Het falen der elites

Het interview van Minister Ter Horst in VN van deze week is meer dan onthutsend. Het is symptomatisch voor het denken van onze overheid en laat de essentie zien van de (leiderschaps)crisis waarin we verkeren.

Hier staat een korte samenvatting van dat interview. En als je het hele verhaal zou lezen dan begrijp je beter in welke andere wereld je blijkbaar verkeert als je sinds 1994 wethouder/burgemeester en minister (voor de PvdA) bent geweest.  Vandaag komt Bert Wagendorp (columnist van De Volkskrant) ook tot die conclusie. Enkele citaten uit dit artikel “Goh, nu is Gietijzeren Guus ook al finaal de weg kwijt”. “Zelden zo’n verongelijkt, klagerig en ook hooghartig interview gelezen. Het kabinet treft in de ogen van Guusje geen blaam, het is allemaal de schuld van het volk en van Kamerleden, die het volk ophisten”.  “Treurig hoe een lid van de antiautoritaire protestgeneratie een mantelpak vol regentesk zelfbeklag is geworden.”

Het interview laat zowel de essentie van de problematiek van de PvdA zien als de essentie van de existentiele crisis van ons democratisch systeem (hoewel dat tot nu toe in Den Haag en omgeving wordt ontkend of genegeerd).  De grote maatschappelijke stromingen uit de 19e eeuw, waaronder het socialisme,  hadden twee elementen steeds gemeen. Een bepaalde visie hoe de samenleving georganiseerd diende te worden en aansprekende leiders die vertegenwoordigers waren van grote groepen mensen, die arm waren, laag opgeleid en van de ochtend vroeg tot ‘s avonds laat moesten sappelen om uberhaupt te overleven.

Als je Nederland van nu vergelijkt met die van eind van de 19e eeuw hebben die stromingen en hun leiders veel bereikt. Ik denk dat weinig mensen graag terug zouden willen naar de omstandigheden van 125 jaar geleden. En ik ken de verhalen van mijn vader en moeder die rond 1920 opgroeiden in een hele arme buurt van Amsterdam.

Dat we in Nederland zover gekomen zijn is te danken aan de wisselwerking van de verschillende belangrijke stromingen in Nederland. Het is gemakkelijk om de fouten en falen van ieder van die bewegingen aan te geven (en sommigen hebben zo’n hekel aan de andere bewegingen dat ze alleen het falen van die ander zien). Maar de combinatie van krachten heeft in de tweede helft van de vorige eeuw ons gebracht waar we zijn gekomen. Dat houdt trouwens niet in dat we met een andere combinatie van krachten minder ver waren gekomen. Met name de economische groei heeft overal in de Westerlijke wereld plaatsgevonden.

Die oude politieke stromingen hadden een manier van aanpak waarbij zij een vorm van “opvoedende” taak voor zichzelf zagen. Het verheffen van de massa. Het vertegenwoordigen van de mensen zonder eigen stem. 

Wat ze echter gemist hebben is dat een steeds groter deel van de samenleving jarenlang onderwijs hebben genoten, zich dankzij de media breed en goed kunnen informeren en -mede hierdoor-  mondig zijn geworden.  Dat houdt in dat je als overheid je aanpak ingrijpend kan en moet wijzigen. 

En dat laatste is absoluut niet gebeurd. We hebben nog steeds te maken met een overheid die beslissingen neemt omdat het goed voor je is, zonder daarbij gebruik te maken van jouw specifieke know-how of betrokkenheid. Het optreden is niet transparant en als je klachten hebt wordt je van het kastje naar het muurtje gestuurd. Alles was en is top-down. De “wij weten wel wat goed voor u is-mentaliteit”.

De samenleving wordt inderdaad steeds complexer.  De wereld wordt steeds kleiner zodat we meer met de ontwikkelingen in het buitenland te maken krijgen. De technologische ontwikkelingen gaan in een steeds groter tempo en de gevolgen ervan op economie en samenleving zijn ook steeds ingrijpender.

Maar van de politiek hoor je geen visie op de toekomst. Stel je vast dat de meeste grote projecten slecht lopen; veel geld kost en niet het resultaat geven wat vooraf werd verwacht. Op kleine schaal merk je dat de overheid bureaucratisch is, niet klantgericht. De transparantie is ook daar ver te zoeken.

Toezeggingen voor verkiezingen worden vergeten als men in de regering is gestapt. En als er ingrijpende stappen moeten worden genomen door een regering inzake de crisis dan komt men niet verder dan het ontzien van de stokpaardjes van de drie deelnemende partijen.

Jarenlang zijn problemen die veel burgers wel onderkenden door de overheid (en opinieleiders) genegeerd of gebagataliseerd.  Overheidsmaatregelen waarvan de direct betrokkenen al aangaven dat het grote negatieve gevolgen zou hebben (zoals de schaalvergrotingen in het onderwijs) werden doorgedrukt.

Ga eens voor de grap Prinsjesdag 2008 terugzien. De reacties van de politici op de vragen over de mogelijke gevolgen van de crisis die in de VS zich al in volle omvang aan het voltrekken was……

Mensen willen het gevoel hebben dat ze invloed hebben op hun eigen lot. Willen als volwaardig gezien worden en willen dat hun kennis en know-how serieus worden genomen. Dat houdt niet in dat het een kwestie wordt van “u vraagt en wij draaien”, maar wel dat die kennis en know-how meegenomen wordt en niet opzichtig genegeerd, omdat het in de politiek vooral gaat om het instand houden van de macht van een bepaalde groep (“hoe laten we de regering overleven”).

Of je nu met het onderwijs te maken hebt, de gezondheidszorg, justitie, de cultuur is hetzelfde. Top-down met een gebrek aan zelfkritiek en weinig invloed van de afnemers zelf.  De elite (om in Ter Horst termen te spreken) heeft de afgelopen 15 a 20 jaar opzichtig gefaald om zichzelf en de wijze waarop de samenleving functioneert te moderniseren. Te bekijken hoe de invloed van de burgers een grotere rol zou kunnen gaan spelen in het beleid, zodat er ook sprake was van een vorm van mede-verantwoordelijkheid. Dat is de burgers onthouden door de Ter Horsten van deze wereld. Ik weet nog goed hoe eind 2003, nadat ik  mijn essay over het huis van Thorbecke dat op instorten stond bij de fractie van de PvdA een debat voerde met (toen nog) burgemeester Ter Horst. Zij verzette zich op een arrogante en regenteske manier tegen elke vorm van bestuurlijke vernieuwing. Het was alsof je een burgemeester anno 1900 hoorde over haar gemeente en haar burgers. Die hadden helemaal geen behoefte aan een vorm van inspraak en betrokkenheid, maar alleen leiderschap (zoiets als Ter Horst zelf leverde bedoelde ze natuurlijk).

Het is precies die mentaliteit die ervoor gezorgd heeft dat veel problemen niet opgelost worden. Bepaalde situaties zijn verslechterd en -wat nog belangrijker is- de onvrede over het openbaar bestuur sterk is toegenomen. Met als gevolg dat de burgers de oplossing proberen te zoeken op andere plekken dan bij de traditionele bewegingen uit die 19e eeuw.

We maken op dit moment een financiele en economische crisis mee van een omvang die volgens mij ongekend is. De effecten in Nederland zullen de komende jaren pas echt duidelijk gaan worden. Een crisis die NIET onstaan is door de “massa”, maar juist door degenen die verantwoordelijk waren voor het leiden van -met name- de banken  en het toezicht daarop. Maar ook zijn er beslissingen genomen de laatste 25 jaar in de politiek die een aanjagend effect heeft op de gevolgen van deze crisis in ons dagelijks leven.

 

De elite heeft gefaald en is zelf de oorzaak van al hetgeen zich nu aan het afspelen is. Het is dan ook een ongekende chotspe dat de vleesgeworden vertegenwoordiger van die elite hoopt op een opstand van die elite tegen de “domme” burgers, die blijkbaar niet door hebben hoe goed Ter Horst en de hare het met ons voor hebben en hoe hard ze elke dag weer ploetert.

Die opstand komt er wel, maar niet van de elite. Maar dat zal Ter Horst weinig deren. Niemand die haar, na dit interview van de PvdA zal zeggen dat zij heeft laten zien ongeschikt te zijn voor bestuurder anno 2009.  En dat zij op deze manier verder schade toebrengt aan de electorale positie van de PvdA. Waarom ook?  Haar interview is door Etty in haar column in NRC-Handelsbald toegejuicht en velen van die zelfbenoemde elite zijn het diep in hun hart eens met de woorden van Ter Horst.  

Ter Horst zal haar amtstermijn keurig afmaken en in de toekomst van haar wachtgeld en door de jaren opgebouwd pensioen genieten. (Zoals ze ook in januari 2007 nog haar wachtgeld van de gemeente Amsterdam inde, nadat ze in 2001 als wethouder zelf was opgestapt om burgemeester van Nijmegen te worden en eind 2006 daar vrijwillig opstapte en zichzelf in een parkeersituatie bracht voorafgaande aan gaar ministerschap). En ongetwijfeld zullen de anderen van de elite nog wel een aardige baan voor haar vinden, als ze het ten minste na 2011 nog voor het zeggen hebben. Commissaris van de Koningin of zo, met 10 leuke bijbanen of voorzitter van een woningbouwvereniging?

28 antwoorden
 1. hjvonk
  hjvonk zegt:

  PAVLOV.

  Zowel het rapport van staatssecretaris Dijksma over het echec voor de Partij van de Arbeid bij de Europese verkiezingen als het interview met minister Ter Horst in VN hebben veel weg van een pavlov-reactie.
  De Russische wetenschapper Ivan Petrovitsj Pavlov won in 1904 de Nobelprijs voor fysiologie, in het kader van zijn onderzoek betreffende de spijsvertering. Bij dit onderzoek nam hij verhoogde speekselproductie waar bij honden als hen verschillende soorten voedsel werden voorgehouden. Vervolgens luidde de onderzoeker 5 minuten vóór de aanbieding van het voedsel een bel. Tenslotte kwijlden de honden al bij het horen van de bel, zelfs zonder dat er voedsel werd aangeboden. Deze reactie wordt een geconditioneerde reflex genoemd.
  Worden politici geconfronteerd met voor hen slechte verkiezingsuitslagen, dan is er een overeenkomstige geconditioneerde reflex waar te nemen, nl. de burger heeft het niet begrepen.
  In het rapport Dijksma wordt gesteld dat de verkiezingscampagne voor 4 juni niet goed was opgezet, zodat het socialistische gedachtegoed onvolledig was geëtaleerd. Impliciet wordt dus gesteld dat bij een juiste campagne de kiezer fundamenteel anders zou hebben gehandeld.
  De minister gaat nog een stapje verder in haar minachting voor de kiezer. Deze zou zich volgens haar laten leiden door onderbuikgevoelens en daardoor een sterke agressie jegens de overheid hebben ontwikkeld.
  Zij hoopt op een opstand van de elite.
  In de uitlatingen van beide dames is duidelijk de onuitgesproken vrees waar te nemen voor de snel rijzende ster van Wilders aan het politieke firmament.
  Wellicht zou , in plaats van de onterechte geringschatting voor de kiezer, enige mate van zelfreflectie door de PvdA-top meer op zijn plaats zijn.
  Opsomming van alle ergerniswekkende kabinetshandelingen, met name van de PvdA-bewindslieden, lijkt overbodig.
  Waarschijnlijk is het de partijtop vooral te verwijten de weg in de maatschappelijke stratificatie volledig kwijt te zijn.
  De juiste partij voor de verkeerde laag, of de verkeerde partij voor de juiste laag.

  Beantwoorden
 2. nico
  nico zegt:

  De PvdA denkt dat zij de erfgenaam is van de SDAP. Niets is minder waar. Zo ook Guusjes ter Horst. Zij zijn de zoveelste regenten van de PvdA. Het is de tijd die ervoor zorgt dat de mensen het beter hebben en niet zozeer een verdienste van enige partij in Nederland. Laten we maar eens om ons heen kijken. De invloed van de Nederlandse partijen is daar gering en toch hebben ze het in vergelijkbare landen om ons heen niet slechter..
  Wat me wel stoort is de megalomanie en nepotisme in de Nederlandse politiek, toegestane corruptie. Mevr. Herfkens, dochter van een wetenschappelijk medewerker (operation research etc.) van Shell, is ook zo’n voorbeeld. Van geen kwaad bewust wat betreft het geld dat alsmaar haar kant op stroomt.. En dan hebben we al die hoogleraren in bestuurskunde, die – lijkt het wel – allemaal een gratis PvdA-lidmaatschap hebben en het ene na het andere nietszeggende rapport de wereld in sturen, waar de honden geen brood van lusten. Is dat ook de onderbouwing van de NZ-metrolijn? Ik zet er maar een vraag teken bij. Deze onzin valt niet bij te benen. En wat had u gedacht van het illustere voorzittersduo van B&W van Amsterdam, die voorgangers hadden die wel meer ontkenden, zoals de BBC uitzending van december ’42, als zijnde Engelse propaganda (details van deze vreselijke uitlatingen hebben de Louietjes de Jong expres vergeten.)
  Nou die ellende van die andere kant opkijken is nog steeds gaande. Heeft men wat geleerd, zal men wat leren? Wie het weet mag het zeggen.
  Sinds een paar jaar hoor ik het onzin-gezegde ‘Lessen voor de toekomst’ niet meer. Hebben ze toch wat geleerd.
  Hoe platvloers deze partij is laat het doodslaan van een klant zien. Goedkoop zegt u om dat argument erbij te halen?
  Neen, de Guusjes zorgen ervoor dat zij de rekening niet hoeven te betalen. Jawel zo goedkoop. Guusje laat zich rijden. De ene keer dat ze het niet deed, is iedereen alweer vergeten.

  Zo dat lucht op. Waar zo’n column goed voor is.

  Beantwoorden
 3. dirk2
  dirk2 zegt:

  Zo merkwaardig is ‘t toch niet dat de PVV van de Heer GW maar groeit en groeit en groeit….
  Koren op zijn molen.
  Hij hoeft daar niets voor te doen, gaat vanzelf als ‘t ware.
  Zo werkt dat dus.

  Zomaar een willekeurig gekozen “commentaar” uit de Pers en er zijn er ongetwijfeld nog honderden meer van gelijke strekking:

  “ginaf, maandag 6 juli 2009 16:06
  Ik weet een maatregen alle Marokkaanse hufters ontslaan,dus niet die wel hun werk naar behoren doen,en dan de lonen eens een aanpassen aan de huidige tijd en ook weer eens een betere CAO afspreken want de huidige CAO slaat nergens op en is uit de tijd van toen ze nog met paard en wagen reden.Maak ook eens en selectie onder de goede en de slechte chauffeurs zodat je weet wat er allemaal speeld en wat voor mensen je in dienst hebt.Daarom krijgen jullie ook geen fatsoenlijke NEDERLANDERS meer op de taxi alleen maar hufters en arrogante Marokkanen”.

  “ton1947, maandag 6 juli 2009 16:13
  Zou het doodslaan van een passagier nu ook de Italiaanse methode worden genoemd?”.

  Daar wordt een mens toch helemaal beroerd van.
  Of niet soms?
  Zouden die Dijksma en ter Horst dat nou echt niet doorhebben en blijven ze maar achter de feiten aanhollen om hun eigen hachie veilig te stellen zolang dat nog maar enigszins mogelijk is?
  We staan erbij en kijken ernaar.
  Ik begrijp dat stomweg niet.
  Doodeng allemaal.

  En nu nog even deze zomer de allang geplande aanval van Israel op Iran, met “instemming” van onze heiland Obama en het plaatje klopt weer helemaal.
  Wat zal onze Maxime Verhagen verontwaardigd zijn!
  Maar ‘t helpt allemaal niets.
  NIETS.

  Beantwoorden
 4. Velde
  Velde zegt:

  “We hebben nog steeds te maken met een overheid die beslissingen neemt omdat het goed voor je is, zonder daarbij gebruik te maken van jouw specifieke know-how of betrokkenheid.”

  Vaak neemt de overheid beslissingen die eerder niet goed voor ons zijn. Men neemt aan dat de ambtenaren en ingehuurde professionals de know how hebben, maar gezien de resultaten denk ik eerder dat het om ja-knikkers inhuren en benoemen gaat.

  Ik bedoel maar, de privatisering van allerlei gemeenschaps-faciliteiten hebben tot hogere prijzen en lagere betrouwbaarheid/service geleid terwijl het tegenovergestelde was voorgehouden. Verbazingwekkend dat de overgrote politieke en parlementaire elite dit uberhaupt voorhield.
  Ze doen me denken aan het bestuur van het rijksmuseum dat bij de aanbesteding voor de gigantische renovatie accepteerde dat de offerte zich beperkte tot 1 partij… die dit niet alleen wist, maar ook vele ‘onvoorziene kosten’ opnam. Zal de NZ-lijn met evenveel handelsgeest -en goed voor ons- beoordeeld zijn?

  Nu wil de politieke elite bouw- en milieuregels opzij schuiven wegens de economische crisis. Voor een enkel bouwproject zal dit nog wel redelijk te beargumenteren zijn, maar van de meesten kun je aan je klompen aanvoelen dat het mis zal gaan en misbruik opleveren. Zo ook het voorstel om ‘winstuitkeringen’ mogelijk te maken in de zorgsector. Door de economische crisis zou het goed zijn om private investeerders aan te trekken. En nog zeggen dat het primair om de ‘zorg’ zal blijven gaan… Iemand buiten de politieke elite die dit gelooft?
  Een offer wordt gevraagd aan de werknemers van een groot bedrijf. “Tot op zekere hoogte” vrees ik voorspelbaar.

  Overigens: de gelinkte pagina waar het bericht over de “opstand” der elite staat bevat een erectieproblemen reclame. De redactie schatte het effect van het bericht goed in.
  Bestond er maar een pilletje voor gezond verstandproblemen.

  Beantwoorden
 5. Ria
  Ria zegt:

  Waar het gewoon werelwijd aan ontbreekt bij de huidige ‘elite’ is dat ze voor het stof willen kruipen (zoals Mandela deed) voor het volk. Nee, ze vereren zichzelf, geven zichzelf hoge onderscheidingen voor daden waar het volk falicant zich tegen afkeert, negeren en verwerpen het lijden van velen om het verlies van een nobel mens en vertrappen hem nog voor z’n begrafenis, omdat hij het geluid van het volk zong:
  http://www.telegraaf.nl/prive/4342107/__Congreslid_haalt_uit_naar_Michael__.html

  Een president die er tussen uit knijpt, terwijl de grootste en populairste, een van de eerste zwarte zangers aller tijden ter grave wordt gedragen zegt genoeg. Niet 1 politicus heeft de wereld door het woord van liefde zoveel inspiratie gegeven als Mandela, en Michael zal de grootste bruggenbouwer aller tijden zijn door zijn songs. En de elite?.. mogen zich buigen en schamen

  http://www.youtube.com/watch?v=cv1T_EJsVXc

  Beantwoorden
 6. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Ria (7/7 20:34)
  Naar mijn idee heeft Nancy Pelosi de laatste jaren nooit gedeugd, dus laat die heks maar beweren wat ze wil. Het Amerikaanse kiezersvolk leert haar op dit soort momenten alleen maar beter kennen, en dat is gunstig. Ook voor ons.

  Het is zielig voor zijn kinderen, maar de dood van Michael Jackson heeft eindelijk bewerkt wat hem bij leven nooit gelukt zou zijn : allerlei manifeste roddels en verdachtmakingen, worden sinds 25 juni j.l. meer en meer ontkracht door mensen die de waarheid kennen, en nu eindelijk voor de camera’s mogen praten.

  @ nico (8/7 15:00), en vooruit: dirk2 ook (20:02)
  Je kunt hier niet opeens de geschiedenis gaan zitten herschrijven, heren. Al past dat nog zo leuk in je eigen straatje.
  In 1940 werd Koningin Wilhelmina gedwongen om dit land te verlaten. Zo gaat dat met koninginnen in dat soort omstandigheden. Ze schijnt er zelf verdriet genoeg van te hebben gehad.

  Dus steek die republiek van jullie alsjeblieft where it belongs: up your *sses!

  Beantwoorden
 7. nico
  nico zegt:

  @mieke2,

  that order isn’t ladylike. Ik neem aan dat je dat niet past en zal het als een slip zien.
  Ik zal de boeken van Lou de Jong en Cees Fasseur zeker niet herschrijven. Ik verwijs alleen. Zou der Spiegel onverdacht zijn? Als je nr 21 van dit jaar opslaat zul je merken dat Nederland op de 2de plek staat wat medeplichtigheid betreft aan de uitstoting van de Joden (die Komplizen). De historica Nanda van de Zee heeft die zeevlucht van Willemientje beschreven in “Om erger te voorkomen”.
  Maar misschien is de strip over PB voldoende begrijpelijke kost voor je.
  Heb je de reportage van het huwelijk in ’37 van Julliaantje met de adellijke bon-vivant en SS-er gezien? Op die gelegenheid werd het Horst Wessel lied gezongen en de rechter arm gestrekt geheven.
  De boeken of artikelen waar ik naar verwijs is niet zo zeer een herschrijving maar bevatten feiten die de meeste mensen niet kennen.
  Er is toch niets mee feiten aan te halen?
  Zoals bijvoorbeeld de uitzending van de BBC in december ’42 over de vergassing van de Joden in Duitsland en de pertinente ontkenning van Asscher en Cohen, de voorzitters van de JR, als zijnde pure propaganda van de Britten. Allemaal in de Engelse geschiedschrijving (Martin Gilbert), niet in de Nederlandse.
  Lees ook even boeken van Aalders over die tijd of het proefschrift en ondertussen een standaardwerk “Noodzakelijk kwaad” van Joggli Meihuizen.
  In Denemarken kwam 2% van de Joden niet terug, waarschijnlijk natuurlijke doodsoorzaak. Er woonde niemand in hun huizen en niets was verdwenen. Dan Nederland (wees blij dat je het leven hebt. Waar klaag je over?).
  De koning van Denemarken en van Belgie waren gebleven. Ook de koning van Marokko liet niet toe dat de Joden getransporteerd werden naar de vernietigingskampen.
  In radio-uitzendingen uit Engeland heeft Mientje het slechts 1 maal over de Joden gehad.
  Feiten Mieke2, daar draait het om. Waarom dacht je dat al die archieven in Nederland nog steeds dicht zijn? Niet in Engeland of Amerika.
  Mijn buurman was bij BVN. Hijvertelde dat in de paar maanden dat hij daar zat het dossier over Canaris van 2 meter tot 70 cm slonk.

  Mieke2, nogmaals ik vind ze heel dapper en ben blij dat ze zichzelf de militaire Willemsorde hebben gegeven. Ben jij niet eens zeeziek geweest?

  Beantwoorden
 8. nico
  nico zegt:

  @Mieke2, om 15.- uur is op het Plein (Den Haag) een Srebrenica herdenking. Acht duizend vermoorde Bosniers worden herdacht. De 800 Nederlanders konden deze Bosniers niet beschermen. De overmacht was te groot. 400 Britten hielden de Serviers wel tegen. Zij pafden zonder schroom er oplos. Ik denk dat zelfs 40 Britten liever de dood zouden zien dan de gladiolen. Maar dat zou toch niet gebeurd zijn.
  Volgens Mient Faber wilden de Serviers alleen de Bosniers onder druk zetten. Het is dus volkomen uit de hand gelopen door de lafheid in de bunker onder Het Plein, niet de Dutchbatchers zijn er schuldig aan.
  Karremans zei niet voor niets tege Mladic: “Don’t shoot me, I am just a pianoplayer.”. Hij voelde zich verraden en dat was ook zo. Daarom is deze zaak nooit onderzocht. Het kleinkind van Prins Bernhard stond met hossense soldaten de goede afloop te vieren met een glas pils in zijn hand zijn, zijn bijnaam eer aan het doen.

  Maar Mieke2, dat over die 400 Britten zul je in geen Nederlandse krant lezen. Hier begint al de cover-up en dan komt nog de geschiedschrijving.

  Dus feiten Mieke2, daar gaat het om. Ik vraag mij trouwens af wie je bent.

  Beantwoorden
 9. Gerard
  Gerard zegt:

  Jetty, de domheid regeert al.
  De voorspelling van Freek is dus al even realiteit.

  De politieke elite WIL gewoon NIET vertrouwd worden.
  Zonder verbetering kan ik het niet anders zien.

  Beantwoorden
 10. mieke2
  mieke2 zegt:

  Krijg net een email van de organisatoren, maar misschien is de boodschap hier al oud nieuws.

  Het burgerinitiatief met de uiterst succesvolle petitie van begin dit jaar Meer plezier met minder vuurwerk is door Minister Cramer middels een brief van medio juni “niet ontvankelijk” verklaard.

  Blij gemaakt dus, door Den Haag, met een dooie mus. Want de petitie om de malloterie met vuurwerk op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, voldeed qua ondersteuningsverklaringen méér dan ruimschoots aan de voorwaarden. En weer faalt de Haagse elite.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *