Zwarte dag

AanslagOf je nu koningsgezind bent of niet, Koninginnedag heeft altijd een heel speciale sfeer. Ook gisterochtend voelde ik dat weer toen ik met mijn familie in de omgeving van het Museumplein in Amsterdam was. Tot iets over 12 uur en we via onze telefoon begrepen wat er in Apeldoorn was gebeurd.

Dat iemand zo in de knoop zit dat hij een eind aan zijn leven wil maken kan ik me iets bij voorstellen. Maar wat moet er in je hoofd omgaan om te doen wat die Karst T. gisteren heeft gedaan?
Met je auto hard tegen de bus van de Koninklijke familie aanrijden en tegelijkertijd willekeurige burgers doden en zwaar verwonden. Hoezeer moet het dan verkeerd zitten in je hoofd.

Natuurlijk zal er onderzoek plaatsvinden of deze aanslag niet te verhinderen was. En ook kan je tegen elkaar zeggen, “had men niet dit of dat moeten doen”…. Maar de geschiedenis leert dat vaak de veiligheid die gesuggereerd wordt, op allerlei terreinen, niet echt bestaat. En vooral afhankelijk is van het feit dat niemand die veiligheid echt op de proef stelt.

Hoewel ik denk dat de veiligheidsmaatregelen bij de volgende Koninginnedagen beduidend strenger zullen zijn, en inderdaad een aantal karakteristieke elementen van het bezoek van de Koninklijke familie aan een plaats in Nederland in de toekomst zal verdwijnen, hoop en verwacht ik niet dat de sfeer op straat zoals ik die gistermorgen nog heb ervaren, ook zal verdwijnen.

Er zijn zoveel mensen die van zo’n dag elk jaar weer -althans in Amsterdam, waar ik woon- een unieke happening maken. Een straatfeest waarbij het lijkt of iedereen vrolijk is. Een sfeer die ik alleen ook voelde toen ik bij belangrijke voetbalwedstrijden van Oranje bij WK of EK in het buitenland was.

De compleet doorgedraaid gek is er gisteren wel in geslaagd dood en verderf te zaaien en voor vrijwel iedereen Koninginnedag 2009 compleet te verpesten. Maar het zou teveel “eer” voor hem zijn als hij er ook in zou slagen enig negatief effect te hebben op de Koninginnedagen van de toekomst.

Zeker vlak voor het moment dat je zelf weer een kind krijgt voel je misschien nog meer de pijn die de ouders moeten voelen van de kinderen die gisteren gedood of verwond zijn. En word je nog meer met de neus op de feiten gedrukt hoe kwetsbaar jezelf en je naasten eigenlijk zijn, terwijl je toch zou zeggen dat ik dat, gezien wat er in mijn leven in mijn omgeving gebeurd is, al zou moeten beseffen.

Mijn methode om daarmee om te gaan was en is altijd me op de positieve elementen te concentreren en daarvan proberen te genieten. En -op mijn manier- te blijven werken aan een betere wereld. Die positieve elementen betreffen met name datgene wat er gebeurt bij de leden van mijn familie, maar zeker ook de mensen die mij op diverse manieren helpen of steunen. Zowel in woorden als in daden.

Van hen krijg ik ook regelmatig de vraag hoe het met mijn zwangere vrouw gaat. Gelukkig verloopt de zwangerschap heel voorspoedig. Nog maar een paar weken. Toevallig is gisteren tegelijk met de vernieuwde site ook een aantal foto’s van haar geplaatst op de website van een fotografe die zich specialiseert in het fotograferen van zwangere vrouwen. Hier kan je die foto’s vinden.

50 antwoorden
 1. Marcel1
  Marcel1 zegt:

  Had hij niet langdurig kunnen toeteren, zodat iedereen die daar stond opzij kon stuiven?

  Dat hij omdat moment psychisch ver heen moet zijn geweest is duidelijk.

  Beantwoorden
 2. Maurits
  Maurits zegt:

  Maurice, wat een mooie foto’s en wat een geluk straalt er van Mari en jou uit.

  Wat gisteren betreft, in en in triest. Voor alle betrokkenen.

  Misschien dat er toch afgevraagd moet worden of het rechtspreken in Naam der Konigin niet tot dit soort onnodige aggressie lijdt, temeer een groot aantal verzoeken – meestal als laatste strohalm – aan Hare Majesteit nooit door haar gelezen worden en via een standaard briefje van haar Kabinet worden beantwoord.

  Beantwoorden
 3. hjvonk
  hjvonk zegt:

  De Onschuld Voorbij.

  Beste Maurice.

  Deze mail richt ik tot jou , als reactie op je inleiding over de tragedie van gisteren.
  Toen de eerste berichten op de tv verschenen zijn mijn vrouw en ik, uit angst voor verdere publicaties, maar in Emmerich langs de Rijn gaan uitwaaien.
  ‘s Avonds weer thuis werd onze verwachting bewaarheid. In een eindeloze reeks buitelden presentatoren, deskundigen en getuigen over het beeld, onderbroken door een eindeloos herhaalde stroom van de meest verschrikkelijke beelden, waarin stervende mensen.en ontredderde omstanders te zien waren.
  Bedenkelijke journalistiek. Piëteit ontbrak volledig.

  Bij zoveel publieke emotie om de doden, waaronder de dader, en zoveel gewonden, past geen discussie over de zin van het koningschap. Misschien kan deze op een geschikter tijdstip in de toekomst op je site worden gevoerd.
  Wel moet mij van het hart dat de aandacht voor de koninklijke familie en het teloor gaan van het volksfeest in de nieuwsvoorziening zo prevaleerde boven het medeleven met de slachtoffers en hun naasten.
  Wat ook stoorde was dat de dader een doorgedraaide gek werd genoemd, zelfs door minister Ter Horst.
  Misschien zullen wij zijn motieven nooit aan de weet komen, want hij is aan zijn verwondingen bezweken. Wat wel duidelijk is : de huidige Nederlandse samenleving biedt veel aanleiding tot diepe frustratie en onpeilbare wanhoop bij velen.
  Denk aan de nabestaanden van de gesneuvelden, de gewonden en getraumatiseerden als gevolg van onze militaire interventies , het groeiende leger werklozen als gevolg van graaiende topfunctionarissen, slachtoffers van de slecht functionerende gezondheidszorg en langdurig veroordeelden door fouten van de falende rechtspleging.
  Men kan zich daar bij afvragen wie nu eigenlijk de doorgedraaide gekken zijn!
  Daarnaast kan de vraag worden gesteld of ter wille van onze hang naar iconen en volksvieringen, een familie moet blijven dienen als boegbeeld van een doorgedraaide samenleving en als schietschijf voor gefrustreerden.

  Beantwoorden
 4. pim
  pim zegt:

  Mooi stukje Maurice. En mooie foto’s ook. Gisteren het drama gevolgd. Op geenstijl werden steeds foto’s bijgeplaatst. Je ziet hier ook weer de snelheid van internet. Nog voordat het nieuws iets bracht was het via internet al beschikbaar, bv de naam van de dader.
  Ik snap dat de kon.familie graag dichtbij de de bevolking wil zijn. Zij zullen zich echter wel moeten realiseren dat zij anno 2009 een risico lopen. Maar ook de omstanders lopen risico, zoals gisteren is gebleken. Wellicht zal er een analyse gemaakt zijn van de risico’s. Wat mij toch bezighoudt, er worden wereldwijd veel aanslagen gepleegd met auto’s.
  Dat is relatief eenvoudig. Je hebt een snel voertuig dat je vol kan stoppen met explosieven of benzine.
  Als ik het kruispunt in Apeldoorn bekijk dan heeft een potentiële dader een ruime aanloop gehad om snelheid te kunnen maken. Er stond hem niets in de weg dan een paar dranghekken voor de bevolking. Hij kon alleen gehinderd door toeschouwers zo doordringen tot de bus van de koninklijke familie.
  Stel je voor dat hij een Hummer gehad zou hebben volgeladen met benzine oid.
  Ik heb in Frankrijk ook eens een belangrijke optocht meegemaakt, en daar waren zijstraten geblokkeerd met grote plastic blokken gevuld met water.
  Ik proef uit de reacties van allerlei specialisten op tv dat er uit is gegaan van weinig dreiging t.ov. het koninklijke huis. Ik vraag me sterk af hoe ze dat kunnen stellen. Met name de eenlingen zijn niet in beeld te krijgen. Je zult dus rekening moeten houden met deze dreiging, en accepteren dat je kwetsbaar bent als samenleving als je anno 2009 feesten als Koninginnedag houdt.

  Beantwoorden
 5. van oosten
  van oosten zegt:

  Karst kapt de kneuterige Koninginnedagtraditie in een keer af. Je zult er maar gestaan hebben, daar bij die dranghekken in Apeldoorn. Sympathie en medeleven zijn op hun plaats.
  Jammer ook dat Karst nooit zelf zal kunnen uitleggen wat hem bezielde. Teveel zalvende kersttoespraken gehoord over solidariteit en al die dingen meer en dan een verjaardagsfeestje voorbij zien komen van acht ton?
  Interessant ook de berichtgeving in de media. Wanneer is er sprake van een Aanslag en wanneer is iets een Wanhoopsdaad? Ik houd het maar op dat laatste, of de auto moet gevuld zijn geweest met 20 jerrycans bezine.

  Beantwoorden
 6. RonaldB
  RonaldB zegt:

  We maken er wel weer een hype van en onze nationale sport condoleance tekenen kan weer beoefend worden.
  Er is totaal geen sprake van een “aanslag”. De koningin is geen moment in gevaar geweest. Je denkt toch niet dat als die auto tegen de bus was gereden dat de koningin ook maar een schrammetje zou hebben gehad. Blijft natuurlijk misdadig om onschuldige mensen zomaar overhoop te rijden omdat je die bus wilt rammen. Je moet wel erg wanhopig zijn om dat te doen en zo weinig om je eigen leven te geven dat je dat van een ander ook niet begrijpt.

  Trouwens, waar ik niets over gehoord heb. Het is maar goed dat hij tegen die naald was aangereden, want had hij die gemist dan was hij recht in de volgende groep mensen gereden. Zo kan elke ramp altijd nog erger zijn dan als hij al geweest is.

  Beantwoorden
 7. hanss
  hanss zegt:

  Maurice, mooie foto’s van Mari en jou en jullie zijn echt in blijde verwachting!
  Je kan alles positief of negatief bekijken, of een neutraal standpunt innemen natuurlijk, maar het positieve van wat gisteren gebeurd is i.v.m. het drama op Koninginnedag in Apeldoorn is dat het toch nog meegevallen is qua aantal slachtoffers, want het hadden er veel meer kunnen zijn.
  Ook zeer positief is het dat het niet om een moslim-extremist ging namens een schemerige terreurgroep maar om een autochtone Nederlander die helaas geen andere uitweg zag, terwijl hij ook op een verlaten industrieterrein zijn auto met hoge snelheid tegen een blinde muur had kunnen knallen, zonder dat er verdere slachtoffers zouden vallen, maar als het wel zou zijn gegaan om een moslim-terrorist dan zaten we nog meer in de ellende.

  Diep treurig is het dat er evengoed vijf volwassen mensen zijn omgekomen met de dader als de zesde, en dat vele getraumatiseerden -waaronder kinderen- het nakijken hebben.

  Deze mensen verdienen ons aller empathie en bewogenheid want zij wilden net zoals velen ontspannen onze vrolijke nationale feestdag vieren.

  Ook onze koningin acht ik een slachtoffer want zij had zich deze dag toch heel anders voorgesteld nu zij als 71-jarige in de nadagen leeft van haar koningschap.

  Ik kan me voorstellen dat ze met haar opvolger Willem-Alexander deze zaak bespreekt en dat wordt overwogen om tijdens zijn aanstaande koningschap de stijl van zijn grootmoeder, wijlen prinses Juliana, weer op te pikken omdat zo’n opzet zoals het was met een volksdefilé dat trekt langs een koninklijk paleis veel beter te beveiligen is.

  Mogelijk bespoedigt dit treurige incident haar voornemen om troonsafstand te doen.

  Het is natuurlijk prachtig dat koningin Beatrix sinds haar troonsopvolging in 1980 besloot elk jaar naar een ander deel van het land te gaan op Koninginnedag maar het drama van gisteren hakt er toch flink in kan bij de koninklijke familie kan ik me voorstellen.

  Welk onrecht die Karst T. ook mag zijn aangedaan waarom hij tot zijn daad kwam: nooit mag dit leiden tot zo’n satanische daad waardoor zoveel leed wordt aangericht.

  Laten we deze 30 april 2009 maar gauw vergeten want er te lang bij stilstaan is te veel eer voor het kwaad, want er gebeuren ook nog goede dingen in het leven.

  Beantwoorden
 8. Dick
  Dick zegt:

  Koninginnedag is besmeurd door een idioot.
  In tegensteling tot de politiek, die bestaat dankzij het opblazen van verschillen, is het koningshuis voor iedereen.
  Sneu dat sommigen dan toch weer met hun wij-zij-hetzes komen en belang hechten aan het huidskleurtje van deze terrorist.

  Beantwoorden
 9. Marcel1
  Marcel1 zegt:

  Link met Deventer Moordzaak in zekere zin aanwezig?

  Lees:

  http://www.elsevier.nl/web/10232471/Afshin-Ellian/Beveiliging-was-simpel,-de-aanslag-dus-ook.htm

  “Maar de algemene beveiliging, dus het opzetten van die veiligheidsring en de inzet van de politie, valt wel onder de burgemeester en korpschef van Apeldoorn. Beiden zijn onbekwaam om dit te kunnen uitvoeren.”

  “Veiligheidsmaatregelen zijn preventief van aard. Nederland moet, voordat het te laat is, een ander, meer centraal georganiseerd preventief veiligheidsregime ontwikkelen.”

  Zoals Maurice al een tijd geleden eens heeft geschreven, sommige onderzoeken bij (ingewikkelde) moordzaak worden gedaan door lokale eenheden van de politie met zeer weinig ervaring op dit gebied. Resultaat: knullig, amateuristisch onderzoek, met bijbehorende resultaten.

  Beantwoorden
 10. Marcel1
  Marcel1 zegt:

  Elian schrijft ook:

  “Terreurdaad
  Er is gisteren een aanslag gepleegd op individuele burgers en op de Koninklijke familie. Het was een terreurdaad met het oogmerk om vrees aan te jagen bij de Nederlandse bevolking.”

  Misschien dat die vent daarom niet al toeterend aan kwam rijden, omdat hij het niet alleen op de bus met leden van de Koninklijke familie had gemunt…

  Hoe minder obstakels tussen bus en auto, hoe groter de kans tot het raken van die bus.

  Micha Kat schrijft daar ook iets over:

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1719/justitie-blundert-reeds-nu-inzake-apeldoorn.html#more-1719

  Beantwoorden
 11. jetty
  jetty zegt:

  Micha Kat heeft wat mij betreft zijn laatste restje geloofwaardigheid verspeeld met zijn belachelijke insinuaties richting Koninklijk Huis.
  Jammer.

  Beantwoorden
 12. Ria
  Ria zegt:

  In deze ben ik het met Jetty eens, vind het stuitend dat een bep. mensen van het koninklijk huis beschuldigd worden van zaken waartegen ze niet meer kunnen verdedigen en het op geen feit berust. En ik betwijfel, op záchts gezegd, of deze roddels waar zijn. ik zou zeggen; stop er aub mee. Het voegt niets toe, het krenkt alleen maar.

  Beantwoorden
 13. hanss
  hanss zegt:

  Ik neem het op voor Micha Kat want hij kan dan wel vaker gezwollen taal gebruiken, maar ik geloof er niets van dat die half-dode Karst Tates nog vanuit zijn Suzuki zou hebben gezegd dat hij “een doelgerichte aanslag” heeft willen plegen op de koninklijke familie terwijl iedereen kon zien dat de man toen al vrijwel dood was.

  We worden weer eens voorgelogen!

  Beantwoorden
 14. Jacqueline
  Jacqueline zegt:

  Jetty en Ria.

  Ik twijfel ook aan het bewustzijn van de dader tijdens de laatste
  meters. Er zijn veel theorieen maar de auto lag al helemaal in elkaar voordat hij tegen de naald reed.

  Zie http://www.kovandijkvertelt.nl/?p=3086

  Naar mij mening was die man al sterfende daar er door verschillende omstanders ook schoten gehoord zijn.

  Maar goed, wij waren er niet bij en de dader kan niets meer zeggen.

  Het was een zeer trieste dag!

  Beantwoorden
 15. dirk2
  dirk2 zegt:

  @jetty, ria, hans en jaqueline…

  j
  Jullie hebben vast allemaal gelijk, hoor…maar je koopt er zo weinig voor.
  Voorgelogen worden we toch, hetzij linksom dan wel rechtsom!
  Dusss…terug naar de realiteit met z’n allen ajb.
  Data gaarne.

  Beantwoorden
 16. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Ria:
  ===
  In deze ben ik het met Jetty eens, vind het stuitend dat een bep. mensen van het koninklijk huis beschuldigd worden van zaken waartegen ze niet meer kunnen verdedigen en het op geen feit berust.
  /===

  Vind ik ook wel. Maar toch, zie ook http://tinyurl.com/cw98l6 en mijn (onvoltooide)
  http://rudhar.com/politics/intnlgov/2090312/Mailovzt.htm
  en ook http://tinyurl.com/cpyc24
  waar o.a. te lezen staat:
  ===
  Baybasin: “Kazmali vertelde me dat Can heeft gezegd dat hij ook maar beter kan stoppen met zijn onderzoek naar Demmink omdat deze in Nederland oppermachtig is, dat hij nauwe banden heeft met de Koninklijke familie, dat hij over ongelimiteerde geldbronnen beschikt, dat hij hem [Kazmali] in weelde kan laten leven als hij meewerkt.
  /===

  Dat vind ik — voorzover er enige waarheid in zit — toch wel heel zorgelijk, ook gezien het feit dat niemand van Zembla hier ooit op gereageerd heeft: het wordt niet ontkend, het wordt gewoon totaal doodgezwegen, ook door andere media.

  Beantwoorden
 17. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Jetty en Ria.

  Is het niet zo dat men niet tegen leden van het koninklijk huis in rechte kan treden, als gevolg van de ministeriële verantwoordelijkheid? Is het eveneens niet zo dat de Oranjes zich regelmatig via de rechter hebben verzet tegen volgens hen lasterlijke aantijgingen in roddelbladen?
  Hoezo dan dat zij zich niet kunnen verdedigen?

  Overigens was er een mijns inziens uitstekende gesproken column in Buitenhof van Désanne van Brederode.
  Zij stelde op grond van de filosoof Hegel dat het beeld van koninginnedag, ons door de media voorgeschoteld, een zekere abstractie is van de werkelijkheid.

  Dat lijkt mij juist.
  Er wordt het publiek een eensluidende visie opgelegd, deze keer ook omtrent persoon en motief van Karst T. , alsmede de emotionele impact op het publiek door wat hij ons geliefde koningshuis heeft aangedaan. Wie daar niet in meegaat, hoort er niet bij. Wij moeten ons verdriet openlijk tonen, als gekwetst volk, direct en liefst op tv, zo mogelijk met herhaling van de gefilmde verschrikkelijke gebeurtenis.

  Mensen die genuanceerder proberen te denken en hun ontzetting op andere, stille wijze, pogen te verwerken, plaatsen zich dus buiten de groep.

  Beantwoorden
 18. Ria
  Ria zegt:

  @ hjvonk

  er wordt hier regelmatig een link geplaatst naar klokkenluiders online, waar nu een artikel is geplaatst over prinses Juliana en eerder div. malen over prins Claus. Beiden kunnen zich niet meer verdedigen tegen dit soort publicaties, en ook zijn het roddels zolang er geen bewijs, getuigenverklaringen e.d. voor is. Voor iemand die is overleden is het nogal lastig zich hier tegen te verdedigen.

  Beantwoorden
 19. Ada Ipenburg
  Ada Ipenburg zegt:

  Wat een mooie, lieve foto’s Maurice van Mari en jou, en jullie kindje zo veilig nog in de moederbuik.

  Afgelopen donderdag, een afschuwelijk drama wat er die dag heeft plaatsgevonden. Wat precies de aanstichter van dit leed heeft gedreven blijft voor alsnog giswerk. We weten het niet en zullen het waarschijnlijk ook nooit te weten komen.

  Wat de veiligheidsmaatregelen betreft – ik zeg het er maar meteen bij want de beste stuurlui aan wal – maar ik ben van mening dat daarin tekort geschoten is, ondanks dat van alle kanten wordt beweerd dat je je tegen de actie van een ‘malloot’ niet kunt wapenen.

  De NOS heeft een uitstekend animatiefilmpje gemaakt waarop de situatie wordt gereconstrueerd zoals die was vanaf ca. een minuut voorafgaande aan het moment waarop de ramp zich voltrok. Daaruit valt op te maken dat behalve twee agenten die er staan op de kruising Bosweg-Jachtlaan er op de Jachtlaan richting Loolaan over een afstand van ruim 500 meter geen enkele vorm van beveiliging aanwezig was. Niet om de zoveel meter vanaf de zijkanten van de weg, niet vanuit de lucht, niet bij de afzetting net achter daar waar de toeschouwers stonden. De dader – en in dit geval gaat het dan hoogstwaarschijnlijk om iemand die om wat voor reden dan ook volledig was doorgedraaid – had volkomen vrij spel. Maar door een strengere beveiliging had hij gestopt kunnen worden. Daar ben ik van overtuigd. ‘Gelukkig’ (mag ik dat woord gebruiken?) reed hij in een kwetsbaar autootje en had hij geen explosieven aan boord. Maar wát als het nu eens wél om een door terroristen voorbereide aanslag had gegaan? Dan was het leed – en dat is nu al enorm – helemaal niet te overzien geweest.

  Hieronder de link naar de animatie/reconstructie:

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/5/2/020509_reconstructie.html

  Beantwoorden
 20. jetty
  jetty zegt:

  Ada Ipenburg, ik ben het met je eens.
  De AIVD is kennelijk zo arrogant om te denken dat ze in het geval van een door terroristen voorbereide aanslag wel van te voren op de hoogte geweest zouden zijn.
  De volgende keer zijn er vast wel degelijke obstakels op de zijwegen.
  Moet toch niet zo moeilijk zijn. Ergens las ik iets over bakken die je met water kunt vullen. Die moeten dan wel op een verrijdbare ondergrond staan denk ik, zodat hulpdiensten er langs kunnen.
  Maar ja, inderdaad, de beste stuurlui staan aan wal;).
  En achteraf weten we het allemaal zo goed, als het kalf verdronken is.

  Beantwoorden
 21. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Ada Ipenburg:
  > Wat een mooie, lieve foto’s Maurice van Mari en jou,

  Waar staan die dan? Hier op de site? Ik zie ze niet. (Maar ik ben berucht om dingen niet zien die juist wel in het oog springen, dus dat zegt niks.)

  Beantwoorden
 22. berpet
  berpet zegt:

  @ Ada,
  Ik ben het deels met je eens en ik ga niet op de stoel van de rechter zitten, maar vermoed een ander scenario.

  Op voorhand doe ik niets af aan de intentie van K. , maar ik vermoed wel een daad uit onmacht van politie.

  De eerste geluiden zijn vrijwel zeker geen klappen van de hekken maar schoten, als je heel geconcentreerd en niet kijkend luistert.

  Ook circuleren er foto’s van K. waarbij zowel een kogelgat te zien is en heel wonderlijk een bloedspoor horizontaal over het voorhoofd van de rechter- naar de linkerzijde. Volgens de zwaartekracht kan dit alleen maar als zijn hoofd sterk opzij hing.

  Ik vermoed dat de twee agenten bij de Boslaan het dreigend gevaar direct hebben doorgegeven aan de collega’s bij de hekken en deze niet anders konden dan schieten om te trachten de man te stoppen.

  Vervolgens vervolgd de auto echter volledig ongecontroleerd zijn weg met alle verschrikkelijke gevolgen van dien met een dader die meer dood dan levend is.

  Ik ben niet van de complot theorien maar als dit waar blijkt is er nog een slachtoffer te betreuren : de onfortuinlijke politieman/vrouw die niets anders kon dan schieten in een poging erger te voorkomen.
  Hem of haar treft geen enkele blaam maar deze persoon zal de rest van zijn/haar leven blijven vechten met de vraag “Wat als ik…”

  Beantwoorden
 23. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Berpet:
  ===
  Ik vermoed dat de twee agenten bij de Boslaan het dreigend gevaar direct hebben doorgegeven aan de collega’s bij de hekken en deze niet anders konden dan schieten om te trachten de man te stoppen.
  /===

  Als dat zo gebeurd is, en dat heeft enige waarschijnlijkheid, waarin zou dat dan niet gewoon officieel naar buiten zijn gebracht? Wat kan het nut ervan zijn om dat geheim te houden?

  Omdat ik dat absoluut niet inzie, houd ik het er gewoon op dat de officiële versie wel degelijk klopt, en dat al het andere geruchten, fantasieën en ongefundeerde complottheorieën zijn.

  Beantwoorden
 24. anton
  anton zegt:

  Berpet
  =====
  Ik vraag mij af of niemand de politieagenten heeft ZIEN schieten.
  Het lijk mij sterk met zoveel publiek dat niemand dat dan gezien zou hebben

  Beantwoorden
 25. berpet
  berpet zegt:

  @Ruud en Anton
  Dat wij, de nieuwsgierige Nederlander, nu nog niets weten is meer dan logisch, hangende het onderzoek.
  Zeker indien blijkt dat er mogelijk toch een politieman bij betrokken is.

  En Anton; tussen, achter en voor het publiek zijn bij dit soort evenementen meer politie in burger dan in uniform aanwezig.
  Het uniform is de formele uitstraling, de burger look vormt de werkelijke beveiliging.

  Vergeet ook niet dat het allemaal razendsnel ging en iedereen de “verkeerde” kant opkeek omdat juist op dit moment de bus passeerde.
  Het verbaasd mij dus niets aangezien het ook logisch is dat juist deze politie in burger zich enkele, misschien tientallen, meters verder achter afzetting bevonden.

  Tientallen meters zelfs waarschijnlijker (wellicht renden ze de auto al tegemoet) want op de opname hoor je eerst twee knallen en ca. 1,5 sec. later de doffe impact van hekken en slachtoffers.

  Bij 100 km/u is dit omgerekend al ruim 40 meter tussen schoten en impact.

  Beantwoorden
 26. berpet
  berpet zegt:

  Maurice,

  Je mag vanzelfsprekend deze link direct verwijderen aangezien de foto zeer schokkend is.

  Maar bijgaande foto bedoelde ik eerder.

  Duidelijk te zien een wond aan de rechterslaap waarbij het bloed zich niet verticaal maar horizontaal heeft verplaatst

  Ook lijkt er een gat te zitten bovenop de schedel.

  Nogmaals niet aanklikken bij twijfel !!!

  http://img144.imageshack.us/img144/1026/kogelofschaduw.jpg

  Beantwoorden
 27. anton
  anton zegt:

  Berpet
  =====
  Stel, je staat voor, midden of achter in het publiek en je bent heel enthousiast aan het zwaaien en wat dies meer zij.
  Plots klinken in dit kabaal een of twee schoten, hoe zou jij dan reageren?
  Daarbij komt dat de auto voor dat deze “de Naald” raakte eerst een gedeelte bumper? en andere onderdelen verloor waarna het trapje van fotograaf van Tellingen ook nog vol geraakt werd.
  Allemaal geluiden die ook nogal “knallerig”overkomen.
  Wat de wonden betreft, deze kunnen ook ontstaan zijn door de enorme kracht waarmee de auto door het publiek en de vanghekken schoot, op dat moment wordt je, naar ik aanneem , nogal heftig door op je stoel heen en weer en op en neer geschud (hij had n.l. ook geen veiligheidsgordel om),
  Nog een andere verklaring die jou zienswijze toch wat wankel maakt, is dat een politieagent zeker wel 3x nadenkt om in zo’n mensenmassa zijn pistool te trekken en te schieten, daar bij moeten dat de mensen op de voorste rij het zeker hadden gezien (dus waar de auto al voorbij was en het beeld auto en bus een was)
  Dus kan ik echt niet in je verhaal meegaan

  Beantwoorden
 28. berpet
  berpet zegt:

  Anton
  ====

  Ik heb geen zin om het verder uit te leggen.
  Ik beoog slechts een objectief beeld.
  De twee schoten zijn (gelukkig) vastgelegd door de NOS opname’s maar door het “oranje boven” koor van omstanders door vrijwel niemand anders gehoord.

  Ook heeft de politieman of wellicht scherpschutter zich niet in de mensenmassa bevonden, hij of zij stond een stuk terug op de Jachtlaan en waren/werden geïnformeerd over een aanstormende gek door de agenten bij de Boslaan.

  Iedereen met enige ervaring in schieten (militaire dienst? ) hoort duidelijk het onmiskenbare geluid van schoten.

  Een onmiskenbaar geluid, gevolgd door twee andere geluiden : de hekken en de slachtoffers.

  Luister meerdere malen goed naar het fragment van de door Ada geposte link:
  twee schoten, twemaal metaal op metaal (hekken) en gevolgd door de doffe impact met slachtoffers.

  Stuk voor stuk een ander geluidskarakter en Hz- getal.

  Dus je hoeft niet mee te gaan in mijn verhaal, maar wees minstens objectief.

  Beantwoorden
 29. berpet
  berpet zegt:

  Oh Anton en nog iets:

  Er staat slechts één rij met dranghek volgens de simulatie.
  De twee “knallen” (schoten) volgen elkaar echter met 0.2 seconden op.

  0.2 seconden komt overeen met meer dan 10 meter afstand van de hekken .
  Wie ziet hier de logica van in ?
  Er stond simpelweg één afrastering en kloppen de twee knallen niet als het “de hekken raken” terwijl er maar een was.

  Hetzelfde knalgeluid dus tweemaal met slechts een hek?

  Het blijft verwarrend maar de foto van K. overtuigd mij dat hij al dood was voordat hij zich in de toeschouwers boorde

  Beantwoorden
 30. anton
  anton zegt:

  Berpet
  =====
  Ik neem je echt wel serieus, anders zou ik totaal niet reageren.
  Maar ga ook eens in op de stelling dat iemand dan toch wat gezien moet hebben ?
  De mensen staan daar wel 6 á 7 rijen dik, maar daar achter krioelt het van de mensen die het uitzicht ontnomen is en/of zich naar het defilé begaven.
  Iemand moet dan toch de schutter(s) gezien hebben?
  We kunnen er heel lang over discussieren, maar waarschijnlijk zal de echt ware reden nooit opgelost worden.

  Beantwoorden
 31. Ada Ipenburg
  Ada Ipenburg zegt:

  @ Berpet

  Ik dacht in eerste instantie ook dat ik schoten hoorde toen ik afgelopen donderdagochtend naar de live-uitzending zat te kijken. Maar omdat niemand daar ter plekke in Apeldoorn erop reageerde dacht ik eventjes dat ik een onschuldig geluid verkeerd interpreteerde. Hooguit 2 seconden later schoof vanuit het niets die zwarte auto door het beeld en begreep ik dat ik even daarvoor wel degelijk iets alarmerends had gehoord.
  Er zijn omstanders die zeggen ook schoten te hebben gehoord. De autoriteiten ontkennen dat er geschoten is. En ik moet je zeggen dat, na het filmpje tig keer te hebben bekeken en beluisterd, ik echt niet weet wat ik nou exact hoor. Maar schoten zijn het, denk ik, toch niet. Ik kan me voorstellen dat delen van een dranghek waar een auto met zo’n gigantische vaart doorheen knalt verschillende richtingen uit zeilen en niet tegelijkertijd op het asfalt neer zullen komen. Wellicht kan dat een verklaring zijn voor de twee korte knallen zo vlak na elkaar.

  De foto van de dader met zgn. kogelgat in zijn schedel, tja …. ten eerste vraag ik me af waar die foto vandaan komt. Is hij gegarandeerd onbewerkt ….?
  Sowieso heb ik niet veel kijk op hoe schotwonden eruit kunnen zien, maar ik meen wel te weten dat een kogelgat in het algemeen aan de randen rafelig is en dat is deze plek zeker niet. Dit lijkt meer op een deukje in de schedel.

  Maar ok, stel dat K.T. toch d.m.v. een kogel/kogels is uitgeschakeld; waarom zou dat geheim moeten blijven en hoe denkt men dat geheim te houden? Ambulancepersoneel, artsen, verpleegkundigen, de familie en degenen die zich de laatste dagen verder nog over K.T. gebogen hebben …. zij zouden er stuk voor stuk het zwijgen toe moeten doen. Nee, daar geloof ik niet in.

  Beantwoorden
 32. berpet
  berpet zegt:

  @ Ada
  Ik denk niet aan geheimhouding maar hangende het onderzoek aan een zwijgplicht.

  Ook ben ik ervan overtuigd dat indien de dader wel met succes gestopt was, het allang wereldwijd breed uitgemeten was onder de kop “Politie verijdeld aanslag op Koningshuis”, nu is de afloop natuurlijk totaal anders.

  Ik heb het ook niet over de schuldvraag, dat blijft die gek zelf natuurlijk, maar kan me voorstellen dat er een discussie wordt vermeden.

  Want er verschuift wel iets natuurlijk : De advocaat van de Duivel zou dan twijfel kunnen zaaien door bv. te zeggen “Karst wist dat iemand anders een aanslag wilde proberen en kreeg op het laatste moment wroeging en wilde juist koste wat het kost de koningin redden”

  Ook niet gek dat hij “gelukkig” nog heeft toegegeven, niet waar maar sluit alle andere scenario’s uit zoals het idiote voorbeeld hierboven.

  Ook ter overweging: De man wordt eerst door de twee dienders gemaand om te keren en dus herkend bij zijn tweede poging met nog 500 mtr voor de boeg.

  Alle alarmbellen zijn echt wel af gegaan en is het zelfs bizar indien niemand verder enige poging tussen de Boslaan en het 500 mtr verder gelegen kruispunt heeft ondernomen of verwacht je dat de dienders slechts tegen elkaar gezegd hebben “Hé, daar heb je hem alweer ” en doen verder niets.

  Kijk ook eens naar een amateur opname op Youtube. Mensen die zelf filmden en vrij dichtbij stonden.
  Opvallend is hoeveel lawaai er is van geroezemoes, zingen, schreeuwende kinderen met “Pa, ik zie niets…” etc.

  Er is pas op het allerlaatst iets te horen van de auto als het kwaad al geschiedt is

  Maar goed,, ik ben het met Anton eens.
  Wellicht zullen we er nooit achter komen en mag iedereen er het zijne van denken.

  Beantwoorden
 33. Edwin69
  Edwin69 zegt:

  Aan het geluid te horen zou je aan schoten kunnen denken, maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dat het is.

  Bij de animatie zie je de dranghekken de lucht in vliegen, maar in werkelijkheid zullen ze opzij zijn gevlogen tegen de andere dranghekken aan die parallel aan de Jachtlaan stonden opgesteld. Ik vermoed dat dit het geluid is dat op schoten lijkt. Bovendien stonden deze dranghekken ca. 40 meter voor kruising. De toeschouwers stonden achter de tweede rij dranghekken die tegen de kruising stonden opgesteld. Door deze afstand hoor je ca 1,5 seconde tussen de eerste schot-geluiden en de doffe knal.

  De hoofdwonden zijn typisch voor een bestuurder die geen gordel draagt en met zijn voorhoofd tegen de voorruit is geknald. Het horizontale bloedspoor is een gevolg van de rijwind die de bestuurder voelde nadat zijn voorruit op het dashboard was beland.

  Beantwoorden
 34. Lies
  Lies zegt:

  Wat een prachtige foto's en wat een prachtige vrouw heb je Maurice!
  Wens haar maar succes met de laatste loodjes.

  Compliment met de nieuwe opmaak van je site!

  Beantwoorden
 35. Ada Ipenburg
  Ada Ipenburg zegt:

  @ berpet, e.a.

  Hier een link naar een artikel in het NRC waarin een medewerkster van het VVV-kantoor op de Jachtlaan verslag doet van wat zij gezien heeft en waaruit naar voren komt dat de twee agenten niet veel meer hebben kunnen doen dan hun collega’s alarmeren maar voordat die konden ingrijpen was het al te laat.

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2229469.ece/Politie_kon_auto_van_Karst_T._niet_stuiten

  Uit meerdere getuigenverklaringen komt naar voren dat er op de plek des onheils al helemaal geen politiebewaking meer was op het moment dat de bus met het koninklijk gezelschap daar passeerde.
  Gebaseerd op die verklaringen en wat ik aan filmpjes en op tv-beelden heb gehoord en gezien kom ik tot geen andere conclusie dan dat er slechts twee agenten zijn ingezet om het 500 meter lange stuk weg vanaf de kruising Bosweg/Jachtlaan richting Loolaan te bewaken. Onverantwoordelijk! Natuurlijk, op het moment dat zij zowat van hun sokken gereden werden, zullen zij zich meteen gerealiseerd hebben dat er iets goed mis was. Maar wat konden zij nog doen? Ze hadden letterlijk en figuurlijk het nakijken. Op zoiets dergelijks waren zij duidelijk niet voorbereid. Zij stonden daar naar mijn indruk ook meer als een soort verkeersregelaars en konden niets anders doen dan hun collega’s alarmeren en hopen dat die nog op tijd zouden zijn om in te grijpen. Want dat er tijd is geweest voor ingrijpen is zo klaar als een klontje. Maar waar moesten die collega’s helemaal vandaan komen? Dat de gemeente Apeldoorn niet voldoende mankracht heeft om achter elke boom iemand neer te zetten begrijp ik. Maar een aantal goed getrainde en bewapende mannen met de rug naar de eerste afzetting bij de kruising Jachtlaan/Loolaan hadden er op zijn minst moeten staan om de veiligheid van het publiek dat er op die plek stond te waarborgen. Tijd genoeg was er dan geweest om de aanstormende auto te stoppen.

  “Het terroristische dreigingsniveau in Nederland blijft substantieel” zo werd ons begin vorige maand nog door de NCTb meegedeeld.
  Wat ontzettend naïef dan, om onder deze omstandigheden een halve kilometer weg, die rechtstreeks uitkomt op de route die de Koninklijke familie – een potentieel doelwit in deze tijd toch?- zal afleggen en waar rijendik de mensen kwetsbaar staan te wezen, te laten bewaken door slechts twee agenten. Het lijkt mij wel duidelijk dat men in Apeldoorn de risico’s van een aanslag flink heeft onderschat en met de beveiliging zeer nonchalant is omgesprongen. Dat het wel anders en beter kan blijkt uit de strenge veiligheidsmaatregelen die bij de 4 en 5 meiviering in Amsterdam zijn getroffen. Beveiliging in de diepte, om de zoveel meter filters in toegangswegen en de buitenste ring afgrendelen door het opwerpen van ondoordringbare barrières. Beveiliging van bovenaf, helicopters en inzet van scherpschutters. Zo hoort het vandaag de dag (helaas) te gaan.

  Beantwoorden
 36. berpet
  berpet zegt:

  @Ada

  Oh mijn God, als je gelijk hebt, is mijn beveiligingskennis en van waarschijnlijk iedere logisch nadenkende andere Nederlander zelfs groter.
  En moet ik tot mijn schande Karst gelijk geven, zelfs beveiliging op dit niveau lijkt dus nergens op.

  Risico-analyse hoort hierbij en het is juist de Jachtlaan die zo mooi aansluit op de route wat een zeer groot potentieel gevaar vormt.

  En dan slechts twee dienders zonder enige hulpmiddelen of afdoende blokkades of back-up?

  Ik hoop werkelijk niet dat je gelijk hebt want dan gaat er toch een link ontstaan naar Louwes, namelijk een grote doofpot voor een ontzettend naïef en incompetent justitieel apparaat waarbij alle aandacht zich uitsluitend richt op een dader om zelf in de schaduw te blijven.

  Een grote doofpot met natuurlijk het grote verschil dat Louwes werkelijk onschuldig is in dit vergelijk.

  Toch, in al mijn naïviteit wellicht hou ik vast aan de schoten wisseling.
  Dit omdat ik mij zo’n giga blunder simpelweg niet voor kan stellen en ook omdat Karst, bij leven, gewoon rechtuit had moeten sturen (zelfs zonder zicht) om de bus te raken want hij was, zoals men zegt, perfect uitgelijnd zonder te hoeven sturen vanaf de hekken.

  Maar nee, hij buigt heel vreemd naar links en uitrijdend af.

  Wat voor mij nl. ook niet klopt is deze vreemde afwijking naar links, richting Naald, indien hij bij vol bewustzijn was, gewoon stuur vast houden vanuit een positie die in aanvang recht op de bus afging.

  Ook klopt het niet dat hij gemiddeld nog 50 km/u reed, waar hij met ruim 100 begon.

  De vertraging van hekken en slachtoffers had hij met gemak kunnen compenseren bij bewustzijn, maar de auto is gewoon aan het uitrijden over een afstand van ca. 200 mtr.

  Laat zelf je gas maar eens los bij 100 en je zult zien dat je na slechts 200 mtr nog steeds ca. 80km/u rijdt, terwijl er NB op de simulatie gesproken wordt over een gemiddelde eind snelheid van 50.

  Gemiddeld betekent dus een afname van hoog naar laag, oftewel geen activiteit van de dader meer en heeft hij de remmende werking niet meer gecompenseerd wat zeer eenvoudig was geweest aangezien de remmende werking van de massa van een gemiddeld persoon van 70 kg bij gasgeven nauwelijks invloed heeft op de massa van een ca. 900kg wegende auto bij ruim 100 km/u.

  Karst had dus met gemak zijn snelheid kunnen behouden.

  Verminderd met de, helaas door slachtoffers veroorzaakte, remmende werking is 50 km/u als restsnelheid zeer plausibel indien de dader niet meer actief gas geeft.

  De klap op de Naald is echter nog steeds beduidend meer dan 50 km/u

  Beantwoorden
 37. Aad.
  Aad. zegt:

  Helaas, Helaas.

  Allereerst spreek ik mijn afschuw uit hetgeen er op Koninginnedag gepasseerd is. Het is heel erg voor de nabestaanden van de slachtoffers en hun familieleden.
  Hoe is dit gekomen? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie is daar schuldig aan?

  Er was géén sprake van een terroristische aanslag. Na mijn idee was er ook niets mis met de beveiliging. Elke discussie over een onvoldoende beveiliging op die dag vind ik zinloos.
  Mijn mening is dat principieel en fundamenteel een aantal dingen goed fout zijn in de samenleving. Een samenleving in Nederland die zichzelf, althans in deze zaak weer eens tegengekomt.
  Na een Mohammed B, een Volkert van der G en dan nu een Karst T is het nu weer het wachten op een volgende dader met absurde ideeën. Dát! moet worden voorkomen!!!

  Wat zijn dit voor mensen die deze onzinnige daden op hun geweten willen hebben? Wat zijn hun motieven? Het zijn mensen die vervreemden van het leven en zich afgedankt voelen door de maatschappij. Deze mensen zijn het lijdend voorwerp van onmacht en hun boosheid welke deels veroorzaakt word door de zogenaamde sociale samenleving waar wij als mensen in deelnemen en de verantwoording voor dragen. Deze mensen moeten het onderwerp van hun problemen kunnen bespreken. En dáár ligt nu net het kardinale probleem. Er word nauwelijks naar hun geluisterd.
  De vraag is dan niet hoe we het Koningshuis moeten beveiligen, maar wél, hoe in de toekomst de samenleving zodanig moet worden ingericht dat daders niet meer kunnen ontsporen.
  Wat kunnen we daar aan doen!?
  De samenleving zal onder het motto “take a look of yourself” anders met elkaar om moeten gaan. De graai- en bonuscultuur van de samenleving, waarin ontslagen vallen, waarin mensen verbittert raken zoals mogelijk ook het geval was met Kars T, omdat hij de huurpenningen niet op kon brengen zal op zijn merites moeten worden beoordeeld.
  Als deze samenleving in zijn huidige rol blijft bestaan, dan is de kans groot dat in de toekomst nog veel meer van dergelijke gevallen ontstaan. Daar is geen “tank of beveiligingskordon” tegen bestand.
  In dat geval zie ik het ergste in als er manifestaties zoals Koninginnedag, 5 Mei, maar ook belangrijke sport- of recreatie evenementen plaatsvinden.

  Aad

  Beantwoorden
 38. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Aad,

  Ik ben het roerend met u eens.
  In de samenleving die u en mij voor ogen staat hoeven publieke personen zich niet te beveiligen met bodyguards en scherpschutters.
  Besef en vervulling van een voorbeeldfunctie is dan voldoende.

  Beantwoorden
 39. Ada Ipenburg
  Ada Ipenburg zegt:

  @Aad.

  Ik sluit me geheel bij aan bij de reactie van hjvonk op uw betoog.

  Maar ik denk dat we wel zaken van elkaar moeten scheiden.
  Ons wordt door de overheid voorgehouden dat Nederland nog steeds hoog scoort op de lijst van landen die potentieel doelwit zijn van terrorisme. Als dat dan inderdaad het geval is dan zijn strenge veiligheidsmaatregelen bij evenementen als b.v. afgelopen donderdag helaas puur noodzakelijk. Maar wat blijkt dan uit getuigenverklaringen, dat het in Apeldoorn met de beveiliging zo op bepaalde punten zo knullig was gesteld dat zelfs een doorgedraaide eenling het voor elkaar kreegom door de beveiling heen te breken.
  Terroristen zullen zich kapot lachen om zoveel naïviteit.

  Maar gelukkig komt er een groot onderzoek á la Enschede en hopelijk wordt uit de uitkomst daarvan lering getrokken.

  Beantwoorden
 40. w.b.
  w.b. zegt:

  Ik ben erg benieuwd naar wie als onderzoeksleider in dezen wordt aangesteld..
  Het zal Mr. P van vollenhoben niet zijn, vermoed ik.

  Beantwoorden
 41. mieke2
  mieke2 zegt:

  Verzekeringstechnisch :

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2236458.ece/Verzekeraar_van_de_Suzuki_moet_betalen
  “Verzekeraar van de Suzuki moet betalen”

  Het artikel is van 8 mei, maar al op de avond van Koninginnedag werd gepubliceerd dat Reaal verklaard had te zullen uitkeren. Ik vond dat rijkelijk vroeg, die persverklaring van de verzekeraar, maar ben dan ook een leek op dat gebied.

  Vooral het laatste deel van het NRC artikel vind ik vrij huiveringwekkend. En daarnaast ontstaan door het interview dat de ouders van de dader/chauffeur aan het ANP hebben gegeven wat mij betreft nóg meer vraagtekens.

  Zie ook nieuwsbrief nr. 111 van Rondom 10 van vanmiddag. Een stukje citaat, met dank aan de NCRV :
  “De Rondom 10-redactie kreeg honderden reacties op de uitzending ‘Mensen als Karst T.’ van zaterdag 2 mei.
  Uit de reacties blijkt dat mensen zich machteloos voelen tegenover allesbepalende instanties. Mensen worden niet gehoord, hebben weinig tot geen dierbare contacten, raken diep gefrustreerd en vereenzamen. “Ook ik had zoiets als Karst T. deed, kunnen doen”, zo schreven diverse mensen.”

  Dat applaus op de Dam op 4 mei, dat vond ik mooi. Een onverwacht applaus heette het, volkomen tegen de sobere traditie van Dodenherdenking in. Maar wie Nederland goed kent, beseft toch dat dat applaus volledig te verwachten was?
  Hadden we eindelijk weer eens een spontaan, machtig mooi moment gaat de NOS er technisch mee knoeien in z’n Journaal van 4 mei….

  :-(

  Beantwoorden
 42. daanvr
  daanvr zegt:

  Maurice, waarom gaat iedereen er voetstoots vanuit dat die Karst T. opzettelijk door het publiek reed? Tot zo’n grove, onmenselijke daad zijn maar weinigen in staat, als ze het al zouden willen.

  Tot de weinige bekende feiten horen o.a. dat hij geen serieuze aanslag wilde plegen (geen wapens/chemicaliën aan boord) en dat hij geen boodschap achterliet. De kans dat hij dodelijke slachtoffers wilde maken, of verwachtte zelf te zullen sterven, lijkt me daarom gering.

  Wat hem dan wel bezield heeft is ook mij een raadsel, maar het lijkt me waarschijnlijker dat hij bijvoorbeeld als gefrustreerde ex-beveiliger een punt wilde maken door langs de koninklijke bus te scheuren of er even tegenaan te rijden, zonder ander slachtoffers te maken dan de gekrenkte eer van de koninklijke beveiliging.

  Wanneer je de foto bekijkt waarop hij met zijn Swift net door het publiek gereden is (http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/artikel-fotos/vrijdenker/415109373.jpg – geen prettige foto) lijkt het erop, dat er van de jachtlaan naar het kruispunt met dranghekken een soort corridor was afgezet; misschien om te zorgen dat het gebied bereikbaar bleef voor hulpdiensten. Die corridor loopt met een bocht, zodat je bij de ingang op de jachtlaan waarschijnlijk niet kon zien dat er bij de uitgang op het kruispunt mensen stonden (en die hadden er dan ook helemaal niet moeten staan!).

  Als mijn interpretatie van die foto juist is, heeft Karst T. wellicht gedacht dat hij van de jachtlaan zo naar de bus kon scheuren, zonder dat er iets of iemand in de weg stond – en kon hij door zijn hoge snelheid niet meer uitwijken toen hij in die corridor zat en er mensen op de weg bleken te staan.

  Enfin, hopelijk zal het onderzoek van de rijksrecherche meer licht op dit treurige voorval werpen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *