Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Inspelen op hogere specifieke luchtvochtigheid bij Covid-19

Zo gaat de verspreiding van het COVID-19 virus - 9790
Samenvatting van het artikel

Niet alleen is de economische impact van de maatregelen enorm. Ook voor de volksgezondheid nemen de negatieve gevolgen snel toe. We zullen op gegeven moment moeten afbouwen, en dan kunnen de bevindingen over de specifieke luchtvochtigheid een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming.

Lees volledig artikel: Inspelen op hogere specifieke luchtvochtigheid bij Covid-19

Leestijd: 5 minuten

Sneller dan menigeen het op dit moment denkt gaan we voor de vraag komen, hoe lang we doorgaan met zware maatregelen om de kans op besmetting te verlagen. Dus de factor R0 (het aantal mensen dat door 1 persoon besmet worden) naar een niveau van (bijna) 0 te brengen. Zodat er vrijwel niemand meer wordt besmet.

De consequenties van de abrupte complete stilstand van de samenleving (inmiddels vrijwel wereldwijd) zijn eigenlijk niet te overzien.  Maar ik denk dat die kolossaal zullen zijn en daar besteed ik ook een apart blog aan.

We bevinden ons inmiddels in “uncharted territory”.  Wat er nu gebeurt is nog niet in de geschiedenis gebeurt. Maar juist omdat het normale leven in vrijwel de hele wereld gestopt is, zullen de economische en sociale gevolgen ongekend zijn, zoals ik dus apart beschrijf. Maar ook de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid nemen snel toe.

Doordat alle aandacht gericht is op de slachtoffers van dit virus, leidt dat tot een verslechtering van de kansen op genezing van mensen met andere ziekten, die urgent een goede behandeling nodig hebben. Het lang thuis zitten, met weinig sociaal contact en (de kans op) het verliezen van je inkomsten, zullen ook een bepaalde invloed hebben op de mentale en fysieke gezondheid.

Vaccin of geneesmiddel

Natuurlijk hoopt iedereen dat het virus binnen enkele weken wereldwijd verdwenen is. Maar de kans daarop is, ook met de strenge maatregelen, die nu worden genomen, vrijwel nul. Hooguit zal de snelheid van verspreiding vertragen. En zal de kans verder groter worden als er een vaccin of een geneesmiddel wordt gevonden.

Er komt dus (en ik denk zelfs vrij snel) een moment waarop leiders in de wereld moeten gaan afwegen of ze de kans op verdere verspreiding gaan accepteren. Dit om te voorkomen dat uiteindelijk het middel erger is dan de kwaal. Dat zal een verschrikkelijk dilemma zijn. Zeker omdat het ook grote consequenties gaat hebben voor mensen die door Covid-19 toch nog erg ziek gaan worden. Ook mag verwacht worden dat binnen een bevolking veel minder eensgezindheid zal zijn over zo een beslissing. In dat blog schrijf ik daarover.

De bevindingen over de specifieke luchtvochtigheid kunnen een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming over het geleidelijk afbouwen van de maatregelen. Kijk bijvoorbeeld naar de VS. Daar zijn de klimatologische omstandigheden in New York heel anders dan in een groot deel van Californië. Ten opzichte van de bevolkingsomvang ligt New York op het traject van het Italiaanse Bergamo (en zelfs erger). Californië met 40 miljoen inwoners heeft nu 65 doden. De staat New York met de helft van dat aantal bewoners, nu al 385.  Daarbij hebben de eerste besmettingen in Californië zelfs eerder plaatsgevonden dan in New York.

Verklaring

Nu kan een verklaring van dat verschil deels komen door het verschil in de dichtheid van de bevolking in New York City met b.v. Los Angeles. Maar juist door de patronen, die we elders zien (neem het verschil tussen Napels en Rome en de ontwikkelingen in Lombardije) heeft Californië het voordeel van een hogere specifieke luchtvochtigheid dan New York.

Maar de gouverneur van Californië heeft hook eel stevige maatregelen genomen. Vrijwel dezelfde als in New York. De grote negatieve economische en sociale effecten hiervan (en zeker als het langer duurt dan 3 weken) zijn heel groot. Terwijl de urgentie van die maatregelen door die hogere selectieve luchtvochtigheid minder groot waren/zijn dan in New York.

Daarnaast is het andere probleem dat het effect van de maatregelen (en van gunstiger weer) pas 2 weken daarna merkbaar worden. In New York waren de weersomstandigheden tot en met een paar dagen geleden heel ongunstig. Inmiddels is het wat beter geworden. Bij de weersverwachting ziet het er tot 1 april wat gunstiger uit met hogere luchtvochtigheidswaarden. Tussen 1 en 5 april zien we vervolgens weer heel lage luchtvochtigheidswaarden, maar daarna wordt het stukken beter.

Als je uitgaat van een R0 (de verspreidingsmaat), die lager is bij die hogere luchtvochtigheid, dan kan je stellen dat de totale lockdown van Californië eigenlijk onnodig is. Maatregelen als social distancing, het verbieden van bijeenkomsten met veel mensen, en het vooralsnog gesloten houden van scholen, zou al een voldoende vertraging opleveren van de besmetting.

New York

In New York zouden ze na 5 april de maatregelen geleidelijk kunnen gaan afbouwen, gezien het weer. Maar de kans is heel groot dat tot en met half april, het aantal dodelijke slachtoffers in die stad nog zeer fors gaat stijgen, omdat er een vertraging is van 2 weken, tot het effect van de maatregelen zichtbaar wordt. Dus pas half april zal men in New York het gevoel krijgen dat er licht is aan het eind van de tunnel. Daarvoor zullen daar scenes zoals in Bergamo heel waarschijnlijk zijn. Terwijl die in Californië niet lijken te gaan voorkomen.

Om te voorkomen dat het middel niet erger is dan de kwaal, en omdat er toch een vorm van exit-strategie moet zijn, bepleit ik zeer om in te spelen op het niveau van de specifieke luchtvochtigheid. Helaas is de weersverwachting in Nederland de komende 2 weken nog steeds ongunstig. Juist die tijd zou in Nederland gebruikt kunnen worden om -beter dan ik nu vanuit de wetenschappelijke literatuur en de data-analyses heb kunnen doen- de precieze relatie tussen de specifieke luchtvochtigheid en de R0 vast te stellen. En ook te begrijpen waarom die relatie er is.

Ik heb al gezien dat in er in Amerika, aan de Universiteit van Utah, een vergelijkbare onderzoeksopdracht is verleend. Alleen vrees ik dat het belang van die opdracht sterk onderschat wordt. Ik bepleit zeer dat in Nederland met bloedspoed en met voldoende geld bekeken gaat worden hoe het COVID-19 virus op de hoeveelheid vocht in de lucht reageert en waardoor dat komt. (Indachtig die twee verklaringen, die ik in dit blog heb beschreven). Het zou van al het geld dat de overheid nu uitgeeft om de gevolgen van deze uitbraak te bestrijden, wel eens veruit de beste investering te zijn.

Persoonlijk advies

Ten slotte een persoonlijk advies. Aan het weer kunnen we (helaas) niets doen. Maar ik heb (helaas nog wel kleinschalig) onderzoek gedaan in winkels waar eten wordt verkocht. Besef dat in die winkels de luchtvochtigheid vaak hoog is (door koelmachines die vocht uit de kasten trekt) en door vernevelaars. Temperaturen zijn daar ongeveer 18 graden met een vrij hoge relatieve luchtvochtigheid.

Ik heb sterk de indruk dat dus een hogere luchtvochtigheid in besloten ruimtes een soort extra verdediging is tegen de verspreiding van het virus als daar zich wel veel verschillende mensen bevinden. (Zoals bij winkels, kantoren en in ziekenhuizen). Dit experimentele Amerikaanse onderzoek uit 2013 bevestigt dat dit met het griepvirus zeker zo is. De kans is dus ook vrij groot dat dit met dit virus ook gebeurt.

Door daar bij een temperatuur van 20 graden een luchtvochtigheid van 50% te realiseren zou daarmee de kans op verspreiding (aanzienlijk?) verkleind kunnen worden.

Met bloedspoed

Ook op dit punt zou de overheid met bloedspoed onderzoek moeten laten doen om te zien of het ook zo werkt op COVID-19 (zoals ik het kleinschalig heb vastgesteld). En vervolgens -ter bescherming van iedereen in ruimten waar nog veel mensen zijn- ervoor zorgen dat de luchtvochtigheid naar het gewenste (veiliger) niveau wordt opgetrokken. Het is een vrij simpel onderzoek om uit te voeren. Kan snel uitgevoerd worden en de resultaten kunnen ook nog veel extra besmettingen voorkomen.

Dit zijn de 6 samenhangende blogs die ik geschreven heb.

  1. Hoe groot is het gevaar van het COVID-19 virus nu echt. (dit blog)
  2. De invloed van luchtvochtigheid op de verspreiding van het COVID-19 virus
  3. Wat gebeurt er in de (sub-)tropische gebieden met de verspreiding van COVID-19?
  4. Hoe spelen we in op het positieve effect van een hogere specifieke luchtvochtigheid? (dit blog)
  5. Wat als de verspreidingssnelheid van COVID-19 naar -bijna-nul is gedaald?
  6. De enorme economische en sociale gevolgen van deze pandemie

U heeft zojuist gelezen: Inspelen op hogere specifieke luchtvochtigheid bij Covid-19.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.