Nederlandse Griep

Direct nadat in april de nieuwe griep in Mexico uitbrak ben ik via Peil.nl begonnen met het meten van de reactie onder de Nederlandse bevolking. In juli heb ik weer gemeten en sinds eind augustus doe ik dat wekelijks. Afgelopen dinsdag heb ik een aanvullend groot onderzoek gedaan en ik vind de uitkomsten toch opmerkelijk.

Dit is het verslag van het onderzoek.

Mij vallen een aantal zaken op.

– In het begin was het beeld dat de Mexicaanse Griep zeer besmettelijk was en tot vele sterfgevallen zou kunnen leiden. Eind augustus, begin september zag je dat er een  toename was van griep onder jongeren, maar noch toen, noch nu zie je een grote versnelling, die je zou mogen verwachten als de mate van besmettelijkheid heel hoog is. Wel nemen de aantallen van ziektegevallen toe.

– Op dit moment heeft 65% niemand in zijn omgeving (gezin, kennissenkring en werk) die griep heeft.

– Degenen die niet tot de risicogroep behoren hebben voor het overgrote deel (nog) geen voornemen om zich te laten vaccineren. Dit is ongeveer twee derde deel van personen van 18 jaar of ouder. Degenen die wel tot de risicogroep behoren geven voor 70% aan zich wel te laten laten vaccineren. (85% zal dat ook de voorgeschreven twee keer laten doen, die blijkbaar in Nederland de aanpak is, terwijl dat in de meeste andere landen maar een keer zou zijn).

–  Op basis van de huidige voornemens van de Nederlanders zijn er 10 miljoen vaccins nodig (van de 34 miljoen die er besteld zijn). Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat het aandeel der Nederlanders dat zich wil laten inenten gaat stijgen. Dat lijkt met name zo te zijn als de risicogroepen fors wordt uitgebreid. Dus als gesteld zou worden dat jongeren onder de 30 tot de risicogroepen horen.

 

Ik behoor blijkbaar ook tot een risicogroep (boven de 60 jaar) en het zou ook zo kunnen zijn dat binnenkort mijn dochtertje van bijna een half jaar tot die groep wordt gerekend. Natuurlijk volg ik de discussies over het inenten of niet. Vandaag weer over drie baby’s die overleden zijn kort nadat ze zijn gevaccineerd met een vergelijkbaar vaccin waarmee blijkbaar mijn dochtertje ook (vrijwel tegelijkertijd met die baby’s) is ingeent. Ten aanzien van de injecties die een kind krijgt ter voorkoming van een serie ernstige ziektes, die vroeger ook in Nederland veel heersten, ben ik heel dankbaar dat die vaccinaties er zijn en, ook zelfs als er hele kleine risico’s zijn van nadelige gevolgen, vind ik dat de voordelen opwegen tegen mogelijke nadelen.

Als de Mexicaanse Griep echt een soort griep zou zijn met dezelfde gevolgen als de Spaanse Griep in 1918 denk ik dat het een zegen is als er een goede vaccinatie zou zijn en zou ik zeker mij en mijn gezinsleden direct willen laten vaccineren. De grote vraag is echter of het verstandig is om je zelf (of een kindje van nog geen half jaar) te laten vaccineren tegen iets wat in 99.999% van de ziektegevallen niet tot ernstige complicaties leidt, maar slecht tot een aantal vervelende dagen (zoals een van mijn zoons twee maanden geleden na een bezoek aan Londen heeft ervaren).

De belangrijkste problematiek is dat het cruciaal is dat je goed en open wordt geinformeerd. Zodat je goed onderbouwd een afgewogen beslissing kan nemen. En daar lijkt het gewoon aan te schorten.

Ik weet nog goed hoe ik in 1979 met doktoren sprak naar aanleiding van de borstkanker van mijn vrouw en de te volgen aanpak. Op dat moment had ik vanuit het Amerikaanse  weekblad Time de nieuwste onderzoekservaringen over borstkanker gelezen en bracht die bij de discussie met de specialisten in. De aanpak die toen in de VS werd gevolgd werd door de specialisten afgewezen en mijn vrouw koos de lijn die de op dat moment blijkbaar gangbaar was in Nederland en die volgens de artsen haar de beste kansen gaven.  

Tien jaar later las ik een artikel over de gangbare aanpak van borstkanker in Nederland en las dat hetgeen ik 10 jaar ervoor bij de discussie met de specialisten en mijn vrouw had ingebracht inmiddels wel gemeengoed in Nedelrand was geworden!

(Voor het lot van mijn vrouw maakte de gevolgde lijn denk ik weinig uit. Haar kansen waren bij het gesprek met die specialisten waarschijnlijk al klein, omdat het 8 weken had geduurd nadat mijn vrouw met haar klachten was gekomen en men had vastgesteld dat er sprake was van borstkanker en het ook al was uitgezaaid).

Zeker na de ervaringen met Marc en het AMC eind 2002 neem ik informatie die vanuit de mensen in de gezondheidszorg komen niet automatisch als zekerheden aan. De geneeskunde heeft heel veel bereikt en we mogen dankbaar zijn voor wat ze inmiddels allemaal kunnen. Maar tegelijkertijd wil ik dat ik beslissingen die mij aangaan en mijn kinderen baseren op open en transparante informatie, zodat ik afgewogen mijn keuze kan maken. En daar schort het helaas wel eens aan.  Ook op dit moment vind ik dat ik nog te weinig informatie heb om het gevoel te hebben dat ik afgewogen beslissingen kan nemen rondom de vaccinatie.

Met name ben ik benieuwd hoe de huidige sterftegevallen rondom de griep kwantitatief zich verhouden tot de normale sterftegevallen rondom de griep in de vorige jaren. En dan voor wat betreft vooraf gezonde mensen. Ik zou hopen dat die informatie vanuit onafhankelijke bron op tafel komt zodat ik beter gefundeerd beslissingen kan nemen.

Ik moet zeggen dat de wijze waarop mevrouw Conijn (RIVM) vanmorgen in Goedemorgen Nederland het verhaal vertelde over de sterftegevallen na de vaccinaties met de drie baby’s mij niet echt veel vertrouwen gaf in de kwaliteit van haar informatievoorziening, noch in het onderzoek dat het RIVM nu blijkbaar uitvoert. Ook de Netwerk uitzending van vanavond waarover ik al dit  artikel had gelezen gaf me geen gerust gevoel. Niet omdat ik nu zou denken dat het voor een kind beter is om uberhaupt niet gevaccineerd te worden, maar wel omdat -ook na het optreden van mevrouw Conijn vanmorgen- ik het gevoel heb dat het RIVM een aantal risico’s die er wellicht zijn te makkelijk wegwuift en ik langzamerhand allergisch wordt (om de juiste medische term te uiten) over het feit dat bij overheidsdiensten slagers te vaak hun eigen vlees keuren…. Hoe erg was het om als mevrouw Conijn te zeggen dat, mede op basis van wereldwijde informatie, we weten dat het risico bij vaccinatie van kleine kinderen, practisch nul is, maar dat wat er nu met deze drie baby’s is voorgevallen, de kans groter dan 0 maakt dat bij deze specifieke partij iets mis is gegaan. Wij gaan nu snel aan de slag met een onafhankelijk onderzoek en zullen zo snel mogelijk open en eerlijk uitsluitsel geven. Tot dat moment zullen wij met het vaccineren van baby’s met deze specifieke injectie even stoppen.

Het wordt eens tijd dat er een bewustwording komt dat eerlijke en open informatie en onafhankelijke toetsing bij overheidsdiensten cruciaal is om het vertrouwen bij burgers te houden of terug te winnen. De aanpak van mevrouw Conijn vanmorgen schept meer onzekerheid dan als ze gewoon iets gezegd had in de trant van hetgeen ik hierboven heb gezet.

Benieuwd wat er verder gaat gebeuren met de informatie over de Mexicaanse Groep en of en wanneer de risicogroepen worden uitgebreid en meer van de beschikbare vaccins zullen worden gebruikt.

99 reacties
« Oudere Reacties
 1. mieke2
  mieke2 says:

  Eens met Irene dat je de nuance moet zoeken. Hoe hoger de vaccinatiegraad in een populatie, hoe groter de bescherming van die hele populatie. Maar met de wereld een dorp tegenwoordig (internet), is het schrikken dat er zoveel verschillende vaccins in omloop zijn (H1N1 bestrijding) en dat een aantal daarvan nauwelijks (of niet) verantwoord kon worden uitgetest of zelfs hulpstoffen bevat die regelrecht gevaarlijk zijn.

  Dat niemand gedwongen wordt z’n kind te laten vaccineren, is maar ten dele waar. Nu tegen de Mexicaanse griep wordt de opkomst niet afgedwongen. Maar in het verleden zijn heel wat ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht gezet om vaccinaties van hun kinderen mogelijk te maken. Incidenteel zal dat nog steeds gebeuren vermoed ik (Bible-belt o.a.).

  Over de naalden en dat daar nog steeds klachten over bestaan: de Nederlandse dierenartsen werkten eind jaren ’70 al met o.a. speciale kattennaaldjes, erg dunne wegwerpnaalden per stuk steriel verpakt en speciaal ontworpen om de tanige huid van katten zo pijnloos mogelijk te doordringen. Toen een paar jaar later mijn dochter geboren werd, bleken op haar cb voor babies nog naalden in gebruik te zijn die een dierenarts vermoedelijk nog niet eens in een hond had durven zetten. Hele dikke naalden, en bot. Dat laatste mede omdat het cb gewend was maandenlang met één en hetzelfde naaldje te doen.
  Intussen is het ondenkbaar dat in de medische wereld naalden gedeeld moeten worden door meerdere patiënten. Dus we zijn wel iets vooruit gegaan in dertig jaar tijd, maar toch niet veel.

 2. Fleur
  Fleur says:

  Elke medicatie heeft zijn bijwerking.
  Ik denk dat vele ouders hun keuze laten bepalen door de media.
  In al de vaccins die kinderen reeds krijgen zitten adjuvans die bepaald niet gunstig zijn voor het lichaam.
  En dan nu ook nog het griepvaccin erbij voor kinderen vanaf 6 maanden.
  Vraag me af of de optelsom van adjuvans voor deze jonge lijfjes uiteindelijk niet te veel van het goede zal zijn.
  Enfin, laat ik maar afwachten of o.a het aantal ADHD kinderen in de komende jaren schrikbarend zal toenemen.
  Ik hoop oprecht van niet!

 3. irene e
  irene e says:

  Stel dat het aantal adhd kinderen de komende jaren flink toeneemt dan nog kun je niet stellen dat het door deze vaccinatie komt. Er zijn andere factoren die bij adhd een rol spelen: de prikkels in de omgeving van een kind, de structuur binnen het gezin/de omgeving, hoeveelheid slaap, de hoeveelheid en soort computerspelletjes enz enz enz.
  Verder zijn er nog steeds verdeelde meningen over welk kind wel en welk kind niet adhd heeft. Dus of je daar echt een eerlijke peiling naar zou kunnen doen….?

 4. mieke2
  mieke2 says:

  Irene (13-11 14:01),
  M.i. is het geen “stel dat”, maar we zullen het zien gebeuren : de toename van het aantal gevallen waarin kinderen de diagnose ADHD of autisme opgeplakt krijgen (mogelijk voor de rest van hun leven, zeker met EPD’s; electronische patiënten dossiers). En hoewel ik de huidige samenstelling van plotselinge vaccinaties niet echt wil vertrouwen – mede door een tekort mijnerzijds aan biochemische kennis, en een regering die het daar graag bij laat – wil ik dit bericht hier even voor het voetlicht halen :

  De Volkskrant op 7 resp. 9 november van dit jaar
  “Bij diagnose ADHD niet meteen aan de pillen”

  quote
  Kinderen met een diagnose ADHD moeten niet te snel aan de ritalin. Hun omgeving, van leraren tot ouders, kan namelijk ook factor in gedragsproblemen zijn. Dat zegt scheidend hoogleraar jeugdpsychiatrie Frits Boer van het AMC in Amsterdam vandaag in de Volkskrant.
  Volgens Boer miskent de samenleving de natuurlijke diversiteit die er in gedrag bestaat en laten psychiaters zich dat te veel aanleunen.

  De man heeft groot gelijk, weet je! Twee persoonlijke ervaringen:
  Al in 1999 werd me door een ervaren en betrokken consultatiebureau-arts (jeugdgezondheidszorg) voorgerekend hoe ADHD en Ritalin een hype waren die volstrekt geen recht deden aan de feitelijke opgroei-situatie van babies en peuters/kleuters. Pas later kwam de Nederlandse regering daar nog overheen met een soort plicht voor jonge moeders om toch vooral buitenshuis aan het werk te gaan of blijven! Iets tegen-natuurlijkers is niet te bedenken. We hebben hier geen rijstvelden of akkers waarop we onze babies op de rug kunnen meenemen, en voeden zodra ze daarom vragen.
  Voorts de afgelopen maanden nog intensief een volwassen psychiatrisch patiënt (32 jaar oud) meegemaakt die helaas toegang bleef hebben tot de Ritalin-medicatie van zijn (ook volwassen) vriendin. Over de gevolgen mag je de Politie Gooi en Vechtstreek gaan vragen…

  Wat mij betreft heb je volkómen gelijk me de criteria die je oproept. Evolutie, de behoeften van mensenbabies, laat zich niet dwingen door de politieke agenda’s van hedendaagse regeringen. Maar ik was dan ook degene die hier een tijdje terug Jean Liedloff en haar wereldwijd bekende boek “The Continuüm Concept” heeft genoemd en gelinkt.

  Er was ook goed nieuws de laatste weken, zoals het plan om kinderopvang voortaan in de onmiddellijke omgeving te organiseren van waar de moeder of vader werkt of de iets oudere kinderen dagelijks naar school moet brengen.
  Enfin, dat is off-topic. Maar dat we het vaccineren van jonge babies en zwangere vrouwen met onder meer mercury nog enorm zullen gaan betreuren, lijkt me evident.

 5. Fleur
  Fleur says:

  In mijn vorige posting schreef ik ” o.a ADHD ” en durfde het woord autisme (wat eveneens enorm toeneemt) niet in de mond te nemen.
  Even los v.h huidige griepvaccin vind ik dat kids op jonge leeftijd veel te snel achtereen hun gebruikelijke kindervaccins krijgen. Zij zijn nauwelijks hersteld van de een of de volgende is weer in aantocht.
  Zou m.i op zijn minst veel meer tijd tussen moeten zitten.
  Kwam zojuist onderstaand tegen bij youtube.

  http://www.youtube.com/watch?v=jcC5oV2heZ0&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=5DUqv7E5EDM&feature=related

 6. RuudHarmsen
  RuudHarmsen says:

  Fleur, 12 november 2009 om 20:34
  ===
  Ik weet nog dat er jaren geleden voor mijn kids via het consutatiebureau met nadruk(!) werd geadviseerd om ze dagelijks fluortabletten te laten nemen.
  Intuitief was ik er op tegen dus heb ik het hen nooit gegeven.
  Ik was in die periode ongeveer de enige van al mijn vrienden die geen fluortabletten in huis had.
  Inmiddels is geruime tijd bekend dat fluoride een zwaar vergif is….
  /===

  Wikipedia heeft natuurlijk niet altijd per definitie gelijk, maar wel ben ik geneigd aan genuanceerdere informatie meer geloof te hechten dan aan eenvoudige maar paniekerige. Hieronder een citaat uit Wikipedia:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fluoride
  ===
  Fluor is in de vorm van fluoriden een sporenelement, dat echter enkel essentieel is voor de opbouw van tanden[1]. Fluoriden komen van nature overal in het milieu voor, onder andere in grondwater, vis en schelpdieren, en ook in de vorm van vloeispaat. De meest voorkomende fluoriden zijn onder normale omstandigheden dan ook niet giftig, maar bij hoge concentraties soms wel. Er bestaat discussie over de vraag of we er van nature al genoeg van binnen krijgen of niet. Enkele fluoridezouten zijn bioaccumuleerbaar, zodat langdurige blootstelling vermeden moet worden; voor nierpatiënten die gedialyseerd worden, kan dat een probleem zijn.[2] Voortdurende blootstelling aan teveel fluoride schaadt kinderen en ouderen meer dan gezonde volwassenen.
  /===

 7. mieke2
  mieke2 says:

  @ Fleur (…. vind ik dat kids op jonge leeftijd veel te snel achtereen hun gebruikelijke kindervaccins krijgen.)

  Het aantal contact-momenten (consulten) op consultatiebureau’s 0-4 jarigen is de afgelopen ruim 10 jaar alleen al dramatisch verlaagd. Een ordinaire bezuinigingsoperatie. Dus om meer te kunnen bezuinigen, is het “handig” om cocktails te gaan prikken. Je staat dan ook lang niet alleen in je kritiek.

 8. mieke2
  mieke2 says:

  Overigens, gisterochtend wakker geworden met plotselinge hoofdpijn, spierpijn, veel koude rillingen, hoesten, niesen e.d. Tegen het eind van de ochtend zag het er slecht uit. Echinaforce gaan nemen (iedere paar uur 20 druppels in een beetje water) en mezelf een boost gegeven met vitamine C 500 mg. De vitamine en de Echinaforce vandaag blijven herhalen, maar al sinds een uur of zes gisteravond voel ik me weer helemaal okay.

  Dus misschien was ie niet Mexicaans van origine, deze aanval…

 9. mieke2
  mieke2 says:

  Netwerk had vanavond een interessante reportage, ook over het afwijkende vaccinatiebeleid in diverse omliggende landen en met Osterhaus als gast.

  Dat mensen die de griep-informatielijn opbellen om advies zich zo het bos ingestuurd voelen na zo’n telefoontje, verbaast me niet. Zo te horen aan wat hen geantwoord werd, hebben de uitzendbureau’s in Den Haag en omgeving gewoon een goeie tijd aan de griep. Daar zijn grote blikken tijdelijke callcenter medewerkers opengetrokken die als belangrijkste vereiste een aardige telefoonstem moeten hebben.

  Uitzendbureau’s hebben trouwens sowieso een lucratieve tijd aan de Mexicaanse griep; het aantal tijdelijke vacatures voor verpleegkundigen om te komen helpen prikken is ook legio.

 10. Fleur
  Fleur says:

  Vanaf komende maandag wordt de bevolking getrakteerd met Pandemrix, een nieuw vaccin waarvan geen klinische gegevens bekend zijn. Wat het effect op lange termijn zal zijn is uiteraard al helemaal niet bekend. Het is voor het eerst dat zeer jonge kinderen met een griepvaccin worden gevaccineerd. De bevolking is m.i nu de proeftuin van de farmaceutische industrie geworden. Dit terwijl de Mexicaanse griep een milde griep is waartegen je een gezonde afweer aanmaakt indien je deze griep uitziekt. Het zal mij dan ook niet verbazen indien de overheid in de komende jaren wederom de bevolking laat enten aangezien- hoe triest- jongeren zich moeten ontwikkelen zonder opbouw van natuurlijke weerstand tegen de griep.
  En zelfs zwangere vrouwen worden gevaccineerd zonder enig klinische bekendheid omtrent dit middel!
  Ik vind het een bizarre, verontrustende ontwikkeling wat er sinds dit jaar wereldwijd in gang is gezet…..!

  http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/D-H1N1%20single%20PDFs/SPC/emea-spc-h832pu17nl.pdf

 11. irene e
  irene e says:

  Voor wie zich heeft laten vaccineren nog een tip. De 2e prik in je ándere arm. Dit in verband met de lymfeknopen. Zo werkt het beter.
  Als je nou toch uit twee kwaden moet kiezen, laten we het dan op de zo best mogelijke manier doen toch?

  Overigens, zo mild is deze griep niet. Hoge koorts, 41 graden is niet ongebruikelijk. Hoge koorts is voor zwangere vrouwen een risico om de baby te verliezen. Ja, het blijft kiezen uit twee kwaden. Voor wie voor de keus staat een moeilijke opgave en wens ik sterkte toe.

 12. mieke2
  mieke2 says:

  Helemaal eens met Irene. En die ándere arm: dat hoort iedere medisch geschoolde van zichzelf al te weten! Maar doen ze het ook?

  Uit de Emea-link van Fleur (gisteren, 21:10) ook zoiets fraais. Pagina 3 daar.

  Kinderen en adolescenten van 10-17 jaar:
  Wanneer vaccinatie noodzakelijk wordt geacht, kan worden overwogen de dosering te geven in overeenstemming met de doseringsadviezen voor volwassenen. Echter, bij de keuze van de dosering bij deze leeftijdsgroep dienen de beschikbare veiligheids- en immunogeniteitsgegevens bij volwassenen en kinderen in de leeftijd van 3-9 jaar in overweging te worden genomen (zie rubrieken
  4.8 en 5.1).

  Wordt geacht.
  Kan worden overwogen.
  Dosering.
  Overeenstemming met doseringsadviezen voor volwassenen.
  En dan die tweede volzin….

  Ik trek me terug op m’n ervaring als veterinair assistente: “kan worden overwogen” kan dus enkele reis prullenbak als het om een advies zou gaan. Want dat is lucht.
  Maar “overeenstemming met doseringsadviezen volwassenen” roept direct de vraag op : in kilo’s lichaamsgewicht en dan naar rato? Of welke andere overeenstemming? Kalenderjaren gaan delen, en de breuk dan loslaten op de inhoud die je van de ampul gaat trekken?

  Voor de zoveelste keer: de regie van “Den Haag” waar het de bestrijding van deze epidemie betreft is al sinds april van dit jaar gewoon ver beneden peil.

 13. mieke2
  mieke2 says:

  Per gisteren inmiddels 28 griepdoden (H1N1) in Nederland, de meesten kinderen. En een tweede patiënt hier die resistent blijkt tegen het gangbare Tamiflu.

  Dit meldt de BBC

  Tamiflu-resistant swine flu spreads ‘between patients’
  Page last updated at 17:14 GMT, Friday, 20 November 2009

  korte quote
  Health officials say a Tamiflu-resistant strain of swine flu has spread between hospital patients.
  Five patients on a unit treating people with severe underlying health conditions at the University Hospital of Wales, Cardiff, were infected. Three appear to have acquired the infection in hospital.
  They are thought to be the first confirmed cases of person-to-person transmission of a Tamiflu-resistant strain in the world.

 14. Fleur
  Fleur says:

  @mieke2,

  Hierbij de gegevens v.h RIVM.

  “In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) licht gestegen ten opzichte van vorige week, 359 patiënten zijn deze week gemeld tegenover 291 vorige week. Daarnaast werden 6 nieuwe sterfgevallen gemeld: een 0-jarig meisje, een 7-jarig jongetje, een 9-jarig meisje, een 14-jarig meisje, een 60-jarige vrouw en een 72-jarige man. Alle zes patiënten hadden een onderliggend lijden.”

  http://www.rivm.nl/cib/binaries/H1N1overzicht_tcm92-61018.pdf

 15. Fleur
  Fleur says:

  De koninklijke familie heeft zich laten vaccineren. Uiteraard met het vaccin zonder adjuvanten zoals Angela Merkel en overige bobo`s.
  De Nederlandse bevolking wordt echter geprikt met Pandemrix een vaccin vol adjuvanten waaronder thimersol cq thiomersal een sinds 2005 verboden stof die niet verhandeld mag worden!
  De WHO vind één H1N1 vaccin voldoende.
  Klink zit echter met 34 miljoen onverhandelbare vaccins opgescheept en laat om van de vaccinberg af te komen de bevolking 2 maal prikken.
  In Zwitserland is het verboden jongeren en zwangere vrouwen te vaccineren. Polen weigert zijn bevolking te laten prikken.
  Kortom er is teveel onduidelijkheid, tegenstrijdigheden en schimmigheid omtrent het vaccin.
  Bovendien zijn er GEEN enkele klinische gegevens bekend omtrent dit vaccin dus vind ik het een onverantwoord en gevaarlijk besluit om notabene jonge kids en zwangere vrouwen te laten vaccineren!!

  http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1990%3Agerman-doctor-accuses-health-ministry-of-qmassive-liesq-concerning-adjuvant-squalene&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl

 16. Velde
  Velde says:

  Een mutatie van H1N1 is getraceerd. Mag de farm. industrie zich daar op werpen.

  @Fleur

  De cijfers over de sterfgevallen van gewone griep onder de bevolking (onder hen al reeds een ‘onderliggend lijden’ hadden) zie ik niet staan – voor zover die gevallen al worden aangemeld.

 17. irene e
  irene e says:

  @Maurice en anderen

  In NRC dit weekeinde artikel over Hans van Maanen, een wetenschapsjournalist. Van zijn hand verscheen deze week het boek ‘Goochelen met getallen: cijfers en statistiek in krant en wetenschap’ Uitgeverij Boom.

  Ik citeer:
  Journalisten zijn er te weinig op bedacht dat cijfers- net als foto’s- kunnen liegen.
  Getallen hebben een functie in het debat: ze worden aangeroepen op momenten dat gezag alleen niet meer volstaat. Extra jammer dat juist journalisten er vaak geen raad mee weten.
  ….
  Vrijwel elke internetenquête-zeker die met ‘leuke resultaten’ -wordt klakkeloos op het web gezet.

  ….Een groot deel van de bevolking heeft niet paraat wat ’40 procent ‘ precies betekent.
  —-
  Als jounalisten de cijfers niet kunnen uitleggen en doorprikken, verzaken zij een belangrijk deel van hun verslaggevende en controlerende taak. Zij denken te schuiven, en worden geschoven.

  Journalisten zijn zich over het algemeen veel te weinig bewust van de wereld achter de getallen-achter hun ontstaansgeschiedenis, hun context en hun bedoeling. Zo ad rem als ze kunnen zijn in de politieke arena, zo weerloos staan ze veelal tegenover cijfers en statistieken. Terwijl ze er tegelijkertijd zo dol op zijn. Cijfers worden wel ‘het zelfrijzend bakmeel’ van de journalistiek genoemd.

  maar het ontbreekt journalisten ten ene malen aan het gereedschap om cijfers te verifiëren en te analyseren. Vrijwel elke dag staan in de krant artikelen met evidente rekenfouten en statistische uitglijers.

 18. mieke2
  mieke2 says:

  @ Irene

  Dan sluit dit bericht m.i. mooi aan, al zou het een eigen column verdienen gelet op de impact voor alles wat leeft.

  Hackers kraken informatie klimaatverandering
  ANP | Gepubliceerd op 22 november 2009, 07:56

  LONDEN – Computerhackers hebben een server van een gerespecteerd Brits onderzoeksinstituut over klimaatverandering gekraakt en duizenden privé e-mails van Britse en Amerikaanse topwetenschappers en documenten op internet gezet. Uit de gepubliceerde informatie zou blijken, dat sommige wetenschappers informatie over klimaatverandering hebben gemanipuleerd. Dat meldden Britse en Amerikaanse media zaterdag.

  In een van de e-mails suggereert Phil Jones, directeur van de gerenommeerde afdeling klimaatverandering (CRU) van de universiteit van East Anglia, om een ,,trucje” te gebruiken om informatie over temperaturen te manipuleren om zo temperatuurs-dalingen ,,te verbergen”. Een andere e-mail zou gaan over het manipuleren van kilmaatpublicaties door sceptische wetenschappers, door een panel, dat de informatie controleert, samen te stellen dat bestaat uit wetenschappers ,,die weten wat ze moeten doen”. Ook wordt gesproken over cijfers die in een VN-rapport ,,geperst moeten worden”. Jones heeft ontkend dat hij heeft gepoogd informatie te manipuleren.

  De CRU houdt veranderingen in temperatuur op de lange termijn bij en speelt een belangrijke rol in het verzamelen van informatie voor rapporten van de Verenigde Naties.
  © ANP/HDC Media

  Bonafide hackers heeft de maatschappij, wereldwijd, hard nodig. Net als een dringende upgrade van z’n opleidingen Journalistiek en periodieke screening / deskundigheidstoets van journalisten. Een Journo-APK zeg maar.

 19. irene e
  irene e says:

  @Mieke. Inderdaad heel interessant. Alleen is dat voorbeeld wat je geeft dan bewust gedaan en bij die journalisten gaat het eigenlijk niet expres maar gebeurt het uit onwetendheid( ze begrijpen de materie eigenlijk niet).
  Het voorbeeld wat jij geeft over de manipulatie mbt weergave toestand klimaat doet me denken aan het boek van Joris Luyendijk:Het zijn net mensen. uitgeverij Podium.
  Echt een aanrader, je kijkt daarna nooit meer met dezelfde ogen naar het journaal en de aktualiteitenrubrieken…

 20. mieke2
  mieke2 says:

  Dat is inderdaad nogal een verschil Irene, bewuste manipulatie of gewoon onvoldoende bagage om met cijfers en statistieken verantwoord om te kunnen gaan.
  Ik blijf m’n Journo-APK verdedigen. Eens temeer als je bedenkt hoe slecht (en slechter) het al jaren is gesteld met het rekenonderwijs. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat waar je dat immers t/m bij jongere verpleegkundigen toe aantreft (inhoud, maten, gewichten, getallen delen), zoiets met journalisten niet het geval zou kunnen zijn. En statistieken zijn weer een héél andere tak van rekensport.

  Het dwaalt wat af van het topic “Nederlandse Griep”, maar toch met reden. Begin volgende maand moet immers de VN Conferentie in Kopenhagen gaan plaatsvinden? De Telegraph .co.uk heeft “Climategate” al vrij vakkundig laten ontleden door een journalist. Link. En hier een voorbeeld van levendige discussie – en twijfel – dat zulk nieuws veroorzaakt.

  Wie kun je nog vertrouwen? Welke informatie kun je nog vertrouwen? De bereidheid om te transformeren, je gedrag aan te passen, zal in hoge mate samenhangen met hoe overtuigd je bent van de geloofwaardigheid van (wetenschappelijke) informatie.
  Ik las gisteren dat Utrecht huiseigenaren wil gaan verplichten om z.s.m. vergaande maatregelen te bekostigen op het gebied van woningisolatie e.d. Allemaal vanwege het milieu en het klimaat. Klaar ben je als huiseigenaar…

  Eén ding is zeker: met een Sjors & Sjimmie clubje in Den Haag ook bekend onder de benaming “regering” dat nog geen fatsoenlijke vaccinatiecampagne kan organiseren van Groningen tot Maastricht, gaan we absoluut de teil in naarmate klimaatverandering deze lage delta aan de zee komt bezoeken :-(

 21. mieke2
  mieke2 says:

  Hilversum pakt uit :

  eerst de prik, dan een clementientje

  Studio 20, een van de allergrootste, is de priklokatie voor heel Gooi en Vechtstreek. ‘k Dacht eerst dat de landelijke GGD’s of minister Klink zelf er met een knipoog naar Sinterklaas, een feestje van gingen maken. Maar nee, het is de Plusmarkt die met 17.000 mandarijntjes aan komt zetten.

  Ach, het is toch een leuk idee. En beter een clementientje dan de drop of chocola die je in mijn tijd direct kreeg om van de schrik te bekomen. Hopelijk gaan de vitamientjes meteen de strijd aan met de adjuvansjes…

 22. Webmaster
  Webmaster says:

  Morgen en overmorgen zullen in de Rai 60.000 mensen worden ingeent. Per minuut zullen er 60 worden ingeent (zei het journaal).
  Ik heb toch ergens het gevoel dat als op enig moment toch minstens 500 kinderen plus 750 begeleiders tegelijk in een ruimte zijn, het toch ook niiet echt de meest optimale situatie is (om het zeer eufemistisch te zeggen) ter voorkoming van besmetting….
  Mijn dochter is tot het eind van deze week in Cuba, dus ze kan niet eens ingeent worden. (en het mag ook niet ingehaald worden, als we dat zouden willen).

 23. mieke2
  mieke2 says:

  Cuba is eerder deze maand een vaccinatie campagne gestart tegen de normale seizoensgriep, met hulp van de WHO. M’n Spaans is niet jé dat, dus ik heb nu niet opgezocht of een H1N1-vaccin voor babies op het eiland misschien intussen toch ook beschikbaar is. Maar als je dochtertje eind van deze week moet vliegen, is vaccinatie op nog heel korte termijn sowieso niet gewenst. (Overigens is intercontinentaal en dus hoog vliegen met heel jonge kinderen ook geen aanrader om medische redenen, maar dat is een heel ander verhaal).
  Op 7 nov. j.l. heb je ‘s avonds een email van me ontvangen met contactgegevens van een arts in de buurt, expert op het gebied van vaccineren van kindertjes. Als jullie daar behoefte aan hebben, bel haar dan voor advies en om te overleggen.

  Wat de RAI betreft en dergelijke grote settings (zoals ook de studio in H’sum), zet je twijfels maar opzij. Helemaal mee eens dat dat een verre van optimale regie is voor vaccinatie tegen een hoogst besmettelijke ziekte die nu al maanden aktief rondwaart.
  In de JGZ in Gooi en Vechtstreek werden de jaarlijkse massa-vaccinaties tegen de BMR bijvoorbeeld, doelgroep dan ± 9 jaar oud en zonder dat er sprake is van een uitbraak van zo’n ziekte in het hele land, georganiseerd op 1 wijkgebouw of school per stad of dorp. Of bij heel kleine dorpen 1 wijkgebouw per cluster van 2 of 3 dorpjes. Organisatorisch, logistiek was dat relatief ook best een hele klus, en je stond uren aaneen in dubbele of 3-dubbele teams te prikken. Maar het massale nu met de Mexicaanse griep en het vaccineren en op een paar m2 samenbrengen van ZOVEEL kleine en grote mensen: alleen maar om geld te besparen door zogenaamd efficiënt te werken…

  Deze griep is geen kleinigheid voor sommige kinderen die ‘m krijgen. Dus ik ben kwaad genoeg om ze persoonlijk achter hun bureau’s vandaan te komen trekken: de zorgbestuurders en politici die deze mega-lokaties hebben gewild. Om een paar rotcenten aan arbeidsloon uit te sparen. De verpleging en verzorging van alles wat juist door die mega-vaccinaties besmet raakt met H1N1 gaat een veelvoud kosten, om nog niet te spreken van het lijden en het verdriet.

 24. mieke2
  mieke2 says:

  Morgen en overmorgen zullen in de Rai 60.000 mensen worden ingeent.

  Alleen al in de Amsterdamse RAI worden in twee dagen tijd ruim honderdduizend mensen verwacht. (Volkskrant, Grootste prikcampagne ooit vandaag van start)

  Dít had niet zo gemogen:

  citaat

  Recordtijd
  De Gezondheidsraad, [ . . . ], adviseerde twee weken geleden dan ook om jonge kinderen en ouders van zuigelingen met spoed in te enten en minister Klink van Volksgezondheid nam dat advies meteen over. De GGD moest de vaccinaties in recordtijd regelen.

  .

  Nog een keer: eind april/begin mei van dit jaar was uit de berichten uit Mexico en de VS waar de epidemie toen al dramatische vormen had aangenomen, onmiskenbaar duidelijk dat vooral de (aller)jongsten zwaar door het virus getroffen werden.
  Als Nederland een Gezondheidsraad heeft die er vervolgens tot begin november over moet doen om die feiten tot zich door te laten dringen, waar waren dan al die andere (jeugd)artsen, zorgbobo’s, overheidsbestuurders en politici die net als een gewoon mens toch ook wel dagelijks binnen- en buitenlandse kranten zullen hebben gelezen en de website van de WHO?

  Ja, het is een hele operatie nu opeens. Het lijkt verd*mme wel alsof ze dat leuk vinden! Maar met doordachte preventieve gezondheidszorg heeft het niets te maken.

 25. mieke2
  mieke2 says:

  Ha! In Amsterdam wordt ook de Gooi en Eemlander gelezen en ze willen daar niet onder doen voor de Mediastad:

  Rubens appels, wel 50.000!!!

  …een samenwerking van o.a. de supermarkt Dirk van den Broek en de firma Vroegop Windig uit Amsterdam

  ***smile***

 26. mieke2
  mieke2 says:

  voor wat het waard is (in vitro vs in vivo)

  Virology Journal 13-XI-2009 (Springer Science+Business Media)
  Anti-viral properties and mode of action of standardized Echinacea purpurea extract against highly pathogenic avian Influenza virus (H5N1, H7N7) and swine-origin H1N1 (S-OIV)

  vond de link hier:

  Nieuwsbank 23-XI-2009
  Extract verse Echinacea purpurea remt Mexicaanse griepvirus in vitro

  a. Niet van uitgaan dat men Echinaforce druppels ook aan babies mag geven ; het speciale product Echinaforce Junior wordt door de fabrikant aanbevolen voor kinderen vanaf 2 jaar.
  b. Homeopathisch geschoolde artsen (= allopatische bul en daarna homeopathie specialisatie) zullen m.i. verantwoorde middelen kennen om aan babies/peuters te geven om hun weerstand tegen de griep te verhogen.
  c. Het overbekende Echinaforce voor volwassenen (druppels tinctuur) is in mijn ervaring en die van heel wat familieleden en bekenden al tientallen jaren in staat om je van een opkomende zware kou of zelfs griep, binnen een etmaal te verlossen.
  d. Misschien is het hebben van een homeopathische huisarts momenteel geen luxe.

 27. hendrik
  hendrik says:

  Hoeveel mensen hebben al een natuurlijke weerstand gekregen door een lichte besmetting met het virus, niemand die het weet. Het wil maar niks worden met de Mexicaanse griep pandemie

 28. Ria
  Ria says:

  Lees dit nu pas:

  Afwijzing onmiddelijke openbaarmaking documenten Mexicaanse griep

  De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat er geen grond bestaat voor ernstige twijfel aan de rechtmatigheid van het besluit van 10 september 2009 (Awb 09/1713) en 29 september 2009 (Awb 09/1712), zodat verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen.

  Verder is informatie omtrent de samenstelling van het vaccin tegen de Mexicaanse griep en de mogelijke bijwerkingen van dit vaccin inmiddels beschikbaar op internet.

  Uitspraak van 30.10.09;

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BK1594&u_ljn=BK1594

 29. mieke2
  mieke2 says:

  @ hendrik
  In de VS is in West Virginia een arts die de A-H1N1 griep al 2x heeft opgelopen. Zie De Morgen.

  Food for thought, alhoewel de reportages over de situatie en gebeurtenissen begin dit jaar bij Granjas Carroll / Smithfield nabij het dorpje La Gloria in Mexico m.i. niet aan geloofwaardigheid hebben ingeboet.

  Bloomberg – Scientist Repeats Swine Flu Lab-Escape Claim in Published Study

  De Standaard – ‘Griepvirus ontsnapte uit lab’

  .

 30. mieke2
  mieke2 says:

  Gebeurt dit ook in Nederland?

  Fleur bij zoveel verschillende vaccins en streng gescheiden doel-/leeftijdsgroepen in Nederland, ben ik de draad kwijt wie wat ingespoten krijgt.
  Dat is ongetwijfeld vrij simpel op te zoeken met good old Google. Maar dat de mensen die de afgelopen tijd hier gevaccineerd zijn GEEN handtekening (instemmingsverklaring, afzien van aansprakelijkheids-verklaring) hebben ondertekend, daar doe ik een eed op!

 31. mieke2
  mieke2 says:

  Hadden we deze al, ook voor het nageslacht?

  Kleine kinderen krijgen hoge koorts na griepprik
  DEN BOSCH – Kleine kinderen krijgen vaak hoge koorts na de vaccinatie tegen Mexicaanse griep. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb krijgt dagelijks zo’n tweehonderd meldingen over bijwerkingen van Pandemrix binnen. De meeste betreffen koorts.

  Sinds afgelopen maandag krijgen kinderen tussen zes maanden en vijf jaar massaal het vaccin Pandemrix van farmaceut Glaxo Smith Kline toegediend ter voorkoming van Mexicaanse griep ofwel Nieuwe Influenza A (H1N1). Er zijn ruim 800.000 kinderen opgeroepen.

  „Niet het aantal, maar het patroon in de melding van bijwerkingen is opmerkelijk”, stelt een woordvoerder van Lareb. Van de meldingen is ongeveer een derde gedaan door huisartsen en twee derde door ouders van de kinderen zelf. „Gelukkig vallen de complicaties door hoge koorts tot nu toe wel mee.”

  Het vaccin, dat -net als vaccins van andere farmaceuten- vanwege dreiging van een grieppandemie met spoed is gemaakt, is niet getest op kinderen. Mede om die reden kreeg Lareb expliciet de opdracht alle bijwerkingen nauwkeurig bij te houden.
  In de bijsluiter van Pandemrix staat ook dat koorts een veelvoorkomende bijwerking is. „Nu er zoveel koortsmeldingen binnenkomen, is ons vermoeden bevestigd dat het inderdaad zo is”, aldus de Lareb woordvoerder.

  Bij de massa-inentingen die de GGD’s in het hele land uitvoeren, worden folders uitgedeeld waarin staat dat ouders vermoede bijwerkingen kunnen melden. „Maar de folders zijn lang niet overal goed uitgedeeld”, stelt Lareb. “Daar zijn we nu ook mee bezig. Wellicht dat het aantal vervelende bijverschijnselen dus nog groter is.”

  Voor Glaxo Smith Kline is de eerste vaccinatieronde voor kinderen geen reden tot bezorgdheid, laat de woordvoerder weten: „De tekst in de bijsluiter gaat uit van koorts bij 1 op de 10. “Wat we tot nu toe zien, is veel minder. Slechts één op de honderd kinderen heeft last van koorts. Wat we nu zien, ligt gelukkig binnen de grenzen van wat we hadden verwacht en zelfs ver daar beneden.”

  Opmerkelijk is dat de vaccinaties van de zogeheten risicogroepen -ouderen, mensen en kinderen met een chronische ziekte- enkele weken geleden zonder noemenswaardige bijwerkingen zijn verlopen. Pijn op de prikplek, was eigenlijk de enige genoemde overlast. Bij deze groep ging het echter om een ander vaccin, Focetria van Novartis. Tegen de Mexicaanse griep zijn wereldwijd diverse vaccins gemaakt. Met en zonder de – omstreden -adjuvans, ofwel toegevoegde hulpstoffen. In de vaccins die in Nederland tegen de Mexicaanse griep worden gebruikt, zitten adjuvans.

  Op de foto: In Amsterdam werden deze week kinderen van vier maanden tot en met zes jaar gevaccineerd.
  © GPD 26-11-2009

  allesoverdegriep.nl

 32. mieke2
  mieke2 says:

  Bij gebrek aan een Q-koorts column (geen verwijt), dan maar hier:

  Kamer vraagt onderzoek naar Q-koorts (Volkskrant)

  PvdA’er Harm Evert Waalkens wil de onderste steen boven hebben en dat vraagt volgens hem meer dan een gewone evaluatie die minister Gerda Verburg (LNV) al toezegde. De Kamer vraagt vooral aandacht voor de communicatie tussen de betrokken ministeries van LNV en Volksgezondheid, de aansturing van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en ook alle momenten dat er nieuwe ontwikkelingen waren en geen besluitvorming volgde.

  Over de griepepidemie, diverse online media melden vandaag dat een 29-jarige Belgische vrouw een paar dagen geleden na een lijdensweg van ± 3 weken alsnog overleden is aan de Mexicaanse griep. Op 23 november werd ze “uit voorzorg” na een zwangerschap van 8 maanden met een sectio verlost. Ze woonde in Spanje.
  In Het Nieuwsblad.be van een week geleden meer onheilsberichten over Belgische zwangeren en wat er gebeurde nadat die de griep kregen.

  In Nederland is het m.i. stil gebleven qua berichten op dat vlak. Toch vaccineerden de Belgen juist de zwangere vrouwen uit hun populatie óók (risicogroep).
  Misschien, wie weet, moet het bij ons nog een paar maanden duren vooraleer de Tweede Kamer ook omtrent de aanpak van de H1N1 griep een vergaand onderzoek gaat eisen. ‘t Zal er van afhangen waar journalisten nog mee komen.

 33. mieke2
  mieke2 says:

  Thailand (in meerderheid Boeddhistisch, Moslim minderheid vooral in het zuiden):

  Varken in Thailand besmet met Mexicaanse griep
  (Belga op 17 december)

  In Thailand is voor de eerste keer een varken met de Mexicaanse griep besmet geraakt. De autoriteiten gaan ervan uit dat een student het H1N1-virus aan het varken heeft overgedragen. Dat deelde het ministerie van Volksgezondheid donderdag mee. De jongeman werkte in een universitaire varkensfokkerij zo’n 120 kilometer ten noordoosten van Bangkok en was begin december ziek geworden. De autoriteiten onderzochten 80 varkens, waarvan minstens een geïnfecteerd was. Ze plaatsten 130 studenten en 20.000 varkens onder quarantaine.

  “Er is geen reden tot paniek”, deelde het ministerie mee. “De mensen kunnen zonder meer varkensvlees blijven eten”. Sedert april zijn in Thailand naar schatting acht miljoen mensen met de Mexicaanse griep besmet geraakt. Honderdnegentig onder hen stierven aan het virus. (OSN)
  © 2006 metrotime.be

  Heftig… Overdracht van mens op dier, zo op het eerste gezicht.

  .

« Oudere Reacties

Laat een reactie achter

Discussieer mee.
Gebruik onderstaand formulier om een reactie achter te laten.

Geef een reactie