Daphne’s Kunst

9Met grote regelmaat lees en hoor ik van “deskundigen”  dat het slecht is als jonge kinderen met iPhone of iPad werken. Het zou hen remmen in hun ontwikkeling.

Ook als ik met die personen in debat ben, vind ik dat ze enerzijds weinig echt weten van de praktijk van jonge kinderen met iPads en anderzijds heel erg vanuit stereotypen praten. (Vol met nostalgie/romantiek en ook een behoorlijke mate van een negatieve houding bij het bekijken van het gedrag van een volgende generatie. Iets wat blijkbaar van alle tijden is).

Mijn dochter (geboren in mei 2009) werkt al vanaf dat ze anderhalf was met grote regelmaat  op een iPad. En ze was ongeveer twee en half toen ze eind 2011 haar eigen iPad had.  Ik kocht met regelmaat apps die pasten bij haar leeftijd, en ook zeker de creatieve apps van Toca Boca (zoals kapper, dokter en mode-ontwerpster). Ze behoort dus tot de voorhoede van een nieuwe generatie, die je steeds meer ziet als je goed om je heen kijkt.

Dat hield niet in dat mijn dochter de hele dag met de iPad bezig was, maar bepaalde apps gebruikte ze wel met grote regelmaat.

Wat mij direct opviel Lees meer

Cursus Projectleider O4NT

Zowel in Nederland als in het buitenland (zoals Spanje, Griekenland, Zuid-Afrika en Dubai) gaan steeds meer scholen aan de slag met de O4NT-aanpak. Om het transitieproces goed te laten verlopen zijn er diverse projectleiders nodig, die scholen bij die overgang naar O4NT begeleiden.

Daarom geeft O4NT een cursus Projectleider O4NT op 3 avonden in juni  van 18 tot 22 uur in Amsterdam  (16,23 en 30 juni). De cursus is in principe gratis.

De cursus is gericht op mensen met ervaring in het onderwijs, affiniteit met ICT, en interesse voor de O4NT-aanpak, die in de toekomst op ZZP-basis projectleiders-klussen in Nederland of in het buitenland op zich willen nemen.

Maar de cursus is ook voor leerkrachten/IB-ers die de projectleiding O4NT op de eigen school op zich zullen gaan nemen.

Bij deze cursus zijn er 20 plekken beschikbaar.

Indien er meer inschrijvingen dan 20 zijn, wordt er geselecteerd op basis van de inhoud van de aanmeldingsmail, de ervaring en beschikbaarheid in de nabije toekomst.

U wordt verzocht een mail te sturen naar Hans Theeboom, O4NT Sources hans@o4nt.nl.  De mail moet voor 30 mei 2015 binnen zijn.

Sluit uw CV bij of als link, geef aan of u al dan niet in het buitenland wilt werken en zo ja, wat daarvan de maximale periode is. En vooral waarom u denkt dat u een goede projectleider O4NT zult zijn.

U ontvangt dan uiterlijk 3 juni de melding of u al dan niet voor deze training in aanmerking komt

AltSchool haalt 100 miljoen op, o.a. van Marc Zuckerberg

Wereldwijd hoor je de roep om onderwijs vernieuwing. Niet voor niets is de Ted Talk van Ken Robinson “Changing the Paradigm of Education” door meer dan 10 miljoen mensen bekeken.

Ook in Nederland bestaat die wens. Minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker zeggen het vaak en ook de voorzitters van de PO- en VO-raad geven dat aan. Sleutelwoord is daarbij een grotere mate van personalisering. Meer inspelen op de persoonlijke mogelijkheden en leerwijzen van de afzonderlijke leerlingen.

Het grote probleem daarbij is Lees meer

Onderzoek op De Ontplooiing

Logo Ontplooiing horizontaal
Er is een scriptie gemaakt over een onderzoek gehouden in januari jl. op onze O4NT school “De Ontplooiing”.

De conclusies geven een goed eerste beeld hoe het op de school toegaat en welk effect de schoolaanpak op de kinderen heeft. Iets wat de (vele) bezoekers aan de school uit binnen- en buitenland ook ervaren.

Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen:

Lees meer

“A snapshot of how all our young people will learn in the future”

 

A snapshot of how all our young people will learn in the futureOok de afgelopen weken hadden we weer diverse buitenlandse bezoekers in onze scholen.

Komende week komt –op haar verzoek- de Oostenrijkse minister van Jeugdzaken, onze school bezoeken.

Als ik discussies in media of op Twitter over onze schoolaanpak lees dan heb ik het gevoel dat velen maar niet kunnen of willen begrijpen wat het grote voordeel is van een goed gebruik van een tablet op school.

Lees meer

De impact van het O4NT-schoolmodel

“Mijn kind is een ander kind. Na 1 week op jullie school zag ik al een enorme verandering. Hij ging weer open, was geïnteresseerd in wat hij op school deed en vertelde me daar enthousiast over. Ik heb een totaal ander jongetje thuis. Hij is vrolijk, zeurt eigenlijk nauwelijks meer en krijgt weer een beetje zelfvertrouwen, durft zich weer te laten zien.

Hij heeft nog steeds moeite met rekenen, maar is in taal eigenlijk best goed en wat ik vooral belangrijk vindt is dat hij weer met plezier naar school gaat en interesse toont in de wereld om hem heen. Hij durft weer dingen niet te weten en dat is belangrijk om te kunnen leren. Hij zat zo op slot.

Vind het wel erg dat ik de invloed van school zo onderschat heb. Ik dacht nl dat het een combinatie, school, karakter en de situatie thuis was, maar heb nu toch sterk het vermoeden dat het schoolklimaat bij hem 90% van het probleem was.

Dus dank dat jullie met deze schoolvorm gestart zijn. Ik denk dat mijn kinds leven hierdoor een heel andere wending heeft gekregen ”

Deze reactie van een moeder, enkele maanden na de start van onze school in Amsterdam, lijkt sterk op de reacties, die ik bij herhaling krijg van ouders sinds in augustus 2013, de eerste scholen zijn gestart met de O4NT-aanpak (ook wel Steve JobsSchool of iPad-school genoemd).

Lees meer

Onderzoeken over effecten van tablets op scholen

Er komt steeds meer onderzoek beschikbaar over het effect van het gebruik van Tablets op scholen.

Gemaakt door GEO (Dec 2014)

De effecten die gerapporteerd worden komen overeen met die wij op de O4NT-scholen zien.

Hieronder de conclusies van die studies en de links:

Een onderzoeksproject in Schotland op meerdere scholen geeft deze slotconlusies:

  • The ownership of a personal mobile device, like the iPad, facilitates many of the pedagogical aspirations set out in Scotland’s Curriculum for Excellence framework.
  • The adoption of mobile technologies on a personal basis significantly increases access to technology for students, both inside and beyond school, with many attendant benefits for learning which include greater motivation, engagement, parental involvement, and understanding of complex ideas.
  • Personal ‘ownership’ of the device is seen as the single most important factor for successful use of this technology
  • Teachers are equally engaged by the use of a device like the iPad which has a low learning curve enabling them to use it immediately as a teaching tool and a learning tool for themselves
  • The use of the device is contributing to significant changes in the way teachers approach their professional role as educators and is changing the way they see themselves and their pedagogy:
  • Parents also appear to become more engaged with the school and their child’s learning when the iPad travels home with the student

Belangrijkste conclusies uit ander grootschalig onderzoek in Engeland.

In sum, all three stages demonstrated that tablets brought numerous benefits to the classroom. These benefits included:

  • Enhanced student engagement and learning.
  • Enhanced learning in particular for  SEN-students, to the extent that many SEN-tudents were able to keep up with other students. (SEN= Students with Special Needs)
  • Reports of a decrease in behaviour problems (some schools closed down their behavioural units).
  • Both students and teachers spontaneously creating their own learning resources.

Een blog in de VS verwijst naar verschillende onderzoeken in de VS met vergelijkbare resultaten als in Engeland en bij ons.

Daarbij is nog de extra component in de O4NT-aanpak dat er ingespeeld wordt op de individuele talenten en mogelijkheden van de leerlingen en het klassieke schoolsysteem is doorbroken om dat ook echt te kunnen realiseren.

P.S.  Deze bevindingen kwamen samen bij een sessie waar ik was bij de iPabo in Amsterdam Nieuw West.  Ten overstaan van 150 studenten werd aan een leerling van onze school De Ontplooiing gevraagd wat het verschil was tussen de huidige school en de vorige.  Na enig nadenken antwoordde de jongen van 10 dat hij bij zijn vorige drie (!) scholen al in de ochtend zat te denken “ik wou dat ik weer naar huis kon gaan”  en bij ons om 3 uur dacht “wat jammer dat ik nu al naar huis moet”.

Toen kwam zijn moeder aan het woord. Ik had haar op school wel gezien, maar niet eerder gesproken. Zij vertelde dat de schoolcarriere van haar kind een groot tranendal was geweest. Zowel voor haar kind als voor haar.  De laatste school was een school geweest voor kinderen met leer- /gedragsproblemen (cluster 4 voor de ingewijden).  Vanaf de dag dat hij op De Ontplooiing was gekomen (drie maanden daarvoor) was het voorbij. Het kind was gelukkig, ging graag naar school, en de schoolproblemen uit het verleden waren voorbij.

(Al eerder had ik via mail en van de leerkrachten in de andere O4NT-scholen vergelijkbare verhalen gehoord, maar het was de eerste keer dat ik het in persoon van iemand had gehoord).

Het is zeker niet zo dat voor ieder kind met leer- of gedragsproblemen dit de oplossing is, maar net zoals de resultaten in Schotland, Engeland en de VS uitwijzen, het kan voor een (volgens mij fors) deel wel een uitkomst bieden.