Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De lessen van de nieuwe uitbraken (en ongevaccineerden hoeven niet naar een eiland)

De lessen van de nieuwe uitbraken (en ongevaccineerden hoeven niet naar een eiland) - 24761
Samenvatting van het artikel

Uitbraken terwijl men wel de Coronapas gebruikte accentueren datgene wat we al een tijd aangeven. Niet alleen biedt de Coronapas slechts schijnveiligheid, maar ook doet men niet datgene wat men wel zou kunnen doen om de binnenruimtes veilig te maken. En ik vrees dat het met de nieuwe maatregelen ook het geval zal zijn, zeker als het aan Ab Osterhaus ligt met zijn eigen versie van de Goelag Archipel.

Lees volledig artikel: De lessen van de nieuwe uitbraken (en ongevaccineerden hoeven niet naar een eiland)

Leestijd: 6 minuten

De lessen van de nieuwe uitbraken (en ongevaccineerden hoeven niet naar een eiland)

Ondanks de QR-code

Gisteren kreeg ik twee berichten doorgestuurd met de opmerking “een ondersteuning voor datgene wat je de afgelopen weken op je site hebt beweerd”.

Het ene bericht betreft een koor uit Groesbeek, die bezig is met een afscheidstournee, omdat ze al op leeftijd zijn. Er waren circa 150 mensen aanwezig en de controle op de QR-code was uitgevoerd. Inmiddels blijken al 20 personen positief getest te zijn.

De lessen van de nieuwe uitbraken (en ongevaccineerden hoeven niet naar een eiland) - 24747

En dit was het andere bericht:

De lessen van de nieuwe uitbraken (en ongevaccineerden hoeven niet naar een eiland) - 24749

Naast de ouderen zouden ook een deel van de begeleiders besmet zijn geraakt.

Met QR gecontroleerd

En ook dit bericht uit Meerssen heeft een vergelijkbare inhoud. Na een feestmiddag voor 180 senioren in het gemeenschapshuis is er ook een uitbraak geweest. Ook daar werd met de QR-code gecontroleerd. Later ontstond er ook een uitbraak in een zorginstelling waarvan de bewoners ook bij die feestmiddag aanwezig waren.

Dit zijn berichten in lijn van dat bericht van het Café in Zutphen waar ondanks het controleren op de Coronapas diverse gevaccineerde aanwezigen ook besmet zijn geraakt, dit omdat één van de gevaccineerde aanwezigen blijkbaar het virus had.

In de eerste twee artikelen wordt wel vermeld dat de positief geteste personen niet erg ziek zijn geworden, dat zou te danken zijn aan het feit dat ze gevaccineerd waren. De uitbraken in Meerssen leidden – direct of indirect- wel tot drie ziekenhuisopnames.

Daarnaast lezen we weer steeds meer artikelen van uitbraken in zorginstellingen, zoals deze. Ook daar wordt dan vermeld dat zorgverleners ook geïnfecteerd zijn geraakt. Plus dat daar meer sprake is van erg ziek zijn en overlijdensgevallen.

Dit zijn de bevestigingen van datgene wat we in de afgelopen tijd hebben geconcludeerd.

1. Coronapas = schijnveiligheid

Allereerst blijkt uit deze voorbeelden heel duidelijk dat de Coronapas met de QR-code slechts schijnveiligheid biedt. Doordat gevaccineerden ook geïnfecteerd kunnen raken en anderen kunnen besmetten werkt de Coronapas juist contraproductief. Zeker bij de oudste leeftijdsgroepen biedt de vaccinatie geen of nog maar weinig bescherming tegen infectie. (Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat van de positief getesten boven de 70 jaar inmiddels rond de 85% volledig gevaccineerd is). De bescherming tegen ziekenhuisopnames zou er nog wel zijn, maar – ook uit de cijfers in België – kan je concluderen dat die ook aan het afnemen is.

2. Infecties van gevaccineerden

Er zijn twee redenen waardoor aanwezigen die gevaccineerd zijn, toch geïnfecteerd raken. Allereerst neemt de bescherming tegen infectie van gevaccineerden af, naarmate het langer geleden is dat men gevaccineerd is. Niet alleen is dat bij de ouderen nu eerder het geval dan bij jongeren (want die zijn vooral in de periode januari-mei gevaccineerd). Maar ook neemt de bescherming bij ouderen sneller af in de tijd dan bij jongeren.

In de tweede plaats is er de kwestie van de grote impact van de virale doses. Naarmate men meer en langer het virus inademt, is de kans dat men (toch) geïnfecteerd raakt groter. Hier heb ik dat uitgebreid beschreven. Dus als je met een groep ouderen een langere tijd in een ruimte met slechte ventilatie aanwezig bent, waarbij één of meer aanwezigen het virus in de lucht brengen, dan biedt de vaccinatie sowieso minder bescherming. (En het hoeven geen ouderen te zijn, zoals ook de Dansavond in het cafe Camelot in Zutphen heeft laten zien. Daarbij heeft men waarschijnlijk ook  luid gesproken of in iemand’s oor getetterd om boven het geluid van de DJ uit te komen).

3. Nalaten van het scheppen van een veilige omgeving

Noch bij de overheid, noch bij de bevolking, staat het scheppen van een veilige omgeving hoog op de agenda. Pas op 11 oktober werd door VWS de “handreiking ventilatie” gepubliceerd. Maar als je die leest, dan besef je al dat de tekst opgesteld is met de handrem erop.  Als vijfde punt staat er “Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is”.

Besef daarbij dat een veilig binnenklimaat in onze regio met name van groot belang is vanaf het moment dat de temperaturen gaan dalen onder de 15 graden tot het moment dat ze daar weer bovenuit gaan komen.

Ik heb doorgaans een CO2-meter bij me op plekken waarvan ik denk dat het nodig is om die meting te doen. Maar dan merk ik vrijwel steeds dat noch de aanwezigen, noch degenen die verantwoordelijk zijn voor de ruimte, beseffen wat er gemeten wordt en wat een hoge waarde in feit betekent.

Bij een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs was ik vorige week drie uur aanwezig. In een mooi, nieuw gebouw, in een zaal voor 100 studenten. Ramen konden niet open, de toegangsdeur wel. Die werd na drie kwartier opengezet. De gehele bijeenkomst was de waarde rond de 1500 PPM, alleen tijdens de pauze van een half uur niet. Bij een waarde van 1500 ppm ademen de aanwezigen circa 3% uitgeademde lucht van de andere aanwezigen in.

De lessen van de nieuwe uitbraken (en ongevaccineerden hoeven niet naar een eiland) - 24751

Relevante meting

Het was kenmerkend dat noch de studenten, noch de staf wist dat deze meting relevant was en dat terwijl men toch alweer ruim een maand onderwijs ter plekke geeft. Maar ook dat blijkbaar de verantwoordelijken voor het ventilatiesysteem in het nieuwe gebouw het ventilatie-systeem niet zo had afgesteld dat de aanvoer van frisse lucht vanuit de apparatuur duidelijk hoger was. Het feit namelijk dat het CO2-niveau na een tijdje stabiel bleef, betekende wel dat er een aanvoer was van frisse lucht via het systeem. Want anders neemt het CO2-niveau alleen maar toe. Maar wel te weinig frisse lucht.

En ja, het advies van de overheid is immers “gebruik een CO2-meter als die aanwezig is” en die was er niet in dat gebouw, dus hoef je die ook niet te gebruiken.

Het is duidelijk: men laat op geen enkele manier de urgentie zien van het scheppen van een veilig luchtklimaat in ruimtes.

Maar het is de schuld van de ongevaccineerden

Terwijl men dus een maatregel invoert middels de Coronapas en geen echte aandacht schenkt aan het scheppen van veilige ruimte, zien we dat bij de start van de herfst het aantal positief getesten sterk stijgt. De toename van de ziekenhuisopnames zit vooral in de groep ouderen, zoals in België en in Nederland blijkt. En dat zijn ook nog in (ruime) meerderheid gevaccineerden.

Zeker, als die groep ouderen niet was gevaccineerd, zouden het beduidend meer ziekenhuisopnames zijn geweest, maar dat is op dit moment niet het punt. We staan immers weer aan de vooravond van maatregelen omdat de ziekenhuisopnames (en dat zijn dus vooral die van ouderen) weer aan het stijgen zijn. Maatregelen die dinsdag aangekondigd worden zullen vrijwel zeker tot april/mei volgens jaar gehandhaafd blijven!

Wat de maatregelen zullen worden, weet ik nog niet, maar ik verwacht in ieder geval de volgende:

  • Men zal de Coronapas niet afschaffen. Integendeel, die zal nog meer worden ingezet.
  • Men zal ook nu niet een ingrijpend programma aankondigen rondom het veilig maken van binnenruimtes. En ook niet aan de bewustwording bij het publiek dat men daar ook zelf aandacht aan moet schenken.
  • Men zal de schuld van het nemen van deze maatregelen vooral leggen bij de ongevaccineerden.

De grote vraag is in welke mate men bij de maatregelen ook nog stappen onderneemt, die specifiek de ongevaccineerden zal betreffen. De geesten zijn al rijp gemaakt door De Jonge, het RIVM en de media, dat het aan de ongevaccineerden is te danken dat we in deze situatie zijn geraakt. En niets is dan te gek om als voorstel te bespreken. Het dieptepunt was de suggestie van Ab Osterhaus bij Op1 om alle ongevaccineerden naar een eiland te verplaatsen. Dat hij zijn variant van de Goelag Archipel opperde was al te gek voor woorden (ik besef dat het blijkbaar zijn natte droom is, maar je natte dromen spreek je doorgaans toch niet uit op tv). Maar dat hij amper tegenspraak kreeg, is iets wat eigenlijk symboliseert hoever we al zijn weggezakt sinds maart 2020, waarbij de angst regeert.

Niets gedaan om zorgcapaciteit uit te breiden

Terwijl er ondertussen niets is gedaan om onze zorgcapaciteit uit te breiden (luister naar Marcel Levi die bij Sven Kockelmann uitlegt hoe je dat ondanks gebrek aan personeel toch kan doen) en het aantal opnames per dag  per ziekenhuis met Covid-19 afdelingen nog geen 2 is, zullen we in ons leven in de komende zes maanden, (wederom) beheerst worden door de maatregelen die aangekondigd worden en het aanhoudend nieuws over de druk op de zorg en het wangedrag van de bevolking, die zich niet goed aan de maatregelen houden (en degenen die zich nog steeds niet laat vaccineren).

Als je tijd hebt, luister dan naar dit interview met Prof. Jay Bhattacharaya van Stanford University, die al in maart vorig jaar aangaf dat we in onze aanpak ons volledig zouden moeten richten op de kwetsbaren/ de ouderen. En dat hebben we dus niet alleen nagelaten, maar we hebben ondertussen ook grote schade aangericht aan een reeks van andere zaken, zoals hij dat beschrijft. Met inmiddels een steeds heftigere tweestrijd tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Een situatie die helaas zal blijven voortduren en weer nijpender wordt.

U heeft zojuist gelezen: De lessen van de nieuwe uitbraken (en ongevaccineerden hoeven niet naar een eiland).

Steun onze site met af en toe een (kleine) donatie. Klik hier.  Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.