Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Bewijs sterk dominante rol aerosolen compleet rond!

Bewijs sterk dominante rol aerosolen compleet rond! - 21844
Samenvatting van het artikel

Net nu in Nederland eindelijk ventilatie mainstream aan het komen is, komt er een studie uit, waaruit blijkt dat het overgrote deel van de virusdeeltjes die een geïnfecteerde uitscheidt, via aerosolen verspreid wordt. De laatste schakel in het bewijs van de zeer dominante rol van de verspreiding van het virus via aerosolen door de lucht. Wie nu nog stelt dat de verspreiding met name via grotere druppels verloopt is compleet ongeloofwaardig geworden en zou niet meer in de Nederlandse media behoren te verschijnen.

Lees volledig artikel: Bewijs sterk dominante rol aerosolen compleet rond!

Leestijd: 3 minuten

Ventilatie komt in Nederland nu mainstream

Gisteren was een bijzondere dag. Niet zozeer door wat er gisteravond bij Op1 gebeurde, maar door een nieuwe studie, waarover ik de beschikking kreeg.

Maar voordat ik met de studie kom, toch eerst wat er bij Op1 gebeurde. Daar was bij Op1 de veldepidemioloog Amrish Baidjoe te gast, die o.a. dit zei:

Bewijs sterk dominante rol aerosolen compleet rond! - 21832

Langzamerhand begint dit geluid mainstream te worden. En wel 15 maanden nadat ik in Op1 was geweest en o.a. aandacht vroeg voor aerosolen en ventilatie. En o.a. wees op de grote risico’s van slechte ventilatie in zorginstellingen. 

De wijze waar daar door velen (en de meeste media) op gereageerd werd toen, is goed samen te vatten vanuit deze tv-kritiek in De Volkskrant.

Bewijs sterk dominante rol aerosolen compleet rond! - 21833

Genegeerd

Lange tijd werden in de meeste media mijn bevindingen en conclusies, die gebaseerd waren op data-analyses (mijn specialiteit) en wetenschappelijke studies in het buitenland, genegeerd. Terwijl al in mei 2020 mijn zeven constateringen uit maart/april waren bevestigd. En als ze aandacht aan mij schonken (behoudens AD), zoals bij NRC-Handelsblad en KRO-NCRV (tv-programma Propaganda) dan ging het er vooral om mij persoonlijk aan te vallen en op die manier de waarde van wat ik beweerde proberen onderuit te halen.

Ook zou ik financiële belangen hebben in relatie tot mijn adviezen. In De Volkskrant is er zelfs nooit serieus aandacht meer aan besteed. (En maakten ze wel een gigantische uitglijder met hun cartoon op 19 april 2021). Mijn ergernis daarover was niet zozeer hoe ze mij persoonlijk behandelden (daar kan ik wel tegen), maar dat heel lang de cruciale stappen om mensen te beschermen tegen infecties met Covid-19 niet werden gemaakt.

Valse zekerheid

Via “handen wassen” en “1,5 meter houden” werd een valse zekerheid geschonken van veiligheid. Terwijl de belangrijkste weg van besmetting via de lucht vrijwel werd genegeerd. Onder aanvoering van Van Dissel werd daarbij door de leden van het OMT de grote rol van aerosolen ontkend. Met als gevolg dat passende maatregelen werden nagelaten.

Lees nog eens mijn Deltaplan Ventilatie terug van juni 2020 en besef wat dat betekent had als men vorig jaar zomer met volle kracht daarmee begonnen was. Maar zelfs vandaag is men er nog niet aan begonnen! Mede omdat Van Dissel c.s. nog steeds het grote belang van de verspreiding door de lucht ontkennen. Schoorvoetend erkennen ze wel dat het virus niet alleen via grote druppels wordt verspreid. Maar het zwaar in zetten op het voorkomen van besmetting door de lucht, waarmee ze impliciet moeten erkennen dat men het lange tijd bij het verkeerde eind heeft gehad, is iets wat niet bij Van Dissel c.s. past. Eigenlijk hoorde je dat afgelopen maandag  ook al bij Premier Rutte terug, die uitlegde dat men ventilatie altijd al belangrijk vond…..

De ontbrekende schakel

Maar er is nu een studie gepubliceerd, die in feite alles wat ik in de laatste 16 maanden geschreven heb over microdruppels/aerosolen en de dominante verspreidingsweg via die kleine en niet de grote druppels, bevestigt. En dat is deze studie uit Singapore:

Bewijs sterk dominante rol aerosolen compleet rond! - 21836

In deze studie heeft men proberen vast te stellen hoeveel virusdeeltjes iemand, kort nadat de persoon zelf geïnfecteerd was, uitstootte. Daarbij stelde men vast dat 85% van die virusdeeltjes in aerosolen zat (de kleinste druppels van minder dan 5 micron). En dat er zich slechts 15% in grotere druppels bevond.  En daarmee is het verhaal inmiddels helemaal rond. Niet alleen, zoals ik al lang beweer, is de kans klein, dat een grote druppel in jouw neus of mond belandt. Maar nu blijkt ook nog dat iemand die geïnfecteerd is veel meer virusdeeltjes uitstoot via die hele kleine druppels (die lang kunnen blijven zweven) dan via de grote druppels.

En dat is uiteindelijk het sluitende bewijs voor datgene wat ik al lang stel. Namelijk dat het overgrote deel van de besmettingen ontstaat via de overdracht van het virus via aerosolen. Ook als die overdracht plaats vindt binnen een afstand van 1,5 meter. Juist omdat die dan ook nog direct in de longen belanden van de “ontvanger” is daardoor het risico op infectie groter dan als een grote druppel toevallig toch in je neus of mond belandt.

Vroeg stadium

De studie liet ook zien dat bij zingen ruim 10 keer zoveel virusdeeltjes naar buiten worden gebracht dan bij het ademen. En bij normaal praten ca. 8 keer zoveel. Ook bleek het verspreiden van het virus met name voor te komen in een heel vroeg stadium van zelf besmet geraakt te zijn. Waarbij dat ook gebeurt als men zelf geen symptomen heeft.

Iedere deskundige van RIVM of OMT, die nu nog in de media stelt dat grotere druppels een grotere rol spelen bij de verspreiding van Covid-19 dan aerosolen, zou niet meer serieus moeten worden genomen door de regering, media en de bevolking. En ieder dag die nu nog gewacht wordt met het volledig invoeren van iets zoals het Deltaplan Ventilatie, levert extra schade op.

Verder is het inmiddels al bijna 400 dagen geleden dat het Deltaplan is geponeerd, en besef eens goed hoe veel verder we waren eweest als men toen onvervaard met dat plan aan de slag was gegaan. Iets wat men in België nu al bijna drie maanden doet.

Help ons om urgente verhalen te blijven brengen, die nergens anders te lezen zijn, met af en toe een (kleine) financiële donatie. Klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.