Gerechtelijke dwalingen, geen incidenten

En weer zien we dezelfde reacties vanaf het OM, de rechterlijke macht, de politiek en de advocatuur. “Ja, het is verschrikkelijk wat er met die zes van Breda is gebeurd. Maar gelukkig is het een incident, en sindsdien is de gang van zaken aanmerkelijk verbeterd. En het is toch heel goed dat de Procureur Generaal uit zichzelf om herziening heeft gevraagd”.  Maar als je je niet laat misleiden door dit staaltje van “damage-control”  dan kom je niet alleen tot de conclusie dat het geen incident was, maar dat er sindsdien weinig is veranderd.

Wat er destijds in Breda is gebeurd, is iets wat in de literatuur ook internationaal breed wordt beschreven. Als mensen van het OM en politie ervan overtuigd zijn dat iemand de dader is dan doet men er alles aan om die persoon veroordeeld te krijgen (met de bereidwillige steun van instanties zoals het NFI). Bij het verhoor worden verdachten en belangrijke getuigen geimponeerd en voorzien van informatie waarop het lijkt dat ze daderkennis hebben. Bij het proces verbaal krijgt men woorden in de mond gelegd die extra verdacht lijken. En onderzoek naar ontlastend materiaal wordt niet uitgevoerd of niet meegenomen in het dossier voor de rechter.  Ook bij het forensisch onderzoek wordt zo gewerkt.

Dat was in 1990 zo, dat was in 2000 zo en dat is in 2012 zo, wat men ook anders beweert.  Met als gevolg dat MET REGELMAAT onschuldigen tot langdurige gevangenisstraf worden veroordeeld. Mede omdat een deel van de rechters van origine afkomstig zijn van het OM en makkelijk met die redenaties meegaan. Zij krijgen voor de rechtszitting het dossier dat volledig geschreven is op de schuldigheid van de verdachte en op basis daarvan wordt hun mening al grotendeels gevormd.  Daarbij staat de advocaat op een 2-0 achterstand omdat in Nederland ervan uitgegaan wordt dat het OM neutraal aan waarheidsvinding doet en dus de advocaat zelf met moeite toegang krijgt tot alle informatie en vaak ook niet weet welke informatie er allemaal is. (Dus processen verbaal die de verdachte ontlasten die niet aan het dossier worden toegevoegd, zien advocaten dus ook niet).

Het belangrijkste bewijs dat er weinig veranderd is, blijkt uit de opmerkingen van Van Koppen vandaag in De Volkskrant. Toen hij en zijn studenten 5 jaar ermee aan de slag gingen en probeerden de relevante informatie boven tafel te krijgen werd hij erg tegengewerkt door het OM. (In 2008 verscheen er al een boek over deze zaak met de informatie die nu bekend is geworden) En dat is precies de ervaring die wij ook hebben bij de zaak van Ernest Louwes.  Het kost verschrikkelijk veel tijd en energie om relevante informatie te krijgen, want het OM is er helemaal niet op gericht om de waarheid boven tafel te krijgen in een afgesloten zaak. Basale informatie over DNA-onderzoek, die in Amerika standaard wordt verstrekt uit de tegenpartij wordt niet overhandigd, of na heel lang vertragen. En als je ziet hoe het OM reageerde op het boek van Derksen “Leugens over Louwes“, met een aaneenschakeling van leugens van politie, OM en deskundigen, dan weet je zeker dat er niets veranderd is. Als je namelijk na zo een boek verklaart dat je niets nieuws gelezen hebt dan heb je of poep in je ogen of je probeert er alles aan te doen om onwelgevallige informatie weg te houden en te voorkomen dat ook bij die zaak blijkt hoe slecht het werk is gedaan in 1999, maar ook in de jaren erna.

Nederland is wat dit betreft een facadeland. Instanties doen hard hun best om te doen of alles goed verloopt en als er dan heel af en toe iets naar buiten komt als over de zes van Breda dan wordt er alles aan gedaan om te doen of dit een slechts een incident is. Maar dat is het niet. En slechts via een ONAFHANKELIJKE revisieraad zal dat blijken. Zowel voor een goed functionerende rechtsstaat en in het belang van de vele onschuldig gevangenen is dit absoluut noodzakelijk. Alleen dan zullen OM, politie, NFI en rechters gedwongen worden hun werk op die manier te doen als de wetgever van hen verlangt. En het zou me niets verbazen als die betere kwaliteit van het werk niet alleen zal betekenen dat er veel minder mensen onschuldig worden veroordeeld, maar dat er ook veel meer schuldige mensen worden gepakt en veroordeeld.

10 antwoorden
 1. Hans Vrijmoed
  Hans Vrijmoed zegt:

  Gerechtelijke dwaling is er in velerlei vormen.
  Ik ben een aantal jaren 7 jaar geleden veroordeeld voor een vermogens delict. Ik moet dan ook nog steeds € 1.368.055,13 volgens het vonnis terug betalen. De slachtoffers zijn door de FIOD Roermond benadert 7 jaar geleden om zich te melden. In 2010 kwam ik er achter door een beslaglegging dat mijn advocaat die in die tijd ook commissaris was van een onderneming in Duitsland mij niet had mogen verdedigen in deze zaak. Toen werd het mij ook duidelijk waarom alles van wat er in Duitsland was gebeurt was verzwegen voor de rechtbanken. Zowel door de FIOD Roermond en mijn advocaat. Zo kwam ik er in 2011 achter dat ik onrechtmatig was gearresteerd door FIOD Roermond en heb daar aangifte over gedaan omdat het doelbewust is gebeurt en derhalve een ambtsmisdrijf. Nu lijkt het er op dat het OM dat in behandeling heeft genomen althans dat schrijven ze. Verder heb ik in Breda een tuchtrechtprocedure gestart bij de Raad van Discipline voor de advocatuur. Het was onomstotelijk bewezen dat er belangenverstrengeling is geweest en dat wilde men kennelijk niet tegenspreken want ik had aangeven dat er geen verjaringstermijn was en tijdens de zitting op 16 april 2012 geeft men toe dat er geen verjaringstermijn is maar men vindt het zo lang geleden dat men ter plekke een verjaringstermijn verzint en daar de zaak op afwijst. Dat komt omdat de advocaat van een deel van de slachtoffers tot hetzelfde vriendenclubje behoort en als het vonnis wordt vernietigd wat na deze zaak mogelijk is hun klanten terugbetaald krijgen van mij en dat past niet in het beeld van de crimineel die ze van mij gemaakt hebben om hun salaris in het verleden te krijgen. Nu Zijn dezelfde mensen slachtoffer van de advocatuur want voorlopig krijgen ze niets want ik moet het verdienen om ze terug te betalen. Dat wil ik en dat kan ik ware het niet dat ik met name door de belastingdienst die er 7 jaar geleden ook bij betrokken was en de FIOD Roermond alles doen tot en met intimidaties toe om te voorkomen dat ik van de grond kom. Ik heb voor deze tuchtzaak ook geen advocaat kunnen vinden en zelf moeten doen. En de pers zeker in de buurt niet werkt er ook niet aan mee. Weet iemand een journalist die de zaak wil bekijken en er iets aan doen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik als het in de publiciteit komt, vanwege de slachtoffers die, nu weer de dupe zijn, door steun van het publiek wel voor elkaar kan komen. Ik heb een verzoek gericht aan B. Moszkowisz maar dan hoor je niets. Het is om wanhopig te worden. Ook hier is er in totaal spraken van een gerechtelijke dwaling want de voor rechtbanken is alles over Duitsland verzwegen en als ik het aankaartte werd het weggewuifd.

 2. PeterV
  PeterV zegt:

  Deze post is een beetje off-topic, maar er is nu eenmaal geen geschikte topic om het in te plaatsen. Ik lees dit weblog regelmatig mee, en ik zie dat ik een paar bijdragen aan dit weblog heb gemist. Dat wil zeggen, er zijn bepaalde dingen gebeurd, waar de media ook over hebben bericht, en waarvan ik dacht dat Maurice daar wel een bijdrage over zou schrijven, maar wat hij dus niet gedaan heeft.

