Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De nieuwe godsdienstoorlogen

Waar ligt de grens? - 49373
Samenvatting van het artikel

Je komt steeds meer fundamentalistische standpunten tegen rondom Corona. Dat is het geval aan alle kanten. Het lijkt meer op een godsdienstoorlog. Laten we hopen op een periode van "verlichting" waar geen maatregelen meer van boven worden opgelegd en iedereen zijn vrije - geïnformeerde - keuze kan maken, die door anderen wordt gerespecteerd.

Lees volledig artikel: De nieuwe godsdienstoorlogen

Leestijd: 5 minuten

Twee foto’s van dit weekend

In de onderstaande tweet en foto komen twee recente artikelen van mij op een absurde manier samen. Het ene ging om de geboorte van nieuwe religies en het andere over de Corona-fobieën.

Waar ligt de grens? - 49358

En deze dame is echt niet de enige die in de VS met dit mondmasker het huis uit gaat (en dit masker ook nog een deel van de dag binnenshuis draagt).

Dat ene artikel ging er dus over dat we de afgelopen 2,5 jaar de opkomst hebben gezien van nieuwe religies. Mensen hebben t.a.v. hun standpunten rondom Corona fundamentalistische opvattingen, die sterk lijken op de wijze waarop streng orthodoxen met hun religie omgaan. Dat loopt uiteen van degenen die vinden dat er alles aan gedaan moet worden om niemand een Corona-infectie te laten krijgen tot degenen die denken dat je binnen 5 jaar zeker dood bent als je je tegen Covid-19 laat vaccineren. En elke snipper informatie die zij delen, dient ter onderbouwing van de juistheid van hun standpunt. Enige vorm van een inhoudelijk gesprek is onmogelijk.

Die religies kennen ook hun eigen dankgebeden. Van de groep die van de vaccinatie alle heil verwacht is dit hun standaard tweet als ze toch Covid hebben gekregen. Het lijkt echt een soort standaard gebed, zoals ook gebeurt bij veel religies voor en na het eten. Waarbij je de allerhoogste dankt voor het voedsel. Het “dankgebed” voor deze groep ziet u hieronder staan, dit keer getweet door een afgevaardigde in het House of Representatives voor een district in New Jersey.

Waar ligt de grens? - 49359

Dat andere artikel ging over de nieuwe fobieën die inmiddels zijn ontstaan. Zoals mensen, die zich gewoon niet meer in binnenruimtes tussen vreemde mensen durven te begeven zonder het dragen van minimaal een FFP2 masker. Als u nog niet weet welk masker dat is, dan moet u maar even naar deze bijzondere foto kijken. Die is afgelopen zaterdag genomen tijdens het congres van de Duitse Jonge Groenen in Bielefeld (ruim 100 kilometer van de Nederlandse grens). Er gold ook een 3G -toegangsregeling. Alleen als je de afgelopen 3 maanden de infectie had doorgemaakt hoefde je niet gevaccineerd te zijn of negatief getest.

Waar ligt de grens? - 49360

Besef dus goed wat u hier ziet:

 • Een congres waar alleen jongeren aanwezig zijn met hele kleine risico’s van ernstige gevolgen van een besmetting. (Waarvan trouwens naar schatting meer dan 50% al een besmetting heeft doorgemaakt).
 • Een 3G eis om binnen te mogen komen.
 • En de verplichting om binnen de gehele dag een FFP2 masker te dragen.

(Het is alsof bij het hebben van geslachtsgemeenschap ter viering van je 50-jarige huwelijksfeest de man een condoom gebruikt, hij voor het zingen de kerk uitgaat, terwijl de vrouw ook voor de zekerheid de pil neemt.)

Maar als je tot een orthodox-religieuze groepering behoort dan stel je de regels van die groep niet ter discussie, maar onderwerp je je er zonder morren aan.

Maar wat dan wel?

Als ik de media volg, zowel de traditionele als de nieuwere, dan heb ik de indruk dat ik nog alleen met een strijd tussen religies te maken heb. Dus niet alleen de Zero-Covid beweging (waarvan de dame op de bovenste foto een soort “poster-girl” is), maar ook die van degenen, die daar weer diametraal tegenover staan. Men staat tegenover elkaar op dezelfde manier als de Katholieken en Protestanten tegenover elkaar stonden in de zeventiende tot negentiende eeuw.

Daarbij wordt de beschikbare informatie heel selectief gebruikt, de dataverzameling en -analyse wordt alleen maar gebruikt om de eigen standpunten te onderbouwen. Daarbij zou je hopen dat wetenschappers en andere deskundigen een relativerende rol zouden spelen en een open debat houden over de verschillende standpunten, maar die deskundigen lijken uit slechts twee smaken te kiezen:

 • voorganger te worden van de dominante religie
 • hun mond te houden en hooguit achter de schermen te vertellen wat ze echt vinden, omdat ze bang zijn voor hun positie

Wat ook opmerkelijk is, dat blijkbaar die nieuwe religies ook hun eigen nationale variaties kennen. Zo zien we dat de nieuwe boostervaccinaties in diverse Scandinavische landen alleen nog maar worden aangeraden voor de oudere leeftijdsgroepen (Noorwegen heeft nu de grens verhoogd naar 60 jaar, terwijl Denemarken die op 50 jaar heeft). Maar bij de Nederlandse variant van deze religie is 12 jaar nog steeds de ondergrens.

De nieuwe “verlichting”

Ik blijf proberen me niet tot één van die religies te bekeren en op basis van de informatie waarover ik beschik keuzes te maken, die niet op een vooringenomenheid zijn gebaseerd. Hoewel je steeds ook kritisch op jezelf moet blijven ten aanzien van die mogelijke vooringenomenheid. En alle informatie blijf ik met de lezers hier delen. Niet vanuit de wens dat u exact hetzelfde denkt als ik en dezelfde keuzes maakt, maar dat u informatie krijgt op basis waarvan u zelf de keuze maakt, waarvan u vindt dat deze bij u past. Zonder dat u zich in de armen gooit van welke prediker dan ook.

Ja, in het najaar zal in onze regio’s het aantal Corona-gevallen fors toenemen (en als je naar de cijfers kijkt, zie je die stijging al ontstaan). En ja, er zullen ook mensen erg ziek ervan worden en zelfs dood gaan. Plus dat er ook mensen zullen zijn die van die infectie ook nog lang last houden.

Wel heb ik al in 2020 beschreven dat blijkbaar Corona-uitbraken en influenza-uitbraken niet tegelijk plaatsvinden. In Australië zien we het afgelopen winterseizoen dat dit ook niet zo is gebeurd. Wel achter elkaar, zoals ook in maart/april van dit jaar in Nederland het geval was. Gelukkig is met de Omikron-variant de kans om daar erg ziek van te worden een stuk kleiner dan in 2020 het geval was.  Uit de ontwikkelingen in Zuid-Afrika met de Omikron-variant in december vorig jaar was goed op te maken dat dit niet primair komt doordat de bevolking al grotendeels een keer was gevaccineerd, maar aan de mutatie zelf ligt.

Dat betekent dat de saldo ziekte-belasting van de bevolking in deze herfst-winter van corona en/of influenza geen grotere (meer) is dan die van influenza en de andere wintervirussen voor 2020.

Daarnaast zouden we de afgelopen twee jaar wel het volgende moeten hebben geleerd:

 • maatregelen die genomen zijn, hebben -veel- minder effect gehad dan men dacht t.a.v. de verspreiding van het virus, maar wel veel meer nadelen.
 • voor velen was het hooguit een kwestie van uitstel tot het moment dat men toch het virus kreeg.

De gevolgen voor de samenleving van die maatregelen was op allerlei terreinen negatief en we zullen daar nog lang problemen door houden.

We zouden ons af moeten keren van al die religies en maar één aanpak moeten volgen: die van de individuele keuzes ten aanzien van de beste manier waarop met de risico’s van infectie door Corona omgegaan wordt.

 • Laten vaccineren/boosteren of niet.
 • Mondkapjes dragen of niet.
 • Mensenmenigtes mijden of niet.
 • Voedingssupplementen gebruiken of niet.
 • Bepaalde medicijnen gebruiken of niet.

Daarbij blijft een belangrijke rol voorbehouden aan de professionals, aan wie het individu een groot belang wenst te hechten (zoals de huisarts).

Maar we moeten ver weg blijven van een overheid of een gemeenschap, die van je eist je op een bepaalde manier op bepaalde plekken te gedragen, zoals nu al weer in Duitsland het geval is.  Laten we dit “verlichting” noemen, naar die fase in de geschiedenis waar we los kwamen van de rigide eisen die de religie aan ons stelde.

Want als we dit najaar en winter weer een weg in slaan, zoals we dat de afgelopen twee jaar hebben gedaan, dan zal dat, bovenop de grote problemen die we toch al hebben/krijgen, grote sociale gevolgen hebben. Om maar niet te spreken over het tanende vertrouwen in de overheid en de medische professionals.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205