Grote invloed van luchtvochtigheid op verspreiding

Buiten de (sub-)tropische gebieden vinden de griepepidemieën ‘s winters plaats. De grote vraag is in hoeverre het COVID-19 virus dit patroon ook zal gaan volgen.

Het andere patroon in de tropische gebieden

Het onderzoek uit 2013 naar de verspreiding van de seizoensgevoeligheid van het influenzavirus zag een duidelijk patroonverschil  tussen gebieden op aarde boven de 25e breedtegraad in de richting van de pool (dus ook op het zuidelijk halfrond) en de gebieden tussen de evenaar en de 10e breedtegraad.

Inspelen op hogere specifieke luchtvochtigheid

Sneller dan menigeen het op dit moment denkt gaan we voor de vraag komen, hoe lang we doorgaan met zware maatregelen om de kans op besmetting te verlagen. Dus de factor R0 (het aantal mensen dat door 1  persoon besmet worden) naar een niveau van (bijna) 0 te brengen. Zodat er vrijwel niemand meer wordt […]

Als de verspreidingssnelheid naar -bijna- nul is gedaald

Er wordt nu geschat dat het COVID-virus zonder maatregelen een R0 van 2,2 heeft. Dus 1 besmet persoon besmet dan op zijn beurt nog eens 2,2 mensen. Hier heb ik daarover geschreven.

De enorme gevolgen van deze pandemie

In 1995 schreef ik een boek over mijn verwachtingen van de grote revolutie die internet zou gaan betekenen. 21 jaar erna schreef een journalist dit artikel erover. Ik had heel veel van de ontwikkelingen goed ingeschat.

Wat kunnen we van Mardi Gras leren?

In Louisiana zijn er inmiddels ongeveer 150 mensen overleden aan het COVID-19 virus. Dat lijkt erop te wijzen dat dit virus zich ook gemakkelijk in warme/vochtige gebieden verspreidt. In twee eerdere blogs (1) (2)  sprak ik over de sterke aanwijzingen dat de specifieke luchtvochtigheid in gebieden boven de 30e breedtegraad een belangrijke rol speelt bij […]

Lockdown light: smarter and better

This is the article:  Lockdown Light: smarter and better Here you will find  the calculator for the “specific humidity”.            

Lockdown light: slimmer en beter

Hieronder het eerste gedeelte van het artikel “Lockdown Light; slimmer en beter” met als ondertitel “door rekening te houden met het weer/luchtvochtigheid, kan een veel gerichter beleid gevoerd worden.” Dit is het complete artikel. Hier treft u de calculator aan voor de het berekenen van de specifieke luchtvochtigheid. Doelstelling Het is volkomen terecht dat overheden […]

De bijzondere toegift van Verborgen Verleden

Mijn aflevering uit ‘Verborgen Verleden’ werd op 2 januari herhaald. Met de arme familie van mijn overgrootvader, Isaac Brander, geboren in 1860 in een soort hoofdrol. Hij is op 82-jarige leeftijd samen met vrijwel al zijn 50 nakomelingen in de oorlog vergast. Mijn moeder dacht dat ze met maar twee familieleden de oorlog had overleefd. […]

Welkom in de Roaring Twenties 2.0

Bij de start van het nieuwe decennium, waarin ons politieke stelsel grote veranderingen zal doormaken, of men nu wil of niet. De twintiger jaren van deze eeuw zullen evenals de Roaring Twenties van de vorige eeuw uitermate roerig worden. Dat zal op vele terreinen plaatsvinden. Veel ervan is nog steeds te herleiden tot de ingrijpende […]

Maurice de Hond

Welkom! Op deze site vind je diverse facetten van mijn leven terug. Wat ik vroeger gedaan heb en vandaag doe. Wat mij opvalt over wat er in Nederland en de wereld gebeurt.

Je treft mijn drie boeken aan die ik sinds 1986 geschreven heb. In het media-archief tref je veel van de interviews aan die ik in de afgelopen 30 jaar heb gegeven en artikelen die ik geschreven heb. Voor mijn onderzoeken verwijs ik je naar www.peil.nl, waar je ook lid kunt worden. In mijn weblog beschrijf ik wat me bezighoudt en/of opvalt bij wat er met name in Nederland gebeurt. Als jij je inschrijft kan je op mij of andere deelnemers reageren. Wil je me direct bereiken stuur dan een mail.

Maurice de Hond