Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Maarten Keulemans ziet ze (eindelijk) vliegen

Maarten Keulemans ziet ze (eindelijk) vliegen - 87127
Samenvatting van het artikel

Maarten Keulemans is tot alles bereid om zijn fouten af te dekken, zeker als hij zou moeten erkennen dat ik het wel goed zag en hij niet. Een nieuw dieptepunt naar aanleiding van de documentaire "Dood door Schuld?"

Lees volledig artikel: Maarten Keulemans ziet ze (eindelijk) vliegen

Leestijd: 5 minuten

Maarten Keulemans ziet ze (eindelijk) vliegen

Gênant

Maarten Keulemans ziet ze (eindelijk) vliegen - 87128

Nadat WHO/RIVM/OMT lang de verspreiding van SARS-CoV-2 door de lucht had ontkend, is dat inmiddels niet meer zo. Een deel van de betrokkenen erkennen, dat ze daarmee in 2020 een (grote) fout hebben gemaakt. Zoals het hoofd wetenschap van WHO in 2022 deed.

Dat werd een probleem voor Maarten Keulemans, want die had in zijn serie op twitter “Maurice de Hond afzeiken” begin 2021 nog deze tweet geplaatst.

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, zeggen dat ze het altijd al Wisten” - 86572

Hoe zou hij daarop terugkomen? Ruiterlijk ook zijn fout erkennen? Of met een onzinargument komen om daarmee uit te leggen dat hij toen gelijk had?

Het antwoord is binnen. Niet alleen kwam hij met een onzinargument, de twitter-brokkenmaker Prof. Willy Spaan gaf ook nog aan dat Keulemans gelijk had. Want toen iemand de bovenstaande tweet van Keulemans aanhaalde was dit zijn reactie:

Maarten Keulemans ziet ze (eindelijk) vliegen - 87129

Om vele redenen is deze reactie van Keulemans te gênant voor woorden. Ik beperk me tot twee hoofdpunten:

1. Door de lucht of niet?

WHO/RIVM/OMT/Keulemans/Spaan gaven in 2020 aan dat het virus zich vrijwel alleen via grote druppels verspreidde. WHO noemde het FAKE NEWS dat het virus door de lucht zou gaan.

Het feit dat het virus zich in januari/maart vrijwel alleen verspreidde in gebieden met een matige winter en lage luchtvochtigheid was een hard bewijs dat het verspreidingsmechanisme niet de grote druppels konden zijn, zoals ik al vanaf maart 2020 aantoon. De vele superspreadevents, de aanjager van de pandemie, kunnen niet anders verklaard worden dan door een virus dat zich door de lucht verspreid. Dit intensieve onderzoek van een superspreadevent op 15 februari 2020 laat het ook zien.

Natuurkundigen, hebben zich in die periode ook al massaal uitgesproken over de onhoudbare stelling dat alleen druppels van kleiner dan 5 micron konden blijven zweven. Zij schreven een open brief naar de WHO in juli 2020. Prof. Jimenez gaf aan dat druppels in wolken tussen 20 en 30 micron zijn en ook blijven zweven.

De onderzoekster Linsey Marr, die ook al heel lang bezig was met de zwevende influenza virussen, werd uitgebreid beschreven in de New York Times (in juni 2020). Zij was bezig met de analyses van de grootte van de druppels waarin het influenza-virus zat en in het onderzoek dat ze in 2011 publiceerde, beschreef ze de grote aantallen virusdeeltjes, die in de lucht werden aangetroffen in druppels kleiner dan 2.5 micron.

Diep in de longblaasjes

Wat daarbij cruciaal is, en dat toonde Wells al in de jaren 50 aan, dat virusdeeltjes die in heel kleine deeltjes in de lucht zweven, als ze ingeademd worden heel makkelijk diep in de longblaasjes doordringen. Dat is de plek waar het zuurstof uit de lucht de bloedbaan in wordt gebracht. Dat is een stuk risicovoller voor mensen dan een grote druppel met virusdeeltjes, die in een neus van een mens beland.

Kortom: ook al met influenza (en SARS-1) is het zo dat het Corona virus zich in ieder geval OOK door de lucht verplaatst. Alleen al op basis daarvan is de tweet van Keulemans van januari 2021 “het is aantoonbare onzin dat SARS-CoV-2 airbrone is” compleet fout.

Om met het gebrek aan uitbraken in ziekenhuizen te schermen gaat voorbij aan de maatregelen die standaard in ziekenhuizen gelden om verspreiding van pathogenen zo veel mogelijk te voorkomen. Fahmi Yigit (van Virobuster), die al 20 jaar actief is met het veilig maken van de lucht op belangrijke plekken en een belangrijke kennisbron voor me was, heeft mij desgevraagd uitgelegd hoe dat in ziekenhuizen anders werkt dan in kantoren of op scholen.

“Ventilatiesystemen binnen een ziekenhuis, school of een kantoorgebouw zijn niet onder dezelfde voorwaarden ontworpen. Bij een kantoor ligt de focus op comfort, bij een school op het niveau van CO2  en ziekenhuizen juist het voorkomen van infecties.

Ziekenhuizen zijn al qua bouwbesluit verplicht de focus op infectiepreventie te leggen. Zo zijn de:

  1. Luchthoeveelheden in ziekenhuizen meer dan bij kantoren en klaslokalen, waardoor pathogenen sneller in een ruimte worden afgezogen
  2. Er is een verplichte lucht hiërarchie gedefinieerd die eist dat lucht nooit van de ene ruimte naar de andere ruimte mag stromen. Zo moet een patiëntenkamer met een geïnfecteerd persoon altijd op onderdruk staan ( er wordt meer lucht binnen de kamer, in badcel afgezogen dan er naar binnen wordt gebracht en ontbrekende lucht komt via de gang naar binnen. Hierdoor hoeft er ook niet altijd een sluis te worden geplaatst.
  3. Ziekenhuizen gebruiken aanvullende filtertechnieken als HEPA en UVC om te voorkomen dat afgezogen pathogenen via het ventilatiesysteem weer ergens anders terug kan komen.

Samengevat: Ziekenhuisgebouwen waren per definitie al goed voorbereid op infectiepreventie door hun luchthygiëne. 

Dus de ziekenhuizen als argument te gebruiken door Keulemans is dus ook onjuist. Met als extra argument: ook na 2021 zijn er geen grote uitbraken geweest in ziekenhuizen. Dus het ontbreken aan grote uitbraken in ziekenhuizen in 2020 is nog een kul-argument van Keulemans.

2. Mate van ziekmakendheid

Het is zeker zo dat de verschillende varianten die zich vanaf 2020 hebben aangediend een verschillende mate van besmettelijkheid en ziekmakendheid hadden. Omikron is het meest besmettelijk, en het minst ziekmakend. Maar dat heeft niets te maken met of het virus al dan niet door de lucht ging.

De twee factoren, die daarbij wel een rol speelden waren:

  • het aantal virusdeeltjes, die door een geïnfecteerde de lucht in werd gebracht. Het hoeft niet zo te zijn dat bij elke variant die er kwam de snelheid van vermenigvuldigen van het virus precies gelijk was. Ook uit de waardes die gemeten werden in de riolering valt op te maken dat het geen constante factor was per variant. Deze studie uit 2021 beschrijft dat. 
  • het gemak waarmee de nieuwe variant zich kan “hechten” (een eenvoudiger beschrijving van het echte proces) verbetert zich ook tijdens het evolutieproces van het virus.

Het natuurlijke proces bij virussen is dat ze enerzijds besmettelijker worden en anderzijds minder ziekmakend. Dat kan zowel gebeuren door het aantal virusdeeltjes wat uitgescheiden wordt als het hechtingsproces.

Om die verandering toe te schrijven aan “eerst ging het nog niet door de lucht en daarna wel” is een miskenning van zowel natuurkundige als medische wetmatigheden.

Want een patiënt die hoestte of nieste in 2020 bracht net zoals na 2020 ook al zowel kleine als grote druppels in de lucht!

Onzin dus

De uitleg van Maarten Keulemans dat hij gelijk had toen hij in januari 2021 beweerde dat het virus niet airborne was, is louter een camouflage van het feit dat hij toen fout zat. Maar het laatste wat Keulemans in zijn leven ooit zal doen is erkennen dat ik het in 2020 juist had en hij niet. Dat blijkt wel uit zijn uitgebreide reactie op het blog van Ton Verlind. De titel spreekt boekdelen  “Waarom Maurice de Hond geen gelijk had over Corona”

De kwaliteit van Keulemans manier van werken blijkt al uit de beschrijving van wat ik beweerde in zijn blog “Een raampje openzetten! En wég zou het virus zijn”. Het dedain druipt er van af.

En om het niveau van onze wetenschappers te laten zien heeft niet alleen Prof. Willy Spaan zijn zegen gegeven aan de argumentatie van Keulemans. Ook Prof. Koopmans deelde dit blog van hem. Blijkbaar had zij (wederom) geen enkele associatie met de wetenschappelijke kennis die ze toch eens zou moeten hebben opgedaan.

Ook via andere elementen uit het stuk van Keulemans is te merken dat zijn persoonlijke antipathie voor mij elke mate van professionaliteit overschaduwt. Maar hoe ook wetenschappers eigenlijk hun naam en vak te grabbel gooien door nog steeds te doen alsof ze in 2020 gelijk hadden om virusverspreiding door de lucht als niet bestaand of onbelangrijk te kwalificeren.

MDH Lid worden

U heeft zojuist gelezen: Maarten Keulemans ziet ze (eindelijk) vliegen

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De eindafrekening - 88558