Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De Covid-19 oorsprong en Nederland als buitenbeentje

De Covid-19 oorsprong en de bijzondere Nederlandse media - 63576
Samenvatting van het artikel

Terwijl in de grote Europese landen slecht 15% denkt dat het Covid-19 virus op een markt in Wuhan is ontstaan denkt in Nederland meer dan de helft dat en van de D66- en GroenLinks-kiezers zelfs meer dan 80%. Dat is iets wat het SCP en de Nederlandse media/journalisten sterk aan het denken zou moeten zetten.

Lees volledig artikel: De Covid-19 oorsprong en Nederland als buitenbeentje

Leestijd: 7 minuten

De Covid-19 oorsprong en Nederland als buitenbeentje

Hoe kan het dat in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië minder dan 20% van de bevolking van 330 miljoen inwoners gelooft dat het virus op natuurlijke wijze is ontstaan, maar van de 17 miljoen Nederlanders meer dan 50%?

Dat antwoord geeft het SCP-rapport “Coronascepsis en de Media” maar gedeeltelijk.

SCP-rapport

In het SCP rapport over “Coronascepsis en de Media” wordt een goed beeld gegeven van de wijze waarop de Nederlandse media tijdens de Coronacrisis handelden. Gisteren schreef ik daar al over. In het rapport staat o.a. “de Nederlandse journalisten zien de wetenschap als de waarheid, vinden coronascepsis irrationeel en oneerlijk en zien hun lezers vaak als naïef of onwetend.” 

Het onderzoek betrof een aantal onderwerpen uit de Coronaperiode, maar niet het onderwerp “hoe is Covid-19 ontstaan?”. Terwijl dat onderwerp misschien wel het meest kenmerkend is voor het optreden van de Nederlandse journalistiek.

Want dat onderwerp is van een geheel andere orde dan welke voor- en nadelen de genomen maatregelen hadden en de kwesties rondom de vaccinatie en de Coronatoegangspas, waar het SCP-rapport op in ging. Maar toch werd ook bij dat onderwerp al snel iedereen, die aangaf dat het virus uit het Wuhan-lab was ontsnapt en niet zozeer op de markt daar was overgesprongen, aangemerkt als complotdenker, wappie, etc. En werden posts die dat wel beweerden aangemerkt als fake-news.

Terwijl het toch echt niet zo een onlogische gedachte is dat als in Wuhan een lab is dat uitgebreid onderzoek deed naar Coronavirussen inclusief manipulatie van die virussen, dat het virus daar ontsnapt is en niet op de markt daar heel dichtbij is overgesprongen.  (Lees nog eens dit verhaal over de uitbraak in Amsterdam van Ebola op de Albert Cuypmarkt).

Complotdenkers?

In november 2022 werd een onderzoek gehouden in meer dan 25 landen en werd de vraag gesteld aan de inwoners hoe zij dachten dat het virus was ontstaan. En daarbij bleek dat de cijfers in de landen Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië vrij goed op elkaar leken. Meer dan de helft gaf aan dat men dacht dat het in het lab was ontstaan en tussen de 15% en 20% dacht op een natuurlijke wijze.

In Nederland zijn die cijfers echter heel anders. Ruim de helft denkt dat het virus op natuurlijke wijze is ontstaan en 32% in het lab.

Bestaat het overgrote deel van de inwoners van die vijf grote landen dan uit complotdenkers? Of zijn die afwijkende Nederlandse cijfers het gevolg van de uniforme wijze waarop in Nederland de traditionele media dit onderwerp hebben behandeld: “het virus is op de markt van Wuhan ontstaan, het ontsnappen uit het lab is een complottheorie”. Of zoals Marion Koopmans aangaf in de documentaire van Zembla in november 2021 dat ze ook al in het begin geen enkele associatie zag tussen de uitbraak in Wuhan en het lab dat daar stond en waar met Corona virussen werd geëxperimenteerd.

Marcheren

Juist dat grote verschil in de mening van de Nederlanders met die van die 5 grote landen, zou het SCP en de journalisten in Nederland aan het denken moeten zetten.

Sommige van de reacties kan ik trouwens al voorspellen op dit artikel. Reacties waarbij met dedain gesproken wordt over de meerderheids-opvattingen in die andere landen en onze Nederlandse cijfers superieur geacht worden. Maar die reacties lijken sterk op het gedrag van de moeder in de volgende klassieke mop: “een moeder staat aan de kant van de weg als een peloton soldaten langs marcheert met daartussen haar zoon. Hij loopt als enige volledig uit de maat. Zijn moeder zegt dan tegen de omstanders dat haar zoon als enige goed loopt, maar de anderen allemaal uit de maat.”

Wat weten we zeker

Veel nieuws over wat er allemaal gebeurde in het viruslab in Wuhan is niet verschenen in de Nederlandse media, maar wel – althans voor een deel – in het buitenland. In dit artikel uit de New York Times van deze week wordt op een rij gezet wat we namelijk zeker weten over het viruslab in Wuhan. Ik zet het kort op een rijtje:

  • In het lab werd geëxperimenteerd met Corona-achtige virussen.
  • In 2018 werd door Peter Daszak en Eco Health Alliance, die nauw samenwerkten met het lab in Wuhan bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, een voorstel ingediend om bepaalde manipulaties te verrichten aan het Coronavirus o.a. door het besmettelijker te maken voor mensen.
  • In onderlinge mails tussen virologen, die al dan niet betrokken waren bij het onderzoek in Wuhan of in de VS, sprak men in februari 2020 bezorgdheid uit dat het virus uit het lab was ontsnapt, maar dat men dat niet naar buiten moest brengen.
  • In 2018 waren er zorgen uitgesproken door Amerikaanse autoriteiten over de kwaliteit van de veiligheidsbescherming van het lab in Wuhan.
  • Er is geen openbaarheid gegeven over relevante data over het onderzoek in het lab vanaf 2019, noch over de gezondheidsdossiers van de medewerkers tussen 2019 en 2020.

Wat we niet zeker weten

Nee, er valt niet met 100% te zeggen of één van de twee verklaringen juist is. Dat komt mede doordat de Chinese autoriteiten niet alle informatie openbaar hebben gemaakt waarover ze beschikken m.b.t. het lab. Chinese autoriteiten, die trouwens vanaf het begin hebben gesteld dat het virus buiten China was ontstaan (en via bevroren vlees China was binnengekomen).

Er is nog veel meer dat aangedragen wordt door degenen die stellen dat het virus in het lab is ontstaan en ontsnapt en degenen die stellen dat het virus op de markt is overgesprongen. En ook wat er dan niet zou deugen aan de argumenten van het andere kamp.

Ik heb veel informatie tot me genomen en ik acht op basis daarvan de kans klein dat de start is geweest op de markt in Wuhan en de kans groter dat het virus – per ongeluk – is ontsnapt uit het lab, omdat lab-medewerkers besmet zijn geraakt en op die manier het virus mee naar buiten hebben genomen. Maar met 100% zekerheid is dat op dit moment niet te zeggen.

Hoe kan het dan toch?

Als je dit bovenstaande tot je neemt dan staat het je vrij om te denken dat het op de markt is gebeurd of vanuit het lab is ontsnapt. Maar wat volgens mij belachelijk is, om degenen die in Nederland stellen dat zij denken dat het virus in het lab is ontstaan te omschrijven als complotdenkers.

Onder normale omstandigheden (dus als dit niets met corona te maken had) weet ik zeker dat het grootste deel van de Nederlandse media uitgegaan was van een ontsnapping uit het lab en op die manier er ook over had bericht.

Maar omdat een prominente viroloog, Marion Koopmans, die ook een belangrijke rol speelde in het OMT, al in februari/maart 2020 aangaf dat het virus zeker van de markt kwam en niet uit het lab, volgden de Nederlandse journalisten gedwee. Alsof hun kritisch vermogen volledig verdwenen was. Ze kwamen er ook niet meer op terug nadat gebleken was dat de onderzoeker (Peter Daszak), die een belangrijke rol speelde bij het toewijzen van de oorzaak aan de markt, een heel belangrijke rol had gespeeld bij het onderzoek in het lab.

Kritisch

Besef dat bij de Zembla uitzending van eind 2021 twee hoogleraren heel kritisch waren over de snelle conclusies van die groep onderzoekers dat het virus van de markt kwam. Volgens de ene hoogleraar (een Engelse viroloog) was dat veel te vroeg om zo een conclusie te trekken en had men een verborgen agenda. En volgens de andere had Peter Daszak een enorm conflict of interest, dat hij niet kenbaar had gemaakt.

Toch zie je, neem Maarten Keulemans in zijn reactie op diverse van mijn recente artikelen, dat de desbetreffende Nederlandse  journalisten volharden in een positie om de ontsnapping uit het lab als een complottheorie te omschrijven. En toen Jort Kelder in zijn radioprogramma vorige week aangaf dat hij de ontsnapping uit het lab  waarschijnlijker vond, vroeg Keulemans of hij misschien een zonnesteek had opgelopen….

De Covid-19 oorsprong en de bijzondere Nederlandse media - 63568

Met als gevolg polarisatie

Als uiteindelijk Covid-19 beperkt was gebleven tot Wuhan dan zou de discussie over het ontstaan van Covid-19 niet zo gepolariseerd zijn. En dan zouden er in diverse media reportages zijn ontstaan over de mogelijke gevaren van manipulaties met virussen in laboratoria. Maar doordat we Covid-19 overal elders kregen met allerlei maatregelen en andere grote gevolgen is de discussie over de oorsprong in Nederland ook gekoppeld aan de discussies over de andere onderwerpen. Terwijl die toch van een andere orde zijn.

Dat is mede gebeurd door de prominente positie die Marion Koopmans in Nederland kreeg in de media en zij was degene die vanaf het begin de ontsnapping vanuit het lab vrijwel uitsloot. En ook deel uitmaakte van de WHO delegatie naar China begin 2021 die dat ook deed  (Pas recentelijk in interviews is ze daar iets van teruggekomen).

De media in die 5 grote Europese landen hebben de optie van de ontsnapping uit het lab niet zo unaniem afgeserveerd zoals de media dat deden in Nederland.

Beïnvloed

Hoezeer de Nederlanders door die media zijn beïnvloed zien we als we de naar de cijfers kijken in relatie tot de krant die men regelmatig leest. Twee derde van de lezers van De Volkskrant, NRC en Trouw geven aan dat zij denken dat het virus op een natuurlijke manier is ontstaan en 15% van de lezers dat het uit het lab is gekomen.

Naar het huidig stemgedrag zijn de verschillen in opvattingen nog indringender:

De Covid-19 oorsprong en de bijzondere Nederlandse media - 63573

Kiezers van D66, GroenLinks, PvdA en Volt noemen vrijwel alleen het overspringen op de markt en vrijwel niet de ontsnapping uit het lab. Besef dat als op deze grafiek de landen Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje zouden worden afgebeeld ze rechts van de PVV zouden worden afgebeeld met 15 tot 20% van dieren op mensen en 50 tot 60% vanuit het lab.

Conclusie

Nederlandse media/journalisten lijken te denken dat ze t.a.v. het onderwerp van de oorsprong van het virus zelf kritisch zijn geweest t.a.v. de informatie die zij kregen over dat onderwerp en vervolgens hun kijkers/lezers goed hebben geïnformeerd. Want ondanks het feit dat in diverse grote media in het buitenland nu ook weer veel over dit onderwerp wordt geschreven, zien we er vrijwel niets over terug in Nederland.

Maar als zij zelfs niet terugkomen op dit onderwerp en de kijkers/lezers het gevoel blijven geven dat de ontsnapping vanuit een lab een complottheorie is, kunnen we weinig verwachten van enige zelfkritiek van die media/journalisten over hun verdere optreden tijdens de Coronacrisis. Ik wacht in spanning af tot wanneer de prominente media in Nederland (de dagbladen en de verschillende talkshows) het onderwerp van de oorsprong van het virus dusdanig behandelen dat de meeste Nederlanders beseffen dat het denken dat het virus in het lab is ontstaan geen complottheorie is, maar een hypothese die een grote kans heeft juist te zijn.

U heeft zojuist gelezen: De Covid-19 oorsprong en Nederland als buitenbeentje.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.