De weer uitslaande veenbrand

Als je goed had gekeken dan was al sinds de jaren negentig duidelijk welke ramp zich electoraal en partijpolitiek in Nederland aan het voltrekken was. De kloof tussen de kiezer en het politieke establishment was toen al duidelijk te zien, maar werd zowel in Den Haag als door de (parlementaire) pers niet opgemerkt, gebagatelliseerd  of bewust genegeerd.

In 1994 verloren CDA en PvdA samen 32 zetels en verwisselden in totaal 66 zetels van partij (4 jaar ervoor, na de val van een kabinet, waren dat maar 16 geweest). En in 1998  werd een net opgerichte partij (Leefbaar Utrecht) bij de eerste verkiezingen waaraan men deelnam direct de grootste. Maar dat werd afgedaan met “ja, dat kan in een gemeente gebeuren, maar niet op landsniveau”.

Maar de tekenen aan de wand werden door weinigen opgemerkt. Dat Fortuyn direct in 2002 in Rotterdam 34% haalde en dat bij de verkiezingen van 2002 92(!) zetels van partij wisselden kon niet genegeerd worden. Maar de makkelijkste manier voor Den Haag en media zoals NRC Handelsblad, Trouw en De Volkskrant om ermee om te gaan was het alleen aan de persoon Fortuyn toe te schrijven en niet aan de steeds grotere kloof die er al een tijd aan het ontstaan was tussen kiezer en gekozene. Je kon de zucht van opluchting haast letterlijk horen toen bij de tussentijds verkiezingen in 2003 de LPF werd weggevaagd en CDA en PvdA ieder weer meer dan 40 zetels haalden.

De veenbrand die gewoon doorwoedde werd (wederom) genegeerd of gebagatelliseerd. Zowel door de politici als door de media werd er wel een vorm van lippendienst bewezen aan de onvrede van de kiezer, maar echt begrijpen wat er aan de hand was deed men niet, laat staan duidelijke maatregelen te nemen om het probleem bij de hoorns te vatten.

Diverse artikelen en commentaren in De Volkskrant van vanmorgen geven een goed beeld van de desastreuze situatie waarin we beland zijn en het gebrek aan besef waarom we in deze situatie beland zijn. Laat staan dat men een echte oplossing weet. De krant opent met de constatering dat uit onderzoek blijkt dat er in geen enkele politieke leider meer vertrouwen is.  Op pagina 29 wordt verslag gedaan van dat onderzoek met de kop “Stuurloos dobberen we voort”.  Paul Depla schrijft een artikel op pagina 8 met de kop “Lokaal besturen is nu veel moeilijker”. Daarin staat o.a. “De politieke macht is versplinterd. De zelfbewuste buitenwereld eist meer en meer zijn plekken op.”  Hij beschrijft hoe het steeds lastiger is coalities te vormen binnen het lokale krachtenveld. Zijn (voor een PvdA- bestuurder karakteristieke) oplossing is om het bestuur verder te professionaliseren en te investeren in de kwaliteit en geen tijd te verdoen met bestuurlijke vernieuwing.

Martin Sommer hijst in zijn sterke analyse op pagina 9 de stormbal en beschrijft de vorm van wanhoop die er is bij de “over ons gestelden” is dat de kiezers er andere denkbeelden op na houden dan zij. En dat dan de oplossing wordt gekozen (zie o.a. Maarten van Rossum) dat de oplossing is om je minder van die kiezers aan te trekken in de ijdele hoop dat dan de problemen wel weg zijn. Zonder dat het waarschijnlijk zo bedoeld is geeft  het (hoofdredactionele?) commentaar prima weer hoe enerzijds de belangrijkste ontwikkelingen uit het verleden zijn genegeerd en anderzijds dat men geen clou heeft van een oplossingsrichting.  Onder de kop “Stilstand in Den Haag” wordt de impasse in Den Haag van dit moment beschreven en het risico dat na de verkiezingen het onduidelijk is welke regering dan moet komen. Natuurlijk wordt er weer gezet “Wat in 2002 begon”….  alsof het vooral aan Fortuyn lag. En men voegt er nog wel aan toe “lijkt nu zijn beslag te krijgen”.   Het slotgedeelte van het commentaar is in feite zowel om te lachen als te huilen. “Het ventiel van ongenoegen moet ten minste eenmaal bij verkiezingen helemaal leeglopen, zonder dat een allesomvattende verklaring tot onbehagen voor handen is. Het zal leiden tot een verdere versplintering, maar daarna hopelijk ook tot een herbezinning bij kiezers en gekozenen.”

Deze twee zinnen geven in een notendop exact het probleem weer van Den Haag en onze zogenaamde kwaliteitsmedia. Als je na meer dan 10 jaar niet begrijpt of wilt begrijpen, en dat is in heel Den Haag het geval, waar het onbehagen op berust dan kan je ook niet komen met een oplossingsrichting. En dan ben je zo naïef om te verwachten of te hopen dat nadat het ventiel van ongenoegen helemaal is leeggelopen daarna wel een soort herbezinning bij de kiezers en gekozenen zal ontstaan.

Ik zeg het al zo lang. Als je de oorzaken niet wegneemt van de veenbrand dan zal die brand elke volgende keer nog sterker naar buiten slaan, totdat het op een bepaald moment niet meer te blussen is.  Vijf jaar geleden schreef ik er nog dit artikel over, maar het werd zowel door de politiek als de media vrijwel geheel genegeerd.

Men gaat nog steeds op de oude voet verder. Het vierde kabinet op rij dat voortijdig gevallen is. Besef dat tussen april 2002 en september 2010 we in meer dan 20% van de tijd een demissionair kabinet hebben gehad. En de kabinetten die er wel waren moesten steeds met drie partijen tot concessies komen wat vaak heeft geleid tot inertie of suboptimale oplossingen. En wat doen onze (opnieuw) gevallen politieke leiders; die stellen zich onmiddellijk kandidaat voor een nieuwe ronde.

Er is compleet onbegrip waarom de kiezer bij lokale verkiezingen, die toch zo dicht zouden staan bij de kiezer zelf, maar iets meer dan voor de helft opkomt. Snapt men dan niet dat de relatie tussen je stem en wat er bij de samenstelling van het gemeentebestuur mee gebeurt voor die kiezer vooraf volledig onduidelijk is? En is het eigenlijk niet gênant dat politieke partijen het als een summum van democratie vinden dat ze vooraf niet aangeven met wie ze na de verkiezingen gaan regeren. Eerst moet de kiezer spreken en dan gaan wij pas aan de slag zeggen zij.  Met als resultaat dat we de laatste twee keer een regering kregen die vooraf door minder dan 10% van de Nederlanders werd gewenst. Met o.a. als gevolg een regering die eigenlijk van niemand is, behalve van de volksvertegenwoordigers van de drie deelnemende partijen. De aanhang van die partijen neemt gedurende de looptijd van het kabinet af, waardoor er nog meer spanning binnen de coalitie ontstaat en de slagkracht nog verder afneemt. En tegen de kiezers wordt gezegd; “U hebt ons toen een mandaat gegeven en bij de volgende verkiezingen kunt u weer zeggen wat u ervan vindt”. Volgens www.stemmentracker.nl heeft de Tweede Kamer in 2009 bij 27 belangrijke stemmingen in meer dan de helft van de gevallen een andere keuze in meerderheid gemaakt dan de meerderheid van de Nederlanders gedaan zouden hebben.

En heeft men er dan wat van geleerd? Nee hoor, bij de volgende verkiezingen speelt men exact hetzelfde spel. En als dan de uitslag, zoals nu te verwachten valt, het nog moeilijker maakt een nieuwe regering te vormen dan wordt er ongetwijfeld gezegd, zoals in het verleden al vaker is gebeurd “de kiezer zadelt ons wel met een fors probleem op”.

Welke politicus of partij springt over de eigen schaduw heen en erkent dat het probleem binnen de politiek zelf zit? En dat zowel onze politieke partijen als ons politiek stelsel niet meer aansluiten bij de samenleving van vandaag en morgen. Een samenleving die een slagvaardig en professioneel bestuur nodig heeft die breed gedragen wordt door de bevolking. En een bestuur dat niet vooral met elkaar bezig is en niet alleen zelf steeds verder in het moeras zakt, maar daarbij ook het land en de burgers meetrekt.   

Wellicht zijn we nu al in de fase aanbeland dat de uitslaande veenbrand niet meer te blussen is. Maar het kan ook zijn dat men toch nog een surrogaatoplossing vindt, waardoor het lijkt alsof de veenbrand onder controle is. Maar als men die tijd niet gebruikt om fundamentele oplossingen te vinden voor de problematiek slaat die veenbrand wederom naar buiten en zal zeker niet meer te blussen zijn. En kan ergens in de nabije toekomst De Volkskrant, maar dan op Tabloid formaat, haar hele krant besteden om in feite de wanhoop van de politieke elite te etaleren.

18 antwoorden
 1. mieke2
  mieke2 zegt:

  Het ergste van de niet-erkende veenbrand is n.m.m. dat de heersende elite, inclusief die bij de luie en zelfgenoegzame media inderdaad, aldus doodleuk de koppen snelt van steeds grotere aantallen medeburgers in dit land. Omdat hun ervaring en mening de zgn. leiders en opinion makers niet bevalt.
  Het gaat in heel wat gevallen letterlijk om koppen snellen. Ga de statistieken van o.m. zelfmoorden maar eens bestuderen.

  Democratie zoals de oude Grieken dat systeem uitvonden, is nooit zo bedoeld geweest dat ik weet.

  Overigens behoor ik dan wel tot dat groepje dat anno 1994 de trend wel degelijk dóórhad en voorspelde. Ik heb er destijds nog een lang stuk over geschreven. Als je mensen om je heen het goede gunt, alle mensen, dan was het ook niet echt moeilijk om te zien wat er gebeurde. Hoe doodgewone landgenoten werden weggevaagd, weggehoond, het bestraffende vingertje werd voorgehouden en ze verder – ook wat de media betreft – maar gauw het moeras in moesten wegzinken om zich te gaan schamen. Het was ontluisterend.

  Toch was het ook de tijd waarin alom in publicaties al werd gewaarschuwd voor de vechtmaatschappij. Dus zijn we in overgrote meerderheid prettig blind en doof gebleven? Jazeker.

 2. ghoning
  ghoning zegt:

  Dag Maurice,

  Recentelijk mijn oude blogs van internet verwijderd, had ik beter niet kunnen doen. Maar ik had zoiets van ‘misschien eens een frisse start maken’, niet wetend dat ik binnen no time via twitter weer online zou gaan.

  Het hier volgende is even uit de losse pols.

  Ik heb hier dus veelvuldig over geblogd. Samenvattend heb ik het gehouden op een snel veranderende samenleving, waarbij het aanbod van politiek product niet aansluit bij de vraag van het electoraat.
  Dat kun je vooral zien in het staatje van André Krouwel (in mijn tijd op de VU een ambitieuze AIO). Als het goed is, dan zou je een normale verdeling moeten kunnen zien van het tweede kwadrant naar het vierde kwadrant, als een soort van wolk
  Je ziet vervolgens ook dat de partijen niet goed over deze ‘wolk’ verdeeld zijn. Dat de PVV dus aanhang kan krijgen, door positionering in dat vierde kwadrant verbaast me dus niet. Een rechts-conservatieve koers van de VVD leidde in 1994 al tot 36 zetels.

  Ik noemde net al de snel veranderende samenleving. Daarin spelen veel aspecten:
  – meer welvaart met mogelijkheden tot verdere individualisering
  – bevolkingsgroei met bijbehorend beslag op openbare ruimte
  – veel nieuwkomers van niet-westerse achtergrond en dus ook heterogener wordende samenleving wat leidt tot gevoel van ontheemding bij autochtone bevolking
  – technocratisering van het bestuur, zowel bij overheid als semi-overheidsinstellingen, maar ook bij het grote bedrijfsleven (convergentie)
  – verdere internationalisering, ontwikkeling EU, grotere afstand burger tot besluitvorming
  enz.

  Dan het huidige systeem van democratie. Dat is dus nog steeds dezelfde als in 1848 opgezet door Thorbecke (trouwens leuk detail: ik woon op de Thorbeckestraat!). We hebben hier een partijendemocratie en dat heeft altijd redelijk gewerkt, partijlidmaatschap, zuilen, enz. Wat je de laatste 25 jaar ziet is dat deze partijen eigenlijk de veranderingen in de samenleving niet meer kunnen bijbenen, laat staan dat ze er met politieke besluitvorming enige ordening aan konden brengen.
  Die veranderende samenleving vereist juist politieke stellingnames, maar partijen zijn dat uit de weg gegaan, er zijn zaken tot taboe verklaard (ik zie b.v. geen visie op immigratie, nut/noodzaak, terwijl dat in andere typische immigratielanden als Canada, Australië, Nieuw-Zeeland tot op zekere hoogte wel zo is). Dit alles heeft geleid tot een ongenoegen bij het kiezerspubliek, die zich niet meer vertegenwoordigd ziet door de politiek (en dan met name de traditionele drie PvdA, CDA en VVD).
  Tenslotte zie je dat de ledenaantallen van de partijen teruglopen en dat dus de spoeling voor volksvertegenwoordigers en benoemde functionarissen dunner wordt, wat ook weer gevolgen heeft voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Zo zie je hele jonge burgemeesters, die zo jong zijn dat ze de levenservaring gewoon niet hebben om die job goed te kunnen uitvoeren.

  Door dit alles zie je steeds grote electorale verschuivingingen. Laten we wel wezen, het is van de gekke dat de PvdA begin 2006 rond de virtuele 60 zetels kon hangen en vier jaar later tussen de 15 en de 20.
  Dit zal blijven switchen, dan weer links groot, dan weer rechts groot, maar ondertussen schieten we er v.w.b. kwaliteit van het openbaar bestuur allemaal weinig mee op.

  Het zou dus beter zijn, als men binnen de ‘oude’ politieke partijen en/of stromingen de aandacht zou richten op het interne processen. Hoe kom je tot een betere afstemming met wat de burger wil (aansluiting politieke agenda met de publieke agenda), hoe krijg je weer meer mensen betrokken bij politiek (daarin heb jij gelijk met het verkleinen van de afstand tussen politiek en burger en het wegnemen van drempels tot deelname), enz.
  Dit maar in plaats van te zeuren over een cordon sanitaire om Wilders heen. Want dat Wilders er is, met al die onhaalbare voorstellen, is niet alleen zijn verdienste, maar vooral ook het falen van de oude politiek, die te weinig aan introspectie doet.

  Ik ben reuze benieuwd wanneer dat moment nou eens komt, ik wacht al jaren op introspectie bij die partijen.

 3. tonydebree
  tonydebree zegt:

  Ik denk dat zoals ik hier schreef: http://www.pluspost.nl/bordje-vol-op-de-deur/21550

  de politiek al heel lang te ver van de gewone burger af is gaan staan. Redenen? Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval wel dat het aan de ene kant opvallend hoeveel mensen reageren op de politiek en aan de andere kant hoe weinig politici daarmee weten te doen. Zelfreflectie is duidelijk geen onderdeel van het selectiecriterium voor de politiek. Zoals ook bleek uit het beschamende debat rond Uruzgan. Alleen de lichaamstaal van de verschillende “heren” al. Ik vrees dat er steeds minder mensen te vinden zullen zijn voor de politiek. En dat wordt het alleen maar erger. Misschien toch tijd voor democratie 2.0?

 4. Ria
  Ria zegt:

  Zembla gaf vanavond het ultieme voorbeeld tussen het absolute hiaat tussen de burger en de politiek.

  Het ging slechts om simpele wensen van de burger; bijv. een gezellige stadskern die door de politiek dmv een soort van imposant en duur ‘grafzerkachtig marmeren kunstwerk’ werd ingepland en gerealiseerd maar door geen enkele burger gewenst, en zo werd geplaatst, door skaters werd gebruikt en door bewoners werd uitgebraakt om zijn lelijkheid en recent verwijderd, en nu een plan wordt gerealiseerd met SCHEVE bomen, waar geen enkele burger blij van wordt, laat staan wenst, maar volgens een of andere VVD-er wel zeer ondankbaar is omdat dit creatieve idee komt van een gevierd succesvol architect , waar men trots en blij mee MOET zijn. Een plan van een bedrijf “Zeestad BV” moet er door worden gedraaid, zonder inmenging van wensen of inmenging van burgers, om een parkeerplaats bij je huis in een (onparkeerbare) wandelstraat moet je opeens min. zo’n 800 mtr omlopen, terwijl de beschikbare parkeerplaatsen worden ingevuld door een nieuw woonproject zonder enige inmenging en tevens door uitgaand Den Helder wordt gebruikt. Het gaat hier om een relatief heel klein stukje grond wat men aan een nieuw woonproject onttrekt, met vele negatieve gevolgen van de bestaande bewoners, maar hun stem wordt nergens gehoord, zelfs niet door Guusje ter Horst die als minister van Binnenlandse Zaken zgn even langs kwam om de belangen te vertegenwoordigen maar de politiek gevestigde plannen alleen maar steunde. Iemand noemde dat de stad, door dit soort politiek, langzaam dood gaat, en daar wordt je toch wel heel verdrietig van.

  “Volksvertegenwoordigers”? ik zag er maar 2 en hadden niets in te brengen.

 5. Berend Schotanus
  Berend Schotanus zegt:

  Maurice,

  Slow down! Laat je niet door je emoties overmannen.
  We zitten in een belangrijke politieke overgangsperiode, hoe die af gaat lopen weet niemand.
  Het werk wat jij doet is goed en belangrijk. Je bent een krachtig observator, het is goed dat je die wilt delen, je observaties hebben meer invloed dan je denkt ook al duurt het misschien langer dan je hoopt. Ga daar mee door en heb er vertrouwen in dat Nederland op ondoorgrondelijke wijze (tóch!) haar draai zal vinden.

 6. mieke2
  mieke2 zegt:

  Dank voor de link, Fleur. Volgens de Tegenlicht nieuwsbrief is de uitzending vanavond om 20:55 uur op Ned 2. Herhaling 2 maart, 14:45 uur ook op Ned 2.

  ~

  Bingo! Zo werkt het inderdaad.
  Citaat:

  Ook burgers met sociale eigenschappen zoals empathie en een open houding, ervaren minder angst voor allochtonen.

  Een zin uit een nieuwsbericht met resultaten van een onderzoek door het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen:

  ‘Angst voor allochtonen belangrijke voorspeller PVV-stemgedrag’

  Blik op Nieuws, ma. 1 maart 19:14 uur.

  Wel of niet met angst voor ontwikkelingen zoals in de jaren ’30 en ’40 op het netvlies. Wel of niet gelovig zijn. Wel of geen vertrouwen hebben in het Nederlandse overheidsapparaat: het zijn geen beslissende factoren. Een mens kan ook op geheel eigen kracht gewoon mens blijven tussen z’n medemensen, ongeacht waar die vandaan komen. En het met iedereen goed menen.

  Er is zo’n oude volkswijsheid van “wie goed doet, goed ontmoet”. Te weinig wordt die gememoreerd als “wie goed doet, goed vermoedt”.

 7. mieke2
  mieke2 zegt:

  Nog één nachtje slapen…

  de zondenbok

  William Holman Hunt, olie op canvas, 86 x 138 cm. Het werk ontstond in 1854.

  Agnes Kant gisteravond tijdens het lijsttrekkers-debat in Rotterdam stond m.i. volledig in haar recht om te waarschuwen dat het creëren van zondenbokken levensgevaarlijk is gebleken.
  Maar het is niet Wilders, in mijn ogen een mislukte Mossad agent en ook vandaar hier even het accent op de historische zondenbok, die een bedreiging is voor de Nederlandse samenleving. Het is zijn áchterban. Die zo wanhopig hetzij zo machtsbelust is, dat die zich vastklampt aan de eerste de beste die hen als marionetten bespeelt in het “verdeel en heers” spel. Blind.

 8. Velde
  Velde zegt:

  Hoogste Duitse rechter: “Duitse bewaarplichtwet ongrondwettig, alle telecomdata terstond verwijderen”.

  Er zullen een aantal mensen erg blij mee zijn.
  Overigens, er is, o.a. voor cheaters inmiddels ook “Tiger Texing” dat messages doet verdwijnen… in the woods.

 9. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Velde
  Deze publicatie in Trouw van juni vorig jaar mocht er ook wezen.

  Poets jezelf weg uit Google

  Dat vind ik zo fijn aan Duitsland: z’n constitutionele hof in Karlsruhe. Dat heeft al vaker voor flinke verrassingen gezorgd (in positieve, menswaardige zin).
  Hebben wij ook zoiets? Nee, wij hebben de Hoge Raad. Maar dat is m.i. niet te vergelijken.

  Volledig met je eens dat een aantal mensen erg blij zal zijn met die Duitse uitspraak. En dat hoeven stuk voor stuk absoluut geen terroristen of raddraaiers te zijn. Welnee, het ondertekenen van een eenvoudige, vredelievende petitie kan je in Nederland al de kop kosten bij sollicitaties…. Jaar na jaar. Kan er ernstig over meepraten. Zo’n rekening kan in de tienduizenden euro’s en méér lopen. En dat doet ie jarenlang.

  Is dat al eens geregeld in ons regelzuchtige democratische landje? Hoe P&O en HRM functionarissen wel of niet met Google en navenante zoekmachines mogen omgaan? Mede in relatie tot de Grondwetsartikelen die vrije meningsuiting garanderen en discriminatie verbieden? Welnee…

 10. mieke2
  mieke2 zegt:

  Dan de AOW.

  Teletekst meldt dat de Tweede Kamer de voorgestelde verhoging naar 67 jaar voorlopig niet zal behandelen. “De commissie Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel controversieel verklaard”.

  Wat me blijft verbazen en ergeren (maar misschien lees ik te weinig nieuws), is dat er voor die kwestie niet allang goed doorwrochte voorstellen zijn gedaan voor een glijdende schaal.

  Een motief daarvoor zou o.a. kunnen zijn de realiteit van het feit – nu al jaren – dat vooral ook de babyboomers zo vanaf hun 50e nogal kwetsbaar blijken te zijn voor diverse vormen van kanker. Fataal kwetsbaar.
  Als ik dat weet uit eigen ervaring in m’n familie- en vriendenkring en de beheerders van twee begraafplaatsen in Het Gooi wisten het ook en merkten het nadrukkelijk op in gesprekjes in recente jaren, dan kent het CBS zo’n trend toch immers ook? En waar heeft Den Haag het CBS voor?

 11. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Mieke:
  ===
  Wat me blijft verbazen en ergeren (maar misschien lees ik te weinig nieuws), is dat er voor die kwestie niet allang goed doorwrochte voorstellen zijn gedaan voor een glijdende schaal.
  /===

  En ik meen me te herinneren dat het CBS of CPB (Centraal Planbureau) al vele maanden geleden uitgerekend had dat zo’n verhoging naar 67 jaar HELEMAAL NIKS HELPT, het lost het probleem helemaal niet op. Maar daar hoor je nooit meer iemand over. Terwijl dat toch heel belangrijk is: als het toch niet helpt, waarom er dan ruzie over zoeken? Zoek dan liever een oplossing die wel werkt.

  Ook blijft onduidelijk of die 65>67 alleen voor AOW geldt of ook voor pensioenen. Veel kranten suggereerden indertijd het laatste; vragen over gesteld, nooit antwoord. Ik vraag me af het überhaupt kan: als ik of mijn werkgever indertijd een overeenkomst afsloten, kan één contractpartij dan zomaar eenzijdig de afspraken veranderen? En indien wel, door een wetswijziging, is dat dan geen onbehoorlijk bestuur? Er hoort dus rechtszekerheid te zijn en bestaande overeenkomsten blijven toch staan? Afspraak is afspraak.

 12. Fleur
  Fleur zegt:

  Agnes Kant had gisteravond bij P&W een goed argument wat betreft de verhoging v.d AOW leeftijd.
  Deze wet is weinig zinvol zin en levert niet de gewenste inkomsten op voor de staatskas.

  Het punt is n.m dat vanaf ongeveer je 50ste (of lager?) werkgevers je nauwelijks tot niet meer in dienst nemen.
  Dát zou de overheid moeten aanpakken i.p.v de AOW leeftijd te verhogen.
  Indien de overheid géén maatregelen wenst te nemen tegen deze leeftijdsdiscriminatie bij werknemers wordt het voor mij wel duidelijk wat het wèrkelijke motief is van het AOW voorstel.
  Zoals banken werden geholpen steunt de overheid met deze maatregel óók de pensioenfondsen.
  Het zijn de burgers die als slaven wederom de prijs moeten betalen voor de extreme gokverslaving v.d financiële instellingen!

 13. Arjan
  Arjan zegt:

  De PVV-deelname in Den Haag is mede zo interessant, omdat in deze gemeente het college van PvdA, VVD en GroenLinks zo’n 30.000 huishoudens heeft geschoffeerd door – tegen alle bewoners-enquetes in – het betaald slaapparkeren in te voeren in woonwijken. Een regeling die het parkeerprobleem niet oplost, zo geeft ook de VVD-wethouder inmiddels toe. Kortom: een extra belasting met veel bureaucratische rompslomp, waar de burgers alleen maar last van hebben (o.a. door een ingewikkelde bezoekersregeling, die vooral ouderen en mantelzorgers treft).
  Ideeën voor oplossingen die door burgers werden aangedragen, zijn steevast hooghartig van tafel geschoven.

  Hier mijn slotartikel van gisteravond, waarmee een reeks van recensies van de verkiezingsprogamma’s werd afgesloten:

  http://www.parkeergeldzucht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:een-stemadvies-van-parkeergeldzuchtnl&catid=34:inhoud

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Opleidingsniveau dreigt nieuwe verzuiling te worden, Veenbrand in de parlementaire democratie, De weer uitslaande veenbrand, Huis van Thorbecke stort […]

 2. […] Opleidingsniveau dreigt nieuwe verzuiling te worden, Veenbrand in de parlementaire democratie, De weer uitslaande veenbrand, Huis van Thorbecke stort […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie