Verdonk-partij

Vanavond zit ik bij Pauw & Witteman, inzake de ontwikkelingen rondom Rita Verdonk. Morgen schrijf ik daar een inhoudelijk stuk over. Wat er in feite al zeker 6 jaar in Nederland aan de gang is, zijn de stuiptrekkingen van een politiek (partij-)systeem dat niet meer aansluit op de ontwikkelingen binnen de bevolking.
En zoals de Amerikanen zeggen “you aint seen nothing yet”.

77 antwoorden
 1. Gerard
  Gerard zegt:

  ‘…de stuiptrekkingen van een politiek (partij-)systeem dat niet meer aansluit op de ontwikkelingen binnen de bevolking.’

  En dat geldt niet alleen voor politiek en partijen. Helaas!

 2. Ria
  Ria zegt:

  Ik ben héél benieuwd
  In mijn ogen zijn types als Wilders en Verdonk de valse profeten:

  Stef Bos:
  En hier sta ik dan
  In het niemandsland
  Ik zie de overkant
  Ik zie het achterland
  Ik zie de wereld
  Op een afstand

  En ik zie valse profeten
  Opportunisten
  Woorden zonder waarde
  Niets op televisie

  En ik zie
  De zogenaamde zekerheid
  Met de onrust in de ogen
  De mannen die het maken
  En de uitgebluste dromen

  En alles is bezeten van bezit
  En alles?..Bijna alles
  Bijna alles? draait om niets
  Bijna alles draait om niets

  Maar ik verlang naar de toekomst
  Ik verlang naar een opstand
  Ik verlang naar bezieling
  Ik verlang naar de weerstand
  En naar de liefde
  Die het waar kan maken
  Die het hart kan raken
  Die de muur kan slechten
  Die het waar kan maken
  Die mijn hart kan raken

  Kom wij gaan tegen de stroom in
  Tegen de waanzin
  Naar het oog van de storm
  Waar de stilte begint

  Ik zoek de stem
  Van een moeder
  Handen van een vader
  Ik wil geen vijand
  Die een vriend is
  Wil geen vriend
  Als een verrader

  Want ik weet dat het leven
  Een dans kan zijn
  Waarop je langzaam maar zeker
  In elkaar verdwijnt
  Mijn toekomst zijn de lijnen
  In jouw handen
  Want jij hebt het vuur
  En ik laat het branden
  Ik laat het branden
  Ik laat het branden

  Want ik verlang naar de toekomst
  Ik verlang naar een opstand
  Ik verlang naar bezieling
  Ik verlang naar de weerstand
  En naar de liefde
  Die het waar kan maken
  Die het hart kan raken
  Die de muur kan slechten
  Die het waar kan maken
  Die mijn hart?..
  Die mijn hart kan raken

  En het avondland hier
  Wordt langzaam donker
  Muren worden opgetrokken
  En het woord vreemdeling
  Heeft niet meer dezelfde klank
  Als vroeger
  De klank van een man
  Die spannende verhalen vertelde
  Op een koude winteravond
  Over verre vreemde landen
  Met wonderlijke namen
  Schepen met goud beladen
  Gedragen door wind en door water
  Altijd onderweg naar een overkant
  Altijd opzoek naar het niemandsland

  Niemandsland, niemandsland, ?

  Tussen vroeger en later
  Tussen vertrouwen en verraden
  Tussen schreeuwen en zingen
  Tussen verliezen en winnen

  Oog in oog
  En zij aan zij
  Tussen hemel en hel
  Tussen jou en mij
  Tussen hemel en hel
  Tussen jou en mij

  En ik verlang naar de toekomst
  Ik verlang naar een opstand
  Ik verlang naar bezieling
  Ik verlang naar de weerstand
  En naar de liefde
  Die het waar kan maken
  Die het hart kan raken
  Die de muur kan slechten
  Die het waar kan maken
  Die mijn hart
  Die mijn hart… kan raken

 3. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Ik heb mij wel eens af zitten vragen of het in de toekomst mogelijk zal zijn een bestuursraad te kiezen.
  Het internet moet zo’n vorm van directe verkiezingen, zoals de oude Grieken die kenden, mogelijk maken.
  Allelei maatschappelijke groeperingen kunnen dan vanuit hun overkoepelend orgaan kandidaten stellen, bijv. uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, het onderwijs, kunst&cultuur, sport, verkeerswezen, communicatie etc.
  Kandidaten voor de diverse taken van deze bestuursraad dienen dus specialist te zijn op dat bepaalde vakgebied.
  De primus inter pares onder hen moet een generalist zijn die het geheel kan co-ordineren en het volk naar buiten kan vertegenwoordigen.
  Bij de gezagsuitoefening zou het accent op dit bestuurslichaam dienen te liggen.
  De leden worden voor een beperkt aantal jaren, bij. 4 jaar, gekozen met eventueel de mogelijkheid van eenmalige herverkiezing, om vastkleven op het pluche te voorkomen. Op die manier wordt de uitvoerende macht aan het traditionele politieke stelsel onttrokken.
  Bijsturing, indien nodig, kan worden uitgevoerd vanuit traditionele politieke stromingen, een liberale, een socialistische en een confessionele/levensbeschouwelijke, vertegenwoordigd in een soort parlement, omdat wij nu eenmaal in een verzuild land leven. Maar hun invloed dient wel beperkt te blijven tot bijv geringe verandering van besluiten en een beperkt suspensief veto.Voor roulering van de diverse fractieleden dienen deze groeperingen zelf te zorgen.

 4. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Maurice,
  Politiek is een spel van cijfers geworden. (Dat zal jij wel niet erg vinden, zakelijk dan)
  Voor mij moet een politieke partij een inhoud hebben. En dan zo veel mogelijk mensen overtuigen van jouw ideeën. Dat zie je niet meer!
  Nu wordt gekeken wat de inhoud moet zijn om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Alleen als die inhoud echt heel ver van je weg staat wil hem niet adopteren, maar verder kan alles.

  Ik ben het met je eens, Maurice. Het huidige partijsysteem is failliet. Elke gek die een beetje stoer doet (Wilders, Verdonk (je mag het niet zeggen, maar zo is Hitler ook begonnen)) krijgt 20% van de Nederlanders achter zich. Zo kan je een land niet besturen.

 5. helder
  helder zegt:

  Ik was ontzet toen bleek dat Rita Verdonk zich niet hield aan de afspraken die Nederland had gemaakt met asylzoekers: Aan het land van herkomst zou nooit bekend worden gemaakt wat de politieke status van de asylzoeker was. Zij maakte die wel bekend. Zij stuurde de asylzoeker ons land uit en hij werd bij aankomst in zijn land direct door de autoriteiten ingerekend en in de gevangenis gezet. Deze vrouw die door bepaalde lieden wordt aanbeden is dus gewoon een verrader. Feiten zijn soms niet leuk.

  Net zoals bij de PvdA kan alleen Pronk de partij redden, gelijk bij de VVD Hans Wiegel.

  Ik vernam niets van Wiegel en ik vernam dat Pronk zijn aanbod als redder van de PvdA door de PvdA niet in dank werd aanvaard?

  Zeg dan maar dag tegen de PvdA en dag tegen de VVD. Uit de mode, passé.

 6. Gerard
  Gerard zegt:

  Ik ben geen fan van Rita, dat vooropgesteld. Maar hoe haar fractie met haar omgaat geeft blijkt van wat Maurice stelt: politiek en partijen sluiten niet aan op wat leeft bij de bevolking.

  Het is een incestueus zooitje, daar in Den Haag. Bij NOVA hoorde ik mw. Schipper krakelen dat Rita een slechte verliezer was.

  Krakelen? Ja!
  Want nog slechtere verliezers zijn zij die zo’n Mark als fractievoorzitter kiezen en dus om te beginnen voorbij gaan aan de liefde die het volk aan Rita betuigt. Via de stembus nota bene!

  Krakelen? Ja!
  Want als je écht de wil en de kracht hebt om oppositie te voeren tegen de (nare) maatregelen van dit kabinet, dan overstijgt die dit jaloezieke theetantegekibbel, mannen incluis.
  Dat Rita de VVD-oppositie belemmert is het schoolvoorbeeld van een drogreden.

  Krakelen? Ja!
  Bij Pauw en Witteman hoorde ik van Halbe Zijlstra dat ie de Kamer rondging om handtekeningen voor Yuri van Gelder. Niks mis mee. Maar voor een eerlijk proces van een jarenlang zeer twijfelachtig vastgezette Ernest Louwes heb ik nog niemand handtekeningen zien ophalen. Sterker nog: alle verzoeken van burgers terzake ongezien in de prullenbak kiepert.

  Krakelen? Ja!
  Het kwalijke van incest hebben de daders niet door. Het zijn egoïstische machtswellustellingen, slechts daarop uit, die ons de wet voorschrijven. De goeden niet tena gesproken. Die mogen blijven. Maar voor de rest: ophoepelen allemaal!

  Krakelen? Ja!
  Wie niet naar het volk luistert, heeft het volk immers niets te zeggen, JP onze holle-frasen-MP incluis. Het wordt tijd dat we onze volksvertegenwoordigers landelijk gaan aanbesteden. Waarlijk gecontroleerd! Vooral ná hun uitverkiezing.

 7. leonvrins
  leonvrins zegt:

  In diverse reacties op het item ‘Verdonkpartij’ wordt gesproken over ‘het volk’.
  Ik betwijfel ten zeerste of er wel sprake is van een volk en zo ja, of het hanteren van dat begrip iets bruikbaars oplevert.
  Binnen onze landsgrenzen wonen ruim 16 miljoen mensen, van wie de meesten Nederlands staatsburger zijn. Op dat punt is er dus sprake van een volk, het Nederlandse dus. Voor zo ongeveer al het andere dat speelt in deze samenleving is er vooral sprake van meer verschillen dan overeenkomsten.
  Als een meerderheid van V.V.D.stemmers de voorkeur geeft aan Verdonk boven Rutte dan betreft dit dus alleen een deel van het ‘halen,hebben, houden’volk.
  Ik weet niet of we aan de turbulente gebeurtenissen op politiek gebied van de laatste jaren nu al de conclusie mogen verbinden dat het hele stelsel failliet is.
  Het feit dat steeds minder mensen er een bestendige politieke voorkeur op na houden wijst m.i. op iets anders: de huidige wereld is een beetje aan het doldraaien en laat weinig ruimte meer tot bezinning, we worden voortdurend overstelpt door een niet aflatende stroom informatie die we vooral niet mogen missen en ontwikkelingen waar we geacht worden aan mee te doen, willen we tenminste nog voor vol aangezien worden.
  Neem bijvoorbeeld de economie. Die moet groeien want anders…
  Enfin, we zien de gevolgen van die groei. Het rijke Westen heeft zijn schaapjes op het droge (gemiddeld dan) en nu willen die Chinezen en Indiërs dezelfde welvaart.
  Logisch. Logisch????
  Niet dus, wel onvermijdelijk.
  Het ongebreideld nastreven van steeds meer bezit en consumptie zal uiteindelijk leiden tot een crash van ongekende omvang.
  Of wij mensen het daarna beter zullen gaan doen, geen idee, wie het weet mag het zeggen.

 8. Antonius
  Antonius zegt:

  Hier volgt een uitzending in de zendtijd van een antipolitieke partij:
  De A.N.T.O.N.I.U.S. partij.

  Beste burgers,

  Politiek bedrijven ( zoals ook bij de miss/mrs. verkiezing bij de VVD ) in de moderne westerse democratie is een wereldlijke variant van het besturen met theocratische beginselen, waardoor het spelletje en status belangrijker zijn dan eerlijk en gewetensvol en loyaal aan al het leven zijn.

  Democratie en vrijheid vraagt om democratische beginselen ( het zoeken naar overeenkomsten ) toegepast in het bestuur. Geen goden, geen pausen, geen leiders, geen egoos en tegenstrijdige belangen, dat kost te veel slachtoffers.

 9. helder
  helder zegt:

  Maurice, "you aint seen nothing yet" aangaande Rita Verdonk. Je schrijft daar nog een inhoudelijk stuk over.

  Het gaat niet meer om de visie van een politieke partij als eenheid maar om de punten die de individuele politicus in die partij scoort gelijk de leerlingen van een basisschool.

  Het is gelijk de CITO toets bij het basisonderwijs. Als de leerling onder het minimum te behalen punten van deze toets scoort vloeit die af naar het VMBO. De citotoets wordt dus misbruikt als een schijn toelatingsexamen voor het vervolg onderwijs. Een kind van 12 jaar dat gespannen is en argeloos de toets maakt wetende dat die belangrijk is maar niet wetende dat die bepalend voor zijn toekomstige schoolkeuze is. De ouders van dit kind hebben hierover niets te vertellen het maar te accepteren.

  De ontwikkelaar van deze toets (intussen hoog bejaard) klaagt erover dat zijn toets slechts een indicatie is, een momentopname van het niveau van de leerling op het moment dat die de toets maakt, die niet representatief is voor het algehele niveau van de leering, dus wordt misbruikt alszijnde een verkapte toelatingstest voor het in de toekomst door de leerling te volgen vervolgonderwijs. Waarbij het ook nog zo is gesteld dat het ene kind beter onder de druk van de toets kan presteren dan het andere. M.a.w. dat de toets allerminst bepalend is voor het werkelijke niveau van de leerling.

  In de moderne maatschappij moet je scoren, punten halen gelijk Edwin Rutten, Rita Verdonk, een off.v.just. bij het "oplossen" van een moord.
  Het is niet de bal maar de man die wordt gespeeld en de slachtoffers die hierbij vallen.
  Ernest Louwes.

 10. Ria
  Ria zegt:

  Het grote probleem in Nederland is:

  Er wordt niet, nul, niks, nada, noppes geluisterd naar het volk…

  Hoeveel brieven zijn er door tientallen mensen geschreven over onrechtmatige handelingen t.a.v. oa de onderzoeken, de processen van Ernest Louwes aan de overheid en allemaal stuk voor stuk genegeerd.
  Vanmorgen ontving ik wederom een bericht over het gifschandaal, oa hier te lezen: http://riabrink.web-log.nl/… niet alleen volledig genegeerd wordt, nee.. Ir Ad van Rooij wordt aan alle kanten kapot gemaakt;

  Dát is onze huidige politiek

  We hebben geen fluit te vertellen

  een paar stukjes uit de brief:

  Lees ondergenoemd persbericht van WKF kankerbestrijding in samenhang met dit:

  http://groepzuid.nl/GZ/2007… en dit:

  http://groepzuid.nl/GZ/2007
  dan weet u allen pas echt hoe erg fout het in Nederland zit en hoe de 16 miljoen Nederlanders (via de media) worden voorgelogen.

  Ik heb het WKF kankerbestrijding hierover al ontelbare keren benaderd, maar die reageren daar nooit op.

  De oorzaak daarvan moet gezocht worden in het feit dat oud Nationale Ombudsman Oosting (huidig Staatsraad Oosting) voorzitter is van KWF kankerbestrijding en hijzelf als voormalig Nationaal ombudsman volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor miljoenen mensen (met name kinderen) die aan kanker zullen gaan sterven.

  In elk land van de wereld (behalve Nederland) gaat huidig Voorzitter van de KWF kankerbestrijding en huidig Staadsraad bij de Raad van State en voormalig Nationale Ombudsman Oosting voor deze massale vergiftiging met tientallen/honderden miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseenzuur (arseen) en chroomtrioxide (chroom VI) waardoor duizenden/miljoenen mensen (kinderen) kanker zullen krijgen of anders ernstig ziek zullen worden: meer dan duizend maal levenslang de gevangenis is. Hetzelfde geldt voor huidig en voormalig minister van Jusitie Hirsch Ballin en voormalig Minister van VROM minister Alders.

 11. hanss
  hanss zegt:

  leonvrins schreef 15 sep ’07 11:09:

  "In diverse reacties op het item ‘Verdonkpartij’ wordt gesproken over ‘het volk’."
  Ria schreef 16 sep ’07 08:51: "Er wordt niet, nul, niks, nada, noppes geluisterd naar het volk…"

  Tjsa, wat is een volk?
  Wikipedia meldt: http://nl.wikipedia.org/wik

  Persoonlijk beschouw ik alle nederlandssprekenden die zich ophouden tussen de waddeneilanden en de grens met het franssprekende Wallonië als Nederlanders, met een aparte status voor het Friese volk.
  Helaas is dit ‘volk’ in de geschiedenis verdeeld geraakt als gevolg van een verre bezetter (Spanje), ‘grootmachten’ (bemoeizuchtige buurlanden), en godsdienstverschillen zoals Protestantisme en Katholicisme.

  In de moderne tijd is de verdeeldheid alleen maar toegenomen door de kerkverlating, want 100 jaar geleden geloofde dit volk nog massaal in een opperwezen dat God wordt genoemd en die God werd automatisch gekoppeld aan de godheid uit de Bijbel.

  Niet dat dat altijd zo geweest is want de namen van onze dagen van de week laten nog steeds zien hoe anders het in het verleden was: "Zondag en maandag zijn genoemd naar de godin Sunna en de minder belangrijke god Mana. Dinsdag komt van thing, dat met rechtspraak te maken heeft, woensdag is genoemd naar Odin, donderdag naar Thor en vrijdag naar Freya. Zaterdag is de enige dag van onze week die niet naar een Germaanse maar een Romeinse god is genoemd, namelijk Saturnus." http://nl.wikipedia.org/wik

  Het joodse volk bijvoorbeeld benoemt de dagen heel anders en logischer: eerste dag (Zondag), tweede dag(Maandag), etc., Sabbath (Zaterdag). http://bijbelaantekeningen….

  Wat maakt een volk een volk?

  Ik was onlangs in Griekenland (Lesbos) en het opvallendst voor mij was de informatie die ik aantrof in ons Bungalowtje aan de zee in een lade van het nachtkastje: een uiteenzetting in meerdere talen over de wandaden van de Turken jegens de Grieken, Armeniërs, Koerden en andere minderheden in wat nu Turkijë is.
  Vanuit Lesbos zie je Turkijë zo aan de overkant liggen.

  ‘Wij’ hebben te stellen gehad met de Spanjaarden, Fransen, Pruisen, Habsburgers en andere bemoeials zoals de Engelsen, en in een verder verleden natuurlijk de Romeinen, al bleven die bij de grote rivieren steken.

  ‘We’ werden zelf ook bemoeials via de koloniale tijd en uiteraard is de slavenhandel een zeer zwarte bladzijde in onze geschiedenis, en ook het vrij laat verlenen van volledige burgerrechten aan de zich hier ophoudende representanten van het verstrooide joodse volk verdient geen schoonheidsprijs.

  Meer over ons land http://nl.wikipedia.org/wik

  In de jaren 60 en 70 kwamen grote groepen ‘gastarbeiders’ http://nl.wikipedia.org/wik
  naar dit land, en weer wat later werd het toegestaan dat deze gastarbeiders uit vooral islamitische landen zoals Turkijë en Marokko zich mochten verenigen met hun gezin in ons land en dit werd zelfs wettelijk geregeld via het begrip ‘gezinshereniging’ http://nl.wikipedia.org/wik

  Nederland kent sinds 1947 op de een of andere manier de aanwezigheid van de islam in de Nederlandse maatschappij.

  Nu over het verschijnsel van Verdonk http://nl.wikipedia.org/wik

  Ria schreef dus dat er niet, nul, niks, nada, noppes geluisterd wordt naar het volk, al schreef ze dat in een andere context, en wat mij gisteren opviel in het debat van de VVD over de kwestie Verdonk, was dat de meerderheid van de vergadering besloot Rita buiten te sluiten, en daarmee ook de 620.555 stemmers op haar persoon.

  Zijn al deze 620.555 nederlanders extreem rechtse engerds, zoals ook de stemmers op de eerdere VVD-dissident Geert wilders?

  Ik denk zelf van niet.

  Het zijn Nederlanders die opmerken dat in veel steden van ons land het aantal slecht integrerende buitenlanders met ook een Nederlands paspoort, naast hun eigen paspoort, aan het toenemen zijn, en het karakter van de steden in behoorlijke mate aan het veranderen zijn.

  Zelf woon ik in een stad waar het aantal ‘allochtonen’ 10% bedraagt, en in bepaalde wijken wonen zij in de meerderheid, en zijn autochtone nederlanders die het zich kunnen veroorloven wegggetrokken.

  Dit patroon zie je overal in Nederland, en mijns inziens is vooral de tegenstelling van de geïmporteerde islamitische cultuur t.o.v. de originele joods/christelijke/humanistische cultuur de oorzaak van de opkomst van politici als wijlen Pim Fortuijn, Geert Wilders en Rita Verdonk. En in Vlaanderen heb je ‘Het Vlaams Belang’ van Filip Dewinter, maar vlak ook het nationalisme onder SP-stemmers niet uit.

  ‘Nederland is vol’ is een beladen begrip geworden, maar werd ooit gebezigd door de socialistische leider Drees in de jaren vijftig van de vorige eeuw http://www.lpfwestland.nl/P

  Komende uit het dunbevolkte Lesbos en weer terug in Nederland, viel mij het meteen weer op hoe overvol vooral de Randstad is.
  Als kind hield ik vroeger tamme bonte muizen en ik vond ze lief, maar over voortplanting wist ik niets en ineens trof ik tussen de kluwen muizen slechts een staart aan: de muis was opgegeten door de eigen soortgenoten wegens stress als gevolg van gebrek aan leefruimte in het kooitje.

  Iedereen heeft de neiging om een zekere leefruimte om zich/haar heen te verlangen en die neiging wordt op z’n sterkst op de proef gesteld als mensen als in een sardineblikje opgesloten zitten in een vliegtuig, zoals ik dat onlangs weer heb ervaren. Maar als iedereen dezelfde taal spreekt en daar grapjes over gemaakt kunnen worden is dat al een hele verlichting.

  Zo zie ik het ook in de samenleving van Nederland: zolang we in staat zijn ‘gezellig’ samen te leven met grofweg dezelfde taal en omgangscodes, is de tolerantie ten opzichte van elkaar goed.

  Maar als de taal en omgangscodes te zeer verschillen treden er spanningen op die in nare zin kunnen ontladen.

  Persoonlijk accepteer ik islamitische buren goed, maar het gevoel blijft buitenlander te zijn in mijn ‘eigen’ stad en in mijn ‘eigen’ land en zeker als de Ramadan wordt gebezigd door mijn islamitische buren: dan ervaar ik een kloof, en kan en wil ik me niet identificeren met deze bevolkingsgroep, en ook niet als op zomerse dagen klagelijke tonen klinken uit huiskamers van islamitische buren die hun deuren open hebben staan, want dan hoop ik stilletjes dat het aloude ‘hoeperdepoep zat op de stoep’ mag weerklinken uit die allochtoonse luidsprekers.

  Op Lesbos zag ik niet één moskee, of ik moet me vergissen, maar ik bezocht wel twee kleine oosters-orthodoxe kapelletjes en voelde me thuis, zoals ik me ook thuis voelde in Israël toen ik dat land bezocht, behalve in de gebieden waar de islam de dienst uitmaakt.

  Ik heb nimmer op Pim Fortuijn, Rita verdonk of Geert Wilders gestemd, maar ik begrijp de mensen wel die dat wèl hebben gedaan en het is vreselijk dom niet naar de stem van deze mensen te luisteren, want het zijn echt niet allemaal extreem-rechtse engerds.

  Het zou mijns inziens een goed plan zijn om autochtone nederlanders te belonen terug te keren naar die volkswijken in de steden die ze hebben verlaten, waardoor niet-originele nederlanders in de meerderheid zijn geraakt wat niet hun schuld is.
  Op deze wijze komt er weer meer evenwicht in bep. wijken en worden niet-originele nederlanders geprikkeld te beseffen dat ze toch ècht in een ander land wonen dan hun originele thuisland, waardoor ze beter integreren.
  Ik zeg als christen(!) die niet christelijk is opgevoed: schaf het bijzondere onderwijs af, en creëer openbare scholen waar geen enkele godsdienst of ideologie mag worden opgelegd, omdat dat de vrijheid is van de ouders van de kinderen, maar onderwijs kinderen wèl zonder vooroordeel en op wetenschappelijke wijze over de diverse geestelijke stromingen die er bestaan in ons land, en onderwijs ze ook over de diverse politieke stromingen die er zijn in ons land, opdat deze kinderen opgroeien als mondige burgers die zelf kunnen kiezen welke ideologie, of welke godsdienst of levensovertuiging ze later willen aanhangen, met uiteraard de invloed die ze onbetwist van huis uit meekrijgen van hun opvoeders.

  Rita Verdonk en Geert Wilders zouden niet meer ‘nodig’ zijn als politiek verschijnsel als er intelligent wordt geluisterd naar de aanhang van deze politici.

  Overigens: ERNEST LOUWES IS ONSCHULDIG!

 12. Velde
  Velde zegt:

  @Hanss

  Ook de arabieren (semieten nietwaar) hanteren 1e;2e etc. voor de dagen van de week met "week" voor vrijdag en "sabth" voor zaterdag. Tegenwoordig gebruiken velen dit systeem voor de maanden terwijl daar officieel andere termen voor staan. Klinkt uiterst "clean": op de 22e van de 7e etc.

  En ik maar denken dat vrijdag staat voor vrije-dag (zoals idd zo is in arabische wereld) of vrij-dag :). En vrees dat zondag-sunday-sontag zo genoemd is omdat er te weinig zon schijnt in het noorden hoor!
  Weer anders is dies dominicus. De fransen zullen je meer aanspreken denk ik :)

 13. hjvonk
  hjvonk zegt:

  ZWIJGEN ALS HET GRAF.

  Op de weblog van Ada verschijnen regelmatig bijdragen van onder alias schrijvende personen, die het onderzoek van Maurice de Hond en zijn medestanders bekritiseren of zelfs aanvechten.
  Nu heeft iedereen rechts op zijn of haar mening maar men dient daarbij wel twee aspecten goed te bedenken:

  1 Het gaat om het lot van een mogelijk ten onrechte veroordeelde en zijn gezins- en familieleden, hetgeen maar al te vaak blijkt voor te komen.
  2 De bijdrage is alleen verantwoord als de schrijver of schrijfster zich ter dege in de affaire en de jongste bevindingen heeft verdiept.
  Het is voor iedere weldenkende burger toch een angstaanjagende gedachte dat er in toenemende mate gerede twijfel ontstaat aan een groeiend aantal onherroepelijke vonnissen.

  Wie oprecht in dit onderwerp is ge-interesseerd raad ik met klem aan literatuur over vergelijkbare rechtzaken te lezen, zoals het boek van Stan de Jong over DE DEVENTER MOORDZAAK, het boek van prof. Ton Derksen over de zaak LUCIA de BERK, het boek van Jacob Vis , getiteld HET RIJK VAN DE BOK over de grafmoordaffaire en een nog te verschijnen boek van Harrie Timmermans over de zaak INA POST.

  In de zaak van de Grafmoord gaat het om een man van middelbare leeftijd, door de schrijver Max genoemd. Hij trok op met een veel jongere vriendin, Sandra. Een generatiegenoot van haar, Ron, zou avances in haar richting hebben gemaakt en derhalve door Max uit jaloezie zijn vermoord. Het lichaam van Ron, sinds dinsdag 4 december 2001 vermist, werd in maart 2002 gevonden, begraven in een bosperceel in Oost-Flevoland.
  Hoewel aanvankelijk een aantal sporen in de richting van Max wezen, bleken deze veronderstellingen , door OM en rechter tot bewijs verheven, later door de feiten te zijn gelogenstraft.
  Max had Sandra zelf aangeraden een vriend van haar eigen leeftijd te zoeken, terwijl Max via internet in contact stond met een leeftijdgenote. Motief, jaloezie, waarschijnlijk uit de duim van de OvJ.
  Een tengere man als Max moet niet in staat worden geacht ?s nachts in het stikkedonker een boom van een vent als Ron door 100 m. zwaar bosterrein te sjouwen, zonder ook maar het geringste spoor op hemzelf of het lijk of enig sleepspoor achter te laten. Diatomeeën, microscopisch kleine algjes, aangetroffen aan de tuinschep van Max en in het graf, blijken aan alle zeestranden voor te komen waar Max en zijn vriendin vaak verbleven.
  Anonieme brieven , bewijsbaar van verschillende personen, roepen een heel ander beeld op.
  Het slachtoffer, vermoedelijk homofiel, zou vergezeld zijn geweest van een gelijkgeaarde vriend en omstanders die hem op heterdaad wilden betrappen ivm contacten tussen hem en de zoon van een hunner. Ron zou door stress een acute hartstilstand hebben gehad, iets wat volgens een recent proefschrift vaker dan gedacht bij jonge mensen voorkomt.
  Dit moet hebben geleid tot algehele paniek onder hen die vreesden dat hun aanwezigheid op de ontmoetingsplek van homo?s publiekelijk bekend zou worden.
  De wijze van begraven was vol piëteit, getuige de aangetroffen situatie van lichaam en graf, terwijl in de buurt achtergelaten voorwerpen, o.a. een schep en de jas van het slachtoffer met sleutels en mobieltje de intentie aangaven van de grafdelvers dat het lichaam gevonden moest worden. Niet bepaald dumping door een brute moordenaar.
  De bewering van de OvJ dat het slachtoffer, waarop geen sporen van geweld waren aangetroffen, levend was begraven, blijkt onzin, omdat in de ademhalingsorganen geen sporen van zand van het graf zijn aangetroffen.
  Een onbeduidend bloedveegje bij de achterstoel van Max zijn auto, wordt aan Ron toegeschreven.
  Het kan zijn ontstaan bij het overpakken van dozen wijnflessen, enige tijd voor de verdwijning. De relatie met een geweldsmisdrijf berust weer op de vergelijking van een luis met een olifant, evenals in de Deventer moordzaak.

  De jas van Ron werd in januari 2002 door kinderen gevonden. De politie kwam pas in maart na -Opsporing Verzocht- in actie, maar dateerde het PV in januari!!!!!!!!!!!!

 14. eric
  eric zegt:

  Leek schreef op 14 sept.: "@Pokemon.lees eerst dit artikel. SP marschiert mit ruhig festem Schritt. Op kleintje Muurkrant."
  Voor wie meer wil lezen over rechtse tendensen binnen de SP tot en met zelfs het langdurig verlenen van faciliteiten voor propaganda van de Nederlandse Volks Unie (NVU) is het lezen van beide per 2 september jl. op de digitale versie van Kleintje Muurkrant geplaatste artikelen zeker de moeite waard.
  Het korte intro is een zgn. "Actueeltje" met de titel "SP marschiert mit ruhig festem Schritt", internetadres: http://www.stelling.nl/klei… .
  Een langer stuk met dezelfde titel bevat vele voorbeelden en er zijn tientallen links in opgenomen, internetadres: http://www.stelling.nl/dive… .

 15. Ria
  Ria zegt:

  @ HJ Vonk schreef

  "De jas van Ron werd in januari 2002 door kinderen gevonden. De politie kwam pas in maart na -Opsporing Verzocht- in actie, maar dateerde het PV in januari!!!!!!!!!!!!"

  Daar word ik nou hélemaal niet goed van, gatver de gatver.. leest u mee, Justitie, lees ook even wat artikelen op m’n eigen weblog over jullie mensonterende fraudeplegingen om je eigen baantje op te hogen.. ten koste van geluk van anderen..gatver de gatver, een stelletje loosers zijn het om voor het oog winners te zijn. How low can Justice go?

 16. hanss
  hanss zegt:

  @Velde
  Als je de link heb gevolgd zie je dat ze in Israël toch mooie benamingen hebben voor de dagen van de week

  Dag——-Hebreeuwse "Naam"——Betekenis
  zo ndag——Yom Reeshone———eerste dag
  maandag—-Yom Shaynee———-tweede dag
  dinsdag——Yom Shlee´shee——derde dag
  woensdag—-Yom Revee´ee——–vierde dag
  donderdag—Yom Khah´mee´shee-vijfde dag
  vrijdag——–Yom Ha´shee´shee—zesde dag
  zaterdag——Shabbat——— ——-rust

  "Ook de arabieren (semieten nietwaar) hanteren 1e;2e etc. voor de dagen van de week met "week" voor vrijdag en "sabth" voor zaterdag."

  Dat we uberhaupt een 7-daagse week hebben, komt bij ons op conto van ‘de mensen van het boek’ en het christendom dat in het verlengde daarvan ligt.
  De russische communisten experimenteerden met een zesdaagse werkweek om zich te ontdoen van zondag/sabbath met de zesde dag als rustdag, maar dat werd geen succes, want mensen werden er helemaal door ontwricht. http://nl.wikipedia.org/wik

  De Fransen hebben:

  Maandag -> Lundi (Lunae)
  Dinsdag -> mardi (Dies martis, de dag van mars)
  Woensdag -> mercredi (dies mercurii, de dag van mercurius)
  Donderdag -> jeudi (dies jovis, de dag van jupiter)
  Vrijdag -> vendredi (dies veneris, de dag van venus)
  Zaterdag -> samedi (dies saturni, de dag van saturnus)
  Zondag -> dimanche (domenica, de dag van de heer) http://traditie.skynetblogs

  En Ernest Louwes heeft 12 jaar onterechte gevangenisstraf!

  Maar wellicht gaan de geachte Haren van de Reed..eh..Heren van de (hoge) Raad daar verandering in brengen.
  Wat heeft dit met de Verdonk partij te maken?

  Ik kan me niet herinneren dat Rita zich ooit druk maakte om de de DMZ.

  Maar het zou haar sieren als ze dat alsnog gaat doen.

  @Ria
  "How low can Justice go?"
  Zo ‘low’ dat jij er bijna van gaat vloeken…gloeiende, gloeiende nog aan toe!

 17. Ria
  Ria zegt:

  Helder,

  Het ergste is dat het vrijwel niemand wat kan schelen, ligt vast vast aan het klimaat hier, of aan de genen (?)

  Vanavond in het programma Kruispunt werd er weer aandacht geschonken aan oa Nederlandse mannen die in Thailand kinderen … en pornofilms maken en hier verkopen;

  de kinderen die de pater uit die hel heeft gehaald kregen therapie en krijsten, huilden en sloegen hun verdriet met gebalde vuisten langdurig tegen de muur.

  Die mannen moeten aangepakt worden.

  sorry voor die trieste berichten, wil en ben geen chagrijn maar IK PIK HET NIET

  en als die overheid niets doet en blijft doen aan alles, dan kom ik eens een paar weekjes met een spandoek in Den Haag op het binnenhof zitten, het zit me tot Hier!

  een weblogje volschrijven helpt ook geen zier.

  welterusten en slaap zacht;)

 18. helder
  helder zegt:

  Ria schreef : Helder,
  :16 sep ’07 23:44

  Ria,
  Wij leven in een ‘IK’ cultuur. Als ‘IK’ mijn schaapjes maar op het droge heb, en de ander zorgt daar zelf ook voor dan is alles ok.
  Na mij de zondvloed.
  Mentaliteit
  IK heb geld en IK betaal voor mijn gerief en IK ga daar naar toe waar IK dat kopen kan. Is dat in Tailand, dan ga IK daar naar toe. En dan ga IK daar OOK films maken. En afdingen natuurlijk. De Zeeuwen bennen zunig.
  De Hollanders zijn krenten.
  Na mij de zondvloed.

  Als IK op het centraal station NS Utrecht een uitgemergeld meisje toegedekt met een vuilniszak en een vod textiel half weggezakt op een bank zie zitten, wat doe IK dan en jij?

  IK vraag aan haar of zij een aansteker heeft, ik wil een sigaret opsteken, mijn aansteker vergeten.
  Zij zoekt als een wilde in haar zak om mij ten dienste te zijn en IK ga met haar een kop koffie drinken met een warm broodje er bij.
  Een mooi meisje een lief gezicht.
  Hoe kan men in Nederland in de goot geraken? En welke haan kraait er naar.
  Daar denk IK aan.
  En ook aan Tailand natuurlijk.

  In Nederland zie ik mensen letterlijk in de goot liggen en men loopt die rijk gekleed en wel doorvoed gewoon voorbij.
  En dat zijn de feiten ook.
  Na mij de zondvloed.

 19. Gerard
  Gerard zegt:

  @Ria

  Het meest trieste is dat ‘de overheid’ – lees ‘onze overheid’ – vooral met zichzelf en met elkaar bezig (b)lijkt te zijn. Zoals de hele Kamer, nachtenlang, geilde op Ayaan. En JP op Lucille. Zoals een jong VVD-Kamerlid verklaarde alle Kamerleden langs te gaan om handtekening voor Yuri van Gelder. Enzovoort. Enzovoort.

  De mond vol over (militaire) steun aan mensen in Irak en Afghanistan. Bijvoorbeeld. Terwijl alle vragen over een waarschijnlijk onschuldige in de PIL per definitie in de prullenbak worden gemieterd.

  Het is wat Maurice zegt: politieke en partij-systemen sluiten niet aan op wensen en verlangens van de bevolking. Ze zijn er slechts voor zichzelf. Liegen en bedriegen als het hen uitkomt. En dat – nota bene – van onze belastingcenten.

  Het Oranjegevoel leeft slechts écht waar het gaat om nationale sportprestaties. Voor de rest is het: Oranje Bitter. Om het zo maar te zeggen.

 20. Ria
  Ria zegt:

  @ Helder

  :-) dat soort vrouwen bedoelt Stef in zijn lied ‘Niemandsland’

  "Als IK op het centraal station NS Utrecht een uitgemergeld meisje toegedekt met een vuilniszak en een vod textiel half weggezakt op een bank zie zitten, wat doe IK dan en jij?"

  Ik zoek de stem
  Van een moeder
  Handen van een vader
  Ik wil geen vijand
  Die een vriend is
  Wil geen vriend
  Als een verrader

  Wij willen geen overheid die als een stel mutsen boven op een berg af en toe op ons neer kijken om dan Niets te doen.

  (Helder, wij zijn uit het zelfde hout gesneden, en luister het lied eens;)

 21. Fleur
  Fleur zegt:

  Ria,
  De zwakkeren in onze samenleving worden "gepakt" door de overheid.
  Om maar iets te noemen:
  De nadruk ligt uitsluitend op werk. De schatkist moet worden gevuld!
  De opvoeding van kinderen is van ondergeschikt belang.
  Onze kids vormen echter wel de toekomst van onze samenleving.
  Er zijn veel probleemkinderen. Het kost de overheid kapitalen om dit gegeven te hanteren.
  "Eigen schuld", denk ik dit hebben jullie zelf gecreeerd.
  Het enorme belang van goed ouderschap en onderwijs is nimmer daadwerkelijk door de overheid gerespecteerd laat staan gestimuleerd.
  En daardoor blijft de cirkel rond!

 22. FDB
  FDB zegt:

  @Fleur en Ria,

  Is het verwonderlijk dat kinderen de dupe zijn in een maatschappij die doordrenkt is van [het hebben van ] geld ,seks en macht? Daar tegenover staan de zingevingsbegrippen:liefde, (huwelijks)trouw en dienstbaarheid.
  Niemand, van zuigeling tot en met bejaarde kan zonder liefde en aandacht enerzijds en erkenning anderzijds, of te wel het gevoel dat het er toe doet dat je bestaat en belangrijk bent.Alleen anderen (w.o. ouders) kunnen daarin voorzien

 23. helder
  helder zegt:

  Ria,

  Druk, druk, druk:
  Koningin en familie en Overheid thans bezoek aan couturiers.

  Onze gezagsdragers (en ega’s) meten zich een nieuw kostuum aan, en japonnen en hoeden,
  voor Prinsjesdag.

  Het koningshuis van de monarchie,
  de opperste machthebber is een erfelijk vorst, alleen de koningin is niet de opperste machthebber (of vergis ik mij) is een contradictie.

 24. justc
  justc zegt:

  Greenpeace-kolengestookte-centrale-hoedje van Femke Halsema, iemand?

  Als er nu verkiezingen zouden zijn EN de hemel stortte naar beneden dan kenden we in elk geval de kleur van Rita d’r hoedje.
  *leeft mee met zich ontheemd en verward voelende liberalen*

 25. hjvonk
  hjvonk zegt:

  SYMPOSIUM (gaarne email-ondersteuning) f.halsema@tweedekamer.nl
  j.dwit@tweedekamer.nl
  De staat van het recht in de rechtsstaat.

  Open brief aan Femke Halsema van Groen Links en Jan de Wit van de Socialistische Partij.

  G???.., 17 september 2007.
  Geachte mevrouw Halsema en mijnheer De Wit,

  Op initiatief van de kamerleden Halsema en Eerdmans is er geruime tijd geleden in de Tweede Kamer een symposium gehouden over de Trias Politica.
  Vele verontruste Nederlanders koesteren het verlangen naar een vergelijkbaar symposium betreffende onderzoek, voorgeleiding en berechting inzake ernstige strafzaken met arresten waarvan de juistheid naderhand werd of wordt betwijfeld.
  De door justitie ingestelde interne commissie-Posthumus II (Buruma) heeft nog steeds niet tot enig tastbaar resultaat geleid.
  Een toenemend aantal klokkenluiders heeft mogelijk falen van politie, justitie en rechters in de publiciteit gebracht, met name:

  Sjoerd Bos, ex-rechercheur, in de Zaanse paskamermoord,
  Peter R. de Vries, misdaadjournalist en de heer Blaauw, ex-commissaris van politie in de Puttense moordzaak,
  Harrie Timmerman, criminoloog, in de Schiedammer parkmoord en de zaak Ina Post,
  Ton Derksen, em. hoogleraar, in de zaak Lucia de B.,
  Maurice de Hond, opinie-peiler, in de Deventer moordzaak en
  Jacob Vis, auteur, in de zaak van de grafmoord.
  Er bestaat zelfs een speciale website: http://www.sdnl.nl/klokkenl
  De aandachtige beschouwer stuit in alle vermelde zaken op stereotype patronen:

  -onvolledig onderzoek door de recherche en onjuiste processen-verbaal,
  -gemanipuleerde dossiers door het Openbaar Ministerie,
  -eenzijdige, soms van justitie afhankelijke getuige-deskundigen,
  -falen van onderzoeksinstellingen als het Nederlands Forensisch Instituut,
  -onvoldoende kennis van zaken en werken onder hoge tijdsdruk door rechters en
  -het novum, als hinderpaal voor herziening door de Hoge Raad.

  De afgelopen tijd hebben kamerleden veel tijd en energie besteed aan interne problemen als de affaire Ayaan Hirsi Ali en Rita Verdonk.
  Dit heeft bij vele landgenoten geleid tot een negatief imago van de politiek.
  Ook voor politici zelf zou, naar mijn mening, voornoemd voorgesteld symposium louterend kunnen werken. Immers, dan wordt weer eens duidelijk waar zij voor dienen te staan: behartiging van zowel het individueel als het algemeen belang.

  Omdat Groen Links en de SP belangstelling en inzet hebben betoond in voornoemde gevallen doe ik als zeer verontruste burger een klemmend beroep op U Uw verantwoording te nemen voor het organiseren van een symposium over de staat van het recht in ons land.

  U wijsheid en durf toewensend,

  H.J. Vonk sr

 26. van oosten
  van oosten zegt:

  We leven in een poppenkast, onder een kaasstolp waar een staartbijtend volk krampachtig de illusie overeind houdt dat een groots verleden garanties geeft voor de toekomst. De premier van dat land maakt zich druk om letterspelletjes en vindt het leuk om met zijn verre nichtje Lucille W. in de grootste krant van dat poppenland te komen. De volksvertegenwoordigers vinden zichzelf erg belangrijk en draaien kijkend naar elkaar de kleine waarheid najagend een spiraal van onbeduidendheid in. Zo kan het dat een te volgeladen biggentransport goed is voor een spoeddebat, alsook het gemorrel aan een letterspel van het verre nichtje. Intussen is de rechtsstaat het putje in gespoeld, wordt Louwes vergeten en vechten onze jongens in een ver land een Amerikaanse oorlog die ons ooit is verkocht als een ‘opbouwmissie’.

 27. hanss
  hanss zegt:

  van oosten schreef: 18 sep ’07 02:17
  ..wordt Louwes vergeten..

  Even ‘Geen onschuldigen vast!’ checken of dit waar is, en dan zie ik:

  Aantal ingeschrevenen:7227

  Het zijn er niet veel, maar toch weer een aantal ‘bekeerlingen’ erbij, of liever gezegd, mensen die aan de grijze massa zijn ontstegen en kleur hebben bekend, en dus Ernest Louwes niet zijn vergeten.

  Over Rita Verdonk:

  Wie haar zag in ‘Pauw en Witteman’ of dit wil (terug)zien http://pauwenwitteman.vara….
  heeft van haar kunnen vernemen dat ze vooral wil luisteren naar wat het volk te vertellen heeft, omdat ze een volksvertegenwoordig(st)er wenst te zijn naar de letter van dat woord, en een aangeboden burgemeesterbaan afwees als achterkamertjes-vriendjespolitiek.

  Welnu: dan is het tijd Rita in te schakelen voor de DMZ, omdat dit de kern raakt van onze rechtsstaat, en het zou geweldig zijn als zij zich publiekelijk zou uitspreken over de gang van zaken rond die DMZ.
  Met haar expertise op het gebied van het gevangeniswezen moet ze toch weten hoe erg het moet zijn als iemand ten onrechte wordt beschuldigd van moord en opgesloten wordt in een huis van bewaring?
  Zeker nu ze zich zelf zo onheus bejegend voelt door haar eigen partij, en met name door iemand als VVD-prominent en ‘judas’ Frits Bolkestein.

  @hjvonk
  Laat de koningin maar met rust want van haar wisten we al dat de leugen regeert: Rita moet worden aangeschreven en ingewijd in de beginselen van de DMZ, zoals ook Linda de Mol het licht aan het eind van de O.M. tunnel zag en daar kond van deed op de TV onlangs.
  Vergeet ook Geert Wilders niet, want het is ‘knettergek’ dat Ernest nog steeds niet zijn recht heeft gekregen.

  Rita is toch wel een bijzondere politica met haar vroegere zeer linkse symphatieën, want tijdens haar studententijd sympathiseerde Verdonk met de Pacifistisch Socialistische Partij http://nl.wikipedia.org/wik
  En ze is zowaar enkele maanden jonger dan mijn Fenna. Maar dat terzijde.

  Ik vond haar ineens kwetsbaar bij P&W, maar ook vol humor en zelfspot zoals ze kon lachen om de grap dat ze nu zelf ook blijft zitten na afgewezen te zijn, zoals veel door haar uitgewezen asielzoekers bleven zitten.

  Kan ‘norse’ Rita soelaas bieden, en Ernest uit de nor bevrijden?

 28. helder
  helder zegt:

  hanss,

  Ik heb toch wel vertrouwen in Maurice de Hond en advocaat Knoops dat het met Louwes goed komt. Sterker nog ik heb de indruk dat Louwes niet lang meer in de gevangenis verblijft. Ik dacht dat zijn vrijlating op 31 oktober zal zijn rond 12:10 uur.

  Wat je over Rita Verdonk schrijft kan ik niet geheel onderschrijven. Ook zij maait koppen die boven het maaiveld uitsteken af. De voor de VVD prominente Ayaan bijvoorbeeld, dreigde door haar, haar Nederlanderschap te verliezen omdat Verdonk niet wist (?) dat zij illegaal was zij er achter kwam en haar hiermee confronteerde. Echter Neelie Kroes (ik ken haar persoonlijk en zakelijk) wist dat Ayaan illegaal was en profileerde haar toch voor de VVD. In de affaire rondom Verdonk / Ayaan is de naam Neelie Kroes (dan ook) nimmer gevallen. Voor Rutten stak de kop van Verdonk boven het maaiveld uit en voor Verdonk de kop van Ayaan, en die werden afgemaaid.

  Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, ‘eenvoud is het kenmerk van het ware’ je mag geen verbeelding hebben.

  Ook Bolkenstein houdt niet van VVD prominenten die hem overstijgen (Ayaan en Verdonk) maar ook Wiegel die zogenaamd achter Verdonk staat (niet achter Ayaan) blijft gelijk Bolkenstein lid van de partij.

  Het is zo doorzichtig.

  Maar ja, ze doen maar, maar Louwes moet vrij.

  Morgen dus (of liever vandaag) op prinsjesdag de hoedenparade.
  Prijsvraag : Wie draagt er de mooiste hoed? En wie wint de prijs?
  Onze allochtone Maxima (?) (die ook illegaal haar Nederlanderschap verwierf……..maar dat was ‘voor het goede doel’ : het koningshuis, de nazaten, dus dat mag geen naam hebben).

  Leve de aanstaande allochtone Koningin!!! 3 x Hoera.

 29. Gerard
  Gerard zegt:

  Het is rustig hier. En dat is goed.

  Beter dan bij Ada (die ik vertrouw, waardeer en respecteer!), op wier site elk muisje een lange discussiestaart krijgt, met alle onvriendelijkheden van dien. Voer voor het OM, dat wel ?knettergek? zou zijn als het geen gebruik maakte van verwarrend gekrakeel tijdens de vertraging. Misschien wel doelbewust, wie zal het zeggen!? En bij gebreke van het TJ doe je daar sowieso niet mee (sic!)

  Het is rustig hier. Althans qua DMZ.

  Intussen is er heel wat aan de hand in Nederland. Wat volgens Maurice ?al zeker 6 jaar in Nederland aan de gang is? is zonneklaar sinds Rita?s uitzetting uit de VVD-fractie. ?De stuiptrekkingen van een politiek (partij-)systeem? ? ik citeer en onderschrijf ? ?dat niet meer aansluit op de ontwikkelingen binnen de bevolking.?

  Waar normen en waarden als voorbeeld zouden moeten gelden, worden ze per dag gebroken. Met het excuus dat je in een land van coalities nu eenmaal per definitie water in de wijn moet doen. Die drogreden snijdt al jaren door mijn ziel.

  De leugen regeert!
  Beatrix riep het jaren geleden al. Naar de pers. Maar het zou me niet verbazen als zij met die verzuchting ook het ?Haagse zooitje? in het vizier had. Op de keper beschouwd wordt daar vooral het eigenbelang gediend. Van onze belastingcenten, godbetere!

  Ayaan, Lucille? ik gooi maar wat balletjes op. Ten voorbeeld. Mottenballetjes, da?s waar. Maar recent: Yuri van Gelder (God geve hem de OS!) waarvoor Halbe Zijlstra in de Kamer op handtekeningen jaagt. En dat bij Pauw & Witteman dat nog durft te zeggen ook.

  Intussen mogen we ons over de EU niet meer uitspreken, waarvoor de Raad van State wordt misbruikt. Naar Irak mogen we niet vragen, aan heldere NAVO-afspraken over Afghanistan niet meer herinneren. Gekissebis over links of rechts ophalen en uitgeven valt nog te pruimen. Maar bedrog, leugens, mist en misleiding over wezenlijke zaken. Dat is misselijker dan mis.

  Zwijgen
  Mark Rutte gisteren zien stuntelen toen Camelea Buys hem vroeg over wat Rita besloten had? Ultiem voorbeeld van onwaarachtig zwijgen. Resultaat van belastingbetaalde mediatrainingen. Voorbeeld doet volgen. Niet gek dus dat het Haags afgedekte OM meedoet aan die mode!

  Knettergek!
  Geert Wilders noemde Ella Vogelaar ?knettergek?. Dat woord zal Beatrix niet in haar mond nemen. Want de bedenkers van verhullende taal hebben dat haar niet voorgeschreven. Maar wie weet springt ze morgen uit de band. Zoals Claus toen ie zijn stropdas afgooide. ?Leden der Knettergekke Staten Generaal!? Waarlijk, dat zou ?s lands bovenstebeste discussie opleveren.

  ?Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.?

 30. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Ik mis in de mediatheek het belangrijke rapport oriënterende onderzoek. En ik begrijp nu dat dat het voorlopige rapport is. Het ziet er ook niet erg officieel uit.
  Voor wie het in de mediatheek kan laden. hier kan je het vinden:
  http:ronald.beetz.nl/DMZ/R apport_orienterend_vooronderzoek.pd f

 31. Paul
  Paul zegt:

  Goed stuk van Stan de Jong. Wel een trieste constatering dat al die punten die hij noemt feitelijk niks met de zaak te maken hebben. Dus blijft de vraag hoeveel waarde de HR hecht aan de waarheid. De waarheid en niks dan de waarheid.

  Wat betreft Verdonk. Hoe is het mogelijk dat al die mensen die zich in de steek gelaten voelen door de gevestigde politiek, massaal achter een vrouw aanlopen die al meerdere keren heeft bewezen dat ze uitsluitend en alleen aan zichzelf denkt?

 32. Ria
  Ria zegt:

  @ Hans 3:40 uur

  "Ik vond haar ineens kwetsbaar bij P&W, maar ook vol humor en zelfspot zoals ze kon lachen om de grap dat ze nu zelf ook blijft zitten na afgewezen te zijn, zoals veel door haar uitgewezen asielzoekers bleven zitten.

  Kan ‘norse’ Rita soelaas bieden, en Ernest uit de nor bevrijden?"

  Hans, er was ook niemand die haar tegensprak, had Lousewies of Femke maar tegenover haar gezet, dan was het in ieder geval een interessant gesprek geworden. Deze vrouw heeft zich nog nooit 1x ingezet voor rechtvaardigheid of een onschuldig gevangene als Baybasin of Louwes of wie dan ook
  maar zich enkel ingezet voor eigen macht en polarisatie, net als Wilders, die groepen mensen uit de samenleving wil verbannen met haatcampagnes. Dat Nederland daar massaal achter aan hobbelt baart zorgen, zijn dat die nazaten van ‘die welbekende ambtenaren’? Verraad plegen ze aan eigen vrienden maar ogen en oren van hun schaapjes zijn gericht op haat..haat..haat..en ik ik ik ..en geld geld geld
  de goede lieve vrede is ver van hen vandaan; oorlogkwekers zijn het

 33. wim
  wim zegt:

  @rudolf paul 10.59 uur
  U verwijst naar een stuk vanm Stan de Jong.
  Natuurlijk blijft DNA 100% bewijs. De meeste werkelijke daders zullen hun daad toegeven. Al was het maar om hun geweten te zuiveren. Ik geef het je te doen. Beschuldigd van moord en je beging die moord. Om dan je onschuld vol te houden moet je wel heel sterk in je schoenen staan.
  Volgens mij kun je dat alleen volhouden als je werkelijk onschuldig bent. Zoals Louwes. Dat is voor mij DE reden dat ik aanneem dat hij onschuldig is.
  DNA is alleen geen 100% bewijs als er mee geknoeid is. Zoals in Putten, Schiedam en Deventer.
  De wet houdt te weinig rekening met frauderende ambtenaren. Die zijn immers beedigd!

 34. andre
  andre zegt:

  @Ria 11:00 uur

  Ria mee eens. Heb nog nooit een onechter persoon gezien dan "onze Rita".

  Bedroevend is vooral dat de halve VVD zich nu uitput in complimenten aan haar adres omdat zij een aantal zetels mee dreigt te nemen… Daar gáát mijn commissarisbaantje, burgemeesterspost, … (vul maar verder in en kleur de plaatjes).

 35. leonvrins
  leonvrins zegt:

  @ van Oosten

  " Zo kan het dat een te volgeladen biggentransport goed is voor een spoeddebat,"

  Kennelijk valt dit voor jou onder onbelangrijke zaken.
  Beschaving laat zich o.a. afmeten aan de wijze waarop wordt omgegaan met dieren(rechten).

 36. eleonore
  eleonore zegt:

  Helder 5,18
  Klinkt heel fantastisch, 31 oktober 12:10 Maar is dat een whishful thinking? Of ergens op gebaseerd? Ook al komt er een herziening, dan is E. L. toch niet stante pede een vrij man????

 37. hanss
  hanss zegt:

  andre schreef: 18 sep ’07 13:35

  ‘Ria mee eens. Heb nog nooit een onechter persoon gezien dan "onze Rita".’

  Ik wel: Harm Brouwer, M&M, die rechter die Ernest zei; ‘ik begrijp uw emotie’ en hem de gevangenis in liet smijten, en vele anderen die liegen dat Ernest schuldig is aan de moord.

  Ik zou graag de aanhang van Rita Verdonk niet vervreemd zien van de DMZ, alsof het een links stokpaardje zou zijn.

  Gelukkig is daar Stan de Jong (omwille van het evenwicht) die uitgesproken rechts is en de DMZ goed in de peiling heeft, al vind ik zijn pesimistische conclusie wat te voorbarig, al zei hij wel; ‘Ik hoop natuurlijk dat ik het te somber zie.’.

  @Ria
  http://www.biblija.net/bibl
  vers 1 en 2

 38. hanss
  hanss zegt:

  Prinsjesdag 2007

  ‘Poppetje gezien kastje dicht’.

  Denk jij dat die lui die daar op het bordes staan te zwaaien iets beseffen over een onschuldig veroordeelde in Lelystad?’, vroeg ik mijn Fenna.

  Haar antwoord ‘Nee’, was kort en krachtig, en ik zei dat het toch onbegrijpelijk is dat sinds acht jaar dat het DMZ-drama speelt, zij (de zwaaiers op het bordes) kennelijk niet in staat zijn geweest om zich te informeren over deze aanslag op onze rechtsstaat en verontwaardiging te tonen over dit grote onrecht.

  En nu is het weer tijd voor de politici om over elkaar heen te vallen met de beschouwingen, en voor Ernest Louwes om te beseffen dat hij van die lui niets heeft te verwachten.

  Maar gelukkig is daar onze ridder Maurice ‘le Chien’ die de Bastille bestormt van onze kromstaat.

 39. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Uit de Nieuwsbrief van XS4ALL:

  5. Big Brother Awards 2007

  Voor de vijfde keer worden de Big Brother Awards uitgereikt aan de persoon, het bedrijf, de overheidsinstelling en het voorstel die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd.
  Uit vele tientallen nominaties heeft de jury, onder voorzitterschap van publicist Karin Spaink, drie nominaties gekozen. Tijdens het uitreikingsgala van de Big Brother Awards zal de jury in iedere categorie een winnaar bekendmaken. Gastsprekers tijdens dit uitreikingsgala zijn o.a. Jacob Kohnstamm (voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens) en Sophie in ‘t Veld (D66). U bent van harte welkom op het uitreikingsgala.
  Datum: vrijdag 21 september 2007
  Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.45 uur)
  Plaats: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 (nabij Leidseplein), Amsterdam Het programma is ook rechtstreeks te volgen via http://www.debalie.nl/live.jsp Meer over de Big Brother Awards: http://www.bigbrotherawards

 40. Ria
  Ria zegt:

  @ Hans 14:09

  Ik laat mij niet door vingertjes van mensen verwijzen naar teksten in de Bijbel, met een indirecte ‘terechtwijzing’, dat laat ik wel over aan de Inspirator zelf. Als je hier wat terecht hebt te wijzen, doe het dan op een direct manier.

 41. helder
  helder zegt:

  Oplichtingsstrategieën van advocaten.

  Eén voorbeeld:
  De advocaat laat de beroepstermijn "per ongeluk" verstrijken, dient zijn akte dus te laat in. Hij verliest.
  Gevolg client : (wijziging bestemmingsplan Gemeente) :
  Direct na het negatieve vonnis wordt de bouw van een étage op 13 mtr. afstand van cliënt’s vrij uitzicht recht tegenover het raamkozijn opgebouwd.

  Dag opkomende zon uit het oosten
  Dag het opkomend licht uit het oosten
  Dag lentebloesem in het voorjaar

  Bij verlies van de r.zaak is de mogelijkheid op planschadevergoeding ook verkeken.
  Cliënt spant rechtszaak aan tegen diens advocaat?
  Hoe lang gaat dat duren?
  Intussen staat die étage er al lang.

  Zo werkt dat met advocaten van partij en wederpartij,
  ze sluiten een deal achter clients’s rug om met de wederpartij.
  DMZ
  Dag vrijheid
  Dag vrij leven
  Dag tralies
  Dag cel

  Prinsjesdag
  modeshow vandaag
  grote hoeden
  kleine hoedjes
  veertjes
  glitterjes
  goud
  kostuums
  japonnen
  mantelpakjes

  miljoenen
  en een nota

 42. hanss
  hanss zegt:

  Net in Nova: Jeroen Smit: ‘Maurice de Hond heeft net een peiling gedaan en hij doet altijd van die snelle peilingen’

  Nou dat is toch mooi weer goede reclame voor je Maurice!

  uitslag van die peiling: het rapportcijfer 5.1 van de bevolking voor dit kabinet

 43. helder
  helder zegt:

  Wat mij ontzettend stoort in de verslaggeving van alle just.rapporten van welke discipline dan ook dat er wordt uitgegaan alszijnde vanzelfsprekend (ook door MdH) van een pertinente vaststelling: dat de moord werd gepleegd op 23 september 1999 (in de vooravond).
  Nergens uit niet één rapport werd hiervan het onomstotelijke bewijs geleverd. Zelfs integendeel.
  Zodoende staat die datum bij iedereen in het geheugen gegrift (ook bij MdH) alszijnde de dag van de moord, zodat iedereen in feite achter de OvJ Esther Duyts aanholt. Op kennelijk één uitzondering na : mijzelf (met argumenten).

  Onbegrijpelijk.

 44. hanss
  hanss zegt:

  @Ria 18 sep ’07 16:53
  Ach Ria…ik heb je lief…en Rita ook, al zal ik niet op haar stemmen.
  Ik zag Charlie Aptroot haar kussen voorafgaande aan de algemene beschouwingen, en ze heeft dus minstens één parlementariër die haar steunt.
  ik wilde met mijn verwijzing alleen maar zeggen; ‘wat heeft deze vrouw jou gedaan dat je haar zo haat?’

  Oorlogskwekers komen uit Washington: oorlog met Iran http://news.yahoo.com/s/afp

 45. Ria
  Ria zegt:

  @ Hans,

  "Ach Ria…ik heb je lief…en Rita ook, al zal ik niet op haar stemmen.
  Ik zag Charlie Aptroot haar kussen voorafgaande aan de algemene beschouwingen"

  Als jij je hormonen nu eens wat opzij zet en beziet hoe bepaalde politici volksstammen bespelen.
  Het ontgaat niemand dat Verdonk er op uit is om de eerste vrouwelijke MP te worden in Nederland.
  Gisteren nog maakte ze een roropmerking over een van de toehoorders in de ridderzaal, omdat de kleding niet ‘aangepast’ was in haar ogen, te islamitisch..

  Een (rechtvaardig) volk wil geen leider als een verrader, een rechtvaardig volk wil een leider als een vader.

  Ik zeg; kijk uit voor Wilders en Verdonk. Oorlogkwekers uit Washinghton kunnen blijven bestaan door aanhangers van oorlogkwekers over de hele wereld.

 46. hanss
  hanss zegt:

  @Ria
  Ware liefde heeft niets met hormonen te maken, want ik heb ook mannen lief in geestelijke zin.

  Rita Verdonk zie ik echt geen MP worden van dit land en ook Geert Wilders niet, want er is teveel tegenspel, en zo hoort het ook in een democratie.

  Niemand heeft de wijsheid in pacht, maar ik vind het prima dat mensen als Wilders en Verdonk hun mening kunnen geven in een democratisch bestel als Nederland, zoals ik dat ook Jan Marijnissen en Femke Halseman gun, en dan heb ik overigens vastgesteld dat Rita Verdonk niet wil samengaan met Wilders en haar eigen koers vaart, bevreesd als ze wellicht is om ook op de dodenlijst te komen te staan van ‘medelanders’ die haar zouden willen vermoorden als ze dezelfde dingen zou gaan zeggen over de islam als Geert.

  Nederland heeft en hoog opleidingsniveau en ik zie niet zo gauw een figuur in Nederland aan de macht komen die louter alleen op de ‘onderbuikgevoelens’ inspeelt.
  Mar ik vind het juist getuigen van ‘inspelen op de onderbuikgevoelens’ als mensen zoals Jan Marijnissen iets roepen in weerwoord op Geert Wilders zonder zich te hebben verdiept in de materie: dus het bestuderen van de koran, en hebben geanalyseerd waar die haat van sommige radicale moslims vandaan komt.

  Die oorlogkwekers uit Washinghton hebben hun eigen agenda zoals Alan Greenspan dat onlangs liet weten in zijn memoires http://www.destentor.nl/bui
  en Iran barst van de olie, dus dat is een mooie nieuwe ‘prooi’ in de ogen van die neocons (neo-conservatieven) in de V.S.

  Ik was het laatst ook helemaal oneens met Wilders over het verbieden van de koran, maar het eens met arabist Hans Jansen http://www.arabistjansen.nl/ die stelde dat de koran juist moet worden bestudeerd om te weten wat erin wordt geroepen, zoals de oproep tot het doden van ‘de ongelovigen’=elke niet-islamiet.

  Niemand (ook Geert Wilders niet) heeft moeite met een moslim die dit soort teksten afwijst en streeft naar vrede en respect voor de naaste, maar Wilders wordt niet voor niets met de dood bedreigd, en dat niet omdat hij zo’n hekel heeft aan buitenlanders, want zijn vrouw is van origine een buitenlandse (Hongaarse), maar wegens zijn afkeer van een leer die veel landen waar die leer de boventoon voert, tot dictaturen- of semi-dictaturen heeft gemaakt, en waar jij, Ria, als vrouw, als tweederangs mens wordt gezien, om maar niet te spreken over joden en christenen en homosexuelen.

  Rita verdonk heeft hier een heel andere mening over dan Geert wilders omdat ze volgens mij ook geen kaas gegeten heeft van geloofszaken in het algemeen, en dat geldt voor meer politici, zoals ook Jan Marijnissen.

  "Oorlogkwekers uit Washinghton kunnen blijven bestaan door aanhangers van oorlogkwekers over de hele wereld."

  Ik ga niet zover om JP Balkenende hiervan te betichten, maar hij heeft wel volledige steun gegeven aan de regering Bush, die ik beschuldig van het opblazen van de Twin Towers en nog veel meer, en mede dankzij Balkenende’s steun kan Bush zijn gang gaan.

  Mijn punt aangaande Rita en Geert wat betreft de DMZ is dat ik niemand zou willen vervreemden van de zaak van de onschuldig veroordeelde Ernest Louwes, en dat als een Geert Wilders aanhanger of een Rita Verdonk aanhanger stuit op deze website of ook een moslim, niet denkt; ‘oh hier komen alleen maar PvdA-ers of CDA-ers of moslimhaters of dergelijke, en daar wil ik niets mee te maken hebben’.

  De DMZ of beter; Ernest Louwes, en ook Maurice de Hond kan elke steun gebruiken van elke Nederlander/medelander, ongeacht politieke kleur of ethnische achtergrond, of levensovertuiging.

 47. Fleur
  Fleur zegt:

  helder,
  Vertel ons een glashelder waarom jij ervan overtuigd bent dat de moord niet in de vooravond van de 23ste heeft plaatsgevonden.
  Mevr heeft n.m haar bestelde etenswaar niet opgehaald op vrijdag dus ik ben enorm benieuwd naar jouw argumenten.

 48. Ria
  Ria zegt:

  "’Werkloze buitenlanders land uit’
  Buitenlanders die werkloos zijn en geen Nederlands paspoort hebben, moeten het land uit. Dat is een van de maatregelen waarmee Geert Wilders van de PVV de ?islamisering? van Nederland wil tegengaan."

  En de Nederlandse werkelozen dan, die willens en wetens niet werken?? Hoeveel zijn daar wel niet van?? One-liners drijven dat soort haatzaaiers op en jutten hele kuddes ermee op.

  Ergens zijn er plaatsen waar je gewoon naast een vrouw zit te praten, gekleed in een ohôh ..een bhurka..tsjonge jonge.. gewoon hetzelfde als jij en ik maar dan een ander pakkie an..

  Om dat te hebben meegemaakt en dan terug te komen in Nederland- Haatland; ja dan gaan je ogen open.

  de op macht-hitsige politici varen er wel bij.

  ergens zijn er plaatsen waar de politie je vriend is en niet je vijand; zoals hier in Nederland.

  Nederland is verrot op dit moment, ik heb het verschil gezien; Ernest Louwes zit nu onschuldig gevangen door een verrot Justitie-systeem. En Justitie, Politie, OM, Overheid, de Minister President en de Koninklijke familie weet het, dat is het ergste, want ze doen niets, ze zwijgen.

 49. hanss
  hanss zegt:

  "Ergens zijn er plaatsen waar je gewoon naast een vrouw zit te praten, gekleed in een ohôh ..een bhurka..tsjonge jonge.. gewoon hetzelfde als jij en ik maar dan een ander pakkie an.."

  En er zijn ook vele psychiatrische instellingen waar je gewoon met de mensen daar kunt praten, en als ze niet al te gestoord zijn lopen ze gewoon met medicatie met verlof over straat en zijn het mensen zoals jij en ik, met slechts dit verschil dat ze een stoornis hebben, waarom ze niet in staat zijn ‘normaal’ mee te doen in de maatschappij, waarom ze ook verpleegd worden in die psychiatrische instelling.

  Vrouwen in Boerka? Moet kunnen.
  Mannen met make-up op en als parlementariër in een jurk in de tweede kamer? Waarom niet?
  Mijn huisarts met een hanekam op zijn hoofd? Wat is er op tegen?
  Iemand die het hele jaar door verkleed gaat als Sinterklaas? Een verrijking voor onze maatschappij.
  ‘Kabouter Plop for President!’

  Nederlandse werkelozen die willens en wetens niet werken? Allemaal oppakken en in een concentratiekamp stoppen..dat zal ze leren, de schoften, en leer ze daar maar wat werken is door ze dwangarbeid te geven.

  Even serieus, voordat dit log verzand in oeverloos gediscussiëer over politieke en maatschappelijke verschillen van inzicht en voorkeuren: ik blijf stellen dat zolang een politieke partij of een politicus/politica zich aan de democratische spelregels houdt dit geoorloofd is, en het is een test voor de ‘gevestigde partijen’ om die uitdaging aan te gaan en intelligent tegenspel te geven in het parlement.

  Wat Jan Marijnissen gisteren presteerde in zijn weerwoord tegen Geert Wilders vond ik verre van intelligent, maar juist een teken van zwakte omdat hij helemaal niet weet wat de islam uitdraagt.

  Laten we ‘s uitgaan van de aanname dat Geert Wilders en Rita Verdonk zwaar gestoorde lieden zijn, waarbij vooral Geert Wilders uitsteekt met zijn islamofobie…wat is de therapie voor zo’n iemand, behalve hem direct dood te schieten, wat sommige mensen maar wat graag willen doen, zoals met Pim Fortuijn werd ‘afgerekend’, waarna heel links Nederland hypocriet huilde dat dìt nou ook weer niet de bedoeling was?

  Blijkbaar moet Geert (en in mindere mate Rita) genezen van het foute idee dat hier al eeuwenlang een volk woont dat vanuit het originele germaanse heidendom overging tot het christendom, door de zogenaamde ‘verlichting’ ging, en moet accepteren dat er ook ruimte is voor andere volken met heel andere opvattingen en dat dat originele volk zich daar maar aan moet aanpassen omwille van ‘de lieve vrede’.

  Het is toch ook normaal dat je je volledig aanpast aan iemand van buiten, die je binnen je gezinssituatie opneemt en dat je zelfs de gewoonten van die persoon overneemt inclusief zijn haar feestdagen?? Dat doen we toch allemaal?
  En hier op dit log zijn we toch ook tolerant t.a.v. welke exotische opvatting dan ook??

  Wel raar is het dat de tolerantie meteen ver te zoeken is als een geboren nederlander verlangt naar een eigen identiteit van dit volk, zoals het zich al eeuwenlang hier ophoudt, en dat zo’n nederlander wordt beticht van xenofobie zodra hij of zij stelt dat culturen die haaks staan op de autochtone cultuur, zich moeten aanpassen of anders dienen uit te wijken naar plaatsen op deze wereld waar die mensen met die andere cultuur zich van harte kunnen uitleven in het ondergaan van hun anders zijn qua opvattingen.

  Je zou toch verwachten dat alle islamieten graag zouden willen wonen waar de plaatsen van hun aanbidding staan: Saoedie-Arabië?
  Maar nee, ze gaan liever naar westerse landen waar de economie en vrijheid beter geregeld is dan waar ze vandaan komen, en dan gaan sommigen eisen dat die landen en die volken waarna ze toegetrokken zijn, zich aan hun dienen aan te passen.

  Nederland is zo verrot als dat iemand vindt dat Nederland verrot is, en als je het positief bekijkt, valt het allemaal toch nog wel mee*, behalve dat het onacceptabel blijft dat in Lelystad iemand al jaren onterecht gevangen zit.

  *in vergelijking tot vele andere landen op de wereld.

 50. hanss
  hanss zegt:

  Schiet me nog wat te binnen: je kunt Nederland niet vergelijken met landen die vanuit een koloniaal verleden kunstmatig zijn ontstaan, en waar de originele inheemse bevolking nooit op het idee kwam om grenzen af te bakenen, en een hoofdstad uit te roepen.
  Voorbeeld: Australië, waar de originele inwoners (Aboriginals) werden overschaduwd door engelse immigranten (aanvankelijk vooral criminelen, of mensen die door de toenmalige engelse overheid als crimineel werden bestempeld en werden verbannen naar het verre nieuwe ingepikte land), en waar nu een mengelmoes leeft van vooral uit Azië geëmigreerde mensen, de originele inwoners en de eerste Engelse kolonisators die het land hebben opgebouwd.

  Nederland heeft een achtergrond die te vergelijken is met alle andere Europese staten waar één origineel volk al eeuwen zich ophoudt met afgebakende grenzen, en een hoofdstad.
  Landen en volken die kunstmatig waren samengevoegd scheidden zich af zoals Tsjecho-Slowakije, en wellicht gaat dat ook met België gebeuren, omdat dat twee verschillende volken zijn in één land, met een kunstmatige hoofdstad.

  Is het nu werkelijk zo vreemd dat die originele volken verlangen naar eigenheid en argwanend staan t.o.v. die influx van ‘buiten’-landers die heel andere opvattingen hebben over van alles en nog wat?
  De meest succesvolle integratie in het verleden komt op conto van de joden die ooit ‘massaal’ naar Nederland trokken om hier hun heil te zoeken, al ging dat niet van een leien dakje http://nl.wikipedia.org/wik
  En vele nazaten van die joodse mensen hebben het ver geschopt in onze maatschappij, dankzij hun intelligentie en kwaliteiten en soepelheid om met behoud van hun identiteit zich aan te passen aan de bestaande maatschappelijke verhoudingen.
  Chinezen zijn ook gewaardeerde medelanders geworden wegens het lekkere chinese eten, al bleven zij veel meer op de achtergrond, en zijn ook weinigen doorgestoten naar de hogere regionen van onze maatschappij, zoals Job Cohen een voorbeeld is van de verregaande joodse integratie om maar niet te spreken van de vele bekende joodse nederlanders die uitblinken in de wetenschap/kunst en cultuur.
  ‘Buiten’-landers zijn zo waardevol als in die mate dat ze iets positiefs en constructiefs hebben toe te voegen aan onze maatschappij, en ik heb waardering voor de inzet van Ahmed Aboutaleb als representant van het (van origine)Marokaans/Berberse deel van onze bevolking, en het is niet voor niets dat hij zo hoog is gekomen in onze maatschappij.

  Maar de topic was: "de stuiptrekkingen van een politiek (partij-)systeem dat niet meer aansluit op de ontwikkelingen binnen de bevolking."

  En dan zeg ik dat hier inderdaad een probleem ligt, want het lijkt me beter dat partijen worden afgeschaft, en dat de Nederlandse bevolking per provincie representanten kiest als hun vertegenwoordigers in het parlement op basis van eerder bewezen goede staat van dienst als verantwoordelijke lokale of provinciale bestuurders, en dat die representanten van het volk in die kamer kiezen welke ministers uit hun midden geschikt en bereid zijn het land te leiden, met één iemand als leider, die moet worden goedgekeurd via een peiling onder het volk via een verkiezing.

  In mijn visie is er maar één ‘partij’ en dat is het Nederlandse volk(=allen die zich hier legaal ophouden), dat adequaat vertegenwoordigd dient te worden in het parlement, ter controle van de regering, en een regering die waarlijk verantwoordelijk leiding geeft als een democratich gedragen dienende macht, voor de duur van bijvoorbeeld de huidige 4 jaar.

  Het koningshuis mag van mij blijven bestaan, maar zodra een meerderheid van de bevolking vind dat het moet verdwijnen, moet het ook verdwijnen.

  Uiteraard zijn deze voorstellen een utopie omdat 1) mensen zich graag blijven organiseren in partijen (dierlijk groepsgedrag) en 2) omdat mensen graag blijven opzien naar wat ‘buitengewoon’ is en wat alles zou overstijgen, zoals het koningshuis.

  in Amerika en Frankrijk heb je dat fenomeen met het verheerlijken van het presidentsschap, alsof dat een ‘koningschap’ is.

  Een werkelijke verandering is dus pas mogelijk als het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlander is gestegen tot universiteits-niveau, met burgers die niets minder eisen dan een intelligente en efficiënte regering en vooral als mensen hebben geleerd dat we van elkaar hebben te houden, omdat we allemaal familie zijn van elkaar.

  Zal deze ‘Star Trek’ maatschappij er ooit komen?
  Ik weet het zeker van wel, maar het is te wonderlijk en tè off topic om hier daarover uit te wijden.

  Dus tot die tijd modderen we maar weer door, want in elk systeem blijven mensen problemen veroorzaken en de kunst is om het minst slechte systeem na te volgen, en dat is democratie.

 51. Ria
  Ria zegt:

  Hanss,

  Mag ik je er even opmerkzaam op maken dat die Hollandse kaaskoppen de afrikaanse boertjes 350 jr terug gewoonweg van hun eigen land hebben gejaagd en hun Alles hebben afgenomen, zelfs hun vrijheid? Nu en vandaag in hun eigen land zijn ze niet beter als toen, een enkeling uitgezonderd; zie de reacties op Wilders statement:
  "Wilders: werkloze buitenlanders het land uit"

  Heerlijk deze uitspraken ,ik denk 95 % denkt er hetzelfde over.Wilders is DE MAN. Maar ik hoop dat ie niet de kogel krijgt .
  wildersfan,

  Meneer Wilders heeft het over ?buitenlanders?, maar bedoeld daarmee de ?Islam?. Het is wel erg zo te kunnen uiten!! Die Partei der Freiheit. Die ?Freiheits Partei?. Zegt dat iets? Heeft meneer Wilders wel eens met deze mensen onder een dak samengeleefd? Getto?s worden gevormd door de overheid, meneer Wilders! Wij hebben die problemen zelf veroorzaakt. De schuld moeten wij niet in hun schoenen ?schuiven?.
  Freddy van den Worm, Zofingen

  nadat ik de reacties van mensen had gelezen kreeg ik tranen in mijn ogen.Ik wist niet dat er zoveel rasisten in nl woonden.dood zonde
  sammy,

  Stuk voor stuk standpunten waarbij iedere weldenkende nederlander zich graag bij aansluit.
  Belushi, Bussum

  De heer Wilders conformeert zich in rap tempo aan het gedachtengoed van Adolf H. Wanneer komt Wilders’ boek "Mijn strijd" uit?
  Rob, Wassenaar

  Helemaal mee eens! Wilders, ga zo door, laat je niet gekmaken, iedereen is het met je eens!!!
  anti, moslim

  de Heer Wilders, ik sta achter U,weg met het koningshuis,geert Wilders of Rita verdonk als president van ons land, zij begrijpen de echte nederlanders tenminste.
  rita, amstelveen

  Grondwet
  Art. 1

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

 52. hanss
  hanss zegt:

  Ria, Ik zei je toch dat Geert Wilders tegenspel krijgt zoals het hoort? En dat geldt ook voor Rita Verdonk? En je weet toch dat ik een Jezus-fan ben, en die was noch links, noch rechts maar vóór liefde en hoogachting voor elkaar, omdat we allemaal deel zijn van dezelfde menselijke familie?

  Wist je dat zelfs Adolf H. wist dat er eigenlijk helemaal geen (mensen)rassen bestaan, en ook Mussolini wist dat en hij ging aanvankelijk niet mee in de waan van Adolf, zoals laatst te zien was in die Teleac documentaire? http://www.teleac.nl/pagina

  Maar Adolf H. hield desondanks vast aan dat idee tegen beter weten in, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien, maar de man was dan ook zwaar occult belast en dan kan je niet meer rechtuit denken.

  Nederlanders kaaskoppen noemen doet ook geen recht aan de zaak, want Nederland bestaat uit meer provincies en gewesten dan Holland: de familie van mijn moeders kant komt uit Brabant.

  Dit log is geen discussie over de islam, maar denk zelf ‘s na over de vraag in hoeverre de islam een positieve toevoeging is (geweest) aan onze cultuur.

  Ik kan er niet één bedenken..wel een hoop problemen die als gevolg van die geïmporteerde godsdienst zijn gerezen.

 53. Ria
  Ria zegt:

  Hanss

  Kaaskoppen worden wij genoemd in Afrika! En dat hét probleem de islam is? Als het een ander geloof was geweest, of buitenlanders zonder geloof, was het dan goed geweest? Hitler had iets tegen de Joden, Wilders heeft iets tegen de Islam, daar draait het in de kern niet om; het draait om tolerantie, macht en bezit.. (denk ik)

  We kunnen makkelijk naast elkaar leven, de Hollander (maar wat is een Hollander?) en de moslims, als de Hollanders willen.

 54. hanss
  hanss zegt:

  Als ik in Afrika een kaaskop wordt genoemd voel ik me niet aangesproken, en het Hindoeïsme (als voorbeeld) heeft niet de neiging om overal tempels neer te zetten die groter zouden moeten zijn dan de bestaande kerkgebouwen.

  "het draait om tolerantie"

  Ik totereer geen enkele leer die mij tot een tweederangsmens bestempeld: zero tolerance!

  Veel christenen in islamitische landen kunnen slechts overleven als ze die tweederangsstatus onderschrijven en extra belastingen betalen en in Bethlehem (waar ik in beter tijden ben geweest: 1993) en waar je toendertijd nog kon spreken van een christelijke stad, zijn de meeste originele arabische christenen wegggepest door hun islamitische ‘volksgenoten’. http://www.katholieknieuwsb

  Bij ons werden op de schuurdeur doodsbedreigingen gekrast door een islamiet inclusief een hakenkruis en de tekst R.I.P. en Hamas.
  Waarschijnlijk omdat we de Israëlische vlag via een sticker op de auto hadden staan.
  Maar ik geef toe dat dat al een hele tijd terug is gebeurd, en zich niet heeft herhaald.

  Ga ‘s een tijdje wonen in een buurt met alleen maar moslims en kom uit voor je identiteit en kijk of dat bevalt.
  Toch heb ik de moslim lief en veel van onze islamitische buren zijn keurige mensen, die ik liever naast me heb dan asociale luidruchtige autochtone nederlanders.

  Toch begrijp ik nederlanders die ervoor kiezen zich geen vreemde te willen voelen in eigen land, en wegtrekken uit wijken waar buitenlanders in de meerderheid zijn geraakt, zoals ook de wijk waar ik woon, die vroeger volledig nederlands was.

 55. Ria
  Ria zegt:

  "Ik totereer geen enkele leer die mij tot een tweederangsmens bestempeld: zero tolerance!"

  zelfs bij een onschuldig scheldwoord als Kaaskop is de limit van een Hollander zero tolerance

  Maar keer op keer achterlijk genoemd worden en geitenneuker moet een tolerantie-limit hebben van?

  nu ga ik provoceren:

  wat bij het repeterend herhalen van bijv. varkensneuker dan (omdat wij rose zijn..?) wat doet de Hollander dan?

 56. Ria
  Ria zegt:

  ik krijg nu vast een ban;) ik praat die moord niet goed hoor, maar de haat is begonnen dmv het scherpste wapen ter wereld; de tong

  Balkenende zegt dat we het samen moeten doen en volgens mij is dat de gezelligste manier van leven. En het kan.

 57. Leek
  Leek zegt:

  @Ria.Het lijkt wel of je bent blijven steken in de begin jaren tachtig.volgens jou zijn nederlanders rasisten.En geen kwaad woord over de uitwassen van de Islam,want dat is in jou ogen ook onze schuld.Wij rasisten maken marokkanen tot criminelen.door ons gedrag zijn er radicale imams die haat prediken.en wij verplichten de moslim gemeenschap naar de geestenlijke te luisteren.Hou toch op met dat geneuzel Ria.Woon je in de Randstad ?.Het word hoog tijd dat deze bevolkingsgroep de hand in eigen boezem steekt.Die pamper praatjes van jou hebben ons gebracht tot de situatie anno 2007.40 jaar slachoffer gedrag aangepraat en daar boduur jij nog op voort.

 58. hanss
  hanss zegt:

  Nog eens de topic scherp stellen:

  "Wat er in feite al zeker 6 jaar in Nederland aan de gang is, zijn de stuiptrekkingen van een politiek (partij-)systeem dat niet meer aansluit op de ontwikkelingen binnen de bevolking."

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie