De COVID-19 kennis van nu (update 27/5)

Dit is wat ik nu verzameld heb aan kennis over de verspreiding van COVID-19 en wat we kunnen doen om naar de toekomst toe een goede afweging te maken tussen de gezondheidsrisico’s en de gevaren van economie en samenleving. Ik zal het, zodra het relevant is, updaten.

Doel

Ik krijg inmiddels honderden mails per dag. Vooral met vragen over specifieke eigen situaties. Ik wil ze heel graag beantwoorden, maar heb daar geen tijd voor. Besef dat alles wat je op deze site leest (bijna 50 blogs sinds 22 maart over dit onderwerp) is gedaan door 2 man. Inclusief dus veel nieuwe papers gelezen, en veel cijfermatige analyses uitgevoerd.

Veel van wat via mail gevraagd wordt heb ik al eerder beschreven, maar ik begrijp dat dit moeilijk te vinden is. Daarom dit blog. De belangrijkste bevindingen en adviezen worden vermeld. Met links naar de bewuste blog (s).  Ik denk/hoop dat het antwoorden geeft op de meeste vragen

Vooraf nog even deze belangrijke links

 • Dit is de inhoudsopgave van de geschreven blogs sinds 22 maart.
 • Op smartexit.nu staat een compleet overzicht van onze bevindingen en adviezen voor veel sectoren
 • Als je denkt, dat je besmet bent geraakt in de afgelopen 3 maanden vul dan aub deze vragenlijst in (en ken je anderen die dat ook denken, vraag ze dat ook te doen). Dat helpt om meer inzicht te krijgen over de ontwikkelingen van het virus.

 

Het is heel belangrijk om te beseffen dat er n.a.v. wetenschappelijke onderzoeken wereldwijd, ook veel virologen, epidemiologen en andere wetenschappers zijn die andere conclusies trekken dan de nogal eenvormige geluiden, die u van de Nederlandse deskundigen in de media hoort. In Nederland zitten, degenen die naar buiten komen, allemaal op de lijn van de WHO/RIVM. En de media lijken t.a.v. de selectie van wat ze schrijven en laten zien een soort poortwachter te zijn van die lijn.

Maar wat mij eigenlijk al heel snel opviel is, dat al hetgeen aan nieuw onderzoek vanaf februari beschikbaar kwam over COVID-19 vrijwel niet werd meegenomen. Het verhaal was en bleef hetzelfde en men hield zich daar star aan. Maar er is al zoveel meer bekend.

Hieronder dus de samenvatting van mijn bevindingen, die worden onderbouwd door het werk van andere wetenschappers uit de hele wereld.

 

De basis: hoe word je besmet?

WHO/RIVM houden nog steeds vast aan het feit dat het virus zich alleen verspreidt via direct contact. Dus als een besmet iemand hoest, niest of praat kunnen druppels (ook heel klein) via jouw mond, neus of ogen bij jou de infectie veroorzaken. Dat kan ook indirect via druppels die op oppervlaktes terecht gekomen zijn en dan vervolgens via je handen en het wrijven in je ogen bij jou naar binnen komen.

Onlangs is er Interview met Christian Drosten adviseur van Angela Merkel, die aangeeft dat aerosols waarschijnlijk meer mensen besmet dan direct contact.

Dit is echter het beeld dat ik krijg op basis van recente onderzoeken en artikelen:

Het virus gaat vooral (en MdH: wellicht alleen) vanuit de longen van een besmet iemand naar de longen van een ander. Dat kan gebeuren als er wordt gehoest, geniest, gezongen, gesproken.

De periode dat men iemand anders kan besmetten ligt zo tussen 5 en 10 dagen, nadat iemand zelf besmet is geraakt. Als iemand  symptomen krijgt, gebeurt dat doorgaans 5 dagen na de besmetting.

Die overdracht van het virus gebeurt voor het overgrote deel via microdruppels (aerosols) die door de lucht zweven (airborne raken). Je raakt besmet als je gedurende een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid hiervan inademt. Of je ervan ziek wordt en hoe erg, hangt mede af van de hoeveelheid, die in de lucht zweeft en hoe lang je die inademt. Plus dat je eigen fysieke gesteldheid daar ook een rol bij speelt.

Een niet gering deel van de mensen die besmet worden, krijgt (vrijwel) geen symptomen. Naarmate men ouder is (met name boven de 70) en men meer gezondheidsproblemen heeft, is de kans groter dat je er behoorlijk ziek van wordt of zelfs overlijdt. Meer dan 75% van degenen die overlijden zijn boven de 75 jaar. (Dat is trouwens ook het geval bij griepgolven).

Besmetting via voorwerpen gebeurt niet. Het virus kan wel een tijd op voorwerpen blijven zitten, maar wat er dan zit heeft niet meer de mogelijkheid om een ander te besmetten.

Het grote verschil dus met de insteek van WHO/RIVM is dat hun opstelling is dat vrijwel alles via dat directe contact verloopt en dat uit de nieuwste onderzoeken en de geconstateerde verspreidingspatronen (met name de superspreading events) het steeds duidelijker is dat de besmetting juist vooral via de lucht gaat (airborne) en niet via het “directe contact”.

Met dit bovenstaande als uitgangspunt gaat het er nu alleen nog om, wanneer die overdracht van het virus van longen naar longen gebeurt, onder welke omstandigheden en hoe we zoveel mogelijk  kunnen verhinderen dat het gebeurt.

 

Waar gebeurt het wel?

De overdracht van het virus van een besmet persoon naar een ander gebeurt vrijwel alleen in besloten ruimtes met weinig of geen ventilatie. Daar kan het virus lange tijd in de lucht blijven zweven.  (Besloten ruimtes kunnen woningen zijn, kantoren, scholen, winkels, openbaar vervoer e.d.)

Naarmate de aanwezige besmette personen meer zingen/schreeuwen/praten komt er meer virus in de lucht.

Als de binnenruimte goed wordt geventileerd (met veel frisse lucht van buiten) kan het virus eigenlijk niet toeslaan. Het virus in de lucht blijft niet lang genoeg aanwezig. Als de luchtvochtigheid hoog genoeg is blijft het virus ook niet lang zweven en is het risico ook fors kleiner. Hier kunt u berekenen hoeveel die luchtvochtigheid dan minimaal moet zijn. Richt u zich op minimaal 7g/kg (wat tijdens de zomermaanden vrij makkelijk te halen is).

Maar het uitgangspunt voor de binnenruimtes met veel vreemde mensen of een besmet persoon moet zijn “ventilatie, ventilatie, ventilatie”.

 

Buiten gebeurt het dus niet

Door de natuurlijke ventilatie in de buitenlucht zal het virus niet om je heen blijven hangen en is de kans om daar besmet te worden (vrijwel) nihil. In zonlicht verdwijnt de mogelijkheid om mensen te besmetten trouwens vrijwel meteen. Dat staat o.a. in dit blog.

En dit ws het advies dat vanuit het prominente virus-lab in de VS van Homeland Security op 23 april werd gegeven op basis van hun onderzoeken naar COVID-19.

1,5 meter afstand draagt dan vrijwel niets bij tot het verlagen van de (toch al heel kleine) kans buiten om besmet te worden.

 

Binnen

Voor de lockdown (half maart) vond het overgrote deel der besmettingen plaats bij de zogenaamde superspreading events zijn. In één klap werd een groot aantal aanwezigen besmet. 70% a 80% van alle besmettingen wereldwijd (en zeker ook in Nederland) van voor half maart zijn daarvan afkomstig. Ik daar o.a. deze blogs over geschreven. (1), (2)

Na de lockdowns wereldwijd  zijn besmettingen vooral thuis ontstaan, bij zorginstellingen en speciale plekken, zoals de vleesverwerkende industrie.

Ik zal dat apart behandelen.

 

 • Thuis

Het overgrote deel van de besmettingen sinds de lockdowns wereldwijd, hebben thuis plaatsgevonden en op plekken als zorginstellingen, schepen (o.a. door het HVAC-systeem) en in de vleesverwerkende industrie. In dat laatste geval komt dat doordat een koude werkomgeving (dus dan kan de lucht al weinig water bevatten) dat heel gunstig werkt voor het virus om in de lucht te blijven zweven.

Het is van belang om te beseffen dat de percentages besmettingen bij huisgenoten minder hoog zijn dan men zou denken. (Er worden percentages gemeld tussen 10% en 35%). Dat geeft ook aan dat het virus zich niet zo makkelijk verspreidt als men denkt. Ook thuis lijkt de verspreiding via de lucht de belangrijkste infectieweg te zijn. Dus ventilatie, het niet lang in een ruimte van een patiënt verblijven en het dan dragen van een goed mondkapje, zijn thuis ook goede beschermingen.

Omdat het aantal nieuwe besmettingen inmiddels fors is gedaald (ik schat naar maximaal duizend per dag), waarvan maar een deel personen betreft, die niet in een zorginstelling zitten of in een vleesverwerkend bedijf werken.

Stel dat er 500 personen per dag besmet worden. En iemand kan 5 dagen lang iemand aansteken. Dan is 1 op de 7.000 Nederlanders op dat moment besmettelijk. Als er we ervan uitgaan dat een deel van die mensen zich ziek voelt en huis blijft, is de kans dat u iemand ontmoet, die u zou kunnen besmetten kleiner dan 1 op 15.000. (En die kans zal de komende tijd nog kleiner wordt).

Dus thuis, als er bij u thuis geen vreemde mensen binnenkomen, is de kans dat u in de komende maanden besmet wordt, heel erg klein. En zelfs als ze wel komen is dat ook nog zo.

 

 • Plekken waar veel mensen samen komen

Superspreading events ontstaan als er tijdens een bijeenkomst minimaal één besmet iemand is, die veel virus de lucht in brengt (zingen of schreeuwen) en het virus door ongunstige omstandigheden lang blijft zweven en door velen lang wordt ingeademd.

Er zijn veel bijeenkomsten wereldwijd gedocumenteerd, waar dit gebeurd is. Feesten (carnaval, maar dan wel binnen en niet buiten, bruiloften e.d.), kerkelijke bijeenkomsten, koorrepetities e.d.

Of bij die bijeenkomsten 1,5 meter wordt aangehouden of niet, heeft weinig tot geen invloed op het aantal besmette personen of de mate waarin men besmet wordt.

Ook is er de mogelijkheid dat veel mensen tegelijk worden besmet bij niet goed ingestelde en gefilterde HVAC systemen (verwarming, ventilatie en airco). Dat is gebeurd in zorginstellingen, kantoren en op marine- en cruiseschepen.

Bij goed ingestelde HVAC systemen met de juiste filters wordt dat risico sterk naar beneden gebracht. Er zijn veel specialisten die de knowhow hebben om dat goed te doen.

Terecht dat dit soort bijeenkomsten in maart in alle landen ter wereld zijn verboden, totdat men meer wist. Alleen al dat verbod heeft wereldwijd gezorgd voor het snel vertragen van de groei van het aantal besmette personen.

1,5 meter afstand houden, het thuis werken en het sluiten van scholen hebben zeker ook een bijdrage geleverd aan het afnemen van het aantal nieuwe besmettingen, maar qua omvang van het effect, beduidend minder dan het afgelasten van de bijeenkomsten met veel (vreemde) mensen. (Dit is de site, die de beste informatie heeft over de ontwikkelingen wereldwijd).

Op de volgende wijze kunnen die bijeenkomsten ook nu al weer plaatsvinden. Een cruciale opmerking vooraf: U zult daarbij merken dat ik de 1,5 meter niet vermeld, omdat die bij de juiste maatregelen niet nodig is, en zonder de juiste maatregelen niet voldoende is. Dan geeft het slechts een vals gevoel van veiligheid.

De aanpak kan het slimst als de overheid in de 25 veiligheidsregio’s snel een waarschuwings-systeem invoert.

 • Groen betekent dat er nul nieuwe ziekenhuisopnames waren in die regio de afgelopen week.
 • Oranje dat er een kleine stijging is ontdekt van die ziekenhuisopnames
 • Rood betekent dat er wel nieuwe ziekenhuisopnames waren in die periode (maar dan niet vanuit zorginstellingen). Hieronder geef ik aan wat je met die kleuren kan doen.

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

 1. Denk eraan “ventilatie, ventilatie, ventilatie” en dan het liefst met frisse buitenlucht. Als een activiteit naar buiten kan worden verplaatst is dat de beste keuze.
 2. Hogere luchtvochtigheid biedt een extra bescherming. Die zal in de zomermaanden vrijwel automatisch ontstaan. Maar hou de luchtvochtigheid op de dagen dat het buiten minder dan 20 graden is, wel even goed in de gaten.
 3. Met elkaar luidkeels zingen of schreeuwen is in binnenruimtes voorlopig geen goed idee.
 4. Daar waar men geen mogelijkheid heeft om voldoende frisse buitenlucht naar binnen te krijgen of een hoge luchtvochtigheid aan te houden moet het HVAC systeem volledig Coronaproof worden ingesteld. Als dat niet kan of lukt, dan dienen alle aanwezigen mondbescherming te dragen als in die regio fase rood geldt, zodat zij zo min mogelijk virussen ongewild kunnen uitstoten. Bij oranje wordt het aangeraden, maar niet verplicht. Als de fase groen is dan wordt het ook niet aangeraden.  1,5 meter afstand houden is niet nodig, maar waar het makkelijk kan, waarom niet?
 5. In het openbaar vervoer zal men wel mondkapjes moeten dragen. Ook daar is dan 1,5 meter niet nodig. En daar waar in vervoermiddelen ramen, daken of deuren open kunnen, is het zeer aan te bevelen dat te doen (en zijn mondkapjes eigenlijk niet echt nodig). In taxi’s of auto’s waarin je met vreemden zit (zoals rijscholen) kunnen het best twee ramen tegen elkaar open blijven (hoeven niet helemaal naar beneden).
 6. Besef daarbij ook dat de risico’s om aan Corona te overlijden voor personen onder de 40 jaar heel erg klein is (in de orde van grootte van 1 op 25.000). Boven de 40 loopt het wel op, maar pas boven de 70 jaar is de kans 1 op 100. En boven de 80 jaar is dat meer dan 1 op 20. Als alle Nederlanders hun eigen risico kennen, dan kunnen zij zelf bepalen of zij al dan niet risico’s nemen om naar gelegenheden te gaan waar een wat hoger besmettingsrisico is. En of zij dan zelf wel mondbescherming dragen. Zoals gezegd: als in de regio fase groen is, dan is de kans dat men, op welke plek dan ook, besmet wordt voor iedereen heel erg klein. En ook dat is van belang voor burgers om te weten, zodat ze zelf kunnen beslissen wat ze wel of niet doen.

 

De wereldwijde verspreidingspatronen en wat die voor ons betekenen

Meer en meer wordt duidelijk, dat dit virus zich verspreidt op een vergelijkbare wijze als het griepvirus. In de landen boven 30 graden Noorderbreedte, zoals in Nederland, zien we griepgolven tussen oktober en april. Dat hangt dus samen met het feit dat we dan meer binnen zitten en dat de luchtvochtigheid dan laag is. Naar de zomer toe, neemt de griep in deze gebieden fors af, en dat zal ook het geval zijn met COVID-19. Dus vanaf nu tot aan oktober zullen de aantallen nieuwe besmettingen heel laag blijven, met af en toe een incident in heel specifieke omstandigheden. (Zeker als we het verkeerd aansturen alleen op basis van de 1,5 meter).

Maar in de (sub-)tropische gebieden (zo tussen 30NB en 30ZB) heerst de griep tijdens regenseizoenen. Wanneer dat in het jaar is, verschilt per gebied. Soms zijn er wel twee of drie regenseizoenen per jaar. In Brazilië is bij voorbeeld nu het griepseizoen en in Australië, Nieuw-Zeeland en India (de moesson!) pas in de komende maanden.

Men dacht al 80 jaar dat influenza alleen via direct contact verspreid werd. Maar dan bleek een logische verklaring van de verschillende patronen niet mogelijk. Dit staat in een presentatie van een WHO arts uit 2014.

 

Maar zou het niet zo kunnen zijn dat men de patronen niet kon verklaren, omdat men de wijze van besmetting verkeerd had.  Want als men naar die seizoenspatronen kijkt vanuit de insteek, dat de besmetting via de airborne virusdeeltjes verloopt, die door de lucht in de longen komen van de andere aanwezigen, dan zijn die patronen ineens wel logisch. En het heeft weer alles met ventilatie te maken!

In die warme gebieden houden de bewoners namelijk zoveel mogelijk deuren en ramen open om zo de warmte wat te kunnen bestrijden. Dus altijd natuurlijke ventilatie. Dan kan het virus niet toeslaan. En zij hebben ook nog apparaten (ventilatoren) of hulpmiddelen om de lucht extra beweging te houden.

Er is echter één moment waarbij die natuurlijke ventilatie er niet is en dan ook nog alle leden van het huishouden (en dat zijn er doorgaans veel) bij elkaar zijn en ook nog met elkaar praten. En dat is overdag of ’s avonds tijdens een flinke regenbui. Dan zitten ze allemaal binnen en hebben vaak weinig anders te doen dan onderling praten. En als het hard waait ook nog met alle deuren en ramen dicht. Terwijl tijdens onweersbuien ook nog de ventilatoren worden uitgezet wegens angst voor blikseminslag. Dan lijken de omstandigheden ineens gunstig te zijn voor het virus om zich door de lucht te verspreiden.

Ik ga hier niet dieper in op hoe dat dan precies werkt. Lees het maar hier . Als tijdens zo’n regenbui bij 100 families met 15 mensen 1 besmet iemand aanwezig is dan kunnen er dus in één keer meer dan 1.000 mensen besmet raken. Een soort keten van kleine superspreading events dus. En die gebeuren dan weer elke dat als er weer een fikse regenbui komt. (En dat gebeurt tijdens regenseizoenen regelmatig).

Het interessante is dat dit dus wel een solide verklaring biedt voor het wereldwijde griepgolven verschil waarnaar men jarenlang zocht, maar nooit vond.

In onze regio’s zal het eind van het griepseizoen (en dat is nu)  ook betekenen dat de verspreiding van het virus sterk zal worden vertraagd. Pas in het najaar worden de omstandigheden voor het virus weer gunstiger. Maar ook dan kunnen we het virus veel beter onder controle houden als we althans precies snappen hoe de virus zich verspreidt en niet alleen maar aan oude (achterhaalde) dogma’s blijven hangen.

 

Maar daar in de wereld waar het griepseizoen nog gaat uitbreken loopt men risico’s voor een situatie zoals in Brazilië nu. Want daar zit men er nu midden in en regent met enige regelmaat. Als men daar niet beseft wat de reden is voor de bijzondere superspreading events en welke maatregelen werken, dan ben ik bang dat er heel veel mensen onnodig besmet worden. Het aantal doden zal er overigens relatief gezien minder groot zijn, omdat de bevolking gemiddeld zoveel jonger is. Maar ik hoop intens dat de WHO snel gaat erkennen dat de besmetting vooral door de lucht verloopt en met de juiste adviezen komt wat men tijdens regenbuien in die landen wel of niet moet doen om die bijzondere superspreading events voorkomen. Ik heb daarvoor nogal wat ideeën, die via een snel en grootschalig onderzoek goed te onderbouwen zijn.  Maar ongetwijfeld anderen ook. Het is wel heel urgent en kan heel veel mensenlevens schelen.

 

Dit blog zal ik regelmatig updaten met de nieuwste bevindingen en als u naar smartexit.nu gaat dan zult u onderbouwingen vinden en uitwerkingen voor sectoren. En bekijk de inhoudsopgave van deze site om te zien of er blogs zijn, die u relevant of interessant vindt.

 

Blijf gezond en als u van het bovenstaande datgene oppikt wat voor u relevant is, vergroot u de kans dat dit ook gebeurt. Op deze manier helpt u ook om de economie en samenleving (en volksgezondheid) wat sneller te herstellen van de enorme klappen, die we al hebben gekregen.

159 antwoorden
 1. Marcel de Roos
  Marcel de Roos zegt:

  Degelijke uitleg en maatregelen. Wie kan dit eens op een A4/A3 helder neerzetten vwbt de maatregelen en dan uitleg tab verkeerslicht model???

  Dan kan dat ook helder worden uitgelegd aan de mensen in het land.

  Beantwoorden
   • Karel
    Karel zegt:

    Ik doe een poging.

    Sinds de Nederlandse intelligent lock down van medio maart is er veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen over hoe Covid- besmettingen plaatsvinden. Het is zeer aannemelijk dat een aanzienlijk deel van de besmettingen plaatsvindt op een manier waarmee het Nederlandse RIVM geen rekening houdt: door de lucht, in slecht geventileerde, besloten ruimtes (huizen, kerken, instellingen, openbaar vervoer, restaurants). Als de luchtvochtigheid in dit soort ruimtes laag is, zoals doorgaans in het stookseizoen, verdampen de virusdragende microdruppeltjes die een besmette persoon zonder mondkapje uitstoot razendsnel, waardoor het overgebleven virus vrij in de lucht blijft zweven. De lucht in zo n ruimte wordt zeer infectueus, ook ver verwijderd van de bron. Bij een hogere buitentemperatuur met grotere luchtvochtigheid en meer ventilatie / open ramen, zoals in de zomer, doet dit gevaar zich niet of nauwelijks voor, en zal het virus dus aanzienlijk minder actief zijn, zoals nu ook al zichtbaar lijkt. Personen die hoesten, niezen, zingen of schreeuwen stoten grote hoeveelheden waterdeeltjes uit, die potentieel besmettelijk zijn. Dat is dus te vermijden.

    Dit inzicht heeft grote gevolgen voor te nemen veiligheidsmaatregelen de komende maanden. Die wijken in sommige opzichten af van de RIVM regels, die de facto sinds medio maart ondanks voortschrijdend inzicht niet meer wezenlijk gewijzigd zijn.

    Buitenshuis is het besmettingsrisico zeer laag. Niet in elkaars nabijheid hoesten, niezen of zingen/schreeuwen, en verder doen als normaal. Anderhalve meter is prima, maar hoeft niet krampachtig te worden aangehouden. Ook niet op buitenterrassen. Voor jongeren, zeker tot 45 jaar, is het Covid-19 IFR sowieso erg laag, lager dan het risico van verkeersdeelname. Ouderen gedragen zich gezien hun grotere risico op ernstige ziekte of dood voorzichtiger, maar kunnen eveneens naar buiten.
    In binnenruimtes daarentegen kan anderhalve meter aanhouden te weinig zijn, in te droge ruimtes met te weinig ventilatie. Ook in de zomermaanden is het verstandig om in het openbaar vervoer en andere drukke publieke overdekte ruimtes mondkapjes te dragen, om uitstoot van virusdeeltjes te voorkomen. In het stookseizoen na de zomer wordt dat nog belangrijker. Scholen en instellingen dienen hun luchtverversingssystemen zodanig in te stellen dat ze niet meewerken aan verspreiding van virusdeeltjes.
    Voor het overige blijven de RIVM regels over wat te doen bij verkoudheid en ziekte (thuisblijven) overeind staan. De hygiëne regels ook, met dien verstande dat er geen aanwijzing is dat SC2 vaak via contactoppervlak besmetting verloopt. Al dat gepoets maakt waarschijnlijk weinig verschil.

    De anderhalve meter samenleving is vaak – buiten/in zomer – overdreven, maar soms – binnen/in winer – niet genoeg. Dat hangt af van de lucht.
    Zeker jongeren kunnen behoudens massa evenementen vrijwel alles weer doen. Dat heeft de economie ook hard nodig. De economische schade krijgt in de discussie tot nu toe te weinig aandacht.

    KvH:
    Naar mij idee moet het sluiten met de vraag hoe om te gaan met de moeilijker omstandigheden in komend najaar en winter. Dan zou het misschien toch wel erg kunne helpen als er wat meer groepsimmuniteit was opgebouwd. En dat kan eigenlijk he beste in het virale laagseizoen – vanaf nu dus – worden gedaan. Ik lees dat hier nog niet in je blog, maar dat is wel mijn mening.

    Beantwoorden
    • Martijn
     Martijn zegt:

     @Karel:

     Dat laatste stukje is een gewaagde maar daarom niet minder interessante stelling. “De pijn nemen als we op ons sterkst zijn” .(zomer halfjaar). Zweden is daar nu mee bezig, dus interessant om ze hierbij te volgen

     Beantwoorden
   • Julius Budwilowitz
    Julius Budwilowitz zegt:

    De houding van RIVM Cum Sui, geeft aan dat er veel meer aan de hand is dan de bevolking verondersteld wordt te weten en begrijpen.

    Beantwoorden
   • Walter Verkaart
    Walter Verkaart zegt:

    Ergernis. Op het journaal de besmettingen in de slachterijen. Geen woord over de ventilatie.
    Waarom komt dit verhaal niet over ?

    Beantwoorden
 2. Paul van Rooijen
  Paul van Rooijen zegt:

  Dus handen wassen overbodig ritueel in het voorkomen van besmettingen? Lees dat niet en zou dat wel verwachten.

  Beantwoorden
 3. Hans
  Hans zegt:

  Onderzoekers uit HongKong, volgens dit artikel – https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-nauwelijks-kans-op-besmetting-in-buitenlucht~b28c006b/?referer=https%3A%2F%2Ft.co%2FTkSEGFhpLN%3Famp%3D1 – in de Volkskrant, kwamen tot de ontdekking dat van de 7.324 coronabesmettingen in China er slechts eentje in de buitenlucht tot stand kwam. De rest was allemaal binnenshuis overgedragen.

  De Volkskrant vroeg een virologe van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar zijn mening. Deze Louis Kroes zei het volgende:

  ‘…in de normale buitenwereld gaat het je echt niet lukken het virus over te dragen. Er is gewoon geen bewijs dat dit soort respiratoire virussen in de buitenlucht kunnen worden overgedragen op een manier die ook maar enigszins relevant is voor de epidemie.’

  Bron: Newsletter EIX Weekend

  Beantwoorden
   • Leon van der Zanden
    Leon van der Zanden zegt:

    Inderdaad, daar nodige ze het liefst mensen uit die meepraten met het RIVM, of die ze daar dan eens lekker proberen te kakken te zetten. Ik vind dat u (Maurice) een fatsoenlijke documentaire verdient op tv waarin u volledig verslag kan doen van uw inzichten en bijhorende onderbouwingen. En dan mogen er best critische vragen gesteld worden, dat is alleen maar goed. Als het maar met respect gebeurt, en niet zoals nu al 2 keer bij OP1. Ik heb twee keer met mijn schoen moeten gooien!

    Beantwoorden
   • Louis Kroes
    Louis Kroes zegt:

    Mijn naam is Louis Kroes, ofwel, “die Kroes” en naar aanleiding van de Volkskrant-citaten heb ik inderdaad uitnodigingen ontvangen voor Nieuwsuur, Op1, RTL Nieuws etc. Ik ben daar niet op ingegaan, omdat een ik een dergelijke extreem publieke discussie, om het beleid te bekritiseren, niet mijn rol acht. Dat zal niet uitmaken in de besluitvorming, eerder averechts werken en polariseren. Schrijvende journalistiek is meer geschikt om argumenten in te brengen. Of iets als Met het Oog op Morgen (waar ik wel was), om een rustig verhaal te vertellen, zonder de riskante setting van de massale talkshows en dergelijke.

    Beantwoorden
  • Kees
   Kees zegt:

   Kleine nuance is hier op zijn plek. Hij spreekt hier vooral over passages dus stoepen etc. Hij geeft ook aan dat het zeker bij langdurig “contact” het niet uitgesloten is. Ook is de ene buitenlucht niet de andere geven alle experts aan. Ofwel hij nuanceert later zijn uitspraak of hij is verkeerd gequote.

   Beantwoorden
 4. Eric spanjaard
  Eric spanjaard zegt:

  Geachte heer de hond, dank voor al uw werk en onderzoek. Ik volg het allemaal en ik ben het volledig met u eens.Bij op 1 komt u er niet door, maar op alle YouTube filmpjes wel hoor. En die worden veel bekeken. Niet alleen u wordt niet serieus genomen maar ook fleur Agema werd weggelachen door Jaap van dissel toen ze een vraag over de aerosols stelde tijdens de briefing. Erg arrogant en erg dom van het RIVM. Ik ben nu erg benieuwd of onderzocht wordt hoe de besmetting in het café in Leer gisteren tot tand is gekomen. In een keer 7 man. Die zullen echt wel anderhalve meter uit elkaar gezeten hebben. Toch massa besmetting. Hoe zou dat nu komen.

  Beantwoorden
 5. arjen
  arjen zegt:

  Voor een groot deel is het toch gewoon gezond verstand. We hebben allemaal ervaringen met verkoudheden en griep. Mensen opgesloten houden in broeierige ruimtes, daarvan weet je al dat het niet gezond is. Overmatig drinken en weinig slapen (carnaval, après-ski) tast de weerstand aan, dat weet je eigenlijk ook al. Epidemioloog en computerexpert Wittkovski riep al in een vroeg stadium toen de lockdowns begonnen “Ga naar buiten”. Klonk toen erg controversieel.
  Net als een arts, moet ook een overheid zich voortdurend afvragen of de maatregelen wel in verhouding staan tot de ziekte. Maatregelen waren buitenproportioneel, dat blijft overeind. Zegt ook cijferexpert Michael Levitt.

  Beantwoorden
 6. Monica Hop
  Monica Hop zegt:

  Hallo Maurice, heel veel dank voor al je informatie verwerking. Zou je misschien ook aandacht kunnen besteden aan het gebruik van HCQ met zink, vitamine C. en D. Het voorschrijven door huisartsen is in NL verboden, maar veel andere landen behalen veel lagere sterftecijfers als het middel bij de geringste verdachte besmetting gebruikt wordt. Het lijkt wel of er hier bewust op verplichte vaccinatie wordt aangestuurd.
  Het lijkt me ook een heel belangrijk aspect, dat moet ook wereldkundig gemaakt worden Alvast dank!! Monica

  Beantwoorden
   • Imco
    Imco zegt:

    Beste Carlo, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat o.a. het RIVM en de overheid met alle macht proberen de toegang tot goedkope en werkende middelen tegen dit virus te blokkeren. Ik weet niet waarom, maar kan alleen maar gissen. Dat gebeurt b.v. door een “echte wetenschapper” (Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het CBG) angst te laten zaaien en te laten zeggen dat een antimalaria-middel dat al sinds 1955 op de markt is, heel gevaarlijke bijwerkingen kan hebben. Het is al door miljoenen mensen geslikt en vaak voor lange tijd. Er is inmiddels wereldwijd veel informatie verzameld over de toepassing bij Corona. Dat het in een vroeg stadium van de ziekte toegepast moet worden bijvoorbeeld en dat het beter werkt in combinatie met zink. Op de site van Rob Elens, de huisarts die zegt succes te hebben gehad met dit middel en vervolgens is teruggefloten door het RIVM, vind je een boel informatie die de uitspraak van Prof. dr. Ton de Boer in een ander daglicht plaatsen: https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/ Vergeet niet dat er geen klap is te verdienen met hydroxychloroquine en wel met een gloednieuw vaccin waarvan de bijwerkingen wellicht pas jaren duidelijk worden. Het RIVM baseert zich op wetenschappelijk onderzoek, net als Maurice de Hond. Beiden met een andere invalshoek. Wie ben je geneigd te geloven? En waarom? Ik vind het altijd belangrijk om uit te vinden welke belangen achter het “wetenschappelijk bewijs” van de partijen schuilen. Van Maurice en huisarts Rob Elens lijken me die die een stuk zuiverder en transparanter dan die van onze overheid, het RIVM, CBG, pharmaceuten en Billy G. Maar dat is dan weer mijn mening….

    Beantwoorden
 7. Sebastiaan
  Sebastiaan zegt:

  Bedankt voor al het goede werk tot nu toe.
  Is het met de kennis van nu, niet zeer onverstandig om op 1juni a.s de theaters, concert en congreszalen te openen en met 30 man publiek plus personeel een lang tijd in een dichte ruimte te gaan zitten, (lachen, zingen, praten) waarvan ook nog eens het grootste deel van het publiek in ‘de risicogroep’ valt? En na 1juli zelfs met 100 mensen. Ik heb sterk het idee dat theaters helemaal niet bezig zijn met de ventilatie, en zich alleen maar blind staren op de 1,5m. Hoe kijkt u hier tegenaan?

  Beantwoorden
 8. Erik
  Erik zegt:

  Beste Maurice,

  Verreweg de meeste van je hypotheses vind ik heel plausibel op basis van de onderliggende onderzoeken, behalve het volgende stukje , dat van aannames en veralgemeniseringen aan elkaar hangt.

  “Er is echter één moment waarbij die natuurlijke ventilatie er niet is en dan ook nog alle leden van het huishouden (en dat zijn er doorgaans veel) bij elkaar zijn en ook nog met elkaar praten. En dat is overdag of ’s avonds tijdens een flinke regenbui. Dan zitten ze allemaal binnen en hebben vaak weinig anders te doen dan onderling praten. En als het hard waait ook nog met alle deuren en ramen dicht. Terwijl tijdens onweersbuien ook nog de ventilatoren worden uitgezet wegens angst voor blikseminslag. Dan lijken de omstandigheden ineens gunstig te zijn voor het virus om zich door de lucht te verspreiden.”
  Mijn tegenwerpingen:
  1. in gebieden waar tropische regenbuien plaatsvinden wonen ook veel mensen in goed geisoleerde woningen met aircosystemen (vb, Singapore en Maleisie, maar vast ook in Manaus)
  2. veel mensen in tropische gebieden zijn aan het werk, en dat zal tijdens een tropische regenbui niet anders zijn. Het is in veel landen niet zo dat iedereen dan opeens niets meer te doen heeft en dan maar binnen met elkaar gaat zitten kletsen rondom een tafel etc.
  3. zoals je zelf ook eerder aangaf is het tijdens tropische regenbuien vaak windstil (regen komt kaarsrecht naar beneden). Mocht men normaal natuurlijk ventileren dan is er vaak geen reden om daar tijdens een stortbui mee op te houden. Juist kan dit het moment zijn om een airco uit te zetten en juist natuurlijk ventilatie te starten.

  Ik denk dat we nog te weten van de omstandigheden waaronder uitbraken in gebieden rond de evenaar uitbreken.

  Met vriendelijke groet,
  Erik

  Beantwoorden
   • Rolf
    Rolf zegt:

    Mijn ervaring met veel mensen in een dichte ruimte is dat dan ook de luchtvochtigheid snel toeneemt. Wellicht onvoldoende om de aerosols te neutraliseren, maar dit element (de stijgende luchtvochtigheid bij veel mensen in een kleine ruimte) mis ik wel in uw analyse.

    Beantwoorden
  • U
   U zegt:

   Juist omdat het vaak windstil is tijdens deze stortbuien, vormt er zich een soort muur waardoor de lucht niet weg kan en dus simpelweg in de ruimte blijft hangen. En natuurlijk gaat dit niet in alle gevallen op, maar procentueel gezien wel veel. Dit is iets dat Maurice al eerder had aangegeven.

   Beantwoorden
 9. Remko
  Remko zegt:

  mijn vermoeden is dat in zuid Amerika kerken en in mindere mate cafés een belangrijke rol spelen. Maar vooral kerken die vol zitten in arme gemeenschappen. Dat lijkt in lijn met wat jij betoogt. Vraag is dan wel waarom het in Nigeria minder voorkomt. Mogelijk hebben die ramen open in kerken?

  Beantwoorden
  • Jasper van Loon
   Jasper van Loon zegt:

   In Nigiria is 2,7% van de bevolking boven de 65 in Nederland 19,2%. DIt verklaart grotendeels de verschillen in sterftecijfers over de hele wereld.

   Beantwoorden
  • Jasper van Loon
   Jasper van Loon zegt:

   In Nigeria is 2,7% van de bevolking 65+ in Nederland 19,2%.Dit verklaart grotendeels over de hele wereld de verschillen in sterftecijfers.

   Beantwoorden
 10. Peter Dickmann
  Peter Dickmann zegt:

  Een van de conclusies hier is dat de kans op besmetting in de buitenlucht heel klein is. Daarom is het zo interessant om te zien wat er zo rond 4 juni, dus 2 weken na hemelvaart 21 mei met de ziekenhuisopnames gebeurt. Stijgt dat significant ? Er zijn op hemelvaartsdag hele parken en stranden ontruimd vanwege het vermeende gevaar. Was dat terecht ? Hopelijk niet, dan kunnen we deze zomer met een gerust hart naar het strand. Als er al een stijging te zien zal zijn, dan kan dat natuurlijk ook komen door de overvolle treinen naar het strand. Tja, hoe kom je daar achter.

  Beantwoorden
 11. Gerarda
  Gerarda zegt:

  In ons relatief klein kerkgebouw hebben we in het hoge puntplafond twee vinnen die
  de lucht rond laten gaan Voor enige verkoeling, maar is dus geen ventilatie. Dit lijkt me ongunstig omdat dezelfde lucht constant circuleert. Heeft u daar ook een gedacht over. Is dit gunstig of juist ongunstig?

  Beantwoorden
  • Leo Hanemaaijer
   Leo Hanemaaijer zegt:

   Vrijwel niet één kerkruimte wordt goed geventileerd weet ik uit ervaring.
   Alleen via een CO2 meter is dit heel goed te controleren. En ga eens langs een basisschool voor meer informatie zou ik zeggen, daar moet in ieder lokaal zo een dergelijke meter geplaatst zijn van de overheid. Komt het CO2 gehalte boven de 1000 ppm uit, dan moet er ingegrepen worden. Een beetje lange kerkdienst met veel publiek zit zo tegen de 4000 ppm CO2 aan. Het CO2 gehalte van de buitenlucht is rond de 400 ppm. Via de bijgaande link is meer informatie in te zien: https://www.klimaatbeheer.eu/blog_type/co2/

   Beantwoorden
 12. Marco van Wallenburg
  Marco van Wallenburg zegt:

  Het valse gevoel van veiligheid van de 1,5 meter is zelfs levens gevaarlijk zoals weer te zien is bij de recente gevallen in de kerk van Frankfurt en het restaurant in Leer al genoemd op deze site. De aanwezigen dachten dat ze veilig waren omdat ze de 1,5 meter voorschriften naleefden. Toch raakten velen besmet en waarom is wel duidelijk uit de aerosolen hypothese.
  Maar in de media/autoriteiten is het dan “misschien hebben ze zich niet goed gehouden aan de voorschriften”. Met het verkeerde denkraam zul je niet zien wat overduidelijk zou moeten zijn.
  Tijd voor een paradigm shift!

  Beantwoorden
  • Hans
   Hans zegt:

   In dat restaurant bleken ze de regels dus even te hebben los gelaten. Met veel mensen binnen een feestje vieren en veel contacten omdat ze zo blij waren elkaar weer te zien.

   Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Antwoorden:
   – 90 tot 95% sterftekans bij hartstilstand zonder reanimatie;
   – 0,86% kans dat iemand die jij reanimeert corona heeft. Mocht die persoon jou door de reanimatie besmetten dan enkele procenten kans dat je sterft.

   Dus tsja, wat zou Jaap van D. kiezen?….

   Beantwoorden
   • Kees
    Kees zegt:

    Dit is echt een hele flauwe vergelijking. Het ene percentage gaat over diegene die zorg verleent en de ander over de de patiënt. 23% overleeft de reanimatie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat hartmassage groot aandeel heeft in succes (daarom in verleden van 15 naar 30x per cyclus). Daarbij was sowieso het advies om niet mond tot mond te doen bij het geval van braken zonder hulpmiddelen zoals kiss of live of als je het niet vertrouwd. Uit rapportage moet dus blijken hoeveel doden dit extra opgeleverd alhoewel de differentiatie moeilijk zal zijn. Maar het is in ieder geval een stuk minder erg dan u doet voorstellen. Het geeft wel houvast aan alle burger hulpverleners.

    Beantwoorden
 13. Bert
  Bert zegt:

  Ik denk dat intensiteit van spectrum uit het natuurlijke zonlicht op functioneren van viriusdeeltjes in het verspreidingsproces belangrijker is dan hierboven is geschetst. Zeker bij kleinere aerosolen, tot enkele um, kan intensief zonlicht, zeker UV-deel, zeer snel volledig doordringen. En snel grote schade veroorzaken aan de virusdeeltjes. Dit kan versneld worden als er ook veel radicalen gevormd worden die ook schade aan kunnen richten in aan de virusdeeltjes ook als er geen zonlicht direct meer beschikbaar is. Ik denk zelf dat de kleinste aerosolen de virusdeeltjes voor grootste deel nauwelijks nog functioneel blijven en daarmee actief kunnen worden in de ontvanger. Juist in grotere druppels kunnen virusdeeltjes beschermt worden voor invloeden van buiten.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Interesante gedachte, maar ik denk niet dat de invloed van de druppelgrote veel verschil maakt, het licht wordt bij een zelfde materie op een zelfde manier gebroken of gereflecteerd. Waarbij de ingesloten virus deeltjes in beide situaties gelijkwaardig beinvloed wordt door de lichtstraling.

   Wel zou een kleinere druppel sneller opwarmen, de vraag is of dit voldoende is om tot denaturatie te komen.

   Wat veel relevanter lijkt, is de halfwaardetijd voor het virus in de lucht en hoe continue wordt er meer virus afgegeven in de ruimte? Wordt de concentratie aan virale deeltjes homogeen over de ruimte verdeeld? En wat is de minimale infectie dosis die nodig is om tot een infectie te komen?

   Beantwoorden
  • amo
   amo zegt:

   Daar wees viroloog dr. Karin Mölling ook al vroeg op: hoe virussen verzwakt worden door UV-licht. In de labs waar men werkt met virussen zijn UV-lampen aanwezig. Deze prof. adviseerde dan ook al in een vroeg stadium om naar buiten te gaan. Ze was ook fel tegen het sluiten van scholen, omdat juist kinderen gemakkelijk immuniteit opbouwen. Kinderen moesten ook buiten kunnen spelen.

   Beantwoorden
 14. Marjan
  Marjan zegt:

  Hallo Maurice, bedankt dat u zich inzet voor ons Nederlanders. Ik deel de zorg dat we ons zelf te gronde richten, maar hier is geen virus de oorzaak van.
  Maar ik heb nog een vraag cq opmerking. In maart heb ik gelezen in informatie die toen door de Chinezen is vrij gegeven, dat een van de symptomen ook diarree was waar mensen mee in het ziekenhuis werden op genomen. Dus misschien wordt het virus ook door ons ingeslikt.
  Heeft u hier al onderzoeken over gelezen. De waterzuiveringsbedrijven hebben in bepaalde regio’s kunnen zien in het rioolwater dat een besmetting was. Dit zou ook de verklaring kunnen zijn dat er op wc besmettingshaarden zijn. Heeft u hier misschien ook nog een inzicht over.
  Met vriendelijk groet
  Marjan

  Beantwoorden
 15. Bert
  Bert zegt:

  Ik mis de beïnvloeding van straling, vooral relevant in buitenlucht. Natuurlijke licht van de zon kan heel veel virusdelen inactiveren. In kleinere aerosolen kan UV makkelijk in korte tijd doordringen en activiteit virussen verstoren. Indirect kunnen radicalen, veroorzaakt door interactie zonlicht, zorgen voor active stoffen die virussen kunnen verstoren in aerosolen. Mijn hypothese is dat kleinere aerosolen juist niet zo veel bijdragen aan verspreiding van dit virus.

  Beantwoorden
 16. Emile
  Emile zegt:

  Klinkt allemaal heel aannemelijk. Wel nog een vraag over een (1) bepaalde onlogica, althans mijn inziens: Hoe kan het dat het virus in aerosols wel langere overleeft en ook besmettelijk is, terwijl het virus in vochtdruppeltjes op oppervlakken niet besmettelijk is? Als een besmet iemand hoest op een oppervlak en je gaat daar bijvoorbeeld 10 minuten later met je hand overheen en vervolgens met de hand naar je mond, dan zou dit toch ook een besmetting moeten opleveren. Als het virus zolang overleeft en besmettelijk is in kleine vochtdruppeltjes in de lucht, waarom dan niet in vochtdruppeltjes op oppervlakken???

  Beantwoorden
  • Emile
   Emile zegt:

   Of komt dat omdat je die druppeltjes op oppervlakken (die je via hand naar je mond of oog overbrengt) eigenlijk niet kan inademen, maar hooguit in het slijmvlies van mond of traanvocht van ogen terechtkomen? Kortom: je moet het virus perse inademen om echt besmettelijk te zijn??

   Beantwoorden
   • Henk JD
    Henk JD zegt:

    Mijn gedachten hierover zijn de volgende: In het algemeen vindt een eerste besmetting plaats via enkele virussen in de keel- en neusholte en in het bovenste deel van de longen. Meestal door het inademen en bij uitzondering op een andere wijze. Dat levert lichte verschijnselen.
    Virussen die in de mondholte komen, verdwijnen in de maag , worden onschadelijk gemaakt en de resten vindt men uiteraard terug in de ontlasting. Niks om ongerust over te zijn.
    Na enkele dagen hebben de virussen in het bovenste deel van de longen zich met een factor 1000 (?) vermenigvuldigd en komen plotseling te voorschijn uit hun gastcellen. Nu komt het er op aan. Vanuit de longen worden de virusdeeltjes naar buiten getransporteerd langs de stembanden. De patiënt zal de virussen kunnen verspreiden door zingen of schreeuwen en als zijn keel geïrriteerd is ook door hoesten .In zijn keel en het meest op zijn stembanden wordt het speeksel verneveld door de krachtige (pers)luchtstroom. De neveldruppeltjes bevatten de virussen waarmee anderen kunnen worden besmet. Maar we vergeten één ding: als de patiënt zich in een slecht geventileerde kamer heeft teruggetrokken, dan raakt de lucht in de kamer vol rondzwevende virusdeeltjes die door de patiënt met kracht worden ingeademd op het moment van een hoestbui waardoor de virusdeeltjes in grote hoeveelheden tot diep in zijn longen kunnen doordringen. Deze zelf-besmetting lijkt mij een veel gevaarlijker vorm van besmetting omdat bij de volgende reproductie van de virusdeeltjes de ontstekingen zich overal diep in de longen voordoen. Dit zou verklaren waarom patiënten met lichte verschijnselen plotseling doodziek kunnen worden. De besmetting werkt op deze wijze als een tweetrapsraket. Dit zou ook een verklaring kunnen geven voor het verschil in aantal dodelijke mannelijke en vrouwelijke slachtoffers omdat er een verschil is in de diepte waarmee er wordt geademd.
    Misschien een extra argument om vooral bij de behandeling van patiënten er op toe te zien dat de lucht in de verblijfsruimte van de patiënt vele keren per uur wordt ververst.
    Deze overpeinzingen kunnen hopelijk bijdragen aan een beter begrip van de pandemie.
    Maar misschien klopt er geen hout van.
    Verder durf ik wel te stellen dat een gewone zakdoek even goed is te gebruiken als de veelvuldig gepropageerde papierenzakdoek.

    Beantwoorden
 17. mart
  mart zegt:

  Beste Maurice,

  Veel bewondering voor alle relevante inzichten die je ons geeft.

  Een waarschuwingssysteem lijkt mij een goed idee, om met een beroep op eigen verantwoordelijkheid, goed om te gaan met de situatie van de regio.
  Als regio zou ik alleen niet kiezen voor het niveau van de 25 veiligheidsregio. Dat is een veel te groot gebied waar niemand een gevoel bij heeft, en waarop het risico groot is dat door de grote getallen lokale uitbraken wegvallen.
  (ik denk ook dat we daarom in de eerste fase alleen uitbraken hebben gezocht in kleine gemeentes, in grote gemeentes vielen individuele kerkdiensten weg door de grote aantallen in de noemer)

  Psychologisch heeft het meeste impact als je ziet dat er vooral sprake is van uitbraken in jouw buurt (waarbij je niet moet denken in b.v. cbs buurten, maar in een bepaalde omgeving rondom je huis).
  Dit effect zagen we bijvoorbeeld in de initiële brandhaard gemeentes, daar hielt men zich er goed aan de opgelegde regels, omdat het besef er heel duidelijk was dat het ‘in de buurt’ was.

  Mijn voorstel is, toon de gegevens over positief testen en ziekenhuisopnames op het niveau van dichtbij gelegen straten/pc6 gebieden, met als voorbeelden:
  1) het psychologisch effect is veel groter, je ziet dat het in jouw buurt goed of minder gaat, daar zal je veel gemotiveerder op sturen.
  2) we krijgen daarmee ook veel beter inzicht in waar nieuwe besmettingen zich voordoen (slachthuis, kerk, verpleeghuis etc.). Dat kan ook helpen om meer inzicht te geven in de verspreiding van het virus en het draagvlak voor de theorieën die je post te vergroten.

  Dit kan trouwens allemaal keurig onder de AVG (privacy) voorwaarden, is getoetst door het CBS.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   In principe, ben ik het met je eens, dat hoe kleiner de gebieden zijn waarover een risicoprofiel wordt opgesteld, des te minder de continuïteit verstoort hoeft te worden door maatregelen. Echter als de gebieden te klein gekozen worden dan wordt het schakelen tussen de verschillende maatregelen te groot.

   Ik zou persoonlijk juist pleiten voor een basispakket aan grond maatregelen, die op basis van een tweetal drempels opgeschaald kunnen worden voor een zo klein mogelijk gebied. Wordt binnen een vooraf afgesproken overkoepelend groter gebied meer dan een vooraf afgesproken aantal gebieden opgeschaald dan geldt de opschaling voor het gehele gebied.

   Beantwoorden
 18. Marie
  Marie zegt:

  Wat hebben de kabinetten de afgelopen jaren gedaan?

  Preventie door weerstand te verhogen?
  – BTW verhoging groente en fruit
  – BTW verhoging op sportschool abonnement
  – Voedingscentrum geeft achterhaald advies m.b.t. suppletie (C, D, zink)

  Preventie door afweerversterking m.b.t. Covid-19?
  – sportscholen gesloten
  – suppletie adviezen genegeerd of geridiculiseerd
  – niets vanuit het Voedingscentrum over immuunversterkende voeding

  Preventie door besmetting tegen te gaan?
  – genomen maatregelen hebben op allerlei fronten een desastreus effect (economie=iedere Nederlander, stress (=minder goed werkend immuunsysteem) door zorgen, geen contact met vrienden, teveel thuis op elkaars lip zitten, kinderen niet naar school)
  -alle maatregelen zoals door Maurice aangereikt genegeerd of geridiculiseerd

  Eerstelijnszorg?
  – effectieve behandeling met zink, een zink ionofoor zoals HCQ verboden
  – behandeling geridiculiseerd door de verkeerde onderzoeken aan te halen (Lancet, in ziekenhuis, te laat in het ziekteproces zonder zink)

  Zorg in ziekenhuizen?
  -al lang veel bezuinigingen in de zorg
  – zorgpersoneel al te lang onderbetaald
  – ziekenhuizen gesloten (door mismanagement, geen ingrijpen zorg
  – minder invasieve behandelingen b.v. door hyperbare zuurstof i.p.v. intuberen wordt te weinig ingezet

  Kritische vragen in de media?
  -OMT adviezen en onderzoeken zijn geheim, en vallen niet onder de WOB
  – geen kritische vragen tijdens de persconferenties
  – maar mondjesmaat echt kritische vragen bij de talkshows
  – vooral dezelfde virologen in beeld

  Ondertussen…de facto wordt er geregeerd door ‘de experts’ van het OMT, niet gekozen. Beleid uitgevoerd door superburgemeester, niet gekozen, middels noodverordening, een van de zwaarste en wellicht ongrondwettelijk ingezette rechtsmiddelen.

  Zucht.

  Beantwoorden
 19. Tom Spa
  Tom Spa zegt:

  Beste Maurice,
  Zoals u het verteld zou het voor de horeca en andere openbare gelegenheden buitengewoon goed zijn, dat zij desnoods verplicht worden een goed ventilatie systeem installeren (het uiteindelijke nieuwe normaal op ventilatie en luchtvochtigheid) en daarbij de ook luchtvochtigheid op peil houden.
  Dit is goed te doen met een luchtvochtigheids systeem.
  Als dit op orde is dan zou de bezetting naar +/- 80% kunnen gaan.
  Als het rijk deze installaties zou financieren zou ervoor de horeca een groot probleem zijn opgelost en weer geheel open kunnen dit zou veel minder kosten dan de regelingen die de overheid nu aan het doen is.
  Voor hoeveel procent is het al zeker dat ventilatie en luchtvochtigheid kunnen met het tegengaan van besmetting?

  Met vriendelijke groet,
  Tom Spa

  Beantwoorden
 20. Marinus de Hooge
  Marinus de Hooge zegt:

  Ik vraag mij als weken af. Hoe kan het dat in landen zoals Spanje en Italië, waar mensen vaak totaal niet de straat op mochten voor 2 tot 3 maandsn, er continu hoge besmettingsgraad was terwijl iedereen binnen moest zijn. Kennelijk klopt er ergens iets niet. ?????? Hoe kan dit…

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Er waren eenvoudigweg te veel uitzonderingen op de regel. Mensen mochten voor een paar zaken wel de straat op oa. De boodschappen en buitengewoon werk. Vervolgens kunnen we de gaten invullen middels de aerosolen.

   Meeste besmettingen thuis en in de winkels.

   Beantwoorden
 21. Paul van der Zedde
  Paul van der Zedde zegt:

  Beste Maurice,

  Ik wil je bij deze mijn grote dank toezeggen voor al hetgeen je doet om eerlijke en juiste informatie te verschaffen. In plaats van onzekerheid , geeft het mij (en anderen) zekerheid omtrent ons handelen en contact met onze mede mensen. Geen Fake News maar True News!

  Je bent een kanjer en ik zou willen dat dit – ondanks dat het aantal groeit – door veel méér mensen gezien wordt. Gelukkig krijg je steeds meer serieuze aandacht in de reguliere media.

  Met vriendelijke groet,

  Paul van der Zedde
  Koog aan de Zaan

  Beantwoorden
 22. Erik
  Erik zegt:

  Met belangstelling gelezen en het meeste komt op mij zeer plausibel/aannemelijk over. Één ding kan ik echter niet rijmen: Je zegt dat verspreiding sterk wordt onderdrukt door een vochtgehalte hoger dan 7g/kg. Hoe verhoudt zich dat tot de verspreiding van het virus tijdens regenbuien in tropische gebieden? Het vochtgehalte ligt dan vele malen hoger.

  Beantwoorden
 23. WoooW
  WoooW zegt:

  Het (al dan niet opzettelijk) verspreiden van onjuiste informatie heet misleiding.
  En is in Nederland strafbaar.
  Zeker als je in alle redelijk kon weten dat iets niet klopt.

  Beantwoorden
 24. WoooW
  WoooW zegt:

  Het (al dan niet opzettelijk) verspreiden van onjuiste informatie heet misleiding.
  En is in Nederland strafbaar.
  Zeker als je in alle redelijk kan weten dat iets niet klopt.

  Zijn het RIVM, virologen, politiek en media de Nederlandse bevolking aan het misleiden ?
  Gaan ze eindelijk beseffen dat ze verkeerd bezig zijn ?
  Zijn ze mede verantwoordelijk voor “dood door schuld” ?

  Beantwoorden
 25. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Hoe zit het met besmetting bij een overdekte tribune in een voetbalstadion?
  Waar veel gezongen wordt zoals in Engeland.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Goede vraag. Proefondervindelijk moet vastgesteld worden of de aerosols daar blijven hangen of niet. Ik heb het gevoel dat het niet echt blijft hangen, maar als dat zou zijn dan kan je wellicht met ventilatoren de lucht verdrijven.
   Als je soms ziet hoe vuurwerk blijft hangen in een voetbalstadion dan zou het inderdaad toch gevaarlijk dan kunnen zijn.

   Beantwoorden
   • Frans Smolders
    Frans Smolders zegt:

    Beste Maurice,

    En als straks de horeca open gaat, is dan een overkapt terras waar veel gepraat wordt ook gevaarlijk voor aerosols?
    ( als het bv windstil is )

    Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    In principe ventileerd het over de openruimte weg. Alleen in het theoretische geval dat de luchtdruk boven de opening van het stadion substantieel hoger is dan zou het virus terug de tribunes op gezogen worden.

    Het basis principe van een luchtsluisen en airlocks gaat dan op. Wat overigens al jaren gebruikt wordt in geneesmiddelen en voedingsmiddelen industrieën om contaminanten weg te houden uit de productie ruimten.

    Beantwoorden
 26. Seth Haberman
  Seth Haberman zegt:

  I’m curious what would explain the remarkable differences between Asian countries and Western European Countries and the United States. Given your hypothesis as to what spreads the virus what do we see such low transmissions in Japan, Korea, Hong Kong…They all have different stories narrative their success, but they are widely different. I prefer to imagine that some environmental or genetic factors are at play. Any thoughts?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   1. They all use facemasks.
   2. In Taiwan, HongKong, Singapore the weather was even better than in the southern part of Italy, where the numbers were much better than in the northern part of Italy

   Beantwoorden
   • Seth Haberman
    Seth Haberman zegt:

    Thank you again for the work. I’ve been posting your blog on Facebook and Twitter for a month and a half and It’s made me look like a genius! I’m still struggling with the wide variety of per capita death rates across the world. It would be worthwhile to have a simple narrative about countries (masks, weather indoors-outdoors, prevented SSEs, protected the old) that could then be studied more carefully. Wonderful work.

    Beantwoorden
 27. Dave
  Dave zegt:

  Ik heb zojuist de vragenlijst ingevuld, uit nieuwsgierigheid.Voor iemand anders maar ook daadwerkelijk besmet. Het ding is echter dat het een buitenlands persoon betreft (vader van mn Russische vriendin). Kon dat nergens aangeven gedurende de test, misschien wel aardig om aan te geven dat de interesse alleen uitgaat naar Nederlanders? Nederlands grondgebied en bijvoorbeeld ook niet Vlaams?

  Hoe dan ook.. Russische man 51-55 jaar oud, opgelopen op zn werk. Rusland was/is wel in een lockdown modus maar bepaalde industrieën hebben gewoon door moeten draaien. Er wordt vaak over vleesverwerkende industrie gesproken maar in dit geval gaat het om een bedrijf wat fruit sorteert / verwerkt. Er was een collega op zijn werk die zich privé had laten testen en positief is bevonden, vorige maand was dat. Het bedrijf is daarna wel gedesinfecteerd (schoongespoten ofzoiets) maar dat heeft niet veel geholpen naar blijkt. Vader van mn vriendin begon dus symptomen te krijgen en in eerste instantie werd het afgedaan als toeval en het zal wel een griepje zijn. Na verloop van dagen ging het over in hoesten en dan ook nog eens hoesten met slijm cq een vage substantie. Uiteindelijk na veel vijven en zessen overgehaald (omdat er angst was voor opsluiting) om een test te doen, die volgens verwachting positief bleek te zijn. Daarna is niets gebeurd. Wat bedoel je niets gebeurd? Nou precies zoals ik het zeg, meneer gaat nog steeds naar zn werk en doet alsof hij nergens last van heeft en houdt nergens rekening mee. Het probleem is ook dat als je ziek thuis zou gaan zitten dat je maar moet afwachten hoe je aan je inkomen komt daar aangezien er geen sociaal vangnet is.

  De problemen blijven echter aanhouden en heeft zich recentelijk over laten halen om een CT scan te doen. Daaruit blijkt dat na ongeveer 24 dagen zich een longontsteking van de eerste categorie zich ontwikkeld te hebben, er wordt gesproken over 5% “mat glas” wat dat dan ook moge zijn.. Maar dat is alleen de scan uitslag, die persoon die dat concludeert is geen dokter. Doktersafspraak is opkomende heb ik begrepen.

  In de tussentijd vertoont mn vriendin nu ook symptomen, althans het was een dag hoesten.. Nu lijkt het weer weg te zijn.. Moeilijk te bepalen. Het ding is, ze wil zich niet laten testen want en nu ga ik even quoten “I decided not to do cos i will only get fucked if its positive will not be able to leave apartment to buy fruit in Moscow they track positive people, even check cameras which are on apartment blocks (sister said) on internet there is info that positive ppl are annoyed with calls, with “send realtime selfie”

  Er is dus angst dat de overheid iedereen volgt en controleert. Die camera ziekte (wat ze in China dus ook doen) heeft dus een tegengesteld effect. Mensen willen onder de radar blijven zodat ze niet constant gevolgd worden met alles wat ze doen. Daardoor blijven dit soort besmettingen onopgemerkt. Zelfs de vader, die inmiddels een week geleden positief getest is, is nog altijd niet officieel geregistreerd. Heeft geen confirmatie vanuit een overheidsdienst gehad nog (iets wat wel het geval zou moeten zijn). Dus als je positief test is het nog niet zo dat je automatisch in de landelijke rapportage wordt meegenomen dan wel dat dat gemeld wordt aan WHO. Ik vermoed zelf dat het registratiesysteem volledig overbelast is.

  Waarom vertel ik dit allemaal, het is zelfs redelijk privé? Ja weet ik ook niet, ik vind dat je goed werk doet Maurice. Dat op je 72ste, petje af.

  Ik heb het dan ook steeds over ventilatie en er wordt ook wel geventileerd in dat apartement maar ik denk zelf dat er uiteindelijk huishoudelijke besmetting heeft plaats gevonden na een forse discussie en niet zozeer met gedeeld badkamer/toilet/keuken gebruik. Dit hele virusgedoe leidt namelijk tot soms best stevige woordelijke discussies, iets wat je eigenlijk zou moeten vermijden.

  Beantwoorden
 28. Ton
  Ton zegt:

  Onderzoek ‘Journal Vaccine’ bewijst: griepvaccin verhoogt risico op infectie corona met 36%

  https://leefbewust.nu/griepvaccin-verhoogt-risico-corona/

  ‘Informatie over bijwerkingen Mexicaanse griep-vaccin achtergehouden’
  Midden in de periode dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen gevaccineerd werden tegen de Mexicaanse griep met het vaccin Pandemrix, hield farmaceut GSK informatie achter over een opvallend groot aantal ernstige bijwerkingen. Dat staat in een artikel in het British Medical Journal (BMJ).

  https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html

  Beantwoorden
  • Robbie K
   Robbie K zegt:

   Beste Ton, dat paper in de Journal Vaccine “bewijst” dat als het griep (influenza) virus eens een keer met succes de kop in wordt gedrukt, er andere virussen zijn die dat gat automatisch opvullen. Elke mens wordt ca. 6 keer per jaar besmet door een respiratoir virus, dat kan een influenza A of B zijn, of een corona virus alpha of beta, of een adeno, of een… afijn lees maar eens https://www.gla.ac.uk/news/headline_720926_en.html

   Beantwoorden
 29. arjen
  arjen zegt:

  Wat ook onderbelicht blijft, is het feit dat er vooral sprake is van een test-epidemie. Nooit werd er op corona-virussen getest, omdat men deze niet beschouwde als erg riskant. De focus lag altijd op influenza-virussen. Nu test men voor het eerst op grote schaal op corona-virussen en wordt iedereen schrik aangejaagd als er positief getest wordt.
  Kijk naar die slachthuizen. Vlees is momenteel een hot issue, dus als er ergens positief getest wordt in een slachthuis, gaat er bij meer slachthuizen getest worden. Alarm alom, terwijl er waarschijnlijk geen sprake is van ernstig zieke mensen. Zonder die tests zou niemand gealarmeerd zijn en dat zegt veel. Dood vlees is ook geen goede kweekplaats voor virussen die levende cellen nodig hebben.
  Wodarg zegt dit al vanaf het begin: Zonder die (onbetrouwbare) tests zou er veel minder alarm zijn. Mensen krijgen last van verkoudheidachtige verschijnselen, maar dat hebben ze zo vaak.
  Het dagelijks vermelden van de cijfers jaagt ook de angst aan. Normaal staan we er nauwelijks bij stil als veel oudere mensen overlijden aan of met de griep. Dr. Bhakdi zegt steeds: we moeten ons afvragen of de mensen sterven aan of met corona. Dat onderscheid wordt ook niet gemaakt.
  Al met al een behoorlijke paniekmachine.

  Beantwoorden
 30. Renske
  Renske zegt:

  Ik lees niet ergens terug over kinderen/jongeren op scholen in overvolle klassen…… Zij kunnen het virus ook overdragen en hoeven het misschien niet zelf te krijgen maar wel doorgeven….. * juni gaan de basisscholen volledig weer open…..Je kan wel ventileren in klassen, maar het blijft wel zo dat er veel mensen in een kleine ruimte bij elkaar zitten. Is daar nog onderzoek naar gedaan? Mijn kind moet weer naar school 8 juni, maar ik zit qua gezondheid in de risicogroep, en ben daar nogal bezorgd over….

  Beantwoorden
 31. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  De volgende fase in het proces van angst creëren is nu echt aangebroken. Nu het aantal doden en de bezetting op de IC’s naar 0 nadert, wordt de nadruk steeds meer gelegd op de toename van besmettingen. Daarbij vergetend dat als er meer wordt getest er meer besmettingen worden vastgesteld. En dan heerst weer de opvatting in de media: besmetting = slecht = gevaarlijk = extra kijkers en lezers. Het wordt tenslotte komkommertijd nietwaar.

  Vergeten wordt dat meer positief geteste personen betekent dat het virus al verder in de samenleving is verspreid dan wordt aangenomen en dat meer besmettingen helpt om immuniteit op te bouwen. Meer besmettingen van jonge gezonde personen = GOED, mits het gevaar voor zwakkeren niet (te veel) toeneemt.

  Beantwoorden
 32. Ton
  Ton zegt:

  Nog geen klinisch raport gezien maar deel toch maar.
  Wat een ontdekking
  in Italie heeft men autopsie gedaan op n overledene van Covid 19 en verdenkt nu dat het een bacterie is?
  Italië verslaat de zogenaamde Covid-19, die niets anders is dan “Verspreide intravasculaire stolling” (trombose).
  En de manier om het te bestrijden, dat wil zeggen, zijn genezing, is met de “antibiotica, ontstekingsremmers en antistollingsmiddelen”. ASPIRIN, wat erop wijst dat deze ziekte slecht behandeld was.
  Dit sensationele nieuws voor de wereld is geproduceerd door Italiaanse artsen bij het uitvoeren van autopsies op lijken geproduceerd door de Covid-19.
  Iets anders, volgens Italiaanse pathologen. ” De ventilatoren en de intensive care unit waren nooit nodig.”
  Daarom begon in Italië de verandering van protocollen, ITALIË De zogenaamde wereldwijde pandemie wordt onthuld en opgevoed door de WHO, deze remedie de Chinezen wisten het al en meldden zich niet voor het doen van zaken.
  Bron: ITALIË Ministerie van Volksgezondheid.
  DEEL DAT DE WERELD WEET DAT WE ZIJN BESLOTEN EN VERMOORD DOOR ONZE OUDERE PERSONEN!!!
  @ italiarevelacurdelcovid19
  [5/14 8:19 p. m.] AEMN: OOG ALERT
  Geef dit door aan je hele familie, buurt, kennissen, vrienden, collega ‘s, collega’ s… etc. etc… en zijn omgeving in het algemeen…:
  Als ze de Covid-19 mogen contracteren… wat geen Virus is zoals ze ons hebben doen geloven, maar een bacterie… versterkt met 5 G elektromagnetische straling die ook ontstekingen en hypoxie produceert.
  Zij doen het volgende:
  Ze gaan Aspirine 100 mg en Apronax of Paracetamol innemen…
  Waarom? Waarom? … omdat is aangetoond dat wat Covid-19 doet is om het bloed te stollen, waardoor de persoon een trombose ontwikkelt en het bloed niet stroomt en het hart en longen niet zuurstof en de persoon snel sterft i.v.m. om niet te kunnen ademen.
  In Italië hebben ze het WHO protocol verpest en deden ze een autopsie op een lijk dat stierf aan Covid-19… ze snijden het lichaam en openden de armen en benen en de andere delen van het lichaam en beseften dat de aderen waren verwijd en gestold bloed en alle aderen en slagaders gevuld met trombi, waardoor het bloed normaal stroomt en zuurstof naar alle organen brengt, voornamelijk hersenen, hart en longen, en de patiënt gaat uiteindelijk dood,
  Al wetende deze diagnose, veranderde het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid meteen de Covid-19 behandelingsprotocollen… en begon hun positieve patiënten Aspirine 100 mg en Apronax toe te geven…, resultaat: de patiënten begonnen te herstellen en presenteren verbeteringen en het Ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan 14,000 patiënten in één dag ontslagen en naar huis gestuurd.

  Beantwoorden
  • Reinier
   Reinier zegt:

   Maurice, waarom geef je op dit platform ruimte aan overduidelijke onzinberichten? Ik kan smakelijk lachten om zoveel vergezochte onzin, maar ik vrees dat er ook onder jouw lezers mensen zijn die dit geloven.
   Ik ben deskundig op het gebied van antennes en radiogolven en als ik lees “versterkt met 5 G elektromagnetische straling” dan weet ik genoeg.

   Beantwoorden
 33. Maarten
  Maarten zegt:

  Wat valt er te zeggen over of mensen die het virus wel kunnen doorgeven maar, dus besmet zijn maar geen ziekteverschijnselen hebben? En hoe weet je ècht of iemand het virus heeft?
  Ga door Maurice, beter is het om tegengas te geven dan alles klakkeloos te accepteren.

  Beantwoorden
 34. Bert Roefs
  Bert Roefs zegt:

  Zijn er apparaten te krijgen die, bijvoorbeeld in een schoollokaal temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen meten aanpassen zodat buiten de gevarenzone word gebleven?

  Beantwoorden
 35. M. Linssen
  M. Linssen zegt:

  Als ze nou eens een keer zouden luisteren/ zich open zouden willen stellen en toegeven dat ze het verkeerd hebben ingeschat. Dat de maatregelen in het beginstadium zijn ingesteld omdat ze nog niet alles wisten. Ik ken mensen die er vanuit gaan dat het clubje van het RIVM bestaat uit diverse deskundigen van diverse instituten. En ze de bevindingen van u en anderen wel in hun besluiten meenemen. Want ze kunnen niet iedere deskundigen mee laten praten, dus als pietje of jantje wordt overgeslagen gaan ze meteen de media opzoeken. Nou, vind ik erg kort door de bocht. Anders waren die maatregelen toch al wel bijgesteld. Ik hoop toch wel dat de theaters hun zaakjes op orde hebben, want ik wil heel graag weer naar het theater. En ben na 1 juni heel erg geneigd om te gaan ondanks de eventuele risico’s.

  Beantwoorden
 36. Kristof
  Kristof zegt:

  In België beginnen stilaan de geesten te rijpen, het is nog te snel om nu de anderhalve meter af te zweren nadat je eerst weken lang er op hebt zitten hameren, maar de bocht is wel ingezet ivm hoe men besmet kan worden. Handen wassen kan nooit kwaad, dat had iedereen al veel langer moeten meer doen. Maar het is wel duidelijk dat in België de virologen beginnen toe te geven dat buiten er weinig aan de hand is, en dat er binnen verlucht moet worden:

  De vijf basisprincipes “ter herinnering” (bizar ter herinnering want een maand geleden moesten we nog zo veel mogelijk binnen blijven):

  1. Blijf thuis als u ziek bent en bel onmiddellijk uw huisarts
  2. Was regelmatig uw handen met handen en zeep
  3. Draag een mondmasker, zeker als u het openbaar vervoer gebruikt of op een drukke plaats bent
  4. Vermijd contact met anderen, hou u aan uw bubbel en spreek zoveel mogelijk af buiten
  5. Respecteer de afstand van 1,5 meter en zorg voor een goede verluchting van ruimtes

  Beantwoorden
 37. Fritsander
  Fritsander zegt:

  Waarom vinden er in supermarkten in NL niet veel meer besmettingen plaats? Deze zijn vaak koel door airconditioning waardoor de vochtigheid lager zal zijn.

  Beantwoorden
  • Reinier
   Reinier zegt:

   Ik denk dat de (absolute) luchtvochtigheid helemaal niet zo laag is, maar dat weet ik niet zeker. Wel wordt er in een supermarkt niet geschreeuwd of gezongen en daarmee wordt er minder virus uitgestoten. Daarnaast heb je luchtverversing en lopen er de hele dag mensen in en uit die de lucht flink door elkaar roeren. Ook ben je niet zo heel lang in een supermarkt. En als je niet zo actief bezig bent, adem je ook minder diep in, Dat heb ik overigens nog nergens gelezen, maar komt uit mijn grote duim.

   Beantwoorden
 38. Ill
  Ill zegt:

  Moet er ook niet meer nadruk gelegd worden dat besmetting in 99% van de gevallen ook niet erg is. Dat het ongevaarlijk is. Moeten mensen niet meer gerust gesteld worden, als je niet in een risicogroep zit. Is ons hele immuunsysteem niet gebouwd op continue besmet worden met virussen.

  Beantwoorden
 39. brownydalton
  brownydalton zegt:

  mooie verzameling inzichten. Om je positie te versterken zou ik de volgende strategie hanteren:
  1. Focus op 1 item! ‘Less is more’. Anders wordt er met het minst krachtige argument je verhaal van tafel geveegd. Zowel maatschappelijk als wetenschappelijk heb je de beste kans met het ‘ aerosolen in slecht geventileerde omstandigheden’ (kerkdiensten, apres ski, vleesindustrie) argument
  2. focus niet op wat minder relevant is. Desinfectie van allerlei voorwerpen lijkt nu niet veel bij te dragen, echter… Voor de algehele hygiene is het niet verkeerd, het kost relatief weinig en geeft geen of amper schade. Dus waarom de moeite?
  3. Geef in je argumenten ook de wetenschappelijke onzekerheden aan (het stuk uit hongkong is in die zin door doktermedia ‘ ontkracht’: omstandigheden voor verspreiding buiten in de toen onderzochte groep was niet gunstig voor het virus. Benoem dat soort twijfels erbij, om nader onderzoek af te dwingen)

  Beantwoorden
 40. Ton
  Ton zegt:

  En nog meer info…
  Begrijp dat je af en toe moet slapen , Na zo’n 4 uurtjes slaap zit ik weer overeind en ben ik met info in de weer , lijkt wel of er veel wakker worden behalve bij de media en onze regering die met een kokervisie ons land in de vernieling storten..

  https://parentofsociety.com/t/germ-theory-hoax-coronavirus-cant-make-you-sick-and-vaccines-dont-work-part-1/50
  Deel 2
  https://parentofsociety.com/t/germ-theory-hoax-part-2-coronavirus-isnt-contagious-because-everyone-already-has-it/57
  Deel 3
  https://parentofsociety.com/t/germ-theory-hoax-part-3-vaccines-a-look-at-the-grotesque-history/64

  Beantwoorden
 41. Lars M.
  Lars M. zegt:

  De benadering van deze crisis heeft veel parallellen met het experiment van Milgram waarbij elektronische schokken aan mensen werden toegediend door personen die daartoe min of meer door autoriteiten werden gedwongen. Politici, de media maar ook medici lijken zonder zelf na te denken klakkeloos de orders van de autoriteiten (WHO/RIVM) op te volgen.

  Beantwoorden
 42. TAJ Schalkoort
  TAJ Schalkoort zegt:

  Door de vasthoudendheid van Maurice de Hond bij zijn onderzoek weten we meer over de verspreiding van het Covid-19 virus en over de omstandigheden waarbij zich een hoog besmettingsrisico voordoet. En is duidelijk hoe belangrijk ventilatie met verse buitenlucht is. Ventilatie die ervoor moet zorgen dat de hoeveelheid aërosolen en virusdeeltjes in binnenruimtes beneden een aanvaardbaar besmettingsrisico blijft. Een nog onbeantwoorde vraag: Welke hoeveelheid is aanvaardbaar? En: Hoe is te controleren of de ventilatievoorzieningen ervoor zorgen dat de hoeveelheid beneden deze waarde blijft?

  Op basis van de in het blog gepresenteerde papers kunnen we zeggen dat in samenhang met de verblijfstijd een klein beetje beter ventileren betekent dat de kans op besmetting een klein beetje afneemt en door flink te ventileren de kans flink afneemt. Het betekent ook dat de adviezen “Ventilatie, ventilatie, ventilatie” en “Goed afstellen van de HVAC” zonder getallen erbij te noemen geen betekenis hebben en tot een misplaatst gevoel van veiligheid kunnen leiden.

  Mijn advies:
  1) Virologen aan het werk zetten om blootstellingsrisico’s te kwantificeren, rekening houdend met kwetsbaren. NB Het zal toch niet zo zijn dat het samen in gebouwen werken, recreëren e.d. is voorbehouden aan jonge gezonde mensen?
  2) Grondig onderzoek naar de praktische mogelijkheden om (categorieën van) gebouwen Covid-19 proof te maken, gegeven de invloed van energieprestatie eisen en de daardoor veelal beperkte (reserve)capaciteit van HVAC installaties.

  Voor HVAC deskundigen:
  a) De luchtstroming in de ruimte volgt zelden de pijltjes op ontwerptekeningen.
  b) Afvoeropeningen hebben een verwaarloosbare invloed op het luchtstromingspatroon.
  c) Filters houden geen virusdeeltjes tegen.
  d) Oppassen voor kortsluiting tussen luchtafvoer en aanzuigopening verse lucht.
  e) Geen aanzuigopening verse lucht in nabijheid van ontluchting riolering.

  Beantwoorden
 43. Ebo
  Ebo zegt:

  Krantenkop in Portugal vandaag. Vertaling staat er onder. In Nederland nog niets over gezien. Ben heel erg benieuwd welke inzichten hiertoe hebben geleid.

  OMS considera cada vez mais improvável segunda grande vaga do coronavírus

  A diretora do departamento de Saúde Pública da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou hoje que é “cada vez mais” improvável uma segunda grande vaga do novo coronavírus, mas aconselhou muita prudência.
  Em entrevista à rádio catalã RAC-1, Maria Neira indicou que os modelos de previsão com que a OMS trabalha “avançam muitas possibilidades, desde novos surtos pontuais a uma nova vaga importante, mas esta última possibilidade é cada vez mais de descartar”.

  De WHO acht een tweede grote golf van coronavirus steeds onwaarschijnlijker.

  De directeur van de afdeling Volksgezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vandaag dat een tweede grote golf van het nieuwe coronavirus ‘steeds meer’ onwaarschijnlijk is, maar adviseerde veel voorzichtigheid.
  In een interview met de Catalaanse radio RAC-1 gaf Maria Neira aan dat de prognosemodellen waarmee de WHO werkt “veel mogelijkheden bieden, van nieuwe punctuele uitbraken tot een nieuwe belangrijke golf, maar de laatste mogelijkheid wordt steeds meer afgedankt”.

  Beantwoorden
 44. Elly Linger
  Elly Linger zegt:

  Maurice, je doet fantastisch werk! Je hebt een joodse achtergrond, heb je verteld. Je weet uit je familiegeschiedenis hoe belangrijk het is om te waarschuwen. Daarom is jouw drive ook zo oprecht en indringend. Ongetwijfeld ken je ook het joodse gezegde: ‘Wie één mens redt, redt de hele wereld.’ Nou, inmiddels ben je al een heel stuk verder, want je boodschap verspreidt zich ondanks alle weerstanden snel. Je voelt je misschien regelmatig als een roepende in de woestijn, als een profeet in het Oude Testament, maar geleidelijk sijpelen je inzichten en data-analyses toch door, ook in de richtlijnen van het RIVM. Ik zal jouw adviezen over ventilatie delen met de leiding van de Protestantse Kerk Nederland. Dan bereikt jouw verhaal al de overhead van 2 miljoen Nederlanders…Alle goeds gewenst bij je verdere inzet voor een smart exit!

  Beantwoorden
 45. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Het valt me steeds weer op hoe voorzichtig de meeste deskundigen zijn met het doen stellige uitspraken over het COVID-19.

  Gelukkig hebben we hier in Nederland Maurice de Hond die met grote zekerheid weet hoe we dit virus moeten bestrijden!!!!!

  Beantwoorden
 46. Paul Geldermalsen
  Paul Geldermalsen zegt:

  Kijk, een uitleg die iedereen direct snapt:

  “Vergelijk het met tabaksrook. Als je binnen bent, waar geen luchtstromen zijn, dan heb je er veel meer last van als iemand anders rookt dan als jullie buiten staan, in de wind.”

  Geweldig, die eenvoud. Hoe meer mensen het snappen hoe beter. En super frustrerend dat het RIVM niet met een waarschuwing komt.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5100376/covid-19-coronavirus-coronaupdate-airco-verspreiden-virus

  Beantwoorden
  • Pjotr
   Pjotr zegt:

   Dan kun je beter roken verbieden op terrasen. Zelfs bij een driemeternorm zou ik er nog last van hebben. Zijn we meteen af van hoestende rokers en.mee-rokers. Als dat gebeurt kunnen we wat mij betreft naar de eenmeternorm.

   Beantwoorden
 47. Julius Budwilowitz
  Julius Budwilowitz zegt:

  De houding van RIVM, mainstream pers en kabinet geven aan dat er veel meer aan de hand is dan burgers mogen weten en begrijpen. Niemand weet wat. Zelfs de vlijmscherpe Lakeman kan er zijn vinger niet achter krijgen.

  Beantwoorden
 48. Tol
  Tol zegt:

  Beste Maurice,

  Heeft u ook informatie over mogelijke besmetting in vliegtuigen? Luchtdruk en luchtvocgtigheid zijn daar laar, maar er is wel continue luchtverversing? Ik kan hierover niets vinden op internet.

  Beantwoorden
 49. Marian Lemire
  Marian Lemire zegt:

  Goede informatie is zo belangrijk. Is de door youtube verwijderde video nog ergens te zien? Nu een grijze plek in mijn youtube bibliotheek.Op facebook of de website. Waar zijn ze bang voor. De waarheid.

  Beantwoorden
 50. Frans
  Frans zegt:

  In de uitzending van OP1 zat Andreas Voss, epidemoloog die ook deel uitmaakt van het OMT. Hij vertelde en passant dat naast de 1.5m regel aanhouden voor binnen in een restaurant je ook slecht geventileerde ruimtes moet vermijden. Dit is zeer opmerkelijk daar hij daarmee impiciet het RIVM tegenspreekt, die over ventilatie geen aanbevelingen geeft aangezien zij schrijven dat overdracht van COVID-19 via aerosols niet waarschijnlijk is. Het lijkt erop dat het OMT het publiek stap voor stap voorbereidt voor verandering van standpunt en beleid. Het RIVM doet dat in feite ook al door te zeggen dat de kans op bemetting buiten veel minder is dan buiten. Dat verschil kun je alleen verklaren met:
  1. aerosols of
  2. met grote droplets als het buiten vaak heel hard waait.
  Dat laatste is niet zo dus dan houd je alleen aerosols over.

  Beantwoorden
  • Lars M.
   Lars M. zegt:

   Ze zullen natuurlijk nooit toegeven dat ze fout zaten waardoor die verandering van beleid zeer sneaky en geleidelijk zal plaatsvinden. Dit terwijl Maurice al maanden aangaf dat de RIVM er op zeer essentiële punten naast zat. Arrogantie en incompetentie vieren hoogtij.

   Beantwoorden
 51. Louis de Boer
  Louis de Boer zegt:

  Arne ceo van de avionics vanavond aan tafel bij Beau. Geeft aan de huidige regels te volgen, dat het niet genoeg is, wil

  Beantwoorden
 52. Louis de Boer
  Louis de Boer zegt:

  Arme ceo van de Vion aan tafel bij Beau vanavond, geeft aan de RIVM regels te volgen en dat heeft verspreiding van het virus niet voorkomen, en wil graag meer doen en krijgt dan te horen dat ze te laat handelen en zelfs meerdere keren daar de nadruk op leggen. Echt tenenkrommend om te zien. Alsof tientallen mensen besmet raken onderweg in busjes of in de vakantiehuisjes waar ze verblijven. Lijkt mij nogal logisch dat dat juist in de fabriek heeft plaatsgevonden. Werd later door de arts aan tafel ook nog geopperd. Zo blijven we achter de feiten aanlopen. Wat ik mijzelf wel afvraag; iedereen houdt zich netjes aan de regels en toch worden er nog steeds mensen In het ziekenhuis opgenomen, wie zijn dat dan? Wordt dat onderzocht? Zo langzamerhand moeten ze er toch wel achter komen dat 1,5 meter alleen (of überhaupt) niet voldoende is?

  Beantwoorden
  • Lars M.
   Lars M. zegt:

   Alsof ze ook in Amerika, waar ook veel besmettingen in de vleesindustrie voorkomen, op dezelfde manier werken. Daar heeft vrijwel iedereen eigen vervoer en ik denk ook niet dat de werknemers samen hokken. Hoe dom kan je zijn.

   Beantwoorden
  • Reinier
   Reinier zegt:

   “Wat ik mijzelf wel afvraag; iedereen houdt zich netjes aan de regels en toch worden er nog steeds mensen In het ziekenhuis opgenomen, wie zijn dat dan? Wordt dat onderzocht?”
   Dat vraag ik mij ook al lange tijd af. Lijkt me eigenlijk een van de meest relevante vragen om beleid op te kunnen baseren, maar antwoorden heb ik nog niet gezien. Er bestaan wel websites waar je ziekmeldingen kunt doen, geen idee of daar actief onderzoek op wordt gedaan. Ik zou dat voor zoveel mogelijk ziektegevallen grondig uitzoeken. Maurice heeft daar overigens wel iets over gepubliceerd, van het RIVM of GGD is mij niets bekend.

   Beantwoorden
 53. Hank
  Hank zegt:

  Maurice,
  Dank voor je waardevolle en plausibele analyses! Hopelijk worden je conclusies en voorstellen op tijd meegenomen door onze bestuurders.
  Belangrijke conclusie -vind ik- is dat de manier en intensiteit van besmetting ook de ernst van het ziekteverloop bepaalt. Slecht geventileerde ruimtes, langdurig inademen aerosolen geeft logische verklaring. Ik vraag me steeds af, is het ook denkbaar dat verspreiding van virus via maag-darmkanaal kan gaan? Veel genoemd symptoom van Covid-19 is ook diarree (staat hierboven ook ergens). Dat zou ook een heel plausibele verklaring kunnen zijn voor superspreading met carnaval en in skihutten, denk aan een barman die bier tapt en er overheen hoest en mannen van middelbare leeftijd die de glazen naar binnen gieten. Of verpleeghuizen waar eten centraal bereid wordt. Is er onderzoek dat deze vorm van besmetting uitsluit, is het echt alleen een luchtwegvirus?

  Met vriendelijke groet, Hank

  Verklaart ook dingen die ik steeds niet begreep in de cijfers en voorspellingen van het RIVM, zoals de wonderbaarlijke

  Goed dat je deze inzichten deelt, geeft voor mij

  Beantwoorden
 54. Peter
  Peter zegt:

  Maurice,

  Dit is een super mooi artikel waar jij ook vast de dispersion factor (k) wil berekennen met de gegevens die jij hebt uit Nederland. Het artikel schijnt ook een ander licht op aerosoles, meer in combinatie met superspreaders, alsof er mensen zijn die veel earosoles uitscheiden en anderen minder. Misschien verklaart dat ook waarom het moeilijk aan te tonen is en nog niet is gevonden. Dat verklaart ook waarom er zo weinig mensen in een gezin besmet worden.

  https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all

  Beantwoorden
 55. jillis
  jillis zegt:

  Nog een vraag omtrent de immuniteit.
  We weten dat er mensen zijn met antistoffen voor verkoudheid die meewerken het coronavirus aan te vallen.(ongeveer 50%) Deze mensen raken wel besmet maar maken maar weinig of onmeetbare hoeveelheid antistoffen aan.
  Dan is er ook nog de mogelijkheid dat het basis immuunsysteem het virus afwend voor dat het verworven systeem aan het werk moet. In dat geval zijn er geen antistoffen aangemaakt.
  De persoon heeft het misschien nauwelijks gemerkt dat de ziekte is langs geweest.

  Het is dan achteraf niet meetbaar met een bloedonderzoek of deze persoon in aanraking is geweest met het virus. Maar hij is wel immuun.
  Er lopen hier onderzoeken naar maar ik heb nog geen conclusies kunnen vinden.
  Iemand een idee over hoeveel procent van de mensen dit betrekking heeft?

  Beantwoorden
  • Jasper van Loon
   Jasper van Loon zegt:

   Hoi Jillis,

   Volgens mij is hier (nog) niet zoveel over bekend. Uit de Heinsberg studie blijkt dat in een tweepersoonshuishouden waarbij een van de twee positief is getest op het coronavirus de kans voor de ander om besmet te raken 35% is. Hieruit zou je kunnen afleiden dat 65% het virus kan afwenden met het basis/aangeboren/innate immuunsysteem.

   Vraag is natuurlijk of deze groep bij een volgende besmettingsmogelijkheid weer niet besmet raakt.

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Zoals je al aangeeft het gaat om iets wat niet opgang komt, na een besmettingsbron die ook nog eens symptomatisch verloopt.

   Zoeken naar een spelt in een hooiberg. Het is een uitzondering. Gaat waarschijnlijk niet hoog zijn. Enkele procenten

   Beantwoorden
 56. Robbie K
  Robbie K zegt:

  Aan de heren van Dissel en Osterhaus, en collega-geinteresseerden,

  Uw collega Dr. Christian Drosten in Duitsland is nu ook om: aerosolen spelen wel zeker een grote rol van betekenis in de verspreiding van SARS-CoV-2, wellicht de belangrijkste manier van transmissie. Volgens uw collega viroloog is het zelfs belangrijker om goed te ventileren dan handen wassen en afstand houden.
  Mocht u daar meer over willen weten, hierbij een artikel uit Dagblad van het Noorden:

  https://www.dvhn.nl/extra/Duitse-topviroloog-Luchten-van-ruimtes-nog-belangrijker-dan-handen-wassen-25696036.html

  Als adviseur van Angela Merkel is hij wellicht een goed bron van informatie.
  Hij heeft deze uitlatingen gedaan in een interview op Deutschlandfunk:

  https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-drosten-betont-gefahr-durch-aerosole.1939.de.html?drn:news_id=1134069

  Meer informatie is trouwens ook te vinden op deze blog.
  Succes met het voorkomen van de verdere verspreiding en het starten van de economie

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Interessant onderwerp, alleen denk ik dat het iets complexer ligt dan geschetst.

   Ik vermoed wel dat exo en endosomen heel interessant kunnen blijken in de opbouw van immuniteit en misschien zelfs in onderlingen communicatie op cel en immunologisch niveau.

   Misschien kan Rebecca hier een licht op werpen?

   Mijn oorspronkelijke eerste gedachten was ze hebben niet het virus zelf gedetecteerd maar een deel van de response. De aanwijzingen nu halen die gedachte weer uit mijn hoofd.

   Wel acht ik de kans aanwezig dat coronavirussen een verwantschap hebben met exosomen en oorspronkelijk fungeerde als intersoortelijk communicatie medium op RNA niveau die nu als pathogeen zijn gaan functioneren bij een andere soort. (Dit is puur een hypothese, waarbij er geen wetenschappelijk bewijs is). Echter de overeenkomsten tussen exosomen en het covid-19 virus zijn groot en het lijkt me de moeite te lonen om hier een studie voor op te zetten.

   Beantwoorden
 57. ernst langeveld
  ernst langeveld zegt:

  realiseer je Maurice, dat er velen zijn waaronder ik, die je bijzonder prijzen om wat je doet. Het is inderdaad langzamerhand stuitend wat we zien op televisie en aan overheidsadviezen. Houd vol dus, de tij zal het schip keren. Een vraagje: als oplossing voor restaurants en andere binnenruimten heb je afzuiging van lucht boven de tafels genoemd. 1. lastige vraag maar weet je welke mate van afzuiging nodig is om de aerosolen tijdig weg te zuigen. Een ventilatie expert noemde 35 keer per uur totale luchtverversing. Dit geeft een tocht gevoel. Het lijkt mij mij dat het ook minder kan. 2. Is het zo dat als je aerosolen wil opzuigen dat je eigenlijk droge lucht moet creeren om ze te laten vliegen . Dit lijkt tegenstrijdig want droge lucht in een binnenruimte kwalificeer je als gevaarlijker. Bijvoorbaat dank voor de beantwoording.

  Beantwoorden
 58. Ingrid
  Ingrid zegt:

  Redelijk duidelijk maar ik mis praktische adviezen zoals ventilatie op welke manier? Hoeveel ramen open in een klas? Is het nodig om ramen tegen elkaar open te zetten? Helpt een gewone ventilator binnenshuis? En hoe moet je die plaatsen? Welke ventilatiesysteem zijn goed? Er zijn nu ruimten waar ze “oude” lucht laten circuleren waardoor het virus nog meer verspreid wordt. Wie controleert welk ventilatiesysteem veilig is? Moeten er binnenshuis waterbakjes worden opgehangen voor meer vocht id lucht? Mogen de kinderen in een klas zingen of kan dat alleen buiten? Kortom, ik heb meer aan praktische adviezen dan aan cijfers over hoe hoog de luchtvochtigheid moet zijn want die kan de gewone burger niet controleren.

  Beantwoorden
 59. Anna Marie
  Anna Marie zegt:

  Ondanks alle interessante informatie blijf ik toch vragen houden met betrekking tot de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld: een behoorlijk aantal gasten in het restaurant in het Duitse Leer werden besmet .als gevolg van te dicht op elkaar in wellicht een slecht geventileerde ruimte . Maar vervolgens blijken er nu ook meerdere mensen besmet te zijn via die restaurantbezoekers. Ik neem aan dat dit bv. huisgenoten of familie/ vrienden van de restaurantbezoekers zijn. Met andere woorden : dan is er toch wel degelijk een gerede kans dat je besmet wordt één op één ,via rechtstreeks contact ?

  Beantwoorden
 60. HaWe
  HaWe zegt:

  Dag Maurice,
  Ben ook wel benieuwd naar je visie op klimaat (aerosols) in vliegtuigen. Die gaan eerstdaags weer alle kanten op vliegen. Dus kans dat corona ook weer alle kanten op vliegt.
  Extreem lage vochtigheid (ca. 15%) bij ca. kamertemperatuur. En hoe zit het met de ventilatie? Recirculatie of vlotte en volledige afvoer van gebruikte lucht.

  Beantwoorden
 61. David
  David zegt:

  Uitstekende info, bedankt voor al je inzichten Maurice!
  Ter aanvulling: de ifr in NL ligt waarschijnlijk eerder rond de 1% dan de ca 0,5% die jullie op smartexit.nu aanhouden. Zie bijv dit grote antilichaam onderzoek in Spanje: https://english.elpais.com/society/2020-05-14/antibody-study-shows-just-5-of-spaniards-have-contracted-the-coronavirus.html met ifr boven 1%. Ook in NY state bleek de ifr (bijna) 1% na een dergelijk onderzoek. Ijsland heeft ruim 15% vd bevolking getest via pcr, zie http://www.covid.is. Hieruit is een besmettingsgraad van 1% en ifr van 0,3% te berekenen met een relatief grote mate van zekerheid. Bestudering vd demografie vd besmettingen leert dat Ijsland er buitengewoon goed in is geslaagd de oudere bevolking te beschermen tegen besmetting. Dit is dus een uitzonderlijke situatie waar Nederland en de meeste westerse landen niet bij in de buurt komen.
  Het besmettingspercentage op 5 april is dan dus evenveel lager, ofwel zo rond de 5% en mooi in lijn met de cijfers van het Sanquin onderzoek.
  Tot slot maken jullie nog een denkfoutje in de extrapolatie naar het huidige besmettingspercentage. Jullie vergeten hierbij te corrigeren voor het feit dat het gemiddeld ca 3 weken duurt van besmetting tot dood. Aangezien de weeksterfte al wekenlang afneemt, ligt de stijging vh aantal besmettingen een stuk lager. Aannemend dat de daling de komende 3 weken op dezelfde wijze doorzet kom je op 10% nieuwe besmettingen (tov die van 5 april) ipv jullie 15%. Daarmee zou het huidige % op slechts 5,5% uitkomen ipv 12%.

  Beantwoorden
 62. Frans
  Frans zegt:

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/artsen-in-italie-duitsland-en-india-zeggen-dat-meeste-covid-19-doden-niet-door-virus-maar-door-longbacterie-zijn-overleden/

  Als deze info klopt is er spraken van een menginfectie.
  De secundaire pathogeen verklaard de stollingsproblematiek, en kan ook als verklaring dienen voor de onlangs ontdekte kinderziekte die op kawasaki’s disease lijkt.

  Nadeel is wel dat we moeten gaan vaststellen hoe de symbiose tussen de twee soorten lijkt te werken. En wat het verschil is tussen meng infecties en een infectie met maar 1 van de pathogenen.

  Het verandert weinig aan de aerosolen theorie voor Covid-19 zelf. Voor de chlamydia component is dit verhaal wel veel complexer.

  Beantwoorden
 63. Gijs van der Veur
  Gijs van der Veur zegt:

  Het is mooi dat je geen complotdenker bent, Maurice en dat je je bij de feiten probeert te houden. Anderzijds vind ik het wel vreemd dat je interview bij Weltschmerz van YouTube is verdwenen en dat topviroloog Drosten (een held in Duitsland, volgens mij) een dag nadat hij beweert dat het virus zich vooral via aerosols verspreidt keihard wordt aangevallen in Bild. Misschien zijn er toch mensen die op een of andere manier baat hebben bij de afstandsmaatschappij (al weet ik ook niet in welk opzicht)? https://www.ndr.de/nachrichten/info/Bild-gegen-Virologe-Drosten,drostenkritik100.html

  Beantwoorden
 64. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Beste Maurice, Ik kwam op internet het onderstaand artikel tegen over druppels:

  Tot voor kort was het onmogelijk druppeltjes te maken van precies dezelfde grootte. Maar vorig jaar slaagde de Nederlandse onderzoeker dr. Gabrie Meesters erin daarvoor een speciaal apparaat te maken. Met deze zogenaamde ‘Jetstream break-up’ worden vloeistofstraaltjes door geluidstrillingen opgebroken. De ijzeren regelmaat van geluidstrillingen worden daarbij omgezet in een net zo regelmatige druppelvorming. bron: Philip Broos, Delft Integraal
  Wat zou het nut zijn van zulke kleine druppeltjes? De belangrijkste toepassing ligt op het terrein van de geneeskunde. Longpatiënten krijgen hun medicijnen door middel van verneveling rechtstreeks in hun longen toegediend. Grote druppels bereiken de longen echter maar zelden. Hoe fijner de druppeltjes die een patiënt krijgt toegediend, des te verder komen ze in de longen terecht en des te beter kan het medicijn zijn werk doen. Tot nu toe hebben de beste vernevelaars een rendement van tussen de dertig en veertig procent. Meesters apparaat haalde een rendement van tegen de 95 procent, waarmee de weg naar een preciezer dosering van medicijnen voor longaandoeningen werd geopend.

  Het gaat mij om de besmetting in de longen, aerosols bereiken makkelijk de longen, druppels is volgens mij bijna onmogelijk. Denk dat druppels eerder doorgeslikt worden en in de maag terecht komen. Vandaag ook dat in afvalwater het coronovirus is vastgesteld. Daarom vindt de besmetting volgens mij alleen plaats door aerosols. Kan dat kloppen?

  Beantwoorden
 65. Willie
  Willie zegt:

  Ik zie nergens de neus- en oogreceptoren besproken worden. De aanname dat het enkel door de longen wordt opgepikt is niet juist.

  Tevens zijn supermarktmedewerkers niet massaal ziek. Dus duur van blootstelling? Ik zie ze niet terug.

  Beantwoorden
 66. Marian Lemire
  Marian Lemire zegt:

  Nu Osterhaus in Op 1. Gaat het over ventileren en aerosolen. Ziet hij nu ook het belang er van in. ( eindelijk) Ze lieten even kort Van Dissel zien die er geen waarde aan hechtte ( hoe erg). Nu nemen ze uw verhaal pas serieus.

  Beantwoorden
 67. Frans
  Frans zegt:

  Osterhaus OP1: hij wist het allemaal, de besmetting via aerosols. Hij kon dat zien door de besmetting bij koren etc. Nou ja, weer een medestander zullen we maar zeggen.

  Beantwoorden
 68. Theun Lucassen
  Theun Lucassen zegt:

  Beste Maurice,

  Vanavond Op1 gezien? Daar was zowaar meneer Osterhaus die begon te praten over het verspreiden van aerosolen via de lucht en het belang van goede ventilatie alsof hij het al die tijd al zo gezegd had. Laat het een troost zijn dat jij bent begonnen met het aanzwengelen van deze discussie. En dat er beduidend meer, dan slechts 100 mensen dat ook gehoord en gezien hebben. Keep it up.

  Beantwoorden
 69. arjen
  arjen zegt:

  Wat ik wel zorgelijk vind is dat dergelijke enorm ingrijpende besluiten kennelijk worden genomen op basis van computermodellen. Die van Ferguson zijn zwaar bekritiseerd. Kijk je dan gewoon om je heen, zie je toch een andere wereld.
  Verder denk ik dat het RIVM vooral naar het buitenland kijkt en dan vermoed ik vooral naar het RKI. We hebben Duitsland gevolgd. Drosten et al hebben dan ook veel invloed op de hele gang van zaken. De tests werden haastig ontworpen door deze mensen aan de Charité in Berlijn. Ze zijn niet eens officieel, maar door samenwerkende instituten toegestaan.

  Beantwoorden
 70. Henk van der Stoep
  Henk van der Stoep zegt:

  Zie ik nou gisteren op 1 die Ab Osterhaus op wonderbaarlijke wijze het aerosolen verhaal te vertellen. Iets wat Maurice al maanden loopt te verkondigen. Tis toch ongelofelijk Maurice dat je vrijwel geen podium kreeg (krijgt) voor je theorie. En nu gaat nb. Ab met de veren pronken. Maurice mijn complimenten voor je wilskracht. Wellicht gaat het RIVM/OMT nu eindelijk ook een andere koers varen maar dat zal wel een te moeilijke drol voor ze zijn om door te slikken.

  Beantwoorden
 71. Anja
  Anja zegt:

  Het verhaal sluit helemaal aan bij de ervaring van mijn zus. hun zoon van 25 werd behoorlijk ziek. Hij heeft de besmetting waarschijnlijk opgelopen in de trein. Hij had twee weken hoge koorts, spierpijn en hoesten. Zij wonen met 5 personen in huis, zaten dus 14 dagen met elkaar in quarantaine maar geen van allen hebben ze klachten gekregen. Zij zegt dit: ‘Toen hij ziek was hebben wij bij ons thuis geen extra maatregelen genomen; hij at gewoon aan tafel als hij zich goed genoeg voelde, ik heb niet extra schoongemaakt, we hebben geen afstand in acht genomen…. (ik dacht – als ik nu toch aan huis gebonden ben, dan maar gelijk meedoen, dan zijn we er weer van af ) Wat ik wel ALTIJD doe is goed ventileren in huis! Dat doe ik mijn hele leven al: we slapen met het raam open, iedere ochtend lucht ik alle kamers etc.’

  Beantwoorden
 72. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Uw aerosolen hypothese krijgt nu ook experimentele bijval met gemeten data. Onderzoekers van de UvA hebben met laserlicht aangetoond dat ventilatie van groot belang om aersolen snel uit te schakelen. Zie hun persbericht en het wetenschappelijke artikel:

  https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2020/05/goede-ventilatie-cruciaal-voor-coronabestrijding.html?origin=C7qo0vSuQiCeMfPYaosIew&cb
  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30245-9/fulltext

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *