SCP flikt het weer

Vandaag heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een persbericht uitgebracht over het vierde kwartaal (kwartaal onderzoek burgerperspectieven).
Daaruit zou blijken dat het vierde kwartaal het vertrouwen in de regering sterk gegroeid zou zijn.
Maar, net zoals vaker het geval is, zorgt het SCP ervoor via de wijze van presenteren van haar onderzoek, dat men de burgers op het verkeerde been zet.

Lees eerst even dit bericht naar aanleiding van het persbericht van het SCP.

Als het rapport van het SCP wordt bekeken dan blijkt echter dat het veldwerk al in OKTOBER 2008 is uitgevoerd.

Dat is inderdaad de periode waarin ook bij ons weekonderzoek (www.peil.nl) het vertrouwen in de regering na het optreden ten aanzien van Fortis/ABN Amro en IceSave beduidend hoger was dan de maanden ervoor.

Inmiddels is de situatie echter weer duidelijk veranderd. Zeker sinds het eind vorig jaar is het vertrouwen in de regering weer duidelijk afgenomen, en is ook de positie van CDA en PvdA duidelijk verzwakt.

Door dit persbericht (zonder dat erbij gezet wordt dat het eigenlijk oktober 2008 betreft, 4 maanden geleden) wordt door het SCP een verkeerd beeld geschetst. Het lijkt op hetgeen het SCP nog in 2002/2003 rapporteerde. Toen werd ook de onvrede onder de burgers miskend (die zo manifest was geworden tijdens de opkomst van Fortuyn), omdat men rapporteerde over een periode die behoorlijk in het verleden lag.

Juist in een tijd waar er veel en snel veranderd is het van groot belang dat er informatie heel snel beschikbaar komt. En als het SCP dat niet kan dan moet zij haar informatie sterk relativeren als het bij het uitkomen al vier maanden oud is! En minimaal dat ook in haar persbericht vermelden.

Misschien een idee voor het SCP dat DIRECT NA het veldwerk de belangrijkste resultaten van het veldonderzoek naar buiten wordt gebracht (dat had dus eind oktober kunnen zijn) en dan zou het eindrapport, indien dat niet anders kan, enkele maanden later kunnen worden uitgebracht.

Maar nu zet deze overheidsinstantie iedereen -wederom- op het verkeerde been.

P.S. Ik schreef op 19 september 2008 een weblog met de titel “historisch”. Het was een dag na de algemene beschouwingen, waarbij ik aangaf hoe raar het was dat men niet meenam de crisis die toen in zijn volle hevigheid was losgebarsten door de ondergang van de Lehman Bank in de VS.

Ik eindige met een PS dat ook over het werk van het SCP ging. Ik herhaal dat hier nog maar een keer:

Het is haast ironisch dat vandaag het Sociaal Cultureel Planureau met haar kwartaalbericht is gekomen, waar het volgende resultaat is gehaald. In Nederland is het vertrouwen in de regering en het parlement groter dan in vrijwel alle andere Europese landen. Nu komt dit blijkbaar uit de Eurobarometer, die nog kort voor de Europese Parlementsverkiezingen aangaf dat Nederland overweldigend “ja” zou gaan stemmen. En net zoals het SCP is het vooral een “goed nieuwsshow” waarmee Den Haag lekker in slaap gesust kan worden (ook af te leiden uit de persberichten vandaag).

Maar ik raad jullie aan het rapport eens te downloaden.. Lees het hoofdstuk tussen pagina 14 en 19. En dan zie je dat het vertrouwen in het parlement een 5.3 is en in de regering een 5.1 (van een 10 puntsschaal). Dat zijn gewoon lage cijfers. Maar het is natuurlijk veel beter om dan een persbericht te maken waar de volgende zin in staat: “In vergelijking met de andere EU-landen is het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek relatief hoog. Ruim de helft van de bevolking spreekt in 2008 het vertrouwen uit in regering en parlement. Wat dit laatste betreft scoren alleen de Scandinavische landen en Malta hoger. Evenals in het eerste kwartaal kent het EU-lidmaatschap in Nederland meer voorstanders (43%) dan tegenstanders (17%).”

8 antwoorden
 1. Maurits
  Maurits zegt:

  Is dit niet iets van alle tijden? Toen ik vroeger thuis kwam met mijn rapport stelde ik ook al vast dat dit een beeld van het verleden was en niet van de toekomst. Bij mijn moeder lukte dat, mijn vader ging er zijn statistiek op los laten…..tja.

  Daarnaast het slaapt prettiger met een positief bericht dan met een somber bericht.

  Okay dan, het is volksverlakkerij, maar dan moeten die slapende wakers in de tweede kamer dat rechtzetten. Toch?

 2. Gerard
  Gerard zegt:

  Inderdaad, het is van de zotte: het onderzoek is uitgevoerd tussen 6 en 31 oktober 2008 (zie verantwoording, laatste pagina), maar wordt gepresenteerd als representatief voor het vierde kwartaal 2008.

  Maar elk nadeel ‘hep’een voordeel: dit SCP-onderzoek, dat per definitie een kwartaal achterloopt, kunnen we wel afschaffen. De eerste bezuiniging hebben we dus te pakken!

 3. Gerard
  Gerard zegt:

  Johan uit Noordwijk reageert in De Telegraaf:

  [i]’Dit is zeker de uitkomst van Maurice de Hond! Wie dit stelt komt blijkbaar nooit buiten. Is dit een politiek spelletje? Ik ken niemand die tevreden is over dit kabinet.'[/b]

  Ik zou er dus maar een persbericht tegenaan gooien, Maurice. Of vanavond even aanschuiven bij Pauw en Witteman. Dan kan de premier dat dinsdag in de Kamer even komen uitleggen.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie