Bestuurlijk onvermogen

Het rapport dat gisteren uitkwam over de affaire met de neuroloog in het ziekenhuis in Twente is op vele manieren symptomatisch voor de Nederlandse bestuurscultuur. Een patroon dat in Nederland niet beperkt blijft tot de medische wereld, maar bij voorbeeld ook herkenbaar is in de justitiele wereld.

12 jaar lang (!) heeft een neuroloog vanuit het ziekenhuis kunnen huishouden onder zijn patienten. Vanuit een combinatie van zijn verslaving en persoonlijkheidsstructuur heeft hij ongeveer elke regel overtreden die geldt voor een medisch specialist. Vele patienten gezegd dat ze een veel ergere ziekte hadden dan ze hadden. Zware medicijnen uitgeschreven die ze niet nodig hadden. Ze -zonder hun medeweten- laten meedoen aan medische experimenten, etc. etc.

De commissie Lemstra trekt harde conclusies, maar als je de informatie leest die vanuit betrokkenen de afgelopen jaren op internet is verschenen dan is dat rapport nog zelfs het topje van de ijsberg. Dit blog besteed al een behoorlijke tijd aandacht aan het onderwerp. En dan stel je vast dat zowel het ziekenhuis als de IGZ (Inspectie voor de Volksgezondheid) in de afgelopen twee jaar hebben gelogen over datgene wat toen al over deze neuroloog naar buiten was gekomen. Zo wist men veel meer over deze zaak dan men toen aan de media vertelde, nadat de affaire naar buiten was gekomen (dankzij patienten!).

Wat heel herkenbaar is nu het rapport naar buiten is gekomen is het volgende:

– Zowel zijn collega’s en de leiding van het ziekenhuis wisten al jarenlang wat de problemen waren. Maar ook de toezichthoudende instantie was op de hoogte. Desondanks heeft hij gewoon jarenlang zijn gang kunnen gaan.

–  Men heeft zowel gedurende de jaren dat hij actief in Twente was als nadat hij weg was heeft men er veel aan gedaan om te zorgen dat de buitenwereld er niets van zou horen. Een ex-patient is daar zelfs geld voor betaald.

–   Nu dit rapport bekend is geworden en duidelijk is hoezeer zowel de collega’s en leiding van het ziekenhuis heeft gefaald alsmede de Inspectie (met de huidige directeur van het ziekenhuis als toenmalige baas) heeft dat geen enkele persoonlijke consequenties.

Dit is zo herkenbaar voor de Nederlandse bestuurscultuur. Vergelijk het maar eens met het rapport over de Schiedammer Parkmoord. Een opeenstapeling van fouten. Personen die beseften dat er wat ernstig mis was hielden dat intern en lieten toe dat iemand onschuldig voor heel lang in de gevangenis verdween. En na het uitkomen van het rapport heeft het geen enkel gevolg gehad voor de betrokken personen. De twee sleutelfiguren van het OM zijn inmiddels rechter geworden…..

Tegelijkertijd is het ook zo dat blijkbaar de media in Nederland een heel passieve rol spelen. Je zou denken/hopen dat iets wat zo langdurig zo fout gaat toch eerder bij de media terecht komt en via publiciteit tot snelle veranderingen zal leiden.  Maar die media zijn wat dat betreft behoorlijk passief. Er is blijkbaar te weinig tijd om mensen langdurig en diepgaand op het onderwerp te zetten. Rondom het verschijnen van dit rapport is er natuurlijk wel ruime media-aandacht, maar ook wat dat betreft zal dat over enkele dagen vrijwel volledig over zijn.

Zoals de titel van het rapport terecht aangaf. Waar was de patient in dat geheel?

Bestuurlijk onvermogen die ervoor zorgt dat de eigen positie en autoriteit blijft bestaan ten koste van de patient, de burger, de verdachte, etc.

N.B.  Grappig is dat de aanhef van de site van de Inspectie van de Volksgezondheid luidt “Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg” . Lijkt een beetje op de titel van het jaarverslag 2006 van het NFI “Kwaliteit in deskundigheid”.  Als je het zelf maar hard genoeg roept dan ga je er ook nog in geloven…..

25 antwoorden
 1. Marcel1
  Marcel1 zegt:

  Ach Maurice,

  Je ziet het allemaal verkeerd.
  Kijk eens naar het onderstaande filmpje. De agent in kwestie is kort in beeld, maar is OVERDUIDELIJK niet (!) in staat de bejaarde man die met zijn auto op zijn kop in een meter water ligt, te helpen.
  Bekijk het filmpje maar eens een paar keer achter elkaar. Volgens een woordvoerder van de Politie, was de agent toch ECHT bij een zeer zwaar ongeval betrokken. Desbetreffende agent zat wel in een PC Hoofdtractor, versus opa in een ietwat kleiner uitgevallen modelletje.

  Omstanders valt ook wat te verwijten, maar wisten zo te horen in ieder geval minder zeker of er iemand in zat. Agent wist dat zeker, heeft hem immers het water in gekatapulteerd.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/4736230/__Agent_kijkt_toe_bij_verdrinking__.html?p=22,2

  Agent laat hem gewoon verzuipen! En woordvoerder denkt dat hij tegen zwakzinnig Nederland aan het praten is.

  Dood door schuld? Doodslag?

 2. wolk
  wolk zegt:

  Ik noem zoiets dood door schuld.

  Als er bij ons vroeger een kalf of koe in de sloot terecht kwam dan sprong het personeel er direct achteraan om te proberen zo’n dier weer op de kant te krijgen – ook met gevaar voor eigen leven.
  Probleem met de arbeidsvoorwaarden van onze politie is dat het eigenbelang boven dat van de klant gaat. Ik vind – dan kun je net zo goed (of beter) geen politie hebben.
  Als de politie mij belde om vee (niet eens mijn eigen vee) van de autoweg te halen, terug het weiland in, dan duurde het dus een uur voor ik er was en stond er de hele tijd een politieauto met twee man in de auto zonder een poot uit te steken – ‘veel te gevaarlijk’. Hulp kreeg ik dan door een auto aan te houden op de autoweg en de bestuurder om hulp te vragen.

  Een politieman heeft ook zelf to mij verklaard dat ze niet achter een dader aangaan als die te gevaarlijk is ‘ik heb ook vrouw en kinderen’ en het daar bij laten en wat anders gaan doen. Een andere agent heb ik eens geconfronteerd met de opmerking dat ze in mijn bedrijf op staande voet ontslagen zouden worden als ze met vee omgingen zoals zij met mensen omgaan. Dat heb ik geweten en daar vertel ik liever niet over.

  Ik vraag me af – de SP heeft nu een enquête bij de politie lopen – prima actie – maar waar blijft de enquête bij de gewone burgers van wat ze van de politie vinden – liever nog burgers die met de politie te maken hebben gehad. Ik wil wel weten of mijn eigen ervaringen (veel) meer voorkomen en zie graag een wetenschappelijke onderbouwing of de politie wel of geen goed werk verricht en zo nee waar dat dan door komt
  MI niet door de individuele politieman maar door de aansturing vanuit het management.

 3. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Marcel1,

  Nee hoor, dood door schuld of doodslag zal het beslist niet worden. Wij werden hier tijdens het nieuws al getrakteert op ‘n compassie woordenstroom van de leiding. Vergis je niet, politiemensen zijn ook mensen en tjeempie nog aan toe, die agent had net een behoorlijke aanrijding gehad en was de emotionele en lichamelijke -zeker, er was ook lichamelijke nekprobleempjes- klap nog niet te boven. Daar moet een agent toch wel van bijkomen! Er is geen woord gerept over het simpele feit dat er een mens bezig was met verzuipen.

  Gelukkig heeft deze agent geheel volgens voorschrift gehandelt…hij heeft de noodknop ingedrukt en binnen enkele minuten -dit werd in overdreven vorm nog eens extra benadrukt- was de ambulance ter plekke. Zo, dat is ook weer opgelost!

  Dat omstanders niet direct te hulp schoot neem ik ze niet kwalijk. Er staat een autoriteit pal naast de omgekieperde wagen met een persoon erin wat aan het verzuipen is, en dat wisten de omstanders nog niet. Dat wist die agent want anders ram je niet op die noodknop! Die agent had dus moeten aangeven dat hij niet in staat was vanwege onzichtbare lichamelijke klachten, maar leiding geven aan omstanders…dat had hij zeker kunnen doen, deligeren vanaf de walkant. Nu was het wachten op oom agent die…eventjes….iets te weinig ondernam behalve het indrukken van een knopje.

  Pas daarna werd het voor de omstanders duidelijk dat er nog een persoon in de auto aanwezig was en men staptten men zonder schroom het water in. Helaas te laat en dat laatste heeft niet aan de handelende omstanders gelegen.

 4. Gerard
  Gerard zegt:

  Micha Kat neemt Peter R. de Vries onder vuur:

  ‘We zullen aantonen dat De Vries vals spel heeft gespeeld in de zaak van Robert Horchner juist op het moment dat de overwinning voor die laatste voor het oprapen lag. Rond 2007 is De Vries ‘gerecruteerd’ zoals dat zo mooi heet. Maar ook in de zaak-Demmink en de Deventer moordzaak functioneert De Vries als loopjongen van de Staat.’

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2437/peter-r-de-vries-vrijdag-ontmaskerd.html

  Loopjongen van de Staat…
  Wat zou daar van waar wezen?

 5. Gerard
  Gerard zegt:

  Tijdens de bijna volkomen windstilte rond Ernest Louwes zijn er – afgezien van zijn niet meer geïnformeerde ondersteuners hier (sic!) – anderen die de waarheid boven tafel proberen te krijgen:

  De evangelische tv-zender Family 7 duikt in de bekende Deventer moordzaak. Zegt directeur Dolf van de Vegte. Family 7 vraagt christenen te bidden om de waarheid boven tafel te krijgen.

  http://www.uitdagingonline.nl/Artikel/508/373100/TV-Family-7-Bidden-voor-waarheid-in-Deventer-moordzaak.html?publicationdate=True&thumbnail=True

  By the way, Maurice, wat is de feitelijke stand van zaken qua Deventer Waarheidsvinding? ‘t Blijft wel errug stil…

 6. hjvonk
  hjvonk zegt:

  KOOL en GEIT

  In hoger beroep is de Libiër Al Jeballi door het Amsterdamse Hof veroordeeld tot 18 maanden hechtenis, die hij inmiddels al meer dan uitgezeten had.
  De marechaussee heeft hem nu als illegaal verblijvende vreemdeling vastgezet.
  Het merkwaardige arrest, waarbij Al jeballi wél is veroordeeld voor de celbrand, maar niet voor de slachtoffers, alsmede het commentaar van Fred Vos is te lezen op:

  http://www.vkblog.nl/bericht/273543/schipholbrand

 7. Gerard
  Gerard zegt:

  Bestuurlijk onvermogen?

  ‘De recherche heeft onvoldoende capaciteit om soms zeer ernstige zaken te onderzoeken. Duizenden zaken belanden wegens gebrek aan mankracht op de plank, ook als er sterke aanwijzingen in de richting van een dader of dadergroepen zijn. Dat zei Jan-Willem van de Pol van de Nederlandse Politiebond (NPB) maandag in het tv-programma Netwerk.’

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/4780102/__Recherche_laat_ernstige_zaken_liggen__.html?p=4,1

  En Guusje maar bezuinigen…

 8. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Falende Gezondheidszorg.

  Morgen terug te zien in http://www.uitzendinggemist.nl:
  De Netwerkuitzending van hedenavond over twee schrijnende missers.

  1) Onevenredig groot aantal sterfgevallen in het Scheper Ziekenhuis te Emmen bij operaties ter verkleining van de maag. Besproken werd met name het overlijden van de heer Peters in maart van dit jaar tijdens een operatie uitgevoerd door een chirurg die al eerder in Duitsland wegens incompetentie was ontslagen. Het OK-verslag deugde niet, evenmin als de maatregelen tot reanimatie.

  2) De weigering van de IGZ ( Inspectie Gezondheidszorg) om de terminale thuiszorg voor een vrouwelijke patiënte te betalen. Als motivatie werd aangevoerd dat het niet zeker was of de vrouw binnen 3 maanden zou komen te overlijden.

  Er is tegen deze beslissing een procedure gestart. Tot die tijd zal het Prinses Beatrixfonds, tegen de regels in, de kosten voor haar rekening nemen.
  Volgens staatssecretaris Bussemaker kan de vrouw verzorgd worden in het verpleeghuis.

 9. hanss
  hanss zegt:

  Bestuurlijk onvermogen is het ook als men niet transparant was over wie er achter het besluit zat om de burger de vrijheid van het opsteken van een rokertje in de horeca te ontnemen, en dat zoiets dan pas via een Journalist als Frits Wester aan het licht komt in een populair praatprogramma:

  Ik heb die uitzending van Pauw en Witteman gezien en met name het fragment met het interview met Ab Klink is hier te zien (duur 14:50 min.) http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=12354&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=b2fb476682http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=12354&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=b2fb476682
  Ga dan meteen door naar 7:22 min als het gaat over het rookverbod.
  Vanaf 9:48 wordt het interessant als Frits Wester het woord neemt en het gesprek brengt op waar het over gaat: het rookverbod was een zaak van de Christen Unie en NIET van Ab Klink, die openlijk toegeeft dat hij dat punt niet zou hebben doorgedrukt als het aan hem had gelegen tijdens de kabinetsformatie.
  Ab Klink tegen Frits Wester: “je snijdt een punt aan wat zo is”

  Het is helemaal duidelijk: de CU-“Taliban” regeert in Nederland!

  Vergeet echter niet dat Ab Klink toch wel degelijk medeverantwoordelijk is omdat hij zich in dat gesprek wel haast om te zeggen dat hij overtuigd is van de schadelijkheid van meeroken (ook al zijn de wetenschappers het daar nog steeds niet over eens, zegt hanss).

  Het rookverbod , bovenop alle andere vrijheidsbeperkende maatregelen, is een EU-dictatuur-standpunt om van ons Europeanen makke schapen te maken die gemakkelijk de Nieuwe Wereld Orde zullen gaan accepteren als het zover is.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie