Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Ziende blind om de schaamteloze bangmakerij

Onthullend GGD-rapport over Maassluis, waar is de logica? - 9230
Samenvatting van het artikel

De autoriteiten maken zich schuldig aan schaamteloze bangmakerij. Intussen blijft men ontkennen dat de belangrijkste besmettingen ontstaan via aerosolen waardoor verkeerde maatregelen leiden tot alle gevolgen van dien. Dit artikel bespreekt het belang van superspreading events en een voorbeeld van foutief onderzoek ingegeven door de 1,5-meter oogkleppen.

Lees volledig artikel: Ziende blind om de schaamteloze bangmakerij

Leestijd: 6 minuten

Ziende blind om de schaamteloze bangmakerij

In alle nieuwsprogramma’s dinsdagavond, bij Op1 en in alle kranten en nieuwswebsites, kon je de praktijkvoorbeelden zien, van wat ik zondag bedoelde met de timmerlieden van WHO/RIVM: “de besmettingen lopen via grotere druppels” – “we moeten 1,5 meter afstand houden” – “dat is verslapt, daarom is er een toename van besmettingen” – “we moeten ons beter aan die 1,5 meter houden”.

Dat ging gepaard met schaamteloze bangmakerij. Ja, er is een toename van het aantal geconstateerde besmettingen. Deels komt dat doordat we sinds de eerste week juni nu ruim 60% meer testen. Het overgrote deel van de 12.000 personen die zich per dag laat testen, denkt blijkbaar dat ze wellicht besmet zijn met Corona. Maar slechts ruim 1%, ik herhaal, ruim 1% blijkt dan positief te zijn.

Maar de enige reden waarom we bij de nieuwsuitzendingen Aura Timen zagen (Van Dissel is blijkbaar op vakantie) en tijdens Op1 onze groep van usual suspects, was om bang te maken. “Als u zich nu niet houdt aan die 1,5 meter kunnen we weer de toestanden krijgen zoals in maart, en moeten we toch weer harde maatregelen nemen”. Marion Koopmans zei letterlijk “Mensen, die zich niet meer aan de adviezen houden, pak ze bij de kladden”.

Paniek

Een goede kennis van mij die eind maart, werkelijk volledig in paniek was over het virus, was in de maanden daarna, mede doordat ik haar het reëele beeld gaf, een stuk rustiger geworden. Die belde me gisteravond weer met dezelfde paniek in haar stem op. En gezien de mails die ik gehad heb, was ze echt niet de enige die gisteren weer bang is geworden.

Maar daar hebben degenen die in de media verschijnen, zoals Timen, Koopmans, Kluytmans, Voss en De Gouw geen boodschap aan. Dat die paniek op vele vlakken (gezondheid, sociaal en economisch) meer schade berokkent dan de reëel dreiging voor personen om grote schade op te lopen door het virus, dat is blijkbaar niet relevant voor hen.

200 besmette personen bij 12.000 uitgevoerde tests per dag is echt nog geen ramp. En in de komende weken zal dat aantal nog toenemen. Enerzijds, omdat het aantal uitgevoerde tests verder zal stijgen en anderzijds, omdat er nog wat meer besmettingen ontstaan.

Dat laatste gebeurt vooral omdat onze timmerlieden nog steeds niet door hebben hoe de belangrijkste besmettingen ontstaan. En vervolgens ook niet komen met de juiste maatregelen/adviezen.

Nog steeds: het grote belang van de superspreading events.

In diverse blogs heb ik beschreven welke grote rol superspreading events spelen bij de verspreiding van het virus. In deze video zie je dat het beste.

Bij een superspreading event worden tegelijkertijd veel mensen besmet (dat kan variëren tussen 5 tot meer dan 1.000). Een deel ervan besmet (met name thuis) weer anderen. Maar omdat die -gelukkig- gemiddeld maar rond 0,5 personen besmetten, dooft het dan uit. Behalve als er weer iemand in een situatie beland waardoor er een nieuwe superspreading event ontstaat. Dan begint alles weer opnieuw. En dat is nu precies datgene wat in ons land tussen 25 februari en 16 maart vrijwel ongebreideld is gebeurd. Waarbij in korte tijd honderduizenden zijn besmet geraakt. Zeker in het zuiden van het land: superspreading event op superspreading event op superspreading event.

Door de weersomstandigheden kwamen veel mensen in besloten ruimtes en door de lage luchtvochtigheid bleven die druppels lang zweven en werden velen met name via de inademing van aerosols besmet.

Door het verbieden van bijeenkomsten en zorgen dat mensen vooral thuis bleven en afstand hielden, daalde het aantal nieuwe besmettingen rap.

De zomer helpt

Bij het afschalen van de maatregelen worden we nu in Nederland geholpen door de zomer. Veel ramen en deuren open en een hogere luchtvochtigheid. Maar doordat de timmerlieden nog steeds niet de essentie van het gevaar van de toename van de verspreiding willen onderkennen, zullen we in de komende tijd een geleidelijke stijging van het aantal besmettingen zien, met een grote versnelling in de loop van de herfst.

Goed wordt dat geïllustreerd door de uitspraken van GGD-baas De Gouw. Inmiddels zijn er ongeveer 100 clusters geïdentificeerd (besmettingen van 5 of meer mensen tegelijk). De GGD-Amsterdam meldt dat het feestjes waren, bruiloften en begrafenissen. In Goes was iets dergelijks ook aan de hand.  En ten aanzien van de uitbraak in een kroeg in Hillegom (met inmiddels 27 besmette personen) zegt De Gouw dan : “Hoe de besmetting in het café gegaan is, kunnen we nooit meer nagaan”.  Maar vervolgens debiteert deze oppertimmerman natuurlijk het standaard mantra, dat cafébezoekers anderhalve meter van elkaar moeten blijven houden. (De term timmerman komt uit dit blog gebaseerd op de uitspraak: “als het enige gereedschap dat je hebt een hamer is, dan zie je ieder probleem als een spijker”)

Doe goed onderzoek

In dit interview met de eigenaar van het café  in Hillegom staat iets bijzonders. Van de 50 bezoekers aan het café op 11 juli, zijn inmiddels bij 27 gasten besmettingen vastgesteld. Hij geeft aan dat men zich die avond goed aan de voorschriften heeft gehouden. En dan komt een cruciale zin: “Alle besmettingen waren na elf uur ‘s avonds, toen de deuren dicht moetsen vanwege het geluid’’.

Goh, mijnheer de Gouw, misschien zou u het toch wel kunnen nagaan hoe die besmettingen daar zijn ontstaan. Als u ten minste, met uw collega’s, uw “1,5 meter oogkleppen” zou willen afzetten.

Een degelijk onderzoek zou volgens mij namelijk het volgende gaan opleveren (en wat ik hieronder zet is een inschatting van mij op basis van wat ik vanuit de media weet.

Een goed onderzoek ter plekke en het bevragen van de aanwezigen, moet hardere kunnen resultaten opleveren:

  • Is het inderdaad waar dat alle besmettingen na 23 uur zijn ontstaan? Zo ja, dan gebeurde dat toen de deuren dicht waren gegaan. Was er toen nog een vorm van ventilatie?
  • Op dat moment was de temperatuur buiten rond de 12 graden en de relatieve luchtvochtigheid 75%.
  • Onder de dan aanwezigen was degene die besmettelijk was, zonder het te weten. Hij heeft aerosols de lucht in gebracht. (Maar heel belangrijk is om vast te stellen wat zijn gedrag was. Heeft hij gezongen, veel gesproken, weinig gesproken? Op welke plek of welke plekken stond die persoon en waar stonden degenen die wel en niet besmet zijn?)
  • Gemeld is dat de eigenaar en zijn zoon ook besmet zijn geraakt, maar zijn vrouw niet. Plus dat blijkbaar geen van de besmette personen ernstig ziek zijn geworden. Dat kan komen doordat het vooral jongeren waren (maar ook dat kan goed onderzocht worden) en, wat ik denk, dat de aanwezigen niet heel erg veel virus hebben ingeademd. Maar ook dat kan met goed onderzoek beter worden nagegaan, dan ik nu inschat. Ik doe dat mede door dit interview met één van de aanwezigen in het café op die zaterdagavond en besmet is geraakt.

Maar ja, als je maar blijft denken dat ook bij superspreading events de besmetting via grote druppels verloopt, dan kom je ook niet met een goede onderzoeksopzet en een oplossingsrichting.

Het zijn de aerosols

Ziende blind om de schaamteloze bangmakerij - 7825
Ziende blind om de schaamteloze bangmakerij - 7826

Een van de artsen die regelmatig op televisie komt heeft blijkbaar wel een groot vraagteken, zoals uit deze twee tweets van haar blijkt van 19 juli.

Het antwoord mevrouw Bruijning en mijnheer de Gouw is naar mijn mening heel eenvoudig. Zowel in het café als thuis verloopt de besmetting maar heel beperkt via de grote druppels die je in je mond/neus krijgt als je binnen 1,5 meter bent. (Die kans is namelijk klein, zoals deze studie laat zien en ik hier uitwerk). Maar in overwegende mate via de lucht. Dat gebeurt als er geen sprake is van ventilatie en -ook van groot belang- je voldoende hebt ingeademd om ziek te worden. En dat laatste is afhankelijk van de hoeveelheid virus in de lucht en de tijdsduur.

Wat mevrouw Bruijning maar niet kan verklaren, heeft dus alles te maken met die oogkleppen. Ze probeert alles te verklaren vanuit de besmetting via grote druppels en dan zijn de percentages thuis inderdaad laag.  Maar als ze -los van het overweldigende internationale onderzoek naar aerosols- vanmorgen het AD had opengeslagen of het NOS Journaal had bekeken, dan had ze de uitkomsten kunnen kennen van het aerosol onderzoek dat al een tijd aan de Universiteit Twente loopt.

Maar zolang het belang van die zwevende minidruppels door de RIVM en onze deskundigen die op tv verschijnen, inclusief De Gouw, worden genegeerd of gebagatelliseerd en mensen niet gewaarschuwd worden t.a.v. het handhaven van goede ventilatie, dan blijven die clusters ontstaan.

Mondkapjes

En zal men er vrij snel in Nederland ook toe overgaan om mondkapjes verplicht te stellen in alle binnenruimtes. Iets wat gewoon niet nodig zou hoeven te zijn als het Deltaplan Ventilatie zou worden ingevoerd. Als binnenruimtes de kwalificatie Coronaproof hebben dan is mondbescherming namelijk niet nodig en als die kwalificatie er niet is, dan is mondbescherming wel nodig en zou ik zelfs afraden om daar lange tijd in die ruimte te vertoeven. Dat heb ik hier beschreven.

(Besef ook dat toen de uitbraak op zijn hoogtepunt was, wel direct de mondkapjes op alle plekken in binnenruimtes hadden ingevoerd, dan hadden we toen al een fors deel van de maatregelen kunnen afbouwen, wat ik o.a. op 31 maart al beschreef. Maar Prof. Van Dissel was daar falikant tegen zoals hij meerdere keren in die periode in de Tweede Kamer en in interviews aangaf).

Het is nu een maand geleden dat ik het Deltaplan Ventilatie heb voorgesteld. Inmiddels is er dus alweer een maand verstreken zonder ons goed voor te bereiden op de veel grotere uitbraken die ons in het najaar te wachten staan door superspreading events. Doordat de timmerlieden van het RIVM, OMT en aanpalende media het grote belang van aerosols bij de verspreiding bij clusters negeren en/of ontkennen, zullen zij ons, bij elke gelegenheid die er is (zoals gisteravond) blijven waarschuwen om ons aan die 1,5 meter te blijven houden, want anders…..

En zo blijkt wederom dat het RIVM, de deskundigen en de Nederlandse media, de afgelopen 4 maanden, heel weinig hebben geleerd en ligt een herhaling van zetten voor de hand.

U heeft zojuist gelezen: Ziende blind om de schaamteloze bangmakerij.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963