Nu de WHO de eerste stap heeft gezet

Bij de kritiek op mijn werk sinds eind maart werd er vaak gesteld dat ik toch geen viroloog/epidemioloog was of dat ik geen wetenschapper zou zijn. Dat was dan eigenlijk al voldoende om niet serieus op mijn bevindingen in te (hoeven) gaan.

Dat miskent het universele karakter van onderzoeken over veel vakgebieden heen. Mijn kracht op school zat in de B-vakken. En bij mijn studie specialiseerde ik me in methoden en technieken van onderzoek plus statistiek. Die kennis kan ik op veel vakgebieden toepassen. Ook als mijn materiekennis beperkt is, kan ik vaak wel vaststellen of het onderzoek juist is uitgevoerd en of de conclusies, die worden getrokken onderzoeksmatig terecht zijn getrokken.

De regels van de logica spelen daarbij een grote rol. En in alle vakgebieden (zeker ook bij de peilingen en ook als ik ze zelf uitvoer) merk je dat veel van de conclusies minder hard zijn, dan ze lijken. Het zou best zo kunnen zijn, maar 100% zeker is het niet.

 

Zwak onderbouwd

Veel van hetgeen ik in het begin voetstoots had aangenomen van de virologen/epidemiologen/microbiologen bleek, toen ik me erin verdiepte, methodisch gezien nogal zwak onderbouwd te zijn. Plus dat men met regelmaat ernstig zondigde tegen de basisvoorwaarden van de logica. Men redeneerde naar het gewenste eindresultaat toe.

Een mooi voorbeeld is dit document van de RIVM van 30 juni. Dit staat er letterlijk onder punt 2:

Ik moet jullie bekennen dat ik alleen maar verbijsterd kan kijken naar dit punt 2 en de conclusie die daar dan door het RIVM wordt getrokken.

Ik heb die interessante studie over de Diamond Princess ook bestudeerd. Daar is nog wel wat over te zeggen, maar laten we even aannemen dat onomstotelijk bewezen is dat het ventilatiesysteem op het schip niet heeft gezorgd voor de snelle verspreiding van de besmettingen.

Dan zou mijn conclusie zijn dat het systeem op het schip blijkbaar goed heeft gefunctioneerd. Wellicht met voldoende verse lucht en/of de juiste filters. Maar hoe durf je zonder blikken of blozen op basis van dit een voorbeeld te stellen “dat dit geen rol lijkt te hebben gespeeld in de epidemie en dat er geen reden is het huidig beleid aan te passen”.

Een van de basisregels van de logica is dat de “absence of evidence” niet de “evidence of absence” is.

Voor zo’n belangrijk onderwerp als de rol van ventilatiesystemen is dat wel een uitermate povere onderbouwing.

Dat is eigenlijk alleen maar te begrijpen vanuit het feit dat de WHO/RIVM tot gisteren stelde dat besmettingen via direct contact (druppels) verloopt en vrijwel niet via de lucht. Dus echt moeite doen om te laten zien dat het wel via ventilatiesystemen kan lopen, mag je blijkbaar van WHO/RIVM niet verwachten.

 

Wat gaat het WHO/RIVM verder doen met de aerosols?

Juist omdat het een patroon is, waarbij men onder het mom van “wetenschappelijk bezig zijn”, er alles aan doet om zoveel mogelijk te laten zien dat men het altijd al bij het rechte eind had, is men nu dus bezig te erkennen dat er sprake kan zijn van aerogene verspreiding, maar zal men de invloed ervan als beduidend minder groot blijven beschrijven dan die van besmetting via direct contact. In dit stuk aan het RIVM leg ik uit waarom ik het standpunt heb, dat die rol van aerogene verspreiding beduidend groter is dan die van de besmetting via direct contact.

Het rapport dat gisteren van het RIVM is uitgekomen, laat al zien hoe het RIVM het effect van de aerogene verspreiding wil downplayen. In het nieuws was dat het RIVM nu wel onderkende dat er besmettingen via de lucht plaats konden vinden, maar in de toelichting in de richting van de media, en als je de studie leest, dan zie je de lijn die ik al verwachtte van de WHO zich al aandienen.

Lees maar deze toelichting van de onderzoeker bij de NOS.

Dit is de kern:

Ik heb de wetenschappelijke studie gelezen waar de resultaten in staan van wat ze hier stellen.

Het voert te ver om hier heel diep op die studie in te gaan. Maar de essentie is dat men een aantal aannames doet. En die in een model stopt. Aan de hand van die aannames voert men berekeningen uit. En op basis van die berekeningen trekt men conclusies.

De cruciale component hierbij zijn aannames. Als je andere aannames doet, dan krijg je andere uitslagen.

De twee belangrijkste aannames voor het model zijn: hoeveel aerogene virusdeeltjes worden door besmette mensen in de lucht gebracht, en hoeveel virusdeeltjes moet je inademen om er ziek van te worden.

Ten aanzien van het eerste heeft men bij het onderzoek vastgesteld, dat een klein deel van de besmette mensen veel meer virusdeeltjes in de neus had dan anderen. Men gaat er bij de berekeningen van het model vanuit dat die personen dus in dezelfde mate veel meer aerogene virusdeeltjes in de lucht brengen. Die personen worden “superspreaders” genoemd.

Wat het tweede onderdeel betreft, hoeveel virusdeeltjes je moet inademen om er ziek van te worden, is niet proefondervindelijk vastgesteld. Op basis van studies met andere ziektevormen heeft men daar een keuze bij gemaakt.  Voor COVID-19 zijn die cijfers namelijk niet bekend.

Die keuze is echter wel bepalend voor het eindresultaat van het model. De waarde die men hiervoor heeft gekozen is gebaseerd op andere ziektes en is nogal hoog. Laten we als een simpel voorbeeld even zeggen dat er 100.000 viruseenheden nodig zijn om ziek te worden. Als men dan berekent dat er 200.000 viruseenheden in de lucht zweven, dan kunnen er maximaal 2 mensen besmet worden.

Maar stel dat het aantal eenheden om ziek te worden op 1.000 eenheden wordt vastgesteld, dan kunnen er dus 100 keer zoveel mensen besmet worden door die 200.000 viruseenheden. Dus die aanname van het aantal benodigde viruseenheden is bepalend voor de eindresultaten.

Nu is het interessant dat op de website van het RIVM iets staat over aerogene verspreiding van het influenzavirus. Dit is de tekst.

Er zijn sterke aanwijzingen dat dit met COVID-19 ook het geval is. Dat er niet al te veel virusdeeltjes nodig zijn om ziek te worden.

Maar door wel een veel hogere waarde in het model te stoppen, is men tot de conclusie gekomen dat mensen amper besmet kunnen worden door het virus in de lucht.

Had men andere aannames gedaan, en aangenomen dat er 100 keer minder virus voor besmetting nodig is, dan zouden de uitkomsten totaal anders zijn. (En wie het onderzoek van Wells uit 1955 nog een keer terugleest, ziet hoe die aerogene verspreiding bij bijvoorbeeld influenza kan huishouden in de longen).

Maar deze uitslag van het onderzoek is precies datgene wat het RIVM (en de WHO) wil. Gewoon doorgaan met het concept van de superspreader in plaats van de superspreading omstandigheden. Een persoon die veel anderen besmet omdat hij zoveel virussen in zich draagt. (“De superman” onder de besmette personen zoals prof. Voss bij het debat bij Op1 zei). En als die er niet is, dan worden mensen niet via de lucht besmet.

Zodat men door kan gaan met het concept dat eigenlijk de enige belangrijke manier van verspreiden via direct contact is. En als we maar die superspreading personen kunnen identificeren zijn alle problemen over!

Maar met een open mind naar allerlei gebeurtenissen kijken, dat is niet zo makkelijk voor WHO/RIVM. Zeker niet als dat zou betekenen dat het belang van de overdracht via druppels beduidend kleiner is dan men tot nu toe aannam.

Want het is zo makkelijk om te zeggen: “Houd 1,5 meter afstand””. En als er toch uitbraken zijn: dan heeft men zich niet aan die 1,5 meter gehouden.

 

De aanwijzingen zijn veel sterker dat het bij grootschalige besmettingen tijdens superspreading events niet zozeer komt door een superspreader die aanwezig is, maar juist omdat de omstandigheden voor de virusdeeltjes gunstig zijn om lang te blijven zweven en zo een groot deel van de aanwezigen te besmetten. Zo kan iedereen een superspreader worden, mits de omstandigheden maar juist zijn.

Maar dat is geen uitkomst die het RIVM of de WHO wil hebben. Want zodra men vaststelt dat de besmettingen tijdens superspreading events via de lucht zijn gegaan, dan stort hun hele kaartenhuis in elkaar. Superspreading events zijn de aanjager van de pandemie, zoals op veel plekken gesteld wordt. En als aerogene verspreiding zo besmettelijk is, dan spelen de besmettingen via direct contact een kleine of zeer kleine rol.

Misschien wordt het eens tijd dat de Nederlandse media prof. Christian Drosten interviewen, die gesteld heeft dat de aerogene besmetting waarschijnlijk belangrijker is dan de besmetting via direct contact.

Want als de WHO en het RIVM op basis van hun koppigheid maar weigeren de sterke aanwijzingen onder ogen te zien, kunnen we daardoor in het najaar in forse problemen terechtkomen.

 

Vooral nadat ik gisteravond burgemeester Bruls hoorde bij Nieuwsuur. Het heeft me weer een nieuw paar schoenen gekost en een televisie.

Eigenlijk gaf de voorzitter van de Nederlandse veiligheidsregio’s onbeschaamd aan dat als er in Nederland in het najaar een forse uitbraak zou komen, we dan niet met heel gerichte lokale of regionale maatregelen gaan komen, maar net zoals de afgelopen maanden weer landelijke maatregelen zullen gaan nemen.

Goh, het is niet alleen het RIVM die de afgelopen maanden maar weinig heeft bijgeleerd.

108 antwoorden
 1. John
  John zegt:

  Maurice,

  Hoe is het te rijmen dat men er in het model voor airosole besmetting vanuit gaat dat je veel virusdeeltjes moet binnenkrijgen om ziek te worden terwijl men er tegelijkertijd vanuit gaat dat je door direct contact al ziek kan worden van een kleine hoeveelheid?

  Beantwoorden
  • Edwin IJpeij
   Edwin IJpeij zegt:

   Dat is heel eenvoudig uit te leggen. Grote druppels hebben een groter volume. V=4/3 x pi x r3. De straal r is tot de derde macht. Hoe groter de straal hoe groter het volume. Bij dezelfde hoeveelheid virusdeeltjes per milliliter (=concentratie) bevat een druppel veel meer virusdeeltjes dan in zeer kleine aerosol deeltjes. Dus krijg je met een grotere druppels veel meer virus binnen dan met een aerosol deeltje. Aan de andere kant zijn aerosol deeltjes met veel meer plus de vele kleine deeltjes hebben overal een veel groter oppervlakte. Voor overdracht/infectie is dat zeer belangrijk want hoe groter het oppervlak hoe makkelijker het virus de cellen via de ACE2 receptoren kunnen binnendringen. Hoe kleiner de druppels/aerosol deeltjes hoe dieper ze het ademhalingsstelsel binnen dringen. Dus juist de aerosolen zijn extra gevaarlijk want die bereiken makkelijk de longblaasjes om daar longontsteking te veroorzaken. Dit is ook een hypothese die door logisch denken is ontstaan. Ik ben geen viroloog of arts maar chemicus.

   Beantwoorden
   • John
    John zegt:

    Edwin,
    Dank voor je reactie en ik begrijp wat je zegt. Mijn punt is echter dat het in mijn ogen niet te rijmen is dat het RIVM aan de ene kant zegt dat je via aerosolen veel viruseenheden moet binnen krijgen om ziek te worden terwijl via direct contact (handenschudden) en voorwerpen (winkelwagentje) een minuscule hoeveelheid je al aan het bed kan kluisteren. Men lijkt zichzelf hier tegen te spreken.

    Beantwoorden
    • Edwin IJpeij
     Edwin IJpeij zegt:

     Als het rivm ergens goed in is is dat in zichzelf tegenspreken en achter de feiten aanhobbelen. Ivoren toren houding.

     Beantwoorden
 2. Eric Linders
  Eric Linders zegt:

  Beste Maurice, Het lijkt momenteel wel of er 2 parallele universa zijn ontstaan. Enerzijds de gekende orde ( usual suspects) zoals WHO/RIVM en anderzijds de vrijdenkers. Eind februari was ik nog in de veronderstelling dat het Corona een griepje betrof. Het bleek een ander griepje te zijn. De wereld in een lockdown, de virologen zijn beroemdheden geworden en de economie is compleet gedecimeerd. Ga ajb door met je correcte onderzoeks werk. Ik studeer ook alle data, en ik mis 1 getal. Kan jij achterhalen de oversterfte deze eerste 26 weken van dit jaar tov bv 2019 of 2018? Mijn voorzichtige aanname is dat hete wel meevalt.
  Ga zo door en ik wil graag helpen.
  Eric

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Tip: kijk ook naar de ondersterfte in de laatste maanden van 2019. Dat speelt mogelijk, net als in Zweden, een rol bij de latere oversterfte in de eerste maanden van 2020.

   Eind 2019 was een mild griepseizoen, wat betekent dat veel kwetsbare ouderen de periodieke griepgolf, al dan niet verzwakt, hebben overleefd, totdat covid-19 kwam …

   Beantwoorden
   • Eric Linders
    Eric Linders zegt:

    Hi Johan, eerste indruk is dat het wel meevalt. Inderdaad enige oversterfte maar 2019 aanzienlijk minder. Dank je wel voor jou duiding. Eric

    Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Het is ook interessant om te kijken naar de leeftijdsopbouw van de verschillende landen.
   Italië heeft een bevolking met veel ouderen: 23% is 65+
   Ook Zweden heeft een “oudere” bevolking dan de buurlanden. En we weten dat het vooral onder mensen van gevorderde leeftijd slachtoffers maakt.

   Beantwoorden
  • Hans
   Hans zegt:

   Om de bijna niet te beantwoorden vraag: “gestorven AAN Corona of MET Corona” te omzeilen, houd ik de totale sterftecijfers in NL van het CBS al een aantal maanden bij. Het vinkje zetten bij AAN Corona heeft tegenwoordig zelfs een politieke component. De democratische artsen in Amerika kunnen zo maar willen dat Trump het fout doet, dus een vinkje bij “AAN Corona” is gauw gezet……. Het volgende bijzondere resultaat blijkt: In het vergelijk tm week 25 van 2018, 2019 en 2020 zijn er in de leeftijdscategorie 0-65 in 2020 249 mensen MINDER overleden dan in 2018 en 169 MEER dan in 2019. In totaal zijn er in 2020 3597 mensen meer overleden dan in 2018. 65 – 80 plus 1680 en 80 en ouder plus 2166. Ventilatie in verzorgingstehuizen? De vraag stellen is hem beantwoorden…..

   Beantwoorden
 3. jillis
  jillis zegt:

  Prachtig!
  Waarschijnlijk is die 100x nog een veel te bescheiden inschatting.
  Wat in de mond komt gaat naar de maag. Het is nooit aangetoond dat het via voorwerpen of druppels lukt iemand te besmetten. Dus die 100x is “bij wijze van spreken’.
  1 of een aantal virusdeeltjes in de longen is vrij snel gebeurd.
  Eigenlijk geven ze het antwoord zelf al en ik kan me niet voorstellen dat het een geheim is binnen de wetenschap.
  Het is waarschijnlijk nooit belangrijk genoeg geweest om de protocollen aan te passen, dat is vooral het probleem en nu ons probleem geworden. Nalatigheid!!
  Een onverteerbare fout. Wanneer iets een pandemie wordt die met de seizoenen mee loopt kan het ook alleen maar airborne zijn. Het is te triest voor worden allemaal
  Dit staat nl op site RIVM en is niet hetzelfde…..!

  De griep- en verkoudheidsvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen verspreiden de virussen. Ventileer goed door ramen en deuren op een kier te laten, of lucht elke dag 10 minuten door een raam of deur open te zetten. Virussen worden ook overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop.

  Beantwoorden
 4. Maarten
  Maarten zegt:

  Gewoon zo doorgaan, Maurice, blijf deze mensen van het rivm/omt scherp houden met gefundeerd wetenschappelijke kritiek, de aanhouder wint. Wij staan achter je!

  Beantwoorden
 5. Erik
  Erik zegt:

  Ik vond het in het programma met jou en Prof. Voss ook nogal zwak van Voss dat hij de verspreiding via grote druppels een valscherm noemde. Het is alsof er dan iets vreselijks zou gebeuren als die theorie niet waar zou zijn. Een typische wetenschapper zou het bewijs bekijken en zijn standpunt veranderen indien nodig, toch? Een valscherm? Misschien had je hier even door kunnen vragen.

  Enige wat ik kan bedenken is dat men vreest dat alle restaurants en sportscholen weer dicht moeten. Ook hadden ze enige tijd geleden weer een dom artikel dat ventilatie zelfs averechts zou kunnen werken. Ja, als je in een afgesloten ruimte een ventilator aanzet gaat het inderdaad niet helpen.

  Om de een of andere reden zijn ze heel bezorgd over de consequenties van het adviseren van betere ventilatie en (ondergeschoven kindje luchtbevochtiging). Maar wat is er nadelig aan het voorkomen/verminderen van een tweede golf, restaurants volledig open zonder 1.5m, evenementen die doorgaan, etc.. Ik snap echt niet wat de achtergrond hiervan is.

  Inderdaad, laat ze maar steeds vaker geconfronteerd worden door open letters, interviews met buitenlandse experts, en internationale berichtgeving. Dan nog meer kamervragen en demonstraties. De media hebben hier echt een taak.

  Gelukkig zijn de coronaregels volkomen duidelijk:
  – je mag geen handen geven maar wel naar de hoeren
  – je mag twee uur lang met wildvreemde mensen in een auto zitten, maar niet in een ballon waar de wind je met windkracht 6 in je gezicht waait

  Beantwoorden
 6. Peter Paauw
  Peter Paauw zegt:

  De modelstudie van het RIVM is toch eigenlijk helemaal niks waard als je niet de situatie nabootst waarin de kans het grootste is om besmet te worden. Allereerst een kleine kamer gebruiken ipv één van 15 bij 15, maar belangrijker nog de specifieke luchtvochtigheid onder de 6 brengen. Dus ofwel een lage temperatuur van 5 a 10 graden ofwel een temperatuur van 20 graden met een hele lage relative luchtvochtigheid.

  Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Volgens de WHO/RIVM ligt aan de biologie en niet aan de omstandigheden oftewel het ligt aan superspreaders en niet aan superspread events.
   Maar als het niet aan de omstandigheden ligt, hoe worden dan de patronen in de verspreiding verklaard? of zou het misschien zo zijn dat superspreaders naast het superverspreidings-gen ook een gen hebben die maakt dat ze bij voorkeur in de vleesverwerkende industrie gaan werken of lid worden van kerk zangkoren? En hoe zit het dan met de klimatologische verspreidingspatronen die Maurice zo mooi voorspeld heeft? Of zouden die superspreaders ook nog met de seizoenen meereizen?

   Ik vind het trouwens op z’n zachts gezegd nogal bedenkelijk dat het RIVM uitgerekend op een controversieel onderwerp als “het gevaar van airborne besmettingen”, zelf een onderzoek gaan doen, terwijl ze normaal gesproken aanvoeren dat ze nog geen onderzoeken gezien hebben, die dit of dat aangetoond hebben. Maar ja als er geen onderzoek is die tot jou gewenste conclusies komt, dan pas je toch gewoon het wc-eend principe toe?

   Het is me trouwens niet helemaal duidelijk of de WHO ook achter dit RIVM onderzoek staat, in de Volkskrant van 8 juli stond namelijk dat de WHO nog geen tijd gehad had om de de vele onderzoeken naar airborne besmettingen te beoordelen.

   Maar hoe dan ook ik denk dat we er toch wel rekening mee zullen moeten houden dat WHO/RIVM op hun standpunt zullen blijven staan dat virussen ook recht van bestaan hebben, net zo goed als Big Pharma het recht heeft om ons vaccins te verkopen.

   Beantwoorden
 7. Frank
  Frank zegt:

  RIVM volgt WHO het is dus wachten tot die het ook gaan inzien dan zullen ze wel aanpassen.
  Maar dan zonder gezichtsverlies natuurlijk.

  Ga door Maurice !!!

  Beantwoorden
 8. Eveline
  Eveline zegt:

  Ik heb vandaag een interview gezien met Hugo de Jonge waarin hij zei zo lokaal mogelijk af te willen sluiten bij een besmetting ( bron en contact, riool).
  Dus heel wat anders dan wat burgemeester Bruls….brult

  Beantwoorden
 9. Daniël Mantione
  Daniël Mantione zegt:

  Ik ben even niet mee over influenza. Wat mij bekend is over griep, is dat het griepvirus je neusslijmvlies infecteert. Griep kan, wat mij altijd verteld is, niet je longen infecteren. Je kunt wel een longontsteking na griep krijgen als je niet goed uitziekt, omdat na je ziektebed je immuunsysteem zich nog moet herstellen van de oorlog en bijvoorbeeld bacteriën makkelijk je longen in kunnen komen.

  Het coronavirus is bijzonder vanwege zijn ACE2-binder. ACE2 bevindt zich op veel typen cellen en dus kan corona veel meer soorten cellen dan griep infecteren.

  Wat ik hier lees, is dat het boek van Wells beschrijft hoe influenze, dus het griepvirus zelf, huishoudt in de longen, ofwel het griepvirus zelf infecteert de longen? Dat lijkt te conflicteren met bestaande kennis over griep?

  Beantwoorden
  • Willie
   Willie zegt:

   Ik blijf erbij. Er wordt teveel uitgegaan van infectie via de longen. Ogen en neus bevatten ook receptoren. En kom nu niet weer aan met: in mijn blog staat. Dit trucje kennen wij nu wel.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Ogen en neus bevatten ook receptoren. Maar ga ik de pathogenese op bouwen vanaf die locatie, dan kom je niet veel verder dan een goede verkoudheid en krijg je niet de patiënten populatie die in het ziekenhuis komt.

    Met andere woorden de pathologie suggereert de besmettingsroute.

    Dit neemt niet weg dat ogen en neus ook onderdeel zullen zijn van de besmettingsroute.

    Beantwoorden
 10. Martijn Sonnenberg
  Martijn Sonnenberg zegt:

  Is er al zekerheid over de werkelijke waarde van de oorspronkelijke R0? Die basisplaatsen is volgens mij geschat/ aangenomen in het begin van de epidemie, maar nadien volgens. Ik nooit wetenschappelijk onderzocht. Lijkt me vrij essentieel onderdeel van de huidige onderzoeken om daar ook zekerheid over te hebben. Tezamen met de verspreidingsfactor (k) basis informatie. Daarna zou je kunnen kijken welke maatregelen in welke mate invloed hebben op de R0/Rt. In dat verband interessant te zien hoe regio Stockholm zich verhoudt tot bijv Nederland, Bergamo of Wuhan (lockdown zeer light, zelfbenoemd ‘smart’, zwaar of totaal)

  Beantwoorden
  • Mark
   Mark zegt:

   Het belang van R0 valt wel me hoor, zie “A guide to R — the pandemic’s misunderstood metric”https://www.nature.com/articles/d41586-020-02009-w

   Beantwoorden
   • martijn sonnenberg
    martijn sonnenberg zegt:

    dan nog is het van belang een wat zinniger uitspraak over de R0 proberen te doen. Een R0 van 1,5 of 2,5 maakt nogal uit

    Beantwoorden
 11. Christiaan
  Christiaan zegt:

  Ik vind het zeer opmerkelijk dat het RIVM op zijn eigen website zo expliciet schrijft dat influenza zich via aerosolen verspreidt (al is de mate waarin onduidelijk) en dat één of enkele virusdeeltjes in de lagere luchtwegen al tot besmetting kan leiden. Je wijst er terecht al maanden op dat het coronavirus zich verspreidt zoals influenza. Nou, dan is 1 plus 1 toch 2?

  Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Ik denk dat, dat de reden is dat we de gehele verzameling aan influenza, Rhino en een deel van de Coronavirussen al sinds jaar en dag wegschrijven als griep.

    Beantwoorden
   • Christiaan
    Christiaan zegt:

    Het is zeker opmerkelijk, want het RIVM zegt steeds dat virussen die zich via aerosolen verspreiden een hoge R0 moeten hebben, zoals mazelen. Maar ik lees nu dus dat het RIVM erkent dat infuenza zich ook via aerosolen verspreidt en influenza heeft net als corona een lage R0 (verschilt een beetje per jaar, maar doorgaans tussen de 1 en 2). Dus het argument van de R0 heeft het RIVM hiermee zelf om zeep geholpen.

    Beantwoorden
 12. Paula
  Paula zegt:

  Erg frustrerend die houding en de wijze van onderzoek door RIVM cs. Ga Aub wel door!
  Het lijkt ook op de onwil om het medicijn HCQ in de eerste lijn toe te staan. Ik zie nu steeds peilingen over de vraag of mensen gevaccineerd willen worden tegen COVID. Is het een idee om een peiling te doen met de vraag dat als ze kunnen kiezen wat de voorkeur heeft, vaccinatie of een medicijn. Misschien kan dit de boel lostrekken, zodat we niet alleen op ventilatie gokken, maar ook op medicatie.

  Beantwoorden
 13. Troubadour
  Troubadour zegt:

  Het gaat net zo als bij de klimaatgekte.
  Science is settled!
  Vastgeroeste wetenschappers steken een sigaar op en glimlachen meewarig.
  Misschien, heel misschien zullen ze nog wel eens een tipje van de sluier oplichten.
  Tijdens hun emiraat, als de erfenis reeds is verdeeld.
  Ik kan er niet op wachten. Mijn bedrijf wordt heel degelijk coronaproof gemaakt.
  Kunnen de ramen open in het torentje?

  Beantwoorden
 14. Hiddo
  Hiddo zegt:

  Beste Maurice,
  In dit artikel in parool over dat RIVM onderzoek spreken ze trouwens over ‘supershedders’ ipv ‘suoerspreaders’. Inderdaad hangt ‘t flink aan elkaar van behoorlijk wat aannames. En ook het verhaal van zijn het de omstandigheden of omstandigheid + supershedder? Maar in dit stuk van Parool geeft de onderzoeker aan dat in bepaalde omstandigheden met 1 supershedder er zeker gevaar is in tegenstelling tot wat een ander dan beweert. Maar ik lees het stuk ook nog eens anders, zelfs met deze aannames. Zelfs als je uitgaat van scenario dat alleen een supershedder (1 op de 20 besmette personen, wat best hoog % is) een gevaar vormt binnen niet geventileerde besloten binnenruimte, en je uitgaat dat maar bepaald % van de met covid gevulde aerosolen infectieus is, dan nog vind ik dat de situatie behoorlijk wordt onderschat. Want concentratie virus load in keel/neus is bij supershedder enorm. In een swab is waarschijnlijk alleen voor klein deel van de keel/neus berekend het totaal aantal virus eenheden. Daar zit je misschien al te laag bij een nies. Verder staat in het stuk: ‘als iemand niest’. Maar gaan ze uit van slechts 1 keer niezen binnen 15 min? Stel dat een supershedder wel 20 keer niest binnen korte tijd in zo’n afgesloten niet geventileerde ruimte met meerdere personen. Een niesbui dus. Dan lijkt me ‘t een reeel gevaar zelfs met supershedder gedachtegang voor multiple besmettingen en niet slechts 1 persoon. Ik zie niet zo goed wat er uitzonderlijk aan zou zijn.

  https://www.parool.nl/nederland/onderzoek-rivm-virusblootstelling-mogelijk-via-aerosolen-in-geval-van-supershedder~b8d9f3b03/

  Beantwoorden
 15. Hiddo
  Hiddo zegt:

  Ik bedoelde eigenlijk dit artikel in Trouw, niet het Parool. Hier wordt uitgesproken door Duizier van RIVM dat er omstandigheden kunnen zijn dat een supershedder meerdere mensen kan besmetten dmv aerosolen. Die situatie: locatie niet geventileerd, afgesloten en met supershedder (5% van besmette personen), die veelvuldig niest/hoest en meer andere personen aanwezig langdurig met deze persoon vind ik zelf niet zo uitzonderlijk klinken.

  Beantwoorden
 16. Tanja
  Tanja zegt:

  Beste Maurice,
  Veel lof voor al je werk. Ik woon en werk in Egypte en +/- 3 weken geleden was het eind van de Ramadan. De meeste families komen dan samen, veelal in dorpen waar ze zijn opgegroeid. Families eten dan binnen in niet goed geventileerde ruimtes. Ik heb altijd gezegd, wacht maar 2 weken na het eind van de Ramadan komt in Egypte in de piek vwb Corvid-19. En inderdaad is dat zo, nu ca. 3 weken na de Ramadan wordt het langzaam afgevlakt. Ik vind het leuk om je dit te vertellen omdat ik al je blogs lees en het helemaal met je eens ben.
  Ga zo door!
  Tanja

  Beantwoorden
 17. Brian
  Brian zegt:

  Zou interessant kunnen zijn om de aérosoliisatie van pratende of zingende mensen te filmen in een lab om het dan zichtbaar te maken. Dit kan een positief effect hebben op de mindset van de beslissers. Is dit technisch mogelijk of misschien al gedaan?

  Beantwoorden
 18. Arthur
  Arthur zegt:

  Wederom een zeer goed (onderbouwd) verhaal! Top!

  Het klinkt ook logisch: De virusload van grote druppels komt in je spijsvertering uit en wordt daar afgebroken, de virusload van kleine druppels (die veel minder virus bevatten) komt direct in je longen terecht en zorgt dat ziek wordt.

  Genoeg reden om zsm ventilatie-systemen aan te pakken, te beginnen bij verzorgingstehuizen. Het mooie is dat je dit niet alleen voor Covid-19 doet, maar dat het ook bij kan dragen aan de bescherming tegen de griep. Tel uit je winst.

  Toch blijven er nog genoeg vragen over. Als het klopt dat je maar weinig virus hoeft in te ademen, waarom worden er dan zo weinig mensen ziek? Draagt afstand houden toch bij hier aan?

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Wellicht maakt het ook uit of de ontvanger door de neus of mond ademt. Door de neus ademen zorgt ervoor dat lucht (en virusdeeltjes) eerst langs een fysieke barière van haren, slijmvlies etc moet die wellicht een deel weet weg te vangen voordat het in de longe komt. Bij mondademen is deze barrière niet aanwezig.

   Beantwoorden
   • Godfried Vonk
    Godfried Vonk zegt:

    Als je dichtbij iemand staat en die hoest/schreeuwt jouw kant op kan je best die grotere druppels inademen zodat ze direct in je longen komen. Niet de grootste wellicht, maar toch de wat kleinere grote. En aangezien per oppervlakte vergroting van zo’n druppel de virusload tot de 3e macht groter is lijkt het me toch niet onverstandig om toch afstand te houden.
    Dus niet: ventileren dus je hoeft geen afstand te houden maar: ventileren én afstand houden.

    Beantwoorden
 19. Marcus
  Marcus zegt:

  The rivm have been wrong in there analysis from the beginning. While china was hunting corona patients on the streets the rivm said it was just a flu. When it was clear italy was in crisis , carnaval could continue. Virologen without experience and without discussion of what lay outside their knowledge. I fear that buildings, work areas will not be properly ventilated and we will experience enormous casualties because we are not prepared. I share your frustration in the lack of scientific research willing to be done by the rivm. It will cost lives all for the sake of these scientists not willing to admit – we are clueless.

  Beantwoorden
 20. Klaas
  Klaas zegt:

  Dag meneer de Hond,

  Dit artikel kwam ik tegen in BN de Stem: https://www.bndestem.nl/binnenland/oud-topman-rivm-we-moeten-meer-testen-anders-blijft-het-een-smeulende-veenbrand~add593c6/

  Daarin is Ben van der Zeijst, oud-topman van het RIVM kritisch over het testbeleid van het RIVM. Hij pleit namelijk voor meer testen om de asymptomatische groep op te sporen.

  Dit artikel heeft hij geschreven: https://www.ntvg.nl/artikelen/testen-testen-testen-maar-hoe/volledig

  In dit artikel zegt hij het volgende: Als geïnfecteerde asymptomatische personen werkelijk evenveel virus bij zich dragen als mensen met symptomen, is het logisch om aan te nemen dat ze ook anderen kunnen besmetten. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Zo’n 40 tot 45% van alle besmettingen komen van asymptomatische besmette personen.

  Hij verwijst daarbij naar de volgende studie: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-3012

  In deze studie wordt het volgende gezegd hieromtrent: Asymptomatic persons seem to account for approximately 40% to 45% of SARS-CoV-2 infections, and they can transmit the virus to others for an extended period, perhaps longer than 14 days.

  Mijn vragen aan u zijn: wat is uw mening over deze conclusie? En over deze studie in het algemeen?

  Deze hoor ik graag.

  Mijn mening: meer testen is zeker noodzakelijk om meer te vinden en groepsimmuniteit te meten. Echter zitten in deze studie ook nog veel onduidelijkheden en aannames. Daarnaast moet bij een toename van besmettingen door meer testen geen paniek worden gezaaid over een opleving door de media en machtswellustelingen als Hubert Bruls.

  Bij voorbaat dank voor uw mening en ook ik blijf u steunen.

  Blijf gezond.

  Mvg,

  Klaas

  Beantwoorden
  • Karel
   Karel zegt:

   Zeer relevant wat Ben van der Zeijst, als oud-topman van het RIVM, zegt over meer testen uitvoeren.
   Ik denk dat op basis van alle testen in Nederland in de afgelopen maanden een bruikbaar model kan worden gemaakt voor verspreiding van het virus door de Nederlandse populatie. Met dit model kan veel beter worden ingeschat waar en wanneer je met testen meer kennis kan verkrijgen over verspreiding via die asymptomische personen. Testen moet je vooral doen om hypothesen goed verder te kunnen toetsen niet om mensen gerust te stellen of onrustig te maken. Wat wel heel belangrijk is dat het testen en tracen en als nodig is in quarantaine nemen heel snel wordt uitgevoerd: niet in dagen maar in uren. Het zo SMART mogelijk stoppen van de verspreiding van het virus moet voorop staan.

   Beantwoorden
 21. Klaas
  Klaas zegt:

  Tot slot nog dit.

  Dit artikel van welingelichte kringen kwam ik tegen: https://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/1848626/expert-who-krabbelt-terug-mensen-zonder-symptomen-mogelijk-toch-wel-besmettelijk.html

  In dit artikel staat het volgende omtrent Maria van Kerkhove van het WHO: Maar er zijn modelstudies die schatten dat tot 40 procent van alle besmettingen wordt veroorzaakt door mensen die het virus onder de leden hebben, maar daar niets van merken. Van Kerkhove erkent de studies, maar houdt vol dat echte data laten zien dat asymptomatische besmetting weinig voorkomt.

  De studie die ik in mijn vorige bericht aanhaalde is dus ook in tegenspraak met wat het WHO zegt. Daarnaast betreft het dus een model studie die niet de echte data laat zien. De echte data laten blijkbaar zien dat asymptomatische besmetting weinig voorkomt.

  Wat vindt u hiervan?

  Ik hoor het graag.

  Mvg,

  Klaas

  Beantwoorden
 22. Rolf
  Rolf zegt:

  Beste Maurice, ik volg je blog al een tijdje en vind je op data en literatuuronderzoek gebaseerde artikelen best overtuigend. De kritiek die je uit op WHO en RIVM tav niet openstaan is ook goed, maar ik vraag me wel af in hoeverre jij nog openstaat voor andere ideeen dan 90% aerosolen. Van belang dat jezelf niet ten prooi valt aan een tunnelvisie die je de ander verwijt! Ga door met je goede werk!

  Beantwoorden
 23. H. P.
  H. P. zegt:

  U ziet de wereld wel erg zwart-wit. Gevestigde orde en vrijdenkers? Er zijn genoeg eminente virologen (b.v. Christian Drosten) die wel degelijk de route via aerosolen onderkennen. Gezien het feit dat besmettingen ook voorkomen bij groepen mensen op begrafenissen die uitsluitend in de open lucht zijn gehouden lijkt het ook weer niet zo te zijn dat het uitsluitend via aerosolen verspreid wordt.
  De oversterftecijfers worden mooi in beeld gebracht door de Financial Times.
  https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441
  Tot nu toe dit jaar een kleine 10.000 personen voor Nederland. Overigens gaat het bij dit virus niet alleen maar om oversterfte maar ook over (mogelijk blijvende) schade aan de gezondheid van -voor de infectie- kerngezonde mensen.

  Beantwoorden
 24. Chris Gort
  Chris Gort zegt:

  Hallo Maurice en anderen.

  Ik vond dit op de website van certe. Medische diagnostiek en advies. Daar schrijven ze over de bekende coronavirussen dat deze via aerosolen en direct contact worden verspreid. Vervolgens dan een waarschuwing. Dat geldt niet voor sars cov2!!!! Met een link. Klik daarop. En welk 1 mirakel, dit coronavirus verspreidt zich via druppels. Niet via aerosolen. Ik zie 3 mogelijkheden. Ze hebben dat zelf bedacht. Ze zijn gedwongen om het zo op te schrijven door????? De laatste mogelijkheid wil ik niet eens aan denken.
  https://www.certe.nl/zorgverleners/diagnostiekwijzer-microbiologie/verwekkerklinisch-beeld/coronavirus

  Beantwoorden
  • Susan Van der Aa
   Susan Van der Aa zegt:

   Klopt, die site (Certe) heb ik paar weken geleden ook doorgestuurd aan Maurice, toen stond de link mbt Covid er nog niet bij….

   Beantwoorden
 25. Pieterv
  Pieterv zegt:

  Beste Maurice,
  ik denk dat er hier in Nederland genoeg mensen zijn die jou serieus nemen.
  En waarschijnlijk groeit dit aantal met de dag.
  wordt het niet tijd om je stem buiten de landsgrenzen te laten horen.

  Beantwoorden
 26. Marie
  Marie zegt:

  Yuval Hariri legt in zijn lessen voor de 21ste eeuw op bladzijde 258 precies uit waarom ambtelijke organisaties zoals bij ons het RIVM maar ook de mensen met macht binnen de overheid altijd hun eigen hachje zullen afdekken en het morele leiderschap dat nodig is nooit laten zien. En waarom mensen zoals Maurice genegeerd/geridiculiseerd worden. Maar de aanhouder wint!

  Beantwoorden
 27. Peter
  Peter zegt:

  My two cents, de hamvraag nu is; wat is het verschil tussen het mazelen virus, waarvan aerogene transmissie erkend is vanwege de zeer grote R0 waarde en het sars-cov2 virus wiens waarde beduidend lager ligt. Zoals iedere macroscopische parameter is R0 een gemiddelde die voort kan komen uit zeer uiteenlopende verdelingen. Ga je alleen af op deze waarde en vergelijk je deze met bekende waardes dan concludeer je op deze basis, niet op de onderliggende processen en verdelingen. Dit is naar mijn inziens de oorzaak van de recalcitrante houding van het RIVM/who mbt primaire transmissie routes. De realiteit is natuurlijk nooit zo simpel dat deze gereduceerd kan worden tot een waarde. Er zijn talloze factoren die bijdragen aan het verloop van een verspreiding van virussen. Bv. Omgevingsfactoren (die de stabiliteit van het virus bepalen), hoeveelheid (de blootstelling), weerstand (de kans dat blootstelling.tot infectie leidt) en specifiekere factoren zoals (virus-gastheer interactie) die op moleculaire en cellulaire niveaus een rol spelen. Als het virus alleen bepaalde typen cellen kan binnen dringen, dan kan het misschien net zo makkelijk verspreid worden als mazelen, maar leidt dan toch maar tot in verhouding weinig besmettingen. Aangenomen dat sars- cov2 zeer specifiek is voor cellen met ace2 receptoren is (welke hoofdzakelijk in longweefsel en andere interne organen voorkomen) dan is dit een belangrijk verschil met mazelen dat vrijwel iedere cel in het lichaam kan binnendringen. Dit betekent ook dat besmetting via oppervlakken en de daaruit resulterende maatregelen, handen wassen en geen hand geven misschien helemaal niet zo veel effect hebben als uit de buurt blijven van andere mensen (binnen) / slecht geventileerde afgesloten ruimten vermijden. Het is iig goed om te zien dat er langzaam een paradigma verschuiving plaatsvind mtb de erkenning van de bsmetttingsrisico’s omtrent sar-cov2

  Beantwoorden
 28. Joseph
  Joseph zegt:

  Dank je, Maurice, voor je onuitputtelijk lijkende volharding, om RIVM en WHO al maanden helder hebben trachten te maken van de, op wetenschappelijke gronden gebaseerde, stelling, dat aerosols wel degelijk een niet te veronachtzamen rol spelen Dit ondanks dat je zo weinig erkenning hebt gekregen en mensen je zo weinig hebben laten uitpraten (omtrent je stelling t.a.v. besmettelijkheid van covid-19 via aerosols (en belang van de “juiste” ventilatie), of dit nu uit “wetenschappelijke hoek” kwam en/of via media.
  A.j.b. heb de kracht om door te gaan, ook al heb ik af en toe de indruk, dat je een “roepende in de woestijn bent” en dat je, zo talrijk, “paarlen” voor tal van zwijnen aan het gooien bent” en alsof je zelf toch wel af en toe je moet voelen, alsof je, als een soort Don Quichot, bent “aan het vechten tegen/met windmolens”.
  Dit alles terwijl je voor al je stellingen, die je ventileert, zoveel argumenten hebt, verzameld uit allerlei internationaal, wetenschappelijke onderzoeken, dat het daardoor inzichtelijk en begrijpelijk zou moeten worden.
  Als ik zie, hoe jij het opneemt voor en in het belang van mensen, bijna voor jezelf belangeloos, en met zoveel deskundigheid, zie ik af en toe, katholiek opgevoed als ik ben, het beeld voor mij, van een Jezus, die, handelend vanuit Liefde/Mededogen en in het belang van Gezondheid, de, vaak commerciele, “handelaren” uit het huis van God/Liefde wil.

  Beantwoorden
 29. Joseph
  Joseph zegt:

  Beste Maurice,
  Ter aanvuling op mijn vorige bericht, wil ik je toch nog volgende vragen.

  1) Ik heb vernomen, dat jij m.i. denkt, dat het nog t/m oktober 2020 “redelijk safe” gaat zijn, en dat, als men t.a.v. voorkoming niet de wel correcte maatregelen neemt, de 2e “golf” toch pas op zijn vroegst te verwachten is in november 2020. Kan ik in een binnenruimte 23/24/25 oktober 2020 dan j.i. nog wel “redelijk verantwoord” deelnemen aan een samenkomst met 14 mensen (wel vaker raam open), wel af en toe “met geluid maken en praten/uiten”!?
  2) Nog niet alles van je gelezen. Daarom vermoedelijk wat domme vraag mijnerzijds: “Hoe kan het j.i., dat in delen van VS, waar het nu toch flink warm is ( meer dan 30 graden Celsius) toch zoveel besmettingen/doden te betreuren zijn!?”

  Beantwoorden
 30. Jo
  Jo zegt:

  Waneer is niet-(deugdelijk) handelen door een (RIVM-)ambtenaar (civielrechtelijk) verwijtbaar?

  Ik las in een ander verband deze website (https://www.advocaten-amsterdam.nl/252/advocaat-integriteit-ambtenaar)
  en moet daar na het lezen van jouw blog aan denken.

  Waneer is een ambtenaar, die onkundig handelt (door onderzoeken naar een eerder ingenomen standpunt toe te rekenen) met desastreuse gevolgen voor de volksgezondheid en de gezondheid van kwetsbaren in het bijzonder, of die willens en wetens doorgaat met het verspreiden van desinformatie of onvolledige informatie, of die weigert de basisprincipes toe te passen van wetenschappelijk handelen en redeneren… wanneer is zo iemand hoofdelijk aansprakelijk?

  In de jeugdzorg zijn diverse medewerkers veroordeeld vanwege ondeugdelijk handelen, na het (verschrikkelijke) overlijden van één kind. Recentelijk werden badmeesters veroordeeld voor het onopzettelijk laten verdrinken van een Syrische jongen, maar vond de rechter dat ze vakkundiger hadden moeten handelen en hadden moeten anticiperen op de ontstane situatie.

  Wanneer is de RIVM aansprakelijk? Als organisatie? Maar ook: wanneer kan hen in persoon verweten worden, te niet-handelen in het algemeen belang?
  Kan een ombudsman hier iets mee? Kunnen nabestaanden van corona-overledenen van na een x-datum zich verenigen (een nader te bepalen datum waarop verondersteld mag worden dat het RIVM niet meer vanuit crisis-situatie handelde, maar aannemelijk gemaakt kan worden dat men willens en wetens doorging met beleid waarvan geweigerd werd deze ondanks voortschrijdende inzichten bij te stellen, omwille van mogelijk eigenbelang)?

  Wanneer komt dat punt in beeld?

  Beantwoorden
 31. Walter
  Walter zegt:

  Prima blog weer. Als het RIVM een korte samenvatting geeft van het rapport aan de Tweede Kamer dan zal al snel de suggestie gewekt worden dat de kans op besmetting via grote druppels door te niesen in de bus of kamer ongeveer 100 keer groter is dan door besmetting via kleine druppels. Iedereen in de Tweede Kamer kan weer rustig gaan slapen want er is tenslotte uitgebreid onderzoek gedaan door het RIVM dus oogjes toe en snaveltjes dicht, slaap lekker.

  Die uitzending met Bruls heb ik ook gezien en heb al vaker gezegd dat Bruls geen denker is maar zich een daadkrachtige bestuurder voelt die we juist nodig hebben om ons uit deze pandemie re redden. Hij spreekt graag in termen van horeca open en dichtgooien maar als de regels waren geweest dat we ons dagelijks 50 keer op moeten drukken om het op ons loerende virus te verslaan dan zou hij dat net zo gemakkelijk in volle overtuiging uitdragen.

  Beantwoorden
 32. Richard
  Richard zegt:

  “absence of evidence” is niet de “evidence of absence”

  Eindelijk iemand die het snapt. Dit is nou precies waar ik me al die maanden aan heb geërgerd al die maanden. Al deze instellingen die ervan uitgaan dat het er niet is, alleen omdat het (nog) niet is bewezen en dan wordt er geen actie genomen terwijl er toch wel risico’s blijken te zijn. Dat is ook precies de reden waarom we überhaupt in de problemen zijn gekomen toen ze riepen dat de kans klein is dat het virus hierheen zou komen!

  Beantwoorden
 33. Dick
  Dick zegt:

  Dag Maurice

  Je beroept je regelmatig op Christian Drosten van het RKI. Deze viroloog zit er toch erg vaak naast. Hier een artikel dat hij zegt dat kinderen net zo besmettelijk zijn en het openen van scholen/kinderdagverblijven maar gevaarlijk vindt. Onze scholen en kinderdagverblijven zijn al meer dan een maand open en het is gegaan zoals het RIVM zegt. Kinderen leveren amper een bijdrage aan het verspreiden van het virus.
  Nogmaals het gaat ontzettend goed in ons land en dat maakt jou verhaal wel wat zwak.
  De maatregelen van het OMT/RIVM hebben gewerkt is het algemene gevoelen onder de bevolking. En terecht.
  Dus wordt aub geen Don Quichot.

  https://www.dvhn.nl/groningen/Duitse-topviroloog-Christian-Drosten-blijft-bij-standpunt-na-hernieuwd-onderzoek-naar-verspreiding-coronavirus-kinderen-zijn-net-zo-besmettelijk-als-volwassenen-25723801.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Beantwoorden
  • Jan
   Jan zegt:

   In Israel zijn onlangs vele scholen gesloten vanwege infecties. Ik las over besmettingen onder ‘students’ en ‘children” die dan ook in quarantaine moesten. Zoals gewoonlijk geven de bang maak media alleen maar oppervlakkige informatie over leeftijden, ook niet over het ontstaan, maar het is dus zeker dat kinderen besmet kunnen worden.Misschien hebben zij minder kans op besmetting, omdat ze niet of nauwelijks ziek worden. Maar an ons RIVM mochten ze toch wekenlang niet naar Oma en Opa. Over die oorzaak op scholen: ik meen ergens gelezen te hebben dat het erg warm was en men daarom ramen sloot en airco aandeed.

   Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Ik zie het toch een beetje anders. Een van de fouten was juist om de scholen te sluiten uit oogpunt van het opbouwen groepsimmuniteit en had nooit moeten gebeuren, maar moet het RIVM wel nageven dat ze dat ook niet wilden in eerste instantie maar dat na gemor in de samenleving Rutte alsnog besloot om de scholen te sluiten, hij luistert immers naar de samenleving zoals hij aangaf. Dat was een fout en onnodig en schadelijk.

   Die maatregel net als de andere maatregelen kwam ook nog eens veel te laat want het is duidelijk (mijn mening als je naar de data kijkt) dat de intelligente lockdown maatregelen op het moment zijn genomen toen het virus in Nederland al op zijn retour aan het gaan was door andere omstandigheden zoals o.a. seizoensinvloeden (net zoals influenza) en normaal menselijk gedag als je een luchtweginfectie hebt. De intelligente lockdown kan bij de evaluatie wel eens een domme lockdown blijken te zijn.

   Zelf luister ik liever naar Data gedreven wetenschap dan naar de virologen die eigenlijk geen benul hebben van de verspreidingspatronen laat staan dat ze die kunnen verklaren. Het beste zou natuurlijk een gezichtspunt zijn met oog voor alle aspecten zowel de Virologie, Natuurkunde, Immunologie, Wiskunde en Data Analyse (en dit is geen compleet lijstje).

   Wat nu door verschillende wetenschappers gezien wordt in de Data is dat driekwart van de populatie helemaal niet bevattelijk is voor het virus en wellicht ligt groepsimmuniteit heel wat dichter bij dan menigeen denkt.

   Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Volgens de immuniteitsleer hebben kinderen het sterkste aangeboren immuunsysteem waardoor ze gemakkelijker virussen zoals Covid-19 kunnen verslaan. Als dat lukt, zijn ze niet besmettelijk en maken ze geen antistoffen aan.

   Het PIENTER-onderzoek van RIVM :
   https://www.rivm.nl/pienter-corona-studie/voorlopige-resultaten

   laat zien dat er wel degelijk kinderen zijn met antistoffen (en dus besmettelijk zijn geweest), maar qua aantal minder dan bij volwassenen. Dat betekent dus dat die kinderen:
   – of een mindere gezondheid hadden;
   – of blootgesteld zijn aan een grote hoeveelheid virus.

   Maar de trend is dus wel dat kinderen minder besmettelijk zijn (aangezien ik er van uitga dat kinderen en jong volwassenen de meeste sociale contacten hebben).

   Dat is dus in tegenspraak met wat prof. Drosten zegt, maar het zou kunnen dat zijn onderzoekspopulatie niet representatief genoeg was.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
  • Klaas
   Klaas zegt:

   Het klopt inderdaad dat Christian Drosten ernaast zit t.a.v. de besmettelijkheid van kinderen. Echter haalt meneer de Hond deze viroloog helemaal niet aan betreffende de besmettelijkheid van kinderen.

   Meneer de Hond haalt hem juist aan wat betreft het belang van aerosolen en daar zijn toch steeds meer bewijzen voor.

   Daarnaast is het lastig te zeggen welke maatregelen afzonderlijk wel of niet hebben gewerkt en in welke mate. Dit omdat alle maatregelen (bijna) tegelijk zijn genomen. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt in ieder geval (nog).

   De maatregelen die m.i. overeind moeten blijven zijn:
   bij klachten thuisblijven
   mondkapje in ov
   bron- en contactonderzoek
   eigenlijk iedereen testen.

   Door iedereen te testen (zoals ook bij de hele bevolking van Wuhan gebeurde) kan je de asymptomatisch besmette personen er ook uit pikken en kijk hoe hun symptomen zich al dan niet ontwikkelen. Verder kunnen dan (alsmede ook door het rioleringsonderzoek) lokale brandhaarden snel worden geblust.

   Beantwoorden
 34. marco
  marco zegt:

  Ik word regelmatig boos om het structureel negeren van alles wat Maurice de Hond gevonden heeft.
  Het zou voor mij een emotioneel hoge-druk ventiel zijn als we die persoon of instantie die het meest hardnekkig de waardevolle onderzoeksfeiten van de Hond negeert, de Oink-Oink Wissel trofee geven.
  Vandaag gaat deze Oink-Oink Wissel trofee wat mij betreft naar de heer Bruls uit Nijmegen. (met grote afstand op de nummer 2)

  Beantwoorden
 35. Koert
  Koert zegt:

  Journalisten kunnen niet rekenen en zaken niet in perspectief plaatsen.
  Op Nu.nl staat dat Bolsonaro wordt aangeklaagd want “hij heeft coronavirus tot nu toe niet serieus genomen, sterker nog altijd ernst van het coronavirus altijd genegeerd.
  Brazilië is met meer dan 65.000 coronadoden het op een na zwaarst getroffen land ter wereld. Ruim 1,6 miljoen van de 210 miljoen inwoners zijn besmet geraakt”
  Omgerekend zou dat echter betekenen voor Nederland: 5200 doden. De griepgolf van 2017/2018 had in Nederland al 9000 doden en de huidige corona 6000 geregistreerde doden of 8.500 oversterfte. Kortom Bolsonaro verdient eerder een medaille dan een aanklacht.

  Beantwoorden
 36. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Als we even door Maurice zijn stokpaardjes heen lezen is dit zijn zeer onheilspellende boodschap: er zijn maar weinig van die onzichtbaar in de lucht zwevende virusdeeltjes nodig zijn om ziek te worden en iedereen die corona-besmet is kan een superspreader worden.

  Het is daarmee een wonder dat het beleid van die idioten van het RIVM zo goed gewerkt heeft!

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Je laat weer zien dat je niet kunt lezen wat ik schrijf…..
   Ik heb helemaal niet gezegd dat er maar weinig van die deeltjes nodig zijn. Ik denk juits dat die grens vrij hoog is.

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Ik heb je vrijwel letterlijk geciteerd: “Er zijn sterke aanwijzingen dat dit met Covid-19 ook het geval is. Dat er niet al teveel virusdeeltjes nodig zijn om ziek te worden.”.

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Ik schreef “dat er niet al teveel virusdeeltjes nodig zijn om ziek te worden”
     Jij schreef dat ik gezegd zou hebben “er zijn maar weinig van die onzichtbaar in de lucht zwevende virusdeeltjes nodig zijn om ziek te worden”
     En jij noemt dat “vrijwel letterlijk geciteerd”.

     Beantwoorden
     • Jan Smit
      Jan Smit zegt:

      Letterlijk geciteerd, met een lichtelijke overdrijving om mijn punt extra duidelijk te maken.

      Als er niet al teveel wind nodig is voor een dijkdoorbraak klinkt zeer onheilspellend. Dan zouden we vandaag nog beginnen met het ophogen van de dijken.

      Daarmee heb ik je een mooi argument voor je ventilatie-Deltaplan aangereikt. Niet gek voor iemand die niet kan lezen en niet logisch kan nadenken :-)

 37. M
  M zegt:

  Beste Maurice,

  Inhoudelijk vind ik je verhaal sterk en kan ik hier weinig gaten in schieten. Echter merk ik dat als ik jouw filmpjes of artikelen deel met mensen die iets moeilijker de inhoud van de boodschapper kunnen scheiden, dat je bij hen niet overkomt. Ik denk dat het zou helpen door bijvoorbeeld niet telkens te refereren naar het feit dat je dit in maart al zei of dat je t allang wist. Dit komt wat betweterig over (ondanks dat je het naar alle waarschijnlijkheid bij het juiste eind hebt). Ga dus voor door met de sterke inhoud, maar denk eens na over hoe je dit nog wat sympathieker/verbindender over kan brengen, en daarmee meer mensen mee kan krijgen.

  Beantwoorden
 38. Peter Paauw
  Peter Paauw zegt:

  Waarom schrijf je eigenlijk niet meer over de specifieke luchtvochtigheid? Juist dit kan de aerogene verspreiding verklaren in alle verschillende klimaten. Ik lees hier op andere plekken bijna niks over, terwijl het de doorslaggevende klap kan zijn om zowel voor Covid-19 als voor influenza de belangrijke rol van aerogene transmissie te verklaren. Als de onderliggende natuurkundige wetten bewijzen dat aerogene transmissie de basis vormt voor de verspreiding van de lagere luchtweginfecties, dan kan definitief de discussie gesloten worden en kan indirect bewezen worden dat contactverspreiding maar een kleine rol speelt. Daarnaast lijkt het me verstandig om te focussen op het zoeken van meer artikelen uit landen met perfecte contact tracing, want alleen in die landen kunnen van alle besmettingen de bron worden achterhaald en alleen met onderzoeken in die landen kun je met grote zekerheid vaststellen (die niet met slechte argumenten onderuit gehaald kunnen worden) dat superspreads (in slecht geventileerde ruimtes) en daarmee aerogene transmissie de basis vormt van deze epidemie.

  Beantwoorden
  • Jeb
   Jeb zegt:

   Je reactie lezend vroeg ik me ineens af wat de luchtvochtigheid is bij het uitademen. De adem met het virus. En hoe snel de warme adem zich vermengd met de koelere omgeving. De temperatuur van lucht is het hoogst boven (lagere vochtigheid) en het laagst onder (hogere vochtigheid). Sigarettenrook hing in mijn ouderlijk huis als een soort mist vrij hoog boven de eettafel.

   Beantwoorden
 39. Margreet
  Margreet zegt:

  Kritiek? Was het maar waar, je wordt weggezet, want je loopt het RIVM/de regering, Rutte voor de voeten. Met hun bezwering 1.5 m afstand bewaren, proberen ze onrust en paniek onder de bevolking te voorkomen. Een goeie wetenschapper moet zichzelf niet geloven, moet kritisch zijn over resultaten van onderzoek, moet zijn ituitie verbeteren, moet kunnen twijfelen. Hoe beter de wetenschap hoe beter de intuitie (naar Jaap Goudsmit, viruloog). Colijn in 1936 zei: ‘Gaat u maar rustig slapen.’ Die uitspraak nam mytische vormen aan, hij zou het gezegd hebben aan de vooravond van het uitbreken van de oorlog. Nu de mythe 1.5 m afstand. Meer is er niet aan de hand. Gewoon zo doorgaan, er wordt nu openlijk gesproken over aerosols. Verder weet nog geen wetenschapper precies hoe dit virus zich gedraagt.

  Beantwoorden
 40. Tony
  Tony zegt:

  Bruls zou je er bijna van verdenken dat hij hoopt op de tweede golf om maar lekker te kunnen handhaven, hoe strenger hoe liever.

  Volgende keer toch even checken, als zijn ogen glinsteren bij de term “tweede golf” dan is het waar :)

  Beantwoorden
 41. FransW
  FransW zegt:

  Vanmiddag in Trouw.online het volgende bericht dat inspeelt op extra angst:
  ‘Het zijn slechts incidenten, de afgelopen corona-uitbraken in Europa. Maar een incident KAN MAAR ZO OMSLAAN TOT BRANDHAARD. Kleine verschillen bepalen of een regio wordt getroffen of niet, MAAR DIE KLEINE VERSCHILLEN KUNNEN GROTE GEVOLGEN HEBBEN.
  En zo gaan ze daar maar voort met de vage angst bevestigende veronderstellingen……
  https://www.trouw.nl/binnenland/

  Beantwoorden
  • Gerrie Reintjens
   Gerrie Reintjens zegt:

   Beste Jan,
   Dit is de laatste keer dat ik op jouw onzinnige reacties reageer. Je bent behalve een slechte zanger (geef mij maar de echte Jan(tje) Smit), maar ook nog een “oproerkraaier”. Ga maar kijken naar de betekenis hiervan. Die slaat duidelijk op jou en niet op Maurice of op mij of op anderen die de gedachten van Maurice aanspreken.

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Beste Gerri, ik citeer Maurice letterlijk: er zijn niet al teveel virusdeeltjes nodig om ziek te worden.

    Dat lijkt mij geen goed nieuws maar als jij dat oproerkraaien vindt, ga je gang.

    Beantwoorden
 42. Corina
  Corina zegt:

  Heel duidelijk Maurice! Helaas wil RIVM en overheid dit niet horen. En zijn ze zelfs bezig om nog meer censuur op de media te krijgen. Zie https://viruswaanzin.nl/informeren/europese-commissie-eu-actieplan-tegen-desinformatie/ Maurice zegt dat buiten de anderhalve meter geen zin heeft. Dit is desinformatie, en gevaarlijk volgens de overheid, we moeten wel bang blijven, anders worden er teveel mensen wakker, en willen ze geen vaccin meer. Triest dit. Hopelijk mag je je mening blijven geven!

  Beantwoorden
 43. Troubadour
  Troubadour zegt:

  Het is ongelofelijk. Wedden dat het kabinet zo voortvarend met reces is gegaan om daar straks met spoed van te kunnen terugkeren. Wat een kleuterklas is het ook.
  Juist nu dienen er door ervaren projectmanagers teams te worden opgetuigd, die onze overheidsgebouwen, scholen, verpleeghuizen en verzorginghuizen e.d. inspecteren, verbeteringsvoorstellen doen of een Apk-goedkeuring afgeven van “Corona-proof”.
  In de particuliere sector is al heel veel beweging, daar hoeft men niet meer overtuigd te worden. Daar overheerst het gezonde verstand en tref je geen gezapige, laconieke, gemakzuchtige egotrippers aan die niet kijken op een paar duizend doden meer. Ik ben woedend, dat moge duidelijk zijn. Het is mijn burgerplicht om te wijzen op deze wantoestand, dat bijna elk middel rechtvaardigt om het te stoppen..

  Beantwoorden
 44. Andries
  Andries zegt:

  https://www.bbc.com/news/world-53329946
  Het lijkt erop dat de WHO verplegend personeel (met voorkennis) de informatie betreffende de aerosol route heeft onthouden, in verband met een (wereldwijd) tekort aan beschermingsmiddelen.
  Dit blijkt uit de uitspraak van: Prof Cowling , hij is een ‘co-director of the WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Epidemiology and Control at HKU SPH’ .

  Beantwoorden
 45. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Beste Maurice,
  Ik heb een idee over de manier waarop de concentratie van het virus kan opbouwen. Als het virus zich via de lucht kan verplaatsen, over grotere afstand ook, dan kan het haast niet anders dan dat vrijwel elke Nederlander (en andere bewoner van deze aardbol) een flink aantal virus deeltjes heeft ingeademd.
  Het immuunsysteem van elke op deze wijze “besmette” persoon zal het virus uiteindelijk weer verwijderen, maar wellicht komen er per saldo meer virusdeeltjes vrij dan ingeademd. Dit is een onbewezen hypothese!
  Maar als dit zo zou zijn, dan werkt dus elk persoon als een soort “virus pomp”. Als deze en meerdere personen samen zijn in een afgesloten ruimte, neemt langzaam de concentratie in de ruimte toe. Zolang deze blijft onder een kritische grens (waarschijnlijk verschillend per persoon en gekoppeld aan verblijftijd), wordt niemand ziek. Maar voldoende (zeer licht) besmette personen in dezelfde ruimte stuwen wel de concentratie op.
  Via dit mechanisme zou bv. de uitbraak in veel nertsenfokkerijen te verklaren zijn. Een lage concentratie van het virus bereikt de fokkerij en wordt ingevangen door de meeste nertsen. Nog geen ziekmakend niveau. Vervolgens stuwen deze 100.000 nertsen gezamenlijk de concentratie op, totdat een ziekmakend niveau wordt bereikt.
  Het is een model, mogelijk sluit het aan bij de realiteit, maar het is wel een interessant rekenmodel!

  Beantwoorden
  • Jeroen
   Jeroen zegt:

   Bedankt! Duidelijk verhaal. Al blijkt wel dat er meerdere condities tegelijk nodig zijn voor zoiets kan optreden, waardoor het waarschijnlijk heel weinig voorkomt.Staat er immers water in de zwanenhals (wat normaal het geval is) dan kan er geen lucht langs en hebben de aerosolen geen vrij spel. Het geeft inderdaad wel aan dat ook hier aerosolen een oorzaak zijn.

   Beantwoorden
  • Oscar2
   Oscar2 zegt:

   Dan zou eerst maar eens moeten vaststaan, dat het virus, afkomstig uit het riool, nog besmettelijk is. Is dat zo? Wie weet dat?

   Beantwoorden
   • Erik
    Erik zegt:

    Weten niet want ik heb het niet op het lab onderzocht, maar het is wel heel erg onwaarschijnlijk. Als dit virus via de ontlasting of urine in het riool is gekomen kan het eigenlijk niet meer intact zijn. Wat je dan meet in het rioolwater zijn sterk gefragmenteerde RNA sequenties die een positief signaal kunnen geven in de PCR test.

    Beantwoorden
 46. Freek
  Freek zegt:

  Maurice zegt dat hij de studie “Exposure assessment for airborne transmission of SARS-CoV-2 via breathing, speaking, coughing and sneezing ” heeft gelezen.

  En dat deze een model maakt gebasseerd op o.a. “hoeveel virusdeeltjes moet je inademen om er ziek van te worden.” Maar nu ik dit onderzoek gelezen heb, kan ik niet vinden waar de authors een model hebben noch met de dose nodig om besmet te worden, noch met de kans dan ziek te worden.

  Heeft Maurice dit gewoon verzonnen? Of ander aub laat zien op welke plek dit model met ‘de hoeveelheid virusdeeltjes die je moet inademen om ziek te worden’ vermeld staat.

  Beantwoorden
 47. Freek
  Freek zegt:

  Maurice zegt dat hij de studie “Exposure assessment for airborne transmission of SARS-CoV-2 via breathing, speaking, coughing and sneezing ” heeft gelezen.

  En dat deze een model maakt gebasseerd op o.a. “hoeveel virusdeeltjes moet je inademen om er ziek van te worden.” Maar nu ik dit onderzoek gelezen heb, kan ik niet vinden waar de authors een model hebben noch met de dose nodig om besmet te worden, noch met de kans dan ziek te worden.

  Heeft Maurice dit gewoon verzonnen? Of anders aub laat zien op welke plek dit model met ‘de hoeveelheid virusdeeltjes die je moet inademen om ziek te worden’ vermeld staat.

  Beantwoorden
 48. Tine04
  Tine04 zegt:

  Wie kan mij vertellen hoe dit zit: Covid-19 is geplaatst in groep A van besmettelijke infectieziekten, zie de website van het RIVM. Net als SARS, MERS etc. (Nota bene: De pest is geplaatst in groep B1). Wie bepaalt nou eigenlijk dat Covid-19 een groep A is, dus het ergste van het ergste… Het RIVM zelf? De WHO? Op basis van welke criteria? Wordt dit vttt herzien? Als er geen transparante criteria èn geen herzieningsprocedures zijn voor deze indeling blijft het dus voor altijd een killer virus, ondanks de inmiddels lage IFR en blijft er dus alsmaar een grond voor noodverordening/noodwet, anderhalve meter, mondkapjes en andere dictatoriale flauwekul. Wie bepaalt die indeling in groep A en wie mag het herzien…?

  Beantwoorden
  • Tine04
   Tine04 zegt:

   Eigen reactie op bovenstaande vraag. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-6800.html
   Er is op 28 januari 2020 krachtens een ministeriële regeling bepaald dat Covid-19 wordt aangemerkt als behorende tot groep A. De toelichting is bizar. “De aanmerking als behorende tot groep A van het novel coronavirus (2019-nCoV) is nodig om een aantal wettelijke mechanismen in werking te krijgen.”.Hallo!! Dus niet: ‘het is nodig omdat het blijkens onderzoek (met bronvermelding) hartstikke gevaarlijk is’, nee, het is nodig om een aantal wettelijke mechanismen in werking te krijgen. Hoe komen we daar weer van af….

   Beantwoorden
  • Tine04
   Tine04 zegt:

   Ik heb inmiddels een gedeeltelijk antwoord op mijn eigen vraag. Het is bepaald bij ministeriële regeling in januari 2020 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-6800.html . Maar als je de toelichting leest zie je iets bizars. Er staat: “De aanmerking als behorende tot groep A van het novel coronavirus (2019-nCoV) is nodig om een aantal wettelijke mechanismen in werking te krijgen.” Er staat dus niet: ‘het is nodig omdat uit onderzoek (met bronvermelding) blijkt dat dat het gevaar van dit virus schuilt in (zus-of-zo)’. Er wordt totaal niet onderbouwd waaròm het een groep A infectieziekte is.

   Beantwoorden
 49. Erik
  Erik zegt:

  Inmiddels zijn er tweede golven of golfjes in Portugal, Roemenië, Bosnië Herzegovina en Servië.
  Komt wel dichtbij zo.
  Is jou bekend of al die landen bijeenkomsten of evenementen binnen weer toegestaan hebben? Want dat zou de enige verklaring zijn die binnen jouw hypothese valt.

  Beantwoorden
 50. Jeff Sluijter
  Jeff Sluijter zegt:

  Het lijkt me knap frustrerend om maanden lang zo miskend te zijn. Ik word nog kwaad als ik aan die dikke tante pollewop van een Angela de Jong denk die wilde dat jij snel naar je Ikea bureautje terug moest. Dat je door een microscoop kan staren, wil niet zeggen dat analyses van de effecten van het virus minder waardevolle informatie zou zijn. Maar goed, ben blij dat het apparaat langzaam het een en ander begint te onderkennen…..nu nog acteren daarop! De kleinst mogelijke ruimte, het vliegtuig, zou veilig zijn door luchtverversing met Hepa filters, dus die formule doorkopieeren naar kantoren ed lijkt mij heel logisch.

  Twee vragen voor Maurice:
  De infecties nemen in de US in rap tempo toe, maar van een overstroming van de ziekenhuizen hoor ik niets. Heb je dit al geanalyseerd? Verzwakt het virus (zoals Italiaanse virologen claimen) of zijn het vooral besmette jongeren? Of beiden?

  Daarnaast las ik gisteren over een nieuw virus of mutatie in Kazachstan wat dodelijker zou zijn dan Covid. Wat weet jij daarvan?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Als ik naar de VS kijk zie ik enerzijds een sterke toename van het aantal besmettingen.
   Daarnaast lijkt het er inderdaad op dat de gemiddelde leeftijd van de besmette personen wat lager is.
   En dat heeft direct gevolg op het aantal mensen die naar ziekenhuizen moeten en/of dood gaan.

   Beantwoorden
 51. Karel
  Karel zegt:

  Beste lezers,

  Ik lees regelmatig de blog en de reacties. De primaire vraag naar meer zekerheid krijgen van de rol van aerosolen in verspreiding van sars cov 2 deel ik. En de discussie over betrouwbaarheid van de kennis over deze rol van aerosolen wil ik graag voeren. Maar helaas zijn er ook mensen op dit blog die de discussie erg moeilijk maken als ze vooral opinies als wetenschappelijke feiten brengen en gewoon niet in gaan op reacties op die opinies. Een belangrijk punt is de hoeveelheid virus die over kan worden gebracht via grotere of kleinere druppels. Volgens wetenschappelijke literatuur is bij zeer klein deel van de besmette mensen miljard en soms meer sars cov 2 virussen aanwezig in milliliter monstermateriaal. Een milliliter zie ik hier maar als een grote druppel van 10 millimeter kubus. Het virus zelf zie ik hier als een kubus van 100 nanometer. Het virus is dus in afmetingen slechts een honderdduizendste van die grote druppel. Stel een druppeltje in een aerosol is 10 micrometer in afmetingen (ook hier weer als kubus gezien). Een dergelijke druppel heeft de afmetingen van deeltjes ultra fijnstof. Die zeer kleine fijnstofdeeltjes kunnen in lucht makkelijk blijven hangen en grote afstanden, 10 tallen tot honderden meters verspreid worden. Stel je voor dat de virusinhoud van iemand met hele grote belasting vanuit grote druppel van 10 millimeter verdeeld wordt over alleen maar zeer kleine druppels van 10 micrometer afmetingen. Op basis van maximaal 1 miljard virussen in grote druppel heeft een kleine druppel maximaal 1 virus per druppeltje. Als deze druppels zich zouden gedragen als fijn stof, of rook of geurstoffen of kleurstoffen in de lucht zouden ze makkelijk veel verder komen dan enkele meters zowel in binnen als in buitenlucht. Een zeer belangrijke vraag is hoeveel virussen moet iemand nu binnen krijgen om echt besmet te raken. Als het waarschijnlijk zou zijn dat met enkele virussen iemand al besmet zou kunnen worden zou het ook waarschijnlijk kunnen zijn dat mensen op grote afstand binnen en buiten besmet worden. Een andere vraag die hiermee samenhangt is welk deel van de virussen overleven de reis door de lucht binnen en buiten om waarschijnlijk mensen doeltreffend te treffen en ook nog te besmetten.

  Gezien op vele vragen nog geen goede antwoorden zijn gegeven zie ik de rol van aerosolen bij het besmetten van mensen op grotere afstanden nu vooral een onderwerp voor meer onderzoek dan als iets waarvan we met grote zekerheid en betrouwbaarheid aan kunnen geven wat die rol van de aerosolen nu is en kan zijn. Opinies en vooroordelen zijn goed begin van het stellen van vragen maar kunnen niet de antwoorden leveren waar we wat mee kunnen.

  Beantwoorden
 52. Robbie K
  Robbie K zegt:

  Eindelijk, daar is de studie van Ron Fouchier en zijn verkouden fretjes.

  This study provides experimental evidence of robust transmission of SARS-CoV-2 via the air, supporting the implementation of community-level social distancing measures currently applied in many countries in the world and informing decisions on infection control measures in healthcare settings.
  RIVM kom maar op met je deltaplan ventilatie
  https://www.nature.com/articles/s41467-020-17367-2

  Beantwoorden
 53. Guido Spanoghe
  Guido Spanoghe zegt:

  Finally! Nu moeten ze alleen nog inzien dat de lucht droog genoeg moet zijn om de microdroplets de gelegenheid te geven om te verkleinen en te beginnen zweven want dat hebben ze nog niet door, ook de “experts” in België niet.
  Die zijn gisteren in een kramp geschoten en verplichten ons om vanaf morgen in alle winkels/openbare ruimten een mondmasker te dragen. Nog meer angst bij de bevolking als enig resultaat!
  Wanneer komt het gezond verstand weer tevoorschijn?

  In een interview op VRT.be gaat Ab O. ondertussen met de eer strijken! Hij lijkt wel de ontdekker van de airborne transmissie. Shame on him!

  Beantwoorden
 54. Freddie
  Freddie zegt:

  Top Maurice! Zie ook nuttige bijdrage en compliment voor Maurice van Eliane Khoury op recente uitzending Cafe Wetschmerz. Over hoognodig belang van ventilatie in combinatie met ionisatie. Zie https://www.youtube.com/watch?v=Vm6M7GOvBcI&t=80s
  Zeer goede uitleg van deze ventilatiesystemen. Past perfect in Maurice zijn vurige pleidooi voor Deltaplan Ventilatie. Zij zoekt samenwerking. (Haar bedrijf heet https://www.vfa-solutions.com/). Vanaf 30.39 compliment en verwijzing naar Maurice.
  Maurice, even los van de technisch inhoudelijke vraag over druppels versus aerosol verspreiding; Is het mogelijk dat je nog meer je kennis en kunde gaat inzetten ten aanzien van de Infection Fatality Rate (IFR)? Mijn indruk is dat aantal coronadoden (…als het al corona was…) nog steeds veel lager is dan griepdoden in 2017/2018 (terwijl tegen de griep wel een vaccin is). De echte relevante vragen zijn dan; Waarom doen we dit? Waarom houdt de overheid de maatregelen in stand? Waarom moet er een noodwet komen? De economie ligt nog steeds op de IC. Werkt ontwrichtend op totale maatschappij. Voor een virus welke niet erger is dan de griep. Kun je meer aandacht besteden aan IFR?

  Beantwoorden
 55. Pieterv
  Pieterv zegt:

  Beste Maurice,
  Als het RIVM dezelfde test doet waarmee William Wells
  besmetting via aerosols heeft aangetoond, dan kan het toch vrij snel duidelijk zijn.
  of denk ik nu te simpel ?

  Beantwoorden
 56. Robert
  Robert zegt:

  Maurice,

  Het zal iedereen inmiddels wel duidelijk geworden zijn dat het Deltaplan Ventilatie niet van de grond gaat komen (en zeker niet voor november) als het van WHO/RIVM/OMT moet afhangen en daarom stel ik het volgende noodplan voor:

  Het plaatsen van paginagrote advertenties in enkele grote Nederlandse dagbladen en dit te bekostigen met een crowdfund aktie.

  De advertentie zou zich moeten richten op eigenaars/beheerders van openbare gebouwen, scholen, kantoorgebouwen, verpleeghuizen, gebouwen voor vleesverwerking enz. enz. en wijzen op de gevaren van ventilatie m.b.t. corona besmettingen en de rol van de WHO en RIVM hierin.

  De beheerders en eigenaren van gebouwen erop wijzen dat ze zich volgens de letter van de wet alleen maar hoeven te houden aan de ventilatie voorschriften van het RIVM maar dat dit waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om besmettingen te voorkomen, dus dat er iets extra’s moet gebeuren.
  Benadrukken dat het Ventilatieplan ook geen garantie is dat het nooit verkeerd kan gaan, maar dat ze zichzelf achteraf niks hoeven te verwijten.

  In dezelfde advertentie ook een beroep op de overheid doen om een bijdrage in de kosten te leveren voor eigenaars/beheerders.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *