De ontkenning

Vanaf 1976 ben ik aktief met peilingen van politieke voorkeur. En vanaf dat moment kreeg ik met name kritiek op mijn werk op de momenten dat de uitslagen slecht waren voor de “gevestigde orde”. Dat betrof dan een deel van de columnisten (zoals Jan Blokker), maar ook vanuit de universitaire wereld. Nu Wilders hoog staat in mijn peilingen is dat patroon weer herkenbaar.

In NRC-Handelsblad, Trouw (en indirect via “De leugen regeert ” vanavond” komt er weer de kritiek die ik al zo vaak sinds 1976 heb zien langskomen.

Ik ben op dit moment een groot artikel aan het maken voor een publicatie over de stan van het land in 2008 van het SCP en was wat aan het zoeken op internet. Toen kwam ik een artikel van mijn hand tegen dd. 22 november 2001. Dat was drie maanden nadat Fortuyn aangekondigd had de politiek in te gaan. Bij de peiling eerder die maand van de politieke barometer stond hij inmiddels op 6 zetels.

Wat ik toen heb geschreven en gezegd over de kansen van Fortuyn heeft in die periode ook geleid tot vergelijkbare reacties uit het verleden en als ik nu ervaar rondom mijn hoge scores van Wilders. Lees het artikel maar eens en besef dat de LPF 6 maanden later (na de moord op Fortuyn, die de LPF duidelijk zetels gekost heeft) 26 zetels haalde:

Fortuyn is goed voor 20 zetels
de Volkskrant, Forum, 22 november 2001 (pagina 7)

Maurice de Hond

In Nederland is ruimte voor een nieuwe partij die bij landelijke verkiezingen onmiddellijk meer dan 15 tot 20 zetels kan verwerven. Maurice de Hond meent dat Leefbaar Nederland met lijsttrekker Pim Fortuyn aan de voorwaarden voldoet om dat gat te vullen.
Hoewel de Nederlandse media de kandidatuur van Fortuyn aanvankelijk positief leken te benaderen, lijkt die stemming in de afgelopen twee maanden te zijn omgeslagen. Een bijkomend gevolg lijkt dat men zich dan ook amper kan voorstellen dat LN en Fortuyn een zeer goede verkiezingsuitslag zouden kunnen behalen. Dat intussen LN in de peilingen een ongekende ontwikkeling in de Nederlandse politieke geschiedenis doormaakt, lijkt velen te ontgaan. Een score van tien zetels door een nieuwe partij in landelijke peilingen is nog niet voorgekomen.

Wel was het zo dat een aantal nieuwe partijen bij de verkiezingen direct op zeven zetels kwam, maar in de peilingen voorafgaande aan die verkiezingen stonden die partijen dan wel lager dan die zeven zetels. En het is mijn stellige overtuiging dat LN in de komende maanden nog een zeer forse stijging kan doormaken.

Dat stel ik niet alleen omdat ik in de afgelopen 15 jaar al vaker heb aangegeven dat er electorale ruimte is voor een nieuwe partij die direct op 20 30 zetels kan komen, maar ook omdat het erop lijkt dat bij de aanstaande landelijke verkiezingen vele factoren voor LN en Fortuyn gunstig zijn om dit resultaat al te behalen.

In Utrecht en Hilversum hebben bij gemeenteraadsverkiezingen voor 1995 de Leefbaar-partijen direct bij de start al een zeer goed resultaat behaald (en in een aantal andere plaatsen trouwens ook). In 1994 werd Leefbaar Hilversum bij voorbeeld zes maanden na de oprichting met 20 procent de grootste partij. De stelling dat dit alleen bij gemeenteraadsverkiezingen mogelijk is, maar niet bij landelijke verkiezingen, heb ik altijd bestreden. En het lijkt er nu op dat de juiste mix van factoren aanwezig is om ook bij landelijke verkiezingen vanuit het niets direct een groot aantal zetels te behalen. Een aantal van 25 lijkt me niet uitgesloten. De volgende factoren zorgden ervoor dat er ruimte was en is voor een nieuwe partij die direct een hoge score haalt:

– De tegenstellingen tussen de belangrijkste bestaande partijen zijn in de ogen van de kiezers vrij klein. Acht jaar Paars zonder een evidente oppositiepartij werken dat gevoel nog verder in de hand.

– De kiezer is tussen verkiezingen steeds mobieler geworden. Het verlies van het CDA uit 1994 van 20 zetels was daarvoor ondenkbaar. (Grote overwinningen tot 1965 betroffen vaak niet meer dan 2 procent en daarna niet meer dan 6 procent).

– De grote politieke blokken in Nederland hebben te maken met een steeds geringere loyaliteit onder de kiezers. Wat het CDA is gebeurd bij het opstappen van Lubbers in 1994 kan de PvdA ook gebeuren bij het verdwijnen van Kok. Dat houdt in dat er een steeds groter aantal ‘loslopende’ kiezers is, die de neiging hebben om als een zwerm vogels ergens neer te dalen.

– Er is sprake van een steeds lagere opkomst bij verkiezingen. Ook dat heeft tot gevolg dat de kiezers die wel opkomen per individu als het ware een grotere invloed hebben op de uiteindelijke uitslag. Als een partij op de een of andere manier wel kiezers kan aantrekken die anders niet zouden opkomen dan kan een dergelijke partij een zeer goede uitslag boeken.

Een prima uitgangspunt voor een partij die uit het niets direct groot op de Nederlandse politieke kaart komt te staan. En om de volgende redenen lijkt Fortuyn met Leefbaar Nederland prima aan de eisen die men daaraan zou kunnen stellen te kunnen voldoen:

– Zowel kiezers als de media lijken behoefte te hebben aan iemand die zich duidelijk onderscheidt van het nogal kleurloze en saaie Haagse palet. Niet voor niets heeft Fortuyn de afgelopen maanden op heel veel plaatsen aan de weg getimmerd (in televisieprogramma’s, kranten en tijdschriften).

– Degenen die de publicaties van Fortuyn (boeken en columns) hebben gevolgd weten dat hij over een groot aantal politieke kwesties duidelijke standpunten heeft, waarbij hij zich fors afzet tegen de huidige Nederlandse politici en het politieke systeem, die ongetwijfeld wordt gedeeld door een niet gering aantal Nederlanders. Ik baseer dit onder andere op zijn boek Droomkabinet dat dit voorjaar uitkwam en dat mijns inziens verplichte literatuur is voor degenen die zijn electorale potentie willen inschatten (journalisten en politieke tegenstanders).

Op dit moment lijken die opvattingen over allerlei onderwerpen onder te sneeuwen door de aandacht voor de onderwerpen ‘asielzoekers’ en ‘islam’, maar tot mei 2002 zullen ook andere punten op de agenda komen en onderwerp zijn van debat.

– En ten aanzien van de onderwerpen die nu spelen, met name ‘islam’ en in mindere mate de ‘asielzoekers’, gebeurt exact datgene wat we ook op andere momenten in Nederland en daarbuiten hebben gezien.

Omdat de standpunten niet vallen in de categorie ‘politiek correct’ wordt er door de opiniemakers gedacht dat ze ook geen aanhang onder de kiezers zou behoren te hebben. Daarbij over het hoofd ziend dat de betreffende standpunten – of je het wil of niet – door veel kiezers worden gedeeld, en dus maar door een persoon worden verwoord. Alleen dat al geeft een grote electorale stimulans aan die ene partij.

– Juist het kenmerk van Fortuyn (je vindt hem prima of je haat hem) is electoraal gezien een groot voordeel. Je hoeft ‘maar’ 15 procent van de kiezers achter je te krijgen om meer dan 25 zetels te behalen.

– En ten slotte gaat er nog iets gebeuren dat de electorale positie van Fortuyn en Leefbaar Nederland verder zal gaan versterken. Elke keer als een partij, waar dan ook in de wereld, opkomt met een onderwerp dat niet ‘politiek correct’ is wordt zij verketterd door de bestaande politieke partijen en een groot deel van de media. Maar elke keer weer blijkt dat juist die electorale positie van zo’n partij te versterken. Die fase zal volgens mij in Nederland nog gaan komen.

82 antwoorden
 1. Velde
  Velde zegt:

  Het is dat er een crisis is ontstaan, anders zou de Islam nog steeds het belangrijkste item zijn op menig politieke agenda. In die zin is er weinig veranderd sinds 2001.
  De azielzoekers zijn geen hot item meer, die zijn kennelijk tot voldoende genoegdoening van de ‘ikke eerst’ gevoel ingedamd.
  Nu zal het vooral om de eigen centjes gaan. Of Wilders daar als belangrijkste exponent uit voort zal komen…. tenzij hij roept dat de crisis door de Islam komt, heeft hij meteen een politiek ‘incorrecte’ slogan waarmee hij de boer op kan.

  @Maurice
  De ‘kill the messenger’ mentaliteit is helaas wijdverbreid.

  Beantwoorden
 2. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Boodschap niet fijn?

  Dan is de boodschapper fout.

  Verklaar ik de boodschapper fout, dan kan ik de boodschap ontkennen. Sterker nog, ik hoef de boodschap niet te bediscussieren, laat staan met die boodschapper. Herkenbaar?

  Beantwoorden
 3. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Waarde Wicher,

  Waarom houd jij informatie achter, waarmee je een onschuldige, die je zelf hebt medeveroordeeld, uit de gevangenis kunt halen? Hoe leef je daarmee?

  Wim

  Beantwoorden
 4. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Maurice,

  Ik heb de uitzending gezien en het moet van mijn hart dat je hier wel erg in de verdediging schiet. De stelling in het programma was voor het grootste deel gericht op de vele onzin berichten die op basis van volstrekt onduidelijk onderzoek als waarheid worden geponeerd. Ik kan me niet voorstellen dat je het daarmee oneens bent. Ook kwamen de tweede kamer peilingen aan de orde en werden kanttekeningen bij de betrouwbaarheid gezet. Ik denk op zich terecht. Het deed wel onrecht aan alle pogingen van gerenommeerde bureaus om te corrigeren voor de onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen. De een doet dat wat beter dan de ander. Jij claimt, en de praktijk leert terecht, dat jouw correcties nog niet zo slecht zijn. Zelf bekritiseer je je concurrenten ook op hun inferieure methodieken.
  Alles bij elkaar werd er niet zo veel slechts gezegd al werden de serieuze peilingen te veel over een kam geschoren met de overvloed aan onzinonderzoeken.

  Beantwoorden
 5. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Dankbaar, 28 mrt ’09 10:09
  ===
  Waarde Wicher,

  Waarom houd jij informatie achter, waarmee je een onschuldige, die je zelf hebt medeveroordeeld, uit de gevangenis kunt halen? Hoe leef je daarmee?
  /===

  Het antwoord gaf hij zelf in de uitzending: geheim van de raadkamer.

  Hij zei ook dat hij het in de rechtszaal wel zou gaan vertellen. Waarom daar wel werd niet duidelijk, omdat de programmamakers weer eens drie interessante onderwerpen in één te kort programma meenden te moeten proppen.

  Beantwoorden
 6. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  @ RuudHarmsen,

  Geheim van de raadskamer? Waarom bestaat dat eigenlijk? Is dat belangrijker dan een onschuldig iemand uit de lik halen?

  Wim

  Beantwoorden
 7. hjvonk
  hjvonk zegt:

  STREEPJESPYJAMA.

  Persoonlijke reactie op het programma van Pauw en Witteman van vrijdag 27 maart jl.

  Gaarne wil ik bij deze uitzending enkele kritische kanttekeningen maken.
  Allereerst deed zich het vaste euvel voor dat drie op zich interessante items in één aflevering werden gepropt.
  De onderwerpen filebestrijding met minister Camiel Eurlings en de nasleep van de film ?Fitna met de Arabist Hans Jansen en het GroenLinks kamerlid Tofik Dibi werden evident meer tijd toegemeten dan de zaak Danny Kuiters.
  Terwijl de controverse rond de Islam-gemeenschap in ons land weer ontaardde in de platgetreden discussie over haatzaaiende imams versus aanpassing van moslims aan de Nederlandse samenleving, kwam de rol van de rechtspraak in de zaak Kuiters er bekaaid vanaf. Dit klemt te meer daar het optreden van openbaar ministerie en rechterlijke macht steeds meer omstreden blijkt.
  Daarbij heb ik mij als belangstellende kijker bijzonder geërgerd aan de bejegening van ex-raadsheer Wicher Wedzinga door Jeroen Pauw.
  Het opnieuw be-accentueren van Wedzinga?s persoonlijke tragiek, al breed in de media uitgemeten, droeg niets bij tot het gestelde probleem: vermoeden van het zoveelste onterechte arrest.
  Kuiters werd destijds veroordeeld voor vermeend deelnemen aan een overval op een filiaal van Geldnet. Hoewel zijn dna op de plaats délict ontbrak, berustte het vonnis op de verklaring van getuige H, later door deze herroepen. Getuige H, moordenaar van Kuiters vriend, had een belastende verklaring afgelegd uit angst voor wraak.
  Bijzonder ergerlijk was ook herhaald aandringen van Pauw om de zaak in verband met de tijd kort te houden.
  Ronduit stuitend was de poging van Pauw om de gewezen rechter informatie te ontfutselen uit het raadkameroverleg, op welke wetsovertreding 1 jaar gevangenisstraf staat.
  Wat uiteindelijk de deur dicht deed, was de misplaatste grap van Pauw dat er alvast een streepjespyjama kon worden uitgezocht.

  H.J. Vonk sr

  Beantwoorden
 8. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Het is ook zo typerend om te constateren dat iemand veroordeeld kan worden op slechts één herroepen verklaring, maar als het beter uitkomt, iemand uit de wind gehouden wordt als hij TWEE verklaringen van keiharde daderkennis tegen zich heeft.

  Beantwoorden
 9. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  ===
  Ronduit stuitend was de poging van Pauw om de gewezen rechter informatie te ontfutselen uit het raadkameroverleg, op welke wetsovertreding 1 jaar gevangenisstraf staat.
  /===
  Volgens welk wetsartikel? Ik googlede ergens 26 en 27 RO, maar dat blijkt onjuist.

  Beantwoorden
 10. Maurice
  Maurice zegt:

  RonaldB

  Je hebt blijkbaar niet het artikel van dezelfde Joop Holstein gelezen in NRC-Handelsblad van twee weken geleden. Dat was van hetzelfde laken een pak als ik al meer dan 30 jaar vanuit de universitaire wereld hoor.

  Bij De Leugen Regeert deed hij het inderdaad wat rustiger.

  Beantwoorden
 11. hanss
  hanss zegt:

  @ hjvonk 28 mrt ’09 13:45

  Ik vond ook dat Wicher Wedzinga onbeschoft weinig tijd kreeg om zijn zaak waarom hij was uitgenodigd uiteen te zetten, al lag het ook wel een beetje aan hem zelf omdat hij blijkbaar niet een persoon is die zaken kort en bondig kan vertellen, maar dat is niet ieders talent en dit was bij mijn weten Wicher’s TV-debuut.
  Maar ik ben het helemaal eens met je kritiek op Pauw en Witteman die met het oog op het verkrijgen van een nieuwtje voorbijgingen aan de restricties waar Wicher zich aan dient te houden wil hij niet vervolgd worden en die ‘grap’ over die streepjespyama vond ik ook misplaatst.

  Beantwoorden
 12. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Ik vond Wicher ook wel behoorlijk lang van stof. Wicher wist dat hij hooguit 20 minuten zou krijgen. Het is de taak van Jeroen Pauw om Wicher snel to the point te laten komen. Wicher heeft wel duidelijk gemaakt waarom Danny Kuiters onschuldig vast zit, maar de echte knaller gaf hij niet. Het is logisch dat een journalist als Pauw die wil hebben. Ik vond daar niks mis mee.

  Ik snap nog steeds niet waarom Wicher het niet gewoon kon zeggen en zo nodig moet wachten tot hij voor de rechter staat. Het lijkt verdomme Elvira Bulder wel!

  Wim

  Beantwoorden
 13. Jacqueline
  Jacqueline zegt:

  Ik vond Wicher geweldig en hij was alert wat hij ook helaas moet zijn i.v.m de komende rechtzaak.

  Jammer Wim dat jij er geen bevredigend resultaat uit hebt weten te halen maar je slaat in dit geval een belangrijk gegeven over. Wicher kwam na een hele lange en vervelende periode tevoorschijn en wel voor een paar miljoen mensen.

  Geef de man een kans Wim en probeer niet zo vervelend te doen, we zijn tenslotte niet allemaal de kunsten en druk van de media de baas.

  Je kunt in een live uitzending geen fouten maken en de eerste indruk die men als publiek van Wicher krijgt is eveneens van belang. En dat is gelukt!

  Beantwoorden
 14. Ria
  Ria zegt:

  Hulde voor Wicher Wedzinga!

  en een voorbeeld voor alle zwijgende rechters die onrecht verstoppen om hun eigen hachje te redden.

  liever een rechter die na schade en schande op het ‘rechte pad’ treedt, dan een rechter die blijft dolen in de achterbuurten van de leugen

  Beantwoorden
 15. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  @ Jacqueline

  Druk van de media? Wicher was rechter, die kan echt wel met druk van de media omgaan.

  De crux van wat Wicher te zeggen had, hield hij achter, of althans, dat deed hij ons denken. Het bleef hangen op "ernstige dingen".

  Jammer. Gemiste kans. ik snapte Jeroen Pauw wel dat hij dat flauw vond. Ga dan niet in zo’n programma zitten.

  Wim

  Beantwoorden
 16. Ria
  Ria zegt:

  Ruud, Wim bedoelt het goed. Het is één van de zeer weinige Nederlanders die strijdt tegen de leugen. Zelf heb ik ontelbaar veel meer respect voor dat soort mensen dan egoïsten die zwijgen (en van liegen en bedriegen maar te zwijgen…) Je link is m.i. zeer ongepast.

  Beantwoorden
 17. Jacqueline
  Jacqueline zegt:

  @Dankbaar en allen,

  Weet je wat…we wachten rustig af wat Wicher zelf te vertellen heeft na de aankomende rechtzaak.

  Vind ik veel eerlijker.

  In mijn visie heeft Wicher zichzelf een opening verschaft en dat dat niet uit vuurwerk bestond is dan jammer.

  Trouwens Wim…welke rechter heeft ooit voor de camera zijn denkwijze of vonnis besproken. Wordt meestal door een woordvoerder gedaan of niet dan.

  Die krijgen toch ook een cursus/opleiding communicatie en pr ?

  Beantwoorden
 18. hanss
  hanss zegt:

  @ RuudHarmsen 28 mrt ’09 21:46

  Maar deze "domme dwaas" is er wel 100% van overtuigd dat Ernest Louwes onschuldig is.

  Ik reageer slechts on topic met mijn verwijzing naar de PVV website i.v.m. de term "klimaatgekte" omdat ook die partij hierin het voortouw neemt wat betreft het aanvoelen van wat veel burgers beschouwen als belazerij als het gaat over wat de ‘klimaatmaffia’ beweert.
  De opwarming van het klimaat door de mens is wetenschappelijk bewezen waanzin.

  Beantwoorden
 19. Fleur
  Fleur zegt:

  Wicher Wedzinga maakt NIETS openbaar over hetgeen is besproken in de raadskamer doch heeft het uitsluitend over zijn EIGEN toenmalige twijfels omtrent die veroordeling.
  Zijn rechters nu helemaal v.d pot gerukt om te beweren dat Wedzinga -door het ventileren van zijn eigen gemaakte fout- daarop veroordeeld kan worden.

  Hulde aan Wicher Wedzinga die de volle verantwoordelijkheid neemt over zijn onjuist gedane veroordeling en alsnog probeert dit recht te zetten.
  Hiermee is Wedzinga hét voorbeeld geworden van hoe rechtspraak behoort te zijn!

  Beantwoorden
 20. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Fleur:
  ===
  Zijn rechters nu helemaal v.d pot gerukt om te beweren dat Wedzinga -door het ventileren van zijn eigen gemaakte fout- daarop veroordeeld kan worden.
  /===

  Hebben rechters zich hier dan al over uitgelaten? Zorgvuldigheid.

  Beantwoorden
 21. hanss
  hanss zegt:

  @ Fleur

  Ook dit is feitelijk weer off topic, maar het is overduidelijk dat men Wicher Wedzinga kapot wil maken als ingewijde in het "geheim van de raadkamer" en zo meer.
  Wicher weet meer dan de rechterlijke "ons-kent-ons-wereld" naar buiten toe kan verdragen.

  Beantwoorden
 22. Fleur
  Fleur zegt:

  @ Ruud,

  Wedzinga wordt voor de rechter gesleept door 1 v.d aanwezige rechters uit de raadkamer.
  Deze rechter vindt weldegelijk dat hetgeen in daar is besproken door Wedzinga naar buiten is gebracht.
  Ik ben het daar volstrekt niet mee eens en vind rechters om die reden " van de pot gerukt," indien Wedzinga veroordeeld zou worden op hetgeen NIET heeft plaatsgevonden.

  @ Hanss,
  Natuurlijk proberen oud-collega`s hem kapot te maken.
  Doch er is internet en strijdbare burgers die "voor maatschappelijke onrust" kunnen zorgen….

  Beantwoorden
 23. Jacqueline
  Jacqueline zegt:

  Wie kunnen zich tot de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken wenden:

  "Het gaat om signalen van professioneel bij de zaak betrokken (oud)functionarissen (politieambtenaren, OM’ers, medewerkers van het NFI) en wetenschappers. Dit betreft wetenschappers die de zaak geanalyseerd hebben en daaraan een (wetenschappelijke) publicatie hebben gewijd."

  Naar mijn mening heeft "het geheim van de raadkamer" geen enkele grondslag om nog langer "het geheim van de raadkamer" genoemd te worden. Zo ook heeft het naar mijn mening geen bestaansrecht meer!

  Als die zogenaamde "raadkamergeheimpjes" gehandhaafd blijven dan dient het CEAS onmiddelijk toegang te verstrekken aan een ieder die klachten heeft over een mogelijke rechterlijke dwaling!
  Zichzelf open te stellen voor iedere klokkenluider!

  Beantwoorden
 24. hanss
  hanss zegt:

  @ RuudHarmsen 28 mrt ’09 23:33

  Je zegt eigenlijk tegen mij: "Denk nou ook eens volgens MIJN ratio, en ga niet ALLEEN af op gevoel!"

  "Bill Gates steekt niet onder stoelen of banken dat hij vertrouwt op zijn intuïtie, net zo min als Joop van den Enden en meer grote ondernemers op deze aardbol. Albert Einstein http://z.about.com/d/physic… gaf toe dat je zonder je intuïtie nergens komt en de vermaarde filosoof Baruch de Spinoza, zag het als de hoogste vorm van het verkrijgen van kennis. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar is het zeker niet." http://www.tekstnuitleg.nl/

  M.a.w.: mijn intuïtie zei me al vroeg in het begin dat ik hier begon mee te denken dat Ernest Louwes onschuldig is en (on topic) mijn intuïtie zei me ook al vroeg dat de PVV aanvoelt wat onder een groot deel van de bevolking leeft, en niet omdat ik een fan ben van Geert Wilders maar omdat ik Geert inschat als een man die begrijpt wat een hoop Nederlanders echt vinden en die dat weet te vertalen naar uitspraken en acties die veel mensen aanspreken.

  Beantwoorden
 25. rob hendriks
  rob hendriks zegt:

  Maurice NOS is super LINKS en kan jouw peilingen niet meer gebruiken! Berufsverbot, dat moet kunnen bij links Nederland. (PVDA) Ikzelf stem ook links maar danwel weloverwogen! Niet meer de dwang van vroeger, maar uit wat ik zelf vind. De 1e keer dat ik mocht stemmen, was dat Frans Andriessen, KVP. Het bloed gaat enz. Ik ben nu ouder en hoop wijzer, na jarenlang VVD gestemd te hebben, ga ik nu helemaal voor de S.P., niet alles bevalt mij in die partij, maar veel wel. Ik waardeer de juridische medewerker zeer. (Jan de Wit) Helaas moet ik melden dat ook de PVV zich inzet voor de DMZ. Of is dat niet helaas?

  Beantwoorden
 26. hanss
  hanss zegt:

  "Maurice NOS is super LINKS en kan jouw peilingen niet meer gebruiken!"

  Het NOS journaal.
  Het acht uur journaal is het meest invloedrijke nieuwsmedium in Nederland: het wordt per dag wordt bekeken door meer dan anderhalf miljoen mensen.
  Het programma wordt gezien als gezaghebbend.
  Om die reden is het van belang om na te gaan of ( en.. zo ja , in hoeverre) er daar sprake is van gekleurde verslaggeving.
  De politieke sympathieën van de reactie leunen duidelijk één kant op.
  In 2002 werd er een schaduwverkiezing gehouden op de redactie van het NOS-journaal.
  De grootste partij was toen de PvdA (48%), gevolgd door Groen-Links met 20%, de VVD kreeg een kleine 5 procent van de stemmen en de LPF slechts één.
  Als we het volgende citaat lezen uit een onthullend Telegraafstuk over het journaal, kunnen we wel raden,
  wie die ene LPF stemmer geweest is.
  BRON http://publiekeomroep.gewet

  Beantwoorden
 27. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Jacqueline, 29 mrt ’09 00:19
  ===
  Als die zogenaamde "raadkamergeheimpjes" gehandhaafd blijven dan dient het CEAS onmiddelijk toegang te verstrekken aan een ieder die klachten heeft over een mogelijke rechterlijke dwaling!
  Zichzelf open te stellen voor iedere klokkenluider!
  /===

  Ja! En gesprekken tussen advocaten en verdachten mogen niet alleen getapt worden, die moeten meteen op internet!

  En het medisch beroepsgeheim moet ook van tafel! Als een meisje van 15 de pil vraagt, moet iedereen, en zeker de ouders, dat weten!

  Een open samenleving!

  Beantwoorden
 28. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Re: Hanss, 29 mrt ’09 00:46

  Ik denk ook zeker dat intuïtie belangrijk is. Maar het mag niet de enige beoordelingsgrond zijn, intuïtie is meer een gids om te weten in welke richting het te zoeken.

  Verder ben ik met je eens dat Geert Wilders prima aanvoelt hoe veel mensen erover denken en dat hij dat op een nette, maar scherpe manier van verwoorden.

  Maar dat wil niet zeggen dat ik van zulke opvattingen blij word.

  Beantwoorden
 29. Fleur
  Fleur zegt:

  Als voormalig rechter geeft Wedzinga
  aan dat er in de zaak Kuiters een onjuiste beslissing is genomen in de vorm van een onterechte veroordeling.
  Omdat de rechterlijke macht de overtuiging heeft nimmer fouten te maken (wat een uiting van leugenachtige dictatuur is) wordt Wedzinga o.a hierdoor ongetwijfeld bestempeld als klokkenluider bij zijn vakgenoten.
  Ondanks de enorme tegenwerking gaat Wedzinga door met het publiekelijk aan de kaak te stellen van de misstanden binnen de rechterlijke macht.
  Om als voormalig rechter hardop aan te geven dat er voorheen een onjuiste veroordeling heeft plaatsgevonden is m.i een primeur in Nederland.
  Het zou uiteraard voor het vertrouwen v.d burgers van groot belang zijn indien de inzet van Wedzinga juist als voorbeeld wordt gezien binnen zijn beroepsgroep.
  Burgers vinden immers de huidige houding van het zogenaamd foutloos functioneren v.d rechterlijke macht volstrekt ongeloofwaardig en een uiting van starheid waarmee ons rechtssysteem zichzelf volledig buiten de maatschappij heeft geplaatst.

  Beantwoorden
 30. RonaldB
  RonaldB zegt:

  @Fleur
  Om als voormalig rechter hardop aan te geven dat er voorheen een onjuiste veroordeling heeft plaatsgevonden is m.i een primeur in Nederland.
  Let wel, het gaat hier om een veroordeling die hij zelf had uitgesproken.

  Beantwoorden
 31. pim
  pim zegt:

  Ik denk dat Wicher maar al te graag zijn mond wilde opendoen bij Pauw en Witteman.
  Hij ligt helaas al tijden zwaar onder vuur vanwege zijn herhaaldelijk "uit de school klappen" over wat er in het wereldje van de rechters en het OM plaatsvindt. Uiteindelijk snoeren ze je de mond, ze zijn gewoon te machtig. Kijk maar naar Maurice, ze halen je huis leeg op zoek naar zaken die ze tegen je kunnen gebruiken, je veroordelen je tot het betalen van grote sommen geld. Uiteindelijk duwen ze je achter het gaas als je niet uitkijkt. Vanuit die zienswijze snap ik best dat Wicher voorzichtig is.
  Hij kan natuurlijk de zaak forceren door wel naar buiten te treden op nationale tv. De vraag is of hij dan niet weer publiekelijk door de pers wordt neergesabeld als de rammende rechter die zijn vriendin mishandelt en eigenlijk niet spoort.

  Beantwoorden
 32. hjvonk
  hjvonk zegt:

  TISCHA.

  Bij de Arbeiderspers is een boek verschenen van Tischa van Oord, getiteld:
  ?MIJN FAMILIE. Wat geheim moest blijven over de zaak-Nulde?.
  ( ISBN 978 90 2956 7237.)
  De schrijfster beweert als kind ernstig te zijn mishandeld en verkracht door haar mannelijke familieleden die deel zouden uitmaken van een omvangrijk internationaal netwerk, handelend in drugs, wapens en kinderporno.
  Ook Rowena Rikkers, het meisje van Nulde en volgens de schrijfster haar achternichtje, zou slachtoffer zijn geweest van deze bende die schuil gaat achter een facade van gelukkige gezinnen.
  Tischa van Oord, thans als jonge vrouw werkzaam in de gezondheidszorg, kwam naar haar zeggen 37 keer na mishandeling in het ziekenhuis terecht, maar noch de Raad voor de Kinderbescherming, noch het Bureau Vertrouwensarts en andere hulpverleningsinstellingen grepen in. Haar aangiften sinds 1997, zo beweert de schrijfster, werden stelselmatig door politie en justitie genegeerd. Een Tweede kamerlid legde de zaak voor aan het parket-generaal ter informatie van de minister. Na maanden kwam het antwoord: u moet aangifte doen bij de politie! Een bekend patroon.
  In het voorwoord van het boek stelt advocate Britta Böhler dat er in Nederland elke week een kind sterft als gevolg van mishandeling.
  Recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie in 2007 geeft aan dat jaarlijks meer dan 100.000 kinderen in ons land door hun ouders worden mishandeld.

  Beantwoorden
 33. hanss
  hanss zegt:

  @ RuudHarmsen

  Het gaat er niet om of je wel of niet blij wordt van wat Geert Wilders en de PVV allemaal beweert, maar onder dit topic beschouwen we met gepaste afstand wat velen niet willen weten vandaar de titel "De ontkenning"

  De PVV staat volgens Maurice nu op 32 zetels in zijn peiling https://n4.noties.nl/peil.nl/

  Beantwoorden
 34. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  PVV, na weglopen bij Kamerdebat, 3 zetels gestegen. In 3 maanden tijd is de PVV de ?kampioen? van rechts Nederland geworden.

  ***********

  Logisch: het weglopen is een protestuiting van : Wij vertrouwen de overheid niet, ze doen toch wat ze willen, ook al willen wij het niet. Bekijk het maar!

  Dat leeft onder de bevolking, dus wint de PVV.

  Wim

  Beantwoorden
 35. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Nog even over Wicher, correct me if I’m wrong:

  Als ik het goed begrepen heb, zit Wicher al sinds de veroordeling van Danny Kuiters op informatie, waarvan hij zelf zegt dat het Danny vrij zou krijgen. Dit terwijl hij zelf Danny onterecht heeft veroordeeld. Het enige dat hij hoeft te doen is zijn raadskamer-ambstgeheim te schenden ,waarvan ik de noodzaak toch al niet begrijp, waardoor hij MOGELIJK het risico van een celstraf van TEN HOOGSTE 12 maanden loopt. Waarom schreeuwt hij deze informatie niet al jaren van de daken?

  Sorry, maar ik snap het niet. Kan iemand het mij uitleggen?

  Wim

  Beantwoorden
 36. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Kijk even naar P&W van afgelopen vrijdag.

  Tijdens de raadkamer had hij twijfels die hij niet hard kon maken en niet kon onderbouwen vanwege een -na later bleek valse- getuigenverklaring. Die getuige heeft zijn verklaring NA de veroordeling van Danny herzien. Die getuigenverklaring was dus doorslaggevend voor de veroordeling van Danny. Danny is veroordeeld voor 12 jaar.

  Wicher heeft gezegd dat hij twijfelde aan de veroordeling van Danny. Volgens een van de aanwezige rechters heeft Wicher nu zijn ambtsgeheim gebroken en daarom mag Wicher eerdaags weer voor het hekje verschijnen.

  Het is echt niet zo gek dat hij voorzichtig is met zijn uitspraken, tijdens een t.v. uitzending. Zo vaak komt het niet voor dat een (ex) rechter aangeeft dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen. Op zich al te prijzen en hem hierin te steunen. Zal beslist niet makkelijk voor Wicher zijn geweest. Of dit zijn enige actie is geweest om Danny te helpen…wat denk je?

  Nu kun je wel gillen dat Wicher ‘alleen maar’ een celstraf van hoogstens 12 maanden riskeert en dus eventjes eerder zijn mond had open kunnen doen om daarmee Danny vrij te pleiten. Maar zo werkt dat niet en dat weet jij ook wel. Wicher heeft heel veel voor Danny gedaan en misschien heeft hij daarom dus een aanklacht wegens: uit de raadskamer klappen.
  Ben benieuwd wanneer Wicher voor deze flut reden(en) weer voor het hekje mag verschijnen.

  Beantwoorden
 37. Maurice
  Maurice zegt:

  @Wim

  De informatie waar Wicher het in de uitzending over had is afkomstig van de advocaat van Danny Kuiters en kan door hem ingebracht worden.

  Wicher gaf tijdens de uitzending aan dat hij vond dat die informatie (die hij niet wilde vertellen) onderzocht moest worden. Want als het waar zou zijn dan zou het grote consequenties kunnen hebben.

  Het initiatief ligt dus bij die advocaat.
  Probleem met dit soort dingen is echter, en dat kennen we van Deventer maar al te goed, dat het OM dat onderzoek moet doen en geen enkel belang heeft bij een uitkomst die voordelig is voor de veroordeelde.

  Ik weet ook de inhoud niet (want Wicher heeft dat ook niet aan mij verteld), maar begrijp dat bij dat eventuele onderzoek het OM andere leden van het OM en politie zou moeten ondervragen.
  Nu dan weten we wel wat ervan komt….

  Beantwoorden
 38. Gerard
  Gerard zegt:

  @ Maurice 22:40

  ‘Nu dan weten we wel wat ervan komt…’

  Maar, Maurice, het zou toch van de zotte zijn als Wichers rechter van vandaag de waarheid geweld aandoet, door het toenmalige formele ‘Geheim van de Raadskamer’ boven een (kennelijk) materieel onterechte veroordeling van Danny Kuiters te stellen?

  Tenzij recht voor rede gaat. Dat weet je maar nooit.
  Nieuw spreekwoord: ‘Als het OM transparantie preekt, mens pas op je tellen!’

  Afijn, we wachten af of onze Toppers op het komende songfestival uitkomen voor Nederland of Kazachstan. Om het zo maar te zeggen.

  In elk geval wens ik Wicher vandaag nogmaals alle sterkte!

  Beantwoorden
 39. leonvrins
  leonvrins zegt:

  Hoeveel jaar heeft Danny Kuiters nog voor de boeg achter de tralies?
  Als Wicher voldoende zelfrespect heeft klapt hij uit de school, tenzij er een andere, even effectieve methode voorhanden is om Kuiters vrij te krijgen. Het staat overigens nog allerminst vast dat hij daardoor tot twaalf maanden cel veroordeeld zal worden. Het motief, i.c. het vrij krijgen van een onschuldig veroordeelde zou daar borg voor moeten staan.
  Wat mij bevreemdt is, dat Wicher destijds kennelijk twijfels had, maar dat hij niettemin een veroordeling heeft uitgesproken.
  Dat feit zou best een beetje bestraft mogen worden…..

  Beantwoorden
 40. Maurice
  Maurice zegt:

  Wicher heeft gezegd dat hij VOORAF twijfels had. En dat iedere rechter dat hoort te hebben voorafgaande aan iedere zaak zonder een bekennende verdachte.
  En dat er een veroordeling is uitgesproken betekent dat hij die twijfels niet meer had aan het eind van de zaak.

  Alleen heeft hij nadat hij al rechter af was een verklaring van de kroongetuige gekregen waarin niet alleen staat dat hij destijds gelogen heeft, maar ook wat de reden was.
  Dat vindt Wicher blijkbaar dusdanig geloofwaardig dat hij aangaf dat als hij die verklaring had gezien TIJDENS her proces dat hij dan niet tot een veroordeling was overgegaan.

  Die informatie is ingebracht bij een herzieningsverzoek (dus MET de verklaring van Wicher erbij) maar de Hoge Raad heeft het herzieningsverzoek afgewezen.
  Dus zelfs als de betrokken rechter ZELF zegt dat hij met die nieuwe informatie de verdachte niet zou veroordeeld hebben zegt de Hoge Raad dat het geen NOVUM is. Hoe gekker wil je het hebben?

  Waar Wicher het in de uitzending had was nog andere nieuwe informatie. Die komt van de advocaat en daarvan kan Wicher niet bepalen of het waar is of niet. Daarvan vindt hij dat die informatie onderzocht zou moeten worden, omdat als het waar is, die informatie ook heel belangrijk kan zijn over het eindoordeel van de schuld.
  Maar -en dat bedoelde ik- we weten wat het betekent als het OM onderzoek moet gaan doen die uiteindelijk kan leiden tot een vernietiging van een vonnis.

  Beantwoorden
 41. Tommie
  Tommie zegt:

  V.: Wat is het verschil tussen Top-Criminelen en leden van de Hoge-Raad?

  A.: De eersten zitten voor, de laatsten achter de tafel.

  Beantwoorden
 42. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  @ Maurice:

  "Waar Wicher het in de uitzending had was nog andere nieuwe informatie. Die komt van de advocaat en daarvan kan Wicher niet bepalen of het waar is of niet."

  Ik begreep dat de informatie van Wicher zou komen? Als die informatie van de advocaat komt, hoe kan Wicher daarmee dan zijn ambtsgeheim m.b.t. raadskamer-overleg schenden?

  Even een ander hypothetisch geval van ambtsgeheim. Stel een patiënt zegt tegen een arts dat hij een SOA heeft. Bij tijdige ontdekking is deze SOA te genezen, bij te late diagnose dodelijk.
  De patient vertelt de arts dat hij iemand heeft besmet met deze SOA. Die persoon weet echter niet. De volgende dag overlijdt de patient.

  Mag de arts deze informatie dan doorgeven aan de besmette persoon? Met andere woorden, wat weegt zwaarder: Het ambtsgeheim of het leven van die persoon?

  Wim

  Beantwoorden
 43. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Wicher.

  Tegen de voormalige raadsheer Wicher Wedzinga is te Groningen door het OM 6 weken hechtenis, waarvan 3 voorwaardelijk, geëist wegens beweerde schending van het ambtsgeheim in de affaire Danny Kuiters

  Beantwoorden
 44. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  @ HJ Vonk,

  Als dat waar is, dan begrijp ik al helemaal niet waarom Wicher niet jaren eerder met de info is gekomen.

  Stel dat Danny Kuiters door de informatie daadwerkelijk vrij komt. Als ze dan nog het gore lef hebben om Wicher TOCH vast te zetten, dan zou ik die drie weken met trots gaan zitten!

  Wim

  Wim

  Beantwoorden
 45. Tommie
  Tommie zegt:

  Ach, die Telegraaf, die krant was al fout in de oorlog, deugde niet tijdens de opbouw, lamenteerde en kankerde eindeloos, met name bij monde van Jacques Gans, over de ludieke nieuwe vrijheid van de jaren zestig, viel daarna iedereen aan die verdacht werd van liberalism/progressiviteit, drukt nog steeds een van drukinkt druipend, milieuvervuilend en -verslindend ochtendblad, waarvan je na lezing van minder dan drie pagina’s al zulke vieze vingers hebt gekregen, dat die zonder krachtige zeep niet schoon zijn te wassen, en wordt thans gedirigeerd door het vleesgeworden overgewicht dat luistert naar de naam Paradijs. Hoe banaler, onsmakelijker, onwaarachtiger, leugenachtiger kun een krant nog verzinnen?

  Beantwoorden
 46. Fleur
  Fleur zegt:

  Het OM een vergaarbak van hypocriete leugenaars waar het hanteren van list en bedrog wordt beloond met promotie.
  Wedzinga heeft NIETS openbaar gemaakt wat voorheen in de raadkamer is besproken.
  Hij verwoordt slechts zijn EIGEN twijfel en refereert aan de ontlastende verklaring wat voor iedere rechter een gegronde reden zou moeten zijn om Danny vrij te spreken.
  Het feit dat hij als voormalig rechter publiekelijk aangeeft een cruciale fout te hebben gemaakt is voor het OM een reden om je achter de tralies te plaatsen.
  Dit toont weer eens overduidelijk aan wat voor een mentaliteit er heerst binnen het OM!

  Beantwoorden
 47. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Ja precies Pim!

  Wicher zit vol in beeld voor heel Nederland bij Pauw en Witteman, maar de Telegraaf moet weer zo nodig een balkje over zijn ogen doen, om de schijn te wekken dat het om een zware crimineel in plaats van een held zou gaan.

  Degene die het geschreven heeft, zet zijn naam er natuurlijk niet bij.

  Ik hoop dat al die betaalkranten snel failliet gaan, dat er niet nog ‘s 8 miljoen van Plasterk (ik bedoel: ons) tegenaan gaat en dat mensen hun nieuws nog meer (gratis) van Internet gaan halen! Grappig dat al die betaalkranten als een dood paard geslagen moeten worden met onze belastingcenten, terwijl Metro, De Pers, en Spits het gewoon veel beter doen als gratis (en belangrijker: onafhankelijke) krant.

  Wim

  Beantwoorden
 48. Rudolf Paul
  Rudolf Paul zegt:

  is dat echt een balkje? niet een zonnebril? kijk nog eens goed naar die foto (je kunt ‘m vergroten). toen ik die foto zag dacht ik dat het een zonnebril was.

  Beantwoorden
 49. Undercover
  Undercover zegt:

  [email protected] mrt ’09 19:07

  "Het feit dat hij als voormalig rechter publiekelijk aangeeft een cruciale fout te hebben gemaakt is voor het OM een reden om je achter de tralies te plaatsen. Dit toont weer eens overduidelijk aan wat voor een mentaliteit er heerst binnen het OM!"

  Het OM doet veel dingen verkeert maar hier deden ze het goed. Het OM heeft in de eerste instantie besloten Wedzinga niet te vervolgen. Vervolgens werd het OM dor de ex-collega rechters verplicht wel vervolging in te stellen. Het zijn dus zijn ex-collega’s die bang zijn voor wat Wedzinga te vertellen heeft.

  Persoonlijk vindt ik dat hele raadskamergeheim maar onzin en vindt dat rechters hun vonnis moeten onderbouwen en daar behoort ook het raadskameroverleg bij.

  Beantwoorden
 50. Ria
  Ria zegt:

  wie wil even dromen?
  http://www.youtube.com/watc

  Oh Peace Train, take this Country! en leg alle leugens bloot van deze liegende Overheid!

  Er kan geen Vrede zijn met een overheid die liegt en bedriegt, die de waarheid expres niet willen zoeken, en die de leugen expres levend laten!

  Beantwoorden
 51. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  @ HJ Vonk,

  Als je ziet welke interne misdaden, goed voor jaren gevangenisstraf, het OM allemaal onder het tapijt veegt om het blazoen schoon te houden, en je ziet vervolgens het OM een eigen topman vervolgen voor een taakstrafje van 240 uur, dan is er iets heel anders aan de hand.

  De kans is groter dat meneer Koers het toonbeeld van rechtschapenheid i.p.v. een boef. Wat ik begrijp is dat hij een vooronderzoek naar Joris Demmink was gestart inzake sexueel misbruik van buitenlandse jongetjes.

  Wim

  Beantwoorden
 52. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Prof. Willem Wagenaar sloeg gisteren in Netwerk de spijker op de kop:

  "Het spugen op de vestjes van collega’s, daar houdt men binnen de groep niet zo van."

  Het feit dat voormalig Advocaat Generaal Koers een taakstrafje van 240 uur krijgt, is dan ook niet zozeer een indicatie van klassejustitie of rechtsongelijkheid, maar veeleer een aanwijzing dat de ware reden voor zijn vervolging was om hem van zijn podium te stoten, waarop hij dreigde niet slechts de vestjes van een aantal topcollega’s te bespugen, maar volledig onder te kotsen.

  Dat kan hij nu niet meer. Misssion accomplished! Maar voor de bühne moeten we hem wel wat geven: 240 uur schoffelen.
  Wim

  Beantwoorden
 53. demo
  demo zegt:

  "Dankbaar schreef:

  Prof. Willem Wagenaar sloeg gisteren in Netwerk de spijker op de kop:

  Het spugen op de vestjes van collega’s, daar houdt men binnen de groep niet zo van."

  Als die club een weblog had, zouden zij Wagenaar onmiddellijk bannen.

  Beantwoorden
 54. Fleur
  Fleur zegt:

  @Undercover (23:36),

  Dank voor je toelichting.

  Ieder mens maakt fouten, binnen elke organisatie worden fouten gemaakt.
  Rechters zijn natuurlijk ook gewone mensen hoewel zij zelf vinden van niet.
  Zij maken n.m nooit fouten dus dient Wedzinga, met zijn huidige actie, er niet van maken alsof zij wèl gewone mensen zijn.
  Wedzinga "spuugt" niet naar zijn collega`s doch toont slechts aan dat hij niet in het land der fabelen vertoefd.
  Tja,de almachtigen wensen niet door Wedzinga te worden gedegradeerd als mens, dus wordt hij door zijn beroepsgroep een kopje kleiner gemaakt.

  Beantwoorden
 55. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  @ Demo,

  "Als die club een weblog had, zouden zij Wagenaar onmiddellijk bannen."

  Daar zou je zo maar gelijk in kunnen hebben. De reden zou dan zijn dat hij de onwelvallige spijker op de kop slaat. Konden we dat ook maar van jou zeggen.

  Wim

  Beantwoorden
 56. hanss
  hanss zegt:

  Pas op: Complotters zijn staatsgevaarlijk!
  http://zapruder.nl/portal/a

  "Het O.M. is een criminele organisatie die onschuldigen vervolgd en schuldigen laat lopen"

  Ben ik nu staatsgevaarlijk?

  Ach…ze weten toch allang wie ik ben en waar ik woon.

  Hallo Harm Brouwer en Joris Demmink: wordt het niet eens tijd dat jullie eerlijk gaan worden?

  Maurice was natuurlijk helemaal ‘staatsgevaarlijk’ met zijn campagne "wie stopt DIT O.M.?" dat later werd omgezet in "Nederland heeft een onafhankelijke RevisieRaad nodig"
  http://www.geenonschuldigen

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *