Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Electorale formatie obstipatie – de analyse

Electorale formatie obstipatie: analyse - 86636
Samenvatting van het artikel

De electorale voorkeuren liggen de laatste tijd behoorlijk vast. En het grote blok kiezers, die harde maatregelen wensen op het vlak van migratie zorgen dat de speelruimte bij de formatie en voor de politiek heel klein is. Alle alternatieven lijken bijna kansloos.

Lees volledig artikel: Electorale formatie obstipatie – de analyse

Leestijd: 3 minuten

Electorale formatie obstipatie – de analyse

Weinig speelruimte

Het onderzoek van Peil.nl van dit weekend laat zien hoe door de opvattingen van het electoraat er politiek gezien weinig speelruimte is. Enerzijds beïnvloedt dat sterk de formatie, anderzijds laat het ook zien dat bij het mislukken van de formatie, evenmin veel speelruimte is.

Aan de hand van de uitslagen van dit weekend zal dit toegelicht worden.

Uit ons onderzoek onder de 39% van alle kiezers, die aangeven PVV te stemmen of die partij een grote kans te geven stelt 81% dat Wilders de formatie moet opblazen als zijn eisen t.a.v. migratie niet grotendeels worden ingewilligd. Besef daarbij dat ruim de helft van de huidige kiezers van de VVD en BBB vergelijkbare opvattingen hebben op het vlak van immigratie en asiel als de kiezers van de PVV.  En ook bij de kiezers van NSC, CDA en SP is dat een grote minderheid.

Nieuwe verkiezingen

Dat onderzoek laat ook zien dat als Wilders op dat punt geen goed resultaat kan boeken bij de formatie, dat het overgrote deel van de PVV-kiezers aangeeft dat dan Wilders beter kan aansturen op nieuwe verkiezingen om op die manier een regering mogelijk te maken zonder NSC. Ze gaan er dan vanuit dat PVV, VVD en BBB bij elkaar meer dan 75 zetels zouden gaan halen (in de peiling van vandaag staan die drie samen op 72 zetels).

Of er verkiezingen komen als deze formatiepoging strand is natuurlijk niet zeker. Net zo min wat de uitslag van die verkiezingen zouden zijn mochten ze toch wel komen (al dan niet na een tussenfase in de formatie).

Want nieuwe verkiezingen kunnen er alleen komen als die uitgeschreven worden door de regering als de Tweede Kamer ontbonden is. En langs welke weg we op dat punt komen met een demissionaire regering en – waarschijnlijk – een Tweede Kamer die niet in meerderheid ontbonden wil worden, zou ik niet weten.

De alternatieven

Als het electoraat zeer volatiel zou zijn dan zou er gespeculeerd kunnen worden door partijen op een bepaalde strategie waarvan men hoopt/verwacht dat het veel extra kiezers zal aantrekken. Maar dat is nu niet het geval.

De mogelijke uitkomsten van de formatie zijn:

  1. De huidige vier partijen komen eruit, maar Wilders moet daarbij fors inbinden op migratie.
  2. De huidige vier partijen komen eruit, met een migratie-paragraaf die behoorlijk in lijn ligt met de wensen van Wilders en zijn kiezers
  3. De huidige vier partijen komen er niet uit en de andere partijen vormen wel een regering (met daarin o.a PvdA/GroenLinks en VVD).
  4. Men komt er helemaal niet uit en uiteindelijk komen er nieuwe verkiezingen, waarbij PVV, VVD en BBB geen meerderheid halen.
  5. Men komt er helemaal niet uit en uiteindelijk komen er nieuwe verkiezingen, waarbij PVV, VVD en BBB wel een meerderheid halen.

U kunt zelf inschatten wat de kansen zijn op ieder van de uitkomsten:

ad.1. Zal Wilders instemmen met een dergelijk resultaat en hoe reageren zijn teleurgestelde kiezers dan?

ad.2. Zal -de fractie van de- NSC hiermee instemmen?

Als het antwoord op vragen 1 en 2 negatief is, dan is de kans dat deze formatie tot een goed einde komt heel klein.

ad.3. Hoe groot is de kans dat de VVD echt een regering zal gaan vormen met o.a. PvdA/GroenLinks?

ad.4. Hoe groot is de kans dat als de eerste 3 niet gebeuren er toch nieuwe verkiezingen komen? En zo ja, wat gaat er gebeuren als die drie partijen geen meerderheid halen?

ad.5. Hoe groot is de kans dat als de eerste 3 niet gebeuren er toch nieuwe verkiezingen komen en dat dan de uitslag van die verkiezingen tot een meerderheid zal leiden van PVV, VVD en BBB en dat ze er dan wel onderling uitkomen?

Nu begrijpt u misschien beter wat met “electorale formatie obstipatie” bedoeld wordt.

En dat is op meerdere manieren heel pijnlijk op het moment dat zowel de situatie in de wereld, als in Europa, als in Nederland om een sterke en slagvaardige regering vraagt.

U heeft zojuist gelezen: Electorale formatie obstipatie – de analyse

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De eindafrekening - 88558