VVD 4, D66 1 zetel??

In Nova vond gisteravond een debat plaats over de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen. Aan het eind kwam de politieke barometer met daarin de zetelverdeling voor de Europese Parlementsverkiezingen van 4 juni a.s. En het was eigenlijk een genante vertoning.

Ik heb al vaker aangegeven dat het onderzoek dat door Synovate (vroeger Inter/View) via Nova wordt gepresenteerd de toets der kritiek -helaas- met regelmaat niet kan doorstaan. Maar wat men gisteravond heeft gepresenteerd en door Nova is uitgezonden, was beneden elk peil.

Dit is het rapport van het onderzoek, zoals het op de site van Nova staat.

Het aantal ondervraagden van het onderzoek was 976. Nu is dat voor de tabellen die ook in het onderzoek staan over Europa en de crisis een voldoende aantal. Marges van enkele procenten, waar je dan mee te maken hebt, zijn voor dat soort vragen heel acceptabel. Maar als je met dat aantal ondervraagden aangeeft hoeveel zetels de verschillende partijen krijgen bij de verkiezingen van het Europees Parlement dan ben je heel onverantwoord bezig. Zeker als je ze ook nog in de uitzending presenteert en er met de politici over gaat praten.

Ik zal het uitleggen: een van de belangrijke kenmerken van de verkiezingen voor het Europees Parlement is de lage opkomst. De laatste keer was het bijna 40%, 10% meer dan 5 jaar eerder. Nu is opkomst altijd moeilijk te voorspellen (wat mensen erover zeggen hoeft op de dag van de verkiezingen niet uit te komen, bij voorbeeld doordat het slecht weer is). Op dit moment lijkt het erop dat de opkomst lager dan die 40% wordt, maar het zou me niet verbazen als de laatste week voor de verkiezingen de nationale politieke discussies aan heftigheid zullen toenemen, waardoor de opkomst toch wat beter wordt. Maar laten we even aannemen dat die opkomst 40% wordt. Dan houdt dat in dat van de bijna 1000 ondervraagden van het onderzoek circa 400 gaan stemmen. Dus op basis van slechts die 400 wordt dan de verdeling berekend over de verschillende partijen. Doordat er 25 zetels zijn te verdelen betekenen staan circa 16 ondervraagden voor 1 zetel.

Vergeleken met de peilingen voor de Tweede Kamer van de Politieke Barometer zelf zijn er een aantal grote verschillen. Terwijl ook bij de Politieke Barometer van vorige week de PVV dik voorligt op de VVD (16.6% tegen 9.7%) kwam men gisteravond tot 4 zetels voor de VVD en 3 voor de PVV!  Terwijl D66 bij de Politieke Barometer gelijk staat met de VVD (allebei ruim 9%) kwam men gisteravond tot 4 zetels voor de VVD en 1 zetel voor D66!!

Nu is het zeker zo dat het niet opkomen bij de Europese Verkiezingen ongeveer gelijkelijk onder de  aanhang van de verschillende partijen is verdeeld. Zo lijken op dit moment de potentiele kiezers van PVV en SP minder te zullen opkomen van kiezers voor het CDA. Maar het is absoluut niet zo (noch op basis van onderzoek, noch op basis van logica) dat de potentiele kiezers van D66 aanzienlijk slechter zeggen op te komen dan die van de VVD. Toch moeten volgens Synovate zelf de potentiele kiezers van D66 meer dan twee keer zo slecht opkomen dan de potentiele kiezers van de VVD om een uitslag 4 zetels voor de VVD en 1 zetel voor D66 te krijgen.

Daarmee geven Synovate en Nova niet alleen een slecht beeld van de electorale krachtsverhoudingen over de verkiezingen voor het Europees Parlement, maar men had het ook heel eenvoudig zelf kunnen ondervangen, doordat het zo sterk afwijkt van de eigen scores van de politieke barometer voor de Tweede Kamer van een week geleden.  (In dat onderzoek werd vermeld dat 41% van de Nederlanders weet dat er binnenkort verkiezingen over het Europees Parlement zijn).

De grote onzekerheid over de opkomst en het effect ervan op de uitslag maakt het moeilijk om met een bepaalde nauwkeurigheid de zetelverdeling voor het Europees Parlement te geven. Maar als je het dan toch doet, maak dan niet zulke basale fouten als Synovate nu gemaakt heeft en door Nova wereldkundig worden gemaakt. Met zo weinig ondervraagden (circa 400 die echt opkomen) moet je heel behoedzaam zijn ten aanzien van de “zetelverdeling”. En als je zulke grote verschillen ziet met je eigen onderzoek naar de Nederlandse verhoudingen een week geleden, dan moet je nog eens achter je oren krabben als je wereldkundig maakt dat D66 1 zetel haalt en de VVD 4, of dat je meldt dat de PVV kleiner blijft dan de VVD.

Zelfs op basis van de eigen informatie van de Politieke Barometer had Synovate en Nova de volgende conclusie kunnen trekken van de krachtsverdeling van dit moment:

–  De VVD en D66 verschillen maximaal 1 zetel, waarbij het onduidelijk is wie de grootste is.

–  De PVV is hetzij groter dan de VVD, of gelijk aan de VVD, maar niet kleiner dan de VVD.

Maar ik heb het al vaker moeten vaststellen. Synovate en Nova onderschatten vrijwel altijd de bewegingen in het electoraat. Dat heeft methodische oorzaken, maar het lijkt er wel op alsof ze dat beiden ook niet erg vinden.

25 antwoorden
 1. Maurice
  Maurice zegt:

  @hjvonk

  Mijn complimenten met deze geweldige open brief.
  Daar kunnen velen met een Mr-titel voor hun naam een puntje aan zuigen.

  Ik zal het vanaf maandag nog eens integraal op deze stie zetten.

 2. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Maurice,

  Het is niet mijn bedoeling me te meten met geschoolde juristen.
  Daarvoor ben ik niet opgeleid.
  Mijn enige intentie is mensen tot nadenken te stemmen en daardoor, hoe gering ook, bij te dragen tot mentaliteitsverandering.

 3. van oosten
  van oosten zegt:

  De opkomst zal een stuk lager uitkomen dan 40% en me dunkt dat de opkomst onder PVV-stemmers relatief hoger is dan bij ´gevestigde partijen´; ze zijn namelijk meer verontwaardigd dan anderen en dat is goede brandstof in de gang naar het stemhok.

 4. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Wils (12:57)
  Dank voor de link.

  Met oprechte excuses aan iedereen die zich aan het volgende zou storen. In 1994 raakte ik voor het eerst bekend met de vermaledijde (want valse) zgn. “Protocollen” (Illuminati). Ze stonden in een antiquarisch boekje van Van Zon van ± 1926. En sindsdien blijft het moeilijk om de indruk kwijt te raken dat alhoewel die protocollen volstrekt vals waren en anti-semitisch gericht, er niettemin genoeg blinde volgelingen zijn. Ook nu nog als je kritisch kijkt naar wat de massamedia de mensen durven voor te schotelen. Maar wie of wat denken zulke uitgevers, redacteuren en journalisten feitelijk dat ze met hun gedrag dienen?

  Protocol 7, art. 5
  “….. Daarbij zullen we ondersteund worden door de openbare meening, waarvan wij ons door de grootmacht ‘pers’ al hebben meester gemaakt. Op weinig uitzonderingen na, waarmee we geen rekening behoeven te houden, is de pers feitelijk al van ons afhankelijk.”

  Er zou landelijk zowel als Europees dringend een nieuwe politieke stroming moeten opkomen die allereerst functioneert op basis van enig spiritueel bewustzijn omtrent het leven. En dat valt niet te verwarren met het religieus dogmatisme van diverse bestaande politieke partijen, noch met new age, noch met enge séances of de verheerlijking van wat voor idolen dan ook. Een spiritueel bewustzijn van waaruit je mensen als mensen ziet staan. Om van te houden, om voor te werken, om te helpen in het dagelijks leven en met dagelijkse dingen. Om je met elkaar te realiseren dat er méér bestaat dan het 3-dimensionale en dat we niet weten wat er eventueel na de dood ligt, maar wèl hoe een mensenziel die mogelijke overgang naar een andere dimensie het meest optimaal en heel doorstaat. Een politieke stroming om handen en voeten te kunnen geven aan werkelijke, verantwoorde vrijheid en ontplooiing en zelfverwerkelijking. En niet om medemensen te manipuleren voor per definitie kortzichtig en kortstondig eigen gewin, macht en vermeend aanzien.

  Dat mis ik echt, een actieve politieke partij die het beste met iedereen voor heeft en die niet te koop is.

 5. mieke2
  mieke2 zegt:

  “Ander Europa”-woordvoerder Willem Bos in NOVA j.l. vrijdag

  http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/6954#

  Op de website http://www.andereuropa.nl onder andere een link naar de agenda met bijeenkomsten dezer dagen. Zij zijn de club die al geruime tijd actief is, nieuwsbrieven uitgeeft en een petitie heeft lopen t.b.v. iedereen die een REFERENDUM wil over wat er met Nederland in Europa gebeurt. Het duurde natuurlijk wel een paar jaar eer ze door Hilversum ontdekt werden, maar dat zegt meer over Hilversum dan over “Ander Europa”.

  @ irene e
  Da’s niet zo slim van Wilders. Die wordt ook alleen maar ouder en niet jonger, en over een tijdje zijn de blanke Nederlanders domweg op die zich inzetten in o.m. de zorg, verpleging en het seniorenwerk. De rest zit ziek, zwak en misselijk thuis en telt de zegeningen van z’n CAO.
  Misschien nog even in herinnering brengen de jaren ’30 in Duitsland in de afgelopen eeuw. De bruinhemden die het volk ophitsten om feitelijk hetzelfde te willen als wat Wilders nu wil. Alleen de beoogde slachtoffers zijn ditmaal van andere nationaliteiten en ander ras. Maar ook nu zal het falikant verkeerd aflopen als het kuddevolk achter zo’n Führer aan blijft lopen. Daar hoef je geen Duitsers voor te wezen.

 6. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ irene e

  Zie je nou wel? Toch wel degelijk wat geleerd van de geschiedenis, een deel van onze Nederlandse ambtenaren.
  Nou jij nog!!! (En ook minister Guusje Slokop, maar ik ben bang dat dat in haar PvdA-geval wel onbegonnen werk zal zijn met zo’n achtergrond).

  Ambtenaren moeten ook voor de PVV werken
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1200170.ece/Ambtenaren_moeten_ook_voor_PVV_werken

  Schitterend nieuws! Lights up the whole day…
  Hollandse ambtenaren die ‘m dóór hebben: de desintegrator die het hele land wel naar de afgrond wil voorgaan.

 7. irene e
  irene e zegt:

  @Mieke 2. 20.45 Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met :nu jij nog!!!! Het was een mop die ik 17.25 plaatste. Het is niet echt zo hoor. Pleur op is een verbastering van Fleur Op.

 8. Marcel1
  Marcel1 zegt:

  Witteman zielig mannetje?

  Op mijn vraag waar de inhoudelijke reactie blijft na het lezen van de analyse het DNA bewijs door Ton Derksen kreeg ik deze mail vandaag terug:

  “Geachte correspondent,

  Onze presentatoren zijn met vakantie.
  Zij ontvangen geen mail meer via de Vara tot 7 september.”

  Zijn mail wordt blijkbaar gelezen door redactieleden.
  Blijkbaar kan dit niet worden doorgestuurd.
  Vorige week had hij het nog te druk. Nee, geen “lafheid” volgens Paultje.
  En nu zijn de dus met vakantie TOT 7 SEPTEMBER.

  Hebben jullie ook vakantie tot 7 september? Ik wel!
  Verdienen (?) jullie ook tonnen per jaar? Ik wel.

  het is toch niet te geloven he!!!

 9. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Marcel 1

  Laten wij hopen dat de heer Witteman op 7 september besluit zich metterwoon in zijn ongetwijfeld ver weg gelegen vakantie-oord te vestigen. Mozambique wellicht? Daar gaan meer “toppers “naar toe.
  Het zou de informatievoorziening in ons land natuurlijk wel onherstelbare schade berokkenen!!

 10. Wieteke
  Wieteke zegt:

  5 maanden vakantie? Zitten ze soms in Timboektoe? Je zou het bijna hopen…..

  Over hoop gesproken….Maurice….is jullie spruit er al?

  Ik hoef niet veel te weten hoor.

  Alleen; of alles goed is gegaan, hoe het met mams is?
  Geslacht, naam, gewicht en lengte van die schattebout en mocht een foto -dat zal wel niet vanwege jullie prive en daar heb ik begrip voor- tot de mogelijkheden behoren, zul je mij niet horen klagen!

  Tis maar een grapje….maar ik wil nou toch wel weten of de baby al geboren is?

 11. hjvonk
  hjvonk zegt:

  MSM

  (ON) BEGRIP.

  Op mijn onlangs geposte artikel “SCHOON SCHIP “, door Maurice de Hond becomplimenteerd en waarop door een gerenommeerd juristenblad en enkele politieke partijen inmiddels hoopvol is gereageerd, kwam van de Volkskrant de volgende
  “ge-automatiseerde beantwoording:

  “Geachte Lezer,

  Hartelijk dank voor uw bijdrage die wij met belangstelling hebben gelezen.
  Helaas kunnen wij uw reactie niet publiceren.
  Wij ontvangen dagelijks een honderdtal brieven.
  De redactie is daar heel blij mee, maar de ruimte om brieven te publiceren is beperkt.
  Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen u een volgende keer te mogen verwelkomen in de kolommen van Geachte Redactie of op de U-pagina.”
  Was getekend….
  Brievenredactie de Volkskrant.
  -.-.-.-.-.-.-.-

  1) Nee, hiervoor heb ik geen begrip.
  2) Nee, er komt mijnerzijds geen volgende keer meer.

 12. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Wils et al

  Over argumenten gesproken :

  NRC ‘Advocaten krijgen meer invloed onderzoek naar cliënt ‘

  Volkskrant Meer invloed advocaten bij vooronderzoek

  Persbericht Ministerraad Kabinet: sterkere positie rechter-commissaris in vooronderzoek

  De feitelijke afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek, en de introductie van meer armslag voor de verdediging.

  Jammer dat er eerst zoveel slachtoffers moeten vallen voordat de wetgever eens wat in beweging wil komen. Jammer en hypocriet. Want zodra het niet om mensen maar om centen gaat moest je ze eens zien rennen en draven 7 etmalen per week in oktober/november vorig jaar…

 13. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ irene (09:59)
  Zoet maar, want dat ik wist ik wel hoor. Dat het een mop was.

  Maar ik blijf m’n indruk omtrent Wilders en zijn idolen graag uitdragen zolang er zulke grote aantallen Nederlanders blijken te zijn die wel op de PVV willen gaan stemmen. Dat vind ik een nobele taak : mensen proberen te behoeden voor het afroepen van een totalitair bewind over henzelf. En het weblog van Maurice de Hond is daar m.i. ook een prima “vehicle” voor.

 14. Robert
  Robert zegt:

  Wat maakt het uit of de PVV 1 zetel of meer haalt in het Europees Parlement?
  Op basis van het verleden zal hun produktiviteit weinig voor gaan stellen:
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1176057.ece/PVV_is_rechts_en_dwars_in_Tweede_Kamer

  En dat Maurice een andere methodiek hanteert dan de politieke barometer, het zij zo. Over een paar dagen weten wij wie het dichtste bij de uitslag zat.
  Bij de laatste 2e kamerverkiezingen was dat de barometer. Blijkbaar weten die jongens wel waar ze het over hebben.
  Een stukje concurrentie waarbij ook modder gooien hoort blijkbaar.

  Tot slot een welgemeende felicitatie met de geboorte van de kleine broekpoepert… :) Geniet ervan!

 15. Meester
  Meester zegt:

  Opvallend is dat de barometer zelfs de dag na de EP-verkiezing met een peiling komt m.b.t. de tweede kamer, die bewegingen in het electoraat (waarvan de meeste behoorlijk voorspelt zijn de Maurice), blijft ontkennen, (“het kan wel zijn dat er gisteren 11% D66 heeft gestemd en dat dat inlijn is met de peiling van de Hond, wij blijven bij onze 7,7%”, en zo vele andere).

  Ik heb eens even de peiling van de Peil.nl van vandaag en die van de Barometer van afgelopen vrijdag vergeleken met de uitslag van afgelopen donderdag.

  Zie hier: http://spreadsheets.google.com/pub?key=rgxA0ZvuONAnFymxkeduRjQ&output=html

  Feitelijk beweerd de barometer dus dat de PVV een veel trouwere achterban heeft bij de EP en dat als er nu 2e kamer verkiezingen zouden zijn geweest er ineens heel veel PVDA’ers uit allerlei hoeken en gaten komen.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie