Naar een intelligent mondkapjesbeleid

Die mondkapjes gaan er komen.

Drieëneenhalve maand geleden, op 31 maart en 6 april, schreef ik twee blogs waarin ik bepleitte om direct mondbescherming buitenshuis te gaan dragen. Met name om ervoor te zorgen dat je anderen niet zou besmetten.

Maar net zoals prof. Van Dissel vond dat bij zorginstellingen mondkapjes niet noodzakelijk waren (welke opvatting tijdens de driedelige serie van Nieuwsuur met de grond gelijk gemaakt is) was hij ook faliekant tegen mondbescherming buiten de zorg. Meerdere keren zei hij tijdens de informatiesessies met de Tweede Kamer dat het juist een negatieve werking zou hebben: “geeft schijnzekerheid”.  Een opvatting die vervolgens Trouw werd herhaald (ook weer zo’n mantra)  door onze beleidsmakers en bestuurders.

Gisteravond interviewde Nieuwsuur prof. Cowling uit Hong-Kong en die maakte ook van deze opvatting van prof. Van Dissel (en RIVM/OMT) gehakt. (Kijk hier, vanaf 17:27 minuten).

De blinde paniek die sinds afgelopen dinsdag in de media is uitgebroken, omdat we onder de 12.000 geteste Nederlanders op één dag bijna 1,5% besmettingen hebben gevonden (de week ervoor was dat rond de 1,0%), is nu ook overgeslagen naar de politiek. Mede door nieuwe onderzoeken rondom de aerosols vanuit Twente en de maatregelen in landen om ons heen, staan de mondkapjes ineens hoog op de agenda.

Je kunt ook voorspellen wat er gebeurt. Het duurt niet meer zo lang voordat we hier ook een mondkapjesverplichting krijgen. Je kunt ook voorspellen wat prof. Van Dissel c.s. dan zal zeggen: “De 1,5 meter is voldoende om je te beschermen, maar als mensen zich er steeds minder aan houden, dan moeten we ze maar verplichten om mondkapjes te dragen.” “Pak ze bij de kladden” zoals prof. Marion Koopmans het ook gisteren zei.

 

Maar doe het dan intelligent!

In principe is het dragen van mondkapjes op plekken en momenten waar er echt een risico is om besmet te worden of anderen te besmetten, een goede aanpak. Maar de cruciale termen in deze zin zijn “plekken” en “momenten”.

Toen ik alleen al gisteren de nieuwsberichten volgde, hield ik mijn hart vast.  Alvorens ik dat gevoel uitleg en met een voorstel kom tot een goede aanpak, wil ik even de meest wijze woorden memoreren die ik gisteren gehoord heb. Ze waren van professor Gommers:

Ik hou mijn hart vast omdat ik merk dat er voorgesorteerd wordt op maatregelen, die zowel een complete overkill zullen zijn met fors nadelige gevolgen voor allerlei facetten van de economie en samenleving, als ineffectief zullen zijn om in het najaar de besmettingen heel laag te houden.

Het beleid wordt helaas aangestuurd door twee componenten die op zichzelf al de oorzaak zijn van het mislukken op termijn. Namelijk “de handhaafbaarheid” en “de persoonlijke opvattingen van Van Dissel en het OMT”.

Ik zal beide kort uitleggen:

 • “De handhaafbaarheid”:  vaak is door bestuurders gesteld dat de regels die er zijn heel simpel moeten zijn, zodat ze makkelijk door ordebewakers (politie en BOA’s) gehandhaafd kunnen worden. Plus dat ze dan makkelijker door de bevolking kunnen worden onthouden. Deze top-down benadering miskent dat we inmiddels in 2020 leven en niet in 1920.

Ik ben al heel lang voetbalscheidsrechter. In het afgelopen seizoen floot ik nog eerste elftallen in de 4de klasse van de KNVB. Ik heb altijd geprobeerd spelers serieus te nemen en met respect te behandelen. Ik had alle machtsmiddelen tot mijn beschikking om de spelers te laten doen wat ik vond dat ze moesten doen. Maar als jij uitstraalt dat je iemand serieus neemt en met respect behandelt, dan krijg je dezelfde behandeling terug en hoef je die machtsmiddelen amper te gebruiken.

Door de bevolking wel serieus te nemen en met logische maatregelen te komen, die ook niet primair van “straffen”  uitgaan als je niet doet wat je hoort te doen, maar vooral inspeelt op iemands verantwoordelijkheidsgevoel, dan zal het juist beter en makkelijker gaan.  Dat is ook de essentie van de boodschap van prof. Gommers.

 • “De persoonlijke opvattingen”:  de wetenschappelijke basis van veel van wat WHO/RIVM/OMT zegt is behoorlijk wankel. Dat geldt niet alleen voor de opvattingen van Van Dissel c.s. over mondkapjes. Maar ook ten aanzien van andere zaken. Ik heb er heel vaak over geschreven. Zo wordt het belang van grote druppels bij besmetting zwaar overschat. En wordt het belang van aerosols bij besmetting in besloten ruimtes zwaar onderschat.

Daarbij weigert men ook van nieuwe onderzoeksresultaten te leren, waaruit gebleken is wat veel minder voorkomt dan gedacht (zoals besmetten via oppervlaktes en het besmet raken in de buitenlucht) en wat veel gevaarlijker is dan gedacht (het langdurig inademen van aerosols in besloten ruimtes). Die onderzoeksresultaten worden niet meegenomen in het beleid.

Maar ook leert men niet van ervaringen in het buitenland. Namelijk dat mondbescherming in openbaar vervoer en in vliegtuigen, ook als men geen 1,5 meter houdt, niet geleid heeft tot toename van het aantal besmettingen op die locaties. Daarnaast wil de overheid ook geen real-life testen uitvoeren, zodat we lessen leren over wat wel en wat niet tot meer besmettingen leidt. (Bijvoorbeeld door onder strakke condities en begeleiding bepaalde buiten- en binnenevenementen te organiseren voor jongeren, ondanks initiatieven daartoe vanuit die sector).

Daarnaast is het natuurlijk ook te gek voor woorden dat we, terwijl er grote verschillen waren/zijn ten aanzien van het aantal besmette personen per regio, we overal dezelfde maatregelen hebben genomen. In Groningen was de situatie voortdurend veel gunstiger dan in Noord-Brabant. Toch waren daar de maatregelen vrijwel identiek aan die in Noord-Brabant.

 

Uit dit alles moeten we lering trekken.

Door niet weer generieke maatregelen te nemen, die ook nog gestapeld worden op de maatregelen die er al zijn (maar slecht worden opgevolgd), maar door een intelligente aanpak.

Een aanpak die de kans op besmettingen laag houdt, de maatschappij (economische en sociaal) zoveel mogelijk overeind houdt en door het overgrote deel van de bevolking gedragen wordt. Niet uit angst, maar vanuit de overtuiging dat ze daarmee andere mensen en zichzelf in Nederland het beste helpen. Plus dat het componenten heeft die werken met belonen, in plaats van bestraffen.

 

Naar een gedifferentieerde aanpak

Op deze plek heb ik die aanpak al beschreven, die je als individu kunt aanhouden. Hieronder mijn advies aan de Nederlandse bestuurders om op een intelligente wijze met deze crisis om te gaan (en daarbij niet langer blind te varen op RIVM en OMT):

A. Als in een regio vrijwel geen besmettingen zijn, dan zijn de risico’s om besmet te worden veel kleiner dan als er veel besmettingen zijn. Pas daar het beleid op aan. En zorg dat de bevolking in die regio er dus ook belang bij heeft dat het aantal besmettingen laag blijft!

Mijn voorstel is om het land te verdelen in de 26 veiligheidsregio’s  (of een verdeling in nog meer regios’s). We kennen dan drie kwalificaties: Groen, Oranje en Rood.  Via NL-Alert krijg je de melding of de kwalificatie in jouw regio is aangepast.

Bij de kleurencodering gaat het dan niet om het aantal besmette personen in die regio, want dat hangt samen met het aantal testen dat uitgevoerd worden, maar het aantal ziekenhuisopnames van mensen die corona hebben opgelopen.

Bij ieder van die drie kwalificaties past een pakketje aan maatregelen die u verderop ziet.

 

B. Omdat de kans op besmetting in de buitenlucht vrijwel nul is, worden daar de maatregelen losgelaten. Wel krijgt men het advies om voorzichtig te zijn.

 

C. In het openbaar vervoer in het hele land blijven de huidige regels rondom mondbescherming gehandhaafd. Ongeacht welke regio het is. Wel zullen de openbaar vervoer organisaties ervoor zorgen dat er maximale ventilatie in hun vervoermiddelen aanwezig is.

 

D. Ten aanzien van binnenruimtes wordt het Deltaplan Ventilatie zo snel mogelijk uitgevoerd. Dat houdt in dat binnenruimtes (zorginstellingen, scholen, kantoren, winkels, sportaccommodaties, theaters, bioscopen, restaurants, cafe’s, fitnessruimtes, beurshallen, etc.) een kwalificatie moeten krijgen of ze coronaproof zijn of niet.

Dat zal voor een groot deel van die binnenruimtes wel in de komende maanden kunnen lukken, en voor een ander deel niet (maar die hebben een incentive om dat wel te gaan realiseren). Er komt financiële steun van de overheid voor die ruimtes waar behoorlijke bedragen moeten worden geïnvesteerd om de situatie in orde te krijgen.

Dit bovenstaande kunnen we combineren tot een overzicht, waarbij we wel op een intelligente wijze met mondbescherming omgaan.

Mondkapjes, maar dan wel terug naar de 1 meter

Er is echter nog een heel belangrijk punt om mee te nemen, alvorens ik dat overzicht geef. Ik was vorige week in Italië, in de buurt van Pisa. Daar moeten mondkapjes gedragen worden in besloten ruimtes (zoals winkels, openbaar vervoer en restaurants). Buiten en op het strand (gelukkig) niet, hoewel er wel mensen zijn die dat vrijwillig doen.

In Italië houden ze 1 meter afstand en niet 1,5 meter!

Als we naar het aantal nieuwe besmettingen per dag kijken dan zien we al een hele tijd in Italië vrij stabiel 200 nieuwe besmettingen per dag. Omdat Italië 60 miljoen inwoners heeft, zou dat naar Nederlandse verhoudingen 60 nieuwe besmettingen per dag zijn…..

Als je naar het aantal dagelijkse testen kijkt in Italië, dan zien we dat ze daar per dag per miljoen inwoners zelfs wat meer testen dan in Nederland (rond 700 in Italië en in Nederland was dat tot en met vorige week rond de 600).

Gemiddeld scoort Italië bij de testen al wekenlang stabiel rond de o,5% besmette personen. Dat waren ook de cijfers van Nederland toen we er heel tevreden mee waren. Het aantal doden per dag schommelt in Italië (als je het naar de Nederlandse verhoudingen zou verplaatsen) 2.

De conclusie is eenvoudig te trekken: als we in Nederland inderdaad overgaan om mondbescherming in binnenruimtes te gaan dragen, dan kunnen we dus ook overstappen naar de 1 meter afstand die in Italië wordt aangehouden, in plaats van de 1,5 meter.

Er zullen heel wat stickers moeten worden overgeplakt, maar het geeft ook letterlijk en figuurlijk de Nederlanders en de economie meer ruimte!

 

De intelligente aanpak voor een land in de 21e eeuw

 

Als we dit bovenstaande met elkaar combineren krijgen we de volgende verdeling ten aanzien van de maatregelen, de regio’s en de kwalificatie:

Dit is een aanpak die goed uit te leggen is en die mensen ook een incentive geeft om zich aan maatregelen te houden. Als de regio namelijk groen is of groen blijft dan levert dat voordelen op, omdat er minder restricties zijn. Degenen die zich niet aan de maatregelen houden, kunnen dan zorgen dat voor de hele regio de situatie verslechtert.

Deze aanpak geeft ook een incentive aan exploitanten van binnenruimtes om te zorgen dat die ruimte coronaproof is. In regio’s waar het geel of groen is heeft het een duidelijk voordeel om een ruimte te exploiteren die wel coronaproof is.

Ook biedt het de bevolking handvaten.

 

Daarnaast beveel ik aan diverse tests uit te voeren om te bezien wat nu wel of niet goed werkt.  Verdere onderzoeken zouden best nog eens heroverwegingen kunnen opleveren ten aanzien van die strikte regels rondom afstand houden. Wat ik uit de literatuur haal is dat het risico om besmet te worden doordat je niet op afstand bent, alleen het geval is als je met gezichten naar elkaar toe praat (of hoest/niest). Niet alleen door druppels (die kunnen je eigenlijk alleen treffen binnen 50 centimeter), maar ook door aerosols op langere afstand. Maar dat wordt pas problematisch als het gesprek een tijdje duurt.

Hoe meer we daarvan weten, hoe specifieker we vervolgens dan maatregelen kunnen nemen, zodat deze tabel aangepast kan worden op basis van die ervaringen.

 

Dit is mijn voorstel om op een intelligente manier maatregelen te nemen die ons ook door de winter helpen. Een aanpak die vooral uitgaat van het belonen van het positieve, en niet van het bestraffen van het negatieve. Waardoor je ook een beroep kunt doen op mensen ten aanzien van hun verantwoordelijkheid voor anderen. En mensen elkaar daarop makkelijker kunnen aanspreken.

Een aanpak die hoort bij een volwassen samenleving anno 2020.

164 antwoorden
  • Inge Gerritsen
   Inge Gerritsen zegt:

   Helemaal mee eens: Een prima stuk. Helder, logisch èn met name een positieve stimulans aanreiken (ipv de huidige negatieve benadering).

   Beantwoorden
 1. Ruud
  Ruud zegt:

  Klinkt als goede aanbevelingen. Ik zie vooral de verdeling binnenshuis en buitenshuis als zeer belangrijk.

  Mensen zijn de maatregelen zat, en als we zoals Aboutaleb/Halsema graag willen buiten mondkapjes moeten gaan dragen dan zal die weerstand verder toenemen. Juist terwijl het binnen dragen een stuk belangrijker is.

  Door het beleid aan te passen en de maatregelen buiten te versoepelen zullen deze veel meer worden geaccepteerd en zal ook het subjectieve welzijn voor grote groepen mensen veel hoger zijn. Ook kunnen mensen de maatregelen “ontsnappen” door naar buiten te gaan. En ja, misschien wordt een klein aantal mensen hierdoor buiten besmet, maar de baten zijn volgens mij véél groter.

  Deltaplan ventilatie lijkt me ook slim. Sowieso goed en gezond om gefilterde lucht te hebben, de filters die het virus filteren, filteren ook fijnstof uit de lucht. Omdat veel ruimtes nog niet coronaproof zijn zou ik de komende tijd echter overal 1 meter + wel mondkapjes invoeren. Voor ruimtes die geschikt zijn kan er evt. een speciaal label komen wat het bedrijf zelf moet plaatsen, waarop de eisen staan, evt. afhankelijk van de veiligheidsregio. Burgers hoeven dan zelf geen kleurcodes bij te houden. Een sticker in een bedrijf zegt bijvoorbeeld “geen mondkapje nodig hier, wel 1 meter afstand”.

  Op die manier hou je het heel simpel:
  – buiten geen restricties
  – binnen standaard 1m + mondkapje
  – indien sticker aanwezig: instructies sticker volgen

  Beantwoorden
 2. Dima
  Dima zegt:

  Korte vraag voor tijdens de winter. De temperatuur buiten zal dalen, dus automatisch de lucht droger en dus minder luchtvochtigheid. Hierdoor kan het virus zich makkelijker door de lucht verspreiden buiten in de winter. Welk effect heeft een heater op dat virus (bijv. op terras, op evenementen, bijeenkomsten)?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Buiten zou de ventilatie nog steeds ruim 99% dekkend zijn. En een heater verhoogd zelfs de stroming in de lucht en maakt binnen het stralingsberijk ook nogeens de evt eiwit mantels stuk.

   Beantwoorden
 3. Jaap
  Jaap zegt:

  Sorry, Marcel, ik zie heel veel cijfers en taal, maar ik zie in je blog toch vooral je ego. Misschien mijn zwakte – akkoord – maar mijn ervaring is dat ‘denkers’ zelden het totale spectrum overzien.

  Beantwoorden
  • Mark
   Mark zegt:

   Dus op dit hele betoog kun jij alleen iets zeggen over het ego van meneer de Hond?

   Voor mijn part is ‘ie de grootste narcisist ter wereld. Tot nu toe houden zijn argumenten steek en zijn ze onderbouwt. Dat kan ik van het RIVM en het OMT niet zeggen. Die willen naar 0 op de Coronameter met de verkeerde maatregelen en alle neveneffecten van dien.

   Beantwoorden
  • madeleine ingenhousz
   madeleine ingenhousz zegt:

   beste Jaap, misschien moet je gewoon een beetje beter je best doen om het stuk te lezen. werkelijk te lezen. Of is het wellicht gewoon te moeilijk voor je? Dat zou bijzonder sneu zijn. Schrijf bv even een samenvatting, dan blijkt er toch echt veel inhoud te staan, precies waar het om gaat. sterkte en succes!

   Beantwoorden
 4. Alfred
  Alfred zegt:

  Ik denk dat Maurice zeker gelijk heeft over die kleine druppels (zoals ook vele andere zoals bijvoorbeeld dr osterholm) en zijn onderzoek is echt goed.

  Maar die grote druppels wil ik nog niet helemaal uitsluiten zonder bewijs dat ze echt geen rol spelen want die hebben we nog niet keihard vind ik.

  Dus in corona-proof ruimtes wel mondkapje en 0,5m afstand bewaren want al kan je er 1 leven redden dan ben ik al voor.

  Maar wat ik voorstel is helemaal niet zo drastisch en zou denk ik echt corona kunnen stoppen:
  – corona proof maken ruimtes zoals ok Maurice voorsteld
  – mondkapjes om binnen en buiten als je de drukte (binnenstad) in gaat en niet zeker weet of je makkelijk afstand kan houden. Maar als je in de bossen loopt hoeft dat mondkapje bijvoorbeeld niet maar wel 1,5m afstand houden.
  – testen op corona moet veel makkelijker vanaf huis (want je schijnt niet zo diep je neus/keel in te hoeven) als je al de minste klachten hebt maar ook gewoon massaal (met snel resultaat binnen 1 dag door naar een website gaan en je unieke code invoeren) mensen testen nu
  pool-testen steeds meer terrein begint te winnen zodat we echt goed plaatje hebben waar er nu besmettingen zijn.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Zelfs als grote druppels een rol spelen naast de kleine druppels, is handelen op de grote druppels zinloos, omdat de kleine druppels blijven handelen in het preventiedomein van de grotedruppels. Pas als de invloed van de kleine druppels door goede ventilatie afneemt tot nagenoeg nihil, hebben maatregelen op de grote druppels nut, maar dan komt de besmettingsgraad waarschijnlijk al zo laag te liggen dat het renderment verwaarloosbaar gaat zijn.

   Beantwoorden
  • Rik
   Rik zegt:

   We kunnen niet alle levens redden. We hebben ook nooit gestreefd naar nul influenza doden. We moeten accepteren dat er een nieuw virus onder ons is en gelukkig is het niet veel gevaarlijker dan influenza en treft het daarnaast voornamelijk verzwakte oude mensen. Het is iets dat bij het leven hoort. Als je oud bent en verzwakt neemt ook je afweer af. Dat weten we al heel lang. Laat deze mensen zelf kiezen hoe ze met deze nieuwe situatie omgaan. Ze zijn letterlijk oud en wijs genoeg. Sommigen zullen in zelf quarantaine gaan. Anderen zullen nog op pad gaan om nog een beetje van het leven te genieten. De hele wereldbevolking isoleren is en te voorzien van mondkapjes is bizar. Het is ingegeven door irreële angst voor hun eigen leven. Maar kost meer jonge levens dan Corona. Denk aan honger, depressie, verslaving, etc. Daarnaast kost het huidige beleid ongelofelijk veel geld, dat beter ergens anders in de zorg besteed had kunnen worden. Denk aan TBC dat jaarlijks 1,5 miljoen doden kost, waaronder veel jonge kinderen.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Goed betoog Rik. Ben het met je eens. De fixatie op voorkomen is te ver doorgeslagen. We zouden beter kijken naar, herstel, nazorg en het inperken van de gevolgen.

    Beantwoorden
 5. Jillis
  Jillis zegt:

  Goed plan.
  Misschien moeten we het alleen wel implementeren wanneer het nodig is.
  Het hele land staat weer op zijn kop om niks.
  We zouden het virus toch laten rondgaan.
  Nu hebben de jongeren het die er geen last van ondervinden. Goed toch??
  Signaal waarde ziekenhuis opnames is 40.
  We zitten nu op 1,3.
  Die R0 zegt op het moment helemaal niks en het aantal besmettingen ook niet.
  Ik hoop dat Maurice daar nog een blog aan gaan besteden.
  De wijsheid omtrent mondkapjes begint langzaam in te dalen bij de experts. Maar mondkapjes hebben ook nadelen.
  Begin dan als je blieft met deltaplan ventilatie.
  Ondertussen tikt de sterfte en het leed door de maatregelen gewoon door.
  Dat zouden ze ook moeten gaan bijhouden. Dan wordt t pas echt triest.
  Er is een medicijn in de maak wat voor 80 procent werkt. Veel beter gaat het met een vaccin niet worden lijkt me.
  We kunnen niet iedereen redden.
  Jammer genoeg is het medicijn nog niet bij de NOS en het kabinet bekend.
  En ik ben zelf bang dat we eerder gaan vaccineren en de 1,5 m en de mondkapjes en de evenementen en de boetes en de ….
  Laat dit medicijn als je blieft werken.

  https://www.scientias.nl/nieuw-coronamedicijn-lijkt-kans-op-ernstig-ziekteverloop-enorm-te-verkleinen/

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Mee eens, de belasting moet correleren met het risico, om zijlingse schade te beperken. Bovendien moet het immuunsysteem geprikkeld blijven om al het bekende ook te kunnen weerstaan.

   Sowieso gaat het risico profiel in de tijd toch al omlaag.

   Beantwoorden
 6. Peter
  Peter zegt:

  Bij Binnen + Coronaproof EN code rood zou ik verwachten: OF een mondkapje OF 1 meter.
  Dat is lastig te controleren, maar zoals Maurice ook zei: het is een aanbeveling. Geen wet! Ga uit van de intelligentie en verantwoordelijkheid van mensen. Als bv. een café eigenaar het anders wil mag hij die keuze natuurlijk wel maken en handhaven.

  Beantwoorden
 7. Dekwaadsteniet
  Dekwaadsteniet zegt:

  Weer een mooi staaltje logica. Wanneer komen de gezagsdragers tot bezinning?
  Is er al een kaartje van NL te maken met de kleuren groen, oranje en rood?

  Beantwoorden
 8. Bart
  Bart zegt:

  Beste Maurice,
  Dank voor de interessante artikelen en analyses. Wellicht is dat de volgende vraag al eens gesteld is. Hoe verklaart het RIVM dat mondkapjes geen bewezen werking hebben, terwijl tegelijkertijd vasthoudt aan de stelling dat met name grote (nies)druppels voor verspreiding zorgen? Mijn wellicht té simpele logica is dat deze grote druppels júist door mondkapjes worden tegengehouden. Ben benieuwd of je de verklaring hebt.

  Groet
  Bart

  Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Goed gevonden!
   Het RIVM spreekt zichzelf de hele tijd tegen.
   Dat maakt blijkbaar helemaal niks uit want niemand trekt dit verder in twijfel.
   aerosolen gaan grotendeels gewoon door de kapjes heen bij inademing.
   Grote druppels niet.
   Wanneer RIVM zegt dat mondkapjes niet werken bedoelen ze dat de aerosolen bij inademing door het masker heen gaan of er is nog een andere besmetting route waarvan het bestaan geheim is wellicht.

   Beantwoorden
 9. HansV
  HansV zegt:

  Beste Maurice,

  Je stelt “Bij de kleurencodering gaat het dan niet om het aantal besmette personen in die regio, want dat hangt samen met het aantal testen dat uitgevoerd wordt, maar het aantal ziekenhuisopnames van mensen die Corona hebben opgelopen.”

  Ik snap die keuze wel (omdat het aantal positieve testen evenredig is met het aantal uitgevoerde testen), maar nadeel is dan wel dat een ziekenhuisopname pas volgt gemiddeld 14 dagen na besmetting. Dus bij een verslechtering van de kleur verlies je tijd (trouwens dat geldt omgekeerd ook bij verbetering van kleur). Er zal dan toch ook gekeken moeten worden naar de uitslagen van tests, het bron- en contactonderzoek (waar komen de besmettingen vandaan, bijv. buitenland?) en de resultaten van het rioolwateronderzoek.

  Stel dat in mijn regio alle seinen op veilig staan, groen dus, dan kan ik met een gerust hart zonder mondkapje naar een niet-coronaproof café. Als er inmiddels wel (voldoende) besmettingen in mijn regio zijn bijgekomen zou de kleur moeten veranderen, maar dat gebeurt pas ná mijn bezoek, dan loop ik toch gerede kans in een superspreadevent terecht te komen.

  Naar mijn idee is het voorstel dus goed, maar kan nog worden aangevuld, waardoor je sneller een kleurverandering kan krijgen. Je zou zelfs kunnen overwegen om gebouwen, die een binnenklimaat hebben dat niet coronaproof is, verplicht te sluiten (tot ze hun ventilatie op orde hebben) als de regio rood kleurt.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 10. Peter
  Peter zegt:

  Ook voor mondkapjes geldt natuurlijk dat gebrek aan bewijs dat ze (een beetje) helpen, niet betekent dat ze dus (helemaal) niet helpen. Dat blijft dan slechts een “expert opinion” zoals Prof Cowling het treffend noemde. Ik vond trouwens wel dat Petra Grijzen van Nieuwsuur goed doorvroeg bij de professor. Maar Nieuwsuur blijkt steeds meer op de goede weg.

  Beantwoorden
 11. Maarten
  Maarten zegt:

  Top! Niet alleen kritiek, maar ook steeds met zeer goede oplossingen. Was jij nu maar minister-president.

  Maar het gaat niet gebeuren want er is een andere “geheime” agenda en die heeft prioriteit. Iedereen aan het vaccin, zodat we gecontroleerd kunnen worden. Satan weet hoe hij de mens kan bespelen.

  Beantwoorden
 12. Peter
  Peter zegt:

  Ook voor mondkapjes geldt natuurlijk dat gebrek aan bewijs dat ze (een beetje) helpen, niet betekent dat ze dus (helemaal) niet helpen. Dat blijft dan slechts een “expert opinion” zoals Prof Cowling het treffend noemde. Ik vond trouwens wel dat Petra Grijzen van Nieuwsuur goed doorvroeg bij de professor. Maar Nieuwsuur blijkt steeds meer op de goede weg.

  In de tabel “Gedifferentieerde aanpak” zou ik bij Binnenruimte + Coronaproof EN Regio-kwalificatie Rood verwachten: OF Wel mondkapjes OF 1 meter.
  Dit is lastiger als je wilt handhaven, maar zoals ook gezegd gaan we liever uit van de intelligentie en de verantwoordelijkheid van mensen.
  De enige die de regels wat mij betreft mag aanpassen en handhaven is de eigenaar van de binnenruimte op voorwaarde dat iedereen de keuze heeft daar wel of niet te zijn.

  Beantwoorden
  • Peter van der Nat
   Peter van der Nat zegt:

   Op dit moment vind ik mondkapjes idd ook nog overdreven.
   Tuurlijk helpt het maar het aantal besmettingen zijn nu zo laag dat het zijn doel voorbij schiet.

   Het doel is mi vooral voorkomen dat de ziekenhuizen niet overspoeld raken. Verder moeten we mi gewoon doorgaan met leven en ook rekening houden met plan B. Plan A is een vaccin, maar als dat er niet komt (Koopmans houdt daar zelf rekening mee) dan wordt het plan B en dat is ‘gewoon’ met virus gaan leven zoals influenza. ‘Gewoon’ zal mi worden als een bepaald deel immuun is en het niet meer zo snel kan verspreiden als in maart
   Op dit moment worden vooral jongeren/gezonde mensen besmet, en hoe erg het ook kan worden voor bepaalde individuen (beterschap voor allen!), dit is wel de groep die voor de immuniteit bij plan B moet gaan zorgen.

   De paniek over de 2e golf (1000 besmettingen! R 1,29) geeft nu vooral het echte probleem aan: “een bestuurlijke crisis”
   Onze leiders en experts kunnen geen grafieken lezen en/of simpele logische sommetjes maken.

   Ook zien ze niet in wat een schade ze aanrichten op andere vlakken. Ze kunnen het gewoon niet, er moet heel wat gaan veranderen in de toekomst qua politiek, bestuur, onderwijs etc etc.

   Wat ze de jonge generatie aandoen vind ik echt schandalig.

   Peter

   Beantwoorden
 13. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Die 1.5 meter is in de praktijk allang 1 meter of minder geworden.

  “Mijn voorstel is om het land te verdelen in de 26 veiligheidsregio’s”
  Onderverdeling in meer dan 20 regio’s is er al. Zie https://corona-map-nl.web.app/

  Maurice heeft door zijn botheid zoveel weerstand opgeroepen dat het RIVM zelfs de paar goede ideeën van Maurice zal proberen te negeren. Jammer.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Tuurlijk het was mijn botheid, die ervoor zorgt dat ze hun standpunten die nergens op gebaseerd waren star doorzetten.
   En het is mijn botheid die ervoor zorgt dat Van Dissel zijn persoonlijke antipathie tegen mondkapjes vanaf maart etaleerde met als gevolg vele (misschien wel duizenden) extra slachtoffers.
   Ik maak mijn nederige excuses tegenover al die nabestaanden.

   Maar eindelijk lees ik dat ik van jou wel “een paar goede ideeen heb”.
   Besef trouwens wel dat als we 1 meter zouden aanhouden ipv 1,5 (en dat doen ze dus in Italie) dan kunnen er bijna 2 keer zoveel mensen in theaters, bioscopen, kantoren en restaurants.

   Beantwoorden
   • lmgikke
    lmgikke zegt:

    Hoi Maurice, als een Van Dissel zijn gedrag laat bepalen door jouw ‘botheid’ dan hoef jij daar geen excuses voor te maken, maar Van Dissel des te meer. Dat diskwalificeert Van Dissel.

    Beantwoorden
    • Robert
     Robert zegt:

     Het lijkt erop dat Maurice niet meer hapt, maar ik inmiddels wel door hoe je direkt kan doorlinken naar een bepaald comment op een blog, maar wat ik nog niet weet is hoe je een foto in je account opneemt!!

     Beantwoorden
     • Freek
      Freek zegt:

      Maurice had vermeld dat in de media geen inhoudelijke kritiek zag, wanneer zijn opvattingen behandeld werden. En dat hij het rot vond dat de kritiek niet inhoudelijk was.

      Ik heb sinds de blog van 8 juli een aantal comments geplaatst. Inclusief reacties op andere commenters en ook inclusief reacties op de blogs zelf. (reacties op de blogs zelf zie ik als de meer belangrijke)
      Hierin heb ik mijn best gedaan om geheel inhoudelijk te blijven. En om niet kritiek te leveren, maar alles in de vorm van een vraag te houden.

      Vragen over waarom Maurice bepaalde dingen op bepaalde wijze verwoord heeft en vragen over waar Maurice informatie vandaan heeft wanneer hij geen bronvermelding geeft voor een stelling.

      Ik zie maar een manier hoe een inhoudelijke reactie op mijn vragen als “happen” gezien kan worden. En dat is als Maurice deze vragen niet kan beantwoorden.
      Robert, denk jij dat Maurice mijn inhoudelijke vragen sinds 8 juli niet kan beantwoorden? Of anders, kan je aangeven hoe dit als “happen” gezien kan worden?

   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Is het wel een goed idee om zolang jouw “Deltaplan ventilatie” nog niet is aangenomen (laat staan ingevoerd) 2 keer zoveel mensen in theaters, bioscopen, kantoren en restaurants toe te laten?.

    Beantwoorden
   • marco
    marco zegt:

    Weer in de roos.
    Ik vind dat u ongelofelijk goed en gedegen werk levert Maurice.
    Ga alsjeblieft door, en langzaam maar zeker zal uw kennis ook doordringen tot de gremia die het beleid maken.
    Echt tergend langzaam gaat dat. Lezen ze dit niet of zo?

    Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Er wordt natuurlijk al veel langer gepleit voor een regionale aanpak (bijvoorbeeld door Alex Friedrich, vooraanstaande viroloog van het UMCG). Nadeel van een regionale aanpak: mensen wijken uit naar een regio met minder strenge maatregelen en verspreiden daarmee het virus.

    Dat nadeel weegt naar mijn idee niet op tegen de voordelen.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Opzich, hoeft dat uitwijken niet problematisch te zijn, zolang een iecer maar opereert, binnen de voorwaarden die gelden voor éénieders persoonlijke risicoprofiel.

     Nadeel is wel dat we meer moeten vertrouwen op het handelen van de anderen.

     Beantwoorden
    • jillis
     jillis zegt:

     Jan,
     Wat wil jij dan eigenlijk?
     Probeer je het hele volk te behoeden tegen ziekte?
     Zoals een vogel in een kooi.
     Ik zie je argumenten en ik snap ze.
     Mensen zullen naar een andere regio gaan. Ze willen leven.
     Wanneer ze bewust zijn van de gevaren zullen ze rekening houden met ouderen en met het besmetten van anderen.
     Daar ga ik bij goede voorlichting van uit.
     Bioscoop volproppen is niet direct een goed idee nee, ventilatie zou zeker beter zijn.
     Ik lees uit je posts niet hoe een gezond en fijn leefklimaat mogelijk is met jouw standpunten.

     Beantwoorden
     • Jan Smit
      Jan Smit zegt:

      Jillis: ik ben een kritische lezer met een redelijk vertrouwen in wetenschap en deskundigen. Er zijn met dit virus nog veel onzekerheden. Sommige mensen kunnen daar niet mee leven en gaan dan onzin uitkramen. Met de tegenstrijdigheden in de adviezen kan ik goed leven. Het is domweg erg ingewikkeld.

     • Frans
      Frans zegt:

      Jan, wetenschap is per definitie een wirwar aan inzichten en interpretaties, die geleidelijk aan zich meer en meer in een concrete richting gaat bewegen.

      En ja er zit zowel binnen als buiten de wetenschap veel onzin tussen het zinvolle.

      Maar bessef ook dat hoewel we het anders willen laten lijken, wetenschap in het bijzonder onderzoekswetenschap geen vakgebied is van experts over een onderwerp, maar een vakgebied is van experts in hoe het onbekende zichtbaar te maken.

  • JeB
   JeB zegt:

   Uw opmerking over de zogenaamde ‘botheid’ van Maurice is natuurlijk geheel misplaatst. Dat ziet iedereen die zijn blogs leest. Maar het past wel goed bij iemand die een hard stenen kop kiest voor zijn fotoprofiel. Lomp en zwaar, met grove trekken, een humeurige blik, met het haar in de war nog maar net uit bed en onuitgeslapen ogen.

   Beantwoorden
   • LRB
    LRB zegt:

    Waarom moet er op deze manier gereageerd worden als iemand een afwijkende mening heeft. Ik deel een aantal van de ideeën van Maurice maar ik vind ook dat hij zijn ideeën te stellig brengt en teveel op een manier van wat ik zeg klopt en iedereen die een andere mening heeft wordt weggezet op een onplezierige manier. De virologen en andere experts zijn echt niet allemaal dombo’s en zo worden ze door Maurice wel afgeschilderd.

    Beantwoorden
  • Johannes van Doorn
   Johannes van Doorn zegt:

   Botheid is geen reden om de waarheid te negeren. Botheid is geen reden om iemand met een goed verhaal te negeren. Nodig een bot iemand uit. Laat hem aan tafel. Pleeg hoor en wederhoor. Waarom niet? Niet de botheid van Maurice, als hem al botheid verweten kan worden (misschien vind ik hem nog te lief voor van Dissel en companen…), maar de spiegel die hij hun voor houdt is niet te verdragen. Hij toont hun dat ze een belangrijke, simpele voor de hand liggende, afslag gemist hebben waardoor we mijlen van het doel afgeraakt zijn. Als straks blijkt dat Maurice onomstotelijk gelijk heeft hoor ik nu al de kritiek: waarom heb je ze niet harder aangepakt? En, de dwarsheid van Maurice heeft ook geleid tot de inzichten die we nu hebben, daar ben ik van overtuigd. Diezelfde dwarsheid die jij hem nu verwijt…

   Beantwoorden
 14. marcel
  marcel zegt:

  Het lijkt er zeker sterk op dat het RIVM en WHO nog in vroegere tijden leeft. Ik zag het interview met de onderzoeker uit Twente. Hij zei dat de 1,5 meter regel uit 1930 stamt!

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Inprincipe maakt het niet uit van waneer iets stamt.
   Zlang het toetsbaar werkt, werkt het. Daar tegenover staat wel dat zodra het tot discussies leidt het op z’n minst geëvalueerd moet worden.

   Met andere woorden of nu een oude griek zich verwond met een mes of u doet dat vandaag het resultaat blijft een wond.

   Beantwoorden
 15. G.pathuis
  G.pathuis zegt:

  Hallo Maurice, ik ben van jouw menig overtuigd! Ik kan goed logisch denken. En jouw blogs zitten heel logisch in elkaar. Toen de versoepelingen per 1 juli aangekondigd werden zag ik de huidige situatie al aankomen. Ook ik dit stuk deel ik jouw mening! Mensen belonen werkt vele malen beter dan straffen of bang maken. De zaken die nu in de media naar voren worden gebracht zijn tenenkrommend. Te triest voor woorden dat een onderzoek van universiteit Twente compleet genegeerd wordt. En het OMT en de regering vast houden aan de 1,5 meter afstand. Ik heb van het begin van uitbreken van het virus al gezegd dat er iets met dit virus is wat ons niet verteld wordt. Ga vooral zo door! De aanhouder zal uiteindelijk winnen.

  Beantwoorden
 16. Freddy
  Freddy zegt:

  Mondkapjes gaat het niet worden, ik ben aangewezen op openbaar vervoer en in elke tram,bus of trein zitten minstens 6 mensen zonder kapje of met een kapje onder hun neus. Hoe gevaarlijk is dit volgens u, het zijn afgesloten ruimtes en we zitten vlak op elkaar.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Het gevaar is er pas als een van deze personen ook echt besmet is, die kans is zeer klein.

   Echter op het moment dat een besmet persoon zich in de ongeventileerde ruimte bevindt gaat het hard. Binnen de minuut is de uitademingszone laat zeggen de 1,5m voor de persoon besmet. Binnen 5 minuten de hele ruimte en nog eens 5 minuten later zou de gradiënt aan virusdeeltjes overal redelijk gelijk komen te liggen. Indien u vanaf dat moment langer als een half uur in die ruimte verblijft is de kans op besmetting zeer groot.

   Echter zodra de besmettingsbron het vervoermiddel verlaat en met hem een deel van de besmette lucht dan neemt de gradiënt aan viraledeeltjes niet meer toe alleen maar af op de momenten dat de deuren open gaan. In dat geval blijft de ruimte gedurende 8- 16 uur in enige mate besmet, tenzij er actief ontsmet wordt, maar voor de meeste mensen zou de gradiënt aan virussen onvoldoende zijn om ziek van te worden.

   In een openbaarvervoersmiddel waarbij er minder frequent haltes of stations zijn. Komt de titer sneller hoger te liggen. Ook zou de titer in de lucht hoger liggen als de bron langer in het vervoermiddel verblijft, daarmee blijft de gradiënt aan virussen ook na vertrek van de bron langer hoog en daarmee het risico om desondanks ziek te worden ook.

   Daarnaast geldt natuurlijk ook, dat hoe meer mensen het vervoermiddel gebruiken hoe groter de kans dat er een besmet persoon tussen zit.

   Beantwoorden
 17. Tine04
  Tine04 zegt:

  Maurice, je onvermoeibare uitleg over airosolen en het belang van ventilatie hebben mijn grote bewondering. Maar ik vrees dat je nu bezig bent om de nitwit beleidsmakers in de kaart te spelen met de opvatting dat mondkapjes in de binnenruimte ook wel oké zijn… Daarmee kunnen ze het actieplan ventilatie verder helemaal negeren en kunnen wij burgers voortaan om de haverklap voor korte of langere tijd verplicht worden een muilkorf pardon mondkapje te dragen. Is het niet voor Covid dan is het wel voor de volgende seizoensgriep.

  Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   Helemaal eens. Daar komt nog eens bij dat ik er sowieso niet bij wil lopen alsof ik een melaatse ben.
   Dat ventilatieplan wordt natuurlijk sowieso te duur geacht, ik heb tot nu toe nergens een initiatief daarvoor gehoord, en de klimaatmaffia wil juist dat we al onze huizen en gebouwen potdicht isoleren!

   Beantwoorden
 18. Walter
  Walter zegt:

  Op dit moment is het RIVM bezig om uit te leggen dat mondkapjes (nog steeds) niet werken. Alle andere landen zijn dom bezig. De besmetting gebeurt immers door het aanraken van oppervlaktes met je handen waarna je aan je mondkapje gaat friemelen en per ongeluk je vinger in je oog, neus of mond steekt.

  Tja grote druppel en oppervlakte besmetting zijn nog steeds de 2 routes van transmissie voor het RIVM blijkbaar. Hoe het virus zich echt verspreid komt verder niet aan de orde.

  Beantwoorden
 19. Louis
  Louis zegt:

  Beste Maurice,

  Prima om regio’s te kwalificeren. Zoals het RIVM nu vakantielanden cq. regio’s kleurt, zou net zo goed in Nederland moeten kunnen. Wat ik me dan direct afvraag is hoe bv de regio”Hillegom” volgens jou zou zijn gekleurd vóór (groen?) en ná (oranje?) de uitbraak in dat café. En of de superspreading daarmee met jouw richtlijnen zou zijn voorkomen. Denk het niet. Vraag is dus wat het in de praktijk oplevert.
  Mijn simpele gedachte is dat je binnenruimtes e/o grote groepen met weinig onderlinge afstand zoveel mogelijk moet vermijden.
  Ik verwacht ook niet dat in de horeca de financiële middelen aanwezig zijn om fors te investeren in klimaatbeheersingssystemen.

  Dat instanties zich zorgen maken over de huidige stijging van het aantal besmettingen, is toch niet vreemd? We zitten nog in de “risico nihil” zomer, en je wilt het “nu gaat het los” najaar liever met heel weinig besmettingen in gaan.

  Tip: Als scheidsrechter Maurice De Hond bereik je wellicht meer bij het OMT.

  Beantwoorden
 20. Monique
  Monique zegt:

  Na alle informatie is het mij nog steeds niet duidelijk wat het gebruik van niet medische mondmaskers kan bijdragen aan bescherming tegen dit virus. Wie worden beter beschermd en wat houden ze tegen behalve stof. Ook grote druppels zijn nog zo klein dat je volgens mij echt een medisch masker nodig hebt om ze tegen te houden.

  Beantwoorden
 21. HansV
  HansV zegt:

  Terwijl ik naar de Q en A sessie zit te kijken en luisteren komt er een advies binnen van vier externe experts (vier van de negen – die lijst kan nog groeien – die door minister De Jonge per brief zijn uitgenodigd hun licht te laten schijnen over de Coronacrisis), die niet willen wachten tot na het zomerreces maar hebben gezegd dat er binnen drie dagen nieuwe maatregelen genomen dienen te worden:
  1. Contactonderzoek moet vollediger en sneller;
  2. Terugkerende passagiers van vliegreizen uit risicogebieden moeten verplicht in quarantaine;
  3. Voorlichting aan het publiek moet beter en testen moet laagdrempeliger worden;
  4. Mondkapjes verplicht voor gasten en personeel van horeca en contactberoepen.

  De brief van De Jonge heb ik ook kunnen vinden via:
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?pk_campaign=breadcrumb

  Kies dan voor de brief van 21 juli “deskundigen traject lessons learned” (NB de link in het online bericht van Nieuwsuur levert geen brief op).

  In de eerste drie maatregelen kan ik me wel vinden, mondkapjes zullen er wellicht ook wel gaan komen.

  Als ik zie wie er uitgenodigd worden, zijn nog niet alle lessen geleerd. Maar dat laatste hoeft ook pas na het zomerreces toch?

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 22. Gert
  Gert zegt:

  Je shopt teveel in cijfers. In Spanje, Frankrijk lopen de besmetting cijfers, ondanks een stringent mondkapjes beleid, hoger op dan in Nederland. In Japan, waar ze bij wijze van spreken met een mondkapje op geboren worden, gaat het nu ook niet best. In Scandinavische landen en de Baltische Staten waar ook niet of nauwelijks mondkapjes worden gedragen zijn de besmetting cijfers uitermate laag.

  Ik ga helemaal mee in je ventilatie voorstellen, je aversie tegen de anderhalve meter in de buitenlucht, en het door jou voorgestelde regio beleid, maar jouw obsessie met het dragen van mondkapjes deel ik niet. Mij zul je niet meer zien in een theater of bioscoop met een kapje op. Dus dat economische voordeel in de cultuur sector zou wel eens vies kunnen tegenvallen. En van Dissel regelrecht als moordenaar wegzetten vind ik zelfs walgelijk. Richt je dan op de premiers of de van Dissels van Spanje, Italië, Frankrijk en België waar de sterfte cijfers nog iets hoger liggen dan in Nederland, om maar te zwijgen over Trump, Bolsonaro of Boris Johnson.

  Beantwoorden
 23. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Nog eens naar de grafieken van het RIVM gekeken. Interessant om te zien dat het aantal bij de GGD gemelde patiënten sinds 4 mei is afgenomen van 250/dag naar 125/dag, een halvering. Het aantal ziekenhuis opnames is in diezelfde tijd afgenomen van 25/dag naar 0-1/dag. Dus de kans om in het ziekenhuis te komen is nu 15X zo klein ?? Of vinden we iemand sneller positief?
  En als je naar voorgaande jaren kijkt bij de griep grafieken, dan zie je ook daar in juni/juli schommelingen van een factor 2. In absolute zin is het aantal gemelde corona-patiënten nu slechts 1/3 van een gewone griep! Dus ????

  Beantwoorden
 24. Gino
  Gino zegt:

  Beste Meneer de Hond,

  Ik kijk geen TV, maar lees dagelijks de kranten en mijns inziens refereren de media veel te weinig naar uw analyses. De roeptoeters krijgen vrij baan, maar een gefundeerde kijk op zaken verkoopt waarschijnlijk te weinig.

  Ga alstublieft vooral door met uw heldere analyses. Hopelijk komt er ooit een dag dat men gaat inzien dat wetenschap, statistieken en een kritische houding veel meer opleveren dan het lezen van de Telegraaf en wat de buurvrouw op Facebook heeft geplaatst.

  Beantwoorden
 25. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Ik ga nog veel verder. Buiten is 1 meter afstand niet alleen ongewenst, het valt zeer af te raden. En dan niet vanwege druppeloverdracht maar bijv. vanwege de lagere aantallen mensen in een ruimte die social distancing met zich mee brengt. Het verbieden van festivals. Zeker in de zomer. In deze tijd hadden we juist door het loslaten van de afstandsregel buiten op een vrij gecontroleerde manier veel mensen licht kunnen besmetten waardoor zij in een goed klimaat, met veel “automatische ventilatie” immuniteit op hadden kunnen bouwen. Besmetten is niet erg. Vaccineren is ook besmetten. Besmetten moet. Besmetten is goed. Alleen niet te lang en niet te veel (lang en veel mag pas als je immuun geworden bent…). Maar social distancing belet ons onnodig (vooral in de zomer) om buiten lichtjes besmet te raken (geen festivals, maximaal 5 personen in een winkel, …). Ook bij influenza is af en toe ziek worden zeer gewenst, besmetting werkt je immuniteit bij. Een soort griepprik. Wanneer we nu een mens uit de middel eeuwen naar het heden zouden teleporteren, zou die al kunnen overlijden aan een simpele verkoudheid, zijn afweer is nooit bijgewerkt. Nooit besmet worden kan grote gevolgen hebben. besmetting moet je niet negeren maar besmetting moet je controleren!

  We kunnen kijken naar de lichte relatieve stijging van positief getesten (ca. 1%), wat ik zou willen weten:
  a) hoeveel procent van de getesten is wel besmet geweest, niet echt ziek geweest en wel immuun geworden?
  b) hoeveel procent is wel besmet geweest, niet echt ziek geweest en wel immuun geworden en komt niet op voor een test?

  Mocht die 2e groep (b) gestegen zijn van 0,1% naar 10% zijn (ik noem maar wat) dan omarm ik die relatieve, geringe stijging van besmette en geteste personen uit groep (a) waarvan de meeste mogelijk nog niet eens ziek zijn geworden. Wanneer zij terug moeten naar een slecht geventileerd kantoor (met dank aan het RIVM) is er een grotere groep (nl. in mijn voorbeeld 10%) beschermd.

  Wat een IC opname was aan paniek, is nu een besmetting geworden, zo lijkt het wel, waarom??? (Eerder de vlag uit…)

  Ik vrees met grote vreze de mondkapjes, ik ben er geen fan van. Je ventileert slecht voor je zelf. Koolmonoxide, geen frisse lucht. Nee. En waarom, ter voorkoming van een ‘onschuldige’ besmetting? In gesloten, slecht geventileerde ruimtes met veel mensen, ok. Of bij kwetsbaren, binnen, ok. Maar buiten? In een trein waarvan de ramen op zouden kunnen? In een winkel waar ze, zeker in de zomer, prima kunnen ventileren? Ik moet er niet aan denken zo’n “smoelluier” voor Jan Doedel op te zetten… Zeker niet als je ook nog eens weet dat degene die dit besluiten de ventilatie-route ontkennen. Ik moet een zeer ingrijpende wijziging aanbrengen in mijn leven terwijl de beslissers eenvoudige oplossingen negeren, dat klopt niet. Dit laatste stoort me echt enorm. Bovendien, ik werk met verstandelijk beperkte mensen, veel bij wie je niet ziet dat ze verstandelijk beperkt zijn. Voor de meeste is het dragen van een mondkapje geen optie. Mag ik nu niet meer naar de winkel met ze? Buiten zwemmen? Word ik er op aangekeken wanneer zij hun mondkapje afdoen? Krijg ik een bekeuring? Zij? Hou op schei uit!

  Tot slot vraag ik me nog af, wat IS een besmetting? Is dat alleen een SARS-COV-2 besmetting of ook de normale griep?

  Als je nl. de grafiek bekijkt van het RIVM dan kijkt het net alsof de laatste weken er geen SARS-COV-2 besmetting is maar wel bijv. Rhinovirus, of lees ik de grafiek niet goed?

  https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers

  Mocht een normale influenza ook onder “besmetting” vallen dan zou ik graag een aparte monitor voor SARS-COV-2 willen hebben. (Wie niet?)

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Moeten we misschien onderscheid maken tussen “immuun” en “tolerant” ? Naar mijn gevoel bouwen we langzaamaan tolerantie op! De verhouding tussen ziekenhuis opnames en aantal besmetten is al met een factor 10-20 afgenomen als ik de grafieken van “ons” RIVM interpreteer. En een “uitbraak” is dan niet meer dan “weer een groepje toleranten erbij”. Net zo goed als we tolerant zijn voor vele andere influenza virussen. Maar dat wordt niet bijgehouden….

   Beantwoorden
 26. John
  John zegt:

  Maurice, wat is je mening over vliegen? Valt dat onder rood,binnen,niet coronaproof? Dan nig wordt de 1 m niet gehaald bij volle vliegtuigen. Blijft gevaarlijk?

  Beantwoorden
 27. Erik Homoet
  Erik Homoet zegt:

  Maurice, je hebt al maanden gelijk, maar met dat gelijk betekent dat corona app, 1,5 meter waardeloos zijn. binnen is het probleem. maar als dat toegegeven wordt staan ze voor aap (app) maar het is allemaal duidelijk voor iedereen nu, behalve vior omt en kabinet

  Beantwoorden
 28. Olivier de Jonge
  Olivier de Jonge zegt:

  Volgens mij is er toch één situatie waarbij in een groene binnenruimte ( goede ventilatie) een mondkapje nodig is: bij harde muziek. Dan gaat iedereen met de hoofden dicht op elkaar staan schreeuwen en is de kans op inademen grote druppels groot.

  Beantwoorden
 29. Ralph
  Ralph zegt:

  Maar zie ik dit goed?
  In de supermarkt als ik boodschappen doe, dan ben ik voornamelijk in beweging, ik weet wat ik moet hebben. Alleen bij de kassa sta ik wat langer stil omdat ik moet wachten op de mensen voor mij.
  Bij de supermarkt waar ik kom ruikt het in het algemeen aangenaam en fris.
  Dan zou een mondkapje dragen bij de supermarkt toch onnodig zijn?

  Ralph

  Beantwoorden
 30. Wouter J
  Wouter J zegt:

  Alweer een uitstekend stuk, waarvoor mijn felicitaties en dank mijnheer De Hond!
  (En blijf hier aub mee doorgaan.
  Ook al schreeuwt de cynicus in mij dat het niet gaat leiden tot bétere maatregelen.)

  Eigenlijk is het toch allemaal te gek voor woorden, want
  ALS IEDEREEN VANAF VANDAAG DE JUISTE
  VENTILATIEREGELS IN ACHT ZOU NEMEN,
  ZOU DE WERELD OVER MAXIMAAL EEN MAAND VOLLEDIG CORONAVRIJ ZIJN
  Voor al wie deze blog volgt (en geen trol is),
  is daar nix ingewikkelds aan lijkt me.

  Maar helaas: de leugens, het bedrog en de terreur van degenen die de touwtjes in handen hebben gaan gewoon verder.
  Coronafacisme, zo noem ik het.

  (- Je zou overal een opstand van dokters en deskundigen verwachten, tegen de maatregelen, maar daar heb ik nog nergens iets van gezien. Het heeft alleen maar mijn wantrouwen tegen de medische professie versterkt. Na een half jaar doen ze net alsof ze nog niet weten hoe het zit.

  – Op de basisschool begreep ik maar niet hoe die dekselse Hitler democratisch verkozen kon worden. Als ik nu 5 minuten in een stadscentrum rondloop en rondkijk, begrijp ik het wel meteen. Alvast dat heb ik sinds mijn prille jeugd bijgeleerd.)

  Beantwoorden
 31. Hildo Haenen
  Hildo Haenen zegt:

  Mooi stuk, het zet de zaken weer even in perspectief.
  Een opmerking, die kleurcodes zeg je te baseren op ziekenhuisopnames, qua betrouwbaarheid misschien goed maar is ook een late indicator want het duurt enige tijd voordat iemand in het ziekenhuis komt. De dagen ervoor zijn mensen wel besmettelijk en wetende dat de besmetting heel hard kan gaan…..zou je met meerdere indicatoren een nog betrouwbaarder beeld kunnen krijgen. Dat brengt me naar het volgende punt, een potentieel belangrijke indicator, riooldetectie.
  Er was bij het RIVM een systeem dat er via rioolwater in een vroeg stadium uitbraken gedetecteerd konden worden. Daar hoor je nu helemaal niets meer over, wordt dat nog gebruikt of niet meer, er waren plannen om de fijnmazigheid te verbeteren door meer meetpunten te gebruiken. Als je dat fijnmazig krijgt dan heb je daar een heel goede indicator om vooral op tijd de juiste kleur te bepalen.

  Beantwoorden
 32. Dick
  Dick zegt:

  Je bent wel een draaitol Maurice.
  Binnen voor 1 meter pleiten. Nog een half metertje erbij en je kunt bij het RIVM werken.
  Verder hoopte ik dat je fors afstamd nam van de mondkapjes. Niet medische zijn onzinnig. De landen die het doem zijn de slechste jongentjes van de klas.
  Mooi dat ons RIVM standvastig zich verzet tegen de mondkapjes waanzin.

  Beantwoorden
 33. Frans
  Frans zegt:

  Een maatregel is maar zo goed als de geen die ze op dienen te volgen. Daarnaast is de dekkingsgraad zelden volledig. We vertrouwen op hoe de morraal leeft in een maatschappij, maar een morraal is zo verranderlijk als de wind. Dit wordt nog erger als mensen bevestigd worden in de onvolmaaktheid van de opgelegde norm.

  Internet anti pandemie Guru Jensen, betiteld de aerosolen discussie als zinloos, het bagatelliseert het gevaar van het virus en laat deze groter lijken dan het is. Persoonlijk zie ik dat heel anders, ik zie iets wat op ons pad gekomen is en een antwoord verdiend. Maar hij heeft wel een punt, dat minstens evenwaardig is als de aerosolen discussie. Een punt dat nu we naar de oplossingen staren ook zeker een plaatsje verdiend.

  Dat punt is dat het merendeel van de mensen niet beschermt hoeft te worden, dat voor het merendeel van de mensen het virus geen probleem gaat zijn, maar al de maatregelen wel.
  Hij heeft gelijk, dat als we naar oplossingen gaan kijken, we ook heel scherp moeten kijken, naar wat moet er nu echt beschermt worden? Hij heeft gelijk dat het zinloos is om vol continue te volharden in regels en aangepast gedrag als in nog geen procent van onze contacten een moment van risico ontstaat. Maar dat neemt niet weg dat, dat minieme percentage bescherming verdiend.

  De kennis groeit, we krijgen een steeds beter beeld van hoe groot het risico is onder welke omstandigheden. Daarnaast krijgen we steeds beter overzicht in de effectiviteit van de aangedragen oplossingen. Tegelijk zien we ook dat we niet instaat blijken tot een algemeen aanvaardbare concensus.

  Misschien moeten we onze focus iets verleggen, en ons meer richten op het waneer wel en waneer niet. Het kleurcode systeem zoals in de blog beschreven, is in mijn visie een mooie opening. Ik denk dat we voor iedere publieke plaats een risicoprofiel kunnen schetsen. In een school of kantoor is track en trace veel makkelijker dan in bijvoorbeeld een winkelcentrum, restaurant of museum, waar een veel wisselender publiek is. Ook zou het risico profiel van een wijkwinkelcentrumpje anders zijn dan van een groot winkelcentrum in een stad.

  Als we voor de meest prominente plaatsen.

  – Winkelcentra
  – Zorg instellingen en ziekenhuizen
  – Scholen
  – recreatieve voorzieningen.
  – openbaarvervoer
  – enz.

  Een risico profiel zouden opstellen. Daar basismaatregelen en signaleringsmaatregelen aan koppelen welke middels informatie systemen de actieve status weergeven, zouden we dan niet vrijwel vrij van maatregels moeten kunnen leven, zeker als de ventilatie ook nog eens op peil gebracht wordt?

  Beantwoorden
 34. Walter
  Walter zegt:

  Tegnell (en ook zijn voorganger Giesecke) is een verademing om naar te luisteren. Deze mannen zijn top om te vertellen wat ze wel en niet weten en hoe ze tegen de zaken aankijken. Ook hebben ze geen moeite om toe te geven dat hier en daar fouten worden en zijn gemaakt. Er wordt niets onder het tapijt gepoetst. Hij heeft ook heel interesante opmerkingen over de vermoedelijke verspreiding in heterogene pockets en over hoe lang dit onder ons blijft naar alle waarschijnlijkheid (met en zonder vaccin). Echt weer een top interview van UnHerd

  Wat betreft mondkapjes zit hij (nu althans nog maar open voor verandering) op een andere lijn maar als het zo verteld wordt voor hoe de situatie in Zweden is dan kan ik me voorstellen dat de Zweden hier volledig achterstaan. Wat een geweldige man om te horen.

  Beantwoorden
 35. Lars
  Lars zegt:

  Een kort review paper van Prof Lohse van de UT Twente over de aerosolen is hier te vinden:

  https://scholar.google.com/scholar?cluster=11331173054200420368&hl=nl&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DEBgYkNtpQJ0J

  Belangrijke punten over het vervallen van aerosolen:
  – In een uitgeademde wolk aerosolen vervliegen de aerosolen aanzienlijk minder snel door beschermende eigenschappen van de wolk.
  – Aannames dat aerosolen snel vervliegen zijn gebaseerd op basiswetten vloeistofdynamica van Newton. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het viscoelastische gedrag (vloeistof + vast -> viscoelastisch) van de aerosol. Dit zou wel moeten.

  Interessant artikel met nuttige bronverwijzing.

  Beantwoorden
 36. Maarten Meulendijks
  Maarten Meulendijks zegt:

  Ik denk dat het nog eenvoudiger moet. Geen code geel, maar alleen groen of rood. Groen=veilig, geen mondkapjes nodig, Rood=gevaar, binnen mondkapjes, overal. Ook de verandering van 1,5 meter naar 1 meter is te verwarrend voor mensen. Laat die 1,5 meter maar helemaal zitten (zeker buiten). En ventilatie: ja, dat zou heel mooi zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Ik zie geen groepen ambtenaren die ventilatie systemen wel of niet goed gaan keuren, of mensen die eerst controleren of een gelegeheid wel of biet een goedkeuring heeft. Dan maar het zekere voor het onzekere: als rood, mondkapje binnen! (dus ook in winkels).

  Beantwoorden
 37. HB1962
  HB1962 zegt:

  Maurice, graag zou ik je reactie willen hebben op de volgende analyse. Zou het niet zo kunnen zijn dat je door een modkapjesplicht juist meer en ernstigere ziektegevallen krijgt dan zonder . Volgens mij wordt bij de redenatie voor de mondkapjesplicht namelijk te veel uitgegaan vanuit het oogpunt van iemand die niet besmet is. Als drager van een mondkapje zou het inderdaad zo kunnen zijn dat de kans dat je iemand anders besmet kleiner wordt. Maar wordt de kans dat je jezelf erger besmet en ziek maakt niet juist vele malen erger als je een wel een mondkapje draagt? Wij mensen niesen en hoesten om stoffen die niet in het lichaam thuis horen kwijt te raken. Door hier een barriere voor te plaatsen (het mondkapje) creeren we juist een soort minikamer die bij iedere keer dat we uit- of inademen gevuld wordt met de virusdeeltjes die we al eerder ingeademend hebben. Zo zou het kunnen we zijn dat we slechts een kleine hoeveelheid virus dna inademen, maar dat door het constante in- en uitademen met mondkapje een circulatie ontstaat die jij in al je uiteenzettingen als voorbeeld geeft (maar nu alleen op mininiveau). Immers een mondkapje laat wel wat lucht door, maar lang niet alle lucht . Mocht dit wel zo zijn dan zou het dragen van een mondkapje al helemaal geen zin hebben. Door het continu in en uitademen van de virusdeeltjes zullen deze zich steeds meer gaan vermenigvuldigen en dieper in de longen terecht komen. Iemand met eerst maar een zeer geringe virusload kan m.i. op deze wijze binnen de kortste keren zeer ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelen. Zou dus ook in dit geval het middel om weliswaar anderen te beschermen niet vele malen erger voor je zelf zijn.? Mijn analyse wordt volgens mij mede onderbouwd doordat je in alle landen waarbij deze plicht is ingevoerd juist geen afname ziet van het aantal besmettingen, maar zoals bijv. in Californie juist een enorme toename. Mensen die normaal geen ziekteverschijnselen zouden krijgen door de geringe virusload krijgen dit nu wel en laten zich vervolgens testen.

  Beantwoorden
  • LRB
   LRB zegt:

   Interessante gedachte. Ik ben een voorstander van het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimtes. Jammer dat hier nog geen onderzoek naar is gedaan, want dat zou tot hele andere maatregelen kunnen leiden.

   Beantwoorden
 38. Chausson
  Chausson zegt:

  Een medewerker van een slachthuis in
  Duitsland heeft het coronavirus over
  zeker acht meter overgedragen.Dat is
  aanzienlijk meer dan de maximale
  overdraagbare afstand waar normaliter
  in de wetenschap van uit wordt gegaan.

  Dat het virus zo’n afstand kon afleggen
  had waarschijnlijk te maken met de
  bijzondere omstandigheden in het
  slachthuis,schrijven onderzoekers.
  In de ruimte werd de lucht gecirculeerd
  en was er weinig toevoer van verse
  lucht.Verder was het er koel:10 graden.
  http://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=130

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Als het hele verhaal klopt en de besmette medewerker niet toch een paar keer te dicht bij een ander is geweest (die uiteindelijk besmet is geraakt), dan is dit wel het ultieme bewijs dat besmetting van grote groepen tegelijk (superspreads) gebeurt via aerosolen!

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
 39. Chausson
  Chausson zegt:

  Gelukkig staat Rutte pal voor de economische belangen van Schiphol……En op straat moeten wij wel een kapje?

  ”Het aantal reizigers dat op Schiphol landt neemt toe, en niet zonder gevolgen: in het rioolwater van de luchthaven wordt inmiddels corona aangetroffen. Hoe groot is het besmettingsrisico?

  De laatste paar dagen kwamen dagelijks gemiddeld ruim 22.000 reizigers op Schiphol aan. Ongeveer 20 procent van hen kwam van een bestemming buiten Europa. Daar zitten ook reizigers uit landen als Brazilië en de Verenigde Staten tussen, met respectievelijk 2,2 en 3,9 miljoen besmettingen toch de brandhaarden op de wereldkaart. Al dat reizen lijkt niet zonder gevolgen te zijn: in het rioolwater van de luchthaven wordt inmiddels corona aangetroffen. Importeren we het coronavirus per vliegtuig?
  https://www.trouw.nl/binnenland/vliegt-het-virus-nederland-binnen~bb811f20/

  ”Ondanks de nodige maatregelen lijken de reizigers op Schiphol weinig onder de indruk van de coronavoorschriften.

  Ook bij de schuifdeuren waar familie en vrienden aankomende passagiers opwachten, lijkt het nieuwe coronavirus ver weg. Er wordt innig geknuffeld, gekust en gehighfived. Een ellebooggroet of luchtkusje is er nergens bij.

  Maar een snelle blik door de terminal verraadt dat lang niet iedereen zich aan de verplichte afstand houdt. “Wij zijn net aangekomen vanuit Odessa”, vertelt Nikolaj Poesjkov, een grote Oekraïner met heldere, amandelvormige ogen. Hij en zijn collega’s wachten bij een van de pilaren op Schiphol Plaza op hun chauffeur. “Die brengt ons naar Den Helder waar we voor de kust op een boorplatform gaan werken. Daar is het onmogelijk om afstand te houden, dus waarom zouden we dat hier dan wel doen?” Hoewel Oekraïne een oranje reisadvies heeft, gaan de mannen dus niet in quarantaine. “
  https://www.trouw.nl/binnenland/op-schiphol-maken-ze-zich-weinig-zorgen-ik-heb-eigenlijk-geen-idee-of-je-een-mondkapje-op-moet~b39c5d4c/

  Beantwoorden
 40. Jasper van Loon
  Jasper van Loon zegt:

  Een intelligent mondkapjesbeleid lijkt me een contradictio in terminis. Het creëren van een steriele samenleving is levensgevaarlijk voor de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen.

  Mijn dochter van 21 maanden lacht op straat naar mensen van wie ze het gezicht kan zien. Ik wil geen mondkapjes maatschappij voor haar.

  En het mondkapje zelf: Hoe gezond is het om je eigen adem en alles wat er uit je mond komt voortdurend opnieuw in te ademen. We niezen en hoesten ook om allerlei rommel uit ons systeem te krijgen. Het lichaam heeft voor alles een functie.

  Aangezien coronavirus niet significant dodelijker of besmettelijker is dan griep, zie ik ook geen enkele noodzaak.

  Intelligent ventilatie beleid: Prima, goed voor de gezondheid. Mondkapjes: Nee, slecht voor de gezondheid op elk vlak.

  Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   Helemaal eens. Dat gedram om die spuuglapjes irriteert mij mateloos. Als nu die landen waar ze dingen zelfs op het strand verplicht hebben het zo goed zouden doen qua besmettingen, dan viel er nog iets voor te zeggen, maar juist het tegendeel is waar. Die dingen werken dus helemaal niet, en dhr. Van Dissel, die hier ten onrechte vaak wordt afgebrand, heeft gewoon gelijk.
   Kap daar eens mee Maurice.

   Beantwoorden
 41. Nems
  Nems zegt:

  Hoi goede lezer(s),

  Gezien de Covid-19 richtlijnen en vertraagde maatregelen wordt het nu de echt tijd om een flexibel plastic beschermigs plaat verplicht voor te schrijven.
  Er is vast wel een slimme uitvinder die dit onzichtbaar en praktisch kan doen.
  Moeten we nog iets bedenken om in nederland te blijven wonen.
  Anders ziet er niets anders op om je ogen en oren te sluiten een enkeltje te nemen naar een prettig buitenland :)

  Maurice ga zo door je bent mijn held !

  Nems

  Beantwoorden
 42. Edith van der Kuijl
  Edith van der Kuijl zegt:

  Maurice zou je eens de cijfers van de griep epidimie van 2009 en 2017/18 naast die van covid 19 kunnen leggen? Ze zeggen dat er veel meer besmettingen zijn bij corona wat natuurlijk logisch is want er wordt veel en veel meer getest. Maar het doden aantal is lager zelfs wereldwijd is hij lager als bij griep.
  Aan griep dood gaan is normaal blijkbaar.

  Beantwoorden
 43. Christos Koptsidis
  Christos Koptsidis zegt:

  Hey Maurice, ik vind dat je fantastisch werkt verricht. Hou er wel rekening mee dat mondmaskers niet helpen voor aerosols. Je kan dit checken op de website van 3M. Dit is ook de reden dat men in ziekenhuizen FFP2 maskers draagt

  Beantwoorden
 44. Foppe Oldenburger
  Foppe Oldenburger zegt:

  Terwijl voortdurend wordt gesproken over toename van het aantal besmettingen o.a. in Spanje, België, Frankrijk, USA is het onduidelijk waar deze besmettingen plaatsvinden. Binnen of buiten. het journaal laat men alleen beelden van volgepakte stranden zien.

  Beantwoorden
 45. Jean
  Jean zegt:

  Maurice, een kleine opmerking: Stel je kandidaat voor de verkiezingen en wordt Premier. Daar is het land echt mee gediend!!Top!!

  Beantwoorden
 46. Anita
  Anita zegt:

  Vind ik ook, het aantal geteste zegt helemaal niets, het zijn niet allemaal besmettelijke personen. Zolang dat zo is blijven alle maatregelen gebaseerd op verkeerde info en schiet het niet op.

  Beantwoorden
 47. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Net van teletekst geplukt, gek dat de virologen inzien
  dat kleine druppels ook kunnen besmetten. Maurice zegt
  dit al maanden, in wat voor wereld leven wij?

  Een medewerker van een slachthuis in
  Duitsland heeft het coronavirus over
  zeker acht meter overgedragen.Dat is
  aanzienlijk meer dan de maximale
  overdraagbare afstand waar normaliter
  in de wetenschap van uit wordt gegaan.

  Dat het virus zo’n afstand kon afleggen
  had waarschijnlijk te maken met de
  bijzondere omstandigheden in het
  slachthuis,schrijven onderzoekers.
  In de ruimte werd de lucht gecirculeerd
  en was er weinig toevoer van verse
  lucht.Verder was het er koel:10 graden.

  Volgens virologen werpt het onderzoek
  nieuw licht op de verspreiding van het
  virus onder bepaalde omstandigheden.

  Beantwoorden
 48. Hans van der Waal
  Hans van der Waal zegt:

  De gemeente omvat 45.000 inwoners en ik schat met toeristen mee die net zoals ik door de lockdown niet terug konden en zijn gebleven zo´n 70.000. We hebben hier 39 gevallen van Covid gehad en dat cijfer is constant sinds medio April. We vallen onder het Spaanse mondkapjes beleid. Wat betekent in de openbare binnenruimtes mondkapjes op en daar waar je geen voldoende afstand kunt houden buiten. Zonder dat er sprake is van veel politietoezicht werkt dat prima, iedereen houdt zich daar keurig aan. Ik loop zelf met zo´n maskertje in mijn achterzak en dreig je in situaties te komen waar je onvoldoende afstand kunt houden, dan doe je onmiddellijk het maskertje op. En de cijfers hier bewijzen het. Het werkt!!
  Daarnaast heb ik een hepa masker gekocht, dat ik draag op de sportschool en daar kan je moeiteloos een uur krachttraining mee doen. Met zo´n normaal maskertje is dat lastig, dan krijg je ademnood. Ik ben 77 en val dus dik in de risicogroep en neem niet het risico om zonder masker te gaan sporten.
  Ik heb jarenlang in Brabant gewoond en was daar slachtoffer van de stankoverlast van de varkensboerderij en kippenfokkerij in de buurt. Heb meerdere maken zo´n Cytokine aanval meegemaakt, waarbij het immuunsysteem zich tegen je keert. Dr. Pelikan destijds allerloog in de Klokkenberg Breda raadde me aan zo´n hepa filter masker buiten te dragen en in huis professionele hepa filters neer te zetten. En dat hielp. 3M was destijds zo vriendelijk, om maskers voor me uit de V.S. te laten komen, want hier waren ze nog niet te koop.
  Als die boskabouter van het RIVM -sorry maar ik heb geen enkel respect voor de man, die heeft al zoveel onzin in de loop der tijd verkondigt- beginnende in januari dat we niets te vrezen hadden van dat virus. Als je zoiets in het bedrijfsleven verkondigt en je moet je prognose twee maanden later 180 graden herzien, dan sta je op straat- zegt dat vliegen geen enkel gevaar oplevert vanwege de hepa filters in vliegtuigen. Dan zou je zeggen, dat dat ook voor hepa mondkapjes moet gelden.
  Sorry maar de man is nog halsstarriger dom dan Trump en dat wil wat zeggen. De hele wereld is inmiddels overtuigd van het nut van mondkapjes alleen onze boskabouter niet en al zijn discipelen in het OMT hebben de guts niet om de hoofdkabouter af te vallen, laat staan aan te vallen.

  Beantwoorden
 49. Petra
  Petra zegt:

  Prima stuk weer.
  Zo jammer dat het Aerosols verhaal nog steeds min of meer doodgezwegen word, maar vanochtend al 3 x op Qmusic gehoord dat op 8 meter afstand het virus overdraagbaar is volgens een nieuw onderzoek van een Duitse wetenschapper. Pfffffffff

  Beantwoorden
 50. marcel de roos
  marcel de roos zegt:

  Rivm zal echt niet gaan tornen aan de 1.5m retoriek, zeker niet met bv mensen zoals Bruls die dat omarmen.

  Net als dat handen wassen, wat doet dat er toe bij Corona als we weten dat verspreiding via voorwerpen niet of amper plaatsvindt?

  Net als dat “blijf thuis”… liefst met de ramen dicht…. ik zou zeggen vervang dat door Ga naar buiten.

  Ik begrijp werkelijk iet wat er ad hand is met de rivm mensen want mag toch aannemen dat dat ook mensen zijn die nadenken, om zich heen kijken etc, Gaat het dan echt alleen om gezichtsverlies/macht en aanzien (geld) voor deze mensen ipv gezondheid vd mensen? Je gaat het bijna denken…..

  Beantwoorden
 51. Martijn
  Martijn zegt:

  Weer een logisch verhaal.
  Helaas zullen de professor doctor hoogleraar virologie zich steeds meer ingraven met 1.5 meter.
  De mondkapjes is inderdaad een compensatie van slechte ventilatie.
  Als je kijk naar de wettelijke normen voor ventilatie, dan zouden Aerosols geen probleem moeten zijn.
  Voor bestaande gebouwen liggen de eisen echter factor 4 lager
  (https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-6/par3-6-2).
  En dan kun je je afvragen: voldoen alle gebouwen aan de wettelijke eisen?
  Een verhuurder van (horeca/bedrijfs)panden zal nooit een controle laten doen: verbeteren kost namelijk geld en de huur gaat niet omhoog.

  Wellicht kan de ventilatie branche een campagne ‘gratis ventilatie check’ aanbieden aan horeca en bedrijven.

  Beantwoorden
 52. Klaas
  Klaas zegt:

  Dag meneer de Hond,

  Hartelijk dank weer voor dit verhelderende stuk.

  Hierbij nog een artikel waaruit blijkt dat het virus onder specifieke omstandigheden in een slachthuis over 8 meter kan worden overgedragen (stukkie verder dus dan 1.5m).

  Zie hier het artikel: https://nos.nl/artikel/2341705-coronavirus-overgedragen-over-acht-meter-afstand-zeggen-duitse-onderzoekers.html.

  Deze zin uit het artikel is ook nog interessant en bevestigt uw gelijk: “Exner vermoedde in juni ook dat ook de woonsituatie van het personeel een rol zou kunnen spelen. In de nieuwe studie stellen de onderzoekers juist dat de woonsituatie van de fabrieksarbeiders geen rol van betekenis heeft gespeeld.”

  Dit is ook in tegenspraak met wat door het RIVM en o.a. Marion Koopmans werden gezegd, namelijk dat de woonsituatie een rol speelden en het in een slachthuis moeilijk dan wel onmogelijk is om 1.5m afstand te houden.

  1.5m is in dit geval absoluut niet genoeg zo blijkt.

  Dit artikel is wellicht ook nog interessant: https://nos.nl/artikel/2341733-onderzoekers-radboudumc-vinden-defect-gen-dat-corona-verergert.html

  Dit soort onderzoeken zou het RIVM eens moeten doen ipv alleen maar waarschuwen voor de tweede golf. Doe onderzoek naar het hoe en waarom en kijk welke Multi-aanpak noodzakelijk is om corona in te dammen en te verslaan.

  Heeft u overigens intussen reactie gekregen van Dhr. Voss op de door u aangehaalde studie waarin werd bevestigd dat er actief corona virus zich kan vinden in aerosols?

  Beantwoorden
 53. Frans lambers
  Frans lambers zegt:

  RIVM volgt van dissel
  Deze heeft een persoonlijke vete met mondkapjes.
  Begrijpelijk want met een baard is dat een hoop gefriemel.
  Deze persoonlijke vete hebben een duizendtal ouderen met de dood moeten bekopen.
  Van dissel en zijn zogenaamde wetenschappelijke virologen team.
  Aerosolen ontstaan en verspreiding is fysica geen metawetenschap.
  Gefixeerde ideeën zoals “besmetting
  Via druppels is belangrijkste bron van overdracht” en “mondkap beschermt alleen de onstanders niet de drager”
  Verhinderen een vrije gedachte over de materie.
  Nog steeds heb ik nergens ook maar iets gelezen over de fysiologie van de ademhaling, die in deze een essentieel element is voor het begrip van overdracht.
  Wij ademen 21 %zuurstof in en 17%
  Uit.
  Deze percentages gelden voor alle luchtdelen die we inademen.
  Ook voor virus.
  Dus een ontvanger van virus via inademing
  Verspreidt direct bij zijn volgende
  Uitademing virus.
  Plus na enige tijd ook eigengemaakt virus.

  Beantwoorden
  • Hans
   Hans zegt:

   Domste opmerking van iemand die doet of hij er verstand van heeft. We ademen ongeveer 0% CO2 in en 4% uit. Wat betekent dat we niet altijd 4 procent inademen. Stemmingsmakerij van iemand zonder kennis.

   Beantwoorden
 54. Rik
  Rik zegt:

  We zijn helemaal het doel uit het oog verloren. Corona is here to stay. Doel is aantal mensen die in het ziekenhuis liggen te minimaliseren. Daarvoor zijn minder zware maatregelen dik voldoende. Nu doen we net of niemand meer Corona mag oplopen. Volstrekt onrealistisch.

  Beantwoorden
 55. jillis
  jillis zegt:

  Maurice, doe ermee wat je goed dunkt.
  Je kan het aanpassen/controleren.
  Het lijkt me een goede uitleg. Dit makkeliker leesbaar maken wordt ben ik bang moeilijk.

  Kritieke getallen.

  Aan de hand van de cijfers wordt er wederom een heleboel paniek gecreeerd.
  Een verdubbeling van de besmettingen.
  Het is mijn inziens handig om een idee te hebben wat de cijfers nou precies betekenen om ze daarna beter te interpreteren zonder dat de angst en de verwijten weer toeslaan.

  Om te weten hoe het RIVM aan de getallen komt, maken we een kleine tour.
  Uit de presentaties van RIVM blijkt dat 1,5 procent van de mensen die in aanraking komt met het virus wordt opgenomen in het ziekenhuis.
  0,35 procent belandt op de IC. Dit zijn de mensen met overlevingskansen.
  Het aantal sterfgevallen ligt hoger dan de IC opnames. Hoe dit komt is een andere discussie.
  De IC opnames laten we buiten beschouwing.

  De IFR is berekent door de antistoffen in het bloedbankonderzoek.
  Dit was toen 5,5 procent.
  Wanneer we 17,3 miljoen mensen nemen en doen dat maal 5,5 procent kom je op 950 duizend mensen.
  Wat daar bij aansluit is een IFR van 0,63 procent.
  Dit is ook wat ik me kan herinneren dat Het OMT naar buiten had gebracht ergens in april.
  1,5 procent van 950 duizend zijn 14.250 ziekenhuisopnames.
  Dit klopt alleen niet. We hadden rond de tijd van het bloedonderzoek rond de 10.000 ziekenhuisopnames gehad, een aantal wat dan eerder in de buurt komt van 1% van het totaal.
  Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overleden personen zit dus vrij dicht bij elkaar.
  Een hele tour om een paar cijfer te achterhalen maar het wordt interresanter.

  Al deze cijfers zijn afgeleid van het het bloedbankonderzoek waar we nog op terug komen.
  Elke ziekenhuisopname staat gelijk aan 100 mensen die besmet zijn met corona.

  Het testbeleid anno nu wijst uit dat ongeveer 1 procent is besmet van de mensen die zich laten testen. Bij 12.000 per dag zijn dat er 120.
  Het waren er een aantal dagen iets meer. 160 mensen. Paniek!!
  Nu kunnen we dit vergelijken met de piek van de corona besmettingen.
  Ik kwam er gisteren achter dat het RIVM dat al had gedaan aan de hand van de berekening besmette personen.

  https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-07/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20200721_1135.pdf

  Ze gaan ervan uit dat iemand tien dagen besmettelijk is. Het WHO houdt dit tijdsbestek ook aan.
  Onaanemelijk lang als je het mij vraagt.
  Hoofdstuk 9 geeft aan dat er op de piek 280.000 besmette personen rondliepen.
  Wanneer je dat zou delen door 10 dagen, zou je op 28.000 besmettingen per dag uitkomen.

  Wanneer ik het aan de hand van de ziekenhuisopnames uitreken kom ik op iets anders uit.
  Gemiddeld 500 opnames per dag.
  1 procent staat gelijk aan 100 personen dus 500 x 100 komt op 50.000 besmette personen wanneer getest op corona.

  50.000 positieve gevallen ten opzichte van 160.

  Dat zijn dus meer dan 300 x zoveel gevallen. De paniek is vanuit die cijfers niet nodig.
  Dit alles is alleen gebaseerd op het bloedonderzoek wat 5,5% uitwijst.
  Maar dat is niet wat er werkelijk gebeurd.
  We hebben het T-cellen onderzoek dat nog niet is afgerond, wat uitwijst dat er veel meer resistentie in de cellen is opgebouwd dan antistoffen:

  Uit de studie rolde een verrassende bevinding. “Interessant is dat niet alleen personen die COVID-19 hebben gehad tegen het virus reagerende T-cellen hadden aangemaakt, maar ook veel van hun blootgestelde, asymptomatische familieleden,” licht onderzoeker Soo Aleman toe. “Bovendien had ongeveer 30 procent van de bloeddonors die in mei 2020 bloed hadden gegeven, COVID-19-specifieke T-cellen. Dit percentage ligt veel hoger dan eerdere tests op antilichamen hebben aangetoond.”

  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1

  De asomatische gevallen die minder waren blootgesteld maken dus ook antistoffen aan!
  Dat zouden we nu gecontroleerd kunnen laten gebeuren zonder veel ernstig zieken.

  We hebben de correlatie fijnstof en ernstig verloop van de ziekte dat in Brabant verantwoordelijk is geweest is voor de helft van de sterfgevallen. (zie post timmerlieden)

  https://www.scientias.nl/corona-uitbraak-in-noord-brabant-en-limburg-deels-te-verklaren-door-vieze-lucht/
  https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm

  Dan hebben we nog de recente onderzoeken die uitwijzen dat antistoffen het niet lang (meetbaar)
  volhouden. Kinderen krijgen het virus al helemaal niet schijnbaar op het is niet opvallend genoeg om te meten. Ik ga uit van het laatste. Deze groep vertegenwoordigd ten minste 15 procent die we eigenlijk zouden kunnen meenemen in de resistentie.

  https://www.scientias.nl/antistoffen-tegen-sars-cov-2-nemen-in-eerste-drie-maanden-schrikbarend-snel-af/
  https://www.scientias.nl/sommige-coronapatienten-raken-immuniteit-mogelijk-al-binnen-enkele-maanden-kwijt/

  En voor de mensen die zich druk maken dat er geen antistoffen zouden ontstaan.
  De T-cellen zouden tot elf jaar bescherming bieden. Hetzelfde ongeveer als de griep.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26954467/

  Als laatste, het percentage van de mensen dat antistoffen aanmaakt wanneer ze besmet zijn geweest met het coronavirus. Die zijn dus veelal al ziek geworden, dus het percentage dat met het virus in aanraking is gekomen zal veel hoger zijn.

  De antistoffen testen zeggen eigenlijk niet wie er besmet is geraakt en wie wel en of er T-cellen geactiveerd zijn.

  https://www.nytimes.com/2020/07/09/nyregion/nyc-coronavirus-antibodies.html

  Er is dus nog al wat aan te merken op die 5,5 procent, de immuniteit die ontstaat en het herkennen daarvan. En vooral ook hoe die immuniteit ontstaat en hoe ziek men van de ziekte wordt door bepaald blootstelling.
  De geleerden doen er echter niet veel mee.

  Om het aantal besmette personen voor Nederland een klein beetje aan te passen kijken we eerst naar de houdbaarheid van de antistoffen. Tot 2 maanden.
  Omdat we al hebben mogen concluderen dat het virus niet opeens ontstaan is in maart maar het er daarvoor ook al was zijn we nu al meer dan een half jaar bezig met het opbouwen van antistoffen.
  Die gemeten 5,5 procent is alweer een stuk gedaald ondanks nieuwe besmettingen. En de antistoffen die voor de eerste meting zijn opgebouwd zijn ook alweer vervallen.
  Ik reken het nu even niet exact uit hoeveel het percentage zou moeten zijn als we alles bij elkaar op zouden tellen. Pfff :)
  Het moet minstens 2x zoveel zijn.

  Dus die 5,5% wordt dan al 11 procent.

  Dan komt daarbij dat niet iedereen antistoffen aanmaakt.
  De asymptomatische gevallen waartoe de meeste mensen behoren maken amper of geen antistoffen aan die worden gemeten.
  Milde infectie maakt wel T-cellen aan maar geen antistoffen.
  Het is moeilijk in te schatten welk percentage wat vertegenwoordigd.
  Dit is een cruciaal iets.
  Bij de mensen MET symtomen is dit verschil dus rond de 50 procent.
  Maar de mensen zonder symptomen zijn niet meegenomen in deze 50 procent.
  Dit betekend dat we gerust kunnen zeggen dat 25 procent maar antistoffen aanmaakt.
  Ik hou het voor de safe side nu op 1/3.

  Die 11 procent wordt dan al 33 procent. En dan ben ik nog heel voorzichtiggeweest en hebben we een aantal factoren zoals de jongeren nog niet eens meegeteld met het totaal. Maar dan nog:

  33 procent vanuit het bloedonderzoek zou hele andere dingen betekenen.

  Dat is 6 x zoveel mensen die het virus hebben gehad.
  Dat betekent dat 0,17% wordt opgenomen.
  Dat betekent dat 0,1% overlijd aan het virus.

  Het betekent dat er in maart niet 280 duizend mensen rondliepen die eventueel besmettelijk waren maar 1,68 miljoen.

  Misschien leuk als een expert hier eens naar kijkt.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Interessante redenering, Ik denk ook, dat we eens naar het verschil moeten kijken, tussen virale aandoeningen met een heel uitgesproken antistof opbouw zoals Hepatitus B in relatie tot aan doeningen zoals covid-19 met hogere mutageniteit en een veel lagere immuun respons op antistof niveau.

   Beantwoorden
   • jillis
    jillis zegt:

    ja inderdaad, dat T-cellen onderzoek is heel belangrijk..
    Ik heb de inentingen tegen de griep waarvan meerdere onderzoeken zeggen dat ze de mortaliteit van corona verhogen niet meegenomen in de percentages.
    Het RIVM zegt op hun site dat er totaal geen correlatie is.
    De vind ik dan een gevaarlijke uitspraak.
    De luchtvervuiling is ook niet meegenomen en dat de bloeddonoren zelf ook niet echt representatief zijn voor de samenleving zou ook aangepast moeten worden. Dan kom je op een nog hoger percentage uit.
    Wellicht al bij een vorm van groepsimmuniteit.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Het onderzoek naar de shift in mortaliteit bij de twee vaccinatie rondes in Italië is waarschijnlijk nog niet door de peer revieuw heen Jillis.

     Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Daarnaast, mist er bij de huidige informatie verstrekking van het RIVM. Sowieso erg veel informatie over de mogelijkheden van coexcistiele invloeden anders dan de benoemde risicofactoren.

     Beantwoorden
 56. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Slachthuizen en ventilatie

  Corona-infecties in drie Oostenrijkse vleesbedrijven. Hoe komt het tot besmettingen in de slachterij?
  Geplaatst op 15 juli 2020 door Helena van Wandelen

  Besmettelijke aerosolen in de ruimtelucht vormen een risicofactor die te lang over het hoofd werd gezien in de vleesindustrie.
  Krachtige luchtreinigers met high-performance H14-filters kunnen onmiddellijk ingezet worden en bieden maximale bescherming tegen infecties via de lucht.
  De in de Duitse plaats Heinsberg ontwikkelde techniek is meteen beschikbaar en kan als oplossing voor de gehele industrie worden aangepast
  De vleesindustrie is maar niet uit het nieuws te houden! In drie Oostenrijkse vleesverwerkingsbedrijven werden in het weekend medewerkers positief getest op het coronavirus. Naast een slachterij in de buurt van de stad Ried im Innkreis, met in totaal zeven besmettingen (stand: maandag 6 juli) waren er ook positieve Covid-19-tests in de districten van Wels-Land en Branau. In afwachting van bijkomende testresultaten wordt gezocht naar contactpersonen.

  De vleesindustrie wordt opnieuw hard getroffen
  In Duitsland was er veel ophef over de intussen gesloten Tönnies-slachterij in Rheda-Wiedenbrück. Daar werden meer dan 1.500 medewerkers positief getest op het coronavirus, waarna de volledige streek rond Gütersloh opnieuw in lockdown ging. Onmiddellijk na Tönnies meldde ook vleesproducent Wiesenhof infectiegevallen in zijn bedrijven, gevolgd door producent van kebabvlees Öztas uit Moers, waar meer dan 100 medewerkers besmet zijn.

  Een tot dusver vergeten risicofactor in de vleesindustrie: besmettelijke aerosolen
  Waarom de coronagevallen zich opstapelen in vleesverwerkende bedrijven en welke technische oplossingen van het infectierisico in de vleesindustrie kunnen beperken, wordt momenteel onderzocht in Duitsland door een werkgroep die bestaat uit leden van het regionale centrum voor volksgezondheid en van het Robert Koch Instituut. Dit onderzoek wordt geleid door Duits professor Martin Exner, directeur van het Instituut voor hygiëne en volksgezondheid van de Universiteit van Bonn.

  Waarvoor virologen als prof. Christian Drosten (mede-ontdekker van het SARS-coronavirus) en aerosol-experts als dr. Thomas Voshaar (medisch adviseur van Duits minister van Volksgezondheid Jens Spahn) al langer waarschuwen, werd nu door het onderzoek naar de corona-uitbraak in het vleesbedrijf Tönnies in Gütersloh onderbouwd: het coronavirus wordt niet enkel verspreid via druppels en aanraking, maar hoofdzakelijk via de ruimtelucht.

  Besmettelijke aerosolen worden ongemerkt ingeademd
  Nauwkeuriger gezegd door zogenaamde aerosolen, een mengsel van gas (doorgaans lucht) en vaste of vloeibare deeltjes, die bij zieke personen virussen bevatten. Deze piepkleine deeltjes in de lucht komen vrij bij het ademen en spreken. Terwijl grote deeltjes door hun gewicht reeds na ca. 1,5 meter naar de bodem zakken (vandaar de afstandsregel van 1,5 m), kunnen besmettelijke aerosolen door hun geringe afmeting (ca. 0,3 – 0,4 µm) urenlang blijven rondzweven in de tot 6 – 10 °C afgekoelde lucht in de snijzones. Door de ventilatiesystemen worden ze bovendien permanent in de ruimte bewogen en voortdurend ingeademd! “Wat nog niet bekend was: circulatielucht kan een aerosol in beweging houden, dat is een risicofactor die over het hoofd werd gezien”, aldus prof. Exner in de analyse van de besmettingen bij Tönnies.

  De oorzaak daarvan is de manier waarop de lucht in de sector doorgaans wordt behandeld. De lucht in de productiedelen wordt enkel afgekoeld en ontvochtigd, om de groei van micro-organismen zoals listeria en salmonella onder controle te houden. Slechts weinig bedrijven beschikken over een hoogwaardige filtering, zodat besmettelijke virussen zich over de volledige productieafdeling kunnen verdelen. Met de door Trotec ontwikkelde luchtreinigingstechniek moet dit infectierisico in de toekomst worden teruggebracht tot bijna nul.

  Krachtige luchtreinigers doen het infectierisico aanzienlijk dalen
  Tot dusver was er echter geen mobiele oplossing met een vergelijkbaar hoog beschermingsniveau voor de industrie. “Dat vind ik heel belangrijk” – voor dergelijke high-performance filtering, zoals ze in de toekomst ook gebruikt kan worden in de vleesverwerkende sector dankzij de luchtreiniger TAC V+, was er nog geen wettelijk kader voorzien. In het geval van de vleesindustrie is er volgens prof. Exner ook geen sprake van een gebrekkige preventie, aangezien men nog veel moet leren over de nieuwe infectiebronnen.

  Toelichtingen over het werkingsprincipe van de luchtreiniger TAC V+
  Beslissend voor het gevaar van besmetting met het coronavirus is hoe lang de aerosolen met virussen in de ruimtelucht blijven zweven. In tegenstelling tot de openlucht, waar aerosolmengsels door de circulatie met frisse lucht worden verdund en zo wegwaaien, blijft de aerosolconcentratie in binnenruimten immers constant hoog. Hoe langer en hoe meer aerosoldeeltjes in de lucht hangen, hoe sneller ze via de luchtwegen in het lichaam geraken en tot een infectie van de longen leiden. In één kubieke centimeter lucht zweven ongeveer 50.000 deeltjes als stof, stuifmeel maar ook bacteriën en virussen rond. Door elke extra medewerker in de ruimte neemt de aerosolconcentratie met duizenden deeltjes per minuut toe.

  Eenvoudig uitgedrukt zet de luchtreiniger TAC V+ de situatie van de openlucht over naar die in de productiedelen en wordt dit aangevuld met een bijzonder efficiënte virusfiltering en -inactivering.

  Het luchtreinigingsconcept van de in klinische proeven geteste luchtreiniger TAC V+ is gebaseerd op twee pijlers:
  Enerzijds wordt de aerosolconcentratie in de ruimtelucht voortdurend verdund met zuivere, gefilterde HEPA-lucht. Daarvoor beschikt de luchtreiniger over een bijzonder hoge luchtcapaciteit die uniek is voor mobiele apparaten en die tot 20 luchtverversingen per uur mogelijk maakt.
  Bovendien worden virussen en bacteriën in de lucht eerst afgescheiden in een innovatief, warmtebestendig HEPA-suspensiefilter en vervolgens cyclisch gedood door middel van thermische ontsmetting. Deze exclusief ontwikkelde speciale filters met beschermingsklasse 14 hebben een scheidingsrendement van 99,995% bij een grootte van de deeltjes van 0,1 tot 0,2 µm. Door deze uitzonderlijke eigenschappen worden de H14-filters zelfs in operatiekamers gebruikt voor luchtzuivering, en op andere plaatsen waar hygiëne van essentieel belang is.
  Wat in theorie erg technisch klinkt, blijkt uiterst eenvoudig in de praktijk. De tochtvrije aanzuiging van de belaste ruimtelucht vindt plaats nabij de bodem, de virusvrije ultrazuivere lucht wordt verticaal naar boven in de ruimte afgegeven. Door de mobiele opbouw kunnen zelfs grote oppervlakken worden vrijgemaakt van gevaarlijke aerosolen door meerdere luchtreinigers TAC V+ in te zetten.

  Beantwoorden
  • Frans Smolders
   Frans Smolders zegt:

   Kleine ademdeeltjes in de lucht spelen een rol bij de verspreiding van het coronavirus. Dat maakt goed ventileren tot een noodzaak. Professor Philomena Bluyssen doet in haar SenseLab onderzoek naar aerosolen in de binnenruimte en hoe we ons daar het beste tegen kunnen wapenen.

   Een van de onderzoeksruimtes in het SenseLab is ingericht als een klaslokaal in de anderhalvemetersamenleving, met tafels op ruime afstand van elkaar. Op een scherm vóór in de klas verschijnen beelden van een hoofd omgeven door kleine deeltjes. Het is het hoofd van hoogleraar binnenmilieu Philomena Bluyssen, die het onderzoek naar corona en ventilatie leidt. Zittend aan een van de tafels is zij haar eigen proefpersoon. Niet omdat het experiment risico’s met zich meebrengt – er wordt gewerkt met onschuldige zeepbelletjes – maar meer omdat afstand houden ook in dit lab van belang blijft.

   Afstand houden is, samen met handhygiëne, een van de pijlers in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De WHO en het RIVM gaan er immers vanuit dat het virus op twee manieren wordt verspreid: via speekseldruppeltjes die besmette personen al hoestend of niesend verspreiden en via besmette oppervlakken die je met je handen aanraakt. Professor Bluyssen en vele andere wetenschappers zijn er echter van overtuigd dat er een belangrijke derde besmettingsroute is: via microscopisch kleine speekseldruppeltjes, aerosolen, die lang in de lucht kunnen blijven hangen. “We weten uit eerder onderzoek naar de MERS- en SARS-virussen dat aerosolen een rol spelen”, vertelt ze. “Zolang we niet zeker weten dat dit voor COVID-19 níet geldt, zouden we op zijn minst moeten zorgen dat we het risico zo klein mogelijk houden.”

   Blinde vlek
   In april maakte Bluyssen al deel uit van een groep van 36 wetenschappers van over de hele wereld die probeerden de WHO te overtuigen van het risico van deze derde besmettingsroute. Bluyssen is ook een van de 239 ondertekenaars van een tweede open brief aan de WHO die op 4 juli werd gepubliceerd. De boodschap lijkt maar langzaam door te dringen. Waar komt die blinde vlek vandaan? “Enerzijds omdat de WHO, net als het Nederlandse OMT, vooral uit medici bestaat. Die kijken naar situaties als intubaties of operaties waarbij virusdeeltjes vrijkomen; daar begrijpen ze de risico’s van. Het zijn alleen geen fysici die het transport van deeltjes begrijpen, of ingenieur die feeling hebben met ventilatiesystemen”, legt Bluyssen uit. “Anderzijds, als de WHO onderkent dat dit risico er is, dan betekent dat nogal wat voor landen waar ze de middelen niet hebben voor goede ventilatie.”

   Inmiddels is het tij op Europees niveau aan het keren. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bracht eind juni een rapport uit waarin het adviseerde om werk te maken van ventilatie in binnenruimtes. Onder meer Duitsland en België gaan daarin mee, maar het RIVM en het OMT zijn in ons land nog erg terughoudend. “Zij houden vol dat onze huidige ventilatierichtlijnen, zoals die zijn opgenomen in het bouwbesluit, afdoende zijn. Daaruit blijkt dat ze zich niet echt in de materie hebben verdiept: die richtlijnen zijn minimale waarden gebaseerd op CO2-concentraties afkomstig van het uitademen door aanwezige mensen, maar hebben niets te maken met de gezondheid.” Bluyssen kan het weten. Ze houdt zich immers al jaren bezig met de relatie tussen luchtkwaliteit binnenshuis en de gezondheid, waaronder de risico’s van slechte ventilatie en de aanwezigheid van gifstoffen als formaldehyde afkomstig van verf en meubelen.

   Controversieel
   Sinds de uitbraak van het coronavirus concentreert ze zich op de verspreiding van aerosolen binnenshuis en de maatregelen die je zou kunnen nemen om deze verspreiding te minimaliseren. Binnen TU Delft doet ze dat samen met professor Fulvio Scarano (faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek). Daarbuiten met de groep van 36 wetenschappers, en met een groep die zich Beyond 1.5m Science noemt (Christophe Hermans van het NLR/DNW, Henk Jan Holterman van de universiteit van Wageningen, Paul Scheepers van het Radboudumc en Atze Boerstra van bba binnenmilieu). Met haar onderzoek wil zij zichtbaar maken hoe die verspreiding plaatsvindt en daarmee de sceptici over de streep trekken. “Toen we begonnen was het nog heel controversieel om iets te zeggen over transmissie via de lucht. Daar moesten we maar niet over praten, want het OMT en het RIVM stonden daar absoluut niet achter”, vertelt ze. Enkele maanden later is een deel van haar missie volbracht: op de beelden van de experimenten in het SenseLab is goed te zien hoe kleine deeltjes uit de lucht die we uitademen veel verder kunnen komen dan anderhalve meter.

   Achter de schermen
   De benodigde instrumenten voor de experimenten konden worden aangeschaft met een schenking uit het TU Delft COVID-19 Response Fund. Bluyssen zocht voor die apparatuur onder meer de samenwerking met hoogleraar aerodynamica Fulvio Scarano, die een manier ontwikkelde om luchtbewegingen in windtunnels zichtbaar te maken met behulp van zeepbelletjes. Achter de schermen van het experimentele klaslokaal laat Bluyssen de onderzoeksinstallatie zien. Behalve zo’n zeepbellenmaker uit de windtunnel gebruikt ze ook één van de beademingsapparaten die bij de faculteit 3mE is ontwikkeld. Lucht en bubbels worden samen het lokaal ingebracht en ‘uitgeademd’ via het hoofd van een paspop. Met behulp van de juiste verlichting worden deze ‘ademdeeltjes’ zichtbaar tegen de achtergrond van de zwarte wanden van het lokaal. Een camera maakt er zo’n 1000 beelden per minuut van.

   Tijdens het onderzoek worden de deeltjesstromen in beeld gebracht in de loop van de tijd en bij verschillende ventilatievormen: bij hoge en lage ventilatie, meng- en verdringingsventilatie, open ramen of helemaal geen ventilatie. “We bekijken wat het effect is op de dichtheid van de deeltjes in de loop van de tijd. Als je helemaal geen ventilatie hebt, blijven die opbouwen, hebben we gezien. Als je dus in een slecht geventileerde ruimte zit met een besmet persoon, krijg je op een gegeven moment waarschijnlijk een dusdanige concentratie van virusdeeltjes dat het een risico vormt”, stelt Bluyssen.

   Ook de manier waarop je ventileert kan een rol spelen: “We onderzoeken nu ook hoe die luchtstromen precies lopen. Want als de lucht in een afgesloten ruimte tijdens het ventileren langs andere, besmette personen gaat, dan ben je net zo ver van huis. Je moet dus goed kijken hoe je lucht afvoert. ” Deze wijze van besmetten werd in ieder geval aangetoond voor acht mensen die in januari aan tafels naast elkaar in een restaurant in Guangzhou zaten. Bij het gebruik van ventilatoren kun je op dezelfde manier besmette lucht verspreiden in een ruimte met meerdere mensen, iets waar het RIVM dan weer wel voor waarschuwde tijdens de hitte van eind juni.

   Mengen of verdringen?
   Bij mengventilatie komt er verse lucht uit het plafond en wordt er elders in de ruimte lucht weggezogen. Bij verdringingsventilatie komt de verse lucht juist van beneden, wordt opgewarmd door de lichaamswarmte van in de ruimte aanwezige mensen en vervolgens bovenin de ruimte afgezogen. Wat nu de beste vorm van ventileren is, kan Bluyssen nu nog niet zeggen. “In principe is verdringingsventilatie beter, maar als er watermoleculen uit de zwaardere druppeltjes verdampen, dan zouden ze kunnen blijven zweven en zo juist bij een volgende persoon terecht komen. Dan zou mengventilatie met de juiste luchtstromen juist wel goed werken. Dat is wat we verder willen onderzoeken.”

   Een aantal aanbevelingen hebben Bluyssen en haar collega’s al gedaan, onder meer in dit onderzoek. Idealiter zouden ze in hun adviezen ook mee willen wegen hoeveel levend virus er in een aerosol kan zitten. Er loopt een subsidieaanvraag voor een dergelijk onderzoek in samenwerking met onder meer een epidemioloog en een viroloog. “Het bewijzen van de aanwezigheid van coronavirus in aerosolen was tot nog toe lastig, omdat tegen de tijd dat je er als onderzoeker bij wordt gehaald, je het niet meer kunt meten in de lucht”, legt Bluyssen uit. “Maar deeltjes die niet zijn afgevoerd, slaan uiteindelijk een keer ergens neer. Wij zouden daarom in scholen op plekken willen meten die niemand heeft aangeraakt, bijvoorbeeld bovenop kasten.”

   Vooruitlopend daarop gaat ze eerst nog in het SenseLab onderzoeken waar aerosolen onder verschillende omstandigheden dan precies neerkomen. “We kleuren waterdamp met fluorescerende verf zodat we de deeltjes met UV-licht zichtbaar kunnen maken. We gaan ook proberen om druppels van verschillende grootte te maken en daar dan een soort slijm aan toe te voegen dat speeksel moet nabootsen. Op die manier willen we kijken hoe die druppels zich verplaatsen en waar ze uiteindelijk landen.” Met dezelfde methode werden er recent testen uitgevoerd naar de lekkage van mondkapjes.

   Post corona
   Ligt haar reguliere onderzoek nu even stil, toch heeft deze periode ook positieve kanten. “Ik kon gelukkig meer doen dan alleen vanuit huis de lopende zaken draaiende houden”, vertelt Bluyssen. “De media-aandacht geeft ook bekendheid aan mijn onderwerp en de nieuwe samenwerkingen die eruit voortkomen zijn ook inspirerend.” Straks kan zij zich dan weer toeleggen op het ontwikkelen van een nieuw onderzoeksmodel voor het begrijpen van het binnenmilieu in verschillende scenario’s – bijvoorbeeld scholen, kantoren en woningen – en de effecten ervan op de bewoners. Ook post corona blijven er genoeg uitdagingen.

   Beantwoorden
 57. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Mondkapjes dragen of niet dragen, dat hangt naar mijn mening zeer sterk van de situatie af. Bij passieve lichaamsbeweging doet een mondkapje redelijk goed zijn werk om virussen uit het ademhalings traject te houden. Maar bij flinke inspanning werkt een mondkapje juist totaal averechts, aangezien in het ademhalingstraject meer kracht gezet gaat worden tegen de stof van het mondkapje om uit te blazen, en bij het dan nodiger steviger inademen, zullen er langs de randen van het mondkapje alsnog de aerosolen gewoon binnen in het ademhalings traject kunnen komen. Maar door mondkapjes te dragen gebeurd er nog iets, namelijk het CO2 gehalte in het ademhalingstraject stijgt dan aanzienlijk, wat dan weer een gevaarlijke verlaging van de Ph in het ademhalings traject veroorzaakt. En laat nu juist al één ander Corona virus al hebben laten zien, dat het fantastisch goed gedijd in een omgeving met een lage Ph waarde. Het moge duidelijk zijn dat erbij onvoldoende ventilatie in een met mensen gevulde ruimte, ook altijd de CO2 waarde in de omgevingslucht flink stijgt, maar niet alleen dat, de lucht die je dan inademt is dan al op visite geweest in de longen van al heel veel andere personen. Ziehier dus de oorzaak van een Superspread. Mogelijk heeft u bij Viruswaanzin de CO2 test met een mondkapje al gezien, helaas was niet over alles goed nagedacht, want een Saturatie meter op de vinger is nu niet de juiste manier om aan te tonen wat in het lichaam zelf gebeurd, wat CO2 betreft, een bloedgasonderzoek is meer op zijn plaats, om aan te tonen wat het dragen van een mondkapje voor een slechte invloed heeft op het metabolisme van het lichaam. Het is natuurlijk speculeren, maar het RIVM beschikt waarschijnlijk ook over soortgelijke data, die mijn praktische hypothese te zien geeft. Dus medewerkers in de Zorg, doe rustig aan met werken, en zorg voor een CO2 meter op de afdeling, zodat het niveau van ventilatie goed gevolgd kan worden. En doe zieken cliënten voortaan ook een mondkapje voor, de ethiek zegt namelijk dat dit niet alleen mag, maar zelfs moet. Over dit laatste erbij vanuit gaande, dat zieken personen die ik zag op de buis, nooit mondkapjes droegen.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   De meeste maatregelen die we reeds kennen en die nu voorgesteld worden, zijn eigenlijk heel geschikt om situatie afhankelijk in te zetten.

   Het vergt wel een enorm veel aan bewustwording en signalerings mechanismen. Maar het zou de acceptatie drempel ook enorm verhogen.

   Beantwoorden
   • Leo Hanemaaijer
    Leo Hanemaaijer zegt:

    Met dank aan een café in Hillegom, vanuit de berichtgeving hiervandaan, waaruit bleek dat daar tientallen besmettingen waren geweest, kan ik nu nog duidelijker stellen dat CO2 gas de ultieme Cofactor is voor Covid-19 besmettingen. Wat doen mensen in een café nog meer dan gezellig praten, vooral drinken toch, zoals bier en frisdranken, nu juist de laatste twee staan bol van het CO2 gas (koolzuurgas). Dus op het moment dat de deuren dicht gingen, en de ventilatie niet meer toereikend was sloegen de rondgaande Covid aerosolen hun kans. Simpelweg omdat de lichamen/longen van de aanwezigen al verzadigd waren met veel koolzuurgas, maar ook het vrijkomende koolzuurgas uit net ingeschonken glazen droeg nog eens extra bij aan een Co2 verhoging van de vrije ademlucht in de café ruimte. En dan gaat het dus weer super snel met de besmettingen, maar de richting van preventie is hiermee wel zeer duidelijk aantoonbaar geworden. Ventileren!
    En al die onderzoeken gemaakt onder de ideale laboratorium omstandigheden, zonder deze Cofactor erin te betrekken, zijn op zijn zachts gezegd niet meer zo bruikbaar hierdoor.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Mooie theorie, lastig toetsbaar, omdat kooldioxide ook nog eens een product is van het metabolesysteem.

     Ik zie niet direct op fysische niveau in waarom CO2 een betere vector zou zijn O2 of H2O?

     Ook zie ik niet direct een duidelijke fysische of chemische affiniteit van CO2 met andere mogelijke vectoren.

     Maar CO2 is relatief goedkoop, een proef opstelling moet zo te maken zijn, en dan graag voor eind oktober als we massaal droogijs mist willen gaan maken.

     Beantwoorden
 58. Wim
  Wim zegt:

  Het niveau daalt hier. Het RIVM maakt fouten, net als de WHO. Maar je kunt niet een heel pak mensen die zich al jarenlang met virussen en de verspreiding ervan bezighouden wegzetten als domoren met een tunnelvisie of mensen die gestuurd worden door eigenbelang of politieke belangen. Dat is populisme. De inzichten van Dhr. De Hond zijn waardevol en verrijken de kennis over COvid. Maar ook hij lijkt soms ten prooi te vallen aan tunnelvisie en te veel overtuigd van zijn eigen gelijk. Jammer, werk nu eens samen!

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Bedenk wel, dat virologie (meestal ook nog eens onderdeel van de microbiologie) een enorm brede dicipline is, waarvan verspreiding er slechts 1 is.

   Dat tot voor kort dit stuk van de dicipline bij het merendeel van de microbiologen/virologen als slapend onderdeel in de kast lag. En dat er in alle gehaastheid gegrepen is naar wat er snel voor handen lag.

   Beantwoorden
 59. Jacky
  Jacky zegt:

  Wat ik me nog echt afvraag rondom het aantal besmettingen nu vs de situatie in maart / april is of je die context wel kunt vergelijken. Mijn hypothese is als volgt:

  Ik zie de rivm grafiek op het dashboard als een ijsberg. In maart zagen we enkel het topje boven water. We testen immers alleen mensen met serieuze klachten. Zelfs de directe huisgenoten van coronapatienten werden niet getest. Logisch dus dat een aanzienlijk deel van deze positieve gevallen ook terugkwamen in de aantallen ziekenhuis opnamen en doden. Het kan haast niet anders dan dat er een veelvoud aan besmettingen ‘onder water’ zat bij mensen die niet ziek of mild ziek zijn geworden.

  Nu is de situatie totaal anders want we hebben enorm opgeschaald met testen. Daarmee hebben we in feite de ijsberg voor een groot deel bovenwater gehaald. Dat zie je ook terug in wie er positief testen de laatste weken. Die personen komen voornamelijk in beeld via het succesvolle bron en contact onderzoek. Dat is natuurlijk hartstikke goed want dat geeft een goed beeld van de situatie.

  Maar bovenstaande is denk ik wel van wezenlijk belang om de aantallen positieve gevallen in de juiste context te zien. Nu wordt de oplopende lijn vergeleken met de situatie in maart maar dat is waar het volgens mij ernstig fout gaat. Om de ijsbergen te vergelijken als appels met appels moeten we realiseren dat de ijsberg in maart/ april nog een veelvoud groter was (we zagen immers alleen het deel boven water) wat de recente stijging dan wel een een hele bescheiden context plaats. Iets meer realisme en minder paniek lijkt mij daarom verstandig.

  Kom overigens van 2 weken vakantie Duitsland terug. Wat mij daar is opgevallen: mondkapjes beleid voelt erg willekeurig aan. De Duitsers zijn plichtgetrouw maar als je zelf nadenkt voelt het beleid erg onlogisch. Bijvoorbeeld in zwembad zonder kapjes en dan in de kleedruimte weer kapjes. Of op terras zitten geen kapje, als je naar wc loopt wel…. verder houden de Duitsers op geen enkele wijze afstand van elkaar terwijl wel overal 1,5 meter staat aangegeven. Dus de stellingen van het RIVM dat de kapjes bijdragen aan het het naleven van de andere maatregelen durf ik te betwijfelen.

  Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   “Nu wordt de oplopende lijn vergeleken met de situatie in maart maar dat is waar het volgens mij ernstig fout gaat.”

   Exact, en het is schokkend om te zien dat dit kennelijk niet doordringt tot de ‘deskundigen’ – of zijn het juist de media, die weigeren dit voor het voetlicht te brengen, omdat zij kennelijk een belang hebben bij continueren van de onterechte paniek die er nu weer heerst? Ik vermoed dat laatste.

   En die kapjes? die zijn gewoon flauwekul. Werken niet en zijn alleen maar lelijk en lastig.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Om te beginnen, worden meerdere verschillende meetmethoden door elkaar heen gebruikt bij de constructie van de grafieken.

    Bij gebrek aan coëxistente data en data overlappen is dit gedaan zonder goede bewijsvoering, dat er werkelijk het zelfde “gemeten” wordt.

    Daarnaast is de weergave van de ijsberg een behoorlijk accurate weergave.

    Beantwoorden
 60. Frans Brouwer
  Frans Brouwer zegt:

  Beste Maurice,

  Van verschillende kanten heb ik info gekregen over de PCR testen.
  De uitvinder, Kary Mullins, heeft de PCR methode ontwikkelt voor onderzoeksdoeleinden
  en zelf verklaart dat deze niet geschikt is voor diagnosedoeleinden.
  Duitse virologen hebben vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de PCR test om
  Covid19 vast te stellen hoogstens 50% is. Hoe meer testen hoe meer vals
  positieve testen.

  Beantwoorden
 61. Jaap2
  Jaap2 zegt:

  Maurice de Hond 10 juli: “Er is inmiddels een waslijst aan voorbeelden waaruit blijkt dat men buiten niet besmet kan raken.”
  Maurice de Hond vandaag: “Drieëneenhalve maand geleden, op 31 maart en 6 april, schreef ik twee blogs waarin ik bepleitte om direct mondbescherming buitenshuis te gaan dragen. Met name om ervoor te zorgen dat je anderen niet zou besmetten.”

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Een prima illustratie van het verschil tussen mijn manier van werken en die van het RIVM.

   Op 31 maart schreef ik op basis van datgene wat tot dat moment bekend was dat “tijdelijk mondbescherming buiten dragen” de juiste conclusie was
   https://www.maurice.nl/2020/03/31/tijdelijk-buiten-mondbescherming-dragen-is-de-logische-conclusie/

   Maar in de loop van april kwam er nieuwe onderzoeken beschikbaar (o.a. uit China en uit de VS) en dus schreef ik op 24 april dat buiten wel een veilige omgeving was:
   https://www.maurice.nl/2020/04/25/we-leren-blijkbaar-niets-2/

   En sindsdien is er steeds meer bewijs gekomen dat men buiten een heel kleine kans loopt om besmet te worden (wij hebben het zelf kunnen ervaren op 1e Paasdag en Hemelvaartsdag).

   Dat is dus het grote verschil. Het RIVM houdt start vast aan hun eerste standpunten, DIE NIET OP ONDERZOEK WAREN GEBASEERD en vervolgens willen ze amper wat aanpassen en als ze dat doen , dan vooral met het volhouden dat hun oorspronkelijke standpunt de juiste was.
   (Dat zal ook de draai zijn, die ze gaan maken t.a.v. de mondkapjes).

   Beantwoorden
   • Klaas
    Klaas zegt:

    En vergeet de demonstratie op de Dam niet als treffend voorbeeld waaruit blijkt dat de kans om besmet te worden buiten relatief klein is. :)

    Beantwoorden
 62. EB
  EB zegt:

  De RIVM heeft een prachtige achterdeur oplossing gevonden voor de door hun gevonden ‘schijn zekerheid’ van de mondkapjes en voor van Dissel zijn woorden ‘dat deze niet noodzakelijk zijn’.
  Er zijn vandaag namelijk RIVM medewerkers die verklaren dat het dragen van mondkapjes zal leiden tot het nemen van meer afstand.
  Kortom, dat mondkapjes kunnen worden gebruikt als middel om de 1.5 meter in stand te houden. Is dat geen prachtige oplossing van het verstarde, fossiele RIVM? Dit omdat zij eigenlijk de poot stijf willen houden sinds zij vanaf het begin vonden dat mondkapjes niet nodig waren, hoewel ze daar inmiddels toch heel behoorlijke wetenschappelijke kritiek op krijgen!
  En nu komen ze straks toch volop in gebruik en dat met hun steun, alleen om een andere reden! En wij vergeten daardoor de mening van het RIVM en zullen ze niet langer bekritiseren voor hun mondkapjes advies, want ja op een of andere manier zijn ze er toch wel positief over. Het RIVM steunt dus nu via de achterdeur de mondkapjes. Maar dat is dus niet omdat zij vinden dat mondkapjes bij burgers werken. Want dat vinden zijn nog steeds niet. En als het straks wel werkt.. Is dat dan vanwege de 1,5 meter afstand? Of komt dit toch door het mondkapje. Ik denk dat ik het RIVM antwoord wel weet.
  Het gaat dus zoals Maurice het hierboven al aangekondigde, het RIVM is al in beweging.

  Beantwoorden
 63. Erik
  Erik zegt:

  Mooi constructief stuk. Gelukkig zijn ook de mainstream media weer wakker geworden. Het was hoog tijd dat er ook eens buitenlandse experts geinterviewed werden. Alleen nu moet het vertrouwen van Rutte, de Jonge, en Grapperhaus in het Rivm nog een beetje gaan wankelen. De bevolking is het vertrouwen in elk geval al kwijt.

  Beantwoorden
  • Klaas
   Klaas zegt:

   Volledig met u eens. Echter niet alleen buitenlandse experts, maar ook virologen, epidemiologen en immunologen die een andere mening zijn toegedaan dan het RIVM. Die zijn tot op heden helaas ook de mond gesnoerd. Zeker immunologen die het beste kunnen onderzoeken hoe het immuunsysteem reageert op COVID. Dan heb ik het nog maar niet over patholoog anatomen die de daadwerkelijke doodsoorzaak moeten vaststellen en moeten aangeven of iemand is overleden aan of met COVID. Dit is nogal een verschil.

   Beantwoorden
 64. Joop van Poll
  Joop van Poll zegt:

  De drie restaurants waar ik wel eens kom heb ik alle drie gevraagd of ze al Corona-proof zijn.
  Verder, indien nodig, of ze van plan zijn dit nivo te bereiken, voordat de risico’s voor superspreads weer toenemen in het najaar.
  Als iedereen dit gaat doen, dan komt er toch iets op gang.
  Dit geldt ook voor scholen, verzorgingshuizen enz.
  De uitdrukking ‘coronaproof’ moet toch gemeengoed worden?

  Beantwoorden
 65. Dirk van Egmond
  Dirk van Egmond zegt:

  Zeer goed artikel met nieuwe vondsten zoals NL alert gebruiken om kleur van regio te melden.
  Strekking maatregelen in relatie tot intelligentie publliek vind ik heel sterk. Kleurcodering helder. Nu nog de bestuurders.
  Overigens heeft U met Uw deltaplan ventilatie ook volstrekt gelijk nu blijkt dat medewerkers bij de vleesverwerker Tonnie’s over afstand van 8 meter zijn besmet en nieuwe filtersystemen in de ventilatie dus helpen.

  Beantwoorden
 66. Jim
  Jim zegt:

  Beste Maurice.

  Je hebt al vrij vroeg in het Corona verhaal uitgesproken dat het zin heeft om mondkapjes te dragen. Hopelijk bedoelde je dat in medische zin, niet in politieke of psychologische zin.
  Ik begrijp niet zo goed waarom je als data man niet hebt gekeken naar de resultaten van verschillende uitgebreide onderzoeken. Je houdt toch van voortschrijdend inzicht ?
  Mocht je niet bekend zijn met de materie heb je nu een kans je erin te verdiepen.

  Ik hoor in de media de laatste dagen van verschillende bronnen dat de stoffen mondkapjes (een beetje) werken en dat daar bewijs voor is. Het bewijs hiervoor heb ik alleen nog niet gezien. Verder hoor ik dat er in Nederland een onderzoek komt of bijna afgerond is. Prima, maar zijn deze net zo uitgebreid als de onderzoeken die ik hier ga vermelden ?
  Wordt die Nederlandse gevonden data en onderzoeksmethoden dan ook gelijk publiekelijk gemaakt ?

  De verwijzingen naar de onderzoeken heb ik uit de volgende youtube video gehaald, maar deze wordt regelmatig van youtube verwijderd. Bij deze een link naar een nog werkende. Voor het geval dat ook deze video verwijderd is geef ik een klein overzicht van deze onderzoeken met een link naar de bron ervan. Het stoffen masker blijk ineffectief te zijn en zelfs het N95 masker lijkt verre van optimaal te werken.

  https://www.youtube.com/watch?v=a7JM-E3PpFI

  So much debate over whether or not we should be wearing masks in order to fight C0VlD but multiple scientific studies over the past decade have already settled this question. Not only do medical masks not prevent the spread of virus, but a 1995 study proves that wearing a cloth mask can put you at greater risk for infection. Ben Swann breaks down the science.

  2015
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/

  A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers.

  Results: The rates of all infection outcomes were highest in the cloth mask arm, with the rate of ILI statistically significantly higher in the cloth mask arm (relative risk (RR)=13.00, 95% CI 1.69 to 100.07) compared with the medical mask arm. Cloth masks also had significantly higher rates of ILI compared with the control arm. An analysis by mask use showed ILI (RR=6.64, 95% CI 1.45 to 28.65) and laboratory-confirmed virus (RR=1.72, 95% CI 1.01 to 2.94) were significantly higher in the cloth masks group compared with the medical masks group. Penetration of cloth masks by particles was almost 97% and medical masks 44%.

  2020
  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

  Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures

  There is limited evidence for their effectiveness in preventing influenza virus transmission either when worn by the infected person for source control or when worn by uninfected persons to reduce exposure. Our systematic review found no significant effect of face masks on transmission of laboratory-confirmed influenza.

  2020
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167245/

  Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis.

  Conclusion: The use of N95 respirators compared with surgical masks is not associated with a lower risk of laboratory-confirmed influenza. It suggests that N95 respirators should not be recommended for general public and nonhigh-risk medical staff those are not in close contact with influenza patients or suspected patients

  2019
  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

  N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel A Randomized Clinical Trial
  Findings  In this pragmatic, cluster-randomized clinical trial involving 2862 health care personnel, there was no significant difference in the incidence of laboratory-confirmed influenza among health care personnel with the use of N95 respirators (8.2%) vs medical masks (7.2%).

  Beantwoorden
 67. Diff
  Diff zegt:

  Beste Maurice,

  Ik kan me zeer vinden in een helder en duidelijk systeem met kleuren op regionaal niveau waaraan bepaalde maatregelen gekoppeld zijn.

  Maar het is niet verstandig om dit te koppelen aan de ziekenhuisopnames.

  Dan ben je te laat, en dan lopen we achter de feiten aan. Ziekenhuisopnames zijn er in het “beste” geval 2 weken na besmetting. Maar als een verspreiding plaatsvindt, zoals nu het geval is, onder 20-40 jarigen, dan belanden er helemaal geen mensen in het ziekenhuis, terwijl het virus zich wel verspreidt. Op dit moment zijn de ziekenhuisopname-cijfers te laag om conclusies te kunnen trekken, maar ook in november kan het zijn dat het heel lang onder de radar blijft, bijvoorbeeld doordat het zich langdurig verspreidt onder mensen met weinig klachten en dan ineens uitbreekt door een aantal opvolgende grootverspreiders (ca. 5%-10% van de populatie), zoals gebleken is uit diverse onderzoeken. Jij hebt daar ook al aan gerefereerd. De Duitse topviroloog professor Drosten zegt hier een en ander over in de podcast44 (https://www.ndr.de/nachrichten/info/Coronavirus-Update-mit-Christian-Drosten,coronavirus2450.html ). Als die grootverspreiders zich vervolgens bevinden in de door jouw beschreven slecht geventileerde ruimten, dan worden het superverspreiders. En krijg je grote uitbraken. Maar als dit dus vooral jongeren zijn, dan gaan we dit in de ziekenhuisopnames pas na een week of 4 echt merken. Althans als de ziekenhuisopnames goed geregistreerd worden en op tijd doorgegeven worden, want dat is nu nog niet het geval.

  Eigenlijk zou je jouw systeem moeten koppelen aan een heel goed werkend Dashboard en een heel goed werkend Bron- en Contactonderzoek, dat op regionaal niveau functioneert.
  Alleen werkt dat Dashboard nu nog niet goed. Sterker: er moeten nog een paar zekeringen ingebouwd worden, voordat het überhaupt kan werken. En de input moet veel beter geregeld worden, zeker veel beter dan in het afgelopen voorjaar het geval was. Zoals bekend: als de input niet klopt, dan trek je automatisch de verkeerde conclusies. Ik voorzie nu al dat rioolanalyses straks wel aan gaan geven waar uitbraken aankomen, maar dat het vervolgens zo lang duurt voordat mensen getest en getraceerd zijn, dat we al gecrasht zijn, voordat er geremd kan worden. Zeker vanaf november. En dan duurt de winter heel lang tot april. In de 1ste golf hadden we slechts met een staartje van de winter te maken.

  Er zal dus serieus wat moeten gebeuren om dat Dashboard goed te krijgen. Met meerdere extra dataspecialisten en –analisten (en een dataspecialistencontrolegroep) moet gekeken worden naar dit systeem. En de input moet letterlijk opgehaald worden, desnoods door mensen die ter plekke in de ziekenhuizen, GGD’s, testlocaties, huisartsenpraktijken, en dergelijke, de gegevens ophalen. Vervolgens diezelfde dag publiceren. En niet enkele dagen, soms weken, en af en toe zelfs maanden later, zoals eerder gebeurd is, daar hebben we niets aan. Daar kun je geen goed beleid op maken.

  Hetzelfde geldt voor het Bron- en Contactonderzoek dat nog niet goed genoeg werkt. Het is toch te gek voor woorden dat midden in de zomer met nog geen 200 positieve besmettingen per dag de telefoonlijnen overbelast raken en op sommige testlocaties pas na 2 dagen een test afgenomen kan worden, en het dan ook nog 2 dagen duurt voordat de uitslag bekend is. Met een besmettingsovergang, tussen de ene persoon op de andere, van 4-5 dagen, zit je dan alweer in de volgende besmettingsronde. En loop je totaal achter de feiten aan.

  Wat betreft dit Bron- en Contactonderzoek: respect voor de mensen die daar heel erg hun best zitten te doen, maar het is te fragiel, te amateuristisch, te klein, te onbeduidend. Nu kan het nog werken, maar als er in november duizenden besmettingen per dag zijn, dan zijn ze het spoor binnen 2 weken kwijt. En dan moeten we de hele winter nog door (met waarschijnlijk vele lockdowns).
  Het moet toch mogelijk zijn om dit veel verdergaander te professionaliseren. Bijvoorbeeld door meer experts vanuit verschillende disciplines en bedrijven in te huren en te betrekken. Een goedwerkende, veilige app kan ook helpen. Dat kost wellicht enkele tientallen miljoenen, maar als daarmee 100 miljard aan schade wordt bespaard, dan is dit peanuts.
  Ik denk dat de overheid (incl. RIVM en GGD’s) hier hulp bij nodig heeft vanuit veel experts en bedrijven. En niet alleen uit Nederland, maar ook uit Oost-Azie (m.n. Japan) en Duitsland, die benaderd moeten worden. Ik hoop dat NL-experts en -bedrijven zich melden.

  Misschien is een schaduw-Dashboard een oplossing, gekoppeld aan jouw beschreven systeem. Jouw systeem is nu nog te link om zo in te voeren, naar mijn mening. Misschien moet er nog wat aan geschaafd worden.

  Succes!

  Beantwoorden
 68. C.D. Hoek
  C.D. Hoek zegt:

  Door eerst angst te zaaien na een verhoogde besmettingsfactor R, gebaseerd op een kleine numerieke stijging met grote procentuele gevolgen, legitimeert de overheid dadelijk haar mondkapjesverplichting, terwijl er rekenkundig (nauwelijks) iets aan de hand is. Daarom een vriendelijk verzoek aan de overheid, haar wetenschappelijke adviseurs en de onderzoeks- of researchjournalistiek het gezonde verstand weer te gaan gebruiken. Dit laatste lijkt bij velen latent afwezig te zijn. Vreemd, maar alles heeft een reden.

  Beantwoorden
 69. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Zeer goed voorstel en dit moet z.s.m. worden geïmplementeerd. Recent (update 23 juli) is er in Nature (met Science de absolute top in wetenschappelijke tijdschriften) een artikel gepubliceerd dat er steeds meer bewijs komt dat COVID-19 zich airborn verspreidt. Ook wordt erin duidelijk gemaakt WAAROM de WHO die alle RIVM’s van de wereld zo moeilijk van gedachten verandert. Vergeet niet dat zij al 90 jaar met het Wells model in hun hoofd rondlopen. Dat staat in hun leerboeken en dat krijg je er niet zo 1-2-3 uit. Daarom leggen ze de lat voor bewijs van airborne overdracht hoger dan de hypothese van Wells ter discussie te stellen. Dit is ook wetenschappelijk onjuist. Een mooie must-read review voor iedereen die wel en niet airborne transmissie serieus nemen: https://www.nature.com/articles/d41586-020-02058-1. Ook interessant is dit artikel (https://academic.oup.com/jid/article/222/4/564/5856149?searchresult=1) waarheen de auteur verwijst naar het effect van zonlicht op de viability van virusdeeltjes in aerosolen. In de lucht in de zon: 6 minuten. Binnen in het donker: 125 min(!).

  Beantwoorden
 70. markv
  markv zegt:

  Tel maar even mee:
  Japan: 126 mio inwoners – 992 doden
  Zuid Korea: 51 mio inwoners – 298 doden
  Hong Kong: 7.5 mio inwoners – 18 doden
  Nederland: 17 mio inwoners – ca. 10.000 doden (bron: CBS).
  Iedereen die ook maar enigszins kan rekenen, ziet het catastrofale beleid dat er bij ons gevoerd is. Zeg maar MH-17 x 300 and counting. Het verschil zit hem in de mondkapjes. Niet dat zoiets inmiddels onderkent wordt door Van Dissel & co, welnee. Misschien als we 10.000 doden verder zijn? Je vraagt je af hoe zo’n man ‘s nachts slaapt. Of zou hij werkelijk niet door hebben dat hij duizenden onnodige doden had kunnen voorkomen?
  Hoe zo’n jodokus ooit professor is kunnen worden. Echt, echt, ECHT verbijsterend.

  Beantwoorden
  • Marcel
   Marcel zegt:

   CBS heeft doden bijgeschat. Er is dus geen enkel bewijs dat dit met Corona te maken heeft. Ze hebben bepaald op basis van oversterfte. Nu hebben we echter ondersterfte.
   Vergeet niet dat griep, rhino e.d. niet ineens verdwenen zijn maar ook nog steeds slachtoffers maken en een bijdrage hebben gedaan aan oversterfte.

   Veel slachtoffers zijn onterecht gekenmerkt als Corona doden. Het waren doden MET corona en of het wel of geen rol heeft gespeeld bij de dood is niet naar gekeken. Dat is medisch onjuist.

   Het aantal doden door de maatregelen zal vele malen hoger zijn op termijn dan het aantal doden (mensen aan het einde van hun leven en zieken) dat gestorven is en waarbij bij een deel Corona een rol heeft gespeeld net zoals griep en rhino dat doen (het laatste zetje geven).

   Het aantal geredde levensjaren met de maatregelen zijn 12;000-20.000. Maar de maatregelen hebben 60.000-200.000 levensjaren gekost.

   Wereldwijd hebben de lockdowns maximaal 1 miljoen levens gered maar kosten 200 miljoen levens.

   Beantwoorden
 71. Mary tjong
  Mary tjong zegt:

  Waarom ben ik zo tegen mondkapjes? Dat ben ik niet, als jij er een wilt dragen, ga je gang. Ik respecteer jou. Ik ben tegen de verplichting. Ik ben voor de groep die dat ook is. Weet je waarom? Omdat voor jou een mondkapje wellicht een gevoel van bescherming geeft, maar voor mij niet. Voor anderen niet. Voor kleine kindjes betekent het geen gezichtsherkenning van de ouders, voor mensen met een gehoorprobleem betekent het nog minder communicatie zien. Voor mensen met COPD betekent het nog minder kunnen ademen. Je weet niet waarom iemand geen mondmasker draagt. Terwijl de oordeling er dan snel is. Mensen die een mening gaan hebben of je gaan aanspreken in de winkel. Weet je waarom ik m niet draag? Ik word er claustofobisch door. En ik heb er jaren over gedaan om hier vanaf te komen. Zoals de meeste mensen weten ben ik 2 kindjes verloren en tijdens de bevalling van beide kindjes heb ik dit gekregen. Er werd mij gezegd dat als ze geboren zouden worden hun longetjes niet rijp genoeg zouden zijn, dat ze eventjes zouden ademen, leven en daarna zouden stikken. Mijn dochtertje heb ik niet kunnen begeleiden want ik moest nog een keer bevallen. Mijn zoontje heb ik zien stikken. Ik kreeg hyperventilatie daarna. Ik liep een paar jaar rond met een ademapparaatje in mn tas, bach druppels en valium voor de zekerheid. Deze heb ik niet hoeven te gebruiken. Ik ben weer gaan ademen, maar dat heeft mij veel kracht gekost. Ik ben daar trots op! Verplicht een mondkapje dragen doet mij hier aan herinneren. Het zien van een mondkapje bij mijn kids ook. Voor mij is de afweging van baat het niet dan schaadt het niet dus niet van toepassing. Zoals zovele met mij! Vind jij na het lezen van mijn reden dat ik dan geen boodschappen zou mogen doen? Vind jij het terecht dat ik dan eventueel lelijke opmerkingen ga krijgen? Opmerkingen als; doe niet zo aso en zet m gewoon op, zie het als een kledingstuk? Geen mondkapje willen maakt mij en anderen geen slecht mens die geen rekening wil houden met jou. Het maakt mij een sterk mens omdat ik rekening houd met mijn gevoel of reden hier achter. Ook al zou ik geen reden hebben maar het gewoon niet fijn vinden. Ik zou bijvoorbeeld weer wel iemand reanimeren en mond op mond beademen. Dat zie jij dus niet aan het feit dat ik deze niet ga dragen. Ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven, maar het punt is; De discussie of ze wel of niet werken en of het wel of niet moet, moet stoppen! Het geeft verdeling en beperkt de vrijheid! En bovenal het gaat een verkeerd oordeel geven over mensen. Je mede!!!!! Mensen. Marymary

  Beantwoorden
 72. Erwin
  Erwin zegt:

  Als we groepsimmuniteit hebben bereikt, waarom zouden we dan nog maatregelen nemen?

  Zie:
  https://reaction.life/we-may-already-have-herd-immunity-an-interview-with-professor-sunetra-gupta/

  IFR rond de 0.25% en herd immunity threshold van 20% betekent 0.0025*0.2*17000000 8.500 doden. Dan zijn we er al. Gecontroleerde verspreiding, strategie 3 van Rutte, heeft gewerkt. Waarom nog deze paniek? In acht genomen van de schade van deze maatregelen. Gooi alles open.

  Beantwoorden
 73. Frank
  Frank zegt:

  Tot op heden lees ik met grote belangstelling al je stukken, Maurice. Maar in dit geval mist de kern van de zaak. Aerosols is voor mij duidelijk. Ventileren overal, DOEN! Maar verplicht mondkapjes ingesteld door onze wereldleiders en dan proberen om dit beleid te sturen? Nee, dat gaat er bij mij niet in.

  Het probleem ligt in het feit dat we geen eigen verantwoording meer mogen nemen. We zijn het domme volk dat niet weet hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Klopt, tijdens de eerste uitbraak was het inderdaad “HELP!!! Wat moeten we doen”. Maar dat stadium zijn we nu toch wel voorbij?

  Mensen zijn intelligente wezens met een eigen verantwoording. Als ik zelf kan beslissen of ik een auto en een huis ga kopen, een gevaarlijke sport wil beoefenen, bepaal wat voor slechte dingen ik eet of desnoods aan de harddrugs wil, dan kan ik ook heel goed beslissen wat voor risico ik in deze gevaarlijke wereld wil lopen. Ieder dag loop ik een groot risico om te komen te overlijden aan alle gevaren die er aanwezig zijn. Daar sta ik niet bij stil, want ik wil graag gewoon mijn leven leven. Iedereen mag dat helemaal voor zichzelf beslissen. Dat is vrijheid zoals het altijd is geweest.

  Je draagt een mondkapje voor de ander, wordt er gezegd. Dat is solidair en als je het niet doet, ben je automatisch een paria, een “oudere moordenaar”. Maar hiermee zijn we compleet afgedreven van de realiteit die al eeuwen lang geldt. Bescherming draag je voor jezelf!

  Een tandarts doet een kapje op omdat hij niet jouw speeksel en slijpsel tijdens het boren in zijn of haar mond wil krijgen. Dat vinden we logisch. Een ME-er doet een scherm voor zijn hoofd om geen stenen tegen zijn gezicht aan te krijgen. Vinden we ook logisch. De mannen in witte pakken bij asbest verwijdering willen geen deeltjes in hun longen. Vinden we ook logisch. Het is allemaal bescherming van je eigen gezondheid. En waarom is het met dit virus nu anders? Omdat het besmettelijk is? Omdat het dodelijk is? Het is een gevaar, tot op zeker hoogte absoluut, dus neem je voorzorgsmaatregelen. Jij, als individu, uit eigen verantwoordelijkheid.

  Als je seks hebt, gebruiken de meeste mensen zonder vaste relatie een condoom. Je bepaalt samen of je het nodig acht om deze te gebruiken. Of omdat je niet besmet wilt raken of omdat je de ander niet wilt besmetten met een SOA. Volledig vrije keuze op basis van risico inschatting. Er is geen wet of regeling opgelegd door de overheid die ons verplicht om op last van een boete een condoom te gebruiken. Niemand zou dit accepteren. En SOA’s zijn toch echt wel heel besmettelijk en er zitten SOA’s tussen die toch echt niet meer uit je lichaam gaan en waar je onder bepaalde omstandigheden wel degelijk aan kunt overlijden. Wederom dus eigen verantwoordelijkheid.

  Als ik geen mondkapje op wil doen, dan neem ik dus een risico om ziek te worden (als er al een risico is). Aangezien ik dit risico met alle plezier wil nemen omdat blijkt dat de besmettingsgraad heel laag is en mijn kans om te komen te overlijden met 49 jaar erg klein is, gun ik mezelf een leuk leven. Samen met de mensen die er ook zo over denken. Niemand mag voor mij bepalen hoe ik mijn leven wil leven. Het is mijn leven en het is veel te kort om verregaande beperkingen te accepteren die mijn leven veel minder leuk maken.

  Maar als een ander dus vindt dat hij of zij dat risico niet wil nemen, dan heb ik er niks op tegen om hier rekening mee te houden. Dan hou ik toch afstand tot je, dan draag jij toch een mondkapje, dan sluit jij jezelf toch op binnen? Maakt mij echt niet uit. Vrije wil en eigen keuze. Jij wil niet ziek worden, dus jij neemt die maatregelen. Klinkt dat niet heel logisch?.

  Al zolang de mensheid bestaat schudden we elkaar de handen, knuffelen we elkaar, staan we dicht op elkaar, hebben we seks en nooit vroegen we ons af, is dit wel veilig? Nu hebben we het nu over een virus, maar bacteriën, parasieten kunnen ook makkelijk worden overgedragen en kunnen net zo dodelijk zijn. Ooit bij stilgestaan als je iemand tegen komt en elkaars handen schudt, een knuffel geeft of spontaan seks mee hebt? Waarschijnlijk niet. Waarom nu dan wel?

  Als jij vindt dat ik een mondkapje op moet om jou niet ziek te maken, dan ga je er dus standaard van uit dat ik een bedreiging voor jou ben. Ineens zijn we blijkbaar allemaal een bedreiging voor elkaar. Ik zie het toch echt anders. Als jij een mondkapje op doet, dan kan ik er dus vanuit gaan dat jij dat doet om mij te beschermen en mag ik er blijkbaar vanuit gaan dat je een potentiële virusdrager bent en dus een gevaar voor mij bent. Ik blijf met alle plezier uit je buurt.

  Wanneer worden we allemaal eens wakker en gaan we weer zelf logisch nadenken? Beschermen doe je voor jezelf en niet voor een ander. Virussen, bacteriën, parasieten zijn er altijd, overal, al miljoenen jaren. Leef je korte leven, met alle gevaren die het met zich mee brengt. Weeg af wat voor jou goed voelt en doe wat je nodig acht. Laat je niets wijs maken. Wat er nu gebeurd, is NIET normaal.

  Beantwoorden
  • Gerrie Reintjens
   Gerrie Reintjens zegt:

   Ik kan me volledig vinden (ondanks dat ik 62 ben) in deze zienswijze. Had het ook nog niet van deze kant bekeken. Heel goed verwoordt door Frank.
   En met alle informatie die op dit blog te lezen is (en uiteraard ook elders), is dit virus geen “killersvirus” zoals ebola bijvoorbeeld. Laten we weer GEWOON, OUDERWETS, NORMAAL gaan leven.
   PS denk nu al goed na hoe je 17 maart 2021 gaat stemmen.

   Beantwoorden
 74. Marcel
  Marcel zegt:

  Beste Maurice,
  Waarom WEL de (wurgslang van) 1m en mondkapjes in ruimtes die Corona-proof zijn in code rood? Die logica ontgaat me volledig.Deze ruimtes zijn namelijk Corona proof.
  Belangrijker lijkt me dan: wie klachten heeft blijf thuis.

  Voor zowel de 1,5 (of 1)m en mondkapjes is geen wetenschappelijke basis.

  Kwam recent tegen dat volgens een peiling van jou 55% voor mondkapjes in binnenruimtes zou zijn. Ik vraag me erg af hoe representatief dit is.
  Als dit echt zo was dan zou 55% nu toch met een mondkapje rondlopen in winkels e.d.? Want als je er voor bent dan begin je er zelf mee Ik zie in de praktijk maar een enkeling.
  En moeten we niet terug naar eigen verantwoordelijkheid in plaats van betuttelen alsof we kinderen zijn? Mensen zelf laten kiezen of ze meedoen aan mondkapjes of afstand. Dat hoort bij een vrije democratie.

  Dat professionele mondkapjes in professionele handen (dus weten hoe juist te gebruiken) die werken.
  De niet medische geven geen vorm van bescherming voor de drager.
  De niet-medische KUNNEN misschien een heel klein beetje helpen om anderen te beschermen ALS iedereen ze JUIST gebruikt. Maar 87% gebruikt ze niet juist.

  De gemiddelde burger draagt ze niet goed, zit er continu aan, doet ze steeds op en af, vervangt ze niet, reinigt ze niet regelmatig en pakt ze verkeert vast (een foutje is zo gemaakt). Bij niet correct gebruik werken ze averechts en vergroten de besmettingskans.

  Kijken we naar de praktijk dan werken ze dus niet maar vergroten juist besmettingskans. Kijk hoe ze in de praktijk worden gebruikt in OV bijvoorbeeld.

  Volgens het OMT is er geen eenduidig bewijs dat ze effect hebben. Van Dissel zegt ook dat ze niet werken. Nu doet het OMT veel fout maar ik denk dat ze op dit vlak gelijk hebben.

  En even praktisch: hoe moet je eten en drinken met een mondkapje op in de horeca?

  Bovendien zijn ze zeer slecht voor de gezondheid.
  https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/
  Je krijgt minder zuurstof binnen en ophoping van CO2 boven gevaarlijke levels (blijkt uit test van o.a. Viruswaanzin). Hoe langer ze je draagt hoe slechter voor de gezondheid.
  Het zorgt voor benauwdheid, heeft bij veel mensen invloed op je ademhaling (hyperventilatie). Veel mensen klagen over hoofdpijn (en wat voor gevolgen heeft het op lange termijn?).

  Vooral voor mensen die al problemen met ademhaling hebben (astma, COPD) zijn ze heel erg gevaarlijk. Die mensen worden dan uitgesloten van boodschappen doen en OV.
  Dus je zou minimaal uitzonderingen moeten geven op medische gronden.

  Daarnaast is het vreselijk voor doven en slechthorenden die afhankelijk zijn van liplezen.
  En wil je normaal communiceren dan is het nodig om iemands gezichtsuitdrukking te zien.

  Verder is het gevaar van dit virus in dezelfde range als griep. Griep IFR: 0,1-1%. COVID-19 zit volgens diverse wetenschappers op 0,25%-0,3%. CDC: 0,26%. RIVM: 0,32-1% met gemiddelde van 0,5%. Het is geen Ebola waarbij gezonde mensen bij bosjes neervallen.

  En natuurlijk is het vreselijk wat er gebeurd met ouderen en zieken, maar dit gebeurd ook tijdens een heftige griepgolf.
  Geen reden om de hele bevolking te muilkorven of te dwingen afstand te houden (iets dat ook erg ongezond is: slecht voor weerstand en psychische gezondheid).
  En ook niet om de hele samenleving, economie en volksgezondheid kapot te maken.

  Volgens mijn huisarts is het middel (de maatregelen) veel erger dan de kwaal.

  Bescherm gewoon de ouderen goed, verbeter ventilatie (meer lucht van buiten, UV filters), zet airco’s uit in OV en openbare ruimtes binnen, plaats luchtbevochtigers en ionisatieapparaten. Dan kunnen we weer normaal doen.

  We moeten niet normaal maken wat niet normaal is.

  Daarnaast moeten we terug naar vrije keuze en eigen verantwoordelijkheid.

  Stel een Corona keurmerk voor. Vervolgens kan iedereen de keuze maken of ze wel of niet een gebouw in gaan dat Corona proof is of niet. Uiteraard kan overheid subsidie geven voor Corona proof maken. En dat zou dan via diverse manieren kunnen: ventilatie

  Uiteraard wel verplicht Corona proof maken bij zorginstellingen. Supermarkten kun je ook nog aan denken. Maar bijvoorbeeld horeca hoef je niet verplicht heen. Je kunt dit aan de markt overlaten. Als er genoeg vraag is naar Corona-proof horeca dan zal horeca met Corona keurmerk meer klanten trekken.

  Beantwoorden
 75. Duval
  Duval zegt:

  Lieve Maurice,

  Met dat vasthouden aan die mondkapjes doe je hetzelfde als de regering met zijn 1,5 meter. Als je mondkapje wil dragen, ga je gang, maar probeer het niet anderen te verplichten.

  Hier heb ik onderzoek waaruit ook blijkt dat t niet helpt en dat het zelfs infectiegevaar kan vergroten. Je ziet het in België ook gebeuren momenteel. Daar is die plicht en lopen de cijfers hard op.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/
  Penetraties of cloth masks by particles was almost 97%

  Moisture retention, reuse of cloth masks and poor filtration may result in increased risk of infection.

  Beantwoorden
 76. Lilian
  Lilian zegt:

  In recent onderzoek is bekend geworden dat de meesten mask niet toereikend zijn. Zelf met 95 mask werden artsen ziek. Ook is inmiddels duidelijk dat 1 1/2 meter niet genoeg is bij aerosolen.

  De landen in Europa die een strengere lockdown hebben gehad en/of mondkapjes werden gebruikt, staan nu op het punt om weer dicht te gaan vanwege nieuwe uitbraken.

  In landen als Thailand en Vietnam dragen locale bevolking standaard geen mondkapjes. Beide landen hebben Covid goed onder controle gehouden. In dit soort landen is Social distance van nature al aanwezig.

  Mijn inziens kan de regering beter veel geld in de uitgeklede zorg gaan stoppen, want de komende jaren is het virus nog wel aanwezig of komt er wel weer een nieuw virus. En het RIVM … Zou eens moeten kijken naar de landen die geleerd hebben van Sars en zorgen dat hun info up to date is. Als wij met zijn allen kunnen googlen, dan moet het RIVM dat toch ook kunnen!

  Beantwoorden
 77. Gerlof
  Gerlof zegt:

  Waar ik weinig tot niets over teruglees, hoe maak je een binnenruimte coronaproof? Lijkt me ook bijkans onmogelijk om uit te voeren, als je binnen bent met iemand die besmettelijk is en je houdt geen afstand…

  Beantwoorden
 78. L. Severens
  L. Severens zegt:

  Beste Maurice,

  Je valt nu echt door de mand. Vanmorgen nog gehoord dat de partikels dusdanig klein zijn dat een mondkapje niet werkt zelfs medische niet.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Veel aerosolen onstaan doordat grotere druppels hun vocht verliezen en dan ontstaan dus die zwevende virussen.
   Er is veel onderzoek waaruit blijkt dat met mondbescherming dit proces wordt tegengehouden.
   (Niet alle aerosolen dus, maar als het aantal aanzienlijk verkleind wordt, zorgt het ervoor dat anderen minder makkelijk besmet worden).

   Ik ben niet trouwens niet voor het dragen van mondbescherming in openbare binnenruimten. (Zoals uit dit blog blijkt: https://www.maurice.nl/2020/07/23/naar-een-intelligent-mondkapjesbeleid/) Dus alleen als het risico aanzienlijk is omdat er nogal wat personen rondlopen die andere kunnen infecteren en de ventilatie onvoldoende is.

   Beantwoorden
 79. Pandit Reuvers
  Pandit Reuvers zegt:

  Deze blog valt me vies tegen, Mondkapjes werken niet PUNT. Je kan ook geen muggen tegenhouden met kippengaas! Helaas is het ook niet “baat het niet dan schaad het niet”. Ik roep al maanden dat mondkapjes gezondheidsrisico’s geven, door afname van O2 en opbouw van CO2, In het gunstigste geval geeft dit alleen duizeligheid, maar bij langdurig gebruik blijvende schade aan interne organen geven. Ik was heel verrast dat mijn hypothese werd bevestigd door dit filmpje van het YT kanaal van Willem Engel https://youtu.be/Px-jlVz5F9E . Ik zal daarom never nimmer mijn gezondheid schaden om een mondkapje te dragen.

  Beantwoorden
 80. John
  John zegt:

  Is het een idee om iedereen een apparaatje te laten dragen dat een boodschapje afgeeft als een ander apparaatje binnen 1,5 meter komt? Dat boodschapje kan een piepje zijn of een trilling. Mijns inziens is dat de enige manier om mensen bewust te maken van wat 1,5 meter eigenlijk is. Op dit moment houdt NIEMAND zich aan de 1,5 meter…

  Beantwoorden
 81. Michel de Winter
  Michel de Winter zegt:

  Goed verhaal Maurice,

  Maar ben wel kritisch op je mondkapjes beleid.
  De meeste mondkapjes zijn gemaakt om bacterieen tegen te houden, een virus is vele malen kleiner, voor Covid19 ongeveer 0.3micron, ik weet er zijn mondkapjes die deze ook kunnen tegenhouden (deze hebben uitwisselbare HEPA filters), maar wees toch voorzichtig met je uitspraak, misschien moet je hier eens verder op in gaan en een onderzoek naar doen, een zelfgemaakt mondkapje heeft bv meestal geen bescherming, dus echt zinloos!
  Wat je misschien ook vergeet is dat Nederland 640.000 Astma en 329.000 COPD patiënten heeft, voor deze groep is het echt niet goed mondkapjes te dragen, en wat ga je met deze groep doen?
  Kortom jij zegt dat het voor het grootste deel Aerosolen zijn en die voorkom je niet met mondkapjes, ik snap je beredenering dat je de grotere druppels tegenhoud met een maskertje maar het ontbreekt in jouw verhaal naar hoeveel procent terugname, en met welke mondkapjes, hier zit nogal wat verschil in!

  Ik wens je heel veel succes met de verdere onderzoeken, waarin blijft goed ventileren is een hele grote must, en veel beter als mondkapjes!!!

  Groetjes Michel

  Beantwoorden
 82. Dennis Holland
  Dennis Holland zegt:

  Face Masks
  Thumbnail of Meta-analysis of risk ratios for the effect of face mask use with or without enhanced hand hygiene on laboratory-confirmed influenza from 10 randomized controlled trials with >6,500 participants. A) Face mask use alone; B) face mask and hand hygiene; C) face mask with or without hand hygiene. Pooled estimates were not made if there was high heterogeneity (I2 >75%). Squares indicate risk ratio for each of the included studies, horizontal lines indicate 95% CIs, dashed vertical
  Figure 2. Meta-analysis of risk ratios for the effect of face mask use with or without enhanced hand hygiene on laboratory-confirmed influenza from 10 randomized controlled trials with >6,500 participants. A) Face mask…

  In our systematic review, we identified 10 RCTs that reported estimates of the effectiveness of face masks in reducing laboratory-confirmed influenza virus infections in the community from literature published during 1946–July 27, 2018. In pooled analysis, we found no significant reduction in influenza transmission with the use of face masks (RR 0.78, 95% CI 0.51–1.20; I2 = 30%, p = 0.25) (Figure 2). One study evaluated the use of masks among pilgrims from Australia during the Hajj pilgrimage and reported no major difference in the risk for laboratory-confirmed influenza virus infection in the control or mask group (33). Two studies in university settings assessed the effectiveness of face masks for primary protection by monitoring the incidence of laboratory-confirmed influenza among student hall residents for 5 months (9,10). The overall reduction in ILI or laboratory-confirmed influenza cases in the face mask group was not significant in either studies (9,10). Study designs in the 7 household studies were slightly different: 1 study provided face masks and P2 respirators for household contacts only (34), another study evaluated face mask use as a source control for infected persons only (35), and the remaining studies provided masks for the infected persons as well as their close contacts (11–13,15,17). None of the household studies reported a significant reduction in secondary laboratory-confirmed influenza virus infections in the face mask group (11–13,15,17,34,35). Most studies were underpowered because of limited sample size, and some studies also reported suboptimal adherence in the face mask group.

  Disposable medical masks (also known as surgical masks) are loose-fitting devices that were designed to be worn by medical personnel to protect accidental contamination of patient wounds, and to protect the wearer against splashes or sprays of bodily fluids (36). There is limited evidence for their effectiveness in preventing influenza virus transmission either when worn by the infected person for source control or when worn by uninfected persons to reduce exposure. Our systematic review found no significant effect of face masks on transmission of laboratory-confirmed influenza.

  We did not consider the use of respirators in the community. Respirators are tight-fitting masks that can protect the wearer from fine particles (37) and should provide better protection against influenza virus exposures when properly worn because of higher filtration efficiency. However, respirators, such as N95 and P2 masks, work best when they are fit-tested, and these masks will be in limited supply during the next pandemic. These specialist devices should be reserved for use in healthcare settings or in special subpopulations such as immunocompromised persons in the community, first responders, and those performing other critical community functions, as supplies permit.

  In lower-income settings, it is more likely that reusable cloth masks will be used rather than disposable medical masks because of cost and availability (38). There are still few uncertainties in the practice of face mask use, such as who should wear the mask and how long it should be used for. In theory, transmission should be reduced the most if both infected members and other contacts wear masks, but compliance in uninfected close contacts could be a problem (12,34). Proper use of face masks is essential because improper use might increase the risk for transmission (39). Thus, education on the proper use and disposal of used face masks, including hand hygiene, is also needed.

  Uit het laatste wetenschappelijk onderzoek door het CDC en WHO.
  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *