Eindelijk, de omerta doorbroken

De omerta

Ik heb regelmatig contact gehad met medici en andere wetenschappers, die me meldde het in hoofdlijnen eens te zijn met mijn bevindingen en conclusies. Als ik echter aan hen vroeg om daar dan ook open mee naar buiten te komen, werd het behoorlijk stil. Ik beschreef dit al eerder als een soort omerta.

Als in Nederland in de media virologen, epidemiologen of microbiologen verschenen dan hoorde je eigenlijk altijd varianten van hetzelfde verhaal. Men conformeerde zich aan de lijn van de RIVM. En in de media werd maar heel weinig ruimte geboden aan deskundigen, die duidelijke andere conclusies trokken.  Heel af en toe zag ik dan een soort held opduiken, zoals de longarts Hans in ‘t Veen bij EenVandaag en de microbioloog Peter de Man bij Op1. Maar die sneeuwden al snel onder omdat de media-aandacht massaal werd gericht op de usual suspects, de nieuwe categorie BN-ers, zoals Koopmans, Osterhaus, Kuipers, Gommers, Bruijning en anderen.

Deze week kreeg ik een mail van een Professor werkzaam in Belgie, die als internist-infectioloog actief was/is tijdens deze Covid-19 crisis met de melding dat hij al vanaf het begin, door zijn ervaringen in het ziekenhuis, kon vinden in de meeste van mijn bevindingen en conclusies. Zoiets had ik al vaker gehad en op mijn vraag of hij er een blog over wilde schrijven voor op deze plek, antwoordde hij -tot mijn verrassing- positief.  Dus daarom, met groot respect voor de moed, die hij toont hier zijn bijdrage. In de hoop dat deze informatie niet alleen beperkt wordt tot de lezers van deze site, maar ook doordringt naar een groot deel van de bevolking en de regering.

Dit is de bijdrage van Prof.dr. Jeroen van der Hilst

“Zinvol beleid op basis van juiste aannames

Mijn naam is Jeroen van der Hilst en ik ben werkzaam als internist-infectioloog in één van de grootste Vlaamse ziekenhuizen, het Jessa ziekenhuis, in Hasselt in Belgisch Limburg. Ons ziekenhuis zat in het epicentrum van de epidemie. (zie dit artikel)  

We hebben in de eerste golf meer dan 500 patiënten opgenomen en helaas hebben we ook meer dan 100 doden te betreuren gehad. Als dienst infectieziekten hebben we de eerste opvang van de Covid-verdachte patiënten gedaan. Ik heb hier zelf een groot aantal patiënten gezien en gesproken. Uiteraard heb ik de wetenschappelijke literatuur van nabij gevolgd. Met mijn klinische ervaring in combinatie met de wetenschappelijke literatuur en de epidemiologische gegevens van de infectie, ben ik echter hoogst verbaasd over de systematische denkfout dat verspreiding via aerosolen geen, of slechts een beperkte rol zou spelen in de epidemie.

De meeste geïnfecteerde personen blijken weinig besmettelijk en geven het virus zelfs bij langdurig  nauw contact lang niet altijd door. Dit komt uit verschillende onderzoeken waarbij gekeken is wat de besmettingsgraad is van gezinsleden van geïnfecteerde personen. De zogenaamde secondary case rate is slechts 12-17%.  ( zie dit artikel in The Lancet)

Wij hebben in ons ziekenhuis ook gezien, door afweerstoffen te bepalen, dat het aantal medewerkers dat Covid heeft opgelopen in de zelfde orde lag als in de algemene bevolking.

Er is geen twijfel dat SARS CoV2 zich via droplets kan verspreiden en dat 1,5 meter afstand houden in veel gevallen voldoende is om verdere infecties te voorkomen. Echter, dat Covid alléén of voornamelijk door droplets heeft verspreid, zoals al geruime tijd door het RIVM wordt beweerd, kán geen verklaring zijn voor de dynamiek van de huidige epidemie. Het is evident dat een klein deel van de mensen een zogenaamde superverspreider is.

De grote verspreiding van de epidemie heeft plaatsgevonden via zogenaamde superspreading events. Er zijn hiervan inmiddels honderden, zo niet duizenden voorbeelden. Superverspreiders blijken in staat om grote groepen mensen te besmetten als de omstandigheden hiervoor optimaal zijn. Uit de talrijke voorbeelden blijkt steeds hetzelfde: een superspreading event vindt plaats binnen in een afgesloten ruimte zonder luchtverversing en bij voorkeur met luchtcirculatie (airconditioning). De afstand waarbinnen mensen geïnfecteerd raken is veel groter dan 1,5 meter. Concreet betreft het kroegen, feesttenten, en gebedsruimten.

In ons ziekenhuis kon een belangrijk deel van de eerste patiënten gelinkt worden aan grote carnavalsfeesten in feesttenten. In de buitenlucht vindt nauwelijks transmissie plaats. Hier is inmiddels ook overtuigend wetenschappelijk bewijs voor uit China, waar men bij 1245 gevallen slechts in één geval een mogelijke transmissie in de buitenlucht hebben gevonden. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/. Ook de grote Black Lives Matters protesten in Amsterdam, Rotterdam en Brussel hebben geen enkel gedocumenteerd geval van SARS-CoV2 transmissie opgeleverd.

Een heel duidelijke aanwijzing is de inmiddels beruchte voetbalwedstrijd van Atalanta Bergamo tegen Valencia in de Champions league op 19 februari. Dit is een enorm superspreading event geweest. In het weekend voor én na deze wedstrijd zijn er in de seria A nog 16 wedstijden met publiek gespeeld, ook door Atalanta Bergamo, zonder dat dit heeft geleid tot grote verspreiding. Wat maakte die ene wedstrijd op 19 februari nu zo bijzonder? Dat was het feit dat het stadion van Bergamo niet geschikt bleek voor Champions League wedstrijden en men daarom is uitgeweken naar het 56 kilometer verder op gelegen San Siro stadion in Milaan. Met bussen en openbaar vervoer zijn tienduizenden mensen heen en, vaak in een andere samenstelling, weer teruggereisd. In slecht geventileerde zeer volle bussen en treintoestellen. De grootschalige transmissie heeft plaats gevonden op weg van en naar het stadion, niet ín het stadion.

Naast 1,5 meter wordt handenhygiëne gepromoot als één van de belangrijkste maatregelen. Er is door het RIVM zelfs bij herhaling gesteld dat mondkapjes het risico op transmissie kunnen vergroten om mensen met hun handen aan de mondkapjes zitten. Echter, tot op heden nog geen enkel geval tegengekomen in mijn eigen klinische praktijk dan wel in de medische literatuur van besmetting via oppervlakten.

De lock-down was erg succesvol in het beteugelen van de epidemie. Echter, met het versoepelen van de van de maatregelen heeft men de fout gemaakt om superspreaders terug de kans te geven. Er mogen weer 100 man in Nederland en 200 man in België bij elkaar komen binnenshuis. Het gevolg hiervan is exact wat we konden verwachten: er is een opleving in specifieke groepen in de maatschappij, die in omstandigheden zijn gekomen waarin superspreading kan plaatsvinden. Concreet gaat het om de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, waar er via huwelijksfeesten en moskeebezoek velen zijn besmet geraakt, arbeidsmigranten in het bijzonder degene die in afgesloten ruimte werken (vleesverwerkende industrie) en jongeren die op vakantie in bijv. Ibiza de clubs hebben bezocht. Buiten deze groepen zijn er nauwelijks besmettingen te vinden.

Ik ben optimisch over de vooruitzichten van een vaccin op korte termijn. Totdat dit wordt geïntroduceerd zullen we echter zinnige maatregelen moeten nemen om het virus onder controle te houden. Om het draagvlak hiervoor te behouden in de samenleving lijkt het mij ook belangrijk om onzinnige maatregelen te schrappen. Dit houdt in dat er vol moet worden ingezet op het voorkomen van superverspreiding. Dus geen enkele activiteit met meer dan 10 mensen in slecht geventileerde binnenruimte: geen bruiloftsfeesten, geen kerk- of moskeebezoek, geen openstelling van cafés, etc. Daar waar samenkomsten niet voorkomen kunnen worden dient er alles aan gedaan te worden om aerosolen verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen. Dus goede ventilatie en dragen van mondkapjes. Mondkapjesplicht in de buitenlucht is echter onzinnig en ondermijnt het draagvlak voor wél zinvolle maatregelen. De sterke nadruk op hygiëne heeft geen wetenschappelijke basis en kan worden verlaten. Als iedereen een beetje discipline kan opbrengen en er verstandig beleid wordt gevoerd, dan gaan we geen tweede tsunami krijgen.

Prof Dr Jeroen van der Hilst Internist-infectioloog, Jessa ziekenhuis

Prof Immuunpathologie, Universiteit van Hasselt

De bovengenoemde tekst  representeert de persoonlijke mening van de auteur en niet die van organisaties waaraan auteur is verbonden”

 

Naschrift van Maurice de Hond:

Ik ben erg blij dat Prof. Van der Hilst zijn ervaringen deelt met de buitenwereld. Ten aanzien van de wijze waarop de besmettingen  volgens hem verlopen is het grotendeels een bevestiging van wat ik al vanaf april op deze plek schrijf.  Ten aanzien van de laatste alinea kan ik wel een aantal kanttekeningen plaatsen, maar dat doe ik niet in dit blog.

Mijn respect voor Jeroen van der Hilst, die datgene gedaan heeft, wat velen uit zijn beroepsgroep met ongeveer dezelde ervaringen, blijkbaar niet durfden.

Hopelijk breekt hij die omerta, die er tot nu toe in de Nederlandse media was, hiermee echt open.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier .

 

71 antwoorden
 1. ito
  ito zegt:

  Een gewaagd artikel, niet zo zeer vanwege de inhoud, maar wel vanwege de herkomst. Maar de boodschap is juist. De stochastische dynamiek moet zo veel mogelijk uit het verspreidingspatroon worden geëlimineerd.

  Beantwoorden
 2. ANJ Pieters
  ANJ Pieters zegt:

  Helemaal eens: afstand waar mogelijk (bij praten, schreeuwen, hoesten, niezen); voorkomen van aerosolen verspreiding (superspreading) waar nodig.

  Groet,
  Bram

  Beantwoorden
 3. HansV
  HansV zegt:

  Als je Prof. Van der Hilst googelt dan vind je een aantal (kranten)artikelen waarin hij aangeeft:
  – Mondkapjes op straat zijn volkomen zinloos;
  – Beperk het aantal mensen in binnenruimtes vanwege de verspreiding van het virus via aerosolen.

  Een artikel in het nieuwsblad van 2 augustus is via volgende link (cache) terug te lezen:
  tip: type even Hilst in het zoekvenster in je browser dat zoekt makkelijker:
  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x0FtvLWKGG0J:https://www.blauwwit.be/viewtopic.php%3Ff%3D47%26t%3D5189%26start%3D7175+&cd=18&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 4. PieterV
  PieterV zegt:

  Blijkbaar is hij toch optimistisch over een vaccin.
  Heb een interview met Pierre Capel bekeken waarin deze op een heel duidelijke manier uitlegt daar er geen vaccin gaat komen vanwege de hoge mate waarmee het virus muteert.
  Wordt vervolgd.

  Beantwoorden
 5. David Heytze
  David Heytze zegt:

  Eindelijk officiële bevestiging van feiten die al langer bekend zijn onder medisch specialisten en virologen. Hopelijk staan er in Nederland ook wat meer ‘helden’ op enspreken zij zich ook eenduidig uit tegen het belachelijk ongefundeerde Ned. beleid betreffende hygiëne maatregelen, afstand bewaren en mondkapjes. Wordt tijd dat beleidsmakers en journalisten eens minimasl een uurtje zouden besteden aan het tot zich nemen van deze belangwekkende informatie ipv elkaar maar kritiekloos na te praten.

  Beantwoorden
 6. Dick
  Dick zegt:

  Deze meneer wijkt m.i. meer af van MdH zijn opvattingen dan van het RIVM. Grote druppels is de gewone besmettingsroute dus hou anderhalve meter.
  Binnen geen grote feesten dicht op elkaar. Tjsa als Maurice dit wereldschokkend vindt moet hij de RIVM site maar eens lezen.
  Maar inderdaad dapper van deze meneer om op Maurice zijn blog het RIVM standpunt te verdedigen

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Hij geeft aan dat er een klein aantal mensen verantwoordelijk zijn voor een zeer groot aantal besmettingen. Maatregelen daartegen hebben in verhouding veel minder impact en veel effect. Het RIVM blijft bij haar standpunt dat aerosolen een kleine rol spelen, en stralen daarmee het beland van goede ventilatie niet uit, alhoewel ze zich wel vast indekken door aan te adviseren je aan het bouwbesluit van 2012 te houden, maar daar in geen dwang bij zoals bij de 1.5 meter maatregel

   Beantwoorden
  • Pierre van Leeuwen
   Pierre van Leeuwen zegt:

   Lees even goed waarvoor deze man pleit!!!. Goede ventilatie voor binnenruimtes en geen mondkapje buiten (de enige twee positieve dingen uit zijn betoog). Verder pleit hij voor weer een soort lockdown. Kortom, een man om je verre van te houden.

   Beantwoorden
 7. Wathelet Marc
  Wathelet Marc zegt:

  You have not been alone, although I know the feeling…, here in Belgium I have been like you, trying to warn my compatriots about the reality of the danger this virus poses to us. I have not been listened to either, even though I have been at it since February warning about aerosol transmission and the importance of masking, even sent a warning to MEPs about collective immunity when your Prime Minister and Johnson in the UK started floating the idea. You may have missed me because I am French-speaking (but eventually the Flemish press and TV covered me some, and some people in the US). Keep up the good fight, it is not over!

  Beantwoorden
 8. Marco
  Marco zegt:

  Prachig stuk. Echter ook hier: wat wél kan is buiten zonder 1,5 meter, zonder mondkapjes. Dus ook de atadhuis foto van Ferd (moet ie de regel wel even uitdragen)

  Beantwoorden
 9. zef alberti
  zef alberti zegt:

  Ik heb het artikel gelezen, maar ben ontsteld over het gemak waar weer twee aannames worden gedaan zonder bewijs te leveren:

  – de 1.5m regel die als evident zinvol wordt gezien
  – het dragen van mondkapjes binnen, ik neem aan home-made en chirurgisch, dat verondersteld wordt het virus te weren, dan wel niet door te geven. Deze mondmaskers sluiten nooit aan op het gezicht, met als gevolg dat de luchtverplaatsing via de gaten gaat en niet via het masker, immers de luchtweerstand van het masker is wellicht tientallen malen hoger dan die van de gaten. In geval van niezen/hoesten komt er met grote druk veel lucht vrij. De grote fluimen zullen in het masker belanden, maar de sub-millimeter deeltjes volgen gewoon de luchtstroom langs het masker. Bovendien is de kans dat je vol aangehoest/geniesd wordt in een beschaafde maatschappij erg klein (ik kan me niet meer herinneren wanneer dat mij overkomen is).

  Misschien dat de prof hier nog even op wil reageren.

  Grt, Zef

  Beantwoorden
 10. jillis
  jillis zegt:

  Zeker fijn dat aerosolen worden onderkent.
  Echter wordt hier voorbij gegaan aan een aantal belangrijke aspecten.
  Ipv meteen op een vaccin af te stormen kunnen artsen beter eerst onderzoeken hoeveel mensen daadwerkelijk ziek worden van de afgelopen besmettingsgolf.
  Hieruit kan geconcludeerd worden dat immuniteit al veel dichter bij is dan wordt verondersteld.

  Zo zou eerst een T-cell antistoffen test moet worden gedaan alvorens verder te gaan met de huidige vaccinatie paniek. Deze is in ontwikkeling.
  https://www.bbc.com/news/uk-wales-53764640

  En natuurlijk daarbij is het een gekke aanname dat de virus zich in veel mindere mate verspreid als wordt verondersteld.
  Dit onderzoek b.v.
  https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jamp.2020.1616

  Dan zijn er ook een aantal medicijnen met deze in het bijzonder die de paniek in zijn geheel weg kunnen nemen wanneer deze al gerechtvaardigd is.
  https://www.scientias.nl/nieuw-coronamedicijn-lijkt-kans-op-ernstig-ziekteverloop-enorm-te-verkleinen/

  En T-cell antistoffen geven veel langer bescherming dan nu weer in de media wordt gesuggereerd.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26954467/
  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1.full

  Heel fijn dat de schrijver contactbesmetting als bijna onmogelijk noemt.
  Misschien kunnen mensen elkaar dan in een volgend leven weer een hand geven.
  Aan de grote druppel besmetting zal ik uit beleefdheid even niet ingaan.
  Ik zie echter weinig verschil tussen contactbesmetting of de besmetting van grotere druppels.
  Misschien heeft iemand hier wel een verklaring voor?

  Hoewel ik het niemand gun om ziek te worden en ik voor minder mensen in slecht geventileerde ruimtes ben, om een veelvoud van redenen dan alleen dit virus, moeten we ook niet doorslaan. Beperking is prima maar en een kapje en 1,5 meter en ventileren is waarschijnlijk iets wat zijn doel voorbij schiet.

  Dank voor het stuk en het zou fijn zijn wanneer we in Nederland meer besef krijgen door goede voorlichting in plaats van de angstmeldingen die jammer genoeg niet lijken te stoppen.

  Beantwoorden
   • jillis
    jillis zegt:

    Dat moet je toch aan het denken zetten.
    Heel gek dat dit zo laat naar voren komt dan.
    Volgens mij hetzelfde goedje.
    Alleen nu wel in inhaler vorm. dichter bij de virussen.
    Bij dat vorige medicijn haal ik dat er niet uit.
    Het wordt hoe langer hoe gekker als je t mij vraagt.

    Beantwoorden
    • Victor
     Victor zegt:

     Fijn dat deze arts zich verder gaat uitspreken.
     Ik hou altijd maar in het achterhoofd dat degene die voorzichtig iets laten horen dit ook zo doen om niet als halve gare afgebrand te worden.
     Net als Maurice een brug wil vormen in het geluid van allen.
     Maurice heeft diverse malen bijvoorbeeld bij Vincent Everts zich veel verder uitgesproken dan elders maar ja die zit met gehoorbescherming (noise cancelling) op te luisteren.

     Vol houden mensen misschien raken de batterijen van de noise cancelling wel leeg!

     Beantwoorden
 11. Duval
  Duval zegt:

  Omg wat is er met jou gebeurt? Het gaat ze om het verkopen van vaccins, deze hele poppenkast. Net als bij Mexicaanse griep wordt er op los gefraudeerd om dat erdoor te krijgen en nu ga jij beweren dat het een oplossing is? Nee, dat is het niet. Corona is ook helemaal niet t killervirus wat ze dachten dat t was. Zelfs in landen als Brazilië zie je nog geen absurde dodentallen, en dan is ook daar de kans nog groot dat er teveel mensen als covid-dode geregistreerd worden, net als overal t geval is. Je kunt hier niet in meegaan, je was een belangrijke tegengeluid. Ze frauderen erop los en liegen en bedriegen. Wat is er aan de hand? Ben je bang geworden voor ze?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Wat is dat voor onzin. Ik laat lezen wat een professor ervan vindt. Dat houdt nog niet in dat ik het eens ben met alles wat hij schrijft.
   Ik ben blij dat eindelijk iemand zoals hij uberhaupt iets anders laat horen dan wat de berichten zijn van RIVM en consorten

   Beantwoorden
   • JanV
    JanV zegt:

    Beste Maurice,

    Alllereerst de complimenten voor al je inspanningen om het kuddegedrag in de medische wereld aan de kaak te stellen. Innovatie en vooruitgang komen niet door het kritiekloos volgen van de richtlijnen, maar door het stellen van kritische vragen en ‘out of the box’ denken.

    Wat me gisteren opeens te binnen schoot was het volgende: de eerste symptomen van covid is het verlies van reuk en smaak. Zou het niet slim zijn bij de toegang van evenementen etc. de bezoekers eerst een simpele, snelle reuktest te laten afleggen? Als ze niet slagen voor de test komen ze er niet in. Hetzelfde zou je kunnen toepassen voor scholen en universiteiten. Als je zakt voor de test moet je direct naar huis en mag je pas weer komen na een negatieve coronatest.

    Beantwoorden
    • Victor
     Victor zegt:

     Leuk idee Jan maar helaas zijn er genoeg mensen die niet of nauwelijks kunnen ruiken/proeven.
     Ook zijn er genoeg mensen die bepaalde geuren/smaken niet kunnen registreren

     Deze moeten we niet gaan behandelen om met iets op te lopen of bij zich te dragen net als die achterlijke covidpass

     https://www.kno.nl/patienten-informatie/neus/reuk/
     Het verliezen van reuk en smaak is een zeer algemeen beeld van alle verkoudheid virussen.

     Laat je niet gek maken Jan!

     Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   De essentie is dat je eerst begrijpt wat er gebeurt. Deze professor begrijpt en verwoordt dit eindelijk. Als je eenmaal begrijpt kun je nadenken welke oplossingen hierbij horen. Probeer het zo eens te lezen!

   Beantwoorden
 12. Ted
  Ted zegt:

  Wat een verademing! Hulde aan Prof. Van der Hilst voor dit relaas. Hier zien we iemand met een gedegen wetenschappelijke achtergrond en praktische ervaring, die een duidelijk en verstandig verhaal houdt en allerlei officiële bedenksels naar het rijk der fabelen verwijst. Het kernpunt in zijn betoog is draagvlak. Schrap onzinnige maatregelen zoals het gedoe over bijeenkomsten in de buitenlucht. Daarmee creëer je draagvlak voor wat werkelijk nodig is: beheersing van de risico’s in de binnenruimte.

  Beantwoorden
 13. Alfred
  Alfred zegt:

  Ten eerste respect voor Prof.dr. Jeroen van der Hilst

  > In ons ziekenhuis kon een belangrijk deel van de eerste patiënten gelinkt worden aan grote carnavalsfeesten in feesttenten. In de buitenlucht vindt nauwelijks transmissie plaats

  Stonden die feesttenten buiten want als ik denk aan feesttent denk ik aan tenten buiten? Dan zou je verwachten dat er daar genoeg natuurlijke ventilatie is? Of kan in zo’n grote feesttent ook te weinig ventilatie en hoge CO2 ontstaan want het voelt er toch wel soms benauwd aan binnen. Maar dan spelen grote druppels wellicht wel een rol bij verspreiding van corona? Persoonlijk wil ik voor de zekerheid die grote druppels ook nog niet volledig wegwuiven.

  > De meeste geïnfecteerde personen blijken weinig besmettelijk en geven het virus zelfs bij langdurig nauw contact lang niet altijd door. Dit komt uit verschillende onderzoeken waarbij gekeken is wat de besmettingsgraad is van gezinsleden van geïnfecteerde personen. De zogenaamde secondary case rate is slechts 12-17%

  Wat me echt interessant lijkt is om bij die mensen die thuis geïnfecteerd zijn te onderzoeken hoe hun ventilatie thuis is. Als al (veel van) die mensen die thuis geïnfecteerd raakte slechte ventilatie hadden maar die andere niet geeft dat weer extra aan dat aerosolen rol spelen en dat ventilatie belangrijk is.

  > Er is geen twijfel dat SARS CoV2 zich via droplets kan verspreiden en dat 1,5 meter afstand houden in veel gevallen voldoende is om verdere infecties te voorkomen.

  Ik ben er ook niet volledig van overtuigd dat het alleen via grote druppels plaatsvindt maar vraag me wel af of 1 meter niet voldoende is zoals WHO adviseert want zoals Maurice zegt die halve meter geeft wel een boel extra lucht en daarmee meer bereidheid onder de Nederlanders

  >Dus geen enkele activiteit met meer dan 10 mensen in slecht geventileerde binnenruimte: geen bruiloftsfeesten, geen kerk- of moskeebezoek, geen openstelling van cafés, etc. Daar waar samenkomsten niet voorkomen kunnen worden dient er alles aan gedaan te worden om aerosolen verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen. Dus goede ventilatie en dragen van mondkapjes

  Als ruimte slecht geventileerd is ben ik ook zeker voor limiet van 10 mensen. Totdat (als) de mensen zitten zodat social distancing van 1m gegarandeerd kan worden ben ik ook voor mondkapjes want het lijkt me lastig eten/drinken met mondkapje om.

  De grootste vraag is alleen hoe we dat nu kunnen bewerkstelligen. Het klinkt mij dat in orde brengen van ventilatie dmv corona-proof maken gebouwen niet te doen is voor griepseizoen. Maar vochtigheid verhogen in gebouwen wat ook funest schijnt te zijn voor virussen hopelijk wel al ik weet ik dat ook niet zeker.

  Beantwoorden
 14. Marion
  Marion zegt:

  Hoi Maurice nu gaan we weer in de publiciteit aan de slag met de slechte cijfers van Zweden. Hoe rijmt dit met de acties van de Zweedse richtlijnen? Ik dacht dat die goed bezig waren, maar nu pakt onze media de reactie van een Belgische ‘expert’ op die zegt dat ze er in Zweden helemaal naast zitten. Wat vind jij?

  Beantwoorden
 15. René B
  René B zegt:

  Werkelijk heel fijn dat het machtsblok van RIVM en OMT nu eindelijk eens doorbroken zijn!!!
  Spoedig volgt nu de stroom van professionals die zich zullen uitspreken met een afwijkende mening van voornoemde CLUB,

  Beantwoorden
 16. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Hallo Maurice. Fijn dat je nu vanuit de medische wereld bijval krijgt voor je goede werk. Ik zag net op het RTL4 journaal een Nederlandse vrouw in Spanje die vertelde dat de Nederlanders een voorbeeld kunnen nemen aan hoe goed Spanjaarden zich houden aan de 1,5 meter regel. Toch is daar een explosieve stijging in het aantal besmettingen. Iets wat je in klimatologisch en cultureel vergelijkbare landen als Italië en Griekenland niet waarneemt. Ook daar zijn airco’s ook in Italië wordt luid gesproken. Enig idee aangaande verklaring?

  Beantwoorden
  • Mike
   Mike zegt:

   Daar ben ik nu ook enorm benieuwd naar… Het verschil tussen Spanje en Italië…

   Met alle respect, maar in Italië houden mensen geen afstand (1 meter die ze daar hanteren is eigenlijk gewoon de 80 cm. die we gebruiken voor een sociale afstand. Het enige verschil is dat er minder aangeraakt wordt.

   En in Italië hebben ze mondkapjes op. Maar de realiteit is dat die allemaal op half 7 hangen, vaak de neuzen vrij. Volkomen onzin dus.

   En toch… het land, wat een enorme familie cultuur kent, doet het redelijk goed. In tegenstelling tot Spanje, Catalonië. Ik zie die landen ook al vergelijkbaar (afgezien dat er niets boven Italië gaat haha), of zie ik iets over het hoofd?

   Beantwoorden
   • Edwin IJpeij
    Edwin IJpeij zegt:

    Ten eerste is de vraag een vergelijking tussen 2 landen. Qua aantal doden is er geen tweede golf maar wel qua aantal besmettingen. Dat kan meerdere redenen hebben zeker omdat de kans op overlijden een functie is van de leeftijd. Waar staat dat wat de demografische verdeling qua besmettingen? Wat ik wel weet is dat het aantal testen per miljoen inwoners vergelijkbaar is.

    Beantwoorden
    • Karel Vermeegen
     Karel Vermeegen zegt:

     misschien dat in Spanje meer besmettingen worden gevonden doordat ze bij de PCR test de resultaten meer verdubbelen? Dus als voorbeeld in Italië 33 keer en Spanje 40 keer. dan krijg je ook meer positief getesten. Dat zou je dus moeten uitzoeken

     Beantwoorden
 17. Robert
  Robert zegt:

  Geachte Professor,

  Ik heb sterk de indruk dat de Bergamo-achtige toestanden zoals die zich in het voorjaar voordeden op IC afdelingen, zich in de afgelopen maanden niet meer voorgedaan hebben in de ziekenhuizen, ik bedoel hiermee dat de patiënten volgens mij lang zo ziek niet meer worden.

  Als dat zo is, komt dit dan voornamelijk door een betere medicatie/behandeling, of zou het ook een gevolg kunnen zijn van mutaties in het virus waardoor de ziekte verschijnselen minder ernstig zijn geworden?

  En in aansluiting op mijn vorige vraag, hoe verwacht u dat de ziekte zich gaat ontwikkelen in het najaar/winter. Krijgen we weer te maken met overvolle ziekenhuizen?

  Ik dank u bij voorbaat voor de beantwoording van mijn vragen.

  Beantwoorden
  • Daniël Mantione
   Daniël Mantione zegt:

   Wat we eerder dit jaar zagen is dat de meeste besmettelijke evenementen ook de meest dodelijke waren: Koor komt bijeen, het merendeel raakt besmet en een heel groot deel sterft. Wat we eerder dit jaar weinig zagen is mensen die elkaar thuis besmetten en dan dodelijk ziek werken.

   Ik denk dat hier de sleutel ligt tot het beantwoorden van de vraag en het heeft waarschijnlijk te maken met de mate van blootstelling. Er zijn op dit punt nog veel vragen te beantwoorden en het is op dit punt dat virologen onderzoek zouden moeten doen, niet of er nu wel of geen aërosolen zijn, want dat is een afgedane zaak.

   Beantwoorden
 18. R.R.
  R.R. zegt:

  Opnieuw….blijkbaar is lezen toch niet heel gemakkelijk voor de meeste mensen hier. Het betreft NIET een officiële bevestiging of iets dergelijks, maar een persoonlijk mening van deze meneer.

  Staat duidelijk vermeld: De bovengenoemde tekst representeert de persoonlijke mening van de auteur en niet die van organisaties waaraan auteur is verbonden”

  Beantwoorden
 19. Mike
  Mike zegt:

  Interessant stuk.

  – Buitenbesmetting nee. 1.5 meter buiten, mondkapjes op dus ook nee.
  – Voorwerpbesmetting nee. Afschaffen dus die hysterische toestand van winkelwagentjes ontsmetten, handen kapot wassen, enz.
  – Ventilatie: JA!!!

  Mijn vraag, ik heb een CO2 meter en vochtmeter gekocht. Deze gebruik ik op kantoor waar meerdere medewerkers werken.

  En nu? Wat zijn de metingen die mij laten zien dat het veilig is? Wat is de bovengrens wat betreft CO2 dat het nog acceptabel is?
  En hoe zit het met de vochtigheidsgraad?
  Maurice? Anybody? Liefst niet een te ingewikkeld verhaal met statistieken. Het is simpelweg niet mijn vakgebied.

  Beantwoorden
 20. Eric
  Eric zegt:

  Ik ben het er absoluut mee eens dat aerosolen de snelle verspreiding over onze aardkloot heeft veroorzaakt. Immers, niemand met symptomen gaat normaliter een vliegtuig in en deze werden ook later tegengehouden. Daarnaast heeft Maurice aangetoond dat men eerder 8 rijen verder besmet raakte dan de passagiers naast een besmet persoon. Dus, de enige manier waarop dit virus zo snel zich heeft kunnen verspreiden is via het vliegverkeer. Daarmee is het razendsnel gegaan omdat dit virus zeer besmettelijk was/is.
  Het was zo besmettelijk dat ondanks de zeer lage IFR ( die door het CDC inmiddels op 0,2% wordt geschat ) de ziekenhuizen opeens vol liepen met doodzieke ouderen en mensen met zeer specifieke onderliggende aandoeningen, Het is die zeer snelle (exponentiele groei gepaard gaande met ernstige ziekte verschijnselen die de WHO en bijna alle regeringen deed besluiten om dit covid19 als een categorie-A te benoemen.
  Echter, het is ondertussen overduidelijk geworden dat het absoluut geen categorie-A is en toch blijft het virus deze aanduiding behouden. Waarom? Ziet men het niet?
  Dus, we hebben een virus dat zeer besmettelijk is en zich razendsnel verspreid. Gezien de 10.000 doden in NL en een IFR van 0,2% betekent dit dat er ondertussen al meer dan 5 miljoen in aanraking zijn gekomen met dit virus. Terug rekenend kan je concluderen dat rond 15 Maart al ongeveer 2 miljoen mensen besmet geraakt waren. Dan vraag je je waarom er dan geen toename te zien was in ziekenhuis opnames na de lockdown maar alleen een afname?
  De regering en alle deskundigen wijzen op het succes van de lockdowns en Maurice gaat daar ook in mee en maakt zich druk om aerosolen. Die waren inderdaad de drager maar spelen geen issue meer omdat ondertussen het Karolinska Instituut heeft bewezen dat het overgrote deel van de huisgenoten van zieke covid19 patiënten ( meer dan 90% !! ) zogenaamde memory t-cellen heeft ontwikkeld zonder dat deze mensen zelf allemaal ziek werden. Het is wel heel toevallig dat de meeste huisgenoten van deze patiënten veelal kinderen en jongeren waren. De overdraagbaarheid van covid19 op huisgenoten is derhalve helemaal niet 12% maar meer dan 90% !!!! Alleen niemand die de vorming van t-cellen onderzocht totdat het Karolinska Instituut dat gedaan heeft.
  Al met al verklaren de aerosolen de verspreiding van dit zeer besmettelijke virus, maar biedt het geen oplossing voor het probleem waar we nu mee te maken hebben. Eigenlijk lijkt mij er geen probleem meer te zijn aangezien het bijna zeker is dat we in NL ook al voldoende mensen hebben die in aanraking zijn geweest met het virus en nu immuun zijn geworden.
  Het is namelijk ook allang bewezen dat ongeveer 50% van de bevolking al van nature beschermd is tegen dit coronavirus.
  De PCR testen zeggen dan ook in het geheel niets want zowel de sensitiviteit als de specificiteit is verre van voldoende. Het detecteert alleen een dood stukje DNA ( sensitiviteit ) en detecteert helaas niet specifiek covid19 DNA maar een stukje DNA dat ook in SARS1 voor komt. De vraag is derhalve of dit stukje DNA ook niet bij andere corona virussen, zoals die van 2017/2018, voor komt ( de specificiteit ).
  Al met al denk ik dat we de aandacht moeten gaan richten op het inzichtelijk trachten te krijgen hoeveel mensen covid19 hebben gehad. Ik daag derhalve Maurice uit om zijn core business hiervoor weer op te pakken en een groot bevolkings enquete op te zetten om te achterhalen hoeveel mensen een aantal specifieke symptomen hebben gehad. Statistisch moet hier met redelijke nauwkeurigheid de hoeveelheid zieken uit te halen zijn. Dat aantal kan dan met 2 vermenigvuldigd worden ( vanwege de 50% natuurlijke immuniteit ) om tot een goede inschatting te kunnen komen. Ik hoor namelijk van heel veel mensen dat ze bepaalde symptomen hebben gehad die duidelijk wijzen op covid19 zonder dat ze het zelf realiseren. Ik denk dat dit komt door de cognitieve bias dat covid19 levensgevaarlijk is en omdat ze nog leven ze het dus niet gehad hebben kunnen hebben. Dit onderzoek moet gedaan worden want het officiële cijfer van 300.000 besmette mensen klopt niet en kan niet kloppen. Ten eerste logenstraft dat de zeer hoge besmettingsgraad en ten tweede blijkt dat de IFR ook al doord e WHO forst naar beneden is bijgesteld. Ook in NL maar niet het aantal besmettingen???? Dat klopt gewoon niet. Zelfs bij een IFR waar Hugo De Jonge mee kwam zouden we al meer dan 1 miljoen bestemmingen moeten hebben.
  Derhalve Maurice, een vriendelijk doch zeer dringend verzoek om een enquete te doen om inzicht te krijgen in het werkelijke aantal besmettingen. Je zou dit ism de covid19 app van het OLVG en de corona radar kunnen doen. Daar hebben ze ook wel wat informatie voor je.

  Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Je zegt wat ik vandaag ook wilde zeggen na het stuk hierboven!
   Dat T-cell onderzoek thuis.
   Iedereen is besmet geraakt in thuissituaties.
   Het is alleen zo dat een 1/5 deel daar überhaupt iets van merkt.
   Dat maakt de immuniteit vele malen groter dan verondersteld en de eerdere aanname een soort van misvatting.
   Heb je ook de bronnen?
   Dit zijn el heel interessante onderzoeken.

   Wel moet daar de nuance zijn wat betref bagatelliseren van de aerosolen.
   Wanneer we geen drukke feestjes zouden hebben in slecht geventileerde ruimtes zou de viral load ook veel kleiner zijn geweest en zouden veel minder mensen ziek zijn geworden. De vrij zieke mensen stoten ook weer meer virus uit (dat is een aanname van mij ) dus dat houd de epidemie in stand.

   Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Dat onderzoek wat je voorstelt kan alleen niet gedaan worden.
   De helft van de mensen of meer weet niet eens dat ze het hebben gehad.
   Er is maar 1 manier.
   T-cellen tests.

   Beantwoorden
  • Johan
   Johan zegt:

   “De vraag is derhalve of dit stukje DNA ook niet bij andere corona virussen, zoals die van 2017/2018, voor komt ( de specificiteit ).”

   Naar aanleiding van deze zin even een opmerking omdat ik denk dat veel lezer dit niet weten.
   Er bestaat niet 1 PCR test die 1 specifiek stukje string test.

   PCR is een techniek, noem het ee machine. Daarin stop ik de string die ik zoek (eigen is het een spiegelbeeld van de string die ik zoek).
   Ik kan je nu een lijstje geven van 20 verschillende strings die bestaan uit 18 tot 26 aminozuren.

   Dus simpel gesteld:
   Ik heb 20 verschillende tests die naar 20 verschillende stukjes DNS/RNA kijken.
   Je moet je afvragen of al die 20 verschillende test wel zo heel erg specifiek zijn.
   Dus bij een positieve test zou je moeten vragen om een tweede test met een andere primer.

   Ik ben opzoek geweest of ik het volledig uitgeschreven genoom van een aantal verschillende virussen kan vinden.
   Maar die info heb ik niet kunnen vinden.

   Beantwoorden
   • jillis
    jillis zegt:

    Leuk dat je erover begint.
    Ik heb toevallig vele uren deze middag besteed aan het doorlezen van overeenkomsten of misinterpretatie van de pcr testen tussen coronavirussen en rhinovirussen.
    Ik had de insteek aan te kunnen tonen dat de rhinovirus golf.
    De verkoudheid golf die we net achter de rug hebben gehad, verantwoordelijk zou zijn voor de stijging in het percentage coronatesten.
    Ik heb jammer genoeg niks kunnen vinden in de gepubliceerde onderzoeken die deze veronderstelling kracht bij zetten.
    De onderzoeken die ik heb gelezen gaven aan zeer specifiek te zijn voor een bepaald virus.
    Wellicht zijn de resultaten van pcr testen nooit op een manier getest of het daadwerkelijk zo is dat ze dan ook alleen op dat specifieke virus positief testen.

    Dit onderzoek geeft iets van houvast.
    Het geeft in ieder geval aan dat een gedeelte van de griepgolf eigenlijk veroorzaakt wordt door coronavirussen en dus veel verkeerd geïnterpreteerd.

    https://academic.oup.com/jid/article/185/9/1338/938156

    Beantwoorden
 21. Albert van der Mooren
  Albert van der Mooren zegt:

  Betreffende de beweringen betreffende transmissie van het virus in de buitenlucht :
  ik meen vaker gehoord te hebben dat er overeenkomst is tussen de transmissie van Covid 19 en het griep virus.
  Nu kwam ik een artikel tegen over het Spaanse griep virus in 1918, dat uiteindelijk in de VS 675.000 doden veroorzaakte en waarvan men claimt dat in sommige steden besmetting plaats vond tijdens parades bijvoorbeeld in Philadelphia .
  Ik lees hier toch wel overeenkomst met met die voetbalwedstrijd van Atalanta Bergamo .

  https://www.smithsonianmag.com/history/philadelphia-threw-wwi-parade-gave-thousands-onlookers-flu-180970372/

  Beantwoorden
 22. Aris
  Aris zegt:

  Hulde voor prof. dr. Jeroen van der Hilst!

  Laten we hopen dat het spreekwoord opgeld doet dat als er één schaap over de dam is (en het zijn er nu eigenlijk al meer) …

  Want het wordt hoog tijd dat dat al die usual suspects zoals jij ze noemt beste Maurice, maar ook de media, eens met hun neus op de feiten worden gedrukt. Probleem is alleen dat de media een machtspositie bezitten. Het zou mooi zijn als daarom ook een belangrijk nieuwsmedium eens het boetekleed zou aantrekken en andere wetenschappers en medici aan het woord zou laten en zich kritischer gaat opstellen tegen de van Dissels, de Koopmansen, de Timens en ook de Ruttes, de de Jonges en de Brulsen, Deze mensen hebben wat op hun geweten zeg! Ik vraag me af wat dit soort mensen denken als ze ‘s avonds in hun bedje liggen. Zouden ze enige wroeging kennen? Zouden ze überhaupt een geweten hebben?

  Beantwoorden
 23. Cornelis
  Cornelis zegt:

  Fijn om te zien dat iemand zich durft uit te spreken over iets wat we allemaal wel weten door logisch na te denken, hopelijk volgen er meer zodat er snel juiste maatregelen kunnen worden getroffen! Wat ik mis in zijn advies is om de anderhalve meter maatregel buiten zo snel mogelijk te schrappen! Persoonlijk denk ik zelfs dat de anderhalve meter binnen onzin is, afhankelijk van ventilatie en de duur van je bezoek! De nieuwe maatregel zou moeten luiden; voorkom zo veel mogelijk langdurig contact binnen, vermijdt zo veel als mogelijk bijeenkomsten binnen! Net als deze professor sluit ook ik de verspreiding via grote druppels niet uit, mis alleen een beetje de uitleg dat dit type van besmetting eigenlijk nooit grootschalige uitbraken kan veroorzaken…

  Beantwoorden
 24. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Beste Maurice, ik denk dat er nu genoeg is gezegd. Maar de overheid luistert alleen naar het OMT. Als ik Slob hoor zeggen “OMT zegt dat ventilatie het virus niet verspreidt” dan is daar sprake van volslagen kortsluiting.
  We kunnen alleen het komende schoolseizoen afwachten en op de scholen die OMT conform geen aandacht hoeven te besteden aan ventilatie, wel mondkapjes, dan breekt daar het virus uit. Rara hoe kan dat. Jammer als je kind op zo’n school zit. Hulde straks aan schoolbesturen die wel zelfstandig kunnen nadenken en daar naar handelen!!

  Beantwoorden
 25. Cor
  Cor zegt:

  Daarnaast zegt het RIVM dat ventilatiesystemen het virus niet lijken te verspreiden.”
  Aldus Minister van onderwijs Arie Slob vanmorgen in interview Parool. Waarom is dan die denktank ventilatie scholen opgericht vraag je je af.

  Beantwoorden
  • Johan
   Johan zegt:

   Je neemt die Slob toch niet serieus mag ik hopen?
   Dat is een volstrekte nitwit.
   Die zit er niet om zijn inhoudt, die zit er alleen voor de zieltjes (=kamerzeels).
   Negeren die gast.

   Ik heb echt medelijden met de boeren, die hebben met Schouten te maken, dat is nog een niveau erger. Volstrekt inhoudsloos.

   Beantwoorden
 26. Nanet
  Nanet zegt:

  Wat mooi deze steun! Ik heb een persoonlijke twijfel die ik hier graag deel. Ik werk als trainer met groepen van ongeveer 10 personen. Wat is nu een goed en wat is een slecht geventileerde ruimte? Ik ben afhankelijk van de locaties waar ik kom en vraag me af wat ik zelf kan doen (ramen en deuren openzetten) om verspreiding indien iemand het virus draagt te voorkomen. En sowieso betwijfel ik of ik er iets aan kan doen als ik of iemand het virus draagt en je een hele dag bij elkaar zit. Dit geldt natuurlijk ook voor alle mensen die 1 of meerdere dagen met collega’s in een gebouw werken. Daar zou je toch ook meer verspreiding verwachten?

  Beantwoorden
 27. Perry
  Perry zegt:

  Citaat: “en dat 1,5 meter afstand houden in veel gevallen voldoende is om verdere infecties te voorkomen” @Maurice: ga je nu ook eindelijk stoppen met je negatieve reacties op die 1,5 m?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik vind elke afstand houden buiten onzin.
   En binnen dien je alleen voorzichtig te zijn face to face lange tijd praten.

   Die professor weet door de reactie van zijn patienten dat het vooral bij superspread events is gebeurd.
   Dus via aerosolen.
   Hij kan niet vanuit een proefondervindelijkheid de 1,5 meter voorstaan. Want die heeft geen basis.
   Waarom zou in Italie met 1 meter afstand de cijfers niet slechter zijn dan in NL.

   Beantwoorden
 28. Eric Peters
  Eric Peters zegt:

  Opmerkelijk positief van iemand van het OMT, Patricia Bruining gaf op 31/8 in de avondetappe commentaar op de corona situatie, risico’s, regels en testprotcol in de Tour de France en ik kon ze niet betrappen op een onjuiste of misleidende informatie of commentaar. Risico’s voor de renners waren extreem klein ook al reden ze door zogenaamde oranje gebieden. Verder duidelijk en redelijk commentaar op de risico’s voor renners en publiek in de buitenlucht. Zij vond (vind ik ook) het grootste risico dat met het test protocol door de PCR test te gebruiken (zij noemde die in eigenlijk ongeschikt) er een reële kans was dat renners onterecht positief worden getest en vervolgens de hele ploeg naar huis moet. Ze gaf wel aan dat doordat een tweede afzonderlijke test ook positief moest zijn dit risico enigzins beperkt was.

  Beantwoorden
 29. Martijn Sonnenberg
  Martijn Sonnenberg zegt:

  Toch zie je in de adviezen wel schuiven:
  1. Scholen worden geïnformeerd over goed ventileren.
  2. Opschalen testen in zorg instellingen
  3. Gesloten houden belangrijkste super spreaders (disco’s).

  Volgende stap wordt voortschrijdend inzicht over aerosol verspreiding.

  Even een zijspoor… is er iets bekend over de haarden in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam? Eerder werd genoemd dat het offerfeest een belangrijke rol speelt? Als de uitbraak vooral lage SES-wijken en moslims betreft zou deze wel eens deels veroorzaakt kunnen zijn door de maatregelen in maart. Immers, mensen met lagere sociaal-economische status gaan relatief weinig op wintersport en moslims en carnaval zijn ook ‘geen goede combi’. Als nu met het penen van de economie een subcultuur besmet raakt met het virus is het uitbreken van deze ‘brandjes’ te begrijpen. Elders in NL lopen de cijfers veel minder hard op, wat toch een onderliggende oorzaak (gebrek aan eerdere weerstand?) suggereert

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *