De Hemelvaart van de 1,5 meter-maatschappij

Op Hemelvaartsdag zat ik als bijzit van Bert Slagter bij Op1. Het was een prachtige dag geweest. De temperatuur was boven 25 graden. En in het hele land trokken mensen er massaal op uit.

Overal zag je mensen buiten. Foto’s van parken en stranden lieten zien, dat men daar hutje bij mutje zat. En in alle media werd aandacht gegeven dat we toch als Nederlanders erg stout waren geweest door ons niet te houden aan wat de autoriteiten van ons wilden. Bij Op1 werden de beelden vertoond van de drukke parken, stranden etc.

Burgemeester Bruls, voorzitter van het veiligheidsberaad, gaf als reactie  “Als dit het beeld wordt van deze zomer, dan zullen we een zomer krijgen met heel wat beperkingen”. Tijdens de uitzending van Op1 die avond, zei ik dat dit soort uitspraken de momenten waren, dat ik een schoen naar de tv wilde gooien.

Hemelvaartsdag 2020 brengt alles samen wat er mis is met het Nederlandse beleid inzake Covid-19.

Eind april was namelijk uit beschikbaar nieuw onderzoek onomstotelijk duidelijk geworden dat de kans op besmetting buitenshuis heel klein was. Ik heb daar dit blog over geschreven en er deze YouTube video over gemaakt.

Elke keer als er op een mooie dag (en die waren er al veel sinds begin april, zoals Eerste Paasdag),  mensen naar buiten gingen, was er de Pavlov-reactie bij de talkshows om foto’s en video’s ervan te tonen, waarna virologen of bestuurders mochten zeggen hoe erg dit toch was, en dat er harde maatregelen vereist waren.

21 mei ging het volledig mis (althans vanuit de optiek van de mensen, die denken dat zij grote risico’s lopen als mensen en masse naar buiten gaan).

Miljoenen trokken erop uit. En er waren veel plekken waar mensen dicht bij elkaar zaten. (Een veelvoud van de demonstratie op de Dam, plus dat die mensen op 21 mei buiten ook geen mondkapjes op hadden). Als het virus zich echt zo zou verspreiden als Van Dissel met grote regelmaat stelt en door de usual suspects op tv steeds wordt bevestigd, zouden er die dag (tien-)duizenden moeten zijn besmet, omdat ze zich niet aan die 1,5 meter hielden. (Niet voor niets toch mogen we niet op terrassen binnen 1,5 meter van elkaar zitten, worden we in parken als we met z’n drieën zitten, zelfs door Minister Grapperhaus, uit elkaar gehaald en wordt de toegang tot stranden en parken beperkt).

Het is nu 19 dagen later.

En wat zien we gebeuren bij de ontwikkeling van besmettingen/ziekenhuisopnames ……………………………………………………………………………..

NIETS

Er is geen stijging te zien, zoals we die wel in gemeenten zagen in maart,  5 dagen nadat er een kerkdienst of een feest (Kessel) was geweest, die uitliep op een superspreading event.

Dit zou het moment moeten zijn waarop in de media groot aandacht gegeven zou worden aan deze cruciale bevinding. Stop de persen. “Buiten lopen we geen gevaar. Daar kunnen we direct stoppen met het houden van de 1,5 meter afstand. De komende dagen wordt het mooi weer. Ga naar buiten en geniet van zon en buitenlucht.”

Maar niets van dit alles.

Ik plaatste gisteren rond 5 uur deze tweet. Nog nooit plaatste ik er één die zoveel gedeeld en geliked is.

In enkele media zag ik dit nieuws ook (zoals bij NU.nl en AD), maar niet bij het NOS-journaal of Op1. De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe Van Dissel en de leden van het OMT hierop zouden reageren. Zouden ze zeggen “weer wat geleerd, een bevestiging van de nieuwste onderzoeken, dus buiten kunnen we veel meer doen dan we tot nu toe aangaven”?

Gelukkig was Prof. Marion Koopmans bij Op1. Die zou antwoord kunnen geven. Maar die vraag werd haar niet gesteld. Zij kwam met haar zorgen om de Tweede Golf, want die was in Iran nu toch ook opgetreden. Echt heel relevant!

Ernst Kuipers (voorzitter van het Landelijk Netwerk Actuele Zorg)  sprak er wel over in het AD. Maar, zoals altijd wel, met de standaard waarschuwingen. En de lagere aantallen besmettingen en zieken werden toegeschreven aan het houden van de 1,5 meter en de goede handhygiëne.

Voordat we hoge verwachtingen krijgen van de reacties van Van Dissel en de leden van het OMT, roep ik in herinnering het addendum van het OMT van 25 mei, dat over besmetten in de buitenlucht gaat. In dit blog is dit addendum gefactcheckt en met de grond gelijk gemaakt. Maar voor alle zekerheid herhaal ik hier nog even wat het OMT op 25 mei als conclusie opschreef over het buiten besmet kunnen worden.

Kortom, als je buiten dichtbij elkaar staat, is er geen twijfel dat SARS-CoV-2 overgedragen kan worden. Het aanhouden van 1,5 meter is belangrijk om besmetting te voorkomen.

Dus er staat “geen twijfel” dat het virus buiten overgedragen kan worden. En -natuurlijk- het mantra dat 1,5 meter afstand zo belangrijk is.

Maar als je een echte wetenschapper bent (en daar beroepen Van Dissel en de leden van het OMT zich steeds op) dan is de volgende reactie de enige juiste na het massa-experiment van Hemelvaarstdag 2020.

“De onderzoeken van de afgelopen twee maanden wezen er al op. Maar nu we de resultaten zien van Hemelvaartsdag, concluderen we nu dat de kans wel erg klein is dat je buiten besmet wordt. Omdat het aanhouden van de 1,5 meter buiten deze zomer niet meer nodig is om de verspreiding van het virus te voorkomen en het bezoek aan parken, bossen en stranden heel goed is voor de gezondheid van de mensen, laten we deze eis van 1,5 meter afstand buiten, vervallen.”

Maar nee, de kans dat dit gaat gebeuren acht ik klein. Men zal, wederom via het verkrachten van feiten en het hanteren van drogredenen (zie nogmaals dit blog) blijven beweren dat het heel belangrijk is om overal die 1,5 meter aan te houden, dus ook buiten. De diverse mantra’s zal men blijven uitspreken. En wij als burgers, blijven beperkt in te doen wat goed en gezond voor ons is (en ook goed voor de economie en samenleving), omdat een kleine groep wetenschappers te beroerd is om eigen eerdere inzichten te herzien. Zelfs als de feiten niet meer kloppen bij de standpunten die men innam. (Waar is de KNAW als je die nodig hebt?)

Maar waarom veranderen ze hun mening niet?

Er is een heel belangrijke reden waarom het RIVM en het OMT hun poot zullen stijf houden. En dat is de volgende: als direct contact inderdaad de enige of belangrijkste manier is waarop het virus zich verspreidt, zoals Van Dissel blijft roepen (te dicht staan bij een besmettelijk persoon die hoest, niest of met consumptie spreekt) en je in de buitenlucht (vrijwel) niet besmet wordt dan…………………………….

     betekent dit dat de verspreiding van het virus door de lucht gaat en niet via het directe contact.

Want als het virus door de lucht gaat en je besmet wordt als je langere tijd het virus inademt, dan is het verklaarbaar waarom je in de buitenlucht amper besmet kan worden. Het virus vervliegt en jij ademt geen of te weinig virus in om er ziek van te worden. En als het wel via direct contact zou lopen dan is er geen reden waarom als je wel hutje, mutje in de buitenlucht bent er geen extra mensen worden besmet. En ook Eerste Paasdag had al laten zien dat er geen stijging was van besmettingen.

En als een virus zich door de lucht verspreidt betekent dat ook, dat het houden van 1,5 meter afstand binnenshuis irrelevant is geworden. Alleen het voorkomen van superspreadevents is voldoende om de R0 ruim onder de 1 te krijgen en het virus te laten verdwijnen, zoals ook in de New York Times stond en ik in dit blog beschreef.

Dus verwacht niet dat het RIVM, het OMT of de usual suspects op tv massaal zullen gaan pleiten voor een veel vrijer beleid in bossen, parken en stranden. Er zullen volstrekt onnodig nog vele werkelozen en faillissementen bijkomen en tientallen miljarden steun onnodig worden verkwist, omdat betrokkenen niet willen en kunnen erkennen dat hun standpunten door de wetenschap zijn ingehaald. Zeker ook uit angst van de regering voor de schadeclaims, die ze anders kunnen verwachten.

En zo beleeft burgemeester Bruls de komende tijd al zijn natte dromen van leegveegacties van parken en stranden door de politie. En zien we in winkelstraten de belachelijke looprichtingen. En kan je door politie en BOA’s buiten aangesproken worden en een boete gegeven als je te dicht bij andere mensen staat.

Maar weet je wat nog het ergste is? Achter de schermen heb ik contacten met wetenschappers en burgemeesters, die sterk op mijn lijn zitten. Weet ik ook van de sterke tweespalt in het kabinet over het te voeren beleid. Maar dat daarmee ook massaal naar buiten wordt gekomen, ho maar. Het lijkt wel een soort Omerta.

En laat ik maar niet zeggen wat ik van het volgzame gedrag vind van onze “kwaliteitsmedia” en de “publieke omroep”.  Al bijna drie maanden lijken zij ook gevangen door de nationale hysterie en weigeren ze echt kritische vragen te stellen aan de “wetenschappers”. Want de burger moet bang gehouden worden, want dat is men zelf namelijk ook.

De kans dat ik een keer echt mag komen vertellen wat de laatste internationale onderzoeken laten zien en welke conclusies we ten aanzien van ons gedrag daaruit mogen trekken, is tamelijk klein.  Daarom zal ik morgen opnieuw op internet in gesprek gaan met Pim van Galen via Café Weltschmerz. En zijn er ook gesprekken gaande met bekende buitenlandse media, maar daar kan ik helaas nog niets over vertellen.

Ik mag niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, dus doe ik dat niet. Maar ik hoop dat u de komende dagen heel erg zult genieten van het heerlijke weer buiten.

 

P.S. Prof. van Dissel had drie weken geleden gezegd dat het RIVM bezig was met een rapport over aerosols. Dat is er nog steeds niet. Ik heb vernomen dat dit komt, omdat er intern grote verdeeldheid is over dit onderwerp.  Maar ook daar zie je hoe politiek en media, hem ermee laten wegkomen.

133 antwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Als je bij de lockdown ook alle grote bijeenkomsten verbiedt waardoor je geen superspread events meer hebt kan het kloppen. Maar daar gaat het meeste geld van een lockdown niet in zitten. De 1.5 meter maatregelen die zijn genomen zijn het duurst en die zijn genomen nadat de R al onder de 1 zat en het virus dus vanzelf uitdooft, zie WEB site RIVM. Geldt voor ook voor de US. Kosten Nederland 90 Miljard en in de US 4 TR.

   Beantwoorden
  • Ton Hettema
   Ton Hettema zegt:

   The researchers used disease modelling to predict how many deaths there would have been if lockdown had not happened. And the work comes from the same group that guided the UK’s decision to go into lockdown.

   Dit citaat uit je link vertelt boekdelen voor degenen die de affaire hebben gevolgd van de onderzoeker genaamd Fergusson die werd ontslagen wegens zijn grove overschatting en overdrijving van het aantal sterfgevallen n.a.v. covid, waarop de Engelse regering zijn maatregelen baseerde. Nu zie ik hoe die club alsnog z’n eigen gelijk probeert te halen met dezelfde truc. It’s all about funding.

   Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Ik lees dat pollen afstanden van honderden kilometers kunnen afleggen. Waarom zou een virus verpakt in een aerosol (vergelijkbare afmetingen) niet verder komen dan een meter? Een vergelijkbaar gedrag als dat van pollen zou dan ook heel goed kunnen verklaren dat nertsfarms besmet kunnen worden. Mijn veronderstelling is dat we in het begin van de epidemie in een soort “wolk van virussen” zaten, waartegen we inmiddels een soort van tolerantie opgebouwd hebben….

   Beantwoorden
   • Bert
    Bert zegt:

    Jazeker kunnen vaste deeltjes, zie bijvoorbeeld de rook, of vloeistoffen, zie bijvoorbeeld de wolken, gemakkelijk hele grote afstanden afleggen en in ruimte sterk verspreiden. Ik denk dat dit ook kan gebeuren met virussen via aerosolen. De vragen zijn meer het stabiel blijven van virussen in deze aerosolen, de gevoeligheid van de ontvanger en de totale belasting die die ontvanger binnen kan krijgen. Ik vraag me ook af of dan juist in binnensituaties met relatieve hoge concentraties met heel gevoelige ontvangers (ouderen!) op relatieve geringe afstanden juist deze overdracht van belang is en buiten in open ruimte deze overdracht gering is. Op basis wat ik lees over grote bijeenkomsten, internationaal, in de open ruimte waar de meesten dicht bij elkaar zijn en geen extra bescherming dragen zijn zo ver ik weet geen grote infectie-uitbraken geconstateerd in de afgelopen maanden en zeker in de laatste maand.

    Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Dat zijn mensen van Imperial College. Het zelfde instituut waarvan de software die is gebruikt om voorspellingen te doen en mede tot de lockdowns in de USA en UK hebben geleid, is afgekraakt door software engineers. Het zelfde instituut dat op basis van hun software en modellingen 500.000 doden voorspelde in het UK. Een voorspelling die ze later moesten bijstellen tot 15.000. De BBC die het heeft geplaatst ontvangt jaarlijks een fikse bijdrage van Bill Gates. Wiens brood men eet … diens woord men spreekt.

   De BBC heeft zichzelf in een doodlopende weg begeven door zeer streng de maatregelen uit te dragen. Ze kunnen nu niet terug zonder flink gezichtsverlies.

   https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/coding-led-lockdown-totally-unreliable-buggy-mess-say-experts/

   Beantwoorden
  • brownydalton
   brownydalton zegt:

   hoewel ik het grotendeels met de theorie van maurice eens ben, is je conclusie dat dit artikel van de BBC niet klopt niet per definitie juist. Immers, het beleid kan best een flink aantal doden voorkomen hebben. Maar, wellicht was een ander beleid net zo effectief (met dit beleid zijn namelijk ook de SSE’s stop gezet)

   Beantwoorden
   • Rik
    Rik zegt:

    Wat continu verward wordt is effectiviteit en efficiëntie. Het is heet effectief om mensen te verbieden om auto te rijden, maar efficiënt is het niet.

    Beantwoorden
    • Martijn Sonnenberg
     Martijn Sonnenberg zegt:

     Of het de beste manier is geweest om vele besmettingen te voorkomen is uiteraard een andere discussie. Lijkt erop dat het niet de meest efficiënte manier is ( en ik denk zelfs niet de meest effectieve).

     Beantwoorden
   • Sjoerd
    Sjoerd zegt:

    Op zich klopt het wat je stelt. Er is geen bewijs dat….

    Echter dat geld met hydroxychloroquine ook.

    Waar het vooral om gaat is het instant houden van de mythe en de kassa te laten rinkelen. In dit geval met met rapporten en modellen die de plank mis slaan en anderzijds het willen leveren van 7 miljard vaccins.

    Kassa over de rug van de bevolking.

    Beantwoorden
  • Peter van der Nat
   Peter van der Nat zegt:

   Ik ben ook heel benieuwd wat Van Dissel te melden heeft over die 3000 matrozen op het vliegdekschip.

   Heeft hij weer gehoord dat ze alle 3000 tijdens de koffiepauze uit dezelfde koffiekan hebben gedronken?

   Ik hoop dat de vraag gesteld wordt door onze volksvertegenwoordigers

   Ga zo door Maurice!

   Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Geachte mijnheer De Hond. Ik deel uw boosheid volkomen. Het enige wat we allemaal kunnen blijven doen is het breed blijven delen van uw conclusies en de feiten en mensen er op wijzen dat er buiten niets gebeurd. Wellicht dat eind volgende week ook de MSM er niet meer om heen kunnen als blijkt dat de Dam-demonstratie tot niet extra besmettingen heeft geleid. U mag niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij eigenlijk ook niet, maar we mogen ons wel burgerlijk ongehoorzaam GEDRAGEN. Als ik af ga op de berichtvorming in de media lijkt het er op dat mensen toch wel iets mee krijgen van uw informatie gezien et feit dat we ons allemaal minder aan de regels m.b.t. afstand houden houden. Nu de bizarre regels in de luchtvaart naar buiten komen gebeurt wat Robert Jensen een paar weken geleden verwachtte: het ‘nieuwe normaal’ is niet houdbaar en zo bizar dat mensen zich er aan zullen onttrekken.

   Beantwoorden
 1. Mark
  Mark zegt:

  welke beperkingen/regels zijn dan wel zinvol
  is weer naar (een groot) kantoor gaan (zonder mondkapje) een superspread event?
  wanneer is ventilatie corona proof? hoe meet je dat
  geen volle treinen en bussen meer tot aan vacinatie?

  Beantwoorden
 2. Frank Van Opstal
  Frank Van Opstal zegt:

  Beste Maurice,

  Help ons a.u.b. samen met bijvoorbeeld Robert Jensen, Ongehoord Nederland etc. om een groot front te vorm tegen de plannen van de regering! Met name ook tegen het wetsvoorstel, dat per 1 juli in werking zouden moeten treden, waarin onze grond- en vrijheidsrechten worden afgenomen.

  Boor al je contacten aan, werk samen met iedereen, die ons zou kunnen helpen alstublieft!
  Help mee zodat we samen een hele grote vuist kunnen maken!

  Alvast bedankt!

  Met vriendelijke groet,

  Frank.

  Beantwoorden
  • Arjen Smit
   Arjen Smit zegt:

   Kunnen je daar een demonstratie bij regelen die de BLM op de dam doet verbleken ? Ik zal iig voor het eerst in mijn leven komen demonstreren.

   Beantwoorden
 3. Gijs van der Veur
  Gijs van der Veur zegt:

  Over hemelvaart gesproken… Maurice, Ga je ook nog iets schrijven over het besluit dat luchtvaartmaatschappijen de anderhalve meter niet gaan handhaven? Het argument zou zijn dat de ventilatie in vliegtuigen goed is, begrijp ik. Besmetting door direct contact lijkt opeens helemaal geen rol meer te spelen, maar ik heb de RIVM niet horen zeggen dat we mogen stoppen met handenwassen… Als je in het vliegtuig naar het toilet moet, dan raak je toch van alles aan? Als een stewardess eten uitdeelt, dan moet je toch langs iemand bewegen om het aan te pakken? Hoe moet dat met eten in een vliegtuig als je een mondkapje op hebt? En is het echt zo dat aerosolen minder kans hebben in een vliegtuig dan buiten op een terras?

  Beantwoorden
 4. Wil
  Wil zegt:

  Eerst zei je dat Corona alleen op een bepaalde breedtegraad zou huishouden, dat is niet waar gebleken. En als er iemand binnen 1,5 meter van jou staat die ziek is , superspreader is wat je niet weet, ook al is het buiten , heb je grote kans dat je besmet wordt. Dus ik hou liever afstand

  Beantwoorden
 5. Marlies Rattink
  Marlies Rattink zegt:

  Vandaag in de VK nav onderzoek van viroloog over risico in een vliegtuig. Niet schrikken :

  Toch, zegt Goeijenbier, ‘als je niet per se hoeft te vliegen, doe het dan niet’. Maar als je dan toch naar Portugal moet, pak dan maar wel het vliegtuig. ‘De kans dat je bij een verkeersongeluk iets overkomt, is groter dan dat je covid-19 oploopt en daar heel ziek van wordt.’

  Goh…en in de buitenlucht dan?

  Beantwoorden
 6. Christine martens
  Christine martens zegt:

  Hear hear , Maurice, de schellen vallen mij van de ogen voor wat betreft de betrouwbare overheid. Iedereen, ook van Dissel, moet zich afvragen hoe hij/zij de geschiedenis wil ingaan.

  Beantwoorden
 7. Ito
  Ito zegt:

  Ik mag hopen dat de metertjes aanstaan om vanuit de huidige lage prevalentie effecten van veranderingen te meten en empirisch bewijs te verzamelen van wat wel en niet werkt. Maar vanuit een (te) lage prevalentie is het ook lastig om te experimenteren. Er moet wel iemand zijn om anderen te besmetten. En hoe weet je nou wie dat is? Denk dat Maurice daar wel het antwoord op weet.

  Beantwoorden
  • Henk van der Stoep
   Henk van der Stoep zegt:

   En ook daar horen we wederom bijzonder weinig over, de ionisatoren beginnen echter wel gekocht te worden door kleine zzp ‘ers. Verstandig, ben benieuwd of de overheid straks ook wat gaat doen voor scholen en andere overheidsgebouwen qua ventilatie. Of wachten ze gewoon weer af tot het september wordt en de volle gebouwen gaan zorgen voor een opleving.
   Wat is jouw mening over ionisatie Maurice?

   Beantwoorden
 8. Rob Persoon
  Rob Persoon zegt:

  Beste Maurice,

  Allereerst dank voor je tomeloze inzet om duidelijkheid te verschaffen in de vage berichtgeving over het corona virus.
  Heb je zelf een idee ‘waarom’ de berichtgeving door o. a. het RIVM en de MSM niet naar werkelijkheid en waarheid wordt gecommuniceerd?

  Vanaf het begin heb ik al sterk het gevoel dat er een addertje onder het gras zit, deze is echter in de loop van de tijd uitgegroeid tot een boa constrictor. Volgens mij worden we net zoals bij het MH17 verhaal totaal de verkeerde kant op gecommuniceerd. Met welk uiteindelijk doel gebeurd dit volgens jou?

  Als er mensen zijn die daar ook een gefundeerd antwoord op hebben, dan lees ik dat graag.

  Voor alle duidelijkheid: ik ben geen complotdenker maar een compleetdenker!

  Met respectvolle groet,
  Rob Persoon

  Beantwoorden
  • Johannes
   Johannes zegt:

   Beste Rob Persoon,

   Je schrijft: “Als er mensen zijn die daar ook een gefundeerd antwoord op hebben, dan lees ik dat graag.”
   En je bent geen complotdenker. Welnu, ik ook niet. Maar ik heb wel een idee waarom de dingen gaan zoals ze gaan.

   Van Dissel staat op een zwarte lijst (Google er maar op en, een rechter heeft bepaald dat deze zwartmaking niet van internet verwijderd hoeft te worden, dus ik mag het lezen/gebruiken lijkt me). Als je de verslagen leest (doe het!), hoe van Dissel zich, als tuchtrechter nota bene, in allerlei bochten wringt om een arts die verwijtbaar gehandeld schijnt te hebben, vrij te pleiten, dan weet ik genoeg. Aan de vrucht kent men de boom. Een beetje integer bestaat niet, al helemaal niet voor een arts (volgens wiki was van Dissel in 1988 arts).

   AD 6 juni 2020, Van Dissel:
   In de verpleeghuizen hebben we een groep buitengewoon kwetsbare personen. Een van de vragen die we hebben, is of de hoeveelheid virus waarvan je ziek wordt voor die kwetsbare groepen misschien niet vele malen lager ligt dan voor niet-kwetsbare groepen. Dat zou betekenen dat het buitengewoon ingewikkeld was om dit te voorkomen. Want of één interventie – mondkapjes, testen, of wat dan ook – het had kunnen keren, is zeer de vraag.

   Een leugenaar valt uiteindelijk door de mand, wellicht niet door wat hij zegt maar dan uiteindelijk dan door wat hij NIET zegt. Waarom noemt hij de roze olifant (ventileren) niet als interventie? Ter verlaging van de hoeveelheid virus (zijn eigen suggestie) voor kwetsbaren? Is ventileren nu zo “buitengewoon ingewikkeld” om de hoeveelheid virus te verlagen? Lees het zwartboek en je gaat de patronen zien. En wat een journalistiek niveau moet deze journalist hebben, daar gaan we de oorlog niet mee winnen.

   AD (6 juni 2020):
   van Dissel: Wat ik wel zie, is dat men vaak verwijst naar richtlijnen van het RIVM (die tot begin april het testen op corona in het verpleeghuis ontraadden, red.). Maar wij maken richtlijnen voor de publieke ruimte. Dat betekent niet dat een individuele arts ook maar enige beperking heeft op wat hij aanvraagt. Elke arts kan gewoon een test aanvragen.

   De moed zakt je in de schoenen dat deze man aan het roer staat van het OMT. Waarom zou men niet vaak verwijzen naar de richtlijnen van het RIVM? Waarom maak je de richtlijnen dan überhaupt? In plaats van enige empathie, enige zelfreflectie, enige verantwoordelijkheid te nemen, de schuld bij een individuele arts neerleggen. De verantwoordelijkheid van het RIVM, vanwege de invloed die het RIVM nu eenmaal heeft op een arts (zeker bij iets nieuws als deze pandemie!), compleet negerend. En ook de schuldvraag compleet negerend. Het is werkelijk stuitend en hoe hard dit welhaast autistische antwoord moet klinken voor nabestaanden. En een journalist die beter een ander vak kan gaan kiezen (of laat hem/haar, om deze fout goed te maken, eens uitzoeken waarom het RIVM een positieve aanbeveling van luchtionisatie van de RIVM-site gehaald schijnt te hebben, ionisatie veronderstelt wellicht dat virussen in aerosolen zitten?? Google maar en je vindt genoeg hierover, zoek het eens uit “journalist”, klopt dit wat ik schrijf?, doe eens iets waar je voor opgesteld staat, help ons…)

   Zo ook van Dissel’s eerdere reactie op de aerosolen visie van Drosten (Van Dissel: “Ik hoef toch niet uit te leggen wat iemand anders zegt? Dat moet je echt aan hem vragen.”) meesterlijk hoe hij de aandacht van het onderwerp afhaalt, zonder op de inhoud in te gaan, omdat die inhoud hem niet uitkomt. En hoe slecht is het wederom gesteld met de Nederlandse journalistiek (en politiek), die nauwelijks aan bronnenonderzoek lijkt te doen, nauwelijks met een weerwoord komt, kritische (maar wel serieuze) geluiden zelfs lijkt te negeren. Ik kan geen krant of welk journaal dan ook meer bijna serieus nemen wetende hoe slaafs ze allemaal achter mainstream opvattingen aan lopen. Dit nog ongeacht wie er gelijk heeft. Doen ze dit vaker? Waar dan?

   Ik ben bang dat een keihard, fundamenteel bewijs van aerosolen en COVID-19, nog jaren op zich zal laten wachten. En waar hebben we dat eerder gezien? Was het niet bij roken en longkanker? Veel indirect bewijs, al decennia lang, maar veel te laat gereageerd. Veel te lang het “circumstantial evidence” genegeerd. Wat zijn de lessons learned?

   En natuurlijk, het beleid van het RIVM heeft mogelijk ‘onnodig’ tot leed geleid. Achteraf zou dat best de balans kunnen worden. En mogelijk zal blijken dat het beleid zoals Maurice dat voorstaat ook tot (andere?) slachtoffers geleid zou hebben. Zoals een veiligheidsgordel niet alleen mensenlevens spaart maar ook mensenlevens kost. Politiek is nu eenmaal het kiezen uit (minst) kwaden. Ik begrijp ook dat er strategische overwegingen zijn die maken dat je niet iedere dag je beleid kunt aanpassen. Soms is het beter (uiteindelijk) om een slecht beleid voort te zetten. Maar als de tegenvoorbeelden van het beleid zich op blijven stapelen dan komt er een moment dat de situatie onhoudbaar wordt. Naar mijn inschatting zitten we daar niet ver meer van af. Ik neem Rutte (nog) niks kwalijk, hij is politicus en geen viroloog, epidemieloog, data-analist, … maar ook hij zal niet veel langer de signalen over een mogelijk verantwoord/beter alternatief beleid kunnen negeren, zonder het risico een zekere mate van schuld op zich te laden. Als ik dan een taxi voorbij zie komen met 3 verstandelijk beperkte passagiers er in, een chauffeur met een scheefhangend mondkapje op, de auto keurig ontsmet hoor maar de ramen potdicht, dan moet ik me ontzettend inhouden om de man niet staande te houden om hem te smeken zet in godsnaam ieder geval óók de ramen open!! Ik ben bang dat het ego van Jaap van Dissel te groot is om bakzeil te halen. Hij is denk ik bang voor gezichtsverlies. Terwijl hij in mijn ogen zou stijgen in mijn achting, mijn vertrouwen zou toenemen in plaats van afnemen.

   De werkelijkheid hoeft zich nooit te legitimeren, waarom is dat? De onzekerheid over aerosolen betekent ook onzekerheid over druppels, contactbesmetting. Er is geen eensluidende wetenschappelijke mores over hoe een virus zich verspreidt. Waarom krijgt de huidige RIVM visie dan zoveel voorrang terwijl op veel punten het ook en/en kan?

   Tot slot, mocht de lijn van ventilatie vele malen effectiever blijken dan 1,5 meter afstand houden en dit zou leiden tot schadeclaims t.a.v. het huidige RIVM beleid, wees ruimhartig met smartengeld. Peanuts in het grote (economische) geheel. Maar wellicht (zelfs waarschijnlijker) zijn de ego’s groter dan deze zak met geld. Ik weet nog wel een financieringsbron, gooi tot het volgende griepseizoen de terrassen open, laat restaurants zorgen voor goede ventilatie en geef ze dan de mogelijkheid open te gaan en geef klanten de keuze er dan wel of niet heen te gaan. Laat de voetballer buiten zijn bier opdrinken, op het veld of in een geventileerde kantine, maar geef hem ook zijn lichaamsbeweging terug. Als je bang bent voor IC belasting, begin met een stad/provincie. Doe wat. Zonder verplichting, voor wie dan ook, maar sta het toe. Ik schat in dat de mogelijke schadeclaims van het oude RIVM beleid (als nl. zou blijken dat de IC belasting helemaal niet omhoog gaat bijv.) makkelijk betaald kunnen worden van de extra economische activiteiten die openstelling + ventilatie met zich mee zal gaan brengen…

   Beantwoorden
 9. Jan Wijten
  Jan Wijten zegt:

  Duidelijke conclusie dat 1.5 meter afstand houden geen noodzaak is.
  Maar pas op, Mensen zijn ook naïve wezens.

  De stelling: BUITEN LOPEN WE GEEN GEVAAR is geen tekst om boven een artikel te plaatsen. Tenslotte lopen we buiten WEL gevaar als we iemand een hand zouden geven die besmet is of iemand omhelsen / zoenen als voorbeeld

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Wie zegt dat je besmet wordt als je iemand een hand geeft of iemand omhelst of zoent?
   Het lijkt er meer op dat het virus alleen kan aanslaan in je lichaam als die bij je longen binnen komt.

   Beantwoorden
   • Walter
    Walter zegt:

    Ik vind het ook niet juist om over “gevaar” of “onveiligheid” te spreken. Natuurlijk kan er direct gevaar/onveiligheid zijn voor een kwetsbare oudere met onderliggend lijden maar nauwelijks voor een gezond kind, jongere of oudere jongere. In het slechtste geval raak je dan besmet met het virus en merk je er verder niets of weinig van en het gevaar is dan niet groter als het gevaar voor influenza besmetting. Of spreken we nog steeds over het indirecte gevaar om de besmetting door te geven aan kwetsbare ouderen met onderliggend lijden …. iedereen is nu wel een stuk voorzichtiger en daarop bedacht. Niemand gaat momenteel zijn oma of opa in het gezicht proesten of handen schudden nadat je in je neus hebt gepeuterd. In deze context bestaat gevaarloos natuurlijk niet maar kan met de huidige status van het virus toch echt worden verwaarloosd.

    Beantwoorden
 10. Eijmert Kleijn
  Eijmert Kleijn zegt:

  Dit klinkt heel aannemelijk en goed onderbouwd. Blijkbaar is zowel op het RIVM als op het OMT de parabel over “de nieuwe kleren voor de keizer” van toepassing. Maar het is een schandaal als het hele beleid van een land hierop gebaseerd is. En ook behoorlijk aanmatigend van de regering om te beweren dat ze de hele wijsheid in pacht hebben. Als ze werkelijk in een paar weken de juiste maatregelen zouden kunnen optuigen, zou er ook geen pensioenproblemen, huizentekort en file problemen zijn. Die konden we al 20 jaar uit grafieken e.d. aan zien komen.

  Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   De tweede golf in Iran komt door een superspreadevent, een grote bruiloft (https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-idUSKBN23D0EO)

   Daarom is het zo belangrijk dat de politiek gaat snappen dat de 1,5m maatschappij kostbare schijnveiligheid biedt.
   Wat gepropageerd moet worden is:
   1. ventileer binnen goed;
   2. mijdt groepsgewijs hard praten of zingen binnen;
   3. als je face-to-face tegenover iemand staat gedurende meer dan 15 minuten is het nuttig om meer dan 1,5m afstand te houden (volgens WHO: 1m), vooral als dat zonder mondkapjes gebeurt.
   Waarbij dan verder nog geldt: buiten is veel minder risico dan binnen; stil zijn is veel minder risico dan (hard) praten; met een paar mensen in een ruimte is minder risico dan een grote groep.

   Beantwoorden
 11. Goof
  Goof zegt:

  Dank voor je opnieuw heldere betoog. Ik las op de RIVM website iets over verspreiding via de lucht en Covid en mazelen. Kan je hier op reageren? Waardoor ontstaat er het verschil tussen Covid en mazelen? De tekst:
  “Wordt het nieuwe coronavirus via de lucht verspreid?
  Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral via de grotere druppeltjes die niet lang in de lucht blijven hangen en die zich normaal gesproken niet over grotere afstand verspreiden.
  Er is geen duidelijk bewijs dat het nieuwe coronavirus zich in de kleinste druppeltjes over grotereafstand via de lucht kan verspreiden. Verder besmetten patiënten met het nieuwe coronavirus gemiddeld tussen de 2 en 4 nieuwe personen, wanneer er geen maatregelen genomen worden (R0). Bij verspreiding via de lucht is dit aantal veel hoger. Zo besmet één mazelenpatiënt gemiddeld 17 andere mensen.
  Of verspreiding via de lucht met kleine druppeltjes en/of aerosolen een rol speelt bij zingen of sporten wordt op dit moment verder bekeken”

  Beantwoorden
 12. Ton Hettema
  Ton Hettema zegt:

  Je blog is me uit het hart gegrepen, beste Maurice.
  Ik wilde je vandaag spreken (bellen) maar kan me voorstellen dat je in een draaikolk zit van activiteiten, interviews en researches.
  Daarom zal ik op deze plaats uiteenzetten wat me vanochtend in enen compleet helder voor ogen werd getoond. Het gaat om een aantal principiële fouten (verkeerde impliciete aannames) in onze (de oprecht gemotiveerde burger-onderzoekers) uitgangspunten.

  1) Vanwege de laffe vondst die onze media (van de CIA) hebben geadopteerd om personen met tegenargumenten van hun ‘verhaal’, hun uitleg van zaken, te betichten van en betitelen als complotdenkers, is iedere rationeel denkende (‘dissident’) op z’n hoede geraakt voor deze beschuldiging (die niets anders is dan een wapen om anderen als belachelijke bijgelovige idioten weg te zetten) (zonder op hun redeneringen en bewijsvoering in te hoeven gaan).
  Dat omzichtige omzeilen van (aanleiding geven tot) beschuldigingen van het nieuwe N-woord, veroorzaakt een effect dat door de bedenkers van deze psychologische truc willens en wetens is bedoeld/voorzien. Maar tegelijkertijd zijn vertegenwoordigers van de status quo (zoals tv talkshows, columnisten van kranten, radio interviewers) tot het uiterste gespitst om de miniemste tekenen van omzichtigheid in de (van te voren al gerubriceerde) mogelijke complot denker te registreren. Ook de burger-onderzoeker staat op scherp om elke zweem van verdacht gedrag (taalgebruik, stemverheffing, aarzeling, frunniken, spanning, zweten, in de rede vallen etc.) voor te zijn. Oké, je snapt ‘t.

  2) Wij (de oprecht naar waarheid zoekende burgers) gaan in onze uitingen ervan uit dat wij te maken hebben met even oprechte individuen van de ‘andere partij’ (overheid, regering, RIVM, Bruls, OMT, Grapperhaus, Ollongren, Mark, Kabinet, AIVD (BVD), TV, andere Media)
  Dit uitgangspunt van vertrouwen op ‘t gezonde verstand en de redelijkheid van de ander, blijkt m.i.. een volstrekte, faliekante misvatting te zijn. We gedragen ons als schakers die niet in de gaten hebben dat de andere partij op 100 velden domino stenen en frisbees door een basket gooit).
  Met andere woorden: onze veronderstelling dat de andere partij oprechte bedoelingen, intenties en motieven heeft is FOUT. Zij zitten gevangen in de bedrijfsculturen van hun job!!
  Zij hebben motieven die ze niet willen of kunnen (of beide) prijsgeven. En dat hoeven ze ook niet! Zij zijn ons geen verantwoording schuldig en kunnen elke willekeurig bedachte reden aanvoeren voor waarom ze doen wat ze doen.
  Zij malen niet om oprechtheid. Dat vinden ze maar onzin, lastig, zwak en naïef. Hun oprechtheid is toneelspel. Hun traanklieren produceren krokodillentranen. Hun gevoelens zijn bedacht en ter plekke te voorschijn getoverd.
  Ik zeg dit om onze eigen impliciete naïveteit bloot te stellen en hopelijk te veranderen.
  Dit hangt samen met punt 1), omdat wij niet van argwaan en wantrouwen beschuldigd willen kunnen worden.

  3) maar deze uitgangshouding van vertrouwen accepteren wij tegen beter weten in:
  we leven immers zonneklaar in een wereld van complotten, bedrog, misbruik,valse motieven, doofpotten, hachjes dekken, vriendjespolitiek, rechtsmisbruik, politiecorruptie en nog een hele litanie aan veel ergere zaken die daaruit voortvloeien.

  Daarom moeten we anders durven denken.
  En daaruit vloeit mijn verse inzicht omtrent de 1,5 meter, de voorgestelde wet en andere irrationele maatregelen.
  Ik zag in dat we door dit foute uitgangspunt van ‘vertrouwen’, vast komen te zitten in de frustrerende contradictie dat de maatregelen die worden genomen niet te rijmen zijn met datgene wat als reden wordt aangedragen voor hun legitimiteit.

  Met het nieuwe uitgangspunt dat de onzinnige (in het vertrouwens-paradigma) maatregelen wel degelijk een rationele onderbouwing hebben, kunnen we inzien/ontdekken dat er dus een ANDERE reden is (moet zijn) om dit door te voeren (de wet op anderhalve meter).

  En dan, nu pas, wordt duidelijk waarom de capriolen van de afgelopen maanden in het circus van covid, gegaan zijn zoals we gezien hebben (maar niet begrepen).
  Het is allemaal helder als een kudde wilde zwijnen in de koplampen van een auto.

  Het gaat hier te ver om alle aspecten van dit mondiale pandemonium te beschrijven (dat kunnen we alleen gezamenlijk doen), maar ik geef een voorbeeld n.a.v het recente Dam spektakel.
  De werkelijke zonde van Femke is niet geweest dat ze de( demonstratie) situatie verkeerd heeft ingeschat (en alle andere smoesjes waar het volk mee wordt omvergespoeld) maar….

  ze heeft (ongewild) omstandigheden toegelaten die de mythe van de anderhalve meter (die de regering vanwege andere motieven wil vastleggen in de wet) (motieven die de regering niet wil blootgeven) voor eens en voor altijd kunnen logenstraffen!
  Dat is haar doodzonde.
  En al het andere is Kabuki Theater, Wajang Poppenspel, Schaduwboksen, Luchtgitaarspel.

  Zo, dat was het voor nu.
  Dank aan de volhouders.
  Ik hoop dat u het de moeite waard vond.
  Want zonder de juiste uitgangspunten in onze mindset op te nemen, hebben we geen schijn van kans tegenover de Moloch die de gevestigde macht is (en niet van plan is uit handen te geven)
  Nu hou ik er werkelijk mee op..
  . .

  Beantwoorden
 13. Henk
  Henk zegt:

  Beste Maurice,

  Grote bewondering voor jouw scherpzinnigheid en wetenschappelijke inzichten!
  Ik ben heel blij dat er nog kritische denkers zijn in dit land.

  Ik vermoed dat een andere reden voor de halsstarrigheid van RIVM, WHO en ook politiek simpelweg te maken heeft met ‘gezichtsverlies’. Het wordt helaas als een teken van zwakte gezien als je terugkomt op eerdere standpunten. Dat geldt natuurlijk zeker voor politici. Dus als 1.5 meter een afdoende afstand is om Corona te voorkomen dan blijft dat zo tot in lengte van dagen. Waarschijnlijk tot er een vaccin is. Als Rutte daar nu op terugkomt, kost dat de VVD vele zetels (maar daar weet jij veel meer van dan ik). En het imago van Van Dissel zou in dat geval grote schade oplopen.

  Beantwoorden
 14. HansV
  HansV zegt:

  De heer Kuipers en anderen verwachtten op 2 juni nog een flinke opleving van het virus door de Damdemonstratie. Inmiddels – acht dagen later – hebben velen die daar geweest zijn zich laten testen. Er is nog niemand positief bevonden, dat kan de komende dagen nog gebeuren. In het AD nuanceerde hij zijn opmerking van vorige week terdege: “Het risico is reëel dat vorige week mensen besmet zijn geraakt tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam, herhaalde Kuipers, maar dit is misschien niet terug te zien in de totale aantallen”. Tsja, de kans dat iemand daar besmet is geraakt is niet 0, maar als je het niet terugziet in de aantallen is die kans ook niet erg groot geweest.

  Als het niet te zien is in de aantallen, trek dan je conclusies.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 15. Willem van Veen
  Willem van Veen zegt:

  RIVM-experts: ‘Kans dat iemand heel vliegtuig besmet is buitengewoon klein’ – https://nos.nl/l/2336448 Het is opmerkelijk dat van Dissel het bovenstaande wel stelt vwb vliegtuigen, maar niet vwb 1,5 meter buiten, terwijl daar inmiddels voldoende empirisch bewijs voor is.

  Beantwoorden
  • Pieter Moorer
   Pieter Moorer zegt:

   Zolang het gros van het volk niet weet wat empirisch betekend, kun je met beleid komen dat daar niet op gebaseerd is. Snap je? Dus laat de politiek beginnen met geld vrij te maken voor het onderwijs dan komt dat probleem ook weer goed.

   Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Vraag aan van Dissel : “In treinen zitten minder mensen in een coupe om de anderhalve meter enigszins te respecteren. Waarom zou je dat in een vliegtuig niet doen?”

   Antwoord van econoom/manager Van Dissel: “Ik kan me voorstellen dat het ingewikkelder is om dat in vliegtuigen aan te kunnen houden, om toch nog tegen redelijke prijzen te kunnen vliegen.”

   Toch fijn dat oog hebben voor de economie en de luchtvaart ondernemers ….. het is allemaal te ridicuul voor woorden.

   Beantwoorden
  • mart
   mart zegt:

   Frans, heb je het artikel zelf gelezen?
   Wat ik ervan begrijp is dat men 5 instrumenten heeft onderzocht waarvan steeds de laatste effectief lijkt. Waarom alleen deze 5 en geen andere factoren zijn bekeken blijft een raadsel.

   De laatste factor is steeds de lockdown, behalve in Zweden.
   Vervolgens stelt men dus dat de lockdown effectief is en dus dat door vooral door de lockdown honderd duizenden doden zijn voorkomen.

   Dat deze redenering wat vreemd is zie je dus vooral in de cijfers van Zweden terug. Daar voorspelt men ook dat als het aantal doden veel groter was geweest als er geen lockdown was geweest. Maar het artikel zelf zegt, in overeenstemming met de werkelijkheid dat er geen lock down was in Zweden.

   Beantwoorden
 16. Pjotr
  Pjotr zegt:

  Kan het ook zijn dat het aantal besmettingen minstens tien keer hoger was in maart dan in mei en het weer toen veel meer meespeelt? Zijn nu niet de zwakkere mensen min of meer ‘op’ die heftiger op het virus reageren?

  Beantwoorden
  • Erik
   Erik zegt:

   In maart waren veel mensen binnenshuis, in mei was het heerlijk weer en gingen we massaal naar buiten. Buiten is er geen besmettingsrisico.
   Het feit dat men binnen was (en natuurlijk de feestjes en bijeenkomsten) maken dat het virus zich kon verspreiden. Verspreiden ja, niet, zoals Rutte elke keer toetert, ‘overspringt’.

   Beantwoorden
 17. René
  René zegt:

  Die 1.5 meter afstand houden en het dalen van het aantal infecties is een klassiek voorbeeld van: correlatie ≠ causatie. De echte reden dat de infecties dalen is een klein gevolg van het hanteren van de 1.5 meter afstand houden: alle evenementen met superspreading-kansen zijn vrijwel afgelast.

  Ik werk op een basisschool: Ik zie collega’s met de ramen dicht lesgeven, maar wel alles trouw schoonmaken… De kinderen praten luider dan de meeste mensen zingen, en zijn dagelijks langer dan een flinke kerkdienst samen in één ruimte. Ventilatie is echt geen hoog agendapunt op veel scholen. Als de voortschrijdende inzichten waar zijn, dan kan ik me wel voorstellen wat er gaat gebeuren als de tweede golf begint, wanneer de weersomstandigheden voor Covid weer gunstiger worden.
  De wetenschap is over de rol van kinderen verdeeld. Daarover is geen consensus (Ze besmetten vrijwel geen volwassenen VS ze waren ook helemaal niet bij die superspreadingevents aanwezig, zoals in carnavalszuipschuren, bij de lange kerkdiensten.. etc ze werden dus minder blootgesteld aan grote viral-loads… Godzijdank lijkt Covid hen in ieder geval niet erg ziek te maken) Maar het lerarenbestand en onze kinderen zouden dus rond september in gevaar kunnen zijn? Ik weet dat u focust op het afwerpen van de wurgslang (terecht!) maar omgekeerd baseren we beleid op achterhaalde informatie en is er schijnveiligheid gecreëerd. Ik ben erg bang voor wat ons in het najaar te wachten staat.
  Maar ik weet wel al dat we als maatschappij de schuld gaan krijgen omdat we die 1.5 M afstand niet in de gaten hielden!

  Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Als ik de cijfers bekijk, onder een loep. Dan zie ik direct na aanvang een stijging van het aantal infecties.

    Deze stijging loopt continue door tot ongeveer 2 weken nadat de laatste maatregelen van kracht zijn.

    Maar de stijging verloopt alles behalve homogeen. We zien eigenlijk meteen na het eerste event, dat de kans dat iemand direct verantwoordelijk is voor een nieuwe infectie direct begint af te nemen. Nog voor de maatregelen van kracht zijn.

    Dit betekend automatisch dat het reproductiegetal daald. De mate waarin dit werkelijk gebeurd, kan ik niet vast stellen. Maar ik moet hierbij wel vermelden dat in Brabant en Limburg wel al maatregelen genomen worden.

    Wat ik wel kan waarnemen is dat de afname in de kans om iemand te besmetten nagenoeg volgens een constante trend afneemt.

    Dan worden er maatregelen genomen. Het doel van deze maatregelen is om deze dalende trend te versnellen of in iedergeval te voorkomen dat die omslaat.

    Omdat ons gedrag hiervoor moet veranderen verwacht ik een tijdelijke afvlakking van de trend om vervolgens in dezelfde trend of nog sneller weer af te gaan nemen.

    Maar dit gebeurd niet. De afvlakking komt er wel, maar die houdt veel langer stand dan verwacht mag worden.
    Sterker nog hij stijgt zelfs iets over een periode van 3 weken en zet daarna pas een vlakke daling in die niet echt doorzet maar gaat schommelen rond een waarde voor de kans dat iemand verantwoordelijk is voor een besmetting die hoger blijft als dat de kans was op het moment dat de invloed van de maatregelen zichtbaar werden.

    Wat betekent dit?

    Er zijn een aantal opties.

    – We zijn in 1 ENORM super event gekomen die samen viel met de start van de slimme lockdown.
    (Zeer onwaarschijnlijk) Maar de maatregelen werken.

    – Een deel van de maatregelen werken er is immers geen drastische stijging, Maar een echte daling ontstaat niet doordat 1 of meer maatregelen juist de besmettings kans vergroot. (Zeer aannemelijk)

    – Overall werken de maatregelen, maar des ondanks ontstaan er toch nog veel kleinschalige events. Waar we geen antwoord op hebben. (aannemelijk, maar dat verklaard niet dat er nogsteeds geen echte daling opgang komt, we weten immers dat na de carnavals piek we nog lager hebben gezeten)

    Wellicht zijn er nog meer redenen te bedenken, maar mijn verwachting is dat, dit vooral komt omdat we iets stelsel matig negeren.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Ik ben een belangrijke mogelijkheid vergeten te benoemen.

     We hebben vanaf dat moment niet meer met grote superspreadevents te maken, maar met een bijna continue golf aan kleine events. (De maatregelen doen eigenlijk niks of weinig behalve het verbod op grote events die voorkomt superspreadevents)
     (Behoorlijk aannemelijk)

     Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Ik heb helaas de waarde niet maar voor zover ik kan over zien is de correlatie ook nog eens matig en gelegd over het totaal aantal aan maatregelen duid dat wederom erop dat iets binnen het segment niet mee werkt aan de correlatie.

    Beantwoorden
 18. Wieneke
  Wieneke zegt:

  Ik denk ook dat de kans relatief gering is om buiten besmet te raken. Toch kan dit mijns inziens beter stapsgewijs ingevoerd. Dus bijvoorbeeld eerst 2 weken proberen met 1 meter of met 1x armlengte.

  Ik ben ook erg benieuwd of mondkapjes de 1,5 meter binnen in sommige situaties kan vervangen (eventueel in combinatie met goede luchtverversing). Volle treinen en concertzalen, maar met mondkapje. Daar zou al heel wat mee gewonnen zijn.

  Beantwoorden
 19. Johan
  Johan zegt:

  In de nieuwste rapportage “Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland 09-06-2020” op de RIVM-site staat een aangepast grafiekje met de “aktuele R-waarde” periode t/m 5 juni. Uit het bijbehorende grafiekje moet ogenschijnlijk de R-waarde worden gehaald, want nergens in tekst. Wat voor amateuristisch zootje is het RIVM toch vergeleken met een RKI Duitsland waar men het meeste wel op het welbekende juiste rijtje heeft? Wat moeten wij Nederlanders ons schamen met een RIVM.

  Beantwoorden
 20. Rien Ultee
  Rien Ultee zegt:

  Ik woon in de Filippijnen , Davao .
  Daar is de lockdown nog steeds van kracht, inclusief de anderhalve meter .
  Ouderen en kleine kinderen mogen er helemaal niet uit .
  Verder is er een pasje die je voor 3 dagen in de week jan gebruiken om boodschappen te doen ,
  En dat is weer per Barangay verschillend .
  Oh hoe verlang ik om alle gegevens en ook die van Willem Engel hier onder de aandacht te brengen .

  Veel succes Maurice .

  Beantwoorden
 21. Ton Hettema
  Ton Hettema zegt:

  Toch nog even een post scriptum.
  Want om jullie aandachtsspanne niet al te zeer op de proef te stellen liet ik nog een belangrijk aspect van deze anderhalve-meter-mosterd-wet-na-de-covid-maaltijd.
  Namelijk het volgende:

  De werkelijke reden van het tot een wet willen verheffen van deze Patriot-Act, is dat de regering koste wat kost (en dat is nogal wat) (gelukkig zoals altijd betaald door de burgers) (in vrijheidsberoving, schulden, heffingen, BTW’s, boetes, ‘intelligent’ camera toezicht, allerlei vormen van controle en wellicht verplichte vaccinatie), wil ‘bewijzen’ (en geen centimeter tegenbewijs duldt) dat HUN ‘maatregel’ van 1,5 meter afstand en andere vormen van lichamelijke en emotionele afstandelijkheid, absoluut en onomstotelijk heeft gezorgd voor het beperkt blijven van de uitbraak.

  Daarom is Maurice’s en Willem Engel’s tegengas voor hen ook zo onverkropbaar: die theorieën tonen misschien wel aan (zelfs) dat de 1,5 m maatregel en de isolatie AVERECHTS hebben gewerkt! Dat mag niet en dat zal niet worden aangetoond.
  Door nu de 1,5 m M tot WET te verheffen, met boetes en straffen en uiteendrijvingen en andere vormen van handhaving omgeven, zal er nooit een situatie ontstaan waarbij aan het licht komt dat de regering en het RIVM (en alle andere medeplichtigen) wel eens heel DOMME, onvergeeflijk stupide, averechts werkende maatregelen heeft genomen.

  Bovendien zorgt deze wet (als ie er door komt) ervoor dat WE gedwongen wennen aan een situatie van irrationele onderwerping aan gezag, hetgeen zal leiden tot geestelijke en psychologische murwheid en defaitisme.

  Tot zover deze p.s.

  Beantwoorden
 22. Peter
  Peter zegt:

  Uit de woorden van Prof. Marion Koopmans bij op1 kunnen we ook opmaken, dat het Kabinet niet 1op1 doet wat het OMT adviseert: “Er is niet een OMT advies over vliegen….. De keuze ligt bij de overheid”. Dat maakt dan ook de weg vrij om ook naar andere adviezen te luisteren. Maar ja, die watjes in de oren.

  Beantwoorden
 23. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  De NRC van 9 juni 2020 snapt het ook nog steeds niet. Besmettingen in vliegtuigen in het verleden moeten wel gebeurd zijn door middel van hoesten en contactbesmettingen. Zucht …

  Citaat:

  “Epidemiologen onderzochten in 2003 SARS-uitbraken onder vliegtuigpassagiers. Tijdens een vlucht op 15 maart 2003 van Hongkong naar Beijing raakten twintig passagiers en twee bemanningsleden besmet, waarschijnlijk door een 72-jarige man die in een ziekenhuis in Hongkong op bezoek was geweest bij zijn broer die overleed aan sars. Opvallend is dat de passagiers die aan weerszijden van de al koortsige man zaten niet besmet raakten, maar twee personen in de rij voor hem wel. De meeste geïnfecteerde mensen hadden in de rijen voor de man gezeten, wat wijst op verspreiding via hoest- of niesdruppeltjes door de lucht. Maar er waren ook mensen besmet geraakt die ver van hem af zaten. Dat wijst op contactbesmetting, door aanraking van de patiënt of oppervlakken die hij eerder heeft aangeraakt.”

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Inderdaad, de standaard manier van doelredeneren. Alles is rood gekleurd. En iets blijkt geel te zijn, maar een kleurenblinde ziet het als rood, dus alles is rood gekleurd.

   Beantwoorden
 24. brownydalton
  brownydalton zegt:

  Even nog een reactie op het bericht over de grafieken. Deels deel ik je kritiek over de curves van het RIVM. Echter, een belangrijk probleem binnen de rapportage is dat je ook biologisch tijd nodig hebt om je diagnose te stellen. Je kunt kritiek hebben op het lang duren van de resultaten, maar dat komt ook doordat er gekozen is alleen serologisch+ of pcr+ patienten in de rapportage op te nemen. Daar kun je van alles van vinden, maar dat maakt dat mensen niet dezelfde dag in de lijst komen.
  Dat kan:
  1. als de test pas na 10:00 uur een uitslag geeft (maar die patient verschijnt een dag later in de cijfers, valt te billijken).
  2. Soms is een pcr meerdere keren negatief ondanks de klinisch sterke verdenking. Serologie kan dan uitkomst bieden, maar dat komt pas na enkele weken op. Vandaar meldingen enkele weken terug

  discussiepunt blijft: als het klinisch beeld passend is bij COVID, risico bestaat op bestaan van covid, beeldvorming past bij COVID (CT en/of X-thorax) maar test is negatief, willen we patient dan wel (risico op fout positieve melding) of niet (risico op onderraportage) in de melding hebben? voor beide argumenten kun je wat zeggen en daarmee kan het soms voorkomen dat een patient pas later ‘bewezen’ covid heeft. (let wel, het klinisch beeld is niet zo specifiek dat het ALLEEN bij covid-19 past).

  Ik verwacht de komende tijd langzaam aan een draai van het RIVM/OMT richting aerosolen en gerichtere aanpak in plaats van de huidige ‘botte, landelijke’ algemene maatregelenpakket.

  Beantwoorden
 25. Stefan
  Stefan zegt:

  Als wetenschapper moet mij toch dit van het hart: “50 koorleden in kerk besmet door koffie-uitgifte (aldus Van Dissel). 800 bemanningsleden op Amerikaans vliegdekschip voornamelijk besmet door direct contact. Drukke Hemelvaart met veel contact in de buitenlucht zal vele besmettingen opleveren.” Dat kan toch niet waar zijn, en betekent toch dat de RIVM inzichten niet kloppen met de werkelijkheid, en dus aanpassingen behoeven? In wetenschappelijke termen: de direkt-contact-hypothese is gefalsificeerd. Kom op wetenschappers van het RIVM! Jullie worden betaald door de belastingbetaler! Doe je werk en spreek uit wat jullie echt denken! Is er dan niemand in het RIVM die de wetenschappelijke ethiek en waarden hoog houdt?

  Beantwoorden
  • Michal Levy
   Michal Levy zegt:

   Nou inderdaad! Ik als wetenschapper vraag me ook al tijden af waar het wetenschappelijk denken is van instellingen zoals het RIVM.
   Je zou haast gaan denken dat ze bij het RIVM zijn gaan werken omdat ze bij gerespecteerde (echte) onderzoeksinstituten niet aan de bak konden komen…

   Beantwoorden
 26. Jochem Jonker
  Jochem Jonker zegt:

  Maurice,ik volg je al een paar maanden,met het werk/onderzoek dat je verricht t.a.v.de verspreiding van het Corona virus.
  Dat de regering/politiek en MSM je bevindingen weinig tot niet serieus nemen,is een Doodzonde”,een zware obstructie t.a.v.het in de breedte analyseren van en de mogelijke oplossingen.Dit is mijns inziens niet het gevolg van onkunde,persoonlijke ambities of iets dergelijks, maar van een groter plan.De insteek hierin,kan men het beste verklaren,naar het principe van “follow the money “,kijken naar wie hierin het grootste belang heeft en deze analyseren.
  Nederland is verplicht aan de beleidslijnen,die de WHO voorschrijft, geregeld in bilaterale verdragen.
  De WHO wordt niet alleen betaald door de lidstaten van de VN,doch ook substantieel door de Bill en Melinda Gates Foundation, die weer miljarden belangen heeft in Pharmacie en vaccinatie industrie. Bovendien bezit de Bill en Melinda Gates Foundation de nodige patenten op div.virissen(wat al een zeer dubieus feit is) en heeft Bill Gates al vaker aangegeven in interviews en spreekbeurten, dat hij Agenda 21 van de WHO steunt en onderschrijft.Deze agenda stelt dat de wereldbevolking terug moet naar een half miljard mensen terwijl er nu 7,5 miljard op deze wereld leven.
  Ruim een maand geleden,verklaarde hij,in een interview op de BBC,dat hij er van uitgaat,dat er 7 miljard mensen gaan worden gevaccineerd tegen het Corona virus. En dat dit vaccin er al volgend jaar zal zijn,terwijl de ontwikkelingstijd van een werkend vaccin,er op zijn vroegst,10 jaar is.Dus dat duidt niet veel goeds.
  Noem me gerust een conspiracy denker,daar heb ik geen moeite mee,doch indeze tijden moet je “out of box” denken,je verdwaald anders in alle schijn argumenten van de Overheid en hun steeds verdere inperkingen van Burgerrechten en goed bestuur.

  Beantwoorden
 27. Rik
  Rik zegt:

  Eigenlijk kun je het het RIVM en OMT niet eens kwalijk nemen. De verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van VWS dat aangevoerd wordt door een minister die geen seconde in de zorg gewerkt heeft. Sowieso weinig op de werkvloer gestaan heeft want na een korte baan als leerkracht in het basisonderwijs is hij maar meteen geen besturen. Het hele VWS is alleen maar bezig geweest met de bekostiging van de zorg, niet met de zorg zelf. Er zit NUL kennis. Dan laat je je maar leiden door ‘deskundigen’ die zelf ook niet erg succesvol zijn geweest, anders zat je wel ergens anders dan bij een ambtelijk orgaan als het RIVM. Deze mensen worden op een voetstuk gehesen dat ze niet verdienen.

  Beantwoorden
 28. Karin
  Karin zegt:

  Beste Maurice,
  Ik volg ook al een hele tijd met veel interesse jouw blogs.
  Tenenkrommend hoe er vastgehouden wordt aan het mantra van de 1,5 meter!
  En inderdaad na al die momenten met Pasen, massaal naar de bollenstreek en de stranden en bossen op Hemelvaartsdag is niets te zien in de cijfers!
  Ik heb een vraag aan je hoe jij tegen dit artikel aankijkt uit de Volkskrant.
  Daarin wordt beweerd dat er maar liefst 3 miljoen doden voorkomen werden met de maatregelen. Ik heb het idee dat dit ook weer zo’n verhaal is om mensen angst aan te jagen. Mogelijk kan je dit uitleggen met cijfers?

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-lockdowns-europa-hebben-ruim-3-miljoen-sterfgevallen-voorkomen~bce87b1f/

  Beantwoorden
   • Karin
    Karin zegt:

    Dan is dat artikel ook weer flink overdreven, want als je op dit moment naar de cijfers wereldwijd kijkt hebben we 400.000 doden, doe je dit maal 5 dan zou je uitkomen op 2 miljoen zonder lockdown wereldwijd. Als dan beweert wordt dat de lockdowns 3 miljoen doden in Europa voorkomen hebben lijkt me dat heel erg ver van de werkelijkheid? Of zie ik dat verkeerd?

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Nee, dat mag je niet zo doorrekenen. Die 5 keer hangt samen met het percentage besmette personen per land. Dit gold voor Nederland.
     Maar je mag het niet zomaar toepassen op de wereld.

     Beantwoorden
 29. Piet
  Piet zegt:

  Hey Maurice, de NOS heeft we degelijk gemeld dat de drukke Hemelvaart niet tot een toename van het aantal patiënten heeft geleid, zoals in hun liveblog van gisteren is te lezen (https://nos.nl/liveblog/2336544-lockdowns-redden-miljoenen-levens-winkels-en-bouwplaatsen-new-york-weer-open.html)
  Misschien netjes om te corrigeren? (beetje insinuerend en misleidend om wel te zeggen ‘het NOS-Journaal verzweeg dit’ terwijl het wel als headline bovenaan hun website stond’). Thanks.

  Beantwoorden
 30. izerina
  izerina zegt:

  Zo langzamerhand wissel ik de ene angst in voor de andere. Was ik de eerste weken bang voor besmetting met handenwassen en 1,5 m tot gevolg, nu verandert dat. Door dit soort informatie besef ik, dat die 1,5 m buiten achterhaald is ,evenals het niet aanraken van een ander. Maar nu kijk ik uit mijn ooghoeken of er geen BOA in de buurt is. Want betalen voor de onzin van “onze regering” is wel triest

  Beantwoorden
 31. Erik
  Erik zegt:

  Het is behoorlijk eng en zéker ook verdacht dat de hele wereld is ingericht op die 1,5 meter samenleving! En dit geldt niet voor een maandje, nee, dit kunnen ze jaren volhouden hè?

  Waarom? En waarom is dit zo bij ALLE landen ??
  Wat is die dubbele agenda van de WHO en wereldleiders?
  Waar willen ze ons hebben?

  Ik ben ook zeker geen complot-denker maar ik kijk wel even verder dan de MSM. Ik ben wakker en ik ben niet bang.

  Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Die afstand is gebaseerd op de gedachte dat je vlakbij iemand moet staan om via je mond/neus/ogen direct besmet te raken door druppels die uit de mond van een besmet persoon komen. WHO vindt 1m veilig: “ Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and others. Why? When someone coughs, sneezes, or speaks they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. If you are too close, you can breathe in the droplets, including the COVID-19 virus if the person has the disease“ (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public). NL heeft er voor de zekerheid 1,5m van gemaakt, de VS 6 feet, maar de range die landen aanhouden is dus tussen 1 en 2m.

   Maar zowel WHO als RIVM zeggen er wel bij dat je bij face-to-face contact (binnen 1,5 resp. 1m) pas na 15 minuten genoeg virus binnenkrijgt om besmet te worden. Die nuance wordt helaas bij de 1,5m-regel niet gemaakt, evenmin als andere nuances zoals dat de besmettingskans veel kleiner is buiten, met mondkapjes en/of bij contact binnen met goede ventilatie.

   Ik zou persoonlijk willen dat de overheid aan het publiek eerlijk uitlegt waar de risico’s liggen (zoals de 3 Cs in Japan), en daarna de 1,5m regel afschaft en vervangt door de regel dat iedereen die om hem/haar moverende redenen wil dat er 1,5m afstand tot hem/haar wordt genomen een fluoriscerend geel mondkapje of hesje kan dragen. Ook kunnen winkels, kappers, bioscopen, musea etc. als ze willen op de deur een geel bord hangen: ‘hier geldt de 1,5m regel’ (of: ‘mondkapjes verplicht’). Mensen die extra risico lopen als ze corona zouden krijgen kunnen daar dan rekening mee houden. Dus geen overheidsdwang maar vrije keuze: de 1,5m geldt NIET tenzij een organisatie/ individu ervoor kiest.
   Met als enige uitzondering waar de overheid de 1,5m regel verplicht kan blijven stellen voor mensen die niet tot 1 huishouden behoren: plekken waar groepen mensen langere tijd op korte afstand praten, bijv. restaurants, of waar ze lang naast elkaar zitten zoals kantoortuinen, bioscopen en theaters (maar dan niet meer: max. 30 personen).

   Beantwoorden
 32. Jeroen
  Jeroen zegt:

  A Fish Rots From the Head Down

  Aan deze bekende Engelse uitdrukking moet ik steeds denken nu de COVID-19 crisis zich ‘langzaam’ voltrekt. De uitdrukking betekent dat het probleem bovenaan begint. Dat problemen, mislukkingen, beginnen bij het leiderschapsteam. Dit geldt voor een land, een bedrijf of een afdeling.

  Nederland kampt met de zwaarste economische en gezondheidscrisis sinds mensenheugenis. Een crisis die (helaas) voor een (groot) deel op het conto komt van het leiderschapsteam van Nederland, te weten onze Premier Rutte en Minister de Jonge. Een crisis waarvan de volle omvang nog lang niet zichtbaar is maar waarvan de gevolgen aanzienlijk hadden kunnen worden beperkt.

  En ik bedoel het niet negatief maar waar ter wereld, waar in het bedrijfsleven, tref je een leiderschapsteam met een geschiedenisstudie en een opleiding tot leraar in het basisonderwijs als achtergrond…….

  Dan is het toch niet zo vreemd dat het verzamelen, analyseren en rapporteren van data onbetrouwbaar en ontoereikend is? Dat de rol die Big Data kan spelen bij de crisisbeheersing niet wordt onderkend.

  Een sterke leider staat niet toe dat deze volstrekt onacceptabele situatie 100 dagen en langer mag duren?

  Dan is het niet vreemd dat na 100 dagen nog geen begin van inzicht bestaat in de herkomst van de besmettingen? Inzicht dat van onschatbare waarde is bij het beoordelen welke maatregelen effectief zijn en welke maatregelen kunnen worden beëindigd.

  Een sterk leiderschapsteam zorgt er voor dat alle belangrijke disciplines deel uitmaken van het crisisteam (gebrekkige, ontoereikende rapportages, strategisch onjuiste besluiten hadden kunnen worden voorkomen, tegengeluid georganiseerd); de oververtegenwoordiging van virologen en medici met hun specifieke achtergrond heeft gezorgd voor onevenwichtigheid in het besluitvormingsproces?

  Dan is het niet zo vreemd dat onjuiste besluiten worden genomen zoals met betrekking tot het sluiten van de verpleeghuizen etc. Wat waren de alternatieven in het besluitvormingsproces om de massale sterfte onder ouderen te voorkomen?

  Een sterk leiderschapsteam omarmt critici en organiseert tegengeluid waardoor een discussie ontstaat over verschillende opvattingen met als resultaat betere besluitvorming.

  Dan is het niet vreemd dat de experts in ‘inner circle” het monopolie hebben op de studies en onderzoeken waarop de adviezen worden gebaseerd. Informatie en onderzoeken die onwelgevallig zijn, worden straffeloos genegeerd.

  Een sterke leider stelt zich kwetsbaar op en geeft inzicht in de discussies en de wijze waarop besluitvorming en adviezen tot stand komen. Op welke wijze om is gegaan met de (hoge mate van) onzekerheid waarvan in een crisis als deze nu eenmaal altijd sprake is. Een uitspraak dat we 50% van de kennis hebben waarmee we 100% van de besluiten moeten nemen, is nietszeggend.

  Een sterke leiderschapsteam accepteert niet dat “deskundigen” ongefundeerd mogen blijven beweren dat de daling van het aantal besmettingen en ziekenhuis opnamen het resultaat zijn van de 1,5 meter maatregel. Welk aandeel heeft het voorkomen van de indoor super spreading events zoals carnaval en kerkdiensten?

  Een sterk leiderschapsteam stimuleert (dwingt af!) out-of-the-box denken zoals bijvoorbeeld het direct uittesten van behandelmethoden zoals het initiatief van huisarts Elens.

  Sterk leiderschap laat het niet gebeuren dat personeel van verpleegtehuizen besmet naar het werk gaat terwijl testcapaciteit beschikbaar is. Hoe is de rapportage omtrent aanwezige en benutte testcapaciteit……

  Lodewijk Asscher nam eerder deze week in Op1 al een voorschot op een toekomstige parlementaire enquête. Ik spreek de hoop uit dat het team dat leiding geeft aan de crisis zich op zo kort mogelijke termijn versterkt en zelf lering trekt uit haar eigen falen en mislukkingen. Nederland verdient beter. Veel beter!

  Beantwoorden
 33. FransW
  FransW zegt:

  Het wordt zo langzamerhand tijd voor de voorbereiding van een parlementaire enquête, wellicht onvermijdelijk gevolgd door een tribunaal dan wel een procedure voor een internationaal strafhof vanwege de ontzagwekkende schade die teweeg gebracht is aan de volksgezondheid, levens van mensen, tevens aan het sociale en het economische leven als gevolg van dwaze advisering door het RIVM en OMT en de slaafse opvolging hiervan door met name minister-president Mark Rutte en zijn direct medeverantwoordelijke ministers in het bijzonder door de 1 1/2 meter maatregel en het blijven ontkennen van de hoofdzakelijke besmettingen door de lucht via aerosolen.

  Beantwoorden
 34. Willem Koppenhol
  Willem Koppenhol zegt:

  Hoi Maurice, is het je opgevallen dat jouw video “verborgen” is op YouTube?

  Klik maar eens op de link in de video naar Youtube zelf, dan zul je zien dat direct onder “COVID-2019 Inside or Outside?” wordt gemeld dat de video “Verborgen” is.

  Wat meteen het absurd lage aantal kijkers (nog geen 1500 in anderhalve maand) verklaart: deze video kan uitsluitend worden gevonden als je de directe link hebt! In andere woorden: Youtube heeft besloten dat jij een verboden mening hebt…

  Beantwoorden
 35. olav
  olav zegt:

  beste Maurice,
  ik ben onder de indruk van je openheid en doorzettingsvermogen je andere kijk dan de expert virologen die hier in Belgie, koker kijken en adviezen geven zonder data te melden.Waarom dit alles wat is de proportionaliteit van de maatregelen genomen .Zelf ben ik wetenschapper arts ik schaam mij dat er zo weinig wetenschappers en artsen openbaar reageren.De officiele media spelen een duistere rol of worden deze gecensureerd ? Waar zijn de onderzoek journalisten en waarom wordt er in de praat programma s niet doorgevraagd?In het begin was er paniek maar met de kennis en data die er nu zijn langzaamaan schuldig verzuim .Wat is gezondheid vlgs de WHO definitie lijkt mij dat de bestuurders die aan de knoppen zitten en besluiten deze nog eens opzoeken als zij het niet weten.Besturen is luisteren en alle kennis die er is wegen en dan beslissen deze bestuurders verdienen niet langer het vertrouwen dat wij hen gaven.

  Beantwoorden
 36. Wim
  Wim zegt:

  Op basis van wat Rebecca hierboven op rustige wijze beschrijft, moet het toch op opbouwende, rustige wijze in gesprek te gaan het het gezag en hun adviseurs om te komen tot een voor iedereen te begrijpen en te billijken set aan nieuwe maatregelen.
  Ik pleit er met mijn ervaring als gepensioneerd notaris, als notaris altijd zoeken naar het in goed overleg vinden van oplossingen, voor dat Maurice zo het gesprek aan gaat of aanbiedt aan te gaan.
  Ik raad aan géén “oorlogstaal” maar neutrale taal te gebruiken, niet op het verleden terug te komen maar om samen vooruit te kijken.
  Ik wil wel meehelpen met het schrijven van een samenvattende notitie dat voor zo’n gesprek als basis zou kunnen dienen, anderen willen daar vast ook wel aan meehelpen.
  Het helpt niet om mensen, denkbeelden en/of instituten te verketteren, gelukkig doet Maurice dat ook niet.
  Met vriendelijke groet, Wim

  Beantwoorden
 37. Michel de Winter
  Michel de Winter zegt:

  Hoi Maurice,

  Wederom een goed stuk, en snap je frustratie.

  Ik ben intussen 10 weken bezig met onderzoek, en kom tot dezelfde conclussie.
  Lees zoveel rapporten van Artsen, Wetenschappers, Virologen etc, gelukkig heb ik er veel leren kennen via mijn werk die ik tot 2018 heb gedaan als Analist bij Medical Systems.
  Er verdwijnen nu zelfs rapporten van de RIVM site, wat ik weer wou bekijken betreft Ionisatie versuz Aerosolen een apparaat dat kan meehelpen in gesloten ruimtes waar geen ventilatie is…en nee hoor ik zeg niet dat HET de oplossing is, maar vraag me werkelijk af waarom dit rapport van de site is gehaald…een document uit 2010 notabene.
  Gelukkig heb ik hem nog kunnen tracen als .pdf…als je tijd hebt lees maar als je wilt.
  https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609330004.pdf
  Ik was ook bezig met Airco ventilatie omdat deze juist vochtigheid uit de lucht haalt en hoe reageren Aerosolen hierop.
  Denk dat je dit onderzoek al kent, maar even ter info:
  https://www.condair.nl/droge-lucht-maakt-ziek/luchtbevochtiging-beperkt-griepvirus-in-lucht

  Ik wens je heel veel succes met de rest van de onderzoeken.

  Groetjes Michel

  Beantwoorden
 38. Guido Spanoghe
  Guido Spanoghe zegt:

  Coronavirussen komen elk jaar, sinds we ze ontdekt hebben mid 20e eeuw, in onze streken in de tweede helft van de winter bij ons op bezoek en veroorzaken 15 % van alle verkoudheden.
  Sars Cov 2 volgt hetzelfde patroon maar is alleen virulenter en veroorzaakt meer ernstige infecties ( wanneer voldoende virussen worden ingeademd! ).
  Deze virussen besmetten wereldwijd elk jaar vele miljoenen mensen, net zoals Rhinovirussen bv., ook bij dit virus zal het niet anders zijn.
  Mvg
  Guido
  Lokeren (B)

  Beantwoorden
 39. Johan
  Johan zegt:

  Nog steeds wijken de IC-cijfers van de beide officiële instanties Stichting NICE en Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) af. Vandaag 18:00u NICE: 116 / LCPS: 80.
  Afwijking: 31% !! De IC-cijfers van NICE worden gebruikt voor de RIVM dashboard – in ontwikkeling. Wat is de betrouwbaarheid dan van het dashboard?

  Beantwoorden
  • Kees
   Kees zegt:

   LCPS rappoorteerd mensen met COVID.
   NICE rapporteerd mensen met COVID, hersteld van COVID(maar wel op IC) en verdacht van COVID. Daar komt afwijking vandaan. Pas sinds 2 weken is deze ook zo groot daarvoor veel kleiner. Staat ook bij NICE op de site. Als jet het over extra zorg belasting hebt en dat wil monitoren lijkt me data van NICE eerlijker.

   Beantwoorden
 40. Floris
  Floris zegt:

  Het is heel bijzonder dat we in Nederland heel krampachtig het 1,5 meter dogma verdedigen alsof het een religie is. Nog net niet met een rolmaat de ander de maat nemen, letterlijk, om te kijken of diegene het in z’n hoofd haalt om de maatschappij op te zadelen met weer een nieuwe uitbraak van het virus. Op dezelfde manier wellicht doen de Oostenrijkers dat voor de 1 meter, waarbij iemand op 1,25 meter, die in Nederland nog net niet gelynched wordt, daar als brave burger gezien wordt. En als wij als Nederlanders in Engeland op bezoek zijn, dan hebben we daar weer een probleem omdat we met onze 1,5 meter als onverantwoordelijke virusspreaders gezien worden door geen 2 meter afstand te houden. En iedereen probeert krampachtig vanuit zijn angst redenerend de ander te framen als onverantwoordelijk want het is door de experts geadviseerd op basis van wetenschap. Volgen jullie het nog????

  Beantwoorden
 41. Tjits
  Tjits zegt:

  Beste Maurice,
  Hoe staat u tegenover het gebruiken van gemeenschappelijke douches op bijvoorbeeld campings? Ook onze camping mag de douches weer openen na 15 juni, zelf twijfel ik over de veiligheid en dan vooral ivm de aerosolverspreiding..er kunnen ramen open en een deur en er is ventilatie, toch blijft er altijd veel damp hangen..

  Beantwoorden
 42. Erik
  Erik zegt:

  Goed nieuws dat er bij het Rivm onenigheid is over de verspreiding via aërosolen. Het huidige inzicht in de wetenschap is dat 70-80% van de besmettingen plaatsvindt via aërosolen. Als wetenschapper binnen het Rivm kan je dan niet blijven vasthouden aan die grote druppeltheorie, dus van Dissel verliest steun binnen het Rivm.

  De grootste fout die gemaakt is, is het zo vroeg al communiceren van die 1.5m economie. Nu heeft het al zoveel gekost dat ze niet zonder persoonlijke schade (Rutte, van Dissel, de Jonge) terug kunnen. Afschaffen van de 1.5m zou wel eens kunnen leiden tot grote maatschappelijke onrust.

  Enfin, zal niet lang meer duren voordat de onrust binnen het kabinet en Rivm explodeert en de vuile was op straat ligt.

  Beantwoorden
 43. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Ik hoorde van iemand die bij de GGD in Den Haag werkt dat er een opleving was in besmettingen door suikerfeestvieringen (in groepen binnen neem ik aan)

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ja, zou best kunnen. Als die geen ventilatie hadden, dan zou dat gebeurd kunnen zijn.
   Die dag was de temperatuur rond de 15 graden (maar wel een vrij hoge luchtvochtigheid)

   Beantwoorden
 44. Joh Scholtz
  Joh Scholtz zegt:

  De paarse zwaan en het wetenschappelijk model

  Het logisch model (Socrates, 400/300 vC) van het RIVM, verspreiding van het Corona-virus via microdruppeltjes, leidt tot de logische conclusie om 1,5 meter afstand te houden en je handen goed te wassen.

  Bacon (1561-1626) introduceerde de basis van het wetenschappelijk model, dat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt. Het is gebaseerd op nieuwsgierigheid: ik ga alles meten en als die metingen niet overeenkomen met het voorgestelde logisch model, dan klopt dat logisch model niet en moet ik dat aanpassen, zodat het logisch model beter de werkelijkheid beschrijft.

  Op Hemelvaartsdag is zo’n meting gedaan. Tegen de adviezen van het RIVM in waren tienduizenden mensen burgerlijk ongehoorzaam. Ze werden overigens voor zover ik weet niet beboet als ze zich dichter bij elkaar bevonden dan 1,5 meter.

  Als zo’n meting dan na 19 dagen niet extra Corona-golf aan besmettingen oplevert, leidt dat volgens het nieuwsgierige, wetenschappelijk model logischerwijs tot een aanpassing van het logisch model. Namelijk dat op zijn minst overdracht via microdruppeltjes niet de meest voor de hand liggende besmettingsmanier is. En dat een andere manier van besmetting (bv via aerosolen) een meer voor de hand liggende oorzaak is, zeker als die manier verklaart waarom er op Hemelvaartsdag geen besmettingsgolf heeft plaatsgevonden.

  Als de belangrijkste manier van besmetting via aerosolen gebeurt, gaat er naar aanleiding van de BLM-demonstratie op de Dam geen nieuwe besmettingsgolf plaatsvinden .

  Als jouw logisch model is dat alle zwanen wit zijn en iemand laat je ook maar één zwarte zwaan (meting) zien (die niet zwart is geverfd), dan moet je volgens het huidige wetenschappelijk model je logisch model aanpassen naar dat er zowel witte als zwarte zwanen bestaan. En misschien ook wel openstaan voor de mogelijkheid van bruine en grijze zwanen…
  En misschien ook degene danken die je de zwarte zwaan heeft laten zien.
  En misschien aan degene die jou de zwarte zwaan heeft laten zien nieuwsgierig vragen naar haar of zijn kennis over deze zwarte zwaan, bijvoorbeeld of zij of hij kan inschatten hoeveel zwarte zwanen er zijn, waar hun populaties zich bevinden en waarom het dan logisch is dat je tot nu toe nog nooit een zwarte zwaan hebt gezien.

  Misschien gaat deze metafoor meer leven als je in plaats van een zwarte een paarse zwaan leest.

  Ik ben zeer benieuwd naar het onderzoek van het RIVM naar aerosolen en wat de gevolgen zijn voor het beleid en de wet die op 1 juli dreigt in te gaan.

  De kunst is om een open debat te voeren over de oorzaak van besmetting met voor en tegenstanders van allerlei vormen van besmetting. Misschien kan Deep Democracy als methodiek daarin uitkomst bieden.

  Beantwoorden
   • martijn sonnenberg
    martijn sonnenberg zegt:

    In de dagelijkse rapportage van het RIVM geven ze eigenlijk in hun data al aan dat de theorie niet sluitend is. De piek van 1e ziektedag valt in het dagelijks rapport rond 17-18 maart. Dat weekend gingen de horeca etc dicht. Een week eerder werden grotere evenementen afgelast (12 maart). Er lijkt dus een direct verband tussen die maatregelen en de piekdatum. Immers, de eerste ziektedag is enkele dagen later dan de besmettingsdag (mediaan 5-6 dagen). Dan past de 1,5 meter maatregel niet als belangrijkste oplossing van het geconstateerde probleem (op zich werkt hij wel, want impliciet voorkomt hij de besmettingen volgens de theorie van de aerosolen omdat grote groepen niet meer bij elkaar komen in ‘gevaarlijke’ omstandigheden)

    Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Nu kom je bij een groot dogma. Het klopt een model moet bij een verandering in de waarnemingen ge revieuwed worden. Maar het is nog maar de vraag of het model ook altijd aangepast moet worden.

   We moeten niet alleen accepteren dat we een waarneming buiten het verwachtingspatroon hebben. We moeten in beginsel ook kunnen accepteren dat een waarneming niet klopt.

   De primaire stap is dan ook niet het aanpassen van het model. Maar gaan onderzoeken waarom de verwachting niet uit kwam.

   Wordt de verwachting verstoort door het signaal zelf is er echt een zwarte zwaan?

   Of wordt de verwachting verstoort door een bijkomend signaal, we denken een zwarte zwaan te zien maar eigenlijk is het een eend?

   Zodra we hebben vast gesteld dat het om een zwaan gaat, pas dan gaan we naar het model kijken, maar dan moet nog vast gesteld worden hoe ontstaat een zwarte zwaan?

   Immers we kunnen modelleren af en toe wordt er een zwarte zwaan geboren. Of zwarte zwanen worden geboren als een van de ouders zwart is.

   Bovendien stelde je zelf al dat een zwaan ook zwart geverft kan zijn, hoe heb je vast gesteld dat, dat echt niet het geval is.

   Met andere woorden, de afwijkende waarneming moet ons in beweging zetten. Maar er volgt daarna een traject van bewijzen en kijken of de waarneming reproduceerbaar is, kunnen we een tweede en derde zwarte zwaan vinden?

   Het grootste manco op dit moment is tijd, en het feit dat de natuurlijke twijfelaar deel uitmaakt van de besluitvorming. Onderzoekers moeten ongeremd kunnen onderzoeken, zonder zich zorgen te hoeven maken over adviezen en eventuele besluiten die daar uit komen. We missen simpel weg een laag in de verantwoordelijkheids piramide.

   Beantwoorden
 45. arjen
  arjen zegt:

  Bedankt Maurice voor die interessante uiteenzetting vandaag op Weltschmertz. Als we daar dan bij optellen het gebrek aan eenduidigheid van de testuitslagen (Wodarg e.a.) en dat de afvlakking al bezig was voor de lockdowns, dan zitten we toch wel op dun ijs te schaatsen. En dan horen we eigenlijk ook niets over de capaciteiten van het immuunsysteem.
  Ik heb als leek al vroeg de diverse interviews met dr. Streeck gezien. Dan kunnen op z’n minst de journalisten dat toch ook zien? En andere interviews met dr. Bhakdi, Hockertz. Ioannides, Wittkovski, Haditsch enz. Allemaal tegengeluiden in een vroeg stadium die voor de pers interessant konden zijn. Maar nee, men toonde geen interesse.
  Overigens: ook in Duitsland, Oostenrijk en de VS de klacht over de weinig kritische pers. Opmerkelijk.

  Beantwoorden
 46. T. Wolff
  T. Wolff zegt:

  Ik had onderstaande per ongeluk bij een oud artikel gezet, sorry. Haal hem daar maar weg. Nu alsnog hier:

  Beste meneer De Hond,

  Bedankt voor uw vele zinnige artikelen.

  Ik zou graag toelichting hebben op 1 punt. U schrijft – grofweg – dat we eigenlijk alleen grotere bijeenkomsten in afgesloten/slecht geventileerde ruimtes hoeven te vermijden, zodat super spreader events worden voorkomen.

  U schrijft ook dat de ‘anderhalvemetersamenleving’ rampzalig is voor de economie en het sociale leven.

  Dit laatste begrijp ik niet helemaal om de volgende redenen. (a) In de praktijk houden mensen zich buiten niet aan de anderhalve meter. De norm heeft dus geen rampzalige gevolgen voor het buitenleven. (b) De maatregel die de economie zo raakt, is geen grotere bijeenkomsten binnenskamers meer. Maar dit laatste is ook wat u voorstaat.

  Mijn vraag is dus: brengt uw geprefereerde beleid wel zo veel minder schade toe aan de maatschappij dan de huidige ‘anderhalve metersamenleving’ zoals die in de praktijk werkt?

  Alvast dank voor uw reactie.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Hwt gaat er niet om of we in de prakrijk ons er niet aan houden. Maar het stelt echt wel beperkingen en ik heb diverse keren gezien om een strandje hier aan de overkant (aan de Amstel) dat de Boa’s iedereen wegjoegen.
   Ook op terrassen zijn er forse beperkingen.
   En de hele zomer zijn er in de buitenlucht geen events, terwijl die makkelijk zouden kunnen.
   Zowel goed voor de economie als volksgezondheid als voor de samenleving.

   Binnenskamers moeten die gelegenheid zich juist wel voordoen, maar dat kan alleen met een grootschalige campagne waar alle HVAC systemen in ruimtes voor oktober Corona proof worden gemaakt.Dus ipv in de zomer de 1,5 ,meter samenleving in te richten met spatschermen, afstandsmarkers, zouden we vrijwel alles kunnen doen (a la Nieuw Zeeland).
   En in de tussentijd als de wiederweerga een gigantische campagne om onze HVAC systemen coronaproof te maken. Hebben we nog 3 maanden voor.
   Maar zolang zal het duren voordat men die urgentie ziet en dan is het te laat en wordt er weer meer schade aan de samenleving toegebracht.

   Beantwoorden
 47. klaas
  klaas zegt:

  Hoi Maurice,
  Als het grote risico van verspreiding nu de superspreadevents zijn dan vraag ik
  mij af waarom het virus niet veel sneller uit dooft. er komen nog steeds zo’n 150
  besmettingen per dag bij. Hoe worden die dan besmet?

  Beantwoorden
   • Roy Kohnen
    Roy Kohnen zegt:

    Dat heeft te maken met de specificiteit van de test. De specificiteit zegt hoeveel mensen die daadwerkelijk een ziekte niet hebben ook als dusdanig zo door die test worden geclassificeerd. En die specificiteit is bijna nooit 100%. Die is lager. Dus je gaat hoe dan ook altijd foutpositieve testuitslagen vinden. Als je het besmettingspercentage weet dan kun je uitrekenen hoeveel mensen de ziekte niet hebben naar gelang het aantal tests is gedaan. Stel de specificiteit van test is 96,5% dan is het aantal foutpositieve testuitslagen 3,5%. Voorbeeld: het besmettingspercentage is 6% en je verricht 50000 tests. Dan verwacht je dat 94% dus de ziekte niet heeft en dat zijn 47.000 mensen. Bij een specificiteit van 96,5% zal dus 3,5% foutpositief zijn en dat zijn 1645 mensen van die 47.000. Als je nu het aantal tests verhoogt naar 120.000, dan gebeurt het volgende: 94% is niet ziek en dat zijn 112800 mensen. Hiervan zal 3,5% foutpositief zijn en dat zijn 3948. Kort samengevat: hoe meer je test, hoe meer foutpositieve uitslagen je gaat vinden. Zelfs als het virus niet meer aanwezig is en je blijft testen dan zul je nog steeds “besmette” mensen gaan vinden als gevolg van een specificiteit die geen 100% is.

    Beantwoorden
    • Roy Kohnen
     Roy Kohnen zegt:

     Willem Engel heeft op zijn website gemeld dat de test die in Nederland wordt gebruikt en waar het RIVM zijn adviezen op baseert, niet betrouwbaar is. Je kunt positief testen op een onschuldig verkoudsheidsvirus:

     Probe 340065 falsch-positiv Raten von 7,6% (HCoV 229E = harmloser Erkältung-Corona-Virus) – S. 13

     Probe 340060 falsch-positiv Raten von 2,2 % (HCoV OC43 = harmloser Erkältung-Corona-Virus) – S. 12

     Probe 340062 falsch-positiv Raten von 1,4% bei Vorliegen keines Virus – S. 12

     Nähere Infos zu den Einzelergebnissen der unterschiedlichen Hersteller weiter hinten im Dokument. Teilweise bis zu 50% falsch-positiv – viel Raum für Manipulation.

     Derzeit fallen nur sehr wenige Prozent der Testergebnisse positiv aus – zuletzt 1,7% laut epidemiologischem Bulletin No.21 / 2020 des RKI.

     Haben wir es insoweit überhaupt noch mit einem echten Virusgeschehen zu tun? Oder kommen am Ende nur noch die vorgenannten Störfaktoren zum Tragen?

     Wichtig wäre, einmal herauszufinden, von welchen Firmen die Labore, die dem RKI melden, Testkits verwenden, da gibt es in der Präzision erhebliche Unterschiede.

     Bron: https://viruswaanzin.nl/uncategorized/rivm-baseert-adviezen-op-onbetrouwbare-test/?fbclid=IwAR1rseN4PjKwzvzxOq7YZph_9tP2USVUhXdfsFJziX1NvitDHhgShOo0vUQ

     Beantwoorden
 48. Bas
  Bas zegt:

  Ik ben een leek op dit gebied maar denk aan de reputatie die regeringslieden gaan opbouwen in deze tijd, wat ze wel niet voor de bevolking gedaan hebben. Hetzelfde voor leden van het RIVM. Denk ook aan bedrijven die wereldwijd failliet gaan en een beroep moeten gaan doen op banken waardoor deze weer een flinke boost krijgen.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Daarom, moeten ze nu gaan luisteren naar de andere mogelijkheden. Nu kunnen ze nog zeggen, we wisten het niet.

   Hoelanger we roepen en ze de mogelijkheden negeren die aangerijkt worden. Hoe lastiger het wordt om de kaart van onschuld te spelen.

   Beantwoorden
 49. Erik
  Erik zegt:

  Beste Maurice,

  Ik volg op worldometer.com vele landen wat betreft aantal besmettingen en doden.
  De enige landen die ik tegen kwam waarin sprake kan zijn van een tweede golf zijn Iran en Zuid Korea (tweede golfje). Heb jij daar een verklaring voor? Kan dat misschien klimatologisch verklaard worden of is er sprake geweest van een tijdelijke opheffing of versoepeling van de lockdown? Een goede verklaring hiervoor kan jullie zaak tegen de 1.5 m samenleving goed doen.

  Beantwoorden
 50. Henk
  Henk zegt:

  Maurice, dank voor je vasthoudendheid. In het bijzonder in de poging om de 1,5 meter maatschappij omver te werpen. Ik zit zelf al jarenlang in een sociaal isolement. Letterlijk stond ik lange tijd op anderhalvemter afstand van anderen. Nu dat van hogerhand de hele samenleving is opgelegd zie ik pas in hoe bizar dat is en wil ik koste wat kost deze anderhalvemeter onzin achter ons laten. Mensen ontmoeten, handen schudden en anderen omhelzen (die dat willen).

  De regering probeert ons een onmenselijke anderhalvemetersamenleving aan te praten die zoals jij en anderen hebben aangetoond nergens op gebaseerd zijn. Ik ben verbaasd dat mensen het zo gemakkelijk accepteren. Of misschien dat ze het niet accepteren, maar net als ik niet goed weten hoe we hiervan verlost worden. Het makkelijkste zou m.i. een gezamenlijke en massale burgerlijke ongehoorzaamheid zijn en doen wat we deden voor deze zogenaamde ‘intelligente’ lockdown. Waarbij dat intelligente w.m.b. een farce is gebleken…

  Beantwoorden
 51. Otto
  Otto zegt:

  Hi Maurice, weet je wat jij moet doen… Proberen nog een keer in op1 uitzending te komen, daar heel concreet je verhaal doen, ontzettend boos worden op rutte en RIVM en het OMT, doe er soort van act en het dan bijna laten escaleren zodat heel Nederland wakker geschud wordt en dan weglopen uit de uitzending, dan moet jij eens kijken wat er gebeurd…

  Beantwoorden
 52. Maarten Koudstaal
  Maarten Koudstaal zegt:

  Beste Maurice, Wat ben ik blij met jouw werk. Het is gewoon geweldig dat jij vrijwel belangeloos vele vergelijkingen en observaties doet. Als ik alleen naar het RIVM zou luisteren zou ik doodsbenauwd moeten worden. Jij geeft goede suggesties om me aan te houden en zo zou kunnen senioren veilig met de situatie omgaan. Sinds wij jouw berichten lezen, staan we weer positiever in het leven. Wellicht kan jij ook een eenvoudig dashboard maken waarop we dagelijks kunnen kijken hoe het in onze omgeving is gesteld? Wat jammer dat de media jouw inbreng negeren! Het is ongelofelijk hoe jij systematisch wordt afgedekt. Hou s.v.p. vol. Je verdient straks een eervolle vermelding van de overheid.

  Beantwoorden
 53. Rebecca
  Rebecca zegt:

  De 1,5m regel wordt dwingend opgelegd door de overheid, het plan is nu om dat zelfs in een wet op te nemen. Maar waarom geen aanbeveling aan de burgers? Een belangrijk beginsel van onze rechtstaat is dat de overheid alléén de vrijheid van een burger mag beperken indien en voor zover dat nodig is om te verhinderen dat diegene anderen schaadt (het ‘harm principle’). Het beschermen van mensen tegen zichzelf (paternalisme) is alléén gerechtvaardigd bij mensen die daar zelf niet toe in staat worden geacht (zoals kinderen of geestelijke gehandicapten) of als het zichzelf schaden indirect anderen schaadt (bijv. stijgende zorgkosten door rokers of alcoholisten).

  Afgelopen maart was het gerechtvaardigd dat de overheid de vrijheden van burgers inperkte door anti-corona-maatregelen (gebaseerd op de kennis van toen) vanwege de toen dreigende explosieve corona-uitbraak met mogelijk overbelasting van de IC’s. Maar is dat nu nog steeds gerechtvaardigd? Gisteren 164 nieuwe besmettingen geconstateerd en 2 doden …. rechtvaardigt dat overheidsingrijpen met enorme impact op de vrijheden van miljoenen burgers?

  Het is een bekend verschijnsel dat overheden die eenmaal een reden zagen tot inperking van individuele privacy en burgerlijke vrijheden vervolgens die verworven nieuwe bevoegdheid niet meer willen laten gaan. Zogenaamd ter bescherming van burgers, maar kom je op een hellend vlak richting een te vergaand en ongefundeerd paternalisme.

  Vrijblijvende aanbevelingen door de overheid, prima! Zelfs de 1,5m regel mag de overheid best adviseren als zij daarin gelooft. Maar met de huidige besmettingsgraad vind ik opgelegde verboden hooguit gerechtvaardigd als deze dienen om massabesmettingen te voorkomen die het zorgstelsel zouden kunnen overbelasten. Bijvoorbeeld verboden m.b.t. situaties waarbij een groep mensen binnenshuis zit met hard praten en/of zingen, zoals feesten in kroegen of kooroptredens. Het is cru dat dergelijke voorschriften op dit moment ontbreken (door de onbegrijpelijke ontkenning door RIVM van overdracht via aerosolen), terwijl de overheid wèl overweegt om een maatregel dwingend op te leggen – de 1,5m-regel – waarvan geenszins is aangetoond dat massa-besmettingen erdoor worden voorkomen. Ik ben daarom van mening dat de inperking van vrijheden van burgers die optreedt door een wettelijk vastgelegde 1,5m-regel in strijd is met het ‘harm principle’ dat één van de pijlers is van onze rechtstaat

  Beantwoorden
 54. Carla Mac Donald
  Carla Mac Donald zegt:

  SURINAME.
  Ik zag en hoorde u lachen in een interview met dacht ik Ad Verbrugge, waarin u zei, misschien moeten we het aan Suriname vragen, hoe zij het hebben gedaan, want ze hebben tot nu toe 1 dode. Intussen hebben we er nog een dode bij en klimt de teller met het aantal besmette personen.Misschien ook interessant om na te gaan hoe het is gegaan in Suriname. De 1e besmetting was van iemand die uit Ned.kwam, genezen is en haar echtgenoot was de 1e dode. Maatregel: grenzen meteen dicht, partiële lockdown, social distancing etc.Hele tjjd is het rustig geweest. Nu een snelle stijging. Op 25 mei hadden we verkiezingen. Ook illegale Brazilianen. De grenzen waren gesloten, maar toch via Frans Guyana mensen die de rivier zijn overgestoken. U zegt dat de verspreiding binnen erger is dan binnen. Wat zal de oorzaak zijn van deze plotselinge stijging van het aantal besmette personen? We heben reeds zo een kleine bevolking. Hier hebben we het BOG (RIVM) en de PAHO. Ik denk niet dat we mensen hebben als MAURICE DE HOND EN WILLEM ENGEL die alles zo kritisch kunnen bekijken. Dat mis ik hier. Geen praatprogramma’s met deskundigen. We moeten dus maar aannemen wat er vanuit de overheid aan ons opgedragen wordt. HET ZOU HEEL GOED ZIJN DAT U OOK NAGAAT HOE HET IN SURINAME IS GEGAAN EN HOE HET ZICH VERDER ONTWIKKELT.

  Beantwoorden
 55. Carla Mac Donald
  Carla Mac Donald zegt:

  In een gesprek met Ad Verbrugge hoorde ik u zeggen en lachen: misschien moeten we het aan SURINAME vragen hoe zij het hebben gedaan. Ze hebben maar 1 dode.
  Misschien ook interessant om na te gaan hoe het in Suriname is gegaan en hoe het zich nu ontwikkelt. De teller gaat nu dagelijks omhoog. Lockdown, social distancing, gesloten grenzen etc. Ook een superspreading event? Op 25 mei hebben we verkiezingen gehad. Jammer, hier geen mensen als MAURICE DE HOND EN WILLEM ENGEL om alles kritisch te bekijken. We moeten hier ook maar aannemen wat de overheid ons opdraagt.

  Beantwoorden
 56. Carla Mac Donald
  Carla Mac Donald zegt:

  SURINAME
  In een gesprek met Ad Verbrugge hoorde ik u lachen en zeggen: misschien moeten we Suriname vragen hoe zij het hebben gedaan, want ze hebben maar 1 dode. Nou intussen hebben we er 3 en de teller schiet dagelijks omhoog met actief besmette personen. Misschien inderdaad interessant om na te gaan hoe de crisis is gegaan in Suriname en hoe het komt dat we een plotselinge stijging hebben. 1e besmetting was op 13 maart. We hebben verkiezingen gehad op 25 mei. We leven hier veel buiten , maar zijn ook wel veel in de airconditioning. Grenzen waren vrijwel meteen gesloten, partiële lockdown, social distancing. Wel illegale Brazilianen en mensen die de rivier zijn overgestoken vanuit Frans Guyana. Nog steeds strenge maatregelen. Alleen 1x per week tussen 7 en 14.00 uur even naar buiten voor boodschappen. Op de woe en zondag volledige lockdown. Scholen nog steeds gesloten, geen openbaar vervoer. Jammer, hier hebben we geen MAURICE DE HOND EN WILLEM ENGEL die ons kunnen helpen met cijfers en onderzoek doen om adviezen te geven aan het Ministerie van Volksgezondheid en de overheid. Ik zal wel proberen jullie adviezen en onderzoek zo veel mogelijk te delen. Ik hoop dat u ook ons zou kunnen helpen. We hebben hier reeds zo een kleine bevolking en hopen dat we nu met binnenkort een nieuwe regering een beter Suriname krijgen. Jammer dat nu door covid-19 we een hele achteruitgang hebben in vele opzichten, maar zeker economisch gezien. Ik hoop een reactie van u te krijgen. Volg het op de voet wat er in Nederland gebeurt.

  Beantwoorden
 57. arjen
  arjen zegt:

  Beste Maurice, wat denk je van deze hypothese. Stel dat we 1000 mensen testen en er testen er 200 positief. Een tijdje later worden 5000 mensen getest met 1000 positief.
  Weer later worden 10.000 mensen getest met 2.000 positief (allemaal theoretisch).
  Het publiek hoort niks over het aantal testen.
  Maar het publiek ziet wel de aantallen ‘besmetten’: eerst 200, dan 1.000 en dan 2.000.
  Er lijkt sprake van een enorme toename, maar de verhouding is echter steeds hetzelfde.
  Wat betekent dat die verhouding er al vanaf het begin was en er in feite niet is veranderd.
  Maar de schrik zit er intussen wel in.
  Momenteel wordt er meer getest maar loopt het aantal ‘besmetten’ enorm terug.

  Beantwoorden
  • Edwin IJpeij
   Edwin IJpeij zegt:

   In Maastricht is een kroeg gesloten omdat de gasten zich op het terras buiten niet aan de 1,5 meter regel heeft gehouden. Bizar, ten eerste omdat de kans op besmetting buiten besmet te raken nihil is en ten tweede de verkeerde partij bestraft wordt.

   Ik lees net dat Boris Johnson in het VK de 2 meter regel gaat laten onderzoeken. Ik ben benieuwd naar aanpak en uitkomst.

   Beantwoorden
 58. Willem Koppenhol
  Willem Koppenhol zegt:

  Interview met prof. Robert Dingwall, lid van NERVTAG (=Britse versie OMT). Let op wat hij zegt over de 2 meter afstand in Engeland en hoe men volgens hem te weinig gebruik maakt van niet-medische experise:

  spiked: One of the means by which the government wants to maintain safety is by keeping people two metres apart from each other all of the time. Is there any scientific value in this?

  Dingwall: That science is very much contested. We do have a problem in the sense that, for good reasons, the SAGE advice system tends to be recruited from the biomedical sciences, whose specialists understand a lot about viruses and transmission. On the other hand, with this virus, a lot of the transmission goes through the air. The air is a field of understanding for people in engineering, whose voices and whose research in scientific literature are not well integrated with the advisory process.

  Bron: https://www.spiked-online.com/2020/06/05/we-cannot-sit-in-our-own-little-bubbles-forever/ De rest is ook zéér interessant, vooral ook omdat hij in het Britse OMT zit.

  Beantwoorden
 59. Willem Koppenhol
  Willem Koppenhol zegt:

  In Engeland is duidelijk een gevecht aan het ontstaan over de “2 meter regel”. In het artikel “Keep quiet on two-metre rule, Sage experts told” in The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/14/keep-quiet-two-metre-rule-sage-experts-told/) wordt o.a. gesteld:

  A source said: “It has come through SAGE channels as an official request from elsewhere in Government. There is concern that there should only be one public message about the science. But there isn’t such a thing as ‘the science’. There are lots of different sciences.”

  Hoe zou het eigenlijk zitten met discussies binnen het OMT…? Het kan onmogelijk zo zijn dat men het daar altijd maar met elkaar eens is.

  Sir Patrick Vallance, the Government’s chief scientific adviser, has previously made it clear that it was up to politicians, not scientists, to make a decision on relaxing the 2 metre rule. “It’s not a scientific rule, it is a risk-based assessment.”

  Dus de 2 meter is, aldus de chief(!) scientific adviser, helemaal geen wetenschappelijke regel. Weten we dat ook weer. Als van Dissel dat ook nog even over de 1,5 meter zegt, zijn we van die ellende af!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *