Checklist

(UPDATE 29-6: zie punt 6 in het rood).

Ik ben geen viroloog of epidemioloog. Ik ben wel opgeleid als wetenschapper. In 1971 afgestudeerd en toen een aantal jaren als wetenschappelijk medewerker gewerkt bij de Universiteit van Amsterdam. Mijn specialisatie is onderzoek en statistiek. Heb in 1965 leren programmeren. Ben al heel lang bezig met (big) data-analyses.

Ik ben goed in analyseren van data, het herkennen van patronen. Daarnaast ben ik goed in logica. Was op school een echt B-type. Kan ook goed wetenschappelijke studies lezen en beoordelen.

Vanaf eind maart schrijf ik artikelen op deze site over COVID-19. Middels het analyseren van data, het lezen van de nieuwste internationale wetenschappelijke studies en logisch redeneren, heb ik daaruit een serie conclusies getrokken. Inmiddels wordt een deel daarvan of algemeen erkend of er zijn grote discussies over, die uiteindelijk dezelfde richting in gaan als de conclusies die ik toen trok.

(Als u tijd heeft, nodig ik u uit om mijn artikel te lezen van 14 april met de titel “Zo gaat de verspreiding van COVID-19 vooral”  en het artikel van 24 mei met de titel “De COVID-19 kennis van nu”).

Dan wil ik nu op aparte conclusies ingaan, die ik in mijn artikelen heb getrokken en in welke mate deze conclusies nu ook meer mainstream zijn geworden.

 

 1. Mondbescherming in openbare ruimtes

Op 6 april schreef ik dit artikel “Waarom mondbescherming buiten een verstandige beslissing is”.  Met o.a. deze zin: “Dat gezegd hebbende komen we uit op iets wat eigenlijk in het verlengde ligt van mijn vaststelling dat de WHO (en RIVM) niet snel genoeg inspeelt op de nieuwste bevindingen.

Op 5 juni adviseerde de WHO tot het dragen van mondkapjes in de openbare ruimtes.

 1. Via ventilatie en hogere luchtvochtigheid kan de verspreiding in gesloten ruimtes worden tegengegaan.

Al vanaf de eerste blogs op 27 maart schreef ik over de invloed van de luchtvochtigheid op de verspreiding van het virus. Op 2 april in het artikel “Euraka! Dit zijn de verspreidingsversnellers; de micro druppels” kwamen een aantal zaken bij elkaar. Ik beschreef daarin dat je besmettingen kon voorkomen door het verhogen van de luchtvochtigheid en ventilatie.

In een land als Japan was dit al lang bekend, maar in Nederland bleef het RIVM daar lang van weg. Maar de ventilatiecomponent begint (gelukkig) in Nederland eindelijk meer gemeengoed te worden  zoals uit dit artikel blijkt. Het verhogen van de luchtvochtigheid zie je ook al op veel plekken als hulpmiddel tegen de verspreiding. Maar, zolang het RIVM, de impact van het airborne virus nog niet onderkent, is het in Nederland nog geen expliciet beleid.

 1. Buiten veel minder risico’s op besmetting dan binnen

In meerdere artikelen in april gaf ik aan dat de besmettingen vooral binnen geschieden. Na de uitkomst van een aantal onderzoeken heb ik in mijn artikel op 25 april expliciet gesteld dat men veel meer naar buiten zou moeten gaan.  Ik vermeldde daarbij al deze Chinese studie  over de locaties van besmetting, die onlangs breed in de media werden aangehaald als onderbouwing voor de veel kleinere kans om buiten besmet te worden.

Ongeveer 1 maand na mijn artikel werd ook door sommigen van de usual suspects aan virologen en epidemiologen in de media gesteld dat de kans om besmet te worden buiten beduidend kleiner is dan binnen.

Helaas zijn het OMT (en in hun navolging Premier Rutte) nog hardleers en blijven (tegen beter weten in?) volhouden dat de besmettingen bij Atalanta Bergamo – Valencia in het stadion plaats vonden.

 1. Besmetten via oppervlaktes vindt niet plaats

In mijn artikel van 14 april met als titel “Zo gaat de verspreiding van het virus vooral” beschreef ik dat de kans van besmetten via voorwerpen heel klein is.

Op 22 mei heeft de Amerikaanse CDC haar adviezen bijgesteld en gemeld dat de overdracht via voorwerpen minder groot is dan men eerder had aangenomen. De studie van prof. Streeck in Heinsberg kwam daarna uit, waarbij hij bij onderzoek in 21 huishoudens geen virusdeeltjes van voorwerpen heeft kunnen verzamelen, die bij nader laboratorium onderzoek ook in staat waren om mensen te besmetten.

 1. De grote rol van superspreading events bij de verspreiding

Op 9 april schreef ik een artikel over het grote belang van de superspreading events. En op 19 april ging ik dieper in op het superspreading event van Kessel op 5 maart.  Dat leidde tot dit artikel van 24 april. Op basis van de cijfermatige analyse van afzonderlijke gemeenten tot aan het moment van lockdown, kon ik niet anders dan concluderen dat de superspreading events een dominante rol speelden bij de verspreiding van het virus. En dat het virus zich zonder zo’n gebeurtenis eigenlijk vrij langzaam verspreidde. Want terwijl we ons gewone normale leven nog leefden voor de lockdown en de social distancing, zag je dat klip en klaar terug in de cijfers in gemeenten waar geen superspreading events hadden plaatsgevonden.

Op 3 juni beschreef ik o.a. de aanpak in Japan en een artikel in de New York Times met als titel “Stop the superspreading events”. Vanuit onderzoek in diverse landen werden mijn conclusies van 24 april bevestigd.

 1. De belangrijke rol van aerosols

Vanaf 2 april heb ik aandacht gevraagd voor de grote rol van aerosols bij de verspreiding van het virus. Ik kon me namelijk niet voorstellen dat superverspreiding tijdens bijeenkomsten met veel mensen, zelfs als men alle voorzorgen in acht namen, op een andere wijze kon geschieden dan via de lucht.

Dat bewijs werd geleverd door de studie van prof. Streeck in Gangelt. Dat beschreef ik in dit artikel op 4 mei. Als je breed naar de cijfers kijkt, dan lijken vrijwel alle Covid-19 besmettingen met via de lucht te gaan, zoals ik op 3 juni heb beschreven.

Er komen steeds meer geluiden van prominente virologen die wijzen op het belang van de verspreiding van het virus via de lucht. Dit was o.a. de podcast van prof. Christian Drosten waarin hij het volgende zegt: “Druppeltjesoverdracht speelt waarschijnlijker een kleinere rol dan de overdracht via aerosols”.

Op 1o juni is er een nieuwe studie uitgekomen met de naam “Identifying airborne transmission as the dominant route for the transmission of COVID-19”. De titel zegt het al. Nog een extra bewijs van de centrale rol van het virus dat zweeft in de lucht.

In Nederland houden het RIVM en het OMT (vooralsnog) vast aan de mening dat die rol er niet is of erg klein. Maar helaas is het zo dat die Nederlandse deskundigen keer op keer bewijzen achter de feiten aan te lopen. (Neem bij voorbeeld de discussie rondom mondbescherming, waarbij Van Dissel, zelf na het invoeren van mondkapjes in het OV, nog in het openbaar zei, dat het onnodig was. Ben trouwens benieuwd wat hij nu gaat zeggen, nu ook de WHO qua mondbescherming in de buitenruimte om is).

Hoewel dus internationaal steeds meer wordt erkend dat besmetting via de lucht een grote rol zou kunnen spelen, is dat in Nederland (nog) niet het geval bij de officiele instanties.

Maar nu het Duitse RIVM (RKI)  ook aerosols als besmettingsweg erkend en zelfs bij EenVandaag al een professor is gekomen om er aandacht voor te vragen  komt ook bij dit onderdeel een checksymbool.

De weestand van het RIVM om dit te onderkennen hangt op een dramatische wijze sterk samen met het volgende punt.

 

 1. De 1,5 meter samenleving is onnodig en onveilig

Vanaf het moment dat de 1,5 meter samenleving aangekondigd werd als het nieuwe normaal heb ik me daar op verschillende manieren tegen verzet. In dit artikel van 15 april beschreef ik dat voor het eerst. En via mijn medewerking aan www.smartexit.nu heb ik dat ook nog op een andere manier geoperationaliseerd.

In essentie is dat bezwaar tweeledig. Aan de ene kant levert het forse economische en maatschappelijke schade op. Aan de andere kant is het bovendien ook niet het juiste antwoord op het echte gevaar van de grootschalige besmetting met het virus. 80% van de besmettingen vindt plaats via superspreading events. En dat gebeurt niet, constateer ik hier, doordat men dan niet op 1,5 meter afstand blijft, maar door het zwevende virus in de ruimte, dat langere tijd door aanwezigen wordt ingeademd.

U begrijpt dat ik ook daarom al fel tegenstander van het voorstel om de 1,5 meter samenleveing via de wet te formaliseren.

Dus de 1,5 meter verhindert het overgrote deel van de besmettingen niet, en levert ook nog een schijnzekerheid op. Zo zien we in Georgia dat er na de opening van kerken waar men zich strak aan de 1,5 meter hield, toch weer besmettingen plaatsvonden.

Maar op dit punt ligt er een gigantisch obstakel, waarvan ik bang ben dat het als een groot blok beton onze samenleving (zowel economisch als sociaal) diep onder water houdt en daarmee heel veel (onnodig) kapot maakt.

Dat obstakel is, dat vrijwel alle virologen en epidemiologen er van uit gaan dat influenza zich via druppels verspreidt en dat dit ook geldt voor Covid-19 (en Sars). Zo zijn ze opgeleid en zo kijken ze naar de verspreiding van deze infectieziekten aan. Dat is ook terug te vinden in de opstelling van de WHO (en RIVM, en OMT). Over een andere manier van verspreiding wil men amper denken. Laat staan dat het een dominante rol speelt. Want dat heeft met terugwerkende kracht kolossale consequenties. Van nogal wat van het werk dat men in het verleden op dit terrein heeft gedaan vervalt dan ineens de basis.

De 1,5 meter-maatschappij (social distancing) is de consequentie van het feit dat je stelt dat mensen vrijwel alleen via direct contact wordt besmet. Als de besmetting vooral (of vrijwel alleen) door de lucht geschiedt dan is die 1,5 meter-maatschappij niet nodig en moeten we andere maatregelen nemen. (En dat betreft eigenlijk alleen het zorgen dat superspreading events niet kunnen plaatsvinden).

Daarom zie je het patroon dat 99% van de virologen en epidemiologen, bij welke conclusies ze ook trekken, ze altijd eindigen met “en overigens zijn we van mening dat mensen binnen of buiten de 1,5 meter afstand dienen aan te houden”. In mijn oren klinkt het langzamerhand als een soort wanhopige poging om overeind te houden wat langzamerhand niet meer overeind te houden is, dat de besmetting van Covid-19 (en influenza) vrijwel alleen geschiedt via direct contact.

Dat men zich daarbij in allerlei bochten moet wringen, feiten naar eigen hand zet, drogredenen hanteert, is goed beschreven in het artikel “Factchecking het OMT”. Ik heb op persoonlijke titel diverse hoogleraren virologie en epidemiologie en andere medici uitgenodigd om hetzij uit te leggen waar we in onze fact checking verkeerd zitten. Of aan te geven hoe het komt dat als het OMT niet voldoet aan de minimale eisen van logica, argumentatie en het correct gebruik van feiten, er niemand van de beroepsgroep daar in het openbaar wat van zegt. Helaas, geen enkele reactie gekregen. Ook niet van het RIVM of het OMT of leden van het OMT.

Het lijkt op een omerta. De beroepsgroep lijkt gevangen te zijn in het dogma van de besmetting via kontakten en niemand van de usual suspects  mag of wil daarvan afwijken. Want zelfs nu men een vorm van opening geeft aan besmetting via de lucht, klinkt onmiddellijk de mantra: “maar die 1,5 meter moeten we blijven aanhouden”.

En de meeste politici zijn daardoor zo gehypnotiseerd (onder invloed van het Bergamo-trauma) dat ze die mantra’s gedachteloos herhalen. Het maakt niet uit dat de feiten laten zien dat er geen toename is van nieuwe besmettingen als wordt afgeweken van de 1,5 meter afstand (zoals tijdens de mooie Paasdagen en die prachtige Hemelvaartsdag). En het maakt ook niet uit dat er wereldwijd harde aanwijzingen zijn dat de uitbraken in slachthuizen komen door de lage temperaturen, die het lang in de lucht laten van aerosols bevordert. Het moet en zal aan het afwijken van de 1,5 meter-maatregel liggen en zoekt men een verklaring buiten de werkplek. Het zou dus gebeurd moeten zijn in het wooncomplex en het woon-werkverkeer. (Vervolgens zet men de werknemers in grote bussen op 1,5 meter afstand van elkaar, maar wel met de ramen dicht).

En hoe het op schepen gebeurt waar zowel in Frankrijk als in de VS meer dan 1000 bemanningsleden zijn besmet?  Men vindt altijd wel een gelegenheidsredeneringen. Zolang men het eigen mantra van die 1,5 meter afstand maar overeind kan houden!

In het verlengde hiervan zien we dat terwijl men een pakket aan maatregelen heeft genomen als “het stoppen van bijeenkomsten van grotere groepen mensen”,  “het sluiten van scholen”  en “social distancing/1,5 meter afstand”, de duidelijke daling van het aantal besmette personen louter wordt toegeschreven aan die laatste maatregel. Men laat mentaal niet eens toe dat het wellicht louter aan de eerste maatregel zou kunnen liggen. Zeker als we nu weten dat mensen thuis zoveel minder worden besmet dan tijdens een superspreading event, zou dat te denken moeten geven.

 

De enige manier waarop ik dit kan plaatsen is door het te vergelijken met het begin van de 17e eeuw. Iedereen was ervan overtuigd dat de zon om de aarde draaide. Galilei kwam en beweerde dat het andersom was. Dat was een iets te grote paradigma shift voor de knappe koppen van die tijd. En Galilei eindigde met huisarrest.

Dat het uiteindelijk toen nog een tijd duurde voordat men toegaf dat Galilei gelijk had is niet schadelijk geweest voor het verloop van de menselijke geschiedenis.

Maar elke dag dat het langer duurt voordat men met elkaar onder ogen ziet dat het virus zich dus  vooral (of zelfs alleen) via de lucht verspreidt en dat de 1,5 meter-maatschappij ons geen bescherming biedt, hoe meer de enorme schade oploopt.

Dat de betrokken deskundigen (RIVM, OMT, virologen en epidemiologen) comfortabel een positie kunnen handhaven, die op logische gronden en de nieuwste onderzoeksresultaten eigenlijk al vrijwel onhoudbaar is geworden, komt doordat de media die deskundigen niet het vuur aan de schenen legt. Men laat hen zonder echte kritische vragen hun oude mantra’s debiteren. En aan tegengeluiden wordt amper aandacht geschonken. En als die dan wel een keertje wordt gepubliceerd wordt wel iemand van de usual suspects gebruikt om dat tegengeluid onderuit te halen.

En zo zitten we met de kongsi van de media die hun rol niet kritisch vervullen en steeds maar weer de usual suspects uitnodigen om hun mantra’s te debiteren. En hebben we politici in en om onze regering, die blijkbaar onder invloed van het Bergamo-trauma zijn gehypnotiseerd. Het enige dat ze nog kunnen is om het kwartier anderhalve meter te roepen en de mantra’s van de virologen herhalen. Maar zelfstandig nadenken, ho maar.

Tot de wal het schip keert, maar dan ben ik bang dat het schip al zinkende is.

150 antwoorden
 1. RvW
  RvW zegt:

  En maar proberen om van de Zweden te beweren dat ze het onjuist aangepakt hebben met het niet buiten instellen van de 1,5m samenleving.

  Ze verzuimen om de juiste cijfers te vergelijken. Oversterfte is veel betrouwbaarder dan al dan niet vastgestelde en gerapporteerde sterftecijfers. Ook jouw analyse van Stockholmregio vs rest van het land en het gebrek aan bereidheid om specifiek regionaal beleid ruimte te geven zeker in meer rurale gebieden.

  De Economist heeft het beste de oversterftecijfers verzameld. En 27 mei laatstelijk geactualiseerd. https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/16/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries

  Beantwoorden
 2. Esther
  Esther zegt:

  Dank voor al je artikelen en de energie die je er in steekt. Ik vraag me alleen af of “buiten” in de eerste zin niet “binnen” moeten zijn.

  Beantwoorden
 3. Ronel
  Ronel zegt:

  Ach ja…. “Deskundigen” en dogma’s.
  Vervang in dit artikel Covid-19 door “Klimaat” en 1,5 meter door CO2 en je hebt exact dezelfde discussie.

  Beantwoorden
 4. Hans van Scherpenzeel
  Hans van Scherpenzeel zegt:

  Beste Maurice, hulde voor je professionaliteit en doorzettingsvermogen. Met de nieuwe “tijdelijke” Coronawet op komst: waarom schittert bijvoorbeeld de PvdA/Asscher door afwezigheid? Enig idee?

  Beantwoorden
 5. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam” is een Latijnse uitspraak die toegeschreven wordt aan de Romeinse senator Cato Maior (234-149 voor Chr.).
  De spreuk betekent letterlijk: Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden.

  Daar moest ik aan denken toen ik de zinsnede tegenkwam: “en overigens zijn we van mening dat mensen binnen of buiten de 1,5 meter afstand dienen aan te houden”.

  Dat begint nu inderdaad iets potsierlijks te worden, zeker gezien in het licht dat mensen buiten de fysieke afstand veel minder strikt beginnen toe te passen. Mensen zien nu ook wel dat de vermeende drukte met Pasen en Hemelvaart in de steden, parken en op de stranden niet tot meer ziekenhuisopnames leiden.

  Ik ben ook blij dat een begenadigd spreker als Willem Engel een platform begint te krijgen. Dat geeft hoop voor de nabije toekomst.

  Beantwoorden
 6. Walter
  Walter zegt:

  Weer een prima blog en heldere analyse. Kan de halsstarrige houding van het RIVM en OMT nog wel begrijpen maar de rol van de media en ook de oppositie in de kamer is uiterst beschamend. Voor de beleidsmakers is er niets moeilijker dan het toegeven van gemaakte fouten gebaseerd op foutief/te-voorzichtig advies (die op zich nog wel te begrijpen zijn in de toestand van eerste paniek maar die is nu wel weg mag je hopen) en terug te komen op “stoer en daadkrachtig” genomen beslissingen “in de mist” waaronder de 1,5 meter maatregel die liever gisteren dan vandaag had moeten worden opgeheven.

  Maar het gaat allemaal niet gebeuren want we moeten nu geduldig wachten op een effectief vaccin – wat er snel zal zijn – als de eindoplossing terwijl we ons vooral netjes moeten blijven gedragen en de regels strikt moeten navolgen want “alleen samen” en met goed gedrag houden we de Intensive Care bedden leeg bij de vervolg golven van het virus dat nooit meer zal verdwijnen. Als je dat niet doet liggen na de zomer de IC’s nog voller dan voorheen en zullen er weer vele duizenden doden te betreuren zijn.

  Allemaal bangmakerij van de eerste orde.

  Beantwoorden
 7. Arthur
  Arthur zegt:

  Ik ben het grotendeels eens met je conclusies, maar toch een vraag over het gebruik van mondkapjes: waar hebben deze het meeste nut volgens u; binnenshuis of buitenshuis? En moet dat dan in combinatie met het loslaten van 1,5m zowel binnen als buiten?

  Beantwoorden
 8. Ito
  Ito zegt:

  Hartelijk dank Maurice voor het vele werk dat je verzet hebt.

  Over een paar weken zijn de resultaten van het experiment op de Dam o.l.v. Dr. Halsema bekend en over een paar maanden die van de binnenmuurse experimenten die al zijn begonnen of op 1 juli beginnen.

  Met een R van 0,87 (15-5), 1.715 besmettelijke mensen (29-5), 1,1 positief getest per 100k (6-6) en 8,7 ziekenhuisopnamen per dag (6-6), hebben we nu wat ruimte om real life te experimenteren en de modellen verder te kalibreren. En dus ook te ontdekken wat wel en niet werkt en overbodige maatregelen te schrappen en extra maatregelen toe te voegen waar nodig. En ondertussen Australië en Nieuw Zeeland goed in de gaten houden voor najaars- en wintereffecten die ons misschien nog te wachten staan.

  Beantwoorden
 9. Rogier
  Rogier zegt:

  Wanneer gaan mensen zelf nadenken? Wanneer herinneren mensen zich over de demonstratie op de Dam hoe de deskundigen vooral voorspelden dat er ze veel nieuwe besmettingen zouden komen. Werd de demonstratie zelfs een superspreadingevent genoemd toch?

  Beantwoorden
 10. Micha Iedema
  Micha Iedema zegt:

  Maurice, dank, je hebt dit mooi en overzichtelijk neergezet, duidelijk voor iedereen. Maak me grote zorgen dat dit in een wet komt te staan. Je ziet nu al hoe veel mensen elkaar ontwijken en dat de lontjes korter worden. Vreselijk…dit hopelijk niet doorgaande 1,5 meter toekomstbeeld. De media zijn voor het grootste deel schuld hieraan.

  Beantwoorden
  • Arno
   Arno zegt:

   Ik heb nu zelf maar geklaagd bij star-mdc-Shi om ventilatie van wachtkamer te verbeteren.

   Niet meer wachten op Rutte,dissel,Koopmans ideeen.

   Aerolsols bestrijden in gesloten ruimtes

   Beantwoorden
 11. Martin de Munnik
  Martin de Munnik zegt:

  Helder en waardevol artikel. Ik heb ‘m flink gedeeld. Zou mooi zijn als je er enkele voorbeelden van wat wel kan erbij plaatst, Maurice. Geen 1.5 mtr maar ook geen superspreading events? Betekent dat dan geen concerten maar we horecabezoek?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ook binnen kan men het veilig maken.
   1. In de zomertijd loop je binnen ook weinig risico (door de hoge luchtvochtigheid).
   2. Daarbij is frisse lucht wel belangrijk.
   3. In het najaar kan het lastiger worden, maar hopelijk is het RIVM/OMT dan wat bijgedraaid. Hoewel Van Dissel daar me het type niet lijjkt te zijn.
   Ik ben heel benieuwd als een journalist hem nu vraagt over “mondkapjes”. WHO heeft het nu als advies.
   Hij kan twee dingen doen:
   a. Zeggen dat nieuwe wetenschap ons leert dat dit toch een goede benadering is.
   b. Hetzelfde zeggen wat hij tot nu toe heeft gezegd “Als je 1,5 meter houdt, dan heb je geen mondbescherming nodig”.
   Ik weet wel wat hij gaat zeggen……

   Beantwoorden
   • Jeroen
    Jeroen zegt:

    De hakken bij van Dissel gaan inderdaad steeds verder het zand in. Zijn ego lijkt het inderdaad niet toe te laten om een draai te maken. Mijn hoop is gevestigd op premier Rutte. Die kan zo’n draai als geen ander maken. Herinneren we ons de dividendbelasting nog? Of recenter het toch maar sluiten van de scholen? Een beetje druk en hij draait. Voor hem geen enkel probleem. Hij verzint wel wat en komt overal mee weg. Even volhouden nog.

    Beantwoorden
 12. Yvonne
  Yvonne zegt:

  Ik las vanmorgen dat het virus in Zuid-Amerika (opnieuw’ enorm om zich heen grijpt, terwijl de mensen daar grotendeels buiten leven.
  Heb je daar een verklaring voor?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Daar heb ik meerdere blogs over geschreven. Als het regent leven ze niet buiten….. Tijdens het regenseizoen breekt in die landen de griep uit. Dus nu ook COvid-19 omdat dit virus de verspreidingsstrategtie van influenza volgt

   Beantwoorden
   • Marcel
    Marcel zegt:

    Ik ben benieuwd hoe je de overige outliers verklaard: Bijvoorbeeld Rusland waar het aantal COVID19 gevallen nu hard oploopt, VS waar het heel langzaam afneemt (feitelijk verschuift naar andere staten), Zweden waar geen daling inzet. Allemaal in strijd met het patroon van influenza. (allen boven de 30 graden NB)

    Ook midden oosten: in de zomer is daar geen griepgolf, maar Corona slaat nu hard toe (Qatar, Saudi Arabie).

    Regentijd in India moet nog beginnen, maar ook daar loopt het hard op.

    Ik begrijp dat Rusland zou kunnen komen door een probleem bij de ziekenhuizen. Wellicht zijn er andere verklaringen voor andere landen, maar het kan ook zijn dat de verspreiding toch niet helemaal vergelijkbaar is met influenza.

    Beantwoorden
   • Wies
    Wies zegt:

    In zuid Amerika schijnt iets anders aan de hand te zijn: inheemse Amazone stammen leefden tot voor kort volstrekt geïsoleerd waardoor ze 0 weerstand hebben tegen infectieziekten. Nu wordt dat wel naar hen toegebracht door missionarissen, goudzoekers, landrovers en ander gespuis en een ramp dreigt. Met hun luchtige behuizing heeft het in dit geval niet direct iets te naken

    Beantwoorden
 13. Willem
  Willem zegt:

  Interessant maar er is beweging: denke ook dat het En En is maar dat in beide gevallen mondkapjes soelaas bieden.
  a recent one by Joshua Santarpia and colleagues at the University of Nebraska Medical Center that found widespread evidence of viral RNA in isolation rooms of patients being treated for COVID-19. Viral RNA turned up on hard to reach surfaces, as well as in air samplers more than 2 meters from the patients. The presence of the RNA indicates virus can spread via aerosols, Santarpia and his colleagues concluded, although they did not find infectious viral particles.

  Beantwoorden
 14. Bianca
  Bianca zegt:

  Beste Maurice. Allereerst gecondoleerd met het verlies van je zoon Marc. Daarnaast heel erg bedankt voor al die heldere uiteenzettingen van de afgelopen tijd.
  Ik wil graag twee dingen toevoegen waar ik me over verbaas. 1. Is inderdaad die formalisering van 1,5 meter via een wet. Momenteel is de schatting dat er nog zo’n 1750 besmette Corona “patiënten” het n Nederland zijn. Hoezo moet die 1,5 meter dan nu nog geformaliseerd worden?
  En 2. Het RIVM onderkent nog steeds niet dat de voornaamste besmettingsroute via aerosolen plaatsvindt, maar vliegen is wel veilig vanwege de goede ventilatie met filters etc.
  Wat is jouw idee hierbij?

  Beantwoorden
 15. Rogier rumke
  Rogier rumke zegt:

  Beste Maurice,
  Kan je aandacht besteden aan het aantal nieuwe besmettingen dat wordt gemeld sinds het aantal tests omhoog is gegaan. Ik haal nu uit de cijfers van het RIVM dat 1% van de testen die de afgelopen week zijn afgenomen positief zijn. Van dezelfde bron verneem ik dat het aantal false postives op de test rond de 5% ligt. Ook zie ik een kaartje staan, ik meen in de Volkskrant waar te zien is hoeveel nieuwe besmettingen er zijn gemeld en hoeveel tests er zijn afgenomen. Aangezien die cijfers nogal gelijk oplopen vraag ik mij af of er in die staatjes niet gewoon te zien is dat je meer positives krijgt als je meer test, maar dat dan dan vooral gaat om de false positives. Zelfs als daarop is gecorrigeerd, hoe kan je dan een betrouwbare uitkomst krijgen als het aantal positief getesten veel lager ligt dan het aantal te verwachten false positives.
  Ik vind dit nu vooral belangrijk omdat ik denk dat het nogal belangrijk is om zo snel mogelijk aan te tonen dat de demonstraties geen extra besmettingen opleveren als dat zo is.
  Zijn er daarover al cijfers bekend in de USA, waar de protesten nu al 14 dagen aan de gang zijn?
  Tenslotte een vraag over de fruittelers waar een superspreadingevent lijkt te hebben plaatsgevonden. Wat zou daar gebeurt kunnen zijn volgens jou?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Allereerst begrijp ik (maar ik ken niet de exacte cijfers) dat bij de test je wel virus aan kan treffen, maar niet zeker weet of de persoon dus nog besmettelijk is. Met andere woorden, het kan ook iemand zijn, die 3 weken geleden besmet is, nu niet meer andere kan besmetten, maar wel positief worden beoordeeld.
   We weten dat normaliter er wereldwijd tussen de 25 en 100 keer zoveel mensen besmet zijn dan getest worden.
   Maar als er ineens heel ruim gestest mag worden dan is die ratio ineens verdwenen.
   Ik hoorde gisteren de vertegenwoordiger van de GGD en in ieder geval bleek daar ook weer uit dat met al het mooie weer sinds april buiten geen extra besmettingen heeft opgelopen.
   En dat zal ook met de damdemo zijn.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Binnen de klinische chemie, bekijken we een test op twee centrale kenmerken. Hoe specifiek is een test voor het geen we aan willen tonen en hoe gevoelig is de test voor het geen we aan willen tonen.

    Voor het aan tonen van virussen, zijn er twee type testen die in principe beschikbaar zijn.

    De Rt-PCR gevoelig voor RNA sequenties op de RNA streng van het virus. Hierdoor wel specifiek voor het virus, maar niet specifiek voor de functionele status van het virus. Daarnaast zou de gevoeligheid bij lage concentraties afnemen, om twee redenen.

    – De titer aan RNA deeltjes ligt onder de detectie grens.
    – Op de plaats van monstername ligt de titer aan RNA onder de detectie grens.

    Dit leverd vals negatieve resultaten op.

    Zoals gesteld is de PCR test gevoelig voor RNA en niet voor het functionele virus. De test zou vals positieve resultaten kunnen geven
    door.

    – contaminatie van het monster, bij monster name
    – Afname na het doormaken van de ziekte, als er nog RNA residuen aanwezig zijn.
    – Contaminatie bij preanalitisch en analitisch handelen.
    – Het signaal is feiteliji afkomstig van iets anders (verwachting is dat dit nauwelijks voor komt.

    Voor vals negatief zouden we kunnen corrigeren door de test inclusief afname enkele dagen later te herhalen.

    Voor vals positief corrigeren, is een stuk lastiger. De hoeveelheid vals positieven neemt ook toe als de test criteria breder worden. Mede omdat de reden voor de test verschuift van indicatief, naar pure interesse. We kunnen hierdoor de positieve uitslag niet meer bevestigen door de ziekteverschijnselen.

    Dan zijn er ook antistoftesten beschikbaar. Voor zover ik weet is er hiervan nog geen een gevallideerd voor diagnostische doeleinden binnen de Nederlandse laboratoria.

    Doorgaans geldt dat als een test specifieker wordt in het aantonen van een gegeven dat de gevoeligheid van een test afneemd en dat als de gevoeligheid van een test toe neemt de specifciteit van de test afneemt.

    Dit komt omdat een test afhankelijk is van een waarneembaar signaal. Als een test ontwikkeld wordt willen we een duidelijk signaal hebben waar we of een hoeveelheid aan k ujnnen koppelen of een duidelijk onderscheid tussen positief en negatief. Om een duidelijk signaal te kunnen krijgen moet een test dus reageren op een verandering die ontstaat tijdens de test en deze verandering moet dus onderscheiden zijn van het moment er voor. Als een test erg specifiek is dan betekend dit dat er weinig zaken zijn die de veranderingen kunnen bewerkstelligen. Wat doorgaans resulteerd in een zwak signaal waarbij een duidelijke verandering in dat signaal dan ook moeilijker te verkrijgen is. Dit resulteerd in een populatie aan vals negatieve resultaten.

    Is een bepaling erg gevoelig, dan beginnen we met een relatief sterk signaal, dat met het minste of geringste verandert. Wat dan ook niet altijd veroorzaakt wordt door het geen wat we willen meten. Dit resulteerd in vals positieve resultaten.

    Iedere test is hieraan onderhevig en iedere test zou een percentage vals positieve resultaten en vals negatieve resultaten kennen, met verschillende oorzaken.

    Bij een valide test valt 95% van de resultaten vanuit een monster populatie waarvan we weten wat er uit moet komen door manipulatie. Binnen de voorspelde waarde. Dat is een vereiste van de test.

    Daarnaast zullen we moeten kijken of we onder de gewenste omstandigheden liever een test hebben die gevoelig is want als het niet gevoelig genoeg is missen we potentiële patiënten.

    Of willen we een test die heel specifiek is we duiden enkele niet patiënten aan als patiënt.

    Voor de PCR test toonde we al aan dat deze meer specifiek is dan sensitief. Immers een deel van het signaal kan af komen van contaminatie of RNA residuen na een infectie.

    Maar op een ander niveau is de test ook niet altijd gevoelig genoeg. In dit geval heeft dat niet te maken met de test zelf. Maar met de monstername. De plek met de hoogste gradiënt aan viraledeeltjes is de plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar het virus zich vermenigvuldigd. In dit geval voornamelijk in de longen en mogelijk in de neusholte. Als wij dan het monster ver van deze bronplek verzamelen dan is de effectieve titer aan virus en RNA laag. En daarmee dus ook het signaal wat de kans op vals negatief weer verhoogd.

    Maar wat is dan het probleem bij de antistof testen. Er zijn meerdere problemen. En we moeten onderscheid maken in het testen op antistoffen of het testen met antistoffen.

    – Antistoffen hebben een eindigend bestaan. Iemand die antistoffen gemaakt heeft maakt ze als de nood het hoogst is en zodra het gevaar geweken is verdwijnen de antistoffen. Dit is een beperking op het testen op antistoffen.

    – Afhankelijk van de eiwit structuur waartegen de antistoffen gericht zijn kunnen ze meer of minder specifiek zijn voor het virus. Sars-cov2 is een coronavirus en zou eiwituitsteeksels hebben die kenmerkend zijn voor een coronavirus maar ook eiwituitsteeksels hebben die specifiek kenmerkend zijn voor Sars-cov2. Een antistof dat zich richt op een algemener eiwituitsteeksel (epitoop) is minder specifiek dan een antistof dat zich op een epitoop richt dat kenmerkend is voor Sars-cov2.

    Dit is van belang als we testen met antistoffen. (En dan ook weer waar en hoe wordt het monster genomen)

    Als we testen op antistoffen, dan moeten we weten hoe specifiek het epitoop in het reagens is voor in dit geval SARS-COV2 .

    – Het virus is gevoelig voor minieme mutaties. De antistoffen zullen niet door kleine veranderingen aan de epitopen volledig niet meer binde , maar worden door deze mutaties wel minder specifiek en mogelijk toch ook iets minder gevoelig omdat de fit minder goed is. Omgekeerd geldt ook dat later gevormde antistoffen hun fit verbeteren op de verandering van het epitoop.
    De generatie verschillen tussen wat in het monster zit en wat in het reagens zit kan dus invloed hebben op de gevoeligheid en op langere termijn zelfs op de specificiteit.

    Er zijn nog wel meer zaken die hierin een rol spelen. Maar de essentie is dat het voor immunoassays moeilijk is om een goede balans in sensitiviteit en specificiteit te vinden. Waarbij ook nogeens een goede dekkingsgraad gevonden wordt.

    Daarnaast zijn immunoassays ook nogeens assays binnen het sigment bindingsanalyse. Wat betekend dat er complexen gevormt worden tussen epitopen en antistoffen. Waarbij de ene zich bevindt in het monster en de andere zich bevindt in het reagens.

    Als de concentratie in het monster de concentratie in het reagens overstijgt neemt het signaal af. En dient het monster verdund nogeens ingezet te worden. (highdose hook effect).

    Ok nu we deze info uiteengezet hebben de conclusies hier over.

    De test vereiste stellen normaliter dat 95% van de testen juiste informatie verstrekken over de populatie. Dus inprincipe krijgt 5% ten onrechte een diagnose of juist geen diagnose.

    Maar in dit geval is er een bijzonderheid gaande. De diagnose is normaliter een combinatie van de bevindingen van een Arts die leiden tot een verdenking, waarnaar er pas als er aan een aantal criteria voldaan is ook getest wordt.
    Binnen dit beleid is de 95% dekking van de test haalbaar.

    Maar we zitten nu in een beleid waarin er reeds testen gedaan worden zonder dat er aan alle criteria voldaan is. We testen nu ook mensen die geen actieve klachtenpatroon hebben.

    Als we nu gaan kijken wat er gebeurd, dan moeten we kijken wat we feitelijk testen.

    Bij de pcr techniek testen we op RNA
    Dit kan afkomstig zijn van.

    – intact virus tijdens infectie
    – kapot virus residue na infectie
    – of contaminatie voor of tijdens meting.

    Doordat de test zonder onderliggende indicatie gedaan wordt kan een positief resultaat duiden op 3 dingen.

    – fout in test verwaarloosbaar risico, analisten zijn bekend met aseptisch werken komt desondanks incidenteel voor

    – De patiënt is werkelijk ziek maar asymptomatisch

    – De patiënt is reeds ziek geweest maar nu niet meer.

    De onderlinge verhoudingen zijn niet meer vast te stellen tussen ziek geweest en asymptomatisch ziek zijn.

    De resultaten zijn dan ook niet bruikbaar om een degelijke analyse te doen over de protestevents. Wel kan opbasis van een waarschijnlijkheids analyse nog een poging gedaan worden op een dergelijke claim. Maar de onzekerheid daarin is zo groot dat dit wetenschappelijk niet ondersteund kan worden.

    Bij de immunoassays waarbij het reagens bestaat uit antistoffen, zouden we wel een accurater beeld krijgen van ongoing infecties, maar dan veronderstellen we wel dat iedere degeneratie van de eiwitmantel alle epitopen onwerkzaam maakt. Is dit laatste niet het geval dan is het nogsteeds mosterd na de maaltijd en gaat het zelfde verhaal op als bij de PCR.

    Gaan we naar immunoassays waarbij het reagens de epitopen bevat en we meten op antistoffen. Dan meten we een aflopende infectie of beëindigde infectie.

    Maar nu de grote omwenteling in het verhaal. We hoeven niet persé alleen deze testen te doen. We hebben nog een heel scala aan klinischchemische tests die ons informatie kunnen verschaffen over de infectie status.

    Zo zijn er eiwitten die verhogen als reaktie op een infectie. Zo zullen bepaalde bloedcellen in aantal toe nemen om een infectie te bestrijden. En zijn er nog een aantal parameters die iets over de status kunnen vertellen.

    Alleen moeten we dan wel weten hoe snel en op welke manier iets weer normaliseert. We moeten dan ook kunnen uitsluiten dat het verschijnsel niet door iets anders veroorzaakt wordt. Wederom een mogelijkheid die door de huidige omstandigheden en het enorm versoepelde test beleid gecompromitteerd is. Immers de basale informatie van de patiënt is niet op de correcte manier verzameld. Gaan we deze alsnog verzamelen dan compromitteerd de verkregen kennis weer deze informatie.

    We zitten simpelweg in een crisis situatie, waarin te snel te veel beslissingen genomen worden, zonder dat de mogelijke consequenties goed bekeken zijn en adequaat dicht getimmerd.

    Dit betekend dat de data die voortkomt uit de versoepeling van het test beleid niet meer geschikt zijn om er epidemiologische uitspraken mee te doen. Dit betekend ook dat een groot deel van het dashboard van het RIVM/OMT niet te interpreteren is totdat we of afzijn van de overflow aan vals positieve patiënten. Of we zorgen voor een goede intake bij de testen en daar aan gekoppeld een goede interpretatie over zowel de anamnese als test resultaten.

    Beantwoorden
   • Xavier
    Xavier zegt:

    Het aandeel false positives via de huidige testmethode zal ca. 2% zijn. Want bij een 30% foutmarge van de swabtest (waarbij je aanneemt dat false positives en false negatives gelijk verdeeld zijn), en bij een dubbele test wanneer positieve uitkomst, zou je bij een volledig virusvrije bevolking toch nog na de dubbeltest op 15% x 15% = 2,25% positief uitkomen. Zo’n percentage false positives wordt overigens bevestigd in Duitsland (1,8%) en door Willem Engel (3%). En komt goed overeen met het aandeel positief geteste personen sinds 1 juni, 1000 op 50.000 gevallen (2%). Met andere woorden, het virus zou Nederland al volledig verlaten kunnen hebben. En al die voorgestelde maatregelen over bevochtiging en ventilatie, hoe kloppend ook, zouden dan nu ook niet meer nodig zijn.

    Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Advies van Willem Engel:
   Bij positief testen in een PCR test: eis een virus viability test. Positief testen zit een onzekerheidsmarge in. Bovendien betekent positief testen volgens Engel nog niet dat je ook een besmettelijk virus bij je draagt. Het kunnen ook restanten zijn van een eerdere besmetting als ik hem goed begrijp tenminste.
   De denkfout die nu in de media veel wordt gemaakt is dat besmetting = ziek = grote kans op ziekenhuisopnames. Meerdere deskundigen (zie o.a. bij Unherd) betogen dat mogelijk 80% van de besmettingen tot louter milde symptomen leidt en dat zij nauwelijks tot geen anderen besmetten.

   https://www.bitchute.com/video/2L93WDFMByVO/

   Beantwoorden
 16. tony
  tony zegt:

  maurice de hond heeft al in een vroeg stadium onderbouwd laten zien how things work met het corona virus.Echter zag ik hoe tegenstrijdig rutte/rivm virologen niets deden en achterhaalde theorieen verspreiden.Alles,maar den ook alles wat bovenstaande zootje deed klopte niet en ging verkeerd,maar wel werd het gebracht als waarheid en dat ze goed bezig waren.Niets klopte.En vele mensen zijn in nederland gestorven door deze grove nalatigheden en wanbeleid.Schandalig gewoon en de heren nederlandse journalisten en talkshow maloten verspreiden de onzin van dat rutte zootje met pinokio’s rivm als zijnde de waarheid.Ik had al niet zo’n hoge hoed op van die nieuws verspreiders,maar nu komt aan het licht dat alles corrupt in elkaar steekt.en elkaar de hand boven het het hoofd houdt.Lands grootste schandaal wordt door de journalestiek gedekt.Alle doden door nalatigheden,wordt geen woord over gerept,maar de verantwoordelijke als helden veren in hun reet gestoken dat ze het zo goed gedaan hebben.Vele doden en dan zegt zo’n dikke opgeblazen vent ,verantwoordelijk voor tekorte aan beschermingmiddelen en testen op het virus,dat hij nu zo trots is op wat hij allemaal heeft gedaan,zelfde geld voor de onbenullen rutte ,dejonge,graphuis,vooerzitters ziekenhuizen/rivm ,een hele rits hufters die elkaar de hand boven het hoofd houden ,niet adequaat gereageerd hebben op situaties,die simpel te regelen waren,maar kost wat kost vol bleven houden dat hun beleid juist was,gedekt door journalisten.Ab ,de viroloog in iedere praatshow,spande de kroon,en liet pasgeleden in een talkshow weten dat aerosols de kwaaddoener was,alsof hij het zelf had uitgevonden.Maurice de hond zei hem dit al 3 maanden geleden!! ongelooflijk en dan de talkshow leider die hem alle eer en tablo gaf.Schijnbaar is van hogere hand overal onder dwang bij onroepen kranten,media opgelegd dat alles wat regering naar buiten brengt de waarheid is en beschermd moet worden,schijnbaaar zijn de direkteuren gedwongen dit te doen.En al die achterlijke praatpalen in de talkshows zijn te stom en bang voor baantje lullen gewoon mee,maken een gevat grapje erbij,wordt luchtig gebracht ,lachen de hele show door,maar HET BELEID VAN RUTTE/ZIEKENHUIZEN/VERZORGINGSTEHUIZEN /RIVM/DE JONGE /NEDERLANDSE MEDIA/JOURNALISTEN en nog vele praatpalen HEBBEN BLOED AAN HUN VINGERS DOOR VELE MENSEN TE BESMETTEN EN IMPLICIET TE MOORDEN OMDAT ALS ZE TOEGAVEN AAN ONDERZOEKEN EN BEWIJZEN SCHULDIG ZIJN HIERAAN.EN DUS GEVEN ZE STAP VOOR STAP TOE DAT ZE FOUT ZITTEN EN DENKT HEEL NEDERLAND DAT ZE DAT LANGZAAM HEBBEN UITGEVONDEN,TERWIJL HET AL IN BEGINSTADIUM BEKEND WAS. Dit zegt zoveel over de rotte regering ziekenhuizen journalisten,het gaat hun niet om de waarheid maar om hun baantje,prestige .Ze zijn allemaal corrupt en verkopen hun leugens als de waarheid.het is een systeem wat rot is.Op naar de volgende stinkende wonden.

  Beantwoorden
 17. Erik
  Erik zegt:

  Het lijkt wel een soort straf die we opgelegd krijgen. Om je heen zie je de hele wereld ingericht worden op een social-distancing-toekomst. Die investeringen doen ze echt niet voor een paar weken.
  Vandaag naar de stad geweest en inderdaad lopen er daar een paar met een mondkapje, letterlijk een ‘mond’kapje want de neus wordt verder vrij gelaten ;-)
  De meeste mensen zijn er volgens mij al van overtuigd dat die anderhalve meter gewoon niet werkbaar is en houden zich er dan ook helemaal niet aan, inclusief mijzelf.
  Nogmaals; ik vind het als een straf overkomen, inclusief dreigement vanuit de overheid. “Als men zich niet aan die anderhalve meter houdt (wat NIET onderhandelbaar is ??) dan moeten we de maatregelen aanscherpen”. Kortom; als wakkere mens trek je aan het kortste eind. Helaas.

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   De echte macht ligt natuurlijk gewoon bij ons en niet bij de overheid. Je ziet dat als er maar genoeg mensen burgerlijk ongehoorzaam zijn, of als blijkt dat iets praktisch en economisch niet kan (Dam-demonstratie, het nieuwe vliegen) er niet gehandhaafd kan en zal worden. Ik hoop dat het parlement straks genoeg ballen heeft om de voorgestelde wet voor 1,5 meter af te schieten. Het wordt steeds duidelijk welke partijen wel en welke niet oog hebben voor een gezonde afweging tussen volksgezondheid, en onze samenleving en economie. Wat dat betreft ben ik zeer teleurgesteld in de linkse partijen. Zij denken waarschijnlijk dat het geld aan de bomen groeit en dat het normaal is om mensen de wet voor te schrijven om een paar risicogroepen te beschermen.

   Beantwoorden
 18. Louis
  Louis zegt:

  Beste Maurice,
  Dank. Helder overzicht. Met veel eens e/o overtuigd.
  Ten aanzien van de mondkapjes zou ik wel graag meer duiding krijgen. Beschermen die vooral een ander of ook jezelf, en welke minimale eisen moeten gelden? Is daarover ook al het een en ander bekend uit de literatuur?
  Ten aanzien van de 1,5 meter samenleving buiten, ben ik nog niet overtuigd dat we die kunnen loslaten. De dagcijfers van het RIVM laten vandaag een toename van besmettingen zien in Noord-Holland. Verspreid over de afgelopen dagen. Mogelijk toch gerelateerd aan de demonstratie van vorige week?
  Ben benieuwd naar je visie hierop.
  Keep going !

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Mondbescherming dient om anderen niet te besmetten.
   Daarnaast denk ik dat als je niet erg lang in een ruimte verkeert waar het virus zou kunnen zweven de mondbescherming ervoor zorgt dat het langer duurt voordat je besmet wordt.

   Buiten, de 1,5 meter samenleving is complete waanzin. Ik herhaal complete waanzin. Ik herhaal complete waanzin. Ik herhaal complete waanzin.
   Lees nog eens het vorige blog: 10% besmet 80%, 20% 20% en 70% niemand…..
   En die 10% gebeurt tijdens superspreadevents (en die kunnen echt alleen maar binnen, want buiten blijft het virus niet om je heen hangen).
   Binnen, is het gevaar, afgesloten ruimtes zonder ventilatie en te lage luchtvochtigheid. Maar omdat er zo weinig mensen op dit moment zijn die besmet zijn, is het risico heel erg klein.
   Enerzijds helpt daar dan die 1,5 meter niet.
   Als het een gevaarlijke situatie zou zijn, dan helpt de 1,5 meter niet, maar is mondbescherming wel verstandig.
   Kortom
   Binnen is de 1,5 meter samenleving waanzin.
   Stop the superspreading events is de enige benadering die wat oplevert. Die is half maart goed ingezet. Is in de zomer in Nederland amper relevant.
   En in het najaar gaan we wel risico’s lopen. Zeker als we enorm veel tijd verliezen om de juiste maatregelen te nemen omdat het RIVM de 1,5 meter veel belangrijker vindt dan de ventilatie en luchtvochtigheid.

   Beantwoorden
   • Louis
    Louis zegt:

    Dank. Het niet-doorzetten van de besmettingen in Noord-Holland (voor het gemak maar even aannemen dat alle “Dammers” daar vandaan kwamen), is een bevestiging van je stelling.

    Beantwoorden
   • Jolanda
    Jolanda zegt:

    Dus beroepen zoals tandartsen, podotherapeuten en pedicures die frezen met verneveling vormen een risico. Hoe kunnen zij het beste te werk gaan?
    Ik ben pedicure en mijn praktijk is in een kleine ruimte klanten moeten van mij een mondkapje dragen. Bij erg warm weer is zonder gebruik van een ventilator niet uit te houden. Zeker omdat ik continue de deur open heb staan. De ventilator gebruik ik momenteel alleen als de klant weg is. En plaats deze zodanig dat de lucht wordt weggezogen uit de ruimte naar buiten toe. Hierbij heb ik 15 minuten de tijd. Graag zou ik ook tijdens de behandeling dit willen doen. Wat raad je mij aan Maurice?

    Beantwoorden
   • Ernst
    Ernst zegt:

    Hallo Maurice,
    Het aanhouden van 1,5m binnen is wel degelijk zinvol en wel om de volgende reden: Wanneer je deze regel laat vallen en er ontstaan situaties met (bijv.) veel mensen op een onderlinge afstand van 0,5m, dan zijn er in dezelfde ruimte 9x zoveel mensen aanwezig, die ieder voor zich dezelfde kans lopen om besmet te worden.
    Een tweede reden is de volgende: Ik begrijp de fysische onderbouwing niet die achter het rondhangen van wolken aerosolen in afgesloten ruimtes steekt. M.i. zorgen de wanden en plafond in dergelijke ruimtes ervoor dat de aerosolen afgevangen worden. Ik heb hiervoor de vorige argumenten:
    Aerosolen bewegen van de besmette persoon naar andere personen in de ruimte die daardoor geïnfecteerd worden. Bij wanden aangekomen zullen aerosolen zeker niet stoppen (en al helemaal niet terugkaatsen van de wand); ze komen derhalve zeker op de wanden terecht. Vervolgens verdampt het water in de aerosol en de virusdeeltjes blijven achter op de wand. Ik ben nog nergens argumenten tegengekomen die laten zien dat virusdeeltjes spontaan weer loskomen van wanden. Je kunt het vergelijken met kalkhoudend water. Wanneer je onder de douche staat slaan waterdruppels neer op de wanden. Wanneer je vervolgens de douche uitzet zal het water op de wand (langzaam) verdampen. De in het water opgeloste kalk blijft achter op de wand, en zal de wand niet verlaten vanwege de uiterst lage verdampingssnelheid van kalk (in ketels noemt men dit kalksteen). Kortom, wanneer dit beeld klopt, dan zijn wanden in de buurt van mensen zeer effectief in het verwijderen van aerosolen. Je moet vervolgens uiteraard niet met je handen aan de wanden komen.
    Dit is m.i. ook de reden dat in veel steden in het verre oosten wanden en andere oppervlakken behandeld worden met desinfecterende sprays. Dergelijke desinfecterende acties zouden totaal zinloos zijn wanneer je niet geloofd in het neerslaan van virussen op wanden.
    Voor grotere deeltjes werkt dit niet; deze worden door de zwaartekracht geforceerd omlaag getrokken over een afstand van één à twee meter. Vandaar dat voor deze deeltjes een ‘social distancing’ van 1,5m wordt aangehouden.
    Al met al vind ik alle genomen maatregelen voor binnen eigenlijk wel heel logisch.
    Ik merk graag op dat ik (in tegenstelling tot veel anderen die zich roeren in deze discussie) de wijsheid zeker niet in pacht heb …….
    Met Vriendelijke Groeten, Ernst

    Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Ik zeg alleen maar:
   – op basis die dag cijfers van het RIVM kan je geen conclusies trekken over de Dam demonstratie, is nog te voorbarig
   – nog steeds blijken er volgens de RIVM-gegevens slechts 70 personen onder de 70 overleden te zijn, zonder co-morbiditeit.

   Met andere woorden: we gedragen ons als gekken, vanwege het overlijden van 70 gezonde personen die jonger zijn dan 70. Vandaag wel weer zo’n 60 mensen overleden aan de gevolgen van roken, waaronder ook een aantal die jonger zijn dan 60 jaar. Zie ook:
   https://www.rokeninfo.nl/professionals/cijfers-gebruik-en-gevolgen/ziekte-en-sterfte1/sterfte

   Beantwoorden
 19. Martijn
  Martijn zegt:

  Vandaag de dag maakt data analytics geen onderdeel uit van de studie biologie/virologie.
  Laat staan in the seventies toen RIVM opperbaas zijn bul haalde.
  Deze mensen snappen totaal niet wat je met data kunt, ervaren het als een bedreiging zelfs, en beschouwen zo’n virus door een microscoop.
  Onbewust onbekwaam, dus.
  Geeft aan hoeveel we in dit land kunnen bereiken als Data verplicht onderdeel wordt van elke academische studie.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Ben ik toch niet helemaal met je eens. Ik denk wel dat het een ondergeschoven kindje is binnen biologische studies.

   Maar voor het ontwikkelen envallideren van tests alsmede het vaststellen van de diagnostische waarden van deze tests , is toch een behoorlijke kennis van statistiek vereist.

   Ik denk dat het grootste probleem rondom het kundig gebruiken van statistiek niet ontstaat door de aangeleerde kennis.

   Maar door het gebrek aan routine in het gebruik van deze kennis.

   Het gross van het werk ligt in de reeds bestaande diagnostiek. Waarbij de nieuwe ontwikkelingen doorgaans ook nauw gerelateerd zijn aan wat reeds voor handen is.

   De vergelijkende statistiek, heeft de overhand in de werkzaamheden boven de beschrijvende en voorspellende statistieken.

   Dat is ook wat we in de praktijk zien gebeuren met vergelijkende statistieken wordt geprobeerd te voorspellen en beschrijven.

   Een voorbeeld hiervan is de steeds terugkerende vergelijking van mazelen en Covid-19. De vergelijkende statistiek leerd ons dat het twee verschillende zaken zijn die niet vergeleken kunnen worden. Desondanks concluderen we uit het feit dat ze niet te vergelijken zijn, dat dan ook alle gedragingen moeten verschillen inclusief de verspreidingsroute.

   Mede hierdoor worden compleet nieuwe zaken verkeerd benadert, we zijn collectief genijgt als eerste te grijpen naar wat we al kennen.

   Juist daarom, begrijp ik niet, dat er geen bio-statisticus is toegevoegd aan de kring van deskundigen of bij gebrek daaraan een gewone statisticus.

   Dit gebrek is overigens vooral ontstaan, denk ik door het enorm hoge tempo van publiceren op dit moment en mogelijk ook vanuit economisch belang. Immers de onderzoekers bezitten inprincipe de vaardigheden, waarom het dan nog eens overlaten doen door een expert.

   Kijk voor de gein is, hoeveel mensen er betrokken zijn bij een gemiddelde publicatie, en schat eens in wat het onderzoek gekost moet hebben nog los van de materialen?

   Uiteindelijk zijn we allen slaaf van het budget, behalve in een denktank zoals deze.

   Beantwoorden
  • Ernst
   Ernst zegt:

   Martijn,
   Dit is een zinloze en onnodig kwetsende reactie. Zelfs wetenschappers die in de seventies zijn opgeleid zijn goed in staat om statistisch analyses te doorgronden die door hun medewerkers worden aangedragen. Statistisch geschoolde medewerkers zijn zeker aanwezig binnen het RIVM; wat je met je opmerking in feite stelt is dat Van Dissel hen de mond snoert en alleen met zijn eigen opinie naar buiten komt (gebaseerd op microscoopbeelden van het virus ….).
   Kortom, alweer een nieuwe complottheorie
   Ernst (een fysicus geschoold in de jaren 60,70).

   Beantwoorden
 20. Hugo Bakker
  Hugo Bakker zegt:

  Beste Maurice,

  Mooi samengevat en wederom goed onderbouwd!

  Naast theoretisch onderzoek bestaat er ook zoiets als empirisch onderzoek.
  Empirisch onderzoek is het kijken naar feitelijke gebeurtenissen en daar logische conclusies uit (durven) trekken.

  De huidige gang van zaken doet me denken aan de Middeleeuwen. In de steden werden heel veel mensen ernstig ziek door het drinken van water. Enkele slimmeriken onderzochten welk gedrag hier aan ten grondslag kon liggen. Men vond uit dat mensen die grachtenwater dronken veel vaker ernstig ziek werden, dan mensen die water dronken uit de rivieren.
  Men ging toen in de stad over op licht alcoholisch bier waarvan men proefondervindelijk wist dat je daar, behalve een katertje, niet ziek van werd.

  Als we toendertijd door waren gegaan met het drinken van vervuild grachtenwater, totdat we op biochemisch niveau keihard konden bewijzen hoe dat grachtenwater ons precies ziek maakte, dan hadden we nu een heel wat kleinere wereldbevolking gehad …

  In deze tijd kan je ook, zoals jij doet, slimme conclusies trekken uit feitelijke gebeurtenissen en die ook nog aanvullen met (recentelijk) wetenschappelijk onderzoek.
  Een echte wetenschapper heeft mijns inziens een open mind, is bereid te luisteren en zal oude theorieën durven inruilen voor betere …

  Keep up the good work!

  Hugo Bakker

  Beantwoorden
  • Erik
   Erik zegt:

   Eens met de benodigde eigenschappen voor een goede wetenschapper. Maar het ligt echt aan het systeem, je maakt mij niet wijs dat er bij het RIVM geen geschikte wetenschappers werken.
   Dit is er aan de hand, want: het systeem.
   Het RIVM is in eerste instantie een instituut dat beleid moet adviseren aan de regering. Dit gebeurt op basis van aanwezige of te verkrijgen wetenschappelijke kennis. Het eerste wordt gedaan middels literatuurstudies. Uiteraard baseert men zich alleen op evidence based, peer reviewed etc. papers, waarbij wetenschappelijke tijdschriften met een hoge “referentie index” , zoals bv. the Lancet veel meer gewicht in de schaal leggen.
   Het eigen onderzoek wordt gedaan op basis van onderzoeksvraagstukken die door de overheid aan het RIVM voorgelegd worden. Bijvoorbeeld: “” wat is de rol van besmetting via het aanraken van voorwerpen?” Hiervoor geldt dat het geheel van onderzoeksopzet, uitvoeren van het onderzoek, het opschrijven en indienen van het onderzoek, de peer review en de uiteindelijke publicatie een langdurig proces is dat normaliter vele maanden duurt.
   Daarnaast beseffen de wetenschappers die in dienst zijn bij het RIVM zich ook dat ze in eerste instantie werken bij een beleidsorganisatie met een sterk wetenschappelijke component, en niet andersom.
   Dus de flexibiliteit en open mind die van nature aanwezig is in iedere goede wetenschapper, botsen regelmatig met het conservatieve en starre karakter van wetenschap an sich en het RIVM in het bijzonder. Daarom zit er vaak een groot verschil tussen de persoonlijke mening van een wetenschapper, mocht hij deze al uiten, want een wetenschapper probeert meestal zijn gelijk te halen door een tegenonderzoek en een wetenschappelijk artikel, in plaats van de media op te zoeken. Ik durf wel te beweren dat de werkwijze van het RIVM niet geschikt is om te opereren in deze grootste crisis sinds oorlogstijd.

   Beantwoorden
 21. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Beste Maurice,

  Mark Rutte heeft een andere mening gekregen over het zwarte piet probleem.

  Zou dit bewust zo in elkaar gezet zijn?

  Als hij nu gaat zeggen dat het RIVM toch de verkeerde weg heeft gekozen en de besmettingen voor minimaal 80 % door aerosolen is gekomen en de 1 1/2 meter
  samenleving een grote fout was.

  Beantwoorden
 22. Frans
  Frans zegt:

  Maurice, mag ik vrijelijk concluderen dat epidemiologie en demografie alle twee de relaties tussen verspreidingspatronen vast leggen. En dat het in basis beschouwd kan worden als het zelfde vak in een ander toepassingsgebied?

  Waardoor we kunnen concluderen dat jou expertise in verspreidingsgedragingen ten onrechte onderschat worden/werden door de media?

  Beantwoorden
 23. Klaas
  Klaas zegt:

  Heel goed en duidelijk uitgelegd en ben het volledig met u eens.

  In een artikel van Nu.nl (https://www.nu.nl/coronavirus/6055677/china-voltooit-testoperatie-wuhan-maar-telt-300-besmettingen-niet-mee.html) wat gaat over de 10 miljoen tests in Wuhan 300 van de 10 miljoen positief maar zonder symptomen) staat het volgende:
  “Bij de nieuwe coronapatiënten is de directe omgeving onderzocht. Objecten als deurklinken, telefoons, mondkapjes en tandenborstels tonen geen sporen van het virus, waardoor de kans op verspreiding klein is geweest, aldus lokale gezondheidsautoriteiten.”

  Tuurlijk bewijs dit niet per definitie dat het virus niet kan worden overgedragen via indirect contact. Maar het is wel een aanwijzing en ook in lijn met wat u reeds heeft aangegeven.

  Beantwoorden
 24. Bennie Slomp
  Bennie Slomp zegt:

  Als onder de 5000 man op de dam geen verhoging in het aantal besmetting onder bezoekers optreedt, worden daarmee deze feiten verder onderbouwd.

  Beantwoorden
  • Dennis Optimist
   Dennis Optimist zegt:

   Het probleem bij de Dam demonstratie (waar ik was) is dat er drie elementen waren die kans op verspreiding verlaagden:
   1. bijna iedereen droeg een mondkapje (ongekende discipline en heel mooie mondkapjes, vaak passend bij (zelfgemaakte) kleding of handtas, ik was de een van de weinige die een aangeboden mondkapje weigerde, te veel De Hond gelezen:-)
   2. het was buiten
   3. er zijn bijna geen besmettingen meer
   Dus je weet eigenlijk nog niets als er geen uitbraak komt (die er niet komt).

   Het enige gevaar is dat mensen elkaar in het openbaar vervoer besmet hebben.
   Dat zou laten zien dat mondkapjes niet afdoende helpen.

   Beantwoorden
 25. Rob Aardewijn
  Rob Aardewijn zegt:

  Passagiers in vliegtuigen en 1,5 ‘m gaat blijkbaar niet.
  Is dat nog een breekijzer.

  Ga zo door, de aanhouder wint.
  Overigens nog sterkte met het verlies van je zoon.
  Met vriendelijke groet,
  Rob Aardewijn

  Beantwoorden
 26. Rob Aardewijn
  Rob Aardewijn zegt:

  Passagiers in vliegtuigen en 1,5 ‘m afstand past blijkbaar niet.
  Is dat nog misschien een breekijzer.
  Ga zo door. De aanhouder wint.

  Overigens nog sterkte met het verlies van je zoon.
  Met vriendelijke groet,
  Rob Aardewijn

  Beantwoorden
 27. Ineke Merkus
  Ineke Merkus zegt:

  Hoe is het mogelijk dat de leden van het RIVM nog steeds ziende blind zijn wat betreft de verspreiding van het Covid-19 virus. En hoe lang duurt het nog voordat ze beseffen en erkennen dat de door hen geadviseerde maatregel over de 1,5 meter afstand totaal onzinnig is en de samenleving onvoorstelbaar veel schade berokkent op sociaal, medisch en economisch gebied. Het is om moedeloos van te worden

  Beantwoorden
  • Brigitte
   Brigitte zegt:

   Dat wilde ik ook vragen. Er zijn ook combi apparaten, ionisator/luchtbevochtiger. Ik hoop dat er snel onderzoek naar wordt gedaan.

   Beantwoorden
  • James Grit
   James Grit zegt:

   Het leuke van ionisatie (geldt ook voor: far UV-C) is dat het werkt voor airborne particles as well as surfaces. Dus ook als de aerosol-theorie niet waar mocht blijken (denk het wel) blijft deze technologische oplossing van belang.

   Beantwoorden
 28. I. van der Schleij
  I. van der Schleij zegt:

  De enige juiste beoordeling is van Maurice de Hond!

  Maurice,ik hoop op vele volgers voor je visie.

  Bedankt, voor de heldere kijk op de maatregelen,waar we allen mee te maken hebben.Heel veel sterkte gewenst!

  Beantwoorden
 29. Wouter de Heij
  Wouter de Heij zegt:

  Klasse klasse. RIVM/OMT loopt nu bijna twee maanden achter de feiten aan. Het wordt voor hen steeds moeilijker om hun ongelijk toe te geven. En Den Haag? Een omgeving zonder inhoudelijk kennis, gericht op management-processen, daar zal ook achteraf gezegd worden: “wij hebben naar de inhoudelijke experts geluisterd van RIVM, we hadden geen andere keuze”. Dus Den Haag zal zijn handen in onschuld wassen, en RIVM/OMT blijft zeggen “nieuwe inzichten, nieuwe virus, we moesten iets, en gedurende de pandemie leerde we veel”. De samenleving (wij dus) blijven verbijsterend achter. Schade is zeer groot, er er ligt zelfs geen dader op het kerkhof.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Daar valt tegenin te brengen, dat een grote groep multigediciplineerde mensen. Met ervaringen en kennis op verschillende niveaus over de betrokken onderwerpen met hun gezamenlijke kennis reeds waarschuwden dat niet alle bevindingen klopte.

   Een statistische wetmatigheid heeft ooit al bewezen dat collectieve kennis heel goed resulteerd in het benaderen van de waarheid ongeacht de ondergrond van de deelnemers van het collectief. Omdat de kennis van de meerderheid automatisch de onjuistheden van de groep wegfiltert. Dit wordt beter naarmate de grote van de groep toeneemt.

   Beantwoorden
 30. Paul Didden
  Paul Didden zegt:

  Sinds het begin van deze gekte wandel ik door Amsterdam, kom ik buiten, raak ik dingen aan, was ik niet meer dan anders mijn handen, draag ik geen mondkapje … en vooralsnog ben ik gezond. Net zoals 16.9 miljoen andere Nederlanders. Ik volg alle uitzendingen van de minister president en het rivm niet maar lees dit soort berichten die mijn mening bevestigen: zeg nee tegen het nieuwe normaal; zeg ja tegen terug naar normaal

  Beantwoorden
 31. Stefan
  Stefan zegt:

  Rutte’s advies is dat we allemaal ZELF moeten nadenken. Als beta-wetenschapper probeer ik al 3 maanden de argumentatie/zienswijze van het RIVM te volgen, maar kom er keer op keer op uit dat die niet klopt met de werkelijkheid. (massabremettingen in kerken, samenzang, schepen, vleesindustrie, verpleegtehuizen, …). Tot nu toe blijkt Maurice de Hond het steeds bij het rechte eind te hebben. De wakers van de democratie, journalisten en Tweede Kamerleden, zijn niet kritisch genoeg op het OMT. Dat is logisch, want zij zijn niet beta-wetenschappelijk opgeleid en begrijpen de argumentatie van virologen/De Hond maar ten dele, laat staan dat zij de uitspraken kritisch kunnen contoleren. Tot nu toe houdt het OMT de wetenschappelijke discussies achter gesloten deuren, zodat ZELFdenkende burgers EN beta-wetenschappers zoals ik hen niet kunnen contoleren. Het wordt tijd dat Van Dissel een keer openbaar in debat gaat met De Hond over de maatregelen! Dit soort count/counterpoint debatten vindt al veel plaats op wetenschappelijke congressen. Of van Dissel maakt gehakt van De Hond, of andersom (ik denk dat laatste), het is goed om te weten. Het is belangrijk om te weten! Het gaat om betere ventilatie en/of luchtbevochtigers/vernevelaars in sportscholen en kroegen i.p.v. 1.5 m in de buitenlucht , op terassen, of demonstraties in de buitenlucht. Bovemdien hoeven we dan geen capabele burgemeesters zoals Femke Halsema te bashen om nutteloze regeltjes. Het is gewoon tenenkrommend om die kwestie, die nergens om gaat, dagenlang in het nieuws aan te horen. Immers, over een week zal blijken dat er geen piek in het aantal besmettingen te zien zal zijn.
  Kortom, een openbaar wetenschappelijk debat tussen Van Dissel en De Hond, zodat wij ZELF kunnen nadenken, EN ter controle van de democratische besluiten!

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Dit had ik diverse keren voorgesteld. Of anders t.a.v. een andere viroloog. Maar er is niemand die de handschoen oppakt en geen medium die dit debat wil organiseren.

   Beantwoorden
   • Pieter
    Pieter zegt:

    Totdat over een jaar of zo het kalf verdronken en de put lang en breed gedempt is, dan zal je opeens zien hoe kritisch de media plotseling zullen zijn, in hun publicatiegeile zoektocht naar scoops en sensatie. Heus niet alleen de Telegraaf, de Volkskrant en andere ‘kwaliteitsmedia’ net zo goed. “Waakhond van de democratie” noemen ze zichzelf als het ze zo uit komt, stelletje slampampers.

    Beantwoorden
   • Johan
    Johan zegt:

    Regelmatig zie ik Charles Groenhuijsen in je FB-videogesprekken. Volgens mij een voorstander. Waarom kan hij niets betekenen hierin? Al vrees ik dat hij ook tegen de bekende muur aanloopt hier in.

    Beantwoorden
 32. Robert
  Robert zegt:

  De bestrijding van Corona besmettingen door de bestrijding van Aerosols zou weleens tot gevolg kunnen hebben dat ook het aantal Griep besmettingen zou afnemen en dat kan niet de bedoeling zijn, want daarmee zou het jaarlijkse griep vaccinatie feest weleens verstoord kunnen raken.

  Farmaceutische bedrijven verdienen jaarlijks astronomische bedragen aan griep vaccinaties en zullen er alles aan doen, inclusief beïnvloeding van gezondheidsorganisaties om dit feest niet te laten verstoren!!

  Ik zal wel van samenzweringstheorien beschuldigd worden maar bedenk wel dat we hier te maken hebben met wereldwijd werkelijk astronomische bedragen en een gewetenloze branche.

  Beantwoorden
 33. TAJ Schalkoort
  TAJ Schalkoort zegt:

  Mooi overzicht van wat bekend is. Maar de samenhang, uitgaande van het volgende.

  Virussen kunnen zich via druppeltjes (>5mu), aerosolen (<5mu) en druppelkernen (opgedroogde druppeltjes) verplaatsen.

  In een binnenklimaat met een lage relatieve vochtigheid verdampen druppeltjes en aerosolen sneller dan in een klimaat met een hoge relatieve vochtigheid.

  Het gevolg van verdamping is dat druppeltjes en aerosolen kleiner en lichter worden en daardoor makkelijker door de luchtstroming worden meegenomen en verder in de ruimte verspreiden.

  In slachterijen wordt relatief weinig verse buitenlucht toegevoerd en een groot deel van de retourlucht gerecirculeerd. Het handhaven van de wettelijk verplichte temperatuur van 10gr zonder recirculatie is mogelijk maar vraagt om installaties met beduidend meer koelvermogen dan nu het geval is. Zoiets verander je niet binnen een paar weken.

  Het RIVM zegt dat aerosolen in vergelijking met uitgespuugde druppeltjes veel minder virusdeeltjes kunnen bevatten. Hierbij wijst men erop dat de inhoud van een aerosol van 1mu 1/100 is van de inhoud van een druppeltje van 10mu. Men vergeet erbij te vertellen dat als een druppeltje van 10mu verdampt tot een aerosol van 1mu, dat dat aerosol de hoeveelheid virus bevat van het oorspronkelijke druppeltje.

  Samenkomsten van veel mensen in besloten ruimten geeft een groot risico op veel besmettingen ineens, mogelijk door één persoon. Om die reden werden die samenkomsten verboden. Hoe zijn dergelijke “super spread events” te voorkomen of op z’n minst te beperken? We zijn het erover eens dat veel beter met buitenlucht geventileerd zou moeten worden. Als ramen en deuren tegen elkaar open gezet kunnen worden is dat wel mogelijk. Maar wat te doen bij lagere buitentemperaturen? En bij gebouwen zonder te openen ramen? Het advies “de HVAC goed instellen” biedt daarvoor geen oplossing. Er valt weinig in te stellen. De installaties in de Nederlandse gebouwen hebben – mede vanwege wettelijke regels – te weinig vermogen om beter te kunnen ventileren. Alle installatiebedrijven bijelkaar zullen nog vele jaren nodig hebben om het vermogen van al die installaties te vergroten.

  Vooruitlopend op de aanpassing van de installaties (of het beschikbaar komen van een vaccin) is het nodig om de kans op besmettingen te beperken door minder mensen in de gebouwen toe te laten. Het aanhouden van de 1,5 meter is het minste wat je in die situatie zou moeten doen. En ruimten waar men gewend was dicht tegen elkaar te staan of te zitten en daarbij ook nog eens te zingen? Zelfs met 1,5 meter tussenruimte is dat risicovol. Er hoeft maar één besmet persoon tussen te zitten hebben we bij verschillende koren gezien….

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Met andere woorden: met techniek en fysieke maatregelen alleen gaan we het niet redden. Ik denk dat we echt meer moeten doen t.a.v. groepsimmuniteit. Verschillende deskundigen tonen aan dat een behoorlijk deel van de bevolking niet vatbaar is voor het virus (zie Karl Friston bij Unhed https://unherd.com/2020/06/karl-friston-up-to-80-not-even-susceptible-to-covid-19/).

   Willem Engel betoogt zelfs dat een groepsimmuniteit van rond de 20% al voldoende is om verdere verspreiding te komen. In dat licht gezien is iedere besmetting meer dan welkom. Ik zou zeggen: jonge mensen en gezonde mensen, ga lekker naar buiten, wees niet bang voor besmettingen. Die hebben we nodig ‘om een beschermingsmuur rondom onze kwetsbare medemensen te bouwen’. Aldus Jaap van Dissel en Mark Rutte, begin maart.

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Het probleem zit hem in de definities.

   Een microdruppeltje uit een aerosol zou inderdaad minder virusdeeltjes bevatten dan een grote druppel uit een nies. Maar zou ik alle microdruppeltjes in aerosole toestand bij elkaar forseren tot het volume van de grote druppel uit de nies dan is de hoeveelheid virus minstens gelijk en waarschijnlijk groter in het vocht afkomstig van de aerosolen.

   Dan moeten we ook kijken of een besmetting ontstaat over het binnenhalen van 1 druppel of over het binnen halen van meerdere druppels.
   Daarbij in ogenschouw houden dat meerdere microdruppels van de aerosolen velen malen makkelijker binnen te halen zijn dan de grote druppels uit de nies.

   Vul zelf maar in, via welke weg haal ik in een uur tijd makkelijker meer virusdeeltjes binnen?

   4 of 5 goed geplaatste nies druppels met laat zeggen 100 virus deeltjes per stuk?

   OF

   Duizenden aerosoldruppels met 5 a 10 virus deeltjes per stuk?

   Beantwoorden
 34. Aad Kleijweg
  Aad Kleijweg zegt:

  Beste Maurice, ik ben 73 en behoor dus tot de risico groep. Heb vanaf het begin Covid-19 serieus genomen, maar heb vanaf het begin ook mijn twijfels gehad met de beweringen van het RIVM en de overheid die deze braaf overnemen. Ik volg uw al een tijdje, en heb bewondering voor de data en bevindingen die u bij elkaar heeft verzameld. De overheid en het RIVM zijn alleen maar bezig de mensen bang te maken, maar mij heeft u gerustgesteld en begrijp ik beter hoe de besmetting van het Coronavirus werkt en daar houd ik rekening mee en ben ik u dankbaar voor!

  Beantwoorden
 35. Cobie Beudeker
  Cobie Beudeker zegt:

  Beste Maurice,
  Ik ben heel blij met uw verhaal over de 1,5 meter en dat die weinig tot niets toevoegt en eerder afbreekt. Maar ik denk dat we in een gewenningsproces geduwd worden, zodat we straks als de gezichtsherkenning (en crowd control) ingevoerd gaat worden, dan niet meer zo’n moeite hebben met de 1,5 meter afstand.

  Beantwoorden
 36. Paul Zwaga
  Paul Zwaga zegt:

  Dit onderzoek van Karl Friston vond ik nogal mind-boggling. Het geeft een totaal nieuwe kijk op de manier het virus zich verspreidt:
  – The differences between countries are not primarily down to government actions, but due to ‘intrinsic’ differences in the populations

  – We don’t yet fully understand what is driving it, although there are theories ranging from levels of vitamin D to genetic differences

  – In each country, there appears to be a portion of the population that is ‘not even in the game’ – that is, not susceptible to Covid-19. This varies hugely between countries

  – In the UK, Professor Friston estimates that portion to be at least 50%, and probably more like 80%

  – The similar mortality results between Sweden (no lockdown) and the UK (lockdown) are best explained by the fact that in reality there was no difference – the impact of the legal lockdown in Professor Friston’s models “literally goes away”.

  https://www.youtube.com/watch?v=dUOFeVIrOPg&feature=emb_rel_end

  MvG. Paul Zwaga

  Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Het publiek moet zich veel meer bewust worden van het feit dat je bij hard spreken (net als hoesten en zingen) veel meer virus uitstoot dan bij zacht spreken, en bij zacht spreken veel meer dan bij stil zijn (https://www.statnews.com/2020/04/15/simply-speaking-could-transmit-coronavirus-new-study-suggests/ ).
   Vandaar dat men in plaats van de 1,5m regel beter kan adviseren om bij close contact mondkapjes te dragen èn face-to-face conversaties die langer dan pakweg 15 minuten duren te mijden (de 3e C van de 3 Cs in Japan). Bij demonstraties buiten is – ipv de 1,5m regel – een beter advies: mondkapjes, en als je lawaai wil maken dan met ratels/trommels en niet schreeuwen of toeters.
   In vliegtuigen kunnen mensen beter gaan lezen dan de hele vlucht met de buurman praten.
   En als de kroegen opengaan zou de muziek niet te hard moeten zodat men niet hoeft te schreeuwen om elkaar te verstaan.

   Verder blijf ik het een flater vinden dat alle maatregelen waar de jongere generaties last van hebben bedoeld zijn om de oudere generaties te beschermen, terwijl maatregelen ontbreken waar ouderen het meeste baat bij hebben: goede ventilatie binnen; niet zingen in kerken en koren; bezoekers en zorgpersoneel niet alleen voorzien van mondkapjes maar ook adviseren om bij praten enige afstand te houden.

   Tot slot wijs ik nog op interessante input van Rudi Westendorp, voorheen hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden, nu hoogleraar public health in Kopenhagen en lid van de covid-adviesgroep van het Deense gezondheidsministerie: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/hef-lockdown-zo-snel-mogelijk-op.htm

   Beantwoorden
 37. Vogel
  Vogel zegt:

  Beste Maurice,
  Het was Copernicus die al in 1543 aantoonde dat de aarde om de zon draaide.Galilei werd 80 jaar later voor de steun aan Copernicus geconfineerd.
  Sebe Vogel

  Beantwoorden
 38. Leon van der Ster
  Leon van der Ster zegt:

  Bedankt Maurice, wederom voor jouw bijdrage tot een maatschappelijke oplossing. Alles overziende kom ik dan tot de volgende actiepunten die m.i. noodzakelijk zijn om verder te komen:
  – Publiek debat met jou, Van Dissel, Osterhaus, Feltkamp en Van Engel (voor bewustwording in de maatschappij);
  – Bij iedere postitieve test door de GGD een virus viability test laten uitvoeren om iedere onzuiverheid uit te sluiten (zoals Van Engel ook op aandringt);
  – Verbeteren luchtcirculatie in alle gebouwen, vervoer etc. door invoering van Ionisatoren. Zowel uit verschillende onderzoeken zijn postitieve effecten gesignaleerd op het onschadelijk maken van virussen, als zijn ook de signalen uit de praktijk in China en Thailand aanleiding voor verder invoering. Wel nadenken over mogelijke bijkomstig schadelijk effect van ozon. M.i. dan gelijk massaal laten fabriceren vanuit lokale organisaties om de werkgelegenheid gelijk weer een impuls te geven. Investering door organisaties zelf laten doen met noodfonds vanuit overheid.
  – Voor besmette gevallen met ziekteverschijnselen discussie voeren binnen de eerstelijns beroepsgroep om toch wel te starten met medicijnen waarbij inmiddels wereldwijd duidelijke signalen komen dat die wel in bepaalde mate effectief zijn. Denk dan o.a. aan HCQ+zink, maar ook hetgeen momenteel in Rusland wordt gebruikt (Avifavir).
  – Ter preventie voorlichting vanuit overheid over andere invloedrijke factoren voor het immuunsysteem (en de cumulatie daarvan). De Big4 (roken, obesitas, luchtverontreiniging en alcohol) zijn wel bekend, maar ook meer aandacht aan negatieve impact vanuit stress, waterkwaliteit, voeding, andere medicijnen, straling, sociaal isolement etc.. En daarnaast natuurlijk ook belang van positieve factoren zoals beweging, voeding, bepaalde supplementen (o.a. Omega3 vetzuren, vitamine C, D, zink, selenium), sociaal welbevinden. Goed om bijvoorbeeld ook eens te kijken naar de definitie van gezondheid die is vastgesteld in 2016 door Pinkroccade Healthcare vanuit 6 dimensies. Er wordt m.i. door De Jonge en consorten al een veels te beperkte opvatting gegeven aan gezondheid (lijkt namelijk alleen om fysieke verschijnselen te gaan, terwijl de definitie uit 1948 van het WHO toch echt wel wat bredere opvatting aangaf. Maar ook die definitie van 1948 van het WHO is inmiddels wel achterhaald. Als wij in onze Nationale omgevingsvisie spreken van een gezonde samenleving, mag de overheid ook wel duidelijk maken welke visie er dan is op gezondheid. Vanuit de 6 dimensies bekeken, had er nooit zo’n eenzijdig beleid geweest als nu. Het beleid (als dat er al is) mag dus zeker herzien worden aan nieuwe inzichten en vergezichten.
  – ik mis bij onze overheid in deze kwestie de evaluatie en reflectie in het beleid. Waar zit het lerend vermogen? En het doel waarom wij dit nog doen, lijkt ook niet meer duidelijk (we begonnen ooit met ‘overbelasting zorg en IC’…Wat is dus het korte termijn doel en hoe verhoudt zich dat met de langere termijn visie? Die duidelijkheid zal m.i. ook gegeven mogen worden vanuit Rutte e.a.

  Beantwoorden
 39. Rene Willems
  Rene Willems zegt:

  Laten we niet vergeten dat Duitsland vanaf 1 juli stopt met de 1,5 meter samenleving. Wanneer dit geen extra besmettingen oplevert, zal NL hoe dan ook moeten volgen. Bovendien, in mijn omgeving houdt niemand meer 1,5 meter afstand (op de oudere generatie na).

  Beantwoorden
 40. Lars M.
  Lars M. zegt:

  Inmiddels moeten nu zo’n beetje de eerste grote corona uitbraken ten gevolge van de demonstraties zich beginnen te openbaren. Vrijwel niemand heeft zich immers aan de anderhalve meter maatregel gehouden. Iemand al iets gehoord? Of zijn al die buitendemonstraties het zoveelste bewijs dat Maurice gelijk heeft?

  Beantwoorden
 41. Henk D
  Henk D zegt:

  Hoe komt het dat de nertsen in de nertsenfokkerijen besmet zijn met het coronavirus? Ik heb begrepen dat deze nertsen diepgevroren vlees krijgen.

  Beantwoorden
 42. A Hage
  A Hage zegt:

  Blijf vooral doorgaan met het naar buiten brengen van onderzoeken en resultaten.
  Als RIVM en media enz niet willen luisteren dan maar via social media verspreiden

  Beantwoorden
 43. Peter d R
  Peter d R zegt:

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/corona-in-de-fruitteelt-wat-ging-er-mis-a4001977
  Corona uitbraak afgelopen week. Bedrijf zelf erkent het probleem van de aerosols aanwezig in de kantine van het bedrijf !
  Uit hun verklaring :
  “We scherpen deze maatregelen ook aan op de nieuwe inzichten. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk over de rol van kleine deeltjes in stilstaande lucht bij verspreiding. De besmettingen hebben vermoedelijk plaatsgevonden in een klein kantoor waar mensen na elkaar gewerkt hebben”
  Inzichten van dit bedrijf al verder dan die van het RIVM !

  Beantwoorden
 44. Peter R.
  Peter R. zegt:

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/corona-in-de-fruitteelt-wat-ging-er-mis-a4001977

  Covid 19 uitbraak fruit verpakkings industrie afgelopen week.
  Het bedrijf zelf wijdt de uitbraak aan aanwezige AEROSOLS IN DE KANTINE van het bedrijf !
  Een inzicht dat maar niet wil doordringen tot het RIVM
  Het bedrijf zelf stelt ondermeer in zijn verklaring :
  “We scherpen deze maatregelen ook aan op de nieuwe inzichten. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk over de rol van kleine deeltjes in stilstaande lucht bij verspreiding. De besmettingen hebben vermoedelijk plaatsgevonden in een klein kantoor waar mensen na elkaar gewerkt hebben”

  Beantwoorden
 45. Marc
  Marc zegt:

  Hallo Maurice,

  Zeer heldere opsomming van jouw hele analyse.
  Iemand die er inhoudelijk weinig tot geen verstand van heeft zou dit goed kunnen begrijpen.
  Het is een vaardigheid op zich om lastige materie eenvoudig en leesbaar op te stellen zodat het ook begrijpelijk is.

  Ik heb echter een vraag op punt 7. Het gaat me niet zozeer om de inhoudelijke discussie maar meer over het gedrag. Eigenlijk is deze vraag meer gericht aan de psychologen onder ons aangezien het om gedrag en mindsets gaat. Is er hier in het hele verhaal sprake van ‘Cognitieve Dissonantie’ bij het RIVM/OMT en misschien ook bij de politiek?

  Als dit zo zou zijn, dan moet ik helaas de conclusie trekken dat de aangewezen personen van deze entiteiten zichzelf min of meer gediskwalificeerd hebben door dit gedrag. Maar zoals ik al zei: dit is voer voor de psychologen onder ons en ik ben geen psycholoog. In mijn eigen werk kom ik zulk gedrag vaak tegen dus ik herken dit wel…

  Beantwoorden
 46. Thea
  Thea zegt:

  Ik ben een saunaganger en zie er naar uit om per 1 juli weer te kunnen gaan. Hoe zit het met de verspreiding/ besmetting in deze omgeving? Stoombaden ? Worden eventuele virusdeeltjes onschadelijk gemaakt door de temperaturen ook in stoombaden?

  Beantwoorden
 47. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Vandaag in het Brabants Dagblad iets wat Maurice de Hond al de hele tijd roept.

  Corona en het klimaat in je huis, hoe zit dat eigenlijk?
  Uit onderzoeken blijkt dat de kans op besmetting met het coronavirus binnen waarschijnlijk juist groter is dan buiten. Toch wordt mensen geadviseerd thuis te blijven. Hoe zit dat?
  Met veel mensen in een kleine, slecht geventileerde ruimte bij elkaar gaan zitten, is hét recept voor een snelle verspreiding van virussen, blijkt uit bepaalde onderzoeken.

  Dus ook het coronavirus. In een kleine ruimte is de concentratie van kleine druppeltjes met het virus – de aërosolen – groter. En bij slechte ventilatie blijven deze langer in de lucht hangen.

  Het klinkt logisch, maar of het écht zo is, staat nog niet onomstotelijk vast. Dat ventilatie een belangrijke rol speelt, is echter wél zeker, zegt Francesco Franchimon.

  Al op 13 maart, de dag dat de ‘intelligente lockdown’ in ging, schreef hij een onderbouwd artikel over de verspreiding van het coronavirus in gebouwen. Dat hij dat al zo snel kon doen, was niet zo vreemd als wellicht lijkt. Hij promoveerde in 2009 aan de TU Eindhoven op het proefschrift Healthy Building Services for the 21st Century, waarin hij onder andere aandacht schonk aan wat te doen in gebouwen bij een pandemie.
  Goede ventilatie essentieel
  Volgens Franchimon is goede ventilatie essentieel voor gebouwen waar de anderhalvemetermaatregelen nageleefd kunnen worden. Denk aan kantoren, grote commerciële complexen en publieke gebouwen, die een centraal ventilatiesysteem hebben.

  ,,Ventilatie in gebouwen kan de overdracht van infectieziekten reduceren’’, zegt Franchimon. „Daar is brede consensus over.’’

  Beantwoorden
 48. Frans
  Frans zegt:

  Ik ben de laatste dagen er regelmatig op gewezen dat R0 verkregen wordt van uit modelering en niet vanuit rechtstreekse berekeningen. En ik ben me daarom ook een beetje gaan verdiepen in wat de modellen nu eigenlijk doen.

  Ik heb wat filmpjes ge keken waar ze eenvoudige SIR en daarvan afgeleide SEIR modellen opbouwde vanuit wiskundige afleidingen. Waarop ze vervolgens de basis modellen verder opbouwen met zaken die ze dan konden manipuleren.

  De filmpjes die ik bekeek kwamen vooral van the oxford university. Een belangrijke opmerking die de wetenschapper of wetenschapper in opleiding bijna direct plaatst. Is dat deze modellen alleen opgaan als er spraken is van een continue proces.

  Wat ik ook heel indrukwekkend vond om te zien is wat bepaalde veranderingen in voorwaarden kan bewerkstelligen. Als model om begrip te krijgen van bepaalde processen en hoe dingen op elkaar reageren is het een fantastisch medium.

  Maar voor mij blijft het een simulatie, die niet instaat is om alle invloeden mee te wegen (ook omdat we niet alle invloeden zullen kennen) . En daarnaast ook niet instaat is om vast te stellen waarneer, hoelang en op welke locatie welke invloed geldig is.

  Met wat mensen me hier hebben laten zien, en wat ik zelf heb waargenomen zie ik wel dat we alles behalve een continue proces hebben. Ik zie dat bij kleine veranderingen in omstandigheden en gedragingen de boel al beïnvloed wordt.

  Overall gezien blijven we de zelfde patronen volgen. Maar het verloop gaat in een ander rythme.

  Nu wordt R0 vast gesteld vanuit de gehele simulatie.

  Maar ik denk dat we ieder event eigenlijk los van elkaar moeten zien. En dat we voor iederevent een afzonderlijke R0 zouden moeten vast stellen.

  Mijn verwachting is dat we dan een breed scala aan R0 waardes zullen waarnemen. Die zelfs als je ze middeld hoger zouden liggen dan een R0 gedestilleerd uit de totale hoeveelheid data.

  Waarom verwacht ik dit?
  Om te beginnen de populaties waar niks gebeurd, omdat er geen besmettingen plaats vinden vallen weg en equivalent daaraan wordt de totale populatie kleiner. We meten het deel van de populatie wat geen onderdeel is van de epidemie niet meer mee.

  Het RIVM en OMT verdedigd zich met de vergelijk R0 van mazelen met de R0 van Sars-cov2. Ik kan om een paar redenen niet vanaf hier beoordelen of dat überhaupt kan. Ik weet niet of de populatie die toegedicht is aan de mazelen epidemie op een vergelijkbare manier is opgebouwd. Bij SARS-COV2 zien wr meerdere haarden over het hele land verspreid met veel ruimtes er tussen die feitelijk niet mee spelen in de epidemie. Ik heb niet die kennis over de mazelen epidemie waaruit die R0 werd berekend. Ik weet van die epidemie dan ook niet of er veel of weinig gebieden mee genomen zijn waarin de epidemie niet actief woekerde. Ik weet ook niet welk aandeel van de bevolking toen mee genomen is voor deze berekening. Ik heb wel vermoedens.

  We zijn bij Sars-cov2 relatief snel gaan praten in de term pandemie. Waardoor heel snel, heel Nederland geaccepteerd werd als onderdeel van de epidemie, dit getuigd ook in een voor een grootdeel landelijk ingezet beleid terbestrijding.

  Nu kan weet ik niet, hoe dat bij de mazelen indertijd werkelijk ging. Maar wat ik weet is dat de kans groot was dat dit veel duidelijker in mooi afgebakende haarden plaats vond. Nogmaals zonder hier een concreet bewijs voor te hebben, vermoed ik dat de simulatie voor de mazelen gedaan is over de feitelijke haard en dat hierbij veel minder inmenging is geweest van het toevoegen van mensen of gebieden die (nog) geen onderdeel zijn van de epidemie. Wat zondermeer resulteerd in een grotere R0 waarde.

  Immers het aantal potentieel besmetbare mensen wordt minder belast door een verborgen subgroep aan mensen die infeite die potentie niet hadden.

  Zoals ik al aangeef dit alles is speculatief, maar vooral ook afhankelijk van de context en vergelijkbaarheid van de condities waarin een onderzoek plaats vindt. Dat, dit in meerdere of mindere mate een rol speelt is wel zeker het inwoneraantal van Nederland is veranderd, de populatie verdeling over het land ook. De vraag is hoe marginaal is deze rol en kan het verantwoord genegeerd worden of niet? Die vraag valt eigenlijk alleen te beantwoorden als een en de zelfde onderzoeker bijde onderzoeken uitgevoerd heeft en kan duiden waar de verschillen zitten.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Dan mijn mening en inzicht over herd-immunity en vaccinatie.

   Zonder herd-immunity te definieren kan ik stellen dat, dat plaats gaat vinden. Echter het ziekte verloop verschilt regionaal enorm. We hebben plekken waar een echte uitbraak was. We hebben plekken waar nauwelijks besmettingen waren. We hebben plekken gezien waar veel doden vielen en plekken waar bijna niemand stierf. Dit betekend dat de verdeling over het land niet gelijk is.
   Dit betekend ook dat als we landelijk de balans gevonden hebben dat we herd-immunity bereikt hebben. Dit regionaal (en die regio’s kunnen groot zijn) nog helemaal niet bereikt hebben. Dit hangt allemaal af van wat waar woont, wat komt er binnen in een regio en gaat er weg aan mensen die immuun zijn of juist niet. Hoe heeft de ziekte huisgehouden in een regio etc.

   Dus herd-immunity kan bestaan op regionaal niveau op landelijk niveau duurt dat veel langer en verdwijnt het risico niet omdat die regio ook herd-immunity heeft maar omdat de kans op besmetting vanuit andere regio’s die herd-immunity kennen kleiner wordt.

   Dan vaccinaties. Vaccins zullen zeker een rol kunnen spelen in het opbouwen van immuniteit. Maar daar zit wel een kanttekening aanvast. En dat is de receptuur van het vaccin en het mutagenegedrag van het virus enerseids. En het immunologisch vermogen van het te vaccineren persoon anderseids.

   Als een virus erg mutageen is over de plekken waar het antistof op aangrijpt dan zijn de resultaten van vaccinatie binnen enkele generaties te niet gedaan.

   Indien een persoon gevaccineerd wordt met een slecht immunologisch vermogen dan bouwt deze als nog geen antistoffen op. Indien het vaccin bij zo een persoon een verzwakt maar toch werkzaam virus binnen zou krijgen, kan er theoretisch een nieuwe verspreidingsroute en nieuwe vorm van de ziekte ontstaan.

   Deze kans is verwaarloosbaar, maar niet volledig uit te sluiten, omdat de meeste vaccins enkel de virus enveloppe of zelfs enkel de epitopen bevat en niet het RNA.

   Daarentegen zijn er al onderzoeks protocollen opgesteld om mensen of dieren actief te ïnfecteren, omdat er een tekort aan zieke mensen begint te ontstaan voor onderzoek.

   Bij dit actief besmetten bestaat er een theoretisch risico, dat een nieuwe besmettingsroute en of targetspot in het lichaam geactiveerd wordt. Persoonlijk zou ik er voor pleiten dat actieve besmettingen plaatsvinden via bekende besmettingsroutes.

   Beantwoorden
 49. E.
  E. zegt:

  Beste Maurice,

  Recentelijk ben ik begonnen met dit boek: “The Hidden Half – The Unseen Forces That Influence Everything” van Michael Blastland.

  Daarin wordt vooral de methode en valkuilen van wetenschap aangestipt. Past goed in jouw verhaal. Een tip.

  Beantwoorden
 50. Berend
  Berend zegt:

  Een helder overzicht. Wat ik mij afvraag is wat verstandig is te doen of juist niet te doen. Is het veilig om in een restaurant binnen te gaan eten waar je niet weet of er genoeg ventilatie is. Een paar uur in een theater of bioscoop te gaan zitten wat toch dichte dozen zijn. Ook als de uitbaters zeggen met frisse lucht te ventileren en dat nu op te voeren. Of maakt dat in de zomer allemaal niet veel uit en moeten we ons dit pas weer in oktober gaan afvragen?

  Beantwoorden
 51. Karin
  Karin zegt:

  Beste Maurice, gecondoleerd met je zoon en hartelijk dank voor al jouw werk in deze. Ongelofelijk dat er niet naar jou en andere weldenkende mensen wordt geluisterd! Het middel is erger dan de kwaal, heeft geleid tot massahysterie en ondertussen doet de overheid niets anders dan de waanzin voeden en bestendigen. Wat mij betreft mag jij samen met Willem Engel het team Rutte-van Dissel aflossen.

  Beantwoorden
 52. Guus
  Guus zegt:

  misschien is het een idee om in gebouwen en eventueel woonhuizen de luchtbehandelingskasten te voorzien van uv-c led panelen. De kasten zijn doorgaans van reflecterend metaal en licht en luchtdicht. Er kan dus geen schadelijk uv licht naar buiten komen en zo kan de doorstromende (recirculatie) lucht ontdaan worden van schadelijke virussen en bacteriën. De led panelen verbruiken zeer weinig energie en kunnen meegeschakeld worden met de ventilator.

  Beantwoorden
 53. Henk
  Henk zegt:

  Beste Maurice, geweldige artikelen steeds weer! Ioniseerapparaten doden het virus, zou dat een oplossing kunnen zijn voor horeca, sportscholen ed? Het filmpje op Weltschmerz zal je ongetwijfeld al gezien hebben, maar toch hierbij even de link voor anderen dan: https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs
  Het positieve RIVM rapport hierover is ook heel gemakkelijk te vinden heb ik gemerkt.

  Beantwoorden
 54. izerina van der linden
  izerina van der linden zegt:

  Weber vroeg zich af waarom mensen zo massaal in paniek raakten. Hij stuitte tijdens zijn onderzoek op een boek uit 2009 van een voormalige pr-directeur van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. In het boek onthult hij een 7-stappenplan om de vraag naar vaccinaties te doen stijgen.

  Eerst vertel je de mensen dat er een killervirus onderweg is. Vervolgens laat je de mensen bang maken door vooraanstaande geleerden. Je laat de media dag in dag uit paniekberichten schrijven. Je verspreidt afschrikwekkende beelden van doden en getroffenen. “In het ziekenhuis gaat het altijd om leven en dood,” merkte Weber op. “Je kunt daar 365 dagen per jaar zulke beelden maken.” Stappen 5 en 6 hebben betrekking op dramatiseren en herhalen. Stap 7: introduceer het vaccin.

  dit stukje kopieer ik van Nine for News. Heeft de regering dit boek soms gelezen?

  Beantwoorden
 55. Jamie
  Jamie zegt:

  Ik lees hier met veel interesse mee en ben dankbaar voor alle info die gedeeld wordt. Ik merk dat ik, net als vele anderen, in de war raak. Hoe zit het bv met de sportschool die weer opengaat. Ik ben instructeur en zie ertegen op om in een kleine ruimte te gaan lesgeven ivm eventuele slechte ventilatie/luchtvochtigheid. Hoe kom ik erachter of dit ok is?
  Gr Jamie

  Beantwoorden
  • RV
   RV zegt:

   Neem contact op met je branchevereniging en met de overheid.

   Ik zou zo zeggen: ga open (als het mag) maar alsjeblieft, neem zo’n twee meter afstand van elkaar want sporten veroorzaakt veel mondvocht in de lucht. Laat zeikerds niet binnen. Echte sporters echter willen gaarne de regels ruimschoots in acht nemen. Succes.

   Beantwoorden
 56. Frans
  Frans zegt:

  Ik blijf de laatste dagen in mijn gedachten, kijken naar het veronderstelde moment 0.

  Een markt in het china, in schijnbaar korte tijd 60 mensen allemaal gelinkt aan een Markt ogenschijnlijk in de open lucht. En dan ook nog eens de claim, dat het daar of anders kort daar voor van dier naar mens gesprongen is.

  We zijn hier al weken, bewijzen aan het verzamelen over verspreiding middels aerosolen, de waarschijnlijkheid daarvan en als direct gevolg conclusie daarvan dat buiten voor 99% zeker veilig is.

  Wat is de kans? En welk stukje context missen we bij dit bijzondere evenement?

  Wie zijn er besmet geraakt, wat was hun rol op de Markt? Waren ze allen klant of werkte ze daar? Of was het juist een mengeling van bijde? Hoe waren de sanitaire voorzieningen? Wat is de verdere gemeenschappelijke factor? Hebben ze op de zelfde plek geluncht? Wonen ze in de zelfde wijk, gingen ze naar de zelfde supermarkt? Hoe past dit moment 0 of moment dat daar heel dichtbij lijkt te vallen in het plaatje?

  Waarom is het tot nog toe zo onmogelijk om voor dit plaatje te kijken en de daadwerkelijke jump te reconstrueren? Wat is de missing link? En wat zeggen de verbindingen die we hier leggen over de omstandigheden?

  Is het werkelijk de spelt, die spontaan uit de hooiberg viel? Want als een buitenlocatie voor moment 0 onwaarschijnlijk wordt, waar was dat dan? Een grot misschien? Maar hoeveel besmettingen moeten daar dan opgelopen zijn, om de trein in beweging te krijgen?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Waarom, die interesse in het aller eerste moment? Niet om complottheorieën nieuwe voeding te geven, maar vooral om te laten zien dat nieuwe inzichten invloed hebben op wat we denken ye hebben waar genomen.

   Om te laten zien, dat nieuwe inzichten meer dingen kunnen veranderen dan, dat er aan het oppervlak zichtbaar is.

   De andere reden waarom ik de begin situatie interessant vind, is om dat we daar naar kunnen kijken zonder de vervuilende invloed van onze gedragingen.

   Beantwoorden
   • Kees
    Kees zegt:

    Juist ja. Wat ik me ook echt oprecht afvraag waarom grote angst voor eventuele 2de golf? We weten dat het virus er nu is, we monitoren het virus, we weten dat er grote mate is van voorspelbaarheid adhv rioolwater, iedereen is op de hoede, we weten dat het virus in meerdere landen al veel eerder was dan eerste besmettingen. Ik mis hier ook een stukje volgens mij.

    Beantwoorden
 57. Kees
  Kees zegt:

  Moet je eens kijken tussen het dag verslag en COVID dashboard. De R grafiek is op dashboard niet up to date en is blijkbaar oud en geen alarm geslagen toen hij door de 1 is gegaan.

  Beantwoorden
 58. RV
  RV zegt:

  Geachte heer De Hond

  Toch werkt de anderhalve-meterregel. Er zijn minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames, minder IC-opnames en minder sterfgevallen dan, zeg, zo’n tien weken geleden. Dus al met al een prima, zij het uiteraard geen perfecte regel. Perfectie bestaat niet. En gelukkig zijn er vele mensen die zich verantwoordelijk voor anderen voelen en die die regel derhalve toepassen.

  Of de zogeheten aerosolen een rol in de besmetting spelen, valt nog te bezien. Maar onderzoek hiernaar is uiteraard op zijn plaats. In elk geval zijn aerosolen niet de hoofdrolspeler.

  U ageert tegen de wetenschap. U werpt zich op als een betweterige goeroe met een heilsboodschap. Ik vraag me af waarom u dat doet. Wilt u even beroemd worden als Gallileï? Maar wat heb je aan roem?

  Het geval Gallileï lijkt niet op het geval De Hond. Terwijl Gallileï een aantal puzzelstukjes in een beter verband bracht, lijkt uw gepuzzel meer op een onsamenhangend dadaïstisch kunstwerk. Bovendien was de tegenstand die Gallileï ondervond, van religieus-politieke aard en dan nog alleen van de RK kerk bij monde van een gefrustreerde paus, die zich bespot voelde door de goed schrijvende Gallileï. De protestantse kerken hadden veel minder moeite met het heliocentrisme. En de wetenschappers gingen snel overstag. .

  Ik zou me niet zo gauw opwerpen als de nieuwe Gallileï of als de nieuwe Einstein. Bescheidenheid siert de mens en de wetenschapper.

  Heeft u niet in de gaten dat u een sekte van complotgelovigen, pseudowetenschappertjes en soortgelijke denkluie lieden om u heen verzamelt? Zoiets zou men niet moeten willen. Toch?

  Eigenlijk is het heel eenvoudig. Of je kiest voor een zorgzame samenleving of je predikt een inhumaan sociaaldarwinisme à la kletsmajoor meneer Kelder en zeurkous mevrouw Zwagerman.

  Uw kritiek op de pers snijdt weinig hout. De pers doet al met al in zijn verscheidenheid zijn best. De pers begrijpt grosso modo waar het om draait, namelijk om een weergave van de feiten en om zorgzaamheid.

  De economie krijgt zware klappen. Dat is waar. Zoals we solidair moeten zijn met de medische coronaslachtoffers, zo dienen we ook solidair te zijn met de economische coronaslachtoffers.

  Ik zou zo zeggen, houd afstand van elkaar. En, geachte heer De Hond, probeer afstand te nemen van uw monomane stokpaardjes en uw messiassyndroom. Ik wens u oprecht veel wijsheid en sterkte.

  RV

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Snapt u nu echt niet wat een onzin u schrijft. Wie zegt dat de 1,5 meter afstand werkt en dat het niet het verbod was op de massabijeenkomsten.
   Het is een stupide cirkelredenering die u maakt, die u een goede vooraankondiging is van de kwaliteit van de rest van uw bijdrage.

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Kijk naar het totaal plaatje. Hoe meer geïnfecteerde mensen er actief zijn hoe meer mensen er ook mee delen in de kans oorzaak te zijn van een nieuwe infectie.

   Het risico spreid uit we zien overall niet zo zeer minder besmettingen we zien vooral dat meer mensen verantwoordelijk zijn voor een nagenoeg gelijk blijvende besmettingsgolf.

   Als alle maatregelen werken dan hadden we een echte daling gezien. Nu hebben we te maken met een combinatie aan maatregelen waarvan een deel effectief is en tenminste 1 maatregel niet werkt ener tenminste 1 zelfs tegen werkt.

   En something in my gut sais me that, that is a lack of ventilation and a overrated 1,5 m rule.

   Beantwoorden
 59. RV
  RV zegt:

  Geachte heer De Hond

  Wilt u meteen apriori voor stupide worden uitgemaakt? Vast niet. Waarom doet u dit dan wel een ander aan?

  In plaats van te roepen dat ik me schuldig maak aan een cirkelredenering, kunt u beter op rustige en analytische wijze uitleggen waarom ik me schuldig maak aan een cirkelredenering.

  Voorlopig blijf ik erbij dat op grond van de harde cijfers de anderhalve-meterregel min of meer werkt. Voorlopig bent u niet in staat om deze hypothese mijnerzijds en van wetenschappers te weerleggen.

  U wilt figureren in de media. Welnu, dan zou ik me toch opstellen als een discussiant en niet als een kanselredenaar die geen tegenspraak duldt.

  Jammer dat u zich zo opstelt. Ik hoop evenwel dat de media eerst dit blog en uw reacties lezen voordat ze u uitnodigen.

  Overigens, op de site Kloptdatwel heb ik melding gemaakt van mijn poging om met u te debatteren.

  Nogmaals met vriendelijke groeten

  RV

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   De cirkelredenering is dat je aanneeemt dat de 1,5 meter werkt. Er zijn diverse maatregelen genomen, die allemaal invloed kunnen hebben gehad. Of slechts eem em alle andere niet.
   En u stelt dat dus de 1,5 meter min of meer werkt.
   En ik stel dat je dus niet kan vaststellen welke van de maatregelen wel of niet hebben gewerkt.

   Dus moet u andere manieren vinden om vast te stellen dat 1,5 meter wel werkt.
   Dan is mijn vraag: waarom is men in Lesbos niet besmet geraakt, terwijl men de 1.5 meter niet hield.
   Hoe kan het dat op Hemelvaartsdag, terwijl men de 1,5 meter niet hield, geen exta besmettingen waren.
   En hoe kan bij het koor in Seatlle een persoon vrijwel iedereen besmetten.
   En worden thuis eigenlijk niet zoveel mensen besmet, terwijl daar de 1,5 meter niet wordt gehouden.
   etc, etc, etc.

   Beantwoorden
   • RV
    RV zegt:

    Geachte heer De Hond

    Bedankt voor uw in vriendelijke bewoordingen gesteld antwoord. :)

    Om besmet te raken moet er een besmet persoon zijn die jou daadwerkelijk besmet. Niet in elke grote samengepakte groep besmetten besmette personen anderen, die tot de risicogroepen behoren, al is de kans daarop wel aanzienlijk. Het gaat dus om kansen en om kansberekening. En bij gebrek aan echte informatie over wie er nou echt besmet is en hoe die zich gedraagt, is de genoemde kansberekening een soort van natte-vingerwerk.

    Deze discussie kan mijns inziens beter worden voortgezet op een ander forum, bijvoorbeeld dat van KDW.

    Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat ik het betreur dat u bijval krijgt van wat ik voor het gemak maar even antiwetenschappelijke coronagekkies noem, terwijl u wellicht gewoon streeft naar gezonde wetenschappelijke analyses, en dat u mijns inziens de bevindingen van zeg het RIVM en soortgelijke instanties te hooghartig en te monomaan naast u neerlegt. Als u gelijk hebt met bijvoorbeeld uw aerosolenhypothese, dan is het geen kwestie van of-of maar van en-en, namelijk van besmetting via ordinaire vochtdruppels èn via aerosolen. Wie wetenschap wil bedrijven, dient een brede blik te hebben.

    Ik beëindig hier de korte discussie met u. Ik dank u voor uw aandacht. En nogmaals, ik wens u al het goeds.

    Uiteraard mag u hier op uw eigen blog het laatste woord hebben. Maar voorlopig zal ik niet reageren.

    Hoogachtend,
    RV .

    Beantwoorden
   • Wim
    Wim zegt:

    Ik pleit nog een keertje voor het niet gebruiken van “oorlogstaal” maar neutrale taal. Dat zal in de media ook beter werken.
    Met vriendelijke groet,
    Wim

    Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Geachte RV,

   Ik neem even het stokje over.

   Goed dat u kritisch bent. Wellicht is het u opgevallen dat er al vele malen is gesteld door overheid, OMT, RIVM, BBC, etc. dat “de lockdown maatregelen” hebben geleid dat minder doden door COVID-19.
   “De lockdown maatregelen” bestaan uit grofweg het verbieden van grote samenkomsten en de 1.5 meter maatregel.
   LET NU OP: de meeste kosten voor de economie, en daardoor ook voor welzijn en volksgezondheid, zit in de 1.5 meter maatregel.
   Hoe kunnen bovengenoemde partijen dan volhouden dat de daling van besmettingen en doden is te relateren aan de 1.5 meter maatregel terwijl er ook die andere maatregel is genomen (die ze al gedeeltelijk hebben teruggedraaid en nog verder gaan terugdraaien)?

   Dit moet voor u als criticus een zeer belangrijke vraag zijn om beantwoord te krijgen.
   Ik ben benieuwd naar uw reactie.

   Beantwoorden
 60. Willem
  Willem zegt:

  Uitzending BNR vanochtend niet beluisterd, inmiddels wel de diverse commentaren gelezen, zelfs AD had er wederom aandacht aan besteed.
  Ik heb begrepen dat het voor de helft min of meer is gelukt, d.w.z. jouw aerosoltheorie, alleen de mate van belangrijkheid nog niet helemaal eensgezind maar dat is politiek van ons Abje.
  De anderhalve meter is het volgende doel en ik zie dat je daar al weer volop mee bezig bent, ga aub door tot dat ook landt ergens bij een vooraanstaand viroloog.
  Wat me opvalt is de stilte vanuit het parlement, alleen Geert Wilders heeft een kritische noot ge-plaatst …… en werd meteen teruggefloten door een geïrriteerde Rutte, alsof Wilders een bepaalde afspraak had geschonden (geen kritiek op regeringsbeleid …….).
  Ook vind ik het opvallend stil bij de longartsen, zij zullen toch ook interesse hebben in de materie rond het virusoverdracht.
  De MSM begint zo hier en daar hun werk te doen ……. maar nog zeer mondjesmaat.
  Naast jouw deltaplan “ventilatie” en het oplossen van de anderhalve meter-regel is er nog een behoorlijke uitdaging ………. het ontmaskeren van de (tot nu toe geheime) agenda van het team Rutte&de Jonge. Welke belangen spelen er en hoe is hun aanpak goed inzichtelijk te maken.
  Ik denk dat je bij dit laatste ook expertise nodig hebt van anderen en zo mogelijk ook informatie van “klokkenluiders” van de kring rond regering (ook tweede kamerleden) en RIVM/virologen ……. maar dat zal een moeilijk proces worden waant Rutte heeft tot nu toe zijn poppetjes nog aardig in gareel ….. maar eens zal toch het moeten breken!
  Ik kom uit de stad waar Eise Eisinga ooit eens een planetarium heeft gemaakt om ook zijn gelijk te bewijzen dat er niet het einde van de wereld zou gaan plaats vinden, het volk was in de veronderstelling dat dat planeten zouden gaan botsen, immers dat had een predikant verkondigd. Eise heeft 7 jaar gedaan over het planetarium ….. die tijd hebben wij (en jij) NIET!

  Nog even een tip: Zet dat IKEA-bureautje maar op marktplaats , mogelijk dat er nog één of ander TV-recensent van een grote krant belangstelling heeft waardoor betreffend persoon nog iets zinnigs kan typen over echt belangrijke dingen, anders moet betreffend persoon zich maar bezig houden met “boer zoekt vrouw” en “heel Holland bakt”.

  Beantwoorden
 61. John hisken
  John hisken zegt:

  Ik woon in the USA en een paar dingen die ik zo zag op CNN.

  DR Gupta. The corona test heeft 25% false positive. Dat betekend wanneer je 1000 mensen – gezond zonder COVID- test je krijgt 250 gevallen van Covid. Deze test is eigenlijk waardeloos.

  Dr Fauci. Ik ben happy wanneer een vaccine 75% effectief is. Maar het will geen herd_immunity brengen. Zo wat nu?

  CNN interviewde 4 corona patients in een ziekenhuis in Texas en vroeg hun hoe zij besmet raakten. Geen van de 4 had een idee. Een was een bar eigenaar en dacht dat het van bank biljetten kwam. Zo wat betekend dat voor contact tracking.

  De gouverneur van Florida heeft de stranden gesloten voor de komende feestdag. Ik hoop dat hij de bars ook gesloten heeft want dat voorkomt besmetting.

  Met andere woorden het is nu een puinhoop in de VS

  Beantwoorden
 62. James Grit
  James Grit zegt:

  Laten we toch niet vergeten dat we met internationale machten te maken hebben. In Duitsland wordt, bijvoorbeeld – precies als bij ons – gezegd: “Alleen een vaccin kan ons redden”. De Duitse regering wil hetzelfde doen met haar bevolking als Nederland!

  Betekent ook dat we in Duitsland precies dezelfde kritische stemmen horen opkomen. Daar kunnen we mee samen werken, krachten bundelen, samen het wiel tegen deze ellende uitvogelen. Ik ben bang dat zelfs het overtuigen van Rutte c.s. onvoldoende zal zijn, omdat het Nederland niet zal worden toegestaan een eigen weg te volgen.

  Beantwoorden
 63. Johannes
  Johannes zegt:

  OP 13 juni jl. werd op internet een artikel geplaatst dat in Enviromental Research zal verschijnen: Het is een uitgebreide literatuutstudie die laat zien dat er nog veel research nodig is. Er zal vooral een grotere inbreng nodig zijn vanuit de aerodynamica om meer duidelijkheid te verkrijgen over hoe het virus zich verspreid.

  Transmission of COVID-19 virus by droplets and aerosols: A critical review on the unresolved dichotomy.

  The practice of social distancing and wearing masks has been popular worldwide in combating the contraction of COVID-19. Undeniably, although such practices help control the COVID-19 pandemic to a greater extent, the complete control of virus-laden droplet and aerosol transmission by such practices is poorly understood. This review paper intends to outline the literature concerning the transmission of virus-laden droplets and aerosols in different environmental settings and demonstrates the behavior of droplets and aerosols resulted from a cough-jet of an infected person in various confined spaces. The case studies that have come out in different countries have, with prima facie evidence, manifested that the airborne transmission plays a profound role in contracting susceptible hosts. The infection propensities in confined spaces (airplane, passenger car, and healthcare center) by the transmission of droplets and aerosols under varying ventilation conditions were discussed.

  Beantwoorden
 64. Cees
  Cees zegt:

  Maurice,

  Even een foutje in je denkpatroon. Kleine druppeltjes zijn de verspreider van het virus, ventilatie is belangrijk en buiten kun je niet besmet raken. Welnu kleine druppeltjes kunnen lang blijven zweven, ook in de buitenlucht, zeker als het minder waait. Dus daar kun je wel degelijk besmet raken als je jou redenatie volgt. Ik zou ook het verhaal in de Lancet eens lezen over het houden van afstand. En dan nog even over het artikel in het AD. Dat het is Lesbos zo goed ging is te danken aan het snelle ingrijpen van de Griekse regertng en het feit dat de Grieken deden wat ze gevraagd werd. En het tweede dat je beweert dat het virus weg is, is natuurlijk onzin zolang er nog gemiddeld 75 besmettingen per dag bijkomen. Daar hoef je niet eens voor gestudeerd te hebben.

  Beantwoorden
 65. Frederik
  Frederik zegt:

  Een paar puntjes:
  – Vind uitkomsten Gangelt-onderzoek nog wat merkwaardig. Zou verwachten dat een week (weken) bij een zieke huisgenoot genoeg aerosolen oplevert om een even hoge besmetting thuis te verkrijgen. Zingen, schreeuwen, hard praten, alcoholgebruik?
  – Is het percentage opgenomen Covid-patiënten met reuma anders dan gemiddeld. Denk daarbij aan bv (H)CQ-gebruik bij reumapatiënten.
  – Ironisch dat meer dan anderhalve eeuw geleden Ignaz Semmelweis
  mbt kraamvrouwenkoorts jaren heeft moeten wachten om gelijk te krijgen. Al ging het hier om contact-besmettingen ipv ´via de lucht´, tegen de gevestigde inzichten ingaan gaat niet zonder slag of stoot. Meer sporten, Maurice, je hebt een lange adem nodig!

  Beantwoorden
 66. nilo de roock
  nilo de roock zegt:

  Maurice, heb jij een verklaring voor de vele besmettingen in het zuidwesten van de VS terwijl er daar relatief weinig doden worden gemeld? De situatie daar is totaal anders dan in New York enige maanden terug. Hoe kan dit?

  Beantwoorden
 67. Nino
  Nino zegt:

  De staat beweert dat er 35.000 levens zijn bespaard door de lockdown handen wassen en 1.5m afstand houden. Ook stellen zij dat 50.000 mensen zijn besmet. Dit levert 80 tot 90 doden op van IC patiënten met Corona. Hoeveel extra besmettingen zouden zijn voorkomen als wat de staat beweert juist zou zijn en is dit mogelijk. 3.460.000 en 50.000 ligt wel heel ver uit elkaar. Is het in andere landen ook zo? Ik vind het niet te bevatten dat een rechter hier geen vragen over stelt. RIVM noemt ook geen percentage van overleden mensen op de IC met Corona. Hoeveel IC bedden waren leeg gebleven als huisartsen massaal zink met ionofoor hadden voorgeschreven de eerste drie dagen na besmetting? Is dat uit te rekenen.
  Dank voor al het goede werk
  Mr Nino.M. de Jong

  Beantwoorden
 68. Jane
  Jane zegt:

  Beste Maurice,

  Wat een geweldig geschreven stuk. Veel dank van mijn kant voor uw tomeloze inzet.
  Zelf maak ik mij nogal eens zorgen over het overmatig desinfecteren wat door Rutte wordt aanbevolen: “was je handen stuk”. Wij dragen vele bacteriën bij ons die onmisbaar zijn voor ons immuunsysteem. Door het vele ontsmetten zal het aantal bacteriën flink afnemen wat onze weerstand doet verslechteren.

  Naar het zich laat aanzien heeft het kabinet er niet veel zin in om in te zetten op het door u zo sterk aanbevolen Deltaplan ventilatie. In het najaar als ramen en deuren weer dicht gaan en mensen weer meer binnen gaan zitten zal het virus dan weer extra kans krijgen om mensen te besmetten.

  Dit in combinatie met een verslechterde weerstand lijkt mij het perfecte recept voor een nieuwe opleving van het virus met alle desastreuze gevolgen van dien.

  Beantwoorden
 69. Stephan
  Stephan zegt:

  Nieuw onderzoek over het belang van superspreader events:
  “Power Laws in Superspreading Events: Evidence from Coronavirus Outbreaks and Implications for SIR Models
  While they are rare, superspreading events … , are recognized as a prominent determinant of aggregate infection rates.

  Our findings have implications for social distancing interventions: targeting SSEs reduce not only the average rate of infection but also its uncertainty. ”

  https://economics.mit.edu/grad/chishio/research
  PDF link: https://economics.mit.edu/files/19851

  Beantwoorden
 70. Robin
  Robin zegt:

  Beste Maurice,

  Ik ben benieuwd of u de meta-analyse gelezen heeft van de Lancet waarin de auteurs aantonen dat de afstand houden van , 2m of 3m helpt in het bestrijden van de verspreiding.

  Een aantal van de onderzoeken die ik gelezen heb die ze gebruiken om het aan te tonen hebben het zelf niet over de afstand die bewaard wordt. Om even een voorbeeld te geven van een van de onderzoeken die in deze meta-analyse voorkomt. De conclusie die getrokken wordt is de volgende

  ‘The data before the outbreak of COVID-19 showed not enough personal
  protective equipment, poor sleep quality and high working pressure were positively
  associated with high risks of COVID-19.’

  SARS-CoV-2 infection in health care workers: a retrospective
  analysis and model study
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.29.20047159v1.full.pdf

  en dit is het onderzoek waar ik op doelde van de lancet:

  Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis
  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

  Met vriendelijke groet,

  Robin

  Beantwoorden
 71. Ernst
  Ernst zegt:

  Hallo Maurice,
  Ik heb je referentie: ‘Identifying airborne transmission as the dominant route for the transmission of COVID-19’ (11 juni) er op nageslagen en geprobeerd de in dit artikel gevolgde argumentatie te volgen. Ik vond dit nogal gecompliceerd en ben vervolgens op zoek gegaan naar de mening van anderen. Ik stuitte daarbij op het volgende artikel (12 juni): https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-a-study-looking-at-mandatory-face-masks-and-number-of-covid-19-infections-in-new-york-wuhan-and-italy/
  De conclusie van een aantal experts op dit artikel wordt in dit artikel samengevat: de eerste hoogleraar die aangehaald wordt is Prof Paul Hunter, Professor of Medicine, UEA. In zijn conclusie stelt hij: “In my opinion the study “Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19” by Zhanga and colleagues is deeply flawed and its conclusions highly suspect”.
  Dit heeft bij mij tot een aanzienlijke verwarring geleid.
  Ik heb twee vragen:
  * Kun je commentaar geven op deze expert opinion ?
  * is het wetenschappelijk niet meer verantwoord om in je blogs ook tegengeluiden te laten horen ?
  Met Vriendelijke Groeten, Ernst

  Beantwoorden
  • Wouter J
   Wouter J zegt:

   Dank Ted!

   HET IS BELANGRIJK DAT DIT SOORT LINKS HIER GEPOST BLIJVEN WORDEN.
   Ik had het nieuws gisteren opgevangen via de Nederlandse teletekst, vandaag staat het er niet meer op. Veel erger nog is dat de tekst gisteren ONMOGELIJK was te vinden met mijn Belgische Google (vandaag wel, en ik vermoed dat dit soort links daar voor iets tussen zitten).

   Beantwoorden
 72. Rob de Kwaasteniet
  Rob de Kwaasteniet zegt:

  Geachte meneer de Hond,

  Gisteren met belangstelling naar u geluisterd op de tv en daarna uw site opgezocht. Ik ben het met u eens maar heb 1 kanttekening: Ik denk dat het niet terecht is dat premier Rutte mee wordt gewogen in de achtergronden van zijn beleid/kabinetsbeleid. hij en zijn collega ‘s zijn afhankelijk van de info van de ‘geleerden’. Daar kunnen we van alles van vinden, en zeker in retrospect maar ik denk [als ambulanceverpleegkundige] dat hij het goed gedaan heeft en dat de aanpak zeker nu voor evaluatie vatbaar is. echter tijdens het eerste begin had hij mijns inziens ook geen idee wat hem/zijn familie/’Nederland’ overkwam en te wachten stond….
  Afijn, uw artikelen vind ik machtig interessant dus ga daar vooral mee door.

  Vriendelijke groet uit Haarlem

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik denk dat hij tot begin april inderdaad niets anders kon doen dan dit.
   Maar daarna moet hij vanuit zijn beroep als premier ook al beseffen hoe groot de schade economisch en sociaal en qua volksgezondheid zou worden, zodat hij al veel sneller had moeten afbouwen.
   Dat hij nu nog steeds 1,5 meter roept en Atalanta Bergamo – Valencia als onderbouwing gebruikt om de 1,5 meter buiten te handhaven neem ik hem wel zeer kwalijk.
   Of hij praat alleen het OMT na (en dat is kwalijk) of hij weet dat het niet waar is, maar geen enkele journalist vraagt erna, dan neem ik het hem nog steeds kwalijkt

   Beantwoorden
 73. Ernst
  Ernst zegt:

  Hallo Maurice,

  Ik heb nu een aantal malen een post ingestuurd met daarin opmerkingen en vragen t.a.v. jouw aerosolen-theorie.
  Ik ben fysicus, en benader de geobserveerde verschijnselen dus (mede) door met mogelijke fysische verklaringen te komen.
  Ik ben er niet van overtuigd dat aerosolen substantieel bijdragen aan besmetting en hooguit een nog niet goed gekwantificeerde bijdrage leveren.
  Aangezien jij vol gaat voor je aerosolen-theorie met uitsluiting van zo ongeveer alle ander mogelijke besmettingens-mechanismes voelde ik me zoal en toe geroepen om met wat tegenargumenten te komen.
  Je hebt tot op dit moment niet éénmaal gereageerd op mijn commentaar/vragen. Ik heb de sterke indruk dat je alleen geïnteresseerd bent in informatie die jouw theorie bevestigen en dat de door jou gegeven referenties een hoog gehalte aan ‘cherrypicking’ laten zien.
  Verder beledig je mensen met een andere opinie door ze voor ‘stupide’ uit te maken.
  Ik haak dus nu maar af t.a.v. het volgen van de discussies op je site.

  Met Vriendelijke Groeten, Ernst

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *