Hoe nu verder? 1. Bewustwording risico’s

Inleiding

Wat kunnen we nu doen om enerzijds het risico van een sterke toename van de besmettingen tot een minimum te beperken, en anderzijds om de samenleving zo veel mogelijk te normaliseren. (En dan wel naar het normaal van voor 1 maart)?

Cruciaal is daarbij dat goed beseft wordt waar het gevaar van een duidelijke toename schuilt en welke risico’s dat met zich meebrengt voor de mensen die besmet worden. Maar ook hoe belangrijk het is voor de mensen, de economie, de stabiliteit van samenleving en zeker de volksgezondheid, om zo veel en zo snel mogelijk het normale leven weer op te pakken.

Omdat dat verhaal te lang is voor één blog, ga ik het in de komende week in een aantal verschillende afleveringen doen. Per keer volgt één of meerdere hoofdstukken. Vandaag deel 1/

 

 1. Bewustwording van de reële risico’s

Wat ik ook verder voorstel, boven alles uit toornt dit onderwerp: een goed besef onder alle Nederlanders van welke risico’s men loopt om besmet te worden en welke risico’s men vervolgens heeft om daar erg ziek van te worden, of zelfs aan dood te gaan.

Of je nu bestuurders hoort (Rutte of De Jonge, burgemeester Bruls), of de virologen of epidemiologen in nieuwsprogramma’s en talkshows, men benadrukt steeds de risico’s van grote uitbraken. Als de mensen zich niet houden aan de voorschriften dan…….. (en dan komt het).

Ook als er gunstige berichten zijn, zoals dat Hemelvaartsdag geen extra besmettingen heeft opgeleverd, komt er altijd wel iemand aan het eind, die waarschuwt dat……

Elke viroloog of epidemioloog die op tv verschijnt heeft het subiet over “de tweede golf”. Wat er precies mee bedoeld wordt is onduidelijk, maar de kijker moet wel het gevoel krijgen dat we dan weer afstevenen op “Bergamo-beelden”. Daarom denken mensen onder de 45 jaar dat hun stervenskans na besmetting meer dan 400 keer zo groot is dan deze in werkelijkheid is.

Zelfs als we, zoals nu het geval is, vrijwel niemand meer hebben in Nederland die besmet is, dan toch wordt, zoals gisteravond in verschillende programma’s, gewezen op “kijk eens hoe het uitbreekt in Zuid-Amerika….”,  “de reproductiefactor in Duitsland is dicht bij de 3”,  “ in die en die landen zien we nu toch duidelijk een tweede golf”. Met vaak expliciet en altijd impliciet de melding “hou je aan de voorschriften van het RIVM, want anders……”.

Vaak berusten die waarschuwingen op informatie die totaal niet relevant is voor de Nederlandse situatie van nu. Het lijkt erop dat de virologen en epidemiologen zo graag willen dat de Nederlanders zich aan de voorschriften van het RIVM houden, dat ze zich daarbij blijkbaar niet realiseren dat ze daardoor ook bij veel mensen onnodig angst laten bestaan, die fors schadelijke effecten kan hebben. Zowel op het individuele welzijn als op de economie.

De media spelen daarbij dan over het algemeen een twijfelachtige rol. In plaats van dat zij dan proberen voor kijkers, luisteraars en lezers een goed en afgewogen beeld te scheppen van de situatie en de mogelijke bedreigingen, zorgen ze ervoor dat risico’s sterk worden uitvergroot. Zelfs goed nieuws wordt zo steevast om zeep geholpen. En virologen en epidemiologen (à la Ab Osterhaus) zorgen er dan wel voor dat ze, mede door de keuze van de woorden, bij veel mensen de indruk laten bestaan dat er ondanks alles toch grote en onbekende risico’s zijn.

Daarom begin ik met het beschrijven van de feitelijke risico’s die je op dit moment in Nederland loopt om besmet te worden met dit virus.

 1. Mocht je onverhoopt besmet worden met COVID-19, dan is het belangrijk om het volgende te weten:
  • Een fors deel van de personen die besmet worden, vertoont geen symptomen en wordt amper ziek.
  • Bij mensen onder de 45 jaar zijn de risico’s op ernstige ziekte of de dood, heel erg klein. Tussen de 45 jaar en 65 jaar erg klein, tussen de 65 en 80 jaar wat groter en boven de 80 jaar vrij groot. (Hier staat de tabel)
  • Onderliggende aandoeningen verhogen het risico om erg ziek te worden of te sterven aanzienlijk. Maar dan nog gebeurt dat, zeker onder de 70 jaar, bij kleine aantallen mensen.

De mate waarin je ziek wordt heeft een duidelijke relatie met de mate waarin je aan het virus bent blootgesteld (“viral load”). Het langdurig inademen van het virus moet maximaal verhinderd worden.

 

 1. Op dit moment zijn er in Nederland vrijwel geen mensen die anderen nu kunnen besmetten. De kans dat je zo iemand überhaupt tegenkomt, waar je dan ook bent, is al heel klein. De kans dat zo’n persoon jou besmet is nog veel kleiner.

Zelfs als er in Nederland af en toe plekken zijn waar ineens tientallen mensen worden besmet, dan nog zullen de risico’s voor de overige Nederlanders tot en met half september vrijwel nihil zijn.

Niet alleen zou dat moeten betekenen dat we als Nederlanders met een (mooie) zomer voor de boeg, alles buiten zouden moeten kunnen doen wat we normaal tijdens een zomer ook doen. Zonder verdere restricties. (Buiten kunnen we trouwens ook in de winter alles doen, zonder restricties). Juist omdat er vrijwel geen besmette mensen in Nederland zijn, zouden we in principe binnen ook alles zonder restricties moeten kunnen doen.  Maar het zou wel verstandig zijn om zoveel mogelijk te zorgen voor toevoer van frisse lucht en goede ventilatie. En als je activiteiten naar buiten kunt verplaatsen, dan zou ik dat zeker doen.

Personen die toch bang zijn dat ze risico’s lopen kunnen zich zich minder op plekken begeven waar zij denken die risico’s te lopen en zo nodig mondbescherming op doen.

Ook binnen kan er heel veel. Bioscoop, theater, restaurants, evenementen, eigenlijk is alles mogelijk (maar wel daarbij proberen te zorgen voor de toevoer van verse lucht en ventilatie) met echter één cruciaal aandachtspunt.

De vinger moet goed aan de pols worden gehouden inzake plotselinge uitbraken. Besef dat iemand 5 à 6 dagen na de besmetting symptomen gaat vertonen. Als de GGD een goed en sluitend systeem maakt om mensen te testen, weten we heel snel wat en waar iets gebeurd is, zodat er strak ingegrepen kan worden.

Op deze plek heb ik omschreven hoe de GGD’s dat het beste kunnen doen. Dat betekent dataverzameling en dagelijkse analyse onder iedereen die zich laat testen. Dataverzameling en dagelijkse analyses onder ziekenhuisopnames. En een strak waarschuwingssysteem in de richting van iedereen die in contact is geweest met een persoon die anderen kan besmetten.

Ingrepen moeten zeer specifiek en gericht zijn, en niet meer algemeen toegepast worden.

Ook tijdens de zomer zijn er namelijk wel een aantal reële risico’s.

  • Er kunnen mensen (inclusief terugkerende Nederlandse toeristen) uit het buitenland komen met een besmetting onder de leden die men daar heeft opgelopen. Door een goed controlesysteem aan de grens en professioneel uitgevoerde tests door de GGD, (inclusief de dataverzameling en –interpretatie) kunnen de gevolgen binnen Nederland heel beperkt blijven.
  • Airco’s op plekken waar veel mensen zijn, geven duidelijke risico’s op besmettingen. Maar dan vanzelfsprekend alleen als er überhaupt iemand aanwezig is, die anderen kan besmetten. Zoals aangegeven zal dat tijdens deze zomer in Nederland amper het geval zijn, maar het is raadzaam om op dit punt voorzorgsmaatregelen te nemen. En om direct in te grijpen als er toch iets is misgegaan.
 1. Er zou een soort convenant gesloten moeten worden tussen bestuurders, RIVM, virologen/epidemiologen en media om voortdurend een reëel beeld te geven van de werkelijke bedreigingen van dat moment. En men zou niet over elkaar moeten blijven buitelen om vermeende gevaren te benoemen, terwijl daarop de kansen klein of heel klein zijn.

Als dat convenant niet gesloten kan worden, dan zou het RIVM die rol moeten oppakken. Maar dan zal enerzijds de kwaliteit van dataverzameling aanzienlijk moeten worden verbeterd (en meer relevante data moeten worden verzameld). En anderzijds zal de presentatie van de data ingrijpend veranderd moeten worden. Met een slagvaardig multidisciplinair team hoeft dat allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.

Politici, bestuurders, virologen/epidemiologen en media, zouden die data steeds als uitgangspunt dienen te gebruiken voor hun nieuwsvoorziening. Burgers worden opgeroepen om de gang van zaken op basis van die bron te volgen.

 

In de volgende afleveringen ga ik dieper in op de activiteiten die ondernomen zouden moeten worden om in het najaar een sterke toename van het aantal besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen en de samenleving (weer) goed te laten blijven functioneren.

92 antwoorden
 1. Charles darwin
  Charles darwin zegt:

  Is het toeval dat de top 10 ranking van landen met meeste corona doden per 100.000 inwoners goed overeenkomt met de FIFA lijst van beste voetbal landen, of is dit toeval?

  Beantwoorden
 2. HansV
  HansV zegt:

  Ik ben er ook voor dat er zo’n convenant komt. Ik vraag me wel af hoeveel mensen een reëel beeld hebben. Afgelopen zondag hoorde ik iemand nog zeg bij Op1 of Nieuwsuur dat de toename van de Coronabesmettingen in Israel te wijten was aan de volle stranden.

  Verder begreep ik dat de schrijvende pers (en wellicht ook de actualiteitenrubrieken op de TV – vandaar het schrappen van het interview met Willem Engel en Ernst Jansz in de herhaling van Beau) gevraagd is het RIVM niet af te branden – zo stond te lezen in de NRC. In maart, toen de crisis ons overviel, snap ik dat wel, want je moet draagvlak krijgen voor de maatregelen. Maar dat was toch niet zo moeilijk, want iedereen had in februari die beelden uit Bergamo gezien – en wilde dat in ons land ten koste van alles voorkomen – en ook met de bezetting op de IC ging het een tijd lang de verkeerde kant op.

  Nu het stukken beter gaat bij ons zou een wat kritischer geluid van de journalistiek welkom zijn. Zij zijn gewend om in kwesties zelf ook onderzoek te doen dus slaafs achter het RIVM aanlopen, wat helaas nog steeds gebeurt, zouden ze niet meer moeten doen.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 3. Karel
  Karel zegt:

  Rutte was er weer als de kippen erbij om te zeggen dat de afname van het aantal besmettingen enz. te maken had met de 1,5 meter in plaats van het voorkomen van superspread events en het gunstige weer. Als we niet zorgen voor goede ventilatie binnen dan zal Rutte zeggen, dat wanneer het aantal besmettingen in het najaar weer op zou lopen, dat het dan ligt aan het feit omdat we ons niet houden aan de 1,5 meter. N.B.

  Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Daar ben ik het wel mee eens maar Rutte zegt toch voornamelijk wat er collectief (een soort van gemiddelde) uit het OMT komt. Ze vormen 1 stem. Zelf denk ik dat de twee relatief gevaarlijkste dingen om een toename in besmettingen te zien, zijn:

   -) bezoekers uit het buitenland of terugkerende bezoekers van plaatsen waar misschien een brandhaartje is. Samengevat : het rondvliegen van mensen over de wereld.

   -) Binnen-events vergroten en weer te gaan zingen en praten (dus vooral in kerken en minder in theaters en bioscopen, let wel ik heb niets tegen kerken, integendeel maar misschien in eerste instantie een poosje geen samenzang) zonder aandacht voor de binnen atmosfeer (ventilatie, bevochtiging).

   Beantwoorden
  • Leon van der Zanden
   Leon van der Zanden zegt:

   Verbazingwekkend hoe overtuigd Rutte van zijn gelijk is. Hoe langer hij zijn poot stijf houdt, hoe harder hij straks valt in maart. (Niet dat ik daar rouwig om ben.)

   Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Zo was er in de jaren 50 een duidelijke correlatie tussen de groei van het aantal televisies en de afname van maagkanker! Bleek achteraf beter te verklaren doordat er ook evenredig veel koelkasten werden verkocht die voedselbederf voorkwamen!!

   Beantwoorden
 4. r hadders
  r hadders zegt:

  update trams in amsterdam: 95% van de trams heeft alle raampjes nog steeds potdicht!. Op de vraag waarom dat is? krijg je als antwoord: de airco staat aan! gelukkig is het vrij rustig in de trams, maar bij grotere drukte kan dat weleens het volgende super spread event worden in het najaar/winter. alle waarschuwingen uwer zijde ten spijt,

  Beantwoorden
 5. Peter
  Peter zegt:

  Wat is dit nou: “maar wel daarbij proberen te zorgen voor de toevoer van verse lucht en ventilatie.” Het lijkt me gezien je eerdere blogs dat hier moet staan: uiteraard uitsluitend bij toevoer van voldoende verse lucht en een goede ventilatie.

  Ik volg je al sinds begin april en je begint door de recente bijval wellicht iets te soepel te denken. Pas op dat je nu niet te veel meegaat in de waan van Viruswaanzin en enkele andere sprekers van afgelopen zondag.

  Beantwoorden
  • remko
   remko zegt:

   Ik sluit me bij Peter aan. Maurice, je verricht uitstekend werk met je analyses en ik kan heel ver mee in het conceptueel model dat de verspreiding van het virus moet verklaren dat jij voor jezelf hebt opgebouwd en met ons deelt (ik denk alleen dat de anderhalve meter ons misschien niet direct fysiek maar wel psychologisch helpt met het bestrijden van het virus door ons toch wat voorzichtig te maken, maar dat is een ander verhaal), maar pas op dat je in je enthousiasme niet doordraaft naar een richting waar zich mensen bevinden die hun welgevallige delen van jouw verhaal oppikken en denken dat het virus totaal ongevaarlijk is want dat is het nu ook weer niet.
   Ik ben daarom heel blij met je opmerking over het gevaar van een hoge virusload. Dit kan namelijk ook gezonde, jonge mensen heel ziek maken en het is aannemelijk dat dit meer zou gaan voorkomen wanneer er helemaal geen maatregelen meer worden genomen en daarmee zou het sterftecijfer van dit virus ineens heel wat ongunstiger kunnen uitpakken.
   Verder: blijf vooral doorgaan met je analyses, het blijkt namelijk voor veel mensen toch lastige materie, bijvoorbeeld het inschatten van exponentiële groei of de interpretatie van de reproductiefactor, het is gewoon niet iedereen gegeven. En het onderzoeken naar ruimtelijke verschillen is ook van onschatbaar belang. En laat in deze analyses nu jouw kracht liggen, waarvoor dank!

   Beantwoorden
 6. James Grit
  James Grit zegt:

  Allereerst bedankt voor de stem van redelijkheid temidden van onnodige paniek. Blijf doorgaan.

  Ik zat mij af te vragen of we niet ook de discussies mogen verbreden naar andere vormen van oplossing van deze crisis, zoals op dit moment vooral ook “far UVC” – desinfecterend licht in een range veilig voor huid en retina (UVC 222). Ik heb op deze site nog geen hint ernaar aangetroffen, maar deze ontwikkeling (met nu ook een goedkope led-mogelijkheid in de pijplijn) is mijns inziens erg de moeite waard. Ik ga er hier geen uitvoeig uitleg over geven, de data Google je zo tevoorschijn.

  M.Vr.Gr.,

  James

  Beantwoorden
 7. Simon
  Simon zegt:

  Dat dashboard van de overheid gooit nu opeens het reproductiegetal van 0,56 waar het dagen op stond naar 1,05. Als je ziet over welke aantallen ziekenhuisopnamen dit gaat is het totaal zinloze informatie (ondanks de bijgeleverde uitleg). Is daar geen betere formule voor die meer inzicht geeft?

  Beantwoorden
  • Marcel
   Marcel zegt:

   Helemaal met je eens, en ik wilde dit ook al posten!
   Als je amper besmettingen hebt, hoe relevant is het dan of iemand 0,5, 1 of 2 mensen besmet.
   In geen verhouding met de piek van maart april waar dit wel interessant/ van belang was.
   Dit natuurlijk nog even los van de discussie waar Maurice ook regelmatig op wijst: welke waarde hebben de cijfers als ze rammelen aan alle kanten….

   Beantwoorden
 8. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Uit eigen ervaring (lang geleden) en recentere waarnemingen bij naasten weet ik dat zelfs wanneer je griep hebt, koorts en alles wat daarbij hoort, het nog steeds zin heeft om frisse lucht naar binnen te te ventileren en het virus naar buiten. Dat is thuis zo maar ook op een IC bijvoorbeeld en naar mijn indruk houden IC’s hier te weinig rekening mee. Niet wetenschappelijk vastgesteld maar wel meerdere keren empirisch…

  Beantwoorden
  • Wil
   Wil zegt:

   Ik vroeg mij af, liggen die coronapatienten allemaal bij elkaar op zaal? En maken ze elkaar daarmee niet veel zieker, immers veel virusdeeltjes in de lucht? In ziekenhuizen is het altijd heel benauwd….

   Beantwoorden
   • Johannes van Doorn
    Johannes van Doorn zegt:

    Over de IC en ventilatie heb ik hier al meerdere keren vragen gesteld maar er is kennelijk geen IC ervaringsdeskundige die meeleest en die hier wil antwoorden. Mogelijk dat zelfs de IC-beademingsapparatuur de lucht niet (niet voldoende) ververst/ontdoet van virussen/aerosolen en telkens het virus blijft aanbieden aan iemand die op de IC ligt. Al is het je eigen virus, dat maakt naar mijn ervaring niet uit, je moet zo min mogelijk virussen binnen krijgen. Dan zou een IC je zieker maken terwijl je daar ligt omdat je het al zwaar hebt en er alles aan gedaan zou moeten worden om je zo snel mogelijk beter te maken… Dan kun je als verpleger handschoenen, mondkapjes, steriliseren wat je wilt, je patiënt gaat het moeilijker krijgen DANKZIJ de IC. Schrijnender, als het allemaal klopt, kun je het niet bedenken…

    Beantwoorden
 9. Marco
  Marco zegt:

  Maurice, je hebt het over “een fors deel van de personen die besmet worden, vertonen geen symptomen en worden amper ziek”. Wat voor percentage zou jij daar aan verbinden, > 75% ?

  Beantwoorden
 10. PieterV
  PieterV zegt:

  Beste Maurice,
  Wordt het niet eens tijd dat jij samen met alle knappe koppen in het land, het beleid gaat bepalen.
  Hoeveel televisies heb je nu al stuk gegooid met jou schoenen.
  Laat die RIVM PAPEGAAIEN eens wakker worden

  Beantwoorden
  • Diandra
   Diandra zegt:

   Hugo de Jonge heeft vast wel nog mooie schoenen die Maurice naar de tv kan gooien. Dan gooit hij wel in stijl. Want daar zijn dagelijks nog genoeg redenen voor.

   Beantwoorden
 11. Edwin
  Edwin zegt:

  Hallo Maurice,

  Onderstaand bericht (NOS) van 29 mei zou wellicht kunnen helpen bij het beschrijven van je activiteiten om het aantal besmettingen te voorkomen. In de tweede week van juni zouden de resultaten (RIVM) gepubliceerd moeten zijn, ik weet echter niet wat de resultaten van het onderzoek zijn, dit geeft het RIVM niet prijs:
  https://www.rivm.nl/nieuws/rioolwateronderzoek-daling-nieuwe-coronavirus-in-nederland

  https://nos.nl/artikel/2335574-corona-uitbraak-snel-te-zien-in-rioolwater-goede-spiegel-van-de-samenleving.html

  Gr. Edwin

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Het is inderdaad heel verstandig dat De Jonge vandaag heeft besloten dat deze monsters dagelijks en in alle rioolzuiveringsinstallaties genomen worden. Dat is zeer belangrijke data waarmee je bepaalde gebieden wellicht helemaal open kan gooien.

   Beantwoorden
   • Bert
    Bert zegt:

    Je kunt dit mogelijk nog uitbreiden. In Nederland wordt van de huidige capaciteit voor testen nog lang nog lang niet de helft benut. Elke dag alle rioolwaterzuiveringsinstallaties zou je kunnen uitbreiden met ook alle werkdagen met bemonstering via de hoofdaansluiting grote instellingen en bedrijven op riolen. Dit is flink wat moeilijker om daar ook monsters te nemen maar het kan wel met wat extra werk. Ik denk aan alle ziekenhuizen, verpleeghuizen, grote schoolcomplexen, bedrijven en nog meer. Dat zijn er duizenden maar de niet gebruikte capaciteit voor PCR-testen is nog minimaal 10000 per dag.

    Beantwoorden
 12. Pieter k
  Pieter k zegt:

  Beste Maurice,

  Wordt het niet eens tijd dat jij mede het

  Corona beleid gaat bepalen.

  Nadat ik een interview van jou had gezien op

  Youtube, was het voor mij zo klaar als een

  Klontje.

  Hoe duidelijk wil je het hebben ?

  Zelfs een klein kind kan het begrijpen.

  Ongelofelijk wat er hier in Nederland gebeurd.

  Het RIVM blijft maar anderhalve meter roepen

  en dat terwijl jij al maanden geleden met een

  goede analyse kwam over hoe de besmetting

  Plaatsvindt.

  Beantwoorden
 13. Maarten Koudstaal
  Maarten Koudstaal zegt:

  Fantastisch! Praktische voorstellen. Ga er vooral mee door!
  We zitten allemaal in de media op positieve informatie te wachten om gelukkig mee verder te leven. Bangmakerijen zijn slecht voor onze gezondheid. Een dagelijks voorlichtend programma met feitelijke informatie zou heel gewenst zijn. Ik kijk elke dag naar jouw site om gesteund te worden.

  Beantwoorden
 14. Peter
  Peter zegt:

  Maurice je bent een HELD in Nederland

  Doe alsjeblieft een representatieve peiling over het huidige beleid. Politieke kleur etc

  Beantwoorden
 15. Haje
  Haje zegt:

  Goed stuk wederom. Heb je informatie over de omstandigheden waaronder de prof tennissers besmet raakten op het toernooi van Djokovic? Begint toch wel te lijken op een superspread event. En kijk even de tags na, daar staat een typo.

  Beantwoorden
 16. Jan
  Jan zegt:

  Het is natuurlijk fijn dat er momenteel weinig besmettelijke personen zijn, maar wat naar mijn mening in punt 1 van dit stuk toch onderbelicht blijft is de kans op forse en lang aanhoudende klachten. Officieel worden die deels onder de noemer ‘mild’ gebracht. Dergelijke klachten kunnen ook voorkomen als er niet duidelijk een onderliggende aandoening aanwezig is.

  Zie onder meer: https://www.longfonds.nl/Peiling-schokkend-beeld-gezondheid-thuiszittende-coronapatienten en https://nos.nl/artikel/2334166-duizenden-patienten-met-milde-coronaklachten-zijn-wekenlang-ziek.html
  In het artikel van het Longfonds staat onder meer: “Opvallend is de samenstelling van de groep respondenten. De gemiddelde leeftijd is 53 jaar, veruit de grootste groep (85 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was. Nu is dat nog maar 6 procent. Bijna de helft geeft aan na corona niet meer te kunnen sporten, meer dan 6 op de 10 heeft zelfs problemen met lopen.”

  In de tabel waarnaar in punt 1 wordt verwezen worden alleen sterftekansen beschreven, maar niet de kansen op min of meer ernstige klachten. Ook die kansen zouden zo concreet mogelijk moeten gemaakt.

  Beantwoorden
 17. Hildo Haenen
  Hildo Haenen zegt:

  Het belangrijkste in deze fase is een waarschuwingssysteem dat ons in een vroeg stadium alert maakt op een nieuwe besmetting.

  Als dat op basis van het rioolwater kan zou dat een heel mooie oplossing zijn. Bij uitstek geschikt wanneer het aantal mensen dat besmettelijk is heel laag is.
  Sinds 1 april (het zal toch geen grap zijn) test het RIVM dat, zo staat op hun website te lezen dus daarvoor hoeft er niets extra’s te gebeuren. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/rioolwater
  Dat lijkt me in ieder geval een heel waardevol instrument. Helemaal mooi zou zijn als die data met een API openbaar beschikbaar komt.

  Verder blijft laagdrempeligheid met testen en goed contactonderzoek van belang. In Duitsland hebben we kunnen zien dat daardoor mensen uit Ischgl gelijk getest werden wat veel ellende heeft voorkomen.
  https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/waarom-onze-duitse-buren-veel-minder-coronadoden-hebben.html
  Je kunt je voorstellen dat wanneer mensen van een populaire vakantiebestemming terugkomen waar een superspreadevent heeft plaatsgevonden. Door laagdrempelig te testen houd je dat risico beperkt.

  En dan resteren de Corona-gevoelige plekken zoals slachthuizen, nachtclubs, kerken en moskeeen waar superspreadevents hebben plaatsgevonden.
  Met aanvullende maatregelen moeten we daar verspreiding, waarschijnlijk via aerosolen, zien te voorkomen. 1,5 meter alleen lijkt daar echt onvoldoende.

  Als we dit weten te regelen dan geloof ik niet dat er nog een tweede golf kan komen, hooguit een klein golfje hier of daar.
  De maatregelen kunnen dan versoepeld worden en het effect van de versoepelingen kan direct gemonitored worden.
  Het enige is dan dat het mediacircus een ander onderwerp moet verzinnen maar dat lukt ze vast wel.

  Ellende voorkomen is goedkoper dan genezen.

  Beantwoorden
  • Bert
   Bert zegt:

   Jazeker, veel meer en pro actief testen. Bijvoorbeeld personeel van zorgcentrum elke 4 dagen speeksel achter uit mond af laten nemen. Dat blijkt ook voldoende betrouwbaar te zijn uit meerdere onderzoeken kan relatief simpel zonder experts bij de monstername. En deze monsters later in een verzamelmonster laten testen in meerdere fasen. Op basis onderzoeken is nu al duidelijk dat je een verzamelmonster kunt maken van zeker 15 deelnemers voor testen in eerste fase. Als in eerste fase niemand positief is test je dit verzamelmonster nog een keer voor meer betrouwbaarheid om zoveel mogelijk false negatieven uit te sluiten. Als het monster wel positief is kun je via meerdere fasen de positieve scorende persoon of personen er uit halen.

   Beantwoorden
 18. Walter
  Walter zegt:

  Weer een hele goede blog van Maurice. Misschien zit hij straks wel in het multidisciplinaire team zoals vermeld onder punt 3. Het assimileren van het tegengeluid is een goede taktiek namelijk.

  Zou het de GGD niet een beetje (het is zeker geen tovermiddel) helpen als ze gewoon de door – software gigant – SAP ontwikkelde “Corona Warn” app van de Duitsers gaan gebruiken? Hier wordt nog steeds zelf wat aangeklooid maar de SAP app is gewoon Open Source en klaar voor gebruik. Die kan hier vast niet beter gemaakt worden door de Overheid/ICT combinatie.

  Beantwoorden
  • Bert
   Bert zegt:

   Ik denk dat er ook een app voor anoniem registreren van deelnemers bij activiteiten binnenhuis ook goede informatie kan geven. Het probleem van deze Corona Warn App is dat op basis van bluetooth de betrouwbaarheid vaak laag zal zijn. Maar veel locaties waar mensen voor werk of prive willen of moeten gaan willen al de deelnemers al registreren wanneer en waar ze zijn.
   Ik denk dan aan alle bijeenkomsten waar mensen zich toch al moeten registreren. Die app moet zorgen dat alle plaats/tijdvak-informatie met een publieke sleutel wordt versleuteld en zo wordt opgeslagen dat alleen met prive speciale sleutel gekoppeld aan informatie over uitbraak virus gebruikt kan worden.

   Beantwoorden
 19. Bert
  Bert zegt:

  Ik denk dat we ook een ‘rapid SMART corona research force’ nodig hebben.
  Enerzijds om allerlei vragen die nu leven en ook op deze blog regelmatig naar voren komen eindelijk eens goed te beantwoorden met goed onderzoek. Dat blijft nu veelal liggen. En anderzijds zorgen dat we heel snel kunnen reageren op uitbraken van dit virus. Niet in enkele dagen tot weken weten waar de R sterk stijgt en wie besmet is en wie besmet kan worden maar in enkele uren tot maximaal een dag een heel cluster/netwerk identificeren en maatregelen nemen.
  Dus kennis en ervaring opbouwen en een organisatie van de grond krijgen die echt snel kan handelen!

  Beantwoorden
 20. Robert
  Robert zegt:

  Hi Maurice,

  Er ligt nog een belangrijke taak op je te wachten voordat je in de retrospectieve mode kan gaan!!

  Er moet uitgezocht worden wat er aan de hand is in de vlees verwerkende industrie anders kunnen we erop wachten dat er nog vele uitbraken komen a la Noordrijn-Westfalen.

  En aangezien de gevestigde orde niet gelooft in de verspreiding via aerosols zullen ze de oorzaken elders blijven zoeken zoals bijvoorbeeld in de huisvesting of vervoer van werknemers.

  Dit type uitbraken kan misschien eenvoudig voorkomen worden door een verbeterde ventilatie of een verhoging van de luchtvochtigheid in de hallen, maar jij bent de enige die in deze richting zoekt dus vandaar mijn verzoek aan jou om hier je invloed op te richten.

  Beantwoorden
 21. Bert
  Bert zegt:

  Een eerste idee voor dat ‘rapid SMART corona research force’.
  !6 samenwerkende universiteiten/kennisinstituten op 16 verschillende onderzoeksgebieden met 16 medewerkers (wetenschappers die wat kunnen en studenten die echt wetenschapper willen worden) vormen samen een flexibele organisatie om in korte periodes van 4 weken in concurrentie en samenwerking ( zie het als topsport en topwetenschap!) de kennis en ervaring te ontwikkelen en tegelijk in het maatschappelijk veld zorgen voor uitvoering van dit onderzoek. Dit kost wel honderd tot enkele honderden miljoenen (naast salaris) per jaar maar gezien dat velen nu werkloos geremd afwachten tot ze weer verder kunnen wordt dit een goede investering

  Beantwoorden
 22. Kim
  Kim zegt:

  Ik lees net dat volgens de NOS er morgen medegedeeld gaat worden, dat er vanaf 1 juli geen geen enkele restrictie meer is voor het aantal personen bij bijeenkomsten, mits, en nou komt die weer: “iedereen minstens 1.5m afstand kan houden”

  https://nos.nl/l/2338268

  Zo zetten ze wel de deur weer volledig open voor super spreading events, omdat men de verspreiding via earosolen nog steeds negeerd, of als niet plausibel, of nog niet (door de juiste) wetenschappelijke onderzoeken voldoende bewezen acht.

  Mocht het dan alsnog fout gaan tijdens concerten, kerkdiensten, feesten etc, dan hoor ik ze weer zeggen: ” ja, waarschijnlijk heeft men toch niet voldoende 1.5 meter afstand gehouden.”

  Het erge vind ik, dat ze het niet eens als risico lijken te overwegen.

  Het argument dat aerosolen geen gevaar opleveren, omdat het niet wetenschappelijk aangetoond zou zijn dat e gevaarlijk zijn, is net zo een sterk argument als: “we nemen geen enkel risico omdat het nog niet wetenschappelijk aangetoond is dat aerosolen geen risico vormen.

  Als een risico onbekend is, heb ik geleerd dat je van het hoogste risico uit moet gaan, tenzij het tegendeel bewezen is, dat is toch logica?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Daarnaast groeit het verkoop van airconditioning, ik hoop dat ze daarbij het voornaamste stukje air ook conditioneren.

   Het lijkt bijna of ze hopen op wat kleinne uitbraakjes om de angst weer visueel te krijgen.

   Het is precies zo als met het sluiten van de scholen. We komen met een halve oplossing, maar slaan de voornaamste randvoorwaarden over.

   Een geluk de timing staat nog aan onze kant.

   Beantwoorden
  • brownydalton
   brownydalton zegt:

   cynisch wellicht, maar liever dat we nu dat probleem opmerken dan over 4 maanden. nu is er ruimte om van visie te wijzigen, later geeft dat allerlei praktische bezwaren

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Hoop dat het zo werkt, maar ik vermoed dat het weer uitgelegd wordt op een andere manier.

    De versoepelingen zijn sowieso een wassen neus, vooral een verschuiving van verantwoordelijkheden zonder duidelijk uitvoerbaar perspectief.

    Beantwoorden
 23. Bert
  Bert zegt:

  Mogelijk kan ook een modelinstrumentarium worden gemaakt van te verwachten verspreidingspatronen (intensiteiten, snelheden, vertakkingen en uitdovingen) via in te schatten interactie van netwerken (dynamiek in tijd en ruimte). Dit modelinstrumentarium moet dan ingericht worden met calibratie op basis van deel beschikbare data. En gevalideerd worden met ander deel data om hiermee verspreidingspatronen afgelopen periode te simuleren. Met dit modelinstrumentarium kan ook beter worden ingeschat op welke knooppunten, met welke frequentie, veld- en meetdata moet worden gegenereerd.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Mooi idee in basis, erg lastig om scherp te stellen. Maar niet volledig ondoenlijk. Ik zou zelf het model naar de achtergrond plaatsen en de data vallideren tegen enkele presets uit het model, wat ze feitelijk in het dashboard ook al proberen. Ik denk alleen dat er op dit moment nog te blind gevaren wordt op een homogeen karakter.

   Beantwoorden
 24. Eef
  Eef zegt:

  Het zit me al sinds halverwege maart dwars dat de gevolgen van een corona-infectie zo zwaar worden overdreven. Feit is dat het precies dezelfde risicogroep is die risico’s loopt op ernstig ziek worden dan wel overlijden door een corona-infectie, als die van de griep. En die waarheid was eigenlijk ook al heel snel bekend, maar werd continu onder het tapijt geschoffeld.
  De vraag is en blijft – waarom? Omdat zo lang vertikt is om juist die relatief kleine groep van ouderen en/of zwakkeren afdoende te beschermen, en dat vooral niet te duidelijk mag worden?
  Het heeft er alle schijn van.

  Beantwoorden
  • Joep
   Joep zegt:

   Het is een nieuwe ziekte waardoor in tegenstelling tot griep in één klap de hele bevolking zou kunnen worden. Zelfs met een lockdown zoals we nu hebben gehad zijn er in minder weken, meer mensen overleden dan aan de griep in seizoen 17/18, toen er ook regionaal ziekenhuizen een opnamestop hadden. Zonder lockdown/andere maatregelen waren ziekenhuizen overstroomd. En zonder ziekenhuiszorg liggen de sterftekansen ook een stuk hoger liggen dan zoals Maurice hierboven presenteert.

   Beantwoorden
   • Eef
    Eef zegt:

    Iedere keer weer dat argument ‘als er geen lockdown geweest was, dan […]’.
    Zó ken ik er nog wel een paar, wat te denken van ‘als de Nederlandse overheid in de beginfase niet ten onrechte alle beschermingsmiddelen had verstrekt aan de ziekenhuizen, maar vooral ook aan de verpleeg- en verzorgingshuizen, waar de allerzwaksten en allerkwetsbaarsten wonen, dan waren er véél minder van deze kwetsbare mensen besmet geraakt en waren de IC en ziekenhuizen überhaupt niet overstroomd geweest’?

    Als, dan, wise after the event, ik kan het ook.

    De overheid heeft willens en wetens willen dweilen met de kraan open, en daarom waren er zovele besmettingen onder de zwakkeren met alle gevolgen van dien.

    Beantwoorden
 25. Jubeth
  Jubeth zegt:

  Ik hoorde vandaag zelfs iemand al over een 3e golf praten… Institutionele bangmakerij! Bedankt Maurice voor je goede werk en volharding.

  Beantwoorden
 26. Troubadour
  Troubadour zegt:

  Beste Maurice,
  Net het acht uur journaal gezien.
  Het ging weer over de vleesverwerkende industrie, de kleine behuizing van Polen, de busjes, kortom, overal over, behalve over lage temperaturen in de fabriekshallen en de aerosols die er kunnen huishouden.
  Ik heb de firma ‘Van Bommel” een mail gestuurd met de vraag of ze jou een grote doos schoenen wilden toesturen, die je met enige impact naar de televisie kunt gooien.
  Hoe is het toch mogelijk, hoe bot moet je zijn om het overal over te hebben, zonder de olifant in de kamer zelfs maar op te merken. Ze gaan letterlijk over lijken!

  Beantwoorden
 27. Piet
  Piet zegt:

  Dat tabelletje met stervenskans is suggestief. Je gaat uit van de huidige aantallen overledenen en rekent dat terug naar hoeveel coronabesmettingen er zijn geweest binnen die groep. Het kan zomaar zijn dat de mensen in een bepaalde leeftijdsgroep met achterliggende kwalen extra voorzichtig zijn geweest en daardoor dus niet in het ziekenhuis zijn beland. Vooral in de groep 65-80 jarigen zie je dat voldoende mensen zich zo goed als opsluiten in huis. Of die ‘werkelijke’ 1,1 procent ook 1,1 procent zou zijn als zij zich gewoon in het sociale leven zouden begeven is maar de vraag. Zou het 2 procent zijn, of 4 of 6? In het laatste geval klopt de inschatting van de ondervraagden dus wel. Anders gezegd: ja, veel mensen zijn bang. En daardoor blijven ze binnen en daardoor komt niet uit waar ze bang voor zijn.

  Beantwoorden
 28. Wim B.
  Wim B. zegt:

  Beste Maurice,

  Zoalsik al verwachtte ben je gelukkig nu zélf in mijn favoriete krant TROUW aan het woord gekomen in het interview met jou op pagina 5 van de krant van vandaag.

  Ook de Volkskrant en de NOS besteedden de afgelopen 24 uur aandacht aan jouw zienswijzen. Bij de NOS kom je ook, weliswaar indirect, aan het woord. Fijn, belangrijk!

  Ik las bij de NOS dat er voor deze een week een afspraak voor een gesprek tussen jou en het RIVM in de agenda staat. Dat is goed nieuws! Ik hoop dat het een goed gesprek wordt zonder verwijten maar in een toekomstgerichte opbouwende sfeer.

  Ik weet wel zeker dat de politiek en de bestuurders met interesse juist de door jou gestarte serie over “Hoe nu verder” zullen lezen. Ik wens je daar veel succes mee, en straks ook bij het gesprek met het RIVM. Misschien daar instemmen met de gedachte dat verspreiding via de druppels ook mogelijk is, maar dat empirisch is gebleken dat die wijze van verspreiding van aanzienlijk mindere dominantie is dan die via aerosolen.

  En geniet gewoon ook even van het feit de de media nu wél jouw stem nu wél horen!

  Met vriendelijke groet, Wim B. Lochem

  Beantwoorden
 29. Marian
  Marian zegt:

  Het reproductiegetal is van de ene op de andere dag van 0,56 naar 1,05 gegaan. Hoe kan dat nu. Er is bijna niemand meer ziek. Doen ze dit als waarschuwing om ons bang te maken?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Nee, dat komt door de lage getallen. Er waren al twee dagen zonder ziekenhuisopnames. Als vier dagen later er dan ziekenhuisopnames is dan wordt de R0 1 gedeeld door 0. Dus eigenlijk oneindig

   Beantwoorden
   • Walter
    Walter zegt:

    Helemaal mee eens en is al geruime tijd terug geconstateerd dat de berekening “ziekenhuisopnames nu” gedeeld door “ziekenhuisopnames 4 dagen terug” vreemde uitkomsten geeft bij te lage en dan ook nog eens onbetrouwbare oudere ziekenhuisopnames. Het kan dan heel gemakkelijk varieeren tussen 0 en een hoge waarde en zegt dus nagenoeg niets.

    Dat het onbetrouwbaar is zegt nu ook het RIVM bij monde van Berends die meestal onzin uitkraamt over hoe het virus zich verspreidt, maar deze keer niet:

    https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/reproductiegetal-stijgt-boven-de-1-maar-coronauitbraak-versnelt-niet/ar-BB15SE3g?ocid=msedgdhp

    Beantwoorden
   • Marian
    Marian zegt:

    Dank je voor de uitleg. Is dus niet een vast feit wat bij deze griep hoort. Volg je al sinds maart. Blij met de wetenschappelijke maar ook hoopvolle informatie die we steeds van je krijgen. Helaas is onze regering niet adaptief. Ook nu het griepseizoen voorbij is zijn er beangstige regels voor de burgers. Als alleenwonende mag en kan je niets. Denk ook aan jezelf en neem af en toe rust. (Gezien het tijdstip van beantwoorden zo vroeg in de ochtend)

    Beantwoorden
 30. Joris
  Joris zegt:

  Is er iets bekend over andere industrieën waar onder lage(re) temperatuur gewerkt wordt? Denk aan distributiecentra van versproducten of visteelt? Champignonteelt? Zijn daar de omstandigheden anders of vergelijkbaar?

  Beantwoorden
 31. Hans
  Hans zegt:

  Het gevaar van airco’s zit in relatieve luchtvochtigheid. De airco blaast koude droge lucht in een warme ruimte. Daardoor daalt de relatieve luchtvochtigheid. De koelte lekt weg, maar er komt geen vocht in de lucht bij. daardoor kan het vochtschilletje rond het virus makkelijker verdampen en kan het virus airborn worden. Dus bevochtigen!.

  Beantwoorden
 32. Paula
  Paula zegt:

  Het rode kruis waarschuwt om geen ventilator te gebruiken in gemeenschappelijke ruimte bv in verpleeghuizen, als er geen verse lucht naar binnen kan. Dat is enerzijds goed, maar kan leiden tot oververhitting als ze de ventilatoren helaas uitlaten. Bij warm weer hebben wij in Nederland toch altijd ook een hoge luchtvochtigheid. Warm, vochtig, dan maken die ventilatoren toch helemaal niets uit?

  Beantwoorden
 33. Rudi
  Rudi zegt:

  Het aantal mannen en vrouwen dat besmet raakt wordt meestal ook verkeerd in gechat. In werkelijkheid zijn er veel meer vrouwen dan mannen besmet geraakt. 18.000 mannen en maar liefst 30.000 vrouwen. Doordat mannen veel vaker in het ziekenhuis moeten worden opgenomen (vanwege cardiovasculaire problemen) denkt men vaak dat dit andersom is.
  https://www.parool.nl/nederland/het-coronavirus-in-nederland-op-de-kaart-in-cijfers-en-grafieken~b0ff746f/
  Het hogere aantal vrouwen komt volgens het artikel doordat er meer vrouwen in de zorg werken.
  Wat ook opvalt is dat op 30 maart met 11.750 besmettingen de verdeling nog wel 50/50 was.

  Beantwoorden
 34. René van Wijk
  René van Wijk zegt:

  Even elementaire wiskunde. In een afgesloten kamer zal een besmettelijk iemand het virus verspreiden. De concentratie zal dan lineair toenemen. Een maximum is er niet. Je zal.daar de kritieke vorusload gaan overschrijden.Met een raam open en dus

  Beantwoorden
 35. René van Wijk
  René van Wijk zegt:

  Even elementaire wiskunde. In een afgesloten kamer zal een besmettelijk iemand het virus verspreiden. De concentratie zal dan lineair toenemen. Een maximum is er niet. Je zal.daar de kritieke vorusload gaan overschrijden.Met een raam open en dus ventilatie zal de virusload zijn maximum wel bereiken. Buiten ligt het nog even anders. Er zijn geen muren. Het virus zal zich gaan verspreiden en flink ook. Wiskundig bekeken is de verspreiding die van een halve bol die uitdijt. En dat gaat via een derdegraads functie. De concentratie neemt dus af met 1/x^3. Zowel in tijd als afstand. Dat zal de kritieke virusload nooit benaderen. Daarom is het buiten veilig en moet je binnen ventileren. En dan heb ik het nog geeneens over de wind. Lijkt mij duidelijk zo.

  Beantwoorden
 36. Peter Paauw
  Peter Paauw zegt:

  Ik wil iedereen vragen om het volgende artikel van 22 juni 2020 te lezen, welke ik erg goed en genuanceerd vindt: https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-to-support-the-2-metre-social-distancing-rule-to-reduce-covid-19-transmission.
  Alhoewel het artikel zowel kleine als grote druppels relevant vindt voor de verspreiding van Covid-19, denk ik dat we inmiddels wel duidelijk kunnen stellen dat verreweg het grootste deel van de verspreiding van Covid-19 gaat via aerosolen en kleine druppels en dat de grote druppels statistisch niet relevant zijn. De conclusie die nu hieruit getrokken wordt dat de anderhalve meter nonsens is, kan hieruit helaas niet getrokken worden, zoals het artikel schrijft: “Maintaining physical distance from other people may be effective at reducing transmission of both droplet and airborne spread of communicable disease.”
  Dat is natuurlijk ook logisch als je bedenkt dat sigarettenrook voor en groot deel blijft hangen rondom degene die rookt. Ook als je het volgende bedenkt: stel dat het virus zich evenredig verdeelt over de ruimte dan kun je als je puur kijkt naar de omtrek zeggen dat de hoeveelheid virus op 2 meter afstand ongeveer 6 keer zo laag is als op 1 meter (op basis van de formule voor de omtrek 2*π*r. Als je het op basis van de oppervlakte doet dan is met 4*π*r 2 te berekenen dan het verschil tussen 1 en 2 meter al om 48 keer zo weinig virus gaat, of 24 keer als je er rekening mee houdt dat het virus niet door de grond kan. Deze berekening is uiteraard sterk vereenvoudigd, want als je spreekt, zingt, schreeuwt of hoest doe je dat meestal in dezelfde richting, maar het geeft wel duidelijk aan dat er duidelijk verminderde kans op besmetting kan optreden puur op basis van afstand, ook bij de verspreiding via aerosolen.
  Naast afstand zijn uiteraard ook nog andere factoren die invloed hebben op de verspreiding: “Factors suggested include virus concentration in respiratory fluid, levels of pollution or particulate matter in the air, humidity, temperature, indoor versus outdoor environments, symptomatic versus asymptomatic hosts, and an individual’s baseline susceptibility to infection.”
  Naar mijn idee zijn er drie dingen nodig die zorgen voor een superspread event:
  1. Veel mensen zijn dicht bij elkaar
  2. Ze zijn binnen
  3. Er wordt luid gesproken, gezongen en/of geschreeuwd
  Als je met bovenstaande rekening houdt in de maatregelen die genomen moeten worden, dan lijkt het me verstandig om de volgende maatregelen te nemen:
  Geen maatregelen tegen contactbesmetting: de kans dat hiermee het virus wordt verspreid is verwaarloosbaar
  Buiten: geen beperkingen, de natuurlijke ventilatie zorgt voor een snelle en zeer goede verspreiding van het virus.
  Binnen:
  1. Zo lang er niet te veel mensen in een ruimte zitten en er wordt niet luid gesproken, gezongen en/of geschreeuwd: zorg voor een goede ventilatie en toevoer van frisse lucht. Ik denk dat de 1,5 meter afstand hier dan niet nodig is. Zeer veel type bedrijven hoeven hierdoor, met uitzondering van de ventilatieaanpassingen geen maatregelen te nemen. Denk hierbij aan winkels, contactberoepen, kantoren, hotels, bibliotheken, gemeentes, bioscopen en theaters. Bij theaters kun je eventueel wel afstand houden tussen de mensen die optreden en het publiek. Laat bijvoorbeeld de eerste paar rijen leeg.
  2. Op plekken waar veel en hard wordt gesproken en waar veel mensen bij elkaar zitten, zoals bijvoorbeeld in callcenters, cafés: zorg hier voor zeer goede ventilatie (met HEPA-filters) en toevoer van frisse lucht en houdt 1,5 meter afstand. Zorg ervoor dat er niet te veel mensen in één ruimte zijn. Zet bovendien de muziek uit of zacht, zodat mensen niet te hard hoeven te praten.
  3. Restaurants zitten een beetje tussen de twee voorgaande twee typen in: zet hier de achtergrondmuziek uit of zacht, zodat mensen niet te hard hoeven te praten en zorg voor een goede akoestiek. 1,5 meter afstand is dan niet nodig.
  4. Sportscholen: ook hier geldt, zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Let vooral op bij groepslessen, waarbij er vooral risico is als de instructeur besmet is, want de instructeur is de enige die spreekt of schreeuwt. Zet de muziek bij groepslessen dus zacht, zodat de instructeur niet hoeft te schreeuwen en zorg voor voldoende afstand tussen de instructeur en de deelnemers (tussen de deelnemers onderling lijkt me niet nodig).
  5. Kerken: ook hier geldt, zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Laat de eerste rijen leeg zodat er afstand is tussen de spreker en de kerkgangers. Verder mag er uiteraard niet gezongen worden. 1,5 meter tussen de kerkgangers is dan niet nodig.
  6. Taxi’s en bussen: zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht door ramen open te zetten of door verse lucht binnen te laten via de roosters. De airco moet niet gebruikt worden, want dat recirculeert de lucht alleen maar. De taxi’s kunnen volledig bezet worden. Bij bussen zou ik nog mondkapjes adviseren.
  7. Zorginstellingen: ook hier geldt, zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Ga ook alsjeblieft niet schreeuwen naar iemand die slechthorend is. Accepteer gewoon dat de communicatie met slechthorenden moeilijker is of schrijf op wat je wil zeggen. De 1,5 meter aanhouden is hier wenselijk, gezien het risico van deze groep.
  8. Treinen en vliegtuigen: zeker als treinen ook goede ventilatie gaan toevoegen en mondkapjes verplicht blijven, dan kan iedereen gewoon naast elkaar gaan zitten en kunnen de treinen weer 100 % van de capaciteit gebruiken.
  9. Muziekevenementen zou ik op dit moment nog verbieden. Hier zijn alledrie de randvoorwaarden voor superverspreiding aanwezig en zijn er weinig tot geen mogelijkheden om de verspreiding te verminderen.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Antwoord diffusie. Je redeneerd op basis van een partieël zichtbaar model. Je vergeet wat er gebeurd in het onzichtbare deel.

   Natuurlijk zullen er gedurende een continue uitstoot concentratie ophopingen ontstaan over het uitstoot traject. Maar er vindt weldegelijk diffusie plaats.

   Je vergeet in ieder geval de diffusie snelheid en de uitstoot snelheid mee te nemen. Daarnaast houd je geen rekening met aanwezige luchtstromingen.

   Beantwoorden
   • Peter Paauw
    Peter Paauw zegt:

    Frans, daar heb je zeker gelijk in. Ik ben het ook zeer eens met de verspreiding via aerosolen. Ik wil met mijn verhaal alleen aangeven dat de afstandsregel geen complete onzin is en dat het in bepaalde situaties wel zinvol is.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Bij een kortstondig bezoek aan een bekende patiënt zou social distancing kunnen voorkomen dat je boven een kantelwaarde voor de intake van viraledeeltjes komt.

     Maar door stapeling van deeltjes in de ruimte zou het profeit al vrij snel minimaal zijn. Als de zieke persoon continue in de ruimte verblijft dan ontstaat er vrij snel een evenwicht tussen de ruimte en de persoonlijke zone van de patiënt.

     Beantwoorden
 37. Sebastiaan
  Sebastiaan zegt:

  Zijn er ook historische bronnen beschikbaar van de jaargetijden waarin andere pandemieën / epidemieën plaatvonden? In welke maanden in welk gedeelte op de wereld sloeg de spaanse griep om zich heen bijvoorbeeld?

  Dat zou de basis voor versoepeling in de zomermaanden nog meer kunnen versterken.

  Beantwoorden
 38. Nico
  Nico zegt:

  Goed voorstel, zo’n convenant. Er zouden naast politici, bestuurders, virologen/epidemiologen en media ook nog andere specialisten mee moeten doen, zoals economen en data-specialisten zoals jijzelf Maurice. En de media zou echt onafhankelijk moeten zijn, gewoon zoals we verwachten, niet zo eenzijdig. Nu is het gewoon lachwekkend dat maar 1 kant wordt belicht. Ik zie ook weinig meer over de economische schade in het nieuws, het is alleen maar de 2e golf, vaccin en het racisme. Het beste maar niet meer (tv) kijken en het alternatieve nieuws bekijken op het internet, die laten zien wat er werkelijk gaande is.

  Beantwoorden
 39. Paul-Peter Theulings
  Paul-Peter Theulings zegt:

  “De mate waarin je ziek wordt heeft een duidelijke relatie met de mate waarin je aan het virus bent blootgesteld”
  Als iemand al besmet is, kan een mondkapje waarin hij niest dan juist zorgen voor hogere blootstelling, zelfbesmetting?”

  Niezen is een evolutionair ontwikkeld mechanisme dat kwalijke indringers juist wég wil slingeren.

  Beantwoorden
   • Paul-Peter Theulings
    Paul-Peter Theulings zegt:

    Ik denk het ook, wat je meteen weer inademt zal schadelijker zijn.
    Ik zie hier een Prisoner’s Dilemma.
    Wie besmet is spaart de anderen met het mondkapje maar het is wél zelfopoffering, je wordt er zelf nog zieker van.
    Daar achteraan zit dan weer, als je zelf nog zieker wordt, ben je ook weer mogelijk langer en meer besmettelijk voor anderen. Misschien is het eindresultaat voor de totale contactgroep dan weer ongunstig, misschien ook niet.

    Beantwoorden
 40. Bart
  Bart zegt:

  Allereerst weer een diepe buiging voor dit stuk en het feit dat je zo je nek uitsteekt voor de samenleving. Ik heb 1 kritische noot… je maakt van de noodzak voor verse lucht eenzelfde mantra als de 1,5 meter samenleving. Er zijn andere oplossingen die hetzelfde resultaat geven. Virus Vrije lucht door technologie. Getest en ondersteund door veel onderzoek. Neem deze mee in je beeldvorming over mogelijke nieuwe maatregelen

  Beantwoorden
 41. Bert
  Bert zegt:

  Een goed idee ook voor Nederland is een gebied te kiezen voor grootschalige onderzoeken waarmee betere wetenschappelijke onderbouwing kan worden gegeven van de aanpak van Corona-virus.

  https://www.theguardian.com/politics/live/2020/jun/24/uk-coronavirus-live-health-risk-second-wave-lockdown-eases-pmqs-covid-19-latest-updates

  Weekly COVID-19 testing with household quarantine and contact tracing is feasible and would probably end the epidemic

  Scientists have proposed lifting lockdown completely for a “medium-sized city” to see if coronavirus can be controlled through weekly testing of residents, PA Media reports. A paper published in the Royal Society Open Science journal argues that a demonstration study is needed to see if such regular testing, strict household quarantine, contact tracing and mobile phone apps could end the Covid-19 epidemic.
  Researchers suggest large-scale testing of city residents could be done through examining saliva samples – a technique called RT-LAMP testing, which they said is cheaper and more viable than nasal or throat swab tests. The paper, authored by Julian Peto, professor of epidemiology at the London School of Hygiene & Tropical Medicine and 10 other experts, said 10 million tests per day are needed for weekly testing of the UK population. It said:

  This is feasible with single-step RT-LAMP on saliva samples, which requires minimal equipment and training. A facility with about 100 staff could probably do 50,000 tests per day. If so, a city of 350,000 people could be served by a single laboratory.
  As PA Media reports, researchers said no government has considered this option as it was assumed it would not be technically possible, but they argued that the technology could be implemented “even in low resource rural settings”.

  Inhoudelijk zie: Research articles
  Weekly COVID-19 testing with household quarantine and contact tracing is feasible and would probably end the epidemic
  Julian Peto , James Carpenter , George Davey Smith , Stephen Duffy , Richard Houlston , David J. Hunter , Klim McPherson , Neil Pearce , Paul Romer , Peter Sasieni and Clare Turnbull
  Published:24 June 2020 https://doi.org/10.1098/rsos.200915

  Beantwoorden
 42. Wouter J
  Wouter J zegt:

  Heb zojuist volgend bericht naar viruswaanzin gemaild:

  Een kort bericht van een sympathisant uit België,
  met een in mijn ogen in alle opzichten belangrijke reeks SUGGESTIES.

  Alle waardering en morele steun trouwens voor jullie pogingen om
  via juridische weg openingen te vinden.
  Los van de eventuele slaagkansen (die ik niet noodzakelijk hoog inschat),
  denk ik dat de beste weg om echt iets te veranderen is om zoveel mogelijk
  mensen ervan te overtuigen dat de maatregelen van de overheid
  niet deugen en het gevaar niet overschat hoeft te worden.
  Hoe meer mensen je meekrijgt, hoe beter.

  (Ik heb trouwens veel bewondering voor Maurice De Hond
  die al sinds maart met de regelmaat van de klok
  baanbrekend werk verricht en publiceert
  in een poging om de onderste steen boven te krijgen.)

  Concreet.
  Ik denk dat het belangrijk is om
  1) een soort HEEL SIMPEL protocol (of CONVENANT) op te stellen,
  waarin in een zo eenvoudig mogelijke taal
  wordt uitgelegd wat er aan de hand is.
  In mijn ogen zou je met DRIE HOOFDPUNTEN moeten volstaan.
  Giet dit protocol liefst ook in zeer eenvoudige
  en gemakkelijk hanteerbare SLAGZINNEN,
  die de boodschap goed overbrengen
  (en doe hiervoor indien mogelijk aub een beroep professionals,
  respectievelijk taalkundigen en marketing specialisten!).
  In dat convenant kan eventueel verwezen worden naar een
  meer diepgaande uitleg.

  2) CREËER EEN een soort ORIGINEEL SYMBOOL
  dat internationaal ONMIDDELLIJK HERKENBAAR
  is voor iedereen, bijvoorbeeld iets vestimentair.
  Ik denk in dit verband aan die akelige gele jodenster,
  maar iedereen weet meteen wat er bedoeld wordt.

  3) creëer banden met gelijkgezinde organisaties, INTERNATIONAAL.
  De gehanteerde teksten en slagzinnen kunnen vertaald worden,
  maar ik herhaal, schakel hiervoor liefst mensen met bewezen
  professionele kennis van zaken in.

  Veel succes, en
  Met hartelijke groet,

  W.J.

  Beantwoorden
 43. Bert
  Bert zegt:

  Grote bijeenkomsten met veel deelnemers die elkaar niet kennen in ruimten lijken mij het meest risicovol.
  Een idee: voor deze bijeenkomsten registratie te organiseren met een soort corona-app + proces. In een corana-app van de organisatie worden posities/ruimten/tijd/ventilatiepatronen opgegeven. Bij binnenkomst worden van deelnemers met plaats/tijd via bluetooth codes uit gewisseld met corona-app deelnemers gecodeerd met publieke sleutel en opgeslagen in versleutelde delen in delen in de cloud. Als er een besmetting kan worden vastgesteld kan deelnemer of organisatie deelnemers en organisatie waarschuwen. Iedereen kan dan actie ondernemen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *