Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Debat over Klimaatverandering – Reactie op Maarten Keulemans

Debat over Klimaatverandering: Reactie op Maarten Keulemans - 81723
Samenvatting van het artikel

Reactie op de kritiek van Maarten Keulemans op de film "Climate the Movie" als onderdeel van het virtuele debat op onze stie.

Lees volledig artikel: Debat over Klimaatverandering – Reactie op Maarten Keulemans

Leestijd: 18 minuten

Debat over Klimaatverandering – Reactie op Maarten Keulemans

Andere artikelen van dit klimaatdebat

De tegenwerpingen

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81442

Op de tweets van Maarten Keulemans over “Climate The Movie” reageerde Dr. Jim Steele inhoudelijk. Hij is voormalig directeur van Sierra Nevada Field Campus, SFSU en lid van de CO2-coalitie.

Hij maakt zich druk over de tweets van Keulemans omdat dit een voorbeeld zou zijn van oneerlijke klimaatalarmistische propagandisten die alle wetenschappelijke debatten zouden proberen te onderdrukken, die de slechte wetenschap blootleggen die een klimaatcrisis veroorzaakt. Hij vindt dat Maarten Keulemans alle standaardargumenten van de alarmist heeft verzameld, maar duidelijk geen verstand heeft van de klimaatwetenschap.

Hij geeft zijn kritiek puntsgewijs:

1. Denigrerend over de klimaatreconstructiegrafiek van Ljungqvist

Keulemans begint met het denigreren van de grafiek van Ljungqvist (grafiek A) gebruikt in de Climate” The Movie The Cold Truth als “Yup First Lie”.

Zijn grote wetenschappelijke weerleggingskritiek: deze was 20 jaar oud.  Keulemans moet blijkbaar ook denken aan de Galileos 1505-theorie dat de aarde rond de zon draait, moet te oud zijn om te kunnen corrigeren.

Later beweert Keulemans dat de film het laatste stukje van de grafiek van Ljungqvist heeft weggelaten, met het argument dat deze een scherpe temperatuurstijging had moeten laten zien. Maar Keulemans heeft het peer-reviewed artikel van Ljungqvist duidelijk nooit gelezen.

De film heeft inderdaad de stippellijn (afbeelding B) weggelaten omdat deze GEEN deel uitmaakte van de reconstructie van Ljungqvist. Het was de standaard instrumentele trend die wordt vervuild door stedelijke hitte-effecten.

Ljungqvist schreef: ‘De hoogste gemiddelde temperaturen bij de reconstructie worden aangetroffen in het midden tot het einde van de tiende eeuw en de laagste in de late zeventiende eeuw. Tienjarige gemiddelde temperaturen lijken het gemiddelde temperatuurniveau van 1961-1990 gedurende aanzienlijke delen van de eeuw te hebben bereikt of overschreden. Romeinse Warme Periode en de Middeleeuwse Warme Periode.”

Verwijzend naar de stippellijn: “De temperatuur van de afgelopen twintig jaar is echter mogelijk hoger dan ooit tevoren in de afgelopen twee millennia, hoewel dit alleen te zien is in de instrumentele temperatuurgegevens en niet in de multi-proxy-reconstructie zelf.” 

Vervolgens zegt Keulemans dat grafieken zoals Manns veel oudere “hockeystick”-versie uit 1999 van temperatuurtrends de “echte temperatuur” is, terwijl Keulemans de nieuwste reconstructies negeert en gebruikmaakt van betere en meer wijdverbreide proxy’s die het eens zijn met Ljungqvist, zoals Buntgen 2020.

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81443

2. Keulemans’ middeleeuwse warme periode leugen 

Ondanks alle recente wetenschappelijke reconstructies die middeleeuwse en Romeinse warme perioden laten zien, maakt Keulemans de zotte claim: “Vandaag weten we dat de ‘warme’ middeleeuwse en Romeinse perioden uit de grafiek feitelijk REGIONAAL waren”, en voegt hij een valse illustratie in (uiterst rechts) waarin wordt beweerd dat “de huidige opwarming van de aarde overal is”

Keulemans is oneerlijk of wetenschappelijk onwetend. In de VS vertoont 34% van alle weerstations 70+ koeltrends. (uiterst linkse illustratie). Alleen slechte wetenschap maakt een gemiddelde van deze koelgebieden om te beweren dat opwarming overal voorkomt. Zelfs NOAA schreef in 2023: “Waarom is het opwarmingsgat in de zomer van Centraal-Amerika niet verdwenen?” (middelste afbeelding). Koelstations grenzend aan verwarmingsstations suggereren sterk dat temperatuurtrends worden bepaald door lokale factoren!

(Dit is een video hierover)

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81444

3. Vervuiling van instrumenten door verstedelijking

Maarten Keulemans benadrukt de opwarmingstrends uit de instrumentele data als bewijs voor de opwarming van de CO2-uitstoot, maar houdt geen rekening met de opwarmingseffecten van de verstedelijking.

Een goed voorbeeld: Atlanta Georgia.

Iedereen kan gemakkelijk de temperatuurtrends voor elke stad op aarde googlen en waarschijnlijk een stijgende trend vinden sinds 1970. De opwarmingstrend in Atlanta (uiterst linkse grafiek) is inderdaad een feitelijk  gegeven. Maar het is onwaarschijnlijk dat mensen het wetenschappelijk onderzoek zullen vinden dat aantoont hoe verstedelijking, en niet CO2, die opwarming veroorzaakte.

Satelliet-infraroodgegevens (uiterst rechtse afbeelding) voor de regio Atlanta laten temperaturen zien die oplopen tot 30 C in verstedelijkte gebieden (rode kleur) vergeleken met 18 C in natuurlijk begroeide gebieden (wit tot gele kleur). De middelste afbeelding laat zien dat de natuurlijk begroeide gebieden het koelst zijn. Naarmate de bevolking groeit, neemt ook het verstedelijkte hitte-effect en de temperatuurtrends toe. Dit effect illustreert hoe aangrenzende weerstations tegengestelde trends op het gebied van afkoeling en opwarming kunnen laten zien (zie nummer 2).

Bovendien creëert het oneerlijk middelen van alle verschillende instrumentele temperaturen moderne opwarmingstrends die alleen zichtbaar zijn in de instrumentele gegevens, maar niet in de proxygegevens zoals wetenschappers hebben gerapporteerd voor moderne temperatuurreconstructies. (zie 1/20 en Ljungqvist 2010)

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81445

 4. De beste Amerikaanse temperatuur statistiek

Keulemans probeert de Central Park-gegevens uit de films te bagatelliseren als nauwelijks representatief voor de VS. Daarom presenteert hij een NOAA-grafiek (boven) die vervuild is door stedelijke hitte-effecten (zie 3) met als argument: “Het lijkt erop dat de wereld ook in de VS aan het opwarmen is!”

Maar eerlijke klimaatonderzoekers hebben het verstedelijkingseffect al lang begrepen. Daarom creëerden ze in 2005 het US Climate Reference Network, bestaande uit 114 stations, gelijkmatig verspreid over de 48 Amerikaanse staten en ver verwijderd van verstedelijkte gebieden.

De USCRN toont alleen temperatuurvariabiliteit en geen significante opwarmingstrend. Uit de beste Amerikaanse statistieken blijkt dat er geen opwarmingstrend is die alle angstzaaierij rechtvaardigt!

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81446

5. Feiten over opwarming op de aarde

Keulemans onthult zijn propagandamotieven en een totaal gebrek aan wetenschap, om de impact van de stedelijke opwarming te ontkennen (zie 3 en 4) en stelt op belachelijke en zinloze wijze: “Dan zijn die gebouwen en parkeerplaatsen ook gebouwd… op zee? “ en presenteert de bovenste grafiek.

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81453

Bedenk in de eerste plaats dat de meeste mondiale land- en zeegegevens pas na 1950 zijn gemeten. De langetermijntrends zijn gebaseerd op proxy-bewijsmateriaal dat heel andere beelden laat zien (zie punt 1)

Ten tweede: begrijp dat CO2-infraroodenergie slechts een paar micron in de oceaan doordringt, vergeleken met de energie van de zon die wel 100 meter diep kan doordringen. Het is duidelijk dat de zon de oceanen heeft opgewarmd.

Grafiek C toont de ongelijkmatige opwarming van de oceaan door de zon. De grootste netto warmtestroom naar de oceaan (rood en geel) vindt plaats onder de tropische zon. De warmte wordt opgeslagen en naar de polen gecirculeerd.

Het is vaste wetenschap dat de aarde buiten de tropen meer warmte ventileert dan absorbeert (blauw). Die geventileerde warmte werd in de tropen eerst via zonnewarmte opgeslagen.

Sinds het einde van de kleine ijstijd is de Stille Oceaan overgegaan van El Nino-achtige omstandigheden naar La Nina-achtige omstandigheden, waardoor de oostelijke Stille Oceaan een verminderde bewolking had die meer zonnewarmte mogelijk maakte.

Grafiek D toont de afname van de bewolking die de zonnewarmte zou doen toenemen. Grafiek A laat zien dat de oostelijke helft van de Stille Oceaan niet is opgewarmd.

Opnieuw kiest Keulemans voor grafieken die oneerlijk gemiddelde oceaantemperaturen weergeven om de werkelijke drijvende klimaatdynamiek te verdoezelen. De grootste opwarming vindt plaats als gevolg van het transport van warmte die wordt geabsorbeerd in de tropische oostelijke oceanen en circuleert langs de Golfstroom en de Kuroshio-stroom, zoals aangegeven door de rode cirkels in de grafieken A en B. (voor meer details over waarom het de zon is die de oceanen verwarmt, lees of bekijk Science of Solar Ponds Challenges the Climate Crisis )

6. Amerikaanse hittegolven

Om het feit te ontkennen dat er in de jaren dertig meer hittegolven waren, zoals geïllustreerd door de EPA (zie illustratie) of een soortgelijke grafiek in de film, doet Keulemans dit af met onwetenschappelijke retoriek: “Dit was de Amerikaanse Dust Bowl, weet je nog?”

Dit is de typische dubbelzinnigheid van oneerlijke alarmisten.

Ten eerste kunnen we een deel van de hittegolven van de jaren dertig inderdaad toeschrijven aan slecht landbeheer. Toch houdt Keulemans iedereen opportunistisch voor de gek. Als het zijn propaganda dient, zal hij ontkennen dat stedelijke hitte-effecten hogere temperaturen veroorzaken.

Ten tweede schrijft geen enkel wetenschappelijk onderzoek de hittegolven van de jaren dertig uitsluitend toe aan droog land; ze schrijven deze ook toe aan atmosferische circulatiepatronen. Het punt dat Keulemans niet kan bevatten, of oneerlijk verhult, is dat hittegolven en hoge temperaturen worden veroorzaakt door andere dynamieken dan CO2!

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81454

7. It’s the sun stupid

Keulemans probeert de effecten van zonnewarmte te verdoezelen door te zeggen: “Hier zijn de gegevens van NASA. Ze doen af ​​en toe wat zonnewetenschap. Geen verband daar…

Ten eerste lijkt Keulemans het wetenschappelijke verschil tussen de sterkte van de zonnestraling en “solar insolation” niet te begrijpen! En hij weigert de stedelijke besmetting van temperatuurtrends te erkennen. Daarom plaatste hij een grafiek die de afnemende zonnestraling versus de opwarming van de aarde weergeeft. Hij negeert opnieuw “solar insolation”, Keulemans negeert het effect van afnemende bewolking.

Ongeveer 30% van de energie van de zon wordt teruggekaatst naar de ruimte. De afnemende bewolking heeft eenvoudigweg meer “solar insolation” mogelijk gemaakt! Nogmaals, ik raad mensen aan om “Science of Solar Ponds Challenges the Climate Crisis” te bekijken of te lezen voor details over waarom de zon de oceanen verwarmt en niet CO2.

Ten tweede zijn er inderdaad tegenstrijdige kwesties met betrekking tot de bestraling. Daarom stel ik voor om “The Detection and Attribution of Northern Hemisphere Land Surface Warming (1850–2018) in Terms of Human and Natural Factors – Challenges of Inadequate Data” te lezen (2023). Een studie waar ik ook aan meegewerkt heb.

Uit onze samenvatting: Twee alternatieve datasets voor zonnekracht werden met elkaar vergeleken. De ene was de tijdreeks Total Solar Irradiance (TSI) die werd aanbevolen door IPCC AR6. De andere TSI-tijdreeksen werden blijkbaar over het hoofd gezien door IPCC AR6. Er werd vastgesteld dat het wijzigen van de temperatuurschatting en/of de keuze van de dataset voor zonnekracht resulteerde in zeer verschillende conclusies over de belangrijkste oorzaken van de waargenomen opwarming.”

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81460

8. Alarmisten weten het beter dan Nobelprijswinnaars

Alarmisten en propgandisten karakteriseren sceptici graag als domme samenzweerders die anti-wetenschap zijn. Dus toen een andere Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde, John Clauser, zijn scepticisme bekendmaakte, waren de alarmisten er snel bij om de schade door de klimaatcrisis te beperken.

Keulemans schrijft: “Toen ik Clauser onlangs serieus vroeg om zijn bewering te onderbouwen, kon hij die niet geven. Erger nog: het bleek dat hij *geen idee* had van de klimaatwetenschap.”

Maar Keulemans herhaalt niet wat Clauser betoogde: ‘De effecten van broeikasgassen zijn volkomen verwaarloosbaar vergeleken met de reflectie van zonlicht door de wolken.’

Clauser wees duidelijk op een klimaatfeedback-dynamiek: “opwarming betekent meer verdamping en meer wolken. Deze zorgen voor verkoeling – en zo houdt het klimaat zichzelf in stand.”

In een interview met Keulemans suggereert hij dat de feedbackdynamiek verkeerd is en haalt Clauser’s opmerking uit zijn context, zodat Keulemans kan beargumenteren dat hoe anders het klimaat altijd zou kunnen veranderen.

Maar de feiten blijven: meer wolken koelen de aarde af, minder verwarmen de aarde. In punt 5 heb ik laten zien hoe de zon en de wolken de opwarming van de oceaan beïnvloeden, waarbij ik aantoonde dat de recente trend in verminderde bewolking in de oostelijke Stille Oceaan als gevolg van een overheersing van La Nina-achtige omstandigheden de oceaan heeft opgewarmd.

Keulemans memoreert dan de ongefundeerde beledigingen van dr. Pier Siebesma over Clauser. Maar Siebesma is het eigenlijk eens met de feitelijke opmerkingen van Clauser, en niet met wat Keulemans uit zijn context haalt.

Siebesma was onlangs co-auteur van het The Cold Pool Model Intercomparison Project (CP-MIP). Ze stellen: “Atmosferische koude poelen ontstaan ​​wanneer koele neerwaartse luchtstromen uit cumuluswolken zich zijdelings aan het oppervlak verspreiden. De koele oppervlaktelucht onderdrukt convectie en verwijdert wolken rond de neerwaartse luchtstroom. Boven de oceanen zijn de resulterende wolkenvrije gebieden vaak groter dan 100 km². , en turbulentie en wolken herstellen zich pas na vele uren. [dat maakt deel uit van wat er gebeurt in de oostelijke Stille Oceaan en dat beschrijf ik in nummer 5] De eigenschappen, mechanismen, levenscyclus en stralingseffect van koude poelen zijn momenteel niet goed begrepen. Dit komt deels doordat de belangrijkste processen van koude poelen plaatsvinden op schalen onder de resolutie van grootschalige modellen, en deels vanwege modelafwijkingen in koude poelsimulaties door modellen met hoge resolutie.”

9. Bosbranden: leugenaar Keulemans loopt tegen de lamp

Keulemans is laatdunkend over de grafiek in de film (linksboven) uit het National Interagency Fire Center, die laat zien dat bosbranden in vergelijking met de jaren dertig zijn afgenomen.

Keulemans laat vervolgens zien dat hij de verbinding met de werkelijkheid totaal kwijt is. In de eerste plaats weerlegt hij alle beweringen dat “het aantal bosbranden in de VS afneemt!” Tierend je kan het weten het is weer de Dust Bowl.”  

Hmmm… minder begroeiing van de Dust Bowl zorgde voor minder branden? Wat een idioot!

De grafiek laat duidelijk een piek zien in het aantal branden in 1930. Keulemans lijkt ook volkomen onwetend of doelbewust te verdoezelen dat de daling van het aantal branden aan het begin van de 20e eeuw te wijten was aan brandbestrijding!

Keulemans gebruikt vervolgens de oneerlijke standaard alarmistische draaiboekstrategie om gegevens uit hun context te halen en de effecten ervan te overdrijven, en concentreert zich alleen op de toename sinds 1950 en de correlatie ervan met CO2. Maar de recente toename van het aantal branden is te danken aan een versoepeling van de brandbestrijding, omdat de onderdrukking de gevaarlijke opeenhoping van grondbrandstoffen veroorzaakte, die nu gemakkelijker ontsteken en een groter aantal verbrandingsgebieden mogelijk maakt!

Uit al het onderzoek naar natuurbranden in de VS blijkt dat er in de 18e en 19e eeuw veel meer branden waren, toen de temperaturen koeler waren en de CO2-concentraties veel lager. (onderste grafiek)

Zijn leugens houden niet op…

Maar daar houden de leugens van Keulemans niet op. Hij geeft ten onrechte de schuld aan de kleine toename van het aantal branden sinds 1950, terwijl hij tekeergaat: “Relevanter is de TOENAME van het aantal bosbranden in de VS in de afgelopen 50 jaar. Als gevolg van, onder andere, langere brandseizoenen.”

Het natuurlijke brandseizoen wordt aangedreven door blikseminslagen, gecentreerd van juni tot september. (uiterst rechtse grafiek; blauwe balken) CO2 heeft daar niets aan veranderd.

Naarmate de bevolking zich echter steeds meer naar het grensgebied tussen stad en wildernis begaf, is het aantal menselijke ontstekingen toegenomen. Menselijke ontstekingen en niet CO2 verlengen de lengte van het brandseizoen (rood), beginnend tussen 85 en 90% van alle branden.

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81461
10. De gevaren van CO2-vastlegging en CO2-uithongering

Keulemans bagatelliseert dat de film de voordelen van CO2 benadrukte en dat “CO2 plantaardig voedsel is” . Terwijl hij het feit negeert dat commerciële kassen de CO2-concentraties verhogen tot 1.000-2.000 ppm om de plantengroei te vergroten, wijst Keulemans af: “Het is niet zo dat we bijna geen CO2 meer hebben. Hier is de CO2 van de afgelopen 800.000 jaar. Momenteel zitten we op 420 ppm. ppm.”

Maar Keulemans negeert de bijdrage van een laag CO2-niveau aan het uitsterven van het Perm-gebergte toen de schattingen van CO2 zo laag werden als 100 ppm. Toen de verspreiding van landplanten CO2 consumeerde en opsloeg als fossiele brandstoffen, bereikte dit een omslagpunt en de ineenstorting van de Carboonregenwouden. Het resulteerde ook in de fytoplankton-black-out. Met de enorme afname van het plantenleven die een hoog zuurstofgehalte en de basis van de voedselketen voor alle dieren ondersteunde, reduceert een reeks uitstervingen, bekend als “Dead Clades Walking”, de soort ter wereld tot het laagste punt tegen het einde van het Perm.

Stel je nu eens voor wat er zal gebeuren als alle pogingen om CO2 vast te leggen en de zon te blokkeren, gedreven door angstzaaierij en de politiek van een klimaatcrisis, ooit succesvol zullen zijn. De wereld zal zeker dode clades zien lopen!

Voor meer details kijk of lees: “Hoe CO2-honger en platentektoniek de grootste massa-uitsterving veroorzaakten, het Perm-sterven”

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81462

11. Hete klimaatmodellen

Al het huilen en knarsetanden over een klimaatcrisis, het uitsterven en instorten van ecosystemen is volledig gebaseerd op speculaties op basis van extreme temperatuurvoorspellingen door klimaatmodellen. Maar alleen nauwkeurige modellen kunnen de problemen nauwkeurig evalueren.

Dus Keulemans verwerpt deze kritische kwestie eenvoudigweg, waarbij het natuurlijk onvermijdelijk is dat ze zouden zeggen: “Klimaatmodellen overschatten de opwarming.” En dan denigreert Keulemans een van de meest eerlijke klimaatwetenschappers, de beruchte, misleidende grafiek van John Christy.

Natuurlijk kon Keulemans zijn bewering niet rechtvaardigen, en verwijst hij de lezers eenvoudigweg naar de website van Michael Mann die is gemaakt om alle wetenschappelijke uitdagingen voor zijn ‘hockeystick’ te bagatelliseren. versie van de werkelijkheid.

Om Manns side-kick te beginnen klaagt Gavin Schmidt op hilarische wijze: “vergelijkingen zouden ‘like met like’ moeten zijn, ondanks dat hij voor altijd de hockeystickgrafiek van Mann heeft verdedigd door instrumentele gegevens met proxygegevens te vergelijken. Bovendien weerlegde geen van de bezwaren van Gavin de bewering van Christy dat de modellen populair waren. Gavin was bezorgd dat het er alleen maar slecht uitzag, omdat Christy dit bewijsmateriaal aan het congres presenteerde. Daarom werd Gavin verheven tot directeur klimaatmodellering bij NASA’s Goddard Institute for Space Studies.

Gavin’s 4 kritiekpunten:

1. Met betrekking tot de basislijn voor Christy’s grafieken gaf Gavin toe: “Je zorgen maken over de basislijn die voor de afwijkingen wordt gebruikt, kan dwaas lijken, aangezien trends ongevoelig zijn voor de basislijn. Er zijn echter visuele consequenties aan deze keuze verbonden.

2. Gavin beschuldigt Christy van inconsistente smoothing. Gavin is het ermee eens dat Christy consequent een 5-jarige gemiddelde afvlakking gebruikte: “Aan het einde van de observatiedatasets gebruikt hij echter een 4-jarige en vervolgens een 3-jarige afvlakking voor de twee eindpunten.” Nou duh! Het is onvermijdelijk dat dit op de eindpunten moet gebeuren; en maakt geen significant verschil in de overdreven opwarming van de modellen.

3. De Christy-grafiek laat duidelijk zien dat verschillende modellen een grote spreiding van uitkomsten opleveren. Maar Gavin probeert zich te verontschuldigen voor het feit dat er steeds meer werd geklaagd dat er een onvolledige discussie was dat modellen met verschillende beginvoorwaarden beginnen; dat sommige modellen gevoeliger zijn met grotere reacties dan een minder gevoelig model; en dat modellen variaties gebruiken in de manier waarop modellen worden geforceerd. Het is verbazingwekkend dat Gavin niet begrijpt dat dit precies de reden is waarom de resultaten van modellering niet betrouwbaar zijn, en waarom de keuze voor het model dat het dichtst bij observatie komt alleen maar verbergt dat de klimaatwetenschap nog lang niet is opgelost!

4. Ten slotte klaagt Gavin dat er geen indicatie was van de onzekerheid in de satellietwaarnemingen waaruit niet de spreiding van de waargenomen satellietschattingen bleek. (Grafiek C) Dat maakt de kloof tussen modellen en waarnemingen feitelijk groter. Er was echter niet meer dan 0,2 °C verschil tussen de satellietschattingen versus 1,5 °C in de modellering. Geen wonder dat Keulemans niet kon uitleggen wat er mis was met Christy’s grafiek. Er was niets aan de hand!

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81464

 

12. Keulemans stormachtige orkaanvrees

Keulemans wijst de stelling af van de film dat “er geen toename van orkanen is!”

Keulemans koos voor de kers op de taart de enorme schade die geleden is door de orkaan Otis van oktober 2023. Hij stelt dan “Er zijn andere stijgingen. Zoals een snellere stijging van de orkaanKRACHT. Herinner je je Acapulco nog?”

Eerst de feiten. Sceptici wijzen op de Accumulated Cyclone Index (grafiek A), die de mondiale energie van alle orkanen meet. Veel variatie maar GEEN TREND.

Orkaanexpert Chris Landsea presenteert een grafiek waaruit blijkt dat het aantal orkanen sinds 1850 niet is toegenomen, noch sterk noch zwak (grafiek B)

Maar klimaatwetenschappers en Keulemans, die geen orkaanexperts zijn, zullen het verhaal naar voren brengen dat de opwarming van de CO2-uitstoot orkanen krachtiger maakt. Maar wanneer de sporen van orkaanstormen worden gevolgd, houden orkanen slechts gedurende een zeer korte tijd intense winden van categorie 4 of 5 in stand, en alleen op beperkte locaties.

Zoals geïllustreerd door de orkaan Ian uit 2022, worden orkanen vaak heviger naarmate ze noordwaarts reizen over koeler oppervlaktewater, de temperatuurparadox, en precies het tegenovergestelde van waar klimaatalarmisten bang voor zijn! Met behulp van het online model van de National Weather Services heb ik de temperaturen gemeten op Orkaan Ian’s Stormtrack (afbeelding C). Toen Ian tot categorie 1 behoorde, ten westen van Jamaica, was het oppervlaktewater 29 graden Celsius. Bij het naderen van Cuba intensiveerde de temperatuur naar categorie 3, ook al daalde de temperatuur tot 28 graden Celsius. Na het verlaten van Cuba daalde de watertemperatuur verder tot 26,7 graden Celsius. En net voordat de watertemperatuur in categorie 4 aan de westkust van Florida aan land kwam, daalde de watertemperatuur tot 25,4 graden Celsius.

Ondergrondse oceaanwarmte

Een belangrijke factor die de orkaanintensiteit controleert, is de hoeveelheid ondergrondse oceaanwarmte in oceaanbarrièrelagen die aan de storm wordt geleverd. Kas-infraroodstraling kan slechts enkele microns in het oceaanoppervlak doordringen voordat het onmiddellijk wordt weggestraald. De energie van de zon dringt echter door tot een diepte van 20 tot 100 meter.

Wanneer een laag zoet water het zoute ondergrondse water bedekt, kan het door de zon verwarmde water niet naar het oppervlak conveceren. Het zit dus vast en hoopt zich op. Waar de barrièrelagen dun zijn, treden Categorie 1-stormen op omdat de ondergrondse warmte wordt uitgeput en vervolgens de orkaan koud water opzuigt, waardoor de storm verzwakt. Waar de barrièrelagen dik zijn, zal de orkaan intensiveren tot categorie 4 en 5 (grafiek D)

In de Golf van Mexico levert de rivier de Mississippi het zoete water, terwijl de Orinoco en de Amazone het zoete water leveren om orkaanversterkende barrièrelagen in het Caribisch gebied te vormen. Op dezelfde manier staat de Baai van Bengalen bekend om zijn vele intense orkanen, aangezien de zoetwateruitstroom uit de rivieren de Ganges en de Brahmaputra sterke barrièrelagen genereert.

En het was een sterke barrièrelaag en een natuurlijke El Nino die orkaan Otis intensiveerde tot categorie 5 toen hij in oktober 2023 Acapulco trof. Rond dezelfde tijd kwam orkaan Norma aan land als categorie 1. Hmmmm, selectieve klimaatverandering?

El Nino

El Nino leverde alle vereisten voor een dikke barrièrelaag zodat orkaan Otis in minder dan een dag kon intensiveren van een storm van categorie 1 naar een storm van categorie 5. Warm, zout water stroomde over de Stille Oceaan en bracht ook zware regenval met zich mee. El Nino verminderde ook de windschering die de orkaanintensiteit beïnvloedt.

Met behulp van het National Weather Service-model voor 22 oktober 2023 wordt gezien dat een kleine ‘atmosferische rivier’ zware regenval naar Acapulco (groene cirkel) brengt terwijl de orkaan Otis nadert. Tegelijkertijd werd de orkaan Norma kortstondig heviger in het zuidelijke deel van zijn stormbaan, waar hevige regen viel, maar terwijl hij naar het noorden trok, verzwakte Norma snel en kwam aan land als categorie 1.

Geef dus inderdaad gehoor aan de oproep van Keulemans om het lijden in Acapulco te herdenken. Weet gewoon dat orkaan Otis niets te maken had met CO2-klimaatverandering.

Klimaatveranderingsdebat: Reactie op Maarten Keulemans - 81463

13 Oneerlijk definiëren van natuurlijke klimaatfactoren

Keulemans gebruikt een andere nep-alarmistische truc om CO2 de schuld te geven en natuurlijke factoren te bagatelliseren!

Als reactie op het argument van de film is een groot deel van de recente opwarming slechts een opleving van de Kleine IJstijd, en publiceerde Keulemans grafiek A (vergelijkbaar met IPCC, EPA-versies) die vaak wordt gebruikt door alarmistische wetenschappers. Ze laten modellen zien die alleen maar worden verwarmd door veranderingen in de zonnestraling (instraling) en vulkanisme (hun enige natuurlijke factoren) die de opwarming sinds de kleine ijstijd niet kunnen verklaren. Alleen modellen waarin stijgende CO2-concentraties worden toegevoegd aan zonnestraling en vulkanisme.

Keulemans voegt eraan toe dat “misschien de zeestroming” een effect heeft gehad, maar beweert vervolgens dat de zonnestraling en het vulkanisme “nu simpelweg NIET het zware werk doen [dwz niet de opwarming van de aarde veroorzaken]. Beperkt door zijn begrip (zie weerlegging 7/20) van zonnewarmte als slechts veranderingen in de stralingssterkte (vermoedelijk als gevolg van de afname van het aantal zonnevlekken), stelt hij: “Eigenlijk zou het klimaat een beetje moeten afkoelen.”

De tropische zon

Keulemans negeert echter totaal het feit dat CO2-infraroodstraling, in tegenstelling tot zonne-energie, niet dieper dan een paar micrometer in de oceaan kan doordringen. Hij negeert ook de wetenschappelijke consensus (weergegeven in grafiek B) dat de grootste bron van de netto energiestroom naar de oceaan te danken is aan de tropische zon, waarvan het overgrote deel plaatsvindt in het oostelijke deel van de Stille Oceaan (rood).

Die regio is het meest gevoelig voor natuurlijke gevolgen. variaties tussen El Nino en La Nina-achtige omstandigheden. Door zonne-energie verwarmd tropisch water wordt vervolgens over de hele wereld gecirculeerd, waar de ventilatie (blauw) de wereld meer verwarmt dan de instraling op de middelste breedtegraad kan. Elke verandering in de zonnestraling van de tropische oceaan is een natuurlijke dynamiek die flagrant wordt genegeerd door alarmistische wetenschappers en Keulemans.

De wetenschappelijke consensus (waaronder die-hard alarmist Michael Mann) rapporteert dat de Stille Oceaan tijdens de Kleine IJstijd werd gedomineerd door El Nino-achtige omstandigheden.

Grafiek C laat zien dat in die tijd de tropische bewolking naar het oosten verschoof en de zonne-instraling in de oostelijke Stille Oceaan afnam, wat vervolgens een mondiaal afkoelend effect zou hebben.

Sinds 1850 werd de Stille Oceaan gedomineerd door La Nina-achtige omstandigheden (grafiek D) . Deze verminderde bewolking boven de oostelijke Stille Oceaan zorgde voor een toename van de zonne-instraling die de tropische oceaan verwarmde. Die warmte wordt vervolgens over de hele wereld getransporteerd en de ventilatie ervan verwarmt de wereld buiten de tropen. Het is het door zonne-energie verwarmde water uit de tropische Atlantische Oceaan dat nu het Noordpoolgebied ventileert en opwarmt.

Debat over Klimaatverandering: Reactie op Maarten Keulemans - 82085

14 Het gebrek aan opwarming van Antarctica ontkennen

Wanneer een klimaatalarmist wordt geconfronteerd met tegenstrijdig wetenschappelijk bewijs, verandert hij doorgaans eenvoudigweg uw focus door te verwijzen naar wetenschappelijke onderzoeksartikelen die hun overtuigingen ondersteunen. Om bewijsmateriaal uit Climate the Movie, The Cold Truth, te ondermijnen, gebruikt Keulemans nog een valse alarmistische truc.

Om hun bewijsmateriaal te weerleggen dat “Antarctica niet warmer werd!” (afbeelding A) Keulemans werpt tegen: “Nee, niet ALGEMEEN… de *randen*, die voorkomen dat de ijsgletsjers wegglijden, werden instabieler.” En om je focus wetenschappelijk verkeerd te richten, verwijst Keulemans naar een irrelevant modelleringsartikel van Naughten (2023): Onvermijdbare toekomstige toename van het smelten van de West-Antarctische ijsplaten in de 21e eeuw.

Keulemans bespreekt NOOIT eerlijk de klimaatdynamiek die de Antarctische gletsjers beïnvloedt, omdat er een overvloed aan bewijs is dat terugtrekkende gletsjers niets te maken hebben met de stijgende CO2-uitstoot. Uit onderzoek van Happer blijkt feitelijk dat de stijgende CO2-uitstoot de uitgaande straling naar de ruimte boven Antarctica doet toenemen, waardoor het klimaat afkoelt (grafiek B) .

De zogenaamde wetenschap van Keulemans

Op dezelfde manier heeft Sejas (2018) ‘Unmasking the negatieve broeikaseffect [CO2-koeling] over het Antarctische Plateau’ gepubliceerd. Bovendien is het wetenschappelijk onderzoek van Naughten (2023) waarnaar Keulemans verwees, in tegenspraak met zijn blinde overtuigingen, waardoor de vraag wordt gesteld of Keulemans iets begrijpt van de zogenaamde wetenschap die hij op zijn blogs uitbraakt.

Grafische C laat zien wat alle onderzoekers ontdekken, namelijk dat de bovenste 100 meter van de oceanen van Antarctica afkoelen tot onder het vriespunt (0 C), ondanks enige theoretische opwarming van het CO2-oppervlak. Naarmate de diepte echter toeneemt, stijgen de temperaturen tot 1 C boven het vriespunt op diepten die toenemen van 100 meter tot 500 meter.

Het is totaal ongefundeerd om de opwarming op diepte toe te schrijven aan infrarood CO2, dat slechts enkele microns kan doordringen! Het zijn die ondergrondse warme wateren, Circumpolar Deep Water (CDW), die werden verwarmd door oude klimaten die nu smeltende gletsjers zijn die eindigen aan de kust van Antarctica, waar de oceaandynamiek het warme CDW-water dichter naar het oppervlak brengt.

De oceaan

Momenteel bevinden de gletsjers die het meest gevoelig zijn voor het smelten van CDW, zoals de Pine Island-gletsjer, zich aan de voet van ondergrondse troggen die oorspronkelijk zijn uitgebaggerd door oude gletsjers (afbeelding D) die de toegang van CDW tot de basis van de gletsjers gemakkelijker maken. De consensuswetenschap is het erover eens dat de kantelende circulatie van de oceaan ertoe leidt dat water dat oorspronkelijk duizend jaar geleden naar de diepte van de oceaan in het Noordpoolgebied was gezonken, nu de bovenste lagen van de zuidelijke oceanen bereikt (grafiek E).

Bovendien hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat wanneer westenwinden dichter bij de kust komen, zelfs nog meer warme CDW de basis van de ijsplaten van Antarctica bereikt (grafiek F), waardoor er meer ijsplaten smelten.

Wanneer de westelijke wind zich echter verder uit de kust verplaatst, kan het warme CDW niet worden verhoogd tot de oppervlaktediepte die nodig is om ijsplaten te smelten (grafiek G).

De verschuivingen in de locatie van westelijke winden houden verband met El Ninos en La Ninas. Dienovereenkomstig schreven Steig et al (2012) in  Tropical forcering van Circumpolar Deep Water Inflow and outlet  de gletsjer dunner worden in de Amundsen Sea Embayment, West Antarctica, “Een uitgebreidere ijsplaat kan gedeeltelijk zijn ingestort na de zeer grote El Nino-gebeurtenis van 1939 – 42. Er zijn aanwijzingen dat de ijsplaat van de Pine Island-gletsjer in 1947 slechts iets verder gevorderd was dan in het begin van de jaren zeventig, maar dat een groot gebied van ijsbergen en zee-ijs zich zeewaarts van het ijsfront uitstrekte, wat een bewijs kan zijn van aanzienlijk afkalven in de voorgaande tien jaar. .”

Keulemans vermelding dat “de *randen*, die voorkomen dat de ijsgletsjers wegglijden, instabieler werden” had niets te maken met de stijgende CO2-uitstoot.

Debat over Klimaatverandering: Reactie op Maarten Keulemans - 82084

15 Misinformatie over de rol van CO2 bij de warmere periodes tijdens de IJstijd.

Keulemans presenteert grafiek A waarin de temperaturen uit de ijstijd worden vergeleken met CO2-concentraties (CO2 (zwart) en temperatuur (blauw)).

Het huidige warme interglaciaal waarin we ons nu bevinden, wordt het Holoceen genoemd. Het vorige warme interglaciaal, 120 duizend jaar geleden, wordt het Eemien genoemd.

Uit onderzoek van koralen en foraminiferen blijkt dat de zeeën 2 à 3 °C graden warmer waren dan de huidige temperatuur en dat de mondiale temperaturen in het Eemien 1 à 2 °C hoger waren dan de huidige (Kaspar, 2005).

Dienovereenkomstig was het zeeniveau 4 tot 6 meter hoger als gevolg van het smelten van de Groenlandse ijskap (Cuffey en Marshall, 2000).

De consensuswetenschap heeft vastgesteld dat gedurende de ijstijden de aarde eerst opwarmde, wat er vervolgens toe leidde dat er meer CO2 in de atmosfeer ventileerde. CO2 is dus duidelijk NIET de opwarmingsknop.

Om hun verhaal over de CO2-crisis echter in stand te houden, verwerpen Keulemans en alarmistische wetenschappers die consensus eenvoudigweg met een ongefundeerd verhaal dat “Wat meestal gebeurt: de zon prikt het systeem een ​​beetje omhoog => de aarde warmt op => er komt CO2 vrij => de opwarming versnelt”.

Onbewezen!

Deze alarmisten gaan vervolgens door alsof de opwarmingseffecten van de zon zijn gestopt en niet langer in aanmerking hoeven te worden genomen, en opnieuw draait het allemaal om CO2-beheersing. Maar dat is totaal ONBEWEZEN!

Ze verklaren niet waarom CO2-infraroodstraling die slechts een paar micron in de oceaan doordringt enige opwarming veroorzaakt, maar niet de diepe verwarming door de zon. Ze bespreken ook niet hoe de huidige CO2-niveaus het broeikaseffect bijna hebben verzadigd, en dit is onbedoeld duidelijk in grafiek A van Keulemans berichten.

De afgelopen tijd is de CO2-waarde gestegen tot ruim 400 ppm, maar de temperatuur tijdens de Eemain was veel warmer ondanks CO2-concentraties van slechts 280 ppm!

Deze grafiek die de veel hogere CO2-concentraties van vandaag laat zien, was een van de favoriete trucs van Al Gore in zijn video Inconvenient Truth om mensen bang te maken. Alleen als je het CO2-argument kritiekloos slikt, lijkt de recente stijging van CO2 bedreigend. Gehersenspoelde mensen zien het Eemien niet als bewijs dat het verhaal van de ‘CO2-controleknop’ weerlegt. Ze zien het alleen als een reden om ineen te krimpen van angst.

De temperaturen in ons huidige interglaciaal, het Holoceen, zijn een strijdtoneel geworden van concurrerende grafieken (grafiek B) gebaseerd op verschillende proxies en nieuwe statistische algoritmen. Toch was de consensus al lang dat de gemiddelde jaarlijkse temperatuur op aarde in de moderne tijd niet hoger is dan de warmte in de vroege warme periode van het Holoceen, het Holoceen Thermal Maximum of Holoceen Optimum genoemd, dat vervolgens werd gevolgd door mondiale afkoeling.

Dat consensusbeeld wordt ondersteund door veranderingen in de omvang van gletsjers over de hele wereld. In de Alpen (grafiek C) krompen de gletsjers tot onder de omvang die we vandaag de dag zien, groeiden en krompen vervolgens weer en bereikten uiteindelijk een maximum tijdens de Kleine IJstijd, veranderingen die NIET correleren met de CO2-concentraties!

Andere artikelen van dit klimaatdebat

U heeft zojuist gelezen: Debat over Klimaatverandering – Reactie op Maarten Keulemans

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube   

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De eindafrekening - 88558