EP – 4 juni 2009

De lage opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement maken voorspellingen moeilijk. Op basis van het onderzoek10 dagen voor de verkiezingen is wel een indruk te geven van wat er op ons afkomt en wat er nog in die laatste dagen kan gebeuren.

De uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen, wordt veel sterker bepaald door de lage opkomst dan het verschil in insteek tussen deze twee verkiezingen. In  1994 waren bij voorbeeld binnen een maand zowel de Tweede Kamerverkiezingen als die voor het Europees Parlement. Bij de eerste verkiezingen was de opkomst 79% en bij de tweede verkiezingen 35%. Het CDA scoorde bij die Europese Parlementverkiezingen bijna 5% meer en de PvdA 4% minder dan een maand ervoor toen de opkomst meer dan 2 keer zo groot was. In 2004, bij een opkomst van bijna 40%, haalde het CDA bij de Europese Parlementsverkiezingen ook beduidend meer dan in de peilingen van  dat moment en de PvdA minder.

De combinatie ChristenUnie/SGP (een electoraat dat altijd goed opkomt) haalde bij de drie laatste verkiezingen van het Europees Parlement iedere keer circa 3% meer dan in de peilingen voor de Tweede Kamer van dat moment.

Soms zien we bij de Europese Parlementsverkiezingen een specifieke partij, die het door- bijzondere omstandigheden- veel beter of slechter doet dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. In 2004 haalde de nieuwe partij “Europa Transparant” van Van Buitenen 7%. En Partij voor de Dieren, die in 2003 nog geen 0.5% had gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen scoorde voor Europa in 2004 3%, bijna 1 zetel.

Opkomst is altijd moeilijk te voorspellen, omdat mensen bij peilingen altijd meer aangeven op te komen dan ze in werkelijkheid doen. Dat geldt zeker voor die verkiezingen waar de opkomst beduidend lager is dan bij de Tweede Kamer verkiezingen. In 1999 was de opkomst voor het Europees Parlement het laagst: 30%. Vijf jaar later bijna 10% meer, een trend die we ook zagen bij de andere verkiezingen sinds 2002 waar de opkomst hoger was dan in de jaren negentig.

Zien we de peilingen van dit moment dan is het -wederom- moeilijk om de opkomst in te schatten. Op dit moment lijkt het erop dat de opkomst van de 40% van 5 jaar geleden niet gehaald zal worden. Veel mensen vinden het Europees Parlement een “ver-van-mijn-bed-show”, nog los van de discussie over de EU zelf.  Wel kan het zo zijn dat bij de nationale Nederlandse politieke discussies de komende 10 dagen zich iets heftigs voordoet, waardoor kiezers een sterkere behoefte hebben zich via de verkiezingen van 4 juni a.s. te uiten, maar dan over de Nederlandse politieke situatie, dan ze nu aangeven.

Bij een opkomst in de buurt van de 35%  zal het verschil in opkomst tussen (potentiële) kiezers van de verschillende partijen  wederom een grote invloed hebben op de uitslag.  CDA,  Groen Links, ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren zullen daarvan het meest profiteren. PvdA en SP het minst. Het grote vraagteken is de PVV.  Die kiezers van deze partij hebben enerzijds weinig op met het Europees Parlement, maar anderzijds hebben ze wel de behoefte om hun steun voor Wilders/de PVV in Nederland via deze verkiezingen te uiten. Welke van de twee krachten op 4 juni de doorslag geeft is nu nog niet duidelijk.

In ons onderzoek is ook bepaald wat kiezers, die wel opkomen gaan stemmen, in relatie tot hun voorkeur voor hun huidige keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen. 82% stemt dan hetzelfde en 18% een andere partij.  De partij die het meest last heeft van dit patroon is D66. Slechts 75% van de “Nederlandse kiezers” van D66 van dit moment geeft aan voor Europa ook D66 te zullen kiezen.  Bij de SP is dat percentage 77%.   De PvdA en Groen Links scoort daarentegen rond de 90%. En het hoogst scoort de PVV met 95%.  Dus als een kiezer die nu bij de peilingen voor de Tweede Kamer zegt PVV te zullen stemmen op 4 juni a.s. opkomt dan zal hij in 95% van de gevallen PVV stemmen.

Op basis van deze twee patronen is aan te geven wat de uitslag op 4 juni kan worden, als de komende 10 dagen weinig verandert. Belangrijk is daarbij echter te beseffen dat bij een verkiezing waar iedere 4% 1 zetel betekent (terwijl dat bij de Tweede Kamerverkiezingen 0.67% is) de restzeteltoewijzing de uitslag vreemd kan beïnvloeden[1]:

–        Het CDA (7 zetels in 2004) zal bij deze verkiezingen wederom duidelijk beter doen dan in de peilingen voor de Tweede Kamer (nu circa 20%).  Gezien het systeem van restzetels dat bij deze verkiezingen zeer voordelig werkt voor de grootste partij lijkt 6 zetels goed haalbaar voor het CDA met een kans op 7.

–        De PvdA (7 zetels in 2004) doet het slecht bij de peilingen voor de landelijke verkiezingen (nu circa 16%). Omdat de PvdA ook last heeft van de lage opkomst lijkt 4 zetels het maximum te zijn, maar het kunnen er ook 3 worden. Omdat een aantal partijen dicht bij elkaar zullen eindigen kan het zijn dat de partij die daar het grootste van wordt wel de restzetel krijgt en de andere partijen niet.

–        De VVD (4 zetels in 2004) doet het slecht bij de landelijke peilingen (rond de 10%). 3 zetels lijkt de meest waarschijnlijke uitslag met een kleine kans op 4 en -bij een hoge opkomst van de PVV-kiezers- zelfs het risico dat het toch maar 2 zetels wordt.

–        De SP (2 zetels in 2004) staat ook ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 op fors verlies (nu geeft 10% aan deze partij te stemmen). 2 zetels lijkt voor deze partij de meest waarschijnlijke uitkomst, maar het zou zelfs maar 1 zetel kunnen zijn.

–        Groen Links  (2 zetels in 2004) staat nu bij de peilingen op 7%. Deze partij doet het wel goed bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. 2 zetels lijkt zeker haalbaar met een kans op 1 zetel meer.

–        ChristenUnie/SGP (2 zetels in 2004) haalde in 2004 6%. Bij de lagere opkomst dan 2004 en de betere positie van de ChristenUnie in 2006 lijken 2 zetels goed haalbaar.

–        D66  (1 zetel in 2004) doet het met Pechtold heel goed bij de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen (ruim 10%). Het lijkt er echter niet op dat die kracht ook zo vertaald wordt naar eenzelfde goede uitslag voor de Europese Parlementsverkiezingen. 2 zetels lijkt waarschijnlijker dan 3.

–        De Partij voor de Dieren zal het beter doen dan bij de Tweede Kamerverkiezingen (2%), hoewel de kans klein is dat de kiesdeler, 4%, gehaald wordt.

–        Ten slotte de PVV. Bij de landelijke peilingen scoort deze partij rond de 20%. Als de potentiële PVV-kiezer op 4 juni wel een signaal wil geven aan de Nederlandse politiek zou een score van 18% gehaald kunnen worden (hetgeen minstens 5 zetels betekent). Maar het zou ook kunnen zijn dat ze de inzet -het Europees Parlement- dermate onbelangrijk vinden dat ze relatief weinig opkomen en dan haalt de PVV 3 zetels. De laatste 10 dagen zullen daarvoor bepalend zijn.

In de laatste 10 dagen voor de verkiezingen is dus zeker nog wat te winnen en verliezen voor de verschillende partijen. Het effect daarvan zal dan merkbaar moeten zijn in een duidelijk hogere opkomst dan de maximaal 35% waar het nu op lijkt uit te komen.


[1] Op de volgende manier is dat te illustreren. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement leveren iedere 4% 1 zetel op. Als een partij slechts 3.5% haalt krijgt het geen zetel. Als een partij 7% haalt krijgt het zeker 1 zetel voor de eerste 4%, maar voor de overige 3% niet. Op deze manier worden naar schatting 21 van de 25 zetels toebedeeld. De overige 4 zetels zijn restzetels die volgens een bepaalde formule worden toegekend. Het systeem is dat van de grootste gemene deler.   Stel dat het CDA 20% haalt. Dan krijgt het 5 zetels. En dat Groen Links 7% haalt, dan krijgt het 1 zetel.  Vervolgens wordt bij iedere partij de grootste gemene deler bepaalt. Bij de CDA is die waarde 20% gedeeld door het aantal zetels + 1, en dat is 6. De grootste gemene deler (ggd)  is dan 20/6= 3.33.  Bij Groen Links wordt de waarde bepaald door 7% gedeeld door het aantal zetels +1, en dat is 2. De ggd  is dan 7/2=3.5. Dan krijgt Groen Links die restzetel. Maar als Groen Links geen 7% haalt, maar slechts 6%, dan is de ggd  6/2=3 en dan krijgt het CDA die restzetel. Kortom: de grootste partij of partijen hebben beduidend meer kans om een restzetel te krijgen als een kleine partij. Een kleine partij moet dus qua percentage dicht bij de volgende zetel liggen (dus minstens 3% “over hebben”), want anders krijgt de grote partij de restzetel.  Stel dat het CDA 22% haalt en Groen Links 6% dan heeft het CDA meer kans op 2 restzetels dan Groen Links de kans heeft op 1 restzetel.  Dit systeem werkt ook zo bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar daar is percentueel gezien het aantal restzetels veel kleiner: 6 van de 150, in plaats van bij het Europees Parlement 4 van de 25.

41 antwoorden
 1. Olaf
  Olaf zegt:

  Mijn gevoel zegt me dat de opkomst wel eens een stuk hoger zou kunnen liggen dan voorheen gedacht en de kiezer zou deze kans aan kunnen grijpen om het ongenoegen over het regeringsbeleid te kunnen uiten. Misschien haalt de PVV dan wel 6 zetels.

  PS Hoe zijn de verwachtingen voor de lokale partijen op 3 maart 2010 bij een ongewijzigde peiling?

  Verder van harte gefeliciteerd met de geboorte van Uw dochter….

 2. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Ik lees in deze uiteenzetting niets over de specifiek Europese partijen, die dus niet gelieerd zijn aan bestaande landelijke partijen. Ik noem een Libertas.eu, Newropa, Solidara en de Klokkenluiderspartij.

  Ik vind die partijen zelf extra interessant omdat ik uit protest tegen de Kamerbrede laksheid in de Nederlandse politiek weiger nog op bestaande Nederlandse partijen te stemmen (ook niet op de PvV, met hun 2 slappe flauwekul-kamervragen waar niet op doorgepakt wordt).

  Ik ga daarom waarschijnlijk Libertas stemmen (of althans laten stemmen door een gemachtigde), want in de Kieswijzer van EenVandaag kwam die er bij mij als beste uit.

  (Zo, dat zijn drie alinea’s en vier zinnen die allemaal met ‘ik’ beginnen! Wat ben ik toch een arrogant mannetje eigenlijk!)

  Hoe worden de restzetels verdeeld bij zulke Europese partijen? Toch ook landelijk?

 3. Maurice
  Maurice zegt:

  Het onderzoek is op peil.nl te zien als een na onderste, maar is hetzelfde als de bovenstaande tekst.

  De kleine nieuwe partijen scoren zo weinig dat ze niet apart bij het onderzoek worden vermeld.

 4. Liberta
  Liberta zegt:

  Ik denk dat de partijen waarop Ruud Harmsen duidt te weinig stemmen zullen krijgen.

  Ruud, het is ook wel handig om te bezien hoe de samenwerking van de Nederlandse politieke partij met de andere Europese politieke partijen wordt vormgegeven.
  Voor het CDA bijvoorbeeld is er de site http://www.epp-ed.eu. In Europees verband maakt het CDA deel uit van de groep European People’s Party and European Democrats. Deze groep is het grootst en telt in totaal 288 leden (7 Nederlanders, 6 Belgen en 49 Duitsers).

 5. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  ===
  De kleine nieuwe partijen scoren zo weinig dat ze niet apart bij het onderzoek worden vermeld.
  /===

  Kennelijk blijft het grote stemmerspubliek dus ten onrechte vertrouwen houden in de heersende politieke elite. Het kwartje is nog niet gevallen. Jammer.

  Maar ja, het volk krijgt de vertegenwoordigers die het verdient.

 6. Maurice
  Maurice zegt:

  Ten aanzien van de kleine partijen is het natuurlijk wel zo dat ook daar een vorm van versplintering is en men er -m.i.- amper in slaagt om nu te laten zien wat hen onderscheid van de andere partijen.
  Bedenk wel dat men ten minste 150.000 kiezers achter zich moet krijgen om 1 zetel te halen…..
  En dan vraag je je ook nog af wat die ene zetel in een Parlement van meer dan 700 zetels precies uitmaakt.

  Ook op Nederlands niveau zie je dit ook. Nieuwe partijen die starten en aangeven het helemaal anders te zullen doen blijven hetzij roepende in de woestijn of -als ze wel groter worden- nemen toch de kenmerken van het systeem zelf over. Je moet maar eens naar D66 vanaf het begin kijken, hun doelstellingen m.b.t. het veranderen van het systeem. Terwijl D66 in de 40 jaar sinds hun oprichting zeker 15 jaar in de regering heeft gezeten zijn ze toch niet meer geworden dan een variant van het bestaande in plaats van een sterk vernieuwende impuls….

 7. leonvrins
  leonvrins zegt:

  Er staat vandaag een bijzonder kwalijk stukje in Trouw van de hand van Johan ten Hove, lezer te St.Jansklooster. Er wordt gesuggereerd dat als een politieke partij, in dit geval de PVV, maar genoeg betaalt, zij in de peilingen als grootste uit de bus zal komen.
  Teleurstellend, omdat ten Hove doorgaans aardige commentaren levert die ik meestal wel kan onderschrijven.
  Deze trap onder de gordel had ik van hem niet verwacht.

 8. Maurice
  Maurice zegt:

  @leonvrins

  Weet je wat zo grappig is. Sinds oktober 1976 kom ik al met peilingen naar buiten. En bij elke opvallende uitslag (PvdA hoog, PvdA laag, Groen Links laag, Fortuyn hoog, you name it) kwamen er dit soort reacties. Of het was omdat ik zelf …… was (vul maar zelf in), of dat ik er zelf financieel voordeel bij zou hebben.
  Annemarie van Gaal had ook zo’n opmerking recentelijk in een column in FD met betrekking tot de stand van de PVV.

  (Toen ik in het najaar van 2001 in interviews aangaf dat Fortuyn een grote electorale potentie had, werd ik ook uitgelachen en door sommigen in de media beschimpt.)

  Een mooi Nederlands gezegde is “zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten”.

 9. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Maurice:
  ===
  Ten aanzien van de kleine partijen is het natuurlijk wel zo dat ook daar een vorm van versplintering is en men er -m.i.- amper in slaagt om nu te laten zien wat hen onderscheid van de andere partijen.
  /===

  Wist ik ook niet, maar het bleek o.a. uit de kieswijzer die ik deed.
  http://eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&type=user&func=view&cid=510

  En een groot onderscheid is dat ze nog niet besmet zijn met de principiële onwil van de bestaande parlementatiërs in Nederland om de regering te controleren.
  In Europese verhoudingen valt er geloof ik niet zo veel te controleren, omdat het parlement daar nauwelijks bevoegdheden heeft. Dus dat lost veel op (:-)

  ===
  Bedenk wel dat men ten minste 150.000 kiezers achter zich moet krijgen om 1 zetel te halen…..
  /===
  Althans Libertas maakt wel gebruik van moderne media, want ik ken ze o.a. doordat ze op mijn site bleken te adverteren, via Google Adsense.

  ===
  En dan vraag je je ook nog af wat die ene zetel in een Parlement van meer dan 700 zetels precies uitmaakt.
  /===
  Dat is waar, maar dat geldt nog veel sterker voor 1 stem dan voor 1 zetel. Zo bezien is stemmen altijd zinloos. Maar het is in principe het enige dat we mogen in een democratie, behalve roepen en niet gehoord maar genegeerd worden.

  ===
  Je moet maar eens naar D66 vanaf het begin kijken, hun doelstellingen m.b.t. het veranderen van het systeem. Terwijl D66 in de 40 jaar sinds hun oprichting zeker 15 jaar in de regering heeft gezeten zijn ze toch niet meer geworden dan een variant van het bestaande in plaats van een sterk vernieuwende impuls….
  /===
  Ja. Maar hun belangrijkste vernieuwing was het districtenstelsel, maar daar ben ik sterk tegen (zie o.a. tot wat voor puinhoop het in Engeland geleid heeft), en het zou bovendien, als het ingevoerd was, juist D’66 zelf hebben weggevaagd.

 10. Ria
  Ria zegt:

  Wat een geweldig idee om burgers mee te laten regeren! Dit is werkelijke democratie. Ik, als zeer klein nederlandertje maar wel 1 van de 16 miljoen, heb ook zo mijn bezwaren, maar die worden totaal niet gehoord, nu. Met Maurice zijn plan wel! Zelf kiezen wie er regeert (alhoewel ik persoonlijk Balkenende zeer goed vind, maar hem gebonden zie aan wetten en regels en niet echt de vrijheid en macht heeft om te beslissen wat hij wenst maar onder druk staat van andere belangen) en mee beslissen zodat ieders stem mee gaat tellen als het er op aan komt, dat is pas echte democratie! Nu stemmen wij voor een partij en als ze eenmaal gekozen zijn gaan ze hun eigen gang als je aanklopt en geeft men geen gehoor. Het referendum mbt Europa was daar wel een heel treffend voorbeeld van; 61% tegen en toch er door heen jassen. Met Maurice zijn plan is dat niet meer mogelijk! Chapeau! Dit plan past bij deze tijd. Het past ook bij de Nederlandse cultuur van vrijheid en openheid, nu nog even de Grondwet veranderen..

 11. Gerard
  Gerard zegt:

  Uit De Stentor van gisteren, naar aanleiding van procesdag 6 in de Puttense Moordzaak. Over ‘merkwaardige’ Richard Eikelenboom:

  ‘Eén van de getuigen-deskundigen is dan ingenieur Richard Eikelenboom van Independent Forensic Services (IFS) in Hulshorst. Zijn rol is de Puttense zaak is een beetje een merkwaardige. In 1994 was hij nog werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij was voor wat betreft Putten betrokken bij het bloedonderzoek. Een paar jaar geleden vertrok hij bij het NFI en richtte hij samen met zijn vrouw Selma IFS op. Ook het Openbaar Ministerie mocht hij tot zijn klantenkring rekenen, totdat zijn ex-collega’s van het NFI hem probeerden zwart te maken. Eikelenboom dreigde toen met een rechtszaak. Nadat ook in justitiekringen duidelijk werd dat ze met Herman du Bois en Wilco Viets twee onterecht veroordeelden hadden, raakte Eikelenboom in 2003 betrokken bij het tweede onderzoek naar de Puttense Moordzaak. En vorig jaar werd hij adviseur van het rechercheteam dat nader onderzoek deed. Dat was overigens voordat er sprake was van een dna-match met Ron P. Eikelenboom deed onder meer nader onderzoek naar de sporen op Christels spijkerbroek. Dat kledingstuk werd in 1996 teruggegeven aan de familie, maar zes jaar later weer opgevraagd. Al die tijd had de broek in een plastic tas in een kartonnen doos gezeten, die Christels moeder in de schuur bewaarde. Dna- en bloedspoorspecialist Eikelenboom was ook betrokken bij het onderzoek in de Deventer Moordzaak. Hij ontdekte het bloedspoor op de blouse van de vermoorde weduwe Wittenberg. Dat bloedspatje was afkomstig van Ernst Louwes. De man die altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn geweest, maar wel veroordeeld werd, kwam vorige maand vrij na zijn straftijd te hebben uitgezeten.’

  http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/5020906/Iedereen-is-weer-vriendelijk-voor-elkaar-bij-moordproces-Putten.ece

 12. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1204288.ece/Accountants_Kabinet_schoffeert_Kamer
  ===
  De Kamer laat het allemaal maar gebeuren, mopperden de aanwezigen; geen focus, geen interesse, geen daadkracht.

  ‘Verantwoordingsdag is een symbool geworden van hoe machteloos de Tweede Kamer kiest te zijn’, zo klonk het. ‘Want ze hebben de middelen maar doen er niets mee.’
  /===

  Weer een reden voor mijn stelling:
  2011: alle 150 nieuw.

  Mensen die opzettelijk hun werk niet doen, horen namelijk ontslagen te worden. En de enige die ze kan ontslaan zijn wij.

 13. irene e
  irene e zegt:

  @Gerard met betrekking tot de Stentor. Nu hebben ze het alweer over een bloedspatje van Louwes. Terwijl het niet aangetoond is dat het om zijn bloed gaat.

  Off Topic: gisteravond schijnt Nova inclusief Bas Haan, een uitzending te hebben gehad over rechtspraak en dna.

 14. jetty
  jetty zegt:

  Het aantal vrijspraken is in een paar jaar tijd verdubbeld van 4 % naar 8 %. Bij alles wat we nu weten over het te vaak – en soms opzettelijk – slecht functioneren van politie en OM lijkt me dit nog een zeer laag percentage.

  Van Koppen vindt dat rechters meer moed zouden moeten tonen om tot een veroordeling over te gaan, ook al is er een beetje onzekerheid….tssss….., Spong ziet het aantal vrijspraken graag nog een stuk omhoog gaan.

 15. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Jetty:
  ===
  Van Koppen vindt dat rechters meer moed zouden moeten tonen om tot een veroordeling over te gaan, ook al is er een beetje onzekerheid….tssss…..,
  /===

  Toch niet diezelfde Van Koppen die mede-auteur is van het boek “De slapende rechter”? Toch wel, vrees ik.

 16. Liberta
  Liberta zegt:

  Professor van Koppen wordt tegenwoordig overal bij gehaald door de media, omdat hij steeds een anti-standpunt inneemt. Van Koppen stelt dat de rechters meer wetenschappelijk onderzoek zouden moeten doen om tot een conclusie te kunnen komen, want volgens hem zouden rechters dwalen door alles wat het OM of getuigen zeggen voor zoete koek te slikken, terwijl zij de getuigenissen met een korretje zout moeten nemen. Van Koppen voert lobby voor een onhankelijke commissie, die heropende strafzaken behandelt in plaats van de rechterlijke macht en zijn club moet dan zeker een onafhankelijke contra-expertise geven? Kassa!

  Wanneer Van Koppen zelf om een deskundigenoordeel wordt gevraagd op RTL nieuws, kan hij zonder de dader te kennen al op voorhand een diagnose stellen. Dat maakt geen wetenschappelijke en onpartijdige indruk, maar lijkt meer op het genereren van free publicity voor zijn contra-expertise instituut.

 17. Gerard
  Gerard zegt:

  By the way: Wat een drogreden van Cees de Jager gisteren. Verantwoordde herinvoering van (enige vorm van) vliegtax met het feit dat je ook belasting betaalt als je naar verre vreemden autorijdt.

  Voor hetzelfde geld – wat zeg ik: voor minder burgergeld! – kun je dat argument immers omdraaien. Geen vliegbelasting, dan ook geen autobelasting. Dat past natuurlijk niet in het grijpgrage regeringsbeleid.

  Ik wed dat de gemiddelde Nederlander, naast zo’n 42% inkomstenbelasting nog eens ruim 20% aan allerlei andere fiscale vondsten betaald (alleen de hoge BTW is al 19%). Hou je van elke verdiende euro een kwartje over. En daar gaan allerlei miljeukbelastingen, accijnzen, zorgverzekering en eigen risico nog eens van af. Resteert… reken maar uit!

  Helpt en houdt dat mensen echt aan het werk…?!

 18. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Gerard:
  ===
  Voor hetzelfde geld – wat zeg ik: voor minder burgergeld! – kun je dat argument immers omdraaien. Geen vliegbelasting, dan ook geen autobelasting.
  /===

  Goed plan! Maar geef je dan ook even aan:
  1) waar op bezuinigd moet worden; of
  2) welke andere belasting verhoogd wordt; of
  3) dat je vindt dat de regering NOG meer geld moet lenen?

  Dank u.

 19. jetty
  jetty zegt:

  dirk2

  Opmerkelijk dat het Haarlems Dagblad “Smaad” tussen aanhalingstekens schrijft.

  Opmerkelijk ook dat Joris Demmink Micha Kat ongemoeid laat.

  Als het ook maar een beetje waar is wat Kat over Demmink iedere keer weer naar buiten brengt, dan is dat heel erg.

  Als het allemaal onwaar is wat Kat enzovoort…, dan is dat ook heel erg.

  Dat hij een pederast is, is duidelijk en daar doet Demmink zelf ook niet geheimzinnig over. Dat maakt hem wel kwetsbaar denk ik.
  En doet bij menigeen de fantasie op hol slaan. Maar dan nog… waarom worden de aangiften tegen Demmink niet in behandeling genomen?

  Ik wil niet dat onze secretaris-generaal van justitie voor een criminele pedofiel wordt uitgemaakt.

  En ik wil ook niet dat onze secretaris-generaal van justitie een criminele pedofiel is.

  Tijd voor opheldering. Justitie, doe er wat aan. Neem de aangiften tegen Demmink serieus. Zo kan het niet langer.

 20. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Wegens reorganisatie bij de Volkskrant kan ik mijn blog tijdelijk niet gebruiken.
  Daarom ben ik zo vrij het volgende artikel op de sites van Maurice en Wim Dankbaar te plaatsen.

  HELDEN.

  In ons land zijn helden altijd omstreden. Vandaar dat men in Nederland zo weinig standbeelden tegenkomt.

  Morgen wordt de kapitein der Commando’s Marco Kroon onderscheiden met de Militaire Willems Orde 4e klasse, voor moed, beleid en trouw, betoond in Uruzgan in 2006.
  Volgens defensie voerde de eenheid van Kroon een passieve taak uit, flankbeveiliging. Zelf sprak Kroon van “leegvegen van de Baluchi-vallei “ tussen de steden Tarin Kowt en Chora.
  De journalist Arnold Karskens wijst op de mogelijkheid dat daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen en mogelijk gewonde Talibanstrijders zijn omgebracht. Vergelijkbaar met deze situatie is dezelfde onderscheiding van de vroegere minister-president Colijn die bij de Lombok-actie in het voormalige Nederlands-Indië aangaf geen vrouwen en kinderen te sparen.
  Nu de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de inmenging in Afghanistan is en de wervingsacties van staatssecretaris Jack de Vries geen succes zijn, heeft Defensie ter inspiratie een held nodig.
  Helaas zijn militaire helden altijd verbonden met de dood. Vandaar mijn voorkeur voor een held die het voor de levenden opneemt: Fred Spijkers die al ruim 20 jaar strijd tegen vermorzeling van personeelsleden door datzelfde Defensie-beleid.

  Ook van de politie wordt bij conflicten heldhaftig gedrag verwacht.
  Volgens korpschef Frans Heeres van politie Midden- en Westbrabant worden jongeren onder invloed steeds handtastelijker tegenover politie-, ambulance- en brandweerpersoneel.
  De Amsterdamse politierechter wees niettemin door het OM geëiste verdubbeling van de gangbare straf tegen geweldplegers af, omdat bij conflicten betrokken raken inherent is aan het politievak, in tegenstelling met andere dienstverleners. Bovendien beschikt de politie over wapens.
  Het CDA, altijd naar eigen zeggen voorvechter van de Trias politica, wil , nu de Europese verkiezingen in aantocht zijn, ineens wèl gerechtelijke uitspraken beïnvloeden door een initiatief-wetsvoorstel in te dienen tot zwaardere bestraffing van geweldpleging tegen politie-ambtenaren. Over helden gesproken!

  De rechterlijke onafhankelijkheid lag onlangs ook onder vuur van de misdaadjournalist Bas Haan en de rechtsfilosoof Peter van Koppen.
  Geheel in lijn met het Openbaar Ministerie vonden beide heren de verdubbeling van het percentage vrijspraken in ernstige strafzaken het gevolg van toenemende twijfel van rechters bij tegenstrijdige deskundigenrapporten. Van Koppen,” de held van de Revisieraad”, vond nu ineens dat een rechter soms “de gok moet wagen” om een veroordeling uit te spreken. Van Koppen dus ook “ de held van de flipperkastrechtspraak”.
  Bas Haan was beducht voor twijfelzaaien door advocaten middels de inzet van deskundigen.
  Advocaat Spong riposteerde dat in de Nunense moordzaak, (een arts zou zijn Filippijnse vriendin hebben omgebracht) Nederlandse, Belgische en Engelse deskundigen de NFI-conclusie, verwurging met beschadiging van het strottenhoofd, onderuit hadden gehaald.
  Een uitspraak op basis van redelijke twijfel.
  Spong vond dat wij God moeten danken voor de kritische rechter.
  Mijns inziens geldt dat niet voor de incompetente aanklager.
  En ook niet voor een journalistieke anti-held.

  Het verraden van collega’s valt evenmin te rijmen met de gangbare opvatting over heldenmoed.
  Van dergelijke getuigen, in de volksmond “kroongetuigen”genoemd, maakt het Openbaar Ministerie echter in zware strafzaken dankbaar gebruik. Sprekend voorbeeld is Peter La Serpe, die de sleutelrol vervult tegen 9 moordverdachten in liquidatiezaken.
  Evenals de ex-Hells Angel Angelo Diaz heeft hij, uit onvrede met het aangeboden getuigebeschermingsprogramma, zijn medewerking onderbroken.
  Een bekende rechtskundige heeft er overigens op gewezen dat het begrip “kroongetuige”niet wortelt in de wet. Wel is in 2005 de wet “Toezegging aan Getuigen in Strafzaken” aangenomen. De aangeboden strafvermindering blijft echter zeer vaag, omdat de meewerkende getuige niet weet of het OM de toegezegde strafvordering ook werkelijk zal eisen en omdat de rechter een hogere straf in gedachten kan hebben en de modaliteit van de straf ( voorwaardelijke straf, taak- of gevangenisstraf) kan veranderen. Bovendien worden de afspraken niet onder ede in een proces-verbaal vastgelegd. De “rechtmatigheidstoets “ van de rechter-commissaris berust dus op vage toezeggingen en de “kroongetuige” is bij een deal met handen en voeten overgeleverd aan het Openbaar Ministerie.
  Dat vereist wèl heldenmoed.

 21. dirk2
  dirk2 zegt:

  @jetty

  En stel dat ze die aangiften serieus nemen, dan mogen ze gelijk de aangiften van Wim Dankbaar betreffende de schrijfproeven (weet je nog wel?) serieus nemen. Toch?
  Heb daar eerlijk gezegd geen enkel vertrouwen in!
  Waarom wordt MK nog steeds niet door het OM aangeklaagd wegens “smaad” jegens JD?
  En Maurice wel jegens jeweetwel?
  Met notabene een veroordeling aan zijn broek!
  Begrijp dat allemaal niet.
  Jij wel?

 22. jetty
  jetty zegt:

  hjvonk

  28 mei 2009 om 19:22

  “@ Ruud Harmsen.

  OP de site http://www.standejong.nl wordt ernstig gewaarschuwd tegen de partij LIBERTAS.”

  Tja, als het waar is wat daar geschreven wordt, is het doodgriezelig.
  Bericht komt alleen niet uit onverdachte hoek, maar van een concurrent.

  Een alternatief voor iemand die niet op de gevestigde partijen wil stemmen is ook de Partij voor de Dieren, nog maar net met twee zetels in de Tweede Kamer en al heel veel goeds gedaan. Deze partij komt op voor de zwakste schepselen in onze maatschappij, die niet voor zichzelf op kunnen komen.

  Als we in een beschaafde samenleving willen leven dan moeten we toch eens een keer beginnen serieus werk te maken van dierenrechten. Voor de cynici: mensen die opkomen voor dierenrechten willen niet voor elke duif een truitje breien en willen geen mensenrechten voor dieren, maar willen wel dat dieren een dierwaardig bestaan kunnen leiden. Ze willen dus díerenrechten.
  Dierenrechten zijn ook goed voor mensen.

  De Partij voor de Dieren zet zich in voor de waarden die er echt toe doen: schone lucht, schone aarde, schoon drinkwater en een respectvolle omgang met mens en dier.
  Want de gevolgen van crises op het gebied van voedsel, klimaat, biodiversiteit, energie en water zijn als we zo doorgaan veel groter dan de gevolgen van de kredietcrisis.
  Duurzaamheid en mededogen zijn letterlijk van levensbelang voor onze planeet.

  Een klein partijtje, nog wel. Wij kunnen haar groter maken.

 23. jetty
  jetty zegt:

  Voorspelling:

  In de volgende eeuw, of eerder, zullen mensen met net zo veel afschuw kijken naar de manier waarop we nu met dieren omgaan (en dan heb ik het met name over de bio-industrie) als wíj nu aankijken tegen het verschijnsel slavernij in vorige eeuwen.

 24. Gerard
  Gerard zegt:

  @Ruud Harmsen, 28-05-09 08:23

  Natuurlijk, Ruud, belastinggeld is nodig om het land draaiende te houden. Maar met steeds meer belastingen kun je het ook te bont maken. Dus een wedervraag: waarom kan de overheid bijna steeds ongestraft graaien en moeten wij altijd de tering naar de nering zetten?

  Lokale belastingen en leges rijzen al jaren de pan uit. Bij de kostbaar aangelegde Betuwelijn moet nog steeds geld bij. Wat is er aan geld gemoeid met politieke plannetjes? Waar wordt de ‘milieu-noodzakelijke’ vliegtax nou eigenlijk aan besteed? Ik noem maar wat.

  Ik wil maar zeggen: ook in Den Haag moet de broekriem worden aangehaald.

 25. hjvonk
  hjvonk zegt:

  MAHNMAL.

  In Berlijn bevindt zich het Holocaust-Mahnmal.
  Dit door de Amerikaanse architect Peter Eisenman ontworpen gedenkteken bestaat uit een enorm aantal ongelijke grijze betonblokken.
  Je loopt er doorheen als door een doolhof.
  Het gevoel dat je daarbij overvalt is moeilijk te beschrijven.
  Afgrijselijke leegte en eenzaamheid.
  Dezelfde ervaring onderging ik bij de woorden van Mark Rutte.
  Hij vindt dat de vrijheid van meningsuiting zó ver moet gaan, dat men zelfs de holocaust mag ontkennen.
  Leegte.

 26. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  jetty, 28 mei 2009 om 20:28
  ===
  Voorspelling:

  In de volgende eeuw, of eerder, zullen mensen met net zo veel afschuw kijken naar de manier waarop we nu met dieren omgaan (en dan heb ik het met name over de bio-industrie) als wíj nu aankijken tegen het verschijnsel slavernij in vorige eeuwen.
  /===

  Daar kon je best eens gelijk in hebben.

 27. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  hjvonk, 28 mei 2009 om 19:22
  ===
  @ Ruud Harmsen.

  OP de site http://www.standejong.nl wordt ernstig gewaarschuwd tegen de partij LIBERTAS.
  /===

  Ik heb het gelezen. Ik heb ook andere recente dingen bij Stan de Jong gelezen en constateer dat hij vreemd aan het doorslaan is naar voor mijn gevoel wel erg rechtse PvV-progagandapraatjes waar ik persoonlijk niks van moet hebben.

  Des te verbaasder was ik dan ook toen ik zijn (dacht ik) verwijt las dat Libertas “een gelegenheidverbond van klein rechtse partijen” zou zijn. Hij is toch zelf ook nogal rechts? En hoe kan het dan dat bij de Stemwijzer van EénVandaag Libertas voor mij helemaal bovenaan kwam, terwijl ik zelf helemaal niet rechts ben? (en ook niet links).

  Nog verbaasder was ik toen ik spelfouten zag: “Communicatie apparatuur speelt een sleutel rol binnen de veiligheidsdiensten en het defensie apparaat.”
  Dat is drie keer een samenstelling ten onrechte los geschreven (‘Engelse ziekte’) en dat heb ik Stan de Jong nog nooit zien doen, want die kan wél schrijven.

  Toen pas zag ik dat het een ingezonden artikel was, niet van Stan de Jong dus, maar van Taco Dankers, van Newropeans dat ook meedoet aan de Europese verkiezingen. Ook al zit in deze feiten misschien een kern van waarheid, die komt dan wel van iemand die er belang bij heeft om de concurrent in een kwaad daglicht te stellen.

  Ik houd de zaak in beraad.

 28. Riessjaar
  Riessjaar zegt:

  Ruud, het verkiezingsprogramma van Libertas heeft 53 punten. Ik neem aan dat je het net als ik met de meeste punten eens bent. Veel punten zie je bij geen andere partij terugkomen. Maar het blijft papier / internet. Verkiezingsbeloften maken geen schuld, het EP-reglement bepaalt dat gekozenen absoluut ongebonden zijn aan wat dan ook.

  Toch ben ik ook erg benieuwd naar opiniepeilingen waarin Libertas een kansje maakt, vooraleer mijn stem aan ze te geven.

  Stel dat Eline gekozen wordt. In de praktijk van de komende vijf jaar zal ze dan niet alleen iets kunnen proberen te doen aan die 53 programmapunten maar zal ze letterlijk tienduizenden stemmingen over vanalles en nog wat te verwerken krijgen: over windenergie en regenwoud bijvoorbeeld, over linkse idealen en rechtse belangen.

  Al heeft het verkiezingsprogramma voor 90 % mijn steun, ik zweef nog, want ik wil eigenlijk niet stemmen op iemand die het in de eerste plaats waarschijnlijk niet haalt, en in de tweede plaats in de Straatsburgse praktijk noodgedwongen niet heel dicht bij het verkiezingsprogramma zal kunnen blijven.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie