampt/oplost en alsnog een aerosol(letje) creëert? Meerdere druppels, dicht bij neus en mond, zou dan toch nog op die manier iemand ziek kunnen maken? Blijft staan (als dat al waar zou zijn) dat ventilatie in dit geval ook de sleutel is om ziek worden te voorkomen.

  Beantwoorden
  • Erik
   Erik zegt:

   Het is onmogelijk om geen gezichtsverlies te lijden door de 1.5 m maatschappij naar het rijk der fabelen te verwijzen… misschien is de minst schadelijke draai nog: zeggen dat het allemaal op een misverstand berust: mensen we hebben toch altijd gezegd 1.5 cm afstand houden. Ik hoor het van Dissel al liegen: “Tsja , dat hebben hebben we altijd al gezegd hoor 1,5 cm afstand houden. Als u al die tijd 1.5 meter hebt begrepen moet u nodig naar de audicien of opticien.

   Beantwoorden
  • Pieter Wortel
   Pieter Wortel zegt:

   Dat is een goede vraag. Aerosolen zijn lastig te maken uit een grote druppel. Ze ontstaan bij bijvoorbeeld niezen. Er is relatief veel energie bij betrokken (druk en snelheid). Een grotere druppel wordt niet zomaar een aerosol.

   Beantwoorden
 10. Joost
  Joost zegt:

  ANGST is gebrek aan KENNIS, KENNIS vermindert ANGST

  Zelf een mooie video gevonden van iemand die ook aerosols aanwijst. De benadering in deze video is echter vanuit een hoek die de meeste grootverdieners ons graag willen doen vergeten…
  Link naar video: https://youtu.be/5RAtFBvKrVw?t=4076

  Nog een goedemorgen gewenst Maurice, de zon schijnt deze ochtend, net als jij!
  Wederom dank voor een helder meningvrij artikel inclusief bronvermeldingen :-)

  Beantwoorden
 11. Sascha
  Sascha zegt:

  En ondertussen probeert het kabinet wel hun belachelijke spoedwet door te rammen, waarmee de 1,5 meter wettelijk vastgelegd zou worden. Even los van het feit dat die spoedwet ons 150 terug in de tijd slingert en het kabinet ongelooflijk veel macht geeft en het parlement buiten spel gezet wordt. Belachelijk =/..

  Democratie anno 2020 kennen we niet meer in Nederland.

  Beantwoorden
 12. Reinier
  Reinier zegt:

  Ik hoor het de virologen al zeggen: … niet peer reviewed…, … latere onderzoeken weerleggen deze conclusies…, … onvergelijkbaar met het huidige virus…, … nog nooit intact virus in aerosolen aangetoond…, … Wells was bioloog, geen kwalificaties als viroloog…, … onder wetenschappers bestaat concensus dat aerosolen geen rol van betekenis kunnen spelen…, … dan hadden we een r0 van 20 moeten zien…, … de anderhalvemeter maatregelen hebben toch gewerkt…, … onverantwoord risico…, … tweede golf…, … moeten contactbesmettingen zijn geweest…
  Bij het RIVM en de politiek moet er een hele grote u-bocht gemaakt worden, zonder imagoverlies. Kost tijd. Niemand, echt niemand zal direct willen toegeven dat die luis in de pels Maurice toch gelijk had. Hoe harder Maurice probeert zijn gelijk te halen, hoe langer het zal duren voordat het RIVM door de bocht is. Triest, maar ik vrees wel waar.

  Beantwoorden
 13. Toin
  Toin zegt:

  De overheid is net een op hol geslagen paard. Eenmaal een weg ingeslagen is er geen houden meer aan. Net als bij de keuze van biomassa. Alsof ze bang zijn fouten toe te moeten geven.

  Benieuwd wat voor een effect aerosols in warme ruimtes, zoals sportscholen, hebben.

  Beantwoorden
 14. cora
  cora zegt:

  Hallo Maurice,
  Wat een goed stuk weer, dank.
  Je zegt over de ventilatie en airco aanpassen, wij hebben een grote kapsalon en willen idd de airco aan laten passen.Het probleem is alleen dat niemand weet hoe…..
  Ik heb 5 bedrijven gebeld voor de airco die in het plafond in gebouwd is en niemand weet wat ze precies moeten doen. Dit kan dus een probleem worden voor de komende herfst/winter periode.
  Hoe kijk jij daar naar?
  mvg cora

  Beantwoorden
 15. Pepijn van Erp
  Pepijn van Erp zegt:

  Maurice,

  Je begaat precies de denkfout waarvan ik vermoedde dat je zou gaan maken (gisteren op Twitter: https://twitter.com/pjvanerp/status/1273569087113871360?s=20). Het onderzoek van Wells ligt ten grondslag aan die 1,5m maar op dat onderzoek beroept men zich niet voor de stelling dat versrpeiding van SARS-CoV-2 hoofdzakelijk via grotere druppels verloopt, dat is verondersteld op basis van virologisch onderzoek (zie https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations).

  Dus Wells’ onderzoek is alleen relevant als je eerst hebt vastgesteld (op basis van al dan niet overtuigend bewijsmateriaal) dat de grote druppels het belangrijkste zijn.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Dream on…..
   Het is werkelijk niet te geloven hoe je dit allemaal durft te zeggen.

   WHO/RIVM moeten zich in allerlei logische kronkels duwen om maar niet te hoeven zeggen dat het virus veel mensen besmet via de lucht.
   Zoals bij grootschalige superspreadevents evident het geval is. (Maar dan proberen ze nog steeds de druppeltheorie kwampachtig overeind te houden).

   Ook de wereldwijde patronen van influenza hebben ze nooit kunnen verklaren.
   https://www.maurice.nl/2020/05/12/de-blinde-vlek-met-grote-gevolgen/
   Omdat ze gevangen waren in hun druppels……

   En WHO en RIVM dwingen alle feiten gewoon in hun druppel concept, ondanks het feit dat het tot belachtelijke redenaties leidt.

   Ik dacht dat je iemand was van de logica, maar je oogkleppen lijken toch ook effect te hebben op jouw manier van denken.

   Beantwoorden
   • Pepijn van Erp
    Pepijn van Erp zegt:

    Het is volgewns mij vrij helder hoor, maar ik doe nog een poging:

    A) nieuw virus -> hoe verspreidt zich dat? WHO gaat er op basis van beschikbaar onderzoek van uit dat druppelverspreiding de belangrijkste route is. RIVM neemt dat over (of ze waren er al eerder zelf van overtuigd geraakt).

    B) OK. We gaan nu dus uit van druppelverspreiding. Wat doen we daar zoal tegen? Handen wassen en afstand houden. Hoeveel afstand? Nou, daar komt die oude Wells curve weer eens van pas. WHO houdt het op 1m, RIVM doet het met 1,5m.

    Jij hebt discussie met RIVM in hoofdstuk A. Waar ik in mijn debunk Wells aanhaal, gaat het over hoofdstuk B.

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Wells laat zien dat alle besmettingen van de lagere luchtwegen via aerosols verloopt. Waarom zou dat ineens bij Covid-19 anders zijn?
     Plus leg eens uit hoe het komt dat bij superspreadevents zoveel mensen tegelijk worden besmet?
     En dat, zoals in het artikel in de New York Times heel veel mensen niemand besmetten.

     Met het druppelverhaal kan je grote aantallen besmetten tegelijk niet verklaren, behalve met drog- en doelredenaties.

     Ik vind het altijd heel opmerkelijk als het via druppels zou verlopen dat thuis gemiddel 20 a 35% wordt besmet en bij een koorrepetitie meer dan 75%.
     En kom niet aan met “maar bij de koffie stonden ze allemaal wel dicht bij elkaar”. Want ik denk dat men thuis dagenlang in de omgeving verkeert van een besmet iemand en dan zou je toch thuis minstens ook 70 a 80% besmetten moeten vinden.
     De reacties die ik daarop krijg zijn altijd uitermate gekunsteld.
     Dus leg even uit hoe op een schip 3000 mensen zijn besmet van de 5000.
     Hoe bij een koor in Seattle 87% van de koorleden zijn besmet.
     Hoe in een slachterij 500 mensen zijn besmet.
     En hoe vervolgens thuis gemiddeld een derder wordt besmet.

     Beantwoorden
     • Vincent
      Vincent zegt:

      Je schrijft: “Wells laat zien dat alle besmettingen van de lagere luchtwegen via aerosols verloopt. “, maar dat is niet het resultaat dat je hierboven beschrijft. Wat in je artikel staat is een experiment dat aantoont dat de besmettelijkheid via aerosols hoger is dan via druppels. Daarmee is niet gezegd dat er ook meer besmettingen via aerosols verlopen, dat zal o.a. ervan afhangen in welke mate aerosols uitgeademd/hoest/niest worden en in welke mate droplets uitgeademd/hoest/niest worden. Als er 1000x meer droplets rondzweven zal er ondanks lagere besmettelijkheid toch meer besmettingen via droplets ontstaan. Heb ik gemist dat je dit ook hebt meegenomen?

     • Fried
      Fried zegt:

      Beste Maurice, de besmettingen die je als voorbeeld noemt zouden volgens Willem Engel niet mogelijk zijn, hij beweert in het 1e interview bij Weltschmertz, 50e minuut: 50:00: Over de besmettingen op de Diamond Princess: maar 25% werd besmet DUS 75% was al immuun en DUS is van de totale bevolking al 75% niet bevattelijk Dus is ‘Herd Immunity’ nog maar een maand van ons verwijderd.

      Wat is jouw zienswijze hierop?

     • Daniël Mantione
      Daniël Mantione zegt:

      @Fried: Ik vermoed dat Willem Engel wat betreft de vatbaarheid te optimistisch is. Volgens Engel is een groot deel van de bevolking niet vatbaar voor het virus en gecombineerd met de immuniteit die we al opgebouwd hebben zitten we niet te ver van groepsimmuniteit.

      Als ik evenwel verhalen lees dat van een koorrepetitie 87% besmet is geraakt, dan moet ik toch ernstige vragen stellen bij de stelling van Engel dat de helft van de bevolking niet vatbaar is, dan moet hij toch eerst met een goede verklaring komen voor dat soort 87%-situaties. Ook in de Nederlandse situatie kan ik me amper voorstellen dat virus zich zo snel heeft verspreid als het deed als we zo dicht bij groepsimmuniteit zitten als Engel denkt. Het is een mooi argument tegen de lockdown, maar helaas.

    • derk
     derk zegt:

     Luister en huiver wat het WHO stelt, be -en voorschrijft als het gaat om het veilig managen van het lijk van een covid-19 slachtoffer. De link naar het protocol:

     https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf

     Ik citeer uit het protocol ( van 24 maart j.l.):

     – Based on current evidence, the COVID-19 virus is transmitted between people through droplets,
     fomites and close contact, with possible spread through faeces. IT IS NOT AIRBORNE.

     -Human coronaviruses can remain infectious on surfaces forup to 9 days. COVID-19 virus has been detected after up to 72 hours in experimental conditions.

     Vervolgens:

     – The mortuary must be kept clean and properly VENTILATED at all times;

     – If a person died duringthe infectious period of COVID-19, the lungs and other organs may still contain live virus, and additional respiratory protection is needed during aerosol-generating procedures (e.g. procedures that generate small-particle aerosols, such as the use of
     power saws or washing of intestines);

     -A particulate respirator (N95 mask or FFP2 or FFP3 or its equivalent) should be used in the case of
     aerosol-generating procedures.

     Hoeveel tegenstrijdigheid wil je nog hebben, Pepijn, dit is scenario C, zogezegd, van twee walletjes eten, zwenken en draaien in opvattingen en stellingnames.

     Een affront.

     Beantwoorden
    • Bob
     Bob zegt:

     De WHO stelt nu een spoedonderzoek in hoe het kan dat het virus op de markt in Peking zo snel kon verspreiden. Men voelt kennelijk nattigheid? Een dergelijke grootschalige verspreiding (> 100 mensen nu al) is nogal onwaarschijnlijk als je ervan uitgaat dat 1 persoon heeft gehoest en alleen via grote druppels anderen zou hebben besmet. Tevens is het niet waarschijnlijk dat daar meerdere besmettelijke personen hebben rond gelopen gezien de huidige (waarschijnlijk) zeer lage besmetting graad in China (toegegeven: je kan daar natuurlijk niet helemaal op vertrouwen). Daar komt wel bij de vele andere superspread voorbeelden onder vergelijkbare omstandigheden in de wereld en in Nederland (Kessel). Daarnaast is men er nu al wel van overtuigd dat geïnfecteerde personen anderen kunnen besmetten zonder dat ze duidelijke symptomen hebben (dus ZONDER hoesten) en de zaak lijkt me tamelijk sterk voor verspreiding via aerosolen.

     Zelfs als je aanhanger bent van de “alleen de druppel theorie” als besmettingsbron zou, als ik het RIVM was, toch wat meer aandacht besteden aan de andere kant van die medaille . DAT is wat er mijns inziens schrijnend aan is. Ik ben geen complotdenker, maar je zou bijna moeten concluderen dat er een andere reden achter moet zitten waarom dit totaal wordt genegeerd. Want je kan wel zegen: wetenschappelijk is een besmetting via aerosolen misschien niet 100% bewezen via een “dubbel blind placebo gecontroleerd” onderzoek, maar er zijn wel degelijk heel sterke aanwijzingen dat het wel zo is. En zoals iedere goede rechercheur zal beamen: als je sterke aanwijzingen hebt, moet je het onderzoeken en niet wegmoffelen. Die tunnelvisie heeft al eerder geleidt tot enorme dwalingen. Overigens in de wetenschap is tunnelvisie een bekend probleem. Dat heb ik in mijn directe omgeving mogen meemaken, met desastreuze gevolgen voor de persoon (en) in kwestie. Dat zou het RIVM zich ook ter harte moeten nemen.

     Beantwoorden
    • Rob van Velzen
     Rob van Velzen zegt:

     Een korte situatie-update; volgens mij zitten nagenoeg alle mensen op deze planeet nu met de gevolgen van deze epidemie en is een polariserende discussie geen weg naar een oplossing.
     Gezien het gigantische (inter) nationale belang om het virus te beteugelen, begrijp ik überhaupt niet dat de theorie van Maurice niet met spoed volledig wordt onderzocht met alle technische middelen die er beschikbaar zijn. (en uiteraard via reproduceerbaar onderzoek) IEDEREEN wil toch de allerbeste methodes tegen de verspreiding te weten komen??
     Iedereen die zonder reproduceerbaar onderzoek de (controleerbare) data van o.m. Maurice wegwuift, is niet geschikt uitspraken te doen over wetenschappelijk onderzoek.
     Om nl de reactie van Annemarie vrij aan te halen: Wanneer je zo overtuigd bent van je theorie, zou je het tegenovergestelde ook moeten onderzoeken, al was het alleen om je eigen theorie de nodige bekrachtiging te kunnen geven.
     Het afstand houden en handen wassen wordt braaf door bijna iedereen gevolgd, echter wordt er ook onderzoek gedaan of dit ook daadwerkelijk (meetbaar & verifiëerbaar) effect heeft?
     Mijns inziens kan er een studie worden opgetuigd waarin beide theorieën tegelijk kunnen worden getest. (aerosol-verspreiding in goed versus slecht geventileerde ruimtes & mensen dicht op elkaar versus meters uit elkaar in voorgenoemde ruimtes)

     Beantwoorden
    • Yvonne
     Yvonne zegt:

     Geachte mijnheer Erp, Er staat sinds vandaag op de pagina van viruswaanzin.nl een artikel, geplaatst door het science-team , wat de heer Engel omringt,uitgebreid onderzoek wat uw theorie over de denkfouten van Willem Engel, debunkt. Wellicht interessant om eens te lezen…

     Beantwoorden
   • Mark
    Mark zegt:

    ja dit soort discussies wil ik juist lezen, maar hou het daarvoor wel zuiver wetenschappelijk materie inhoudelijk.

    laat zinnen eruit zoals:
    “Je begaat precies de denkfout waarvan ik vermoedde dat je zou gaan maken”

    “Dream on…..
    Het is werkelijk niet te geloven hoe je dit allemaal durft te zeggen.”

    “Ik dacht dat je iemand was van de logica, maar je oogkleppen lijken toch ook effect te hebben op jouw manier van denken.”

    Beantwoorden
    • Gerard van der Weide
     Gerard van der Weide zegt:

     Hier ben ik het volledig mee eens! Beschamend, soms werkelijk lachwekkend om te lezen eerlijk gezegd! Terwijl iedereen er baat bij zou hebben dat we de kennis rond de verspreiding van dit virus in de greep krijgen!

     Beantwoorden
   • judith de haas
    judith de haas zegt:

    Beste Maurice en Pepijn,
    Hopelijk geeft dit onderzoek snel duidelijkheid: ” In Rotterdam staan nu kooien met fretten boven elkaar, verbonden door een buis van een meter lang. De onderste fret is besmet met SARS-CoV-2, de bovenste niet. „Bij griep zie je dat dan de bovenste fret ook besmet raakt: dat is airborne transmissie”, zegt Fouchier. „Mijn aanname is dat dat met SARS-CoV-2 niet zo zal zijn. Maar omdat er nu zo veel discussie is, doen we die proef toch.”
    Ron Fouchier geciteerd in: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/hoesten-niezen-zingen-niemand-kent-het-gevaar-van-kleine-druppels-a4001919

    Beantwoorden
   • Teije Bakker
    Teije Bakker zegt:

    Pepijn hier staat het toch gecombineerd met het onderzoek van Wells heb je je bewijs dat het via de lucht wordt verspreid:

    Implications of recent findings of detection of COVID-19 virus from air sampling
    To date, some scientific publications provide initial evidence on whether the COVID-19 virus can be detected in the air and thus, some news outlets have suggested that there has been airborne transmission. These initial findings need to be interpreted carefully.

    A recent publication in the New England Journal of Medicine has evaluated virus persistence of the COVID-19 virus.10 In this experimental study, aerosols were generated using a three-jet Collison nebulizer and fed into a Goldberg drum under controlled laboratory conditions. This is a high-powered machine that does not reflect normal human cough conditions. Further, the finding of COVID-19 virus in aerosol particles up to 3 hours does not reflect a clinical setting in which aerosol-generating procedures are performed—that is, this was an experimentally induced aerosol-generating procedure.

    There are reports from settings where symptomatic COVID-19 patients have been admitted and in which no COVID-19 RNA was detected in air samples.11-12 WHO is aware of other studies which have evaluated the presence of COVID-19 RNA in air samples, but which are not yet published in peer-reviewed journals. It is important to note that the detection of RNA in environmental samples based on PCR-based assays is not indicative of viable virus that could be transmissible. Further studies are needed to determine whether it is possible to detect COVID-19 virus in air samples from patient rooms where no procedures or support treatments that generate aerosols are ongoing. As evidence emerges, it is important to know whether viable virus is found and what role it may play in transmission.

    https://bit.ly/3fKSODn

    Beantwoorden
  • Marco
   Marco zegt:

   Beste Pepijn,
   ik volg dit nu een tijdje en moet toch wel zeggen dat alles wat we zien gebeuren telkens voorspeld is door meneer de Hond.
   als de theorie die u aanhangt waar zou zijn, waarom hebben we nu dan al niet heel veel besmettingen van de uit de hand gelopen demonstratie op de Dam en in Rotterdam. waarom niet heel veel besmettingen na de veel te drukke Hemelvaart?
   Buiten gebeurt er kennelijk niets.
   En dat is wat meneer de Hond toch al een tijd beweert, en de praktijk geeft hem gelijk, welke theoretische onderbouwing u er ook tegen in brengt.
   Ik heb meneer de Hond altijd iemand gevonden die een beetje weg had van een bet weter. maar ik moet nu toegeven dat hij het kennelijk ook echt beter weet…..

   Beantwoorden
  • Daniël Mantione
   Daniël Mantione zegt:

   In die link die je stuurt wordt voor de stelling dat verspreiding via druppels verloopt, verwezen naar een aantal artikelen die allen zeer recent zijn en Aziatische auteurs hebben. Kortom, dat zijn artikelen die direct geschreven zijn naar aanleiding van Corona-uitbraak, toen nog weinig bekend was over het virus. We zouden ze moeten gaan lezen om uitspraken te kunnen doen over hoe overtuigende de artikelen zijn, maar we kunnen in ieder geval stellen dat ze vanuit een eenzijdige bron komen in een tijd dat de kennis over Covid19 nog vanaf het begin opgebouwd moet worden.

   Het onderzoek van Maurice de hond is gebaseerd op gegevens die in de loop van de infectie beschikbaar kwamen en daarmee een recenter inzicht. Maurice kan met zijn gegevensonderzoek statistisch bewijzen dat overdracht via druppels geen plausibele verklaring is van wat we zien. Wetenschappelijk gezien falsificeert Maurice die inhoud Chinese publicaties (al zouden we ze in detail moeten lezen omdat echt zorgvuldig te kunnen doen).

   Het falsificeren van dat virologisch onderzoek doet hij niet in dit artikel, maar heeft hij al vele maanden eerder gedaan. Hij hoeft in dit artikel dan ook niet opnieuw te gaan falsificeren en daarmee is geen sprake van een denkfout. Dit artikel is gewoon een nader onderzoek naar één van de steunpilaren van het RIVM (het RIVM heeft nu een argument minder voor de 1,5 meter), die het dus ook niet weet te houden, maar niet alleen dat, het werk van Wells ondersteunt ook nog eens zijn eigen bevindingen.

   Beantwoorden
  • Peter van der Nat
   Peter van der Nat zegt:

   Geachte heer Van Erp, Beste Pepijn,

   Kunt u toelichten welke denkfout hij maakt? U verwijst naar een WHO publicatie van 29-3-2020 waar ik persoonlijk qua aerosols nog veel wikken en wegen zie van WHO en waarin gesteld wordt dat er nog studies naar gedaan moeten worden? Ik zie niet een smoking gun hierin tegen of voor aerosols / of de grote druppels.
   In dit overzicht wordt overigens ook ‘contactbesmetting’ nog expliciet benoemd, terwijl het CDC daar ondertussen wel vanaf gestapt is.

   Further studies are needed to determine whether it is possible to detect COVID-19 virus in air samples from patient rooms where no procedures or support treatments that generate aerosols are ongoing. As evidence emerges, it is important to know whether viable virus is found and what role it may play in transmission.

   Conclusions
   Based on the available evidence, including the recent publications mentioned above, WHO continues to recommend droplet and contact precautions for those people caring for COVID-19 patients. WHO continues to recommend airborne precautions for circumstances and settings in which aerosol generating procedures and support treatment are performed, according to risk assessment.

   Beantwoorden
   • Pepijn van Erp
    Pepijn van Erp zegt:

    De denkfout is te denken dat het onderzoek van Wells op zichzelf gebruikt word als onderbouwing dat de 1,5 m maatregel effectief is bij SARS-CoV-2. Wells wordt pas uit de kast gehaald als je eerst hebt geconcludeerd dat druppelverspreiding de belangrijkste route van besmetting is. Die conclusie kan natuurlijk veranderen met voortschreidend inzicht of door veranderende omstandigheden.

    Beantwoorden
     • jillis
      jillis zegt:

      Een ding in je voordeel Pepijn.
      Je hebt zeker ballen om hier je woord te doen en dat woord geaccepteerd.

     • Mark
      Mark zegt:

      aerosolen/druppels van alle formaten.. beide 50/50 van belang

      uit nrc artikel:
      “Christian Drosten schatte vorige maand in een podcast van de omroep NDR dat pakweg de helft van de overdracht via aerosols gaat, ongeveer de andere helft via grotere druppels, en een resterende 10 procent door contactbesmetting.”

      “Druppeltjesoverdracht blijft ook een rol spelen. Dit is de transmissie die ons tot deze anderhalve meter afstand heeft gebracht. Maar in verhouding tot de aerosoloverdracht is het waarschijnlijk een kleinere component. Misschien is dat ongeveer hetzelfde, gewoon een gevoel. Dat kan ik ook niet kwantificeren. Maar de directe kwantitatieve meetgegevens suggereren dat mensen ongeveer evenveel van zichzelf uitstoten in de kleine-druppel-aerosol als in de groot-druppel-nevel.”

    • Daniël Mantione
     Daniël Mantione zegt:

     Ik snap je redenering, maar volgens Maurice vond Wells geen bewijs dat je besmet werd als je getroffen werd door druppels, hij stelde enkel en alleen vast dat ze binnen een meter op de grond vielen. Als je dus in druppelverspreiding gelooft, dan moet je op zoek naar ander onderzoek dat inzicht geeft hoe dat nu in zijn werk gaat, want Wells geeft er kennelijk geen inzicht in.

     Of zie ik dat verkeerd?

     Beantwoorden
    • Daniël Mantione
     Daniël Mantione zegt:

     Nog even anders gezegd: Stel je gelooft in druppelverspreiding en gaat Wells lezen. Daarin lees je dat Wells concludeert dat de verspreiding via druppels nihil is. Als je in druppelverspreiding gelooft, dan zou je na het lezen van Wells dus zeggen “Deze man zit er naast!”. Als je van mening bent dat de man er naast zit, waarom ga je dan in godsnaam wel op hem af dat hij voor die 1 meter wel opeens 100% gelijk heeft?

     Ben je dan niet heel erg selectief boodschappen aan het doen?

     Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     In het boek van Wells gaat hij diverse infectie van de lagere luchtwegen langs. Met veel dierproeven, die hij zelf heeft uitgevoerd of anderen.
     Zijn conclusie is “ALLE INFECTIES VAN DE LAGERE LUCHTWEGEN VERLOPEN VIA DE KLEINSTE DEELTJES DIE INGEADEMD WORDEN EN IN DE LONGEN TERECHT KOMEN”.
     Dan zou toch de plicht zijn om proefondervindelijk te bewijzen dat bij Covid-19 de infectie, in tegendeel tot al die andere, wel via druppels verloopt.
     Maar dat is niet gebeurd.

     Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Beste Pepijn,

     Wat probeer je nu eigenlijk te bewijzen? Dat het RIVM en de WHO zich op een ander deel van het boek baseerden toen ze de 1,5 m instelden?

     Dat lijkt mij zo ook wel duidelijk en ik denk dat, dat Maurice ook wel duidelijk was.

     Of probeerd u te bewijzen dat de overige inhoud van de verhandeling niet van toepassing is omdat WHO/RIVM ze ook negeerde opbasis van een ondertussen ook door WHO erkend achterhaald artikel?

     Kunt u er in mee gaan dat de kaarten opnieuw geschut zijn en de uitkomst nu anders ligt?

     PUBMED loopt op het moment over van nieuwe en herziene inzichten.

     Beantwoorden
    • Hugo
     Hugo zegt:

     Beste Pepijn, fijn dat je je geluid ook laat horen! Dat valt te waarderen. Ik denk dat je de proceslijn van Maurice loslaat en er de lijn van het WHO in het proces er tussen plakt en dan je conclusie trekt. Misschien een idee om de lijn van Maurice en de lijn van het RIVM naast parallel naast elkaar te houden en beide conclusies naast elkaar te beoordelen.

     Ik hoop dat je je denkkracht hierop inzet en in mijn perspectief aan de discussie bijdraagt.

     Beantwoorden
    • Willem
     Willem zegt:

     Ik had altijd een hoge pet op van FTM. Maar meneer Van Erp werkt zich hier toch behoorlijk in de nesten. Het is jammer dat hij geen open vizier heeft en kritisch kijkt naar zowel het RIVM als Maurice de Hond. Ik merk maar al te vaak dat de media snel de richtlijnen en adviezen van het RIVM als gesneden koek aannemen. Een ander geluid moet direct de kiem in worden gesmoord. Erg jammer.

     Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Beste Pepijn, jij als wiskundige en onderzoeker in de complottheorieën. Hebt ondertussen veel van de discussies gevolgt. En zowel Maurice en Willem goed bekeken en bekritiseerd.

   Wat ik mij nu afvraag, heb jij naast je kritische kijk op wat zij denken waar te nemen. Ook dingen waargenomen waardoor jij denkt, misschien zit in een deel van wat zij zeggen wel iets?

   En langs de andere kant, zijn er dingen voorbij gekomen aan de kant van de gevestigde orde, waar jij op een zelfde manier je kritisch over uit kan laten?

   Hoe objectief sta je zelf in de discussie?

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Beste Pepijn,

    Kan het zo zijn, dat een deel van de definities tussen de gevestigde orde en de definities zoals Willem en Maurice ze gebruiken een verschil zit.

    Waarbij de gevestigde orde doelmatig dat verschil niet benoemd terwijl zij deze overduidelijk kunnen zien?

    En zou het kunnen zijn, dat Maurice en Willem met een deel van hun bevindingen gewoon gelijk hebben en dat dit direct boven water zou komen als ze onderling de definities scherp zouden stellen, waardoor de juiste aanvullende argumenten geplaatst kunnen worden?

    Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Heel mooi onderzoek naar de rol van aerosols.
   Alleen bij de productie van de aerosols in deze test setting missen twee zaken die bij het werkelijke traject wel plaats vinden.

   De continue aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het zieke persoon.

   En ze negeren het feit dat elk afzonderlijk deeltje actief blijft dus dat er ook een continue afgifte is.

   Hierdoor is het gesimuleerde experiment een incomplete samenvatting van de werkelijkheid.

   Daarnaast beperkt het experiment zich tot een geconditioneerde meet kamer, terwijl we weten dat de condities een rol spelen.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Wat ze bewezen hebben is dat in de afzonderlijke aerosols reeds na 3 uur weinig virus zit. Maar ze vergeten dat in die zelfde 3 uur in de werkelijkheid de toevoer van aerosols door blijft gaan.

    Wat dan feitelijk interessanter was geweest om vast te stellen is na hoeveeltijd ben ik de helft van het virus kweit uit de aerosol.

    Dan hadden we kunnen beredeneren hoeveel ventilatie er nodig is bij een constante toevoer aan virushoudende aerosols.

    Beantwoorden
  • E.Booij
   E.Booij zegt:

   Jouw losjes geschreven reactie op Willem/Maurice is geschreven in een sfeer van badineren, hooghartigheid en van subtiele verdachtmakingen. Dat doet afbreuk aan je inhoudelijke argumentatie. Maar uiteindelijk komt hoogmoed voor de val.

   Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Leuk om een publicatie van de WHO van 20 maart aan te halen, terwijl er steeds meer onderzoeken gepubliceerd zijn die aerosolen wel degelijk een rol toeschrijven bij het verspreiden van COVID-19.
   gaarne up-to-date blijven Pepiijn.

   Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Ik moet zeggen dat ik het in grote lijnen wel eens ben met Follow The Money(FTM) dat Willem Engel soms wel heel erg doordraaft, maar als FTM zich zou focussen op hun eigen specialiteit, namelijk het volgen van geldstromen, dan kunnen ze misschien achterhalen welke invloed Big Pharma heeft op de WHO.

   Stelt u zich eens voor dat we tot de ontdekking zouden komen dat we met “Air Hygiëne” zoals William Firth Wells het in zijn boek noemt, bepaalde virus ziekten zoals griep en corona zouden kunnen bestrijden, dan zou dat een financiële ramp van bijbelse proporties betekenen voor Big Pharma en daarmee voor de WHO en de RIVM’s van deze wereld.

   Big Pharma verdient zijn geld namelijk aan het genezen van ziekten en niet aan het voorkomen ervan.

   Maurice doet soms voorkomen alsof de 1.5m economie een doel op zich is, maar niemand heeft hier belang bij.
   De 1.5m economie is alleen maar een middel om de aandacht weg te houden bij Air Hygiëne.
   Eerst werd hiertoe ook het nut van mondkapjes bestreden maar dat kon men niet langer volhouden dus is het WHO en daarmee het RIVM bijgedraaid, alhoewel ik het van Dissel nog niet expliciet heb horen zeggen (wel heeft hij op basis van mondkapjes welvvolle vliegtuigen goedgekeurd)

   Het wachten is nu op de draai tav Air Hygiëne, misschien komt dat wel tegelijk met het door van Dissel toegezegde onderzoeksrapport over aerosols.

   Beantwoorden
  • Oscar
   Oscar zegt:

   Helaas bezit ik niet de uitgebreide logica die jullie bezitten,maar:

   Het antwoord lijkt me voor de hand te liggen in je eigen argument,je geeft aan dat het de zelfde druppeltjes zijn dan die welke Wells beschrijft ,dat is een proefondervindelijk onderzoek en bevestigd gewoon Maurice.

   Wellicht de je dan het dilemma oplost door een tegenonderzoek aan te halen waar door proefdondervinding het tegendeel bewezen wordt,niet wat men denkt dat het zou kunnen zijn maar gewoon een praktische test net als van Wells

   Beantwoorden
  • Ed Verbeek
   Ed Verbeek zegt:

   “de stelling dat versrpeiding van SARS-CoV-2 hoofdzakelijk via grotere druppels verloopt, dat is verondersteld op basis van virologisch onderzoek“. ??? Ik zie in daar nergens bewezen dat de verspreiding hoofdzakelijk via druppels verloopt. In het onderzoek dat De Hond zie ik wel bewezen dat de verspreiding hoofdzakelijk via aerosolen verloopt. Kun je dat onderzoek dat De Hond aanhaalt weerleggen?

   Beantwoorden
  • Jim
   Jim zegt:

   Pepijn, dat lijkt me een logische redenering. En alles valt of staat dan idd met het overtuigende bewijsmateriaal voor de verspreiding via grote danwel kleine druppels.
   Helaas kan ik op de pagina van de WHO waar je naar verwijst dit bewijs niet vinden. De artikelen waar naar verwezen worden geven voorzover ik kan zien geen uitsluitsel, als ze er al over handelen.
   De meeste literatuur over Covid-19 bestaat uit beschrijvingen van individuele situaties of gevallen, maar ik heb eigenlijk nog niets gelezen waarbij systematische experimenten zijn uitgevoerd.
   Daarentegen is er wel heel veel literatuur te vinden over onderzoek naar het influenza virus en de mogelijke manieren van verspreiding daarvan. Hoewel men het daar ook zeker niet met elkaar eens is, is er toch steeds meer dat erop wijst dat airborne besmetting daarbij een belangrijke rol kan spelen. Het volgende overzichtsartikel geeft een goede samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18848358/
   En hoewel dit influenza en dus een ander virus betreft vertonen de standpunten die er over de mogelijke verspreiding worden ingenomen grote overeenkomsten.
   Zolang er geen overtuigender bewijs is zouden we alle aannemelijke opties serieus moeten blijven nemen. En niet vertrouwen op redeneringen waarom een virus op een bepaalde manier niet besmettelijk zou kunnen zijn.

   Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Pepijn,

   Jij had geschreven in FTM: “Ook wie alleen in grote-druppelverspreiding gelooft, moet volgens Engel vraagtekens zetten bij die anderhalvemeterregel”. Je vervolgt dat er “uiteraard” geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van de afstandregel maar dat het een proefondervindelijke vuistregel is op basis van het onderzoek van Wells. Uit dat onderzoek blijkt dat grote druppels binnen 3 feet op de grond vallen (waar WHO 1m van maakt en RIVM 1,5m). Maurice beweert helemaal niet dat RIVM uit Wells afleidt dat alleen grote druppels voor besmetting zorgen, maar hij zegt dat Wells op geen enkele manier heeft vastgesteld of iemand dan ook besmet werd als hij/zij die druppels dan ook binnenkreeg. In tegendeel: Wells heeft vastgesteld aan de hand van dierproeven is dat bij influenza 32 keer vaker een infectie optrad bij de dieren die alleen microdruppels te verwerken kregen dan bij de dieren die alleen grote druppels te verwerken kregen. Wells schrijft dat toe aan het feit dat die microdruppels de longen kunnen bereiken, terwijl de grote druppels in de bovenste luchtwegen (mond/neus/keel) worden tegengehouden en minder vaak tot besmetting leiden. Wat bevestigt dat die grote druppels veel minder gevaar opleveren dan de microdruppels/aerosolen.

   Jaap van Dissel erkent in https://nos.nl/artikel/2335603-rivm-experts-risico-op-vakantie-in-frankrijk-niet-groter-dan-in-nederland.html dat aerosolen heel lang in de lucht kunnen blijven hangen, maar zegt: “De vraag is: hoeveel virus zit er in? En als je aantoont dat het RNA, het erfelijk materiaal van het virus er in zit, is het alsnog de vraag of het besmettelijk is. Dat is nog niet aangetoond. Er is een groot aantal studies waarin men het RNA van het virus in kleine druppels aantoont, maar waar je met geen mogelijkheid iemand ziek mee kan krijgen.” Misschien niet als je kijkt naar de virusdeeltjes in één enkele druppel, maar wat als je een wolk microdruppels inademt? Alleen die microdruppels van 5 micron en kleiner zijn in staat de longen te bereiken, de grotere druppels lukt dat niet of amper. Dat laatste is algemeen bekend, ik heb elders al links genoemd maar zie ook: https://monsafety.files.wordpress.com/2015/03/respiratory_tract.png en https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2014/11/commentary-ebola-virus-transmission-contact-and-aerosol-new-paradigm (zie fig. 4).

   Je stelt in je reactie hierboven dat RIVM op basis van het volgende onderzoek veronderstelt dat de verspreiding voornamelijk via grotere druppels loopt: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations. In dat onderzoek staat echter slechts: “According to current evidence, COVID-19 virus is primarily transmitted between people through respiratory droplets and contact routes.2-7” En als je dan die voetnoten 2-7 bekijkt dan is nergens bewijs te lezen dat verspreiding vooral via grotere druppels loopt. Het enige onderzoek waaruit zou kunnen worden afgeleid hoe de verspreiding loopt is voetnoot 6: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6909e1-H.pdf . Daar staat dat men 445 personen had opgespoord die close contact hadden gehad met een patiënt, t.w. 19 huisgenoten, 104 mensen die minimaal 10 minuten met de patiënt hadden gesproken op minder dan 6 feet afstand van de patiënt en 322 in een healthcare setting. Van die 445 personen waren slechts 2 mensen besmet geraakt, te weten 2 huisgenoten, verder niemand.

   Wel denk ik dat als je lang met iemand praat op minder dan een meter, dat je dan niet alleen grote druppels binnen kunt krijgen (die niet het grootste gevaar vormen) maar ook microdruppels. Alleen hangt het dan van allerlei factoren af of je daardoor besmet kunt raken, niet alleen de afstand maar ook: hoe lang praat je met iemand, praat je face-to-face, heb je mondbescherming, ben je binnen of buiten, goed geventileerd? Daarom ben ik tégen een harde 1,5m regel, want in heel veel gevallen vormt het binnen 1,5m van iemand verkeren geen (noemenswaardig) gevaar. Bijvoorbeeld: als niet gesproken wordt en/of bij korte gesprekken en/of niet face-to-face en/of met mondkapjes en/of buiten en/of binnen met genoeg ventilatie.

   Omdat de overheid niet het recht heeft om de vrijheden van burgers onnodig in te perken pleit ik er daarom voor dat de overheid aanbevelingen – geen verboden – geeft over risicobeperking, en alléén dwingende regels voorschrijft die dienen om massa-besmetting te voorkomen (zoals niet zingen/hard praten binnen met een bepaald aantal mensen) en/of om kwetsbaren te beschermen (bijv. als iemand een mondkapje draagt “1,5 m graag!” o.i.d. dan is men verplicht dat te respecteren).

   Beantwoorden
 16. Troubadour
  Troubadour zegt:

  Proficiat Maurice! Het lek is nu definitief boven.
  Dankzij jouw vasthoudendheid en skills, ik heb er diepe bewondering voor!
  Nu nog een groot aantal afschuwelijke horken overtuigen van van hun botte optreden. Wat ga jij veel mensenlevens redden.

  Beantwoorden
 17. Willem
  Willem zegt:

  Ik volg je al vele weken en ik moet je echt complimenteren met hoe helder en hoe goed onderbouwd je het beleid van de beleidsmakers (regering, OMT, virologen) tegen het licht houdt.
  Zelfs je punt/komma-gebruik, daar is niets mis mee ;-).
  Alles wat je beschrijft is zo’n beetje raak ……… en deze toevoeging zou toch wel de genadeklap
  voor het huidige beleid MOETEN zijn …….. maar de stugheid waarmee onze beleidsmakers met kritische mensen zoals jij omgaan, dat verrast me keer op keer. Opvallend is daarbij ook de rol van de pers, met name van de TV-journalistiek en de grote kranten, ik ben benieuwd wat daar de verklaring voor kan zijn, immers journalisten zijn per definitie kritische mensen.
  Ik denk dat het tijd is dat je wat psychologen om je heen moet verzamelen om via die “wetenschappelijke weg” de handel en wandel van de beleidsmakers te analyseren.
  Er komen elke keer als ik jouw inbreng lees vragen naar boven en enkele daarvan wil ik hier dan ook neerleggen.
  1. Is het denkbaar dat door het huidige beleid met name in verpleeginrichtingen er (veel) meer mensen zijn overleden door deze kwetsbare mensen verplicht vast te houden in dichtgetimmerde slecht geventileerde ruimtes, dus door het Corona-virus? Dit nog afgezien van het verdere menselijk leed wat daar heeft plaatsgevonden.
  2. Heb je in je nabijheid virologen en longartsen die het met jou eens zijn en heb je er een verklaring voor dat zij geen of onvoldoende tegengeluid maken?
  3. In hoeverre heb je internationale contacten met mensen die dezelfde kritische instelling hebben aangaande COVID-19?
  4. Heb je contacten met mensen uit de tweede kamer, immers zij kunnen via de reguliere weg de beleidsmakers ter verantwoording roepen? Ik denk daarbij b.v. aan Lodewijk Asscher.
  5. Wat is je verklaring voor het feit dat mensen zoals jij veel te weinig worden gehoord in de
  Mainstream media?
  6. Heb jij enig idee of de farmaceutische krachten invloed hebben op het beleid (en dan wereldweid)?

  Maurice, ik hoop toch echt dat het normale denken weer terug komt en wel meteen, elke dag doorgaan met dat achterhaalde anderhalvemeter beleid zonder oog te hebben voor klimaatbeheersing van de grote ruimtes kost denk ik heel veel levens, in Nederland als de winter weer nadert en in de wereld waar nu slechte klimaatomstandigheden zijn.
  Helaas kan ik zondag niet op het Malieveld zijn maar hoop op een grote opkomst ……. en voldoende aandacht van de mainstream media.

  Beantwoorden
 18. Hugo Bakker
  Hugo Bakker zegt:

  Wederom geweldig speurwerk ! en hoe ironisch dat het onderzoek van Wells, waar nota bene alle RIVM’s zich op baseren, hun eigen onhoudbare 1,5 m. stelling onderuit haalt. Het kan toch niet anders meer, dan dat binnenkort de schellen van de ogen vallen? De waarheid kan je niet tegenhouden.

  Beantwoorden
 19. Peter Dickmann
  Peter Dickmann zegt:

  Beste Maurice, deze had je ongetwijfeld wel gezien. Wat Marion Koopmans hier zegt is toch gewoon een provocatie ? Een groter verschil tussen slachthuizen en de buitenlucht is toch bijna niet denkbaar. Deze virologe adviseert het OMT !

  Voor zover nu bekend is één persoon die bij de antiracismedemonstratie op de Dam was besmet met het coronavirus. Het lijkt dus mee te vallen met het aantal besmettingen, maar experts waarschuwen: het kan de volgende keer wel misgaan en dan wordt het heel ingewikkeld om een uitbraak in de hand te houden.

  Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC vergelijkt het met een kansspel. “Hoe meer mensen dicht bij elkaar zijn, hoe groter de kans dat daar iemand tussen zit die wel ongemerkt de infectie heeft.” Dat het nu met een sisser lijkt te zijn afgelopen is geen garantie dat zo’n grote bijeenkomst met mensen dicht op elkaar veilig is.

  Ze wijst erop dat er ook voorbeelden zijn waar het de afgelopen maanden niet goed ging, bijvoorbeeld bij de slachthuizen.

  Beantwoorden
 20. Leen
  Leen zegt:

  Complimenten voor dit recherchewerk en samenvatting.
  Bij deze resultaten kunnen de onderzoeksresultaten van o.a. de Franse arts Didier Raoult worden opgeteld.
  Het toepassen van een hydrochychloroquine en zinkcombinatie, direct na het openbaren van de eerste symptomen, levert in veel gevallen een snel herstel op.
  Voor oudere patiënten kan nog een longbestraling soelaas bieden.
  Daarmee blijven de IC’s leeg.
  Het beleid voortvloeiende uit de vermeende bestrijding van het virus en varianten daarvan kan dan geen buitensporige maatschappelijke en economische schade meer veroorzaken.
  Helaas is dat helemaal niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat er een zo’n eenvoudige oplossing komt voor dit probleem.
  De angst van de destructie van de samenleving en gezondheid zal door de politiek en MSM blijven worden aangewakkerd of weer worden vervangen door een ander niet-bestaand probleem.
  En als nu maar een ruime meerderheid van de bevolking dat telkens blijft geloven en als op ambtelijke en media-posities de ‘juiste mensen’ zijn gepositioneerd, verandert er helaas niets.

  Beantwoorden
 21. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Ja, dat krijg je als Maurice zijn boodschap dat er (vrijwel) nul besmettingen in Nederland zijn gemeengoed begint te worden: Coronaresten in riool Amsterdam is in week tijd vertienvoudigd.

  Dat de besmetting vooral via de lucht gaat maakt het beleid alleen maar VEEL ingewikkelder. Afstand houden blijft dan in elk geval een goede leidraad. De 1 1/5 meter buiten hoeft niet strikt gehandhaafd te worden maar dat gebeurt toch al niet.

  Kunnen we als we Maurice serieus nemen terug naar normaal? Nee, natuurlijk niet. Volle cafés, volle restaurants, volle concertzalen, volle kerken is vragen om een tweede golf. Daar valt echt niet tegenop te ventileren.

  Weet je wanneer we een “fragmented superspread event” krijgen? Als we met zijn allen terug gaan naar normaal.

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Je maakt een verklaarbare denkfout door er van uit te gaan dat een besmetting per definitie slecht is.

   We kunnen in ieder geval wel weer naar een nieuw normaal in de buitenlucht, de bossen, parken, stranden, winkelstraten, zonder verboden, idiote looproutes etc. Dit gecombineerd met binnenshuis goede maatrelen, maakt al veel verschil. Waarom wel een vliegtuig met mondkapjes en luchtstromen, en geen evenenemt in de buitenlucht met jonge mensen? Ik zie liever nu een verdere besmetting bij jonge gezonde mensen en een toename in immuniteit dan een opleving in het najaar, waarin niemand meer immuum is. Bovendien nemen we in verpleeghuizen en zorginstellingen nu verkeerde, juist bedreigende maatregelen.
   Nee, het wordt nog geen nieuw normaal, maar minder 1,5 meter maatregelen helpen ons allemaal sociaal, maatschappelijk en economisch.

   Beantwoorden
 22. T. Groot
  T. Groot zegt:

  Demo 21 juni verboden door burgemeester Remkes en viruswaanzin site niet bereikbaar… Roerige tijden! Houd vol allemaal, wees lief (ook voor jezelf) en heb geduld voor anderen.

  Beantwoorden
 23. Eef
  Eef zegt:

  En wéér levert Maurice terdege stof-tot-nadenken aan voor de RIVM-aanhangers, maar of het ook wordt opgepakt?

  Nog meer stof-tot-nadenken:
  De demonstatie a.s. zondag 12-06-2020 op het Malieveld is dus VERBOTEN door de gemeente Den Haag. Trek uw conclusies…!

  Beantwoorden
 24. Wim B.
  Wim B. zegt:

  Duidelijk verhaal! Dank daarvoor!

  In Trouw van vandaag eindelijk veel aandacht bij de Ombudsman van Trouw over de zienswijze van Maurice.
  Op dat artikel, waar ik overigens niet blij van werd, heb ik als trouw Trouw abonnee gereageerd. Ik verwacht dat Maurice binnenkort in die krant zijn verhaal zal kunnen doen.

  Een kind snapt al dat je buiten (zo goed als) geen risico op besmetting loopt.

  Houd goede moed, en dank voor alle inzet!
  Mer vriendelijke groet, Wim B.

  Beantwoorden
 25. Simon
  Simon zegt:

  Het is schokkend dat hier zo weinig onderzoek naar is gedaan en dat men zo vaak verwijst naar deze ene bron. Je zou toch zeggen dat de wijze van besmetting van virussen en bacteriën cruciaal is voor een adequate aanpak en dat (bijvoorbeeld) de inrichting en bouw van verzorgingstehuizen, scholen, restaurants, theaters, zwembaden en hotels veel baat zou kunnen hebben bij nader onderzoek. Complimenten voor dit artikel!

  Beantwoorden
 26. Henri
  Henri zegt:

  Het grote probleem van de huidige wetenschap, geen grondig bron onderzoek doen.

  Ik herinner me een artikel in een tijdschrift dat ik in mijn afstudeerscriptie had staan. Ik had 134 bronnen; van alle originele artikelen had ik een kopie. Eén artikel (waar ik heel veel verwijzingen naar had) kon ik eerst niet vinden. Bleek uiteindelijk in een ander jaar gepubliceerd! Iedereen schrijft een fout van elkaar over.

  In de jaren vijftig en zestig zijn een aantal monumentale werken gepubliceerd, Van Olphen over klei, “Sörensen & Campbell over Polymer Chmistry, enz. Mogen niet ontbreken in een onderzoek in een betreffend vakgebied. Wells lijkt ook zo’n boek te zijn.

  Beantwoorden
 27. HansV
  HansV zegt:

  Bingo, Maurice!

  Op 24 mei plaatste je een uitstekende bijdrage van “Rebecca” op jouw blog waarin een heel duidelijke uitleg werd gegeven over de vorming en levensduur van aerosolen in relatie tot vochtigheid. Hierin werd verwezen naar een pagina op de Engelse Wikipedia over de “Wells-curve”, inderdaad dezelfde Wells waar jij het ook over hebt.

  Die bewuste pagina is pas op 2 mei 2020 ontstaan en het zou me niets verbazen als het tijdstip van het ontstaan samenhangt met Covid-19, wellicht iemand in het buitenland die ook gelooft dat de verspreiding van aerosolen een belangrijke infectiebron van Covid-19 is. Overigens op die pagina wordt nadrukkelijk géén verband gelegd met Covid-19.

  Wat nog gemist wordt is het directe bewijs dat Covid-19 vooral door aerosolen overgedragen wordt. Indirect bewijs is er genoeg, dat haal je zelf ook aan: de vleesverwerkende industrie, de superspreadevents in kerken en (feest)zalen.

  Ik hoop dat dit voldoende is voor de officiële instanties om het beleid te wijzigen. Echter het is nog steeds zo dat er misdadigers vrij rondlopen omdat in de rechtszaak alleen indirect bewijs kon worden geleverd.

  Wat het RIVM wel zou kunnen / moeten doen is het zekere voor het onzekere nemen en de protocollen voor binnenactiviteiten aanpassen en meer aandacht vragen voor ventilatie en luchtreiniging.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 28. arjen
  arjen zegt:

  Waarom komen eilanden er zo goed vanaf (IJsland, Japan, Nieuw-Zeeland, Thaiwan)? Omdat in zulke afgezonderde gebieden er steeds minder mensen overblijven om te besmetten. Thaiwan sloot al snel de grenzen voor Chinezen van het vaste land. Zo eenvoudig kan het zijn.
  Dr. Wittkovski wees daar al vroeg op: na een tijdje blijven er steeds minder mensen over om te besmetten. Hij maakte de zaken nooit ingewikkelder dan ze waren: besmettingen van de ademhalingswegen verlopen vaak volgens dezelfde patronen. Een virus doet niet aan plotselinge pieken. Zulke pieken zijn het gevolg van de methodiek, niet van de natuur.

  Beantwoorden
 29. Evert
  Evert zegt:

  Wat te denken van de uitbraak in de kazerne in Oirschot? Nu.nl meldt dat de kazerne zich netjes aan de RIVM richtlijnen (1,5 meter dus…?) heeft gehouden. Nog een bevestiging dat dat dus NIET werkt.

  Beantwoorden
 30. esther
  esther zegt:

  Dat is precies mijn zorg. Maurice, je geeft aan dat de 1,5 meter regel de economie kapot maakt. Maar wanneer men toegeeft dat het virus via aerosoles verspreid wat betekend dit dan voor de winter? Voor kantoren, shoppingmalls, congressen, winkels, horeca. En dus de economie.

  Hier valt toch bijna niet tegenop te ventileren in de winter? Dan is alles een potentieel gevaar.

  Beantwoorden
  • Christos Koptsidis
   Christos Koptsidis zegt:

   Een zeer goede opmerking. Daar moet nu op geanticipeerd worden door hierop te focussen en te zorgen dat er goede ventilatie systemen overal worden geïnstalleerd.

   Beantwoorden
   • Anke Baks
    Anke Baks zegt:

    Ja, laten de beleidsmakers in deze zich samen met de desbetreffende industrie zich focussen op nieuwe of aangepaste technieken voor wat betreft de luchtbehandeling. Zo gauw mogelijk!

    Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Je kunt pas bedenken welke maatregelen het beste werken, als je het verspreidingsmechanisme kent. Zolang dat niet op orde is, doe je het ALTIJD verkeerd.

   Beantwoorden
 31. Annemarie
  Annemarie zegt:

  Goed dat je de link naar het artikel van Pepijn van Erp in FTM er ook bijzet, want ik vond dit alleszins een goed en overzichtelijk artikel. Wie er nu gelijk heeft voor wat betreft de percentages voor overdracht van dit specifieke virus via aerosolen en via grotere druppels, kan ik niet beoordelen . Maar ik krijg wel steeds meer de indruk dat Willem Engel de plotselinge roem naar het hoofd is gestegen. Zo stelt hij dat er in heel Italie minder dan 300 mensen aan Covid zouden zijn overleden. Alle andere patienten die besmet waren en overleden zijn , zo’n 34.000 mensen , zouden dan dus aan de gevolgen van ander onderliggend lijden zijn bezweken ? En dat zou dan ‘toevallig’ allemaal in die paar maanden plaats vinden . En als hij bedoelt te zeggen , wat je nu ook regelmatig hoort zeggen ( en niet alleen door mensen als Jort Kelder of Marianne Zwagerman ) , dat de meeste patienten ‘anders ook wel binnen nu en pakweg een jaar overleden zouden zijn ‘ , dan vind ik dat een kwalijke , zakelijke visie op het leven. Alsof een jaar langer samen zijn met een dierbare niet zo veel waarde heeft , ook als die persoon ziek is , of oud .
  Verder vind ik het kwalijk dat ook Willem Engel geen aandacht besteedt aan het gegeven dat veel Covid patienten wel overleven , maar erg lang ziek zijn en moeten revalideren . Ook hij heeft het alleen maar over de sterftecijfers om zijn punt te maken.

  Overigens valt me op dat waar Maurice vol lof is over de beschreven onderzoeken en observaties van Wells ( en daadwerkelijk het boek heeft gelezen ) , Willem Engel blijkbaar weinig waarde toekent aan diezelfde onderzoeken omdat ze verouderd zouden zijn.

  Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   Van de overledenen aan corona had maximaal zo’n 10% geen ‘onderliggend lijden’, dus die cijfers kloppen heel aardig. De meeste overledenen zijn overleden MET corona, en niet AAN corona. Een significant verschil dat niet iedereen lijkt te begrijpen.

   Verder: legt u eens uit waarom dat uitstellen van de dood – waar het in feite bij het overgrote gedeelte van de overleden patiënten op neerkwam – bij corona zo belangrijk zou zijn, maar bij griep kennelijk niet? Waarom dan niet?

   Beantwoorden
   • Annemarie
    Annemarie zegt:

    Beste Eef , ten eerste : 10 % van 34.000 is 3400 , en geen 300 zoals Willem Engel in zijn manifest stelt. Dus ik begrijp niet helemaal hoe u erbij komt dat “de cijfers aardig kloppen” .
    Ook vraag ik me af waar dat percentage van 10 % vandaan komt. Ik lees steeds percentages van 30 tot 40 % geen onderliggend lijden
    Ten tweede is het de vraag wat er allemaal valt onder ‘onderliggend lijden’ . Zo wordt van iemand met diabetes ook gezegd dat er sprake is van ‘onderliggend lijden’ , maar zoals u en iedereen weet zijn er duizenden mensen met diabetes, ja, ook ouderen, die kwalitatief een behoorlijk goed leven hebben en die toch graag nog een tijd meegaan. Hetzelfde geldt voor het brede begrip hartfalen of kanker ; er is spraken van ‘onderliggend lijden’ maar dat betekent geenszins dat diegene sowieso al wel binnen nu en korte tijd dood zou gaan.

    Uw vraagt me ook waarom het belangrijker zou zijn om de dood uit te stellen bij Covid patienten dan bij Influenza patienten.Wat mij betreft is die vraag niet aan de orde. Als iemand met complicaties als gevolg van van influenza wordt opgenomen in het ziekenhuis dan wordt die persoon volgens mij net zo goed geholpen als iemand met Covid.

    Beantwoorden
  • Hans
   Hans zegt:

   Waardevolle aanvulling Annemarie. Ik ben medicus en het klopt lang niet alles wat Willem zegt en hij draaft erg door. Dat is jammer want hierdoor wordt zijn kritiek die aanvankelijk veel genuanceerder was minder effectief. Als je in de facebook groep kijkt van viruswaanzin schik je je lam. Ik heb nogal wat zieke verzorgenden in een verpleeghuis gezien door slechte ventilatie (1 dode zelfs). 1,5 meter lost dit overigens ook niet op. Geeft een schijnveiligheid.

   Beantwoorden
   • Henri
    Henri zegt:

    Helemaal mee eens Hans. Geen idee waar dit virus vandaan is gekomen (wat goed onderzoek behoeft!), maar het is een vervelend ding. Jongere mensen, veelal met onderliggende kwalen, hebben het heel zwaar, ook nog na maanden.

    Gezien de besmettelijkheid (kan dus niet anders dan via aerosolen!) zou een groot deel van de bevolking dit virus kunnen krijgen. Met de huidige globale economie zou dat gemakkelijk een groter aandeel kunnen zijn dan de “normale” 10%. Daar gaat Willem Engel in de fout. We weten het eenvoudigweg niet.

    Door Big Pharma (BP), WHO en RIVM is de regeringsleiders wereldwijd ingefluisterd dat alleen een vaccin ons kan helpen om deze “ramp” te keren. Blijkbaar heeft geen van de BP bedrijven een goed middel in de aanbieding en gokken ze nu op vaccineren. Een mooi voorbeeld is Gilead, hun anti-viral Remdesivir is de enige half-goedgekeurde anti-viral die geen anti-viral activiteit vertoont. Alle pogingen van BP stranden momenteel, hooguit een marginale verbetering.

    Betreffende hydroxychloroquine en chloroquine, lagere hoeveelheden (met additief) zouden heel goed kunnen werken. Een probleem: het werkt vermoedelijk het best als de ziekte nog niet zichtbaar is (in de eerste virale fase) . Maar wellicht werkt het ook nog in de vroege fase van de immuunziekte. De juiste condities moeten aangehouden worden voor zo’n studie, hoge dosis geven in de immuunziekte is nutteloos (hoe een trial opzet de zaak kan verstieren). Vooreerst voordeel van de twijfel, vooral dankzij een aantal moedige dokters.

    Dus huidige inzichten: alleen vaccineren kan ons redden!???

    Neen, gelukkig niet! Er is ook nog small pharma.

    Het verst is momenteel CytoDyn, met de immunomodulator Leronlimab. Double blind placebo gestuurde resultaten komen midden juli beschikbaar. En het mooie aan deze studie, het mechanisme van actie is bekend! Er is zelfs een diagnostische test beschikbaar om het verloop van de ziekte te volgen.

    Beantwoorden
   • louise
    louise zegt:

    Willem draaft inderdaad door. Heel jammer. Ik vind de dodencijfers ook niet zo belangrijk. Ik zoek het grote plaatje. Hoeveel mensen, welk percentage, heeft COVID gehad en heeft ernstige restklachten. Welk percentage wat nu besmet is is echt ernstig ziek. Al die vleesverwerkers. Hoe ziek zijn ze? Ze vallen in elk geval niet bij bosjes om volgens mij. Wat is het percentage wat nauwelijks ziek wordt, wat is het percentage dat de ic op moet en wat is het percentage met blijvende klachten. Alleen maar besmettingscijfers zeggen mij helemaal niets.

    Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Dat is door Italiaanse artsen en vooral de directeur van het Italiaanse RIVM meerdere malen gezegd.
   Er zijn weinig tot geen gevallen waarin covid-19 de hoofdzaak vormt.
   Alle mensen hadden onderliggende klachten of ontstekingen waarvan ze het zelf nog niet wisten.
   Willem zegt ook. dit is het laatste zetje naar de afgrond.
   Trek zelf je conclusies

   Beantwoorden
 32. Sylvia
  Sylvia zegt:

  Heel helder geschreven zoals gebruikelijk. Voor mij is het duidelijk dat we met recht voor het lapje worden gehouden!
  Jammer dat het kennelijk zo moeilijk is voor de beleidsmakers om toe te geven dat ze fout zaten. Te triest voor woorden eigenlijk, omdat dit zoveel mensen treft. Hou vol, Maurice!

  Beantwoorden
 33. michel
  michel zegt:

  Hoi Maurice,

  Goed onderbouwd verhaal!

  Ik had Aerosolen in 2008 al afgevinkt als zijnde groot risico, maar dat is een ander verhaal.
  Ik deed toen al onderzoek naar verlaging in ziekteverzuim voor bedrijven (vooral griep).
  Dit kost immers heel veel geld voor zo’n bedrijf.
  Ik heb me toen die tijd ook voor 2008 bezig gehouden met onder andere air cleaning systems.
  Ik vond wel dat je degelijk onderzoek moest doen om de strategie te bepalen wat het beste werkt.
  Mijn verbazing was toen al groot, ik zag afname in onderzoeken van soms 90 procent in ziekteverzuim.
  De ionisator scoorde hierin het hoogst (hier moet echt meer onderzoek naar gedaan worden)
  HEPA (mits je de filters op tijd vervangt) kwam daaronder en luchtventilatie daaronder (hou rekening met koude lucht en koude dagen waardoor ze soms de systemen uit zetten wat juist cruciaal is).
  Het viel me toen ook al op dat niet alleen Influenza cijfers terug liepen maar ook andere virussen wat alleen maar voordeel is.
  Ik ben in 2008 gestopt met analist en ben wegens omstandigheden door gegaan met mijn bedrijf alleen.
  Toch verbaast het mij anno 2020 dat het doorvoeren hiervan nog slecht is gedaan!
  Het is een goedkope oplossing en verdiend zich vele malen terug.
  Dat het RIVM hier geen weet van heeft zegt mij iets over deze organisatie.
  Sterker nog ze testen de maatregelen niet eens, waar zijn de testen van al die plastic schotten, zo belangrijk omdat je dan pas weet of iets effectief is.
  Zo kan ik nog wel even door gaan, als ik in die tijd met dit soort onderzoeken zo aan mijn baas zou rapporteren zou ik een enorme tik op mijn vingers krijgen.
  Ik zou meteen bedrijven bellen die air cleaning systems hebben om te vragen hoe daar de besmettingen met Covid19 zijn…ik weet eigenlijk het antwoord al!

  Bedankt Maurice voor deze rapportering!

  Beantwoorden
  • Henri
   Henri zegt:

   Is er een rapport van je onderzoek?

   Ik vind die ionisatie een fascinerend concept. En het kost praktisch niets. En zelfs virusdeeltjes in grote druppels worden onschadelijk gemaakt :).

   Beantwoorden
 34. Pieter
  Pieter zegt:

  Het is net als met Marx, Tocqueville, Weber etc.etc.: ze worden door velen geciteerd, maar slechts weinigen hebben hun boeken ook daadwerkelijk gelezen. En wat krijg je dan? Juist, sociale vastgestelde waarheden los van hun context die hun eigen leven gaan leiden.

  Zoals Nobelprijswinnaar Georg von Békésy zei over de gevolgen van zijn eigen publicaties: “In time, I came to the conclusion that the dehydrated cats and the application of Fourier analysis to hearing problems became more and more a handicap for research in hearing”. Waarom? Omdat andere wetenschappers die in zijn voetsporen traden er klakkeloos vanuit gingen dat zijn oorspronkelijke inzichten juist waren! En velen denken dat nog steeds, alhoewel vrijwel niemand nog weet wie Békésy was.

  Beantwoorden
 35. Gertjan
  Gertjan zegt:

  Beste Maurice,
  Goed speurwerk weer.
  Volgens mij zit er een klein schrijffoutje in.
  De zin waarin staat: ” de dierproeven met de tuberculose bacterie en het influenza vaccin.” Moet het woord vaccin niet vervangen worden door virus? Blijkt wel uit de rest maar toch.
  Verder veel succes met je missie!

  Beantwoorden
 36. Gerlo Hesselink
  Gerlo Hesselink zegt:

  Maurice,
  Ik begin ook steeds meer overtuigd te raken van de aerosol verspreiding. In een bericht op facebook heb ik het vergeleken met geur verspreiding, als van een parfum. Een parfum lucht verspreid zich ook via minuscule aerosol druppeltjes. Met zo’n vergelijking kun je het heel inzichtelijk (inreukelijk ;-) ) maken hoe dit virus zich zou kunnen verspreiden, als je je gewoon voorstelt hoe en wanneer je een parfum van iemand kunt ruiken en aanneemt dat het bij besmetting om sterkte van de lucht en de tijdsduur gaat. Ook het dragen van een mondkapje beschermt anderen van je ‘slechte’ lucht die je mogelijk uitademt.
  Maar daardoor ben ik er alleen nog niet van overtuigd dat je buiten geen superspread event zou kunnen hebben.
  Gerlo

  Beantwoorden
 37. Walter
  Walter zegt:

  Dank voor deze blog weer, Ik heb ook het FTM stuk van Pepijn van Erp gelezen (en de reacties in dit blog) maar dat is niet overtuigend en vooral tegen Willem Engel gericht die af en toe ook wel eens een beetje doorslaat wellicht. Jouw blogs en verhaal met gedegen data analyses en verwijzing naar wetenschappelijke studies zijn top in mijn ogen.

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Het artikel op de genoemde site geeft een behoorlijk duidelijke en overzichtelijke samenvatting. Het is eigenlijk een soort fact checking van De Hond zijn betogen. Eén belangrijk stuk ontbreekt echter en dat is het onderzoek naar verspreiding in een restaurant waar alleen mensen besmet zijn geraakt die in de directe luchtstroom zaten van een besmettelijke gast. Anderen die in zijn nabijheid zaten, maar buiten de luchtstoom bleven, zijn niet besmet. Dit is een behoorlijke aanwijzing dat aerosolen een grote rol spelen, en had eigenlijk op die website in dat artikel genoemd moeten worden.
   ZIe onderstaande link voor een plaatje met hoe de mensen zaten:
   https://www.mercurynews.com/2020/04/27/coronavirus-q-a-part-4-is-air-conditioning-a-risk-elevators-poop/

   Beantwoorden
  • Henri
   Henri zegt:

   Oud artikel. Deze informatie van Wells lijkt me uiterst solide te wijzen op een aerosol verspreiding in Covid-19.

   De fretten kunnen het met een praktijkproef ook nog bevestigen.:).

   Uit privé ervaring ben ik overtuigd van verspreiding via aerosolen.

   Beantwoorden
 38. Mich
  Mich zegt:

  Dit bewijs toch alleen maar dat handen wassen en grote druppels onzin is? Als je weinig besmette lucht wilt inademen kun je beter ver van een besmetting staan dan dichtbij. Dus die 1.5 meter helpt nog steeds. De onderbouwing van rivm is alleen verkeerd de maatregel op zich helpt wel ( hoeveel weet ik niet zal per situatie verschillen)

  Beantwoorden
  • Henri
   Henri zegt:

   Als je in de buurt bent van een zieke persoon maakt het niet uit of je een halve meter, 1,5 meter of 10 meter van hem of haar afstaat. De aerosolen bereiken je wel. Daarmee vervalt de ijzeren wet van de 1,5 meter. Gewoon goed ventileren zal voorkomen dat je ziek wordt. Of thuis blijven natuurlijk.

   Beantwoorden
 39. judith de haas
  judith de haas zegt:

  Hopelijk komt er snel duidelijkheid over dit onderzoek van Ron Fouchier
  Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/hoesten-niezen-zingen-niemand-kent-het-gevaar-van-kleine-druppels-a4001919 :
  In Rotterdam staan nu kooien met fretten boven elkaar, verbonden door een buis van een meter lang. De onderste fret is besmet met SARS-CoV-2, de bovenste niet. „Bij griep zie je dat dan de bovenste fret ook besmet raakt: dat is airborne transmissie”, zegt Fouchier. „Mijn aanname is dat dat met SARS-CoV-2 niet zo zal zijn. Maar omdat er nu zo veel discussie is, doen we die proef toch.”

  Beantwoorden
 40. Evert
  Evert zegt:

  Wat te denken van de Corona uitbraak op de kazerne in Oirschot? Volgens nu.nl heeft de kazerne zich aan alle RIVM voorschriften (1,5 m) gehouden. Dit werkt dus niet en is logisch als het virus via aerosols wordt verspreid.

  Beantwoorden
  • Johannes
   Johannes zegt:

   Waar Wells geen rekening mee hield bij zijn experimenten is de reistijd van de aerosolen. Wells biedt de besmette deeltjes eenmalig aan. De grote druppels hebben een korte reistijd (beschrijven min of meer een kogelbaan). De aerosolen waarvan de trajectorien niet deterministisch beschreven kunnen worden, doordat zij in een turbulente stroming worden verspreid, zullen tijdens hun reis hun besmettelijk in meer of mindere mate verliezen (zijn niet te vergelijken met aerosolen jn de atmosfeer die anorganisch materiaal bevatten). Het valt op grond van de experimenten van Wells niet te zeggen hoe de verdeling van de besmetting van grote druppels en aerosolen is. Onderzoek naar de verspreiding van de nekkramp-bacterie tijdens Eerste Wereldoorlog en tijdens de mobilisatie in Nederland in 1939 liet zien dat het om besmetting ging via rechtstreeks contact. Het CDC onderzoek naar de verspreiding van Covid-19 aan boord van de Theodore Roosevelt laat hetzelfde beeld zien: de kans op besmetting van bemanningsleden die aangewezen waren op berth sharing (wisselkooien) was twee keer zo groot.

   Beantwoorden
 41. Marc Vorderman
  Marc Vorderman zegt:

  Research top! Blog top! Helaas ben ik bang dat er achter de hele Corona-Hysteria een totaal andere agenda zit. Zonder op deze “agenda” specifieke verder in te gaan raad ik mensen zelf op onderzoek te gaan. Na 100+ uur ongecensureerde interviews met werelds beste wetenschappers op het gebied van virologie en epidemiologie bekeken te hebben was de klap op de vuurpijl wel een sessie met 160 artsen online. Allemaal een en dezelfde mening Lockdown klinklare onzin. Pseudoscience. Sorry voor de typfouten via de telefoon; sta al heerlijk 45 min stil op de snelweg in Duitsland Voor wie geïnteresseerd is in de interviews die stuur ik graag een web-link van mijn digitale covid-archief.

  Beantwoorden
 42. Ilse
  Ilse zegt:

  Maurice

  Vandaag staat er een artikel op nu.nl waarin wordt beweerd dat de PCR test op corona 100% accuraat is.
  Nu vraag ik mij dit sterk af. Met name met een zeer lage apriori kans is de positief voorspellende waarde toch zeker geen 100%?
  Er wordt verwezen naar informatie van deskundigen , maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dit klopt? Hoe kijk jij hier tegenaan?

  Beantwoorden
 43. MaSta
  MaSta zegt:

  Beste Maurice,

  Ik kan alleen maar zeggen: Dankjewel!

  Voor alles wat jij (en o.a. Willem Engel) doet in deze m.i. ongelovelijk gevaarlijke massahysterie.

  Beantwoorden
 44. Dennis Holland
  Dennis Holland zegt:

  Hoi Marc,
  Pas 100 uur? Zo’n link mag je delen denk ik. Hoe meer mensen met de werkelijkheid geconfronteerd worden des te meer kans we maken Nederland te bevrijden van VVD, CDA en wat andere ernstige problemen.

  Beantwoorden
  • Wouter J
   Wouter J zegt:

   Het zou nmm nog veel fijner zijn als
   1) de hele wereld bevrijd zou woren van de WHO en hun kornuiten en als
   2) de deelnemers meer oog zouden hebben voor het delen van informatie buiten hun eigen Nederland.
   (Ik weiger nog steeds om een Facebook of twitter-account te nemen, en ik wil nog altijd geen smartphone.)

   Lichtjes off-topic, nmm best grappig, zeker vandaag: https://www.youtube.com/watch?v=CnmMNdiCz_s

   Beantwoorden
 45. Herman Kolff
  Herman Kolff zegt:

  Vandaag stuurt Woonzorg Flevoland : verpleging en huishoudelijk hulp een brief aan hun klanten dat er mondkapjes zijn en hoe die te gebruiken … deels op vrijwillige basis…3 maanden te laat.

  Beantwoorden
 46. leo regeer
  leo regeer zegt:

  Top Maurice…Ik integreer vele opniies en dus ook die van jou en Willem in mijn eigen blog op http://www.leo.nl ….de 1.5 meter waar iok ooit als verpleegkundige mee ben opgeleid, laat ik nu ook los met mijn beschreven argumenten….ikzelf woon tijdelijk in de Filippijnen, door de lock down langer hier dan gepland, aan de oceaan in de frisse lucht….ik ben nog bezig met mijn follow up blog, dat breder van opzet is dan uitsluitend SARS-CoV-2…ook de sociaal economische kant in de hele wereld met mijn visie….mijn laatste document back to back in future heb ik 10 ernstige oranje werld waarschuwing signalen beschreven, die helaas stuk voor stuk bewaarheid lijken te worden…

  Beantwoorden
 47. P. Koelewijn
  P. Koelewijn zegt:

  Hoe zit het eigenlijk met die nertsen in Brabant en Limburg? Is daar geen direct bewijs te vinden dat de overdracht via aerosolen heeft plaatsgevonden?

  Beantwoorden
 48. Ramon Kézér
  Ramon Kézér zegt:

  Pepijn, ik was van plan me te abonneren op Follow the Money. Tot mijn spijt concludeer ik, na maandenlang intensief het nieuws vanuit alle mogelijke hoeken te hebben gevolgd, dat ook jij diep in de broekzak zit van het RIVM. Je staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis gozer. Bied later je excuses aan aan de heer De Hond.

  Beantwoorden
 49. Natalie Noom
  Natalie Noom zegt:

  Dank Maurice voor je niet aflatende inzet.
  Medewerker RIVM stelt dat het RIVM alleen medische richtlijnen geven…en niets met ventilatie doet….waar ik tegen aanloop is WIE wordt door de politiek geadviseerd t.a.v. de ventilatie in binnenruimten? Het lijkt alsof Techniek Nederland met de verkeerde organisatie aan het communiceren is. Of heb ik dit niet verkeerd? Het is 2 voor 12 voor elke organisatie welke werknemers in besloten ruimten heeft werken.

  Beantwoorden
 50. Theo Keulaerds
  Theo Keulaerds zegt:

  Ik kom op deze site terecht doordat een vriend van mij regelmatig op Facebook een link plaatst. Maurice, mijn vraag is hoe je met jouw onderzoeksjournalistiek een groter publiek bereikt? Je zou toch hopen dat je uiterst goed gedocumenteerde uitpluizerij eindelijk eens serieus wordt genomen? Ik bedoel: serieus wordt genomen door degenen die tot nu toe de beslissingen hebben genomen. Wishful thinking vrees ik. Maar zónder dit ‘tegengeluid’ is het niet langer zinvol te spreken over een ‘intelligente lockdown’.

  Beantwoorden
 51. Mo
  Mo zegt:

  Hoi Maurice,
  Ik vind het beschamend om te zien hoe jij door de media en door sommige mensen behandeld wordt. Voor mij bevestigt dat dat er een hele andere agenda wordt uitgevoerd, waarin tegengeluiden worden geband of niet geluisterd naar wordt andere geluiden. Ik vind het knap hoe jij je staande blijft houden, je vastbijt in dit alles en een ander geluid laat horen dan de mainstream media. Het feit dat zogenaamde deskundigen schermen met bronnen waarop ze zich baseren, die eigen bronnen niet eens blijken te kennen, is schokkend. De gevolgen die dat heeft liegen er ook niet om. Ik ben blij dat jij deze onkunde blootlegt en er steeds meer mensen naar gaan luisteren. Een diepe buiging voor jou.

  Beantwoorden
 52. Jan
  Jan zegt:

  Beste Maurice en lezers: er wordt gesteld “Luchtverversing en hogere luchtvochtigheid zijn de bescherming tegen het lang blijven hangen van besmettelijke aerosols”, echter daarna wordt gesteld dat er in slachthuizen en de markt in Beijing meer besmetting plaatsvindt vanwege de koude lucht. Ik mis de link met ‘luchtverversing en hogere luchtvochtigheid’. Wat heeft koude lucht er nu ineens mee te maken? Graag iets meer uitleg of een duidelijker beschreven causale keten.

  Verder: waarom moet dit een bipolaire discussie worden. Wat de RIVM zegt is dat het een spectrum is van grote tot hele kleine druppels (aerosolen). Via beide mogelijkheden kan besmet worden. Ook als een virus in de bovenste luchtwegen beland kan het daar nestelen en vermenigvuldigen, waarna het bij een zwak immuunsysteem richting longen gaat. Het wordt immers in grote hoeveelheden in de bovenste luchtwegen aangetoond dmv de RNA test.

  Tot slot is er een minimale dosis aan virus nodig bij elke virusziekte. Het gaat dus niet alleen om de grote van de druppels, maar ook om de dosis. Die kan hoog genoeg zijn in geval van a) veel grote druppels en daarna contact met de slijmvliezen b) langdurig in een slecht geventileerde ruimte vol aerosolen verblijven, waardoor een grote hoeveelheid met virus beladen aerosolen wordt ingeademd.

  Als ik er op deze manier naar kijk vind ik zowel 1.5m afstand, handen wassen en goed ventileren de juiste maatregelen.

  Laten we de nuance erin houden. Bij het RIVM werken echt niet alleen maar nare gargamels die Nederland willen pesten. Het is gewoon een bureaucratisch, politiek en log orgaan dat erg voorzichtig is. Stap eens in elkaars schoenen en verbind, in plaats van tweestrijd te zaaien.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Als we op die manier er naar kijken vervalt de toepasbaarheid van de 1,5 m ook. Immers het aerosolen aandeel overheerst het andere aandeel.

   Zolang we de 1,5m prominent instandhouden, negeren we de overige noodzakelijke stappen. Daarnaast kunnen we door af te stappen van de 1,5m geld gaan genereren voor de oplossingen.

   Beantwoorden
  • Marie
   Marie zegt:

   Jan, Maurice heeft de relatie tussen kou en luchtvochtigheid uitvoerig in diverse posts uitgelegd. Goed lezen en je snapt het zelf. Verder heeft Maurice vanaf het prille begin getracht samen te werken met het RIVM maar dat is steeds afgewezen of genegeerd. Na fout op fout (b.v. de opnamecijfers) is het geduld bij Maurice denk ik een beetje op, en ook de illusie dat het RIVM zou willen samenwerken. Het zijn geen gargamels, maar ze zitten wel erg gevangen in een tunnelvisie, ingebed in een af- en indekcultuur die nu eenmaal helaas in alle ambtelijke organisaties heerst (denk aan de Belastingdienstfraude, ook geen gargamels maar ze zijn wel verantwoordelijk voor het leed en de schade die zijn veroorzaken).

   Beantwoorden
 53. Cris
  Cris zegt:

  Proficiat Maurice, veel goed werk en enorme passie!
  De aërosol theorie houd veel meer logica in dan andere.
  Helaas kan niemand zichzelf een “wetenschappelijke of expert” noemen op gebied van corona virus.
  Het niet noemen van de ‘recovered” cijfers van Nederland op worldomerters.com, ik vraag me af waarom niet?

  Beantwoorden
 54. Lars
  Lars zegt:

  En bij zingen en schreeuwen wordt er relatief veel door het grote en krachtige mondgat ingeademd en komen de aerosolen in nog grotere getale in de longen, dan door het kleinere neusgat (een stofzuiger heeft meer power dan een kruimeldief). Zie hier een verklaring voor waarom juist kerken en kroegen beducht zijn in het superverspreiden van het virus.

  Beantwoorden
 55. Sylvia
  Sylvia zegt:

  Aerosoles zijn m.i. vergelijkbaar met fijnstof waarvan men ook lang het gevaar niet zag. De grotere deeltjes worden gewoon uitgehoest en geniest, die herkent het lichaam wel, maar de fijnere nestelen zich in de longen.

  Beantwoorden
 56. Marilyn
  Marilyn zegt:

  Wat een gedachtengang is van mij is dat aangezien presymptomatische personen en asymptomatische personen niet of nauwelijks verspreiden, het logische gevolg is dat de uitbraken vooral plaats vinden onder leeftijdsgenoten. Met name groepen ouderen. Iemand die minder functionerend immuunsysteem heeft wordt sneller ziek en zieker. Dit zijn voornamelijk ouderen en kwetsbare personen. Bekend is dat veel mensen met anderen in groepen vertoeven van dezelfde leeftijdscategorie. Dus als 1 oudere besmet wordt is de kans groter dat deze ziek wordt en anderen besmet. Vervolgens is de kans ook vele malen groter dat deze persoon vooral veel leeftijdsgenoten besmet, die ook bevattelijker zijn en als dit gebeurt in de ideale setting van een zingend koor in een kerk is aan alle ingrediënten van een ideale verspreiding voor dit virus voldaan. En het tegenover gestelde is dan waar voor kinderen en jongeren. Dus leeftijd ansich is niet alleen een risico factor ook de daarbij komende hogere mate van besmettelijkheid. Dus EN EN. Is maar een gedachtengang.

  Beantwoorden
 57. Lieneke van de Griendt
  Lieneke van de Griendt zegt:

  Dank voor deze zoektocht! En nu nog de aanvulling mbt fijnstof: daar waar de luchtverontreiniging het hoogst is, icm lage absolute luchtvochtigheid en temperatuur, blijven de aerosolen ook buiten langer hangen. Daarom is het adagium: binnen de ramen open, buiten de luchtverontreiniging aanpakken!

  In het verslag https://www.google.nl/amp/s/amp.nos.nl/artikel/2332460-gebieden-met-veel-luchtverontreiniging-zwaarder-getroffen-door-corona.html staat dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen COVID en luchtverontreiniging.

  In deze (let wel:) preprint van 11 juni jl. https://www.pnas.org/content/early/2020/06/10/2009637117 wordt verwezen naar het belang van de airborn transmissie en dan wordt eea ineens logisch: in gebieden met meer luchtverontreiniging zullen ook buiten meer aerosolen blijven “hangen”. En daalt de curve als alle verkeer stopt, omdat ook de luchtverontreiniging dan afneemt.

  Beantwoorden
  • Eef Arnolds
   Eef Arnolds zegt:

   Ik zag vanavond het zes uur journaal van de NTR en keek mijn ogen uit. Er was een item over de aangekondigde demonstatie op het Malieveld in Den Haag tegen de coronamaatregelen van de overheid. Die was inmiddels door burgermeester Remkes verboden omdat de anderhalve meter niet kon worden gegarandeerd bij een opkomst van 10.000 of meer mensen. Terwijl inmiddels wel aangetoond is dat het beruchte virus in de buitenlucht weinig wordt overgedragen. Een minuut later zien we een foto uit de vertrekhal van Schiphol met een menigte mensen als haringen in een ton. Binnenshuis, ideale omstandigheden voor grootscheepse besmetting. De woordvoerder van Schiphol verklaart doodleuk dat de anderhalvemeterregel nu eenmaal niet overal kan worden gehandhaafd. Staat Schiphol boven de wet? In wat voor bananenrepubliek leven we tegenwoordig eigenlijk?

   Beantwoorden
  • Martijn
   Martijn zegt:

   @ Maurice, dank voor je inzet. Goed dat je door blijft gaan.

   @ Lieneke, interessante aanvulling. En misschien werkt luchtvervuiling nog op meer vlakken.

   – Dus dat de aerosolen daardoor langer blijven hangen (wat je noemt)
   – maar ook dat de weerstand en longen van de mensen die daar wonen door de vervuiling verzwakt is .
   -En wellicht dat smog vitamine D aanmaak bemoeilijkt met ook zwakkere weerstand tot gevolg

   Beantwoorden
 58. Jasper
  Jasper zegt:

  Wat is jullie verklaring voor de uitbraak in Madrid na het massale protest op Vrouwendag 8 maart? Dat wat immers in de buitenlucht.

  Beantwoorden
  • Paula
   Paula zegt:

   Wat hebben die mensen voor en na de manifestatie gedaan? Waarschijnlijk het zelfde als de supporters van de voetbalwedstrijd in milaan, naderhand met velen de restaurants, kroegen en opeengepakt de bussen en ov in.

   Beantwoorden
 59. Henk
  Henk zegt:

  Kijk ze nou de toetsenbordridders… zo lief ze weten het allemaal beter en doen niets…. ga zo door Maurice het is tijd voor revolutie!!!

  Beantwoorden
 60. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Beste Maurice,
  Ik maak een diepe buiging voor je! Je kunt nu achterover gaan leunen!
  Nog wel iets wat er ook bij aansluit. Ik heb begrepen dat we het virus kwijt raken door onze handen te wassen, covid kan niet tegen water. Hoe staat dat in verhouding tot het plezier dat het virus kennelijk zou hebben om te reizen in een waterdruppel? Ik zou zelfs denken dat het virus probeert om droog over te komen! Elk water molecuul dat het tegenkomt zal de reis verstoren, of zie ik dat verkeerd?

  Beantwoorden
 61. Robbie K
  Robbie K zegt:

  Even los van de aerosolen discussie Maurice, misschien verder onderzoek waard is de hypothese dat de vele positieve PCR tests in de slachterijen wellicht veroorzaakt worden door kruisbesmetting via de vaccinaties die ons slachtvee krijgt. Zo is er bijv de “koeiengriep”, die door grote en kleine druppeltjes wordt overgebracht met het BHV-1 virus. Kunnen de PCR experts uitsluiten dat de “positieve” maar vooral ook asymptomatische besmettingen in slachthuizen met SARS-CoV-2 eigenlijk niet wordt veroorzaakt door veel contact met gevaccineerd vlees d.m.v. rundervaccinatie ?
  Hoeveel slachthuismedewerkers zijn trouwens op de IC beland?

  Interessant ook dat de dierenartsen adviseren om vooral veel te ventileren.

  https://www.mdpi.com/2227-9059/8/5/109/htm

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bovine_coronavirus

  Beantwoorden
 62. Gert Vis van Heemst
  Gert Vis van Heemst zegt:

  En dat betekent dus dat sinds 1955, toen dit standaardwerk beschikbaar kwam, overheidsinstanties en virologen het ieder jaar hebben laten gebeuren, dat welke griepgolf dan ook, huis heeft kunnen houden in verpleeghuizen. In al die jaren is er dus niemand op het idee gekomen om de gebouwen zo in te richten dat er geen besmettingen door aerosolen konden plaatsvinden, terwijl toch algemeen bekend is dat tijdens ieder griepseizoen vele ouderen bezwijken. En dan nu gewoon weer aansturen op een nieuwe ramp door de oorzaak van al dit leed niet te onderkennen. Niet dat ik bang ben voor een tweede golf. Maar een nieuwe griepgolf komt er zeker is het niet volgend jaar dan wel het jaar daar op.
  En voor de zoveelste keer , super bedankt voor al je werk.

  Beantwoorden
 63. Johannes
  Johannes zegt:

  Op 19 juni heeft de senaat van Berlijn een aantal coronamaatregelen versoepeld, maar handhaaft de 1,5 meter-maatregel.
  Op 12 juni jl. heeft de CDC in de Verenigde Staten de coronamaatregelen geupdatet. De 6 feet-maatregel blijft in alle staten gehandhaaft.
  Op 9 juni jl heeft de CDC een rapport gepubliceerd over de coronabesmettingen a/b van de aircraft carrier Theodore Roosevelt. Het onderzoek onderzocht ook het effect van physical distancing.

  Beantwoorden
 64. Eric Huls
  Eric Huls zegt:

  Ik vind het jammer dat het zo’n tribale strijd wordt. Je bent voor of voor Maurice, of voor het RIVM. Iets er tussen lijkt niet te bestaan. Daar zijn wat mij betreft beide kampen debet aan, ook Maurice zelf. Ik vind zijn inzichten en onderzoek zeer interessant, maar hij trekt er vaak te stellige conclusies uit die, zeker als ze uit statistiek voort komen, niet 100% hard te maken. Een kop met ‘game, set, en match’ boven dit artikel helpt ook niet. Ik geniet eigenlijk nog het meest van de dicussies onder zijn artikelen, vooral die met Pepijn, mits beide heren het puur inhoudelijk houden zonder persoonlijk te worden. Idealiter zou er ook zo’n discussie met het RIVM zelf moeten zijn. Waarin het RIVM zegt ‘he, interessante ontdekking Maurice, hier gaan we mee aan de slag’. En Maurice niet per definitie alles wat het RIVM roept uitsluit of er met dedain op reageert.

  Beantwoorden
 65. Vera
  Vera zegt:

  Goed werk Maurice
  Als tandartsassistente verbaas ik me al maanden over de blinde vlek voor aerosolen.
  Wij tandartsen creëren bij alle behandelingen aerosolen en wij zijn ons hiervan al jaaaaaren bewust dat dit gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Bij mij gaan in ieder geval alle alarmbellen af.
  ALLE mondzorg medewerkers weten dit, het is niks nieuws! Dat is wel duidelijk geworden uit het boek van jouw onderzoek….
  Van waar die blinde vlek?
  Als je het mij vraagt gaat het er gewoon omdat, als je echt veilig wilt gaan zitten tov aerosolen heel veel branches niet meer zonder poespas open kunnen!!! Er zullen veel maatregelen getroffen moeten worden die erg duur zijn. Hepa filters, Uv licht ed. Er moet juist geld verdiend gaan worden! De politiek wil niet dat alle bedrijven juist nu zullen moeten investeren in lucht filter systemen voordat ze weer kunnen gaan draaien…????
  De tandartsen kunnen het wel helemaal shacken!
  Maurice kun jij eens uitzoeken of het werken in de tandartsenpraktijk wel verantwoord is op dit moment? Ik weet zeker van niet….
  Triage is zo lek als een mandje bij a symptomatische patiënten. Sommige mensen verzwijgen de verkoudheid omdat ze anders door volle agenda 2 mnd moeten wachten op vervolg afspraak..
  Hierbij verrichten we behandelingen waarbij aerosolen vrijkomen.
  De behandelaren zitten op nog geen 50 cm afstand en krijgen alles over zich heen en aerosolen blijven nog 3 uur in de lucht dwarrelen.
  De chirurgische mondmaskers type llR die we volgens rivm en leidraad mondzorg Corona moeten gebruiken filteren Corona niet. (Ffp2 maskers mogen we in de reguliere praktijk niet gebruiken) en geen schorten.
  Een duidelijk voorbeeld van weer lekker aan het werk zonder te veel poespas en een hele grote blinde vlek naar aerosolen in de lucht.
  Er lijkt ook gewoon geen goed onderzoek naar gedaan te worden. Terwijl per 1 juli de reguliere tandartsen praktijk ook positieve Corona patiënten moet gaan behandelen omdat de CAM praktijken gaan sluiten…

  Ik voel me in ieder geval niet veilig

  Beantwoorden
 66. Eric
  Eric zegt:

  Briljant deze onderbouwde informatie. Ik heb grote waardering voor al dit onderzoek en het schrijven van deze stukken. En dat al weken en maanden onder soms verdrietige omstandigheden. Beter dan de voorgekauwde eenzijdige informatie via de RIVM nakakelende media. Ik dacht dat journalisten aan waarheidsvinding deden maar kennelijk spelen daar heel andere krachten een dominante rol. Ontzettend blij met deze realistische info, dank!!

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Dat is misschien nog wel het meest schokkende aan deze hele “crisis”, dat de media kritiekloos de regering en RIVM lijken te volgen. Zou er een vette worst achter de coulissen hangen: wees lief voor ons en wij zullen lief zijn voor jullie?

   Beantwoorden
 67. Eric Huls
  Eric Huls zegt:

  Nog een vraag, weet niet of ie al eerder gesteld is, maar men haalt vaak de mazelen als vergelijk van een ziekte die airborne is. En dat de mazelen een ziekte is die vele malen besmetterlijk is dan covid-19, waardoor de gedachte is dat aerosolen voor covid-19 niet zo’n grote rol kunnen spelen. Benieuwd of Maurice daar ideeen over heeft waarom mazelen zoveel besmettelijker is dan covid-19.

  Beantwoorden
 68. Piet
  Piet zegt:

  Maurice,

  Dank voor je heldere bijdrage, of jij nu wel of niet 100% gelijk hebt, ik zie veel inhoudelijke reacties waar vooral meningen overheersen ipv feiten, open en transparant discussiëren lijkt me een taak die de overheid en het RIVM zouden moeten faciliteren. Het feit dat dit niet gebeurt zegt heel veel.

  Het enige wat je echter hoort vanuit de overheid, RIVM en NOS hoort is komende onheilstijdingen.

  We zijn vergeten dat er meerdere ziekten (tbc, hiv, bronchitis etc) zijn die miljoenen doden per jaar veroorzaken, waarmee we hebben leren leven.

  Daarnaast heeft de WHO en RIVM bij de uitbraak van de mexicaanse griep ook aangedrongen op lockdowns en vaccinaties die Nederland voor miljoenen tevergeefs heeft aangeschaft. Allemaal paniek om niks met toen ook al aan de basis Ab Osterhaus, Jaap van Dissel. We leren niet van onze fouten en dat is erg!

  Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   “We zijn vergeten dat er meerdere ziekten (tbc, hiv, bronchitis etc) zijn die miljoenen doden per jaar veroorzaken, waarmee we hebben leren leven.”

   Sterker nog, er is – naast de belastingdienst die komt aftikken – maar één zekerheid in het leven, en dat is dat we uiteindelijk allemaal het loodje leggen. En meestal niet op een ‘prettige’ manier. Jammer, maar helaas.

   Helaas, deze kennis schijnt niet langer aan de moderne mens besteed te zijn, want als we één ding door de aanhoudende angst-indoctrinatie kennelijk moeten beseffen, is dat doodgaan aan corona ernstiger is dan doodgaan aan wat voor andere ziekte ook.
   Vraag me vooral niet waarom, ik snap hier helegaar NIETS meer van.

   Beantwoorden
 69. Dick
  Dick zegt:

  Beste Maurice,

  Als aerosolen zo besmettelijk zijn waarom zijn er binnen huizen van besmette personen zo weinig besmettingen?
  Verder ken ik kerken waar een besmet persoon alleen anderen besmet heeft in haar directe omgeving. Dus binnen de anderhalve meter.Daarbuiten niemand.
  Probeer ook buiten je comfortzone te denken. Nu plaats je toch erg een tunnelvisie. Het moeten de aerosolen zijn!
  Je verwijzing naar besmettingen op marine schepen is onjuist. Op deze schepen zijn er bedden voor maximaal 1/3 van de bemanning. Ze slapen dus in elkaars bed en dat maakt het aantal besmettingen logisch.
  Eens met jou dat buiten de anderhalve maatregel weinig zin heeft.

  Vr gr,
  Dick

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   De aerosolen opzich zijn niet besmettelijk, besmette aerosolen zijn besmettelijk. De besmetting van de lucht bij een huishouden is niet ineens accuut volledig vol met virale deeltjes.

   Het huishouden blijft gedurende het hele verloop vanaf de eerste die besmet is in relatie met elkaar.
   De vaste huisgenoten ademen gelijdelijk aan meer besmette lucht in en hebben zodoende in de aanloopfase een lage titer aan virusdeeltjes waardoor de immuunresponse ook gelijdelijker opgebouwd kan worden.

   Het uitwonende kind dat in het weekeinde pas thuis komt, wordt in 1 keer met een veel hogere dosis geconfronteerd, en moet veel heftiger reageren dan de dagelijkse huisgenoten.

   Daarbij komt dat bij de meeste gezinnen, een persoon die zich ziek voelt zich doorgaans terugtrekt naar 1 ruimte. En slechts heel beperkt de andere ruimtes aan doet.

   In een werksituatie liggen de kaarten iets anders, omdat de pool aan mensen al snel groter is en mensen zich bewegen rondom de vereisten van hun taak.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Heel ruw gezegd, samen leven met iemand die besmet is functioneert als een vaccinatie, maar wel eentje met een groter risico toch in overdrive te gaan.

    Beantwoorden
  • Daniël Mantione
   Daniël Mantione zegt:

   Bedden voor 1/3 van de bemanning is de situatie in een onderzeeër, niet in een marineschip, daar heeft gewoon iedere soldaat zijn eigen bed. Ik ben het met je eens dat er nog onderzoek is naar hoe het nu precies zit met aërosolen thuis en in bijvoorbeeld kerken (de wetenschap zit pas recentelijk op het juiste spoor), maar er lijken verbanden te zijn met koren en ander gebruik van de stembanden. Zolang het goed verklaarbaar is, blijft de aërosolentheorie prima overeind, terwijl we bij de druppeltheorie al lang zover zijn dat we vele gebeurtenissen niet kunnen verklaren of als het al lukt, alleen door ons in enorme bochten te wringen.

   Beantwoorden
 70. Frans lambers
  Frans lambers zegt:

  Hypothese Superspreading

  1.Ademtocht
  ongeveer-80% van ingeademde zuurstof wordt ongebruikt weer uitgeademd
  als dit geldt voor alle luchtbestanddelen, geldt dit ook voor aerosolen / virussen en virusdelen
  2. Superspreading
  Virusverspreider 1 ademt bv 100 aerosolen/virussen uit
  Virusontvanger 1 ademt daarvan bv 20 aerosolen/virussen in
  Virusontvanger 1 ademt daarvan 80% weer uit, zijnde 16 delen
  Virusontvanger 1 is nu virusverspreider 2, en wel volledig asymptomatisch
  Dit blijft zo doorgaan bij de aanwezigen onderling
  Meerdere verspreiders, meerdere ontvangers.
  Symptomen komen later.

  In mijn idee is zeer eenvoudig in te zien dat asymptomatische verspreiding /besmetting
  intrinsiek is aan de ademtocht.
  Het RIVM moet dat na 5 maanden nog steeds onderzoeken.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Stelling 1: Zou waar zijn als we volledig 1 op 1 kunnen redeneren. Echter we hebben te maken met verschillende moleculaire structuren. Daar waar zuurstof zich uitwisseld met CO2 in de longen. Zou het virus juist trachten zich vast te zetten aan de ACE2 receptoren. De moleculaire massa van zuurstof is velen malen lager dan van de samengestelde structuren van het virus. En zo zijn er meerdere biofysische eigenschappen die zorgen dat er verschillen zijn tussen het virus en zuurstof.
   Waarschijnlijk wordt het virus in het begin redelijk goed vast gehouden in de longen en naarmate de infectie door duurt komen ze makkelijker vrij. Daarnaast reproduceerd zuurstof zich niet in de longen het virus wel. Dus als de stelling al op gaat is dat alleen in de aanvangs periode voordat er reproductie plaats vindt.

   Stelling 2 Valt meer voor te zeggen, maar is pas goed toetsbaar als je inzichtelijk hebt wat de ontwikkeling van het virus in de longen doet. Waarschijnlijker is het dat de stapelings dosis die ontstaat tijdens het inademen van aerosolen bij langdurig verblijf in een besmette ruimte (Waarbij de besmettingsbron ook aanwezig blijft) bepalend is voor de mate waarin de ziekte zich zal ontwikkelen.

   Dus ja asymptomatische verspreiding is afhankelijk van de verblijfsduur en de mate van virus uitstoot in een afgesloten ruimte. Echter is het heel lastig om hier een proef opstelling voor te ontwerpen, omdat er op meerdere fronten variatie zit in de gedragingen.

   Beantwoorden
 71. Marnix
  Marnix zegt:

  Wat een goed stuk Maurice! Wat er gebeurt is niet uit te leggen. Uit interesse heb ik de Rijksbegroting bekeken. Ik schrok van de (giga) hoeveelheid geld die naar zorg en onderwijs gaat. Het roept op zijn minst vraagtekens op dat wordt gestuurd op (het ontbreken van) ziekenhuiscapaciteit, er geen beschermingsmiddelen/testen zijn en het gemiddeld digitaalonderwijs stopt bij een of twee keer per week een uurtje Zoomen en voor de rest de ouders het maar moeten uitzoeken.

  Beantwoorden
 72. Mossel Koolmees
  Mossel Koolmees zegt:

  Maar toch, maar toch: hoe verklaar je de huidige uitbraak in Zuid-Amerika? Brazilië, Mexico…..? Oké het is daar nu winter, maar nog steeds 30 graden, zonnig en geen regen. Mensen leven grotendeels buiten, en toch raken ze besmet. Hoe dan ??

  Beantwoorden
 73. remco
  remco zegt:

  Er is steeds een discussie over wat nou verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus, grotere druppels of aerosolen. Zou deze discussie niet ontstaan omdat we veel te zwart wit denken? Ik ben geen expert maar ik kan me zo voorstellen dat waterdruppeltjes niet maar in 2 formaten komen, maar dat er waarschijnlijk een heel spectrum is van groottes. Als we nou vaststellen dat het corona virus besmettelijker is dan de griep maar minder besmettelijk dan de mazelen, zou het dan niet kunnen dat het zich kan verspreiden op druppeltjes die een beetje tussen de grote druppels en de aerosolen inzitten?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Dat kan zeker een rol hebben.
   Daarnaast spelen de volgende zaken ook een rol.

   1 replicatie snelheid van het virus en daarmee de grote van de RNA keten.
   2 We zijn in de loop der tijd anders gaan zitten in woon werk verkeer. Waar we vroeger strakker in een omgeving verbleven reizen we nu rond. Er zijn simpelweg meer beschikbare ruimtes en een grotere spreiding aan ruimtes voor 1 besmet persoon dan dat het geval was toen de R0 voor mazelen berekend werd.
   3 het type vervoer bij het woon werk verkeer is geshift meer mensen gebruiken bij verplaatsing over grotere afstanden eigen vervoer middelen.
   4 Daarnaast heeft de medische wetenschap ontwikkelingen gedaan die invloed hebben op ons eigen vermogen om de eerstelijns verdediging beter te benutten.
   5 Ook al werken niet alle maatregelen ze verdelen wel de ballast waardoor de potentie van 1 grote haard veranderd in veel kleinere haarden.

   Beantwoorden
 74. Frans
  Frans zegt:

  Bedankt Frans Lambers, je geeft me zojuist een enorme wakeup call. Met betrekking tot het fretjes onderzoek van dr. Fouchier.

  Willem Engel roept te recht, in mijn rol hoef ik niks te bewijzen, bewijzen jullie maar dat ik fout zit. Hij vergeet echter, dat de wetenschap geen specifieke taak naar hem toe heeft.

  Als dr. Fouchier dan in het NRC zegt vooruit ik doe wel een proefje, maar ik verwacht niet dat daar iets uit komt. Dan is dat een mooie handrijking.

  Het is mooi, dat de test er komt/is, maar er is een enorme crux en we zullen dan ook als de publicatie er is goed moeten kijken wat is er nu echt gedaan en opbasis van wat worden de conclusies getrokken.

  We weten immers, dat het fysiek ziek worden en de mate waarin volledig te maken heeft met de mate waarin we in contact gebracht worden met het virus en de snelheid waarop de infectie dosis toeneemt.

  Dit betekend dat als door de proefopstelling, de onbesmette fretten heel geleidelijk aan in contact komen met virusdeeltjes het best zo kan zijn dat de fret niet fysiek ziek wordt. Het onderzoek valt of staat dan met de manier waarop de besmettingen vast gesteld worden.

  Beantwoorden
 75. Mark Van beusekom
  Mark Van beusekom zegt:

  Maurice, nu het bewijst rond is dat het beleid van de overheid onnodig, ineffectief en disproportioneel is, wordt het wellicht tijd meer capaciteit in te zetten op het in kaart brengen van de schadelijke gevolgen van het beleid?

  Beantwoorden
 76. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  Uitgebreide reconstructie vandaag in NRC over Nederlandse ‘aanpak’ van de corona crisis. Lees en schrik van de blunders van het RIVM die vooral in januari en februari het virus totaal verkeerd hebben ingeschat met als gevolg vele onnodige slachtoffers. Studies en signalen uit het buitenland werden ook toen al verkeerd ingeschat of zelfs genegeerd. Wie zegt ons dat ze nu wel verstandig handelen?

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/hoe-nederland-reageerde-op-het-nieuwe-virus-uit-china-van-niks-aan-de-hand-tot-blinde-paniek-a4003075

  Beantwoorden
 77. martijn sonnenberg
  martijn sonnenberg zegt:

  Voor de interesse: op de CAHAG (COPD/Astma huisarts advies groep) staat het volgende over het opstarten van longfunctie onderzoek:

  Aerosolen

  Er is veel onduidelijkheid over de rol van aerosolen bij het verspreiden van het SARS-CoV-2 virus. Spirometrie staat niet in de lijst van de infectieuze aerosol genererende procedures (iAGP) zoals vermeld in de leidraad van de federatie medisch specialisten. Echter, voor zover bekend zijn er geen wetenschappelijke publicaties over het verspreiden van aerosolen met spirometrie. Wel is bekend dat o.a. harder praten leidt tot een toename van uitstoot van aerosolen en er zijn enkele COVID-19 uitbraken bekend die duidelijk gerelateerd zijn aan bijeenkomsten waar gezongen werd (al is niet met zekerheid vast te stellen dat het zingen an sich de reden is van de virusoverdracht).[1, 2] SARS- CoV-2-virusdeeltjes in aerosolen kunnen meerdere uren infectieus blijven.[3] Ventileren heeft een groot effect op de mate waarin aerosolen in de lucht aanwezig blijven.[4] Het RIVM stelt in hun advies over aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 bij mens-tot-menstransmissie dat verspreiding via aerosolen geen belangrijke route is, maar dat het mogelijk wel een rol kan spelen bij de verspreiding van SARS-CoV-2 virusdeeltjes bij sporten en zingen. Hier wordt op een later moment over gerapporteerd. Gezien het feit dat bij spirometrie gevraagd wordt om maximaal geforceerd uit te ademen, gaan we er bij het opstellen van ons advies van uit dat we niet uit kunnen sluiten dat spirometrie leidt tot verspreiding van SARS-CoV-2 virusdeeltjes via aerosolen.

  Spirometrie voorlopig niet hervatten als er geen bacteriefilter gebruikt kan worden
  (bron: https://www.cahag.nl/nieuws/cahag-advies-herstarten-spirometrie-de-huisartsenpraktijk-10-juni)

  Beantwoorden
 78. Marie
  Marie zegt:

  En dat journalist Gerrie Eickhof dan in zijn commentaar nog zegt over de viruswaanzin groep: “maar we zijn nog niet van ze af” doet je toch helemaal de moed in de schoenen zinken. Is dat objectieve journalistiek? Qui bono?

  Beantwoorden
 79. Peter Rotgans
  Peter Rotgans zegt:

  Maurice,
  Besmetten is niet voldoende, je moet ook een zich steeds verder verbreidende corona- longinfectie kunnen veroorzaken en daarvoor moet er iets met het mucociliair transport aan de hand zijn, Lage luchtvochtigheid (airco) , uitgedroogde patiënten, langdurig alcoholmisbruik (dat grijpt op de cilia aan. Want pas als in een te besmetten persoon de gain van (virus opbrengst/cel) x (kans op losweken)x (kans op een cel vinden)> 1 wordt is hij een “accident waiting to happen”. En als dat gebeurt loopt het ineens snel uit de hand, hij krijgt koorts, daardoor wordt de kans op losweken groter, en neemt de gain toe.

  Beantwoorden
 80. Hildo Haenen
  Hildo Haenen zegt:

  Wederom een goed stuk Maurice, ik ben blij dat je je waarnemingen in je data analyseert en publiceert. Dat geeft soms nieuwe inzichten en kan helpen bij de bestrijding. Wat ik een beetje jammer vindt in de discussie eronder is dat er een sfeertje van we against them ontstaat terwijl we eigenlijk hetzelfde belang hebben. Maurice, jij bent goed in het analyseren van data maar om de juiste conclusies te trekken heb je ook andere expertises nodig. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, het gaat er om dat we zo snel mogelijk kennis opbouwen om het virus beter te bestrijden. Dat beter bedoel ik niet alleen mee effectiever zodat er minder besmettingen zijn maar ook met zo min mogelijk economische en maatschappelijke schade, dat is ook beter. Ik zou het zeer waarderen wanneer virologen, epidemiologen, wiskundigen en andere wetenschappers zich hier mengen in de discussie, die dan hopelijk inhoudelijk en niet op de persoon gevoerd hoeft te worden. Zo kweek je ook draagkracht voor het beleid of het afschaffen van maatregelen die niet zinnig blijken te zijn.
  Verspreiding via grote of kleine druppels, duidelijk lijkt nu toch (uit meerdere waarnemingen in de data) dat aerosolen een grote rol spelen bij superspread events. Alhoewel dat misschien nog niet met een wetenschappelijk experiment bevestigd is kun je het niet negeren.
  Wat nu van belang is is dat we een gevoelig waarschuwingssysteem optuigen, bijv via rioolwater testen maar misschien zijn er ook andere methoden, zodat de tweede golf niet zo groot kan worden zoals in maart. Daarnaast een effectief contactonderzoek waarmee het virus onder de duim gehouden kan worden.

  Beantwoorden
 81. Roy Kohnen
  Roy Kohnen zegt:

  Beste Maurice,

  Zojuist een interview gelezen in het AD over Ab Osterhaus en dit is wat hij zei over de aerosolen:

  Zo heeft Osterhaus nog wel meer dingen waar hij zich over blijft opwinden. De aerosolendiscussie bijvoorbeeld: kun je nou wel of niet besmet worden door die piepkleine virusdruppeltjes? Het RIVM is ook hier nog niet overtuigd. ,,Je kunt dat tot in het oneindige blijven onderzoeken. Maar als ik een zangkoor zie waar tachtig mensen besmet raken, dan is het onmogelijk dat dat alleen mensen zijn die elkaar aanhoesten. Ónmogelijk. Dan zeggen ze: er is geen bewijs voor. Dan denk ik: ja, verdomme, maar het is waarschíjnlijk. Houd er in je beleid rekening mee!”

  Bron: https://www.ad.nl/binnenland/ab-osterhaus-we-zouden-dat-virus-nu-gewoon-het-land-uit-kunnen-pesten-we-zijn-er-bijna~a2ffce62/

  Met vriendelijke groeten,

  Roy Kohnen

  Beantwoorden
 82. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Geachte heer De Hond, beste Maurice

  Zeer interessant blog artikel met zeer overtuigende onderzoeksresultaten van Wells.

  Mag ik u wederom een punt van constructieve feedback geven waardoor uw waardevolle bevindingen zeker beter zullen landen?

  Ik bedoel het echt goed, want ook ik ben ervan overtuigd dat verspreiding van SARS-CoV-2 hoofdzakelijk via aerosols plaatsvindt, dat komt heel duidelijk uit uw analyses naar voren en u bent ook twee maal in staat geweest om juiste voorspellingen te doen, dat is zeer indrukwekkend.

  Echter, het verschil tussen overtuigd zijn (geloven) en weten is ondersteuning door het experiment. We hebben daarvoor niet voor niets een gezegde: meten is weten.

  Meten doe je middels experimenten. Experimenten waarmee je, net als Wells, probeert je hypothese te bewijzen maar ook probeert te ontkrachten (druppels vs aerosols). Zijn experimenten zijn, zoals u beschrijft, op TBC en influenza gedaan. U schrijft wel dat COVID-19 zich gedraagt als influenza, maar dat is een aanname, die zeer waarschijnlijk juist is maar het blijft een aanname.

  Tegenstanders van uw hypothese, want het is nog steeds geen theorie, zou u alleen kunnen overtuigen met de resultaten van een set van experimenten die onomstotelijk bewijzen dat uw hypothese juist is. Geen indirecte bewijsvoering maar directe bewijsvoering. Ik begrijp heel goed dat u dit wellicht onzin vindt, omdat uw analyses heel sterk in een bepaalde richting wijzen, maar alleen overtuigend bewijs zal mensen overtuigen. Ik zou u willen aanraden hierin zelf de lead te nemen voordat een andere groep dit onderzoek gaat uitvoeren en het in een wetenschappelijk tijdschrift publiceert. Mijn ervaring zegt dat – mocht u in staat zijn om dit onomstotelijk te bewijzen – dit in een zeer gerenommeerd tijdschrift zou moeten kunnen landen, want verspreidingsmechanismen zijn zeer belangrijk te kennen om verspreiding te voorkomen.

  Ik wil u best helpen om een set van experimenten te`designen. Mocht uw hypothese onomstotelijk bewezen zijn, dan heeft u het recht om game, set en match te concluderen. Echt, u verdient dit door uw harde en goede werk. En in dat geval weet ik ook een oplossing om verspreiding in verzorgingstehuizen, maar ook theaters, openbare gebouwen e.d. te voorkomen.

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Onderzoeken m.b.t. aerosolen zijn en worden gedaan. Er blijken nog 2 lastige zaken te zijn:

   1. Het aantonen (via kweek) dat er in een aerosol een levend virusdeel aanwezig is.
   2. Het bepalen van de minimale viral load dat nodig is om daadwerkelijk ziek te worden.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Punt 2 is enorm interessant, maar met betrekking tot aerosolen irrelevant. Aerosolen leveren een langdurige continue dosering die als stapelingsdosis heel eenvoudig boven een minimale infectie dosis kan komen.

    Punt 1 hoeft ook niet problematisch te zijn. We kennen het perfecte kweek medium. De proeven met hamsters en fretten elders hier beschreven voldoen ruimschoots voor deze bewijsvoering.

    Beantwoorden
 83. Johan
  Johan zegt:

  Door metingen van rioolwater denkt men ook de toename van besmettingen te kunnen bewijzen. Zie https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5159266/corona-amsterdam-rioolonderzoek

  Direkt de dag erna van uitvoerend instituut dat dit een “toevallige schommeling” is:

  “Uit de metingen van deze week, waarvoor de watermonsters op woensdag 17 juni zijn genomen, blijkt dat de concentratie aan virusresten in het riool van Amsterdam weer gezakt is. De piek lijkt dus een toevallige schommeling te zijn geweest, en geen begin van een tweede besmettingsgolf. Dat werd zojuist gemeld door Hans Ruijgers, woordvoerder van het wateronderzoeksinstituut KWR. De waarde ligt nu zelfs dicht bij de detectiegrens waaronder onderzoekers het niet meer kunnen waarnemen.”

  Zie: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/aantal-coronabesmettingen-in-amsterdam-loopt-op-meldt-het-riool/

  Beantwoorden
 84. Johannes
  Johannes zegt:

  Uit het onderzoek van de CDC (MMWR rapport, 9 juni 2020) naar besmettingen a/b van de Theodore Roosevelt bleek dat bij berth sharing (wisselkooien) de kans op besmetting twee keer zo groot was. Als dienstplichtige militair ((lichting 69/4) heb ik nog gevallen van nekkramp (hersenvliesontsteking) meegemaakt. Algemeen bekend was dat dat onder rekruten. voorkwam die op overvolle slaapzalen sliepen. Al in de Eerste Wereldoorlog is er onderzoek
  gedaan naar nekkramp onder militairen (woedde veel in het Britse leger). Tijdens de mobilisatie in 1939 in Nederland is vanwege uitbraken van nekkramp bij opkomende militairen opnieuw onderzoek gedaan. De uitkomsten waren dezelfde:

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Dit is geen kijktip, maar een DIE MOET JE GEZIEN HEBBEN. We luisterden naar de verkeerde mensen, niet de virologen (die weten hoe die moleculen er uit zien en hoe we ze de beste naam kunnen geven) maar de immunologen weten hoe het lichaam omgaat met virussen. Het lichaam is vanaf de geboorte al prima in staat om virussen op te ruimen!!! Alleen als er teveel tegelijk het lichaam binnenkomen wordt het oorlog. Nadat die oorlog is gewonnen door het lichaam, zijn er ook antistoffen gevormd die een volgende keer “meehelpen”. Sommigen met een te zwak immuunsysteem overleven deze “oorlog” niet.
   De sleutel van het oplossen van het probleem zit dus in het beperken van de hoeveelheid virus door ventilatie, filteren enz. Maurice heeft hier ook al meerdere bewijzen voor geleverd. En natuurlijk het immuunsysteem op peil houden! Virologen komen niet verder dan: 1 virusdeeltje worden er 2; 2 worden er 4 enz.
   We moeten dus de one-liner: “Het virus is nog niet klaar met ons” iets aanpassen:

   “We zijn klaar voor een virus”

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Het probleem is, zondermeer een multidisciplinair probleem. Waarbij iedere dicipline zijn eigen informatie levert. Een deel van de problematiek zit ook in de overlap tussen de vier laboratoria typen binnen de diagnostiek Klinische chemie/heamatologie , Micro biologie, histologie, moleculaire biologie. Traditioneel gezien is de klinische chemie. Het probleem hiervan is dat er een onnatuurlijke scheiding van de diciplines is ontstaan. Ze werken te veel naast elkaar en niet met elkaar.

    Beantwoorden
 85. freddie
  freddie zegt:

  Hoi Maurice,
  Hoe kan ik of iemand anders het onderzoek van Wells lezen? Ik heb ook gezocht en kon nergens een PDF versie van het boek vinden.
  p.s. Blij met het tegengeluid en het goede onderzoek.

  Beantwoorden
 86. P.Koelewijn
  P.Koelewijn zegt:

  Hallo Rob, er zijn al proeven met hamsters gedaan waarin werd gevonden dat mondkapjes helpen. Tevens bewijs voor besmetting via aerosolen. Mondkapjesmateriaal werd voor de zieke en ook voor de gezonde beestjes gehouden.

  Beantwoorden
 87. Cris
  Cris zegt:

  Beste Edwin,

  Eerst een hypothese, dan een theorie en dan pas een bewijs? Hoeveel meer tijd en schade?
  Na het lezen van alle berichten dusver, geloof ik het wel, de aërosol danwel lucht infectie.

  Beantwoorden
 88. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Over de toon van RIVM/Maurice.
  Als Maurice braaf zou zijn richting het RIVM dan had heel Nederland nog in doodsangst gezeten. Juist ook het polariserende in Maurice helpt de kennis vooruit. De openheid van Maurice vind ik dan ook nog eens beter dan de geslotenheid van het RIVM. Deze site van Maurice is een gigantische bron van kennis. Al haal ik hier 1 pareltje per dag op, dat is al meer dan het hele RIVM in maanden doet. Het RIVM gaat dit hoe dan ook verliezen omdat zij zich niet open opstelt en alle kennis naar Maurice lijkt te gaan…Klein duimpje RIVM tegen de reus Maurice.nl

  Beantwoorden
 89. Maarten de Boer
  Maarten de Boer zegt:

  “Zo heeft Osterhaus nog wel meer dingen waar hij zich over blijft opwinden. De aerosolendiscussie bijvoorbeeld: kun je nou wel of niet besmet worden door die piepkleine virusdruppeltjes? Het RIVM is ook hier nog niet overtuigd. ,,Je kunt dat tot in het oneindige blijven onderzoeken. Maar als ik een zangkoor zie waar tachtig mensen besmet raken, dan is het onmogelijk dat dat alleen mensen zijn die elkaar aanhoesten. Ónmogelijk. Dan zeggen ze: er is geen bewijs voor. Dan denk ik: ja, verdomme, maar het is waarschíjnlijk. Houd er in je beleid rekening mee!”

  Beantwoorden
 90. Perry
  Perry zegt:

  Lees hier:
  https://www.welingelichtekringen.nl/gezond/1876151/ab-osterhaus-er-komt-een-tweede-coronagolf-dat-is-bijna-niet-meer-te-voorkomen.htm

  Buiten het feit dat hij ons weer bang maakt met een tweede golf,, geeft Osterhaus aan het eind van dit artikel min of meer toe dat aerosolen wel degelijk een rol moeten spelen:

  Dat geldt ook voor aerosolen en zingen.
  ,,Je kunt dat tot in het oneindige blijven onderzoeken. Maar als ik een zangkoor zie waar tachtig mensen besmet raken, dan is het onmogelijk dat dat alleen mensen zijn die tegen elkaar aan hoesten. Ónmogelijk. Dan zeggen ze: er is geen bewijs voor. Dan denk ik: ja, verdomme, maar het is waarschíjnlijk. Houd er in je beleid rekening mee!”

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Het is inderdaad zoals Maurice al heeft uitgelegd “achterstallige administratie” van soms meer dan een maand oud. Ze liegen dus niet als ze melden: “Vandaag zoveel geregistreerd”.

   Beantwoorden
 91. Willem77
  Willem77 zegt:

  Hoi Maurice, misschien een rare vraag. Ik zag dat in de cijfers van RIVM de laatste 3 dagen onjuiste totaaltellingen verschijnen t.o.v. de totaaltelling (nieuwe besmettingen) van de vorige dag vermeerderd met het nieuwe aantal van de dagstaat. Enig idee waar die verschillen vandaan komen? Dat het RIVM met cijfers goochelt is me al maandenlang opgevallen. Maar nu wordt het wel erg opzichtig.

  Beantwoorden
 92. EJ
  EJ zegt:

  Steun uit onverwachte hoek:

  Zo heeft Osterhaus nog wel meer dingen waar hij zich over blijft opwinden. De aerosolendiscussie bijvoorbeeld: kun je nou wel of niet besmet worden door die piepkleine virusdruppeltjes? Het RIVM is ook hier nog niet overtuigd. ,,Je kunt dat tot in het oneindige blijven onderzoeken. Maar als ik een zangkoor zie waar tachtig mensen besmet raken, dan is het onmogelijk dat dat alleen mensen zijn die elkaar aanhoesten. Ónmogelijk. Dan zeggen ze: er is geen bewijs voor. Dan denk ik: ja, verdomme, maar het is waarschíjnlijk. Houd er in je beleid rekening mee!”

  https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/ab-osterhaus-we-zouden-dat-virus-nu-gewoon-het-land-uit-kunnen-pesten-we-zijn-er-bijna~a2ffce62/

  Beantwoorden
 93. Bert
  Bert zegt:

  Beste Maurice,

  Ik volg deze discussie vooral vanuit de vragen.
  Helaas zijn veel antwoorden van deelnemers soms echt kort door de bocht.
  Een belangrijke vraag die ik heb hoe lang stabiel een virus overleefd in een klein druppeltje om bij de ontvanger nog voldoende dynamisch te zijn om echt te zorgen dat de virus populatie kan toenemen.

  We weten dat veel minerale delen, vocht en
  moleculen in buitenlucht makkelijk honderden meters kunnen worden verspreid. Zie iedereen zijn ervaringen met geur en rook.
  In hoeverre kunnen virussen dan buiten ook niet veel verder worden verspreid dan 1,5 meter?

  Is de gevoeligheid van de ontvanger niet belangrijker dan de sterkte van de zender gecombineerd met overleven van virussen tijdens transport?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Complexe vraag, die niet heel eenvoudig te beantwoorden is.

   Maar in de kern kan je stellen dat de stabiliteit buiten het lichaam ondergeschikt wordt als er spraken is van een continue aanvoer uit een of meer besmettingen en een circulair verluchtings systeem.

   Beantwoorden
 94. joke bouwmans
  joke bouwmans zegt:

  Wat is eigenlijk het theoretische verschil tussen de stochastische modellen van het RIVM en de datanalyse van u mijnheer de Hond? Ik denk dat ik het weet maar verneem het graag hier!

  Beantwoorden
 95. Bert
  Bert zegt:

  Beste Maurice,

  Mijn primaire vraag is in hoeverre virussen via aersolen op afstand effectief iemand kunnen besmetten. Welke factoren zijn echt van belang voor virussen in aerosolen in binnenklimaat en buitenklimaat? Als je ziet in hoeverre aerosolen zorgen dat geur, rook, stof worden verspreid kan bij vergelijkbare verspreiding juist die virussen ook makkelijk veel verder worden verspreid dan die 1,5 meter en zou misschien iedereen altijd buiten een mond/neuskapje op moeten dragen. Het meest belangrijke vind ik dat in buitenomgeving door hoge temperatuur en sterke (zonne)straling het overleven van meeste virussen sterk negatief beinvloed wordt. Mijn vragen zijn gelegen in de omstandigheden van de virussen in die aersolen. Ik denk dat je hypothesen kunt toetsen met geschikte testen waarin stabiliteit en dynamiek van virussen onder invloeden van zonlicht en temperatuur.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Ik ben het met je eens, dat Willen te veel zoekt in details waarin hij het overzicht lijkt te verliezen. De kern die we hier met z’n allen na jagen en onderzoeken geeft feitelijk al genoeg stof tot na denken.

   Ik denk ook dat als we een verschil willen maken, we in kleine stappen gedegen de bewijzen moeten zoeken en niet in je eentje te veel stenen tegelijk om moeten willen draaien, want dan verzandt je snel in onderbouwingen die te kort gaan schieten en dat schaad de geloofwaardigheid.

   Beantwoorden
 96. Bas
  Bas zegt:

  Beste Maurice, kun je ook eens je licht laten schijnen op de uitbraken in de nertsenfokkerijen die recent veel in het nieuws komen? Spelen daar dezelfde factoren een rol als in slachthuizen?

  En dan Nieuwsuur die meldden dat de reproductiefactor in Duitsland maar liefst op 2.8 stond. Is dit objectief en betrouwbaar of spelen daar ook weer bepaalde factoren een rol maar die niet verteld worden?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *