Get your act together

“Good Data Matters”

Wat ik zondag aankondigde gebeurde gisteren inderdaad. Terwijl de weekcijfers m.b.t. het aantal positieve testen duidelijk verbeteringen lieten zien, werd de reproductiefactor van 1 nog wel opgevoerd als een belangrijke indicator. Aura Timen van het RIVM memoreerde dat cijfer bij de perspresentatie en ook in het Nos-Journaal werd dat cijfer van 1 opgevoerd. “Het gaat de goede kant op, maar het moet wel naar onder de 1 gebracht worden”.

Spoiler Alert:  de reproductiefactor is al meer dan 1 week onder de 1.

Als je je even verdiept in dat cijfer uit de weekrapporten van het RIVM dan herken je hoe men ook na 6 maanden er niet in slaagt snel accurate data te verzamelen. Plus dat het RIVM een reproductiefactor blijft presenteren, die niets zegt over de situatie van vandaag.

En de media slikken het steeds weer als zoete koek.

Dat ik me er zo druk over maak heeft niets te maken met dat ik graag de GGD of het RIVM bash. Nee het heeft te maken met het feit dat we de grootste crisis meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog. Er worden beslissingen genomen met grote consequenties. Er wordt een dashboard opgetuigd om zo gericht mogelijk besluiten te nemen. En wat daarbij cruciaal is: accurate en actuele data.
En ook na meer dan 5 maanden, zie ik op dat punt geen enkele verbetering. Het blijft Garbage In, Garbage Out.

En het hangt allemaal samen met het feit dat de dataverzameling overgelaten is aan de 25 afzonderlijke GGD’s. Die opereren min of meer los van elkaar met lokale financiering. En het goed verzamelen en snel doorgeven van data is niet hun kracht, eufemistisch gezegd. Ze doen heus allemaal hun best, maar deze actuele en accurate data lukt ze niet. En dan moet je een beslissing nemen als verantwoordelijke ministers om die dataverzameling op een andere manier te organiseren.

Dit op deze manier werken met de GGD’s houdt in dat de data die aanvankelijk per dag en inmiddels per week door de RIVM naar buiten worden gebracht voor een deel enkele dagen of zelfs enkele weken oud kunnen zijn. Elke week zien we nu hoe de cijfers van vorige weken worden bijgesteld.

En hoezeer mensen zoals ik, die met de data bezig zijn, (zoals Marino van Zelst-@mzelst, Edwin Veldhuizen-@edwinveldhuizen en BDDataplan) in de richting van VWS, RIVM en GGD ook melden dat op basis van deze manier van cijfers verzamelen en presenteren ver beneden peil is, er verandert niets. Maar de media blijven die cijfers wel gewoon klakkeloos overnemen.

De naijlende instabiele reproductiefactor

Aan de hand van de berekening van de reproductiefactor kan ik het goed illustreren. Ik heb daar al eerder over geschreven. Ik vond en vind het een ratjetoefactor, het RIVM onwaardig.

De reproductiefactor wordt, als ik het eenvoudig zeg, berekend door het aantal besmettingen van vandaag te delen door die van 4 dagen geleden. De waarde drukt uit hoeveel besmette mensen gemiddeld andere mensen besmet. Bij een waarde van hoger dan 1 neemt het aantal besmette mensen toe en onder 1 dan neemt het af.

Bij het binnenkomen van een positieve test gaat het er dus om het moment dat men besmet is te bepalen of in te schatten. Dat kan 6 dagen geleden zijn of 10. Dus je kunt niet simpel alleen het aantal nieuwe meldingen per dag nemen. Maar doordat de dataverzameling niet in ieder van de 25 GGD-afdelingen even goed gaat en er ook achterstanden zijn, zien we dat het nog mogelijk is om ook meldingen binnen te krijgen, die gaan over besmettingen van 14 dagen geleden.

Door dit alles is de reproductiefactor die men per week presenteert de waarde van 18 dagen geleden. Dus de waarde 1.0 die gisteren werd gepresenteerd betreft de berekende waarde per 8 augustus jl.

Maar het is nog erger. Doordat er ook nog via de GGD’s oude informatie binnenkomt of correcties op eerder verstrekte data is het ook nog mogelijk dat in de komende tijd dit cijfer van 8 augustus  nog wat verandert.

Aan de hand van de vergelijking van de wekelijkse rapportage van het RIVM is goed te zien wat er aan de hand is.

Hieronder zijn de rapportages van 2 weken geleden, vorige week en deze week. De blauwe kolommen zijn het aantal besmettingen die op die dag worden gemeld. (In geel zijn de besmettingen opgelopen in het buitenland). Groen is de inschatting van de dag waarop men besmet is (die is dus nodig om de reproductiefactor te bepalen) .  Bij de vergelijking van de blauwe kolommen in de verschillende weekrapportages kunt u al zien dat die cijfers blijven veranderen.  Maar als u de groene lijn bekijkt dan ziet u dat ook de vorige weken nog steeds veranderen.  En laat nu die groene lijn gebruikt worden om de reproductiefactor te berekenen!

Die onstabiele groene lijn is ook terug te vinden in de aanpassingen van de reproductiefactor. Dit is het overzicht van de grafiek van de reproductiefactor per week in het rapport van de RIVM.

In het wekelijkse rapport van het RIVM wordt ook een schatting gemaakt hoeveel mensen er besmettelijk zijn. Op die schatting is veel af te dingen. Rond 20 maart zou de gemiddelde waarde van de schatting 280.000 geweest zijn en volgens het rapport lag dat op 14 augustus rond de 50.000. Op 21 augustus zou dit cijfer 35.000 zijn. Het is volkomen onwaarschijnlijk dat vorige week het aantal besmettelijke personen rond 1/6e was van het cijfer van 20 maart. Het lijkt mij eerder in de buurt van 1/25e gelegen te hebben,

Toch werd dat cijfer van 50.000 besmettelijke personen in de persconferentie door Hugo de Jonge gebruikt.

Besef dat als het RIVM het aantal besmettelijke personen op 50.000 schatte en een week later op 35.000 dat er dan sprake moet zijn van een reproductiefactor van kleiner dan 1.

 

Get your act together

Dat het RIVM de reproductiefactor gebruikt om wat beter te analyseren hoe een en ander zich in Nederland in het recente verleden heeft voltrokken lijkt me een goede keuze. Maar dat men deze onnauwkeurige reproductiefactor van 18 dagen geleden presenteert en zelfs in de toelichting naar de media ook gebruikt (zie Aura Timen bij het NOS-journaal) is zowel van het RIVM als van de media die dat aan het publiek doorgeven een vorm van misleiding in de richting van het publiek.

Het doet je hart vasthouden over de kwaliteit van de informatie per regio in de toekomst op het dashboard waar de veiligheidsregio’s blijkbaar hun beleid op gaan baseren.

Zoals gezegd “Good Data Matters”. En zoals de Amerikanen zeggen “Get you act together”. Zorg dat de cijfers accuraat zijn en actueel. En presenteer alleen relevante cijfers.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier .

 

P.S. Ernst Kuipers bij Jinek had ook kritiek op de ziekenhuiscijfers van het RIVM en de GGD. Die liepen een stuk achter op de cijfers die hij zelf verzamelde via LCPS.

52 antwoorden
 1. HansV
  HansV zegt:

  Ja, die 50.000 en nu 35.000 is een grote overschatting. Het is een factor 10 x som van aantal positivo’s gedurende zeven dagen. Dus maar 10% van de mensen die potentieel positief zijn laten zich testen. RIVM: waar is de onderbouwing van die waarde? Of is het impliciet een erkenning dat mensen zonder klachten – die bij de test dus volgens de GGD absoluut niet welkom zijn – ook besmet kunnen zijn? De asymptomatische of presymptomatische gevallen.

  Tevens vraag ik mij af waarom staat in de rapportage geen enkele “disclaimer” dat geen rekening wordt gehouden met de valse positieven en negatieven? Gezien dat hertesten bij een aantal positivo’s (waarvan de uitkomst van sommigen die bekend zijn, zoals sporters, in de media verschijnen) vaak negatief zijn, zal het aandeel valse positieven groot zijn. Stel dat dit de helft is, dan wordt die factor 10 zoals hierboven genoemd zelfs 20. Of die 50- en 35.000 moeten in ieder geval gedeeld door twee.

  Het RIVM werkt bewust mee aan het bang maken en houden van de bevolking.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
  • JanV
   JanV zegt:

   Mijn inschatting is dat het RIVM vooral niet weer opnieuw het probleem wil onderschatten en volledig uit de hand laten lopen zoals eerder dit jaar is gebeurd. Verder is zulke data inherent complex om te doorgronden en te presenteren. Aangezien overheden, de pers in brede zin, en zelfs de rechters zich wel achter deze zogenaamd objectieve data-stroom verbergen is dit een hoogst revelant thema.
   Alle respect voor MdH’s onvermoeibare pogingen om dit verder te verduidelijken.

   Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Eerst hadden we de R waarde op basis van ziekenhuis opnames. Toen de R omlaag ging en dus uiteindelijk te weinig patiënten, zijn we de laboratorium uitslagen gaan gebruiken. We meten nu dus laboratorium kwaliteit en die zal vast wel constant zijn, dus een R-lab die schommelt rondom de 1. Uiteraard vooropgesteld dat het aantal testen ongeveer gelijk blijft!

   Beantwoorden
  • Jeroen
   Jeroen zegt:

   Ik zag op het coronadashboard dat die 50.000 van vorige week verdwenen zijn. In de historische data staat nu een aantal rond de 35.000. Kennelijk is de manier van schatten stilletjes aangepast. Weet iemand wanneer dat gebeurd is en wat er veranderd is?

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    Ja, dat is dinsdag gebeurd. De week ervoor was het 53.000. Net zo gebaseerd op een natte vinger als deze week. Wel een stuk lager. (Maar de reproductiefactor staat op het dashboard nog wel op 1,01. Dat is die van 7 augustus. Echt perfecte data om je beleid op te baseren. Als dit het dashboard voor een vliegtuig was, dan was die al lang neergestort.

    Beantwoorden
    • Jeroen
     Jeroen zegt:

     Dank voor je antwoord. Ik bedoelde eigenlijk iets anders. De waarden zijn met terugwerkende kracht aangepast. Die 53.000 van vorige week is nergens meer terug te vinden. Het maximum is nu 35.000. Ik vraag me dan af of de methode veranderd is of dat achteraf bleek dat de data niet klopte. Je zou verwachten dat daar iets over gecommuniceerd zou worden. RIVM vindt dat kennelijk niet nodig. Of ik heb het gemist. Dat kan ook.

     Beantwoorden
 2. Marinus
  Marinus zegt:

  In het journaal interview met Aura Timen noemde ze positief geteste personen ‘patienten’. Bizar en een bewuste woordkeuze om het probleem groot te houden. RIVM verliest zo elke geloofwaardigheid.

  Beantwoorden
 3. ANJ Pieters
  ANJ Pieters zegt:

  Beste Maurice,

  Je hebt het vast al gelezen, maar vond dit een aardig genuanceerd artikel;

  https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223

  Key messages
  Current rules on safe physical distancing are based on outdated science

  Distribution of viral particles is affected by numerous factors, including air flow

  Evidence suggests SARS-CoV-2 may travel more than 2 m through activities such as coughing and shouting

  Rules on distancing should reflect the multiple factors that affect risk, including ventilation, occupancy, and exposure time

  Groet,
  Bram

  Beantwoorden
  • henry van engelen
   henry van engelen zegt:

   Ik ben niet bijster geintresseerd in ellenlange discussies over de maatregelen die regeringen dicteren om hun burgers te beschermen. Het gaat ook niets opleveren kan ik je zeggen. Wat er verzwegen wordt door iedereen is de oorzaak dat dit virus is ontsnapt in China tijdens experimenten in het kader van Bio Warfare. Laten wij het daar eens over hebben mensen. Op hoeveel plaatsen wordt er druk geexperimenteerd met allerlei levensbedreigende virussen in de hele wereld. Hoe lang is dit al gaande en hoe kan het zijn dat de media er ook het zwijgen toe doen ? Op mijn facebook vind je de informatie die er toe doet op naam van Henry van Engelen, die een boek van 1100 pagina´s heeft volgeschreven over de mistige politiek van de VS en zijn bondgenoten.

   Beantwoorden
 4. Jaap
  Jaap zegt:

  Ik heb in deze verzameling van blogs al een paar keer eerder gemeld dat we de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid echt moeten leggen bij de minister van VWS. Mark Rutte weet dat ook en begint daar langzamerhand ‘handig’ (maar mijns inziens ‘sneaky’) mee te spelen. Hugo de Jonge is tot op ongeveer anderhalve maand geleden redelijk ‘performatief’ geweest. Dat heeft echter niets met zijn kennis (die heeft echt voor zo’n positie een amper toereikende opleiding) en onderscheidend vermogen te maken, maar vooral met zijn karakter en ambities (mijns inziens). Als hij wat meer zou proberen te begrijpen wat er met name buiten het RIVM wordt bediscussieerd, dan zou hij beter kunnen ‘sturen’ en ‘besturen’.

  Lichtpuntjes zijn er ook: ik vond Ernst Kuipers gisteren bij ‘Jinek’ uiteindelijk zeer constructief. Ik heb tevens aanwijzingen (via mijn echtgenoot: een special-care-verpleegkundige in een academisch ziekenhuis, maar ook via een e-mailwisseling met een relevante vereniging) dat Diederik Gommers ook steeds vaker grote vraagtekens zet bij het overheidsbeleid.

  Daar staat media-technisch gezien een rare situatie tegenover. Ab Oosterhuis werd gisteren bij ‘Op1’ als een soort heilige neergezet (ik vond het stuitend). Die viroloog laadt de verdenking op zich vooral geïnteresseerd te zijn in vaccin-ontwikkeling en lijkt er alles aan te doen om de mantra ‘vaccin-vaccin-vaccin’ in ons hoofd te duwen.

  Ik zou graag met ‘hoop’ willen eindigen. In het discours zie je gunstige verschuivingen. Nog niet ruim voldoende, maar ik zie steeds minder experts die met hun hakken in het zand blijven staan. Kortom: er is voortschrijdend inzicht. En – Maurice – ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij daar een relevante rol in speelt.

  Beantwoorden
 5. RK
  RK zegt:

  Ik lees al een hele tijd je verhalen. Ben altijd zeer onder de indruk, maar het lijkt niet te gaan over logica, data en feiten. Meer over framing en negeren van gezond verstand. Waarom? Dat is de juiste vraag wat mij betreft.

  Beantwoorden
 6. Jaap
  Jaap zegt:

  Ik heb zojuist (ongeveer een half uur geleden) al een reactie gegeven op dit item, maar ik raad filosofisch geïnteresseerden aan zich een beetje te verdiepen in Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ik vermoed dat Mark Rutte alles van hem gelezen heeft (en anders wel via Jort Kelder goed is geïnformeerd) en dat Hugo de Jonge een keer op WikiPedia heeft gekeken …

  Beantwoorden
 7. arnhems meisje
  arnhems meisje zegt:

  Hier het Corona nieuws van vandaag, zoals dat staat op http://www.lcps.nu ,
  de website van het landelijk Coordinatiecentrum Patientenspreiding
  Actueel
  Woensdag 26 augustus 2020
  38 COVID-patiënten op IC
  Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 38. Dat is evenveel als gisteren. Er liggen daarnaast 622 non-COVID-patiënten op de IC, 21 meer dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 660, 21 meer dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 120, evenveel als gisteren.

  Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID patiënten is in de afgelopen week met 10% gedaald. Tezamen met de daling van het aantal nieuwe besmettingen is dat gunstig. Het onderschrijft het huidige beleid. De blijvende aanwezigheid van het virus en de te verwachten variatie van het aantal besmettingen en opnames zullen in de komende periode vragen om na te denken over tijd- en locatiegebonden maatregelen.’

  Beantwoorden
 8. Nems
  Nems zegt:

  De Ro waarde wordt door het RIVM steeds hoger bijgesteld als ze deze later rapporteert !

  Zie hieronder de samenvatting van de globale week data meet tijdstippen:
  1108:Date 2020-07-05 Rt_low 1.04 Rt_avg 1.31 Rt_up 1.61 population testpos 140
  1808:Date 2020-07-05 Rt_low 1.03 Rt_avg 1.31 Rt_up 1.6 population testpos 140
  2508:Date 2020-07-05 Rt_low 1.15 Rt_avg 1.44 Rt_up 1.75 population testpos 140

  1108:Date 2020-07-10 Rt_low 1.09 Rt_avg 1.3 Rt_up 1.52 population testpos 145
  1808:Date 2020-07-10 Rt_low 1.1 Rt_avg 1.31 Rt_up 1.52 population testpos 145
  2508:Date 2020-07-10 Rt_low 1.2 Rt_avg 1.42 Rt_up 1.65 population testpos 145

  1108:Date 2020-07-15 Rt_low 0.98 Rt_avg 1.12 Rt_up 1.27 population testpos 150
  1808:Date 2020-07-15 Rt_low 0.95 Rt_avg 1.09 Rt_up 1.23 population testpos 150
  2508:Date 2020-07-15 Rt_low 1.04 Rt_avg 1.19 Rt_up 1.34 population testpos 150

  1108:Date 2020-07-17 Rt_low 1.05 Rt_avg 1.2 Rt_up 1.36 population testpos 152
  1808:Date 2020-07-17 Rt_low 1.03 Rt_avg 1.18 Rt_up 1.33 population testpos 152
  2508:Date 2020-07-17 Rt_low 1.12 Rt_avg 1.28 Rt_up 1.44 population testpos 152

  1108:Date 2020-07-24 Rt_low 1.17 Rt_avg 1.3 Rt_up 1.44 population testpos 159
  1808:Date 2020-07-24 Rt_low 1.11 Rt_avg 1.24 Rt_up 1.37 population testpos 159
  2508:Date 2020-07-24 Rt_low 1.24 Rt_avg 1.38 Rt_up 1.52 population testpos 159

  1108:Date 2020-07-31 Rt_low 1 Rt_up 1.24 population testpos 166
  1808:Date 2020-07-31 Rt_low 1.1 Rt_avg 1.19 Rt_up 1.29 population testpos 166
  2508:Date 2020-07-31 Rt_low 1.13 Rt_avg 1.23 Rt_up 1.33 population testpos 166

  Hoe mooi zou het zijn als we straks ook een nieuw model krijgen waarbij de foutmarge van de RT-PCR testen ook ook in deze resultaten worden meegenomen.

  Good data matters aka. de ratjatoe factor met dank aan de Hond.

  Nems

  Beantwoorden
 9. Martin Mermans
  Martin Mermans zegt:

  Wellicht probeert men het getal van het aantal besmettelijke mensen hoog te houden om boven de definitie van (griep)epidemie te blijven. Nivel hanteert als epidemie definitie dat meer dan 60 op 100.000 mensen met (griep) klachten bij de huisarts komen (0.06%). Stel dat nu maar 11.000 mensen besmettelijk zouden zijn: 11.000/17.000.000 = 0.065% en dan zouden we volgens de Nivel definitie bijna geen epidemie meer hebben…

  Beantwoorden
 10. Robert
  Robert zegt:

  Maurice,
  Je hebt gelijk dat je van de GGD/RIVM de juiste data verlangt om een korrekte R0 te kunnen berekenen maar uiteindelijk blijft het maar een theoretisch getalletje in je achteruitkijkspiegel, terwijl we in een tijd leven dat de scholen weer opengaan en de R0 binnen enkele dagen volledig kan ontploffen.

  Om dat te voorkomen zou er maximaal ingezet moeten worden op “better safe then sorry” en iedereen weet welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de R0 enigszins in de hand te houden (ventilatie en mondmaskers) maar we hebben te maken met een brandweer commandant (vDissel) die de helft van z’n korps met vakantie stuurt terwijl de stad in vuur en vlam staat, omdat niet onomstotelijk bewezen is dat hij z’n hele korps nodig heeft om de brand te blussen.

  Beantwoorden
 11. Leon
  Leon zegt:

  In alle discussies mis ik het belang van de nauwkeurigheid van de uitslag van de PCR testen. En dat is mijn inziens cruciaal voor wat je vervolgens met deze data doet. Rekenkundig kun je het volgende bepalen als 0.2% (volgens “Dashboard Coronavirus”) van de bevolking besmet is:

  Nauwkeurigheid PCR test = 99% –> 17% van positieve tests daadwerkelijk besmet
  Nauwkeurigheid PCR test = 98% –> 9% van positieve tests daadwerkelijk besmet
  Nauwkeurigheid PCR test = 95% –> 4% van positieve tests daadwerkelijk besmet

  Als je niet weet wat de nauwkeurigheid uberhaupt is, wat is dan nog het nut van testen? En van bron- en contactonderzoek bij een positieve uitslag?

  (bovenstaande nog afgezien de discussie of je met een PCR test kunt aantonen dat een actief (levend) virus wordt aangetroffen en of dat virus dan COVID-19 betreft)

  Beantwoorden
  • hein vrins
   hein vrins zegt:

   Ik denk idd dat de nauwkeurigheid van de pcr test en het feit dat zelfs Gommers erkent dat een positieve test niets zegt over de besmettelijkheid. (Zie ook https://youtu.be/ktFDN5cBFgw) cruciaal zijn. Ik ben benieuwd wat de inschatting van Maurice is van wat de “false positives” En de mate van besmettelijkheid (van de “echte” positives) is op alle gepubliceerde cijfers. Maurice, top dat je dit doet

   Beantwoorden
 12. JanD
  JanD zegt:

  Beste Maurice, Weer veel dank voor je werk!! Jij, en dr. Pierre Capel geven mij althans rationele betogen om onder andere mezelf niet te laten meeslepen door de overal rondgestrooide angst, maar ook gewoon te blijven nadenken. Ook mij valt dagelijks op hoe, zelfs meerdere keren per dag de cijfers van zowel het RIVM als die van de GGD’s verschillen. Ik woon zelf in Drenthe, maar van de GGD hier mag ik , zogenaamd om privacy-reden, niet weten in welk dorp van de gemeente waar ik woon “een geval” is geconstateerd. De gemeente, Westerveld, is 229 vierkante km groot, heeft 20 dorpen, gemeenschappen en nog geen 20.000 inwoners. Omdat ik tot de risicogroep behoor ga ik liever niet naar een dorp waar recent een besmetting is geconstateerd, maar ik mag dus niet weten welk dorp ik beter even kan mijden. Bovendien geeft het RIVM aan dat er in de gemeente de afgelopen week geen besmettingen zijn geweest, en de GGD meldt dat er één besmetting is geweest, en het Dagblad van het Noorden heeft wéér andere cijfers….
  Bovendien zijn er meer dan 20 besmettingen geweest in het AZC Delfzijl, en bewoners van een AZC zijn inwoners van de gemeente. De besmette mensen en hun gezin zijn overgeplaatst naar een ander centrum maar de besmettingen tellen klaarblijkelijk niet mee in de cijfers van het RIVM en de GGD….
  Dat zijn maar twee weinig getroffen provincies, en zelfs daar lukt het al niet normaal te registreren.
  Als ik jouw hele betoog volg, en de belabberde praktijk in maar twee provincies volg word ik daar, zeker gezien alle maatregelen en het haast dagelijks dreigen met strengere maatregelen en mondkapjes niet erg vrolijk van. Zeg maar ronduit treurig.

  Beantwoorden
 13. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Conclusie, accurate cijfers verzamelen is in de huidige structuur verre van simpel. Misschien dat de rioolcijfers in de toekomst meer houvast gaan bieden.

  In een nieuwsitem over Spanje sprak een vertwijfelde Spaanse haar wanhoop uit over de toenemende besmettingen: hoe is dat nou mogelijk, we dragen toch allemaal mondkapjes?

  In Nederland zijn we gelukkig wat nuchterder: een beetje afstand houden en krijgen dat verdomde virus er echt wel onder!

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Die afstand moet je vooral overdrachtelijk zien. Eerst proberen te snappen wat de getallen betekenen voor de trends en dan pas naar buiten treden met een verklaring.

   Voorbeeld waarbij dat dus niet was gebeurd was de constatering van het NOS-journaal gisteren dat er afgelopen week 80 nieuwe ziekenhuisopnames zijn geweest, veel meer dan de week daarvoor (nee hoor het waren er maar 24) en de conclusie van mevr. Timen dat thans de R in buurt van de één staat (nee dat was twee/drie weken geleden).

   En inderdaad, de heer Kuipers had gelukkig die getallen wel goed op zich laten inwerken, zoals iemand anders had opgemerkt.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   Al geruime tijd gaat het juist in gebieden waar men maar blijft vasthouden aan het verplicht dragen van die vermaledijde spuuglapjes – juist ook in de buitenlucht – behoorlijk *slecht*.
   Is dat niet voldoende bewijs dat die mondkapjes dus juist niét werken maar veeleer contraproductief zijn?

   Beantwoorden
 14. René B
  René B zegt:

  Een waarheid waar het RIVM niet omheen kan: Garbage in, more garbage out.
  Ze weten waarschijnlijk wel welke GGD of GGD’s achterstanden hebben, waarom dan niet op basis van de “betrouwbare” GGD’s cijfermateriaal presenteren?
  Tenzij natuurlijk het zo is dat het RIVM er de angst goed in wil houden en daar lijkt het nu toch wel heel erg op.
  Helemaal eens ook met Hans V.
  En blijven blindvaren op “adviezen van deskundigen” ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen beste Minister President!

  Beantwoorden
 15. JaccoU
  JaccoU zegt:

  Niet alleen de cijfers kloppen niet, maar ook het gevoerde beleid rammelt aan alle kanten. Daarnaast weigeren deze mensen te kijken naar andere inzichten, zoals aerosols of hoe men het in het buitenland aanpakt.

  Straks hebben we vast een duur vaccin wat mogelijk helpt tegen de eerste virus variant, want inmiddels zal het virus al sterk gemuteerd zijn. Je hoort ook weinig over ons natuurlijke immuunsysteem. We hebben straks een dure app die nog geen handvol besmettingen tegen zal houden. Soms vraag ik me af waar het ouderwetse boerenverstand van de Nederlanders is gebleven.

  Momenteel wordt de totale economie onnodig beschadigd, terwijl we inmiddels weten dat het aantal sterfgevallen aan Corona net zo laag ligt als bij een milde griep. Ik zou graag eens een berekening zien van het aantal doden als we met gezond verstand het virus over ons laten gaan, versus het aantal indirecte doden ten gevolgen van de huidige maatregelen.

  Beantwoorden
 16. arnhems meisje
  arnhems meisje zegt:

  Waar gaat de RIVM eigenlijk over in deze Corona tijd?
  Eigenlijk over ALLES.
  Tja, helaas daar is een wet voor.
  De oorspronkelijke RIVM wet geldt vanaf 1996.
  Volgens de Wet op het RIVM valt zij o n d e r de Minister van Volksgezondheid.
  In die wet staat onder meer :
  “Het RIVM voert opdrachten uit voor de ministeries van VWS, IenM, en EZ, voor inspecties. en verschillende internationale organisaties, zoals de Europese Unie, WHO en de Verenigde Naties.”
  Daarin staat ook al een clausule over Geheimhoudingsplicht.
  In de paniek van de Pandemie heeft het RIVM heeft per 19 maart 2020 uitgebreidere bevoegdheden gekregen van de Staten Generaal.
  Toen kwam er ineens een Aanvulling die er in no-time doorheen werd gejast:
  AANVULLING op die WET op het RIVM van 19 maart 2020.
  In die nieuwe wettekst wordt de Minister van Volksgezondheid rigoureus de mond gesnoerd: zijn eigen inbreng -laat staan opdrachten geven om bepaalde onderzoeken te doen- wordt daarmee niet toegestaan!
  Zie http://www.narcis.nl/organisation/RecordID/ORG1236213/Language/nl
  “Ministers kunnen geen aanwijzingen geven over de wijze waarop onderzoek wordt uitgevoerd of gerapporteerd!”
  Dit verklaart veel van de bevreemdende (en niet wetenschappelijk bewezen) RIVM mededelingen over mondkapjes, de anderhalve meter, ventilatie en aerosolen met alsmaar de achterlopende feiten en incorrecte datacijfers.
  De regering wordt op de hoogte gesteld, maar aan de bevolking wordt niets inhoudelijks verteld.
  Inspraak is een groot goed in Nederland, maar zonder openheid is alles
  “going down the drain” en om met Maurice te spreken: Get your act together!
  Over drains gesproken; net als bij de Aerosolendiscussie neemt de RIVM ook hier vandaag weer een afwijkend standpunt in over onderzoek naar Virusdeeltjes in het afvalwater: “dat er virusdeeltjes zijn gevonden zegt helemaal niks” is nog helemaal niet bewezen, was hun reactie.
  Dat is een prima initiatief van de afvalwaterzuiveringsbedrijven, dus daar had je het al: die hadden dat niet eerst aan de RIVM gevraagd.
  Dit betuttelbeleid past totaal niet in onze open samenleving met onze eigen verantwoordelijkheid en waar blijft onze vrijheid als we voor alles eerst toestemming moeten vragen aan het RIVM?!
  Maar dan moet je als bevolking wel weten waarover het gaat.
  Helaas zitten er in de RIVM geen crisismanagers.
  Onze Regering loopt aan de leiband van het RIVM en die lopen weer in het gareel van de WereldGezondheidsOrganisatie: sterker nog ook de RIVM is wettelijk met handen en voeten gebonden aan het WHO Pandemie Protocol.
  In die tekst van de Wet op de RIVM wet staat dat ze opdrachten uitvoeren o.a. van de WHO!
  Dat is precies de verklaring voor hun autoritaire en tegendraadse gedrag!
  Ze volgen de verplichte voorschriften van de WHO!
  http://www.who.int : “Statement on the second meeting of the International Health Regulations Emergency commitee regarding the outbreak of the novel coronavirus ( 2019-nCoV)” 30 jan. 2020
  Er staat onder meer: Contries are reminded of their Confidentiality!
  Landen die daarvan afwijken worden op het matje geroepen.
  In een latere verklaring WHO international over de Emergency Committee wordt daarin ergens vermeld, -maar dat heeft de RIVM over het hoofd gezien: “dat die regels vnl. gelden voor die landen met een “weak health infrastuctures” en dat is Nederland bepaald niet!
  Dit staat in de volgende tekst op http://www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32192278/ een Abstract over de WHO International Health Regulations Emergency Committee for the COVID-19 outbreak dd 9 maart 2020.
  “Based on the recommendations of EC (Emergency Commitee) WHO declared the COVID-19 outbreak a PHEIC ( Public Health Emergency of International Concern). One of the purposes of the declaration of PHEIC was to alarm countries with
  weak public health infrastructures to prepare promptly for emerging infectious diseases (EID) and provide WHO with a framework for proactively supporting those countries.”
  Lees ook het WHO PANDEMIC PROTOCOL er op na, inclusief termen als “route en dashboard.” Als je het al kunt terugvinden: het aantal publicaties van de WereldGezondheidsOrganistatie en alle artikelen over Corona online is inmiddels duizelingwekkend.
  De RIVM staat dus niet boven de wet, maar dus wel onder de WHO.
  Zo zijn alle personen die die Wet op de RIVM uitvoeren Verplicht tot Geheimhouding.
  We vernemen niets over de besluitvorming en de discussies van de RIVM en de OMT met de regering: de notulen daarvan blijven geheim achter gesloten deuren.
  Is die Aanvulling op de Wet van 19 maart 2020 dan niet rechtstreeks in strijd met de WET Openbaarheid van Bestuur?!
  Alleen heeft onze regering in deze Coronacrisis de regie feitelijk uit handen gegeven en heeft niets in te brengen; zoals Min.-Pres. Rutte steeds zegt:
  wij volgen het advies van het OMT en de RIVM:
  Maar die moeten weer de orders volgen van de WHO.
  In het RIVM en OMT zitten geen crisismanagers!
  Voetstoots en Klakkeloos volgen ze een wereldwijd Pandemie Master Plan en het Parlement kan praten als Brugman, maar ze worden er niets wijzer van, net zoals wij allemaal.
  De Nederlandse bevolking snapt niets meer van dit “Beleid”
  Voor wie alles wil nalezen http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0008289/2020-03-19/#Hoofdstuk3

  Beantwoorden
 17. Simon
  Simon zegt:

  Omdat ik geen dataexpert ben reageer ik er nogal intuitief op: ik vond de overstap van ziekenhuisopnamen naar besmettingen om de R0 te bepalen nogal apart. Is dat in andere landen ook gebeurd? Ik kijk vooral naar het verloop van percentage besmettingen (bij allecijfers wekelijks bijgewerkt) en vraag mij af of je daar ook “de” Ro mee kan berekenen door bijvoorbeeld het huidige percentage te delen door dat van een week geleden?
  https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/#Corona_tests

  Beantwoorden
 18. arnhems meisje
  arnhems meisje zegt:

  Tekst bij AANVULLING op de Wet op de RiVM

  Wet op het RIVM Geldend van 19-03-2020 t/m heden

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0008289/2020-03-19/#Hoofdstuk1_Artikel1

  Het RIVM is hét expertise- en regiecentrum van de overheid dat kennis vernieuwt, verzamelt, genereert, integreert en toepasbaar maakt voor het publieke domein. Het draagt daarmee duurzaam bij aan de bevordering van de gezondheid van de bevolking en het leefmilieu en de bescherming tegen risico’s op gezondheidsschade en aantasting van het leefmilieu. Het RIVM zorgt ervoor dat bruikbare en onafhankelijke kennis beschikbaar komt voor de rijksoverheid en de lagere overheden, om beleid mee te formuleren en maatregelen te nemen. Daarnaast heeft het RIVM landelijke regietaken en uitvoeringstaken op het gebied van volksgezondheid en milieu.
  Gedetailleerder kunnen de taken van het RIVM als volgt worden gekarakteriseerd:
  – Beleidsondersteuning .
  – Nationale coördinatie .
  – Preventie- en interventieprogramma’s .
  – Informatie aan professionals en burgers .
  – Kennisontwikkeling en onderzoek .
  – Ondersteuning aan inspecties .
  – Calamiteitenfuncties .

  Het RIVM voert opdrachten uit voor de ministeries van VWS, IenM, en EZ, voor inspecties. en verschillende internationale organisaties, zoals de Europese Unie, WHO en de Verenigde Naties.

  Volgens de Wet op het RIVM is het instituut wetenschappelijk onafhankelijk.

  Ministers kunnen geen aanwijzingen geven over de wijze waarop onderzoek wordt uitgevoerd of gerapporteerd.

  Beantwoorden
 19. Louis
  Louis zegt:

  Natuurlijk willen we de cijfers zo accuraat mogelijk.

  Realiseer je echter dat de informatie van veel bronnen moet samenkomen en er een bepaalde doorlooptijd nodig is van ‘klachten krijgen’ tot ‘opgenomen zijn in de cijfers’. En mensenwerk.

  Als je dit als gegeven accepteert, en dus een foutmarge accepteert, is de vervolgvraag of deze foutenmarge van invloed zou kunnen zijn op de conclusies die we denken te moeten trekken uit de data.

  Beantwoorden
 20. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Gezocht bij Google, ook site van RIVM, maar niet veel wijzer geworden met deze vraag: Wat is een besmetting precies?
  Ik bedoel niet een test uitslag o.d. maar wat is de definitie van besmetting?
  – Virus op je hand, ben je dan besmet?
  – Virus in je neus, ben je dan besmet?
  – Zeer zwak virus RNA in je oog, ben je dan besmet?
  – Ik ben al immuun, er is virus in mijn longen aangetroffen (toevallig ingeademd), ben ik dan besmet?
  – Moet het leiden tot een tegenreactie, is het dan pas besmet?
  – Zijn onze interpretaties van besmetting vergelijkbaar met die van bijv. Spanje?

  Ik zou verwachten dat er een (wereldwijde) consensus over zou zijn maar ik kan het niet vinden…

  Beantwoorden
 21. Tom2
  Tom2 zegt:

  Nog een ander groot probleem van het interpreteren van de (regelmatig brakke) data is het in context plaatsen van de getallen. Daarin falen zowel RIVM als de media. De getallen voor de context zijn er wel, maar worden niet gepresenteerd.

  Losse cijfers over doden of IC-opnames (toen we die nog hadden) klinken meteen dramatisch. Maar een vergelijk met de cijfers van luchtweginfectieziekten (waarvan influenza doorgaans de hoofdmoot is) van eerdere jaren krijgen we dus niet te zien. En dan blijkt dit jaar ruim binnen de normale variaties te liggen van “griepgolven”. Hoezo is er een crisis? Een beleidscrisis, dat wel ja.

  Beantwoorden
 22. Lilian
  Lilian zegt:

  Wanneer De Jong aangeeft dat 50% van de sterfgevallen in de verzorgingshuizen was, onderzoeken ondersteunen dat ook in Europa (40-60%), dan is van die ruim 6000 overleden de helft niet uit het bejaardentehuis. Dan waren er 40 gevallen onder de 50 jaar (met onderliggende klachten). In dat perspectief zijn er relatief weinig doden sinds maart.

  Hier nog een link over de reproductie factor

  https://www.nature.com/articles/d41586-020-02009-w

  Beantwoorden
 23. Wouter De Heij
  Wouter De Heij zegt:

  Over cijfers gesproken. Ernst Kuipers was bij Jinek dinsdag helder. Cijfers over slagers haal je niet bij de bakker. RIVM behoort ziekenhuis cijfers bij de ziekenhuizen te haken, en niet bij de GGD’s. Kuipers geeft daarmee duidelijk kritiek op RIVM: waarom gaat het rivm zo rommelig met data om?

  Beantwoorden
 24. Edwin
  Edwin zegt:

  Beste Maurice,
  – heeft u toegang tot de brondata om zo uw voorgestelde methodologie toe te passen en uw perspectief op het verloop van besmetting etc te delen?
  – Heeft u templates die de GGD/RIVM zou kunnen gebruiken om ‘garbage in, garbage out’ te voorkomen?
  – Welke kritische kanttekeningen kunt u zetten bij de voorgestelde methodologie?

  M.i. zou bovenstaande meer aandacht moeten verdienen, omdat daar ook de sturing op gebaseerd is.

  Beantwoorden
 25. Marjan
  Marjan zegt:

  Goedemorgen Maurice
  Ook ik lees vaak je blogs en dank voor alle uitleg maar wat ik niet snap is waarom ze inderdaad hun cijfers niet op orde hebben. Nu speur ik ook vaak het internet af en kwam bij de WHO richtlijnen tegen over verzending van de monsters/testen naar een zogenaamd WHO-referentielaboratoria. In ons land is dat schijnbaar het Erasmus en ook het RIVM.
  Zoals ik het nu kan bekijken gaat het testbeleid als volgt:
  -GGD neemt test af en stuurt dit naar naar een laboratoria die de test doet
  -Laboratorium stuurt de test vervolgens naar het Erasmus/RIVM, want deze voert nogmaals een test uit om vals positieven te voorkomen.
  -GGD krijgt uitslag en informeert de persoon of hij positief is of negatief
  Nu weet ik niet of de GGD bij de 1e test al uitslag verstrekt of dat deze moet wachten op het Erasmus/RIVM (zelf verwacht ik het laatste)
  Dus als je dan gaat rekenen met besmettingen zouden ze die juist toch op orde moeten hebben? Of zie ik dit verkeerd. Ik weet niet of ik het allemaal goed heb maar wou het toch even delen. Hieronder de links waar ik de info vandaan heb.

  https://www.who.int/publications/i/item/guidance-for-laboratories-shipping-specimens-to-who-reference-laboratories-that-provide-confirmatory-testing-for-covid-19-virus

  In onderstaand artikel wordt uitgelegd hoe de test werkt.
  https://www.deingenieur.nl/artikel/zo-werkt-de-coronatest-in-het-laboratorium

  Beantwoorden
 26. Bob Braak
  Bob Braak zegt:

  Wanneer stopt nou toch die bangmakerij op basis van verkeerde en/of verouderde data en door de media verdraaide of verkeerd geïnterpreteerde. Ik begrijp je boosheid en frustratie volledig Maurice. Maar het is vooralsnog vechten tegen de bierkaai.
  Vandaag staan er in de liveblogs ook meldingen over de toename van het aantal besmettingen in Indonesië en India (respectievelijk 2719 en 75760). Dat wordt gebracht als recordstijgingen zonder dat het gerelateerd wordt aan inwoneraantallen en testhoeveelheden. Pure sensatie en bangmakerij….

  Helaas wordt er door de media nig steeds vooral aandacht gegeven aan het tegengeluid vanuit zweverige clubjes als viruswaarheid waar ook complotdenkers, de anti 5G lobby en anti vaccinatie lobby zich bijgevoegd lijken te hebben. Wanneer staat er eens een serieuze protestgroep op bestaande uit wetenschappers, medici en onderzoekers?

  Beantwoorden
 27. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Bij goede data hoort ook goede definities. Ik vraag me af, wat is een besmetting precies? Ik kan het niet vinden, ook niet bij het RIVM. Is het RNA van het virus op je hand? In je neus? Als je immuun bent en je ademt virus in je longen, ben je dan besmet? Moet je een lijfelijke reactie vertonen (dan wel ziek, dan wel anti-stoffen)? Is er een soort wereldstandaard zodat de ene besmetting vergeleken kan worden met de andere?
  (Mogelijk is dit de 2e reactie, de 1e komt/kwam niet door…)

  Beantwoorden
 28. Tine04
  Tine04 zegt:

  Maurice, je schrijft:
  “Besef dat als het RIVM het aantal besmettelijke personen op 50.000 schatte en een week later op 35.000 dat er dan sprake moet zijn van een reproductiefactor van kleiner dan 1.”
  Dus dan verwacht je een R<1. maar helaas, de R staat op 1,01. Hoe kan dat nou?? Dan kijken we nogmaals op het coronadashboard naar de rubriek "Geschat aantal besmettelijke mensen in Nederland", klik op meer uitleg en data en kijk, de schatting van 50.000+ van voorgaande weken (tot 13 augustus) is helemaal uit de grafiek verdwenen. Er staat een vlakke horizontale lijn op 33.000 over de afgelopen weken. Zo word je dus belazerd, het is nog veel simpeler dan je denkt.

  Beantwoorden
 29. Veenhuizen., C
  Veenhuizen., C zegt:

  Werd er getest op besmetting na Aziatischegriep, Hongkonggriep of Mexicaansegriep?de curves lijken allen veel op deze griep en ebden ook weg maar bleven als seizoensgriep bestaan.
  Maw hoe lang moeten we met deze overdreven maatregelen doorgaan?

  Beantwoorden
 30. Wouter J
  Wouter J zegt:

  Rijkelijk laat (hoewel beter laat dan nooit zullen we maar denken), maar op maandag 24 augustus heeft een hele reeks BELGISCHE ARTSEN en andere gezondheidswerkers IN EEN (te lange) OPEN BRIEF (een samenvatting zou nmm handig geweest zijn) HET HUIDIGE BELEID in scherpe bewoordingen VEROORDEELD.

  Een kort citaat:

  “…Naast het feit dat er nog steeds geen evidentie is over het nut van mondmaskers in open lucht wordt dit massaal aangemoedigd. Het is aannemelijk dat dit kan bijdragen wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden, hoewel dit laatste ook een voorafname is zonder veel wetenschappelijke onderbouw.

  Ruim 8 maanden wordt onze maatschappij onderworpen aan strikte hygiënische regels. Vanuit de gezondheidszorg pogen we al jaren te sensibiliseren om af te stappen van overhygiënische maatregelen vermits onderzoek aantoont dat deze een nefaste invloed hebben op onze immuniteit (7,8,9,10,11). Fysiologisch hebben we nood aan contact met pathogenen om het adaptieve immuunsysteem actief te houden. Sinds enkele weken werd nu ook de mondmaskerplicht ingevoerd. We dreigen af te glijden naar mogelijks een grotere vatbaarheid voor allerlei pathogenen…”

  Beantwoorden
 31. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Hoe simpel zou het eigenlijk kunnen zijn door openheid en transparantie te hanteren door RIVM. Er zal een verband zijn tussen grootte van de ruimte, verblijfsduur en aantal besmettingen. Door de kengetallen van gevonden brandhaarden openbaar te maken, kun je dit in een vrij eenvoudig rekenmodel stoppen. Maurice, ik ben er van overtuigd dat jij hier wat mee zou kunnen. Maar ik ben bang dat het RIVM andere belangen heeft en deze kennis niet met ons wil delen.
  Ook internationaal is er een schat van informatie. Ik herinner me een voorbeeld van een bus (50m3?) geen ventilatie, rit van x uur en meeste passagiers besmet. Daaruit is een dosis te berekenen. Door alle casussen te combineren ontstaat er een beeld toch?

  Beantwoorden
 32. Jean
  Jean zegt:

  Beste Maurice, doe je zo je best dan luistert het RIVM en de Regering niet. Maar als je alles over elkaar heen leg zie je wat er aan de hand is. Robin de Ruiter zegt het mooi in zijn boek Coronacrisis) Dat als de een iets ergens maakt van hout, iets ronds, de ander in een ander bedrijf van hout iets vierkant en een ander in een ander bedrijf weer iets van hout maar dan recht. Ze weten van elkaar niet wat ze maken. Maar na een paar maanden staat er een geraamte van een huis. Allen de beleidsmakers weten van deze bouwtekening af. Wat ik hier mee wil zeggen dat er veel meer aan de hand is dan alleen maar het getal r0. Ga kijken op viruswaarheid e op café welschertz dan zie je wat ze aan het doen zijn. RIVM en de Regering willen helemaal niet dat het “virus”stopt. Ze willen mensen in angst houden voor het vaccin!! Je krijgt je ventilatieplan er echt niet door. En eerlijk gezegd doet dat me best wel pijn om je zo te zien worstelen. Maar ik denk dat je veel meer met Willem Engel en weltschmerz moet gaan samen werken en mee moet doen aan demonstraties. Zelf denk ik dat als het vaccin er is we dan nog lang niet klaar is. Dan begint het pas!!!

  Beantwoorden
 33. Eddy
  Eddy zegt:

  Een beetje offtopic maar wel weer opmerkelijk.

  Hydroxychloroquineni is weer terug in beeld. Of eigenlijk, zou weer terug bij in beeld moeten komen.

  Helaas nog niet in de media maar in België is aangetoond dat het in lage ( of beter gezegd NORMALE) dosis wel werkt., 32% minder sterfgevallen.

  Het bijzondere is:
  1) dat de gebruikelijke dosis voor dit medicijn 200 tot 400mg per dag is. De WHO heeft onderzoek gedaan bij een dosis van gemiddeld bijna 1000mg per dag
  2) dat hartritmestoornissen een bijverschijnsel is, dat echter maar weinig voorkomt, maar in het WHO onderzoek vaker. Maar ja die gebruikte een overdosis.
  3) dat de vroege voorvechters van HCQ dit in normale dosis en in combinatie met zink toedienden. De WHO heeft deze combinatie nooit onderzocht.

  Voor mij weer een aanwijzing dat COVID niet opgelost mag worden zonder miljardenomzet bij…

  HCQ kost een paar cent per pil.

  Beantwoorden
 34. Eddy
  Eddy zegt:

  Ik plaatste juist ook een post betreffende dit onderzoek.

  Bizar dat de WHO onderzoek doet bij een overdosis HCQ en dan het medicijn afraadt vanwege bijwerkingen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *