Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Get your act together, kom eens met de juiste cijfers!

Onthullend GGD-rapport over Maassluis, waar is de logica? - 9203
Samenvatting van het artikel

Terwijl de weekcijfers m.b.t. het aantal positieve testen duidelijk verbeteringen lieten zien, werd de reproductiefactor van 1 nog wel opgevoerd als een belangrijke indicator. Als je je echter even verdiept in dat cijfer, herken je hoe men ook na 6 maanden er niet in slaagt snel accurate data te verzamelen. En de media slikken het steeds weer als zoete koek.

Lees volledig artikel: Get your act together, kom eens met de juiste cijfers!

Leestijd: 4 minuten

Get your act together, kom eens met de juiste cijfers!

“Good Data Matters”

Wat ik zondag aankondigde gebeurde gisteren inderdaad. Terwijl de weekcijfers m.b.t. het aantal positieve testen duidelijk verbeteringen lieten zien, werd de reproductiefactor van 1 nog wel opgevoerd als een belangrijke indicator. Aura Timen van het RIVM memoreerde dat cijfer bij de perspresentatie en ook in het Nos-Journaal werd dat cijfer van 1 opgevoerd. “Het gaat de goede kant op, maar het moet wel naar onder de 1 gebracht worden”.

Spoiler Alert:  de reproductiefactor is al meer dan 1 week onder de 1.

Als je je even verdiept in dat cijfer uit de weekrapporten van het RIVM dan herken je hoe men ook na 6 maanden er niet in slaagt snel accurate data te verzamelen. Plus dat het RIVM een reproductiefactor blijft presenteren, die niets zegt over de situatie van vandaag.

En de media slikken het steeds weer als zoete koek.

Dat ik me er zo druk over maak heeft niets te maken met dat ik graag de GGD of het RIVM bash. Nee het heeft te maken met het feit dat we de grootste crisis meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog. Er worden beslissingen genomen met grote consequenties. Er wordt een dashboard opgetuigd om zo gericht mogelijk besluiten te nemen.

En wat daarbij cruciaal is: accurate en actuele data. En ook na meer dan 5 maanden, zie ik op dat punt geen enkele verbetering. Het blijft Garbage In, Garbage Out.

En het hangt allemaal samen met het feit dat de dataverzameling overgelaten is aan de 25 afzonderlijke GGD’s. Die opereren min of meer los van elkaar met lokale financiering. En het goed verzamelen en snel doorgeven van data is niet hun kracht, eufemistisch gezegd. Ze doen heus allemaal hun best, maar deze actuele en accurate data lukt ze niet. En dan moet je een beslissing nemen als verantwoordelijke ministers om die dataverzameling op een andere manier te organiseren.

Oude cijfers

Dit op deze manier werken met de GGD’s houdt in dat de data die aanvankelijk per dag en inmiddels per week door de RIVM naar buiten worden gebracht voor een deel enkele dagen of zelfs enkele weken oud kunnen zijn. Elke week zien we nu hoe de cijfers van vorige weken worden bijgesteld.

En hoezeer mensen zoals ik, die met de data bezig zijn, (zoals Marino van Zelst-@mzelst, Edwin Veldhuizen-@edwinveldhuizen en BDDataplan) in de richting van VWS, RIVM en GGD ook melden dat op basis van deze manier van cijfers verzamelen en presenteren ver beneden peil is, er verandert niets. Maar de media blijven die cijfers wel gewoon klakkeloos overnemen.

De naijlende instabiele reproductiefactor

Aan de hand van de berekening van de reproductiefactor kan ik het goed illustreren. Ik heb daar al eerder over geschreven. Ik vond en vind het een ratjetoefactor, het RIVM onwaardig.

De reproductiefactor wordt, als ik het eenvoudig zeg, berekend door het aantal besmettingen van vandaag te delen door die van 4 dagen geleden. De waarde drukt uit hoeveel besmette mensen gemiddeld andere mensen besmet. Bij een waarde van hoger dan 1 neemt het aantal besmette mensen toe en onder 1 dan neemt het af.

Bij het binnenkomen van een positieve test gaat het er dus om het moment dat men besmet is te bepalen of in te schatten. Dat kan 6 dagen geleden zijn of 10. Dus je kunt niet simpel alleen het aantal nieuwe meldingen per dag nemen. Maar doordat de dataverzameling niet in ieder van de 25 GGD-afdelingen even goed gaat en er ook achterstanden zijn, zien we dat het nog mogelijk is om ook meldingen binnen te krijgen, die gaan over besmettingen van 14 dagen geleden.

Door dit alles is de reproductiefactor die men per week presenteert de waarde van 18 dagen geleden. Dus de waarde 1.0 die gisteren werd gepresenteerd betreft de berekende waarde per 8 augustus jl.

Maar het is nog erger.

Doordat er ook nog via de GGD’s oude informatie binnenkomt of correcties op eerder verstrekte data is het ook nog mogelijk dat in de komende tijd dit cijfer van 8 augustus  nog wat verandert.

Aan de hand van de vergelijking van de wekelijkse rapportage van het RIVM is goed te zien wat er aan de hand is.

Hieronder zijn de rapportages van 2 weken geleden, vorige week en deze week. De blauwe kolommen zijn het aantal besmettingen die op die dag worden gemeld. (In geel zijn de besmettingen opgelopen in het buitenland). Groen is de inschatting van de dag waarop men besmet is (die is dus nodig om de reproductiefactor te bepalen) .  Bij de vergelijking van de blauwe kolommen in de verschillende weekrapportages kunt u al zien dat die cijfers blijven veranderen.  Maar als u de groene lijn bekijkt dan ziet u dat ook de vorige weken nog steeds veranderen.  En laat nu die groene lijn gebruikt worden om de reproductiefactor te berekenen!

Get your act together, kom eens met de juiste cijfers! - 8511

Die onstabiele groene lijn is ook terug te vinden in de aanpassingen van de reproductiefactor. Dit is het overzicht van de grafiek van de reproductiefactor per week in het rapport van de RIVM.

Get your act together, kom eens met de juiste cijfers! - 8512

Hoeveel besmettelijk

In het wekelijkse rapport van het RIVM wordt ook een schatting gemaakt hoeveel mensen er besmettelijk zijn. Op die schatting is veel af te dingen. Rond 20 maart zou de gemiddelde waarde van de schatting 280.000 geweest zijn en volgens het rapport lag dat op 14 augustus rond de 50.000. Op 21 augustus zou dit cijfer 35.000 zijn. Het is volkomen onwaarschijnlijk dat vorige week het aantal besmettelijke personen rond 1/6e was van het cijfer van 20 maart. Het lijkt mij eerder in de buurt van 1/25e gelegen te hebben,

Toch werd dat cijfer van 50.000 besmettelijke personen in de persconferentie door Hugo de Jonge gebruikt.

Besef dat als het RIVM het aantal besmettelijke personen op 50.000 schatte en een week later op 35.000 dat er dan sprake moet zijn van een reproductiefactor van kleiner dan 1.

Get your act together

Dat het RIVM de reproductiefactor gebruikt om wat beter te analyseren hoe een en ander zich in Nederland in het recente verleden heeft voltrokken lijkt me een goede keuze. Maar dat men deze onnauwkeurige reproductiefactor van 18 dagen geleden presenteert en zelfs in de toelichting naar de media ook gebruikt (zie Aura Timen bij het NOS-journaal) is zowel van het RIVM als van de media die dat aan het publiek doorgeven een vorm van misleiding in de richting van het publiek.

Het doet je hart vasthouden over de kwaliteit van de informatie per regio in de toekomst op het dashboard waar de veiligheidsregio’s blijkbaar hun beleid op gaan baseren.

Zoals gezegd “Good Data Matters”. En zoals de Amerikanen zeggen “Get you act together”. Zorg dat de cijfers accuraat zijn en actueel. En presenteer alleen relevante cijfers.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier .

P.S. Ernst Kuipers bij Jinek had ook kritiek op de ziekenhuiscijfers van het RIVM en de GGD. Die liepen een stuk achter op de cijfers die hij zelf verzamelde via LCPS.

U heeft zojuist gelezen: Get your act together, kom eens met de juiste cijfers!

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963