Wat in Nieuwspoort gebeurt….

“What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas” is een gevleugelde Amerikaanse uitspraak. Maar zo een plek was tot nu toe altijd ook in Nederland. En op de plek waar het juist niet zou behoren te zijn…..

Dinsdagavond is er blijkbaar een incident geweest in Nieuwspoort rondom Hero Brinkman. Hij zou teveel gedronken hebben en toen hij niet meer bediend werd zou er een opstootje zijn ontstaan. Naar aanleiding van de publiciteit die is ontstaan heeft Brinkman een verklaring doen uitgaan en erkend dat hij drankproblemen heeft.

Laat ik eerst stellen dat ik zelf geen/amper alcohol drink, laat staan dat ik ooit dronken ben geweest. Ik ontzeg niemand zijn pleziertjes en als iemand wel denkt/vindt dat hij veel alcohol moet drinken mag/kan hij/zij dat voor mij doen, maar dan wel op een manier dat anderen daar geen last van hebben.

Maar zodra je een openbare functie vervult, bestuurder bent of volksvertegenwoordiger, dan dien je erg voorzichtig te zijn  met het tot je nemen van alcohol. Dan mag dat op geen enkele manier je opereren als bestuurder of volksvertegenwoordiger in de weg zitten.  En dat houdt dan niet alleen in dat je tijdens je werkuren zeer terughoudend met alcohol moet zijn, maar in feite altijd (en zeker op de momenten dat je buiten je woning of familiekring bent) die terughoudendheid moet vertonen. Je hebt namelijk een belangrijke voorbeeldfunctie.

Stel je bent minister. En je bent dat van een ministerie waardoor het kan zijn dat je om 3 uur ‘s nachts uit je bed gebeld wordt omdat er een crisis is. Dan kan het niet zijn dat je dan net dronken je bed in bent getold. Dat geldt natuurlijk ook voor een burgemeester.

Maar ook een volksvertegenwoordiger kan/mag om meerdere redenen ook buiten de zittingen van het vertegenwoordigend orgaan waarin hij zit zich niet aan alcohol te buiten gaan. Niet als hij met burgers op bijeeenkomsten is, niet als hij met andere volksvertegenwoordigers een studiereis maakt, en ook/zeker niet als hij met journalisten samen ergens zit.

En over dat laatste gaat het nu net. Zowel van journalisten als volksvertegenwoordigers begrijp ik dat de bar in Nieuwspoort een plek is waar men elkaar niet alleen informeel ontmoet, maar sommigen (van beide kanten) zich nogal te buiten gaan aan het drinken van veel alcohol.

Toen ik vroeg waarom daarover nooit iets werd gepubliceerd was het antwoord dat er een soort Nieuwspoortcode is waardoor journalisten hier niet over schrijven en politici dat ook weten. Men is blijkbaar bang dat anders (bijna letterlijk gesproken) een mogelijke bron opdroogt. Alcohol maakt immers de tong los. “Wat in Nieuwspoort gebeurt, blijft in Nieuwspoort”.

Ik vond en vind een dergelijke code verfoeilijk. Als je als journalist vaststelt in Nieuwspoort dat een functionaris op een belangrijke plek te diep in het glaasje kijkt (en dan niet een keer, maar meerdere keren) dan stel je in feite ter plekke vast dat hij ongeschikt is voor zijn positie. Maar omdat het Nieuwspoort betreft zou je er dan niet over mogen en kunnen publiceren??  Kom nou.

Als Hero Brinkman zich ten gevolge van het teveel drinken van alcohol dinsdagavond in Nieuwspoort heet misdragen dan is het prima dat dit openbaar wordt en dat hij -blijkbaar daardoor- wordt gedwongen dat alcoholprobleem onder ogen te zien en er wat aan te doen.

Maar dat hij de enige  was die de afgelopen jaren (veel) teveel alcohol in Nieuwspoort heeft gedronken lijkt me uitermate onwaarschijnlijk. Maar dat is niet naar buiten gekomen.

Misschien zou in de publiciteit, die nu bezig is, men de problemen rondom dit onderwerp niet beperken tot Hero Brinkman, maar uitbreiden tot dit probleem in en rond het Binnenhof, en de onhoudbaarheid van de onderlinge afspraken tussen journalisten en politici, zodat alles wat binnen Nieuwspoort gebeurt binnen Nieuwspoort blijft.

 

P.S.  Zojuist is de Politieke Barometer met haar peiling uitgekomen. CDA is 3 zetels gedaald naar 34. Dat zijn er 12 meer dan TNS Nipo dinsdag heeft gemeld. Zondag zal ik op dit belachelijke verschil dieper ingaan.

20 antwoorden
 1. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Hoewel niet direct in lijn met de intro, wèl zéér actueel.

  VIEZE VINGERS.

  In het tv-programma EénVandaag werd zojuist aandacht besteed aan het lot van
  Ron Kowsoolea.
  Al 15 jaar ondervindt hij de verschrikking van persoonsverwisseling.
  Zijn paspoort werd destijds gestolen door een beruchte crimineel, met als gevolg dat diens louche activiteiten al jarenlang worden gekoppeld aan een onschuldige man.
  Ombudsman Brenninckmeyer heeft na onderzoek de gewettigde klachten van Kowsoolea in de publiciteit gebracht en aan minister Hirsch Ballin voorgelegd.
  Hij stelt zich de vraag hoe iemands naam kan worden gezuiverd, nu is gebleken dat benadering door Kowsoolea van politie en justitie alleen maar tot veel meer ellende voor het slachtoffer heeft geleid.
  Prof. Buruma die als voorzitter van de CEAS het probleem werd voorgelegd, sprak van een topje van de ijsberg. Met name waarschuwde hij voor het aanbrengen van iemands vingerafdruk op het paspoort om fraude tegen te gaan en onder meer bij terreurbestrijding identificatie te vergemakkelijken. De vingerafdruk kan als een digitale sleutel gaan functioneren waardoor, ook voor criminelen, toegang wordt verleend tot allerlei data-bestanden. Vooral in geval van koppeling van deze bestanden, door de overheid voorgestaan ter wille van de efficiency bij onderzoek, wordt elke burger een open boek. Alle bladzijden zijn dan te lezen, voor overheidsdiensten, verzekeraars, maar ook voor misdadigers!

 2. johand
  johand zegt:

  Het is inderdaad opmerkelijk dat dit naar buiten wordt gebracht. Net of er geen andere bezoekers af en toe vervelend zijn geweest ivm drank gebruik/misbruik.

  Ik hoop echter dat de heer Brinkman echt iets aan zijn probleem gaat doen, dit is niet iets wat de PVV kan gebruiken. Deze partij is extra kwetsbaar omdat tegenstanders (politieke partijen en een groot deel van de pers) hier het vergrootglas op zullen leggen.

 3. Velde
  Velde zegt:

  Niet alleen belangrijk is de kennis over het drankge(mis)bruik van belang dat journalisten onder de pet houden, belangrijker lijkt me de inhoud van de mededelingen die zo bij “Nieuwpoort” blijven.
  En niet alleen in Den Haag.
  Hoeveel journalisten zouden niet geweten hebben dat prognoses over de NZ-metrolijn een waarschijnlijkheidsgraad hadden van minder dan 1 procent?
  Dat een 5 jaar lang projectleider over kwesties in deze zaak laat weten: “Het kan waar zijn, maar ook helemaal anders”, zou dit ook door journalisten niet zijn geweten?
  Zou een journalist zich hebben afgevraagd of geweten hebben dat deze bestuurders geen second opinion hebben aangevraagd naast dat van stadsadvocaten Nauta? Advocatenkantoren als Nauta zijn gehaaid en zullen slechts ter verantwoording geroepen kunnen worden voor het bedrag dat zij kregen voor hun -zo te lezen knap waardeloze- diensten.

  [Al zou ik dit zelf proberen aan te vechten als zijnde een veel te onredelijke en onbillijke clausule door mede aan te tonen dat als je zo eenzijdig de risico’s legt bij de gemeente/gemeenschap en niet bij de ondernemers (en hen daarom carte blanche geeft), dat dit dus daarom als boos opzettelijke misleiding te kwalificeren is waarbij zo’n restrictieclausule niet van toepassing mag zijn, ook niet ivm het algemeen belang dat daarmee gemoeid was. Een belang dat niet alleen bekend was bij Nauta maar waar zij als advocaten van de bestuurders van diezelfde gemeenschap schijt aan hebben gehad.]

  Maar goed, als je zo met honderden miljoenen omgaat van mensen…
  En als je daarover ook al niet bericht… je zou bijna denken dat ze willen dat je naar de fles grijpt…

 4. qpo
  qpo zegt:

  @hjvonk schreef; Hoewel niet direct in lijn met de intro, wèl zéér actueel.

  Ik hunker naar aandacht had u beter kunnen schrijven, nu gaar het weer over dijkbewaking, maar ging het niet om Nieuwspoort?

 5. qpo
  qpo zegt:

  @hjvonk, Veel maar daar heeft u niets aan, beter gezegd het past niet in uw straat, moraalridder. U dropt en of propt, ik vroeg al een virtuele schutting, voor uw behoefte, aan Maurice!

 6. Ria
  Ria zegt:

  Hopelijk neemt HJ Vonk geen aanstoot aan de monddodende woorden van gpo, want zijn (door velen wel gewaardeerde) maatschappelijk/politiek-kritische stukken zijn uniek, want hij is een schreeuwende in een woestijn van vele luie zandvlooien die zich er maar bij ‘neer leggen’ want roepen is hen teveel moeite bij een misleidend regime waar de overheid de burgers meer en meer willen onderwerpen en het lukt hen nog ook. HJ Vonk vlooit (parasiteert) niet maar onderzoekt waarom men vlooit en waarom men zich laat vlooien en wie daar belang bij heeft. HJ Vonk was o.a. één van de eersten die het grote leugen-en bedrog spelletje door had in de DMZ en daar over schreef. Viva mensen als HJ Vonk!

 7. qpo
  qpo zegt:

  @Ria,

  Ook ik waardeer zijn bijdrage zeer maar niet zo zeer wanneer ik hem overal tegenkom. Het is net een film die onderbroken wordt door een reklame boodschap “lees Vonk, lees Vonk, lees Vonk”

 8. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Ria en qpo,

  Dit is mijn laatste reactie op de uitingen van qpo.

  Waarom schrijf ik zoveel?
  Omdat er zo ontzettend veel mis is in de samenleving van deze tijd.
  Er komt steeds meer onrecht aan de oppervlakte en het herhaalt zich eindeloos.
  Als vader en grootvader benauwt mij de toekomst voor de jonge generatie.
  Mijn leeftijdgenoten hebben kansen gehad op een goed leven.
  Daarom acht ik het mijn plicht mijn stem te verheffen.
  Ik ben daarin niet bepaald de enige.
  Maar ik kan mij leukere dingen voorstellen dan voortdurend de vinger leggen op allerlei onrecht.

 9. qpo
  qpo zegt:

  @hjvonk, Ria,

  Ik ben klaar met uw beide, ik wenste van Maurice zijn hand te lezen maar u dringt zich telkens weer, met onderwerp afwijkend gedrag, op. Ik had het u persoonlijk ook willen vertellen maar miste u bij de Hoger Beroep zaak van Maurice, uw eigen belang was groter.

  Veel plezier met schrijven ten eigen genoegen, ik ga verder met mijn werk, zonder overigens uw advies ter harte te nemen. Ik bespaar mij verder ook de moeite Maurice te volgen, althans hier op zijn site want daar heeft u inmiddels de overhand.

 10. Velde
  Velde zegt:

  @qpo
  Ergervol voor u wellicht (off topic nietwaar): als u wenste van “Maurice zijn hand” te lezen, dan had u zich dienen te beperken tot het blog.
  De reacties had u kunnen negeren, daar valt van zijn hand immers nauwelijks iets te lezen.
  De kleine moeite om de verwijzingen van Dhr Vonk te negeren is u kennelijk te veel. Aan het gebrek aan dijkbescherming cq schutting ter uwer genoegen is Maurice’s hand trouwens eveneens te kennen, maar dat negeert u.
  Overigens, “ik waardeer zeer” wat Vonk schrijft zegt u. Tja.
  Fluks aan de andere kant van het bed slapen zou ik zeggen. Maar adviezen legt u graag naast u neer. Toch een genoeglijk verder leven/werk toegewenst.

  @Overigen
  De ex-CIA topman voor het Midden-Oosten zegt dat de Nederlandse missie evenzeer uitgaat van de misvatting dat de NAVO door haar aanwezigheid in Afghanistan bijdraagt aan het verminderen van terreurdreiging. We doen enorme investeringen in een operatie die is gebaseerd op een verkeerd uitgangspunt, aldus de topman.
  Zou hij dit soort geluiden onder het genot van een drankje in een Nieuwspoortcafé in de VS hebben laten horen?
  Ondertussen worden wij voorbereid om -afgeslankt- toch maar te blijven.

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] loopt Nieuwspoort maar in en besteld een glas Gordon’s Gin. Hero zit naast Sint aan de bar. • Sint vraagt: “ik ben toch geen oude knar? Ze zullen me toch niet wegsturen, meneer […]

 2. […] de Hond zegt op zijn weblog over informatie te beschikken, dat er in Nieuwspoort behoorlijk wordt gezopen en dat men daar […]

 3. […] Hond zegt op zijn weblog over informatie te beschikken, dat er in NIeuwspoort behoorlijk wordt gezopen en dat men daar […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie