De ontkenning

Vanaf 1976 ben ik aktief met peilingen van politieke voorkeur. En vanaf dat moment kreeg ik met name kritiek op mijn werk op de momenten dat de uitslagen slecht waren voor de “gevestigde orde”. Dat betrof dan een deel van de columnisten (zoals Jan Blokker), maar ook vanuit de universitaire wereld. Nu Wilders hoog staat in mijn peilingen is dat patroon weer herkenbaar.

In NRC-Handelsblad, Trouw (en indirect via “De leugen regeert ” vanavond” komt er weer de kritiek die ik al zo vaak sinds 1976 heb zien langskomen.

Ik ben op dit moment een groot artikel aan het maken voor een publicatie over de stan van het land in 2008 van het SCP en was wat aan het zoeken op internet. Toen kwam ik een artikel van mijn hand tegen dd. 22 november 2001. Dat was drie maanden nadat Fortuyn aangekondigd had de politiek in te gaan. Bij de peiling eerder die maand van de politieke barometer stond hij inmiddels op 6 zetels.

Wat ik toen heb geschreven en gezegd over de kansen van Fortuyn heeft in die periode ook geleid tot vergelijkbare reacties uit het verleden en als ik nu ervaar rondom mijn hoge scores van Wilders. Lees het artikel maar eens en besef dat de LPF 6 maanden later (na de moord op Fortuyn, die de LPF duidelijk zetels gekost heeft) 26 zetels haalde:

Fortuyn is goed voor 20 zetels
de Volkskrant, Forum, 22 november 2001 (pagina 7)

Maurice de Hond

In Nederland is ruimte voor een nieuwe partij die bij landelijke verkiezingen onmiddellijk meer dan 15 tot 20 zetels kan verwerven. Maurice de Hond meent dat Leefbaar Nederland met lijsttrekker Pim Fortuyn aan de voorwaarden voldoet om dat gat te vullen.
Hoewel de Nederlandse media de kandidatuur van Fortuyn aanvankelijk positief leken te benaderen, lijkt die stemming in de afgelopen twee maanden te zijn omgeslagen. Een bijkomend gevolg lijkt dat men zich dan ook amper kan voorstellen dat LN en Fortuyn een zeer goede verkiezingsuitslag zouden kunnen behalen. Dat intussen LN in de peilingen een ongekende ontwikkeling in de Nederlandse politieke geschiedenis doormaakt, lijkt velen te ontgaan. Een score van tien zetels door een nieuwe partij in landelijke peilingen is nog niet voorgekomen.

Wel was het zo dat een aantal nieuwe partijen bij de verkiezingen direct op zeven zetels kwam, maar in de peilingen voorafgaande aan die verkiezingen stonden die partijen dan wel lager dan die zeven zetels. En het is mijn stellige overtuiging dat LN in de komende maanden nog een zeer forse stijging kan doormaken.

Dat stel ik niet alleen omdat ik in de afgelopen 15 jaar al vaker heb aangegeven dat er electorale ruimte is voor een nieuwe partij die direct op 20 30 zetels kan komen, maar ook omdat het erop lijkt dat bij de aanstaande landelijke verkiezingen vele factoren voor LN en Fortuyn gunstig zijn om dit resultaat al te behalen.

In Utrecht en Hilversum hebben bij gemeenteraadsverkiezingen voor 1995 de Leefbaar-partijen direct bij de start al een zeer goed resultaat behaald (en in een aantal andere plaatsen trouwens ook). In 1994 werd Leefbaar Hilversum bij voorbeeld zes maanden na de oprichting met 20 procent de grootste partij. De stelling dat dit alleen bij gemeenteraadsverkiezingen mogelijk is, maar niet bij landelijke verkiezingen, heb ik altijd bestreden. En het lijkt er nu op dat de juiste mix van factoren aanwezig is om ook bij landelijke verkiezingen vanuit het niets direct een groot aantal zetels te behalen. Een aantal van 25 lijkt me niet uitgesloten. De volgende factoren zorgden ervoor dat er ruimte was en is voor een nieuwe partij die direct een hoge score haalt:

– De tegenstellingen tussen de belangrijkste bestaande partijen zijn in de ogen van de kiezers vrij klein. Acht jaar Paars zonder een evidente oppositiepartij werken dat gevoel nog verder in de hand.

– De kiezer is tussen verkiezingen steeds mobieler geworden. Het verlies van het CDA uit 1994 van 20 zetels was daarvoor ondenkbaar. (Grote overwinningen tot 1965 betroffen vaak niet meer dan 2 procent en daarna niet meer dan 6 procent).

– De grote politieke blokken in Nederland hebben te maken met een steeds geringere loyaliteit onder de kiezers. Wat het CDA is gebeurd bij het opstappen van Lubbers in 1994 kan de PvdA ook gebeuren bij het verdwijnen van Kok. Dat houdt in dat er een steeds groter aantal ‘loslopende’ kiezers is, die de neiging hebben om als een zwerm vogels ergens neer te dalen.

– Er is sprake van een steeds lagere opkomst bij verkiezingen. Ook dat heeft tot gevolg dat de kiezers die wel opkomen per individu als het ware een grotere invloed hebben op de uiteindelijke uitslag. Als een partij op de een of andere manier wel kiezers kan aantrekken die anders niet zouden opkomen dan kan een dergelijke partij een zeer goede uitslag boeken.

Een prima uitgangspunt voor een partij die uit het niets direct groot op de Nederlandse politieke kaart komt te staan. En om de volgende redenen lijkt Fortuyn met Leefbaar Nederland prima aan de eisen die men daaraan zou kunnen stellen te kunnen voldoen:

– Zowel kiezers als de media lijken behoefte te hebben aan iemand die zich duidelijk onderscheidt van het nogal kleurloze en saaie Haagse palet. Niet voor niets heeft Fortuyn de afgelopen maanden op heel veel plaatsen aan de weg getimmerd (in televisieprogramma’s, kranten en tijdschriften).

– Degenen die de publicaties van Fortuyn (boeken en columns) hebben gevolgd weten dat hij over een groot aantal politieke kwesties duidelijke standpunten heeft, waarbij hij zich fors afzet tegen de huidige Nederlandse politici en het politieke systeem, die ongetwijfeld wordt gedeeld door een niet gering aantal Nederlanders. Ik baseer dit onder andere op zijn boek Droomkabinet dat dit voorjaar uitkwam en dat mijns inziens verplichte literatuur is voor degenen die zijn electorale potentie willen inschatten (journalisten en politieke tegenstanders).

Op dit moment lijken die opvattingen over allerlei onderwerpen onder te sneeuwen door de aandacht voor de onderwerpen ‘asielzoekers’ en ‘islam’, maar tot mei 2002 zullen ook andere punten op de agenda komen en onderwerp zijn van debat.

– En ten aanzien van de onderwerpen die nu spelen, met name ‘islam’ en in mindere mate de ‘asielzoekers’, gebeurt exact datgene wat we ook op andere momenten in Nederland en daarbuiten hebben gezien.

Omdat de standpunten niet vallen in de categorie ‘politiek correct’ wordt er door de opiniemakers gedacht dat ze ook geen aanhang onder de kiezers zou behoren te hebben. Daarbij over het hoofd ziend dat de betreffende standpunten – of je het wil of niet – door veel kiezers worden gedeeld, en dus maar door een persoon worden verwoord. Alleen dat al geeft een grote electorale stimulans aan die ene partij.

– Juist het kenmerk van Fortuyn (je vindt hem prima of je haat hem) is electoraal gezien een groot voordeel. Je hoeft ‘maar’ 15 procent van de kiezers achter je te krijgen om meer dan 25 zetels te behalen.

– En ten slotte gaat er nog iets gebeuren dat de electorale positie van Fortuyn en Leefbaar Nederland verder zal gaan versterken. Elke keer als een partij, waar dan ook in de wereld, opkomt met een onderwerp dat niet ‘politiek correct’ is wordt zij verketterd door de bestaande politieke partijen en een groot deel van de media. Maar elke keer weer blijkt dat juist die electorale positie van zo’n partij te versterken. Die fase zal volgens mij in Nederland nog gaan komen.

82 reacties
« Oudere Reacties
 1. Dankbaar
  Dankbaar says:

  @ Maurice:

  "Waar Wicher het in de uitzending had was nog andere nieuwe informatie. Die komt van de advocaat en daarvan kan Wicher niet bepalen of het waar is of niet."

  Ik begreep dat de informatie van Wicher zou komen? Als die informatie van de advocaat komt, hoe kan Wicher daarmee dan zijn ambtsgeheim m.b.t. raadskamer-overleg schenden?

  Even een ander hypothetisch geval van ambtsgeheim. Stel een patiënt zegt tegen een arts dat hij een SOA heeft. Bij tijdige ontdekking is deze SOA te genezen, bij te late diagnose dodelijk.
  De patient vertelt de arts dat hij iemand heeft besmet met deze SOA. Die persoon weet echter niet. De volgende dag overlijdt de patient.

  Mag de arts deze informatie dan doorgeven aan de besmette persoon? Met andere woorden, wat weegt zwaarder: Het ambtsgeheim of het leven van die persoon?

  Wim

 2. hjvonk
  hjvonk says:

  Wicher.

  Tegen de voormalige raadsheer Wicher Wedzinga is te Groningen door het OM 6 weken hechtenis, waarvan 3 voorwaardelijk, geëist wegens beweerde schending van het ambtsgeheim in de affaire Danny Kuiters

 3. Dankbaar
  Dankbaar says:

  @ HJ Vonk,

  Als dat waar is, dan begrijp ik al helemaal niet waarom Wicher niet jaren eerder met de info is gekomen.

  Stel dat Danny Kuiters door de informatie daadwerkelijk vrij komt. Als ze dan nog het gore lef hebben om Wicher TOCH vast te zetten, dan zou ik die drie weken met trots gaan zitten!

  Wim

  Wim

 4. Tommie
  Tommie says:

  Ach, die Telegraaf, die krant was al fout in de oorlog, deugde niet tijdens de opbouw, lamenteerde en kankerde eindeloos, met name bij monde van Jacques Gans, over de ludieke nieuwe vrijheid van de jaren zestig, viel daarna iedereen aan die verdacht werd van liberalism/progressiviteit, drukt nog steeds een van drukinkt druipend, milieuvervuilend en -verslindend ochtendblad, waarvan je na lezing van minder dan drie pagina’s al zulke vieze vingers hebt gekregen, dat die zonder krachtige zeep niet schoon zijn te wassen, en wordt thans gedirigeerd door het vleesgeworden overgewicht dat luistert naar de naam Paradijs. Hoe banaler, onsmakelijker, onwaarachtiger, leugenachtiger kun een krant nog verzinnen?

 5. Fleur
  Fleur says:

  Het OM een vergaarbak van hypocriete leugenaars waar het hanteren van list en bedrog wordt beloond met promotie.
  Wedzinga heeft NIETS openbaar gemaakt wat voorheen in de raadkamer is besproken.
  Hij verwoordt slechts zijn EIGEN twijfel en refereert aan de ontlastende verklaring wat voor iedere rechter een gegronde reden zou moeten zijn om Danny vrij te spreken.
  Het feit dat hij als voormalig rechter publiekelijk aangeeft een cruciale fout te hebben gemaakt is voor het OM een reden om je achter de tralies te plaatsen.
  Dit toont weer eens overduidelijk aan wat voor een mentaliteit er heerst binnen het OM!

 6. Dankbaar
  Dankbaar says:

  Ja precies Pim!

  Wicher zit vol in beeld voor heel Nederland bij Pauw en Witteman, maar de Telegraaf moet weer zo nodig een balkje over zijn ogen doen, om de schijn te wekken dat het om een zware crimineel in plaats van een held zou gaan.

  Degene die het geschreven heeft, zet zijn naam er natuurlijk niet bij.

  Ik hoop dat al die betaalkranten snel failliet gaan, dat er niet nog ’s 8 miljoen van Plasterk (ik bedoel: ons) tegenaan gaat en dat mensen hun nieuws nog meer (gratis) van Internet gaan halen! Grappig dat al die betaalkranten als een dood paard geslagen moeten worden met onze belastingcenten, terwijl Metro, De Pers, en Spits het gewoon veel beter doen als gratis (en belangrijker: onafhankelijke) krant.

  Wim

 7. Undercover
  Undercover says:

  Fleur@30 mrt ’09 19:07

  "Het feit dat hij als voormalig rechter publiekelijk aangeeft een cruciale fout te hebben gemaakt is voor het OM een reden om je achter de tralies te plaatsen. Dit toont weer eens overduidelijk aan wat voor een mentaliteit er heerst binnen het OM!"

  Het OM doet veel dingen verkeert maar hier deden ze het goed. Het OM heeft in de eerste instantie besloten Wedzinga niet te vervolgen. Vervolgens werd het OM dor de ex-collega rechters verplicht wel vervolging in te stellen. Het zijn dus zijn ex-collega’s die bang zijn voor wat Wedzinga te vertellen heeft.

  Persoonlijk vindt ik dat hele raadskamergeheim maar onzin en vindt dat rechters hun vonnis moeten onderbouwen en daar behoort ook het raadskameroverleg bij.

 8. Dankbaar
  Dankbaar says:

  @ HJ Vonk,

  Als je ziet welke interne misdaden, goed voor jaren gevangenisstraf, het OM allemaal onder het tapijt veegt om het blazoen schoon te houden, en je ziet vervolgens het OM een eigen topman vervolgen voor een taakstrafje van 240 uur, dan is er iets heel anders aan de hand.

  De kans is groter dat meneer Koers het toonbeeld van rechtschapenheid i.p.v. een boef. Wat ik begrijp is dat hij een vooronderzoek naar Joris Demmink was gestart inzake sexueel misbruik van buitenlandse jongetjes.

  Wim

 9. Dankbaar
  Dankbaar says:

  Prof. Willem Wagenaar sloeg gisteren in Netwerk de spijker op de kop:

  "Het spugen op de vestjes van collega’s, daar houdt men binnen de groep niet zo van."

  Het feit dat voormalig Advocaat Generaal Koers een taakstrafje van 240 uur krijgt, is dan ook niet zozeer een indicatie van klassejustitie of rechtsongelijkheid, maar veeleer een aanwijzing dat de ware reden voor zijn vervolging was om hem van zijn podium te stoten, waarop hij dreigde niet slechts de vestjes van een aantal topcollega’s te bespugen, maar volledig onder te kotsen.

  Dat kan hij nu niet meer. Misssion accomplished! Maar voor de bühne moeten we hem wel wat geven: 240 uur schoffelen.
  Wim

 10. demo
  demo says:

  "Dankbaar schreef:

  Prof. Willem Wagenaar sloeg gisteren in Netwerk de spijker op de kop:

  Het spugen op de vestjes van collega’s, daar houdt men binnen de groep niet zo van."

  Als die club een weblog had, zouden zij Wagenaar onmiddellijk bannen.

 11. Fleur
  Fleur says:

  @Undercover (23:36),

  Dank voor je toelichting.

  Ieder mens maakt fouten, binnen elke organisatie worden fouten gemaakt.
  Rechters zijn natuurlijk ook gewone mensen hoewel zij zelf vinden van niet.
  Zij maken n.m nooit fouten dus dient Wedzinga, met zijn huidige actie, er niet van maken alsof zij wèl gewone mensen zijn.
  Wedzinga "spuugt" niet naar zijn collega`s doch toont slechts aan dat hij niet in het land der fabelen vertoefd.
  Tja,de almachtigen wensen niet door Wedzinga te worden gedegradeerd als mens, dus wordt hij door zijn beroepsgroep een kopje kleiner gemaakt.

 12. Dankbaar
  Dankbaar says:

  @ Demo,

  "Als die club een weblog had, zouden zij Wagenaar onmiddellijk bannen."

  Daar zou je zo maar gelijk in kunnen hebben. De reden zou dan zijn dat hij de onwelvallige spijker op de kop slaat. Konden we dat ook maar van jou zeggen.

  Wim

 13. hanss
  hanss says:

  Pas op: Complotters zijn staatsgevaarlijk!
  http://zapruder.nl/portal/a

  "Het O.M. is een criminele organisatie die onschuldigen vervolgd en schuldigen laat lopen"

  Ben ik nu staatsgevaarlijk?

  Ach…ze weten toch allang wie ik ben en waar ik woon.

  Hallo Harm Brouwer en Joris Demmink: wordt het niet eens tijd dat jullie eerlijk gaan worden?

  Maurice was natuurlijk helemaal ‘staatsgevaarlijk’ met zijn campagne "wie stopt DIT O.M.?" dat later werd omgezet in "Nederland heeft een onafhankelijke RevisieRaad nodig"
  http://www.geenonschuldigen

« Oudere Reacties

Laat een reactie achter

Discussieer mee.
Gebruik onderstaand formulier om een reactie achter te laten.

Geef een reactie