Dijksma to the rescue

De PvdA heeft de zoveelste commissie benoemd om de slechte verkiezingsresultaten te analyseren. Maar wat voor zin heeft dat, als ze van de vorige commissies (en verkiezingsuitslagen) nog niets geleerd hebben? Gelukkig heeft staatssecretaris Dijksma nog tijd over om binnen drie weken met een rapport te komen. Maar ja, in een uurtje is dat rapport wel geschreven.

Met regelmaat vraag ik me af in welke reservaat vele Nederlandse politici leven. Daar heersen blijkbaar hele andere regels dan erbuiten. Een regel die blijkbaar luidt: “als ik iets toezeg en ik doe het niet dan word ik daarvoor beloond”.

Bij de PvdA wordt gedaan alsof het slechte resultaat te maken heeft met de lijsttrekker voor het Europees Parlement of de gevoerde campagne.  En staatssecretaris Dijksma zal er wel voor zorgen dat het rapport dat gaat komen met name over dat onderwerp zal gaan plus nog een aantal plattitudes zoals “als de kiezers t.z.t eenmaal doorhebben wat voor positiefs de PvdA in de regering heeft gedaan dan zullen ze wel weer op de PvdA gaan stemmen” en “we moeten nog beter uitleggen wat we allemaal aan het doen zijn”.

Maar het probleem zit natuurlijk veel dieper. In juni vorig jaar heb ik bij mijn weekpeiling waar de PvdA van 19 naar 16 zetels was gedaald een stuk geschreven over de slechte peilingen van de PvdA.. Interessant om het een jaar na dato nog eens terug te lezen. En in augustus 2008 heb ik een stuk geschreven voor een intern tijdschrift voor lokale bestuurders van de PvdA. Ook interessant om terug te lezen. (Terwijl ik de PvdA toen ruim onder de 20 zetels had staan, meldde Synovate -Politieke Barometer dat de PvdA rond de 25 zetels stond. )  

Als je mijn peilingen bekijkt in Peil.nl sinds de PvdA begin 2007 in de regering is gestapt dan haal je daaruit direct de reden waarom de PvdA zo slecht scoort. En dat zal echt niet veel beter worden bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen (zelfs als de PVV op veel plaatsen niet meedoet) of bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Veel politici vergeten helemaal wat ze aan de kiezers hebben toegezegd als ze eenmaal de regering instappen. Nu is dat een soort ingebakken probleem van ons politieke stelsel (we hebben immers coalitieregeringen), maar dat neemt niet weg dat je dan toch zowel bij je campagne naar de verkiezingen toe (in 2006) als bij je handelen na die verkiezingen wel rekening moet houden met je relatie met de kiezers gedurende de vier jaar tot de volgende verkiezingen.  En daar zie je hoezeer regeringspartijen vaak de fout ingaan. Dertig jaar geleden werd je daar door de kiezer maar beperkt voor afgestraft. Een groot deel van de kiezers was immers trouw aan hun partij en vaak ontbrak er ook een goed alternatief.

Maar die tijd ligt al zeker meer dan 15 jaar achter ons en toch handelen de meeste politieke partijen of het nog steeds 1985 is.  

De ruim 20% van de Nederlandse kiezers die in 2006 op de PvdA stemden deden dat op basis van een aantal overwegingen en verwachtingen. Vervolgens:

–  stapte de PvdA in een kabinet met het CDA

–  werd Bos minister onder Balkenende

–  waren er een hele serie onderwerpen sindsdien waar het kabinet een andere beslissing nam dan de meerderheid van die PvdA-kiezers zouden willen  (zoals Irak -enquete, JSF, verlenging Uruzgan, Gen-brief Bussemakers, nieuw referendum over Europa, etc. etc.).

– werd uit de mogelijke keuze als nieuwe fractievoorzitter Hamer gekozen in plaats van Samsom, wat de meeste PvdA kiezers liever hadden gewild

En ik heb niet het gevoel dat ik hiermee een volledige opsomming heb gegeven.

Dus veel tijd lijkt de commissie Dijksma me niet nodig te hebben om op te schrijven waarom bij de laatste verkiezingen nog maar 12% van de kiezers die opgekomen zijn PvdA hebben gekozen. En waarom de PvdA nu al sinds 2006 onder haar traditionele aanhang (lage inkomens/lage opleiding) het slechter doet dan onder de mensen met hoger inkomen en opleiding.

Misschien is het een goede oefening voor de PvdA om eens in vijf korte zinnen te formuleren wat zij nu eigenlijk aan haar kiezers uit 2006 wil zeggen wat zij sindsdien bereikt hebben? En in een paar korte zinnen wat die kiezer mag verwachten van de PvdA in de komende tijd en na volgende verkiezingen? 

(Is trouwens ook een goede oefening voor de andere partijen).

Maar Dijksma, die fractiesecretaris van de PvdA was tussen 2003 en 2006, en die een actieve rol heeft gespeeld bij het regeerakkoord zal de laatste zijn die bereidt is om toe te geven dat de problematiek van de PvdA heel weinig te maken heeft gehad met de aanloop naar 4 juni. Maar daarvoor zit ook zij al te lang in dat reservaat (in de terminologie van na de nederlaag uit 2002: “onder de kaasstolp”).

Er heerst een existentiele crisis in Den Haag, maar de laatste die dat beseffen, zitten daar. Want anders kan ik ook niet verklaren hoe de VVD de uitslag van 4 juni met gejuich heeft ontvangen. Zoiets als blij te zijn bij De Graafschap, want dat team is niet zoals Volendam rechtstreeks uit de Eredivisie gedegradeerd, maar pas na de nacompetitie. En dat het CDA blijkbaar ook tevreden met de uitslag was. (“We zijn de grootste gebleven”. Inderdaad met het slechtste resultaat ooit).

Gelukkig komt Synovate (Politieke Barometer) en Nova te hulp met peilingen waar het allemaal toch niet zo erg blijkt te zijn. Terwijl de PvdA bij de verkiezingen van het Europees Parlement 12% scoorde, meldde de Politieke Barometer een dag later dat voor de Tweede Kamer de PvdA op 19% staat. En dat is maar 4% minder dan in  2006.  Dat lijkt op een andere bijzondere daad van Synovate na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Fortuyn had in Rotterdam net 34% van de stemmen achter zich gekregen. Synovate (toen Inter/View) had toen ook een landelijke uitslag berekend en op basis daarvan stond Fortuyn nog maar op 12%. Mijn reactie bij Goedemorgen Nederland (waar ik aangaf dat Fortuyn landelijk rond de 20% stond) was dat met zo een score dan Fortuyn in Enschede blijkbaar -4% had gehaald.

Ik heb al vaker aangegeven dat de peilingen van de politieke barometer, zoals door Nova weergegeven, een duidelijke onderschatting laten zien van de bewegelijkheid van het electoraat. (Op dezelfde manier waarop ze 3 weken voor de verkiezingen meldden dat de VVD op 4 zetels stond voor het Europees Parlement en D66 op 1 zetel). Maar het is een soort uitslag die voor Den Haag geruststellend werkt en die dan ook door De Volkskrant altijd een-op-een wordt overgenomen. Totdat er een verkiezing is en dan wordt er ineens geroepen “dit hadden we niet verwacht!”,  “hoe kan dit toch komen?” , “wat moeten we doen?”. En enkele weken later is het allemaal weer vergeten, tot de volgende verkiezing.

En terwijl de resultaten van mijn peilingen op vele nieuwssites op internet terug te vinden zijn (zoals nu.nl, De Telegraaf, Elsevier, Trouw) gebeurt dat zelden bij teletekst of De Volkskrant. Die publiceren natuurlijk wel toen de Politieke Barometer op 16 mei meldde dat de VVD op 4 zetels stond en D66 op 1, want dat was in Nova geweest. Het reservaat bestaat niet alleen uit politici…

17 antwoorden
 1. mieke2
  mieke2 zegt:

  Een reservaat? Ja. Hoe meer sterren je op je pak krijgt, hoe meer je afgezonderd wordt gehouden van de werkelijkheid. Goede bestuurders weten dat en doen er alles aan om niet met ja-knikkers omgeven te worden. In real life net zomin als in de media.
  Wanneer gaan we eens examens invoeren voor mensen die bereid zijn om op een kieslijst te gaan staan? Nu is het immers zo dat je zelfs met een strafblad tot volksvertegenwoordiger kunt worden gekozen. Laat staan dat er een proeve van bekwaamheid en inzicht, en karakter, moet worden afgelegd.

  Part-time politici en bijvoorbeeld veel parlementaire vergaderingen via video conferences gaan houden zodat Kamerleden gewoon in hun eigen regio werkzaam kunnen blijven, zou dat “reservaat” al een flink eind open kunnen zetten en het zwaartepunt “Den Haag” wat evenwichtiger over het hele land verdelen.

  Hier trouwens nog wel een aardig commentaar op die politieke inzichten bij De Volkskrant, zie de lezersreactie van PietHein.

 2. nico
  nico zegt:

  Zou Samson ook een van de vijf zijn die voor PvdA-lijsttrekker van de Europese verkiezingen zijn gevraagd en hebben geweigerd?
  Zou dat de manier zijn geweest om Samson op nationaal niveau vleugellam te maken en zou hij dat de reden zijn geweest om te weigeren?
  Wat is zijn positie t.a.v. vlitgtuiggeluid rond Schiphol?
  Is dat wellicht de reden geweest dat hij geen fractie-voorzitter werd?
  De PvdA speelt een vreemde rol in dat dossier.
  Bijvoorbeeld, het milieu rond Schiphol valt onder Economische Zaken van Amsterdam.
  De Groen-Links wethouder voor Milieu Zaken, mw. ir. Marijke Vos, heeft dat niet in haar portefieulle. Vreemd dat Groen-Links zich dat heeft laten afpakken en dat milieu een ondergeschiven kindje van de economie is geworden. Ter compensatie worden op alle geschikte daken windmolentjes geplaatst. Vroeger kwamen de kinderen heel blij van de kermis vandaan. Zij hadden windmolentjes gekregen.
  Een kinderhand is gauw gevuld.
  Neen, met de PvdA is het niet goed. Toen Pronk uit Srebrenica kwam biggelden de rane over de wangen. Acht Bosniers waren vermoord. Kok nam hem die huilpartij kwalijk. Later bleken het er 8000 te zijn.
  Wist Kok dat? Karremans wist dat hij verraden was. Daarom zei hij ook: “Don’t shoot me. I am just the pianoplayer”
  En dan hebben we Kemenade en de verdwenen fotorolletjes. Deze Kemenade hield maar vol dat ze per ongeluk vernietigd waren. We weten ondertussen beter.
  De Partij van de Arbeid heeft niets totaal niets te maken met de SDAP.
  Het zijn regenten en zakkenvullers geworden.
  Neen ik weet wel op welke partij ik niet stem en volg het stemadvies van Koot en Bie.

 3. mieke2
  mieke2 zegt:

  Iemand anders ook KRO’s Reporter gezien zondagavond, over de woningcorporaties?

  http://reporter.kro.nl/uitzendingen/_2009/0614_corporatie_maserati/intro.aspx

  Als je over een paar weken van je grootste ergernis bekomen bent en je bloeddruk is weer wat gedaald, vermoedelijk toch goed om dat allemaal te beseffen. Toezichthouders, ook van de overheid. Maar die laatsten die bij hun eigen VROM geen poot aan de grond kregen terwijl ze jarenlang bleven waarschuwen…

 4. irene e
  irene e zegt:

  Dijksma kan in tien minuten klaar zijn met zijn bevindingen. Kort samengevat is de conclusie: De kiezers liepen van PvdA weg naar PVV. Niet omdat ze het nou perse allemaal eens zijn met wat Wilders zegt (een groot aantal weet niet eens precies wat Wilders allemaal zegt en de PVV in het verkiezingsprogramma heeft staan) maar gewoon om aan te geven dat ze ontevreden zijn over de huidige politieke manier van werken.

  (ik keek op mijn horloge, deze klus was zelfs in een minuut geklaard).

 5. Pim van Berkel
  Pim van Berkel zegt:

  Voor mij is staat al heel lang vast dat de enige redding voor de PvdA is, samenwerking op links. Veel kiezers zijn de laatste jaren steeds meer teleurgesteld geraakt over het gedrag en met name het gedraai van de PvdA. Een deel van die kiezers zijn langzamerhand steeds meer gaan geloven in het verhaal maar met name in de oprechtheid van de SP, al gaan sommige dingen hen daar misschien nog iets te ver. Anderen zijn gaan geloven in Groen Links, ook een partij waar je van kan zeggen wat je wil maar die wel staan voor hun verhaal. Nee, dan de PvdA. Naar mijn idee is het echt mis gedaan op het moment dat Wouter Bos met zijn PvdA in een kabinet is gaan zitten met het CDA, minister van Financiën werd en daarnaast partijleider is gebleven. Dat laatste naar alle waarschijnlijkheid omdat hij die klus verder niemand anders heeft durven toevertrouwen. Maar wel heel dom. Je weet dat je dan gemangeld wordt, het CDA heeft vroeger vaker bewezen dat ze dat heel goed kunnen. En die oude trouwe PvdA kiezer, niet gek, gelooft gewoonweg niet meer dat hun belangen op deze manier optimaal worden vertegenwoordigd. En ik geef ze geen ongelijk…

 6. hjvonk
  hjvonk zegt:

  CROCODILE DUNDEE.

  In deze komische Australische film van 1986 is de hoofdfiguur een jager die bij de aanval door een krokodil bijna zijn been verliest.

  Er van uitgaande dat ieder mens in het dierenrijk zijn evenbeeld heeft, zou men de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Harry Borghouts, met een krokodil kunnen vergelijken. Even taai en eveneens niet van wijken wetend. Ook niet nu de provincie vrijwel een been ter waarde van 78 miljoen op IJsland is kwijtgeraakt.

  Plucheplakkers komt men dus ook bij GroenLinks tegen.
  Dit past kennelijk bij topambtenaren die ondanks bedenkingen van anderen lange tijd de zetel van secretaris-generaal van justitie bezet hielden of nog houden.
  In het geval Borghouts denken wij terug aan de controverse tussen Winny Sorgdrager, minister van justitie en Arthur Docters van Leeuwen, de toenmalige voorzitter van het college van procureurs -generaal. Sorgdrager slaagde er destijds met steun van Borghouts in om Docters van Leeuwen uit het zadel te wippen.

  In de recente traditie van Engelse bankiers plengde ook Borghouts gisteravond in Nova krokodillentranen bij zijn bekentenis nooit vragen te hebben gesteld naar provinciale spaargelden in het buitenland.
  Een prachtige persiflage van een dergelijke tranentrekker werd onlangs uitgevoerd door de acteur Pierre Bokma in een eenmalig cabaret-programma van Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten. Het is nog in herhaling te zien op http://www.vanzonopzaterdag.vara.nl

  VVD-er Ton Hooijmaaijers en PvdA-er Peter Visser trokken hun portefeuilles als hoofdverantwoordelijken voor het financiële échec.
  Borghouts blijft zitten met de belofte bijbanen af te stoten en politieke taken over te dragen aan gedeputeerden.
  Vurig hoop ik derhalve dat het ABP mijn pensioenbelangen niet in de handen van deze superbestuurder legt.
  Daarbij vraag ik mij af hoe competent de overige gedeputeerden zijn om politieke taken van Borghouts over te nemen bij hun voorgenomen doorstart.
  Uit de vliegerij weet ik dat een doorstart slechts mogelijk is als het toestel nog niet is gecrasht.
  Het beleid van het Noordhollands provinciebestuur biedt een ander beeld.

  De reeds lang gepensioneerde Borghouts heeft overigens alle recht te blijven zitten.
  Hij werd niet gekozen door de inwoners van Noord-Holland, maar benoemd door Hare Majesteit.
  Aan deze functionele aanstelling ontleent de Commissaris der Koningin derhalve een mythische verblijfsvergunning.

 7. Gerard
  Gerard zegt:

  @Ria 16-6, 16:30

  Ik denk: Omdat alle andere politieke partijen zich bij voortduring bedienen van leugens en halve waarheden, of zich hullen in stilzwijgen. Omdat alle brieven aan Kamerleden en commissies per definitie in de prullenbak verdwijnen. Omdat verkiezingsbeloften bij voorbaat in de kliko kunnen, met oneigenlijk gebruik van het ‘coalitie-excuus’. Daarom. Bijvoorbeeld.

  Wie zaaien trouwens de meeste haat? Politici die uitsluitend naar zichzelf luisteren en ons niet serieus nemen. Daar worden mensen witheet van.

 8. Gerard
  Gerard zegt:

  De Rijksrecherche heeft vanmorgen een inval gedaan in de woning van een Telegraaf-journaliste. De journaliste heeft in de afgelopen maanden regelmatig gepubliceerd over de geheime dienst AIVD. De Rijksrecherche heeft ook twee mensen aangehouden die worden verdacht van het doorsluizen van geheime informatie. Eén van deze twee verdachten is medewerker van de AIVD.

  Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs is woedend over de inval in de woning van de journalist: “Na de schandalige gijzeling van twee Telegraaf-verslaggevers in 2006 heeft het Openbaar Ministerie helemaal niets geleerd. Opnieuw wordt een journalist in de persoonlijke levenssfeer ernstig geraakt in een poging om een lek van de AIVD te achterhalen. Dit is de zoveelste aanval op de persvrijheid.”

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/4192245/__Inval_bij_Telegraaf-journaliste__.html?p=1,1

 9. Gerard
  Gerard zegt:

  Hendrik Jan Korterink volgt de (nieuwe) rechtszaak over de Puttense Moordzaak in Zutphen. Pikant detail:

  ‘Ik was al een tijdje niet meer bij de zittingen in Zutphen geweest, de stemming peilend vielen mij twee dingen op: dat er journalisten zijn die aan het twijfelen slaan door het gedoe rond het dna (anderen juist niet) en dat deskundige Richard Eikelenboom geen sterke indruk maakt. Morgen komt hij weer aan de beurt.’

  http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2009/06/doopceeltje-lic.html

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie