Ons zelfbeeld en het Eurovisiesongfestival

Gisteravond zijn De Toppers uitgeschakeld bij het Eurovisie Songfestival. De eerste reactie van de drie was dat het toch gek was dat 8 van de 10 landen die doorgingen uit OostEuropa kwamen.

Zowel die opmerking als de wijze waarop er überhaupt in Nederland op het Eurovisiesongfestival wordt gereageerd is karakteristiek voor de wijze waarop beslissers zowel een verkeerd beeld hebben van Nederland als van Europa. Iets wat ze ook al parten speelden bij het Referendum over de Europese Grondwet in 2005 en in juni weer zal blijken bij de verkiezingen over het Europese Parlement.

Enkele jaren geleden heb ik –op verzoek van de Eurovisie via de NOS- onderzoek gedaan naar de uitslagen van de Eurovisiesongfestivals en de invloed van televoting. En daaruit kwam o.a. dat wij als Nederlanders blijkbaar een slecht begrip hebben van Europa en de Europeanen.

Nu kan je zeggen “wat maak je je druk over zoiets als het Eurovisiesongfestival”, maar het is gewoon een prachtige metafoor voor de wijze wat Europa is en hoe de Europese samenwerking verloopt.

Een paar belangrijke bevindingen uit dat onderzoek:

–   Het stemmen op landen uit de eigen omgeving is altijd al zo geweest en heeft te maken met overeenkomsten in taal, cultuur, smaak van muziek etc. De Scandinavische landen stemden vanaf het begin altijd meer op elkaar en dat was ook het geval in het verleden met bij voorbeeld Frankrijk, Monaco en België. Voor een Noor klinkt een Zweeds lied doorgaans vertrouwder dan een lied uit Roemenie. Toch zag je altijd dat het winnende lied stemmen kreeg van de meeste landen (maar dan niet altijd op de eerste drie plaatsen).

– Na 1989 is het aantal landen in het voormalige Oostblok sterk uitgebreid en daarmee ook het aantal deelnemers aan het Eurovisiesongfestival. Inmiddels zijn dat er dus meer dan 40 met daarbij een steeds groter aantal landen die de meeste Nederlanders niet op de kaart zouden kunnen aanwijzen. Dat zijn echt niet allemaal landen met maar een klein aantal inwoners (zoals bij voorbeeld Andorra of Monaco), maar ook landen met veel meer inwoners dan Nederland. Rusland met ongeveer 150 miljoen, Ukraine met ongeveer 50 miljoen.

Gisteravond deden er 19 landen mee aan de halve finale, waarvan 4 niet uit het Oosten of ZuidOosten van Europa afkomstig was, namelijk Nederland, Ierland, Noorwegen en Denemarken. Van de 19 landen zijn er 10 doorgegaan, waarvan 2 van de genoemde 4, namelijk Noorwegen en Denemarken. Dus je kan niet eens zeggen dat voor wat betreft Noord- en WestEuropa er een ondervertegenwoordiging was bij het doorgaan van de halve finalisten.

Door de regels van de Eurovisie mogen de vier meest betalende landen (Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje) meteen aan de finale meedoen. Dus als je dan 37 landen in de halve finales hebt, waarvan 9 niet afkomstig uit het Oosten en Zuid-Oosten van Europa dan weet je toch dat je om door de halve finales heen te komen een act/lied moet hebben wat in die regio’s aanslaat!

En als je daar dus helemaal geen rekening mee houdt, terwijl het al jaren ongeveer zo gaat, dan moet je niet achteraf gaan zeuren. Dat De Toppers een act zijn die binnen Nederland voor een deel van het publiek heel populair is, betekent dat nog niet dat als je in Moldavie woont, je onmiddellijk je telefoon pakt om daarop te stemmen! Vooral ook niet omdat het type liedje ook niet echt aansluit op wat binnen die cultuur op prijs wordt gesteld.

Volgens mij geeft het ook goed aan hoe slecht ons zelfbeeld is en hoe weinig we beseffen wat Europa aan het worden is.

We overschatten onze rol binnen Europa en mede daardoor denk ik dat we medewerking hebben verleend aan het ontwikkelen van de Europese Unie in een richting die uiteindelijk zal zorgen dat de problemen van de EU groter wordt dan de oplossingen. Een economische eenheid lijkt me heel goed en in dat kader zou een harmonisering van belastingen (zoals BTW) ook heel goed zijn. Maar dan wel opgebouwd uit een kern van een aantal landen plus geassocieerde landen, die tot die kern kunnen toegelaten worden als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Maar voor de rest zou je –juist door de grote culturele en sociale verschillen – de autonomie en zelfbeschikking van de afzonderlijke landen veel meer in stand moeten houden en/of bepaalde processen autonoom moeten laten ontstaan in plaats van bovenaf opgelegd (door de politici zelf). En dan praat ik nog niet eens voor het grote democratische deficiet waardoor Europa qua invloed door de burger nog veel verder afligt dan Den Haag en dat is al heel ver.

Ik ben echt bang dat de kruik net zo lang te water gaat tot het barst. En ten aanzien van het Eurovisiesongfestival kunnen we twee dingen doen: of we komen met een act en liedje die erop gericht is punten te vergaren van de landen uit Oost- en ZuidOost Europa. Of we komen gewoon met een populaire Nederlandse act en een liedje wat het goed doet in Nederland. En als we het laatste doen, prima, maar ga dan ook niet klagen als we –weer een keer- de finale niet halen of alle andere beschuldigen van een vorm van vals spel.

22 antwoorden
 1. irene e
  irene e zegt:

  Geef mij maar het junior-songfestival. Daar geen haat en nijd tussen de kinderen die meedoen. Het is gewoon één groot feest. Daar kunnen de volwassenen een voorbeeld aan nemen!
  Het winnende liedje van dit jaar kwam uit Moldavië en de Nederlandse deelneemster Melissa (één dag is veel te kort heet haar liedje) vond zelf ook dat de bijtjes van Moldavië terecht gewonnen hadden. Sterker, iederéén vond het en het is ook een heel leuk liedje. Een liedje wat voor alle landen lekker in het gehoor ligt en heel knap gezongen werd.

 2. Marcel1
  Marcel1 zegt:

  HJVonk,

  Paul Witteman mailde mij het volgende:

  Mijn vraag was of hij het hoofdstuk van Ton Derksen (O.M. in de fout) gelezen had. Oordeel zelf…

  Geachte heer Marcel,

  De heer Louwes is veroordeeld voor moord. Hij heeft weliswaar zijn straf uitgezeten maar is
  daarmee zijn schuld niet kwijt. Ik heb het proces, als leek, nauwgezet gevolgd inclusief de argumenten
  die door de heer Derksen en Maurice de Hond zijn aangevoerd. Ik heb ook een gesprek gevoerd met de
  Amerikaanse DNA deskundigen die door Maurice zijn gevraagd een second opinion te geven.
  Het blijft onweerlegbaar dat van niemand anders dan Louwes materiaal op blouse en onder de nagels van het slachtoffer is gevonden.
  Toch blijft het bewijs, cumulatief, sterk. Misschien heeft u ook het boek van Bas de Haan gelezen?
  Ik heb ook wel eens wantrouwen jegens justitie, maar een complot waarbij achteraf opzettelijk dna materiaal van Louywes op de blouse
  zou zijn geworpen acht ik onwaarschijnlijk.
  Hoe dan ook, ik geloof, net als de rechter, dat Louwes schuldig is, dat is mijn goed recht. Als er naar gevraagd wordt geef ik naar waarheid antwoord.
  Ik heb dan meteen uitgelegd waarom vanuit mijn perspectief ik het ‘niet kies’ vind dat de heer Louwes met zijn boek naar buiten komt en waarom ons
  interview pittig was. Mocht ooit blijken dat ik me vergis, dan bied ik hem mijn welgemeende verontschuldigingen aan.
  Overigens heb ik alle begrip voor de twijfel die anderen hebben, die had ik aanvankelijk zelf ook.
  In de Nederlandse rechtspraak gaan we er vanuit dat iemand pas schuldig is als de rechter uitspraak heeft gedaan.
  Dat is gebeurd.

  Groet

  Paul Witteman

 3. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Marcel 1

  Presentatoren praten veel, maar de logica is vaak ver te zoeken.

  1 Volgens Witteman heeft Louwes zijn straf uitgezeten, maar is zijn schuld niet kwijt.
  (een vergelijking met Rob van Zaane, Cees Borsboom, Wilco Viets, Herman Dubois e.a. geeft de ongerijmdheid weer van deze oprisping van Witeman)
  2 Het is onweerlegbaar dat van niemand anders dan Louwes materiaal op het slachtoffer is gevonden.
  (Als W. Pauw op de schouder klopt en v. Nieuwkerk hem gehandschoeid wurgt, is W. dan de moordenaar?

 4. hjvonk
  hjvonk zegt:

  3 bewijs volgens W cumulatief sterk.
  (hoezo cumulatief? Telefoontje, motief etc? Nee, toch niet weer!!!)
  4 Niet kies dat Louwes met boek naar buiten komt?
  (maakt W. dat uit? Ook voor Bas Haan?
  Trouwens, wat maken Haan en Witteman zich toch druk? Louwes is toch veroordeeld en gestraft?
  Waarom heeft W. de “onkiese “Louwes in zijn programma gehaald?
  Is naderhand spugen op je gasten kies?
  5 Als W. het mis blijkt te hebben wil hij zijn verontschuldiging aanbieden.
  ( Nee, dan dient hij met terugwerkende kracht door de Vara te worden ontslagen en op het Mediapark in het schandblok te worden gehesen.)

 5. irene e
  irene e zegt:

  @Marcel. Nou je hebt dus antwoord gehad. Ben benieuwd of ik dat ook krijg. Maar het is wel in en intriest, dat antwoord. Verder sluit ik me aan bij de reactie die je van de heer Vonk kreeg.
  Overigens mailde ik ook naar Knevel maar kreeg de mail retour, kon niet delivered worden. Begrijp niet hoe dat mogelijk is.
  Iemand een idee?

 6. hanss
  hanss zegt:

  Maurice, dit Europa is als ijzer vermengt met leem en heeft geen cohesie.
  Het doel om te komen tot het verenigde Europa was om zoiets verschrikkelijks als de 2e wereldoorlog te voorkomen.
  Om die gedachte te promoten kwam het Eurovisie Songfestival.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
  Dat de Toppers het niet gehaald hebben verbaasd me niets want hun lied klonk veel te Amerikaans en dat is helemaal fout.
  Het was inderdaad beter geweest als componisten leentjebuur hadden gespeeld bij de Oost-Europese cultuur en iets tot stand hadden gebracht wat in dat deel van Europa goed in het gehoor ligt.
  Maar blijkbaar komt men daar niet op omdat men te lang onder de Anglo-Amerikaanse invloed heeft geleefd.

  Verder is het natuurlijk niet belangrijk, want het hele Eurovisie Songfestival is achterhaald.

  Nederland moet niet meer meedoen met deze flauwekul.

 7. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Dat je als journalist zijnde kritisch kijkt naar de door jezelf gekozen onderwerp kan ik uitermate waarderen. Maar als je jezelf schaart achter ‘hij is veroordeeld door een rechter,’ dan verlaag je jezelf tot een derderangs advertentievuller.

  Om vervolgens aan te geven dat je bereidt bent om ‘toe te geven’ ALS mocht blijken dat meneer Louwes het eventueel niet heeft gedaan.

  Meneer Witteman, heeft u altijd een rechter nodig om zelf te kunnen denken? Is uw kritisch analytisch denkvermogen afhankelijk van uw twijfels?

  Meneer Witteman, mocht u ooit iets gebeuren, nou dan hoop ik oprecht….dat uw rotsvaste overtuiging in de rechtsstaat ongeschonden blijft. Dat hoopte o.a. Lucia en, hoe heet ze ook alweer, oh ja, Ina Post ook! Wat was u – ondanks haar veroordeling en strafuitzitting- toch verdomd aardig tegen Ina.

  Lucia herself al weten te strikken voor een pittig uurtje Paul?

 8. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Maurice schreef:
  of we komen met een act en liedje die erop gericht is punten te vergaren van de landen uit Oost- en ZuidOost Europa. Of we komen gewoon met een populaire Nederlandse act en een liedje wat het goed doet in Nederland.
  ——

  Dus in feite zeg je dat je met de – op dat moment bepalende- meute moet mee hobbelen om ergens bij te kunnen horen, voor de punten die nodig zijn. Want als je te Nederlands bent kom je er niet?

  In dàt geval ben ik het beslist niet met je eens! Je hoeft niet met klompen op een podium te gaan staan maar je afkomst verloochenen is mij net even een stap te ver.
  Het dient nog altijd te gaan om zangkwaliteiten en niet of je neus wel voldoende Oost of Zuidoost Europa staat.

  Al moet ik er eerlijkheidshalve wel bij vermelden dat ik het song’festival’ niet heb gezien. Gemist, ik hoef geen linkje want ik kijk al jaren niet. Ik vind de beoordeling niet correct. Dat was het vroeger niet en dat is het tegenwoordig ook niet. Teveel ruizende factoren hebben een groter belang om het eerlijk te laten verlopen. En dat heeft niks te maken met een liedje kiezen wat meer gericht is op Oost- en Zuidoost Europa.

 9. van oosten
  van oosten zegt:

  Het komt helemaal goed met het Eurovisie Songfestival want het CDA gaat het regelen via het Europees parlement.
  Als er nog iemand is die twijfelt aan de dwergstatus van de Nederlandse politiek dan is hier het bewijs, en we sturen liedjes Europa in die daarbij passen. Zo´n CDA kan je niet langer serieus nemen maar ik moet zeggen, Lingo, Sesamstraat en de zeehondjes hebben ze ook kunnen redden dus je kunt ze die denkwijze niet kwalijk nemen.

  Bij het volgende Songfestival sturen we Paul Witteman die daar zijn fluit mag blazen terwijl de tekst wordt ingesproken door Harm Brouwer. Het wordt vast een act die ze begrijpen in Oost-Europa.

 10. Gerard
  Gerard zegt:

  @Marcel1 – 19:18

  Paul Witteman gelooft heilig in het oordeel van de rechter. Dat is niet alleen zijn goed recht, maar zo hoort het ook. Althans in een behoorlijke rechtsstaat.

  Als kritische ondervrager valt hij echter door de mand, want – zo blijkt uit zijn reactie – hij nam het wederhoor van Ernest Louwes bij voorbaat niet serieus.

  Dat is wat je noemt journalistiek van het kaliber van een selffulfilling prophecy. Op z’n minst weinig respectvol. Maar erger zijn twijfelloze conclusie, die getuigt van oppervlakkige dossierkennis.

  Kortom: de jammerlijke makke van een vlug & vluchtig medium.

 11. Gerard
  Gerard zegt:

  Als ik je goed begrijp, Maurice, moeten we bij het volgende Europese Songfestival komen met een Oosteuropese Song.

  Is dat écht omdat we het nieuwe Europa nog niet hebben begrepen? Of omdat er in Oost-Europa gewoon meer televoters zitten?

  Met anderen pleit ik voor de terugkomst van een vakjury, die de prestaties op (internationale) kwaliteit beoordeelt.

  Als de uitslag alléén afhangt van hen die de moeite nemen om te bellen, dan kunnen we de kosten van dat ‘dingedong-feest’ beter besteden aan zaken die ons wél als muziek in de oren klinken.

 12. Marcel1
  Marcel1 zegt:

  Ik heb Witteman gevraagd om van het weekend het DNA gedeelte te lezen. Ik heb het zelfs voor hem gecopied/pasted (vetgedrukt en in blauw, lol) uit het PDF doc, omdat hij (gaf hij zeer impliciet toe) dat overduidelijk niet gelezen heeft.

  Maar dat krijg je nu eenmaal met mensen met een hoog salaris en een redactie die normaal gesproken zijn bibs voor hem afveegt. De scherpheid lekt er dan gewoon uit met de jaren. Het is dus niet alleen Witteman, maar ook zijn redactie.

  In eerste instantie schreef hij mij:

  Geachte heer Marcel,

  Dank voor uw uitgebreide reactie.
  Ik ben niet in staat om over dit onderwerp uitgebreid te corresponderen.
  Dat is geen lafheid maar gebrek aan tijd.
  Wanneer het onderwerp weer in het nieuws komt, zal ik uw mening meenemen in de voorbereiding.
  Groet

  Paul Witteman

  Daarna heb ik hem dus aangespoord om na het weekend met een reactie te komen. Wat hij eventueel niet begrijpt of niet strook met zijn eerdere reactie naar mij toe.

  Bovendien heeft hij het over “mijn mening” (?).

 13. irene e
  irene e zegt:

  @Heer Vonk, dank, ga het meteen proberen.
  @Marcel1, goedzo, goeie aktie van je. Het is niet te geloven dat iemand zulke uitspraken doet zonder die betreffende passages gelezen te hebben. Een journalist hoort zich over beide kanten goed te informeren, dat maakt het juist zo’n boeiend beroep lijkt me. Tijdgebrek van heer Witteman zodat het het eerder niet kon lezen, okee maar dán moet je je mond houden en geen reactie geven.

 14. mieke2
  mieke2 zegt:

  Uit het hart gegrepen : “–juist door de grote culturele en sociale verschillen – de autonomie en zelfbeschikking van de afzonderlijke landen veel meer in stand moeten houden en/of bepaalde processen autonoom moeten laten ontstaan in plaats van bovenaf opgelegd (door de politici zelf).”
  Met de BeNeLux, de EGKS en de EEG in z’n begintijd, was nog niet zoveel mis. Gelet op de geschiedenis bestond er inderdaad een rechtvaardiging om west-Europese landen aan te zetten tot vooral vredelievende samenwerking. Maar sinds de jaren ’70 is de geest uit de fles. Dat heeft me altijd verbaasd de laatste ± 15 jaar: dat politici er maar op bleven aandringen dat Europa een machtsblok moest worden om zich te kunnen handhaven tegenover de Verenigde Staten. De ontstaansgeschiedenis van de VS is zoveel ánders dan die van Europa dat een gedwongen samengaan van Europese natie-staten en volkeren alleen maar tot grote verliezen kan lijden van zaken en waarden die oneindig belangrijker en waardevaster zijn dan de dollar of de euro.

  Het Noorse liedje heeft overigens m.i. terecht gewonnen. En ik ben het eens met commentaren waarin gesteld werd dat dit liedje ook al sinds de jaren ’60 (met veel minder deelnemers) hoogstwaarschijnlijk een Eurovisie Songfestival gewonnen zou hebben.
  Het is tragisch dat Nederlandse inzendingen na vele decennia nog altijd bepaald worden door een kleine in-crowd wier voornaamste bezigheid eruit bestaat om zichzelf en elkaar heel het etmaal door in de spiegel te bewonderen. Bij hen ontstaan immers de kansen en de voorselectie. Want natuurlijk is er heel veel talent in Nederland. Denk aan o.a. Ilse de Lange, A Balladeer, Shiner Twins om maar een paar namen te noemen. Artiesten die fantastisch pakkende teksten en muziek kunnen schrijven. Maar nee, we moesten zo nodig met “De Hollandse Spruitjes Toppers” naar Moskou om daar uiteraard weer eens af te gaan als een baksteen voor het internationale publiek…

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie