Nieuw onderwijs voor een nieuwe tijd

Vandaag zijn we naar buiten gekomen met een manifest, waarin we een oproep doen aan ouders, leerkrachten, gemeenten en anderen om mee te helpen een nieuw concept basisschool tot stand te brengen. Dat is een school, die ervan uitgaat dat de iPad bestaat en goed bij het onderwijs gebruikt kan worden. De school is dus niet alleen een gebouw, maar bestaat ook in een virtuele wereld. Het schoolgebouw is anders (geen klaslokalen, geen frontaal onderwijs), het hele jaar open. Ouders spelen een belangrijke rol.

Lees hier alles over ons concept:  www.o4nt.nl

En dit is een animatie waarin in 5 minuten onze aanpak wordt uiteengezet.

Ben je ouder, die een kind naar deze school wil sturen, geef je dan op, of wil je op een andere manier mee helpen om die school tot stand te brengen, geef je dan op die site op.

8 antwoorden
 1. Sander R
  Sander R zegt:

  Beste Maurice,
  Ik vind het concept wel een goed idee, maar iets wat ik niet goed vind is het gebruik van een iPad in plaats van andere tablets.
  iOS, het besturingssysteem van de iPad is een gesloten systeem. Mensen die apps maken hiervoor moeten een bedrag betalen aan Apple om dit te mogen. Op de basisschool is dit geen groot probleem, maar op het middelbaar onderwijs kan dit grote grenzen opwerpen voor informaticaklassen. Het wordt voor een scholier moeilijk gemaakt om zelf een app te maken voor zijn of haar klas.
  Dit terwijl wij van ons land een grote kennistechnologie proberen te maken.
  Daarom zou ik u aanbevelen om te denken over een school waar ook Android, WebOS en het Blackberry OS gebruikt kunnen worden.
  Ook zou ik u aanbevelen om de school geen Steve Jobs school te noemen.

 2. Bas Spoorenberg
  Bas Spoorenberg zegt:

  Goed opgemerkt van Sander.
  Het is een goed idee om te onderzoeken of de toepassing van de tablet computer iets kan betekenen voor het onderwijs. Het is echter twijfelachtig of meeliften op het succes van Apple producten van voldoende toegevoegde waarde is. De producten danken hun succes aan hun geschiktheid voor gebruik tijdens vrijetijdsbesteding en laten we zeggen – het consumeren van amusement. Niet bepaald de eerste associaties bij onderwijs, hoewel ik het er mee eens ben dat kennis vergaren ook leuk moet zijn. Iedereen die een iPad bezit en zich een beetje in het onderwijs heeft verdiept begrijpt dat er nogal wat functies afgeschermd moeten worden om het product bruikbaar te maken voor lesmateriaal. In dat licht lijkt de keuze voor een ander platform dan het gesloten iOS meer voor de hand te liggen.

 3. teunkuipers
  teunkuipers zegt:

  Beste Maurice,

  Iets wat nieuw is hoeft niet per definitie vooruitgang te zijn. De tablet is bezig met een voorzichtige opmars en het is geen geheim dat Steve Jobs in scholen een nieuwe afzetmarkt zag. Je kan je natuurlijk afvragen of er door Apple daadwerkelijk wordt ingezet op het verbeteren van onderwijs of dat Apple een nieuwe markt hoopt aan te boren om nog meer winst te kunnen maken. Persoonlijk hoop ik maar dat het dat laatste niet is en dat ‘making money’ ook niet de basis is voor het idee van de tabletschool. Onderwijs is er voor de groei en ontwikkeling van onze kinderen en is daarom een heel belangrijk instituut voor de toekomst van ons land. Grote bedrijven en zakenmensen op zoek naar winst horen daarom ook niet thuis in onze scholen.

  Ik, als jonge docent van deze tijd, zie zeker voordelen van de tablet in scholen. Net zoals er pc’s en laptops te vinden zijn in klaslokalen biedt een tablet ons ook een aantal mogelijkheden die het onderwijs kunnen verbeteren.
  Om de tablet als de basis van een onderwijsvorm (Steve Jobs was een ICT goeroe en briljant zakenman maar echt geen onderwijsvernieuwer!) te gaan gebruiken vind ik, om een aantal redenen, absoluut geen goed idee. Ik zal proberen uit te leggen waarom.

  Ten eerste gaan er in Nederland overal vlaggen omhoog dat onze kinderen meer en meer te kampen hebben met overgewicht. Gamecomputers, televisie, social media worden onder andere aangewezen als oorzaak en de reden dat kinderen minder en minder bewegen. De gedragstheorie ‘modeling’ maakt ons duidelijk dat de school en zijn onderwijzers model staan voor de kinderen en ze op die manier onderwijzen, vormen en bepaald gedrag aanleren. Je kan je dus afvragen wat een tablet in de school onze kinderen gaat aanleren…

  Ten tweede denk ik dat onderwijs via tablets de creativiteit uit het kind haalt. Alles kan op het scherm worden getoverd waardoor het kind niet langer meer uitgedaagd wordt om zijn of haar eigen fantasie te gebruiken. Het is als plaatjes bij een verhaal, het laat niets meer aan de verbeelding over. Door alles maar visueel voor te kauwen daag je het kind veel minder uit tot zelf nadenken en vormgeven. Op die manier vlakt de tablet af in plaats van dat het kinderen vormt tot eigen persoonlijkheden. In plaats van kinderen te bewegen tot het vormen van een eigen, individuele kijk op dingen krijgen alle kinderen dezelfde plaatjes voorgeschoteld via het schermpje van de tablet.

  In het VO zien we verder dat kinderen slecht presteren bij het vak Nederlands. Het beheersen van de Nederlandse taal, het niveau van woordenschat, spelling, begrijpend lezen is vaak vele niveaus te laag. Kinderen, zeker die uit lagere sociale milieus, lezen nagenoeg nooit meer. Door allerlei boeken uit de school te bannen geef je, naar mijn mening, een totaal verkeerd signaal af. (Ook hier weer: ‘modeling’)

  Op het jeugdjournaal lieten ze een klasje zien van een school die al veel deed met tablets. Ik zag leerlingen die muziekles kregen op een tablet door op een digitaal pianootje te pingelen. Ik zag een meisje een bloem tekenen, met haar vinger, op een schermpje. Wat, vraag ik mij dan af, is er mis met een kind laten ervaren wat muziek is via echte instrumenten, wat creativiteit is via echt papier en potloden? Kinderen horen, in hun ontwikkeling en hun vorming, te kunnen proeven van-, spelen in-, te ruiken aan de realiteit. Aan de echte wereld. Een tablet biedt slechts een virtuele wereld, digitaal en via een schermpje. Het ziet er allemaal prachtig uit maar is uiteindelijk niet echt. Het maakt, zo gaven de kinderen in dat filmpje zelf ook aan, onderwijs leuk. Maar door alles maar ‘leuk’ te maken voor onze kinderen geven we ze eigenlijk een surreëel beeld van de wereld. In het VO merken we steeds meer de nadelen van ‘leuk’ onderwijs. Kinderen worden luier en luier en verwachten geëntertaind te worden. De bereidheid om hard te werken om bepaalde resultaten te scoren is soms ver te zoeken. Dat lijkt mij, in mijn ogen, geen goede voorbereiding op de echte, wijde wereld.

  Als laatste zet ik ook mijn vraagtekens bij de timing van dit idee. Volg de politiek en het mag duidelijk zijn dat rommelt in onderwijsland. We moeten 300 miljoen bezuinigen en scholen en onderwijzers vrezen dat met name de kwaliteit van de zorg achteruit zal gaan. Goed onderwijs bereik je natuurlijk niet door even tablets te introduceren in een schoolgebouw. Het kost jaren de tijd om een nieuwe vorm van onderwijs vorm te geven. Methodes moeten geschreven worden, zorgplannen opgezet en ga zo maar door. Ik ben erg nieuwsgierig hoe, in deze tijd van bezuinigingen en veranderingen in ons onderwijs, de tabletschool een verbeterde versie van ons huidige onderwijs gaat laten zien.

  Ik hoop dat de glimmende schermen van de tablets ouders niet gaan verblinden als ze een school gaan beoordelen op zijn kwaliteit. Tablets in het klaslokaal zullen er prachtig uit zien maar goed onderwijs wordt niet alleen gemaakt met mooie schoolmiddelen.

 4. lexwarnies
  lexwarnies zegt:

  maar sander, het is niet ‘wel een goed idee’, het is een fantastisch idee! en wat betrefft besturingssystemen en naamgevingen, dat is volstrekt niet relevant. het gaat om het principe.

  er schuilt een veel grotere adder onder het gras, dat is de digifobe inslag binnen het basisonderwijs waar velen met moeite afstand nemen van knipschaar, typex en stencilmachine. er zal eerst afgerekend moeten worden met een diep geworteld, bijna tiranniek, conservatisme en laatdunkendheid over zelfs het smartboard.

  een en ander is helaas niet opgelost met meer overheidsgeld, het zou zelfs zónder moeten kunnen.

 5. lex
  lex zegt:

  Ik lees in het uitgebreide betoog van Teun Kuipers verzonnen argumenten en aannamen die op geen enkele manier gestaafd worden.

  om een voorbeeld te geven: ‘tablets halen de creativiteit uit het kind’. Hoezo? Creativiteit is een persoonlijke eigenschap die zich in zijn aanleg niets aantrekt van omstandigheden. Creativiteit kan echter wel gefaciliteerd worden en door omstandigheden optimaal benut. Betere tools… betere ontwikkeling van de creativiteit.

  Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten dat je met meer verf meer schilderijen kunt maken. Als ik in de zestiger jaren tijdens mijn opleiding aan de kunstacademie de hard- en software ter beschikking had gehad die nu ter beschikking is, was mijn productiviteit vele malen hoger geweest en daardoor mijn creativiteit in een eerder stadium beter benut en ontwikkeld.

  Dat kinderen luier en luier worden is gewoon niet waar. het is een feit dat kinderen veel meer indrukken moeten verwerken dan ik op de basisschool vijftig jaar geleden in het zelfde tijdsbestek. Het is gewoon keihard werken voor ze. Is het raar dat ze wat minder tijd hebben voor de d’s en de t’s? Misschien moeten we gewoon wat vooroorlogse waarden en normen loslaten.

  Verder vraag ik me af waarom we in godsnaam het voor kinderen niet zo ‘leuk’ mogelijk zouden mogen maken? Het idee van hardnekkige ignorantie dringt zich bij mij op en ik vrees dat ‘t voor sommigen toch ‘slikken of stikken’ wordt, want zonder bloedvergieten hou je (creatieve) ontwikkeling niet tegen.

  En nee… goed onderwijs wordt niet alleen gemaakt met mooie schoolmiddelen, maar wel met mensen die met deze prachtige schoolmiddelen weten om te gaan.

 6. teunkuipers
  teunkuipers zegt:

  Beste Lex,

  Ik wil graag reageren op uw stukje.

  De reden waarom ik mijn stuk heb geschreven is dat ik nog veel inhoud mis in het van prachtige stukken tekst voorziene manifest van Maurice de Hond en partners. Yes, ik doe bepaalde aannames en yes, daar heb ik geen getallen en percentages uit onderzoeken bij om het te bewijzen (Een gevaarlijk iets natuurlijk op de website van Maurice de Hond. ;-)
  Het is niet mijn intentie om kritiek te uiten en het idee neer te sabelen, ik hoop slechts dan mijn vingerwijzingen, hardop gestelde vragen en aannames aanzetten tot kritisch kijken naar- en aanscherpen van de huidige plannen voor de tabletschool. De waarheid zal mogelijk toch wel ergens in het midden liggen?

  Maar goed, onbewezen aannames wel of niet. Toch bak ik niet alleen maar lucht. Ik baseer ze namelijk op de veranderingen die ik, momenteel, zie bij leerlingen in het VO. Veranderingen die mijn collega’s overal in Nederland ook zien. Zeker in de lagere vormen van ons onderwijs. Oké, ze staan niet als harde getallen ergens op papier maar dat wil dan natuurlijk niet zeggen dat die veranderingen er ook niet zijn.

  – Leerlingen zijn daadwerkelijk minder creatief. (En ik doel in mijn stukje op creativiteit als probleemoplossende vaardigheid, breed inzetbaar in het dagelijkse leven, en niet op ‘schilderen.’)

  – Leerlingen verwachten daadwerkelijk dat er meer en meer ‘leuk’ voor ze wordt gemaakt. (“Dat vind ik niet leuk, dus dat doe ik mooi niet” is een steeds meer geziene houding. Dat we voorzichtig moeten zijn met alles maar ‘leuk’ maken heeft dus niets met ignorantie te maken maar uit ik vanwege het feit dat we in het VO zien dat kinderen minder en minder bereid zijn om ook energie te steken in dingen die soms minder leuk maar wel nodig zijn. ‘Lui’ is misschien het verkeerde woord maar ik zie er niets verkeerds in om kinderen ook de bereidheid te leren om zo nu en dan minder leuk werk te doen. Daarmee geef je kinderen, volgens mij, een heel reëel beeld van hoe het werkt in het echt leven.)

  – Leerlingen zijn ook daadwerkelijk slechter in de beheersing van de Nederlandse taal dan jaren geleden. Daar zijn voldoende toetsen en testen voor gedaan om dat te bewijzen.
  (Ik persoonlijk vind het overigens geen goed idee om ‘vooroorlogse waarden en normen los te laten’ en om zo te kunnen accepteren dat onze drukbezette kinderen dus niet langer hun lessen taal correct hoeven te maken omdat ze zo druk zijn met allerlei andere zaken. Onderwijs moet zeker meegaan met de ontwikkeling van de tijd maar is er tevens ook om, ten allen tijde, een bijdrage te leveren aan die ontwikkeling. Maar dat even terzijde.)

  -En als laatste, kinderen kampen daadwerkelijk (en dat is bewezen via allerlei onderzoeken) meer en meer met overgewicht wat komt omdat kinderen minder en minder bewegen.

  U, ik, Maurice de Hond, ouders, we mogen daar dan verder van vinden wat we willen en mee doen wat we willen. Het totaal negeren, bij het opzetten van een nieuwe school, dat lijkt mij persoonlijk geen goed idee. Ik ben dan ook zeer nieuwsgierig naar de mening van de oprichters en bedenkers van de tabletschool.

  Maar goed, wederom een lang verhaal. Ik wil slechts de vinger wijzen richting inhoudelijk zaken die ik nog niet (of te weinig) terug kan vinden in het manifest. Maurice de Hond en partners stellen hier, in principe, een nieuwe vorm van onderwijs voor en nergens vind ik terug waar de tabletschool de huidige, bewezen problemen in ons onderwijs van vandaag weet op te lossen.
  Wat maakt de tablet tot zo iets bijzonders? PC’s, digiborden, laptops zijn allemaal onderdeel geworden van ons huidige onderwijs maar nergens in Nederland vinden we speciale Laptopscholen of de ‘Windowsschool.’ Waarom nu plots dan wel een Steve Jobs school?
  Ik zie zeker ontzettend veel mogelijkheden voor de introductie van de tablet in de school en ik hoop ook dat er veel goede methodes worden geschreven en apps worden ontwikkeld die aansluiten op ons huidige onderwijs om het onderwijs zo nog weer een stukje beter te kunnen maken. Om er een nieuwe school of vorm van onderwijs van te maken is voor mij persoonlijk gewoon een brug te ver.

  Ik persoonlijk ben nog niet overtuigd, als ik het manifest lees, dat de tabletschool een verbetering is ten opzichte van ons huidige onderwijs.

 7. David
  David zegt:

  Beste Maurice,

  Deze individuele aanpak bestaat al. Zonder tablets weliswaar, maar dat kinderen zelf kunnen werken aan opdrachten. Onder toezicht van een vaste leraar die dit werk nakijkt en voor vragen beschikbaar is. Namelijk in het Montessori onderwijs. De toevoeging van een tablet staat daar los van.

  Ik ben er wel voor om kinderen een eigen computer, laptop of tablet te geven in plaats van boeken en schriften. Ik kan zelf nu zeer goed engels omdat ik vroeger altijd met mijn computer aan het rommelen was, en mijn carriere in de IT is begonnen dankzij het geniale spel Colobot http://www.ceebot.com/colobot/.

  Maar wat ik van IT in het onderwijs heb gezien is niet echt om naar huis te schrijven. Ik ben bang dat teunkuipers gelijk krijgt, en dat de programma’s alles zullen voorkauwen en makkelijk maken. Een van de belangrijkste eigenschappen die bepalen of een kind succesvol wordt of niet is zijn capaciteit om vervelende of saaie activiteiten te doen uit eigen motivatie, omdat hij weet dat het hem later voordeel zal brengen. Tegenwoordig worden kinderen zo veel gestimuleerd dat ze moeite hebben met activiteiten die hen niet stimuleert. En als ik zie wat er allemaal binnen ons bedrijf van het internet wordt opgevraagd, lijkt dit probleem niet alleen beperkt tot de kinderen.

  Mijn advies is, open deze school niet in Nederland. Hier zal de impact niet groot zijn. Ga naar India. Daar is het huidige onderwijs(feitjes stampen) zo slecht dat een nieuw systeem toch al hoog nodig is. En er is tegenwoordig flink geld te verdienen in het onderwijs daar, want educatie wordt door veel mensen als zeer waardevol gezien, en mensen zijn helemaal niet zo arm als je zou denken. En de overheid is daar al bezig met een eigen tablet, dus die krijg je er dan voor bijna niets bij.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie