Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Alleen in Nederland: “Maatregelenladders voor de sectorale aanpak Covid-19”

Alleen in Nederland: “Maatregelenladders voor de sectorale aanpak Covid-19” - 48775
Samenvatting van het artikel

Gisteren ontving de kamer de maatregelenladders voor 29 sectoren. Als de thermometer geel, oranje of rood wijst zijn dat de maatregelen die per sector zullen worden ingevoerd. Het is weer een nieuwe variant van de Nederlandse wijze om problemen aan te pakken, zoals dat is gebeurd met de toeslagenaffaire en de Groningse aardbevingsschade. Zelfs op papier zie je al hoe slecht het zal werken.

Lees volledig artikel: Alleen in Nederland: “Maatregelenladders voor de sectorale aanpak Covid-19”

Leestijd: 5 minuten

Alleen in Nederland: “Maatregelenladders voor de sectorale aanpak Covid-19”

De sectorgewijze aanpak

Iedere land heeft zo zijn eigen cultuur bij de aanpak van problemen. Als we kijken hoe in Nederland is omgegaan/Nederland omgaat met zaken als de toeslagenaffaire (incl. uithuisplaatsingen), opvang asielzoekers en de gevolgen van de aardbevingen in Groningen, dan zien we zowel bij het ontstaan van de problemen als het niet oplossen van de problemen een in zichzelf gekeerde bureaucratische moloch. Er zijn ingewikkelde en tijdrovende procedures, waar men wel veel tijd aan heeft besteed om die op te stellen. Maar de zaken snel en efficiënt afwikkelen, ho maar.

Gisteren is er een groot aantal stukken naar de Tweede Kamer gestuurd bij de brief van drie ministeries (VWS, EZK en SZW)  met de titel “Kamerbrief over lange termijn beleid Covid-19”.  Daarin als belangrijkste document  “Maatregelenladders voor de Sectorale aanpak Covid-19” . Voor 29 sectoren wordt uiteengezet welke maatregelen genomen moeten worden bij de vier kleuren van de thermometer van de dreiging van Covid-19 (groen, geel, oranje, rood).

Als u ze apart  wilt bekijken volg dan deze link. Ter illustratie van de opzet treft u hieronder een klein plaatje aan van de sector horeca, geplaceerd en afhaal. Ik laat dit plaatje nu niet zozeer zien voor de inhoud, maar voor de structuur van die 29 plaatjes.

Alleen in Nederland: “Maatregelenladders voor de sectorale aanpak Covid-19” - 48770

Per kleur staat aangegeven welke maatregelen dan in die sector toegepast zouden moeten worden.

Ik ben er zelf wat dieper ingedoken en heb ook de (vele) bijlagen gelezen en ik vind het eigenlijk nog bedreigender dan hoe in Duitsland minister Lauterbach opereert. Daar kan je gewoon goed zien hoe hij zich opstelt als een soort “Mad Scientist”. Maar in het grote aantal documenten dat de drie ministeries gisteren naar de Kamer hebben gestuurd zit onder die grote woordenbrij iets wat veel dreigender is. Bureaucraten, die ongecontroleerd op bepaalde momenten beslissingen kunnen nemen met grote gevolgen voor sectoren en de samenleving, zonder dat er goede onderbouwingen of  goede criteria zijn. En iedereen kan zich vervolgens verschuilen achter de dump aan documenten die gisteren naar de Kamer zijn gestuurd en ongetwijfeld door een meerderheid van de Kamer zal worden geaccepteerd.

Stukken gemaakt door ambtenaren die in Den Haag en Bilthoven (RIVM), zonder enige behoefte hun optreden van de afgelopen 2,5 jaar te evalueren, maatregelenladders produceren waarmee ze denken toekomstige problemen te kunnen oplossen.

Ik zal me beperken tot de twee fundamentele problemen van deze aanpak:

De vier kleuren van de thermometer

  • Bij de kleur groen staan basismaatregelen en adviezen ter bevordering van de algemene gezondheid.
  • Bij de kleur geel staat als doel om via preventiemaatregelen verspreiding van Covid-19 te voorkomen.
  • Bij de kleur oranje staat als doel om via interventiemaatregelen te voorkomen dat er noodremmaatregelen genomen moeten worden.
  • En bij de kleur rood staan noodremmaatregelen om de zorg toegankelijk te houden.

In een bijlage wordt uitgelegd hoe men aan de slag wil gaan m.b.t. de bepaling van die vier kleuren. Dat gaat gebeuren via een “Responseteam”, onder verantwoordelijkheid van het RIVM, dat wekelijks bij elkaar komt en op basis van een serie indicatoren en modellen bepaalt welke kleur de thermometer moet gaan krijgen.

Ik ben gaan zoeken uit welke personen dit Responseteam zal bestaan, want dat gaat nogal cruciaal worden. En als men gaat werken met het soort modellen waarmee men de afgelopen tweeënhalf jaar heeft gewerkt, dan wordt het dus in feite “nieuwe wijn in oude zakken”.  RIVM/Van Dissel (direct of indirect onder aansturing van VWS), die samen met een deel van degenen die in het OMT zaten en met ondersteuning van dezelfde diensten en cijferaars ons de Lockdown van eind 2021 hebben gebracht, zullen de kleur van de thermometer gaan bepalen.

En als je de vier kleuren afleest dan zie je toch echt weer expliciet dat het beleid er primair op is gericht om de zorg toegankelijk te houden. We weten inmiddels wat voor grote nevenschade die aanpak heeft opgeleverd. En we kunnen ook vaststellen dat er nog steeds geen prioriteit wordt gegeven om de capaciteit van de zorg voor noodsituaties te vergroten.

Dus dit is het grote risico van deze thermometer. Hoe wordt de stand van die thermometer bepaald en wie zitten daarbij echt aan de knoppen?

De specifieke maatregelen

Bij de opsomming van de maatregelen die genomen moeten worden per sector en per kleur van de thermometer zie je goed terug hoe men geweigerd heeft de reeds genomen maatregelen te evalueren en zie je eigenlijk een armetierige opsomming van wat er dan gedaan moet worden. Alleen op de pagina van de sector Horeca kom ik al deze maatregelen tegen.

Basismaatregelen (bij kleur groen)

• Naleven en communiceren van basisadviezen
• Ventilatie
• Algemene hygiëne- en schoonmaakprotocollen

Dit zijn de geldende basisadviezen trouwens:

Alleen in Nederland: “Maatregelenladders voor de sectorale aanpak Covid-19” - 48774

Preventiemaatregelen (bij kleur geel)

• Looproutes
• Contactloos betalen
• Contactloos bestellen
• Mondkapjesadvies
• Handpompjes
• Spat- en kuchschermen
• Benadrukken basisadviezen
• Aanscherpen hygiëneprotocol
• Aanscherpen schoonmaakprotocol

Interventiemaatregelen (bij kleur oranje)

Niet-afdwingbare maatregelen
• Verplicht reserveren
• Registratie en gezondheidscheck
• 1,5 meter tussen tafels/gezelschappen (niet tussen personen)
Juridisch afdwingbare maatregelen
• Coronatoegangsbewijs* (sector vraagt 3G)
• 1,5 meter afstand houden bij afhaal
• Mondkapjesplicht

Noodmaatregelen (bij kleur rood)

Verdergaande contactbeperkende maatregelen opgelegd door de Rijksoverheid.

Nog erger dan Duitsland

Als je deze maatregelen leest dan staat het huilen me nader dan het lachen. Zoals al aangegeven: alle maatregelen kunnen weer uit de kast gehaald worden, want door de weigering ze te evalueren mogen ze nog steeds door onze bureaucraten beschouwd worden als werkend. Maar besef tegelijkertijd dat deze maatregelen zijn opgesteld samen met die sectoren. Sectoren die zo bang zijn dat ze weer moeten sluiten of een grote terugval krijgen van inkomsten, en zo geïndoctrineerd zijn door RIVM en OMT, dat ze om maatregelen vragen die niet werken en ook contraproductief kunnen zijn. Zo zijn er meerdere sectoren die om de Coronatoegangspas vragen (1G  of 3G).  Ook zijn er sectoren die om een vaccinatieplicht vragen, maar die heeft de overheid niet in de maatregelenlader opgenomen, omdat men weet dat men in het kabinet daar geen meerderheid voor krijgt (ChristenUnie).

Die spat- en kuchschermen en die desinfecterende flesjes zijn toch echt een lachertje. We mogen blij zijn dat er niet een maatregel was afgekondigd dat om die 1,5 meter goed te kunnen houden iedereen verplicht was voor het verlaten van het huis een stuk knoflook te eten. En dat men bij de ingang van een horeca-gelegenheid dan ging ruiken of men dan aan die maatregel had voldaan. Want als die toen was ingevoerd dan zou die nu natuurlijk ook weer in de maatregelenladders verschijnen.

En het Responseteam gaat dan wel bepalen welke kleur de thermometer heeft. Op dezelfde hoogkwalitatieve en transparante manier natuurlijk als het met de modellen van Wallinga in de afgelopen tweeënhalf jaar is gebeurd.

En wat daarbij nog extra verontrustend is: Dat men op geen enkele manier de volgende boosterronde aan het relativeren is. Geen leeftijdsgrens zoals in Denemarken. Geen opmerking dat, als je de Omikron-infectie al gehad hebt (zoals ruim 40% van de Nederlanders), je je toch nog even achter je oren zou moeten krabben. Dus je ziet het scenario al voor je. Het vaccineren de komende tijd gaat langzamer dan men hoopte. Ondertussen stijgen de rioolwatercijfers en zien we een toename van het aantal ziekenhuisopnames met een positieve Covid-19 test. Juist dan zal je zien dat men in de verleiding komt om de gele kleur af te kondigen van de thermometer. Met name om daarmee de vaccinatiebereidheid te doen toenemen.

En zullen we dus per sector de invoering van de “preventiemaatregelen” zien. Niet eens omdat de overheid dat dan specifiek afdwingt, maar omdat de sectoren louter uit angst voor de overgang naar een donkerder kleur, de maatregelen omarmen.

N.B. En ondertussen is er trouwens nog niets gedaan met mijn voorstel uit juni 2020, ook toegelicht aan de Tweede Kamer in mei 2022, om via het Deltaplan Ventilatie ruimtes veilig te maken door ventilatie en filtering, waardoor al die andere maatregelen niet nodig zijn. Maar ook het woord “voortschrijdend inzicht” is sinds 2020 zoekgeraakt.

U heeft zojuist gelezen: Alleen in Nederland: “Maatregelenladders voor de sectorale aanpak Covid-19”

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.