Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Zo werd ook gelogen rondom het ontstaan van HIV

Zo werd ook gelogen rondom het ontstaan van HIV - 77532
Samenvatting van het artikel

Wanneer en hoe HIV is overgesprongen van apen naar mensen zal nooit precies aangetoond kunnen worden. Maar dat een prominente arts die in de 50-er jaren in Congo het orale polio-vaccin ontwikkelde met bloed en nieren van chimpansees daarover glashard liegt, toont een onthutsende IDFA-documentaire uit 2004 aan. Het biedt interessante vergelijkingen met wat er rondom de discussie over start van Covid-19 is gebeurd.

Lees volledig artikel: Zo werd ook gelogen rondom het ontstaan van HIV

Leestijd: 5 minuten

Zo werd ook gelogen rondom het ontstaan van HIV

Start HIV

Begin van de tachtiger jaren werd de wereld opgeschrikt door een nieuw virus HIV (Aids). Dat daarna heel veel slachtoffers heeft geëist. Niet alleen in Westelijke landen, maar zeker ook in Afrika. Omdat het HIV virus veel overeenkomsten heeft met het SIV-virus wat al lang in primaten (chimpansees en gorilla’s) wordt aangetroffen, gaat men ervan uit dat dit virus op een gegeven moment van die primaten op de mens in Midden-Afrika is overgesprongen.

In 2020 werd een artikel geschreven over dit ontstaan van AIDS, met o.a. als auteur Jaap van Dissel. Vanuit analyses van oude bloedmonsters wordt het begin ervan geplaatst in Belgisch Congo in de jaren 30. Maar de echte verspreiding over de wereld hangt volgens het artikel af van de dynamiek van erfelijke eigenschappen van het virus, de gastheer (in dit geval: apen en mensen) en de sociale inbedding. Die context bepaalt wat de impact van een infectie is op de maatschappij.

Documentaire

Er is een interessante documentaire uit 2003 die gaat over de mogelijke reden waarom het virus zich uiteindelijk snel over de mensen verspreidde. Met de kennis die we nu hebben, over wat er sinds 2020 is gebeurd met het onder de tafel werken van de (grote) kans dat het virus in het lab is gemaakt, is deze documentaire onthullend en onthutsend. De documentaire is tijdens het IDFA getoond in 2004. Het is gemaakt met medewerking van diverse grote media-outlets: France 2, Channel 4, TV5, Canal+ en SBS-Australië.

In die documentaire komen we ook Prof. Simon Wain-Hobson tegen, die ook in de Zembla documentaire de “Belangenpandemie” is geïnterviewd.  En die daarin kritisch was over de snelheid waarmee gesteld werd dat het virus van de markt in Wuhan afkomstig was.

Het onthullende en onthutsende was dat deze documentaire met 100% zekerheid laat zien hoe artsen en onderzoekers hebben zitten liegen om maar niet verbonden te kunnen worden aan het ontstaan van AIDS. Een proces dat we ook terugzien rondom datgene wat in en rondom het Coronaviruslab in Wuhan is gebeurd sinds 2020.

In dit artikel gaat het me niet erom op welke wijze HIV is ontstaan, wanneer en hoe het virus van de apen naar de mensen is overgesprongen. Ook in de documentaire wordt gesteld dat het nooit hard bewezen kan worden. Maar het gaat erom dat artsen en onderzoekers in Belgisch Congo aan het eind van de vijftiger jaren actief zijn geweest en daarover keihard liegen, omdat het zo zou kunnen zijn dat zij de oorzaak zijn geweest van het ontstaan van AIDS.

Poliovaccinatie

In de vijftiger jaren is het poliovaccin ontwikkeld. Een vaccin dat zeer goed beschermt tegen de ziekte polio, die grote gevolgen kan hebben voor de mensen die daarmee besmet worden. Jonas Salk heeft dat vaccin rond 1955 ontwikkeld. Het gebeurt met een dood poliovaccin. Hij heeft er nooit een patent op aangevraagd. Juist omdat ik in 1947 ben geboren en ik actief kennis heb van mensen die kreupel zijn geraakt door polio, besef ik hoe geweldig het is dat dit vaccin is ontwikkeld.

Er waren ook andere artsen, die een poliovaccin ontwikkelden met een levend virus. Dat werd dan oraal toegediend. Hilary Koprowski was een van de leiders van dat onderzoek en had tussen 1956 en 1960 een laboratorium in het toenmalige Belgisch Congo, in Stanleyville. De stad Kisanghani in Congo-Kinshasa. Tussen 1957 en 1960  kregen daar 1 miljoen mensen dat nieuwe vaccin toegediend.

Zo logen artsen ook bij de start van HIV - 77515

Dit vaccin bleek ook heel effectief te zijn en werd daarna massaal wereldwijd toegediend.

Over dat onderzoek is eind vorige eeuw ophef ontstaan. In het boek “The River” van Edward Hooper, werd namelijk een link gelegd tussen dat vaccineren in Belgisch-Congo eind van de vijftiger jaren en het ontstaan van AIDS. Daarin werd beschreven dat in dat lab in Stanleyville het levende poliovirus werd gekweekt op bloed en de nieren van chimpansees. En dat dus bij het vaccineren van die miljoen inwoners in die regio ook wellicht het SID-virus van de chimpansees bij de mensen werd ingebracht. Een virus dat zich kon ontwikkelen tot het HIV-virus.

NIET met chimpansees gewerkt

In 2000 vond daarover een debat plaats bij de Royal Society of Science in London en werd deze mogelijke oorzaak van het ontstaan van het HIV-virus afgewezen. Daarbij verklaarde Koprowski en één van zijn toenmalige Belgische medewerkers, dat ze bij het maken van het virus NIET met chimpansees hadden gewerkt. Maar met apen van een lagere orde (geen primaten). Dus het zou onmogelijk zijn geweest dat het SID virus in het polio-vaccin terecht was gekomen. Kort daarna verschenen er ook een aantal artikelen hierover, met o.a. ook de onderzoeker Edward Holmes, die in 2020 samen met vier andere auteurs het lablek in Wuhan tot het rijk der fabelen verwees. Ook in die artikelen werd gesteld dat het HIV-virus niet uit het lab in Congo afkomstig kan zijn geweest.

Dit is een – boeiend- overzicht van de ophef en het pertinent afwijzen van de mogelijkheid dat het werk in Congo van Koprowski de basis van de verspreiding van AIDS over de wereld is.

Mij gaat het er niet om of dat wellicht toch wel het geval is geweest, maar over een ander aspect van deze kwestie. Die veel overeenkomsten lijkt te hebben met de discussies over het ontstaan van SARS-CoV-2.

En dat blijkt uit doe documentaire.

Liegen over HIV

De documentaire “The origins of Aids”  uit 2004 beschrijft deze ophef en interviewt diverse sleutelfiguren. Alleen dat al is boeiend. Koprowski zegt dan op camera dat ze bij het maken van het poliovaccin in Congo geen chimpansees hebben gebruikt.

Het laatste deel is dan ronduit verbijsterend. De documentairemakers gingen in 2003 naar Kisanghani en spraken met de lokale medewerkers die in het lab hebben gewerkt. En zowel uit fotomateriaal van die tijd als uit de verklaring van de medewerkers kan opgemaakt worden dat er zeker WEL chimpansees werden gebruikt. Er waren 600 chimpansees gevangen genomen en elke dag werden er 2 of 3 gevild. De nieren werden vermalen en het bloed werd opgevangen. Met dat materiaal werd het poliovirus gekweekt om het orale polio-vaccin te maken.

Ook wordt er met een Belgische onderzoeker gesproken, die in dat lab gewerkt had en hij bevestigt ook dat er met chimpansees werd gewerkt.

(U kunt de documentaire helemaal bekijken, of bepaalde fragmenten. Onderin staan de links naar de plekken van die bijzondere fragmenten).

Nu gaat het mij er dus niet om of dit werk van het team Koprowski al dan niet geleid heeft tot AIDS. Ook in de documentaire wordt gesteld dat het niet aan te tonen is (mede omdat er geen vaccin meer uit die tijd is bewaard). Dus het is zeker niet aan mij om dan wat anders te beweren.  Maar waar het wel om gaat is de flagrante wijze waarop Koprowski en zijn medewerkers liegen over het gebruik van chimpansees. Ook zij moeten hebben beseft dat de mogelijkheid wel bestond dat zij aan de basis stonden van AIDS dat zoveel slachtoffers heeft gemaakt.

Met de kennis die we nu hebben over het optreden van sleutelfiguren rondom de mogelijkheid van het lablek in Wuhan en de wijze waarop o.a. Marion Koopmans zich daarover uit, is de documentaire wel zeer leerzaam. Ook wetenschappers zijn bereid keihard te liegen als het in hun eigen belang is.

Gelukkig dat er mensen zijn, die wel proberen bij SARS-CoV-2 de onderste steen boven te krijgen en zich niet in de maling laten nemen, louter omdat gerenommeerde professoren het zeggen en journalisten dat klakkeloos overnemen.

Fragmenten uit de documentaire

Zo logen artsen ook bij de start van HIV - 77516

Hier vindt u de hele documentaire.

En dit is het fragment waar Koprowski stelt dat er absoluut geen chimpansees zijn gebruikt bij het aanmaken van het poliovaccin. “Never in my Life” is zijn antwoord.

En dit is het laatste gedeelte van de documentaire, waarbij de makers naar Congo gaan en spreken met de medewerkers van toen.

Het is overduidelijk dat er WEL chimpansees werden gebruikt bij het maken van het vaccin. In totaal waren er 600 chimpansees gevangen en gebruikt. En daarmee is bewezen dat Koprowski glashard liegt.

Dit is een van de medewerkers die de chimpansees vilde en het bloed en de nieren verzamelde, die dan gebruikt werden om het virus op te kweken.

In de documentaire zitten ook amateur-filmopnamen uit het chimpansee kamp waar de chimpansee werd geinjecteerd en daarna dood gemaakt om te villen.

Plus dat ook een Belgische onderzoeker wordt geïnterviewd die daar gewerkt had.

De hele documentaire is fascinerend.

In het licht van de discussies rondom de mogelijkheid van het lablek laat het vooral zien tot hoever wetenschappers bereid zijn te gaan om verborgen te houden, dat ze werk hebben gedaan dat mogelijkerwijs tot grote sterfte bij de mensen heeft geleid.

U heeft zojuist gelezen: Zo werd ook gelogen rondom het ontstaan van HIV

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube   

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De eindafrekening - 88558