  Ten eerste de beursgang van Facebook. Ik dacht dat Maurice als voornamlig internet ondernemer daar wel een uitgesproken en gefundeerde mening over zou hebben, en dat hij daarom wel een bijdrage daarover zou schrijven op zijn eigen weblog.

  Ten tweede de discussie rondom jongensbesnijdenis. Tot een aantal jaren geleden deden de Nederlandse media er het zwijgen toe over dit onderwerp en leek het geen thema te zijn, maar dat is nu ook veranderd. Inmiddels heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) er hun mening over gegeven en gepleit voor een ontmoedigingsbeleid. En onlangs kwam het onderwerp weer in het nieuws doordat een Duitse rechtbank heeft geoordeeld dat jongensbesnijdenis zonder medische noodzaak als mishandeling moet worden beschouwd. Als gevolg van deze uitspraak heeft een joods ziekenhuis in Berlijn alle jongensbesnijdenissen opgeschort totdat er meer duidelijkheid is over de juridische status van jongensbesnijdenis. We weten allemaal dat Maurice van joodse afkomst is, dus ik dacht dat Maurice hier ook wel een uitgesproken mening over zou hebben.

 3. berchris
  berchris zegt:

  Wil liever reageren op zijn wekelijkse opiniepeilingen. Heeft de Hond een hekel aan de PvdA. Zijn peilingen volgend vermoed ik dat deze partij op 12 september a.s. 5 zetels bemachtigt
  Overigens geloof ik van zijn peilingen geen barst, verschillen te veel met andere peilingen. Ik verwacht dat de PvdA op 12 september tussen de 25 en 30 zetels gaan halen, voor de SP schat ik ook genoemd aantal zetels. De VVD zal waarschijnlijk aan het langste eind trekken. De Telegraaf zal overigens wel weer met chocoladeletters Uw cijfers vermelden, zeker de door U voorspelde neergang van de PvdA.

 4. RACON
  RACON zegt:

  AAN DE SLAG Tofik Dibi ! Gezien u staat voor vrijheid en veiligheid. In een open samenleving moet je kunnen zijn wie je bent en kunnen zeggen wat je vindt, zonder voor de veiligheid te hoeven vrezen. U verdedigde zonder compromissen de RECHTSSTAAT. Dus ik zou zeggen tegen U dit is uw kans om de onderste steen boven te halen over de Deventer zaak.

 5. Ria
  Ria zegt:

  Hoppa, daar is er wéér een, maar dan met een nog rampzaliger gevolg! Namelijk deportatie naar een land waar hij absoluut 100% zeker gemarteld gaat worden. In augustus heb ik de advocaten Knoops, van der Boom (die als enige overigens reageerde), Kuijpers en Moszkowicz op deze zaak gewezen… en deze info gestuurd
  http://www.freesabir.com/index.php/artikelen/38-mijn-naam-is-sabir
  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW2489&amp%3bu_ljn=BW2489

  en nu gaat de zoveelste min(ister)kukel van justitie Opstelten Sabir uitleveren!
  Mijn bloed kookt! M’n hart bokt als een gek, hoe lang gaat dit nog door in dit ROT land?? We worden bestuurd door een stel duivels zonder geweten.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3367329/2012/12/21/Opstelten-staat-uitlevering-terrorist-aan-VS-toe.dhtml

 6. annaelize
  annaelize zegt:

  Ook bij jeugdzorg is gerechtelijke dwaling schering en inslag.

  Hier de link naar de aflevering van “dokument”over jeugdzorg van afgelopen maandag 11 maart op Nederland 2 om 23:00 http://dokument.ncrv.nl/ncrvgemist/11-3-2013/ncrv-dokument-gezinsvoogd

  En hier de petitie tegen de terreur van jeugdzorg die iedereen die ook maar een beetje hart heeft voor kinderen moet tekenen:

  http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsj-en-jeugdzorg

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie