Yes! We know what increases the spreading speed: micro drops.

A number of times already have I experienced the great power of the internet and its users when it comes to complementing your own vision with their specific knowledge. The information I received in the past two days does not only support the proof of my own research conclusions, it also answers any remaining questions. […]

Eureka! Dit zijn de verspreidingsversnellers: de micro druppels.

Al een paar keer eerder heb ik meegemaakt hoe geweldig internet gebruikers je helpen om je eigen beeld te completeren met specifieke kennis waarover zij beschikken.

The big differences between states in the USA

Like in Italy we can see big differences in the spread of the COVID-19 virus between different states in the USA. Looking at the number of deaths per capita, we can see that the province of Rome and Naples has 20 times less deaths than Lombardy (standardized based on the starting date of the spread […]

Het grote verschil tussen de staten in de VS

Net zoals in Italië zien we ook grote verschillen in de verspreiding van COVID-19 over de verschillende staten van de VS. Als we naar het aantal doden per inwoner kijken, dan zien we bij voorbeeld in de provincies van Rome en Napels een factor 20 minder doden dan in Lombardije (gestandaardiseerd op basis van de […]

Why wearing face masks is the only logical conclusion… for now.

Today two sources provided new information about how we should handle the coming days’/weeks’ “unfavorable” weather in order to faster stop the virus’ spread.

Tijdelijk buiten mondbescherming dragen, is de logische conclusie

Vandaag is via twee kanten informatie beschikbaar gekomen, die ons veel leert wat we in de komende dagen/weken met “ongunstig” weer moeten doen om de verspreiding van het virus sneller de kop in te drukken. Ik zal het zo kort mogelijk opschrijven. Volg aub de links voor meer informatie. Dit is een artikel uit de […]

Relevant COVID-19 date by land

Based on the data of the EDCD I made calculations per country. I am particularly interested in the figures per inhabitant, in order to discover regional trends. First the table and then the three world maps with the three relevant figures. It is important to realise: Per country there is a different approach to determining […]

Relevante COVID-19 data per land

Op basis van de data van de EDCD heb ik berekeningen gemaakt per land. Met name ben ik geinteresseerd in de cijfers per inwoner, om zo regeionale trends te ontdekken

New York=Bergamo, San Francisco=Naples (Italy)

Earlier, I noticed that the mortality number of the provinces of Naples and Rome combined is only 250, while in Lombardy (Bergamo), the current death toll has risen to 6300. This difference cannot only be explained the original outbreak starting in Lombardy. Previously, I indicated that the weather (in particular, specific humidity) provides an explanation. […]

How much of an actual threat is the COVID-19 virus really?

On this map the spread of the virus is monitored in real time. However, this only concerns the “cases” and that partly depends on how much is tested per country.

Maurice de Hond

Welkom! Op deze site vind je diverse facetten van mijn leven terug. Wat ik vroeger gedaan heb en vandaag doe. Wat mij opvalt over wat er in Nederland en de wereld gebeurt.

Je treft mijn drie boeken aan die ik sinds 1986 geschreven heb. In het media-archief tref je veel van de interviews aan die ik in de afgelopen 30 jaar heb gegeven en artikelen die ik geschreven heb. Voor mijn onderzoeken verwijs ik je naar www.peil.nl, waar je ook lid kunt worden. In mijn weblog beschrijf ik wat me bezighoudt en/of opvalt bij wat er met name in Nederland gebeurt. Als jij je inschrijft kan je op mij of andere deelnemers reageren. Wil je me direct bereiken stuur dan een mail.

Maurice de Hond