Making a Murderer in Deventer

Bas Haan heeft zojuist in DWDD aangekondigd dat er een film komt n.a.v. zijn boek over de Deventer Moordzaak. Wij hadden destijds in totaal circa 130 fouten, waarvan diverse cruciaal, geconstateerd in zijn boek.  (Heb hem ook destijds uitgedaagd tot een openbaar debat over deze zaak, hij mocht de plaats en plek noemen, maar daar ging hij niet op in. Uitnodiging staat nog steeds!).

Inmiddels gebeurt er achter de schermen ook veel, waarbij als men echt bereid is om de informatie, die er is, open te bekijken dan zijn er twee conclusies duidelijk. Namelijk wie de moordenaar niet is (Ernest Louwes), maar ook wie de moordenaar wel is.

Ik kom binnenkort uit met een multimediaal project waaruit de lezer/kijker een goed beeld krijg over hoe het OM en de politie destijds de tunnel ingelopen zijn, die nog alleen maar tot de uitkomst kon leiden dat Ernest Louwes de moordenaar was.

Inmiddels is iedere component van die veroordeling van tafel of evident anders dan het OM en politie destijds presenteerde. Onder ander is ook de verklaring van de Officier van Justitie bij de rechtszaak destijds dat “anderen die onderzocht zijn niet op leugens waren betrapt en een sluitend alibi hadden”, aantoonbaar onjuist (en was misleidend voor de rechters).

Mijn multimedia project heet Making a Murderer in Deventer. En ik kan u verzekeren dat veel van datgenen wat u bij de Netflix serie heeft gezien over hoe daar in Wisconsin politie en OM ervoor zorgde dat een onschuldige tot twee keer toe in de gevangenis verdween, terug te zien is bij de veroordeling van Ernest Louwes (twee keer veroordeeld op verschillend bewijs.

En ook de grote inspanningen die de justitiele keten in Wisconsin deed en doet om de waarheid niet onder ogen te hoeven zien, ook -helaas- in Nedeland terug te zien is.

Eén van die componenten van die veroordeling toen, die nu ook van tafel is, is dat inmiddels ook via het TNO is aangetoond dat Ernest Louwes wel vanaf de A28 het laatste telefoongesprek met de weduwe gehad kan hebben. En ook een getuige deskundige van destijds heeft inmiddels zijn verklaring, die hij voor de rechter had afgelegd,  ingetrokken dat zo een gesprek van de A28 onmogelijk was. Bedenk dat een belangrijk deel van de overtuiging van de rechter dat Louwes  de moordenaar was, dat hij leugenachtige verklaringen had gegeven t.a.v. het niet in Deventer geweest zijn op de avond van de moord.  Want hij moest er immers wel geweest zijn, gezien het feit dat dit telefoongesprek was afgehandeld via een antenne in Deventer!

Dat onderdeel van het vonnis uit 2004 blijkt dus weg te vallen. Louwes kan dus de waarheid gesproken hebben over de locatie van dat telefoontje.

En dan praat ik maar niet over het grote schandaal dat Louwes in eerste instantie in 2001 vooral is veroordeeld omdat speurhonden zijn geur koppelden aan een mes dat op 1,5 km van de plek van de moord in een berging was gevonden. In 2003 heeft de Hoge Raad erkent dat dit mes nooit het moordwapen geweest kon zijn (er werd geen DNA op gevonden van het slachtoffer en het mes was breder dan de gaten in de blouse van het slachtoffer. En “to add insult to injury” in 2007 is door de rechter in Zutphen vastgesteld dat de hondenbegeleiders, die geurtesten op onregelmatige wijze hadden uitgevoerd en daarover valse Processen Verbaal opgemaakt. (De hondenbegeleider mocht niet weten welke van de testbuisjes van Louwes was, maar dat was hem tegen alle procedures in toch gemeld door zijn collega’s) Die hondenbegeleiders zijn in 2007 tot taakstraffen veroordeeld wegens het op die manier uitvoeren van de test en het vals opstellen van Processen Verbaal. Maar ondertussen was in 2001 Louwes op basis daarvan wel veroordeeld……..!

Ik heb wel eens gezegd dat ik van alles wat ik weet over de Deventer Moordzaak drie Grishams kan schrijven en als ik alle fouten van OM, politie en NFI bij elkaar zou zetten, er meerdere afleveringen van een blooperserie op televisie mee zou kunnen worden gevuld..

In de komende maanden zult u op basis van de informatie die u krijgt (met daarbij ook de verklaringen die afgelegd zijn in Processen Verbaal) ontdekken dat er heel veel gelogen is bij het onderzoek naar de Deventer Moordzaak. Maar door anderen dan Ernest Louwes….

Stay tuned!

 

9 antwoorden
 1. hippo
  hippo zegt:

  TNO heeft er tamelijk lang over gedaan om vast te stellen dat het telefoontje van Louwes naar de weduwe wel degelijk vanaf de A28 gevoerd kan zijn Dat wisten we toch al voordat Ton Derksen erover schreef in zijn boek ‘Leugens over Louwes’ ?
  Bas Haan werd in de DWDD een topjournalist genoemd. ‘T is maar hoe je het bekijkt… Ik heb toch sterk de indruk dat hij hier en daar wat huiswerk heeft laten liggen.
  We weten dat Louwes op 23 september om ca. 19.30 is vertrokken vanuit Utrecht waar hij in het jaarbeursgebouw een presentatielijst had getekend i.v.m. te behalen studiepunten. Als hij werkelijk de moordenaar zou zijn en dus, zoals door de rechters is aangenomen, direct naar Deventer zou zijn gereden is het toch tenminste uiterst merkwaardig en slordig voor een moordenaar in spe dat hij niet eerst om 19.30 u. de weduwe gebeld heeft om er zeker van te kunnen zijn dat hij er terecht kon en zij bijv. geen bezoek had of verwachtte, want in dat geval zou hij onverrichter zake weg moeten gaan. Maar nee, hij zou pas gebeld hebben toen hij al bijna bij haar op de stoep stond. Dat telefoongesprek duurde slechts 16 seconden. Gelet op de informatie over mevrouw Wittenberg zou zij zeker ontstemd zijn geweest over het pas op het allerlaatste moment aangekondigde bezoek van Louwes en hem daar dus één of meer vragen over hebben gesteld, die Louwes had moeten beantwoorden. En dat allemaal binnen 16 seconden? En dan heb ik het nog niet gehad over het dna-onderzoek waar nog wat vuiltjes aan kleven.
  Kortom, het valt nog te bezien of Bas Haan wel zo blij moet zijn met zijn rol in de hele affaire en de verfilming daarvan. Ik zie de volgende film al voor me: Hoe een topjournalist zich zelf in het ravijn stortte.

  Beantwoorden
  • paulruijs
   paulruijs zegt:

   Maar die topjournalist is tevens in dienst bij de PO. Hij mag blijkbaar “in de baas z’n tijd” z’n werkgever meenemen op een bijna persoonlijke kruistocht tegen Maurice de Hond. Mocht het fout voor hem en goed voor Louwers aflopen dan staat ook Nieuwsuur in z’n hemd die alle ruimte aan mijnheer Haan gaf. Want zijn gedrevenheid, nu zelfs met een film, overstijgt het niveau van gezonde journalistieke belangstelling.

   Beantwoorden
 2. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Bas Haan zegt bij DWDD dat hij niet in debat wil met iemand (Maurice) die niks met de zaak te maken heeft. Wat heeft Bas Haan dan met de zaak te maken? Waarom gaat hij dan wel in debat met Matthijs van Nieuwkerk voor heel Nederland?

  Tevens vervloekt Bas de “beeldvorming”. Waar was hij zelf dan gisteren een kwartier mee bezig?

  Beantwoorden
 3. paulruijs
  paulruijs zegt:

  Hallo Bas(Haan)

  Ons contact over partijdige rechters is niet meer wat het geweest is. Ook recentere contacten na onze confrontatie over je boek hebben “die goeie oude tijd” niet teruggebracht. Ik meende je te kunnen interesseren voor een “goede” zaak met inderdaad corrupte rechters, maar daar bleef het bij. Misschien dat je na al die jaren van mening bent veranderd (of altijd al die mening had) dat we in Nederland wel corrupte agenten , douaniers etc etc maar geen corrupte rechters hebben. Ik dacht of all people dat Bas Haan wel wist dat de juridische werkelijkheid niet altijd samenvalt met de journalistieke dan wel forensische werkelijkheid. Blijkbaar was je druk bezig met andere zaken waaronder de verfilming van je boek en ik snap niet goed waarom je dat doet. Tenminste, die zaak is nog helemaal niet uitgekristaliseerd en ook hier kreeg ik bij Mathijs van Nieuwkerk de indruk dat je je vooral richt op Maurice de Hond die blijkbaar jouw ‘levenswerk’ onderuit haalde. Je zwakste argument bij DWDD vond ik dat MdH veroordeeld was voor zijn uitlatingen over de klusjesman. Dat kwam het OM goed uit maar toont voor mij absoluut niet diens ongelijk aan. Zoveel ontzag en respect voor rechterlijke oordelen heb ik de afgelopen 25 jaar niet meer en als ik het goed begrijp neem je eerst met je boek en nu met die verfilming een onnodig en uiterst geprononceerd standpunt in. (In wiens belang?) Uiteraard zet je het verhaal zelf weer op de wagen. Als privé persoon ? Als journalist van Nieuwsuur? Het valt – gelet op het belang en enorme prestige verlies voor het OM bij nog een mistrail ala Schiedamse Parkmoord (e.a.)- niet te verwachten dat Knoops succesvol zal zijn, maar jij/jullie nemen qua geloofwaardigheid m.i. een enorm risico als het hem wel zou lukken om de onschuld van Louwers te bewijzen. Maar ook als dat niet lukt heeft het OM en de RM niet meer het gezag (wel de macht) om de werkelijkheid naar hun hand te zetten. Voor mij rijst daarom de vraag: waarom ga je zo blind 100% achter het OM en de rechters staan terwijl die clubs in vele zaken aantoonbaar onzorgvuldig en ronduit onbetrouwbaar zijn gebleken? Tenminste, ik refereer aan een van de grootste doodgezwegen schandalen uit onze recentere ‘rechtsstaat’ geschiedenis.

  Ik verwijs daarvoor naar de Wassenaarse miljonair/slager Eddy de Kroes, door de Hoge Raad onherroepelijk tot 2 jaar veroordeeld, maar “gratie” gekregen van OvJ Hans Vos die in opdracht van zijn onbekend gebleven superieuren een briefje schreef en gaf aan de Kroes waarin stond dat hij zijn straf niet hoefde uit te zitten. En het werkte 10 jaar lang…en ook toen het uitkwam hoefde De Kroes van de rechter na zoveel opgewekt vertrouwen van de overheid niet meer de bak in. En Vos ook niet voor zijn illegale optreden omdat hij heel voorkomend desgevraagd niet meer wist van wie hij deze overtreding van zijn ambtseed (Befehl ist Befehl) moest begaan. Integendeel, voor wat hoort wat dus werd hij gepromoveerd. Eind goed al goed dus….alleen de Hoge Raad werd als NEP rechter voor schut gezet. Dit keer niet door Geert Wilders waar iedereen opgewonden van werd, maar door hoge justitie ambtenaren en de minister. Niemand (de Hoge Raad, collega rechters, de media, tweede kamer, hoogleraren, het NJB, praatprogramma’s etc) had ook maar een begin van een mening hierover ( of ze weten nog steeds niets van deze zaak) Die maken zich liever, gemakkelijker en openlijk zorgen over de kwaliteit van de rechtsstaat in Polen.
  CONCLUSIE: voor een overheid met een OM, Rechterlijke Macht en politici die zover gaan dat ze desnoods de bodem onder onze rechtsstaat wegslaan, is wat gesjoemel met DNA rapportjes en getuigenverhoren om Louwers veroordeeld te krijgen klein bier. Mutatis mutandi kan ook in de Vaatstrazaak e.a. de verkeerde (Barbasin!?) veroordeeld worden om bepaalde functionarissen in bescherming te nemen.
  Ik vraag me af of jij, je collega’s, advocaten, geleerden etc. Überhaupt wel eens met dit soort overwegingen rekening houden en in jouw geval t.a.v. De Deventer moordzaak?
  Ik verwacht geen reactie van je, maar laat me graag verrassen.
  Met oprechte groet,

  Beantwoorden
 4. pim
  pim zegt:

  Goed dat er een nieuw initiatief wordt gestart om tegenwicht te bieden aan de film over de gekleurde en vooral vooringenomen zoektocht van Bas Haan mbt de Deventer Moordzaak. Respect voor Maurice die hier energie in steekt in een persoonlijk voor hem zeer zware periode vanwege de gezondheid van zoon Marc. Er bestaat nog steeds veel belangstelling voor de DMZ. Dat merk ik wel uit de vele appjes die ik kreeg toen Bas Haan bij dwdd zat. Is er enig idee over wanneer er een herzieningsverzoek naar de Hoge Raad gaat?

  Beantwoorden
 5. Henk Zuid-Holland
  Henk Zuid-Holland zegt:

  Hoe een volkomen onschuldige belastingadviseur in een gruwelijk verhaal wordt getrokken. Een film waardig, ware het niet dat de betrokkene met zijn gezin in een jarenlang durende hel terecht kwam, die nu opnieuw wordt opgerakeld. Toch merk ik ook op, dat ik benieuwd ben of het verhaal van Bas Haan stand gaat houden als die film eenmaal uitkomt. Ik vind het bijzonder pijnlijk dat Ernest Louwes opnieuw niet aan deze wrange geschiedenis ontkomt, het zal hem tot zijn dood blijven achtervolgen, vrees ik. ik heb heel vaak bedacht dat onze rechtspraak het behoorlijk goed voor elkaar heeft, maar het tegendeel is soms de realiteit. Dat komt allemaal samen in de DMZ.

  Beantwoorden
 6. luistervink
  luistervink zegt:

  Temperatuurinversie

  Radiozendamateurs en andere deskundigen hebben het nodige verteld wat de invloed op van temperatuurinversie op de propagatie van radiosignalen. Wat mij hogelijk verbaast, is het feit dat dit verschijnsel bij politie z.g. onbekend zou zijn geweest. De politie is juist, door het dagelijks gebruik van mobilofoons en portofoon een ervaringsdeskundige.

  Al ver voor dat ik mij met de radio-zend-hobby bezig hield luisterde ik dag en nacht (ja letterlijk!) in Amsterdam, naar het mobilofoon- en ook portofoon-verkeer van de politie. Dat was natuurlijk voordat P-2000 was ingevoerd.
  Ik heb toen meerdere keren gehoord dat, zowel het mobilofoon-verkeer alsmede het z.g. inrapnet bij temperatuurinversies hinder hadden van politie-zenders van andere korpsen. Het loskoppelen van inrap en/of wisselen van kanalen was zelf een enkele keer nodig.

  Het is dus onbegrijpelijk dat politie-medewerkers bij hoog en laag volhielden dat men niets van de effecten het fenomeen temperatuursinversie af wist.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *