Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Debat over Klimaatverandering: De Film “Climate, the movie”

Debat over Klimaatverandering: De Film “Climate, the movie” - 81744
Samenvatting van het artikel

Over de film "Climate, the Movie" houden wij een virtueel debat. De uitgebreide en onderbouwde kritiek van Maarten Keulemans en de eveneens uitgebreide en onderbouwde reactie daarop van Jim Steele. Waaruit u uw eigen conclusies kunt trekken.

Lees volledig artikel: Debat over Klimaatverandering: De Film “Climate, the movie”

Leestijd: 4 minuten

Debat over Klimaatverandering: De Film “Climate, the movie”

Andere onderdelen van dit virtuele debat:

Klimaatcrisis

Er wordt mij regelmatig gevraagd om dieper in te gaan op de discussies over klimaatverandering en de onderbouwing ervan. Mede omdat ik bij de Coronacrisis wel diep ingegaan ben op de data, de analyses en maatregelen.

Bij de Coronacrisis ben ik er als het ware ingerold. Door data-analyses kwam ik er in maart 2020 achter dat het virus zich vooral door de lucht verspreidde. En doordat dit door de gevestigde autoriteiten werd ontkend heb ik deze site gebruikt om mijn bevindingen te delen (en mensen te informeren, hoe ze zich beter tegen mogelijke infecties konden beschermen).

Bij de discussies rondom klimaatverandering, de rol van CO2 en de mens erbij, heb ik vooral als toeschouwer gevolgd. Ben wel af en toe in de onderliggende analyses gedoken en heb er soms over geschreven. Zoals hier over de zeespiegelstijging.  

Om over dit onderwerp de diepte in te gaan, daar had ik niet alleen geen tijd voor, maar ik zag ook niet in wat mijn meerwaarde zou kunnen zijn.

Hoewel mijn handen toch wel jeukten, want er waren twee punten die mij opvielen (zeker gezien de ervaringen tijdens de Coronaperiode).

  • Het zou gaan om conclusies waar vrijwel alle wetenschappers het over eens waren. Maar als ik rond keek op internet las ik toch behoorlijk wat tegengeluiden. Plus dat mijn ervaring  is dat juist binnen de wetenschap het veel voorkomt dat op basis van beschikbare informatie en analyses onderbouwd verschillende conclusies worden getrokken.
  •  Vrijwel nooit was er een vorm van debat. Juist van debatten tussen wetenschappers die verschillende conclusies trekken over een onderwerp leer ik veel. Zeker als ik bepaalde vraagtekens zelf heb is het goed om vanuit zo’n debat witte vlekken ingevuld te krijgen.

Maar die debatten komen er niet.

Maar nu gaan we dat debat – virtueel – wel houden!

Het virtuele debat over klimaatverandering

Twee weken geleden zag ik de film “Climate, the Movie”. Daarin werden grote vraagtekens gezet bij het dominante verhaal over klimaatverandering, de invloed van CO2 en de rol van de mens daarbij.

Ik vond het een interessante film, maar had daarbij het probleem dat ik regelmatig dacht “wat is de reactie van degenen die zeggen dat er overtuigende bewijzen zijn van klimaatverandering en de grote rol van de mensen erbij?”

Kort erna plaatste Maarten Keulemans een serie van bijna 60 tweets met inhoudelijke kritiek op allerlei aspecten van de film. Met veel illustraties en ook links naar studies. De film zou veel onzin bevatten en er zou ook veel in gelogen zijn. Toen ik dat las, vond ik het behoorlijk overtuigend. Maar ik had wel hetzelfde gevoel als bij de film: hoe zouden de voorstanders van de inhoud van de film op deze kritiek van Maarten Keulemans reageren?

Ik zag dat Maarten werd uitgenodigd voor een debat, maar dat sloeg Maarten af.

Dr. Jim Steele plaatste vervolgens ook een uitgebreide reactie op de tweets van Maarten. Ook hij onderbouwde het met een scala van kaarten, grafieken en links.

Nu was ik eindelijk in staat om de verschillende onderbouwingen rondom dit heel belangrijke onderwerp in relatie tot elkaar te bekijken. En het is werkelijk fascinerend.

Wat zou ik graag een real life debat zien tussen Maarten en die Jim (of iemand als Marcel Crok van Clintel). Maar die kans lijkt klein te zijn.

En met de Paasdagen voor de boeg, dacht ik, laat ik dan maar een soort debat organiseren. Op een “virtuele” wijze.

Daarom heb ik in het Engels geschreven tweets van beiden vertaald, de grafieken en links erbij gezet. En ik geef u de kans om die beide kanten van dit debat tot u te nemen en op basis daarvan beter beslagen ten ijs te komen.

U treft hieronder de bewuste film aan. Met daaronder de bronnen van de informatie die u in de film ziet.

Daarnaast treft u een apart artikel met de vertaalde tweets van Maarten Keulemans waarbij hij veel van wat er gesteld wordt in de film met de grond gelijk maakt.

En u treft een apart artikel aan met de uitgebreide en ook zeer inhoudelijke reactie van Dr. Jim Steele op de kritiek van Maarten Keulemans, eveneens vertaald.

Hier treft u meer info aan als onderbouwing van wat er in de film is gesteld.

Andere onderdelen van dit virtuele debat:

Samenvatting Film

De samenvatting van deze video is, volgens een AI Video Summarizer:

Deze video biedt een kritische blik op het gangbare narratief over klimaatverandering en belicht diverse perspectieven die vraagtekens zetten bij de consensus over de klimaatcrisis. Het gaat in op de oorsprong, groei en gevolgen van het klimaatverhaal, met de volgende punten:

  1. Oorsprong en Groei van de Klimaatveranderingsindustrie: De documentaire traceert hoe milieuconcerns uitgroeiden tot een wereldwijde industrie, profiterend van uitgebreide financiering en overheidssteun. Er worden vragen gesteld over de motivaties achter klimaatonderzoek, met de suggestie dat carrières en financiële belangen verweven zijn geraakt met het voortzetten van het narratief van de klimaatcrisis.
  2. Wetenschappelijk Skepticisme en Uitdagingen: Verschillende wetenschappers, waaronder hoog aangeschreven natuurkundigen en meteorologen, uiten hun scepsis over het heersende klimaatveranderingsverhaal. Ze betogen dat de wetenschap rond klimaatverandering verre van vaststaat, wijzen op inconsistenties in de gegevens en betwijfelen de impact van CO2 op de wereldtemperaturen.
  3. Historische Klimaatcontext: De video biedt een historisch perspectief op het klimaat van de aarde, waarbij wordt opgemerkt dat de planeet in het verleden veel warmere perioden heeft doorgemaakt zonder menselijke interventie. Het daagt de notie uit dat de huidige temperaturen ongekend of bijzonder alarmerend zijn.
  4. Economische en Politieke Dimensies: De documentaire onderzoekt hoe klimaatverandering is uitgegroeid tot een lucratieve industrie, met aanzienlijke financiële belangen in hernieuwbare energie en klimaatonderzoek. Ook worden de politieke aspecten van het klimaatveranderingsnarratief besproken, met de suggestie dat het dient om meer overheidsregulering en -controle te rechtvaardigen.
  5. Impact op Samenleving en Beleid: Er wordt gefocust op hoe klimaatveranderingsbeleid economische ontwikkeling, energieprijzen en individuele vrijheden beïnvloedt. De documentaire bekritiseert de drang naar beleid dat persoonlijke keuzes kan beperken en economische groei kan hinderen, vooral in ontwikkelingslanden.
  6. Publiek Skepticisme en Weerstand: Er wordt ingegaan op het groeiende publieke scepticisme en verzet tegen het klimaatveranderingsnarratief, waarbij wordt gesuggereerd dat veel mensen de motivaties achter de drang naar drastische klimaatbeleidsmaatregelen in twijfel trekken.

Al met al presenteert de video een tegengeluid over klimaatverandering en pleit voor een genuanceerdere discussie die wetenschappelijk scepticisme, historische klimaattrends, economische implicaties en de potentiële overreach van overheidsbeleid in overweging neemt. Het moedigt kijkers aan om kritisch naar het bewijs te kijken en de bredere implicaties van het klimaatveranderingsnarratief te overwegen.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De eindafrekening - 88558