Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De verdwenen tweets van de lablek-ontkenner

De verdwenen tweets van de Lableak-ontkenner - 63921
Samenvatting van het artikel

Als je de mails leest van de belangrijkste auteur van het artikel op 17-3-2020, die de ontsnapping uit het lab als complottheorie omschreef, dan besef je hoe hij en de anderen, inclusief Marion Koopmans, de wereld voor de gek gehouden hebben. Maar de mails maken ook duidelijk dat men het bewust deed!

Lees volledig artikel: De verdwenen tweets van de lablek-ontkenner

Leestijd: 5 minuten

De verdwenen tweets van de lableak-ontkenner

Begin februari 2020

Iedere integere wetenschapper zal op basis van wat hij nu weet over de mogelijke oorsprong van Covid-19 zeggen dat er geen 100% bewijs is voor één van de twee hypotheses over de ontstaanswijze. Overgesprongen van dieren op mensen of “ontsnapt” uit het Corona-lab in Wuhan.

En zeker op basis van de beperkte informatie, die het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar was, kon dat toen al helemaal niet.

Dus had je mogen verwachten dat prominente deskundigen naar buiten toe beide hypotheses hadden geponeerd en aangegeven dat er te weinig informatie was om hierover harde uitspraken te doen.

Maar dat is dus niet gebeurd. Want een aantal prominente deskundigen gaven op 17 maart 2020 in een veel geciteerd artikel aan, dat het ontsnappen van het virus uit het lab in Wuhan uitgesloten was. Het moest overgesprongen zijn van dieren op mensen op de markt in Wuhan.

Experimenten

Dat waren niet zomaar deskundigen, die veel van virussen wisten, maar zij waren er ook bekend mee dat, zowel in het lab in Wuhan als op andere plekken, experimenten werden uitgevoerd met Corona-virussen. Experimenten om het virus te veranderen en besmettelijker te maken voor de mens. Begin februari was er een spoedoverleg tussen een groep deskundigen, waaronder Marion Koopmans. En inmiddels is op diverse manieren een groot deel van de correspondentie tussen de betrokkenen openbaar geworden uit die periode. En die correspondentie is onthullend en onthutsend.

Want het is heel duidelijk dat zij wel serieus rekening houden met een ontsnapping van het virus uit het lab in Wuhan. Maar ook dat men het – om een combinatie van redenen – zeer ongewenst vond als die mogelijkheid in de buitenwereld serieus werd genomen. In dit artikel heb ik daar al meer over geschreven.

Op 17 maart komt er een artikel in Nature Medicine waarin een vijftal auteurs, die ook betrokken waren bij dat spoedoverleg, waarin de eindconclusie is:

Onze analyses tonen duidelijk aan dat SARS-CoV-2 geen laboratoriumconstructie of doelbewust gemanipuleerd virus is.

En vanaf dat moment wordt de ontsnapping van het virus uit het lab, zeker in Nederland, weggezet als een complottheorie.

De belangrijkste auteur Andersen

Het bewuste artikel is geschreven door 5 deskundigen, waarvan Kristian Andersen de voornaamste was. (Het eerstgenoemd en de contactpersoon).

Vorige week werd hij gehoord tijdens een onderzoekszitting in de Senaat. En veel van zijn correspondentie is daarbij vrijgekomen. Ook een deel verborgen in een pdf, dat daar nog abusievelijk in zat.

Hieronder met de datum een aantal belangrijke mails of chats van hem. Die goed laten zien hoe hij erin zat.

2-2-2020: “Ik geloof dat RaTG13 uit Yuanan komt, dat is ongeveer zo ver weg van Wuhan als je maar in China kunt zijn. Hoe groot is de kans dat je een virus vindt dat 96% identiek is, gezien de afstand? Lijkt vreemd gezien het grote aantal SARS-achtige virussen dat we in vleermuizen hebben.”

“Het belangrijkste punt is dat een toevallige ontsnapping in feite zeer waarschijnlijk is – het is geen randtheorie.”

En enkele dagen later heeft hij de volgende mening:

“Omdat er geen hard bewijs is en we een ontzettend gedoe krijgen als we de Chinezen beschuldigen van per ongeluk laten ontsnappen van het virus, moeten we ons beperken tot het toeschrijven aan een natuurlijk proces.”

Op 8 februari reageert een andere deelnemer uit de groep (Fouchier) hier op met:

“Dat vermindert het risico van nieuwe discussies over biosafety waardoor het onnodig toekomstige pogingen om het virus voor onderzoek en diagnose te kweken, zal frustreren.”

Kort erna dienen zij hun concept artikel in bij Nature, maar het wordt daar afgewezen. Omdat het artikel, naar de zin van de redactie, niet hard genoeg de ontsnapping uit het lab afwees (sic). In de mail die Andersen dan stuurt op 20 februari staat:

“We moeten helaas de mogelijkheid van het ontstaan in het lab als een serieuze wetenschappelijke theorie beschouwen (en dat doen we) en kunnen het niet zomaar afwijzen als een complottheorie. We zouden echt willen dat we de data hadden om dat te doen (want zo zijn we ermee begonnen), maar helaas is het niet mogelijk, gezien de beschikbare data”.

Echt, ik raad u aan deze tekst van Andersen van 20 februari nog een keer te lezen. Hij beschouwt dus het ontstaan in het lab als een serieuze mogelijkheid. En kan het niet afwijzen omdat de data dat niet aantoont, terwijl hij dat – samen met de anderen – het liefst had gedaan.

Het artikel werd herschreven en vervolgens geplaatst in Nature Medicine op 17 maart met Andersen als de eerste auteur. In dat artikel staat als conclusie dus:

Onze analyses tonen duidelijk aan dat SARS-CoV-2 geen laboratoriumconstructie of doelbewust gemanipuleerd virus is.

Deze conclusie staat dus haaks op datgene wat Andersen in de maand ervoor in interne mails had geschreven.

(Veel meer informatie over de interne mails tussen de betrokkenen treft u in dit artikel aan. Waaruit o.a. blijkt dat Andersen op 16 april 2020 nog schrijft dat hij nog steeds niet uitsluit dat het virus in een lab is gemaakt en ontsnapt.)

Zijn tweets

Maar hoe erg Andersen aan het manipuleren was, blijkt uit de volgende tweet van hem van 19 maart 2020:

De verdwenen tweets van de Lableak-ontkenner - 63920

Hij schrijft dat hij kan bevestigen dat zijn artikel 100% van complotdenkers heeft overtuigd en dat ze verder kunnen gaan met de maanlanding en “chemtrails”.

Deze tweet beschouw ik, in het licht van zijn communicatie in de weken ervoor, als een enorme chotspe. Een woord dat vrij vertaald kan worden met brutaliteit. Een goed voorbeeld van een dergelijke brutaliteit is deze: Bij het laatste woord van iemand die zijn vader en moeder heeft vermoord vraagt de dader clementie aan de rechter omdat hij wees is.

Maar het verhaal heeft nog een staartje. Toen ik zijn tweets uit deze periode probeerde terug te vinden op twitter bleek dat Kristian Andersen al zijn tweets tussen 1-1-2020 en 8-3-2021 heeft verwijderd. Want de tweets ervoor en erna zijn nog wel terug te vinden.

Gelukkig had iemand een screenshot van deze tweet van 19 maart 2020 van de onbeschaamde brutaliteit van Kristian Andersen.

Ten slotte

Als u het bovenstaande leest dan is het duidelijk wat er in die periode bij de prominente deskundigen is gebeurd. Er waren belangrijke redenen om de mogelijkheid van de ontsnapping van het virus uit het lab niet alleen niet serieus te nemen, maar ook als complottheorie af te schrijven.

Daarmee hebben ze de basisregels voor integere wetenschap overschreden en de wereld in de maling genomen.

Gezien de prominente rol van Marion Koopmans hierbij en het feit dat zij veel verscheen in de Nederlandse media, hebben die media haar klakkeloos gevolgd. Op zichzelf kan je ze dat niet kwalijk nemen. Zeker niet in een periode waarin er zoveel gebeurde.

Wat je deze media wel zeer kwalijk kan nemen, is dat ze daar nog steeds niet op terug zijn gekomen. En de betrokkenen, zoals Marion Koopmans, niet het vuur aan de schenen hebben gelegd over het optreden destijds. Plus dat de media hebben nagelaten om de Nederlanders te informeren dat de ontsnapping uit het lab geen complottheorie is, maar een serieuze mogelijkheid. Wij in Nederland zijn van 26 landen het land waar het minste aantal mensen denkt dat het virus uit het lab afkomstig is.

Een mogelijkheid die ook consequenties moet hebben hoe er in de toekomst mag omgegaan worden met het in het lab aanpassen van een virus. Ook al lijken de redenen ter bescherming van mensen te zijn.

U heeft zojuist gelezen: De verdwenen tweets van de lableak-ontkenner.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.