Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Cijfers over het dalende effect van de vaccins

Cijfers over het dalende effect van de vaccins - 24793
Samenvatting van het artikel

Deze data uit Engeland en Zweden laten de ontwikkeling zien van de effectiviteit van de vaccins over de tijd heen naar leeftijdsklasse.

Lees volledig artikel: Cijfers over het dalende effect van de vaccins

Leestijd: 3 minuten

Dit is een onderbouwing van het artikel “De ziekenhuiscijfers zijn blijkbaar staatsgeheim”. 

Er komen steeds meer cijfers beschikbaar over het dalende effect van de vaccinaties. Ten aanzien van de bescherming tegen infectie was daar al veel over beschikbaar, maar ten aanzien van de bescherming tegen ernstig ziek worden komt nu steeds meer beschikbaar. Daarbij spelen leeftijd en gezondheidssituatie ook een duidelijke rol. Maar dat houdt in dat juist bij de ouderen en degenen met een slechtere gezondheidssituatie de afname van het effect van het vaccin het nadeligst effect heeft.

In het andere artikel zijn we juist ingegaan op de conclusies, die je uit deze cijfers zou kunnen trekken. In dit artikel ga ik alleen in op de cijfers zelf.

Ik richt me op twee zeer recente bronnen, namelijk die uit Engeland en Zweden.

Engeland

De Engelse data worden wekelijks verstrekt en zijn het uitgebreidst. In Engeland liep men ongeveer twee maanden voorop met vaccineren en heeft men meer dan in Nederland met AstraZeneca gevaccineerd.

Ten aanzien van de bescherming tegen infectie is men bij vrijwel alle leeftijdsklassen inmiddels zover dat er geen aantoonbaar positief effect meer is van het vaccineren. Dit is de tabel (pagina 19) die dat laat zien:

Cijfers over het dalende effect van de vaccins - 24783

Leeftijdsklassen

Vanaf de groep 30-39 jaar zien we hogere cijfers bij de gevaccineerden dan bij de ongevaccineerden. Tussen 40 en 70 jaar zelfs twee keer zo hoog. Dus gemiddeld hebben gevaccineerden in die leeftijdsklassen een duidelijk hogere kans om geïnfecteerd te raken.

Nu is er wel een relativering van belang bij deze cijfers. Onder de ongevaccineerden zullen er nogal wat zijn die al wel geïnfecteerd zijn geweest, waardoor ze een bescherming hebben die sterker is dan gevaccineerd zijn en die een verklaring kan bieden voor het geconstateerde verschil.

Als deze cijfers worden vergeleken met die van twee maanden geleden, dan zie je in de meeste leeftijdsklassen de cijfers ongunstiger worden voor de gevaccineerden.

(Dit laat overtuigend zien hoezeer een Coronapas, waarbij de gevaccineerden zonder testen ergens toegang krijgen, onverantwoord is).

Als we naar de tabel kijken van de ziekenhuisopnames, dan is dit het belangrijkste gedeelte van tabel 3 op pagina 15. Goed te zien valt dat bij de oudste groepen het aandeel gevaccineerden hoog is (bij de groep boven de 80 jaar is dat 90% en bij de groep tussen de 70 en 80 jaar is dat 88%.)

Cijfers over het dalende effect van de vaccins - 24785

64% gevaccineerden

Deze tabel laat ook zien dat van alle ziekenhuisopnames 64% gevaccineerden betreft. Dat van alle ziekenhuisopnames 40% boven de 70 jaar zijn. En dat van alle ziekenhuisopnames boven de 70 jaar bijna 90% gevaccineerd is.

Ter vergelijking. Als de cijfers van 7 weken geleden worden bekeken, dan waren de cijfers wat gunstiger voor de gevaccineerden. Bij de groep boven de 80 jaar was het percentage gevaccineerd 87% en nu is het 90%. En bij de groep tussen 70 en 79 jaar was het percentage gevaccineerd 82% en nu 88%. Bij de leeftijdsgroep tussen 60 en 69 jaar was dat percentage 64% en is inmiddels 74%.

Als de cijfers van de laatste periode worden afgezet tegen het aandeel gevaccineerden, dan is te zien dat ook bij de oudsten het vaccineren nog wel bescherming biedt:

Cijfers over het dalende effect van de vaccins - 24786

Dalende trend

Zo zien we bij de groep 70 tot 79 jaar de verhouding 76,7 van de ongevaccineerden en 29,8 bij de gevaccineerden. (Een factor van ongeveer 2,5). Zeven weken geleden waren die cijfers echter gunstiger: 78,3 t.o.v. 18,9. (Een factor van ongeveer 4,1). Daarbij moet u ook realiseren dat het steeds periodes van 4 weken betreft. Week 39 tot en met week 42 (eindigend op 24 oktober). Als er dus een dalende trend is, dan weet je ook zeker dat als je alleen de laatste week zou bekijken, dat dan deze cijfers in het verlengde liggen van de trend.

Juist omdat Engeland t.a.v. het vaccineren twee maanden voor lag op Nederland en daar de cijfers wel frequent zijn en actueel, vormen deze cijfers een goede basis om de ontwikkelingen in de tijd te kunnen vaststellen.

 Zweden

Dit heel recente onderzoek uit Zweden betreft ook een analyse van de ontwikkeling van de cijfers van 1,6 miljoen inwoners (de helft gevaccineerd en de helft ongevaccineerd). Deze grafiek laat het beeld zien wat we ongeveer ook zo in Engeland kunnen vaststellen.

Cijfers over het dalende effect van de vaccins - 24787

Onwaarschijnlijk

Het rapport biedt ook nog meer inzicht naar type vaccin.

Dit beeld zagen we eigenlijk ook terug in de Israëlische cijfers voorafgaande aan de boostercampagne en de patronen zijn ook herkenbaar (hoewel niet het verloop in de tijd bij gebrek aan data) in België.

Het is dus uitermate onwaarschijnlijk dat iets vergelijkbaars niet in Nederland plaats vindt en dat de forse stijging van de ziekenhuisopnames van de personen boven de 70 jaar van de laatste drie weken daarmee samenhangt. Het onwaarschijnlijk dat wat je in ons land nu ziet gebeuren niet zou komen door datgene wat ook in die andere landen is vastgesteld.

U heeft zojuist gelezen: De cijfers over het dalende effect van de vaccins.

Steun onze site om met dit soort analyses te komen. Klik hier voor een donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.