Met een blinddoek op en watten in de oren wordt beleid gemaakt

Ik ben al mijn hele werkzame leven bezig met data-analyse. Als je dat goed doet kun je cijfers laten spreken. Maar dan moet je het wel goed doen, want anders hoor je alleen maar onduidelijk gebrabbel. Wat de GGD (en RIVM) op dat data-vlak doet, is werkelijk te gênant voor woorden.

Bij de inrichting en uitvoering van hun werk hebben ze nog steeds niet door dat ze twee belangrijke taken hebben:

 1. De taken die direct te maken hebben met gezondheid. Bijvoorbeeld nu met het testen het identificeren van besmette personen en te zorgen dat ze geen anderen besmetten.
 2. Informatie opleveren op basis waarvan er beleid gevoerd kan worden. Die informatie moet actueel zijn en betrouwbaar, maar moet zodanig verzameld zijn dat je er ook conclusies uit kan trekken.

Wat die eerste taak betreft doe ik geen uitspraak; dat kunnen anderen beter beoordelen. Wat het tweede betreft is duidelijk te zien dat zowel beleidsmakers als betrokken uitvoerders zo weinig verstand hebben van data-analyse dat het ook 3 maanden na de start van deze crisis nog steeds een complete puinhoop is.

Ik zal me op twee punten richten:

 1. De dagelijkse opgave van de ziekenhuisopnames (en sterfte).

Ik heb dat onderwerp al een keer eerder besproken, maar nu is het effect van het amateuristisch gedoe nog groter dan 6 weken geleden.

Het RIVM maakt dagelijks bekend hoeveel nieuwe ziekte- en sterftegevallen er de laatste 24 uur bijgekomen zijn. Dat zijn niet echt nieuwe gevallen (dus de personen die de laatste 24 uur in het ziekenhuis zijn opgenomen of overleden). Nee, dat zijn de gevallen, die nu ter kennis gekomen zijn van het RIVM. Dat kunnen dus ook gevallen zijn, van meer dan 1 maand oud. Op 5 juni werden er 11 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In de grafiek zag je ZEVEN nieuwe ziekenhuisopnames terug. Twee zelfs OUDER DAN 1 MAAND. En vier van die nieuwe ziekenhuisopnames zie je niet eens in de grafiek terug. Daar was de datum blijkbaar niet van bekend.

Deze grafiek heeft op mij hetzelfde effect als een bouwkundig ingenieur die kijkt naar de ingestorte brug bij Genua.

Het zegt mij namelijk het volgende:

 • Ik weet nog niets over het totaal aantal ziekenhuisopnames van gisteren of eergisteren. Besef daarbij dat ziekenhuisopnames voor het RIVM de belangrijkste indicator is voor het volgen van het verloop van RO. (de achteruitkijkspiegel van Van Dissel) En dat het dus uiterst belangrijk is dat die data zo actueel mogelijk is.
 • Ook na weken weet ik het totaal aantal ziekenhuisopnames voor een bepaalde datum nog steeds niet, omdat er zelfs 6 weken na dato blijkbaar nog ziekenhuisopnames bij kunnen komen.

Besef dat het slechts om 120 ziekenhuislocaties gaat waar de informatie vandaan dient te komen. Er zijn 25 GGD-diensten verdeeld over het land die informatie verzamelen.

Nu snap ik dat je normaliter geen structuur hebt opgezet om die data wel op dagbasis compleet en actueel te kunnen aanleveren. Daar waren vroeger geen zwaarwegende reden voor.

Maar nu wel. We maken de grootste crisis door sinds de Tweede Wereldoorlog en dan zouden alle zeilen bijgezet moeten worden om data snel en betrouwbaar centraal te vergaren. Zeker als je op die basis belangrijke beslissingen neemt.

Maar ook op 8 juni is het qua dataverzameling nog steeds zo slecht als het op 20 maart was. Als ik minister was of de baas van de RIVM of GGD, dan had ik met een beetje geld en mankracht (bijvoorbeeld 1 persoon gedetacheerd per ziekenhuislocatie) gezorgd dat deze data per dag actueel was en ik geen na-ijlende registraties meer had.

Het laat eigenlijk zien hoe slecht men bij het beleid gebruikmaakt van informatie. Men snapt de relevantie ervan blijkbaar niet eens. Dus het hindert blijkbaar niemand in Den Haag dat de data zo’n puinhoop is. We doen toch alles wat het OMT zegt, niet waar?

En om te snappen hoe erg het is, even een voorbeeld. In het noorden zien we op de kaarten al een tijd amper nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is dus echt al weken het geval. Stel dat er vandaag vanuit de GGD van Groningen een ziekenhuisopname wordt gemeld van 28 april, die nog niet in het systeem zat. Die komt er dus bij. Maar in de kaarten die gepresenteerd worden (zoals Van Dissel dat doet in de Tweede Kamer en op internet) komt die ziekenhuisopname op die kaart niet op 28 april, maar gewoon op 8 juni. En wordt daarmee dus de indruk gegeven, dat er nu iets aan de hand was met het virus daar, terwijl er gewoon iets aan de hand was met de kwaliteit van de verslaglegging.

Kijk eens voor de afwisseling naar de informatievoorziening in de UK:

Ook daar zou het nog beter kunnen, maar het is al stukken beter dan in Nederland.

 

2. De data in relatie tot het testen

Het testen of iemand besmet is of niet is een uitgelezen mogelijkheid om relevante data te verzamelen ten behoeve van het beleid. Maar dan moet je wel wat snappen van dataverzameling en de relevantie van die informatie voor het te voeren beleid.

Ten aanzien van beide zie ik nog steeds geen enkel teken dat men daar in Den Haag, bij het RIVM of de GGD’s het belang van inziet.

En dat werd gisteren weer bevestigd door Sjaak de Gouw (van de GGD’s) die kwam vertellen bij Op1 over de 50.000 tests die de afgelopen week zijn uitgevoerd.

Aanvullende data (en dan nog behoorlijk beperkt) wordt alleen verzameld van de mensen die besmet zijn. En dat betekent dat we onze besluitvorming nog steeds blijven doen met een blinddoek voor onze ogen en watten in de oren. En hoe mooi de grafische vormgeving van het dashboard ons ook tegemoet blinkt, de kwaliteit wordt bepaald door de data waar je over beschikt en niet de vormgeving (zoals men ook vaak zegt  “garbage in, garbage out”).

Wat zegt het aantal nieuw besmette personen als je nu 5 keer zoveel test als twee weken geleden?

Maar doordat je verder geen andere informatie hebt verzameld kan je niet eens zeggen “nou dan delen we alles door 5 en kunnen we het wel vergelijken”.

Een voorbeeld ter illustratie. Stel dat onder het aantal besmette personen deze week 10 keer zoveel leerkrachten zijn dan twee weken geleden.  En er zijn 5 keer zoveel tests uitgevoerd. Wat betekent dat dan? Een toename van de besmettingen onder de leerkrachten met een factor 10/5= 2?

Ook dat kun je niet zeggen, omdat je iets cruciaals mist, namelijk een inzicht in de informatie van alle personen die zich hebben laten testen en de reden waarom ze zich hebben laten testen. Zonder die informatie kun je eigenlijk niets zeggen over de verzamelde cijfers.

Wat je had moeten doen vanaf dag 1 was het volgende:

Iedereen waarvan een test afgenomen wordt een online vragenlijst laten invullen. (Die software is er kant en klaar in vele soorten en maten). In die vragenlijst dienen een aantal vragen te staan naar de reden waarom men de test laat doen (heeft men klachten, zo ja welke, zo nee, waarom vindt de test plaats) persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, leeftijd, beroep, locatie) en vermoedens over waar en wanneer men besmet zou kunnen zijn.

Dat zouden dus ALLE mensen ingevuld moeten hebben die getest worden. Dat kan echt heel eenvoudig online. Vervolgens vindt de test plaats en wordt aan de data de uitslag van de test toegevoegd. (Men krijgt bijvoorbeeld de uitslag van de test niet voordat het formulier is ingevuld).

De GGD kan dan vervolgens aan de slag met het contactonderzoek onder besmette personen.

De data kan dan, nadat die compleet geanonimiseerd is, geanalyseerd worden. Zo kan dan de ontwikkeling in de tijd gevolgd worden. En als men beleid verandert (zoals nu per 1 juni door veel meer tests uit te voeren) kan men nog steeds vergelijkingen in de tijd uitvoeren.

Weer even aan de hand van het voorbeeld.

We kunnen per beroepsgroep die zich laat testen een onderscheid maken tussen degenen die dat doen omdat ze klachten hebben, en degenen die geen klachten hebben. Dan weten we dus ook hoeveel leraren zich in mei hebben laten testen en hoe die over deze twee hoofdgroepen zijn verdeeld: hadden ze klachten of niet?  Vervolgens weten we per subgroep wat het percentage besmette personen is.

Doordat dezelfde vragen ook gesteld worden als er veel meer getest wordt, is het makkelijker om de resultaten van na 1 juni te vergelijken met die ervoor. Dan nog zijn er een aantal problemen ten aanzien van de interpretatie, maar we weten veel meer dan wat we nu weten vanuit de huidige activiteiten van de GGD, namelijk vrijwel niets.

Gisteren vertelde Sjaak de Gouw bij OP1 dat 1.000 van de 50.000 getest personen de afgelopen positief waren getest. Wat zegt dat nu?

Heel veel, maar helaas niet op de manier zoals je zou hopen. Want hoe zou je die 1000 nu moeten interpreteren?

 

Ik begrijp van deskundigen dat een positieve test via een swab in de neus nog niet hoeft te betekenen dat die persoon (nog steeds) besmettelijk is. Het kan ook een restant zijn van de besmetting die men eerder heeft opgelopen. Welk percentage dus een soort false positive krijgt weet ik niet en daar lijken de deskundigen zelf ook nog niet uit te zijn.

Maar laten we nu eens aannemen dat het inderdaad echt 1.000 positieve gevallen zijn.

De test wordt nu meer dan 1 week uitgevoerd. Laten we zeggen dat dit de uitslagen zijn van 5 dagen. Dat zijn dus gemiddeld 200 positieve gevallen per dag.

Als we ervan uitgaan dat het gemiddeld 7 dagen duurt voordat men zich laat testen, dan zou dat dus inhouden dat die 200 mensen 7 dagen geleden besmet zijn.

Hoewel we weten dat 49.000 mensen de afgelopen week de test hebben laten doen, terwijl ze niet besmet waren, weten we niet of alle mensen die wel besmet waren, zich hebben gemeld. Hoeveel dat er echt zijn weten we niet (wat we een stuk beter hadden kunnen schatten als bijvoorbeeld die vragenlijst aan iedereen was afgenomen).

Laat ik een aanname doen. Stel dat er nu een factor 5 tussen zit. Dat zou dus inhouden dat 7 dagen geleden 5 x 200=1.000 nieuwe mensen in Nederland zijn besmet. Daarvan zal een deel behoren tot een specifieke beroepsgroep die meer risico’s loopt. Kortom, over het manchet berekend, is 7 dagen geleden 1 op de 25.000 Nederlanders besmet.

Maar we weten nog meer op basis van de onderzoeken die ik hier heb gerapporteerd. 70% van de mensen besmet niemand, 20% gemiddeld 1 en 10% de overige 80%. Maar die laatsten doen dat tijdens superspreading events en die zijn er (vrijwel) niet. Kortom: de kans dat u de komende maanden (tot oktober) iemand ontmoet die u zal gaan besmetten is heel erg klein.

Maar ja, dat is geen boodschap die men vanuit de regering, het RIVM, de virologen en onze belangrijkste media, graag wil geven. Men hamert liever op de onnodige en onveilige 1,5 meter.

En het erge daarvan is, dat juist doordat men niet aan goede dataverzameling doet, men die angstgevoelens makkelijker kan blijven voeden, dan als die dataverzameling gewoon up-to-date zou zijn en we wel harde conclusies hadden kunnen trekken.

Maar up-to-date informatie en data zijn geen woorden die bij het RIVM, OMT of GGD passen. Net zomin als het professioneel verzamelen van actuele en goede informatie.

Het zou om te lachen zijn als het niet om te huilen is.

76 antwoorden
 1. Jan Jansen
  Jan Jansen zegt:

  Over een betere dataverzameling, of eigenlijk het gebrek daaraan.

  Citaat:

  —-
  En dat had anders gekund, verzucht epidemioloog Hans Heesterbeek, hoogleraar aan de universiteit Utrecht. Twee maanden al richtte hij met Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM en hoogleraar Sake de Vlas van het Erasmus MC in Rotterdam, een Slackgroep op [voor een exit strategie], waarvoor ze tientallen kwantitatieve wetenschappers in het land uitnodigden.
  —-

  Interview epidemioloog Hans Heesterbeek
  door Jop de Vrieze, 20 mei 2020

  https://jopdevrieze.nl/allerlei-belangrijke-vragen-over-het-coronavirus-zijn-nu-nog-onbeantwoord/

  Langzamerhand vrees ik dat we een blik vol met onderzoeksjournalisten moeten opentrekken, want anders krijgen we de waarheid over dit bestuurlijke fiasco bij het RIVM en het gebrek aan inzicht en daadkracht bij de GGD nooit boven water.

  Nederland is als handelsnatie om te beginnen erg slecht op een pandemie voorbereid geweest, in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland en Finland, terwijl de grote risico’s al decennia geleden duidelijk waren.

  Beantwoorden
 2. An Berg
  An Berg zegt:

  Ik zou best willen weten over welk ziekenhuis dit gaat. En of dit ook de gebruikelijke gang van zaken is in andere ziekenhuizen.

  Beantwoorden
 3. HansV
  HansV zegt:

  Beste Maurice,

  Ik heb de data van de GGD (Sjaak de Gouw Op1) in mijn model (gebaseerd op RIVM ziekenhuisopnames) gezet met als uitgangspunt dat het 100% echte gevallen zijn en kom dan tot de volgende conclusies:
  – Die 200 nieuwe gevallen zijn er minimaal (dat is dus een ondergrens) -> dan is volgens het model 3.3% van de Nederlanders besmet (geweest).
  – De factor 5 waar je het over hebt lijkt me heel aannemelijk (aangezien sommigen geen klachten hebben of ze ontkennen, geen tijd hebben, nog naar de afspraak moeten, niet door de rij wachtenden heenkomen bij het bellen of simpelweg al te ziek zijn om zich naar een teststraat te begeven). Dan wordt het al 16%.

  Nu zou die factor 5 iets lager kunnen zijn, en je maakt een correctie voor de False Positives – zodat het aantal echte nieuwe besmettingen zo’n 700 per dag is -> dan kom je uit tegen de 12% besmettingen. Dat getal op SmartExit is dus helemaal niet raar!

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 4. Marcel van der Lugt
  Marcel van der Lugt zegt:

  Het is ongelooflijk dat een overheid een heel land 3 maanden plat legt terwijl het niet in staat is om binnen 24 uur duidelijk te hebben wie er in het ziekenhuis zijn opgenomen, wie er op de IC liggen en wie er overleden zijn. Tot 10 weken na dato worden deze cijfers door het RIVM, CBS en NICE nog aangepast! Ik weet dit omdat ik ze dagelijks heb geregistreerd. Schandalig.

  Beantwoorden
 5. Joost
  Joost zegt:

  Hoi Maurice, heel erg bedankt voor weer een krachtig artikel. Ik ben je erg dankbaar voor al dit werk wat jij verricht. Mijn wens voor jou is dat mensen inzien dat hier iemand aan het werk is op de top van zijn kunnen, als een Messi bij Barcelona, als een Usain Bolt tijdens een sprint.

  (Er zijn heel wat voorbeelden te verzinnen waar mensen op top van hun kunnen presteren ik koos voor deze twee.)

  Nogmaals dank.

  Beantwoorden
 6. Andre de Jong
  Andre de Jong zegt:

  Allereerst veel dank voor alle gedane moeite om ons via deze site beter te informeren! En bedankt voor deze analyse. Erg nuttig om in het achterhoofd te houden bij al die gebrekkige informatie die we gevoerd krijgen via GGD en RIVM.

  Ik kwam net een interessant interview tegen via unherd.com/lockdown met Karl Friston, een professor in neuroscience en een computer-modelling expert. Zijn conclusie: Na uitgebreide data-analyse schat hij in dat maar liefst driekwart van de bevolking in Londen niet ontvankelijk is voor infectie met COVID-19. In dit degelijke interview doet hij zijn methodiek uit de doeken.

  https://youtu.be/dUOFeVIrOPg

  Met vriendelijke groet
  Andre de Jong

  Beantwoorden
 7. Pjotr
  Pjotr zegt:

  Conclusie: De reguliere media is dom en wellicht lui dat ze steeds samen met het RIVM de boel omdraaien.
  Ze kunnen beter schrijven: Er zijn gisteren …..mensen opgenomen en ….mensen overleden. Dagcijfers kunnen in de toekomst licht aangepast worden. Voor de dagelijkse aanpassingen van andere dagen verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

  Beantwoorden
 8. Andrea Horneman
  Andrea Horneman zegt:

  Wat houd de politiek en het RIVM tegen om juist nu ! alles nog zo onzeker is niet deze bevindingen mee te wegen in hun besluit vorming ?

  Beantwoorden
 9. Henk
  Henk zegt:

  Helemaal mee eens. Maurice hoe besmettelijk is het virus in vliegtuigen volgens jou? Is de luchtveerfriising daar zo goed dat je daardoor wel vlak naast elkaar kan zitten. En niet in bijvoorbeeld een theater?

  Beantwoorden
 10. Dennis Holland
  Dennis Holland zegt:

  Goed uitgelegd Maurice. Ik ben het volledig eens met wat je stelt. Dank voor al je werk.

  Iets off-topic, maar ik las een artikel in de Britse krant waarin Neil Fergusson (Prof. Lockdown) fijn even laat vallen dat Zweden exact dezelfde wetenschap heeft toegepast.

  https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/02/prof-lockdown-neil-ferguson-admits-sweden-used-science-uk-has/

  Ik vond het wat lastig om nog een vorm van helder inzicht te krijgen en vroeg me af wat het nu allemaal betekent in procenten? Na de zoveelste demonisering in de media van het mooie Zweden en haar hartelijke en zeer vriendelijke bevolking ziet het er dus zó uit.

  ZWEDEN
  Inwoners 10094248
  Getest en positief Covid-19 37814 (ca.0,37%)
  Overleden 4403 (ca. 0,04%)

  NEDERLAND
  Inwoners 17131827
  Getest en positief Covid-19 46750 (ca. 0,27%)
  Overleden 5981 (ca. 0,03%)

  Over naar de VS:
  Inwoners 330846486
  Getest en positief Covid-19 1811277 (ca. 0,55%)
  Overleden 105147 (ca. 0,03%)

  Ik zeg; die nutteloze mondvodjes in de prullenbak, héél snel al die stickers en streepjes van de vloeren afkrabben en weer op een normale sociale manier met elkaar doorgaan.
  Die anderhalve meter onzin heeft geen enkel nuttig effect. Dat is ook wetenschappelijk duidelijk aangetoond.
  Mondvodjes en 1,5 meter afstand = schijnveiligheid en symboliek. Geen van beide bieden enige vorm van bescherming.
  Gezond verstand wel.
  Geen grote evenementen, en ga verstandig en respectvol met elkaar om.

  Beantwoorden
 11. E.
  E. zegt:

  Een relevante passage uit het boek waar ik eerder naar refereerde:

  “There’s no need for malicious intent – no need for cheating or ‘fishing, as it’s been called – just ambiguity about how best to make these research decisions, plus researcher’s preference for a ‘finding’. But it’s easy to see how that combination – conscious or unconscious – might yield fragile conclusions. If these findings are sensitive to small adjustments or assumptions, then maybe they’re an artefact of our methods, not a reflection of how the world works. Or maybe the world works differently with only slight changes of circumstance, so the very particular way that we look at the data will show us what happens in only one narrow corner of life under the narrowest consitions. If so, a desire to find general truths has taken us down the path to a general irrelevance”

  Beantwoorden
 12. LO
  LO zegt:

  Er worden veel verouderde data ingevoegd in de grafieken en CSV data.
  Enkele dagen tot een week is begrijpelijk, maar het ging vaak tot 6 weken terug.

  Bv. Zuid-Holland had tot 3 mei totaal 1931 opnames en 936 doden.
  Op 6 juni was dat 2156 opnames en 1264 doden.
  Dus stijging van 225 opnames en 328 doden.
  Heel Nederland steeg met 794 opnames en 957 doden.
  Dus 28,3% van de opnames en 34,3% van de doden na 3 mei in Zuid-Holland?
  Alleen dat is al genoeg om op te merken dat er iets vreemds aan de hand is.
  Het kwam door invoegen van “oude” gevallen.

  Opmerkelijk was dat iedere dag er een beetje extra bijkwam, mogelijk door her definitie van “corona” gevallen. Sommige dagen had Zuid-Holland bijna 50% van de doden.
  Dit was ook te zien in de grafieken van Zuid-Holland, waar de “gele” dag toevoegingen tot 6 weken terug regelmatig te zien waren.
  Ondertussen melde de NOS, en de meeste kranten, gewoon de RIVM totalen van die dag alsof niemand begreep dat het o.a data van 6 weken oud waren.

  RIVM waarschuwt wel ieder dag dat er gecorrigeerde data zijn en dat deze over meerdere dagen gaan.

  6 weken zijn inderdaad meerdere dagen.

  Beantwoorden
 13. Peter Schiltmans
  Peter Schiltmans zegt:

  Goed met ‘big’ data omgaan is ook niet makkelijk.
  Alhoewel het hier om nog niet eens veel data gaat.
  Je moet er wel met verstand mee omgaan.
  Ondertussen de spelregels wijzigen, moet je dan wel in je rapportage verwerken. En inderdaad wel zorgen voor ‘eerlijke’ data is een vereiste. U geeft dit ook keurig aan. Hopen dat men hier iets van leert en de rapportages herstelt.
  Mooie conclusie

  Beantwoorden
 14. Marco van der Kooij
  Marco van der Kooij zegt:

  Beste Maurice, ga vooral door met je waarheidsvinding. Ik vind dit echt top.
  Ondanks de belabberde data, is uit het dashboard van de overheid af te leiden dat er nauwelijks besmetting plaatsvindt, of zelfs überhaupt nog plaatsvindt. Bijvoorbeeld, ik zie namelijk geen opvallende stijging in Amsterdam! De conclusie die heel eenvoudig te trekken is uit de huidige stand van zaken, is dat er geen enkele grond is om de huidige maatregelen te handhaven en hier ook geen enkele rechtvaardiging voor is geweest.

  Beantwoorden
 15. Josephus Christianus Veraart
  Josephus Christianus Veraart zegt:

  Ik geef Maurice de Hond 300% gelijk het is allemaal bangmakerij vanuit den Haag en die Leugenaar van Dissel die iedere keer een PODIUM !!!!!!!krijgt op tv van mensen uit het jaar 0 tegenwoordig met briefjes in hun handen.

  Beantwoorden
 16. Oscar2
  Oscar2 zegt:

  Dag Maurice de Hond,

  Ik begrijp je boosheid en teleurstelling, zoals die in bovenstaande tekst te lezen is. Er is in het beleid van “Den Haag” geen millimeter ruimte om zaken vanuit een andere optiek te bekijken. Wat mij betreft gaat het primair om de volgende zaken: covid19 wel of niet door aerosolen veroorzaakt en de eerstelijnszorg toestaan met hydroxychloroquine in combinatie met zink en vitamine D en een antibioticum te behandelen. Secundair gaat het om een analyse van de effectiviteit van de getroffen maatregelen, in relatie tot neveneffecten (uitgestelde behandelingen van andere aandoeningen en ziektes en onderzoeken, toename van stressgevoelens etc. etc.), het bezien of onze economie met grote spoed weer kan opstarten, etc. En dan dient ook nog gekeken te worden of het plaatsen van ioniserende apparatuur ons weer dichter bijeen kan brengen in theater, muziekzaal, kerk, restaurant, café en waar dan ook.
  En vanzelfsprekend is het uitermate bitter om te zien dat de Overheid de cijfers nog niet op orde heeft en dat er nog niet de juiste data omtrent besmettingen worden verzameld en dat nog niet de juiste test wordt afgenomen (hier praat ik Willem Engel na). Ik zucht heel diep.

  Beantwoorden
 17. m.algra
  m.algra zegt:

  Tijdens mijn studie sociologie vond ik mijn bijvak statistiek afschuwelijk, maar door jou ga ik dat gegoochel met variabelen en cijfers zowaar weer spannend vinden! Je helpt ons te snappen dat de mortaliteit van corona wellicht reuze meevalt, als je beter zicht hebt op wie er allemaal besmet zijn, maar dan moet je wel de goede dingen meten, testen en vergelijken. Een goede data-analyse. Om te weten of landelijke maatregelen voor iedereen gerechtvaardigd zijn.
  Je helpt ons kritisch te kijken naar beleid, dat aan ons verkocht wordt door puur op angst in te spelen. En door keer op keer uit te gaan van dezelfde kromme rederingen (verbijsterende interview met Van Dissel op NOS-site, 7 juni + alle angsthazige reacties op de Damdemonstratie). Zelfs een burgemeester dreigt hieraan te worden opgeofferd. En voor je het weet gaat er op 1 juli een officiële 1,5 m wet in (ipv noodwet) voor de hele samenleving. En hoe krijg je die wet dan nog ooit van tafel.

  Beantwoorden
 18. Gert Vis van Heemst
  Gert Vis van Heemst zegt:

  Beste Maurice ik wil je er ook op wijzen dat het, het RIVM niet lukt om de data op een juiste manier over te brengen in het zogenaamde dashboard. Niet verwonderlijk natuurlijk,maar het is wel het instrument wat pretendeerde de cijfers inzichtelijk te maken voor iedereen die wat minder makkelijk data kan interpreteren.
  Complimenten verder met je voortreffelijke werk.

  Beantwoorden
 19. Ito
  Ito zegt:

  Gelukkig zie ik ook veel positieve ontwikkelingen als ik door de cijfers in de tijd terug kijk naar de veranderingen in de onderliggende processen en de ontwikkelingsrichting daarvan. Ik vermoed dat jouw wensen ook nog wel ingevuld gaan worden de komende maanden.

  Keep pushing Maurice. Frappez toujours.

  Beantwoorden
  • Richard
   Richard zegt:

   Hoi Ito,

   Ik heb je vragen beantwoord in de reacties op de blog “Superspreading events: de aanjager van de COVID-19 pandemie”. Helaas zijn enkele van mijn zeer uitgebreide reacties nog steeds niet zichtbaar, maar een kleine reactie die ik op een later tijdstip nog als toevoeging plaatste is al wel zichtbaar. Dus je moet nog even geduld hebben totdat mijn volledige antwoord zichtbaar komt. (als het überhaupt nog zichtbaar komt) Niet dat je denkt dat ik je vraag negeerde.

   De reacties op deze blog van vandaag zijn allemaal al wel goedgekeurd en veel later geplaatst dan mijn comments in die eerdere blog. Dus ik weet niet wat er loos is. Of de website van Maurice werkt slecht of de moderator doet niet goed zijn werk. Aan de kwalitatieve inhoud van mijn reacties ligt het in ieder geval niet.

   Zo lang deze website een goede communicatie onmogelijk maakt steek ik geen moeite meer in het typen van reacties. Dus bij deze even mijn voorlopig laatste bijdrage. MvG Richard

   Beantwoorden
 20. Martijn
  Martijn zegt:

  Je klinkt als Marco van Basten die het 2e van SC Heerenveen aan het trainen is Maurice! ;)

  Dit legt pijnlijk bloot op hoeveel vlakken het wel niet structureel fout zit in onze maatschappij. Echte leiders zitten op andere plekken dan in onze regering. Men is enkel bezig met hun eigen ‘machtsagenda’ en de volgende verkiezingen ten koste van mensenlevens. Zweden krijgt nu al een negatieve benadering van onze regering en de door hen be(t/p)aalde media.

  Sterkte, houd vol en ik heb veel respect voor wat je doet

  Beantwoorden
 21. Johan
  Johan zegt:

  Beste Maurice. De straks in te gebruiken overheidsdashboard waarop het versoepelen en verruimen van maatregelen straks gebaseerd wordt is vooral gebaseerd op IC cijfers van de stichting NICE. Sinds de invoering van de dashboard (in ontwikkeling) lopen de cijfers van NICE per dag tientallen procenten achter met de cijfers van Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld: opgave NICE: 144. Opgave LCPS: 97. Zeer zorgelijk als dit de norm wordt.

  Beantwoorden
 22. Kuijer
  Kuijer zegt:

  Meld het bij Pieter Omzigt CDA. De enige in de 2e kamer met inzicht in getallen. Ook voor de Onderzoekraad voor Veiligheid. Deze zijn ook al een onderzoek gestart.

  Beantwoorden
 23. mart
  mart zegt:

  RIVM meldt vandaag:

  De patiënten die vandaag gemeld zijn door het RIVM zijn per trekschuit en koets naar het ziekenhuis vervoerd…

  Oh ja, maar we zetten ze wel even in het dashboard onder het kopje: Aantal opnames per dag, gemiddeld over de afgelopen 3 dagen.

  Beantwoorden
 24. Harry
  Harry zegt:

  Dat er veel zaken niet goed zijn gegaan, en nog steeds niet gaan, is duidelijk.
  Je legt dit goed uit. De cijfers geven dit weer!
  Niet iedereen kan echter duiden, dat blijkt.
  Ga door met je analyses

  Beantwoorden
 25. René
  René zegt:

  Als data-analist krijg ik inderdaad de tranen in mijn ogen van hoe het RIVM werkt. Als je je brondata niet op orde hebt, dan is alles wat je daarop baseert drijfzand. Het is goed dat jij dit inzichtelijk maakt voor de gewone burger. Ga zo door. Ik heb veel respect voor het feit dat jij tegen de gevestigde partijen in durft te gaan.

  Beantwoorden
 26. Walter
  Walter zegt:

  Weer bedankt voor de uitgevoerde analyse en het commentaar en moet je helemaal gelijk geven. Helaas bestaat de regering en ook de oppositie voornamelijk uit alpha mensen die geen benul van data analyse hebben en ook nooit zullen krijgen. Het RIVM kan ze gewoon simpele grafieken zonder data op de assen of foutieve data geven met de boodschap …. kijk de 1,5 meter maatregel blijft nodig en dat word dan gewoon als zoete koek naar binnen gewerkt zonder kritiek of zelf nadenken.

  Heb ook de indruk dat nu de ziekenhuis opnames en IC bezetting niet langer als bang makende cijfers gepresenteerd kunnen worden men liever overstapt op “aantal nieuwe besmettingen” waarbij een “besmetting” ongeveer even onveilig/gevaarlijk/erg is als een sterfgeval …..

  Beantwoorden
 27. Marcel
  Marcel zegt:

  Beste Maurice,
  Hartelijk dank voor wederom een uitstekend stuk!
  Hopelijk dat je de energievoorziening kunt brengen om dit te blijven doen.
  Ik ga er zo maar van uit dat het RIVM, en dergelijke jouw niet zullen benaderen voor input of assistentie om de cijfers beter te interpreteren…..
  Zou zeker van toegevoegde waarde zijn en goed om ook vanuit een andere expertise mee te mogen denken en praten, maar ik zie het niet gebeuren☹️
  Helaas is gelijk hebben en gelijk krijgen iets anders?
  Daarnaast is het ook vaak zo dat mensen met het hart op de tong, uitgesproken mensen en mensen die offensief over komen, in de regel niet als eerste gevraagd worden om mee te praten/input te leveren/enz. Die rol is meer voor de ja knikkers en mensen die geen weerstand leveren.
  Ik blijf je volgen en jouw belangrijke input lezen.
  Heel veel waardering voor je werk Maurice!!!

  Beantwoorden
 28. Roger
  Roger zegt:

  Beste Maurice ,
  Meer dan alle lof voor je , dit als eerste , ik volg je website al vanaf het begin van de Corona
  uitbraak .
  Ik schreef zeker 6 weken als reactie , Maurice je zult moeten wachten tot de Corana cijfers
  aangeven dat je gelijk hebt .
  Helaas zat ik ernaast , in Den Haag , bij het OMT en RIVM zitten nu naar mijn mening zulke
  macht geile narcisten die totaal de bevolking niet op de agenda hebben , enkel hun eigen ego
  willen strelen .
  Zelfs na buiten evenementen als Pasen en Hemelvaart verzinnen ze wel weer een dom excuus om toch de 1,5 meter samenleving vol te houden en de invloed van Aerosoles in de hoek te duwen .
  Ik vraag me dan ook af of het niet tijd wordt op een andere manier het volk hier van op de
  hoogte te brengen ?
  Ik bedoel , we zijn kudde dieren , 99 % van het volk wordt gehersenspoeld door de nieuws zenders met hun gecensureerd nieuws .
  Kunnen we niet zelf het volk op de hoogte gaan brengen voordat we de afgrond in worden geduwd ?

  Beantwoorden
 29. Klaas
  Klaas zegt:

  Hier een treffend voorbeeld van wat u al aangeeft hoe er met cijfers wordt omgegaan: “De drie mensen die zijn overleden, stierven respectievelijk op vrijdag, zaterdag en zondag. De vijf ziekenhuisopnames zijn van wat langer geleden. Twee patiënten werden vorige week donderdag naar een ziekenhuis overgebracht, eentje twee dagen daarvoor en twee mensen werden in de laatste week van mei opgenomen.“

  Zie https://www.ad.nl/binnenland/druk-hemelvaartsweekeinde-zorgt-niet-voor-corona-uitbraak~a49268a5/

  Echt ongekend.

  Beantwoorden
 30. Wouter de Heij
  Wouter de Heij zegt:

  Zal Wallinga bij zijn RO (dat Reff of R(t) moet zijn, en eigenlijk de teller of te wel transmissie) berekeningen wel de werkelijke datum van opname gebruiken? Hij gebruikt immers de IC opnames als indicator? Want als hij dat wel doet, dan is de informatie er dus, en als hij dat niet doet, dan gaat daar wat fout. Nu ben ik niet echt onder de indruk van de R berekeningen van RIVM, je zou deze immers liever per provincie of GGD regio willen doen. Gemiddeld Nederland is voor een Dashboard niet zo interessant. En dat Dashboard? Tja, politiek wordt ie beloofd, zonder een discussie te hebben over de eisen (PvE) vooraf, dat Dashboard nu is een beetje een zielig ding. Data (en integriteit) en modellen, belangrijk nog steeds denk ik. Maar we leven in een alpha maatschappij, Den Haag (maar ook de gemiddelde manager) is niet zo goed in getallen, slecht in statistiek en dramatisch onkundige/slecht in modellen (en de interpretatie daarvan). We oogsten wat we zaaien.

  Beantwoorden
 31. Michiel
  Michiel zegt:

  Hoi Maurice, ik hoop dat het naar de omstandigheden goed met je gaat.

  Je prees Willem Engel aan. Inmiddels is wel duidelijk dat Engel het aan alle kanten verkeerd had. Kom je hier nog een keer op terug. Een voorbeeld:

  https://kloptdatwel.nl/2020/06/06/de-denkfouten-van-willem-engel-het-coronavirus/?fbclid=IwAR1y_Gp7nZffgw9tkWD5leavi_grSaz6qwie1ICjYhlagpQSVH8F8Jwx7V8

  Vandaag verschenen weer nieuwe onderzoeken die het tegenovergestelde bewijzen van jouw beweringen:

  https://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2020/06/shutdowns-prevented-60-million-covid-19-infections-in-the-us-study-finds.html

  Tot slot beweer je dat het Zweeds model werkt. De economie implodeert, de politiek is laaiend en het aantal besmettingen blijft maar toenemen zonder dat in de verste verte de groepsimmuniteit (het Zweedse doel) niet behaald wordt.

  Hier de site van het Zweedse RIVM:

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/ (ook in het Engels)

  Je hebt regelmatig vergelijkingen gemaakt met andere landen om het (kort gezegd) ‘falen’ van het RIVM aan te tonen.

  Hoe verwerk je de verschillende berekeningsmethodes in je vergelijkingen? Een voorbeeld:

  https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/blog/2020/04/drie-landen-drie-manieren-van-tellen

  Hoor graag van je.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik zou graag in een openbaar debat dit willen bespreken. Maar in alles wat je aanvoert zit zoveel gekleurd denken.

   Cruciaal bij alles is dat de eneige maatregel die echt gewerkt heeft is het verbieden van de massabijeenkomsten. Al het andere heeft geen functie gehad.
   Wel is het zo dat stel dat het virus uitgebroken was in mei in Nederland, dan zoduen we twee maanden later hetzelfde hebben als in Nieuw Zeeland.
   En zou Nieuw Zeeland nu veel doden hebben gehad.
   I

   Beantwoorden
 32. nilo de roock
  nilo de roock zegt:

  Gezien sommige termen die je gebruikt (“te gênant voor woorden”, “amateuristisch gedoe”) lijkt het alsof je de moed hebt opgegeven dat je ooit nog uitgenodigd wordt voor het OMT (als je daar zelf al op hoopte). Jammer, want jij bent nou juist één van de personen die daar absoluut in hoort.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Als je weet wat ik allemaal achter de schermen hoor. Dan was en is er geen enkele kans dat ik door het RIVM gehoord word of door het OMT.
   Mijn denkbeelden zijn veel te bedreigend.

   Beantwoorden
   • Dennis Optimist
    Dennis Optimist zegt:

    De meest gebezigde drogreden in gesprekken met mensen die ik uitleg wat jij hier beweert (besmetting gaat via aerosolen) is Ad Hominem. Op de man spelen. Dat geeft geen hoop.

    Ik zie wel dat het indirect door begint te dringen, ook op hoge posities (mensen die er ook iets mee doen) en ook via de Volkskrant.

    Alleen de stap van dan ook die 1,5 meter loslaten, die komt maar niet. En dan ze we terug bij Willem Engel en de reden die hij daarvoor geeft (verantwoordelijkheid delen).

    Maar uiteindelijk zal dit doordringen. Hopelijk niet te laat.

    Beantwoorden
  • Wim
   Wim zegt:

   Mee een. Het is beter om geen “oorlogstaal” te gebruiken maar neutrale woorden. Dan blijft een gesprek – en een gesprek tussen alle betrokkenen is raadzaam – mogelijk.

   Beantwoorden
 33. Marian
  Marian zegt:

  Half maart wisten we niet veel en gingen we in een Lockdown want we waren onbekend met dit virus. Nu is er data over wat werkt en wat beschermd. Toch gebruikt men de verworven kennis niet. De 1,5 meter maatschappij sloopt de economie en tast onze weerstand ook nog aan. Ze willen niet kijken naar de feiten. Het is begin juni en ik lees nu al dat men er over denkt om Prinsjesdag niet in de Ridderzaal te laten plaatsvinden lukt niet met 1,5 meter. Dat is over ruim 3 maanden. Dit is een rampzalige toekomst visie zonder hoop. Ook praat men over een 1,5 meter wet. Dit heeft veel weg van dictatuur. Gaat smartexit nu nog iets er tegen doen met al onze stemmen.

  Beantwoorden
  • Marian
   Marian zegt:

   De oversterfte door de gewone griep was volgens de RIVM in 15/16 3900 in 16/17 8600 en in 17/18 zelfs 9444. Dat is aanzienlijk meer in 17/18 , we zitten nu op 6000. In het jaar 17/18 gebeurde dus ook iets ernstigs zonder dat men dagelijks paniek zaaide of maatregels er tegen nam zoals nu. Dit is wel een griep met rare complicaties.

   Beantwoorden
 34. Rene Willems
  Rene Willems zegt:

  Als ik inmiddels de discussies & reacties lees op Linkedin: die 1,5 meter samenleving zal nooit, maar dan ook nooit standhouden. Het RIVM komt over als een verouderde bureaucratische organisatie die steeds achter de feiten aanloopt. Maar waar ik me het meeste zorgen om maakt, is dat zoveel mensen om mij heen zie, die zich blindelings laten leiden door het RIVM en onze regering, zonder zelf ook maar ergens in te verdiepen.

  Beantwoorden
 35. Martijn
  Martijn zegt:

  Tja, de viroloog weet alles van eiwitten en biochemie, komt zo’n gast met een vak met data aanzetten , wat denk-ie wel.

  De mensen bij RIVM zijn volledig data blind opgeleid. Zelfs vandaag de dag maakt data analyse geen deel uit van deze specialisatie van biologie. Laat staan 40 jaar geleden.
  En je kunt een blinde niet verwijten dat-ie het verkeerd ziet.

  Beantwoorden
 36. Sb
  Sb zegt:

  Wat nog erger is dat zelfs het dashboard de neppe ziekenhuisopnames gebruikt! Als een ziekenhuis ineens een doos vind met oude opname formulieren gaan de alarmbellen af terwijl dit misschien opnames zijn uit maart of april

  Beantwoorden
 37. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Vanavond weer Marion Koopmans bij NPO 1
  Het is ongelofelijk hoe NPO alleen virologen aan het woord laten die constant
  de burgers van Nederland bang maken. Pas op, er komt een tweede golf aan is waar
  het vanavond over gaat. NPO lijkt op een staatzender, Maurice de Hond en Willem Engel
  worden niet gehoord.

  Zie deze link, zo dacht Koopmans in januari nog over corona, geeft aan dat ze toen al de zaak totaal verkeerd ingeschat hadden.
  https://youtu.be/wLsqb1-Valc

  Beantwoorden
 38. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Geachte heer De Hond. U weet inmiddels waarschijnlijk al van me dat uw expertise in het OMT zou moeten zitten. Uit eigen ervaring binnen chemisch-farmaceutisch onderzoek weet ik dat data analyse cruciaal is onder condities waar je nog geen (verspreidings)mechanismen kunt begrijpen.

  U weet ook dat ik het volledig met u eens dat het amateurisme bij het rivm en ggd er vanaf spat helaas. Wellicht doordat deze organisaties door te geringe budgetten niet de juiste mensen in dienst kunnen nemen. In dat opzicht is dat deze organisaties wellicht niet eens kwalijk te nemen maar wel de politiek.

  Als ik via Nieuwsuur verneem hoe het rivm het besmettelijkheid onderzoek via kinderen aanpakt dan krijg ik zap-reflexen. De onderzoeken zijn al dan niet bewust zo gedesignet dat de eerder aangenomen conclusie dat kinderen niet besmettelijk zijn er wel uit moet komen. Onderzoek die het resultaat stuurt is geen wetenschappelijke aanpak. Wetenschappelijk onderzoek blijft naar de zwarte zwaan zoeken tussen de witte.

  Ik ben benieuwd of u deze benadering ook vanuit uw vakgebied bij het rivm herkent. Sturend naar het resultaat?

  Beantwoorden
 39. Inge van Vuure
  Inge van Vuure zegt:

  Beste Maurice ik ben je heel dankbaar voor je werk en logica. De hysterie en de angst zijn zo ongegrond momenteel. Ik weet niets van data analyse maar als ik kijk hoe de cijfers van Duitsland zijn vanaf mei, waar duizenden mensen hebben gedemonstreerd dan zie ik alleen maar gemiddeld dalende lijnen. Dus dat zegt mij genoeg. Ik hoor daar verder ook niets over, dus dat zijn geen super spreading events geweest. Waarom blijft men dan in Nederland en Belgie het nog steeds hebben hoe gevaarlijk en onverandwoord dat was bij ons.

  Beantwoorden
 40. Remco
  Remco zegt:

  Dank voor je noeste arbeid en niet aflatende energie om dit aan de kaak te stellen, ondanks de omstandigheden. Respect Maurice!

  Beantwoorden
 41. HansV
  HansV zegt:

  Beste Maurice,

  Ik heb de data van de GGD (Sjaak de Gouw Op1) in mijn model (gebaseerd op RIVM ziekenhuisopnames) gezet met als uitgangspunt dat het 100% echte gevallen zijn en kom dan tot de volgende conclusies:
  – Die 200 nieuwe gevallen zijn er minimaal (dat is dus een ondergrens) -> dan is volgens het model 3.3% van de Nederlanders besmet (geweest).
  – De factor 5 waar je het over hebt lijkt me heel aannemelijk (aangezien sommigen geen klachten hebben of ze ontkennen, geen tijd hebben, nog naar de afspraak moeten, niet door de rij wachtenden heenkomen bij het bellen of simpelweg al te ziek zijn om zich naar een teststraat te begeven). Dan wordt het al 16%.

  Nu zou die factor 5 iets lager kunnen zijn, en je maakt een correctie voor de False Positives – zodat het aantal echte nieuwe besmettingen zo’n 700 per dag is -> dan kom je uit tegen de 12% besmettingen. Dat getal op SmartExit is dus helemaal niet raar!

  Vriendelijke groet, Hans

  (al eerder gepost – maar het kwam tevoorschijn onder een andere (nieuwere) entry.)

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Aanvullend wil ik nog even terugkomen op de ziekenhuisopnames. In de periode dat het aantal dagelijkse opnames boven de 300 lager, dan maakt de later gemelde 1 of 2 meer of minder weinig uit voor de berekening van de Reproductiefactor.

   Nu het echter al vier weken gemiddeld onder de 10 ligt en de laatste dagen zelfs nabij 0, maakt een later gemelde correctie wél verschil. Enkele opnames meer of minder bij deze lage getallen kunnen de curve van de Reproductiefactor aanzienlijk beïnvloeden.

   Daarbij gaat, bij lage aantallen, ook de toevalligheid een rol spelen. We gaan wel ervan uit dat een ziekenhuisopname 14 dagen na besmetting volgt maar dat is een gemiddelde, dat kan grofweg tussen 10 en 18 dagen liggen. Het is net als het gooien van een dobbelsteen. Doe je dat 6.000 keer dan gooi je gemiddeld 1.000 keer 6. Doe je het maar 12 keer dan kan het voorkomen dat je geen enkele keer 6 gooit.

   Het is daarom van wezenlijk belang als het gegeven van de ziekenhuisopnames gebruikt wordt voor berekeningen en beleid dat de data kloppen en opnames worden herleid tot de dag van eerste besmetting.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    Met nog iets extra’s De cijfers van de gemeenten worden ook ernstig vervuild. Want als je naar die kaart kijkt gaat het niet om de datum waarop de ziekenhuisopnames was, maar de datum waarop de ziekenhuisopname gemeld is. Dus nu zijn er twee gemeenten van de vijf die gedurende een week gezien worden als “hier heeft deze week een ziekenhuisopname plaats gevonden” terwijl dat 3 tot 6 weken geleden was….
    Garbage in, garbage out

    Beantwoorden
 42. Lars
  Lars zegt:

  Heel goed stuk weer.
  Misschien moet je internationaal gaan en zijn er landen die je adviezen wel serieus nemen. Landen waar internet kennis en data kennis bij de overheid wel aanwezig is. Denk bv aan de Baltische staten (m.n. Estland) en sommige Scandinavische landen. Daar wat lijntjes uitgooien. Op die manier bewijzen. Hier in Nederland is het te lang te goed gegaan. Te ambtelijk. Ik bedoel maar het reisadvies voor Nieuw Zeeland staat nog op oranje en zelfs de NOS geeft aan dat Nieuw Zeeland virus vrij is. Taiwan is al maanden veel beter dan Nederland qua virus en besmettingen, sterker nog één van de best presterende landen. Staat al die tijd op oranje. Een simpel iets als zo’n reisadvies website bijhouden lukt ze al niet.

  Beantwoorden
 43. Vogel
  Vogel zegt:

  Beste Maurice,
  Je bent kritisch op de medische statistiek van het RIVM, maar de gehele medische statistoek behoeft een grondige herziening. Er wordt niet of slecht gegevens bijgehouden en medische resultaten worden zeer gekleurd weergegeven en iedereen gelooft dat. Enorme investeringen in kankeronderzoek bijvoorbeeld de laatste 50 jaar hebben nauwelijks iets opgeleverd, maar medici kloppen op hun borst van wat ze allemaal kunnen. Dat dat onzin is kom je wel achter als je mensen verliest in je omgeving.
  Sebe Vogel bioloog

  Beantwoorden
 44. Vogel
  Vogel zegt:

  Aanvulling: Geclaimde verbeterde genezingspercentages van sommige kankersoorten, ‘dank zij de nieuwe medische methodes en medicijnen’, zijn vaak volledig onterecht. Dat is in de medische wereld reeds eeuwen het geval. Trouwens ook bij medicijnmannen e.d..

  Beantwoorden
 45. Angelo
  Angelo zegt:

  Als je het niet wilt zien, dan zie je het niet. Als je niet wilt dat mensen het horen, dan zeg je het niet. Als je wilt dat mensen onwetend blijven, dan bespreek je het niet, laat staan dat je er lessen uit zou trekken. Je zou eens tot de conclusie komen dat je het totaal bij het verkeerde eind hebt gehad? En dat je al die tijd de mensen met doods-angst heb geïnjecteerd, waarbij de angst voor zoveel meer schade heeft gezorgd dan het aantal mensen dat daadwerkelijk dood is gegaan DOOR (en dus niet MET) het virus. Nee, dat mag niet gebeuren! Laten we het dan maar verzwijgen. Dat is wel zo makkelijk. In de tussentijd zorgen we dat we de cijfertjes nog een beetje manipuleren. Nieuwe “cases” moeten natuurlijk wel blijven doorgaan elke dag, ook al zijn ze van een paar weken geleden. Geeft niks. Komen ze toch niet achter. Of wel? Nou, niet zo pessimistisch, joh. We hebben ze tot nog toe altijd dom kunnen houden. En nog even wat meer tijd rekken totdat we ze weer met iets anders kunnen injecteren. Een vaccin. Yes! Levert ook nog wat geld heb. Twee vliegen in 1 klap zou ik zeggen. Moeten ze wel niet wakker worden ondertussen. En ook geen geneesmiddel vinden. Nee, vooral dat niet. Maar vele artsen zeggen dat er al iets is dat werkt. Nou, even een onderzoekje waarbij “wetenschappelijk”wordt vastgesteld dat dat middel gewoon kwakzalverij is. Daar luisteren ze wel na. Ze snappen er toch niks van. Maar er zitten ook een paar wakkere en slimme mensen tussen. Oh, die maken we gewoon monddood. Geen aandacht geven, geen podium, verwijder wat videos en zet ze een mondkapje op. Complot-denkers zijn het. Vreselijk! Daar hebben die nuchtere hollanders toch geen trek in. Oh ja, en ook vooral blijven roepen dat we afstand houden. Niet de mensen bij elkaar laten komen. Stel je voor ze gaan echt met elkaar praten en discussiëren, en nadenken. Moeten we niet hebben. Anderhalve meter! Ja, doen we. Maar daar is helemaal geen bewijs voor. Geeft niet. We zeggen gewoon dat het er wel is. Snappen ze toch niet, die domoren. Oh, en we gaan we ook nog lekker bekeuren. Nou, dan leren ze het wel. Maar het mag helemaal niet. Er is geen wet die dat mogelijk maakt. Geen probleem. Maken we toch gewoon een wet. Jassen we even er snel door en vanaf 1 juli hebben we ze. Dan kunnen ze ons niks meer maken. Maar er komen steeds meer mensen die onrustig worden en die zich zorgen maken of het allemaal wel ok is wat we doen. Oh ja? Echt waar? Nou, poe, daar had ik geen rekening mee gehouden. Dacht dat iedereen ons wel gehoorzaam zou volgen. Onze premier is nog nooit zo populair geweest. Wij toch ook dan? Nou, jeetje, wat nu? Oh, ik weet wat. Verdeel en heers. Werkt altijd. Heb ik geleerd van de Romeinen. We moeten de aandacht even afleiden. Even de mensen weer lekker tegen elkaar ophitsen. Wacht, ik weet wat. We gaan weer een nieuwe hype creëren. Ja, racisme. Heb je dat niet gezien op TV? Die vreselijk racistische Amerikanen. Dat kan toch echt niet. En die zwarte piet? Nou, daar moeten we toch maar van af. Anders breekt dadelijk bij ons ook nog de pleuris uit. Maar laat ze maar even voor nu. Ze hebben even een verzetje nodig. Kunnen ze ook hun agressie even kwijt. Maar wel afstand houden. Anders worden we weer ziek. Of toch niet? Nou, ophouden nu. Anders gaan de mensen nog zelf nadenken en tot hun eigen conclusie komen.

  Beantwoorden
 46. Lars M.
  Lars M. zegt:

  Hoi Maurice, misschien ouderwets maar misschien is het een idee een krant te publiceren (zoals ooit met Newconomy) met al jouw bevindingen van de afgelopen tijd eventueel aangevuld met de commentaren van Willem Engel om zo Nederland eens flink wakker te schudden. Ik denk dat een krant meer impact maakt dan alle gecensureerde media. Ik ben graag bereid hier aan bij te dragen.

  Beantwoorden
 47. Hennie
  Hennie zegt:

  Goede blog Maurice, Ik vraag me toch regelmatig af waarom er niet naast de grafiek met nieuwe ziekenhuisopnames er ook 1 is op basis van de sterfdatum. Dat geeft dan toch een veel nauwkeuriger beeld?

  Beantwoorden
 48. Joost
  Joost zegt:

  Hoi Maurice, volgens mij zijn de blinddoeken voor ons bedoeld:
  Lees hier een de tekst over Tijdelijk Wet COVID19, gaat in vanaf 16 Maart 2020 !

  “NOTA VAN TOELICHTING
  De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid beoogt een aantal voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn in verband met de uitbraak van COVID-19. Artikel 35 van die wet bepaalt dat het moment van inwerkingtreding daarvan bij koninklijk besluit wordt bepaald alsmede dat bij dat besluit terugwerkende kracht kan worden verleend aan een aantal bepalingen in die wet.
  Bij dit besluit wordt het tijdstip van inwerkingtreding vastgesteld en wordt bepaald dat aan de bepalingen waarvoor dat toegestaan is, terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 16 maart 2020. Reden voor dit laatste is dat deze terugwerkende kracht nodig is om de nadelige gevolgen van de vóór de datum van inwerkingtreding reeds afgekondigde en nageleefde maatregelen ter voorkoming van besmettingsgevaar, zo veel mogelijk te beperken.
  In verband met het spoedeisende karakter van de wet is bij de vaststelling van het moment van inwerkingtreding afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn.
  De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker”

  Complete document
  Bron: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200424/publicatie_inwerkingtreding/document3/f=/vl82ch87ccq8.pdf

  Van website 1e kamer:
  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35434_tijdelijke_wet_covid_19Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

  Locatie wet (tijdelijk t/m 2023):
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0043413/2020-04-24/0/afdrukken+informatie

  Maurice, hartelijk dank voor je inzet en werk!

  Beantwoorden
  • Joost
   Joost zegt:

   Notitie van Wim Voermans* bij deze verwijzingen: “Dat is een andere wet Joost. De wet waar we het nu over hebben is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (het ontwerp daarvoor)”.

   Onderaan dit Wim Voermans artikel “Ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19: slecht idee” staat feedback op mijn verwijzingen:
   https://wimvoermans.blog/2020/06/08/ontwerp-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19-slecht-idee/comment-page-1/#comment-1800

   Hopelijk is het duidelijk zo.

   *Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit

   Beantwoorden
  • Kees
   Kees zegt:

   Die wet gaat er in huidige vorm in ieder geval niet komen als je de kritiek ziet. Ben ook benieuwd als dit een zaak word hoe zwaar voortschrijdende wetenschappelijke inzichten wegen. Daarbij als er over 2 weken niets is gebeurd dan is het hek echt van de dam. Dan kan je wel allemaal regeltjes hebben maar niemand die daar aan gaat houden natuurlijk. Er komt ook steeds meer rechts ongelijkheid, regionale beslissingen en de steeds sterkere invloed lobby groepen (zie vliegtuigen mogen wel). Bus chaffeurs gaan rijden met meer mensen, campings gaan open vanaf 15 juni ik denk dat de overheid er snel bij moet zijn voordat het echt uit de hand loopt, de burgelijke volgzaamheid is voorbij.

   Beantwoorden
 49. Kaj
  Kaj zegt:

  Vanaf dag 1 word er gesproken over vaccinatie en groepsimmuniteit. Nu word er gedaan alsof het woord groepsimmuniteit nooit is gevallen.

  Hoe kan men vanaf dag 1 al zeggen dat we pas weer terug naar normaal kunnen als iedereen is gevaccineerd. Hoe toevallig loopt dit te samen met de roadmap van europese uni en hun vaccinatie programma en GAVI?

  Hoe kan het dat medicatie die al 80 jaar veilig is nu ineens dodelijk zou zijn?

  Hoe kan het dat Nederland al orders heeft voor nieuwe vaccinatie paspoorten. Hoe kan het dat Hugo de Jonge samen met Defensie de corona app aan het testen is en met welke rede?

  Hoe kan het dat er inbreuk word gemaakt op onze grondrechten zonder wetenschappelijk onderbouwt bewijs dat dat noodzakelijk zou zijn voor de veiligheid. En waar is het ethisch onderbouwt argument dat veiligheid boven vrijheid staat.

  Volgens forbes hebben de rijkste mensen in 3 weken pandemie meer verdient dan de afgelopen 30 jaar. Er is sprake van corruptie en massa manipulatie van data.
  De elites bespelen altijd beide speelvelden. Er word een probleem gecreert zodat ze met een oplossing kunnen komen die we ontarmen, die we normaliter nooit zouden accepteren.

  Alles is duidelijk als je de gedachtegang omdraait. Ze zijn niet dom en amateuristisch er is een ander agenda. En dan , dan word alles ineens duidelijk. Dan schrik je, je denk het kan niet waar zijn. Het is een complot
  , je moet een alu hoedje op.

  We stappen wederom tot mijn verdriet zelf de trein in naar onze ondergang.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik mis kanker en hart en vaatziektes. In nederland overlijdt per jaar 45.000 mensen aan kanker. En 38.000 aan hart- en vaatziektes.
   Laten we zeggen dat wereldwijd kanker 20% is en hart- en vaakziektes 15% Dan zouden die twee bovenaan blijven en komt COVID op de 3e plaats.

   Beantwoorden
 50. Ton Hettema
  Ton Hettema zegt:

  Ja, als je eenmaal door hebt dat de kranten en tv rubrieken het als hun taak zien om de propaganda van de juiste meningen te pluggen en de tegengeluiden te bestrijden, lees je de kranten heel anders en kijk je al helemaal geen tv meer. Alleen kijk je af en toe om te weten te komen wat de politiek correcte interpretatie van de overheden is, en wat dus iedereen om je heen ‘denkt’.

  Beantwoorden
 51. Ton Hettema
  Ton Hettema zegt:

  Mijn interpretatie van de klunzigheid waarmee de verantwoordelijken de ‘cijfers’ en statistieken presenteren, is dat de kranten en de overheid onnozelheid VEINZEN. Wat ik in werkelijkheid zie is een zeer goed doordachte strategie die bekend staat als SNOWJOB.
  Als je de berichten van het RIVM en de kranten (ik lees VK en NRC dagelijks, Trouw en Parool regelmatig, verder NYT, New Scientist ea) zorgvuldig en nauwkeurig bekijkt, dan kun je niet anders concluderen dan dat ze alle mogelijke moeite doen om een zeer bepaald, berekenend beeld te schetsen van wat er gebeurt, en zich tot het uiterste inspannen om een andere indruk vooral NIET te wekken.
  Dus beste Maurice ik weet zeker dat ze jou NOOIT zullen toelaten in hun clubje. En wat ik hier schrijf geldt in dezelfde mate voor alle andere landen. Gelukkig zie ik vandaag een positief bericht: een collectief van 50 burgers in Bergamo (Milaan, Lombardije, Italië) spannen een rechtszaak aan tegen de directie van de GGD, de minister van gezondheidszorg en de gouverneur van Lombardije. Eerst 50 aanklachten wegens tekortschieten en daarna nog eens 150. Ik hoop maar dat er hier in Nederland ook nog mensen met ballen rondlopen. Maurice bewijst er 1 van te zijn.

  Beantwoorden
 52. Pjotr
  Pjotr zegt:

  Ik mis roken en meeroken. Circa 6 miljoen doden per jaar. Meeroken 900.000 doden en relatief jonge mensen. De 400.000 covid-19 doden hebben voor ruim 90 procent onderliggende ziekten.
  Roken overal buiten verbieden, voorkomt in de zomer meer doden.

  Beantwoorden
 53. co poulus
  co poulus zegt:

  Nog steeds even arrogant en slecht geïnformeerd als altijd. Er is meer data dan waar jij hier op reageert. Nee dat zie je niet altijd in de media, maar lees vooral verder dan je neus lang is.

  Beantwoorden
 54. mart
  mart zegt:

  Zo kan het ook.

  Ik ben ook constructief kritisch op veel van de informatievoorziening in dit corona tijdperk. Maar ik wil ook graag een positief artikel delen.

  In dit artikel https://www.ad.nl/binnenland/aantal-coronapatienten-groeit-wereldwijd-harder-dan-ooit-de-pandemie-is-nog-volop-gaande~a8b55193/, dat o.a. ook na te lezen is via: https://www.destentor.nl/binnenland/aantal-coronapatienten-groeit-wereldwijd-harder-dan-ooit-de-pandemie-is-nog-volop-gaande~a8b55193/ stond een zin dat het aantal bevestigde coronagevallen in 5 landen in 5 tot 10 dagen verdubbelde.

  Ik heb met een eenvoudige data analyse aangetoond dat dit feitelijk niet klopte, geen een van de 5 landen had deze verdubbeling. Dit netjes gemeld bij de schrijvers en inmiddels keurig teruggebeld door het AD met:
  – uitleg waarom het fout was gegaan
  – de mededeling dat de tekst is aangepast op de site, dit klopt ook keurig, de zin is uit het artikel gehad.
  Verder was het nog een interessant en constructief gesprek.

  Ik wou deze positieve ervaring hier ook delen, fouten maken kan altijd en is menselijk, maar hulde aan de wijze waarop het AD dit heeft opgelost.

  Beantwoorden
 55. René Bollen
  René Bollen zegt:

  Geachte Hr. de Hond,

  Allereerst gecondoleerd met het verlies van Uw zoon.

  Evenals U bestudeer ik veel wetenschappelijk onderzoek m.b.t. Covid-19 en maak mij ernstig zorgen over de “kokervisie” van het RIVM / OMT m.b.t. tot het dragen van mondkapjes in alle publieke ruimten. Mijn conclusie is, dat een mondkapjes-plicht in Nederland bij een mogelijke (nog grotere) volgende pandemie in de komende winterperiode veel gezondheid-, sociale en economische schade zal voorkomen.
  Ik heb daarom gisteren onderstaande mail aan de vaste kamerleden bij de wekelijkse briefings van het RIVM gestuurd. Ik realiseer me, dat het voor kamerleden moeilijk is om wetenschappelijk onderzoek te lezen/interpreteren. Ik hoop daarom, dat vooral bijgevoegde foto veel indruk maakt.
  Zou U met deze foto de media willen zoeken. Beelden komen soms beter aan, dan wetenschappelijk onderzoek en gesproken woord. Vergelijk de opname van de moord op George Floyd in Amerika.

  Geachte kamerleden,

  Gaarne zou ik U willen vragen tijdens de volgende briefing van het RIVM , de volgende 2 vragen te willen stellen:

  Vooraanstaande virologen (o.a. Fauci/America, Drosten/Duitsland, van Gucht/België en Koopmans/Nederland) sluiten een mogelijke (nog grotere)
  pandemie in de komende winter niet uit.
  Gelukkig zijn er, volgens minister van Rijn, eind juni voldoende mond/neus maskers voor de zorg voor deze mogelijk volgende pandemie.

  1. Waarom wijzigt het RIVM/OMT nu niet proactief het advies aan het kabinet m.b.t. het
  dragen van mond/neus maskers in publieke ruimten,
  conform het advies van de experts op dit gebied binnen het RIVM/OMT, namelijk Prof.Dr.
  A.Timen en Prof.Dr. J.Wallinga ?
  In hun wetenschappelijk onderzoek uit 2010 concluderen zij: “we therefore strongly
  recommend including the use of face masks within pandemic
  control guidelines” 1).
  Overigens bieden goedkope (herbruikbare) zelf-/fabriek- gemaakte mond/neus maskers,
  indien gemaakt van de juiste materialen en met een goede
  pasvorm, nagenoeg dezelfde bescherming (source control !) als chirurgische mondkapjes
  2).

  2. Waarom hecht het RIVM/OMT nauwelijks of geen belang aan epidemiologische data en
  onderzoeken m.b.t. de effectiviteit van mond/neus
  maskers in andere landen ?
  In minimaal 30 landen werd er aan het begin of tijdens de pandemie een mondkapjes-plicht
  in alle publieke ruimten ingesteld (o.a. Polen, Slowakije,
  Venezuela, Argentinië, Cuba, Zambia, Marokko, China en Japan).
  In deze landen zijn er tot op heden gemiddeld 6 doden per miljoen inwoners te betreuren,
  terwijl Nederland inmiddels 350 doden per miljoen
  inwoners telt 3), 4). Het aantal en diversiteit van deze landen sluiten “bias” (politieke en
  culturele context) voor een belangrijk deel uit.

  image.png
  SOMS ZEGT EEN BEELD MEER DAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN !
  Deze foto is genomen door persbureau Reuters, in het Shinagawa (trein)-station in Tokyo tijdens de corona crisis.
  In Japan bestaat er geen social distancing (1,5 meter afstand) in publieke ruimten, maar een mondkapjes gewoonte.
  Het gevolg is slechts 7 doden per miljoen inwoners, terwijl in Nederland dit er inmiddels 350 per miljoen inwoners zijn.
  De Japanners hebben kennelijk geleerd van de SARS-epidemie uit 2003 en een balans gevonden tussen gezondheid
  economie en sociale interactie zolang er geen vaccin is 5).

  Referenties:
  1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7169241/#b36
  2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185834/
  3) https://www.worldometers.info/coronavirus/
  4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177146/
  5) https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/30/national/japan-social-distancing/#.Xt_IG0VLjcc

  Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

  René Bollen

  Beantwoorden
 56. L. Otto
  L. Otto zegt:

  Ik wil graag opmerken dat er een grote afwijking “fout” zit in de data van het RIVM over opnames naar werkelijke datum in het ziekenhuis.
  In de grafiek over opnames en het CVS datasheet wat daarbij hoort missen -580 opnames.
  Grafiek en CSV tabel, geven b.v. op 10 juni 11225 opnames en het totaal op de site en persbericht geeft 11805 ziekenhuis opnames.

  Deze grote afwijking is begonnen op 8 mei met een afwijking van -568 opnames.

  Dus of de totalen zoals iedere dag vermeld kloppen niet of de grafieken zoals ieder dag weergegeven en ook gebruikt bij de briefings aan de tweede Kamer deugen niet.

  Dit is voor iedereen eenvoudig te zien door de CVS sheet of tabel even op te tellen met een computer.
  (zie COVID-19 in grafieken op de RIVM site)

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *