Struisvogels

Mijn beide ouders hebben Auschwitz overleefd. Als ze over de oorlogsperiode vertelden dan waren ze als het ware nog geschokter over het gedrag van Nederlanders in de oorlog dan van de Duitsers.

“De Duitsers kenden we niet van voor de oorlog”  zeiden ze, “maar de Nederlanders wel”.  Politieagenten die mijn vader voor de oorlog persoonlijk kenden, waren Jodenjagers geworden. Zij haalden mijn vader van zijn onderduikadres op waar hij verraden was door buren. Hij werd met Nederlandse trambestuurders naar de trein vervoerd en met Nederlandse machinisten naar Westerbork. Door een Nederlandse rechter werd mijn vader gedurende de oorlog veroordeeld omdat hij Joden illegaal aan voedsel hielp (Een strafblad dat na de oorlog, ondanks pogingen van mijn vader, bleef bestaan). Op 6 maart jl. -100 jaar na zijn geboorte- heb ik zijn oorlogsherinneringen geplaatst.

Mijn les was dat de wereld in de werkelijkheid onder de oppervlakte er anders uit kan zien dan aan de buitenkant blijkt.

In mijn eigen leven heb ik altijd geprobeerd niet te discrimineren. Alle mensen zijn voor mij gelijk. Pas als een individu bewijst dat hij mijn achting of respect niet waard is zal ik mijn houding veranderen. Die houding zorgt er mede voor dat ik als scheidsrechter bij mijn voetbalwedstrijden nooit problemen heb, welke teams ik ook fluit. Omdat ik alle spelers met respect behandel.

Ik vind uitspraken van Wilders zoals met “kopvoddentax”  en wat hij deed op de verkiezingsavond met “minder Marokkanen” verfoeilijk. Hij kan een dergelijk onderwerp ook op een andere manier aan de orde stellen.

Enkele dagen later heb ik een onderzoek gedaan, waaruit bleek dat 72% van de Nederlanders dit een niet-acceptabele uitspraak van hem vond. 20% van de PVV-ers vond dat ook.

Door de jaren heen heb ik onderzoeken uitgevoerd voor vertegenwoordigers van alle partijen van Nederland. Juist gezien mijn positie vind ik dat ik bij partijen vertegenwoordigt in de Tweede Kamer geen selectie mag toepassen, voor wie ik dat onderzoek wel of niet doe.

Mijn verantwoordelijk daarbij is dat de vraagstelling juist is en de verantwoordelijkheid om de uitslagen van dat onderzoek na het uitvoeren om dat te publiceren ligt bij die politieke partij en de media die daar dan wat mee willen doen.

Zo heb ik al meerdere malen ook onderzoeken voor de PVV uitgevoerd over wat Nederlanders vinden.

Vrijdag zijn er een serie vragen gesteld bij een steekproef van meer dan 2500 Nederlanders over de opvattingen van de Nederlanders over een aantal punten direct of indirect verband houdende met die uitspraken van Wilders. Daaruit blijkt o.a. dat de uitspraak over minder Marokkanen door 43% van de Nederlanders gedeeld wordt.

Deze specifieke vraag, na o.a. een vraag over de strafbaarheid van de uitspraak van Wilders,  luidde “wat is uw eigen standpunt ten aanzien van Marokkanen in Nederland”?  43% geeft dan aan “Ik heb liever minder Marokkanen in Nederland”. Onder de PVV kiezers is dat 95%, bij de VVD-kiezers 59%.  Onder de kiezers van andere partijen loopt dit uiteen van 19% bij D66 tot 36% bij de SP.

Dat zoveel mensen geschokt waren door de wijze van optreden van Wilders op de avond van 19 maart jl begrijp ik zeker. Ik was dat ook.  Maar laat men zich niet in slaap sussen door de vele -terecht- verontwaardigde reacties die daarop volgden. Want dit uitgevoerde onderzoek laat zien dat onder de oppervlakte een forse problematiek leeft.

En die gaat niet weg door dat niet zichtbaar te maken via onderzoek. Noch door te stellen dat dit onderzoek schandelijk is.

Ik denk dat mijn ouders liever voor de oorlog al hadden geweten hoe de wereld er werkelijk uitzag.

17 antwoorden
 1. Arvand Mehr
  Arvand Mehr zegt:

  Beste Maurice,

  Als eerst wil ik u bedanken voor de openhartigheid over het verschrikkelijke gebeurtenis van u vader. Onder de Nederlanders waren er inderdaad schutstaffels tijdens de ww2.

  Er blijft alleen nog wat vragen hangen.

  1) Als er inderdaad een vergelijkbaar onderzoek werd gehouden. Zou u vader daaruit consequenties trekken en het land verlaten?

  2) Zou het legitiem zijn voor de onderzoeker destijds, om een vraag te formuleren met minder van een etnische ras?

  Het onderzoek zou voor mij net zo verwerpelijk zijn als het uitkomst.
  Een irrationele vraag roept emmers irrationele uitkomsten.

  Bovendien heb ik ook twijfels dat dit soort onderzoeken kan/zal bijdragen aan de problematiek van minderheden. Het zal eerder bijdragen aan de commerciële doeleinden van de onderzoeker.

  Tevens begrijp ik niet dat er nu een bocht is genomen met het “minder-minder-minder” conflict. Hierin suggereerde Wilders namelijk dat het ging om (criminele) Marokkanen, dit onderzoeksvraag is anders gesteld.

  Dit kan weer leiden tot aangifte van Wilders tegen u…

  Beantwoorden
 2. Virdy
  Virdy zegt:

  Het succes van de PVV komt door het A-sociale gedrag van Marokkanen. Door hun opstelling wordt het intolerante gedrag bij Nederlanders aangewakkerd. Een aantal jaren geleden was de weerstand tegen marokkanen nauwlijks merkbaar. Maar omdat ze steeds door hun gedrag negatief in beeld komen roepen zij dit zelf over zich af. Je zal als Nederlander maar in een Marokkaans/ Turkse buurt wonen.

  Beantwoorden
 3. jan verweij
  jan verweij zegt:

  Een vraag stellen is nooit waardevrij. Niemand gaat de vraag stellen of 2 + 2 inderdaad 4 is, want het antwoord staat vast. De vraag stellen of we meer of minder Marokkanen willen, geschiedt dus op de vooronderstelling dat de uitkomst niet vast ligt.
  Zich verschuilen achter de wens te onderzoeken of mensen racistisch zijn, is zoiets als een film maken over de porno-industrie en dan zeggen dat alleen het maken en vervaardigen van die film voor jou interessant is.
  Jammer dat deze meneer De Hond zó naast zijn schonen gaat lopen dat hij niet alleen het onderwijs in Nederland beter denkt te kunnen maken, maar nu ook het ethisch reveil gaat leiden in Nederland.
  Fout, helemaal fout meneer De Hond.

  Beantwoorden
 4. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Arvand Mehr

  Tevens begrijp ik niet dat er nu een bocht is genomen met het “minder-minder-minder” conflict. Hierin suggereerde Wilders namelijk dat het ging om (criminele) Marokkanen, …

  Ik bestrijd dat. Het fragment is vele honderden keren op de Nederlandse TV-zenders uitgezonden sindsdien. Oók in z’n bredere context, want de vraag omtrent Marokkanen was immers niet de eerste vraag in die setting daar die avond, en voor dat publiek. Er waren andere vragen aan voorafgegaan. En zo ontstond een goed geregisseerd ritme.

  Maar nóóit werd daar in dat fragment van Wilders met zijn idolate aanhangers, gewag gemaakt van criminele Marokkanen in de Nederlandse bevolking.

  Dus dan hoef je die nadere duiding hier ook niet tussen haakjes te zetten. Dat misleidt.

  Wat recht overeind blijft echter, is het niet te loochenen Goebbels-gevoel dat aan Wilders en zijn aanhang kleeft. Alsof je je inderdaad in de jaren ’30 in Nazi Duitsland waant.

  Beantwoorden
 5. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Ik ben helemaal met je eens, Maurice. Zowel over het feit dat het optreden van Wilders schokkend was, maar ook dat wij wel de feiten onder ogen moeten durven zien. De sluimerende weerzin tegen Marokkanen onder veel Nederlanders bestaat blijkbaar, dus als je daarin verandering wilt aanbrengen, moeten wij om te beginnen daar de ogen niet voor sluiten. Eerlijk zijn en de waarheid niet verdoezelen is het begin van alle verandering. Dus bedankt voor je moed, Maurice, dat je deze enquete hebt durven houden, ondanks de tegenwind van mensen die de waarheid vrezen en jou erom veroordelen, dat je deze zichtbaar maakt!

  Beantwoorden
 6. Eijkhof
  Eijkhof zegt:

  Geachte meneer De Hond,

  Ik denk dat het iets te makkelijk is om de tegenzin bij uw gedane onderzoek te benoemen als ‘struisvogelpolitiek’.

  Het dilemma bij het stellen van vragen is dat de uitkomsten daarna geinterpreteerd kunnen en zullen worden. U vermeldt dat u erop let dat er ‘goede’ vragen gesteld wordt. Wat is naar uw mening dan een goede vraag? Ik kon daar zo snel niet iets over vinden op deze site. Ik zou hopen dat een goede vraag bv. zo neutraal mogelijk gesteld moet worden. De vraag die u opneemt in uw schrijven hierboven lijkt mij echter oppervlakkig gezien misschien wel een neutrale vraag, hij appelleert aan onderbuikgevoelens en is daarmee alles behalve neutraal. Geen idee hoe een dergelijke peiling goed uitgevoerd kan worden – is het mogelijk dit te doen op de manier die u koos? Daar is vast onderzoek naar gedaan; hebt u dat toegepast?

  U verwijst naar uw professionele plicht om peilingen uit te voeren. Maar dit argument is enigszins scheef, omdat u ook verdient aan de gemaakte peiling, en door de publiciteit rond deze zaak uzelf weer op de kaart zet. Dat argument is daarmee zeker niet zo simpel en puur als u het beschrijft.

  Verder verwijst u naar de gewenstheid van het bezitten van informatie. Ook hier zitten echter minder simpele kanten aan. Ten eerste bent u als peiler niet een neutraal observator; door deze peiling te doen en de vraag voor te leggen hebt u ook invloed op de mening van Nederlanders – in het klein mbt. uw panel, in het groot door alle publiciteit. Met andere woorden, u beschrijft niet alleen deze onderbuik gevoelens, u beinvloedt ze ook. Hierbij moet u niet vergeten dat u ook de bekendheid van uw naam aan dit onderzoek verbindt.

  Ten tweede lijkt het mij belangrijk, en al zeker gezien uw beschreven geschiedenis met de Tweede Wereldoorlog, dat u zorgdraagt dat de interpretatie van uw peiling zo min mogelijk misbruikt kan worden. Want het lijkt mij voor de hand te liggen dat de PVV uw resultaten zal opspelen zoveel ze maar kunnen.

  Ik ben gevoelig voor uw argumenten. Maar ik vind uw rechtvaardiging hierboven wel wat makkelijk.

  Met vriendelijke groet,
  Eijkhof

  Beantwoorden
 7. ik
  ik zegt:

  ik woon als witte nederlander tussen de moslims en ik heb op een paar ervaringen na voornamelijk negatieve ervaringen, degenen die discrimineren zijn hun zelf, lastigvallen, herrie maken, de boel vervuilen, grote bekken geven, klieren zit in hun genen of is aangeleerd van huis uit want ik heb het over zowel volwassen vrouwen , volwassen mannen en kinderen, ik word al jaren als westerling getreiterd en mijn ervaring met mijn witte soortgenoten is dat iedereen de andere kant op kijkt en een niet mee bemoeien houding heeft, dat geldt voor de woningbouwcoorporatie, voor de politie , voor de politiek en ook in de rest van de gemeente, er is hier een complete volksverhuizing geweest en degene die er nog wonen komen niet weg en houden hun mond, ik ben heel blij met geert wilders en zijn pvv, van mij mogen er meer van deze onderzoeken komen, dat nederlanders hun eigen volk afvallen heb ik al mogen ervaren, dat het slappelingen zijn weet ik ook, maar dat de moslim de westerling discrimineert en het leven onwaardig acht ervaar ik bijna elke dag, het zijn de nieuwe onderdrukkers en nederland is hun onderdaan – en daar pas ik voor, mijn schade is inmiddels ook hoog en de levensvreugde die ze me hebben afgenomen en mijn verloren vertrouwen in dit land krijg ik niet meer terug.

  Beantwoorden
 8. P. Faas
  P. Faas zegt:

  Maurice de Hond
  1. U wordt er door Joop.nl van beschuldigd dit onderzoek in opdracht van de PVV verricht te hebben. Dat zou van u, volgens uw eigen vergelijking, een collaborateur maken. U kunt deze beschuldiging niet negeren en moet met een reactie komen.

  2. Voorts zijn er ook verdenkingen ontstaan (zie Joop.nl) dat de ondervraagden niet op wetenschappelijke wijze geselecteerd zijn, maar zich konden aanmelden.

  3. En er wordt zelf gedacht dat u de propagandistische en sturende vraagstelling van de PVV zou hebben overgenomen.
  Dit zijn allicht zeer zware beschuldigingen en verdenkingen, die u volledig moet weerleggen. Stel dat niet uit.

  Beantwoorden
 9. mieke2
  mieke2 zegt:

  Ik vraag me in gemoede af of Verweij en Eijkhof – vorige reageerders hier – zich überhaupt nog goed kunnen herinneren waarom Pim Fortuyn veel Nederlanders destijds zo aansprak.

  Was het immers niet de socioloog Fortuyn, die éindelijk en openlijk benoemde, wat vrijwel de hele Nederlandse politiek en vrijwel alle Nederlandse media, driftig al jarenlang onder het stalen deksel van de nationale doofpot hadden trachten te houden?

  Jawel!

  We zijn er niet met pappen en nathouden.
  En daar heeft Maurice de Hond dus groot gelijk in.

  Want de parallellen met de opkomst van de Nazi’s in Duitsland, liggen voor het oprapen. Zeker met de huidige financiële en sociale crisis in Nederland! Steekwoord: zondebokken oftewel scapegoats! Want dat is essentieel : platte jaloezie èn daaruit voortkomende vermeende ergernis en tekortgedaan voelen.

  Ik verwijt allereerst de PvdA maar ook het CDA dat ze er het decennialang hier in mijn land, bij hebben laten zitten. Dat ze een begripvolle maar toch wel degelijk sturende integratie van buitenlandse gezinnen, nóóit voortvarend hebben durven aanpakken! Totdat het in feite te laat was. En nu zitten we nog steeds met de ellende. Vooral in steden en grotere gemeenten.

  In het betrekkelijk kleine dorp waar ik tegenwoordig woon (2300 inwoners), woont zegge en schrijve één vluchtelingengezin. Met twee kleine koters, die hier gewoon naar school gaan.
  Het zijn Christelijke vluchtelingen uit Eritrea.
  Maar dit dorp is helaas zo ouderwets en star Gereformeerd als ‘t maar zijn kan. En dus ben ik met mijn “blijde Katholieke opvoeding” hier een van de zeer weinigen die ook ooit maar gewoon met die mensen praat en bij ze op bezoek gaat.

  En dat zíjn dus niet eens “Marokkanen” !

  >

  Motto : de PVV onder kameleon Geert Wilders, deugt absoluut niet en heeft een veel te hoog Goebbels/Mussert gehalte. Maar er zullen wel degelijk dingen moeten veranderen rond immigratie, om Nederland weer redelijk gelukkig te maken!

  Daaronder ook de dwingende les aan alle bleke Hollandse kaaskoppen, dat mensen van buiten er anders uit kunnen zien en andere gewoonten kunnen hebben – dat valt kortgezegd onder “cultuur” – maar dat ze daarom nog niet slecht zijn!!!

  Beantwoorden
 10. busyto
  busyto zegt:

  Misschien zegt de uitslag nog veel meer. Als je je verhaal serieus neemt en dat van je ouders en dat van slachtoffers van … Roemenen, Koreanen, Amerikanen, Argentijnen, Tutu’s en Hutu’s, Idi Amin, Vietnamezen en ….. en ……. zit er onder het oppervlak van de mens een behoorlijke zwarte kant die boven komt bij “eigen belang”, macht en onmacht, sterke overtuigingen en nog meer. Een vervelende kijk op de mens? Of een werkelijkheid van de eerste orde = kale waarneming zonder betekenisgeving.

  Beantwoorden
 11. ik
  ik zegt:

  doet u aan cencuur ? zo creert u ook beeldvorming op uw site over hoe de reacties van de doorsnee nederlander is – dit bericht hoeft u niet te plaatsen hoor maar ik vind u wel laf als u mijn andere bericht niet plaatst,

  Beantwoorden
 12. Eijkhof
  Eijkhof zegt:

  @mieke2

  Ik denk dat ik kritische kanttekeningen bij het verhaal van de heer De Hond mag plaatsen zonder daarmee te beweren dat dit soort onderzoek niet mag.

  Ik stel daarom dat zulk onderzoek grondig moet gebeuren, om te voorkomen dat stemmingsmakers er teveel hun eigen draai aan kunnen geven.

  Beantwoorden
 13. MrSpiritus001
  MrSpiritus001 zegt:

  Voor mij is het onbegrijpenlijk; dat de mens niet leerzaam is.

  Meschien ligt het aan mijn opvoeding; waarin ik heb meegekregen, waartoe de mens in staat is geweest in de oorlogsjaren. Maar mijn hedendaagse ervaringen; laten blijken, dat er feitenlijk niets is veranderd.
  Er waren 7 onderduikers; waarvan de kinderen na de oorlog, terugkwamen naar mijn ouderlijk huis. Een uitspraak van mijn tante; ”De politie was alles, behalve projoods.” En later besefde ik dat 90% van de jood, door Nederlanders naar de trein werd gebracht.
  Die Nederlander van toen; is de zelfde Nederlander van nu.
  Niet iedereen is van kwade wil, dan wel tot kwaad doen te brengen; (indien ik refereer naar het stemgedrag van mensen, 35% stemde op hitler, en rond de 35% is antie Marokaans ingesteld.), kortom een derde van de mens, is fout !

  Het asociale gedrag, en uitingen daarvan; worden gehoord door de jeugd. Kortom je kunt wel brullen; ”jij rot Marokaan.” Maar een Marokaans kindje, zal slechts, (aanleren), terugroepen; ”jij rot Nederlander.”

  Maar dan moet je ook niet meer klagen, wanneer een hoger percentage van die jeugd zich gaat ‘misdragen’; immers je hebt het zelf veroorzaakt.

  De ‘volwassen’ mens, (althans in jaren);
  Daarvan zou je kunnen verwachten, dat deze zich niet zouden laten ophitsen door volksmenners, (zoals Wilders).

  Een maatschapij-lering, ”Hoe met elkaar om te gaan”; waaronder; die ander te leren kennen, (en daardoor elkaar te gaan begrijpen).. En uiteindelijk; naar elkaar toe te groeien; waardoor die vijandigheid, (naar het onbekende), zal gaan verdwijnen.

  Beantwoorden
 14. PeterV
  PeterV zegt:

  Het valt me op dat Maurice nu al weer het concentratiekampverleden van zijn ouders erbij haalt. Dat deed Maurice al eerder in verband met zijn bemoeienissen inzake de Deventer Moordzaak. Op mij komt zoiets altijd over als een gebrek aan normale argumenten, of als een manier om critici de mond te snoeren.

  Beantwoorden
 15. aheijnen
  aheijnen zegt:

  Ik heb niet alles gevolgd maar wil wel even reageren op de reactie van PeterV.
  Het feit dat Maurice het kampverleden erbij haalt vind ik heel normaal en begrijpelijk, iemand haalt zijn argumenten o.a. uit zijn eigen verleden.
  Het feit dat zijn ouders en ook hijzelf daardoor indirect ook zo veel tragiek hebben meegemaakt gebruikt hij m.i. dan ook niet om het maar weer even erbij te halen maar als les voor hemzelf en iedereen.
  De wijze waarop hij dit formuleert vind ik indrukwekkend en jouw reactie hierop walgelijk.

  Uit de reactie van Maurice distilleer ik veel warmte en menselijkheid, 2 zaken waaraan in deze tijd een enorm gebrek is.
  Jammer dat je daar zo kil op kunt reageren, ik hoop dat jezelf ooit ook een warmer mens wordt.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *