Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Gedachten na de zoveelste Persconferentie (28-5-2020)

Gedachten na de zoveelste Persconferentie (28-5-2020) - 20518
Samenvatting van het artikel

Naar aanleiding van de nieuwste persconferentie een aantal gedachten over het feit dat men blijkbaar in 15 maanden nog weinig geleerd heeft.

Lees volledig artikel: Gedachten na de zoveelste Persconferentie (28-5-2020)

Leestijd: 4 minuten

Gedachten na de zoveelste Persconferentie (28-5-2020)

Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond kan ik wel acht verschillende nieuwe artikelen schrijven (of verwijzen naar meer dan 300 inmiddels geschreven artikelen). Maar ik wil volstaan met een serie korte opmerkingen met als verbindend thema: “Hebben ze dan zo weinig geleerd in die afgelopen 15 maanden??”.

Handen wassen???

Hoe zielig (en veelbetekenend) is het, dat je op 28 mei 2021 nog je persconferentie geeft met de voor Gedachten na de zoveelste Persconferentie (28-5-2020) - 20516jou blijkbaar drie belangrijkste maatregelen tegen Covid-19, met als eerste “handen wassen”! Een maatregel, waarvan inmiddels in veel landen al meer dan 9 maanden wordt onderkend, dat het vrijwel geen enkele bijdrage levert tegen de verspreiding van Covid-19. (Zelfs Maarten Keulemans van De Volkskrant heeft het inmiddels op 24 mei jl. opgeschreven).

Het vervangen van dit bordje door een ventilatie-symbool zou getuigen van open staan voor “voortschrijdend inzicht”. Maar dat is blijkbaar iets waar noch de regering, noch het RIVM toe in staat is of bereid is.

Vaccinatiegraad

Het is tenenkrommend hoe krampachtig men de gunstige ontwikkeling van de cijfers volledig wil toeschrijven aan vaccinatie. Met dank aan @YorickB (=Yorick Bleienberg) is goed te zien hoe de ontwikkelingen zijn naar de leeftijdsgroepen. Als je naar die twee grafieken kijkt en er gemakshalve van uitgaat dat onder de 50 jaar de vaccinatiegraad laag is en boven de 70 jaar hoog, dan zie je dat bij de ziekenhuisopnames de vaccinatie een duidelijk bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van die ziekenhuisopnames. En bij het verloop van de besmettingen tot nu toe een kleine bijdrage.
Gedachten na de zoveelste Persconferentie (28-5-2020) - 20510

Het weer

In april vorig jaar was het weer veel gunstiger dan dit jaar (warmer, meer vocht in de lucht). Het gunstiger weer (waardoor het virus veel minder lang in de lucht kan blijven zweven) startte dit jaar bijna een maand later dan vorig jaar. Veruit de belangrijkste verklaring voor het snel dalen van het aantal positieve testen komt door het weer. (Maar als je dat erkent – nietwaar Prof. Van Dissel? Dan moet je impliciet ook erkennen dat aerosolen heel belangrijk zijn bij de verspreiding. Dus doe je dat met name binnensmonds en schrijf je vrijwel alles toe aan vaccinaties).

Positieve testen

Bij dalende aantallen positieve testen, zoals we die meemaken, is het bewezen (zie de cijfers in Madrid daarover) dat het aandeel mensen dat niet meer besmettelijk is en dat positief wordt getest, fors stijgt. In Madrid was dat rond twee derde van het aantal positief getesten. Dat zal in Nederland niet anders zijn. (En het is nog steeds heel erg dat we bij de overzichten van het aantal positief getesten geen informatie krijgen over de Ct-waarde; een indicatie of men op dat moment nog besmettelijk is). Dus het aantal mensen dat nog anderen kan infecteren is beduidend lager dan uit de positieve testen per dag blijkt.

Onderwijs

Bij het openen van het voortgezet onderwijs, is wederom geen expliciete aandacht geschonken om te zorgen dat het CO2 niveau in de lokalen onder een bepaald minimum blijft. En met apparatuur (voor luchtvochtigheid en luchtfiltering) lokalen zo veilig mogelijk te maken voor leerlingen en leraren. Ook dat is mede te danken aan de koppigheid van Van Dissel en kompanen om de aerosole verspreiding als dominante verspreidingsweg te erkennen.

Les uit Texas m.b.t. EK

Nog steeds lijkt niemand in Nederland te willen kijken naar wat er in Texas is gebeurd, nadat men op 7 maart alle maatregelen stopte. Men nam die beslissing toen alle kerncijfers op dat moment duidelijk ongunstiger waren dan de Nederlandse nu. Daarna zijn de cijfers verder gedaald. Maar bij het afschalen kijken we niet over de grens, maar alleen naar de RIVM-modellen.

Op 5 april was er in Dalls-Ft.Worth een honkbalwedstrijd met meer dan 38.000 bezoekers. Daarna was er geen duidelijke groei van het aantal besmettingen. Terwijl de cijfers in Nederland nu (en in juni nog meer) duidelijk gunstiger zijn dan toen in Texas, zullen er ook in juni maar een beperkt aantal mensen naar het stadion mogen komen bij de EK-wedstrijden.

Buitenlucht

De regering (zoals Hugo de Jonge) en het OMT willen nog steeds niet onderkennen/toegeven hoe verspreidingen verlopen. Dat dit het best gesymboliseerd wordt door hun weerstand om in de buitenlucht mensen op grote videoschermen naar de EK-wedstrijden te laten kijken. Met de verwijzing naar Koningsdag door Premier Rutte bij de persconferentie, werd dat het best gesymboliseerd.

Allereerst bleek uit onderzoek door de GGD in Amsterdam minimaal 81% van de besmettingen in clusters binnenshuis gebeurd te zijn. Daarnaast is het zeker dat half juni het aantal aanwezigen dat op dat moment nog anderen kan besmetten naar schatting nog maar een kwart tot een derde is van het aantal dat er op Koningsdag was.

Het gevolg is dat het verbieden van het kijken in grote groepen buiten naar de EK-wedstrijden tot meer extra besmettingen binnen zal leiden, dan er buiten zouden gebeuren als daar wel grote schermen worden neergezet!!!

Wakker worden uit de hypnose

Als we als bevolking niet wakker worden uit de hypnose waarin we gebracht zijn,
– een hypnose waarin we  overal 1,5 meter moeten houden,
– waarin grote groepen bij elkaar buiten gevaarlijk zijn,
– waarin louter vaccinaties ons en ook de kinderen zullen redden,
– en waarin de leden van het OMT veel weten over de verspreidingswijzen van het virus (terwijl dat niet zo is, ze weten veel over hoe het virus zich verspreidt in een lichaam en hoe je dat moet bestrijden),
dan zullen we ook in de zomer en het najaar nog steeds gevangenen blijven van het RIVM en OMT.

U heeft zojuist gelezen: Gedachten na de zoveelste Persconferentie (28-5-2020).

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Blijf deze website steunen om de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen en wel gebruik te maken van kennis en ervaring, die buiten Nederland is opgedaan. Klik hier voor een kleine donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665